Tisztelt Munkatársaim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Munkatársaim!"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás bõvítése... 5 Új belépõ... 6 Mindennek megvan az órája Személyi hírek... 8 Az Integrált Rendszer hírei... 8 MVM Csoport hírek Egyszer volt Nyugdíjasainkról Iparági focidöntõ Százhalombattán Iparági tekeverseny Tatán Humor Sarok Hotel OVIT hírdetés Integrált Rendszer rejtvény Nekrológ Szerkesztõségi közlemények Rejtvény Kiadásért felelõs: Horváth Miklós vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda

2 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Tisztelt Munkatársaim! Az ember aktív munkában töltött korszakára az jellemzõ, hogy a mindennapjait, sokszor és sokaknak a hétvégéit is az tölti ki, ami a megélhetéséhez, foglalkozásához, esetleg a hívatásához kapcsolódik. Tapasztalhatjuk magunkon, nehezen megy, sõt talán már eszünkbe sem jut a kikapcsolódás. A megoldandó feladatok sokasága, a jobban élés vágya, az elõbbre jutás szándékának kényszerítõ ereje rátelepszik egész lényünkre, baráti és családi együttlétünkre, már-már legnagyobb ünnepeinkre is. Gyakran érezzük, hogy nincs ez így jól, tudjuk, másképpen kellene élnünk, mégis ritkán teszünk ellene, nemigen szakítjuk ki magunkat a mókuskerékbõl. Pedig biztos vagyok abban s gondolom, sokan értenek egyet velem -, hogy az emberiség nem véletlenül iktatott ünnepeket az év 365 napjába, és mi is jól tesszük, ha számon tartjuk ezeket. Nem tekinthetjük véletlennek azt sem, hogy a zene, a képzõmûvészet, a költészet és az irodalom jól ismert, jelentõs mûveinek sokasága a Karácsonyhoz, annak eseményeihez kapcsolódik. Mi lehet az oka ennek? Pontosan nem tudhatjuk, de feltételezhetjük, hogy a szerzõket, alkotókat, a költõket és írókat egyszerûen vagy tán titokzatosan megérintette a Karácsony üzenete. Így arra bíztatok mindenkit, hogy mi se próbáljuk meg a hatása alól kivonni magunkat. Legyen az ünnep a Családé, a szereteté és az újra töltekezésé. Tisztelettel gondoljunk azokra közöttük munkatársainkra is -, akik ügyeleti rendben, vagy munkával töltik el ezeket a jeles napokat, hiszen az élet nem áll, nem állhat meg. De a Karácsony legyen egy kicsit más, olyan, ami képes lesz meghatározni az azt követõ napokat is. Ezen gondolatok jegyében kívánok szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket, sok sikert és jó egészséget a 2009-es esztendõre! Horváth Miklós vezérigazgató 1

3 2008/6. OVIT HÍRADÓ Így alakult ki az alállomás végleges, jól áttekinthetõ képe. Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója Az átviteli hálózat alállomásain jelentõs primer és szekunder rekonstrukciós munkák folytak az elmúlt években. Ezek közül is kiemelkedett a fél évszázados múltra visszatekintõ gödi alállomás átépítése mind a mûszaki terjedelmet, mind a munka összetettségét tekintve. A kivitelezés a 120 kv-os régi vasbeton portálok és a sodronyos gyûjtõsínek csõgyûjtõsínre történõ cseréjével kezdõdött. Közben elindult a 400 kv-os szekunder rekonstrukció a mezõorientált reléházak építésével és a bennük elhelyezésre kerülõ védelmi és irányítástechnikai berendezések elõszerelésével, majd telepítésével. A 400/120/18 kv-os transzformátorok kikapcsolásakor kellett a hozzájuk kapcsolódó valamennyi feszültségszinten a rekonstrukciót elvégezni, így egyidõben dolgoztunk a 18 kv-os kapcsolóépületen, a 120 kv-os transzformátormezõben és a 400 kv-os teljes mezõsoron. A 220 kv-os régi kapcsolóberendezések és portálok bontása után hozzáfogtunk a visszakerült 220/120/10,5 kv-os transzformátor és mezõinek szereléséhez. Emellett folyt az alállomási kerítés cseréje és a tûz és vagyonvédelmi rendszer kiépítése. A kivitelezési munka befejezõ fázisban építettük át a 120 kv-os mezõket, telepítettünk mindhárom 400 kv-os transzformátorhoz légmagos söntfojtókat, átalakítottuk a tûzivízrendszert, és üzembe helyeztük a dízel generátort. A felsorolt munkák eredményeként lehetõvé vált az alállomás albertirsai kezelõközpontból történõ távkezelése. Legvégül a feleslegessé vált vagyonvédõfalak, transzformátoralapok, söntfojtó épületek, kábelcsatornák és szabadtéri elosztószekrények elbontására került sor, valamint megszépült a vezénylõ és relétér is, amelyek a késõbbiekben mûszaki múzeumként is funkcionálhatnak november 12-én került sor a hivatalos átadási ünnepségre, amelyen részt vettek az üzemeltetésben, tervezésben, kivitelezésben, mérnökirodai tevékenységben részt vevõ cégek, valamint a készülékek és berendezések beszállítóinak képviselõi. Ünnepi beszédében Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója köszönetet mondott valamennyi résztvevõnek a sikeres projektért, és kiemelte, hogy a teljes átépítés alatt sem üzemzavar, sem személyi sérüléses baleset nem történt. Ezt követõen Dr. Sánta Károly az ELMÜ-ÉMÁSZ Mûszaki Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója méltatta, hogy Budapest és környéke ellátásának szempontjából különösen fontos szerepet játszó gödi alállomás átépítésébõl a több mint félmillió fogyasztó a kiváló szervezésnek valamint az üzemeltetõk és kivitelezõk közötti egyeztetéseknek köszönhetõen semmit sem érzékelt, ellátásuk folyamatos volt. Az alállomás avatása alkalmából elismerések átadására is sor került. A MAVIR ZRt. vezérigazgatója Neukum Zoltán mûszaki igazgatónkat és Decsiné Vaszily Valériát 2

4 OVIT HÍRADÓ 2008/6. (MAVIR ZRt.) a Göd 400/220/120 kv-os alállomás rekonstrukciója során végzett kiemelkedõ színvonalú munkájáért emlékérem kitüntetésben részesítette. toronyalapokig. A darabok a közúti szállítás szempontjából kivétel nélkül mind túlméretesek. Nyolc jármûbõl álló konvojunk három részben, egymást követve indul az esti órákban a kikötõbõl. A finom ebéd elfogyasztása után a program az alállomás bejárásával végzõdött. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az OVIT ZRt. valamennyi dolgozójának, akik munkájukkal hozzájárultak e sikeres projekt megvalósításához. Molnár Tamás Szélerõmûpark és õzek Mint köztudott, a Kisalföld szeles vidéke hazánknak. A ökologikus szemlélet szerint ezért ez helyszíne lehet a környezetet egyáltalán nem szennyezõ módon a szélenergia villamos energiává alakításának. Két spanyol cég, a beruházó Iberdrola Renovables és a szélgenerátorokat gyártó Gamesa kért és kapott így engedélyt Kisigmánd mellett 25 darabból álló, összesen 50 MW csúcsteljesítményû szélerõmûpark létesítésére. Az egyenként átlagosan 51 tonnás toronyelemek - melybõl 5 db alkot egy tornyot -, a 45 m hosszú kalodába összefogott széllapátok (3db / torony), a 76 tonnás gondola (a generátor), és az orrkúp a helyszíntõl kb. 30 km-re fekvõ gönyûi kikötõbe érkeznek hajón antwerpeni átrakással Észak-Spanyolországból. Az OVIT Szállítási üzeme elnyerte a megbízást, elvállaltuk a kikötõi darus átrakást és a helyszínre szállítást a kisigmándi határba, kukoricatáblák között murvás földutakon a Közúti közlekedésünk idõbeli korlátozása a nagy méretek miatt, a csúcsforgalom elkerülése érdekében szükséges. A lapátgarnitúrát az 57 m hosszú forgózsámolyos ami a kanyarodásokat teszi lehetõvé - 3

5 2008/6. OVIT HÍRADÓ szerelvényünk hozza az M1 autópálya érintésével, a többi jármûvünk pedig éjszakánként teljes sárga villogós díszkísérettel, rendõri forgalombiztosítás mellett vonul át Komárom városán. vasúti fõvonal keresztezése a sûrû vonatforgalom közepette 57 m-es jármûvünkkel, autópályára fel- és lehajtás, szállítás éjszaka stb.) teljesítése is. A fárasztó komplex feladatot rutinos csapatunk eddig sikerrel, a spanyolok által is elismert magyar virtussal oldotta meg, így bízunk presztízsünk további erõsödésében. E referencia alapján reméljük, jövõre szintén részt tudunk majd venni hasonló munkákban. Egy kész szélerõmû kb. 100 m magas, a rotor átmérõje 76 m. Elképzelhetõ, hogy mekkorák közelrõl! De aki az M1 autópályán közlekedik Komárom térségében, az autóból láthatja már az álló tornyokat. A legközelebbi torony alig 150 m-re van, de több is látszik kisebbnagyobb távolságban. A kedves Olvasónak akkor eszébe juthat, hogy ezek a monstrumok a Szállítási üzem munkájával jutottak el oda, végleges helyükre. Firbás Miklós MÁV-os projektek Éjfél körül érünk a lerakóhelyekre, sokszor lámpáink fénykévéjébe be- és elugró õzek, rókák, sõt olykor vaddisznókonda társaságában. A fényben megállva szinte dermedten bámulnak, mit is keresünk éjszakai birodalmukban... Délelõtt meghatározott sorrendben veszi le két autódaru a darabokat trélereinkrõl az alap mellé, hogy az építés technológiai folyamata szerint tudja majd az építõ daru azokat egymásra emelni. Azután visszatérünk a következõ torony elemeiért a kikötõbe. Számunkra legfõbb feladat a hajóérkezések - kirakások elszállítások folyamatának megszervezése, amelyet a kivitelezés sok szereplõjével hajósok, kikötõsök, darusok, vasutasok, rendõrök - közösen, összehangoltan tudunk csak megoldani. Még jó, hogy riadt éjszakai barátainkkal a határban már nem kell egyeztetnünk. De ott vannak számunkra még a túlméretes szállítások egyéb feltételeinek (a hegyeshalmi kettõs vágányú Az OVIT és a MÁV komolyabb üzleti kapcsolata még 1994-ben, a nyilvános pályázaton elnyert Budapest Hegyeshalom vonal alállomásainak átépítésével kezdõdött, ami az eltelt idõben persze számos, nem kevésbé jelentõs munka mellett 2008-ban is folytatódott. A megbízást még 2007 õszén, közbeszerzési pályázat keretében, nagyon szoros versenyben kaptuk meg, és négy (vasúti) régió (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) összesen 20 alállomását érintette. A feladat nagyrészt primer (120 és 25 kv-os) készülékek cseréjét jelentette, de volt benne vontatási transzformátorok teljes felújítása, transzformátoralapok bõvítése és átépítése, fázishatár-váltó automatika cseréje, alállomási földelõháló minõsítése is. A megvalósítási határidõ nagyon szoros volt: június 30., amit azzal vállaltunk fel, hogy - a kiírás szerint a szerzõdéskötésre szeptember 30-ig sor kerül. Már az eredményhirdetés is késett, de ami még szokatlanabb volt, hogy az OVIT által 2007 novemberében aláírt - lényegében a MÁV által összeállított - szerzõdéseket csak 2008 februárjában kezdtük aláírva 4

6 OVIT HÍRADÓ 2008/6. visszakapni, sõt egyik régióra csak június végén(!). A kérdés adott volt: várjunk-e mindennemû intézkedéssel sarkosan az aláírt szerzõdésekig ebben az esetben 2008-ban be sem lehetett volna fejezni -, vagy kezdjük el az alvállalkozók kiválasztását és a készülékek megrendelését. Természetesen az utóbbi történt. A kivitelezés lebonyolítása során volt alkalmam a vasúti ügymenet rejtelmeibe betekinteni, persze itt is voltak eltérések az egyes régiók között. A november végén megrendelt készülékek áprilismájus folyamán érkeztek be, így az 50 db 120 kv-os, 100 db középfeszültségû mérõváltó és 20 db megszakító cseréjének megszervezése (az alvállalkozókkal és a MÁV-osokkal való kapcsolattartásban Mester Péter, az építészetet illetõen még Varga Béla segített) nem volt egyszerû, különösen annak fényében, hogy a vasúti üzemet természetesen mindvégig fenn kellett tartani, így egy-egy régióban egyszerre legfeljebb egy alállomáson volt lekapcsolás (munkaterület). Mindezek ellenére két régióban az eredeti határidõre sikerült elvégezni a munkát, és másik kettõnél sem az OVIT-on múlott (pl. az utolsó 2 felújítandó transzformátort csak júliusban kaptuk meg). Október közepére már mindent sikerült lezárni, több mint 600 milliós árbevétel mellett nagyon jó fedezettel és végeredményben a vevõt kielégítõ minõségben. Zalaegerszeg dél 120/20 kv-os Szepesi László transzformátorállomás bõvítése 120/25 kv-os vontatási transzformátorokkal A Közbeszerzési Értesítõ augusztus 1-jei számában jelent meg a MÁV immár harmadik felhívása a Az V. sz. páneurópai korridor Bajánsenye oh. Zalalövõ Zalaegerszeg Ukk Boba közötti szakaszának villamosítása, villamos alállomás építése Zalaegerszeg Dél térségében tárgyú nyílt eljárásra. A dokumentáció beadási határideje szeptember 20-a volt. Az OVIT a Siemens ZRt. alvállalkozójaként kapcsolódott be az ajánlat kidolgozásába. A pályázatot a BB2007 Konzorcium nyerte meg. Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ ZRt. Megrendelõ: MÁV ZRt. Kivitelezõ: BB2007 Konzorcium, tagok: Vasútvill Kft., Siemens ZRt., Kelet-Út Kft. Tervezõ: ETV-Erõterv ZRt. Kivitelezés kezdési idõpontja: február 19. Kivitelezés idõtartama: 24 hónap Kivitelezés összköltsége: 27,13 millió EUR + ÁFA Fejlesztés pénzügyi forrása: Európai Közösség ISPA támogatás A Bajánsenye Boba vasútvonal villamosítása elsõsorban vasútüzem-szervezési, gazdaságossági és környezetvédelmi okok miatt kezdõdött meg. A villamos vontatás által a mozdonyokba nagyobb gépészeti kapacitások építhetõk be, így nagyobb sebesség és nagyobb szállítási teljesítmény érhetõ el. A villamosítás keretében az alábbi létesítmények épülnek meg: Villamos felsõvezeték Vontatási transzformátorállomás Felsõvezeték energia távvezérlés(fet) Felsõvezetéki oszloptranszformátorok Villamos váltófûtés Térvilágítás Hírközlés Biztosítóberendezés Az OVIT feladata a projektben a vontatási transzformátorállomás és az ehhez csatlakozó kitápláló vezeték megépítése. A Boba Bajánsenye oh. vasútvonalon üzemszerûen a 25 kv-os vontatási energiát két alállomás szolgáltatja. Boba állomástól a kiépítendõ vonalleválasztó automatikán keresztül a Dabronc megállóhely közelében a felsõvezetéki munkák keretében kialakítandó elválasztó fázishatárig a meglévõ Celldömölki 120/25 kv-os alállomás táplál. A Celldömölki alállomás földrajzilag a Székesfehérvár Szombathely vasútvonal mellett található, e vonal energiaellátásának biztosítására épült 1999/2000-ben. Az új felsõvezetéki szakaszt Celldömölk alállomás A jelû transzformátora táplálja. 5

7 2008/6. OVIT HÍRADÓ Névleges teljesítménye 16 MVA, amely elegendõ az újabb vonalszakasz táplálására is. Az alállomáson kizárólag az új tápszakasz belépése miatti védelem beállításokat kell elvégezni. A dabronci fázishatár és Hodos vasútállomás közötti vonalszakaszt, továbbá Hodos állomás 25 kv-os felsõvezetéki hálózatát üzemszerûen a meglévõ Zalaegerszeg-Dél 120/20 kv-os EON ÉDÁSZ alállomás e beruházás keretében megépítendõ 120/25 kv-os része táplálja. Az alállomás Zalaegerszegtõl mintegy három kilométerre, a Zalaegerszeg Rédics vasútvonal mellett található. Az Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt. (jelenlegi nevén E-ON ÉDÁSZ ZRt.) az alállomást 120/20 kv-os közüzemi célú fogyasztói transzformátorokkal a közelmúltban építette és helyezte üzembe szintén az OVIT közremûködésével. A transzformátorállomás létesítése során az áramszolgáltató figyelembe vette a MÁV ZRt. azon szándékát, hogy az alállomás területén 120/25 kv-os transzformációt és a vasúti vontatást tápláló 25 kv-os kapcsoló berendezést létesít. A beépítésre kerülõ vontatási transzformátorok teljesítménye 2x16 MVA. Jelen beruházás keretében kerül kiépítésre minden berendezés, melyek a 120/25 kv-os transzformáció és a 25 kv-os vontatási energiaellátás komplett megvalósításához szükségesek. A 25 kv-os távvezetéki kitáplálást - az alállomás és a vasút között - részben közterületen, részben magánterületen mintegy 180 m nyomvonalhosszon kell megvalósítani. Fõbb mûszaki adatai: 2x2x240 AASC fázisvezetõ + 2x2x240 AASC nullavezetõ, és a vasútnál már elfogadott, alkalmazott EGER-MÁV típusú oszlopok. Az alállomási építészeti munkák 2008 novemberében kezdõdtek meg, míg a kitápláló vezetékhez szükséges alapozások már szeptemberben megtörténtek. A további távvezetékes munkálatok 2009-ben folytatódnak. Az alállomás várható befejezése június. Méhes Judit Új belépõ Schmidt Norbert 12 éves lehettem, amikor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy engem márpedig a villamos szakma érdekel. Így nem volt kérdéses, hogy középiskolás tanulmányaimat paksiként a helyi Energetikai Szakközépiskolában végezzem. Az ott eltöltött 5 év alatt a szakma iránti érdeklõdésem egyre nõtt. A technikusi oklevél megszerzése után a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának elvégzése volt a kitûzött cél, villamos energetika szakirányon. Így 2007 szeptemberében a fõiskola negyedik évében, mint kooperatívos mérnökgyakornok kerültem az OVIT-hoz. Nagy örömömre szolgált, hogy a KALÜ elõszerelõ mûhelyébe kerülhettem, ahol a 10 hónap alatt megismerkedtem rengeteg új dologgal, technológiával. Úgy érzem, hamar sikerült beilleszkednem a csapatba. A diploma megszerzése után lehetõségem nyílt az OVIT-nál maradni. Ezzel élve, jelenleg alállomásszerelõ, karbantartó mérnökként tevékenykedem. Feladatköröm egyre bõvül, újabb kihívásokat, megoldásra váró feladatokat állítva elém. Igyekszem ezeket a lehetõségekhez képest legjobban megoldani, teljesíteni. Ebben nagy segítséget kapok eddigi és jelenlegi fõnökeimtõl, kollégáimtól, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Schmidt Norbert 6

8 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Mindennek megvan az órája Tisztelt Kolléganõk és Kollégák, kedves Barátaim! A megszólításból talán már kitûnik, hogy valami szokatlanra, s mint rövidesen kiderül megismételhetetlen eseményre kerül sor az életemben. Nagyon sokaknak szánom ezt a néhány gondolatot, tulajdonképpen mindazoknak, akikkel szeptember 1-je óta, a munkám során kapcsolatba kerültem. Kolléganõknek és Kollégáknak, szám szerint akár sok száznak, talán ezernek is. Barátoknak, akik között ebben az értelemben nem teszek különbséget nembéli hovatartozásuk okán. Egy ilyen levelet nem szabad összecsapni. Érdemes és illik meggondolni minden sorát, mert ebben a munkatársi körben nyugdíjba vonulásom miatt mint arra a korábbiakban oly gyakran szükség volt nem lesz már módom korrigálni, elnézést kérni, ha félreérthetõen, bántóan fogalmazok. Ez a lehetõség, s ezzel egy nagyon változatos, emlékezetes életszakasz most lezárul. És megnyílik egy újabb, amiben Ti sajnálatomra szükségszerûen már nem, csak esetlegesen fogtok részt venni Visszaemlékezni több mint 42 évre, határos a lehetetlennel. Szakaszokra bontani sokféle szempont szerint lehet: voltam pályakezdõ, aki tanításra, iránymutatásra szorult, akinek az addig tanultakat össze kellett vetnie azzal, amire a munkája során szüksége lehet. Voltam magabiztos fiatalember, aki képes rutinosan leplezni fogyatékosságait, és sok energiát fektet abba, hogy azokból minél többet felszámoljon. Azután elkezdõdött az utolsó idõszak, amikor felismertem, hogy a munkában is a harmóniára törekvés, a konszenzuskeresés lehet az a bázis, amire támaszkodva sikereket lehet elérni, ami a munka örömét kiteljesítheti, és sarkallhat további cselekvésre. Ezt az idõszakot aminek kezdetét konkrét idõponthoz kötni nem tudom természetesen terhelték ütközések, viták és veszekedések is talán, mégis úgy idézhetem fel, úgy emlékezhetek rá, mint amiért érdemes volt ezt a pályát választani. Öröm volt bekapcsolódni abba, részesévé válni annak, amit magyar villamos iparnak, energetikának nevezünk, aminek létrehozásához sokak tudása, vállalati határokat átlépõ együttmûködése szükséges. Feloszthatnám pályafutásomat a betöltött munkakörök szerint. Visszaemlékezhetnék jeles személyiségekre, kiemelkedõ eseményekre, a külföldi kiküldetések - embert próbáló - hosszú hónapjaira, de ebben nem kívánok elsõbbséget adni senkinek és semminek. Mindenkinek és mindennek szerepe volt abban, hogy aktív pályafutásom befejezése számomra ünnepélyes pillanattá váljon. Pillanattá, aminek ünnepélyessége most már végérvényesen visszavetül a mögöttünk hagyott hétköznapokra is, és tudatosodjék bennem, hogy Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt (Préd 3,1). Ezért nem hadakozom az idõvel. Ez az oka annak, hogy derûsen, várakozással, vágyakozással és amennyire rajtam múlott felkészülten tekintek a jövõbe. Akkor is, ha nem tudom, hiszen nem tudhatjuk, hogy mit hoz, és mit visz el. Abban azonban biztos vagyok, hogy amíg az eszemet bírom, mindig lesznek gondolataim az energetikáról, és ezeket a továbbiakban is meg kívánom osztani Veletek, ezért nem is fogok teljesen kilépni belõle. Így talán érthetõ, - és kérem, nézzétek el nekem hogy nem készítettem meghívotti listát, mert elköszönni egy búcsúesten nem fogok. Elköszönni tehát nincs okom, de megköszönni sokaknak, hogy el- és befogadtatok, annál inkább. Köszönöm, szívbõl köszönöm! Kívánok Mindenkinek minden jót, Áldott Ünnepeket, Boldog Új Évet, sõt éveket, tisztelettel és szeretettel: Ruthner György 7

9 2008/6. OVIT HÍRADÓ október belépett kilépett ebbõl szellemi fizikai nyugdíjba vonult elhunyt Személyi hírek 1 fõ fizikai 4 fõ 1 fõ 3 fõ 1 fõ fizikai 1 fõ Az Integrált Rendszer hírei Mûködéskorszerûsítés Mottó: Személyügyi osztály A kiválóság nem az auditon való megfelelést [ ], hanem az üzleti eredményességet jelenti! (Dr. Háry András, Európai Kiválósági Díj szakértõ) Az október 17-én, Keszthelyen tartott vezetõi értekezlet egyebek mellett mûködésünk korszerûsítésével is foglalkozott. Mûködésünk folyamatait, szabályait, kereteit jelentõs hányadban az Integrált Rendszer definiálja. Így a mûködés korszerûsítése szükségképpen az Integrált Rendszer fejlesztését is jelenti. Az alábbiak a témában elhangzott elõadás tömör összefoglalóját adják. Bármilyenek is a stratégiaalkotás feltételei, nem hibázhatunk mûködésünk, azaz folyamataink szükség szerinti korszerûsítésével, a szabályok (törvények, rendeletek, szabványok, utasítások, stb.) tényleges betartásával, betartatásával, a szükséges, de egyben elégséges erõforrások biztosításával. A hatályos stratégiai tervünk jelenleg is tartalmaz a mûködés korszerûsítését támogató célokat, akciókat, mint pl. a humán kontrolling, az e-learning, az informatika fejlesztését. Ezek a mûködéskorszerûsítés hathatós, szükséges, de nem elégséges elemei. Ha formálisan nem is a stratégia részeként, de mûködéskorszerûsítést a felsoroltakon túli intézkedések is szolgálják. Az elmúlt hónapok fejleménye pl. felsõvezetõi utasítások kiadásának szabályozása és rendszerbe integrálása, a logisztikai zsûri intézményének a bevezetése, az intézményes vezetõképzés elõkészítése, a portál beindítása, a projektirányító-rendszer elõkészítése. A felsoroltak így vagy úgy, de a vállalatirányítás erõsítése irányába hatnak. Az Integrált Rendszer az elsõ tanúsítás (1996) óta impozáns rendszerré vált. Visszatekintve megállapítható, hogy a MIR, a KIR, a MEBIR, majd az IR bevezetését inkább üzleti kényszer, mint a hatékonyabb mûködésre vonatkozó belsõ szándék diktálta. A rendszerszabványoknak való megfelelés erõsebb követelmény volt, mint a rendszer mûködtetésével elérhetõ üzleti eredményesség. Tagadhatatlan a kampányszerûség és a mindennapi mûködésbe való eltérõ mélységû beépülés. Az elmúlt hónapokban mûhelymunka zajlott a továbblépés lehetséges irányainak a vizsgálatára. Más cégek gyakorlatát is vizsgálva leszûrhetõ, hogy a rendszerszabványok kielégítése egyre inkább már csak szükséges, mintsem elégséges feltétel. E logika jegyében az IR-nek a továbbiakban nem annyira célnak, mint inkább eszköznek kell lennie: a megújuló vállalatirányítás egyik érdemi eszközének az üzleti eredmények javítása céljából. Kazinczy veretes szavaival élve: Jót s jól! Szárazabban kifejezve: továbbra is az érdekelt felek követelményeit kielégítve kell dolgoznunk, továbbra is mindent megtéve a vevõ megelégedettségéért, de az eddigiekhez képest hangsúlyos többletként mindezt az eddigieknél hangsúlyosabb üzleti kiválósággal. Mivel az Integrált Rendszer eddig is három irányítási rendszert (Minõségirányítási, Környezetirányítási és Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer) foglalt egységbe, ezért az irányítási jelleg erõsödését a továbbiakban célszerû erre utaló névvel Integrált Irányítási Rendszer (IIR) is hangsúlyozni. A kívánt célt pl. a dinamizálást nem kellõen támogató folyamatok, szabályok korszerûsítésével; folyamatos, 8

10 OVIT HÍRADÓ 2008/6. nem kampányszerû szabálykövetéssel, a mindennapi mûködésbe való jóval mélyebb beépüléssel; a szabályos és hatékony mûködést támogató informatikai platformok kiépítésével, szolgáltatások nyújtásával; következetes vezetõi munkával, stb. lehetséges elérni. A változást a fejekben kell kezdeni. Ezt intenzív képzésnek és kommunikációnak kell támogatnia. Meghatározó tényezõ a mindennapi, elkötelezett vezetõi munka, melyet megújuló IR-szervezettel, önértékelési segédlettel, stb. kívánunk támogatni. Mûködésünk korszerûsítésével nem hibázhatunk. Már csak csinálni kell Görgey Péter Környezeti rendszerek Az alapvetõen vevõközpontú minõségirányítással szemben a környezeti irányítási rendszerek bevezetésének az oka leginkább a környezettel kapcsolatos kényszerekben rejlik, ilyenek: a jogszabályi kötelezettségek, a vállalati és fogyasztói igények, a versenyképesség, a termékekkel szemben támasztott elvárások, valamint a környezeti tudatossággal összefüggõ költségek. Akárcsak a minõség terén, a környezeti irányítási rendszerekkel kapcsolatos elgondolás élvonalában is a brit innovatív szabványok jártak. A BS 7750-es számú, Környezeti irányítási rendszer címû szabványt az ISO 9000-esekkel összehasonlítható BS 5750-es alapján dolgozták ki. A BS 7750 és az ICC-koncepció együttesen képezi az 1836/93 számú, a környezeti auditrendszerben való önkéntes részvételrõl szóló EU Tanácsi rendelkezés alapját. Az utóbbi rendelkezés társadalmi és gazdasági téren egyaránt elõnyös. Lehetõvé teszi a nyersanyag-, víz- és energiafelhasználás csökkentését; a személyes felelõsség egy részét leveszi a vezetõk válláról; csökkenti a peres eljárások és a hatóságilag elrendelt (például a környezetvédelmi szabványoknak való nem-megfelelõség miatti) üzembezárások veszélyét. Segít minimálisra csökkenteni a hulladékok mennyiségét, a biztosítási díjakat, megnövelni a vállalat hitelképességét, javítani a vállalati imázst, az alkalmazottak motiválását és a biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. Az EU Tanácsának említett rendelkezése a ratifikálással 1993 júniusában valamennyi tagállamban jogerõre emelkedett. Az MSZ EN ISO es szabvány Hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása felerõsítette a környezeti terhelések lehetséges megelõzését, vagy legalább minimális szintre csökkentését, a környezet fokozott védelmét. Magyarországon felgyorsult a jogszabályi dereguláció, ezzel összefüggõen megjelent az MSZ EN ISO 14001:1997-es a Környezetközpontú irányítási rendszerek szabvány, amelynek alapja az EN ISO 14001:1996-os nemzetközi szabvány. A szabvány a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit írja le, hogy az alkalmazható legyen mindenféle típusú, nagyságú vállalat/vállalkozás részére. A szabvány alapvetõ célja a környezetvédelmi tevékenységek segítése és a szennyezõdés olyan mértékû megelõzése, amely egyensúlyban van a társadalmigazdasági szükségletekkel. Ha egy vállalat alkalmazza és bevezeti a környezetközpontú irányítási módszereket, akkor biztosítani tudja, hogy ezek eredménye optimális lesz az érdekelt felek számára. Ennek a nemzetközi szabványnak az alkalmazása azonban önmagában nem garantálja az optimális környezeti eredményeket. A szabványt 2004-ben módosították, ezt követõen jelent meg az új MSZ EN ISO 14001:2005-ös magyar szabvány. A szabvány általános elemei: a tárgy, a rendelkezõ hivatkozások, a fogalom-meghatározások, szakkifejezések. Fontos fogalmak: - a környezet: amelyben mûködik a vállalat, ennek közvetlen környezete, beleértve a levegõt, vizet, a földterületet, a természeti erõforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket, és ezek kölcsönös kapcsolatait. - a környezeti tényezõ: a vállalat tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely a környezettel kölcsönhatásba kerülhet. - a környezeti hatás: a környezetben végbemenõ minden nemû változás akár káros, akár hasznos, amely részben, vagy egészben a vállalat környezeti tényezõitõl származik. Ezeket a vállalatnak tevékenységei szerint kell számba venni, különös tekintettel a jelentõs tényezõkre. - a jogszabályi és egyéb követelmények: a vállalatnak minden jogszabályi elõírást, követelményt a tevékenységével összefüggésben ismernie kell, és be kell tartania, ezek eredményét folyamatosan nyilván kell tartania. A környezetvédelem alapjogszabályai: évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. Tv. A természet védelmérõl. 9

11 2008/6. OVIT HÍRADÓ évi LIV. Tv. Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl évi XLIII Tv. A hulladékgazdálkodásról. - felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre: a vállalatnak fel kell ismernie a tevékenységére jellemzõ, a környezetre esetlegesen hatással levõ potenciális veszélyeket és reagálnia kell a bekövetkezett eseményekre, balesetekre, meg kell elõznie vagy csökkentenie a bekövetkezõ környezeti károkat. - a nem-megfelelõségek, helyesbítõ/megelõzõ tevékenységek: a vállalatoknak eljárásokat kell létrehozni a nem-megfelelõségek azonosítására, kijavítására, az okok meghatározására és ezek megismétlõdésének megelõzésére. A vállalatok mindinkább törekednek ésszerû, környezetkímélõ mûködést elérni, és ennek megvalósítását bizonyítani, tevékenységüknek és termékeiknek, szolgáltatásaiknak környezeti hatásait szabályozott keretek között tartani, a vállalati környezeti politikájukkal és céljaikkal összhangban. A cégek tudatos környezeti tevékenysége a mindinkább szigorodó jogi szabályozás, a gazdaságpolitika és más környezetvédelmi intézkedések fejlesztése közepette megy végbe, miközben az érdekelt felek egyre növekvõ aggodalmuknak adnak hangot a környezettel kapcsolatos kérdéseket és a fenntartható fejlõdést felvetve. Az OVIT ZRt ben építette ki (a MIR-rel integráltan) és tanúsította a Környezetközpontú Irányítási Rendszerét. Folytatjuk! Pleininger József Felelõs vállalatként az MVM üzleti magatartásától nem idegen a közösségi szerepvállalás, amit a piac és a független szakmai testületek is régóta elismernek. Ezt tanúsítja többek között a magyar vállalatok épp a mai napon közzétett elszámoltathatósági rangsora, mely az egyes cégek átlátható mûködését, nyílt és az érintettekre figyelemmel lévõ vállalati magatartását minõsíti. Idén az elõkelõ negyedik helyezést érte el az MVM valamennyi hazai nagyvállalat között. Ezzel a helyezéssel az MVM lett a legjobb állami vállalat, egyúttal a legmagasabb helyezést érte el a villamosenergia-ipar társaságai között is. Az MVM Csoport vezetése ebben a szellemben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felelõs vállalati magatartást tanúsítva járuljon hozzá a magyar gazdaság gyors talpra állásához, és ezért az eddigieknél is költséghatékonyabb módon kíván eljárni. Mindezek kifejezéseként a társaság vezetése úgy döntött, hogy a reprezentációs tevékenység a továbbiakban minimálisra szorítkozzon. Ennek keretében a lehetséges legalacsonyabb szintre csökkenti, illetve elhagyja az évvégéhez kapcsolódó üzleti ajándékozást partnereinek, továbbá törli a cégcsoport következõ idõszakban tervezett rendezvényeit. A döntés kiterjed az anyavállalat MVM Zrt.-re és leányvállalataira (Paksi Atomerõmû, MAVIR, MVM Trade, stb.) egyaránt. Budapest, november 6. MVM Zrt. Kommunikációs Osztály Sajtóközlemény MVM Csoport hírek KÖZLEMÉNY Az MVM részt vállal a közös terhek viselésébõl Magyarország legjelentõsebb hazai tulajdonú energetikai cégcsoportja, a Magyar Villamos Mûvek társaságcsoport szolidaritást vállal az országgal és mindazokkal, akiket a nehéz gazdasági helyzet hátrányosan érint. Az MVM példát mutatva részt kíván vállalni a közös terhek viselésébõl és ezt üzleti partnerei számára is közvetíti. a Magyar Villamos Mûvek Zrt november 7-i rendkívüli közgyûlésérõl A közgyûlés által tárgyalt napirendi pontok többsége az MVM tervezett jövõbeli és meglévõ erõmûvi projektjeivel foglalkoztak. A közgyûlés elfogadta az MVM csoport középtávú üzleti stratégiájának évi aktualizált változatát. Az évente esedékes felülvizsgálat keretében történt módosítást a megváltozott szabályozási környezet és a változó piaci helyzet indokolta. Az MVM továbbra is kiemelt területként kezeli a termelõi portfolió fejlesztését, 10

12 OVIT HÍRADÓ 2008/6. ennek keretében új projekteket indít, melyek korszerû technológiai megoldásokkal környezetbarát, versenyképes villamosenergia-termelést tesznek lehetõvé hazánkban. Az MVM erõsíti jelenlétét a villamos energia kiskereskedelmi piacán is, viszont az üzleti tapasztalatok fényében fokozatosan visszavonul a távhõ-termelésben való részvételbõl. A közgyûlés egyetért az MVM Zrt. 74,9 % és a Mátrai Erõmû Zrt. 25,1 % tulajdoni hányadával az újonnan alapított Mátrai Villamos Mûvek Termelõ Zrt. (MVMT Zrt.) keretében megvalósítani tervezett új lignittüzelésû erõmûblokk létesítésével. Az MVM Igazgatósága a projekt indoklásaként hangsúlyozta, hogy az új erõmû létesítése az MVM számára a közeljövõ legjelentõsebb beruházásaként értékelhetõ, mely egyaránt szolgálja a nemzetgazdaság érdekeit és az állami tulajdonú MVM csoport értéknövelését. Az új blokk hazai energiahordozóra épül, magas hatásfoka és innovatív megoldásai révén javul a hazai energetikai rendszer hatásfoka, ezzel az ország környezeti állapota is. Az új blokk nagysága MW közötti, minimum hatásfoka 41 %, tervezett élettartama 40 év. A blokk kereskedelmi üzemét 2015-ben kezdi meg, 8 % elvárt minimális tõkearányos megtérülés mellett. A blokk alkalmas lesz a lignit eltüzelése mellett mintegy 10 %-ban biomassza tüzelésre is. A Közgyûlés felhatalmazta az Igazgatóságot a projekt elõkészítésének folytatására. A közgyûlés megismerte az MVM Zrt., a Bakonyi Erõmû Zrt. és az EUROINVEST Zrt. közös erõmû építési projekt tervét és támogatta annak megvalósítását. Az új 2*60 MW-os blokk a hazai villamosenergia-rendszerben eddig hiányzó csúcserõmûként fog üzemelni. A várhatóan már 2010-ben üzembe kerülõ új erõmû magas hatásfoka révén szintén a környezet terhelésének jelentõs csökkenését fogja eredményezni. Az új létesítmény egyrészt javítja a hazai energiarendszer szabályozhatóságát, a csúcsigények kielégítése révén, másrészt képes a villamosenergia-piacon keresett, értékes termék elõállítására, ezáltal jövedelmezõ beruházásként valósulhat meg. A közgyûlés meghosszabbította a Vértesi Erõmû Zrt. törzsrészvényeinek adásvétele tárgyában május 19-én megkötött Részvény Adásvételi Megállapodás szerinti zárási határnapot december 31. napjáig. A közgyûlés jóváhagyta az MVM Zrt. és a Miskolc város önkormányzata tulajdonában lévõ MIHÕ Kft. közötti, október 14-én kötött MIFÛ Kft. üzletrész értékesítésére vonatkozó Adásvételi Megállapodást. A döntés révén az erõmûvet üzemeltetõ MIFÜ Kft. az állami tulajdonú MVM-tõl az önkormányzat tulajdonába kerül, így biztosítva Miskolc város hõellátását a korszerû, egy éve átadott létesítmény révén. A közgyûlés a Magyar Energia Hivatal jelölése alapján, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen dr. Jakab Mariannát a közgyûlés napjától a évet lezáró közgyûlésig terjedõ idõszakra az MVM Zrt. Igazgatóságának tagjává választotta. A közgyûlés figyelemmel az ország nehéz gazdasági helyzetére és ebbõl fakadóan a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részérõl indokolt szolidaritás vállalására - a tisztségviselõk díjazását január 1. napjától december 31. napjáig a évi díjazás összegéhez képest 10%-kal lecsökkentette. Budapest, november 7. MVM Zrt. Kommunikációs Osztály MAVIR ZRT. Kommunikációs osztály Budapest, november 12. SAJTÓKÖZLEMÉNY Két év felújítás után Budapest és térsége energiaellátásának biztonsága új alapokra helyezõdött Ünnepélyes keretek között avatták fel a Budapest és térsége villamosenergia-ellátását biztosító egyik átviteli hálózati alállomást Gödön. A térség legnagyobb beépített transzformátorkapacitásával rendelkezõ létesítmény amely egyben a fõváros villamosenergia-ellátásának egyik fõ csomópontja is a két évig tartó felújítási munkálatok alatt megszakítás nélkül üzemelt, mivel folyamatos mûködése elengedhetetlen energiabiztonsági tényezõ. A kétéves rekonstrukció nyomán a gödi alállomás úgy hazai, mint európai viszonylatban rendkívül korszerû villamosenergia hálózati csomóponttá vált. 11

13 2008/6. OVIT HÍRADÓ A 400/220/120 kv-os alállomás nemcsak Magyarország belsõ energiaellátásában játszik fontos szerepet, de ezen a létesítményen keresztül valósul meg a magyar és a szlovák villamosenergia-rendszer között fennálló két 400 kv-os átviteli hálózati összeköttetés egyike, amely az európai villamosenergia-rendszerek együttmûködésében is fontos elemmé teszi Göd alállomást. Az esemény kapcsán Tari Gábor, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója elmondta, hogy a magyar villamosenergiahálózat legkoncentráltabb terhelését Budapest és környéke képezi, így figyelembe véve a növekvõ villamosenergia-igényeket is egy lehetséges (esetleg nagyobb kiterjedésû) üzemzavar is itt okozhatja a legjelentõsebb kiesést. Ezért volt szükséges az november 29-én üzembe helyezett, Göd külterületén kiépített alállomás felújítása. A projekt megvalósítása során elért eredmények között feltétlenül említést érdemel, hogy az alállomás üzemelése vagyis a fogyasztók ellátása a rekonstrukció teljes idõtartama alatt folyamatos és zavarmentes volt. Ebben jelentõs szerepe volt a kivitelezési munkálatokat fõvállalkozóként végzõ OVIT ZRt. nagy tapasztalatának és szakértelmének, valamint a mûszaki ellenõri tevékenységet ellátó MVM ERBE Zrt. mérnökirodai támogatásának, és a helyszíni személyzet pontos és gondos munkájának is. tette hozzá a MAVIR vezérigazgatója. A MAVIR ZRt., mint átviteli rendszerirányító feladata, hogy a magyar villamosenergia-rendszer részét képezõ átviteli hálózaton a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelõ stratégián alapuló fejlesztési, felújítási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységével biztosítsa a hálózat hosszú távú, biztonságos rendelkezésre állását, ezzel pedig a hazai villamosenergia-ellátásbiztonság európai szintjének fenntartását. A fenti cél elérése érdekében a MAVIR ZRt. az átviteli hálózat fejlesztése mellett az átviteli hálózat teljes körû technológiai rekonstrukciójának 2010-ig történõ megvalósítását tûzte ki célul. Ezen felújítási tevékenység keretében került sor a Göd 400/220/120 kv-os alállomás rekonstrukciójára is. A 2006 végén megkezdett és idén befejezett felújítás keretében az alállomási technológia egységesítése érdekében a 400 kv-os kapcsoló-berendezésben található kén-hexafluorid (SF6) gáz szigetelésû mezõk teljes egészében átépítésre kerültek, mégpedig hagyományos primer készülékek alkalmazásával. Teljes egészében új (digitális) védelmi és irányítástechnikai rendszerek épültek ki a technológiák nagy biztonságú, folyamatos kiszolgálására az alállomás mindhárom feszültségszintjén. A 120 kv-os technológiában a korábban lecserélt megszakítók kivételével teljes egészében lecserélésre kerültek a primer készülékek, mégpedig korszerû, európai színvonalú berendezésekre. Közbeszerzési eljárás keretében a környezetvédelmet is kiemelt szempontként kezelve megvalósult a régi olajszigetelésû söntfojtók új, 18 kv-os száraz, csökkentett veszteségû és zajszintû mûgyanta szigetelésû söntfojtókra történõ cseréje. (Ezekkel a söntfojtókkal lehet biztosítani, hogy a hálózat optimális feszültségtartományban üzemeljen.) A rekonstrukció eredményeképpen ez év augusztusában az alállomás Albertirsa kezelõközpontból távkezeltté vált. Ez azt jelenti, hogy a teljes alállomási technológia felügyelete Albertirsa kezelõközpontból történik és onnan kerülnek elvégzésre a szükséges beavatkozások (kapcsolási mûveletek) is. MAVIR ZRT. Kommunikációs osztály Budapest, november 14. SAJTÓKÖZLEMÉNY Megkezdõdött a magyar és román villamosenergiarendszer összekapcsolásának elõkészítése A MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.) és a román rendszerirányító Transelectrica együttmûködésében megkezdõdtek a Békéscsaba Nadab (Románia) közötti új 400 kv-os hálózati összeköttetés feszültség alatti próbái november 12-én a MAVIR és a román villamosenergia-ipari rendszerirányító Transelectrica megkezdte a Békéscsaba Nadab 400 kv-os határkeresztezõ távvezeték, valamint az Arad megyei 12

14 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Nadabon található 400 kv-os alállomás üzembe helyezéséhez szükséges feszültség alatti próbákat. A magyar és román rendszerirányítók tervei szerint a sikeres próbaüzemet követõen az új távvezeték bekapcsolására várhatóan december 10-én kerül sor. Egyszer volt Az új 400 kv-os összeköttetés mindkét ország számára nagy jelentõséggel bír, mivel egyrészt növeli a térség ellátásbiztonságát, másrészt a határkeresztezõ kapacitás mindkét oldali emelésével hozzájárul a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok bõvítéséhez. Az új távvezeték ezeken túlmenõen jelentõs infrasrukturális elemét képezi az alakulóban lévõ egységes európai villamosenergia-piacnak is, mivel elõsegíti a regionális együttmûködést és növeli az európai egyesített villamosenergia-rendszer (UCTE) hálózatának üzembiztonságát. MAVIR ZRT. Nem tanulok spanyolul (Megjelent az OVIT HÍRADÓ számában) Nemrégiben elköteleztem magam a spanyol nyelv tanulására, s azt most ünnepélyesen visszavonom. Ennek két alapvetõ oka van. Az egyik, hogy hallottam két viccet. Az elsõ: Két hazánkfia kapálgat a bécsi mûút mellett. Egyszer csak megáll mellettük egy remek kocsi, és kikiabál belõle egy férfi, Sprechen Sie deutsch? a két atyafi nem válaszol. Parlez vous francais? A két atyafi nem válaszol. Italiano?. English? Miután az atyafiak erre sem válaszolnak, az autós mérgesen legyint és elrobog. Kis idõ múlva az egyik megszólal: Te bátyó, mégis csak jó lenne valami idegen nyelvet tanulni, az életben sokszor hasznát vehetnénk. Mire a másik: Minek? Láthattad, ez itt négy nyelven is beszélt, és mégsem vette semmi hasznát! A második: Egy magyar kint van Párizsban, lát egy gyönyörû nõt, és szeretne vele megismerkedni, de sajnos csak magyarul beszél. Gondol egy merészet, odalép a nõ mellé, elõvesz egy darab papírt és ceruzát, és rárajzol a papírra egy tányért, egy villát és egy kést. A nõ bólint, és elmennek együtt vacsorázni. A férfi remekül érzi magát, és ezért rajzol egy dobot, két dobverõvel és hangjegyeket. A nõ bólint, és elmennek egy zenés mulatóba. Éjfél után hazakíséri a nõt, aki a kapualjban elkéri a papírt és a ceruzát, és rárajzol egy rekamiét. A férfi bólint, kezet csókol, és eljön, de még itthon is azon töpreng, vajon hogy tudta kitalálni ez a ragyogó nõ, hogy õ kárpitos! Ez az egyik ok, a másik, hogy amikor a napokban már éppen el akartam mélyedni a spanyol nyelv rejtelmeiben, egy prospektus érkezett a nevemre. A prospektust magyar ember írta, magyar nyelven, magyarok részére, de valahol, valami nem stimmelt. A következõket olvastam: Vegyen részt a szemináriummal egybekötött zsugorcsomagolási bemutatón! ezt hirdette az ACSI! 13

15

16 2008/6. OVIT HÍRADÓ Ácsi ACSI! Mi lehet ez? Zsugorcsomagolás? Miért kell a zsugort csomagolni, és ha kell, miért kötik össze szemináriummal, és miért nem jártam én ez ideig soha ilyen szemináriumra. Ez a rejtély nekem való feladat! A személyzeti és oktatási osztály dolgozói nyilván nem lehetnek meg szemináriummal egybekötött zsugorcsomagolás nélkül. Már éppen jelentkezni akartam a tanfolyamra, amikor saját gyermekem szégyent hozva õsz fejemre megmagyarázta, hogy mi is az a zsugorcsomagolás. Kiderült, hogy ez technikai fejlõdésünk egyik nagyszerû vívmánya, mely csodálatosan egyszerû gépi segítséggel kiszívja a fóliatasakból a levegõt, és ezáltal konzerválja és elállóvá teszi pl. a kopasztott kappant. Meglepõ, hogy ezek a mai gyerekek mi minden újdonságot ismernek, és nekünk javakorabelieknek bizony igyekezni kell, hogy ne maradjunk el mögöttük. A mi idõnkben még egész más témák voltak, és tanáraink fõleg a történelemre, földrajzra és a természetrajzra fektettek nagy súlyt. Még ezekrõl elmélkedtem magamban, amikor egy vastagon szedett újságcikk került a szemem elé: Védekezzünk a csócsárlók ellen! Tessék?... Mi az ördögök lehetnek azok a csócsárlók, amik ellen védekeznünk kell?! Egerek? Patkányok?... Nem. Azok rágcsálók. Csócsárlók nyilván azok, amelyek csócsálnak, mint pl. a bivalyok, de miért kell ellenük védekezni? Biztos csótányok! A csótányok csócsárolnak?... Nem, ez sem jó. De hát, végül is, tudnom kell, hogy mi ellen védekezzem, nehogy ezek a csócsárlók végül a népünk emelkedõ életszínvonalát veszélyeztessék! Kutatásaimra végül is a magyar értelmezõ szótár adott egyértelmû és világos választ, amibõl kiderült, hogy csócsárlóknak nevezzük a gabonafutrinka lárváit, amelyek a búzában, rozsban stb. tesznek mérhetetlen károkat. El is határoztam, hogy ha ilyent észlelek az Aradi utca 60.-ban, azonnal felveszem ellenük a harcot, még az elsõ emeleten. Miután a spanyol nyelv tanulását elvetettem, elhatároztam, hogy az itt felszabaduló idõmet és energiámat egyéb hasznos célokra fordítom, és valahol másodállást vállalok. Ma már minden valamire való dolgozónak van másod, vagy harmadállása. Ez lehet egy vidéki TSZ-nél anyagbeszerzés, kisiparosnál bedolgozás, lángossütõnél zsírmelegítés, palacsintasütõnél lekvárkeverés, grillsütõnél nyársforgatás, vagy adóbevallásnál szaktanácsadás, stb. Én slágerszövegírói másodállást vállalnék legszívesebben, miután ez az én elég minimális szókincsemmel is megoldható. Pédaképeim az akkor még fáj, fáj, fáj, fáj vagy a Négy szürke fal, igen, négy szürke fal címû örökbecsû magyar slágerek. Az elsõ dalom egy alig használt lyukkártyagéprõl szólna, ami csak lyukaszt, csak lyukaszt, csak lyu-lyu-lyu-lyukaszt, míg az eredménye sok jó keblet dagaszt, avagy könnyeket fakaszt, dagaszt és fakaszt, csak te meg ne akaszd. A dal eszmei mondanivalója tulajdonképpen a sorok mögött van, és elvont értelemben az érzékek feletti magasságokba vezet, mindazonáltal nem nélkülözi a kritikai realizmus alapjait. Természetesen, sok függ a hangszereléstõl és az elõadó mûvészi átérzésétõl, mert ahhoz, hogy ebbõl közkedvelt sláger legyen, okvetlenül szükséges a dagaszt és fakaszt közötti sikolyok mély emberi improvizálása. Az is lehet, hogy számomat önmagam adom elõ, önmagamnak négy szürke fal között! Igen, négy igen szürke igen fal között. igen igen én igen írtam Fikó igen Béla Vidéki nyugdíjas-találkozók Felsõzsolca Nyugdíjasainkról Kasztovszky Béla Elrepült gyorsan egy év, és meghívásunkra ismét gyülekeztek október 3-án Felsõzsolcán a keleti régió nyugdíjasai. Sajnos, most is volt olyan, akit vártunk, de állapota miatt nem tudott eljönni. A találkozó közben kaptuk a hírt, hogy volt üzemigazgatónk, Oczella János meghalt. A szokásos üdvözlõ szavak után egyperces néma felállással emlékeztünk a közelmúltban elhalálozott nyugdíjasokra. Ezután Takács Attila, területi fõmérnökünk köszöntötte és tájékoztatta a találkozó résztvevõit az eltelt idõszak munkáiról, eredményeirõl, az iparágban és az OVIT-nál bekövetkezett személyi és szervezeti változásokról. 16

17 OVIT HÍRADÓ 2008/6. Átadta új vezérigazgatónk, Horváth Miklós jókívánságait is, aki egyéb kötelezettsége miatt nem tudott eljönni. Polczer Ferenc, a nyugdíjas bizottság elnöke számot adott a nyugdíjasok helyzetérõl, a segélyezésrõl, a nyugdíjas klub mûködésérõl. Bicske Korán ébredtek október 9-én azok a szerelésvezetõségi nyugdíjasok, akiknek egészségi állapota megengedte, hogy Budapesttõl távol esõ lakóhelyükrõl eljöjjenek a bicskei nyugdíjas-találkozóra. Az utazás módja különbözõ volt. Többségük vonattal érkezett a Keleti és Nyugati pályaudvarra, majd innen bérelt autóbusszal a bicskei telephelyre. Voltak olyanok is, akik személygépkocsival érkeztek közvetlenül Bicskére. Horváth József, a szakszervezet elnöke a szakszervezeti munkáról, segélyezésrõl és a C- tarifáról adott tájékoztatást. Ezután már az ízletes ebéd közepette megkezdõdött a beszélgetés, emlékezés a régi szép OVIT-os évekre, majd a fényképek is elõkerültek a résztvevõk családjairól. Az ez évi találkozó rendhagyó volt. Déli 12 órakor a nyugdíjasok Liebig László telephelyvezetõvel a gyönyörû õszi napsütésben körbesétálták a telep területét, és megtekintették az új hálózatszerelõ eszközöket és a gépparkot. Az üzemlátogatásról visszatérõknek Ollé Béláné és Szalay Lajosné adta át az OVIT ZRt. ajándékát, melyet nagy örömmel vettek át. Gyorsan eltelt az idõ, és nyugdíjasaink feltöltõdve indultak hazafelé, annak reményében, hogy jövõre újra találkozhatnak. Debnár Péter A további program már a szokásostól eltérõen a régi 1-es út melletti Báder Étteremben folytatódott, ahová a bérelt busszal és személygépkocsikkal érkeztek a találkozó résztvevõi. A változás oka az volt, hogy a telephely második emeleti termébe csak nehezen 17

18 2008/6. OVIT HÍRADÓ tudtak volna felmenni, és onnan lejutni a fájós lábú nyugdíjasok. A tágas étteremben szépen szervírozott, kényelmes elhelyezést nyújtó körasztalok mellett, jó hangulatban foglaltak helyet a nyugdíjasok. A találkozón részt vettek a Távvezeték Üzletigazgatóság vezetõi: Bilik András üzletigazgató, Márton Tibor helyettes üzletigazgató, Kovács Zoltán üzemvezetõ, valamint Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke és Ollé Béláné, a találkozó fõszervezõje. A nyugdíjas hálózatszerelõ munkatársakat Bilik András úr köszöntötte, és tájékoztatta a évben cégünknél történt változásokról. Elmondta: Somogyi István vezérigazgató úr április hónapban nyugdíjba vonult, helyette Horváth Miklós vette át a társaság vezetését, aki elõtte a Paksi Atomerõmûben dolgozott. Változás történt szervezeti életünkben is: létrejött a Karbantartási Igazgatóság, amely tevékenységét elsõsorban a Paksi Atomerõmûben folytatja. Továbbiakban részletesen szólt a hálózatépítési feladatokról, kiemelten a Hévíz-Szombathely és a Pécs-országhatár 400 kv-os távvezetékek munkálatairól. Megerõsítette, hogy az OVIT ZRt. fejlõdése töretlen, helye és szerepe továbbra is meghatározó a villamosenergia-iparban. Befejezésül Veres Istvánnak, nyugdíjba vonulása alkalmából, átadta a társaság aranygyûrûjét, és minden kedves nyugdíjas kollégának jó erõt, egészséget kívánt a jövõ évi viszontlátásig. Ollé Béláné a szakterületi nyugdíjasokról adott tájékoztatást. Elmondta: 128 nyugdíjasnak küldtek meghívást, melybõl 89-en válaszoltak. Többen egészségi állapotuk miatt nem indulhattak útnak, végül 72-en jöttek el a mai találkozóra. A nyugdíjasok átlagéletkora 71 év. A legidõsebbekbõl 3 fõ 89 éves, 1 fõ 92 éves és 1 fõ 94 éves. Sajnos, a évben is magas volt az elhalálozás a szerelésvezetõségi nyugdíjasok között: 11 fõ hunyt el; róluk személyesen is megemlékezett. Polczer Ferenc a Nyugdíjas Bizottság nevében köszöntötte a találkozó résztvevõit. Rövid tájékoztatást adott a Bizottság tevékenységérõl, a szociális- és temetési segélyezésrõl, az alacsony nyugdíjjal rendelkezõk év végi segélyezésérõl, amelyet ez évben is étkezési utalvány formájában kapnak meg legrászorultabb nyugdíjasaink. Végül minden nyugdíjastársnak jó egészséget, szerencsés hazatérést kívánt kedves családjához. A tájékoztatások után megkezdõdött az ebéd felszolgálása. A jóízû, bõséges ételek, italok elfogyasztása, a kellemes, baráti beszélgetések tovább fokozták a hangulatot. Az együttlét pár órája gyorsan eltelt, és négy órától megkezdõdött a búcsúzkodás és hazautazás, abban a reményben, hogy jövõre ismét találkozhatnak egymással. A találkozóról hazatért nyugdíjasok késõ este tértek nyugovóra. Gondolataik vissza- visszatértek egy mozgalmas, de számukra örömteli eseményhez, amelyet a hosszú út fáradalmai sem tudtak elfeledtetni. Göd Polczer Ferenc Október 10-én, egy szép napsütötte péntek délutánon ismét megrendezésre került a szokásos nyugdíjastalálkozó. Gyönyörûen terített asztalok várták a szép számban megjelent vendégeket. Szabó Lajos üzletigazgató úr szívélyesen üdvözölte a megjelenteket, beszélt az új vezérigazgatóról, Horváth Miklós úrról, aki április 14-étõl látja el az OVIT ZRt. vezetõi posztját. Beszédében az igazgató úr ismertette a KAGÜ sikeres, európai hírû tevékenységét, amely a 18

19 OVIT HÍRADÓ 2008/6. társaság bevételének 20 %-át eredményezte. Végül OVIT-aranygyûrût adományozott a nyugdíjba vonult Tüske Lászlónak. Ezután Polczer Ferenc, a Nyugdíjas Bizottság elnöke kapott szót, és mind a maga, mind a Bizottság nevében köszöntötte a találkozón résztvevõket. Ezt követõen rövid tájékoztatójában ismertette a Nyugdíjas Bizottság és a Nyugdíjas Klub tevékenységét, és beszámolt a cég nyugdíjasokkal kapcsolatos segélyezési gyakorlatáról. Ennek értelmében az alacsony nyugdíjjal rendelkezõk és rászorulók idén is megkapják a szokásos étkezési utalványokat. Örömmel tudatta, hogy õsztõl a Nyugdíjas Bizottság lehetõséget kapott arra, hogy az OVIT ZRt. intranet portálján is nyújtson tájékoztatást. Kérdésre válaszolva Polczer Ferenc úr elmondta, hogy az évente felhasználható kw-órák száma rõl re csökkent, de az áramdíjkedvezmény továbbra is jár mindenkinek. Szót kapott még Ungi Károly úr, volt gödi telepvezetõ is, aki beszédében méltatta a gyönyörûen felújított gyárat és ebédlõt, ahol az OVIT minden évben szeretettel és bõséggel látja vendégül nyugdíjasait. Ezt követõen megemlékezett az elhunyt Gulrich Györgyrõl. A nyugdíjasok nevében Nagy Lajosné mondott köszönetet az OVIT ZRt. és a KAGÜ vezetõségének a találkozó megrendezéséért, valamint Lovász Istvánnénak, aki a találkozó szervezését és lebonyolítását végezte, Márton Istvánné és Orszáczky József segítségével. A meghívott Ther Jánosné beszámolt a gödi nyugdíjasok szeptemberi vizsolyi kirándulásáról. A sok érdekes beszámoló után következett a háromfogásos, jó hangulatú ebéd és kötetlen beszélgetés. Mindenki jól érezte magát, és örült az ajándékba kapott szép törölközõnek. Molnár Józsefné Tatabánya Szlogenünk: Ugyanazok ugyanitt ugyanúgy! Október 22-én Tatabánya-felsõn a Szent István út 7. sz. alatti Széchenyi István Mûvelõdési Házban, déli 12 órakor kezdõdött az OVIT ZRt. Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnöksége által rendezett nyugdíjastalálkozó. A találkozó elnökségébõl a megnyitót Baranya Gyula fõmérnök úr tartotta. Elöljáróban elnézést kért, hogy a találkozón új vezérigazgatónk, Horváth Miklós úr, más hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de kérte jókívánságainak átadását. Folytatásként nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte Polczer Ferenc urat, az OVIT Nyugdíjas Bizottságának elnökét és Horváth József urat, az VDSZSZ OVIT Tagszakszervezetének vezetõjét, valamint Varga László urat, a Nyugdíjas Bizottság örökös tagját. Külön köszöntötte Petényi György urat, a Tatabányai Erõmû Nyugdíjas Klubjának vendégként meghívott vezetõjét. 19

20 2008/6. OVIT HÍRADÓ Baranya Gyula fõmérnök úr számszerû adatokkal ismertette a évi üzletpolitikai és üzleti tervfeladatokat, az átviteli hálózat rekonstrukcióját, a különbözõ megrendeléseket, amelyeket az OVIT ZRt. dolgozói becsületesen és jó minõségben elvégeztek, sõt, túlteljesítettek. Mivel a különbözõ árbevételek is megérkeztek, ígéretesnek mondható, hogy az OVIT ZRt. jó gazdasági évet zárhat. Ezután Polczer Ferenc úr emelkedett szólásra. Beszámolt a évi nyugdíjas létszámváltozásokról, és név szerint megemlékezett az ez évben elhunytakról, akik emlékének egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlévõk. Mint minden találkozón, most is felhívta a jelenlévõ nyugdíjasok figyelmét a szociális támogatásokra, amelyet segély esetén étkezési utalvány formájában biztosít a cég. Szólt a temetési segélyekrõl, az OVIT-üdülõkrõl, buszos kirándulásokról, ezek igénybevételének lehetõségeirõl. Horváth József úr felszólalásában örömének adott hangot, hogy a szakszervezeti mozgalom ismét fejlõdésben van: jelentkeznek új belépõk, a régi tagok pedig tevékenyen részt vállalnak a feladatokból. Elmondta, hogy eleget tesznek minden jogos segélykérelemnek is. Mindezek után Polczer Ferenc úr felkérte a vendégként érkezett Petényi György urat, hogy ismertesse Nyugdíjas Klubjuk tevékenységét, célját, eredményeit, hogy a jelenlévõk azt megismerhessék, esetenként a klubnapokon részt vehessenek. Petényi György úr elõadásában megemlítette, hogy az OVIT megalakulásakor õ maga is három éven át dolgozója volt a vállalatnak. Onnan a Bánhidai Erõmûbe került, nyugdíjba vonulása után pedig megalapította az erõmû közelében felépült lakótelepen az ott lakó nyugdíjasok klubját. Alapítványi rendszerben mûködtetik a klubot, ez egy kicsit eltér az üzemi nyugdíjasok összejöveteli, szórakozási, kulturális és segélyezési formáitól. Ennek részletes ismertetése hosszú idõt vett volna igénybe, ezért felkérte a helybéli érdeklõdõket, hogy kérdéseikkel keressék fel õt, örömmel ad tájékoztatást. A felszólalások, tájékoztatások után a teremben megállapítható volt, hogy a múlt évinél többen jöttek el. A kiküldött 76 meghívóra csak 65 visszajelzés érkezett többen betegséget és egyéb nehézséget jeleztek, így mintegy 50 nyugdíjas jelent meg a mai találkozón. 20

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2011-es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Összetett és bonyolult év volt

Összetett és bonyolult év volt XXXII. évfolyam, 1. szám 2009. január Héliosz-díj a miniszternek APaksi Atomerõmû Zrt. 2001-ben alapította a Héliosz-díjat, amely az erõmû biztonságos üzemeltethetõsége, a jövõbeni célok elérése és a társadalmi

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM 2003. 4. SZÁM Nyitottság és szigor Interjú Horváth J. Ferenccel Az MVM Rt. által rendezett elsô magyar kapacitásaukcióról A paksi üzemzavar

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Flottul zajlott a LIGA-kongresszus A LIGA Szakszervezetek rendkívüli kongresszuson négy témakört tárgyaltak

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XVIII. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2008. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Railjet Taurusok 50 éves a Leó ÖGB/VIDA-MOSZ

Részletesebben