Tisztelt Munkatársaim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Munkatársaim!"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás bõvítése... 5 Új belépõ... 6 Mindennek megvan az órája Személyi hírek... 8 Az Integrált Rendszer hírei... 8 MVM Csoport hírek Egyszer volt Nyugdíjasainkról Iparági focidöntõ Százhalombattán Iparági tekeverseny Tatán Humor Sarok Hotel OVIT hírdetés Integrált Rendszer rejtvény Nekrológ Szerkesztõségi közlemények Rejtvény Kiadásért felelõs: Horváth Miklós vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Tisztelt Munkatársaim! Az ember aktív munkában töltött korszakára az jellemzõ, hogy a mindennapjait, sokszor és sokaknak a hétvégéit is az tölti ki, ami a megélhetéséhez, foglalkozásához, esetleg a hívatásához kapcsolódik. Tapasztalhatjuk magunkon, nehezen megy, sõt talán már eszünkbe sem jut a kikapcsolódás. A megoldandó feladatok sokasága, a jobban élés vágya, az elõbbre jutás szándékának kényszerítõ ereje rátelepszik egész lényünkre, baráti és családi együttlétünkre, már-már legnagyobb ünnepeinkre is. Gyakran érezzük, hogy nincs ez így jól, tudjuk, másképpen kellene élnünk, mégis ritkán teszünk ellene, nemigen szakítjuk ki magunkat a mókuskerékbõl. Pedig biztos vagyok abban s gondolom, sokan értenek egyet velem -, hogy az emberiség nem véletlenül iktatott ünnepeket az év 365 napjába, és mi is jól tesszük, ha számon tartjuk ezeket. Nem tekinthetjük véletlennek azt sem, hogy a zene, a képzõmûvészet, a költészet és az irodalom jól ismert, jelentõs mûveinek sokasága a Karácsonyhoz, annak eseményeihez kapcsolódik. Mi lehet az oka ennek? Pontosan nem tudhatjuk, de feltételezhetjük, hogy a szerzõket, alkotókat, a költõket és írókat egyszerûen vagy tán titokzatosan megérintette a Karácsony üzenete. Így arra bíztatok mindenkit, hogy mi se próbáljuk meg a hatása alól kivonni magunkat. Legyen az ünnep a Családé, a szereteté és az újra töltekezésé. Tisztelettel gondoljunk azokra közöttük munkatársainkra is -, akik ügyeleti rendben, vagy munkával töltik el ezeket a jeles napokat, hiszen az élet nem áll, nem állhat meg. De a Karácsony legyen egy kicsit más, olyan, ami képes lesz meghatározni az azt követõ napokat is. Ezen gondolatok jegyében kívánok szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket, sok sikert és jó egészséget a 2009-es esztendõre! Horváth Miklós vezérigazgató 1

3 2008/6. OVIT HÍRADÓ Így alakult ki az alállomás végleges, jól áttekinthetõ képe. Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója Az átviteli hálózat alállomásain jelentõs primer és szekunder rekonstrukciós munkák folytak az elmúlt években. Ezek közül is kiemelkedett a fél évszázados múltra visszatekintõ gödi alállomás átépítése mind a mûszaki terjedelmet, mind a munka összetettségét tekintve. A kivitelezés a 120 kv-os régi vasbeton portálok és a sodronyos gyûjtõsínek csõgyûjtõsínre történõ cseréjével kezdõdött. Közben elindult a 400 kv-os szekunder rekonstrukció a mezõorientált reléházak építésével és a bennük elhelyezésre kerülõ védelmi és irányítástechnikai berendezések elõszerelésével, majd telepítésével. A 400/120/18 kv-os transzformátorok kikapcsolásakor kellett a hozzájuk kapcsolódó valamennyi feszültségszinten a rekonstrukciót elvégezni, így egyidõben dolgoztunk a 18 kv-os kapcsolóépületen, a 120 kv-os transzformátormezõben és a 400 kv-os teljes mezõsoron. A 220 kv-os régi kapcsolóberendezések és portálok bontása után hozzáfogtunk a visszakerült 220/120/10,5 kv-os transzformátor és mezõinek szereléséhez. Emellett folyt az alállomási kerítés cseréje és a tûz és vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A kivitelezési munka befejezõ fázisban építettük át a 120 kv-os mezõket, telepítettünk mindhárom 400 kv-os transzformátorhoz légmagos söntfojtókat, átalakítottuk a tûzivízrendszert, és üzembe helyeztük a dízel generátort. A felsorolt munkák eredményeként lehetõvé vált az alállomás albertirsai kezelõközpontból történõ távkezelése. Legvégül a feleslegessé vált vagyonvédõfalak, transzformátoralapok, söntfojtó épületek, kábelcsatornák és szabadtéri elosztószekrények elbontására került sor, valamint megszépült a vezénylõ és relétér is, amelyek a késõbbiekben mûszaki múzeumként is funkcionálhatnak november 12-én került sor a hivatalos átadási ünnepségre, amelyen részt vettek az üzemeltetésben, tervezésben, kivitelezésben, mérnökirodai tevékenységben részt vevõ cégek, valamint a készülékek és berendezések beszállítóinak képviselõi. Ünnepi beszédében Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója köszönetet mondott valamennyi résztvevõnek a sikeres projektért, és kiemelte, hogy a teljes átépítés alatt sem üzemzavar, sem személyi sérüléses baleset nem történt. Ezt követõen Dr. Sánta Károly az ELMÜ-ÉMÁSZ Mûszaki Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója méltatta, hogy Budapest és környéke ellátásának szempontjából különösen fontos szerepet játszó gödi alállomás átépítésébõl a több mint félmillió fogyasztó a kiváló szervezésnek valamint az üzemeltetõk és kivitelezõk közötti egyeztetéseknek köszönhetõen semmit sem érzékelt, ellátásuk folyamatos volt. Az alállomás avatása alkalmából elismerések átadására is sor került. A MAVIR ZRt. vezérigazgatója Neukum Zoltán mûszaki igazgatónkat és Decsiné Vaszily Valériát 2

4 OVIT HÍRADÓ 2008/6. (MAVIR ZRt.) a Göd 400/220/120 kv-os alállomás rekonstrukciója során végzett kiemelkedõ színvonalú munkájáért emlékérem kitüntetésben részesítette. toronyalapokig. A darabok a közúti szállítás szempontjából kivétel nélkül mind túlméretesek. Nyolc jármûbõl álló konvojunk három részben, egymást követve indul az esti órákban a kikötõbõl. A finom ebéd elfogyasztása után a program az alállomás bejárásával végzõdött. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az OVIT ZRt. valamennyi dolgozójának, akik munkájukkal hozzájárultak e sikeres projekt megvalósításához. Molnár Tamás Szélerõmûpark és õzek Mint köztudott, a Kisalföld szeles vidéke hazánknak. A ökologikus szemlélet szerint ezért ez helyszíne lehet a környezetet egyáltalán nem szennyezõ módon a szélenergia villamos energiává alakításának. Két spanyol cég, a beruházó Iberdrola Renovables és a szélgenerátorokat gyártó Gamesa kért és kapott így engedélyt Kisigmánd mellett 25 darabból álló, összesen 50 MW csúcsteljesítményû szélerõmûpark létesítésére. Az egyenként átlagosan 51 tonnás toronyelemek - melybõl 5 db alkot egy tornyot -, a 45 m hosszú kalodába összefogott széllapátok (3db / torony), a 76 tonnás gondola (a generátor), és az orrkúp a helyszíntõl kb. 30 km-re fekvõ gönyûi kikötõbe érkeznek hajón antwerpeni átrakással Észak-Spanyolországból. Az OVIT Szállítási üzeme elnyerte a megbízást, elvállaltuk a kikötõi darus átrakást és a helyszínre szállítást a kisigmándi határba, kukoricatáblák között murvás földutakon a Közúti közlekedésünk idõbeli korlátozása a nagy méretek miatt, a csúcsforgalom elkerülése érdekében szükséges. A lapátgarnitúrát az 57 m hosszú forgózsámolyos ami a kanyarodásokat teszi lehetõvé - 3

5 2008/6. OVIT HÍRADÓ szerelvényünk hozza az M1 autópálya érintésével, a többi jármûvünk pedig éjszakánként teljes sárga villogós díszkísérettel, rendõri forgalombiztosítás mellett vonul át Komárom városán. vasúti fõvonal keresztezése a sûrû vonatforgalom közepette 57 m-es jármûvünkkel, autópályára fel- és lehajtás, szállítás éjszaka stb.) teljesítése is. A fárasztó komplex feladatot rutinos csapatunk eddig sikerrel, a spanyolok által is elismert magyar virtussal oldotta meg, így bízunk presztízsünk további erõsödésében. E referencia alapján reméljük, jövõre szintén részt tudunk majd venni hasonló munkákban. Egy kész szélerõmû kb. 100 m magas, a rotor átmérõje 76 m. Elképzelhetõ, hogy mekkorák közelrõl! De aki az M1 autópályán közlekedik Komárom térségében, az autóból láthatja már az álló tornyokat. A legközelebbi torony alig 150 m-re van, de több is látszik kisebbnagyobb távolságban. A kedves Olvasónak akkor eszébe juthat, hogy ezek a monstrumok a Szállítási üzem munkájával jutottak el oda, végleges helyükre. Firbás Miklós MÁV-os projektek Éjfél körül érünk a lerakóhelyekre, sokszor lámpáink fénykévéjébe be- és elugró õzek, rókák, sõt olykor vaddisznókonda társaságában. A fényben megállva szinte dermedten bámulnak, mit is keresünk éjszakai birodalmukban... Délelõtt meghatározott sorrendben veszi le két autódaru a darabokat trélereinkrõl az alap mellé, hogy az építés technológiai folyamata szerint tudja majd az építõ daru azokat egymásra emelni. Azután visszatérünk a következõ torony elemeiért a kikötõbe. Számunkra legfõbb feladat a hajóérkezések - kirakások elszállítások folyamatának megszervezése, amelyet a kivitelezés sok szereplõjével hajósok, kikötõsök, darusok, vasutasok, rendõrök - közösen, összehangoltan tudunk csak megoldani. Még jó, hogy riadt éjszakai barátainkkal a határban már nem kell egyeztetnünk. De ott vannak számunkra még a túlméretes szállítások egyéb feltételeinek (a hegyeshalmi kettõs vágányú Az OVIT és a MÁV komolyabb üzleti kapcsolata még 1994-ben, a nyilvános pályázaton elnyert Budapest Hegyeshalom vonal alállomásainak átépítésével kezdõdött, ami az eltelt idõben persze számos, nem kevésbé jelentõs munka mellett 2008-ban is folytatódott. A megbízást még 2007 õszén, közbeszerzési pályázat keretében, nagyon szoros versenyben kaptuk meg, és négy (vasúti) régió (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) összesen 20 alállomását érintette. A feladat nagyrészt primer (120 és 25 kv-os) készülékek cseréjét jelentette, de volt benne vontatási transzformátorok teljes felújítása, transzformátoralapok bõvítése és átépítése, fázishatár-váltó automatika cseréje, alállomási földelõháló minõsítése is. A megvalósítási határidõ nagyon szoros volt: június 30., amit azzal vállaltunk fel, hogy - a kiírás szerint a szerzõdéskötésre szeptember 30-ig sor kerül. Már az eredményhirdetés is késett, de ami még szokatlanabb volt, hogy az OVIT által 2007 novemberében aláírt - lényegében a MÁV által összeállított - szerzõdéseket csak 2008 februárjában kezdtük aláírva 4

6 OVIT HÍRADÓ 2008/6. visszakapni, sõt egyik régióra csak június végén(!). A kérdés adott volt: várjunk-e mindennemû intézkedéssel sarkosan az aláírt szerzõdésekig ebben az esetben 2008-ban be sem lehetett volna fejezni -, vagy kezdjük el az alvállalkozók kiválasztását és a készülékek megrendelését. Természetesen az utóbbi történt. A kivitelezés lebonyolítása során volt alkalmam a vasúti ügymenet rejtelmeibe betekinteni, persze itt is voltak eltérések az egyes régiók között. A november végén megrendelt készülékek áprilismájus folyamán érkeztek be, így az 50 db 120 kv-os, 100 db középfeszültségû mérõváltó és 20 db megszakító cseréjének megszervezése (az alvállalkozókkal és a MÁV-osokkal való kapcsolattartásban Mester Péter, az építészetet illetõen még Varga Béla segített) nem volt egyszerû, különösen annak fényében, hogy a vasúti üzemet természetesen mindvégig fenn kellett tartani, így egy-egy régióban egyszerre legfeljebb egy alállomáson volt lekapcsolás (munkaterület). Mindezek ellenére két régióban az eredeti határidõre sikerült elvégezni a munkát, és másik kettõnél sem az OVIT-on múlott (pl. az utolsó 2 felújítandó transzformátort csak júliusban kaptuk meg). Október közepére már mindent sikerült lezárni, több mint 600 milliós árbevétel mellett nagyon jó fedezettel és végeredményben a vevõt kielégítõ minõségben. Zalaegerszeg dél 120/20 kv-os Szepesi László transzformátorállomás bõvítése 120/25 kv-os vontatási transzformátorokkal A Közbeszerzési Értesítõ augusztus 1-jei számában jelent meg a MÁV immár harmadik felhívása a Az V. sz. páneurópai korridor Bajánsenye oh. Zalalövõ Zalaegerszeg Ukk Boba közötti szakaszának villamosítása, villamos alállomás építése Zalaegerszeg Dél térségében tárgyú nyílt eljárásra. A dokumentáció beadási határideje szeptember 20-a volt. Az OVIT a Siemens ZRt. alvállalkozójaként kapcsolódott be az ajánlat kidolgozásába. A pályázatot a BB2007 Konzorcium nyerte meg. Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ ZRt. Megrendelõ: MÁV ZRt. Kivitelezõ: BB2007 Konzorcium, tagok: Vasútvill Kft., Siemens ZRt., Kelet-Út Kft. Tervezõ: ETV-Erõterv ZRt. Kivitelezés kezdési idõpontja: február 19. Kivitelezés idõtartama: 24 hónap Kivitelezés összköltsége: 27,13 millió EUR + ÁFA Fejlesztés pénzügyi forrása: Európai Közösség ISPA támogatás A Bajánsenye Boba vasútvonal villamosítása elsõsorban vasútüzem-szervezési, gazdaságossági és környezetvédelmi okok miatt kezdõdött meg. A villamos vontatás által a mozdonyokba nagyobb gépészeti kapacitások építhetõk be, így nagyobb sebesség és nagyobb szállítási teljesítmény érhetõ el. A villamosítás keretében az alábbi létesítmények épülnek meg: Villamos felsõvezeték Vontatási transzformátorállomás Felsõvezeték energia távvezérlés(fet) Felsõvezetéki oszloptranszformátorok Villamos váltófûtés Térvilágítás Hírközlés Biztosítóberendezés Az OVIT feladata a projektben a vontatási transzformátorállomás és az ehhez csatlakozó kitápláló vezeték megépítése. A Boba Bajánsenye oh. vasútvonalon üzemszerûen a 25 kv-os vontatási energiát két alállomás szolgáltatja. Boba állomástól a kiépítendõ vonalleválasztó automatikán keresztül a Dabronc megállóhely közelében a felsõvezetéki munkák keretében kialakítandó elválasztó fázishatárig a meglévõ Celldömölki 120/25 kv-os alállomás táplál. A Celldömölki alállomás földrajzilag a Székesfehérvár Szombathely vasútvonal mellett található, e vonal energiaellátásának biztosítására épült 1999/2000-ben. Az új felsõvezetéki szakaszt Celldömölk alállomás A jelû transzformátora táplálja. 5

7 2008/6. OVIT HÍRADÓ Névleges teljesítménye 16 MVA, amely elegendõ az újabb vonalszakasz táplálására is. Az alállomáson kizárólag az új tápszakasz belépése miatti védelem beállításokat kell elvégezni. A dabronci fázishatár és Hodos vasútállomás közötti vonalszakaszt, továbbá Hodos állomás 25 kv-os felsõvezetéki hálózatát üzemszerûen a meglévõ Zalaegerszeg-Dél 120/20 kv-os EON ÉDÁSZ alállomás e beruházás keretében megépítendõ 120/25 kv-os része táplálja. Az alállomás Zalaegerszegtõl mintegy három kilométerre, a Zalaegerszeg Rédics vasútvonal mellett található. Az Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt. (jelenlegi nevén E-ON ÉDÁSZ ZRt.) az alállomást 120/20 kv-os közüzemi célú fogyasztói transzformátorokkal a közelmúltban építette és helyezte üzembe szintén az OVIT közremûködésével. A transzformátorállomás létesítése során az áramszolgáltató figyelembe vette a MÁV ZRt. azon szándékát, hogy az alállomás területén 120/25 kv-os transzformációt és a vasúti vontatást tápláló 25 kv-os kapcsoló berendezést létesít. A beépítésre kerülõ vontatási transzformátorok teljesítménye 2x16 MVA. Jelen beruházás keretében kerül kiépítésre minden berendezés, melyek a 120/25 kv-os transzformáció és a 25 kv-os vontatási energiaellátás komplett megvalósításához szükségesek. A 25 kv-os távvezetéki kitáplálást - az alállomás és a vasút között - részben közterületen, részben magánterületen mintegy 180 m nyomvonalhosszon kell megvalósítani. Fõbb mûszaki adatai: 2x2x240 AASC fázisvezetõ + 2x2x240 AASC nullavezetõ, és a vasútnál már elfogadott, alkalmazott EGER-MÁV típusú oszlopok. Az alállomási építészeti munkák 2008 novemberében kezdõdtek meg, míg a kitápláló vezetékhez szükséges alapozások már szeptemberben megtörténtek. A további távvezetékes munkálatok 2009-ben folytatódnak. Az alállomás várható befejezése június. Méhes Judit Új belépõ Schmidt Norbert 12 éves lehettem, amikor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy engem márpedig a villamos szakma érdekel. Így nem volt kérdéses, hogy középiskolás tanulmányaimat paksiként a helyi Energetikai Szakközépiskolában végezzem. Az ott eltöltött 5 év alatt a szakma iránti érdeklõdésem egyre nõtt. A technikusi oklevél megszerzése után a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának elvégzése volt a kitûzött cél, villamos energetika szakirányon. Így 2007 szeptemberében a fõiskola negyedik évében, mint kooperatívos mérnökgyakornok kerültem az OVIT-hoz. Nagy örömömre szolgált, hogy a KALÜ elõszerelõ mûhelyébe kerülhettem, ahol a 10 hónap alatt megismerkedtem rengeteg új dologgal, technológiával. Úgy érzem, hamar sikerült beilleszkednem a csapatba. A diploma megszerzése után lehetõségem nyílt az OVIT-nál maradni. Ezzel élve, jelenleg alállomásszerelõ, karbantartó mérnökként tevékenykedem. Feladatköröm egyre bõvül, újabb kihívásokat, megoldásra váró feladatokat állítva elém. Igyekszem ezeket a lehetõségekhez képest legjobban megoldani, teljesíteni. Ebben nagy segítséget kapok eddigi és jelenlegi fõnökeimtõl, kollégáimtól, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Schmidt Norbert 6

8 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Mindennek megvan az órája Tisztelt Kolléganõk és Kollégák, kedves Barátaim! A megszólításból talán már kitûnik, hogy valami szokatlanra, s mint rövidesen kiderül megismételhetetlen eseményre kerül sor az életemben. Nagyon sokaknak szánom ezt a néhány gondolatot, tulajdonképpen mindazoknak, akikkel szeptember 1-je óta, a munkám során kapcsolatba kerültem. Kolléganõknek és Kollégáknak, szám szerint akár sok száznak, talán ezernek is. Barátoknak, akik között ebben az értelemben nem teszek különbséget nembéli hovatartozásuk okán. Egy ilyen levelet nem szabad összecsapni. Érdemes és illik meggondolni minden sorát, mert ebben a munkatársi körben nyugdíjba vonulásom miatt mint arra a korábbiakban oly gyakran szükség volt nem lesz már módom korrigálni, elnézést kérni, ha félreérthetõen, bántóan fogalmazok. Ez a lehetõség, s ezzel egy nagyon változatos, emlékezetes életszakasz most lezárul. És megnyílik egy újabb, amiben Ti sajnálatomra szükségszerûen már nem, csak esetlegesen fogtok részt venni Visszaemlékezni több mint 42 évre, határos a lehetetlennel. Szakaszokra bontani sokféle szempont szerint lehet: voltam pályakezdõ, aki tanításra, iránymutatásra szorult, akinek az addig tanultakat össze kellett vetnie azzal, amire a munkája során szüksége lehet. Voltam magabiztos fiatalember, aki képes rutinosan leplezni fogyatékosságait, és sok energiát fektet abba, hogy azokból minél többet felszámoljon. Azután elkezdõdött az utolsó idõszak, amikor felismertem, hogy a munkában is a harmóniára törekvés, a konszenzuskeresés lehet az a bázis, amire támaszkodva sikereket lehet elérni, ami a munka örömét kiteljesítheti, és sarkallhat további cselekvésre. Ezt az idõszakot aminek kezdetét konkrét idõponthoz kötni nem tudom természetesen terhelték ütközések, viták és veszekedések is talán, mégis úgy idézhetem fel, úgy emlékezhetek rá, mint amiért érdemes volt ezt a pályát választani. Öröm volt bekapcsolódni abba, részesévé válni annak, amit magyar villamos iparnak, energetikának nevezünk, aminek létrehozásához sokak tudása, vállalati határokat átlépõ együttmûködése szükséges. Feloszthatnám pályafutásomat a betöltött munkakörök szerint. Visszaemlékezhetnék jeles személyiségekre, kiemelkedõ eseményekre, a külföldi kiküldetések - embert próbáló - hosszú hónapjaira, de ebben nem kívánok elsõbbséget adni senkinek és semminek. Mindenkinek és mindennek szerepe volt abban, hogy aktív pályafutásom befejezése számomra ünnepélyes pillanattá váljon. Pillanattá, aminek ünnepélyessége most már végérvényesen visszavetül a mögöttünk hagyott hétköznapokra is, és tudatosodjék bennem, hogy Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt (Préd 3,1). Ezért nem hadakozom az idõvel. Ez az oka annak, hogy derûsen, várakozással, vágyakozással és amennyire rajtam múlott felkészülten tekintek a jövõbe. Akkor is, ha nem tudom, hiszen nem tudhatjuk, hogy mit hoz, és mit visz el. Abban azonban biztos vagyok, hogy amíg az eszemet bírom, mindig lesznek gondolataim az energetikáról, és ezeket a továbbiakban is meg kívánom osztani Veletek, ezért nem is fogok teljesen kilépni belõle. Így talán érthetõ, - és kérem, nézzétek el nekem hogy nem készítettem meghívotti listát, mert elköszönni egy búcsúesten nem fogok. Elköszönni tehát nincs okom, de megköszönni sokaknak, hogy el- és befogadtatok, annál inkább. Köszönöm, szívbõl köszönöm! Kívánok Mindenkinek minden jót, Áldott Ünnepeket, Boldog Új Évet, sõt éveket, tisztelettel és szeretettel: Ruthner György 7

9 2008/6. OVIT HÍRADÓ október belépett kilépett ebbõl szellemi fizikai nyugdíjba vonult elhunyt Személyi hírek 1 fõ fizikai 4 fõ 1 fõ 3 fõ 1 fõ fizikai 1 fõ Az Integrált Rendszer hírei Mûködéskorszerûsítés Mottó: Személyügyi osztály A kiválóság nem az auditon való megfelelést [ ], hanem az üzleti eredményességet jelenti! (Dr. Háry András, Európai Kiválósági Díj szakértõ) Az október 17-én, Keszthelyen tartott vezetõi értekezlet egyebek mellett mûködésünk korszerûsítésével is foglalkozott. Mûködésünk folyamatait, szabályait, kereteit jelentõs hányadban az Integrált Rendszer definiálja. Így a mûködés korszerûsítése szükségképpen az Integrált Rendszer fejlesztését is jelenti. Az alábbiak a témában elhangzott elõadás tömör összefoglalóját adják. Bármilyenek is a stratégiaalkotás feltételei, nem hibázhatunk mûködésünk, azaz folyamataink szükség szerinti korszerûsítésével, a szabályok (törvények, rendeletek, szabványok, utasítások, stb.) tényleges betartásával, betartatásával, a szükséges, de egyben elégséges erõforrások biztosításával. A hatályos stratégiai tervünk jelenleg is tartalmaz a mûködés korszerûsítését támogató célokat, akciókat, mint pl. a humán kontrolling, az e-learning, az informatika fejlesztését. Ezek a mûködéskorszerûsítés hathatós, szükséges, de nem elégséges elemei. Ha formálisan nem is a stratégia részeként, de mûködéskorszerûsítést a felsoroltakon túli intézkedések is szolgálják. Az elmúlt hónapok fejleménye pl. felsõvezetõi utasítások kiadásának szabályozása és rendszerbe integrálása, a logisztikai zsûri intézményének a bevezetése, az intézményes vezetõképzés elõkészítése, a portál beindítása, a projektirányító-rendszer elõkészítése. A felsoroltak így vagy úgy, de a vállalatirányítás erõsítése irányába hatnak. Az Integrált Rendszer az elsõ tanúsítás (1996) óta impozáns rendszerré vált. Visszatekintve megállapítható, hogy a MIR, a KIR, a MEBIR, majd az IR bevezetését inkább üzleti kényszer, mint a hatékonyabb mûködésre vonatkozó belsõ szándék diktálta. A rendszerszabványoknak való megfelelés erõsebb követelmény volt, mint a rendszer mûködtetésével elérhetõ üzleti eredményesség. Tagadhatatlan a kampányszerûség és a mindennapi mûködésbe való eltérõ mélységû beépülés. Az elmúlt hónapokban mûhelymunka zajlott a továbblépés lehetséges irányainak a vizsgálatára. Más cégek gyakorlatát is vizsgálva leszûrhetõ, hogy a rendszerszabványok kielégítése egyre inkább már csak szükséges, mintsem elégséges feltétel. E logika jegyében az IR-nek a továbbiakban nem annyira célnak, mint inkább eszköznek kell lennie: a megújuló vállalatirányítás egyik érdemi eszközének az üzleti eredmények javítása céljából. Kazinczy veretes szavaival élve: Jót s jól! Szárazabban kifejezve: továbbra is az érdekelt felek követelményeit kielégítve kell dolgoznunk, továbbra is mindent megtéve a vevõ megelégedettségéért, de az eddigiekhez képest hangsúlyos többletként mindezt az eddigieknél hangsúlyosabb üzleti kiválósággal. Mivel az Integrált Rendszer eddig is három irányítási rendszert (Minõségirányítási, Környezetirányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer) foglalt egységbe, ezért az irányítási jelleg erõsödését a továbbiakban célszerû erre utaló névvel Integrált Irányítási Rendszer (IIR) is hangsúlyozni. A kívánt célt pl. a dinamizálást nem kellõen támogató folyamatok, szabályok korszerûsítésével; folyamatos, 8

10 OVIT HÍRADÓ 2008/6. nem kampányszerû szabálykövetéssel, a mindennapi mûködésbe való jóval mélyebb beépüléssel; a szabályos és hatékony mûködést támogató informatikai platformok kiépítésével, szolgáltatások nyújtásával; következetes vezetõi munkával, stb. lehetséges elérni. A változást a fejekben kell kezdeni. Ezt intenzív képzésnek és kommunikációnak kell támogatnia. Meghatározó tényezõ a mindennapi, elkötelezett vezetõi munka, melyet megújuló IR-szervezettel, önértékelési segédlettel, stb. kívánunk támogatni. Mûködésünk korszerûsítésével nem hibázhatunk. Már csak csinálni kell Görgey Péter Környezeti rendszerek Az alapvetõen vevõközpontú minõségirányítással szemben a környezeti irányítási rendszerek bevezetésének az oka leginkább a környezettel kapcsolatos kényszerekben rejlik, ilyenek: a jogszabályi kötelezettségek, a vállalati és fogyasztói igények, a versenyképesség, a termékekkel szemben támasztott elvárások, valamint a környezeti tudatossággal összefüggõ költségek. Akárcsak a minõség terén, a környezeti irányítási rendszerekkel kapcsolatos elgondolás élvonalában is a brit innovatív szabványok jártak. A BS 7750-es számú, Környezeti irányítási rendszer címû szabványt az ISO 9000-esekkel összehasonlítható BS 5750-es alapján dolgozták ki. A BS 7750 és az ICC-koncepció együttesen képezi az 1836/93 számú, a környezeti auditrendszerben való önkéntes részvételrõl szóló EU Tanácsi rendelkezés alapját. Az utóbbi rendelkezés társadalmi és gazdasági téren egyaránt elõnyös. Lehetõvé teszi a nyersanyag-, víz- és energiafelhasználás csökkentését; a személyes felelõsség egy részét leveszi a vezetõk válláról; csökkenti a peres eljárások és a hatóságilag elrendelt (például a környezetvédelmi szabványoknak való nem-megfelelõség miatti) üzembezárások veszélyét. Segít minimálisra csökkenteni a hulladékok mennyiségét, a biztosítási díjakat, megnövelni a vállalat hitelképességét, javítani a vállalati imázst, az alkalmazottak motiválását és a biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. Az EU Tanácsának említett rendelkezése a ratifikálással 1993 júniusában valamennyi tagállamban jogerõre emelkedett. Az MSZ EN ISO es szabvány Hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása felerõsítette a környezeti terhelések lehetséges megelõzését, vagy legalább minimális szintre csökkentését, a környezet fokozott védelmét. Magyarországon felgyorsult a jogszabályi dereguláció, ezzel összefüggõen megjelent az MSZ EN ISO 14001:1997-es a Környezetközpontú irányítási rendszerek szabvány, amelynek alapja az EN ISO 14001:1996-os nemzetközi szabvány. A szabvány a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit írja le, hogy az alkalmazható legyen mindenféle típusú, nagyságú vállalat/vállalkozás részére. A szabvány alapvetõ célja a környezetvédelmi tevékenységek segítése és a szennyezõdés olyan mértékû megelõzése, amely egyensúlyban van a társadalmigazdasági szükségletekkel. Ha egy vállalat alkalmazza és bevezeti a környezetközpontú irányítási módszereket, akkor biztosítani tudja, hogy ezek eredménye optimális lesz az érdekelt felek számára. Ennek a nemzetközi szabványnak az alkalmazása azonban önmagában nem garantálja az optimális környezeti eredményeket. A szabványt 2004-ben módosították, ezt követõen jelent meg az új MSZ EN ISO 14001:2005-ös magyar szabvány. A szabvány általános elemei: a tárgy, a rendelkezõ hivatkozások, a fogalom-meghatározások, szakkifejezések. Fontos fogalmak: - a környezet: amelyben mûködik a vállalat, ennek közvetlen környezete, beleértve a levegõt, vizet, a földterületet, a természeti erõforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket, és ezek kölcsönös kapcsolatait. - a környezeti tényezõ: a vállalat tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely a környezettel kölcsönhatásba kerülhet. - a környezeti hatás: a környezetben végbemenõ minden nemû változás akár káros, akár hasznos, amely részben, vagy egészben a vállalat környezeti tényezõitõl származik. Ezeket a vállalatnak tevékenységei szerint kell számba venni, különös tekintettel a jelentõs tényezõkre. - a jogszabályi és egyéb követelmények: a vállalatnak minden jogszabályi elõírást, követelményt a tevékenységével összefüggésben ismernie kell, és be kell tartania, ezek eredményét folyamatosan nyilván kell tartania. A környezetvédelem alapjogszabályai: évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. Tv. A természet védelmérõl. 9

11 2008/6. OVIT HÍRADÓ évi LIV. Tv. Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl évi XLIII Tv. A hulladékgazdálkodásról. - felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre: a vállalatnak fel kell ismernie a tevékenységére jellemzõ, a környezetre esetlegesen hatással levõ potenciális veszélyeket és reagálnia kell a bekövetkezett eseményekre, balesetekre, meg kell elõznie vagy csökkentenie a bekövetkezõ környezeti károkat. - a nem-megfelelõségek, helyesbítõ/megelõzõ tevékenységek: a vállalatoknak eljárásokat kell létrehozni a nem-megfelelõségek azonosítására, kijavítására, az okok meghatározására és ezek megismétlõdésének megelõzésére. A vállalatok mindinkább törekednek ésszerû, környezetkímélõ mûködést elérni, és ennek megvalósítását bizonyítani, tevékenységüknek és termékeiknek, szolgáltatásaiknak környezeti hatásait szabályozott keretek között tartani, a vállalati környezeti politikájukkal és céljaikkal összhangban. A cégek tudatos környezeti tevékenysége a mindinkább szigorodó jogi szabályozás, a gazdaságpolitika és más környezetvédelmi intézkedések fejlesztése közepette megy végbe, miközben az érdekelt felek egyre növekvõ aggodalmuknak adnak hangot a környezettel kapcsolatos kérdéseket és a fenntartható fejlõdést felvetve. Az OVIT ZRt ben építette ki (a MIR-rel integráltan) és tanúsította a Környezetközpontú Irányítási Rendszerét. Folytatjuk! Pleininger József Felelõs vállalatként az MVM üzleti magatartásától nem idegen a közösségi szerepvállalás, amit a piac és a független szakmai testületek is régóta elismernek. Ezt tanúsítja többek között a magyar vállalatok épp a mai napon közzétett elszámoltathatósági rangsora, mely az egyes cégek átlátható mûködését, nyílt és az érintettekre figyelemmel lévõ vállalati magatartását minõsíti. Idén az elõkelõ negyedik helyezést érte el az MVM valamennyi hazai nagyvállalat között. Ezzel a helyezéssel az MVM lett a legjobb állami vállalat, egyúttal a legmagasabb helyezést érte el a villamosenergia-ipar társaságai között is. Az MVM Csoport vezetése ebben a szellemben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felelõs vállalati magatartást tanúsítva járuljon hozzá a magyar gazdaság gyors talpra állásához, és ezért az eddigieknél is költséghatékonyabb módon kíván eljárni. Mindezek kifejezéseként a társaság vezetése úgy döntött, hogy a reprezentációs tevékenység a továbbiakban minimálisra szorítkozzon. Ennek keretében a lehetséges legalacsonyabb szintre csökkenti, illetve elhagyja az évvégéhez kapcsolódó üzleti ajándékozást partnereinek, továbbá törli a cégcsoport következõ idõszakban tervezett rendezvényeit. A döntés kiterjed az anyavállalat MVM Zrt.-re és leányvállalataira (Paksi Atomerõmû, MAVIR, MVM Trade, stb.) egyaránt. Budapest, november 6. MVM Zrt. Kommunikációs Osztály Sajtóközlemény MVM Csoport hírek KÖZLEMÉNY Az MVM részt vállal a közös terhek viselésébõl Magyarország legjelentõsebb hazai tulajdonú energetikai cégcsoportja, a Magyar Villamos Mûvek társaságcsoport szolidaritást vállal az országgal és mindazokkal, akiket a nehéz gazdasági helyzet hátrányosan érint. Az MVM példát mutatva részt kíván vállalni a közös terhek viselésébõl és ezt üzleti partnerei számára is közvetíti. a Magyar Villamos Mûvek Zrt november 7-i rendkívüli közgyûlésérõl A közgyûlés által tárgyalt napirendi pontok többsége az MVM tervezett jövõbeli és meglévõ erõmûvi projektjeivel foglalkoztak. A közgyûlés elfogadta az MVM csoport középtávú üzleti stratégiájának évi aktualizált változatát. Az évente esedékes felülvizsgálat keretében történt módosítást a megváltozott szabályozási környezet és a változó piaci helyzet indokolta. Az MVM továbbra is kiemelt területként kezeli a termelõi portfolió fejlesztését, 10

12 OVIT HÍRADÓ 2008/6. ennek keretében új projekteket indít, melyek korszerû technológiai megoldásokkal környezetbarát, versenyképes villamosenergia-termelést tesznek lehetõvé hazánkban. Az MVM erõsíti jelenlétét a villamos energia kiskereskedelmi piacán is, viszont az üzleti tapasztalatok fényében fokozatosan visszavonul a távhõ-termelésben való részvételbõl. A közgyûlés egyetért az MVM Zrt. 74,9 % és a Mátrai Erõmû Zrt. 25,1 % tulajdoni hányadával az újonnan alapított Mátrai Villamos Mûvek Termelõ Zrt. (MVMT Zrt.) keretében megvalósítani tervezett új lignittüzelésû erõmûblokk létesítésével. Az MVM Igazgatósága a projekt indoklásaként hangsúlyozta, hogy az új erõmû létesítése az MVM számára a közeljövõ legjelentõsebb beruházásaként értékelhetõ, mely egyaránt szolgálja a nemzetgazdaság érdekeit és az állami tulajdonú MVM csoport értéknövelését. Az új blokk hazai energiahordozóra épül, magas hatásfoka és innovatív megoldásai révén javul a hazai energetikai rendszer hatásfoka, ezzel az ország környezeti állapota is. Az új blokk nagysága MW közötti, minimum hatásfoka 41 %, tervezett élettartama 40 év. A blokk kereskedelmi üzemét 2015-ben kezdi meg, 8 % elvárt minimális tõkearányos megtérülés mellett. A blokk alkalmas lesz a lignit eltüzelése mellett mintegy 10 %-ban biomassza tüzelésre is. A Közgyûlés felhatalmazta az Igazgatóságot a projekt elõkészítésének folytatására. A közgyûlés megismerte az MVM Zrt., a Bakonyi Erõmû Zrt. és az EUROINVEST Zrt. közös erõmû építési projekt tervét és támogatta annak megvalósítását. Az új 2*60 MW-os blokk a hazai villamosenergia-rendszerben eddig hiányzó csúcserõmûként fog üzemelni. A várhatóan már 2010-ben üzembe kerülõ új erõmû magas hatásfoka révén szintén a környezet terhelésének jelentõs csökkenését fogja eredményezni. Az új létesítmény egyrészt javítja a hazai energiarendszer szabályozhatóságát, a csúcsigények kielégítése révén, másrészt képes a villamosenergia-piacon keresett, értékes termék elõállítására, ezáltal jövedelmezõ beruházásként valósulhat meg. A közgyûlés meghosszabbította a Vértesi Erõmû Zrt. törzsrészvényeinek adásvétele tárgyában május 19-én megkötött Részvény Adásvételi Megállapodás szerinti zárási határnapot december 31. napjáig. A közgyûlés jóváhagyta az MVM Zrt. és a Miskolc város önkormányzata tulajdonában lévõ MIHÕ Kft. közötti, október 14-én kötött MIFÛ Kft. üzletrész értékesítésére vonatkozó Adásvételi Megállapodást. A döntés révén az erõmûvet üzemeltetõ MIFÜ Kft. az állami tulajdonú MVM-tõl az önkormányzat tulajdonába kerül, így biztosítva Miskolc város hõellátását a korszerû, egy éve átadott létesítmény révén. A közgyûlés a Magyar Energia Hivatal jelölése alapján, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen dr. Jakab Mariannát a közgyûlés napjától a évet lezáró közgyûlésig terjedõ idõszakra az MVM Zrt. Igazgatóságának tagjává választotta. A közgyûlés figyelemmel az ország nehéz gazdasági helyzetére és ebbõl fakadóan a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részérõl indokolt szolidaritás vállalására - a tisztségviselõk díjazását január 1. napjától december 31. napjáig a évi díjazás összegéhez képest 10%-kal lecsökkentette. Budapest, november 7. MVM Zrt. Kommunikációs Osztály MAVIR ZRT. Kommunikációs osztály Budapest, november 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY Két év felújítás után Budapest és térsége energiaellátásának biztonsága új alapokra helyezõdött Ünnepélyes keretek között avatták fel a Budapest és térsége villamosenergia-ellátását biztosító egyik átviteli hálózati alállomást Gödön. A térség legnagyobb beépített transzformátorkapacitásával rendelkezõ létesítmény amely egyben a fõváros villamosenergia-ellátásának egyik fõ csomópontja is a két évig tartó felújítási munkálatok alatt megszakítás nélkül üzemelt, mivel folyamatos mûködése elengedhetetlen energiabiztonsági tényezõ. A kétéves rekonstrukció nyomán a gödi alállomás úgy hazai, mint európai viszonylatban rendkívül korszerû villamosenergia hálózati csomóponttá vált. 11

13 2008/6. OVIT HÍRADÓ A 400/220/120 kv-os alállomás nemcsak Magyarország belsõ energiaellátásában játszik fontos szerepet, de ezen a létesítményen keresztül valósul meg a magyar és a szlovák villamosenergia-rendszer között fennálló két 400 kv-os átviteli hálózati összeköttetés egyike, amely az európai villamosenergia-rendszerek együttmûködésében is fontos elemmé teszi Göd alállomást. Az esemény kapcsán Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója elmondta, hogy a magyar villamosenergiahálózat legkoncentráltabb terhelését Budapest és környéke képezi, így figyelembe véve a növekvõ villamosenergia-igényeket is egy lehetséges (esetleg nagyobb kiterjedésû) üzemzavar is itt okozhatja a legjelentõsebb kiesést. Ezért volt szükséges az november 29-én üzembe helyezett, Göd külterületén kiépített alállomás felújítása. A projekt megvalósítása során elért eredmények között feltétlenül említést érdemel, hogy az alállomás üzemelése vagyis a fogyasztók ellátása a rekonstrukció teljes idõtartama alatt folyamatos és zavarmentes volt. Ebben jelentõs szerepe volt a kivitelezési munkálatokat fõvállalkozóként végzõ OVIT ZRt. nagy tapasztalatának és szakértelmének, valamint a mûszaki ellenõri tevékenységet ellátó MVM ERBE Zrt. mérnökirodai támogatásának, és a helyszíni személyzet pontos és gondos munkájának is. tette hozzá a MAVIR vezérigazgatója. A MAVIR ZRt., mint átviteli rendszerirányító feladata, hogy a magyar villamosenergia-rendszer részét képezõ átviteli hálózaton a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelõ stratégián alapuló fejlesztési, felújítási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységével biztosítsa a hálózat hosszú távú, biztonságos rendelkezésre állását, ezzel pedig a hazai villamosenergia-ellátásbiztonság európai szintjének fenntartását. A fenti cél elérése érdekében a MAVIR ZRt. az átviteli hálózat fejlesztése mellett az átviteli hálózat teljes körû technológiai rekonstrukciójának 2010-ig történõ megvalósítását tûzte ki célul. Ezen felújítási tevékenység keretében került sor a Göd 400/220/120 kv-os alállomás rekonstrukciójára is. A 2006 végén megkezdett és idén befejezett felújítás keretében az alállomási technológia egységesítése érdekében a 400 kv-os kapcsoló-berendezésben található kén-hexafluorid (SF6) gáz szigetelésû mezõk teljes egészében átépítésre kerültek, mégpedig hagyományos primer készülékek alkalmazásával. Teljes egészében új (digitális) védelmi és irányítástechnikai rendszerek épültek ki a technológiák nagy biztonságú, folyamatos kiszolgálására az alállomás mindhárom feszültségszintjén. A 120 kv-os technológiában a korábban lecserélt megszakítók kivételével teljes egészében lecserélésre kerültek a primer készülékek, mégpedig korszerû, európai színvonalú berendezésekre. Közbeszerzési eljárás keretében a környezetvédelmet is kiemelt szempontként kezelve megvalósult a régi olajszigetelésû söntfojtók új, 18 kv-os száraz, csökkentett veszteségû és zajszintû mûgyanta szigetelésû söntfojtókra történõ cseréje. (Ezekkel a söntfojtókkal lehet biztosítani, hogy a hálózat optimális feszültségtartományban üzemeljen.) A rekonstrukció eredményeképpen ez év augusztusában az alállomás Albertirsa kezelõközpontból távkezeltté vált. Ez azt jelenti, hogy a teljes alállomási technológia felügyelete Albertirsa kezelõközpontból történik és onnan kerülnek elvégzésre a szükséges beavatkozások (kapcsolási mûveletek) is. MAVIR ZRT. Kommunikációs osztály Budapest, november 14. SAJTÓKÖZLEMÉNY Megkezdõdött a magyar és román villamosenergiarendszer összekapcsolásának elõkészítése A MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.) és a román rendszerirányító Transelectrica együttmûködésében megkezdõdtek a Békéscsaba Nadab (Románia) közötti új 400 kv-os hálózati összeköttetés feszültség alatti próbái november 12-én a MAVIR és a román villamosenergia-ipari rendszerirányító Transelectrica megkezdte a Békéscsaba Nadab 400 kv-os határkeresztezõ távvezeték, valamint az Arad megyei 12

14 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Nadabon található 400 kv-os alállomás üzembe helyezéséhez szükséges feszültség alatti próbákat. A magyar és román rendszerirányítók tervei szerint a sikeres próbaüzemet követõen az új távvezeték bekapcsolására várhatóan december 10-én kerül sor. Egyszer volt Az új 400 kv-os összeköttetés mindkét ország számára nagy jelentõséggel bír, mivel egyrészt növeli a térség ellátásbiztonságát, másrészt a határkeresztezõ kapacitás mindkét oldali emelésével hozzájárul a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok bõvítéséhez. Az új távvezeték ezeken túlmenõen jelentõs infrasrukturális elemét képezi az alakulóban lévõ egységes európai villamosenergia-piacnak is, mivel elõsegíti a regionális együttmûködést és növeli az európai egyesített villamosenergia-rendszer (UCTE) hálózatának üzembiztonságát. MAVIR ZRT. Nem tanulok spanyolul (Megjelent az OVIT HÍRADÓ számában) Nemrégiben elköteleztem magam a spanyol nyelv tanulására, s azt most ünnepélyesen visszavonom. Ennek két alapvetõ oka van. Az egyik, hogy hallottam két viccet. Az elsõ: Két hazánkfia kapálgat a bécsi mûút mellett. Egyszer csak megáll mellettük egy remek kocsi, és kikiabál belõle egy férfi, Sprechen Sie deutsch? a két atyafi nem válaszol. Parlez vous francais? A két atyafi nem válaszol. Italiano?. English? Miután az atyafiak erre sem válaszolnak, az autós mérgesen legyint és elrobog. Kis idõ múlva az egyik megszólal: Te bátyó, mégis csak jó lenne valami idegen nyelvet tanulni, az életben sokszor hasznát vehetnénk. Mire a másik: Minek? Láthattad, ez itt négy nyelven is beszélt, és mégsem vette semmi hasznát! A második: Egy magyar kint van Párizsban, lát egy gyönyörû nõt, és szeretne vele megismerkedni, de sajnos csak magyarul beszél. Gondol egy merészet, odalép a nõ mellé, elõvesz egy darab papírt és ceruzát, és rárajzol a papírra egy tányért, egy villát és egy kést. A nõ bólint, és elmennek együtt vacsorázni. A férfi remekül érzi magát, és ezért rajzol egy dobot, két dobverõvel és hangjegyeket. A nõ bólint, és elmennek egy zenés mulatóba. Éjfél után hazakíséri a nõt, aki a kapualjban elkéri a papírt és a ceruzát, és rárajzol egy rekamiét. A férfi bólint, kezet csókol, és eljön, de még itthon is azon töpreng, vajon hogy tudta kitalálni ez a ragyogó nõ, hogy õ kárpitos! Ez az egyik ok, a másik, hogy amikor a napokban már éppen el akartam mélyedni a spanyol nyelv rejtelmeiben, egy prospektus érkezett a nevemre. A prospektust magyar ember írta, magyar nyelven, magyarok részére, de valahol, valami nem stimmelt. A következõket olvastam: Vegyen részt a szemináriummal egybekötött zsugorcsomagolási bemutatón! ezt hirdette az ACSI! 13

15

16 2008/6. OVIT HÍRADÓ Ácsi ACSI! Mi lehet ez? Zsugorcsomagolás? Miért kell a zsugort csomagolni, és ha kell, miért kötik össze szemináriummal, és miért nem jártam én ez ideig soha ilyen szemináriumra. Ez a rejtély nekem való feladat! A személyzeti és oktatási osztály dolgozói nyilván nem lehetnek meg szemináriummal egybekötött zsugorcsomagolás nélkül. Már éppen jelentkezni akartam a tanfolyamra, amikor saját gyermekem szégyent hozva õsz fejemre megmagyarázta, hogy mi is az a zsugorcsomagolás. Kiderült, hogy ez technikai fejlõdésünk egyik nagyszerû vívmánya, mely csodálatosan egyszerû gépi segítséggel kiszívja a fóliatasakból a levegõt, és ezáltal konzerválja és elállóvá teszi pl. a kopasztott kappant. Meglepõ, hogy ezek a mai gyerekek mi minden újdonságot ismernek, és nekünk javakorabelieknek bizony igyekezni kell, hogy ne maradjunk el mögöttük. A mi idõnkben még egész más témák voltak, és tanáraink fõleg a történelemre, földrajzra és a természetrajzra fektettek nagy súlyt. Még ezekrõl elmélkedtem magamban, amikor egy vastagon szedett újságcikk került a szemem elé: Védekezzünk a csócsárlók ellen! Tessék?... Mi az ördögök lehetnek azok a csócsárlók, amik ellen védekeznünk kell?! Egerek? Patkányok?... Nem. Azok rágcsálók. Csócsárlók nyilván azok, amelyek csócsálnak, mint pl. a bivalyok, de miért kell ellenük védekezni? Biztos csótányok! A csótányok csócsárolnak?... Nem, ez sem jó. De hát, végül is, tudnom kell, hogy mi ellen védekezzem, nehogy ezek a csócsárlók végül a népünk emelkedõ életszínvonalát veszélyeztessék! Kutatásaimra végül is a magyar értelmezõ szótár adott egyértelmû és világos választ, amibõl kiderült, hogy csócsárlóknak nevezzük a gabonafutrinka lárváit, amelyek a búzában, rozsban stb. tesznek mérhetetlen károkat. El is határoztam, hogy ha ilyent észlelek az Aradi utca 60.-ban, azonnal felveszem ellenük a harcot, még az elsõ emeleten. Miután a spanyol nyelv tanulását elvetettem, elhatároztam, hogy az itt felszabaduló idõmet és energiámat egyéb hasznos célokra fordítom, és valahol másodállást vállalok. Ma már minden valamire való dolgozónak van másod, vagy harmadállása. Ez lehet egy vidéki TSZ-nél anyagbeszerzés, kisiparosnál bedolgozás, lángossütõnél zsírmelegítés, palacsintasütõnél lekvárkeverés, grillsütõnél nyársforgatás, vagy adóbevallásnál szaktanácsadás, stb. Én slágerszövegírói másodállást vállalnék legszívesebben, miután ez az én elég minimális szókincsemmel is megoldható. Pédaképeim az akkor még fáj, fáj, fáj, fáj vagy a Négy szürke fal, igen, négy szürke fal címû örökbecsû magyar slágerek. Az elsõ dalom egy alig használt lyukkártyagéprõl szólna, ami csak lyukaszt, csak lyukaszt, csak lyu-lyu-lyu-lyukaszt, míg az eredménye sok jó keblet dagaszt, avagy könnyeket fakaszt, dagaszt és fakaszt, csak te meg ne akaszd. A dal eszmei mondanivalója tulajdonképpen a sorok mögött van, és elvont értelemben az érzékek feletti magasságokba vezet, mindazonáltal nem nélkülözi a kritikai realizmus alapjait. Természetesen, sok függ a hangszereléstõl és az elõadó mûvészi átérzésétõl, mert ahhoz, hogy ebbõl közkedvelt sláger legyen, okvetlenül szükséges a dagaszt és fakaszt közötti sikolyok mély emberi improvizálása. Az is lehet, hogy számomat önmagam adom elõ, önmagamnak négy szürke fal között! Igen, négy igen szürke igen fal között. igen igen én igen írtam Fikó igen Béla Vidéki nyugdíjas-találkozók Felsõzsolca Nyugdíjasainkról Kasztovszky Béla Elrepült gyorsan egy év, és meghívásunkra ismét gyülekeztek október 3-án Felsõzsolcán a keleti régió nyugdíjasai. Sajnos, most is volt olyan, akit vártunk, de állapota miatt nem tudott eljönni. A találkozó közben kaptuk a hírt, hogy volt üzemigazgatónk, Oczella János meghalt. A szokásos üdvözlõ szavak után egyperces néma felállással emlékeztünk a közelmúltban elhalálozott nyugdíjasokra. Ezután Takács Attila, területi fõmérnökünk köszöntötte és tájékoztatta a találkozó résztvevõit az eltelt idõszak munkáiról, eredményeirõl, az iparágban és az OVIT-nál bekövetkezett személyi és szervezeti változásokról. 16

17 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Átadta új vezérigazgatónk, Horváth Miklós jókívánságait is, aki egyéb kötelezettsége miatt nem tudott eljönni. Polczer Ferenc, a nyugdíjas bizottság elnöke számot adott a nyugdíjasok helyzetérõl, a segélyezésrõl, a nyugdíjas klub mûködésérõl. Bicske Korán ébredtek október 9-én azok a szerelésvezetõségi nyugdíjasok, akiknek egészségi állapota megengedte, hogy Budapesttõl távol esõ lakóhelyükrõl eljöjjenek a bicskei nyugdíjas-találkozóra. Az utazás módja különbözõ volt. Többségük vonattal érkezett a Keleti és Nyugati pályaudvarra, majd innen bérelt autóbusszal a bicskei telephelyre. Voltak olyanok is, akik személygépkocsival érkeztek közvetlenül Bicskére. Horváth József, a szakszervezet elnöke a szakszervezeti munkáról, segélyezésrõl és a C- tarifáról adott tájékoztatást. Ezután már az ízletes ebéd közepette megkezdõdött a beszélgetés, emlékezés a régi szép OVIT-os évekre, majd a fényképek is elõkerültek a résztvevõk családjairól. Az ez évi találkozó rendhagyó volt. Déli 12 órakor a nyugdíjasok Liebig László telephelyvezetõvel a gyönyörû õszi napsütésben körbesétálták a telep területét, és megtekintették az új hálózatszerelõ eszközöket és a gépparkot. Az üzemlátogatásról visszatérõknek Ollé Béláné és Szalay Lajosné adta át az OVIT ZRt. ajándékát, melyet nagy örömmel vettek át. Gyorsan eltelt az idõ, és nyugdíjasaink feltöltõdve indultak hazafelé, annak reményében, hogy jövõre újra találkozhatnak. Debnár Péter A további program már a szokásostól eltérõen a régi 1-es út melletti Báder Étteremben folytatódott, ahová a bérelt busszal és személygépkocsikkal érkeztek a találkozó résztvevõi. A változás oka az volt, hogy a telephely második emeleti termébe csak nehezen 17

18 2008/6. OVIT HÍRADÓ tudtak volna felmenni, és onnan lejutni a fájós lábú nyugdíjasok. A tágas étteremben szépen szervírozott, kényelmes elhelyezést nyújtó körasztalok mellett, jó hangulatban foglaltak helyet a nyugdíjasok. A találkozón részt vettek a Távvezeték Üzletigazgatóság vezetõi: Bilik András üzletigazgató, Márton Tibor helyettes üzletigazgató, Kovács Zoltán üzemvezetõ, valamint Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke és Ollé Béláné, a találkozó fõszervezõje. A nyugdíjas hálózatszerelõ munkatársakat Bilik András úr köszöntötte, és tájékoztatta a évben cégünknél történt változásokról. Elmondta: Somogyi István vezérigazgató úr április hónapban nyugdíjba vonult, helyette Horváth Miklós vette át a társaság vezetését, aki elõtte a Paksi Atomerõmûben dolgozott. Változás történt szervezeti életünkben is: létrejött a Karbantartási Igazgatóság, amely tevékenységét elsõsorban a Paksi Atomerõmûben folytatja. Továbbiakban részletesen szólt a hálózatépítési feladatokról, kiemelten a Hévíz-Szombathely és a Pécs-országhatár 400 kv-os távvezetékek munkálatairól. Megerõsítette, hogy az OVIT ZRt. fejlõdése töretlen, helye és szerepe továbbra is meghatározó a villamosenergia-iparban. Befejezésül Veres Istvánnak, nyugdíjba vonulása alkalmából, átadta a társaság aranygyûrûjét, és minden kedves nyugdíjas kollégának jó erõt, egészséget kívánt a jövõ évi viszontlátásig. Ollé Béláné a szakterületi nyugdíjasokról adott tájékoztatást. Elmondta: 128 nyugdíjasnak küldtek meghívást, melybõl 89-en válaszoltak. Többen egészségi állapotuk miatt nem indulhattak útnak, végül 72-en jöttek el a mai találkozóra. A nyugdíjasok átlagéletkora 71 év. A legidõsebbekbõl 3 fõ 89 éves, 1 fõ 92 éves és 1 fõ 94 éves. Sajnos, a évben is magas volt az elhalálozás a szerelésvezetõségi nyugdíjasok között: 11 fõ hunyt el; róluk személyesen is megemlékezett. Polczer Ferenc a Nyugdíjas Bizottság nevében köszöntötte a találkozó résztvevõit. Rövid tájékoztatást adott a Bizottság tevékenységérõl, a szociális- és temetési segélyezésrõl, az alacsony nyugdíjjal rendelkezõk év végi segélyezésérõl, amelyet ez évben is étkezési utalvány formájában kapnak meg legrászorultabb nyugdíjasaink. Végül minden nyugdíjastársnak jó egészséget, szerencsés hazatérést kívánt kedves családjához. A tájékoztatások után megkezdõdött az ebéd felszolgálása. A jóízû, bõséges ételek, italok elfogyasztása, a kellemes, baráti beszélgetések tovább fokozták a hangulatot. Az együttlét pár órája gyorsan eltelt, és négy órától megkezdõdött a búcsúzkodás és hazautazás, abban a reményben, hogy jövõre ismét találkozhatnak egymással. A találkozóról hazatért nyugdíjasok késõ este tértek nyugovóra. Gondolataik vissza- visszatértek egy mozgalmas, de számukra örömteli eseményhez, amelyet a hosszú út fáradalmai sem tudtak elfeledtetni. Göd Polczer Ferenc Október 10-én, egy szép napsütötte péntek délutánon ismét megrendezésre került a szokásos nyugdíjastalálkozó. Gyönyörûen terített asztalok várták a szép számban megjelent vendégeket. Szabó Lajos üzletigazgató úr szívélyesen üdvözölte a megjelenteket, beszélt az új vezérigazgatóról, Horváth Miklós úrról, aki április 14-étõl látja el az OVIT ZRt. vezetõi posztját. Beszédében az igazgató úr ismertette a KAGÜ sikeres, európai hírû tevékenységét, amely a 18

19 OVIT HÍRADÓ 2008/6. társaság bevételének 20 %-át eredményezte. Végül OVIT-aranygyûrût adományozott a nyugdíjba vonult Tüske Lászlónak. Ezután Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke kapott szót, és mind a maga, mind a Bizottság nevében köszöntötte a találkozón résztvevõket. Ezt követõen rövid tájékoztatójában ismertette a Nyugdíjas Bizottság és a Nyugdíjas Klub tevékenységét, és beszámolt a cég nyugdíjasokkal kapcsolatos segélyezési gyakorlatáról. Ennek értelmében az alacsony nyugdíjjal rendelkezõk és rászorulók idén is megkapják a szokásos étkezési utalványokat. Örömmel tudatta, hogy õsztõl a Nyugdíjas Bizottság lehetõséget kapott arra, hogy az OVIT ZRt. intranet portálján is nyújtson tájékoztatást. Kérdésre válaszolva Polczer Ferenc úr elmondta, hogy az évente felhasználható kw-órák száma rõl re csökkent, de az áramdíjkedvezmény továbbra is jár mindenkinek. Szót kapott még Ungi Károly úr, volt gödi telepvezetõ is, aki beszédében méltatta a gyönyörûen felújított gyárat és ebédlõt, ahol az OVIT minden évben szeretettel és bõséggel látja vendégül nyugdíjasait. Ezt követõen megemlékezett az elhunyt Gulrich Györgyrõl. A nyugdíjasok nevében Nagy Lajosné mondott köszönetet az OVIT ZRt. és a KAGÜ vezetõségének a találkozó megrendezéséért, valamint Lovász Istvánnénak, aki a találkozó szervezését és lebonyolítását végezte, Márton Istvánné és Orszáczky József segítségével. A meghívott Ther Jánosné beszámolt a gödi nyugdíjasok szeptemberi vizsolyi kirándulásáról. A sok érdekes beszámoló után következett a háromfogásos, jó hangulatú ebéd és kötetlen beszélgetés. Mindenki jól érezte magát, és örült az ajándékba kapott szép törölközõnek. Molnár Józsefné Tatabánya Szlogenünk: Ugyanazok ugyanitt ugyanúgy! Október 22-én Tatabánya-felsõn a Szent István út 7. sz. alatti Széchenyi István Mûvelõdési Házban, déli 12 órakor kezdõdött az OVIT ZRt. Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnöksége által rendezett nyugdíjastalálkozó. A találkozó elnökségébõl a megnyitót Baranya Gyula fõmérnök úr tartotta. Elöljáróban elnézést kért, hogy a találkozón új vezérigazgatónk, Horváth Miklós úr, más hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de kérte jókívánságainak átadását. Folytatásként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Polczer Ferenc urat, az OVIT Nyugdíjas Bizottságának elnökét és Horváth József urat, az VDSZSZ OVIT Tagszakszervezetének vezetõjét, valamint Varga László urat, a Nyugdíjas Bizottság örökös tagját. Külön köszöntötte Petényi György urat, a Tatabányai Erõmû Nyugdíjas Klubjának vendégként meghívott vezetõjét. 19

20 2008/6. OVIT HÍRADÓ Baranya Gyula fõmérnök úr számszerû adatokkal ismertette a évi üzletpolitikai és üzleti tervfeladatokat, az átviteli hálózat rekonstrukcióját, a különbözõ megrendeléseket, amelyeket az OVIT ZRt. dolgozói becsületesen és jó minõségben elvégeztek, sõt, túlteljesítettek. Mivel a különbözõ árbevételek is megérkeztek, ígéretesnek mondható, hogy az OVIT ZRt. jó gazdasági évet zárhat. Ezután Polczer Ferenc úr emelkedett szólásra. Beszámolt a évi nyugdíjas létszámváltozásokról, és név szerint megemlékezett az ez évben elhunytakról, akik emlékének egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlévõk. Mint minden találkozón, most is felhívta a jelenlévõ nyugdíjasok figyelmét a szociális támogatásokra, amelyet segély esetén étkezési utalvány formájában biztosít a cég. Szólt a temetési segélyekrõl, az OVIT-üdülõkrõl, buszos kirándulásokról, ezek igénybevételének lehetõségeirõl. Horváth József úr felszólalásában örömének adott hangot, hogy a szakszervezeti mozgalom ismét fejlõdésben van: jelentkeznek új belépõk, a régi tagok pedig tevékenyen részt vállalnak a feladatokból. Elmondta, hogy eleget tesznek minden jogos segélykérelemnek is. Mindezek után Polczer Ferenc úr felkérte a vendégként érkezett Petényi György urat, hogy ismertesse Nyugdíjas Klubjuk tevékenységét, célját, eredményeit, hogy a jelenlévõk azt megismerhessék, esetenként a klubnapokon részt vehessenek. Petényi György úr elõadásában megemlítette, hogy az OVIT megalakulásakor õ maga is három éven át dolgozója volt a vállalatnak. Onnan a Bánhidai Erõmûbe került, nyugdíjba vonulása után pedig megalapította az erõmû közelében felépült lakótelepen az ott lakó nyugdíjasok klubját. Alapítványi rendszerben mûködtetik a klubot, ez egy kicsit eltér az üzemi nyugdíjasok összejöveteli, szórakozási, kulturális és segélyezési formáitól. Ennek részletes ismertetése hosszú idõt vett volna igénybe, ezért felkérte a helybéli érdeklõdõket, hogy kérdéseikkel keressék fel õt, örömmel ad tájékoztatást. A felszólalások, tájékoztatások után a teremben megállapítható volt, hogy a múlt évinél többen jöttek el. A kiküldött 76 meghívóra csak 65 visszajelzés érkezett többen betegséget és egyéb nehézséget jeleztek, így mintegy 50 nyugdíjas jelent meg a mai találkozón. 20

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére.

A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére. A CERTOP társadalmi felelősségvállalása az energia témában és üzenete a vezetők részére BEMUTATKOZÁS Hálózatunk első szervezetét 1998-ban a tanúsítási tevékenység iránt fokozódó igények hívták életre,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A konferencia a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A piacnyitás értékelése és aktuális energetikai kérdések Sopron, Hotel Szieszta 2008. október

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató Az árufuvarozás jelentősége a GYSEV stratégiájában,

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben