MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN"

Átírás

1 MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

2 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc (HU) és Rosignano Marittimo (IT), valamint a Lake Trasimeno Middle Tiber (IT) Hegyvidéki Közössége helyi fenntartható energiagazdálkodási akcióterveket (SEAP-eket) dolgozott ki három év alatt ( ) és most megkezdte megvalósításukat. Közvetlen támogatást kaptak Bologna és München városa, Siena tartománya és Woking Városi Önkormányzata tapasztalt csapatától. A szakértő partnerek a hátsó borítón felsorolt további különleges támogatást kínáltak fel. Az ebben a brosúrában leírt jó ötleteket a fenti városok dolgozták ki a Sustainable NOW projekt során. image: dreamstime.com Kiindulási pont A Fenntartható Energiagazdálkodási Akciótervek (SEAP-ek) ha városok és régiók számára hatékony eszközzé váltak éghajlati és energetikai irányelveik tervezéséhez, megvalósításához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, miközben hozzájárulnak a globális enyhítés és alkalmazás eredményeihez. A városok a SEAP-ek felhasználásával intézkedéseiket jól megszerkesztett, integrált módon tudják megvalósítani, lehetővé téve, hogy az országos törvényi előírásokat ezeken a területeken meghaladó erőfeszítéseiket szisztematikusan figyelemmel tudják kísérni. A SEAP egyben eszköz is a városok számára, hogy helyben és messzebbre egyaránt kommunikálni tudják az érdekeltek felé az energiagazdálkodás és az éghajlat védelmének fontosságát, valamint magukhoz tudjanak csábítani fontos szereplőket, hogy azok részt vállaljanak a város törekvéseiben. Az EU szintjén az elmúlt néhány év irányelvei és kezdeményezései hozzájárultak a fenntartható energiagazdálkodás lendületéhez, amit több európai város saját döntése alapján követni fog. Az EU éghajlati és energiacsomagja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és az EU energiabiztonságának növelését veszi célba, miközben erősíti versenyképességét, [elkötelezve] Európát, hogy magas energiahatékonyságú, kis széndioxid kibocsátású gazdasággá alakuljon át. 1 A Polgármesterek Szövetsége elnevezésű európai kezdeményezés összhangban van az éghajlati és energiacsomaggal és aláíróinak száma egyre nő (2011 őszén kb ). Az aláírók kötelezték magukat, hogy meghaladják a csomag 20/20/20-as célját azaz a megújuló energia 20%-os növelését, az energiahatékonyság (EE) 20%-os növelését és az energiafelhasználás 20%-os csökkentését. Az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaságnak a 2020-as évig történő kialakítását szolgáló Európa 2020 stratégia útmutatásul szolgál a városok által a SEAP-ek kidolgozásával és megvalósításával vállalt, energiával és éghajlattal kapcsolatos erőfeszítéseikhez.

3 3 Ezek a fokozottabban fenntartható energiagazdálkodás és éghajlatvédelem irányába tett fejlesztések az energia iránt állandóan növekvő igényre, az ebből eredő ÜHG kibocsátásra, valamint ennek az emberekre, környezetükre és az éghajlatra gyakorolt hatására adott válaszként jelentkeztek. Az energia iránti igény több tényezőnek köszönhetően nő. Ilyen a növekvő népesség (főleg a városokban) és a magasabb jövedelem, ami tehetősebb életstílussal párosul. Ezek a tényezők az erőforrások (ideértve az energiát is) iránti sokkal magasabb igényekhez és nagyobb mérvű fogyasztásukhoz vezetnek. Ez a növekedés fenyegetést jelent városaink fenntartható fejlődésére és cselekvésre késztette az önkormányzatokat és polgáraikat. Azzal, hogy a teljes európai népesség túlnyomó többségét koncentrálják (továbbra is tágul a város és falu közötti rés), a városoknak a helyi energiagazdálkodási beavatkozásokon keresztül számottevő változások véghezvitelére van lehetőségük és így ösztönzik gazdaságuk zöldebbé válását. Egyre több városnak az az erőfeszítése, hogy nemzeti és nemzetközi szinten példát mutasson, nem csak a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét mutatja, hanem más városokat is inspirál és előmozdítja az egész közösségre kiterjedő gondolkodást és önértékelést. A projektbe bevont városokban felhívták az érintetteket és az ott lakó polgárokat, hogy vállaljanak méltányos részt a fenntartható energiára történő helyi átállás megvalósításából. A városok, önkormányzatuk vezetésével felhívták a helyi ipar, az üzleti körök, iskolák és más intézmények figyelmét és velük intenzíven együtt is működtek elképzeléseik kialakítására és a megvalósítás megkezdésére. Az állampolgárok jelentették ennek a folyamatnak a sarokkövét és részvételük jelentős mértékben hozzájárult az eddig elért pozitív eredményekhez. Az, hogy az intézményeket és az egyéneket egyaránt felelőssé tették a meghozott döntésekért, tartalmazza annak lehetőségét, hogy drámaian megváltozzon az energia előállításának, fogyasztásának és végső fokon megértésének módja. A projektbe bevont városok mint amilyenek a Polgármesterek Szövetségének aláírói, de sok más város is, amelyek társulás nélkül cselekszik ezt ilyen hozzáállást mutattak a feladathoz. A következő oldalakon egy SEAP indításához és megvalósításához mutatunk be jó ötleteket azzal a céllal, hogy az önkormányzatokat Európa-szerte és Európán kívül is az energiagazdálkodás teljességre törekvő, integrált távlatokban történő vizsgálatára ösztönözzük, hogy megértsék a fenntartható energiagazdálkodási megoldások tervezésének és megvalósításának szerteágazó következményeit. Ez a brosúra végső soron a városok és települések ösztönzésére törekszik, hogy már most bevonja őket a fenntartható energia jövőjébe! A brosúrát önkormányzati energetikai szakértőknek írtuk, de olyan stílusban, ami a szélesebb közönség számára is érdekes lehet, ideértve az olyan vállalkozásokat is, melyek nem foglalkoznak szükségszerűen energiakérdésekkel, főiskolai és egyetemi hallgatókat, érdeklődő állampolgárokat (akik döntő szerepet játszanak a helyi energiagazdálkodásban) egyszóval mindenkit, aki energiát használ! Reméljük, élvezni fogják ezeket az inspiráló példákat és ami még fontosabb, azt is reméljük, hogy a példák Önöket is ösztönözni fogják, hogy megkezdjék a változtatásokat! 1

4 4 Útmutatás a sikeres fenntartható energiagazdálkodási akciótervek kidolgozásához különböző városokban Egy SEAP előkészítése valamint későbbi megvalósítása kihívást jelent. Ehhez több önkormányzati osztály együttműködésére és elkötelezettségére lesz szükség, valamint arra, hogy egy sor külső érdekelt féllel folytassanak párbeszédet. A SEAP koordinátor igyekezni fog, hogy összerakja egy meglehetősen összetett kirakójáték elemeit, ideértve a házon belüli érdekeltek által generált igények mederbe terelését, kielégítését, sőt időnként elutasítását is, a korlátozott költségvetés és erőforrások kezelését, a különböző szereplők ellentmondó felhatalmazásainak és prioritásainak összehozását, stb. A feladatot úgy kell ellátni, hogy a SEAP kimeneteléhez hozzájárulók továbbra is érdekeltek, elégedettek és közreműködők maradjanak, mindvégig biztosítva, hogy a SEAP célkitűzése összhangban maradjon mind a város, mind a saját céljaival például a 2020 évre vonatkozó 20/20/20 céllal. Ki áll hát készen a munka elvégzésére? A Szövetség Koordinátorai a stratégiai útmutatást, pénzügyi és műszaki támogatást nyújtó tartományok, régiók és nemzeti hatóságok. A Szövetség Támogatói a megvalósítást és reklámozást, támogatást és a kapcsolatok építését biztosító önkormányzati hálózatok. Szerencsére a Polgármesterek Szövetsége előállt egy részletes útmutatóval a SEAP kidolgozásához 2, ami elkormányozza az új SEAP koordinátort az ismeretlen vizeken. A kihívást vállaló egyre növekvő számú város tapasztalatai szintén ösztönzőleg hatnak és a jó gyakorlat egyik forrását jelenthetik. Továbbá a Szövetség koordinátorainak és támogatóinak több európai országban meglévő hálózata is segíthet a város munkájában és megválaszolhatja kérdéseit. Van egy olyan gondolat azonban, amiről nem szabad megfeledkezni (és ez a SEAP sikeres kidolgozásának és megvalósításának valóban sarkalatos pontja), hogy ciklikus, integrált irányítási folyamatot kell követni, ami ha rendszeresen ismétlik folyamatos tanuláshoz és a város folyamatainak javulásához vezet. Öt lépése a következő: viszonyítási alap áttekintése, célok kitűzése, politikai kötelezettségvállalás, megvalósítás és monitoring, valamint értékelés és beszámolás. Ezeket az alábbiakban írjuk le. Mielőtt azonban ezt az 1. lépéssel megkezdenénk, az önkormányzatnak meg kell határoznia az egyes osztályoktól szükséges erőforrásokat, melyek részt fognak venni a SEAP folyamatában és létre kell hozni egy munkacsoportot. Ennek a szervezeti felállásnak alapvetően fontos az ereje egy olyan SEAP létrehozásában, ami hűen tükrözi az energia és éghajlat összefüggéseit az egyes osztályokon. Rendes esetben a munkacsoport tagjai idejüknek csak töredékét fogják a SEAP munkára fordítani (kivéve talán a koordinátort és segítőit), de ez függ a város méretétől, erőforrásaitól és a kezdeményezés által élvezett elsőbbségtől. A munkaciklus a Viszonyítási alap áttekintésével kezdődik, aminek célja a város területén a kibocsátás és az EE, az energiafelhasználás és a megújuló energiatermelés jelenlegi állapotának elemzése és dokumentálása. A helyi körülmények meghatározását az energia előállítására, elosztására és felhasználására vonatkozó előzmények összegyűjtésével kell kezdeni ideális esetben létrehozva az üvegházhatású gázok viszonyítási alapjául szolgáló kibocsátási leltárt a problémás ágazatok meghatározására, amikor a negatív környezeti hatásokra kerül a sor. A második lépés, a Célok kitűzése egy olyan stratégiának a felülvizsgálatából vagy kidolgozásából áll, amelyik a városban az energiagazdálkodással kapcsolatos munkát irányítja amire sokszor hivatkoznak úgy, hogy ez a SEAP. Ez leírja a város elképzeléseit és a specifikus célok, mutatószámok, mérhető célkitűzések és intézkedések felsorolásával megmagyarázza, hogyan fogják azt elérni. Bemutat

5 5 Értékelés és beszámolás A viszonyítási alap áttekintése (frissítése) Megvalósítás és figyelemmel kísérés INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER Cél kitűzése Politikai kötelezettségvállalást Hivatkozás: Integrált környezetirányítás Útmutató a városi környezetek tematikus stratégiájával kapcsolatban Európai Bizottság (2007) egy intézkedési tervet és rövid, közép, valamint hosszú távú célokat tűz ki. A célok kitűzésének gyakorlata a város összefüggésein és realitásain, valamint a viszonyítási alap áttekintésének megállapításain kell, hogy alapuljon. Ez hídként kell, hogy szolgáljon az Ön városa elképzeléseinek megvalósításához. A célkitűzések és az önkormányzat által energetikai ügyekben, irányelvekben, programokban és tervekben elképzelt bevezetett vagy felülvizsgált ütemterv hivatalossá tételéhez alaposan meg kell azokat beszélni, azokban meg kell egyezni és a városi önkormányzatnak jóvá kell azokat hagyni a Politikai kötelezettségvállalásnak nevezett lépésben. A negyedik lépésben a Megvalósítás és Monitoring során részletesen meg kell tervezni és be kell vezetni egy intézkedés-sorozatot annak érdekében, hogy el lehessen érni a város önkormányzata által jóváhagyott tervben kitűzött energiagazdálkodási célokat. A munkaciklus utolsó lépésében, az, Értékelés és Beszámolás során folyamatosan értékelni kell, hogy az intézkedések bevezetése és hatásosságuk mennyiben járult hozzá a kitűzött célok eléréséhez. Ez segít megvilágítani, hogy milyen mértékben érte el a város stratégiai céljait. Ez a lépés zárja a munkaciklus első fordulóját és tájékoztatást nyújt a következő forduló viszonyítási alapjának áttekintéséhez, sőt, abba bele is olvad. Az önkormányzat SEAP munkacsoportjának a folyamat során végig szorosan együtt kell működnie az érdekelt felekkel. Az érdekeltek megfelelő és hatékony bevonása segít egy olyan SEAP kidolgozásában, amelyik az érintett energia és éghajlati területeket illetően átfogó és mindent magában foglal a különböző társadalmi csoportoktól érkező bemenő információk szemszögéből. Az érdekelt felek bevonása a kidolgozás és megvalósítás folyamatába elősegíti továbbá a helyi realitások és fontos területek széles palettájának meghatározását, amivel lehetővé teszi a potenciális együttműködést. Az érdekeltekkel való kommunikáció szintén hozzájárul a potenciális konfliktusok meghatározásához, azok elkerüléséhez vagy megoldásához. A SEAP-el kapcsolatban az érdekeltek széles körének tulajdonosi szemlélete kulcsfontosságú tényezőnek fog bizonyulni az akcióterv sikerében. 2

6 6 image: dreamstime.com Jó ötletek a SEAP kidolgozásához és megvalósításához Mivel a SEAP folyamata kissé riasztónak tűnhet, a következő oldalakon azoknak a városoknak a tapasztalatai alapján, melyek megvalósítják saját SEAP-eiket, néhány jó ötletet teszünk közzé, valamint tanácsokat szakértő szervezetek részéről, hogy a SEAP-et integrált energiagazdálkodási szemszögből sikeresen meg lehessen valósítani. Városok ill. szakértő partnerek jó ötletei a következőkhöz: ADATGYŰJTÉS ÉS ELEMZÉS Az integrált kezelési rendszer kiemelt lépése az egyes jó ötleteket a ciklus vonatkozó lépéséhez (vagy lépéseihez) kapcsolja Helyi adatok (villamosenergia-fogyasztás, földgázfogyasztás, fosszilis tüzelőanyagok fogyasztása stb.) felkutatása céljából, valamint a viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár kidolgozása érdekében Rosignano Marittimo városa (Olaszország) kérte a Livornoi Tartományi Energiaügynökség (EALP) közreműködését. Az EALP korábban már támogatta az önkormányzatot Megújuló Energiaforrásokra (Renewable Energy Resources - RES) és az Energia Racionális Felhasználására (Rational Use of Energy RUE) irányuló erőfeszítéseiben. Az alapos adatgyűjtés volt a megbízható viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár létrehozásának tartóoszlopa, ami másfelől meghatározza, mennyire erősek a SEAP alapjai. Rosignano Marittimo SEAP-e az összes primer energiafogyasztás számításának, az energiafelhasználásnak, a hulladék és mezőgazdasági ágazatnak és az erdő széndioxid megkötő képességének tulajdonítható CO 2 -kibocsátás számításának és a kibocsátáscsökkentési céloknak szentelt fejezeteket tartalmaz. A kibocsátási trendek kidolgozása érdekében a számításokat három évre vonatkozóan végezték el: 2004, 2006 és Az adatfeldolgozásnak a viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár kidolgozására irányuló módszertanát a Siena Tartomány által használt módszerből a sienai munkatársak közvetlen támogatásával adaptálták Rosignano Marittimo területi realitásaira. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hol helyezkedik el egy város, önkormányzat vagy régió a helyi szintű energia-előállítást, energiafelhasználást és ÜHG kibocsátást tekintve, arra van szükség, hogy az energetikai vállalatok és más iparágak nyíltan megosszák egymással energiával kapcsolatos adataikat. Ezek az információk támogatni fogják a folyamat előrehaladásának pontos figyelését. image: dreamstime.com

7 7 EGY RÉSZVÉTELT BÁTORÍTÓ FOLYAMAT KIDOLGOZÁSA Mielőtt nekilátott volna a SEAP megírásának, Burgasz város önkormányzata (Bulgária) kereste a módját a széles nyilvánosság bevonásának, felismerve az érdekeltek részvételét támogató folyamat pozitív szempontjait a régió energiaszükségletének eredményes meghatározásához. Az érdekeltek nagyobb mérvű részvétele ezen kívül átláthatóbbá és demokratikus gyakorlattá teszi az előírások kidolgozását, valamint növeli a rendelkezésre álló tudás és szakértelem szintjét. A megnövekedett részvétel a tervezésben egyben biztosítja a stratégia és az intézkedések hosszú távú elfogadását, életképességét és támogatását. Burgasz szándéka a SEAP-el nem csak az önkormányzati közigazgatás céljainak szolgálata volt, hanem hogy az a társadalom egésze számára hasznos legyen. Ennek elérésére felkínálták az állampolgároknak és az érdekelteknek, hogy vegyenek részt a SEAP kidolgozásának legfontosabb lépéseiben; ebbe beletartozott az elképzelés kialakítása, célkitűzések és célok meghatározása, prioritások megállapítása és így tovább. A fő érdekeltek meghatározása volt az első lépés: azoké a szereplőké, akiknek érdekeire hatással van a SEAP, akiknek a tevékenysége hatással van a SEAP-re, akik birtokában vannak a stratégia kialakításához szükséges információknak, erőforrásoknak és szakértelemnek, valamint akiknek a részvételére szükség van a terv sikeres megvalósításához. Ide tartozott a régió több hivatalos testülete, nagy iparvállalatok, mint az olajfinomító, a regionális hőés energiaszolgáltatók, az önkormányzat közlekedési vállalata, a helyi egyetem és (egyebek mellett) nem kormányzati szervek, akik kinyilvánították érdekeltségüket és támogatásukat. Az érdekeltek bevonása kiinduló pontja a viselkedés megváltoztatásának, ami a SEAP-ben megtestesülő műszaki intézkedések kiegészítéséhez szükséges. Ez a mindent magában foglaló hozzáállás a kulcsa a SEAP összehangolt és koordinált megvalósításának Burgaszban. image: Stefanie Lindenberg A tapasztalatok megosztása a helyi éghajlatváltozási és fenntartható energiára vonatkozó megoldásokról és tevékenységekről a SEAP hosszú távú sikerének a kulcsa. Woking nagy hasznát látta az értékes tapasztalatcserének és a Sustainable NOW projekten keresztül kapott lehetőségeknek és örömmel várja a jövőbeli, partneri kapcsolatban végzett munkák lehetőségét. Beryl Hunwicks képviselő, a Wokingi Városi Önkormányzat klímaváltozási munkacsoportjának elnöke INTEGRÁLT, CIKLIKUS IRÁNYÍTÁSI HOZZÁÁLLÁS ALKALMAZÁSA Ludwigsburg városa (Németország) azzal a céllal dolgozta ki a SEAP-et, hogy integrálja azt Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájába. Ezzel együtt Ludwigsburg elismeri a városban működő különböző rendszerek között fennálló fontos és bőséges kapcsolatokat melyek valójában a város működését teszik lehetővé (például többek között az energia, élelmiszerellátás, egészségügy és vízszolgáltatás rendszerei). Ezeknek a kölcsönhatásoknak a megismerése fogja lehetővé tenni a tevékenységek és a fenntartható energiára vonatkozó intézkedések hatékonyabb integrálását, valamint az együttműködés kialakítását a SEAP-en belül és a városfejlesztési stratégiában. Az állampolgárok, a helyi gazdaság és az érdekeltek tág körének bevonása elengedhetetlen volt a kitűzött energiagazdálkodási célok eléréséhez az állampolgárok tájékoztatása és értesítése ugyanannyira fontos, mint részvételük a stratégiában és a SEAP kidolgozásának és megvalósításának folyamatában. Ez a két, támasztóoszlopként szolgáló dokumentum vázolja Ludwigsburg hosszú távú, minden generációval méltányosan bánó fejlesztésének megalapozását, amit az integrált, ciklikus irányítási hozzáállás összefüggésében folyamatosan igazítanak, felújítanak és aktualizálnak. image: dreamstime.com

8 8 EGY ÖTLET BANKKÉPESSÉ TÉTELE Annak érdekében, hogy egy fenntartható energiagazdálkodású projekt felkeltse a finanszírozók figyelmét, különösen pozitív fényben kell feltűnnie. Néhány tanácsot adunk itt azoknak a városoknak, melyek a SEAP megvalósításának módját keresik. A projekt általános bemutatása (méret) image: stock.xchng Az alapvető feltételek, melyekkel jó benyomást lehet kelteni egy bankban, a befektetők egyértelmű meghatározása és egy világos elképzelés a projektről. A pénzintézet számára fontos tudni, hogy pontosan kit finanszíroznak és érezniük kell, hogy a befektető jól ismeri a javasolt vállalkozás célját és potenciális kockázatait, valamint azt is, hogy hogyan lehet legyőzni a potenciális problémákat. A befektető A fenntartható fejlődést a környezetvédelmen keresztül kell elérni: az etikus finanszírozás támogatja a fenntartható gyakorlatot és termelési folyamatokat, amelyek megvédik a közös javakat. Ugo Biggeri elnök, Banca Popolare Etica Az a kívánatos helyzet, ha a befektetői csoportban vagy konzorciumban van egy erős ipari vagy üzleti partner, aki a projekt meghatározott területén speciális szaktudással és know-howal rendelkezik. Fontos a partneri viszony kiépítése a területen tapasztalatokkal rendelkező befektetőkkel, hogy ellen lehessen állni a projekt élettartama során potenciálisan előforduló negatív eseményeknek. Kívánatos a befektetőnek a beruházásban való részvétele (a tőke jelenléte), ami jelzi a közös kötelezettségvállalást. A beruházás A beruházási költségek pontos felmérése fontos tevékenység, amit rendszerint alulbecsülnek. Ez oda vezethet, hogy tévesen nem vesznek figyelembe olyan kiadásokat, melyek mindazonáltal fel fognak merülni. Példa néhány költségre, amit tekintetbe kell venni: földterület, technológia, villamos munkák, építő munkák, csatlakoztatások, bontási költségek, véletlen események és immateriális eszközök (közjegyző, tanácsadók, adók, bankköltség, fejlesztés, stb.). Melyik kockázatot kell tekintetbe venni? Egy rossz beruházás negatív forgatókönyv mind a befektető, mind pedig a pénzintézet számára. Egy hitel élettartama alatt több változás fordulhat elő, mint amire előre gondolni tudunk: ezeket a lehetséges változásokat még azelőtt kell tanulmányozni, hogy előfordulnának, nem pedig akkor, amikor bekövetkeznek. Mindig figyelembe kell venni a felismert kockázatok mérséklésének lehetőségeit, még akkor is, ha ezek esetleg alacsonyabb bevétel előrejelzéssel, magasabb üzemeltetési költséggel, a projekt kivitelezésének késedelmével, stb. járnak. Az ilyen jellegű elemzés mögött az a gondolat áll, hogy a befektető és a pénzintézet partner a vállalkozásban és meg kell velük osztani az ellenőrzést az összes változó felett a hitel teljes futamideje során. Néhány példa a kockázatokra és mérséklésükre: a bizonytalan jogi környezetből eredő szabályozási kockázatot (például az ösztönzők értékének változása) óvatos üzleti tervvel lehet mérsékelni; a késedelmekből és költségnövekedésből álló építés kockázatot egy mindent magában foglaló kulcsrakész szerződéssel lehet csökkenteni (például kötbér a késedelemre);

9 9 az üzemeltetési költségek növekedéséből vagy balesetekből álló üzemeltetési kockázatot mindent magukban foglaló üzemeltetési és karbantartási szerződésekkel lehet mérsékelni (például az alapanyagok meghatározott áron való beszerzése); az áruk árának/mennyiségének változásából álló piaci kockázatot pontos beszerzési szerződésekkel lehet csökkenteni; a berendezés hatásfokának változásából álló műszaki kockázatot teljesítési biztosítékot kikötő szerződésekkel lehet mérsékelni; a változó kamatlábból álló pénzügyi kockázatot fedezeti szerződésekkel lehet csökkenteni; a például a talajszennyezésből álló környezeti kockázatot szakértőkkel kell elemezni ill. elemeztetni, valamint be kell vonni a közösséget is. A végleges Üzleti Terv A beruházás gazdasági és pénzügyi forgatókönyveit az üzleti terv mutatja be. Fontos, hogy minden bevételt (áruk és szolgáltatások értékesítése, díjak tarifák és más hozzájárulások), költséget (karbantartás, biztosítás, földbérlet/bérbeadás, közigazgatási és személyi költségek, csatlakozások és véletlen események), valamint egyéb költségeket (pénzügyi költségek és adók) figyelembe vegyenek. Az üzleti tervnek be kell mutatnia a beruházás gazdasági és pénzügyi életképességét; ez azt jelenti, hogy az esetleges kockázatokat (például a berendezés egy hónapig tartó üzemzavara megbízhatatlan technológia miatt) következményekké változtassák (például alacsonyabb bevétel). Az egyik legfontosabb eredmény, amivel foglalkozni kell a pozitív cash flow: a készpénzforgalomnak mindig elegendőnek kell lennie az esedékes adósságok visszafizetéséhez. Összefoglalva egy megbízható vonzó partneri viszony és üzleti terv kialakítása a szükséges finanszírozás sarkalatos pontjai. Ezen kívül a városok számára konkrét pénzügyi eszközöket kell elérhetővé tenni a fenntartható energiagazdálkodás beruházásainak előmozdítására (ideértve az EE-ben szereplőket is), hogy támogassák a fenntartható energiagazdálkodási intézkedések további széleskörű bevezetését. image: istock, David Palmer

10 10 AZ ISMERETEK MEGOSZTÁSA A VÁROSHATÁROKON ÁT Az élenjáró és fejlődő városok közötti tapasztalatmegosztás lehetővé teszi a kölcsönös tanulást és a fenntartható energiagazdálkodás tervezési és megvalósítási kérdéseiről szóló ismeretek kicserélését, valamint egyengeti egy még inkább teljességre törekvő, integrált és hatékony SEAP kidolgozásának és megvalósításának útját. Ezek a cserék különféle tevékenységek formáját ölthetik, mint amilyen a párosítás (azaz egy fejlődő város párosítása egy élenjáró várossal SEAP terveik kidolgozásán, illetve megvalósításán keresztül), egy fejlődő város személyzetének a képzése egy élenjáró' városban, független szakértői értékelések és alkotóműhelyek olyan témákban, mint a CO 2 kibocsátás figyelemmel kísérése, fenntartható energiagazdálkodási projektek finanszírozása, integrált energiagazdálkodás, érdekeltek bevonásának folyamata, stb. image: istock, Nikada A München városa által velünk megosztott ismeretek és tapasztalatok jelentős hatással voltak Burgasz hosszú távú energiapolitikájának felvázolására és úgy véljük, hogy a Sustainable NOW projekt keretében létrejött tapasztalatcsere lefektette a városok közötti hosszú távú együttműködés alapjait. Atanaska Nikolova alpolgármester, Burgasz A fejlődő városok a következőkön keresztül látják ennek hasznát: Testre szabott segítséget és támogatást kapnak meghatározott helyi feladatokhoz; Megbeszélik a korlátokat és az előre vivő lépéseket, hogy hogyan foglalkozzanak egyes kérdésekkel a SEAP folyamata során; Lemásolható tényezők meghatározása olyan területeken, ahol az élenjáró város különösen sok sikert ért el. Másfelől az élenjáró városok is tanulni fognak a fejlődő városokban lévő társaikkal való közvetlen kapcsolatból és ötleteket kapnak saját folyamataik fejlesztéséhez. Ahogy az élenjáró München szakértői mondták a fejlődő Burgasszal folytatott tapasztalatcseréről: A jó tanárnak mindig jó tanulónak is kell lennie. Bár kiindulási pontunk és a helyi összefüggések teljesen különbözőek voltak, partneri viszonyunk és együttműködésünk Burgasz Önkormányzatával nagyon gyümölcsöző volt! Célunk ennek az együttműködésnek a fenntartása rendszeres üzenetváltásokkal. Hep Monatzeder alpolgármester, München image: Lucie Blondel Egy másik ilyen tapasztalatcsere a szakértő wokingi önkormányzat (Egyesült Királyság) és a fejlődő Miskolc (Magyarország) között jött létre. A tapasztalatcsere egyik elemeként Woking elősegített egy négynapos képzési programot Miskolc városának energetikusai számára, ami helyszíni látogatásokat tartalmazott megújuló energia létesítményekben és a fenntartható fejlődésre vonatkozó projekteknél az angol város környékén. A látogatás tartalmazta az ismerkedést Woking energiaszolgáltatójával (ESCO), a Thameswey Group-al, valamint megtekintették a fenntartható építési gyakorlatot az új Hoe völgybéli ingatlanfejlesztésnél. Időt szenteltek annak is, hogy megismerjék az önkormányzatnak a széndioxid kibocsátásra és az energiafelhasználásra vonatkozó monitoring és beszámolási követelményeit. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a tapasztalatcserék nagyon is megérik a rájuk fordított időt és erőforrásokat!

11 11 NAGYRA TÖRŐ DE MÉGIS REALISTA CÉLOK KITŰZÉSEs Egy város jövőképének nagyra törőnek kell lennie. Ugyanakkor elérhetőnek is. Ennek a jövőre vonatkozó elképzelésnek az elérése rövid- és középtávú célkitűzések elérését teszi szükségessé, ami általában kompromisszumot jelent aközött, amit elképzeltek és ami keresztülvihető. A célkitűzések lehetővé teszik a város számára, hogy figyelemmel kövesse haladását és hogy ráébredjen arra, mely területeken van szükség további munkára és melyek fejlődnek a tervek szerint vagy a várakozásokon felül. A célkitűzéseknek OKOSNAK kell lenniük: Konkrétnak, Mérhetőnek, Elérhetőnek, Realistának és Időhöz kötöttnek (az angol szavak első betűjét összeolvasva angolul: OKOS SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). image: Troels Heien Siena tartománya jó példa arra, hogyan vezetnek a célkitűzések az elképzelések sikeres megvalósításához. Siena erőfeszítéseket tett energia infrastruktúrájának zölddé tételére, hogy kevesebb fosszilis tüzelőanyagot használjanak és az energiát fenntarthatóbb módon kezeljék. Ezek a törekvések a Siena Carbon Free 2015 elképzelést célozzák meg (Széndioxid-mentes Siena 2015-re). A cél konkrétan a CO 2 -kibocsátás teljes kiküszöbölése Siena egész tartományában különféle koordinált intézkedések kidolgozásával, mint a megújuló forrásokból előállított energia termelésének növelése, energiatakarékosság, a legjobb gyakorlatok terjesztése, a polgárok oktatása a légszennyezés csökkentésére, az éghajlatváltozással való szembenézés és a meglévő természetes erőforrások megőrzése. Ezekkel az intézkedésekkel Siena szeretne az első olyan tartománnyá válni Európában, ahol igazoltan nulla a kibocsátási mérleg (a mérlegben figyelembe veszik a tartomány erdeinek CO 2 megkötését is). A Siena Carbon Free 2015 elképzelést a tartomány mind a 36 önkormányzata jóváhagyta. Ezek mindegyike bevezet intézkedéseket a fenntartható energiagazdálkodásra (némelyik önállóan, mások közösen), hogy elérjék a kitűzött célokat és ne térjenek le a széndioxid-mentességre vonatkozó elképzelés megvalósításához vezető útról. AZ ÜZENET LEGHATÉKONYABB MÓDON TÖRTÉNŐ TOVÁBBADÁSAy Bologna önkormányzatánál a teljes ÜHG kibocsátás 62 százalékáért a lakóházak a felelősek. Az önkormányzat energiaszükségletének és a környezetre, valamint saját polgárai életminőségére gyakorolt hatásnak a csökkentésére Bologna egy innovatív ötlettel állt elő: az Energia és Környezet Bemutatóterem a város egyik műszaki középiskolájában elhelyezkedő kiállítási központ, melynek célja a város polgárainak tájékoztatása és energiával kapcsolatos viselkedésének és fogyasztási szokásainak befolyásolása. Az Energia és Környezet Bemutatóterem fő tevékenységei: Állandó interaktív kiállítás, melynek címe Megújuló Energia és Energiatakarékosság : kibocsátási eshetőségeket és stratégiákat mutat be az ÜHG kibocsátás korlátozására, az energiatakarékosságra és az EE, valamint RE megvalósítási lehetőségek tökéletesítésére; Napi képzések környezetvédelmi és energia témákban; Új, innovatív RES (megújuló energiaforrások) és RUE (racionális energiafelhasználás) termékek kiállítása; Információs pont a polgárok és családok részére: információt nyújt RES és RUE eszközökről és előmozdítja azok beszerzését. Image: Mykl Roventine A célzott terjesztés hatékony módja a tudatosság felkeltésének és a SEAP céljaira pozitív hatással van.

12 12 AZ EE (ENERGIAHATÉKONYSÁG) JAVÍTÁSA AZ ÉPÜLETEKBEN Mit jelent épületeknél az EE? Az EE arról szól, hogy a kényelmet kevesebb erőfeszítéssel érjük el. Épületekben jellemző EE intézkedés a falak, mennyezetek és padlók szigetelése, de a jobb ablakok beépítése és a nem kívánt tömítetlenségek elkerülése is. Végezetül az EE azt jelenti, hogy egészséges beltéri klímát biztosítunk szellőzési stratégiák felhasználásával, miközben a lehető legkisebbre csökkentjük az energiaveszteséget és hatékony technológiákat alkalmazunk. A legmesszebbre ható EE koncepció épületeknél a passzívház koncepciója, ami annyira jó energiateljesítményt biztosít egy épületben, hogy az ilyen épület fűtéséhez csak minimális mennyiségű energiára van szükség. Az átlátszatlan elemek nagy magasságig szigetelnek, az ablakok háromszoros üvegezésűek és ezért nagyon kényelmesek. Kicsi a szellőzési veszteség, mert a hőt visszanyerik a bejövő friss levegőbe. Ehhez elegendő a bejövő friss levegőhöz csak kis mennyiségű hőt hozzáadni. Amennyiben ez a kis energiamennyiség megújuló energiaforrásból származik, közel kerülünk a tökéletesen fenntartható megoldáshoz. Az EE a megújuló energiatechnológiák optimális használatának előfeltétele. Épületekben a legnagyobb fejlesztést az EE segítségével lehetett és lehet elérni. Az épületek energiafelhasználásának csökkentésében rendkívüli lehetőségek rejlenek. A passzívház koncepcióval mind új, mind meglévő épületek energiafelhasználását akár 80 százalékkal is csökkenteni lehet. Ha a fennmaradó 20 százalékot megújuló energia biztosítja, az eredmény majdnem nulla hatás lesz. image: Trecodome image: Trecodome Az EE másik haszna épületeknél, hogy az épületek magas energiateljesítményének eredményeképpen a bérlők számára lényegesen alacsonyabb lesz az energiaköltség. A városoknak hatalmas mennyiségű energiára van szükségük, ami növekvő kibocsátást és környezeti hatást eredményez. A megújuló energiára való áttérés hozzájárulhat ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentéséhez. Ha azt akarjuk, hogy a megújuló energia nagy részarányt képviseljen, további beruházásokra van szükség ezen a területen az EE intézkedések szélesebb körű alkalmazásával párhuzamosan.

13 13 A FENNTARTHATÓ FOLYAMATOK INTÉZMÉNYESÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉBEN A Hegyvidéki Közösség Trasimeno Middle Tiber önkormányzatok szövetsége egy közösségi hatóság, amelyik területi igazgatást végez és tervezési szolgáltatást nyújt annak a 13 önkormányzatnak, melyeket magába foglal. Olaszországban található az umbriai régióban, lakosainak száma Bár az energiaigény és -felhasználás volt az egyik olyan fő terület, mellyel a Hegyvidéki Közösségnek meg kellett birkóznia, hogy csökkentse a természetes erőforrásokra nehezedő nyomást, javítsa a levegőminőséget és csökkentse a globális ÜHG kibocsátáshoz való hozzájárulását, csak kevés ismerettel rendelkezett róluk. A Hegyvidéki Közösség úgy döntött, hogy közvetlen támogatást nyújt mind a 13 önkormányzatnak, hogy mindegyik saját tulajdonába vegye energiaügyeit és kidolgozza saját stratégiáját a fenntartható energiára. A Hegyvidéki Közösség, amelyik a fenntartható és integrált energiagazdálkodás szakértőitől kapott támogatást, segített az önkormányzatoknak a tervezésük alatt álló különböző intézkedések közötti együttműködési lehetőségek meghatározásában. Az erőfeszítések gyümölcsözők voltak és jelenleg a Hegyvidéki Közösség önkormányzatainak rendelkezésére állnak a fenntartható energiagazdálkodásra vonatkozó elképzeléseik továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök. Az eddig elért eredmények közé tartozik: image: Lucie Blondel A Polgármesterek Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján elkészítették a viszonyítási alapul szolgáló CO 2 kibocsátási leltárt (BEI) az egész területre Meghatározták a terület SEAP-ét, beleértve a 20/20/20-as cél eléréséhez megvalósítandó intézkedések felsorolását. Ezen kívül két önkormányzat elkészítette SEAP-ét. A terjesztési és tájékoztatási rendezvények rendszeres megvalósítása. Az Agenda 21 megvalósításával elérték az energiagazdálkodás stratégiai irányítását. A legfőbb tanulság, hogy lehetőség van a terület energiagazdálkodásának irányítására az összes érdekeltnek a folyamatba való bevonásával, valamint a fejlődő városok erőfeszítéseinek támogatására európai városok és más szakértő szervezetek ismereteinek felhasználásával. Nagy jelentősége van annak, hogy megértsük az energiafelhasználás csökkentésének és az energiaforrások fenntartható kezelésének fontosságát, valamint az intézkedések megtételéből származó előnyöket. A projekt kezdetén önkormányzatunknál nem voltak tapasztalatok az energiapolitikával kapcsolatban. A közös kihívásokról (például hogyan vegyük figyelembe a szállítási ágazatot a CO 2 számításokban, vagy PV panelek telepítésének lehetősége lakóházakra) a partner városokkal folytatott intenzív megbeszélések után most már készen állunk a helyes cselekvésre. Louis Montagnoli Local Agenda 21 vezető, Comunita Montana Lago Trasimeno Middle Tiber image: Anja Wenninger

14 14 INTÉZKEDÉSEK SZÉLES KÖRÉNEK KIVÁLASZTÁSA A kapcsolatépítés és az egyenrangú kapcsolatra épülő információcsere hasznos tapasztalatokat nyújt önkormányzatunknak, amelyeket könnyen és többször is alkalmazhatunk. Azt mondanám, hogy ez a legjobb, leggyorsabb és legolcsóbb megoldás egy terület fellendítésére és a helyi intézkedések előmozdítására! Pfliegler Péter alpolgármester, Miskolc Az EE intézkedések megtételének fontossága napról napra nő. Miskolc városa (Magyarország) már évekkel ezelőtt felismerte ennek szükségességét és azóta intézkedések sorát dolgozta ki, melyek nagymértékben hozzájárultak a város fenntartható energiagazdálkodásához. Miskolc példája bizonyítja, hogy az intézkedéseket több fronton kell bevezetni ahhoz, hogy lefedjük mind a kemény (infrastrukturális), mind pedig a puha (magatartásbeli, vezetési) szempontokat. Ez a hozzáállás annak megértését is segíti, hogy az energiarendszer több mint a város területén található erőművek és távvezetékek összessége és azokat a kapcsolódásokat és hatásokat vizsgálja, melyeket az intézkedések bármely városi rendszerben az energiahelyzet egészére kiválthatnak. A Miskolcon nemrég bevezetett egyik kemény intézkedés a házgyári épületek rekonstrukciós programja volt, ami helyi és országos szinten is sikertörténet. Miután megvalósították a felújítást (jobb külső szigetelés, új ablakok, új fűtőpanelek és a fűtési rendszer rekonstrukciója) az ezekben az épületekben felhasznált energia körülbelül 50 százalékkal csökkent. Egy másik ígéretes projekt a geotermikus energia felhasználása az önkormányzati fűtési rendszerben, ami segíthet a régi és nem hatékony rendszer megújításában, hosszú távon is fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá téve azt. Bevezettek több viselkedésváltoztatásra irányuló intézkedést is. Ezek segítettek a város lakóinak, az érintett feleknek és a politikusoknak, hogy növeljék ismereteiket és megváltoztassák viselkedésüket egy fenntarthatóbb életstílus felé. Létrehoztak például EE csoportokat önkormányzati intézményekben, óvodákban, általános és középiskolákban, önkormányzati középületekben és más területeken az energiafelhasználás figyelemmel kísérésére. Az összegyűjtött adatok alapján megbeszélik az ötleteket és javaslatokat tesznek a lehetséges jövőbeli felhasználásra, így bővítve a résztvevők ismereteit és növelve érdekeltségüket. image: Municipality of Settimo Rottaro image: Lucie Blondel

15 15 A HOSSZÚ TÁVÚ POLITIKAI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS BIZTOSÍTÁSA A SEAP sikeres megvalósításához az önkormányzat hosszú távú politikai kötelezettségvállalására és az erőforrások megfelelő elosztására van szükség. Egyre több város érti meg, hogy miért fontos ebbe az irányba elmozdulni, függetlenül a vezető politikai párt változásától. Az állampolgárok nagyobb tudatossága szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartható energiagazdálkodás témája a napirend elején szerepeljen és az önkormányzati tisztségviselőket a kreatív megoldások nyújtására ösztökéli (gyakran a részvételt támogató egyeztetési folyamat eredményeként). Ludwigsburg városa jó példa arra, hogy az energiával, környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések régóta fennálló politikai támogatásban részesülnek, ami a város számára - egyebek mellett - az Európai Energia Díj elnyerését eredményezte 2011-ben. Ludwigsburg városfejlesztési koncepcióján keresztül a döntéshozók támogatják annak a 11 tematikus területnek a stratégiai céljait (és felelősséget is viselnek értük), melyeket egy részvételt bátorító eljárás során választottak ki. Ezek közül a területek közül több szorosan kapcsolódik az energia témájához. Az önkormányzat jóváhagyta a város fenntartható energiagazdálkodását és aktívan foglalkozik vele. A "Sustainable NOW" projekt keretében ben létrehoztak egy energetikai koncepciót, ami a fűtés, áram, mobilitás és RES témáival valamint a közönségkapcsolatokkal foglalkozik. Ez lesz a következő évek energiagazdálkodási tevékenységének irányelve.. Az energia integrált városfejlesztésünknek fontos része - céljaink eléréséhez és a fenntartható, biztos és kifizetődő energiaellátás garantálásához, miközben energiát takarítunk meg, növeljük az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatát. Mi erre építünk és a város társadalmának minden része együtt munkálkodik a célok elérésén. Werner Spec főpolgármester, Ludwigsburg A VÁLLALKOZÁSOK MEGNYERÉSE A FOLYAMAT SZÁMÁRA A müncheni régió szerencsés volt és hosszú éveken át vonzotta a gazdaság fontos szereplőit nagyvállalatokat, mint a Siemens, BMW, Munich Re stb., de kis- és középvállalatokat is, melyek együttesen járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. Ez a helyzet más európai régiókhoz viszonyítva rendkívül magas egy főre jutó GDP-t eredményezett és ez teszi lehetővé München városának, hogy beruházzon számos technológiába és épületbe, az energiaszektorba és azon kívül is. Ezek a beruházások eleget tesznek a jövő éghajlati és éghajlattal nem kapcsolatos követelményeinek egyaránt. A vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a környezetvédelem és a klímavédelem lökést ad a profitnak. A helyi hatóságoknak hasznát kell venniük ennek a megfigyelésnek. Ez az egyik oka annak, amiért München városa 2007-ben megalapította a München a klímavédelemért helyi szövetséget, amelyik összehozza a helyi vállalatokat más jelentős érdekelt felekkel. Ennek a szövetségnek a keretei között több mint 30 CO 2 csökkentési projektet dolgoztak ki. Mindegyik tagnak el kell készítenie belső CO 2 mérlegét és köteles legalább egy, a szövetség által kidolgozott CO 2 csökkentési projektben részt vennie. image: Podere SS Annunziata Az üzleti szektorral való sikeres társulás egy másik példáját a wokingi önkormányzatnál találjuk. Az önkormányzat körülbelül 20 éven át ruházott be az energiahatékonyságba és megújuló/ fenntartható energiaprojektekbe. Ez energiahatékonysági fejlesztéseket szolgáló alapok által finanszírozott kisebb projektekkel kezdődött az önkormányzat épületeiben. Az önkormányzat 2000-ben létrehozta saját energia és környezeti szolgáltató vállalatait (ESCO-k), a Thameswey Ltd-t és a Thameswey Energy Ltd-t (együtt Thameswey Groupként ismertek). Ezzel lehetővé váltak nagyobb léptékű energetikai beruházások magánfinanszírozás és hosszú távú üzleti és pénzügyi konstrukciók segítségével. Ezek a projektek hozzájárultak az önkormányzat klímaváltozási stratégiával kapcsolatos átfogó céljainak eléréséhez. Az önkormányzat klímaváltozási munkacsoportja negyedévente ül össze, hogy megbeszélje a stratégia akciótervének haladását és hogy új kezdeményezésekben állapodjon meg. Fontos, hogy a munkacsoportban jelen van a Wokingi Kereskedelmi Kamara képviselője is. Ez a fórum hasznos módja annak, hogy az ebben a tárgykörben érdekeltek érintkezésben álljanak egymással.

16 16 image: Anne-Claire Loftus Érkezési pont A globális energiagazdálkodási és éghajlati kihívások minden eddiginél szilárdabb elkötelezettséget igényelnek, hogy innovatív, progresszív és fenntartható válaszokat találjunk és léptessünk életbe. Az önkormányzatok abban a helyzetben vannak, hogy irányíthatják a változásokat, és megfelelő tudatosítással, valamint hatékonyabb és fenntarthatóbb energetikai megoldások bevezetésének megkezdésével jelentős hatást tudnak kiváltani. Az energia és klíma csatát a városokban fogják megnyerni. A városok által az elkövetkező években választott út vezetheti a zöld és fenntartható gazdaságba történő globális átmenetet. Ez a folyamat máris tiszteletet parancsoló haladást mutathat fel a Polgármesterek Szövetsége három év alatt egy sikeres és jól megalapozott kezdeményezéssé vált. Ez szemlélteti, hogy a városok elismerik felelősségüket, valamint azt a hatalmas lehetőséget amivel rendelkeznek, hogy hatással legyenek és fejlesszék területükön a környezetet és a társadalmi körülményeket. Egyre növekvő számú város szentel erőforrásokat a szabályozási követelmények túllépésére az energia és klíma szemszögéből, ismét hangsúlyozva, hogy kifizetődő klíma-tudatosnak lenni. Ezek az erőfeszítések kéz a kézben járnak az Europe 2020 stratégia céljaival, mint az erőforrás-hatékony Európát megcélzó kiemelt kezdeményezéssel. Egy alacsony széndioxid kibocsátású, hatékony gazdaság fenntartható, zöld és intelligens növekedéshez vezet.

17 17 Ugyanakkor nagyon fontos, hogy gondosan figyelemmel kísérjék a SEAP-eknek a városok által történő megvalósítása előrehaladását és hatékonyságát, valamint hogy megfelelő útmutatásban részesüljenek, amikor ezeket a helyi, az energiagazdálkodás átmenetét érintő folyamatokat fontossá és hatékonnyá teszik elkerülve azt a helyzetet, amikor a SEAP pusztán az önreklámozás eszközévé válik. A Polgármesterek Szövetségének és az azt támogató körnek segítenie kell a városoknak, hogy biztosítsák, a SEAP-ek valóban a fenntartható energiagazdálkodás hosszú távú kötelezettségvállalásává váljanak. A városok közötti együttműködéssel kiváló lehetőség adódik a nagy és növekvő számú, a fenntartható energiagazdálkodás gyakorlatát felkaroló szereplő felhasználására. A SEAP kidolgozási és megvalósítási folyamatainak erős tanulási és tapasztalatcsere eleme biztosíthatja, hogy a tanulságokat széles körben terjesszék és hogy az energiagazdálkodásról folyó vita túllépje az önkormányzat energia-szakértőinek körét. Ha jól belegondolunk a sok más városi rendszert tápláló energiaellátó rendszer stratégiai fontosságába, annak hatékonynak és megbízhatónak kell lennie. A megbízhatóság részben a városnak azon a képességén alapul, hogy a város az általa felhasznált energia egy bizonyos részét önmaga állítsa elő az önkormányzat, a vállalkozások és a polgárok együtt. A megújuló energiaforrások kiváló lehetőségét nyújtanak a helyi energiabiztonság és -függetlenség eléréséhez. A fenntartható energiarendszerek megvalósításának előmozdítása és a fenntarthatóság szempontja alapján való kezelésük a hosszú távú energiaellátás biztosításának egyik módja és ezzel párhuzamosan emeli az állampolgárok életminőségét, például a jobb levegőminőség vagy az ökoszisztémákkal való fenntartható gazdálkodás révén. A stresszt kiváltó tényezők, mint az éghajlatváltozás, valamint a fejlődéstörténeti hatások, beleértve a demográfiai változásokat és az egy főre eső fogyasztás növekedését, a földhasználatot és a városok térbeli elrendezését, nagy feladat elé állíthatják a teljesen fenntartható energiarendszereket. Az innovatív megoldások és az energiafelhasználás lényeges csökkentésének fontosságát propagáló kampányok hatásos ellenszert jelentenek. image: dreamstime.com

18 18 PROJEKT KOORDINÁTOR Az ICLEI sbővíti az önkormányzatok lehetőségeit, hozzájárul döntéshozó folyamataik fejlesztéséhez és fenntarthatóbbá teszi őket. Az ICLEI segít biztosítani azt, hogy az önkormányzatok által tervezett és megvalósított energetikai és éghajlati intézkedések egy integrált, teljességre törekvő stratégia részei legyenek, amely a város polgárainak a lehető legjobb életminőséghez és erőforrás hatékony szolgáltatások eléréséhez vezet. Az ICLEI a Polgármesterek Szövetségének támogatója. PARTNEREK A Climate Alliance - testre szabott eszközökkel és módszerekkel, képességeket fejlesztő műhelymunkával és más platformokkal, ahol tapasztalatokat lehet cserélni - támogatja az önkormányzatokat (az úttörőktől a kezdőkig) a CO2 kibocsátási leltárok és a fenntartható energiagazdálkodás akciótervének kidolgozásában. A Climate Alliance több más önkormányzati hálózattal együtt irányítja a Polgármesterek Szövetségét és annak támogatója. A Banca Etica Olaszországban az első etikus pénzügyi intézmény. A bank gyökerei a harmadik ágazatba tartozó szervezetek, az önkéntes munka és a nemzetközi együttműködés világában találhatók. A Banca Etica civil orientáltságú gazdasági projektekhez nyújt finanszírozást, mint az EE és a megújuló erőforrások felhasználása, különös tekintettel az innovációra és a helyi közösségek bevonására. Az épületek energiahatékonyságáról kínált gyakorlati ismereteivel a Trecodome hozzájárul a projektek során szerzett tapasztalatok, a városi politika és az alacsony széndioxid kibocsátású társadalom felé mutató globális trendek közötti szakadék áthidalásához. A Coordinamento Agende 21 Locali Italiane előmozdítja az inspiráló példák cseréjét az önkormányzatok között, terjeszti az ismereteket és ezeknek az intézkedéseknek a gyakorlatát, támogatja az új projekteket és fellép az olasz kormányban és más országos és európai intézményekben a fenntarthatóság alapelvei által inspirált irányvonal terjesztése érdekében. A Coordinamento a Polgármesterek Szövetségének támogatója. Az Ecovision GmbH megújuló energiákat felhasználó berendezések tervezésével és üzemeltetésével járul hozzá a környezet védelméhez otthon és külföldön. A közös tulajdonú fotovoltaikus (PV) berendezésekben felkínált üzletrészek révén az Ecovision lehetővé teszi a polgárok számára, hogy mind gazdaságilag, mind ökológiailag helyesen és globálisan is korrekt módon cselekedjenek. Az Ecovision 2004-ben indult és 2011 végén 17 PV berendezést fog üzemeltetni Németországban, melyek összesen 4 MWp napsugárzásból nyert energiát fognak előállítani. KÖZÖSSÉGI PARTNEREK Burgas, Bulgária* Ludwigsburg, Németország München, Németország* Miskolc, Magyarország Woking, Egyesült Királyság Hegyvidéki Közösség Önkormányzatok Szövetsége Trasimeno-Middle Tiber, Olaszországy* Bologna, Olaszország* Siena, Olaszországy Rosignano Marittimo, Olaszországy * A Polgármesterek Szövetségének aláírói

19 19 SZÓSZEDET: a. SEAP: Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterv b. EE: Energiahatékonyság c. RES: Megújuló Energiaforrások d. RUE: Az Energia Racionális Felhasználása e. ESCO: Energiaszolgáltató Vállalat FŐ SZERZŐ: Daniel Morchain a projekt partnereinek hozzájárulásával ICLEI Local Governments for Sustainability, Európai Titkárság Tel: Web: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Nézzék meg online a projekt összes eredményét. Ezek közé tartozik: A projekt tanuló városai által kidolgozott öt SEAP; A SEAP kidolgozásának és megvalósításának varázslója a folyamat kezelésének eszközével és a döntéseket támogató rendszerrel: A web portál: belépési pont a fenntartható energiagazdálkodás fejlesztésének gyakorlata iránt érdeklődő felhasználók számára; Egy tanulmány a fenntartható energiagazdálkodási intézkedések finanszírozásáról. Ezeknek a termékeknek és eszközöknek a kifejlesztése mögött az az elgondolás áll, hogy az önkormányzatoknál integrált, teljességre törekvő gondolkodást idézzenek elő amikor azok felmérik, majd újra értékelik energiarendszereiket és az azok fenntarthatóbbá tételéhez szükséges változtatásokat. Az elgondolás támogatja az energiaszektor szerteágazó hatásainak átfogó megértését és azokat a módokat, ahogyan az más rendszerekhez viszonyul. Mindezek az eszközök szabadon hozzáférhetők itt: A Polgármesterek Szövetsége EU kezdeményezés linkje: FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT: A kiadvány tartalmával kapcsolatban a kizárólagos felelősség a szerzőké, az nem tükrözi szükségszerűen az Európai Közösségek véleményét. Az Európai Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget a kiadványban szereplő információk bármilyen esetleges felhasználásáért ICLEI European Secretariat, Freiburg, Németország Minden jog fenntartva. Ennek a kiadványnak egyetlen részét sem szabad semmilyen formában sem reprodukálni vagy másolni az ICLEI Európai Titkárságának írásbeli engedélye nélkül. Tervezte: Stephan Köhler (ICLEI) Ezt a brosúrát 100%-ban újrahasznosítható és teljesen klórmentes (TCF) papírra nyomtattuk és eleget tesz a Blue Angel és a Nordic Swan követelményeinek. Ennek a projektnek a finanszírozásában részt vett az Európai Bizottság Intelligent Energy Executive Agency (IEEA 2007) az Intelligent Energy Europe programjának keretében, hogy hozzájáruljon a biztonságos, fenntartható és versenyképes árú energiához Európa számára. A Sustainable NOW projektet hivatalos partnerként támogatta az Európai Bizottság Sustainable Energy Europe kampánya. image: Anne-Claire Loftus

20 ICLEI Local Governments for Sustainability Európai Titkárság Tel: Web: image: Anne-Claire Loftus

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság

AZ EWEA ELŐSZAVA. Arthouros Zervos Elnök, Európai Szélenergia Társaság ELŐSZÓ Hans van Steen A megújuló energiaforrások szabályozási politikájával és előmozdításával foglalkozó, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy nevű egység vezetője, Energiaügyi és Közlekedési

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG C. Igazgatóság Népegészségügy és kockázatértékelés C2 Egészségügyi tájékoztatás NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ RITKA BETEGSÉGEK: KIHÍVÁS EURÓPA SZÁMÁRA

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás?

06SZ. HU 2014. Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez. támogatás? HU 2014 06SZ. Ku lönjelentés Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergiatermeléshez nyújtott támogatás? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben