AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A SPORT konferenciasorozat Programfüzet Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 1

2 Tisztelt Olvasó! Az Európai Unió ajtaján kopogtatunk, és minden reményünk megvan rá, hogy alig több mint egy év múlva bebocsáttatást nyerjünk. Új utak, lehetőségek nyílnak meg előttünk, ugyanakkor, és erről nagy hiba lenne elfeledkezni, új kötelezettségek is várnak Magyarországra, amelyek életünk, és ilyformán sportéletünk alapos szemléletváltását követelik meg. Az Európai Unió és a sport címmel tervezett országos konferenciasorozatunk honi sportszakember-gárdánkat kívánja felkészíteni azokra a változásokra és hatásokra, amelyeket várhatóan az uniós csatlakozás gyakorol majd sportéletünk egészére. Rendkívüli fontosságú ez a lépés, mert sajnos, bár szükség lett volna rá, az utóbbi években meg sem kezdődött az európai uniós csatlakozás és a sport összefüggéseit feltáró átfogó tájékoztató program. A témakör terjedelmét tekintve ez a konferencia-sorozat értelemszerűen csak a legfontosabb és legszükségszerűbb területeket érintheti, és azokat is a teljesség igénye nélkül. Ez a három lépcsős tájékoztatási program tehát csak elindítója annak az átfogó tájékoztatási folyamatnak, amely Magyarország sporttársadalmát készíti fel az uniós sportpolitika és diplomácia elvárásaira. Az oly nagyon várt és óhajtott Európai Uniós tagságunk elnyeréséig egy-két sürgős teendő azonban vár még a honi sportra is, hiszen ahogy azt a közelmúlt sportpolitikai és sportszakmai történései is példázzák, a hazai állapotok még közelről sem tekinthetőek ideálisnak. De bizakodásra ad okot, hogy magasan képzett sportszakember-gárdánk mint sokan és több ízben bizonyították teljes erejével és tehetségével kívánja szolgálni a csatlakozással összefüggő feladatokat. Dr. Jánosi György Gyermek- Ifjúsági és Sportminiszter 2

3 A KONFERENCIÁK HELYSZÍNEI ÉS IDŐPONTJAI BUDAPEST december 4. NYÍREGYHÁZA december 13. KAPOSVÁR január 10. BÉKÉSCSABA január 16. SALGÓTARJÁN január 31. VESZPRÉM február 14. 3

4 PROGRAM Megnyitó, köszöntők Az Európai Unió sportpolitikája, az uniós elvek sportra alkalmazása, EU-s források a sporttal kapcsolatos feladatokra Magyarország teendői a csatlakozással kapcsolatban, tudnivalók a népszavazásról Sportmodellek Európában, önkormányzatok és civil szervezetek, kapcsolta, a szubszidiaritás érvényesülése a sportban. A Nemzeti Fejlesztési Terv és a sportcélú fejlesztések Kávészünet Sportszakmai képesítések elismerése az EU-ban (testnevelő tanárok, edzők, egyéb szakmák vonatkozásában) Doppingpolitika az EU-ban Fogyatékosok sportjának támogatása az Európai Unióban A sport és a média, valamint ennek gazdasági hatásai az EU-ban Sportjogi kérdések és válaszok Európában és Magyarországon Állófogadás 4

5 Az Európai Unió sportpolitikája Az Európai Unió népeinek milliói vesznek részt különböző sporttevékenységekben, sporteseményekben. A tagországokban 30-60%-os arányban szóródik a sportegyesületi tagok aránya, a tagok száma 130 millióra becsülhető. Az Európai Bizottság állásfoglalása a sportról:! a sport Európában a legszélesebb körben űzött, kedvelt emberi tevékenység;! elfogadott közérzetjavító, betegségmegelőző hatása;! fontos szerepe van a kulturális és etnikai különbségek áthidalásában;! figyelemre méltó gazdasági jelenség. A lakosság körében elfogadott a sport közérzetjavító, betegségmegelőző, adott esetben gyógyító hatása. Nem véletlen ezért a fogyatékosok sportjának felkarolása, támogatása. A sport ugyanis olvasható az uniós dokumentumokban olyan tulajdonságokat fejleszt, amelyek fontosak az életben, nem csak állólépességet, izomerőt, sokoldalúságot, hanem az emberi kisközösségek létrehozására, erősítésére is ad ösztönzést. Ezáltal a sport a lakosság jelentős hányadának nyújt alkalmat közösségteremtésre. A sportegyesületekben, laza sporttársulásokban pedig a tagok sportkulturális és demokratikus ismereteket, jártasságokat szerezhetnek. A sport a kulturális és etnikai különbségek áthidalásában kiemelkedő szerepet játszik, segíti a társadalmi beilleszkedést, kitüntetett eszköze a nemzetközi béke, megértés erősítésének. A sport mind az élsport, mind a lakosság sportja figyelemre méltó gazdasági jelenség. Sok pénz, munkahelyek ezrei, jelentős ipari potenciál rejlik benne. A pénzvilág érdeklődése ma már nem csak a sportlétesítmények építésére, a sportolók felszerelésére irányul, hanem a közvetítési jogokra, szolgáltatásokra, árukra is. 5

6 Az Európai Unió bővítésének hatásai a sportra A keleti bővítés következtében a tagországok régiek és újak új helyzet elé kerülnek, új feladatok megoldására kényszerülnek.! növekszik az unió sokszínűsége,! markánsak lesznek a fejlettségi különbségek,! az unió érzékenyebbé válik biztonságpolitikai, kulturális, környezetvédelmi szempontból,! a tagországok éberen őrködnek közösségi vívmányaik összhangja és minősége felett, mindezek következtében! a tagjelölt, majd új tagországok mozgástere egyes területeken korlátozódik, más területeken kultúra, oktatás, sport nőni fog. Egy bécsi politikai tudománnyal foglalkozó intézet friss jelentése szerint az eltelt 50 év tapasztalatai alapján a bővítés a már bent lévő tagok számára is előnyt jelent, mert:! nő a tőkebefektetés,! nő az áruforgalom,! 0,2 %- kal nőhet a GDP,! új álláshely keletkezik! 5 %-kal csökken a kereskedelmi költség a vámhatárok eltörlése révén,! új termelési lánc alakulhat ki (az előállítás munkaigényes része az új tagállamokban, szolgáltatás a régiekben), miközben! kis és nagy országok párbeszéde, részvétele jellemzi a döntési folyamatokat. 6

7 Léteznek azonban jelenleg is működési problémák a közösségben:! a tagországok polgárainak jelentős része nem érti, ezért nem tudja követni a döntési folyamatokat, a döntéshozatali mechanizmusokat, a politikusok nem ismertetik eléggé a kormánydöntések hátterét,! gyenge lábon áll a szolidaritás a tagállamok között, az írek például támogatják a közösséget, de a bővítést nem,! változatlanul gyenge a kommunikáció az Unióval összefüggő ügyekben, mind a tagállamokban, mind a tagjelölt országokban, amit jól lehet jellemezni az ír példával. A közösség történelmében megfigyelhetők a nemzeti és a közösségi érdekeket képviselő intézmények közötti ütközések. Emellett az intézmények működésében demokratikus deficit fedezhető fel. A választás révén legitimált Európa Parlament hatásköreit tekintve nem tölt be jogalkotó, politikai ellenőrző szerepet. Ugyanakkor a Bizottság és a Tanács erős jogosítványokkal rendelkezik, holott tagjait nem közvetlenül választják, és nem is a parlament jelöli ki őket. Sport az Európai Unió politikájában Sem az 1952-es párizsi szerződés, sem az 1958-as római szerződés nem rendelkezik kifejezetten a sportról. Még az ben aláírt Egységes Európai Okmány sem tartalmaz sportról szóló cikkelyt. Az Európai Uniót létrehozó Maastrichti szerződésből is kimaradt a sport, jóllehet új területként a szerződés aláírói elfogadták a kultúra becikkelyezését. 7

8 Az elmúlt években a Közösség felismerte a sport társadalmi és gazdasági értékeit, és gyakorlatilag három dimenzióban foglalkozik a sporttal:! a sport és a kommunikáció kölcsönhatásának feltárása,! sportfejlesztési programok beindítása,! a sport és a gazdaság kapcsolatainak feltárása. Mindezeken felül az Európai Bizottság több területen kezdeményez akciókat, pl. sportszövetségek, európai sportszervezetek bevonása a Közösség programjaiba, a tagországok sportfejlesztési elképzeléseinek, illetve egymás közötti kapcsolatainak erősítése, adott esetben a kölcsönösen elfogadott programok támogatása, a megvalósításhoz szükséges anyagi források feltárása, stb. Az európai sport koordinációját javítja a jövőben az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) Brüsszelben létesített összekötő irodája, melynek munkatársai előkészítik, továbbítják a bizottságnak az EOB javaslatait a Közösség intézményei felé, illetve felveszik, értékelésre előkészítik az uniós testület sportot érintő véleményét, elképzeléseit. Az Európai Nem-kormányzati Sportszervezet (ENGSO), amelynek a Nemzeti Sportszövetség is tagja, az EOB-bal egy időben felállította saját EU Sport Munkacsoportját. A munkacsoportban az EOB összekötő irodájához hasonló feladatokat lát el, tájékoztatja a tagországok sportszövetségeit és védi az európai civil sport érdekeit a nem-kormányzati szervezetek fórumain. A kilencvenes évek elején a Bizottság Európai Sportfórum intézményt hozott létre, főként tanácsadó feladattal. Ez a fórum ad lehetőséget párbeszédre 1991 óta évenként megrendezett találkozó keretében a tagországok kormányzati és civil szervezetei számára. Dr. Nádori László 8

9 Az európai sportmodell Az európai sportmodell legfontosabb jellemzője - a Helsinki Csúcs (1999. december) állásfoglalása szerint a hagyományosan kialakult sportstruktúrák védelme, jogbiztonsága. Magyarországon 1921-ben hagyott jóvá az Országgyűlés törvényt a testnevelésről, ennek alapján érkezett el a magyar sport az adott korban jelentős fejlettségi szintre ben a sportigazgatást a tanácsrendszerbe illesztették, a társadalmi sport elvesztette függetlenségét. Az 1993-ban meghozott országgyűlési határozat, majd az 1996-os és a évi törvény a sportról nem tisztázta egyértelműen a sport szerepét, struktúráját, a kormányzati és nem kormányzati oldal működésének, illetve együttműködésének játékszabályait. Fontos jellemzője az európai sportmodellnek a kormányváltásoktól való viszonylagos függetlenség, illetve a kormányváltásoktól függetlenedő sportstruktúra. Az uniós sportstruktúrák közötti eltérések a történelmi fejlődéshez igazodóak, megfigyelhető, hogy a sportstruktúrákban növekvő mozgásteret kap a civil szféra. Figyelemre méltó az, hogy sport finanszírozását az élsporttól a helyi, lakossági sportig törvények (sporttörvény, adótörvény, szerencsejáték törvény stb.) garantálják. A sport finanszírozásában a közösségi modell jellemzői a következők:! Kiszámítható feltételekre épül a forráshoz jutás,! érdemi elbírálás alapján történik az elosztás, végül! törvényben rögzített a támogatás és annak ellenőrzése. Számunkra példaértékű lehet a központi és az önkormányzati együttműködés a sport támogatását illetően is, amely törvényben szabályozott módon a szubszidiaritás elvén alapul. 9

10 A tagállamok sportja A kilencvenes évek elején merült fel az Európai Közösség részéről az az igény, hogy le kell írni a tagállamok sportjának felépítését, működését, a kormányzati és nem-kormányzati szféra érvényességi körét, hogy a tagállamok egymás között, valamint az Európai Bizottság és a tagállamok közötti összehangolt együttműködést lehessen kialakítani. Az Európai Bizottság Sportért Felelős Főigazgatósága további információk megszerzésével képzelte el a tagállamok sportjának felelős támogatását. A tagállamok egymástól eltérően jellemezhető kulturális és sportszakmai fejlődését ugyanis figyelembe kell venniük a döntéshozóknak az EU-ban is. Az Európai Unió valamennyi tagállama kormányzati szinten irányítja a sportot. Az irányítás tartalmai, módszerei, szervezeti keretei az egyes tagállamokban jelentősen eltérnek egymástól. Franciaországban és Luxemburgban erős kivételként önálló minisztériumhoz tartozik a sport. Más tagállamokban a sportadminisztráció részét alkotja valamelyik minisztériumnak: Németországban a Belügyminisztérium, Finnországban, Írországban, Portugáliában és Spanyolországban az Oktatási Minisztérium szervezeti rendjébe illeszkedik a sportirányítás. Dániában és Görögországban a kulturális tárca fogadja be a sportot. Vannak tagállamok, amelyekben több minisztérium hatáskörébe tartoznak a sport kormányzati feladatai, a feladat tartalmához igazodóan. Így például Ausztriában az Oktatási Minisztérium a kormányzati felelőse az iskolai testnevelésnek, ugyanakkor az egészségügyi, környezetvédelmi, honvédelmi és a belügyminisztérium érvényességi köre az ügyek tartalmától függően kiterjed a sportra is. Hasonló a helyzet Olaszországban, ahol az Oktatási Minisztérium felel az iskolai testnevelésért, a Belügyminisztérium a sportlétesítmények biztonságáért, a hadsereg sportjáért pedig a Honvédelmi Minisztérium. Svédországban a Belügyminisztérium a fő felelőse a sportnak, a szociális-jóléti tárca hatáskörébe tartoznak a doppingügyek, az oktatási tárcához az iskolai testnevelés. 10

11 A tapasztalat az, hogy a több tárcás kormányzati irányítás esetén a sport civil szférája, a sport civil ernyőszervezete, a nemzeti vagy országos sportszövetség és olimpiai bizottság autonómiája szélesebb és biztosabb alapokra támaszkodhat. A kormányzati és nem-kormányzati befolyást illetően az egyes tagállamok sportélete eltér egymástól. Ez természetesen nem jelent értékítéletet, minősítést. Arról van szó, hogy a sportfejlődés eltérő utakat tett meg az európai országokban. Szubszidiaritás A szubszidiaritás elvét a Maastrichti szerződés Európai Közösségre vonatkozó szerződésének 3.b cikke vezette be: Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörbe, a Közösség csakis a szunszidiaritás elve alapján tevékenykedik, addig és amennyiben a célok a figyelembe vett intézkedésekkel a tagállamok szintjén kielégíthetően nem érhetők el, és terjedelmük vagy hatásaik miatt közösségi síkon jobban megvalósíthatók. Annak, hogy a Közösség csupán 1992-ben, tehát fennállásának 35. évében fogadta el a szubszidiaritás alapelvét, egyik oka az, hogy az Európai Uniót létrehozó szerződés lényegesen kibővítette az integráció hatáskörét. A másik oka, hogy föderális szervezetű tagállamok (elsősorban a Német Szövetségi Köztársaság) esetében alkotmányellenes lehet olyan hatáskör átruházása a Közösségre, amely az állami jogrend értelmében a helyi (települési) közigazgatás hatáskörébe tartozik. Az elv elfogadását a túlzott EK-centralizmus miatt aggódó Nagy-Britannia is szorgalmazta. Az integráció előirányzott kiterjesztése a közös kül- és biztonságpolitikára, továbbá a bel- és igazságügy egyes területeire előrevetíti az EU hatáskörének növekedését, a tagállami szuverenitás korlátozását. E központi hatáskör túlterjedésének ellensúlyozására is hivatott a szubszidiaritás. Köpf Károly 11

12 Magyarország feladatai a csatlakozásig és utána A 2002-től 2006-ig tartó kormányzati ciklus kiemelt bel- és külpolitikai feladata az Európai Unióhoz történő csatlakozás, és ezt követően a rugalmas beilleszkedés az integráció mindennapjaiba. Magyarország számára ez történelmi esély, a kormány számára pedig történelmi kihívás és felelősség. A sikeres csatlakozás elengedhetetlen feltétele a társadalom széles köreivel történő folyamatos, nyitott és őszinte kommunikáció. Hazánk csatlakozásának kiemelt fontossága megkívánja, hogy a csatlakozást levezénylő kormány jelentőségének megfelelő szinten kezelje és támogassa a lakosság felkészítését és tájékoztatását szolgáló tevékenységet, ezért a Kormány kezdeményezte az EU Kommunikációs Közalapítvány létrehozását. A Közalapítványi forma lehetővé teszi egyrészt a különböző piaci szereplők és támogatók hatékonyabb bevonását, másrészt a változó intenzitású kommunikációs tevékenységhez rugalmasan igazodó személyi állomány kialakítását. A költséghatékonyság szempontjából elengedhetetlen, hogy a Közalapítvány általános projekt-menedzselési, koncepciókészítési feladatokat végez, és az adott célfeladatokra külső, szakosodott piaci szereplőkkel köt megállapodásokat. Még az idén a Kormány által elfogadásra kerül a Magyar Köztársaság EU kommunikációs stratégiája, amely dokumentum feladatterv-szerűen tartalmazza az egyes ágazati minisztériumok és a Közalapítvány feladatait. Baja Ferenc 12

13 A sportszakmai képesítések elismerése az Európai Unióban Az európai közösségi jog az oklevelek és szakképesítések kölcsönös elismerésének kérdését a személyek szabad áramlását érintő közösségi vívmányok (acquis communitaire) részeként kezeli. Az évi Római Szerződés 48. cikke értelmében a közösség valamennyi állampolgárát megilleti a szabad munkavállalás, valamint a munkavállalás céljából történő letelepedés joga a közösség területén, a befogadó állam polgáraira vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A személyek szabad áramlásának, pontosabban a munkavállalók szabad mozgásának az egyik feltétele az Európai Unión belül, hogy a fogadó ország elismerje a másik uniós államban szerzett végzettséget tanúsító okiratot. A közösségi jog alá tartozó elismerés célja, hogy egyes tagállamokban szabályozott szakmák, szakmai tevékenységek vonatkozásában a személyek szabad mozgása és letelepedési jogának érvényre juttatása érdekében lehetővé tegye a más tagállamokban szerzett diploma, bizonyítvány, egyéb képesítést igazoló okmány, illetve meghatározott körben a szakmai gyakorlat kölcsönös elismerését. A magyar Országgyűlés december 18-án fogadta el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló2001. évi C. törvényt ( Elismerési tv. ), amely a jogszabály harmadik részének kivételével január 1-jén lépett hatályba. A törvény harmadik része Az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismerése cím alatt az európai közösségi jog alá tartozó elismerési eljárást szabályozza, mely a hazánk Európai Unóhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről rendelkező törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép majd életbe. 13

14 A törvénynek ez a harmadik része öt fejezetben szabályozza a közösségi elismerési eljárást, tételesen:! az európai közösségi jog alá tartozó elismerés közös szabályai (VI. fejezet);! a szakképzettség elismerésének általános rendszere (VII. fejezet);! a szakképzettség és a szakképesítés elismerésének kiegészítő rendszere VIII. fejezet);! a szakmai gyakorlaton alapuló elismerés (IX. fejezet);! a szakképzettség és a szakképesítés feltétel nélküli elismerése (X. fejezet). Az Elismerési tv a alapján a törvény harmadik részének rendelkezéseit (közös szabályok) akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező! valamely tagállam állampolgára;! az elismerést azért kéri, mert Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni;! a küldő államban vagy a származási országban jogosult a szakmai gyakorlására, és! a szakma gyakorlására jogosító, képzést tanúsító okiratát valamely tagállamban szerezte. Ha a fenti feltételek bármelyike hiányzik, az elismerés nem a közösségi szabályok, hanem a törvény második részének hatálya alá tartozik. Így nem lehet az európai közösségi jog alá tartozó elismerést alkalmazni, ha a kérelmező nem állampolgára valamely tagállamnak, a képzést tanúsító okiratát nem valamely tagállamban szerezte, vagy az elismerést nem a szakma gyakorlása céljából kéri. 14

15 Ennek megfelelően az Elismerési tv. harmadik részének rendelkezéseit abban az esetben kell majd alkalmazni, ha valamely tagállam állampolgára Magyarországon olyan szakmai tevékenységet kíván gyakorolni, amely hazai jogszabályok alapján képesítéshez kötött, vagyis csak valamely oklevél, végbizonyítvány, vagy képzettségi tanúsítvány birtokában folytatható (Magyarországon szabályozott szakma), és a kérelmező a tevékenység végzésére jogosító okiratot, illetve meghatározott körben a szakmai gyakorlatot valamely tagállamban már megszerezte. Az Elismerési tv. alapján az európai közösségi jog alá tartozó elismerési eljárás alkalmazása végett a Kormánynak rendeletben kell közétennie a Magyarországon szabályozott szakmák és szakmákat szabályozó jogszabály előkészítéséért felelős minisztériumok megnevezését. A jogszabálynak tartalmaznia kell majd az összes, Magyarországon képesítéshez kötött tevékenységet a sport területén is. Szabályozott szakmának az a szakma minősül, amelynek gyakorlása valamely tagállamban szabályozott szakmai tevékenység vagy tevékenységek folytatását is igényli. Szabályozott szakmai tevékenységnek minősül az a tevékenység a közösségi elismerés szempontjából, amelynek a folytatása valamely tagállamban jogszabály alapján közvetve vagy közvetlenül képzést tanúsító okirat birtoklásához kötött. Képzést tanúsító okiratnak minősül az oklevél, a végbizonyítvány, a bizonyítvány és a képzettségi tanúsítvány. A Magyarországon szabályozott szakmákat tartalmazó kormányrendelet előkészítése az Oktatási Minisztérium koordinálásával folyamatban van. Márkus László 15

16 Doppingpolitika az EU-ban Az EU doppingpolitikáját az Európa Tanács Doppingellenes Egyezménye, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Anti Doping Code-ja határozza meg. A WADA is elkészítette Anti Doping Code-ját, melynek többszöri előzetes egyeztetés utáni elfogadása március elején a koppenhágai II. Doppingellenes Világkongresszuson fog megtörténni. Tekintettel arra, hogy a WADA és az Európa Tanács szoros együttműködésben tevékenykedik, a WADA Code lényeges tartalmi elemeiben nem fog eltérni az Európa Tanács Doppingellenes Egyezményétől. Az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja évente kétszer ülésezik Strasburgban és ezeken a szimpóziumokon beszámoltatják az egyes tagországokat az Egyezmény elfogadásának és bevezetésének jelenlegi helyzetéről. Ennek megfelelően minden országban ki kell dolgozni egy doppingellenes politikát, megfelelő jogszabályi háttereket és egy olyan rendszert, melynek keretében a sportszervezetektől független mintavételi csoport végzi a túlnyomóan bejelentés nélküli doppingellenőrzést. Nagy hangsúlyt ajánlanak fektetni a felvilágosító, információs és megelőző tevékenységre, valamint a doppingolás hatékony alternatíváit jelentő módszerek kidolgozására. A jobb átláthatóság és nyomon követés érdekében javasolják nemcsak a doppingellenőrző laboratóriumok akkreditálását, hanem a doppingellenőrzés rendszerének egységesítését, illetve ISO akkreditációját. Magyarország 1990 óta tagja a Doppingellenes Megfigyelő Csoportnak, a Chartát ratifikáltuk és doppingellenes tevékenységünk mindenben megfelel az Európa Tanács által ajánlottaknak, így tehát eurokonformnak tekinthető. Dr. Bakanek György 16

17 A fogyatékosok sportjának támogatása az Európai Unióban A fogyatékosok sportja a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődik hazánkban. Ennek társadalmi, gazdasági, törvényi, közigazgatási, sporttechnikai, strukturális okai vannak. Ugyanakkor e terület szerepe a korábbi állapotokhoz képest jelentősen átértékelődött a társadalomban. A sportszakemberek egy része, sajnálatos módon nem rendelkezik kellő tapasztalattal és tudással, hogy valós, érvényes véleményt tudjon alkotni. Mindennek ellenére az integráció és a megnövekedett igények okán a fogyatékosok sportjának feladatai markáns módon megjelentek a magyar sportszakma minden területén és szervezeti szintjén egyaránt. E fenti gondolatokból az következik, hogy már csak naprakészségünk szempontjából is fontos a sporttársadalmat a hazai és nemzetközi finanszírozási módszerekről, a felépítési és képzési rendszerekről rendszeresen tájékoztatni. Az országos előadások során átfogó, de egyben elemző szempontból szeretnénk bemutatni a hazai ernyőszervezeteket, elemezzük viszonyukat a sportszféra többi résztvevőjével, az állami és az önkormányzati szervekkel. Az állami és nem állami szervek közötti feladatmegosztásról is szólunk. Néhány Európai Uniós tagállam konkrét példájának segítségével bemutatjuk az európai sportszervezetek felépítését, az állami szerepvállalás működésétműködtetését és mindezen területek jogi környezetét. Szemléltető példaként Spanyolország, Németország és Olaszország szervezeteinek struktúráját vizsgáljuk meg, amelyekből az a tény szűrhető le, hogy az ernyőszervezetek mennyire fontos és kiemelt szereppel bírnak. 17

18 Megvizsgáljuk a sporttal és a fogyatékosok életével kapcsolatos jelenleg hatályos jogszabályok működését. Azon a téren is szeretnénk tisztán látni, hogy az állami, önkormányzati, civil szerveket mely kötelezettségek, elvárások érintik. Számtalan teendőnk közül itt talán elég csak az akadálymentesítés akut és szinte mindig aktuális problémáját megemlíteni. Előadás-sorozatunk során alaposan megvizsgáljuk a sporttörvény tapasztalatait és az abból fakadó feladatokat, illetve a jogszabályi hátteret. A legnagyobb érdeklődésre alighanem a megyei szakigazgatási szerveknek a fogyatékosok sportjában játszott szerepe, illetve a GYISM-mel való lehetséges együttműködésük tarthat számot. Szólunk még a decentralizált finanszírozási alrendszerek szakmai kérdéseiről. Remélt uniós tagságunk ugyanis integrációs, strukturális és informatikai téren is komoly változásokat eredményez. A törvényszerű változások tükrében különösen a humán erőforrással kapcsolatos teendőket járjuk körbe. Elképzeléseink alapján egy élhető és megvalósítható jövőképet vázolunk fel, amelyben az uniós elvárások a magyar sajátosságokkal harmonizálnak, és ahol a nemzeti jellegből eredő előnyöket, erényeket ötvözzük a globális értékekkel. Szekeres Pál 18

19 A média és a sport az Európai Unióban A sport mára Európa legtöbb országában virágzó üzletté vált. Ebben a folyamatban óriási szerepet játszott a média, és ezen belül leginkább a televíziózás fejlődése. A világ első televíziós közvetítése, az 1936-os Berlini Olimpia megnyitójakor sem a versenyzők, sem a sportszakemberek nem gondoltak arra, hogy egy jó emberöltő múlva ez a technikai vívmány megváltoztathatja majd sportáguk játékszabályait, versenyrendszerét, és hogy ettől függ majd egzisztenciájuk. Arról persze, hogy a sport ennyire elanyagiasult, nem a média tehet. Az újságírók csak kielégítették a közönség igényét a minél gyorsabb információhoz jutáshoz. Mindeközben ádáz verseny alakult ki közöttük, amit gerjesztett a médiaszektor radikális átalakulása is. Ezt a versenyt a televíziók nyerték. Az állami szabályozás, az anyagi és technikai akadályok a 80-as évek közepéig korlátot szabtak a szabadverseny kialakulásának. A kereskedelmi (magán) TV csatornák megjelenése kiélezte a versenyt és így elkezdődött a közvetítési díjak meredek emelkedése. Ebben igen nagy szerepet játszott, és játszik az a tény, hogy amíg a televíziók száma egyre csak növekszik, addig a sport strukturája nemigen változott. Így a nemzetközi és nemzeti szövetségek, a ligák vagy a közvetítési jogok egyéb tulajdonosainak alkupozíciója nőttön-nő. Így nem meglepő, hogy az 1960-as Római Olimpia közvetítési jogát az ABC TV állomás még csak 0,5 millió dollárért vásárolta meg, míg az NBC ugyanezért 2000-ben, Sydneyben már 1300 millió dollárt fizetett. Ez a növekedés még csak nem is lassul. A televíziós közvetítési jogok értéke 98-ban 3,3 milliárd volt; 2008-ra pedig 7,5 md -ra becsülik. Ezért fontos kérdés, hogy ki a közvetítési jogok tulajdonosa, tehát ki a fő haszonélvező. Ez Európában országról országra változó. 19

20 Megfigyelhető azonban egyfajta kartellizációra való törekvés a rendezők és a TV-k közt, a rendezvény szervezők között és a TV társaságok között is. Ez nyilvánvalóan ellentétes a szabad piaccal, de növelheti a hasznot, legalábbis a biztos hasznot. Az Európai Unió álláspontja nem egyértelmű. A sport sajátosságait nehezen tudják megérteni, pár probléma azonban már többször is felmerült és előbb-utóbb Uniós rendezést kíván :! A közvetítési jogok tulajdonosai általában nem a valódi értéktermelők, tehát nem a sportolók vagy a klubok ;! A «különös jelentőségű események» kódolt közvetítési tilalmának megszegése, vagy átértelmezése ;! A sportesemények, mérkőzések «csomagban» értékesítésének kérdése ;! Rendkívül súlyos probléma továbbá, hogy bizonyos sporteseményeken a nem televíziós újságíróktól belepő vagy akkreditációs díjat kérnek, ami a sajtó és a tájékoztatási szabadság durva megsértése. Farkas Péter 20

21 Sportjogi kérdések és válaszok Magyarországon és az Európai Unióban Létezik-e egyáltalán sportjog, és ha igen, milyen tartalommal, ha viszont nem, érdemes-e beszélni arról, ami nincs? Az európai szerzők óvatosságból könyveikben az und, illetőleg az and kötőszót alkalmazzák a sport és a jog fogalmai között. A német Schimke professzor könyvében olvashatjuk először a két fogalmat szerves egységben: Sportrecht. Magyarországon a HVG ORAC Kiadó gondozásában megjelent, Sárközy Tamás professzor úr szerkesztette szakkönyv volt az első kísérlet a hazai sportjog intézményrendszerének szisztematikus feldolgozására. Azt a sportjog önállóságát tagadó szerzők is elismerik, hogy ma már olyan óriási pénzek, illetve érdekek felett diszponál a sport, hogy az már önmagában is jogi szabályozást kíván. A szerzők óvatossága abból fakad, hogy hagyományos értelemben vett önálló jogágról a sportjog esetében valószínűleg nem beszélhetünk, ahhoz ugyanis az a klasszikus feltételrendszer kellene, hogy azonos, vagy hasonló jellegű viszonyokat homogén eszközökkel szabályozzon a jog. A sportjogi szabályrendszerben mind a közjogi, mind a magánjogi elemek egyaránt fellelhetők, meghatározására az önálló vegyes szakjog, vagy a keresztülfekvő jogág jelzők illenek leginkább. Nevéből is kitűnően a sportjogi szabályozás annak igényével lép fel, hogy a sporttal, mint tevékenységgel kapcsolatban jelentkező életviszonyokat jogi eszközökkel rendezze. Ebből fakadóan a jog a maga sajátos eszközeivel ragadja meg a sport fogalmait és azokat a kodifikáció révén - immár kötelező jelleggel tételezi is. A Sportról szóló évi CXLV. tv. (hagyományos rövidítéssel: St) pontja szerint a sporttevékenység: a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként vagy hivatásszerűen végzett testedzés, illetve szellemi gyakorlat, amely a fizikai, illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását szolgálja. Ez a definíció sem az Európai Sportcharta fogalmával, sem a Nádori-féle Sportfogalommal nincs összhangban. 21

22 Globalizált világunkban a sporttevékenység tömegjelenséggé, világuralkodóvá vált. A sportszövetségek deklarált szabálykönyveit kultúrköröktől, vallásoktól, hagyományoktól függetlenül elfogadják az egyes országok A nemzetközi sportági szakszövetségek a nemzetiekhez hasonlóan sajátos önszabályozó szerepet töltenek be, ha úgy tetszik normaalkotók és normaalkalmazók egyszerre. A sport erkölcsi és jogi normarendszere mára nagyjából kialakult, anélkül, hogy az védendő értékek között hierarchiai sorrendet állítanánk fel, példálózó jelleggel említhetünk néhányat azok közül az életviszonyok közül, amelyeket a sportjog szabályoz:! a testnevelés és sportolás alkotmányos alapjai;! az állami beavatkozás szélsőségeinek veszélyei;! a teljesítményfokozás tiltott eszközeinek hazai és nemzetközi jogi megítélése;! a sportszakmai képesítések;! sportbeli elismerések;! sportfegyelmi eljárás és sportbíráskodás;! sportrendezvény- biztonság;! nézőtéri erőszak! sportolói személyiségvédelem. A nemzetközi sportélettel összefüggő jogi szabályozást tekintem át - a nemzetközi Olimpiai Bizottság, valamint a nemzetközi sportági szakszövetségek kivételével a következő területekre terjed ki:! az ENSZ sportpolitikája, ideértve a versenyjogi kérdéseket is,! az UNESCO sporttal kapcsolatos feladatai,! az Európa Tanács sportpolitikája, a sporttal kapcsolatos elvek és a fontosabb sportdokumentumok.! a sport és a közösségi jogalkotás/jogalkalmazás, a legfontosabb Luxembourgi esetjogi döntések. Dr. Nemes András 22

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Acsatlakozástól azt várjuk, hogy általa a sport társadalmi, gazdasági elismertsége,

Acsatlakozástól azt várjuk, hogy általa a sport társadalmi, gazdasági elismertsége, Nádori László Az Európai Unió és a magyar sport Az uniós csatlakozási folyamatban a magyar sportnak, különösen az évszázados, sikeres múltra tekintő versenysportunknak kitüntetett szerep juthat. Az elmúlt

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat Szakdiplomácia Szakirány SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL Kötél Zsanett

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

TÓTH NIKOLETT ÁGNES 1 A SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EU SPORTJOGÁBAN. A sportjog első lépései Európában

TÓTH NIKOLETT ÁGNES 1 A SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EU SPORTJOGÁBAN. A sportjog első lépései Európában TÓTH NIKOLETT ÁGNES 1 A SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EU SPORTJOGÁBAN A sportjog első lépései Európában Az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta és a Sportetikai Kódexe az alábbiakban definiálja a

Részletesebben

DISSERTATIONES SPORTJOGI ALAPVETÉSEK. Bérces Viktor mb. előadó (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES SPORTJOGI ALAPVETÉSEK. Bérces Viktor mb. előadó (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare IX.. 2013. 3. 111 131. DISSERTATIONES SPORTJOGI ALAPVETÉSEK Bérces Viktor mb. előadó (PPKE JÁK) A sportjog tárgyának meghatározása előtt mindenekelőtt magának a sportnak a fogalmával

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Az állami sportfinanszírozás új útjai

Az állami sportfinanszírozás új útjai Az állami sportfinanszírozás új útjai Doktori értekezés Váczi János Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Doncsesz

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Tóth Nikolett Ágnes A SPORTJOG, MINT SAJÁTOS SZAKJOG. PhD értekezés tézisei

Tóth Nikolett Ágnes A SPORTJOG, MINT SAJÁTOS SZAKJOG. PhD értekezés tézisei Tóth Nikolett Ágnes A SPORTJOG, MINT SAJÁTOS SZAKJOG PhD értekezés tézisei Miskolc 2014. 1 I. A kutatás tárgya, a kutatási feladat Elsődleges célom, hogy bemutassam a sportjog létjogosultságát megalapozó

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben