MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN"

Átírás

1 MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

2 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc (HU) és Rosignano Marittimo (IT), valamint a Lake Trasimeno Middle Tiber (IT) Hegyvidéki Közössége helyi fenntartható energiagazdálkodási akcióterveket (SEAP-eket) dolgozott ki három év alatt ( ) és most megkezdte megvalósításukat. Közvetlen támogatást kaptak Bologna és München városa, Siena tartománya és Woking Városi Önkormányzata tapasztalt csapatától. A szakértő partnerek a hátsó borítón felsorolt további különleges támogatást kínáltak fel. Az ebben a brosúrában leírt jó ötleteket a fenti városok dolgozták ki a Sustainable NOW projekt során. image: dreamstime.com Kiindulási pont A Fenntartható Energiagazdálkodási Akciótervek (SEAP-ek) ha városok és régiók számára hatékony eszközzé váltak éghajlati és energetikai irányelveik tervezéséhez, megvalósításához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, miközben hozzájárulnak a globális enyhítés és alkalmazás eredményeihez. A városok a SEAP-ek felhasználásával intézkedéseiket jól megszerkesztett, integrált módon tudják megvalósítani, lehetővé téve, hogy az országos törvényi előírásokat ezeken a területeken meghaladó erőfeszítéseiket szisztematikusan figyelemmel tudják kísérni. A SEAP egyben eszköz is a városok számára, hogy helyben és messzebbre egyaránt kommunikálni tudják az érdekeltek felé az energiagazdálkodás és az éghajlat védelmének fontosságát, valamint magukhoz tudjanak csábítani fontos szereplőket, hogy azok részt vállaljanak a város törekvéseiben. Az EU szintjén az elmúlt néhány év irányelvei és kezdeményezései hozzájárultak a fenntartható energiagazdálkodás lendületéhez, amit több európai város saját döntése alapján követni fog. Az EU éghajlati és energiacsomagja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és az EU energiabiztonságának növelését veszi célba, miközben erősíti versenyképességét, [elkötelezve] Európát, hogy magas energiahatékonyságú, kis széndioxid kibocsátású gazdasággá alakuljon át. 1 A Polgármesterek Szövetsége elnevezésű európai kezdeményezés összhangban van az éghajlati és energiacsomaggal és aláíróinak száma egyre nő (2011 őszén kb ). Az aláírók kötelezték magukat, hogy meghaladják a csomag 20/20/20-as célját azaz a megújuló energia 20%-os növelését, az energiahatékonyság (EE) 20%-os növelését és az energiafelhasználás 20%-os csökkentését. Az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaságnak a 2020-as évig történő kialakítását szolgáló Európa 2020 stratégia útmutatásul szolgál a városok által a SEAP-ek kidolgozásával és megvalósításával vállalt, energiával és éghajlattal kapcsolatos erőfeszítéseikhez.

3 3 Ezek a fokozottabban fenntartható energiagazdálkodás és éghajlatvédelem irányába tett fejlesztések az energia iránt állandóan növekvő igényre, az ebből eredő ÜHG kibocsátásra, valamint ennek az emberekre, környezetükre és az éghajlatra gyakorolt hatására adott válaszként jelentkeztek. Az energia iránti igény több tényezőnek köszönhetően nő. Ilyen a növekvő népesség (főleg a városokban) és a magasabb jövedelem, ami tehetősebb életstílussal párosul. Ezek a tényezők az erőforrások (ideértve az energiát is) iránti sokkal magasabb igényekhez és nagyobb mérvű fogyasztásukhoz vezetnek. Ez a növekedés fenyegetést jelent városaink fenntartható fejlődésére és cselekvésre késztette az önkormányzatokat és polgáraikat. Azzal, hogy a teljes európai népesség túlnyomó többségét koncentrálják (továbbra is tágul a város és falu közötti rés), a városoknak a helyi energiagazdálkodási beavatkozásokon keresztül számottevő változások véghezvitelére van lehetőségük és így ösztönzik gazdaságuk zöldebbé válását. Egyre több városnak az az erőfeszítése, hogy nemzeti és nemzetközi szinten példát mutasson, nem csak a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét mutatja, hanem más városokat is inspirál és előmozdítja az egész közösségre kiterjedő gondolkodást és önértékelést. A projektbe bevont városokban felhívták az érintetteket és az ott lakó polgárokat, hogy vállaljanak méltányos részt a fenntartható energiára történő helyi átállás megvalósításából. A városok, önkormányzatuk vezetésével felhívták a helyi ipar, az üzleti körök, iskolák és más intézmények figyelmét és velük intenzíven együtt is működtek elképzeléseik kialakítására és a megvalósítás megkezdésére. Az állampolgárok jelentették ennek a folyamatnak a sarokkövét és részvételük jelentős mértékben hozzájárult az eddig elért pozitív eredményekhez. Az, hogy az intézményeket és az egyéneket egyaránt felelőssé tették a meghozott döntésekért, tartalmazza annak lehetőségét, hogy drámaian megváltozzon az energia előállításának, fogyasztásának és végső fokon megértésének módja. A projektbe bevont városok mint amilyenek a Polgármesterek Szövetségének aláírói, de sok más város is, amelyek társulás nélkül cselekszik ezt ilyen hozzáállást mutattak a feladathoz. A következő oldalakon egy SEAP indításához és megvalósításához mutatunk be jó ötleteket azzal a céllal, hogy az önkormányzatokat Európa-szerte és Európán kívül is az energiagazdálkodás teljességre törekvő, integrált távlatokban történő vizsgálatára ösztönözzük, hogy megértsék a fenntartható energiagazdálkodási megoldások tervezésének és megvalósításának szerteágazó következményeit. Ez a brosúra végső soron a városok és települések ösztönzésére törekszik, hogy már most bevonja őket a fenntartható energia jövőjébe! A brosúrát önkormányzati energetikai szakértőknek írtuk, de olyan stílusban, ami a szélesebb közönség számára is érdekes lehet, ideértve az olyan vállalkozásokat is, melyek nem foglalkoznak szükségszerűen energiakérdésekkel, főiskolai és egyetemi hallgatókat, érdeklődő állampolgárokat (akik döntő szerepet játszanak a helyi energiagazdálkodásban) egyszóval mindenkit, aki energiát használ! Reméljük, élvezni fogják ezeket az inspiráló példákat és ami még fontosabb, azt is reméljük, hogy a példák Önöket is ösztönözni fogják, hogy megkezdjék a változtatásokat! 1

4 4 Útmutatás a sikeres fenntartható energiagazdálkodási akciótervek kidolgozásához különböző városokban Egy SEAP előkészítése valamint későbbi megvalósítása kihívást jelent. Ehhez több önkormányzati osztály együttműködésére és elkötelezettségére lesz szükség, valamint arra, hogy egy sor külső érdekelt féllel folytassanak párbeszédet. A SEAP koordinátor igyekezni fog, hogy összerakja egy meglehetősen összetett kirakójáték elemeit, ideértve a házon belüli érdekeltek által generált igények mederbe terelését, kielégítését, sőt időnként elutasítását is, a korlátozott költségvetés és erőforrások kezelését, a különböző szereplők ellentmondó felhatalmazásainak és prioritásainak összehozását, stb. A feladatot úgy kell ellátni, hogy a SEAP kimeneteléhez hozzájárulók továbbra is érdekeltek, elégedettek és közreműködők maradjanak, mindvégig biztosítva, hogy a SEAP célkitűzése összhangban maradjon mind a város, mind a saját céljaival például a 2020 évre vonatkozó 20/20/20 céllal. Ki áll hát készen a munka elvégzésére? A Szövetség Koordinátorai a stratégiai útmutatást, pénzügyi és műszaki támogatást nyújtó tartományok, régiók és nemzeti hatóságok. A Szövetség Támogatói a megvalósítást és reklámozást, támogatást és a kapcsolatok építését biztosító önkormányzati hálózatok. Szerencsére a Polgármesterek Szövetsége előállt egy részletes útmutatóval a SEAP kidolgozásához 2, ami elkormányozza az új SEAP koordinátort az ismeretlen vizeken. A kihívást vállaló egyre növekvő számú város tapasztalatai szintén ösztönzőleg hatnak és a jó gyakorlat egyik forrását jelenthetik. Továbbá a Szövetség koordinátorainak és támogatóinak több európai országban meglévő hálózata is segíthet a város munkájában és megválaszolhatja kérdéseit. Van egy olyan gondolat azonban, amiről nem szabad megfeledkezni (és ez a SEAP sikeres kidolgozásának és megvalósításának valóban sarkalatos pontja), hogy ciklikus, integrált irányítási folyamatot kell követni, ami ha rendszeresen ismétlik folyamatos tanuláshoz és a város folyamatainak javulásához vezet. Öt lépése a következő: viszonyítási alap áttekintése, célok kitűzése, politikai kötelezettségvállalás, megvalósítás és monitoring, valamint értékelés és beszámolás. Ezeket az alábbiakban írjuk le. Mielőtt azonban ezt az 1. lépéssel megkezdenénk, az önkormányzatnak meg kell határoznia az egyes osztályoktól szükséges erőforrásokat, melyek részt fognak venni a SEAP folyamatában és létre kell hozni egy munkacsoportot. Ennek a szervezeti felállásnak alapvetően fontos az ereje egy olyan SEAP létrehozásában, ami hűen tükrözi az energia és éghajlat összefüggéseit az egyes osztályokon. Rendes esetben a munkacsoport tagjai idejüknek csak töredékét fogják a SEAP munkára fordítani (kivéve talán a koordinátort és segítőit), de ez függ a város méretétől, erőforrásaitól és a kezdeményezés által élvezett elsőbbségtől. A munkaciklus a Viszonyítási alap áttekintésével kezdődik, aminek célja a város területén a kibocsátás és az EE, az energiafelhasználás és a megújuló energiatermelés jelenlegi állapotának elemzése és dokumentálása. A helyi körülmények meghatározását az energia előállítására, elosztására és felhasználására vonatkozó előzmények összegyűjtésével kell kezdeni ideális esetben létrehozva az üvegházhatású gázok viszonyítási alapjául szolgáló kibocsátási leltárt a problémás ágazatok meghatározására, amikor a negatív környezeti hatásokra kerül a sor. A második lépés, a Célok kitűzése egy olyan stratégiának a felülvizsgálatából vagy kidolgozásából áll, amelyik a városban az energiagazdálkodással kapcsolatos munkát irányítja amire sokszor hivatkoznak úgy, hogy ez a SEAP. Ez leírja a város elképzeléseit és a specifikus célok, mutatószámok, mérhető célkitűzések és intézkedések felsorolásával megmagyarázza, hogyan fogják azt elérni. Bemutat

5 5 Értékelés és beszámolás A viszonyítási alap áttekintése (frissítése) Megvalósítás és figyelemmel kísérés INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER Cél kitűzése Politikai kötelezettségvállalást Hivatkozás: Integrált környezetirányítás Útmutató a városi környezetek tematikus stratégiájával kapcsolatban Európai Bizottság (2007) egy intézkedési tervet és rövid, közép, valamint hosszú távú célokat tűz ki. A célok kitűzésének gyakorlata a város összefüggésein és realitásain, valamint a viszonyítási alap áttekintésének megállapításain kell, hogy alapuljon. Ez hídként kell, hogy szolgáljon az Ön városa elképzeléseinek megvalósításához. A célkitűzések és az önkormányzat által energetikai ügyekben, irányelvekben, programokban és tervekben elképzelt bevezetett vagy felülvizsgált ütemterv hivatalossá tételéhez alaposan meg kell azokat beszélni, azokban meg kell egyezni és a városi önkormányzatnak jóvá kell azokat hagyni a Politikai kötelezettségvállalásnak nevezett lépésben. A negyedik lépésben a Megvalósítás és Monitoring során részletesen meg kell tervezni és be kell vezetni egy intézkedés-sorozatot annak érdekében, hogy el lehessen érni a város önkormányzata által jóváhagyott tervben kitűzött energiagazdálkodási célokat. A munkaciklus utolsó lépésében, az, Értékelés és Beszámolás során folyamatosan értékelni kell, hogy az intézkedések bevezetése és hatásosságuk mennyiben járult hozzá a kitűzött célok eléréséhez. Ez segít megvilágítani, hogy milyen mértékben érte el a város stratégiai céljait. Ez a lépés zárja a munkaciklus első fordulóját és tájékoztatást nyújt a következő forduló viszonyítási alapjának áttekintéséhez, sőt, abba bele is olvad. Az önkormányzat SEAP munkacsoportjának a folyamat során végig szorosan együtt kell működnie az érdekelt felekkel. Az érdekeltek megfelelő és hatékony bevonása segít egy olyan SEAP kidolgozásában, amelyik az érintett energia és éghajlati területeket illetően átfogó és mindent magában foglal a különböző társadalmi csoportoktól érkező bemenő információk szemszögéből. Az érdekelt felek bevonása a kidolgozás és megvalósítás folyamatába elősegíti továbbá a helyi realitások és fontos területek széles palettájának meghatározását, amivel lehetővé teszi a potenciális együttműködést. Az érdekeltekkel való kommunikáció szintén hozzájárul a potenciális konfliktusok meghatározásához, azok elkerüléséhez vagy megoldásához. A SEAP-el kapcsolatban az érdekeltek széles körének tulajdonosi szemlélete kulcsfontosságú tényezőnek fog bizonyulni az akcióterv sikerében. 2

6 6 image: dreamstime.com Jó ötletek a SEAP kidolgozásához és megvalósításához Mivel a SEAP folyamata kissé riasztónak tűnhet, a következő oldalakon azoknak a városoknak a tapasztalatai alapján, melyek megvalósítják saját SEAP-eiket, néhány jó ötletet teszünk közzé, valamint tanácsokat szakértő szervezetek részéről, hogy a SEAP-et integrált energiagazdálkodási szemszögből sikeresen meg lehessen valósítani. Városok ill. szakértő partnerek jó ötletei a következőkhöz: ADATGYŰJTÉS ÉS ELEMZÉS Az integrált kezelési rendszer kiemelt lépése az egyes jó ötleteket a ciklus vonatkozó lépéséhez (vagy lépéseihez) kapcsolja Helyi adatok (villamosenergia-fogyasztás, földgázfogyasztás, fosszilis tüzelőanyagok fogyasztása stb.) felkutatása céljából, valamint a viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár kidolgozása érdekében Rosignano Marittimo városa (Olaszország) kérte a Livornoi Tartományi Energiaügynökség (EALP) közreműködését. Az EALP korábban már támogatta az önkormányzatot Megújuló Energiaforrásokra (Renewable Energy Resources - RES) és az Energia Racionális Felhasználására (Rational Use of Energy RUE) irányuló erőfeszítéseiben. Az alapos adatgyűjtés volt a megbízható viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár létrehozásának tartóoszlopa, ami másfelől meghatározza, mennyire erősek a SEAP alapjai. Rosignano Marittimo SEAP-e az összes primer energiafogyasztás számításának, az energiafelhasználásnak, a hulladék és mezőgazdasági ágazatnak és az erdő széndioxid megkötő képességének tulajdonítható CO 2 -kibocsátás számításának és a kibocsátáscsökkentési céloknak szentelt fejezeteket tartalmaz. A kibocsátási trendek kidolgozása érdekében a számításokat három évre vonatkozóan végezték el: 2004, 2006 és Az adatfeldolgozásnak a viszonyítási alapul szolgáló kibocsátási leltár kidolgozására irányuló módszertanát a Siena Tartomány által használt módszerből a sienai munkatársak közvetlen támogatásával adaptálták Rosignano Marittimo területi realitásaira. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hol helyezkedik el egy város, önkormányzat vagy régió a helyi szintű energia-előállítást, energiafelhasználást és ÜHG kibocsátást tekintve, arra van szükség, hogy az energetikai vállalatok és más iparágak nyíltan megosszák egymással energiával kapcsolatos adataikat. Ezek az információk támogatni fogják a folyamat előrehaladásának pontos figyelését. image: dreamstime.com

7 7 EGY RÉSZVÉTELT BÁTORÍTÓ FOLYAMAT KIDOLGOZÁSA Mielőtt nekilátott volna a SEAP megírásának, Burgasz város önkormányzata (Bulgária) kereste a módját a széles nyilvánosság bevonásának, felismerve az érdekeltek részvételét támogató folyamat pozitív szempontjait a régió energiaszükségletének eredményes meghatározásához. Az érdekeltek nagyobb mérvű részvétele ezen kívül átláthatóbbá és demokratikus gyakorlattá teszi az előírások kidolgozását, valamint növeli a rendelkezésre álló tudás és szakértelem szintjét. A megnövekedett részvétel a tervezésben egyben biztosítja a stratégia és az intézkedések hosszú távú elfogadását, életképességét és támogatását. Burgasz szándéka a SEAP-el nem csak az önkormányzati közigazgatás céljainak szolgálata volt, hanem hogy az a társadalom egésze számára hasznos legyen. Ennek elérésére felkínálták az állampolgároknak és az érdekelteknek, hogy vegyenek részt a SEAP kidolgozásának legfontosabb lépéseiben; ebbe beletartozott az elképzelés kialakítása, célkitűzések és célok meghatározása, prioritások megállapítása és így tovább. A fő érdekeltek meghatározása volt az első lépés: azoké a szereplőké, akiknek érdekeire hatással van a SEAP, akiknek a tevékenysége hatással van a SEAP-re, akik birtokában vannak a stratégia kialakításához szükséges információknak, erőforrásoknak és szakértelemnek, valamint akiknek a részvételére szükség van a terv sikeres megvalósításához. Ide tartozott a régió több hivatalos testülete, nagy iparvállalatok, mint az olajfinomító, a regionális hőés energiaszolgáltatók, az önkormányzat közlekedési vállalata, a helyi egyetem és (egyebek mellett) nem kormányzati szervek, akik kinyilvánították érdekeltségüket és támogatásukat. Az érdekeltek bevonása kiinduló pontja a viselkedés megváltoztatásának, ami a SEAP-ben megtestesülő műszaki intézkedések kiegészítéséhez szükséges. Ez a mindent magában foglaló hozzáállás a kulcsa a SEAP összehangolt és koordinált megvalósításának Burgaszban. image: Stefanie Lindenberg A tapasztalatok megosztása a helyi éghajlatváltozási és fenntartható energiára vonatkozó megoldásokról és tevékenységekről a SEAP hosszú távú sikerének a kulcsa. Woking nagy hasznát látta az értékes tapasztalatcserének és a Sustainable NOW projekten keresztül kapott lehetőségeknek és örömmel várja a jövőbeli, partneri kapcsolatban végzett munkák lehetőségét. Beryl Hunwicks képviselő, a Wokingi Városi Önkormányzat klímaváltozási munkacsoportjának elnöke INTEGRÁLT, CIKLIKUS IRÁNYÍTÁSI HOZZÁÁLLÁS ALKALMAZÁSA Ludwigsburg városa (Németország) azzal a céllal dolgozta ki a SEAP-et, hogy integrálja azt Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájába. Ezzel együtt Ludwigsburg elismeri a városban működő különböző rendszerek között fennálló fontos és bőséges kapcsolatokat melyek valójában a város működését teszik lehetővé (például többek között az energia, élelmiszerellátás, egészségügy és vízszolgáltatás rendszerei). Ezeknek a kölcsönhatásoknak a megismerése fogja lehetővé tenni a tevékenységek és a fenntartható energiára vonatkozó intézkedések hatékonyabb integrálását, valamint az együttműködés kialakítását a SEAP-en belül és a városfejlesztési stratégiában. Az állampolgárok, a helyi gazdaság és az érdekeltek tág körének bevonása elengedhetetlen volt a kitűzött energiagazdálkodási célok eléréséhez az állampolgárok tájékoztatása és értesítése ugyanannyira fontos, mint részvételük a stratégiában és a SEAP kidolgozásának és megvalósításának folyamatában. Ez a két, támasztóoszlopként szolgáló dokumentum vázolja Ludwigsburg hosszú távú, minden generációval méltányosan bánó fejlesztésének megalapozását, amit az integrált, ciklikus irányítási hozzáállás összefüggésében folyamatosan igazítanak, felújítanak és aktualizálnak. image: dreamstime.com

8 8 EGY ÖTLET BANKKÉPESSÉ TÉTELE Annak érdekében, hogy egy fenntartható energiagazdálkodású projekt felkeltse a finanszírozók figyelmét, különösen pozitív fényben kell feltűnnie. Néhány tanácsot adunk itt azoknak a városoknak, melyek a SEAP megvalósításának módját keresik. A projekt általános bemutatása (méret) image: stock.xchng Az alapvető feltételek, melyekkel jó benyomást lehet kelteni egy bankban, a befektetők egyértelmű meghatározása és egy világos elképzelés a projektről. A pénzintézet számára fontos tudni, hogy pontosan kit finanszíroznak és érezniük kell, hogy a befektető jól ismeri a javasolt vállalkozás célját és potenciális kockázatait, valamint azt is, hogy hogyan lehet legyőzni a potenciális problémákat. A befektető A fenntartható fejlődést a környezetvédelmen keresztül kell elérni: az etikus finanszírozás támogatja a fenntartható gyakorlatot és termelési folyamatokat, amelyek megvédik a közös javakat. Ugo Biggeri elnök, Banca Popolare Etica Az a kívánatos helyzet, ha a befektetői csoportban vagy konzorciumban van egy erős ipari vagy üzleti partner, aki a projekt meghatározott területén speciális szaktudással és know-howal rendelkezik. Fontos a partneri viszony kiépítése a területen tapasztalatokkal rendelkező befektetőkkel, hogy ellen lehessen állni a projekt élettartama során potenciálisan előforduló negatív eseményeknek. Kívánatos a befektetőnek a beruházásban való részvétele (a tőke jelenléte), ami jelzi a közös kötelezettségvállalást. A beruházás A beruházási költségek pontos felmérése fontos tevékenység, amit rendszerint alulbecsülnek. Ez oda vezethet, hogy tévesen nem vesznek figyelembe olyan kiadásokat, melyek mindazonáltal fel fognak merülni. Példa néhány költségre, amit tekintetbe kell venni: földterület, technológia, villamos munkák, építő munkák, csatlakoztatások, bontási költségek, véletlen események és immateriális eszközök (közjegyző, tanácsadók, adók, bankköltség, fejlesztés, stb.). Melyik kockázatot kell tekintetbe venni? Egy rossz beruházás negatív forgatókönyv mind a befektető, mind pedig a pénzintézet számára. Egy hitel élettartama alatt több változás fordulhat elő, mint amire előre gondolni tudunk: ezeket a lehetséges változásokat még azelőtt kell tanulmányozni, hogy előfordulnának, nem pedig akkor, amikor bekövetkeznek. Mindig figyelembe kell venni a felismert kockázatok mérséklésének lehetőségeit, még akkor is, ha ezek esetleg alacsonyabb bevétel előrejelzéssel, magasabb üzemeltetési költséggel, a projekt kivitelezésének késedelmével, stb. járnak. Az ilyen jellegű elemzés mögött az a gondolat áll, hogy a befektető és a pénzintézet partner a vállalkozásban és meg kell velük osztani az ellenőrzést az összes változó felett a hitel teljes futamideje során. Néhány példa a kockázatokra és mérséklésükre: a bizonytalan jogi környezetből eredő szabályozási kockázatot (például az ösztönzők értékének változása) óvatos üzleti tervvel lehet mérsékelni; a késedelmekből és költségnövekedésből álló építés kockázatot egy mindent magában foglaló kulcsrakész szerződéssel lehet csökkenteni (például kötbér a késedelemre);

9 9 az üzemeltetési költségek növekedéséből vagy balesetekből álló üzemeltetési kockázatot mindent magukban foglaló üzemeltetési és karbantartási szerződésekkel lehet mérsékelni (például az alapanyagok meghatározott áron való beszerzése); az áruk árának/mennyiségének változásából álló piaci kockázatot pontos beszerzési szerződésekkel lehet csökkenteni; a berendezés hatásfokának változásából álló műszaki kockázatot teljesítési biztosítékot kikötő szerződésekkel lehet mérsékelni; a változó kamatlábból álló pénzügyi kockázatot fedezeti szerződésekkel lehet csökkenteni; a például a talajszennyezésből álló környezeti kockázatot szakértőkkel kell elemezni ill. elemeztetni, valamint be kell vonni a közösséget is. A végleges Üzleti Terv A beruházás gazdasági és pénzügyi forgatókönyveit az üzleti terv mutatja be. Fontos, hogy minden bevételt (áruk és szolgáltatások értékesítése, díjak tarifák és más hozzájárulások), költséget (karbantartás, biztosítás, földbérlet/bérbeadás, közigazgatási és személyi költségek, csatlakozások és véletlen események), valamint egyéb költségeket (pénzügyi költségek és adók) figyelembe vegyenek. Az üzleti tervnek be kell mutatnia a beruházás gazdasági és pénzügyi életképességét; ez azt jelenti, hogy az esetleges kockázatokat (például a berendezés egy hónapig tartó üzemzavara megbízhatatlan technológia miatt) következményekké változtassák (például alacsonyabb bevétel). Az egyik legfontosabb eredmény, amivel foglalkozni kell a pozitív cash flow: a készpénzforgalomnak mindig elegendőnek kell lennie az esedékes adósságok visszafizetéséhez. Összefoglalva egy megbízható vonzó partneri viszony és üzleti terv kialakítása a szükséges finanszírozás sarkalatos pontjai. Ezen kívül a városok számára konkrét pénzügyi eszközöket kell elérhetővé tenni a fenntartható energiagazdálkodás beruházásainak előmozdítására (ideértve az EE-ben szereplőket is), hogy támogassák a fenntartható energiagazdálkodási intézkedések további széleskörű bevezetését. image: istock, David Palmer

10 10 AZ ISMERETEK MEGOSZTÁSA A VÁROSHATÁROKON ÁT Az élenjáró és fejlődő városok közötti tapasztalatmegosztás lehetővé teszi a kölcsönös tanulást és a fenntartható energiagazdálkodás tervezési és megvalósítási kérdéseiről szóló ismeretek kicserélését, valamint egyengeti egy még inkább teljességre törekvő, integrált és hatékony SEAP kidolgozásának és megvalósításának útját. Ezek a cserék különféle tevékenységek formáját ölthetik, mint amilyen a párosítás (azaz egy fejlődő város párosítása egy élenjáró várossal SEAP terveik kidolgozásán, illetve megvalósításán keresztül), egy fejlődő város személyzetének a képzése egy élenjáró' városban, független szakértői értékelések és alkotóműhelyek olyan témákban, mint a CO 2 kibocsátás figyelemmel kísérése, fenntartható energiagazdálkodási projektek finanszírozása, integrált energiagazdálkodás, érdekeltek bevonásának folyamata, stb. image: istock, Nikada A München városa által velünk megosztott ismeretek és tapasztalatok jelentős hatással voltak Burgasz hosszú távú energiapolitikájának felvázolására és úgy véljük, hogy a Sustainable NOW projekt keretében létrejött tapasztalatcsere lefektette a városok közötti hosszú távú együttműködés alapjait. Atanaska Nikolova alpolgármester, Burgasz A fejlődő városok a következőkön keresztül látják ennek hasznát: Testre szabott segítséget és támogatást kapnak meghatározott helyi feladatokhoz; Megbeszélik a korlátokat és az előre vivő lépéseket, hogy hogyan foglalkozzanak egyes kérdésekkel a SEAP folyamata során; Lemásolható tényezők meghatározása olyan területeken, ahol az élenjáró város különösen sok sikert ért el. Másfelől az élenjáró városok is tanulni fognak a fejlődő városokban lévő társaikkal való közvetlen kapcsolatból és ötleteket kapnak saját folyamataik fejlesztéséhez. Ahogy az élenjáró München szakértői mondták a fejlődő Burgasszal folytatott tapasztalatcseréről: A jó tanárnak mindig jó tanulónak is kell lennie. Bár kiindulási pontunk és a helyi összefüggések teljesen különbözőek voltak, partneri viszonyunk és együttműködésünk Burgasz Önkormányzatával nagyon gyümölcsöző volt! Célunk ennek az együttműködésnek a fenntartása rendszeres üzenetváltásokkal. Hep Monatzeder alpolgármester, München image: Lucie Blondel Egy másik ilyen tapasztalatcsere a szakértő wokingi önkormányzat (Egyesült Királyság) és a fejlődő Miskolc (Magyarország) között jött létre. A tapasztalatcsere egyik elemeként Woking elősegített egy négynapos képzési programot Miskolc városának energetikusai számára, ami helyszíni látogatásokat tartalmazott megújuló energia létesítményekben és a fenntartható fejlődésre vonatkozó projekteknél az angol város környékén. A látogatás tartalmazta az ismerkedést Woking energiaszolgáltatójával (ESCO), a Thameswey Group-al, valamint megtekintették a fenntartható építési gyakorlatot az új Hoe völgybéli ingatlanfejlesztésnél. Időt szenteltek annak is, hogy megismerjék az önkormányzatnak a széndioxid kibocsátásra és az energiafelhasználásra vonatkozó monitoring és beszámolási követelményeit. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a tapasztalatcserék nagyon is megérik a rájuk fordított időt és erőforrásokat!

11 11 NAGYRA TÖRŐ DE MÉGIS REALISTA CÉLOK KITŰZÉSEs Egy város jövőképének nagyra törőnek kell lennie. Ugyanakkor elérhetőnek is. Ennek a jövőre vonatkozó elképzelésnek az elérése rövid- és középtávú célkitűzések elérését teszi szükségessé, ami általában kompromisszumot jelent aközött, amit elképzeltek és ami keresztülvihető. A célkitűzések lehetővé teszik a város számára, hogy figyelemmel kövesse haladását és hogy ráébredjen arra, mely területeken van szükség további munkára és melyek fejlődnek a tervek szerint vagy a várakozásokon felül. A célkitűzéseknek OKOSNAK kell lenniük: Konkrétnak, Mérhetőnek, Elérhetőnek, Realistának és Időhöz kötöttnek (az angol szavak első betűjét összeolvasva angolul: OKOS SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). image: Troels Heien Siena tartománya jó példa arra, hogyan vezetnek a célkitűzések az elképzelések sikeres megvalósításához. Siena erőfeszítéseket tett energia infrastruktúrájának zölddé tételére, hogy kevesebb fosszilis tüzelőanyagot használjanak és az energiát fenntarthatóbb módon kezeljék. Ezek a törekvések a Siena Carbon Free 2015 elképzelést célozzák meg (Széndioxid-mentes Siena 2015-re). A cél konkrétan a CO 2 -kibocsátás teljes kiküszöbölése Siena egész tartományában különféle koordinált intézkedések kidolgozásával, mint a megújuló forrásokból előállított energia termelésének növelése, energiatakarékosság, a legjobb gyakorlatok terjesztése, a polgárok oktatása a légszennyezés csökkentésére, az éghajlatváltozással való szembenézés és a meglévő természetes erőforrások megőrzése. Ezekkel az intézkedésekkel Siena szeretne az első olyan tartománnyá válni Európában, ahol igazoltan nulla a kibocsátási mérleg (a mérlegben figyelembe veszik a tartomány erdeinek CO 2 megkötését is). A Siena Carbon Free 2015 elképzelést a tartomány mind a 36 önkormányzata jóváhagyta. Ezek mindegyike bevezet intézkedéseket a fenntartható energiagazdálkodásra (némelyik önállóan, mások közösen), hogy elérjék a kitűzött célokat és ne térjenek le a széndioxid-mentességre vonatkozó elképzelés megvalósításához vezető útról. AZ ÜZENET LEGHATÉKONYABB MÓDON TÖRTÉNŐ TOVÁBBADÁSAy Bologna önkormányzatánál a teljes ÜHG kibocsátás 62 százalékáért a lakóházak a felelősek. Az önkormányzat energiaszükségletének és a környezetre, valamint saját polgárai életminőségére gyakorolt hatásnak a csökkentésére Bologna egy innovatív ötlettel állt elő: az Energia és Környezet Bemutatóterem a város egyik műszaki középiskolájában elhelyezkedő kiállítási központ, melynek célja a város polgárainak tájékoztatása és energiával kapcsolatos viselkedésének és fogyasztási szokásainak befolyásolása. Az Energia és Környezet Bemutatóterem fő tevékenységei: Állandó interaktív kiállítás, melynek címe Megújuló Energia és Energiatakarékosság : kibocsátási eshetőségeket és stratégiákat mutat be az ÜHG kibocsátás korlátozására, az energiatakarékosságra és az EE, valamint RE megvalósítási lehetőségek tökéletesítésére; Napi képzések környezetvédelmi és energia témákban; Új, innovatív RES (megújuló energiaforrások) és RUE (racionális energiafelhasználás) termékek kiállítása; Információs pont a polgárok és családok részére: információt nyújt RES és RUE eszközökről és előmozdítja azok beszerzését. Image: Mykl Roventine A célzott terjesztés hatékony módja a tudatosság felkeltésének és a SEAP céljaira pozitív hatással van.

12 12 AZ EE (ENERGIAHATÉKONYSÁG) JAVÍTÁSA AZ ÉPÜLETEKBEN Mit jelent épületeknél az EE? Az EE arról szól, hogy a kényelmet kevesebb erőfeszítéssel érjük el. Épületekben jellemző EE intézkedés a falak, mennyezetek és padlók szigetelése, de a jobb ablakok beépítése és a nem kívánt tömítetlenségek elkerülése is. Végezetül az EE azt jelenti, hogy egészséges beltéri klímát biztosítunk szellőzési stratégiák felhasználásával, miközben a lehető legkisebbre csökkentjük az energiaveszteséget és hatékony technológiákat alkalmazunk. A legmesszebbre ható EE koncepció épületeknél a passzívház koncepciója, ami annyira jó energiateljesítményt biztosít egy épületben, hogy az ilyen épület fűtéséhez csak minimális mennyiségű energiára van szükség. Az átlátszatlan elemek nagy magasságig szigetelnek, az ablakok háromszoros üvegezésűek és ezért nagyon kényelmesek. Kicsi a szellőzési veszteség, mert a hőt visszanyerik a bejövő friss levegőbe. Ehhez elegendő a bejövő friss levegőhöz csak kis mennyiségű hőt hozzáadni. Amennyiben ez a kis energiamennyiség megújuló energiaforrásból származik, közel kerülünk a tökéletesen fenntartható megoldáshoz. Az EE a megújuló energiatechnológiák optimális használatának előfeltétele. Épületekben a legnagyobb fejlesztést az EE segítségével lehetett és lehet elérni. Az épületek energiafelhasználásának csökkentésében rendkívüli lehetőségek rejlenek. A passzívház koncepcióval mind új, mind meglévő épületek energiafelhasználását akár 80 százalékkal is csökkenteni lehet. Ha a fennmaradó 20 százalékot megújuló energia biztosítja, az eredmény majdnem nulla hatás lesz. image: Trecodome image: Trecodome Az EE másik haszna épületeknél, hogy az épületek magas energiateljesítményének eredményeképpen a bérlők számára lényegesen alacsonyabb lesz az energiaköltség. A városoknak hatalmas mennyiségű energiára van szükségük, ami növekvő kibocsátást és környezeti hatást eredményez. A megújuló energiára való áttérés hozzájárulhat ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentéséhez. Ha azt akarjuk, hogy a megújuló energia nagy részarányt képviseljen, további beruházásokra van szükség ezen a területen az EE intézkedések szélesebb körű alkalmazásával párhuzamosan.

13 13 A FENNTARTHATÓ FOLYAMATOK INTÉZMÉNYESÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉBEN A Hegyvidéki Közösség Trasimeno Middle Tiber önkormányzatok szövetsége egy közösségi hatóság, amelyik területi igazgatást végez és tervezési szolgáltatást nyújt annak a 13 önkormányzatnak, melyeket magába foglal. Olaszországban található az umbriai régióban, lakosainak száma Bár az energiaigény és -felhasználás volt az egyik olyan fő terület, mellyel a Hegyvidéki Közösségnek meg kellett birkóznia, hogy csökkentse a természetes erőforrásokra nehezedő nyomást, javítsa a levegőminőséget és csökkentse a globális ÜHG kibocsátáshoz való hozzájárulását, csak kevés ismerettel rendelkezett róluk. A Hegyvidéki Közösség úgy döntött, hogy közvetlen támogatást nyújt mind a 13 önkormányzatnak, hogy mindegyik saját tulajdonába vegye energiaügyeit és kidolgozza saját stratégiáját a fenntartható energiára. A Hegyvidéki Közösség, amelyik a fenntartható és integrált energiagazdálkodás szakértőitől kapott támogatást, segített az önkormányzatoknak a tervezésük alatt álló különböző intézkedések közötti együttműködési lehetőségek meghatározásában. Az erőfeszítések gyümölcsözők voltak és jelenleg a Hegyvidéki Közösség önkormányzatainak rendelkezésére állnak a fenntartható energiagazdálkodásra vonatkozó elképzeléseik továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök. Az eddig elért eredmények közé tartozik: image: Lucie Blondel A Polgármesterek Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján elkészítették a viszonyítási alapul szolgáló CO 2 kibocsátási leltárt (BEI) az egész területre Meghatározták a terület SEAP-ét, beleértve a 20/20/20-as cél eléréséhez megvalósítandó intézkedések felsorolását. Ezen kívül két önkormányzat elkészítette SEAP-ét. A terjesztési és tájékoztatási rendezvények rendszeres megvalósítása. Az Agenda 21 megvalósításával elérték az energiagazdálkodás stratégiai irányítását. A legfőbb tanulság, hogy lehetőség van a terület energiagazdálkodásának irányítására az összes érdekeltnek a folyamatba való bevonásával, valamint a fejlődő városok erőfeszítéseinek támogatására európai városok és más szakértő szervezetek ismereteinek felhasználásával. Nagy jelentősége van annak, hogy megértsük az energiafelhasználás csökkentésének és az energiaforrások fenntartható kezelésének fontosságát, valamint az intézkedések megtételéből származó előnyöket. A projekt kezdetén önkormányzatunknál nem voltak tapasztalatok az energiapolitikával kapcsolatban. A közös kihívásokról (például hogyan vegyük figyelembe a szállítási ágazatot a CO 2 számításokban, vagy PV panelek telepítésének lehetősége lakóházakra) a partner városokkal folytatott intenzív megbeszélések után most már készen állunk a helyes cselekvésre. Louis Montagnoli Local Agenda 21 vezető, Comunita Montana Lago Trasimeno Middle Tiber image: Anja Wenninger

14 14 INTÉZKEDÉSEK SZÉLES KÖRÉNEK KIVÁLASZTÁSA A kapcsolatépítés és az egyenrangú kapcsolatra épülő információcsere hasznos tapasztalatokat nyújt önkormányzatunknak, amelyeket könnyen és többször is alkalmazhatunk. Azt mondanám, hogy ez a legjobb, leggyorsabb és legolcsóbb megoldás egy terület fellendítésére és a helyi intézkedések előmozdítására! Pfliegler Péter alpolgármester, Miskolc Az EE intézkedések megtételének fontossága napról napra nő. Miskolc városa (Magyarország) már évekkel ezelőtt felismerte ennek szükségességét és azóta intézkedések sorát dolgozta ki, melyek nagymértékben hozzájárultak a város fenntartható energiagazdálkodásához. Miskolc példája bizonyítja, hogy az intézkedéseket több fronton kell bevezetni ahhoz, hogy lefedjük mind a kemény (infrastrukturális), mind pedig a puha (magatartásbeli, vezetési) szempontokat. Ez a hozzáállás annak megértését is segíti, hogy az energiarendszer több mint a város területén található erőművek és távvezetékek összessége és azokat a kapcsolódásokat és hatásokat vizsgálja, melyeket az intézkedések bármely városi rendszerben az energiahelyzet egészére kiválthatnak. A Miskolcon nemrég bevezetett egyik kemény intézkedés a házgyári épületek rekonstrukciós programja volt, ami helyi és országos szinten is sikertörténet. Miután megvalósították a felújítást (jobb külső szigetelés, új ablakok, új fűtőpanelek és a fűtési rendszer rekonstrukciója) az ezekben az épületekben felhasznált energia körülbelül 50 százalékkal csökkent. Egy másik ígéretes projekt a geotermikus energia felhasználása az önkormányzati fűtési rendszerben, ami segíthet a régi és nem hatékony rendszer megújításában, hosszú távon is fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá téve azt. Bevezettek több viselkedésváltoztatásra irányuló intézkedést is. Ezek segítettek a város lakóinak, az érintett feleknek és a politikusoknak, hogy növeljék ismereteiket és megváltoztassák viselkedésüket egy fenntarthatóbb életstílus felé. Létrehoztak például EE csoportokat önkormányzati intézményekben, óvodákban, általános és középiskolákban, önkormányzati középületekben és más területeken az energiafelhasználás figyelemmel kísérésére. Az összegyűjtött adatok alapján megbeszélik az ötleteket és javaslatokat tesznek a lehetséges jövőbeli felhasználásra, így bővítve a résztvevők ismereteit és növelve érdekeltségüket. image: Municipality of Settimo Rottaro image: Lucie Blondel

15 15 A HOSSZÚ TÁVÚ POLITIKAI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS BIZTOSÍTÁSA A SEAP sikeres megvalósításához az önkormányzat hosszú távú politikai kötelezettségvállalására és az erőforrások megfelelő elosztására van szükség. Egyre több város érti meg, hogy miért fontos ebbe az irányba elmozdulni, függetlenül a vezető politikai párt változásától. Az állampolgárok nagyobb tudatossága szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartható energiagazdálkodás témája a napirend elején szerepeljen és az önkormányzati tisztségviselőket a kreatív megoldások nyújtására ösztökéli (gyakran a részvételt támogató egyeztetési folyamat eredményeként). Ludwigsburg városa jó példa arra, hogy az energiával, környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések régóta fennálló politikai támogatásban részesülnek, ami a város számára - egyebek mellett - az Európai Energia Díj elnyerését eredményezte 2011-ben. Ludwigsburg városfejlesztési koncepcióján keresztül a döntéshozók támogatják annak a 11 tematikus területnek a stratégiai céljait (és felelősséget is viselnek értük), melyeket egy részvételt bátorító eljárás során választottak ki. Ezek közül a területek közül több szorosan kapcsolódik az energia témájához. Az önkormányzat jóváhagyta a város fenntartható energiagazdálkodását és aktívan foglalkozik vele. A "Sustainable NOW" projekt keretében ben létrehoztak egy energetikai koncepciót, ami a fűtés, áram, mobilitás és RES témáival valamint a közönségkapcsolatokkal foglalkozik. Ez lesz a következő évek energiagazdálkodási tevékenységének irányelve.. Az energia integrált városfejlesztésünknek fontos része - céljaink eléréséhez és a fenntartható, biztos és kifizetődő energiaellátás garantálásához, miközben energiát takarítunk meg, növeljük az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatát. Mi erre építünk és a város társadalmának minden része együtt munkálkodik a célok elérésén. Werner Spec főpolgármester, Ludwigsburg A VÁLLALKOZÁSOK MEGNYERÉSE A FOLYAMAT SZÁMÁRA A müncheni régió szerencsés volt és hosszú éveken át vonzotta a gazdaság fontos szereplőit nagyvállalatokat, mint a Siemens, BMW, Munich Re stb., de kis- és középvállalatokat is, melyek együttesen járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. Ez a helyzet más európai régiókhoz viszonyítva rendkívül magas egy főre jutó GDP-t eredményezett és ez teszi lehetővé München városának, hogy beruházzon számos technológiába és épületbe, az energiaszektorba és azon kívül is. Ezek a beruházások eleget tesznek a jövő éghajlati és éghajlattal nem kapcsolatos követelményeinek egyaránt. A vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a környezetvédelem és a klímavédelem lökést ad a profitnak. A helyi hatóságoknak hasznát kell venniük ennek a megfigyelésnek. Ez az egyik oka annak, amiért München városa 2007-ben megalapította a München a klímavédelemért helyi szövetséget, amelyik összehozza a helyi vállalatokat más jelentős érdekelt felekkel. Ennek a szövetségnek a keretei között több mint 30 CO 2 csökkentési projektet dolgoztak ki. Mindegyik tagnak el kell készítenie belső CO 2 mérlegét és köteles legalább egy, a szövetség által kidolgozott CO 2 csökkentési projektben részt vennie. image: Podere SS Annunziata Az üzleti szektorral való sikeres társulás egy másik példáját a wokingi önkormányzatnál találjuk. Az önkormányzat körülbelül 20 éven át ruházott be az energiahatékonyságba és megújuló/ fenntartható energiaprojektekbe. Ez energiahatékonysági fejlesztéseket szolgáló alapok által finanszírozott kisebb projektekkel kezdődött az önkormányzat épületeiben. Az önkormányzat 2000-ben létrehozta saját energia és környezeti szolgáltató vállalatait (ESCO-k), a Thameswey Ltd-t és a Thameswey Energy Ltd-t (együtt Thameswey Groupként ismertek). Ezzel lehetővé váltak nagyobb léptékű energetikai beruházások magánfinanszírozás és hosszú távú üzleti és pénzügyi konstrukciók segítségével. Ezek a projektek hozzájárultak az önkormányzat klímaváltozási stratégiával kapcsolatos átfogó céljainak eléréséhez. Az önkormányzat klímaváltozási munkacsoportja negyedévente ül össze, hogy megbeszélje a stratégia akciótervének haladását és hogy új kezdeményezésekben állapodjon meg. Fontos, hogy a munkacsoportban jelen van a Wokingi Kereskedelmi Kamara képviselője is. Ez a fórum hasznos módja annak, hogy az ebben a tárgykörben érdekeltek érintkezésben álljanak egymással.

16 16 image: Anne-Claire Loftus Érkezési pont A globális energiagazdálkodási és éghajlati kihívások minden eddiginél szilárdabb elkötelezettséget igényelnek, hogy innovatív, progresszív és fenntartható válaszokat találjunk és léptessünk életbe. Az önkormányzatok abban a helyzetben vannak, hogy irányíthatják a változásokat, és megfelelő tudatosítással, valamint hatékonyabb és fenntarthatóbb energetikai megoldások bevezetésének megkezdésével jelentős hatást tudnak kiváltani. Az energia és klíma csatát a városokban fogják megnyerni. A városok által az elkövetkező években választott út vezetheti a zöld és fenntartható gazdaságba történő globális átmenetet. Ez a folyamat máris tiszteletet parancsoló haladást mutathat fel a Polgármesterek Szövetsége három év alatt egy sikeres és jól megalapozott kezdeményezéssé vált. Ez szemlélteti, hogy a városok elismerik felelősségüket, valamint azt a hatalmas lehetőséget amivel rendelkeznek, hogy hatással legyenek és fejlesszék területükön a környezetet és a társadalmi körülményeket. Egyre növekvő számú város szentel erőforrásokat a szabályozási követelmények túllépésére az energia és klíma szemszögéből, ismét hangsúlyozva, hogy kifizetődő klíma-tudatosnak lenni. Ezek az erőfeszítések kéz a kézben járnak az Europe 2020 stratégia céljaival, mint az erőforrás-hatékony Európát megcélzó kiemelt kezdeményezéssel. Egy alacsony széndioxid kibocsátású, hatékony gazdaság fenntartható, zöld és intelligens növekedéshez vezet.

17 17 Ugyanakkor nagyon fontos, hogy gondosan figyelemmel kísérjék a SEAP-eknek a városok által történő megvalósítása előrehaladását és hatékonyságát, valamint hogy megfelelő útmutatásban részesüljenek, amikor ezeket a helyi, az energiagazdálkodás átmenetét érintő folyamatokat fontossá és hatékonnyá teszik elkerülve azt a helyzetet, amikor a SEAP pusztán az önreklámozás eszközévé válik. A Polgármesterek Szövetségének és az azt támogató körnek segítenie kell a városoknak, hogy biztosítsák, a SEAP-ek valóban a fenntartható energiagazdálkodás hosszú távú kötelezettségvállalásává váljanak. A városok közötti együttműködéssel kiváló lehetőség adódik a nagy és növekvő számú, a fenntartható energiagazdálkodás gyakorlatát felkaroló szereplő felhasználására. A SEAP kidolgozási és megvalósítási folyamatainak erős tanulási és tapasztalatcsere eleme biztosíthatja, hogy a tanulságokat széles körben terjesszék és hogy az energiagazdálkodásról folyó vita túllépje az önkormányzat energia-szakértőinek körét. Ha jól belegondolunk a sok más városi rendszert tápláló energiaellátó rendszer stratégiai fontosságába, annak hatékonynak és megbízhatónak kell lennie. A megbízhatóság részben a városnak azon a képességén alapul, hogy a város az általa felhasznált energia egy bizonyos részét önmaga állítsa elő az önkormányzat, a vállalkozások és a polgárok együtt. A megújuló energiaforrások kiváló lehetőségét nyújtanak a helyi energiabiztonság és -függetlenség eléréséhez. A fenntartható energiarendszerek megvalósításának előmozdítása és a fenntarthatóság szempontja alapján való kezelésük a hosszú távú energiaellátás biztosításának egyik módja és ezzel párhuzamosan emeli az állampolgárok életminőségét, például a jobb levegőminőség vagy az ökoszisztémákkal való fenntartható gazdálkodás révén. A stresszt kiváltó tényezők, mint az éghajlatváltozás, valamint a fejlődéstörténeti hatások, beleértve a demográfiai változásokat és az egy főre eső fogyasztás növekedését, a földhasználatot és a városok térbeli elrendezését, nagy feladat elé állíthatják a teljesen fenntartható energiarendszereket. Az innovatív megoldások és az energiafelhasználás lényeges csökkentésének fontosságát propagáló kampányok hatásos ellenszert jelentenek. image: dreamstime.com

18 18 PROJEKT KOORDINÁTOR Az ICLEI sbővíti az önkormányzatok lehetőségeit, hozzájárul döntéshozó folyamataik fejlesztéséhez és fenntarthatóbbá teszi őket. Az ICLEI segít biztosítani azt, hogy az önkormányzatok által tervezett és megvalósított energetikai és éghajlati intézkedések egy integrált, teljességre törekvő stratégia részei legyenek, amely a város polgárainak a lehető legjobb életminőséghez és erőforrás hatékony szolgáltatások eléréséhez vezet. Az ICLEI a Polgármesterek Szövetségének támogatója. PARTNEREK A Climate Alliance - testre szabott eszközökkel és módszerekkel, képességeket fejlesztő műhelymunkával és más platformokkal, ahol tapasztalatokat lehet cserélni - támogatja az önkormányzatokat (az úttörőktől a kezdőkig) a CO2 kibocsátási leltárok és a fenntartható energiagazdálkodás akciótervének kidolgozásában. A Climate Alliance több más önkormányzati hálózattal együtt irányítja a Polgármesterek Szövetségét és annak támogatója. A Banca Etica Olaszországban az első etikus pénzügyi intézmény. A bank gyökerei a harmadik ágazatba tartozó szervezetek, az önkéntes munka és a nemzetközi együttműködés világában találhatók. A Banca Etica civil orientáltságú gazdasági projektekhez nyújt finanszírozást, mint az EE és a megújuló erőforrások felhasználása, különös tekintettel az innovációra és a helyi közösségek bevonására. Az épületek energiahatékonyságáról kínált gyakorlati ismereteivel a Trecodome hozzájárul a projektek során szerzett tapasztalatok, a városi politika és az alacsony széndioxid kibocsátású társadalom felé mutató globális trendek közötti szakadék áthidalásához. A Coordinamento Agende 21 Locali Italiane előmozdítja az inspiráló példák cseréjét az önkormányzatok között, terjeszti az ismereteket és ezeknek az intézkedéseknek a gyakorlatát, támogatja az új projekteket és fellép az olasz kormányban és más országos és európai intézményekben a fenntarthatóság alapelvei által inspirált irányvonal terjesztése érdekében. A Coordinamento a Polgármesterek Szövetségének támogatója. Az Ecovision GmbH megújuló energiákat felhasználó berendezések tervezésével és üzemeltetésével járul hozzá a környezet védelméhez otthon és külföldön. A közös tulajdonú fotovoltaikus (PV) berendezésekben felkínált üzletrészek révén az Ecovision lehetővé teszi a polgárok számára, hogy mind gazdaságilag, mind ökológiailag helyesen és globálisan is korrekt módon cselekedjenek. Az Ecovision 2004-ben indult és 2011 végén 17 PV berendezést fog üzemeltetni Németországban, melyek összesen 4 MWp napsugárzásból nyert energiát fognak előállítani. KÖZÖSSÉGI PARTNEREK Burgas, Bulgária* Ludwigsburg, Németország München, Németország* Miskolc, Magyarország Woking, Egyesült Királyság Hegyvidéki Közösség Önkormányzatok Szövetsége Trasimeno-Middle Tiber, Olaszországy* Bologna, Olaszország* Siena, Olaszországy Rosignano Marittimo, Olaszországy * A Polgármesterek Szövetségének aláírói

19 19 SZÓSZEDET: a. SEAP: Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterv b. EE: Energiahatékonyság c. RES: Megújuló Energiaforrások d. RUE: Az Energia Racionális Felhasználása e. ESCO: Energiaszolgáltató Vállalat FŐ SZERZŐ: Daniel Morchain a projekt partnereinek hozzájárulásával ICLEI Local Governments for Sustainability, Európai Titkárság Tel: Web: TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Nézzék meg online a projekt összes eredményét. Ezek közé tartozik: A projekt tanuló városai által kidolgozott öt SEAP; A SEAP kidolgozásának és megvalósításának varázslója a folyamat kezelésének eszközével és a döntéseket támogató rendszerrel: A web portál: belépési pont a fenntartható energiagazdálkodás fejlesztésének gyakorlata iránt érdeklődő felhasználók számára; Egy tanulmány a fenntartható energiagazdálkodási intézkedések finanszírozásáról. Ezeknek a termékeknek és eszközöknek a kifejlesztése mögött az az elgondolás áll, hogy az önkormányzatoknál integrált, teljességre törekvő gondolkodást idézzenek elő amikor azok felmérik, majd újra értékelik energiarendszereiket és az azok fenntarthatóbbá tételéhez szükséges változtatásokat. Az elgondolás támogatja az energiaszektor szerteágazó hatásainak átfogó megértését és azokat a módokat, ahogyan az más rendszerekhez viszonyul. Mindezek az eszközök szabadon hozzáférhetők itt: A Polgármesterek Szövetsége EU kezdeményezés linkje: FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT: A kiadvány tartalmával kapcsolatban a kizárólagos felelősség a szerzőké, az nem tükrözi szükségszerűen az Európai Közösségek véleményét. Az Európai Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget a kiadványban szereplő információk bármilyen esetleges felhasználásáért ICLEI European Secretariat, Freiburg, Németország Minden jog fenntartva. Ennek a kiadványnak egyetlen részét sem szabad semmilyen formában sem reprodukálni vagy másolni az ICLEI Európai Titkárságának írásbeli engedélye nélkül. Tervezte: Stephan Köhler (ICLEI) Ezt a brosúrát 100%-ban újrahasznosítható és teljesen klórmentes (TCF) papírra nyomtattuk és eleget tesz a Blue Angel és a Nordic Swan követelményeinek. Ennek a projektnek a finanszírozásában részt vett az Európai Bizottság Intelligent Energy Executive Agency (IEEA 2007) az Intelligent Energy Europe programjának keretében, hogy hozzájáruljon a biztonságos, fenntartható és versenyképes árú energiához Európa számára. A Sustainable NOW projektet hivatalos partnerként támogatta az Európai Bizottság Sustainable Energy Europe kampánya. image: Anne-Claire Loftus

20 ICLEI Local Governments for Sustainability Európai Titkárság Tel: Web: image: Anne-Claire Loftus

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában

A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában A közösségi energia szerepe a jövő energiaellátásában Botár Alexa, MTVSZ A rendezvény a szervezők felelőssége, nem feltétlen tükrözi az EU álláspontját. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős

Részletesebben

G E overn E EE j pro ekt kt

G E overn E EE j pro ekt kt GovernEE projekt A projekt háttere, előzmény A Good Governance in Energy Efficiency Jó kormányzás az energiahatékonyság területén! - Energiabiztonság és a klímaváltozás problémája - Energia hatékonyság

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 6 / FOLYAMATOS KIHÍVÁS Ahhoz, hogy esélyünk legyen a katasztrofális éghajlatváltozás elkerülésére, Európa politikáinak, kibocsátásainak, gazdaságainak és társadalmainak

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK. Alapelvei, jogai és kötelezettségei

RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK. Alapelvei, jogai és kötelezettségei RURENER ALAPSZABÁLY A RURENER TAGOK Alapelvei, jogai és kötelezettségei 1 Felelősségkizárás Jelen kiadvány tartalmáért kizárólag a szerzőket terheli felelősség. Nem feltétlenül tükrözi az Európai Közösségek

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Nem az a dicsőség, hogy sohasem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk!!! Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Lenkei István

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre Strukturális alapok 2014-2020 Gyakorlati útmutató Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési programot az épületállomány energiahatékony felújítására Ön tervezi azokat a működési programokat,

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB

Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI. titkár CEAB Hungarian Real Estate Association Management(HAREM) European Real Estate Council CEPI dr Miklos Nemeth MIGSZ főtitkf titkár Főtitkár CEPI-CEAB CEAB CEPI Nemzetközi non-profi szervezet, Brüsszeli székhellyel,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

A Nyugat-dunántúl Energia Stratégiája. 2013.02.21 Angster Tamás Pannon Novum Nonprofit Kft.

A Nyugat-dunántúl Energia Stratégiája. 2013.02.21 Angster Tamás Pannon Novum Nonprofit Kft. A Nyugat-dunántúl Energia Stratégiája 2013.02.21 Angster Tamás Pannon Novum Nonprofit Kft. Globális és helyi kihívások Globális kihívások Energiafelhasználás hatása az éghajlatváltozásra Növekvő népesség,

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében Horváth Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Az ESCO, és az ún. harmadik feles finanszírozás bemutatása. Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes www.emi.hu E-mail: gmatuz@emi.hu

Az ESCO, és az ún. harmadik feles finanszírozás bemutatása. Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes www.emi.hu E-mail: gmatuz@emi.hu Az ESCO, és az ún. harmadik feles finanszírozás bemutatása Matuz Géza Vezérigazgató-helyettes www.emi.hu E-mail: gmatuz@emi.hu ESCO finanszírozás keretében egy külső cég kombinált műszaki és pénzügyi szolgáltatást

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26.

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. SZÉKELY ERIKA A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. Európai Innovációs Partnerség - EIP Új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Az előadás tartalma 1. Az Európa 2020 stratégiáról általában 2. Az

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Felsmann Balázs - 2010. március 10. 1 Magyarországi helyzet Válságkezelő kormányprogram vs. fenntartható energiarendszer

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A 2014-2020-as programozási időszak

A 2014-2020-as programozási időszak A 2014-2020-as programozási időszak Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2012. november 6. A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői I. 1. Uniós és nemzeti célok összhangja tematikus kötöttség

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Változási esettanulmány Assen város példáján

Változási esettanulmány Assen város példáján Változási esettanulmány Assen város példáján A kontextus és helyi kihívások bemutatása Assen városa ambiciózus fenntarthatósági célt tűzött ki maga elé,amely keretében 2015-ig (ill. 2020-ig) számos fenntarthatósági

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Mika János Bevezető előadás, 2012. szeptember 10. Miről lesz szó Megújuló energiaforrások és fenntarthatóság Megújuló energiaforrások országban, világban Klímaváltozás, hatások

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát?

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát? Paving the way for self sufficient regional Energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben