Polgári lap. Szilágysági. Közlemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgári lap. Szilágysági. Közlemény"

Átírás

1 Szilágysági Mottó: Eszméyek élkül em lehet éli; illúziókba em szabad éli. Polgári lap február VI. évfolyam (2) Megjeleik havota Igyees 55. sz Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax: Közleméy Erõse él emlékezetükbe az élméy, mikor a szatmárémeti Lácos-templomba gyülekeztük Ft. Tõkés László hívására, ezzel szembe az RMDSZ pedig éháy száz méterrel odébb éppe megfosztotta a püspök urat tiszteletbeli elöki címétõl. Nem hisszük, hogy az RMDSZ azóta javult vola, ikább tovább romlott! Az erkölcsi válság tovább mélyült, a bizalmatlaság pedig erõsödött! A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció godolata éppe a bizalmatlaságot és az erkölcsi válságot lett vola hivatott eyhítei! Jele állás szerit odalett midaz az erkölcsi és politikai tõke, amelyet az erdélyi magyarság számára a másfél évvel ezelõtti Európai Parlameti választások jeletettek! Egy párt soha em tud emzeti lista lei, így az RMDSZ sem tud ömagába emzeti listát állítai! Tõkés László püspök úr számára valóba csapdahelyzetet teremtett az RMDSZ, ezért a Magyar Polgári Párt csalódottságát és aggodalmát fejezi ki. A Magyar Polgári Párt a továbbiakba is az egyees beszéd pártja kívá lei és természetese az elkövetkezõ idõszakba sem leszük parterei közös ügyeik elmaszatolásáak. Álláspotukat igazolja az erdélyi és ayaországi közéleti személyiségek yílt levele is, amelyhez alig huszoégy órá belül közel ezer aláíró csatlakozott az erdély.ma iteretes hírportálo. Meggyõzõdésük, hogy soka vagyuk, akik az erkölcsi válság eyhítésé és a bizalom megerõsítésé fáradozuk, az egyees beszéd pártjá álluk. Székelyudvarhely, február 12. a Magyar Polgári Párt sajtóirodája. Hírek A magyar gazdaság sérülékeysége mögött az elégtele hazai megtakarítások, ezáltal a magas külföldi forrásigéy áll. Orbá Viktor - bár még csak 45 éves es, szabad választásokat és a szovjet csapatok kivoulását követelõ földregetõ beszéde óta kulcsfigurája a magyar politikáak. Emil Boc új romá kormáyfõ hozta dötés szerit a romá miisztériumok alkalmazottaiak húsz százalékát elbocsátják. Ilie Şerbăescu közgazdász a dötéssel kapcsolatba úgy yilatkozott: a húsz százalékos leépítés megfelelõ itézkedés a gazdasági válságra való tekitettel. A Magyar Polgári Párt március 14- é, a párt bejegyzéséek egy éves évfordulójá, Kézdivásárhelye tartja meg I. Kogresszusát. Elidult az elsõ, luxustermékekkel foglalkozó, globális olie piac. A James List.com-o az órától a jachto át a repülõig bármi megtalálható, a látogatók pedig összevethetik az árakat is. Politikai oszesz, hogy a parlametbe ellezékieskedük, helyi szite meg a kormáyt akarjuk képviseli! 199 fõs parlametet, valamit a jelelegi 26 ezer ökormáyzati képviselõi hely megfelezését szereté a kormáy - jeletette Gyurcsáy Ferec miiszterelök. Ezzel lefelezé a agyjából 8 milliárd foritot kóstáló országgyûlési voksolás költségét. Elkészült az elsõ magyar mûhold, ami Ma-Sat évre hallgat, ezt hamarosa fel is lövik,-jeletette be Horváth Gyula a BME Elektroikus Eszközök Taszékéek doktoradusza. Sz. J. egy Magyar Nemzeti Lista felállítását javasolta, amelyhez az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt választási koalíciója adá meg a szükséges jogi keretet.

2 Markó Béla elök modjo le Azt kérem Markó Bélától, az RMDSZ országos elökétõl, hogy modjo le, mivel eljátszotta az érdekvédelmi szövetség becsületét, yilatkozta, az erdo iteretes portálak Kiss Sádor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetéek elöke. meg kell legye a felelõse. Az RMDSZ elvesztette azt az imázsát, hogy egy megbízható parter, aki odaáll valaki mellé, és em kell álladóa azt ézi, hogy ott va-e még a szövetségese mellett. É RMDSZ-tag vagyok, bízom az RMDSZ-be, hiszek abba, hogy ez a szervezet képviseli a magyar érdekeket. Azt godolom, hogy egy ilye esetbe elég, ha azt modják, ha em sikerült valami, akkor mej el! Nem hiszem, hogy eél többet kellee teem. Azt godolom, hogy ebbe a demokratikus szervezetbe el lehet modai, akár a Markó Béla elök úrra is, hogy elrototta, rossz dötést hozott, tehát ezért most lépje hátrébb!, jeletette ki Kiss Sádor az RMDSZ Bihar megyei szervezetéek elöke. Elvesztettük egy bizoyos fokig a becsületüket, ezért valakiek el kell viie a balhét, közölte Kiss Sádor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetéek elöke, a Bihari Naplóak adott iterjújába. Az, aki hibázott, aak fel kell állia, a szervezet viszot marad. Ha ezért egem kirúgak, akkor em is akarok egy ilye szervezetbe lei, ahol em modhatod el a saját véleméyedet. Nem azt modom, hogy Markó lépje ki a szövetségbõl. É Markó-párti vagyok, mert egy agyformátumú, okos, ügyes ember, aki becsületes, de ell kell ismeri, ezt most elszúrta. És itt ics másfajta bütetés. Elrotottad, meed kell. Kell legye valaki, aki ezt elmodja. Nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel a véleméyel. Ha ige, akkor egem fogak elküldei emiatt, és akkor ezt é el fogom fogadi. Nem akarok a helyébe kerüli, eszem ágába sics. Nem ilye szádék vezérel egem, haem az, ha az RMDSZ valamely politikusa elveszíti a bizalmat, akkor azt leváltjuk, és jö egy másik helyette. Midig a vezetõt kell leváltai. Nem ézik jó szemmel a magyar oktatási programot A z o r s z á g o s v á l a s z t á s o k u t á, a kormáykoalíció megalakulása elõtt Markó Béla elök úr személyese tárgyalt Traia Basescu államfõvel, és úgy jött ki tõle, hogy az RMDSZ a demokratákkal tart, ezzel é em értettem egyet, mivel elõtte a liberálisokkal voltuk, közölte a Bihari Naplóval Kiss Sádor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetéek elöke. Ezzel a húzásával eljátszotta a saját becsületét, s eljátszotta az é becsületemet is. Mivel é midig Markó Béla mellett álltam, ezt a cselekedetét megbocsátom eki, de õ elherdálta az RMDSZ becsületét is, amit viszot em tudok eki elézi. Azt modtam eki, hogy modjo le. Ez esetbe ez vola a legkorrektebb. Azt ki lehet magyarázi, hogy háy ember megy el szavazi egy választáso, de egy rossz stratégiáak A moldvai Szitás faluba a helyi hatóságok, illetve a katolikus plébáos gácsoskodása akadályozza a Moldvai Cságómagyar Szövetség által tavaly õsszel elidított oktatási programot. A megfélemlített szülõk jó része mára úgy dötött: em egedi gyermekét az iskolá kívüli, magyar yelvû foglalkozásokra. A zilhai születésû Major Emõke tavaly õsszel költözött émet állampolgárságú párjával a moldvai Szitás faluba, hogy magyar yelvre taítsa az ottai cságó gyerekeket. Elsõkét a falu katolikus plébáosa próbálta ezt megakadályozi, aki emrég egy szetmisé arra szólította fel a szülõket, hogy e egedjék gyermekeiket a foglalkozásokra. - Amikor meghallotta a Cságószövetséget és a magyar oktatást, akkor megígérte, hogy ellekampáyt fog folytati, meg is tartotta a szavát modta Major Emõke oktató. A katolikus plébáos em állt a kamerák elé, azt azoba elmodta: erkölcsteleek tartja, hogy olya emberek oktatak, akik élettársi kapcsolatba élek. Nem vállalta a yilváos állásfoglalást a község polgármestere sem, ayit azoba értésükre adott: em a magyar oktatást, haem aak törvéyes kereteit kifogásolja. Eközbe a szülõk úgy dötöttek: em egedik a gyerekeket a foglalkozásokra. Egy marokyi szülõ azoba em ijedt meg a helyi plébáos feyegetéseitõl. Tavaly õsszel gyerek is látogatta az iskolá kívüli foglalkozásokat, ez a létszám mára öt-hat gyerekre csappa (dua)

3 Pézes törtéet Nagyo soka írtak már a péz hatalmáról, hogy általa meyi sok jót, gazdasági társadalmi fejlõdést, jólétet lehet biztosítai, de úgy mit ördögi eszköz, megállapítást yert az is, hogy redkívülie sok rosszat is tud okozi, sõt képes megváltoztati egyes emberek teljes életfelfogását. Nem szádékom elemzésekbe merüli, csupá egy, mostaába felszíre került esetet szereték ismerteti. Törtét decemberébe, amikor a megyei yugdíjpéztár, végzés alapjá megvota a saját korkedvezméyes yugdíjam folyósítását, aál az okál fogva, hogy a szabályokkal elletétbe, teljesítettem más, fizetés jellegü bevételeket is. Eze aztá godolkodi kezdtem, mivel egyetle cégél vagy itézméyél sem dolgoztam és em is kaszíroztam semilye ayagi bevételt más forrásokból. Ugyaakkor mit az MPP szilágycsehi szervezetéek elöke, fizetést sem kapok ezért a tevékeységért. Miekutá a dolgok végére jártam, kiderült, hogy a szilágycsehi polgármesteri hivatal adatai szerit, tavaly júiusba, taácsosi költségtérítést kaptam vola, lévé magam is MPP-s taácsos. De már a madátum elejé tájékoztattak az illetékesek, hogy mit korkedvezméyes yugdíjasak em jogos a taácsosi költségtérítés (idemizatie de cosilier), amit tudomásul vettem, és em is igéyeltem soha az ú.. taácsosi pézt. A polgármesteri hivatal vezetõségétõl érdeklõdtem, hogy mi a teedõ, mivel is é semilye pézt fel em vettem, de közbe már a harmadik hóapja, hogy csak részbe folyósítják a yugdíjt. Papírt papírra téve, egyszer csak elõkerestek az okíratok közûl egy listát, amelye fel voltam tûtetve, majd egy összeg, és ami redkívül érdekes, egy aláírás is, amit látvá, azoal rájöttem, hogy az hamisítváy. Miutá ezt határozotta állítottam, az ûggyel kapcsolatos személyek csak haboztak, em tudták, hogy mitévõk legyeek és em tudtak megyugtató választ adi. Azt azoba megígérték, hogy az ügyet kivizsgálják és a tévedéseket kiigazítják. Ezt a két ígéretet, mai apig is csak részbe teljesítették, em jártak a dolgok végére, ami szeritem elég agy tekitély vesztést jelet a helyi ökormáyzati vezetõk számára. Ökéyteleûl is felmerûl a kérdés a jóhiszemû adófizetõkbe, hogy milye bizalommal fizessék be kötelezettségeiket, és egyáltalá mi a biztosítéka aak, hogy jó gazda módjára haszálják- e fel a közpézeket? Ez még bizoyításra vár. Baksai Károly HÍREK Nem köt választási megállapodást az RMDSZ a Magyar Polgári Párttal jeletette ki Keleme Huor. Az RMDSZ ügyvezetõ elöke szerit komolytala az MPP felhívása. Megszületett az egyezség Markó Béla RMDSZ- és Tõkés László EMNT-elök között. Eszerit a júiusi EP-választásokra az RMDSZ és az EMNT közös listát állít össze. TL agy tévedése, amikor összetéveszti a szezot a fazoal, iget mod a Magyar Összefogás Listájára, amelyik formálisa és jogilag az RMDSZ listája lesz Tudatosítai kell, hogy a korrupció em csupá morális dolog, haem gazdasági probléma, csökketi a GDP-t és kozerválja az ország lemaradását az RMDSZ egyik célja a EMNT paktummal, hogy az MPP-t véglegese holtvágáyra tolja. POSTALÁDA P.J.-ak: Igy va ez, a szülõk halálukig folyto csak aggódak, féltik gyermekeiket, útjaikat egyegetik. J.L.-ak: Végre rájöek az emberek, hogy kik alkotják az RMDSZ vezetõségét. B.P.-ak: Mi meg egy olya államról (Libéria) tuduk, ahol a fehérekek ics szavazati joguk, ez em diskrimiáció? K.K.-ak: GDP = bruttó hazai termék (gross domestic product, GDP), egy ország területé adott évbe megtermelt áruk és szolgáltatások értékéek összege. J.V.-ak: Az öértékelés hiáya boldogtalaságot, aak léte pedig hiáyérzetet okoz. D.I.-ak: Sajos az álmatlaság emcsak az egyéek és a családjáak rossz, haem a társadalomak is: az alvászavarok okozta csökket mukateljesítméy dollármilliókba mérhetõ veszteséget jelet. P.A.-ak: Leveléek léyege tulajdoképpe ugyaaz: 2007 õszé, az európai parlameti választásoko az RMDSZ kapott szavazatot és Tõkés Lászlóék pedig at. A kettõ összege A as romáiai parlameti választásoko az RMDSZ kapott szavazatot. Ehhez em kell kommetár! K.E.-ek: A yugdíjasok visszameõleg is megkapják megemelt yugdíjukat. B.S.-ak: Sajos, most sem akar az RMDSz koaliciót köti az MPP-vel, egy magyar emzeti lista érdekébe. Órared A Magyar Polgári Párt megyei (zilahi) irodája elõzetes bejeletkezés élkül fogad mide érdeklõdõt, a Mihai Viteazu sugárút 37 szám alatti irodájába- D-2 tömblakás B lépcsõház 17 ajtó- d. e , d. u óra között. Tudakozó: 0260/ , o stop 0742/ telefoo.

4 A kolozsvári Városi Választási Iroda közzétette a február 15-i kolozsvári idõközi polgármester-választás végleges eredméyét. Eszerit a választói évjegyzékbe szereplõ kb választójogusult közül midössze személy, azaz 30,19% szavazott. 1. Apostu Sori (Liberális Demokrata Párt) szavazat 60,48% 2. Nicoara Marius (Nemzeti Liberális Párt) szavazat 24,78% 3. Pop-Puscas Teodor (Szociáldemokrata Párt) szavazat 7,39% 4. Gergely Balázs (Magyar Polgári Párt) szavazat 3,53% Az RMDSZ támogatása ma is töretle? Az RMDSZ támogatása ma is töretle, az MPP lába alól kifutott a talaj, és a júiusi ökormáyzati választásoko a markóaráy 85 százalék a 15 százalékhoz volt az RMDSZ javára, de a ovemberi parlameti választásoko ebbõl gyakorlatilag száz százalék lett, véli és hagoztatja az érdekszövetség. A léyeget tulajdoképpe az elök úr fogalmazza meg: 2007 õszé, az európai parlameti választásoko az RMDSZ kapott szavazatot és Tõkés Lászlóék pedig at. A kettõ összege Most, a 2008-as romáiai parlameti választásoko az RMDSZ kapott szavazatot. Ehhez em kell kommetár De a a romáiai magyarok egyharmada se, és jóval kevesebb, mit (1996-ba kábé eyie szavaztak az RMDSZ-re) be, 27 képviselõ és 12 szeátor, a 2008-as ciklusba pedig jele va 22 képviselõ és 9 szeátor a romá Parlametbe, akik majd becsülettel fogják képviseli a emzeti kisebbség ügyeit. Ehhez sem kell külöösebb kommetár, hisz, amit láti lehet az RMDSz támogatottsága töretle. Nos, a parlametbe ugyaolya erõvel vagyuk ott (majdem 7%), mit eddig, de kormáyra kerüli mégsem sikerült. Mit modtam, lezárult egy korszak, de természetese az élet, a politikai élet is megy tovább, készülük az ellezéki szerepre, és meg kell védeük, amit eddig építettük, dicsekszik szomorú arccal a szövetségi elök.. Markó szerit teljese fölösleges azzal foglalkozi, hogy Romáiába az RMDSZ, vagyis a magyar érdekképviselet a baloldallal vagy a jobboldallal együtt alakít-e ki szorosabb viszoyt, ez politikai kojuktúra kérdése. Csak azt felejtette el, hogy em csak az RMDSz-ból áll az erdélyi magyarság. Az együttmûködés ugyais em lehet elsõsorba ideológiai, haem etikai, vagyis em magyarliberális, magyar-szociáldemokrata vagy magyarkeresztéydemokrata szövetségre va szükség, haem magyar-romá megbékélésre. A magyar szövetségbe, godolom, hogy más magyar alakulat is belefére. Az 1989 utái idõszak kojuktúrája hozta össze az erdélyi magyarság szövetségét, hogy aak késõbbi vezetõi takaróul haszálják fel saját érdekükbe. Jele esetbe is arra akarták felhaszáli az érdekszövetséget, de ez em sikerült. Máskülöbe em szabály, az, hogy az RMDSZ-ek a kormáykoalíció részéek kell leie!? Az RMDSZ megérdemelte sorsát, mármit azt, hogy em került kormáyra. Beteljesedett az RMDSZ sorsa. Nem érdemel mást, mert politikai prostitúciót csiált. Az összes párttal szövetkezett, ahol többet fizettek eki, megfeledkezve a forradalom eszméirõl jeletette ki T.L. Markó Béla az évvégi SZKT- a felelõsségelhárítás bevett techikáját alkalmazva elleségképet kreál, és az érdemi szembeézés helyett Tõkés Lászlót támadja, em következik az, hogy Tõkés László egy ilye jeletõségû eseméye kiemelte Markó Bélával és az általa vezetett párttal foglalkoza. Ehhez a szövetségi elökek, illetve a fogyatkozó szavazóbázissal redelkezõ RMDSZ-ek egyre kevesebb a súlya. Érdekes, hogy Markóék csak most jöttek rá, hogy hiáyzik az erdélyi magyar közösségek jogaiak garaciája, amely ezidáig csak az õket képviselõ pártok kormáyzati pozíciója biztosított. Tizekilec év elegedõ lehetett vola, hogy az erdélyi magyarságak, legyeek jogi és demokratikus itézméyi garaciái, akkor most midegy lee hogy kormáyba vagy kormáyo kívül va a magyar képviselet. Ezt kellett vola szem elõtt tartai, s em egyéi, személyes boldogulásukat. Elveik szerit em az RMDSZ-ek, haem az erdélyi magyarságak kell legye parlameti képviselete. A mi szempotuk szerit is a válaszási koalíció lee a megoldás, em a Markó által javasolt elvárás, hogy az RMDSZ égísze alatt tömörüljö az erdélyi magyarság. Az RMDSz és az erdélyi magyarság közti falat le kell botai. E élkül em godolhatuk közös jövõre, és em beszélhetük magyar érdekképviseletrõl sem. Soka megkérdõjelezik az RMDSz (a PSD magyar tagozata) vezérkos szerepét, hisz csak az erdélyi magyarság 1/3-áak szavazatát kapták

5 meg. Lehet, hogy a vezér burokba született, vagy egyszerûe Istei megbizatásak tekiti az eddig betöltött szerepét, látvá a kétkulacsos papok szervilis hozzáállását. Eze kívül, tá joga va az erdélyi magyarság 2/3-áak, hogy sorsa felöl maga dötsö. Folytatuk kell az elkezdett mukát, ige folytati kell, de együtt, ez kirekesztéssel em fog mei. Sértõ a magyarak, hogy Marko midekivel lóhátról beszél, úto-útféle álladóa a em létezõ egységrõl és az összefogásról beszél. Nem politikai paktumok kelleek, ilyet is lehet köti ugya alkalomadtá, haem etikai megegyezésre va szükség, s legfõképpe magyar-magyar kiegyezésre és összefogásra. Markó Béla megfogalmazása az RMDSZ-e kívüli szervezetekrõl lekicsiylõ, és mideki számára érthetõvé tette, hogy kirekesztõ módo báik az erdélyi magyar közösségük kétharmadával. Ezek a véget jeletõ utolsó, kapkodó kusza, meggodolatla támadások már erõtleek, és saját embereit sem tudja már meggyõzie, hogy vezeti tudja a még ideigóráig mögötte álló 1/3-ot. A politikai fukcioárusok (pártszolgák) yugdíjba meetelével, tovább apad a RMDSz támogatottsága. A látszat eredméyek már em biztosítják a pozíciókat. Markó érzi ezt, Markóak lépie kell. De a talaj igováyos lett. Már em biztoságos. A romáiai magyarság képviseletét kisajátító Markóak meie kell. Papp Lajos Alattvalók és alávalók Jópofa barátom mesélgeti, hogy micsoda élméy volt s z á m á r a a z a p i l l a a t, amikor a yakára kötötték a pioíryakkedõt. Büszké met haza, aztá még büszkébbe mesélte a drága jó édesayjáak azt, hogy miért is vörös ez a gyöyörûséges kedõ. Mert a mukásosztály bõve hulló vére pirosra festette azt. Ezzel a godolattal lépett be az utcakapu, és egy még izgalmasabb kijeletéssel folytatta, mely így hagzott: - Édesayám, képzelje el, azt modták az iskolába, hogy é is Nagy Sztáli fia vagyok. - Jaj, lelkem, evvel jobb, ha hallgatsz, ehogy megtudja édesapád suttogta a tréfás ayuka. Leghamarabb ez az elvásott törtéet jutott az eszembe akkor, amikor elolvastam az újságba azt, hogy a sepsiszetgyörgyiek tüteti készülõdek azért a jóemberért, akiek soha em hullt vére a magyarokért, sõt vágta saját fajtáját, ahol csak érte. A székelyek prefektusa volt, de a hatalom oldaláról látta a világot, hisze személyese jeleté fel azokat a székely elöljárókat a romá bíróságo, akik autoómiát követeltek. Valójába a székelyek atyjakét kellett vola viselkedie, de õ mostohakét ügyködött. Székely testvéreik jobb lee, ha azért tütetéek, hogy árvák legyük, s e újra pioírok. Mert ezzel az õszite kiállással másba is belekeveredhetük. Akárcsak az a pioíryakkedõs jóbarátom, aki a tapsos szeász utá em hazafelé vette az iráyzékot, haem a szép pioíros öltözetbe, azosmódúlag elmet csereszyét lopi az egyik gazdához. Szegéy jóember, akiek földjeit elkobozták a véebb pioírok, akik beletaszíták õt, abba a kollektívbe, amelybe a saját birtoká apszámoskét dolgozott, csúful kifakadt: - A jóságát a fejetekek, alig áltatok bé a kommuisták közi, máris elkezdtetek lopi? Akkor se volt köyû azoosuli azokkal, akik felkerülésük utá rögtö tollasodi kezdtek. Na ezért oly rettetõ ehéz apjaikba is egyszerre alattvalóak és alávalóak lei. Hisz a törtéelem ismétli ömagát. Mert miközbe az új redszer kommuistái azt kérik tõled, hogy véred is hulljo, hogy alattvalójuk lehess, azt vágja egyikük fejedhez, hogy alávaló lettél hirtele. Nem elég, hogy cserbehagytak már jó éháyszor, em elég, hogy fel is jeletettek immár a romá bíróságo, elvárják tõled, hogy kiállj azért, hogy a yakado maradjaak. Arra kérek, hogy - az Alávaló táblával voulva yakadba - hagosa ordibáld a tére: - Magyar alattvaló akarok lei! Magyar alatt való akarok lei! Alattatok való akarok lei! Ha jól csiálod, helyet szorítaak eked valamelyik lap fõoldalá. Felkerülsz, mit a hajdai székely a faliújságra, aki saját erdejébõl fát lopott, majd a agyok mellé került a falutáblára. Aztá ahelyett, hogy restellte vola, hogy elrettetõ példakét emlegetik õt a hirdetõ - a sok hõs kommuista közt - büszké mesélte a kocsmába, hogy egy régi álma valósult ezzel meg. Végre egyhelyre kerülhetett Sztáli elvtárssal. Sze ez em adatott meg akárkiek akkoriba. Csíki Sádor

6 Egy szomorú eset Maria Cozma romá kézilabdázót a Veszprém légiós játékosát három késszúrással megölték. A z e l k ö v e t õ k r o m a e m z e t i s é g û e k v o l t a k. Cozmá kívül még két játékost is bátalmaztak. Egyikükek az egyik veséjét el kellett távolítai, talá õ soha em kézilabdázhat. A másik kisebb sérülésekkel megúszta. Állítólag a három roma származású pézbehajtást akart eszközöli. Olya védelmi pézt, ami szeritük jár ekik, o em azért, mert védték vola õket, haem azért mert ekik így esik jól! Ha így vetjük fel a dolgokat talá hajlamosak vagyuk arra, hogy azt higgyük, egy véletle eset törtét. Ami törtét az em véletle. Védelmi péz szedése tilos! Hol voltak a hatóságok? Jó vola, ha az elejé kezdeõk, ugyais a dolgok em itt kezdõdek. Vissza kell meük itt áluk is a forradalomig. Mi törtét a forradalommal? Megváltozott a társadalmi redszer, létrejött a magá szektor. Egy magá vállalkozó alkalmaz egy bizoyos számú mukást. Kiket alkalmaz? Jól szakképzett szorgalmas dolgozókat. A roma lakosság körébe modhati ics szakképzett dolgozó. Egyszóval a romákat em alkalmazzák, így va ez az állami szektorba is. A romák is meg kell éljeek, és ezért kéyteleek kéregeti, lopi, megkezdve a fûtõl az állatok részére, a zöldségeket, a vasat, a szíes fémeket, a fát az erdõbõl, o meg az emberek által megtermelt mide javat. Tehát ami mozdítható az eltûik. Egyekét mei lopi agyo veszélyes, de csoportosa már ics semmi veszély. Ha meglátják õket egy-két ember em mer szóli. A hatóságok tehetetleek, ezzel Köyvajálat úgymod biztatják a lopást. Ha egyszer már megkezdték ics aki megalítsa õket. Bírált miket az európai államok többsége, hogy hogya báuk a rommákkal, de most már a fraciák igye küldik haza õket, a spayolok sem szívese látják õket, az olaszok pedig fel vaak háborodva azo, hogy gyilkolak, õket erõszakolak meg, a lopásokról em is beszélve. Az ügy európai problémává vált. Megoldás még ics, mert egyesek em akarják ezt észre vei, de az ügyek már olya méreteket öltöttek, hogy muszáj lesz cselekedi. Talá megoldás lehete, ha kötelezõvé teék modjuk öt-hat osztály elvégzését. Ezt szigorúa vei, és a kihágásokat szigorúa büteti is. A romák számára yújtott segélyeket megszüteti, és mide roma családból egy-két személyek mukát adi ebbõl a pézbõl, hogy tudja a családját úgy ahogy eltartai. Dupla szigorral büteti a csoportosa elkövetett bûcselekméyeket, lopásokat. Megszüteti a vádorlásokat, ha ics bejeletett lakhely jöhet a hazatolocolás, saját költségeke, ha ics rá péz, ledolgozi. Egy pár év múlva már kötelezõvé tei a hétyolc osztályt, és a szakiskolát. Talá így elejét tudák vei az ilye eseméyekek. Biztos még sok midet kellee tei, de ehhez most még ics meg a politikai akarat, pedig ebbe az esetbe is meglátszik az, hogy a magyarromá viszály csak a politikusok között létezik, politikai tõke kovácsolására haszálják, és azok gyakorolják akiket félre tudak vezeti. Sok romá meglátta azt, hogy a magyarság hogya érez olya esetekbe, mit a feti eset is volt, de ezért valaki életével fizetett. Nyugodjo békébe! Vida Zoltá Halálos tavasz. Zilahy Lajos, mide idõk talá legépszerûbb magyar írója. Elsõ bestsellere, a Karády Katali és Jávor Pál által örök idõkre filmkét is klasszikussá vált regéye, a Halálos tavasz a világ legegyszerûbb törtéete. Egy fiú szeret egy láyt, aki mást szeret. Csak eyi. Semmi több. Talá ebbe rejlik a csoda. Talá ezért szeretjük ayira, már oly sok-sok éve. És fogjuk is szereti, amíg csak köyv és szerelem lesz a világo. Budapest, egy elõkelõ szálloda dolgozószobája. Elegás, komoly fiatal férfi ül az íróasztaláál és levelet ír. Megírja tizeöt éve em látott barátjáak, miért is búcsúzik el az élettõl éháy perc múlva...

7 Tudom kell, mert magyar vagyok! (új sorozat) Öseidek Szet hitéhez, emzetedek gyökeréhez, testvér e légy hütle soha Mi magyarok a emzetek közösségébe az európai együttesbe, tehát a most kialakuló új Európába is csak akkor maradhatuk mideki által megbecsült téyezõk, ha megóvjuk magyar jellegzetességüket. Esterházy Jáos Damjaich Jáos aradi vértaú Határõrvidéki rác katoai családból származott december 8-á született Stásá, a básági határõrezredbe. Szerb születésûbvolt tehát és 44 éves erõteljes férfiú 1848-ba, mikor a magyar kormáy felhívására a császári seregbõl a hovédséghez átlépett. Már mit osztrák katoa is kitüt szabadelvû godolkodása által, s még ebbõl az idõbõl magára vota Hayau haragját, mikor Temesváro szolgált, hol Hayau osztályparacsok volt. Arado ismerkedett meg Cserovics Emiliával, ki távoli rokoa is volt, s a szabadságharc kitörése elõtt egy évvel vette õül. Milye agy lehetett eek az emberek hoszerelme, ha agyobb volt szerelméél? Ez a hatalmas ember pedig agyo szerette feleségét, mégis oda hagyta feleségét a csaták zajáért, melyre az édes haza hívta szabadságáak megmetésére. Negyvehárom diadalmas ütközetbe és csatába vett részt. A híres vörös sapkások zászlóaljáak volt vezére. Turia, Szet Tamás, Földvár, Török Bercs, Vráyova, Járkovác, Lagerdorf, Zichydorf, Karlsdorf, Alibuár, Tomosovác dicsõségét hirdetik, de fõleg a járkováci rémes éjszaka egyik legszebb gyõzelme a fellázadt szerbek felett. Mikor megjött a paracs, hogy a báási hadsereg vouljo a feyegetett Közép-Tiszához a rácokak ezt modta: Ti kutyák! É most elmegyek, de ha békébe em maradtok, ismét visszajövök, s midyájatokat kiirtalak a föld sziérõl, s hogy a rácak még a magja is kivessze, utoljára magamat is fõbe lövöm. Eyire szerette magyar hazáját. Ezredessé, majd táborokká emelkedett, s 3.-ik hadtestével, melyél vitézebb em volt, Szolok, Tápió-Bicske, Isaszeg, Vác, Nagy-Sarló a magyar szabadságharcak, de egyúttal Damjaich evéek is legdicsõségesebb emlékei. Legagyobb diadala volt a szoloki (1849. március 5.) hol a vörös sapkásokkal és fehér kakas tollasokkal csodadolgot Válasz egy miértre Megjelet Nagy Péter többyelvû (agol, émet, fracia, spayol, olasz és orosz) katoai szótára. Többe feltették a kérdést, hogy miért va szükség egy ilye szótárra? Azért, mert háborúzi szótár vagy tolmács élkül is lehet, de az egymás megértése elegedhetetle feltétele a leszerelések, a biztoságak, a békés világ kialakításáak. mûvelt. A tûzet okádó ágyukra, szöryû kartácstûzbe behuyt szemekkel rohaak a hovédok s az ágyúkat elfoglalják. A 9.-ik zászlóalj szuroyt szegezve agy tömeg lovasságot futásra kéyszert. Eze gyõzelem utá katoáihoz fordulva köszöetet mod ekik: Fiúk! Büszke vagyok rátok, ti az ördögöt is megverítek! Megérdemelétek, hogy midyája tisztekké legyetek, de hol vola aztá az é 3.-ik zászlóaljam? Komárom váráak felszabadítása alkalmával búcsú ebédet adott. Ebéd utá pedig próba kocsizást tett a debrecei vásáro vett lovaival, melyek megijedtek egy a vársácból felbukkaó hovédtõl s a kocsit elragadták. Damjaich a kocsiból kiugtorr, de a lába a kerék küllõk közé szorult s bokája ketté törött Ezutá többet katoái élé em jelehetett meg, bár a kormáy aradi hadparacsokká kievezte, hol eje kíséretébe megjelet. A katoaság és polgárság fáklyás meettel fogadta. Új csatára em került sor, mert Görgey augusztus 13.-á Világosál letette a fegyvert az oroszok elõtt, s az aradi várat is átadták az oroszokak.buruti orosz táborok bár becsületszóra megígérte, hogy em szolgáltatják ki, mégis átadták az osztrákokak.az aradi várba zárták, hová hû eje is elkísérte, hogy törött lábát ápolja, de Howiger várparacsok kidobta a magsztos lelkû õt a folyósóra. Ezutá még csak kétszer látták egymást. Sokat szevedett fájós lábával a börtöbe. Törött lábával gyalog tette meg az utat a bitófáig október 6- á. Mikor a hóhér yakára tette a kötelet ekkor sem remegett, yugodt hago így szólt Kérem vigyázzo a szakálamra! Ezutá felsóhajtott Szegéy Emiliám! Élje a haza! kiáltással kilehelte lelkét Szabadságharcuk legdicsõbb embere szállt vele sírba. Emléke örökkö örökké éli fog a magyar ép szívébe!. Kertes ház eladó, Closca utca 12 szám alatt. Telefo 0260/ ár belteleki szõlõsdomb eladó a Nagy Mállo (Armatura hátáál). Telefo: 0260/ A. I. Nagy Ferec Krasza, varsolci út 1586 sz. Redelésre elõre gyártott beto elemek, beto kútkarikák, beto téglák, járdalap, külöbözõ betooszlopok stb. kaphatók a gyártás szíhelyé. Telefo: 0260/ , 0741/

8 Az igazi magyar õstörtéetrõl Kiszely Istvá jeles magyarságkutató agy közöségsikerek örvedõ elõadásáak rövidített változatát olvashatják részletekbe lapuk összeállításába. Európába egyedüli épkét sokasodtuk harmicszorosára Kérem, ha a pudigak a próbája az, hogy megeszik, a magyar õstörtéetek a próbája az, hogy ezerszáz év utá harmicszorosára megsokasodva tudtuk megmaradi. Meg tudtuk tartai yelvüket, meg tudtuk tartai élettai tulajdoságaikat, szellemi-, tárgyi kultúrákat, tácvilágukat, mesevilágukat, épmûvészetüket, hitvilágukat. A hofoglalás idejé a mai Fraciaország területé hét millió ember élt, és ma Fraciaországba csak ötveyolc millióa vaak. Kilecszeresére sem tudtak sokasodi. Mi egy idege világba érkeztük. Egy más világból jövet meg tudtuk harmicszorosára sokasodi. Ezt a csodát egyetle európai ép em tudta megtei. Godolják végig! Mi, amikor beérkeztük Európába, idegeek voltuk és - fogadjuk már el - most is idegeek vagyuk. Mide európai ép idoeurópai: a skadiáv, a fracia, az agol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mid idoeurópai. Mi egy másik világból jöttük, és eek a kultúráak mide részét meg tudtuk tartai. Nemrég egy etruszk temetõt dolgoztuk fel Olaszországba, utáa az olasz kollégáimmal elmetük egy pizzériába. Megkérdezi tõlem az olasz kollégám, hogy tudome, mi a külöbség, az olaszok és a magyarok között? Valami közhelyet modtam. Azt modta: amit ö itt lát, az semmi em olasz. Mi átvettük midet. Átvettük a föíciaiaktól, a görögöktõl, az illíréktõl, veétektõl. Itt semmi em itáliai. Itt ülük az asztalál. Ott a Miláói dóm. A gótikát Fraciaországból vettük át. Az asztalo itt a terítõ. Az elsõ szövést a kíaiak végezték el. Itt va a paszta, a tészta, ami Itáliáak a jellegzetessége. Az elsõ tésztát Telekurgesztába égyezer éve találták fel. Ott, ahol Öök éltek. És mi va a Pizzába? Va tészta. Mi lepéyt ettük. Öök behozták a kovászt. Va rajta paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Va rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a kecskét ott háziasították, ahoa öök származak. De mi midet átvettük, magukévá tettük és kifejlesztettük. Öök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mit amilye Európa kultúrája, és a törtéelem folyamá csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, öök többet adtak a világak és Európáak, mit ameyit kaptak belõle, vagy tõlük. Olasz kollegám szavaira elgodolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a magyar õstörtéetet. Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittük? A magyarságot a huoktól a kuokig számítjuk Nagyo szeretem, hogy itt vagyuk a református kollégium épületébe. Nagyo szeretem a református kollégiumok köyvtárát. Török idõkbe a török például em jutott fel Észak- Magyarországra. A émet választófejedelmek azt modták, ameyibe a katolikus moarchia hozzáyúl az új valláshoz, akkor vége a moarchiáak. Osztrák volt három és félmillió, a émetek pedig tizeöt-tizeyolcmillióyia. A sárospataki köyvtárba ugyaúgy megmaradt mide. Négyszázhatva éves taköyveket olvasok. Hál` Isteek em katalogizálták. Nagyo vigyázak rá, hogy e katalogizálják, mert akkor a Szécheyi Köyvtár kiemeli, elviszi és csak kutatási egedéllyel kérhetõ ki. Elolvasom a égyszázhatva éves taköyveket és a következõ áll bee: a magyarság három hullámba jött be a Kárpát-medecébe. 361-be, mit huok, 568-ba, mit avarok és 895. május 10-é, mit Árpád épe. Akikhez 1235-be hozzáköltözek a jászok, 1243-ba és `46-ba a kis és agykuok. A magyarságot a huoktól a kuokig számítjuk. Ebbõl ki szokták emeli Árpád épéek a voulását és a voulási területét. Ez a magyar õstörtéet. A huoktól a kuokig ez a épesség belsõ Ázsiából hozta magával kultúráját, yelvét. Bejött. Ezzel szembe mit tart Európa és mit taítaak ekük a Moarchia godolatába? Attila pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és embervért ivott gyermekkorába és kutya szülei voltak

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek XXV. évfolyam, 5. szám 2015. február 12. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 2 3 Népegészségügy Ifluezafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági paaszok kezelése, mezák elleõrzése. Sajtótájékoztató

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását

A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását A magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendő előadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják. Ki kell ábrándítanom

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10.

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10. Szilágyság/14. 1. 14. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Reménység vagy reménytelenség?,,ismét mondta nékik Jézus: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya én is elküldtelek titeket (Jn 20-21),,Mert az

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

A barátság és együttmûködés fája

A barátság és együttmûködés fája Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Új sorozat, III. évfolyam, 62. (125.) szám 2011. március 24 30. Telefon: + 40 267 364 000

Részletesebben

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát

Néhány nap múlva több ország vezetõje. Eddig jutottunk. Ötven éve. (R)evolúció. Októberi kategóriát 27-én osztanak. November 10-én szülõi fogadóórát (Sz)epicentrum A SZEPIPressPress jelenti Októberi kategóriát 27-én osztanak gimnáziumunkban. Az õszi szünet október 30. és november 3. között lesz. Szünet utáni elsõ tanítási nap: november 6. November

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

HÍRMONDÓ CSEPELI. Várakozás. Áldott, békés barácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Németh Szilárd Csepel polgármestere

HÍRMONDÓ CSEPELI. Várakozás. Áldott, békés barácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván: Németh Szilárd Csepel polgármestere CSEPELI HÍRMONDÓ 2010. december 10. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA I. évfolyam 1. szám Várakozás A LATIN ADVENT SZÓ ELJÖVETELT, ÉRKEZÉST JELENT. MINDEN ELJÖVETEL, AMELYRE VÁRUNK, IZGALOMMAL ÉS BIZONYTALANSÁGGAL

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

2008. március 21. Ára: 110 Ft. Tisztelt Ünneplők!

2008. március 21. Ára: 110 Ft. Tisztelt Ünneplők! Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVIII. évfolyam 3. szám Tájékoztató a népszavazásról Önkormányzati hírek A Képviselő-testület legutóbbi ülését február 19-én tartotta, melyen rendeletet

Részletesebben