A Tisza nagyvízi mederkezelési tervhez kapcsolódó hidrodinamikai modellvizsgálat eredményei az ATIVIZIG területén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tisza nagyvízi mederkezelési tervhez kapcsolódó hidrodinamikai modellvizsgálat eredményei az ATIVIZIG területén"

Átírás

1 ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG SZEGED A Tisza nagyvízi mederkezelési tervhez kapcsolódó hidrodinamikai modellvizsgálat eredményei az ATIVIZIG területén Készítette: Sági Rajmund ATIVIZIG, árvízvédelmi referens Szombathely,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Modellvizsgálati terület Alkalmazott áramlási modell Modell előkészítése, kalibrálás, validálás Tervezett beavatkozások bemutatása Zonációs térképek előállítása Következtetések, konklúziók Függelékek XXXIII. Országos Vándorgyűlés 2

3 Bevezetés A Kormány az 1022/2003. (III.27.) Korm. határozatában megfogalmazza a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepciótervét Alapelve: a Tisza folyó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni, és ezért - az ökológiai szempontokra is figyelemmel - javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket; (VTT, 2003). Ennek elemei A folyók hullámterének használatát - a korábban érvényben lévő 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet helyett - a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szabályozza ezáltal a hullámterek használata a Nagyvízi Mederkezelési Tervek szerint lehetséges, melyet a vízügyi, illetve az árvízvédelmi szempontok elsőbbsége mellett tesz lehetővé a kedvezőbb áramlástani viszonyok elérése érdekében tervezett intézkedések megalapozására hidrodinamikai modellvizsgálatot ír elő A modelleredmények felhasználásával kerülnek a jelenlegi hullámtéri viszonyok és tervezett beavatkozások számszerűsítésre, elősegítve ezzel a hatékony tervezést XXXIII. Országos Vándorgyűlés 3

4 Bevezetés Közvetlen előzmények: 2013-as év során országosan 3 db nagyvízi mederkezelési mintaterv készült, ezek közül egy a Tisza folyó Szeged közigazgatási területét érintő szakaszára készült el Alapja: BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke által készített "A Tisza folyó Szeged város közigazgatási területén elhelyezendő nagyvízi medrének hidromechanikai vizsgálata" Részletes vizsgálatokat végezetek: című kutatási jelentés (BME-VVT 2012) - hullámtéri beépítettség (üdülő, gazdasági célú területek), - növényi-fedettség (erdők, ligetek, aljnövényzet), azok rendezett, karbantartott, ill. elhanyagolt állapot. - a főmederbe épített vagy telepített objektumok nagyvízi áramlási viszonyokra kifejtett hatásainak megismeréséhez Az itt bemutatott elvek és eredmények alapul szolgáltak e modellvizsgálati tanulmány elkészítéséhez XXXIII. Országos Vándorgyűlés 4

5 Modellvizsgálati terület bemutatása Q Tisza Q HKörös Érintett NMT tervek: 11.NMT.01 Szeged Csongrád Q Maros Z Tisza XXXIII. Országos Vándorgyűlés 5

6 Alkalmazott áramlási modell MIKE 21 FM (DHI által kifejlesztett 2D-os áramlást leíró) szoftver: - vízmozgás állapotváltozóinak (h, p, q) térbeli eloszlását és változását a vízmozgás térfogat- és impulzus-megmaradását kifejező Reynolds-átlagolt sekélyvízi egyenletekkel közelíti - alapegyenleteket háromszög-elemekből álló strukturálatlan rácshálón, explicit véges-térfogat módszerrel oldja meg - numerikus megoldója kezeli az áramló-rohanó vízmozgást, valamint a elöntést/szárazra kerülést - sebesség függély menti eloszlását egyenletesnek feltételezi (2D leírás) A modell részletes matematikai és numerikus leírása Krámer-Józsa 2010; Krámer és társai 2012; BME-VVT 2013; BME-VVT 2014 forrásmunkákban megtekinthetők teljes rácshálót ~650 ezer cella alkotja (inhomogén cellakiosztással) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 6

7 Modell előkészítése, kalibrálás, validálás DTM előállítása Felhasznált adatok: /2001 Tisza felmérési adatok torkolati Lidar adatok - Mellékfolyók VO ksz. és DTM adatok - SRB: Tisza Hec-Ras 1D ksz. adatok - FÖMI M=1: adatok - Terv. beavatkozások geometriai adatai - Partmenti háromszögelési hibák jav. - Holtágak, vonalas létesítmények jav. Szentesi kanyarulat Körtvélyesi- és Mártélyi öblözet 2D numerikus modell egyik fontos alapadata a nagyvízi medret (modellezett területet) kellő részletességgel és pontossággal lefedő -, a létrehozandó számítási rácsháló felbontásához illeszkedő - domborzatmodell, mely döntően befolyásolja a modelleredmények megbízhatóságát. Szeged, Tisza-Maros torkolat XXXIII. Országos Vándorgyűlés 7

8 Modell előkészítése, kalibrálás, validálás Fedettségi térkép előállítása Felhasznált adatok: - Tisza-Atlasz térképszelvények - Fömi Madop légifotók - KÜVET térképek - Erdészeti térképek - Google Maps űrfelvételek - Településrendezési tervek A vízmozgást leíró hidrodinamikai alapegyenletekben a hidraulikai ellenállás a Manning-féle simasági együtthatón keresztül jut figyelembevételre, ezért szükséges a vizsgált folyószakaszra jellemző fedettségi viszonyok ún. attribútum-térképen keresztüli leképezése, mely a területhasználat alapján becsülhető XXXIII. Országos Vándorgyűlés 8

9 Modell előkészítése, kalibrálás, validálás Felhasznált adatok (2D permanenes vizsgálatokhoz): - Árvízi tetőzés permanens vízrajzi adatok (H, Q) (2006 (LNV) ill évi) + vízszintrögzítés Z - DTM (2000/2001) - Fedettségi viszonyok (2005) + az egyes kategóriák érzékenységvizsgálatainak eredményei XXXIII. Országos Vándorgyűlés 9

10 Tervezett beavatkozások bemutatása T1: mértékadó hullámtéri fedettségi viszonyok figyelembevétele (referencia állapot) T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakítása Felhasznált adatok (2D permanenes vizsgálatokhoz): évi MÁSZ permanens vízrajzi adatok (H, Q) - Aktualizált DTM (2000/2001) + tervezett beavatkozás - Fedettségi viszonyok (2005) + tervezett beavatkozás Tisza NMT 2D hidrodinamikai modellvizsgalatok Domborzat és beavatkozások leírása Határfeltételek év év MÁSZ 1% (2014. év) Tisza 2000/2001 DTM T0 (Kalibráció) T0_ell (Validáció) T1 Terv változat (Referencia/jelen állapot, nincs beavatkozás) (zonáció jelen állapotra) Tisza 2000/2001 DTM + NV lef. sav. (600m) m-be eső nyári gátak, terepakadályok elbontása + rendezett üdülő kialakítás T2 Terv változat (VTT ideálisan fenntartott hullámtér) NMT zonációra előirányozható Tisza 2000/2001 DTM + T2 beavatkozás + szentesi töltésáthelyezés és vápa + körtvélyesi hidraulikai foly. kialakítás + maradó nyári gátak és betöltésezések elbontása T3 Terv változat (Műszaki beavatkozás hatása) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 10

11 Tervezett beavatkozások bemutatása T1: mértékadó hullámtéri fedettségi viszonyok figyelembevétele (referencia állapot) Jelen állapotot tükröző domborzati és fedettségi viszonyok, azonban az erdőművelési ágú területeken sűrű erdő fedettség kerül figyelembevételre (Zonáció jelen állapotra) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 11

12 Tervezett beavatkozások bemutatása T1: mértékadó hullámtéri fedettségi viszonyok figyelembevétele (referencia állapot) 2D modellvizsgálati eredménye: - 4,2 m-es vízszintkülönbség tapasztalható, ami ~ 4,45 cm/km átlagos esésnek felel meg. Ez azonban nem egyenletes, szűkületekben 5-6 cm/km, míg bővületekben 1-2 cm/km esés tapasztalható. - Jól kivehető a kanyarulatokban jelentkező keresztirányú felszínesések is (lásd pl.: Szeged szűk belvárosi szakasza) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 12

13 Tervezett beavatkozások bemutatása T1: mértékadó hullámtéri fedettségi viszonyok figyelembevétele (referencia állapot) 2D modellvizsgálati eredménye: - jól kivehető az áramlási viszonyok összetettsége, a főmeder és hullámtér közötti szignifikáns különbség, ill. árvízlevezetés szempontból kritikus zónák - szűk hullámtérrel, a nagyobb felszíneséssel rendelkező szakaszok főmedrében v>1m/s, hullámtéren v~0,2m/s, míg - kiszélesedett öblözetek főmedrében v~0,5-0,8 m/s, hullámtéren v~0,1m/s v. az alatti - hullámtéren az átlagos értékekhez képest sebességnövekedés figyelhető meg a kisebb hidr. ellen. töltésmenti gyep fenntartású, és szántó műv. ter., valamint a meglévő rampák, holtágak környezetében XXXIII. Országos Vándorgyűlés 13

14 Tervezett beavatkozások bemutatása T1: mértékadó hullámtéri fedettségi viszonyok figyelembevétele (referencia állapot) 2D modellvizsgálati eredménye: - q=v*h árvízlevezető kapacitás egyik legfontosabb eredménymezője, így a zonációs térkép alapja is - ábra jól rámutat a főmeder és a nálánál sokkal sekélyebb, ráadásul a területhasználata folytán sokkal érdesebb hullámtéri területek közötti vízszállítás különbségére - sűrű erdő fedettségű területek fajlagos vízhozam értékei szor alacsonyabbak, mint a főmedri értékek árvízi hozam döntő hányada a főmederben vonul le, ami a beszűkült nagyvízi mederrel rendelkező szakaszokon jelentősebb vízfelszínesés és sebesség növekményt eredményez, fokozva ezzel a védművek árvízi kitettséget és a főmeder állékonyságának csökkenését XXXIII. Országos Vándorgyűlés 14

15 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése A T1-es változathoz képest ~ m széles nagyvízi lefolyási sáv (közepes sűrűségű, felgallyazott erdő) és lábakon álló üdülőépületek kialakítása, valamint a lefolyási sávba eső terepakadályok elbontása (NMT Zonáció, tervezett állapot) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 15

16 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése A T1-es változathoz képest ~ m széles nagyvízi lefolyási sáv (közepes sűrűségű, felgallyazott erdő) és lábakon álló üdülőépületek kialakítása, valamint a lefolyási sávba eső terepakadályok elbontása (NMT Zonáció, tervezett állapot) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 16

17 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése 2D modellvizsgálati eredménye: - Maros torkolatáig nem alakul ki érdemi vízszintváltozás (ok: kis hatásterület + beszűkült hullámtér) - E felett folyamatos vízszintcsökkenés tapasztalható (NV meder kiterjedésétől függően) - Csongrádnál 80 cm-es vízszintcsökkenést eredményez XXXIII. Országos Vándorgyűlés 17

18 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése 2D modellvizsgálati eredménye: - A főmederrel párhuzamosan futó sávokban az áramlási sebesség megnövekszik, miközben a vízszint csökken, összességében helyileg növekvő fajlagos hozamot eredményezve, ami az árvízi vízszállítás területi átrendeződéséhez vezet - A beavatkozással érintett hullámtéren 2-3-szoros sebességnövekedés, míg a főmederben a sebességek 5-10% csökkenése tapasztalható - Visszabontott terepakadályok eredményeként nem érzékelhető változás mindössze lokális sebességcsökkenés figyelhető meg XXXIII. Országos Vándorgyűlés 18

19 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése 2D modellvizsgálati eredménye: - víztömegek átrendeződése tapasztalható a főmederből a hullámtér irányába a jobb hidraulikai feltételeknek köszönhetően XXXIII. Országos Vándorgyűlés 19

20 Tervezett beavatkozások bemutatása T2: ideális hullámtéri fenntartási típusú beavatkozások feltételezése 2D modellvizsgálati eredménye: - Szentes Q főm. 81%-11%; Q hull. +48% - Körtvélyes Q főm. 46%-5%; Q hull. +5% - Szeged Q főm. 90%-5%; Q hull. +51% - Elmondható, hogy a főmeder jelentősebb teherkönnyítése a túlfejlett kanyarulati és a kis hullámtérrel rendelkező folyószakaszokon figyelhető meg (kivéve Maros torkolat alatt) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 20

21 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakítása A T2-es változathoz képest jobb parti töltésáthelyezés és vápa kialakítás Szentes térségében, ugyanakkor hidraulikai folyosó létrehozása a Körtvélyesi öblözetben, továbbá a megbontott terepakadályok még megmaradt részeinek eltávolítása (Műszaki beavatkozás hatásvizsgálata) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 21

22 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakítása A T2-es változathoz képest jobb parti töltésáthelyezés és vápa kialakítás Szentes térségében, ugyanakkor hidraulikai folyosó létrehozása a Körtvélyesi öblözetben, továbbá a megbontott terepakadályok még megmaradt részeinek eltávolítása (Műszaki beavatkozás hatásvizsgálata) XXXIII. Országos Vándorgyűlés 22

23 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakításának 2D modellv. eredménye: - A számított vízszintek nem változnak a hidraulikai folyosó alvízi szelvényéig, e felett a szentesi kanyarulatig mindössze 5 cm, a töltésáthelyezés hatásaként pedig további 10 cm, összesen 15 cm vízszintcsökkenés alakul ki Csongrádnál T2-hoz képest, ami összességében 95 cm-rel alacsonyabb vízszintet eredményez XXXIII. Országos Vándorgyűlés 23

24 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakításának 2D modellvizsgálati eredménye: - Számottevő változás csak a beavatkozással érintett folyószakaszok területein tapasztalható - A víz a hidraulikai folyosó sávjában kisebb energiaveszteséggel áramlik, melynek eredményekét jelentősebb sebességnövekedés tapasztalható a hullámtéri területek felől a víz a folyosó irányába törekszik, ezáltal a fajlagos vízhozamok keresztirányú átrendeződése figyelhető meg XXXIII. Országos Vándorgyűlés 24

25 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakításának 2D modellvizsgálati eredménye: - A hidraulikai folyosó nem eredményez érdemi árvízszint csökkenést, sőt a korábban létrehozott nagyvízi lefolyási sáv is elveszti vízszállításban betöltött szerepét. - Mindez azzal magyarázható, hogy a hidraulikai folyosót egy kiszélesedett hullámtéri öblözetben tervezik kialakítani, ahol a mértékadó árvízi hozamnak eleve jelentős hányada vonul le - a rendelkezésre álló nagyméretű nedvesített szelvényterület következtében - rendkívül kis vízfelszín esés mellett, így a kialakított folyosó kedvező hatása sem tud már további érdemi eséscsökkenést, ezáltal jelentősebb vízszint apadást eredményezni. - A szentesi kanyarulat töltésáthelyezéssel történő tehermentesítése nemcsak a főmeder állékonysági helyzetét javítja, hanem kedvező hatást fejt ki az árvízszintekre azáltal, hogy a nagyvízi meder jelentős szelvénynövekedésének eredményeként kisebb esések, ezáltal alacsonyabb vízszintek alakulnak ki XXXIII. Országos Vándorgyűlés 25

26 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakításának 2D modellvizsgálati eredménye: - A szentesi kanyarulat q ksz. menti eloszlása jól rámutat a főmederbeli és a hullámtéri árvízi hozamok térbeli átrendeződésére, sőt a kialakított vápában a főmederrel egyező mértékű vízszállítás is megfigyelhető - A hullámtéri vízszállítás háromszorosára nő, miközben a teljes vízszállításnak már csak az 1/4-de vonul le a főmederben a korábbi 80%-os arányhoz képest - A vápa belépési szelvényének környezetében relatíve nagy, 1 m/s feletti értékek alakulnak ki, ami az esetleges eróziós károk elleni védelem szükségességére hívja fel a figyelmet. - További jelentős sebességváltozások, káros leváló áramlások nem tapasztalhatók, így a tervezett beavatkozások összességében a folyószakasz állékonyságának fenntarthatóságát támogatja XXXIII. Országos Vándorgyűlés 26

27 Tervezett beavatkozások bemutatása T3: főmeder állékonyságát távlatosan elősegítő műszaki + további fenntartási típusú beavatkozások kialakításának 2D modellvizsgálati eredménye: - A hullámtéri vízszállításnak ~13%-ka vonul csak le a mélyvezetésű vápában, így kialakítása - az üzemeltetési, fenntartási és egyéb szempontokat is figyelembe véve - megfontolandó XXXIII. Országos Vándorgyűlés 27

28 Zonációs térképek előállítása A nagyvízi mederkezelési tervekre vonatkozó előírások alapján a fajlagos vízhozam az a hidrodinamikai paraméter, ami a zonációs térképek elkészítéséhez alapul szolgál. A kapcsolódó jogszabály értelmében négy kategóriát szükséges definiálni a vizsgált területre, amely az egyes zónák árvízi vízszállításban való szerepét reprezentálja. Fajlagos vízhozam (q, m 2 /s) Zóna megnevezése > 4,0 Elsődleges levezető sáv 1,7-4,0 Másodlagos levezető sáv 0,3-1,7 Átmeneti zóna < 0,3 Áramlási holttér - T2 zonáció másodlagos levezető sáv területének bővülése a tervezett fenntartási típusú beavatkozás érdemi hatásterületét mutatja - T3 zonáció esetén: a vápa elsődleges, közvetlen környezete másodlagos, és a hidraulikai folyosó is másodlagos levezető sáv kategóriába kerül XXXIII. Országos Vándorgyűlés 28

29 Következtetések, konklúziók A nagyvízi lefolyási sáv kialakításának kedvező hatása van az árvízszintek csökkentésére, ezért javasolt annak kialakítása, különös tekintettel, a beszűkült, sűrű erdővel borított hullámtéri területeken. Megjegyzendő azonban, hogy a nagyobb öblözetekben csak csekély mértékű hatása mutatható ki a jelentős szelvénybővület következtében, így kialakítása ezeken a területeken megfontolandó. Ezzel szemben a Maros torkolat alatti folyószakaszon a beavatkozás csak kis területeket érint a beszűkült hullámtér miatt, így nem alakul ki érdemi változás, ezért számottevő vízszintcsökkentés eléréséhez radikálisabb fenntartási típusú gazdálkodást érdemes előirányozni ezeken a területeken. A vizsgált területen elhelyezkedő üdülőterületek részben másodlagos levezető sáv kategóriába esnek, ezért - szem előtt tartva az árvízlevezetés hatékonyságát - szükséges a terepszinten való beépítés elkerülése. A hullámtéri lefolyásban akadályként jelentkező terepakadályok (rampa, nyárigát, depóniatöltés, töltésmaradvány) eltávolításával nem mutatható ki érzékelhető vízszintcsökkentés, ezért elbontásuk meggondolandó. A Körtvélyesi öblözetben tervezett hidraulikai folyosó hatására csak csekély mértékű (5 cm) vízszintcsökkenés figyelhető meg és az érintett folyószakaszon létrehozott nagyvízi lefolyási sávnak is mérséklődik a vízszállítása a fajlagos vízhozamok hullámtéri átrendeződése következtében, ezért a folyosó kialakítása mindenképp megfontolandó az érintett szakaszon XXXIII. Országos Vándorgyűlés 29

30 Következtetések, konklúziók A szentesi kanyarulat töltésáthelyezéssel történő tehermentesítése nemcsak az érintett folyókanyar elfajulását csökkentheti a főmederben radikálisan lecsökkenő sebességek által, hanem az egyenletesebb áramlási viszonyok következtében kedvező hatást fejt ki az árvízszintekre is, ennek eredményeként 1 dm nagyságrendű vízszintcsökkenés figyelhető meg a felvízi folyószakaszon. A tervezett árapasztó vápában a főmederrel egyező mértékű vízszállítás figyelhető meg és káros leváló áramlások nem tapasztalhatók -, mindössze a vápa belépési szelvényének környezetében alakulnak ki relatíve nagy, 1 m/s feletti sebesség értékek, ami az esetleges eróziós károk elleni védelem szükségességére hívja fel a figyelmet -, ezáltal az érintett folyókanyar állékonyságát támogatja. Azonban meg kell jegyezni, hogy a hullámtéri vízszállításnak csak mindössze 10-15%-ka vonul le a vápában, így kialakítása - az üzemeltetési, fenntartási és megközelítési stb. szempontokat is figyelembe véve - mindenképp átgondolandó. A fentieket összegezve elmondható, hogy a számított vízszintek az érvényben lévő MÁSZ értékek közelében alakulnak, így igazolva azt, hogy a tervezett beavatkozások hatására a mértékadó árhullám levonulása a kívánt biztonság mellett lehetővé válhat XXXIII. Országos Vándorgyűlés 30

31 Összefoglalás, konklúziók XXXIII. Országos Vándorgyűlés 31

32 Összefoglalás, konklúziók XXXIII. Országos Vándorgyűlés 32

33 FÜGGELÉKEK XXXIII. Országos Vándorgyűlés 33

34 FÜGGELÉKEK XXXIII. Országos Vándorgyűlés 34

35 IRODALOMJEGYZÉK Bakonyi P., Krámer T. és Józsa J., (1999): Ártéri öblözetek töltésszakadást követõ elöntési folyamatainak modellezése: I. A folyó és a szakadási szelvény modellje. Hidrológiai Közlöny, 79. kötet, 4. szám, pp BME-VVT. (2012): Tisza-Maros folyók Szeged város közigazgatási területére eső hullámterének hidromechanikai vizsgálata. Kutatási jelentés. BME. Budapest. BME-VVT. (2013): Numerikus modellezéssel támogatott nagyvízi mederkezelési mintaterv a Duna Komárom és Pilismarót közötti szakaszáról. Nagyvízi Mederkezelési Mintaterv. BME. Budapest. BME-VVT. (2014): A Maros folyó nagyvízi mederkezelési tervéhez kapcsolódó 2D-s hidrodinamikai modellezési feladatrészeinek az elkészítése. Kutatási jelentés. BME. Budapest. BME-VVT, OVF, VIZIG, VIZITERV ENVIRON Kft. (2014): A mértékadó árvízszintek országos felülvizsgálata (V2). Műszaki dokumentáció. Budapest DHI (2009): MIKE 21 Flow Model FM, Hydrodynamic Module, User Guide DHI. Horsholm. Denmark. K&K Mérnöki Iroda (2013): A Tisza folyó nagyvízi medrének kezelése Szeged közigazgatási területén. Nagyvízi Mederkezelési Mintaterv. Csongrád. Krámer T., Józsa J. (2010): Folyók árvízi elöntési veszélytérképezése: Mintaöblözetek 2D vizsgálata és értékelése. Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlése. Sopron július 7-8. Krámer T., Bakonyi P., Baranya S., Józsa J., Keve G., Napoli E. (2010): Vízrendszerek modellezése MSc. Oktatási jegyzet. BME. Budapest. VTT (2003): A Vásárhely-terv továbbfejlesztése hivatalos honlapja. Zsóri E. (2011): A szegedi Tisza-szakasz hullámtér beépítési koncepciótervének támogatása numerikus áramlásmodellezéssel. Diplomamunka. BME. Budapest XXXIII. Országos Vándorgyűlés 35

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! XXXIII. Országos Vándorgyűlés 36

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve Előadó: Borza Tibor osztályvezető 2014. július 2-4. 1. Jelenlegi szabályozás: 83/2014 Korm. rendelet 2. Nagyvízi Mederkezelési Tervek országos

Részletesebben

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok Az Alsó-Tisza árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység az Alsó-Tisza-vidéki, a Tiszántúli és a Körös-vidéki vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott

Részletesebben

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - 2015. február 24. Magyra Hidrológiai Társaság - GOMBÁS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ HELYETTES ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni

Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Tisza-völgyi Műhely alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Hordalékviszonyok hatása az árvízi biztonságra a Tisza-völgyben avagy mit tudunk manapság mérni, modellezni és mindebből becsülni Dr.

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

Folyami hidrodinamikai modellezés

Folyami hidrodinamikai modellezés Folyami hidrodinamikai modellezés Dr. Krámer Tamás egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Numerikus modellezés 0D 1D 2D 3D Alacsony Kézi számítások Részletesség és pontosság Bonyolultság

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben. Árvízvédelmi helyzetkép

Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben. Árvízvédelmi helyzetkép Árvízvédelmi helyzetkép Alkalmazott hidrodinamikai és térinformációs modellek az Alsó Duna-völgyi nagyvízi mederkezelési tervekben KLIMAVÁLTOZÁS VÍZJÁRÁS ÁRVÍZI KOCKÁZATOK Paks, 2016.03.25. Alsó-Duna-völgyi

Részletesebben

A térség hidrológiai feltételei

A térség hidrológiai feltételei A Szigetköz Csallóközi Duna-ártér mellékágrendszere rehabilitációjának közös megalapozása Nemzetközi Konferencia Dunasziget, 2007. szeptember 14. A térség hidrológiai feltételei Sütheő László osztályvezető

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Mura 34-11 fkm szakaszának árvizi levonulás-vizsgálata

Mura 34-11 fkm szakaszának árvizi levonulás-vizsgálata Mura 34-11 fkm szakaszának árvizi levonulás-vizsgálata Vízügyi és Természetvédelmi Egyeztető központ Dunasziget 2009 Láng Mercédesz VKKI A töltésrendszer kialakításakor támasztott igények és lehetőségek

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22.

39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. 39. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2013. november 21-22. Korszerű módszerek az árvizek részletgazdag helyszíni mérésében és numerikus modellezésében: júniusi tapasztalatok, eredmények és a továbblépés

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

2D hidrodinamikai modellek alkalmazása a Duna alsó szakaszán a kisvízi szabályozásban

2D hidrodinamikai modellek alkalmazása a Duna alsó szakaszán a kisvízi szabályozásban MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Debrecen 2D hidrodinamikai modellek alkalmazása a Duna alsó szakaszán a kisvízi szabályozásban Dr. Tamás Enikő Anna Intézetigazgató főiskolai docens,

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A DUNA MEDERMORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS HŐTERHELÉSÉNEK MODELLEZÉSE

A DUNA MEDERMORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS HŐTERHELÉSÉNEK MODELLEZÉSE A DUNA MEDERMORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS HŐTERHELÉSÉNEK MODELLEZÉSE File név: PAKSII_KHT_11_Dunamodell 1/227 File név: PAKSII_KHT_11_Dunamodell 2/227 TARTALOMJEGYZÉK 11 A DUNA MEDERMORFOLÓGIÁJÁNAK ÉS A DUNA HŐTERHELÉSÉNEK

Részletesebben

Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén

Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén Villámárvíz modellezés a Feketevíz vízgyűjtőjén Pálfi Gergely DHI Hungary Kft. 2016.07.07. MHT, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen Villám árvíz modellezés A villámárvizek általában hegy és dombvidéki

Részletesebben

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1

Vízkárelhárítás. Kisvízfolyások rendezése. www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Vízkárelhárítás Kisvízfolyások rendezése www.vit.bme.hu 2010.12.17. 1 Kisvízfolyások rendezésének lehetséges indokai Intenzív hordalékterhelés miatt függımeder alakult ki, nem megfelelı a vízelvezetés

Részletesebben

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS-SZOMBATHELY Készítette: Belovai Tamás Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály (vízrendezési

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

12. évfolyam 3. szám. 2005.szept.

12. évfolyam 3. szám. 2005.szept. 12. évfolyam 3. szám 2005.szept. VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség belső információs kiadványa Meg vót már teremtve az egész világ,

Részletesebben

Árvízi veszély- és kockázati térképezés

Árvízi veszély- és kockázati térképezés Vízrajz és hidroinformatika Árvízi veszély- és kockázati térképezés www.vit.bme.hu Hagyományos árvízvédelem Szerkezeti védekezés: töltések, műtárgyak Károsultaknak segély Nehezen fenntartható megközelítés:

Részletesebben

Szigetközi kisvízi mederrehabilitáció árvízlevezetésre gyakorolt hatásai

Szigetközi kisvízi mederrehabilitáció árvízlevezetésre gyakorolt hatásai BME Építőmérnöki Kar TDK Konferencia 2008 Szigetközi kisvízi mederrehabilitáció árvízlevezetésre gyakorolt hatásai Készítette: Torma Péter Konzulensek: Dr. Krámer Tamás Dr. Józsa János Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt

Vízszint-tendenciák Dunaremete térségében a C variáns üzembe helyezése előtt II. ERDŐ VÍZ KONFERENCIA 2015. Duna-völgyi nagyvízi meder erdőállományai és árvízi hatásuk Szolnok 2015.06.30. Dunai Ferenc ÉDUVIZIG, osztályvezető Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály Vízszint-tendenciák

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József Az árvízkockázat kezelés metodikája Dr Váradi József Mi indokolja a továbblépést Magyarországon? A korábbi próbálkozások nem nyertek polgárjogot Pontosabb, részletesebb tájékoztatás az elöntési veszélyről

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Vállalkozási szerződés keretében Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014.

Részletesebben

Kismintavizsgálatok

Kismintavizsgálatok Kismintavizsgálatok Bukós-surrantós műtárgy Bukós-surrantós műtárgy szerkezeti felépítése (III. vált.) Bukó szélessége: 210 m (7 x 30 m) Küszöbszint: 113,45 mb.f. Bukós-surrantós műtárgy működése Billenőtáblás

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása

Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása Kapos rendezés HEC-RAS 1D modell bemutatása Készítette Pintér Csaba Jakab Róbert 2016. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék. 1 2. Bevezetés... 2 3. A modellterület bemutatása 2 3.1. A Kapos folyó jellemzése

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái

A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái A nagyvízi meder vízszállító képessége hullámtéri vízhozammérések, azok problémái Bevezetés A kilencvenes évek 2. felétől a Duna vízrendszeren egyre gyakrabban fordult elő árvíz. Az árvizek többször is

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8. Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, 2016. július 6-8. Munkálatok a budapesti árvízvédelmi védvonalak kiemelt helyszínein a 2013. évi árvíz után általános tapasztalatok és kihívások

Részletesebben

Az új mértékadó árvízszintek meghatározásának módszertani összegzése

Az új mértékadó árvízszintek meghatározásának módszertani összegzése Az új mértékadó árvízszintek meghatározásának módszertani összegzése Szabó János A. HYDROInform Mottó: "The purpose of computation is insight, not numbers" A számítás célja a betekintés, nem számok Richard

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN Csont Csaba Árvízszintek emelkedése Mi a PP public participation szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? A FELADAT

Részletesebben

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas Vízfolyások jellemzése: vízállás és vízhozam Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magassága Jellemző

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Települési vízrendszerek tervezése modellezéssel Ámon Gergely okl. építőmérnök, hidroinformatikai és vízgazdálkodási

Részletesebben

Miért kellettek VTT projektek?

Miért kellettek VTT projektek? dr. Tombácz Endre Tájgazdálkodás és az árvízi tározók, és ennek speciális esete a Beregi tározó Miért kellettek VTT projektek? Rendkívüli árvizek a Tisza völgyében 1998-2001, 2006 Kiegészítő Biztonsági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9. AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, 2014. december 9. A VÍZÜGYI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes

Részletesebben

A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA

A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA A RÓMAI PARTI MOBILGÁT HATÁSA A DUNA NAGYVÍZI LEFOLYÁSI VISZONYAIRA LAURINYECZ PÁL 1. Előzmények, a terv tárgya A hajdani Aquincum polgárairól elnevezett partszakasz az Újpesti vasúti hídtól Pünkösdfürdő

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Készült a Magyar Hidrológiai Társaság 2013. július 3-5. között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére

Készült a Magyar Hidrológiai Társaság 2013. július 3-5. között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére A DUNA-VÖLGYI FŐCSATORNA EGYDIMENZIÓS HIDRAULIKAI MODELLVIZSGÁLATA Készült a Magyar Hidrológiai Társaság között, Gödöllőn rendezendő XXXI. Országos Vándorgyűlésére Lakcím: 6500 Baja, Oltványi utca 8. Tartózkodási

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE DEBRECEN

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE DEBRECEN MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE DEBRECEN FELSZÍN ALATTI VIZEKTŐL FÜGGŐ ÖKOSZISZTÉMÁK HIDROLÓGIÁJA: MÓDSZERTANI ELŐRELÉPÉS, NÖVEKVŐ ISMERETIGÉNY Ács Tamás, Dr. Kozma Zsolt Budapesti

Részletesebben

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat

2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat 2014. évi országos vízrajzi mérőgyakorlat Készült a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrajzi és Adattári Osztálya által készített jelentés felhasználásával Idén május 5. és 7. között került lebonyolításra

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ÉSZREVÉTELEI AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS SORÁN KÖZZÉTETT INTÉZKEDÉSI TÁBLÁZATRÓL

A WWF MAGYARORSZÁG ÉSZREVÉTELEI AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS SORÁN KÖZZÉTETT INTÉZKEDÉSI TÁBLÁZATRÓL A WWF MAGYARORSZÁG ÉSZREVÉTELEI AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS SORÁN KÖZZÉTETT INTÉZKEDÉSI TÁBLÁZATRÓL A közzétett dokumentumban elérhető intézkedések A WWF értékelése az intézkedésekről, ökológiai

Részletesebben

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42

VITUKI Hungary Kft. 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 1173 Budapest, Mendei utca 3. Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf.: 23. Cégjegyzékszám: 01-09-976226; Adószám: 23744251-2-42 02.NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A DUNA BAL PARTON,

Részletesebben

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési

Részletesebben

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016.05.19. 1 Budapest árvízvédelme kialakulás Budapest árvízvédelme

Részletesebben

LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL

LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL KÉSZÍTETTE: MADARÁSZ EMESE (DOKTORANDUSZ, BME VKKT) KONZULENS: DR. PATZIGER MIKLÓS (EGYETEMI DOCENS, BME VKKT) 2016.02.19.

Részletesebben

Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES)

Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES) Mélyártéri tározás értékelése szélsőséges európai és hazai jövőképek, valamint a történelmi árvizek tükrében (SCENES) Dr. Koncsos László, BME VKKT Kritikus vízgazdálkodási területek mindhárom vízgazdálkodási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

4. I R A T M E L L É K L E T E K

4. I R A T M E L L É K L E T E K 4. IRATMELLÉKLETEK 4.1. Tervezői nyilatkozat TERVEZŐI NYILATKOZAT A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény, a 72/1996 (V.22.) számú Kormány rendelet, valamint a 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet,

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26.

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Meteorológia a vízügyi ágazatban Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Az időjárás figyelése mérési adatok, távmérés, intenzív megfigyelések Az

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

2013. júniusi Duna-árvíz

2013. júniusi Duna-árvíz 2013. júniusi Duna-árvíz meteorológiai és hidrológiai értékelése Katona József, Gyüre Balázs, Kerék Gábor, Ficsor Johanna ÉDUVIZIG, Győr Meteorológiai előzmények 2013. tavaszi negyedév Hosszan elhúzódó

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Ecsegfalvi halastavak 1.2. A víztest VOR kódja: AIG946 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt

Részletesebben

ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK ÉS ALTALAJÁNAK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE A SEEP2D MODULLAL

ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK ÉS ALTALAJÁNAK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE A SEEP2D MODULLAL A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK ÉS ALTALAJÁNAK HIDRODINAMIKAI MODELLEZÉSE A SEEP2D MODULLAL Zákányi Balázs 1, Nyiri Gábor 2 1 egyetemi tanársegéd,

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ 2017. JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ Jogszabályok, tervezés Mértékadó árvízszint, árvízi biztonság:

Részletesebben

Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai

Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai Előadó: Maller Márton (ÉDUVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály) Magyar Hidrológiai Társaság XXXII. Országos Vándorgyűlése Szeged,

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29. idrometeorológiai értékelés Készült 211. november 29. Csapadék: Az Igazgatóság területére 211 január 1 november 3-ig összesen 322 mm csapadék hullott ami 15,9 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag arányos

Részletesebben

Hullámteres vízfolyások árvízi modellezése az egydimenziós leírás adaptálásával

Hullámteres vízfolyások árvízi modellezése az egydimenziós leírás adaptálásával BME Építőmérnöki Kar TDK Konferencia 2007 az egydimenziós leírás adaptálásával Készítette: Torma Péter Belső konzulensek: Dr. Krámer Tamás, Dr. Józsa János Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Külső konzulens:

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN

A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN A VÍZJÁRÁS VÁLTOZÁSA A TISZA DÉL-ALFÖLDI SZAKASZÁN Bezdán Mária * 1. Bevezetı A szabályozást követıen 1876. után a Tisza vize új mederben folytatta mederalakító munkáját. Mivel a Tisza medre mélyen beágyazott

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

1. ábra Modell tér I.

1. ábra Modell tér I. 1 Veres György Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség

Részletesebben

KEOP-2.5.0/B/ BODROG FOLYÓ ÁLLAMHATÁR TOKAJ TISZA-TORKOLAT KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK 08.NMT.03. TERVSZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERVE

KEOP-2.5.0/B/ BODROG FOLYÓ ÁLLAMHATÁR TOKAJ TISZA-TORKOLAT KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK 08.NMT.03. TERVSZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERVE Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 BODROG FOLYÓ ÁLLAMHATÁR TOKAJ TISZA-TORKOLAT KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK 08.NMT.03. TERVSZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - MHT XXXIII. Vándorgyűlés, Szombathely, 2015. július 01. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT

Részletesebben

mérete függ: medermélységtől vízhőmérséklettől szélsebességtől lökésperiódusoktól tavi szél parti szél

mérete függ: medermélységtől vízhőmérséklettől szélsebességtől lökésperiódusoktól tavi szél parti szél TAVI HAJÓZÁS Hajózási jellemzői: kis vízjáték állandó vízmélység szabad mozgás hullámképződés mérete függ: medermélységtől vízhőmérséklettől szélsebességtől lökésperiódusoktól hajózási eljárás: negyedszeles

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, július

Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, július Dunai árvízhozamok hidrológiai statisztikai átértékelése a 2013. júniusi árvizet követően Katona József MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged, 2014. július Historikus vízállásadatok a Dunán és mellékfolyóin

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/2016-ÖS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL A l s ó - T i s z a - v i d é k i V í z ü g y i I g a z g a t ó s á g 6 7 2 0 S z e g e d, S t e f á n i a 4. P f. 3 9 0 Telefon: (62) 599-599, Telefax: (62) 420-774, E-mail: titkarsag@ativizig.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - Budapest, 2015. március 02. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT (FP-EG) INTERNATONAL COMISSION

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. január 1. Meteorológiai helyzet Az év első hónapja az átlagosnál melegebb és lényegesen csapadékszegényebb volt. A havi átlaghőmérsékletek országos területi átlaga

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem

Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem Tervezéstámogatás és a nem-szerkezeti intézkedések alkalmazása ÁKK Konferencia, 2014.01.30. Ganszky Márton (KSZI Kft.) előadása (szerkesztett) Eredeti előadások

Részletesebben