Ö n k o r m á n y z a t i

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö n k o r m á n y z a t i"

Átírás

1 LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA március 12. VII. évfolyam 1. szám Már jóval több, mint egy hónapja, hogy átléptük az új esztendő küszöbét, és talán már ilyen későn nem is illik újévi köszöntőt írni. Mégis engedjék meg a kedves olvasók, hogy most Híradónk első számában mondjak köszönetet minden hűséges olvasónknak, hogy kitüntetnek figyelmükkel. Kérjük, hogy lapunk iránti érdeklődésüket és hűségüket őrizzék meg ebben az esztendőben is. Az elmúlt évben rendszeresen tájékoztattuk Önöket azokról a fontos eseményekről, amelyek községünkben történtek, azokról az intézményekről, amelyek megépültek, vagy épülőben vannak. Reméljük, hogy 2012-ben is sok olyan eseményről, új beruházásról adhatunk tájékoztatást, ami falunk lakosainak életét megkönnyíti, községünk fejlődését szolgálja. Ezen gondolatok jegyében szeretnénk mindenkinek Boldog, Békés Évet kívánni. Munkájukban sok sikert, családi körben sok örömet. Tisztelettel: Szerkesztőség Ö n k o r m á n y z a t i H í r e k Az alábbiakban tájékoztatom Önt a Képviselő-testület munkájáról. A Képviselő-testület novemberi ülésén az alábbi fontosabb döntéseket hozta: - Elfogadtuk az Önkormányzat által alapított étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás, és nappali ellátás: Idősek Klubja szakmai programját, valamint az Idősek Klubja házirendjét. - Elfogadtuk Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának és mellékleteinek módosítását. - Visszavontuk korábbi határozatunkat, és döntöttünk arról, hogy nem csatlakozunk a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. - Döntöttünk arról, hogy a SzuperSzemetes hulladékgazdálkodással kapcsolatos projekthez csatlakozunk. - Elfogadtuk a Magyar Szegényellenes Hálózat Alapítvány Ifjúsági Közösségi Tér és IT-pont elnevezésű intézmény működtetésével kapcsolatos együttműködési megállapodást. Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Nagylóc, Rákóczi út 52. szám alatt lévő épületet a Tanoda további működéséhez. - Döntöttünk az Idősek Napja időpontjáról december 15-én a Sportcsarnokban köszöntöttük településünk 70 éven felüli állampolgárait. - Döntöttünk arról, hogy a Sportcsarnok kihasználásának növelése érdekében a Sportcsarnok bérleti lehetőségét meghirdetjük. Tájékoztatjuk, a lakosságot, hogy a Sportcsarnokot bérleti díj ellenében továbbra is igénybe lehet venni, bővebb felvilágosítást a Hivatalban adunk. - Döntöttünk arról, hogy a nagylóci Általános Iskola alsó tagozatára és a nagylóci Óvodába járó gyermekek részére 500 Ft/fő értékű Mikulás csomagot biztosítunk. A csomagok az intézmények által szervezett Mikulás rendezvényen átadásra kerültek. - Határozatot hoztunk arról, hogy pályázatot nyújtunk be a Startmunka programra. A pályázatunkat kedvezően bírálták el és a program keretében 31 fő munkanélküli foglalkoztatására lesz lehetőség.

2 A program keretén belül lehetőség nyílik mezőgazdasági földutak rendbetételére (pl. az Új Temető feletti földút, Homokbánya melletti földút stb.), belvízelvezető árkok karbantartására, illegális hulladék lerakóhelyek felszámolására, valamint mezőgazdasági növénytermesztésre. A növénytermesztés keretén belül burgonya, sárgarépa, petrezselyem, hagyma, bab, borsó, kukorica ültetésére kerül sor, és így mintegy 6,5 hektár önkormányzati terület kerül művelés alá. A program február 1-től november 30-ig biztosít munka lehetőséget. A mezőgazdasági programban résztvevő 18 fő másfélévig háztáji növénytermesztési és tartósítás képzésben is részesül. - Elfogadtuk a Szécsény és Kistérsége Belső Ellenőrzési Társulás évre vonatkozó ellenőrzési tervét. - Döntöttünk arról, hogy a Bíróság által közérdekű munka büntetésre ítélt személyek alkalmazását december 15- től vállalja az Önkormányzat november 30-i döntések: - Elfogadtuk az Önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. - Elfogadtuk az Önkormányzat évi tervkoncepcióját: Részlet a koncepcióból: Fejlesztési feladatok A évi fejlesztések között a korábbi évek elkötelezettségei, az előző évről áthúzódó és a pályázati lehetőségek függvényében induló új feladatok szerepelnek. 1. Előző évek elkötelezettségei: 2012.évet terhelő kiadások Hitelek és kamatai: - MFB hitel eft - kamata 310 eft - Közkincs hitel 380 eft - Zrínyi út felújításához kapcs.hitel eft - Kamat 184 eft - ÉMOP Út és járda felújítás hitel 478 eft - Kamat 229 eft - Ált.iskola nyílászáró csere hitel 141 eft - Kamat 67 eft - Idősek klubja építés hitel eft - Kamat 421 eft 2. Tervezett feladatok: / Előző évről áthúzódó és új induló / Víztározó létesítése a Lóci patak mentén. Községháza felújítása Vízelvezető árkok és utak felújítása Fiatalok lakáshoz jutásának segítése, helyben történő letelepedésének ösztönzése, kedvezményes önkormányzati telekkel is. Sportpályán lévő Sportöltöző felújítása Közösségi szálláshely kialakítása Működési kiadások: Előreláthatóan az intézmények fenntartási kiadásai tovább emelkednek. Ennek okai: egyrészt az újonnan épült Idősek Klubja épületének fenntartási költségei, másrészt az infláció hatása, valamint az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra való emelkedése évtól új feladatként jelentkezik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Mindezeket figyelembe véve mindennél fontosabb, hogy a megtakarításokat célzó intézkedéseket végre kell hajtani a következő területeken : áramdíj, fűtési költség, telefon költség. Alapelvként kell kezelni, hogy a nem kötelező feladatok csak indokolt esetben képezhetik költségvetési kiadás jogcímét. Összefoglalva Sok megoldandó feladat áll előttünk, melyhez forrásra van szükségünk. A pályázati lehetőségeket keressük, igyekszünk kihasználni, de a legtöbb feladat megvalósításához önerőre is szükség van. A település és intézményeink fejlődése érdekében minden lehetőséget ki kell használni. Az Önkormányzat továbbra is igyekszik a kitűzött feladatokat maradéktalanul megvalósítani, melyhez továbbra is kérjük a lakosság és a vállalkozások támogatását is december 21- ülésen: - Elfogadtuk Szécsény Város Rendőrkapitányság Nagylóc község közrendje és közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolót. - Megtárgyaltuk az ÉRV Zrt. ajánlatát és felhatalmazott a képviselő-testület, hogy az ÉRV Zrt-vel kötött szolgáltatási és ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéseket közös megegyezéssel december 21-i hatállyal 2

3 felbontsuk, valamint a víz- és szennyvízhálózat üzemeltetési jogát az ÉRV Zrt. ajánlata alapján az Észak-Nógrád Vízmű Kft- ben lévő tulajdonos társakkal együtt 20 millió Ft-ért 15 évre értékesítse, és az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására, valamint ÉRVZ Zrt-vel az ajánlatban foglaltak szerint, december 21-től, 15 éves futamidőre a víz- és szennyvízhálózatra üzemeltetési szerződést kössön. - A nagylóci Ifjúsági Klub tagjainak kérelmére december 31-re biztosította a Művelődési Házat január 30-i ülésen döntöttünk arról, hogy az Önkormányzat csatlakozik a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány által meghirdetett évi programjához. A program való részvétel egyetlen feltétele, hogy a településen élő minden halmozottan hátrányos helyzetű gyerekes család részt vegyen benne. A családoknak fel kell ásni a kertjeikből 200 négyzetmétert és ebbe vetőmagot biztosít az Alapítvány. Valamint minden család kap az Alapítványtól 10 tojó tyúkot 20 előnevelt csibét + 40 kg. kukorica darát. A településen élő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 105 család vehet részt a programban február 9-i ülésen: - Elfogadtuk az Önkormányzat 2012.évi programját és munkatervét. - Megállapítottuk a Stabilitási törvény vonatkozó rendelkezési alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. - Döntöttünk arról, hogy Zsunypuszta településrész leválásával kapcsolatos bírósági ügy kapcsán fellebbezést nyújtunk be a Balassagyarmati Törvényszék részítélete ellen. - Döntöttünk arról az Őrhegy Természetvédelmi és Sportvadász Egyesület kérelmére a nagylóci faluvégi garázsok melletti ingatlan telekalakításáról. - Módosítottuk a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. - Elfogadtuk a Körjegyzőség évi költségvetését. Rendelet alkotásról: - Módosítottuk az Önkormányzat évi költségvetését. - Módosítottuk a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet. A Képviselő-testület kérelemre indokolt esetben az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség alól mentességet adhat. - Kiegészítettük az Önkormányzat szolgáltatásai után fizetendő bérleti és térítési díjakról szóló rendeletét. Meghatároztuk az Idősek Klubja bérleti díját. - Elfogadtuk a évi hatósági víz- és csatorna árat. Ivóvíz-szolgáltatás lakossági fogyasztók részére: 420 Ft/m3+ ÁFA, Szennyvíz-szolgáltatás: lakossági fogyasztók részére 357 Ft/m3+ÁFA - Módosítottuk a helyi szociális rendeletet és meghatároztuk, a természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatás feltétel rendszerét. Az önkormányzat állami forrásból 20 m3 tűzifát kapott. Az önkormányzat 40 rászoruló részére 0,5 m3 tűzifát biztosított. Az önkormányzatnak köbméterenként Ft-al kellett hozzájárulni a tűzifa támogatáshoz. - Módosítottuk a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet: Mentes az adó alól: az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. - Változott a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet is: február 1-jétől a talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3 összegre változott. Tekintettel arra, hogy a településen több személy nem rendelkezik fürdőszobával, valamint többen nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára kedvezményt biztosítunk. 90 %-os díjkedvezmény illeti meg: a) azt a kibocsátót, aki fürdőszobával nem rendelkező ingatlanban lakik, b) azt a kibocsátót, aki fürdőszobával rendelkező ingatlanban lakik december 31-ig. Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy akik fürdőszobával rendelkező ingatlanban laknak december 31-ig kössenek rá a szennyvízcsatornára, mert január 1-től a jelenlegi talajterhelési díj tízszeresét kell megfizetniük. - Elfogadtuk az intézményi élelmezési nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet. Intézményi élelmezési nyersanyagnormák Óvodában napi háromszori étkezés 235 Ft/nap, Általános Iskolában napi háromszori étkezés 307 Ft/nap menza 208 Ft/nap Felnőtt étkeztetés 281 Ft/nap Intézményi térítési díj Gyermekétkeztetés a) óvodában 235 Ft/nap+ÁFA=300 Ft/nap b) Általános Iskolában ba)napi háromszori étkezés 307 Ft/nap+ÁFA=390 Ft/nap 3

4 bb)menza 208 Ft/nap+ÁFA=265 Ft/nap Felnőtt étkeztetés Szociálisan rászorulók térítési díja 410 Ft. Önkormányzatnál alkalmazásban lévők, valamint a nagylóci Óvodában és Általános Iskolában dolgozók térítési díja 410 Ft/nap/adag A külső vendégétkezők térítési díja 630 Ft/nap Az ebéd házhoz szállításának díja: 110 Ft/háztartás Idősek klubja nappali ellátás térítési díja 375 Ft/ nap. Házi segítségnyújtás térítési díja 15 Ft/gondozási óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díj összege: 125 Ft/fő/ellátási nap. Kedvezmények Az önkormányzat az ellátást igénybevevő valamennyi gyermek részére a)az óvodában gyermekenként 50 Ft/fő/nap b) az iskolában ba)háromszori diákétkezésnél 60 Ft/fő/nap bb)menza igénybevételénél 40 Ft/fő/nap térítési díj kedvezményt biztosít. Kivéve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény (5) bekezdésében meghatározott kedvezményben részesülőket. Az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosít térítési díj kedvezményt : a) szociális étkeztetésnél, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át ( Ft) nem haladja meg, annak napi 110 Ft kedvezményt, b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 350%-t ( Ft) nem haladja meg, annak 125 Ft/ellátási nap kedvezményt biztosít. - Elfogadtuk az önkormányzat évi költségvetését: A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetését ezer forint bevétellel ezer forint kiadással Ezen belül működési célú kiadást összesen: eFt a) a személyi juttatásokat eFt b) munkaadókat terhelő járulékokat 7.547eFt c) a dologi kiadásokat eFt d) működésre átadott pénzeszközöket eFt e) működési hitel törlesztés 3.000eFt a felhalmozási kiadásokat összesen: eFt a) beruházási kiadások eFt b) felújítási kiadások 6.762eFt c) fejlesztési célú hitel kiadásai 4.241eFt Működési bevételeket: Felhalmozási bevételeket: Likviditási hitellel fedezett hiányt: összegben állapítja meg eFt eFt eFt A Képviselőtestület a körjegyzőség évi költségvetését eFt bevétellel és eFt kiadással fogadta el. A jóváhagyott kiadások és megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület eFt-ban állapította meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a forráshiány finanszírozására tegye meg a szükséges intézkedéseket: a) A bevételi hátralékok azonnali maradéktalan behajtása b) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása c) Pályázatok széleskörű kihasználása minden területen d) Sportcsarnok kihasználtságának növelése ( hirdetés, turizmus, táborozás) 4

5 e) A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani. f) Anyag és tárgyi eszköz beszerzéseknél a legkedvezőbb beszerzési források megkeresése g) Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás szükséges minden területen (világítás, gázdíj, telefon, vízdíj). Hitel felvételéről vagy a költségvetés átdolgozásáról a Képviselő-testület szükség szerint külön dönt. Péter Gábor polgármester Községünk könyvtára sok éves zárva tartás után, már több mint egy éve ismét működik. Az elmúlt több mint egy év tapasztalata azt mutatja, hogy egyre többen kedvelik meg ezt a kulturális intézményt, folyamatosan növekszik a könyvtári tagok száma. Külön öröm, hogy a könyvtárba járók között egyre nagyobb az iskolás gyermekek száma. Ez nagyon örvendetes dolog, mert az olvasás megkedvelése, a könyvek szeretete akkor igazán tartós, és akkor szól egy életre, ha már iskolás korban kezdődik. Úgy gondolom, hogy könyvtáruk választéka, és folyamatosan változó készletállománya mindenki számára biztosítani tudja érdeklődéseinek, igényeinek a megfelelő színvonalú irodalmat, szakkönyvet, vagy ismeretterjesztő műveket. Szeretnék mindenkit bíztatni arra, hogy vegye igénybe az Önkormányzat által működtetett, igazán színvonalas kulturális szolgáltatást, hiszen a könyvek olvasása mindenki számára hasznos, igazi élményt nyújtó időtöltés. Sok kötetnyi tanulmány, kutatási munka bizonyítja, hogy az olvasott ember szélesebb látókörrel rendelkezik, jobban ki tudja magát fejezni, egyszóval kulturáltabbá válik. Könyvtárosunk sokat fáradozik, hogy az iskolások még többen megismerkedjenek a könyvekkel, az olvasás örömeivel. Több alkalommal elmegy az iskolába a gyerekekért, elkíséri a könyvtárba, majd visszakíséri őket a napközibe, hogy minél több gyermek váljon olvasóvá. Köszönet érte, és csak reméljük, hogy lelkesedését hosszútávon is megőrzi, és munkája nyomán egyre több olvasott, kulturált ember lesz Nagylócon. Ronga József alpolgármester Nagylócon időnként, mint ahogy azt Önök is tapasztalhatják, megnő a kóbor kutyáknak a száma. Ez a sajnálatos jelenség több szempontból is zavarja a falu mindennapos békés életét. - A gyalogosan közlekedőket zavarja, sőt, néha veszélyezteti. - Betegségeket terjeszthetnek. - Időnként udvarokba, kertekbe is bemerészkednek, élelmet lopnak, baromfit, apró állatokat veszélyeztetnek. Ezeknek a kóbor állatoknak egy részét, a falun áthajtó autókból dobják ki lelketlen emberek. De egy jelentős számukat ezeknek a kóbor állatoknak a helyi lakosok nem megfelelő állattartása okozza. Természetesen nem ezek a szerencsétlen állatok a hibásak, ők csak elszenvedői a meggondolatlan, felelőtlen állattartásnak, és végül életükkel fizetnek a gazdájuk, ha egyáltalán lehet gazdának nevezni az olyan állattartókat, akik magukhoz vesznek egy kisállatot, majd megunva azt az utcára teszik, hagyják éhezni, kóborolni, szenvedni. Arra szeretnék kérni minden lakost, hogy gondolják át alaposan, mielőtt a családba fogad egy kisállatot. Ha pedig befogadtak egy kutyát, arról gondoskodjon mindvégig. A kutyák nagyon hasznosak, és nagyon jó barátok tudnak lenni. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a betörések száma jóval alacsonyabb a kutyával védett porták esetében. Kérek tehát minden kutyatartó gazdát, hogy ezeket a kisállatokat becsüljük meg, az állattartás szabályait tartsuk be. Ha mégis kóbor állatot látunk, azt jelentsük az Önkormányzati hivatalba. Ronga József alpolgármester 5

6 Az elmúlt időszak rendkívüli zord és szokatlanul hideg időjárása sok családnál okozott nehézségeket a fűtés területén. Ebben a rendkívül nehéz időszakban kívántunk segítséget nyújtani a rászorult családoknak azzal, hogy a Kormányzat támogatásával tüzelőt osztottunk. Összesen 20 m 3 fa szétosztására volt lehetőségünk. Ebből negyven család részesült, hogy könnyebben vészeljék át ezt a szokatlanul hideg időszakot. Természetesen, mint minden adományosztásnál, azok, akik részesültek belőle elégedettek voltak, akik kimaradtak, igazságtalannal tartották az osztást. Tudjuk jól, hogy a szétosztott tüzelőanyagnak a dupláját, vagy a többszörösét is szét lehetett volna osztani ahhoz, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy rászorul a segítségre, kapjon is belőle. Sajnos csak erre a már említett 20 m 3 -re volt lehetőségünk, aminek minden m 3 -éhez az Önkormányzat Ft-tal járult hozzá. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat vezetője véleményét is figyelembe véve döntött, hogy a rászorultak közül kik azok, akik a leginkább segítségre szorulnak. Természetesen nem gondoljuk, hogy a képviselő-testület tagjai tévedhetetlenek, azt sem gondoljuk, hogy a tüzelő odaítélésénél nem követhettünk el hibát. Egy viszont biztos, hogy a képviselőket a legjobb akarat és a segítő szándék vezette. Ronga József alpolgármester Ha az elmúlt évek Lóci Híradóiban megjelent tájékoztató cikkeiből statisztikát készítenek, nagy valószínűség szerint vezető helyet foglalna el a víztározóról szóló tájékoztatók száma. Nyilvánvalóan ez azért van, mert már sok éve annak, hogy a tározó létesítésének gondolata felmerült az önkormányzat képviselőiben, valamint a falu lakosainak jelentős részében. Másrészt pedig azért van, mert sokan hisszük a faluban élők közül, hogy hosszútávon a tározó segíti a településünk fejlődését. Túl azon, hogy rendkívüli jelentőséggel bír az árvízveszélyt csökkentő hatása, ami egyáltalán nem elhanyagolható. Élénkülhet a turista forgalom, ennek következtében lendülhet a kereskedelem, a szolgáltató ipar. Felértékelődhet az ingatlanok ára, és még számos kedvező folyamatot indíthat el a falunk életében. Éppen ezért tartja kiemelt fontosságú beruházásnak az Önkormányzat Képviselőtestülete, és ezért tesz meg minden lehetséges lépést Polgármesterünk a víztározó megvalósítása érdekében. Ilyen elérhető közelségben még egyetlen Képviselőtestület sem tudta hozni a víztározó megvalósulásának időpontját. - Megnyertük a víztározóra kiírt pályázatot, a támogatás összege: Ft. - Minden feltételt teljesítettünk ahhoz, hogy a támogatási szerződést alá tudtuk írni decemberében. - A víztározó létesítéséhez szükséges földterületek megvásárlását megkezdtük, a földtulajdonosok jelentős részének a vételárat ki is fizettük. - Azoknak a tulajdonosoknak, akik nem voltak hajlandók földterületüket a víztározó létrehozása érdekében eladni, megindítottuk a kisajátítási eljárást. Jelenleg itt tartunk. Természetesen még rengeteg a teendő ahhoz, hogy az építkezés megkezdődjön. Sok hatóságtól kell még engedélyt szerezni, hogy minden akadály elhárítsunk a tározó megvalósulásának útjából. Eddig sikerrel jártunk, és reméljük az elkövetkezendő időben is mellettünk áll a szerencse. Természetesen nemcsak a szerencsére számítunk, hanem a Polgármesterrel az élen keményen dolgozunk is érte. Ronga József alpolgármester Tisztelt Adózó! F e l h í v á s Az önkormányzati adóhatóság felhívja szíves figyelmét arra, hogy március 19-éig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) és a gépjárműadó első félévi összegét. A évre vonatkozó talajterhelési díj bevallásának és fizetésének határideje: április 2. Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására. Az adóhatóság az esedékességig meg nem fizetett adótartozás behajtása érdekében intézkedik a végrehajtás iránt. 6

7 Időpont: december 16. Résztvevő csapatok: Iskolai labdarúgás MIKULÁS-KUPA Rimóc Sportcsarnok Nagylóc, Szécsény, Varsány, Karancsság A csoport Endrefalva, Rimóc, Magyargéc, Nógrádmegyer B csoport Eredményeink: 1. Nagylóc Varsány 2:0 Góllövők: Horváth Csaba, Csík Rómeó (Nagylóc) 2. Nagylóc Szécsény 5:2 Góllövők: Horváth Csaba (3), Csík Rómeó, Oláh Szabolcs (Nagylóc), Géczi Patrik (2) (Szécsény) 3. Nagylóc Karancsság 4:0 Góllövők: Horváth Csaba, Csík Dávid (2), Csík Csaba A csoport végeredménye: A csoport B csoport 1. Nagylóc 1. Endrefalva 2. Karancsság 2. Rimóc 3. Varsány 3. Magyargéc 4. Szécsény 4. Nógrádmegyer A MIKULÁS-KUPA döntője: A B csapat győztese Nagylóc Endrefalva 5:2 Góllövők: Horváth Csaba (3), Csík Dávid, Oláh Roland (Nagylóc) A torna végeredménye: 1. NAGYLÓC 2. Endrefalva 3. Karancsság 4. Rimóc 5. Varsány 6. Magyargéc 7. Szécsény 8. Nógrádmegyer A torna gólkirálya: Horváth Csaba 8 gól (Nagylóc) Legjobb kapus: Erdős Gábor (Nagylóc) A csapat tagjai: Erdős Gábor, Horváth Csaba, Csík Csaba, Csík Rómeó, Csík Dávid, Oláh Szabolcs, Oláh Roland, Oláh Péter, Gazsi Tamás, Oláh Áron. A terem tornát veretlenül nyertük meg. A gyerekek a különdíjak és az elnyert MIKULÁS-KUPA büszke tulajdonosai lettek. Ezzel a győzelemmel méltóképpen zártuk a 2011-es évet december 13. Nógrádmegyer tornaterem I. korcsoport Nagylóc Rimóc 2:2 Nógrádmegyer Nagylóc 4:2 Nógrádmegyer Endrefalva 1:0 Rimóc Endrefalva 1:1 Endrefalva Nagylóc 4:3 Rimóc Nógrádmegyer 4:3 Nógrádmegyer Rimóc Endrefalva Nagylóc 6 pont 5 pont 4 pont 1 pont 7

8 A csapat tagjai: Lakatos Milán, Oláh Martin, Oláh Kevin, Virág Bence, Oláh Richárd, Oláh Norbert. A torna gólkirálya: Oláh Richárd 6 gól (Nagylóc) december 14. Nagylóc Sportcsarnok II. korcsoport Nagylóc Rimóc 2:1 Endrefalva Karancsság 0:3 Nógrádmegyer Nagylóc 1:2 Karancsság Rimóc 1:2 Nógrádmegyer Endrefalva 2:1 Nagylóc Karancsság 2:5 Rimóc Endrefalva 4:0 Nógrádmegyer Karancsság 1:1 Endrefalva Nagylóc 0:2 Rimóc Nógrádmegyer 3:1 Rimóc Nagylóc Karancsság Nógrádmegyer Endrefalva 9 pont 9 pont 7 pont 4 pont 0 pont A csapat tagjai: Darnyik Márk, Balázs Zsolt, Oláh Dominik, Gazsi Adrián, Oláh Bence, Pintér Zsolt, Vígh Erik, Csizmadia Kristóf, Csordás Péter. A torna gólkirálya: Darnyik Márk 8 gól (Nagylóc) január 26. Nógrádmegyer tornaterem I. korcsoport Nagylóc Rimóc 1:2 Nógrádmegyer Nagylóc 1:2 Nógrádmegyer Endrefalva 3:1 Rimóc Endrefalva 8:2 Endrefalva Nagylóc 0:4 Rimóc Nógrádmegyer 3:3 Rimóc Nagylóc Nógrádmegyer Endrefalva 7 pont 6 pont 4 pont 0 pont A csapat tagjai: Csordás Péter, Csizmadia Kristóf, Oláh Bence, Virág Bence, Vígh Viktor, Oláh Richárd. A torna legjobb játékosa: Csizmadia Kristóf. Pénzes István edző 8

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám

NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám LÓCI HÍRADÓ NAGYLÓC ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2013. január 21. VIII. évfolyam 1. szám Kedves Olvasó! Hét évvel ezelőtt indítottuk útjára a Lóci Híradót. Az elmúlt időszak alatt igyekeztünk a falunkat érintő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a. 2011-2014. évekre szóló. Gazdasági Programról Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programról Bevezetés Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben