Tartalom. E-Controlling. E-Controlling. A tervezést segítő eszközök. Tisztelt Előfizetőnk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. E-Controlling. E-Controlling. A tervezést segítő eszközök. Tisztelt Előfizetőnk!"

Átírás

1 E-Controlling E-Controlling Szakmai folyóirat XIV. évfolyam 8. szám augusztus Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCS- ADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal kapcsolatos kérdését az címen várjuk. Honlapunkról - a Segédletek közül töltheti le az excel alapú szerkeszthető segédleteket. Az Ön felhasználóneve: econtrolling Az Ön jelszava: econ485 A kézirat lezárásának dátuma: július 25. A tervezést segítő eszközök Az üzleti tervezés tevékenysége során a hétköznapi életben választást jelent az alternatívák között. Az alternatíva legalább két különböző választási lehetőségre terjed ki. A jó döntés meghozatalához célszerű a problémák pontos ismerete, amely körültekintő elemzéssel megismerhető. A tervezés szempontjából továbbá fontos a szereplők érdekeltségéinek ismerete. Az érdekeltek csoportjával folytatott részletes elemzői munka (kutatómunka) kezdeményezése előtt fontos, hogy azok, akik részt vesznek a projektek tervezési vagy vizsgálati szakaszában, kellőképpen ismerjék munkájuk vezérelveit, területét és intézményi környezetét. Az előzetes elemzés kiterjedtségét és mélységét elsődlegesen a már meglévő információk mennyisége és minősége szabja meg. Többnyire nem az egyes projekttervezési csapatok feladata, hogy egy új elemzést készítsenek a fejlesztési/szektoriális álláspontokról vagy a szélesebb intézményi környezetről. Ehelyett Tartalom 1 A tervezést segítő eszközök 7 Hitel-tőke konverzió megítélése Szerző: dr. Szücs Tamás controlling és számviteli szakértő E-Controlling Több, mint 10 éve a hatékonyság szolgálatában! In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az forum-media.hu címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! 1

2 már meglévő információkhoz kellene hozzáférniük, és azon munkálkodni, hogy biztosítsák a munkakörnyezet ezen elemeinek figyelembe vételét a projektötlet kifejlesztése során. Az érdekeltek (stakeholder) elemzése Az érdekeltek körébe sorolandó (akár kivitelezőként, támogatóként, kedvezményezettként, akár ellentétes érdekeltségűként) bármely személy, embercsoport, intézmény vagy vállalat, amelynek jelentős érdekeltsége fűződik a projekt sikeréhez vagy kudarcához. Az érdekeltek elemzése mögött meghúzódó alapfeltevés az, hogy a különböző csoportoknak eltérő érdekeltségük, teherbírásuk és hasznuk van a projekt során, amelyeket explicit módon meg kell érteni, és fel kell ismerni a probléma azonosítása, a célkitűzés és a stratégiaválasztás során. Így az érdekeltek elemzése kapcsán felvetődő legfontosabb kérdések a Kinek a problémáját vagy lehetőségét elemezzük? és Ki fog nyerni vagy veszteni és hogyan egy javasolt projekt jellegű beavatkozáson?. A végső cél a célcsoportok és a végső haszonélvezők számára a projekt társadalmi, gazdasági és intézményi hasznának maximálása és a lehetséges negatívumok (ideértve az érdekeltek közötti konfliktusokat is) minimalizálása. Az érdekeltek elemzésének fő lépései a következők: A szóban forgó általános fejlesztési probléma vagy lehetőség azonosítása; Azon csoportok azonosítása, akiknek jelentős érdeke fűződik a (potenciális) projekthez; Az egyes csoportok szerepének, különböző érdekeltségének, relatív hatalmának és teherbírásának (erősségeinek és gyengeségeinek) vizsgálata; Az érdekeltek közötti kapcsolatokban rejlő együttműködés és konfliktus mértékének azonosítása; és Az elemzés eredményeinek értelmezése és a lényeges információknak a projekttervbe való beépítése a következők biztosítása érdekében: -- a források megfelelően előirányozottak, és eleget tesznek az elosztási/méltányossági céloknak és az előnyben részesített csoportok igényeinek; -- a vezetési és a koordinációs előkészületek megfelelőek az érdekeltségi tulajdonlás és részvétel elősegítésére; -- az érdekeltek érdekkonfliktusainak felismerése és a projekt tervezése során annak figyelembe vétele. Fejlesztési projektek esetében az érdekeltek elemzésének elsődleges célja az elosztási/méltányossági érdekek megértése és irányítása, különösen a sebezhető csoportok (mint például a szegények, nők és gyerekek, valamint a mozgáskorlátozottak) igényeinek hatékony kielégítése érdekében. A nemek szerinti elemzés ezért az érdekeltek elemzésének meghatározó eleme a projektből származó előnyökhöz való igazságos hozzáférés elősegítése érdekében. Az érdekeltek elemzésének és a további lépéseknek az összekapcsolása Az érdekeltek elemzése és a probléma elemzése szorosan kötődnek egymáshoz a kezdeti helyzetelemzés részeként. A gyakorlatban nem is egymás után, hanem egymással párhuzamosan kellene kivitelezni őket. Az érdekeltek elemzése egy iteratív folyamat, tehát az érdekeltek elemzése nem egy elszigetelt analitikus lépés, hanem egy folyamat. A probléma elemzése A problémaelemzést egy meglévő szituáció negatív vonásainak azonosítására és az azonosított problémák közötti ok-okozati kapcsolatok létrehozására használják. A folyamat három alapvető lépésből áll: 1. Az elemzés keretének és tárgyának meghatározása; 2. A célcsoportok és a kedvezményezettek fő problémáinak azonosítása (Mik a problémák? Kinek a problémái?); és 3. A problémák ún. problémafa vagy problémahierarchia diagram formájában való megjelenítése az ok-okozati kapcsolatok elemzésének és tisztázásának elősegítése érdekében. Az elemzés diagram formájában készül el, ahol felül 2

3 találjuk a problémák következményeit (okozatait), a kiváltó okokat pedig alattuk. Az elemzés célja az ún. szűk keresztmetszetek azonosítása, amelyekhez az érdekeltek magas prioritást rendelnek, illetve amelyeket meg kívánnak oldani. Egy világos problémaelemzés ezért stabil alapot nyújt, amelyre a projektcélok aktuális és fókuszált halmaza építhető. A problémafa A problémafa elkészítése ideális esetben egy részvételen alapuló csoportos eseményen történik. A folyamat során minden résztvevő egy lapot vagy kártyát kap, amelyre a probléma meghatározása kerül, amelyeket egy mindenki számára jól látható helyen ok-okozati kapcsolatokba rendeznek. 1. lépés Az első lépés célja azon problémák ötletrohamszerű összegyűjtése, amelyeket az érdekeltek fontosnak tartanak. Az első lépés lehet teljesen nyitott (nincs előzetes feltételezés az érdekeltek érdekeivel, problémáival kapcsolatosan), vagy egy, a meglévő információk előzetes elemzésére és az érdekeltekkel folytatott kezdeti tanácskozásokra alapozva ismertté vált alapprobléma vagy cél (például javuló folyóvíz minőség) meghatározásán keresztül irányozottabb. 2. lépés Az ötletroham során azonosított problémákból egy kiinduló probléma kiválasztása. 3. lépés A kiinduló problémához kapcsolódó problémák keresése. 4. lépés Az ok és okozatok rangsorba rendezésének elkezdése: Azok a problémák, amelyek a kiinduló problémának közvetlen okai, az alá kerülnek; Azok a problémák, amelyek a kiinduló problémának közvetlen következményei, a fölé kerülnek. 5. lépés Az összes többi problémát is hasonlóképpen rendszerezzük, ahol az iránymutató kérdés: Mi okozza azt? Ha kettő, vagy több probléma együttesen vált ki valamilyen hatást, akkor azok kerüljenek azonos szintre a diagramon. 6. lépés A problémák ok-okozati nyilakkal való összekötése a legfontosabb kapcsolatok megjelenítésére. 7. lépés A diagram felülvizsgálata, érvényességének és teljességének ellenőrzése. A kérdés feltevése magunknak/a csoportnak: Vannak más fontos problémák, amelyek eddig nem kerültek említésre? Ha igen, határozzuk meg a problémát, és tegyük a megfelelő helyre a diagramon. 8. lépés Másoljuk át a diagramot egy papírlapra, hogy megőrizhessük feljegyzésként, és osszuk szét megfelelőképpen további megjegyzés/ információ szerzése céljából. A problémafa használatával kapcsolatos fontos megjegyzések: A végeredmény minőségét az határozza meg, hogy kik vesznek részt az elemzésben és milyenek a segítő képességeik. Az érdekeltek megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkező képviselőinek a folyamatba történő bevonása alapvető fontosságú; Egy legfeljebb 25 fős munkakörnyezet megfelelő a problémafák létrehozásához, az eredmények elemzéséhez és a következő lépésekre való javaslattételhez; Érdemes lehet számos, különálló problémafa elemzést végrehajtani az érdekeltek különböző csoportjaival a különböző perspektívák és a prioritások változásának megfigyelése érdekében; A folyamat ugyanolyan fontos, mint a végtermék. A gyakorlatra egy minden résztvevőt érintő ismeretszerzési tapasztalatként és a különböző nézetek és érdekek kinyilvánítását lehetővé tevő folyamatként kell tekinteni; és A folyamat végterméke (a döntési fa) a valóság élethű, de egyszerűsített változata legyen. Ha az mégis túl bonyolult, valószínűleg kevésbé lesz felhasználható az elemzés további irányvonalának kijelöléséhez. Az problémafa nem képes (és nem is feladata) minden egyes azonosítható ok-okozati kapcsolat összetettségének feltüntetésére és megmagyarázására. 3

4 Ha elkészült, a problémafa a meglévő negatív helyzet összefoglaló képét adja. Példa a problémafára Sok tekintetben a probléma elemzése a projekttervezés legkritikusabb szakasza, hiszen iránytűként szolgál az elemzés további szakaszaiban és a prioritásokról való döntéshozatal során. Célok elemzése A célok elemzése egy módszertani megközelítés a következő alkalmazási területeken: Az azonosított problémák orvoslása utáni jövőbeli helyzet felvázolása; a célhierarchia ellenőrzése és cél-eszköz kapcsolatok diagramon való szemléltetése. A problémafa negatív helyzeteit megoldásokká konvertáljuk, amelyeket a vívmányok megnevezéssel illetünk. Például, a romló folyóvíz minőség a folyóvíz minősége javult kifejezéssé alakul. Ezek a vívmányok valójában célok, amelyek a céldiagramon az eszköz/cél hierarchiát mutatják. Ez a diagram a kívánt jövőbeli helyzet világos áttekintését hivatott adni. A folyamat fő lépései az alábbiak: 1. lépés: A problémaelemzés minden negatív helyzetét formáljuk pozitív szituációkká, amelyek: kívánatosak, reálisan elérhetők, 2. lépés: Ellenőrizzük az eszköz-cél kapcsolatokat a hierarchia érvényességének és teljességének biztosítása érdekében (az ok-okozati kapcsolatokból eszköz-cél kapcsolatok lesznek). 4

5 3. lépés: Ha szükséges: vizsgáljuk felül az állításokat vegyünk fel új célokat, ha ezek lényegesnek és szükségesnek tűnnek az eggyel feljebb levő szinten található cél eléréséhez töröljük a nem odaillőnek vagy szükségtelennek tűnő célokat Még egyszer kihangsúlyozandó, hogy a célok elemzése során fontos az érdekeltek kulcscsoportjaival való megfelelő konzultáció. Az érdekeltek elemzése nyomán nyert korábbi információkat is figyelembe kell venni. Ez segítségünkre lesz a következők során: prioritások mérlegelése; bizonyos célok reális elérhetőségének becslése; és további célok azonosítása, amelyek a kívánt célok eléréséhez szükségesek. Ha elkészült, a célfa a kívánt jövőbeli állapot összefoglaló képét adja, ideértve az irányadó eszközöket, amelyek által a célok elérhetők. Akárcsak a problémafa esetében, a célfának is a valóság leegyszerűsített, de élethű másolatát kell adnia. Ez egyszerűen csak egy eszköz az elemzés segítésére és a gondolatok bemutatására. Legfőbb erőssége, hogy a lehetséges projektcélok elemzése kizárólag egyértelműen azonosított elsőbbségi problémák leküzdésén alapul. A célfa A stratégiák elemzése Az érdekeltek elemzése, a problémaelemzés és a lehetséges projektcélok elemzése során tárgyalásra kerültek a problémák különböző módon való leküzdésének erényeire és árnyoldalaira vonatkozó nézetek. Ezeket a dolgokat és lehetőségeket még a részletesebb tervezési munkálatok elvégzése előtt nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy könnyebben meghatározható legyen, mire terjedjen ki a projekt. A folyamat e szintjén a felteendő és megválaszolandó kérdések például a következők lehetnek: 5

6 Az összes azonosított problémát és/vagy célt meg kell oldani, vagy csak néhány kiválasztottat? Mik azok a pozitív lehetőségek (a SWOT elemzésből), amelyekre építhetünk? Mi a beavatkozások azon kombinációja, amely legvalószínűbben biztosítja a kívánt eredményeket és segíti a hasznok huzamosabb fenntarthatóságát? Hogyan teljesül legjobban a projekt helyi tulajdonlásának támogatása, ideértve a helyi intézmények teljesítményének fejlesztését? Mik az egyes lehetséges beavatkozások valószínű tőkebefektetési és időszakos költségei, és mi engedhető meg a valóságban? Mi a legköltséghatékonyabb megoldás? Mely stratégia segíti legjobban a szegények és más azonosított, sebezhető csoportok igényeinek teljesítését? Hogyan lehet legjobban csökkenteni vagy elkerülni az esetleges kedvezőtlen környezeti hatásokat? Bizonyos szempontból ez az elemzési fázis a legnehezebb és a legtöbb kihívással teli, hiszen magába foglalja egy igen terjedelmes információmennyiség feldolgozását és a legjobb megvalósítási stratégia (vagy stratégiák) összetett értékelését. A gyakorlatban gyakran számos kompromisszumot kell hozni a különböző érdekeltek érdekeinek kiegyensúlyozására, a politikai igényeknek, illetve a gyakorlati korlátoknak (mint például a források valószínű rendelkezésre állása) megfelelően. Mindamellett a feladat könnyebbé válik, ha létezik egy mindenki által elfogadott kritériumrendszer a beavatkozási lehetőségek erényeinek és árnyoldalainak értékelésére. A stratégiaválasztás szempontjából kulcsfontosságú kritériumok lehetnek az alábbiak: a legfontosabb politikai célokhoz, mint például a szegénység visszaszorításához, vagy a gazdasági integrációhoz, való várható hozzájárulás; a célcsoportok ideértve a nőket és férfiakat, fiatalokat és időseket, mozgáskorlátozottakat és mozgásukban nem korlátozottakat stb. hasznai; más, folyamatban lévő, vagy tervezett programokkal, vagy projektekkel való kiegészíthetőség; tőkebefektetési és működési költségvonzat, illetve a helyiek képessége az időszakos költségek viselésére; pénzügyi és gazdasági költség-haszon viszony; az intézményi teljesítmény javításához való hozzájárulás; technikai kivitelezhetőség; környezeti hatás. A fenti kritériumok használata segít annak megállapításában, hogy mire terjedjen/terjedhet ki a projekt, és mire nem. A választott stratégiát használják a Logikai Keretrendszer első oszlopának megalkotására, különös tekintettel a projekt átfogó céljának, tervének és lehetséges eredményeinek azonosítására. Stratégiaválasztás (Ábra a következő oldalon) Az alábbi példában döntés született arról, hogy a projekt elsődlegesen egy szennyvízstratégiára összpontosít, mivel: a szennyvíztisztító üzemek költség-haszon elemzése pozitív és a szennyvízcsatorna rendszer kiterjesztésével kapcsolatos költségek leírhatók, az adott intézmény eltökélte, hogy fejleszti a szennyvízelhelyező rendszerek tervezéséhez és irányításához szükséges képességeit; figyelmeztető költségvetési plafonok vannak, amelyek a támogatás prioritásaira tekintettel választást tesznek szükségessé. Mindezek alapján körvonalazódhat az üzleti tervet készítő számára a jövőbeli koncepció, aminek megvalósítása előbbre viheti a vállalkozást. A megfogalmazott stratégiához eszközöket kell rendelni, ami segítségével képesek elérni a kívánt célt. 6

7 Hitel-tőke konverzió megítélése A gazdasági társasági törvény 2006-tól teszi lehetővé, hogy a tőke rendelkezésre bocsátása során elismert követelés kerüljön apportálásra. A tőkeemelés ezen formája az unió más országaiban már korábban is elérhető volt. Az ilyen ügyletek során a tulajdonosnak joga van eldönteni, hogy tőkéből vagy kölcsönből finanszírozza a cégét. szükségessé teszi, hogy a korábbi finanszírozási arányokon módosítson a társaság. Ha a folyamatok már addig fajulnak, hogy a hitel már nem ideiglenes finanszírozási eszköz, általában akkor kerül sor a hitel-tőke konverzióra, amely során a tulajdonos a hitelkövetelését apportként bocsátja a cég rendelkezésére, és az a tőkébe kerül. Az ilyen ügyletek relatíve magas számát többek között az is indokolta, hogy ez volt az egyik módja a tőkemegfelelési szabályok teljesítésének is. A tőkejuttatás általában a hosszú távon szükséges pénz rendelkezésre bocsátását, míg a kölcsön a rövid távon szükséges pénz biztosítását jelenti, de természetesen a tulajdonos nem tudhatja előre, hogyan alakul a cég finanszírozása, és a kezdeti hitel/tőke arányon nem kell-e később változtatni. A világgazdasági válság hatására átalakuló hazai vállalatfinanszírozási szerkezet sok esetben A NAV korábban évekig nem kifogásolta a hitel-tőke konverziós ügyleteket, és az adóhatósági vizsgálatok során is elfogadta az így lezajlott tőkeemeléseket, de az elmúlt két évben több jelentős fordulat következett be ezen a területen. Az adóhivatal megközelítésének változását egy november 27-én kiadott NAV állásfoglalás fémjelezte, amely végelszámolások esetében kimondta, hogy a hitel- 7

8 tőke konverziót a NAV hitelelengedésnek minősíti, ami társasági adókötelezettséget keletkeztet. A tartozást vagy visszafizetik, vagy a tagi kölcsönt elengedik, és azt rendkívüli bevételként kell elszámolni. Az ellenszolgáltatás nélkül történő lemondást be kell jelenteni a NAV felé ajándékozási illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül. Ezt az állásfoglalást egyébként egy újabb, január 28-ai állásfoglalásban visszavonta a NAV, és az ezt követő adóvizsgálatok során is ennek megfelelően járt el: még végelszámolások esetében is elfogadta a hitel-tőke konverziót. Amennyiben gazdálkodó szervezetek között kerül sor a követelés ellenszolgáltatás nélkül történő elengedésére, úgy az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 17. (1) bekezdés n) pontja alapján az ügylet mentes az ajándékozási illeték alól, azonban ebben az esetben is előírja a bejelentési kötelezettséget. Akik a jövőben szeretnének változtatni a cég hiteltőke finanszírozási arányán úgy, hogy csökkentik a kölcsönt és növelik a tőkét két lépésben érdemes elvégezni. Az első lépés során pénzzel emelnek tőkét, amelyet azután a kölcsön visszafizetésére használnak. Ez ugyanazt eredményezi, mint a hiteltőke konverzió, és persze ezzel a módszerrel sem kerül a társaságba új tőke, de ennek a megoldásnak egyértelműen alacsonyabb az adókockázata. Tény, hogy többlet bankköltséggel jár, de ez még mindig elenyésző az esetleges kényszerű adófizetési kötelezettséghez és adóbírsághoz képest. Az adóhatóság álláspontja tavaly év végére változott meg gyökeresen, amikortól több vizsgálat során is kifogást emelt a hitel-tőke konverziók ellen. Ezeket egyes esetekben elsősorban végelszámolások során ismét átminősítette az ilyen ügyleteket, ezúttal arra hivatkozva, hogy az ilyen típusú tranzakciókra kizárólag az elengedett követelések miatti adófizetési kötelezettség elkerülése ad okot. E-Controlling című szakmai folyóiratunkban közzétett szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-Controlling XIV. évfolyam, nyolcadik szám, augusztus Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Budapest. Váci út. 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs Hu issn Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 8

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk!

E-Controlling. Tartalom. A gazdasági hozzáadott érték meghatározása a controlling segítségével. Tisztelt Előfizetőnk! E-Controlling Szakmai folyóirat 2014. május XIV. évfolyam 5. szám Szücs Tamás I.rész Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.március VI. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.március VI. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.március VI. évfolyam 3. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2013-as üzleti év zárására I. rész Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben!

Részletesebben

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre 12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre Az elõzõ fejezetben megismerkedtünk a projektgenerálással, amelynek során már gyakran kerültek szóba a projektek kialakításával, tervezésével

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.november IV. évfolyam 11. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal RFH OKTATÓK KÉPZÉSE PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉSZÍTETTE: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA A KÉZIKÖNYV A PHARE HU9705 TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE ÉS A

Részletesebben

Tartalom 1 Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével

Tartalom 1 Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével E-Controlling E-Controlling Szakmai folyóirat XV. évfolyam. szám 24. október Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez NGYENES TANÁCS- ADÓ SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal kacsolatos

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.április IV. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései IV. rész Olvasói kérdések Kis értékű tárgyi eszköz könyvelése

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései III. rész Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben!

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE

4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE 4. A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE... 1 4.1. A PROJEKTTERVEZÉS MÓDSZERTANA... 1 4.1.1. A legfontosabb módszerek áttekintése... 1 4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz... 4 4.2. AZ INFRASTRUKTURÁLIS

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.február VI. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.július V. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET?

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SIKERES PROJEKTEKET? A projektet az Európai Unió támogatta (a Románia - Magyarország PHARE CBC 2005 határmenti együttműködési program keretében,

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.május V. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.május V. évfolyam 5. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.március V. évfolyam 3. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.március V. évfolyam 3. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.július VI. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.július VI. évfolyam 7. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései II. rész Olvasói kérdések Önkormányzati szolgáltatásnyújtás Skontó

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.február VII. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.február VII. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája Társasági adótörvény 2015. évi változásainak számviteli összefüggései Olvasói kérdések Saját gépjármű

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.február V. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.február V. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.február V. évfolyam 2. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.január VII. évfolyam 1. szám Tartalom A hónap témája Végelszámolás megindításáról Felkészülés a 2014-es év üzleti zárására I. rész Olvasói kérdések Elengedett

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.augusztus V. évfolyam 8. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN

PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN PROJEKTMENEDZSMENT A KÖNYVTÁRBAN Készítette: Eszenyiné Borbély Mária A kiadvány az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma pályázati támogatásával valósult meg. Pályázati azonosító: 3512/0016 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben