4. de. konferencia, njszt budapest,, november 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. de. konferencia, njszt budapest,, 2010. november 18."

Átírás

1 Minden állat egyenlő,, de egyes álatok egyenlőbbek bbek A digitális egyenlőség paradoxonai CsepeLI GYÖRGY 4. de. konferencia, njszt budapest,, november 18.

2 Az extenzív korszak vége (elsődleges digitális egyenlőtlens tlenségek) technol technológiai korlátok társadalmi korlátok lelki akadályok üzleti terjeszkedés állami programok civil mozgalmak

3 tlens tlenségek) tlens lis egyenlőtlens sodlagos digitális egyenl lis lis egyenl egyenl v korszak (másodlagos digit sodlagos sodlagos digit digit gia gia gia ny megtartás technológia s, előny megtart ny ny megtart megtart tt jelenlévő technol technol technol Az intenzív korszak (m v v korszak korszak (m (m alkalmazás leskörű alkalmaz alkalmaz alkalmaz nyszerzés, el s, s, el el mindenütt jelenl tt tt jelenl jelenl interaktivitás előnyszerz nyszerz nyszerz ggőség interaktivit interaktivit interaktivit Az Az Az intenz intenz intenz szélesk lesk lesk Függ minden minden minden el sz sz sz

4 metafizika Új GPS környezet rnyezet rnyezet ember intimitás gép-ember intimit ember ember intimit intimit ny ny ny magány mag mag mag új j tudás always on on on) on always always t mindig (always tt tt tt jelenlét minden t t t minden mindenütt minden jelenlét mindig ( t mindig mindig ( jelenl jelenl jelenl jelenl jelenl jelenl

5 informálódás üzleti szolg. ügyint gyintézés tanulás, kommunikáci ció web 2.0 játék, szórakoz rakozás rejtőzk zködők 31% -1,08-0,53-0,71-0,76 informálódók 29% 0,52-0,3-0,21-0,31 tanulók 18% 0,11-0,34 0,12 1,03 befogadók 14% 0,92 0,78 1,37 0,72-0,48-0,35-0,46-0,28 0,9-0,02-0,1-0,15 extenzívek 8% 0,67 1,83 1,08 1,08 1,68 2,17 rsadalom rsadalom rsadalom az az az internethasználói i típusok (2008) Forrás: Csepeli, Prazs s: Csepeli, Prazsák, s: s: Csepeli, Csepeli, Prazs Prazs ciós korban. Budapest: s korban. Budapest: Jósz s s korban. korban. Budapest: Budapest: k, k, k, Örök visszat visszatérés? visszat s? s? T T T sz szöveg sz veg. 80.o. 80.o. 80.o. 80.o. s? Társadalom az inform informáci inform Forr Forr Forr

6 European European European European Social Social Social Social Survey Survey Survey Survey Belgium Belgium Belgium Belgium Bulg Bulg Bulg Bulgária ria ria ria Ciprus Ciprus Ciprus Ciprus Csehorsz Csehorsz Csehorsz Csehország Dá Egyes Egyes Egyes Egyesült Kir lt Kir lt Kir lt Királys lys lys lyság Észtorsz sztorsz sztorsz sztország Finnorsz Finnorsz Finnorsz FranciaorszFinnország Franciaorsz Franciaorsz Franciaország Görögorsz gorsz gorsz gország Hollandia Hollandia Hollandia Hollandia Horv Horv Horv Horvátorsz torsz torsz tország Magyarorsz Magyarorsz Magyarorsz Magyarország Németorsz metorsz metorsz metország Norv Norv Norv Norvégia gia gia gia Lengyelorsz Lengyelorsz Lengyelorsz Lengyelország Lettorsz Lettorsz Lettorsz Lettország Portug Portug Portug Portugália lia lia lia Rom Rom Rom Romá Sv Sv Sv Svájc jc jc jc Sv Sv Sv Svédorsz dorsz dorsz dország Szlov Szlov Szlov Szlovákia kia kia kia Szlov Szlov Szlov Szlové Ukrajna Ukrajna Ukrajna Ukrajna

7 Milyen gyakran használja az internetet, a világh ghálót vagy az e- mailt otthon, a munkahely otthon, a munkahelyén, vagy m n, vagy más helyen s helyen mag magánc ncélra? 7: minden nap 6: hetente többsz bbször 5: hetente egyszer 4: havonta többször 3: 3: 3: 3: havonta egyszer 2: ritkábban, bban, bban, bban, mint havonta havonta havonta havonta egyszer egyszer egyszer egyszer 1: sohasem használom magánc ncélra 0: nincs hozzáférésem

8 értékek I. Fontos számára, hogy új j dolgokat találjon ljon ki, hogy kreatív legyen. Szereti a dolgokat a saját egyéni módj dján intézni. Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek. Fontos számára, hogy megmutassa képess k pességeit. Azt akarja, hogy az emberek nagyra becsülj ljék azért, amit tesz. Fontos számára, hogy tiszteljék mások. Azt akarja, hogy az emberek azt csinálj lják, amit mond Fontos számára, hogy jól j érezze magát. Szereti kényeztetni k magát. Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új j dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember különf k nféle dolgokat csináljon élet letében. Fontos számára, hogy saját maga dönts ntsön n arról, hogy mit csinál. Szeret szabad lenni, és nem függeni f mást stól Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek elismerik teljesítm tményeit. Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni. v Izgalmas életet akar élni. Minden lehetőséget megragad, hogy jól j érezze magát. Fontos neki, hogy olyan dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak neki.

9 értékek II. Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásm smódban részesr szesülj ljön. Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkeznie az életben Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint ő.. Még akkor is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket. Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte k élő embereknek. Törődik mások jólétével. j Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá közel áll lló embereknek akarja szentelni élet letét. t. A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni k azokat a szokásokat, sokat, amelyeket a vallási vagy családi hagyományok hagytak rá. r Fontos számára, hogy biztonságos körülm k lmények között k éljen. Elkerül l mindent, ami veszélyezteti biztonságát. t. Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit mások mondanak nekik. Azt gondolja, hogy az embereknek mindig be kell tartaniuk a szabályokat, akkor is, amikor senki sem figyeli őket. Fontos számára, hogy szerény is visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, hogy ne vonja magára mások figyelmét Fontos számára, hogy mindig megfelelően en viselkedjen. El akarja kerülni, hogy olyat tegyen, ami más ember szemében helytelen. Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa tsa biztonságát t mindenfajta fenyegetéssel szemben. Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni v polgárait.

10 biztonság konformitás tradíci ció altruizmus univerzalizmus autonómia kockázatv hedonizmus teljesítm tmény hatalom zatvállal llalás -0,048 nem szig. -0,051 0,151 0,113 0,149 0,181 0,188 0,158 0,051 sa és lat intenzitása sa cs cs cs kek kek kek kapcsolata kapcsolata kapcsolata rtékek kapcsolata kek, Pécs Európában 2008 ban ban ban Internethasználat intenzit lat lat intenzit intenzit rtékek, P kek, kek, P P Internethaszn Internethaszn Internethaszn kelt ért rt rt az ért Eur Eur Eur rt rt rtékelt az az az rt rt s: Prazsák, G. k, k, k, G. G. G. Átért Forrás: Prazs s: s: Prazs Prazs Forr Forr Forr

11 Cselekv Cselekvők önmag nmagát érzi ért rték meghatároz rozónak, nem szorul jóváhagyj hagyásra, aszerint ítél, hogy ami káros nekem, az káros önmag nmagában ban, önmag nmagát tudja annak, ami a dolgoknak egyáltal ltalán becsületet kölcs lcsönöz, ő az ért rtékteremt kteremtő. Mindent, amit önmag nmagán n ismer, tisztel is: az ilyen morál öndics ndicsőítés. s. Az előtérben a teljesség, a hatalom érzete áll, amely túlcsordulni igyekszik, a nagyfeszülts ltség boldogsága, ga, annak a gazdagságnak gnak a tudata, amely ajánd ndékozni és juttatni szeretne: az előkel kelő ember is segít a szerencsétlennek, de nem vagy szinte nem együtt ttérz rzésb sből, hanem inkább valami késztet sztetésb sből, amit a hatalom többlete hoz létre. l Az előkel kelő ember tiszteli önmag nmagában a hatalommal bírót, s azt is, akinek önmaga fölött f van hatalma, aki ért a beszédhez és a hallgatáshoz, aki örömest gyakorol maga iránt szigort és keménys nységet get F.Nietzsche Jón rosszon túl. Budapest: Műszaki. 127.o.

12 Szenved Szenvedők Ha a megerőszakoltak, elnyomottak, szenvedők, szolgasorsúak, ak, magukban bizonytalanok és megfáradtak moralizálnak, lnak, mi lesz a megegyező az ő morális ért rtékel keléseikben? Valósz színűleg kifejezésre fog jutni valamilyen pesszimista gyanakvás az ember egész helyzetével szemben, talán az ember elítélése helyzetével egyetemben. A rabszolga pillantása kedvezőtlen a hatalmasok erényei iránt, szkepszis és bizalmatlanság ül l benne, a bizalmatlanság kifinomultsága mindazzal a jóval val szemben, amit ott tisztelnek-rá szeretné magát beszélni, hogy a boldogság még ott sem valódi. Viszont előhúznak és fényben f fürösztenek f olyan tulajdonságokat, amelyek arra szolgálnak, lnak, hogy a szenvedőknek könny nnyítsenek a létez l tezésen, itt megkapja a tiszteletet a részv szvét, a szívesen segítő kéz, a meleg szív, a türelem, a szorgalom, az alázat, a szívélyess lyesség-, mert itt ezek a leghasznosabb tulajdonságok, s csaknem az egyedüli eszközök, k, kibírni a létez l tezés nyomását. t. F.Nietzsche Jón rosszon túl. Budapest: Műszaki. 129.o.

13 54 % s s s korban. korban. korban. ci ciós ci korban. Cselekv Cselekvők, Szenved Szenvedők, Lázad zadók Európában és internethasználat, % % 10 0 szenvedők lázadók cselekvők Forr Forrás: Forr Csepeli, Csepeli, Csepeli, Csepeli, Prazs Prazsák, Prazs k, Örök visszat visszatérés? visszat s? s? T T T Budapest: Budapest: Budapest: Budapest: Jósz szöveg veg. veg 209.o. 209.o. 209.o. 209.o. s? Társadalom az inform rsadalom rsadalom rsadalom az az az inform informáci inform

14 ban, ban, ban, cselekvők lázadók szenvedők Hollandia Svájc Dá Svédország nya Európában, 2008 aránya Eur nya nya Eur Eur Finnország Németország Norvégia ar ar Franciaország Egyesült Belgium zad zadók zad ar Spanyolország Csehország Észtország Szlové Lengyelország Szenved Szenvedők, Szenved Lázad Ukrajna Romá Portugália Lettország Bulgária Ciprus Horvátország Szlovákia Cselekvők, Szenved Cselekv Cselekv Cselekv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Görögország Magyarország

15 Köszönöm a figyelmet!

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény. Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény Szociális és Munkaügyi Minisztérium Könnyen-érthető módszerről A könnyen-érthető módszerrel készült kiadványok információhoz segítik a megértési

Részletesebben

Hogyan tanulhatsz nyelveket

Hogyan tanulhatsz nyelveket Hogyan tanulhatsz nyelveket Ezt az útmutatót az Európa Tanács és az Európai Unió közösen készítette 2001-ben a Nyelvek Európai Éve alkalmából. Az Év sikere nyomán az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek

Részletesebben

Ami a szerelmet táplálja

Ami a szerelmet táplálja Anselm Grün Ami a szerelmet táplálja Kapcsolat és spiritualitás Dialóg Life könyvek www.dialogcampus.hu Anselm Grün Ami a szerelmet táplálja Kapcsolat és spiritualitás Di a ló g Ca m p u s Ki a d ó Bu

Részletesebben

JOGOM VAN HOZZÁ! Önérvényesítő füzet autizmussal élők számára

JOGOM VAN HOZZÁ! Önérvényesítő füzet autizmussal élők számára JOGOM VAN HOZZÁ! Önérvényesítő füzet autizmussal élők számára Autisták Országos Szövetsége 2010 Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége, Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület. Nyomdai munkálatok:

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről -

Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Mi jöhet a modern kor után? - Beszélgetés a posztmodern fogalmáról, veszélyekről, esélyekről és felelősségről - Csepeli György Lukács Péter szerző: Szunyogh Szabolcs Gyakran használjuk, általában anélkül,

Részletesebben

HOGYAN ÉRD EL ÉS TARTSD MEG PÁROD SZERELMÉT?

HOGYAN ÉRD EL ÉS TARTSD MEG PÁROD SZERELMÉT? Ez a 3 tanulmány Neked szól, ha arra vágysz, hogy: - Párod végre szerelmes legyen beléd, vagy akkor, ha - Párod már szerelmes beléd, és Te azt szeretnéd, hogy ez minél tovább így is maradjon! HOGYAN ÉRD

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén

Bevezetés. 8.2. Kulcskompetenciák a természettudomány, az idegen nyelvek és a gazdasági indikátorok területén 8. A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények Lannert Judit A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények 137 8.1. Bevezetés Az oktatás- és szakképzéspolitikák központi szerepet játszanak

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Minőségi felmérés Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Összesítő jelentés 2011. január Minőségi felmérés TNS Qual+ A felmérés az Európai Parlament felkérésére készült. A dokumentum

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Tartotta: Harald Elster (StB/WP, Präsident des DStV) Eröffnung (Köszöntő) Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tartotta: Harald Elster (StB/WP, Präsident des DStV) Eröffnung (Köszöntő) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tartotta: Harald Elster (StB/WP, Präsident des DStV) Eröffnung (Köszöntő) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az első olyan gyűlés, amelyen, mint elnök veszek részt. Köszönöm a taggyűlésnek, hogy engem választottak

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

A gyermekkel való pozitív kapcsolat építése

A gyermekkel való pozitív kapcsolat építése A gyermekkel való pozitív kapcsolat építése Írta Maricela Escamilla University of Houston Clear Lake Fordította Julianna Fisher University of Houston Clear Lake Mi a pozitív kommunikáció? A pozitív kommunikáció

Részletesebben

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Kiadó: the WEB WE WANT 0 3 Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Előszó Online lenni jó. A neten elérhetjük a barátainkat,

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida

4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is. Írta: Chi*** Csapó Ida 1 4 (nyílt) titok, amely segítheti női pénzügyi önismeretedet és spirituális tudatosodásodat is Írta: Chi*** Csapó Ida női önismereti tréner nők és pénz specialista www.gazdagnok.hu 2 FONTOS KÉRDÉSED LEHET:

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata

Kutatási kérdőív. GLOBE Projekt. A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata Kutatási kérdőív GLOBE Projekt A vezetés és a szervezeti magatartás hatékonyságának nemzetközi vizsgálata (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Project) ALFA KÉRDŐÍV 1997 2 Általános

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra «Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OKTATÁSI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban

Részletesebben

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel 57 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan vagytok! A kör közepén legyen egy gyertya, egy Szentírás és lehet más díszítés is, amit a mai naphoz illőnek

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben