FELHÍVÁS A DEVIZAADÓSOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS A DEVIZAADÓSOKHOZ"

Átírás

1 VILÁG DEVIZAADÓSAI EGYESÜLJETEK!!! FELHÍVÁS A DEVIZAADÓSOKHOZ FISER TIVADAR szabadalmas ezen felhívásával felszólítja a MAGYAR, LENGYEL, CSEH, OROSZ, UKRÁN, ROMÁN, HORVÁT, OSZTRÁK DEVIZA ELSZÁMOLÁSÚ BANKI ADÓSOKAT, HITELFELVEVŐKET, adótartozással rendelkező vállalkozókat, végrehajtás alatt állókat, lakásaikat áruló hiteleseket, banki károsultakat, munkanélkülieket, szociális segélyből tengődőket, biztosítási vagy tőzsdei, állam általi csalásban károsultakat, facebook csoportokat, civil szerveződéseket, mozgalmakat, hogy AZ ADÓSSÁGAIKAT ÁTVÁLLALJA ÉS EGY HUNNIÓ-MÁTRIX KONFÖDERATÍV (KÖZ) TÁRSASÁGOT HOZ LÉTRE! CSATLAKOZZATOK A HUNNIÓ MÁTRIX MOZGALOMHOZ, A magyarok érdekvédelmi, önvédelmi közösségéhez, ami alapján megoldást nyerhettek a pénzügyi problémáik rendezésére úgy, hogy az alább részletezett cselekvési programban önkéntes alapon, elkötelezettséggel részt vesztek az elindított cselekvési program szerint: Tényállás : Fiser Tivadar ((Teo) rendelkezik a Magyarországi 501 lajtstromszámú, a Csehországi 6318 lajstromszámú, az Oroszországi Ru7217 lajtstromszámú Használati Minta, a Lengyelországi Pl szabadalom iparjogvédelmi jogosultságaival, know how al. A szabadalmak lényegében a pénzügyi rendszerben használatos POS (point of sale kártya elfogadó készülékek) terminálokat fedik. A Bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók 1992 óta folyamatos szabadalombitorlást követnek el, felszólításaink, pereskedéseink ellenére. A fenti szabadalmi jog alapján tekintettel arra, hogy a licencia díjon kívül gazdagodás visszatérítése és kártérítés is jár a szabadalombitorlóktól a szabadalmasnak (bankok chip, és mágneskártyás fizetési rendszere!!- tranzakciós díj) a Bankoktól, MAGYAR POSTÁTÓL, egyéb kártyakibocsájtóktól (üzemanyag kutak, multik) csak Magyarországon!! becslés, előkalkuláció alapján minimum 1800 milliárd Ft szabadalmi díj és igény jelentkezik! Lengyelországban cca Milliárd Zlt, Oroszországban cca Mrd Rbl követeléssel élhet a PÉNZÜGYI RENDSZERBEN a banki kártyás rendszerben használatos POS terminál szabadalmi díjak, és a gazdagodás visszatérítéséből. A fenti követelés jogosultja a szabadalmas (Fiser Tivadar, 3394 Egerszalók, Ady E. u 21. sz. alatti lakos, a POS terminál feltalálója, engedményezi a perhez csatlakozó adósok illetve más banki károsultak csoportjának, a létrehozandó Konföderatív (Köz) Társaságnak, így átruházza a követelés érvényesítését, melyből a társaság lerendezheti, kiegyenlíti a csatlakozó hitelesek tartozásait, lényegében faktorálja a követeléseket.

2 Felhívással fordulunk a fentiek alapján minden magyar, és a fentebb felsorolt országok állampolgáraihoz, akinek adóssága van, végrehajtási eljárás folyik ellene, vagy az erőfölénnyel visszaélve tőzsdei, biztosítási vagy egyéb banki, APEH, stb. kárai, adósságai származtak, a törlesztéseket szüneteltesse, tagadja meg a hitel és a rárakódó csillagászati uzsorakamatok fizetését, tagadja meg a visszafizetést, és csatlakozzon az Hunnió Mátrix által programjába vett érdekérvényesítő közösségi kezdeményezéshez. A csatlakozással lehetősége lesz a hitelének (ingatlan árverezés, kényszerértékesítés, stb) törvényes!!! visszafizetésére, felvételkori áron történő elszámolásra, illetve hitel átütemezésre, moratóriumra. Amennyiben a bankok, pénzügyi intézmények nem hajlandóak tárgyalási alapon a követelések teljesítésére, Ellenkező esetben érdekérvényesítő mozgalmak, önhatalmú követelés végrehajtási akciók beindítását kezdeményezzük az összes bank és pénzintézeti érintettek ellen, továbbá BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET TESZÜNK A BITORLÓ BANKOKKAL SZEMBEN!! Hivatkozva a 1995 évi XXXIII. törvény 104 (2) pontjára, amelyben a biztosítási, ideiglenes intézkedést a szabadalmas különös méltánylást érdemlő jogvédelméhez szükségesnek kell tekinteni, amennyiben jogosult saját nevében fellépni a bitorlókkal szemben!!!! Felszólítjuk az összes végrehajtási eljárásban érdekelt hivatalos szervet ill. végrehajtókat, hogy a végrehajtási cselekményeket azonnal fejezzék be, amíg a Társaság nem ad engedélyt az eljárások folytatására. A szabadalmas Fiser Tivadar a felszólításhoz csatlakozóktól (Magyarországon!) csak egy jelentkezési lapot kér, amelyen csak a jelentkező neve, elérhetősége, a hitelező megnevezése, valamint a tartozás nagysága szerepel Ft-ban, amelyben csak azt kell vállalnia a csatlakozónak, hogy a Mozgalom felhívására aktív szervezetépítő, közösségteremtő tevékenységet folytat, a meghirdetett helyen és időpontban az érdekérvényesítő demonstráción, biztosítási intézkedéseken köteles megjelenni, és a csoport,közösségi érdekek mellett kiállni. A jelentkezési lapot sokszorosítva, interneten terjesztve a csatlakozó környezetében lévő bajtársak, ismerősök, lakótársak között köteles e felszólítással együtt aktívan terjeszteni, a szervezetet szervezni, építeni. Csatlakozzatok minél többen, ha túl akarjátok élni ezt a hatalmi fertőt, ami itt zajlik Kelet és Közép Európában! Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha!!! Világ Devizaadósai Egyesüljetek!!! Fiser Tivadar szabadalmas Egerszalók 3394 facebook: Teo Fiser skyp: fiser tivadar tel : 30/ Elérhetőségek: Elektronikus jelentkezés -ben: web :

3 Hunnió Mátrix Mozgalom BANKI ADÓSOK ÖNKÉNTES Jelentkezési lapja Név:. Cím:. Tel: Skype: Hitelező Bank megnevezése : Tartozás mértéke:. Ft / tőke+járulékos ktsg ) Devizanem :. A Hitel formája : jelzálog,----autó.----szabad felh----hitelkártya-----egyéb----összes szerz. Az adóssághoz kapcsolódó adóstársak száma : fő Kijelentem, hogy csatlakozom az HUNNIO Mozgalom által kezdeményezett tartozásrendezési programhoz, és vállalom, hogy a Mozgalom felhívásaira a demonstrációkon, szervezeti értekezleteken,helyi közösségekben aktívan részt veszek. Jelentkezésemmel egyetértek az Mozgalom által képviselt nemzeti törekvésekkel, eszmékkel,, törekszem a legjobb érdekérvényesítő eszközök felhasználására hó nap aláírás

4 NYILATKOZAT A felszólítást kibocsájtó Fiser Tivadar ezennel kijelenti, hogy a szabadalmak érvényesítéséből származó bevételből - beszámítható követelésként Pp d pontja szerint - a Hunnió (Köz) Társaság, illetve Fiser Tivadar szabadalmas a Hunnio Mátrix Mozgalom Szervezetén keresztül a mintegy 4 millió lehetetlen helyzetbe került magyar banki adós, és adóstársa adósságát átvállalja, és egy külön megállapodás (kölcsönszerződés ) keretén belül kamat nélküli hosszú lejáratú adósságátvállaló kölcsönné változtatja. (és nem mondja fel a hitelt, ha az adósnak olyan élethelyzete alakul, amikor nincs bevétele, vagy veszélyben van a megélhetése) A Hunnió Mátrix Társaság az érdekérvényesítés ( rendszerváltás) után belső elektronikus pénzhelyettesítő eszköz (ARANY KORONA ) kibocsátásával és a maitól teljesen más pénzrendszerrel (IMF-től,EKB-FED től független) fog gondoskodni a banki adósok további megfelelő életvitelének folytatásáról, magyarként,európaiként, és nem rabszolgaként való, emberhez méltó életükről. Ezen felhívásunkkal elindítjuk a rabszolgatartó, állam és magán monopolista pénzuralmi kapitalista társadalmi rendszer felszámolását. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon Azon banki adósok,mozgalmak, szervezetek, akik csatlakoznak a fenti felhívásunkhoz, az új Magyarország nemzet hovatartozásához is kinyilvánítják akaratukat.

5 FELHÍVÁS A PÉNZÜGYI ÉS BANKRENDSZERHEZ! Felhívjuk a felszólítottak figyelmét arra, hogy kérni fogjuk a NEMZETKÖZI bíróságot a Pp. 156 szerinti ideiglenes intézkedés meghozatalára, valamint az Szt.104..(5) bek.a. pont) jogintézmény alapján biztosítási intézkedést foganatosítunk, amelyben lefoglaljuk a hálózatban lévő POS terminálokat. Amennyiben a bíróság nem hozza meg ezt az intézkedést, saját hatáskörben oldjuk meg a lefoglalást, és lehetetlenítjük el a jogtalan használatot. A következményekért a szabadalombitorlókat terheli a felelősség!!! Fiser Tivadar 3394 Egerszalók Ady E u 21

6

7

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére Tájékoztató az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának irányelvei alapján AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 1. Hatályos: 2015. augusztus 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos: 2015. augusztus 15-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. május

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről 6/e. sz. melléklet Kölcsönszerződés száma: 571 _- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről amely, létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet (6763 Szatymaz,

Részletesebben

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április I. Az Üzletszabályzat általános rendelkezései 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1.1. Az

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet)

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) Szerződés száma: /K/2008 amely létrejött egyrészről a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1085 Budapest,

Részletesebben

Udvarias értesítés. Írásbeli akció. Indítványozó: Andrássy Tamás Gyál...

Udvarias értesítés. Írásbeli akció. Indítványozó: Andrássy Tamás Gyál... Udvarias értesítés Írásbeli akció Címzett: Szabó Csaba állítólagos OTP Bank Nyrt. 1475 Budapest, Pf. 347. Indítványozó: Andrássy Tamás Gyál... Dátum: Gyál, 2013. július 10. Tárgy: A korlátlan személyi

Részletesebben

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Széchenyi Tőkebefektetési Alap mint Befektető és a. Társaság és Társaságot tulajdonló magánszemélyek mint Tulajdonosok között

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben