Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere"

Átírás

1

2

3 2008/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Nem kétséges, a harmadik negyedév hozta idén sportéletünkben a legmeghatározóbb eseményeket, változásokat. A mindössze három arany és a vártánál szerényebb pekingi éremtermés felett hosszas és élénk vita alakult ki a médiában, szakmai körökben és a közvéleményben egyaránt. Leszûrve a tanulságokat, s objektív mércével summázva a véleményeket, azt mondhatjuk: meg kell becsülnünk nem csak az aranyakat, az érmeket, hanem minden egyes helyezést, pontszerzést. Elismerés jár értük. Mindent egybevetve azonban mégis csak azt kell megállapítanunk, hogy a várakozás alatt szerepeltünk, okkal számítottunk többre, s tény, hogy bizonyos esetekben, versenyszámokban csupán apró nüanszok választottak el bennünket elôkelôbb helyezéstôl, éremtôl. Ettôl, s az olimpiától független tény, hogy a sport, pontosabban a magyar testkultúra komplex ügye továbbra is megoldatlan, a rendszerváltás óta egyetlen kormányzat sem vállalta fel a helyzet következetes, érdemi és egyetemes rendezését. A remény hal meg utoljára! Bíznunk kell abban, hogy a Peking után kialakult helyzet a politikai döntéshozókat, s mindenek elôtt az állami sportvezetést határozott cselekvésre ösztönzi, amelynek, európai normákhoz illôen, el kell vezetnie az állami feladatok konkrét meghatározásához a testkultúra különbözô területein: iskolai testnevelés, egészséges életmód, diáksport, utánpótlás-nevelés, versenysport külön témakörként a labdarúgás, valamint a mozgáskorlátozottak sportja. Nem lehet azonban megállni a feladatok hangzatos újbóli deklarálásánál lásd parlamenti határozataink hanem tételrôl-tételre szükséges meghatározni a feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen törvényeket, módosításokat, a forrásokat is, illetve azokat az intézkedéseket, amelyek ellenôrizhetôen garantálják a megvalósulást, a fejlôdését. A XXIX. Olimpiai Játékok jelezhetnének ekként mérföldkôt a magyar sport útján is. Majdhogy nem közvetlenül a játékok elôtt kapta meg a kinevezését az Önkormányzati Minisztérium élére Gyenesei István, aki hivatali kötelezettségei következtében a sportot is felügyeli. Érti ennek a fontos területnek az összefüggéseit, maga is gyakorlott sportvezetô. Ugyanakkor távozott a tárcától Elbert Gábor, aki az MLSZ fôtitkára lett. A sportot részleteiben és belülrôl ismerô vezetô ô is, további sikereket kívánunk neki felelôsségteljes új beosztásában. Új szakállamtitkárunk szintén ismert, sôt elismert sportvezetô, ifjabb Török Ottó, volt válogatott vívónk, akinek legutóbbi pozíciójában a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet fôigazgatójaként tökéletes rálátása volt helyzetünkre, tudja, hogy mit kell tennünk. Eredményes munkát kívánunk neki. Változás történt a Nemzeti Sporttrnács elnöki székében is, Vitray Tamás helyét Dr. Sárközy Tamás vette át. Gallov Rezsô Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere BORKAI ZSOLT - A SPORTBAN SZERZETT TULAJDONSÁGOKRÓL Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere. Lólengésben 1985-ben Európa-bajnok, ben világbajnok, a szöuli olimpián ban aranyérmet szerzett. A legutóbbi önkormányzati választásokon városvezetôvé választott egykori népszerû bajnok szerint nagyon jó lenne, ha egyszer végre meg lehetne állapodni egy legalsó szintben. Ami alá alantasságban, trágárságban, alpáriságban, vádaskodásban és az intim szféra durva megsértésében soha semmilyen körülmények között senki sem menne a magyar közéletben". Gyôr polgármesterével még a pekingi ötkarikás játékok elôtt készített interjút Boday Pál (VH), s ennek szerkesztett, sportra vonatkozó részleteit közöljük. Úgy véljük, tanulságos és hiteles, amit tapasztalatai alapján hajdani aranyérmesünk mond. Nem tagadta meg korábbi kemény élsportoló önmagát: polgármesterré választásával egy sajátos, elég autoriter, viszont ôszinte és egyenes stílust honosított meg Gyôr közéletében. Úgy tûnik, az emberek döntô többségének ez a pártok csatározásait háttérbe szorító, a háttéralkukat és informális megállapodásokat felrúgó, nyílt civil attitûd bejön, viszont érthetô módon a helyi pártkorifeusok érzékelhetôen megpróbáltak gyorsan fogást találni Önön. Milyen a viszonya a pártokkal és milyen azzal a párttal, amely Önt polgármesternek jelölte. Nem bánta meg a Fidesz ezt a döntését? Nem tagadom, valószínûleg tényleg új stílust hoztam a mai Magyarországon a polgármesterségbe, de nem tartok attól és nem is látom jelét annak, hogy az engem is indító Fidesznek a vezetése ne értene egyet és ne támogatná a törekvéseimet. Hiszen azt szerettem volna elérni, hogy lehetôség szerint tiszta, korrekt viszonyokat teremtsek itt nálunk, Gyôrben, ebben az összekuszálódott magyar politikai életben. Ön Magyarország egyik legnépszerûbb olimpiai bajnoka. Most polgármesterként hogyan tud igazságot tenni a sportfinanszírozásban. Sokan túlzottnak tartják a rendkívül sikertelen magyar labdarúgás kiemelt támogatását, mások meg éppenséggel keveslik. És ez gondolom minden egyéb sportággal is így áll. Önnel szemben viszont nyilván még nagyobbak sportügyekben az elvárások Örömmel mondhatom, hogy nálunk mûködôképes a sportfinanszírozás, ugyanis ahogy más területeken itt is igyekeztünk tiszta viszonyokat teremteni. Magyarországon talán egyedülálló módon a város költségvetésének egy százalékát minden évben a sportra fordítjuk. Ami a labdarúgást illeti, szintén példaértékû, ahogyan az itteni egyesületek összefogtak a közös utánpótlás-nevelés érdekében, és ezt a város 60 millió forinttal támogatja. Nem hiszek abban, hogy az államnak és az önkormányzatoknak ki kellene vonulniuk a sportból. Csak itt sem kell megengedni a mutyizást, tisztázni kell, mit adunk és mit várunk. Én a sportot egészségmegôrzésnek, betegségmegelôzésnek, egyfajta mentális alapellátásnak tekintem. Ráadásul a tömegsportból kiváló élsportolók és a belôlük születô bajnokok olyan példaképekké válhatnak, akikre most nagyon nagy szükségünk lenne. Amikor 1988-ban olimpiai bajnok lettem, egyértelmû volt, hogy

4 4 MAGYAR EDZŐ 2008/3 Magyarország sportnemzet, egy olyan ország, amelynek a versenyzôi a világ legnagyobb lélekszámú nemzeteivel említhetôk egy napon. Ez a büszkeségünk még ma is megvan, még akkor is, ha az eredményességünk valamelyest csökkent. Ezt a hagyományt életben kell tartani. Akár szimpatizál valaki Önnel, akár nem, az elvitathatatlan, hogy az a fajta sportolói egyenesség és keménység magával ragadó, ahogyan Gyôr ügyeit kézbe vette. Ráadásul ezzel az attitûddel nem csoda, ha rendszeresen megsemmisítô vereséget mér a politika morális, intellektuális és kreatív tunyaságára. Közéleti ellenfeleinek nem lehet könnyû egy még ma is szenvedélyesen eltökélt, egykori olimpiai bajnokkal szemben Az cáfolhatatlan, hogy léteznek olyan, a sportban megszerezhetô tulajdonságok, amelyek nehéz viszont kiszámítható politikai ellenféllé tesznek. De Székely Évának nagyon igaza volt: sírni csak a gyôztesnek szabad vagyis tudni kell méltósággal veszíteni, és képesnek lenni arra, hogy a legyôzöttel is méltányosak legyünk. Bár valóban kemény vitapartner hírében állok, igyekszem soha senkit nem megbántani az önérzetében, miközben csak kapkodom a fejem, hogy naponta milyen alpáriságokat vágnak egymáshoz a politikusok ebben az országban. Nagyon jó lenne, ha egyszer végre meg lehetne állapodni egy legalsó szintben, ami alá alantasságban, alpáriságban, vádaskodásban és az intim szféra durva megsértésében soha semmilyen körülmények között senki nem menne. Ha ezt önkorlátozó módon mindenki betartaná, akkor egyszer talán a közéletben is eljuthatnánk oda, hogy sírni csak a gyôztesnek szabad. MEGJELENT Istvánfi Csaba: Mozgástanulás, mozgáskészség, mozgásügyesség Megvásárolható: TF Jegyzetbolt 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Ára: 3040, - Ft MEGJELENT Kropkó Péter Bene János: Megtettem, mert elhittem Beszerezhetô a Magyar Sporttudományi Társaságnál: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: Mobil: Ára: 3990, - Ft

5 2008/3 MAGYAR EDZŐ 5 KÍNA A VILÁGELSÔSÉG BÛVÖLETÉBEN A várakozásokon alul szerepeltünk XXIX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK PEKING Minden túlzás nélkül, a nemzetközi sajtó egyöntetû értékelése, mindenek elôtt a helyszínen, illetve a világ minden zugában-sarkában a televíziók képernyôi elôtt ülô nézôk benyomásai, megítélése szerint is, az olimpiai játékok történetének legnagyszerûbb, leglátványosabb és méreteit tekintve is gigantikus megnyitóval adták meg a kínai rendezôk a pekingi Olimpiai Stadionban, a Madárfészeknek" elkeresztelt építészeti remekmûben a XXIX. Nyári Olimpiai Játékok alaphangját, amelyet mintegy négymilliárd nézô tekinthetett meg becslések szerint a tévéközvetítés jóvoltából. A megnyitó azért is érdemel külön említést bevezetôként - állítólag tizenötezer statiszta mûködött közre a káprázatos mûsorban - mert minden másnál ékesebben tükrözte a rendezôk szándékát: bizonyítani a világnak az elmaradottságból világhatalommá váló hatalmas birodalom hegyeket mozgató becsvágyát, tehetségét, valóban elképesztô teljesítményét. Ez az igyekezetük magától értetôdôen a játékok minden további vonatkozására is érvényes: infrastruktúra, létesítmények, rendezés, közlekedés, biztonság, kommunikáció. Megoldották a légszennyezôdés gondját, ha kellett, speciális rakétákkal fenyegetô esôfelhôket oszlattak szét, felkészülten szerelték le és kezelték a játékokat megzavarni igyekvô politikai jellegû tüntetéseket - egyszerûen nem ismertek lehetetlent. Mindehhez nem hivatalos számítások szerint negyvenhárommilliárd dollárra volt szükségük. A világelsôség bûvöletében versenyeztek is, eltökélten törekedtek arra, hogy a játékok végeztére az ötkarikás játékok nem hivatalos pontversenyében a nemzetek rangsorában megelôzzenek minden más nemzetet, annál is inkább, mert - mondani sem szükséges - még ez sem fordult elô az olimpiák történetében. Sôt: a Kínai Népköztársaság 1956-tól kezdôdôen a tajvani Kína létezése és szerepe miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, egészen 1984-ig - huszonnyolc éven keresztül - részt sem vett, meg sem jelent a játékokon. Mélyrôl, szinte a semmibôl indultak. További megjegyzésként tegyük hozzá a fentiekhez - mielôtt kronológiai sorrendben haladva tömör naplójegyzetek formájában igyekeznénk olvasóink számára összesûríteni a felejthetetlen világesemény legfontosabb részleteit hogy mind nemzetközi, mind hazai elôzményeket tekintve, nem minden aggodalom nélkül vágtunk neki az augusztus 8-tól 24-ig tartó világesemény küzdelmeinek. Elegendô, ha csak az olimpiai láng útját gyakran zavaró politikai jellegû bonyodalmakra, a keleti világbirodalmat sújtó, hatvanezer áldozatot követelô rettenetes földrengésre, vagy éppenséggel a megnyitó napján kitörô grúzorosz fegyveres konfliktusra utalunk, meg arra, hogy Pekingben egy turistát az egyik amerikai röplabda versenybíró rokonát gyilkolt meg, majd öngyilkos lett egy nyilván ôrült kínai a nagy napon. A hazai szintéren, szinte közvetlenül az indulás elôtti napokban, kenus aranyemberünk, egyik igen erôs esélyesünk, Kolonics György váratlan halála sokkolta, s borította gyászba sporttársadalmunkat. Nôi kézilabda válogatottunk kulcsembere, Görbicz Anita meg leforrázta a lábát. Vitákat váltott ki azután diszkoszvetônk, Fazekas Róbert utolsó pillanatban megszerzett olimpiai részvételi lehetôsége, amely az athéni doppingbotrányok árnyait idézte fel, s a hangulatot nem javította, hogy az olimpiai csapatgyûlést követôen lemondott tisztségérôl Elbert György sportszakállamtitkár. Az elsô nap: augusztus 9., szombat Kínai könnyek Csupán a történeti hûség kedvéért jegyezzük meg, hogy a megnyitó napján, tehát az elsô teljes versenynap elôtt is zajlottak már események, elsôsorban labdarúgásban, mind a nôi, mind a férfi csoportokon belül. A játékok nevezetes elsô aranyát a 25 esztendôs csehországi Katerina Emmons nyerte (nôi légpuska 10 m) es (az alapversenyben 400) eredménnyel. Hosszú ideig vezetett a nagy esélyesnek számító kínai Tu Li, akiért nem kevesebb, mint ötezer(!) hazai szurkoló látogatott ki a versenyre, s akinek a kedvéért rendezték-idôzítették a versenyt úgy, hogy itt születhessen meg az elsô hazai bajnokság, s akinek maga a NOB elnöke, a belga Jaques Rogge szándékozott átadni az aranyérmet. Az alapverseny végkifejletében azután minden totálisan fejre állt, elsôsorban is Tu Li, aki képtelen volt elviselni a sokféle lelki terhet Végül az 5. helyen kötött ki, s zokogva hagyta el a lôteret. A két keserû hangulatot ébresztô felvezetôn elveszített barátságos mérkôzések után Kínával és Kazahsztánnal szemben kissé megnyugodtunk a kézilabdázó lányoknak a nyitó találkozón, a svédek elleni re nyert meccse után. Biztatóan kezdôdtek az úszó csatározások a Vízkockában (Watercube), elsôsorban Cseh László és Kis Gergô meggyôzô mozgása láttán az elôfutamokban. Egyetlen férfi tornászunk, Gál Róbert nem tudta átverekedni magát a selejtezôkön, ez így egymagában szinte elképzelhetetlennek is tûnt, s ismét csak áldhattuk" a Nemzetközi Tornász Szövetséget, amely képtelen kvalifikációs szabályzatával megakadályozta a világ egyik éllovasának számító Berki Krisztián részvételét az olimpián. Augusztus 10., vasárnap Phelps és Cseh elkezdték Teljes üzemmódra kapcsol az ötkarikás gépezet, immár tizenhárom sportágban peregnek az események reggeltôl estig. A mieink figyelme úszóinkra összpontosul, legerôsebbnek hitt számunkra, a 400 m vegyesúszás döntôjére, ahol Cseh László és Kis Gergô révén voltunk nagyon is érdekeltek. Még a Pekingbe látogató amerikai elnök, George Bush is ezt az eseményt állította versenylátogatási programjának középpontjába. Nem érdemtelenül. A gyôztes személyét illetôen a papírforma szerint alakult a küzdelem, Michael Phelps szenzációs világcsúccsal gyôzött, a további sorrend azonban nem egészen úgy alakult, ahogyan azt a tengerentúliak elôre elkönyvelték. Cseh László feltûnô bátorsággal kezdett, az elsô ötvennél ô fordult elsô-

6 6 MAGYAR EDZŐ 2008/3 A,,földönkívüli Phelps nek, hátúszás közben felzárkózott a másik amerikai, Lochte, sôt 150-nél Phelps elôtt fordult. Háromszáznál a két amerikai vezet, Cseh a harmadik. Az utolsó 100 méter számunkra hihetetlen és fantasztikus fejleményeket tartogatott. Phelps gyorson elhúz, második Lochte, harmadik Cseh Az utolsó ötven eksztázis! A magyar klasszis faképnél hagyja a hosszú hajrában Lochtet és a világcsúcsot javító Phelps nyomában nagyszerû Európacsúccsal elsô érmünket, mindjárt egy ezüstöt nyer, javítva az athéni ötkarikás játékokon szerzett bronz minôségén. Cseh Lászlóhoz hasonló bátorsággal kezdett, s ugyancsak hozzá hasonló huszáros hajrával zárt Kis Gergô - pompás teljesítménnyel a hatodik helyen végzett.. Világszínvonalú magyar start az éremversenyben! Boczkó Gábor párbajtôrben negyedik. A cselgáncsozók 66 kg-os súlycsoportjában Ungvári Miklós, reménységünk, kifejezetten balszerencsés. Titkon érmet vártunk kiválóságunktól, ám a nyolc közé jutásért, mindössze három másodperccel a vége elôtt - sokak által vitatott módon - megintették, s ezzel be is fejezte pekingi szereplését, a grúzok háromszoros Európa-bajnoka, Zaza Kedelasvili így nyert ellene. A vízilabdázók es döntetlent játszottak az újdonsült Európa-bajnok Montenegróval. Bosszantó nyitány, mert már három góllal is vezettünk az utolsó elôtti negyedben. Még mindig az uszodák világa. A férfi 400 m gyorsúszásban a korábbi olimpiai történet dicsôséglistáinak ismeretében merôben szokatlan változás: Ázsia legyôzi Amerikát: Olimpiai bajnok Pak Tae Hvan dél-kóreai! Ezüstérmes Csang Lina kínai. Csak utánuk következnek az amerikaiak, s az ausztrálok olimpiai bajnok nagysága, Hackett csak hatodik! Mi van itt?! Ami ugyancsak bámulatos, de nem meglepô. A hölgyek mûugró versenyének szinkron számában 3 méteren a kínaiak simán nyernek: Kuo Csing-csing és Vu Min-hszia mintha ikrek lennének. Elképesztô harmónia, tökéletes összhang a mozgásukban egyszerûen verhetetlenek. Erôs érdeklôdés kíséri a kosárlabda mérkôzéseket. Zsúfolt nézôtér, óriási hangulat fogadja a kínaiak összecsapását az amerikai profikból összeállított együttese ellen. Jao Ming a hazaiak olimpiai zászlóvivôje a Houston Rocket sztárja az NBA-ben a legnépszerûbb sporthôsök egyike a köztársaságban. A csalódás, a kiábrándultság fokról-fokra nô. Jao Ming sokáig sérült volt, s még nem a régi csak" 13 pontig jut. A csapata egy százast kap, azaz pontosabban: a végeredmény: A nôi súlyemelés 53 kg-os súlycsoportjában a thaiföldi gyôzelem kimondhatatlan siker 221 kilogrammal. A gyôztes neve meg egész egyszerûen kimondhatatlan, még leírni sem egyszerû: Prapawadee Jareenrattanatarakoon. Augusztus 11. hétfô Világcsúcsok káprázata A mieink szempontjából amolyan pontos napocska volt ez a hétfô. Knapek Edina, nôi tôrözôink közül, végül úgy lett ötödik, s szerzett két pontot, hogy az olimpiai bajnoktól, a sportág nagyságától, az olasz Valentina Vezzalitól kapott ki a legjobb négy közé jutásért. Sportlövô reménységünk, Sidi Péter némileg tudása alatt és hullámzóan teljesített a légpuska 10 m számában, végül a döntôben hatodik lett. Nem vigasz, de érdekesség, hogy a gyôztes, az indiai Abhinay Bindra országa olimpiai története elsô egyéni aranyérmét nyerte, s a sporttörténelmi dicsôségben részesedhet egy magyar, a felfedezôje és volt mestere, Szucsák László is. Más értelemben pontos" napot zártak a nôi kézilabdázók, hihetetlen szerencsével mentettek ugyanis egy pontocskát a brazilok ellen az utolsó másodpercben (28-28) majdnem tragédia. Elsôszámú teniszezônk, Szávay Ágnes teljesítményét röviden lezárhatnánk azzal, hogy nyitó mérkôzésén legyôzték, a lehetô legrövidebb úton kiesett (késôbb a párosban is Arn Grétával az oldalán). Játéka mindazonáltal megérdemel egy tömör méltatást, mert nagy akarással küzdött, s nem hiányzott sok a sikertôl. A kettôs hibáktól eltekintve színvonalas csatában egy hajszállal maradt alul a harmadik szettben a kínai Cseng Csie-vel szemben, akitôl nem mellékesen idén már Wimbledonban is vereséget szenvedett, s akit egyébként késôbb az orosz Szafina gyôzött le. A tehetséges kínai már két évvel ezelôtt is a világ legjobbjai közé verekedte magát, s csak hosszas sérülése miatt hiányzott tavaly az élmezônybôl, nem ismeretlen, névtelen akárkitôl kapott ki tehát Szávay.

7 2008/3 MAGYAR EDZŐ 7 A nap legszenzációsabb versenye ismét az uszodában zajlott le, mégpedig a 4x100 m férfi gyorsúszó váltók döntôjében. Az elsô indulók közül az ausztrál Eamon Sullivan a francia Alain Bernard világrekordját megdöntve (47.24) szerzett vezetést, de a franciák beleerôsítettek és az utolsó emberük éppen a trónjától megfosztott Bernard csaknem egy testhosszal vezetett már a tengerentúliak elôtt. Ami ezután következett, aligha lesz felejthetô. Az amerikaiak utolsó ember, Jason Lezak szinte szárnyra kelt, befogta elôbb Bernardot, majd lehajrázta. Az amcsik" elképesztô világrekorddal nyertek, Lezak a mérések szerint - igaz, a rekord hitelesítést kizáró repülôrajttal ot repesztett! Ha már a vizeknél tartunk, lányaink fontos gyôzelmet szereztek a hollandok vízilabdázói ellen (11-9). Horváth Patrícia csodásan védett! Cselgáncsban egy magyar gyôzött magyar ellen, az ausztrál színekben versenyzô Pekl Mária, volt sokszoros bajnokunk a második fordulóban nyert Baczko Bernadett ellen, aki hetedik lett Valamit a dopping frontról is: a WADA ellenôrei hat magyart vizsgáltak: három atlétát Pars Krisztiánt, Máté Gábort és Fazekas Róbertet a tornász Böczögô Dorinát, a vízilabdázó Kiss Gergelyt, s az úszó Cseh Lászlót. Semmi Augusztus 12., kedd. Schmitt Pál dohog A sportban nem ritkák a rejtélyes, megfejthetetlen, érthetetlen fejlemények. Ami a Varga Tamás, Hirling Zsolt könnyûsúlyú kétpárevezôs egységgel történt a versenysorozat negyedik napján, tökéletesen illusztrálja a kitételt. A világ- és Európa-bajnok kettôs nem is titkolt határozott éremeséllyel vágott neki a versenyeknek. Az elôfutamokból nem sikerült egybôl a döntôbe jutniuk, a reményfutamok során pedig beütött a totális csôd: a 2 futamban 4. hely kiesés, vége. Nem tudták megmondani, mi okozta a teljes összeomlást, csalódásuk határtalan volt - hasonlóképpen a szurkolóké. Nehéz volt magyarázatot találni arra is, hogy kardvívóink ezen az átkoktól terhes napon képtelenek voltak egyetlen külföldi ellenfelüket is legyôzni. Athéni ezüstérmesünket, Nemcsik Zsoltot a kínai Csou Han-ming gyôzte le ra, a Decsi Tamást verô Szilágyi Áront pedig re egy amerikai magyar specialista", Keeth Smart ütötte el a továbbjutástól a 32 között. A tengerentúli minden év elején itt edzôtáborozik nálunk, s volt magyar edzôje is, Kógler Aladár személyében. Igaz, Gyurta Dani remekelt elôfutamában 200 m-en, Európa-csúcsot úszott, a vízilabdázók brillíroztak a görögök ellen, a mieink hangulata mégis kissé nyomott maradt, s ez tükrözôdött a MOB elnökének, Schmitt Pálnak a nyilatkozatában is az eddigi aranytalan napokról. A sportvezetô úgy fogalmazott, hogy legjobban nem is a várakozásnak megfelelô eredmények elmaradása bosszantja, sokkal inkább a kivánatos mentalitás hiánya. Szerinte szív, lélek és hit nélkül nem lehet sikert elérni. Kemény szavak, és Schmitt nem maradt meg az általánosság szintjén, hanem szokatlanul konkrétsággal említette Boczkó nevét, s ugyanígy kifogásolta nevesítve a Montenegró ellen döntetlent játszó férfi vízilabdázókat és a brazilokkal ikszelô nôi kézilabda válogatottat. A férfi kajak szlalom versenyt óriási küzdelemben a német Alexander Grimm nyerte a francia Fabient Lefevre elôtt. A nagy sztori azonban a harmadik helyezettrôl szól: a bronzot Togo képviseletében a színes bôrû Benjamin Boukpeti szerezte meg. Erre aztán tényleg ki is gondolhatott volna? A sportlövôk férfi 50 m sportpisztoly számában a koreaiak végeztek az élen: 1. Dzsing Dzsong Oh, a kettéosztott ország déli részének legjobbja gyel, az ezüstöt vel - az északi, népi demokratikus köztársaság sportolója, Kim Dzsong Szu nyerte. Augusztus 13., szerda Mincza és úszóink kitesznek magukért Rettenetes hírrel kezdôdött a nap délelôtt: a magyar súlyemelô sport egyetlen pekingi képviselôje, a 77 kilósok csoportjában versenyzô Baranyai János szakítás közben 148 kilogrammal próbálkozott, ám nem tudott már szilárdan megállni, mert jobb könyöke kificamodott, s a súly rázuhant. Rémisztô volt a látvány, a kórházi diagnózis szerint azonban szerencséjére sem szakadás, sem törés nem történt Lassan-lassan visszatért ezen a napon a mosoly a magyar arcokra, jóllehet arany még mindig nem született. Férfiasan brutális meccsen játszottak vízilabdázó hölgyeink, 7-7-es értékes döntetlent az ausztrálokkal. A véghajrában csikarta ki a gyôzelmet nôi kézilabda válogatottunk a vb bronzérmes németekkel szemben (25-24). A meghatározó dolgok mindazonáltal a pástokon és az úszók döntôi során történtek. Számunkra a mûsor fénypontját a férfi 200 m pillangóúszás döntôje jelentette, ahol kiegészítô számában" Cseh László nagyszerû teljesítményt nyújtott második helyével, úszásával (Európa-csúcs 1:52.70) azzal, hogy a táv második felét még a világrekordot úszó Phelpsnél is jobb idôvel teljesítette, s megszorította az amerikai fenomént. Kellemes meglepetést szolgáltatott nôi 4x200 m.-es gyorsváltónk (Mutina, Verrasztó, Dara, Jakabos) bejutott a döntôbe, s persze Gyurta Dani is 200 mellen. Phelps! Nem szükséges semmilyen túlzó jelzô - mindegyiket elkoptatta már. Megelôzte a korát, ugyanúgy, mint a hetvenes évek kezdetén honfitársa, Mark Spitz. Ezen a napon kétszer jutott fel a dobogó csúcsára, s ezzel minden idôk legsikeresebb olimpiai sportolójává dicsôült. Itt Pekingben elért addigi öt aranyérmével 11 olimpiai bajnoki címet mondhat magáénak. Ezzel immár egyedül és csakis ô mondhatja el magáról, a legjobbak utána egyaránt kilenc-kilenc arannyal követik (Larisza Latinyina szovjet tornász, Paavo Nurmi finn futó, Mark Spitz amerikai úszó és Carl Lewis, ugyancsak amerikai atléta). A huszonegyedik század egyedülálló egyénisége, aki bár imitt-amott már azért a fáradtság nyomait mutatja még mindig versenyben van a Speedo cég által ígért l millió dollár prémiumért, amelyet Spitz Münchenben 1972-ben nyert 7 aranyérmének felülmúlásáért vehet át. Csak szerény" adalékként: tagja volt természetesen ezen a szerdán az amerikaiak 4x200 m gyorsváltójának is, amely az úszótörténtet során elsô alkalommal került a bûvös 7 perces idôhatár alá (6:58.56)! A legszebb, legemberibb és egyben legdrámaibb események tanúi lehettünk a pástok körül a nôi párbajtôrözôk napján: Mincza-Nébald Ildikó, túlzás nélkül mondható, emberfeletti küzdelmének ellenfeleivel - és önmagával - a dobogóért. Kegyetlenül hosszú sorozatában három alkalommal is vert helyzetbôl volt képes fordítani, majd az elôdöntô küszöbén elszenvedett veresége után képes volt újra összeszedni magát, s megszerezi csodálatos utolsó két találatával az olyannyira áhított bronzot. Augusztus 14., csütörtök Fodor felülmúlja önmagát Furcsa nap volt, benne szívmelengetôen kellemes meglepetéssel, egy olimpiai bajnok bukásával, az olyannyira áhított elsô magyar arany továbberôsödô hiányérzetével, bizakodásra késztetô eredményekkel. Arany közelben" hathasábos elsôoldalas szalagcímmel jelent meg népszerû sport napilapunk, a Nemzeti

8 8 MAGYAR EDZŐ 2008/3 Sport másnap, s alatta Fodor Zoltán döntô utáni képével, amint egy hatalmas magyar zászlót tart kifeszítve a feje mögött, rajta becenevével FO- DZSI. A kötöttfogású birkózók 84 kgos súlycsoportjában erre aztán rajta kívül aligha számított valaki is csodálatosan menetelt Sike András, olimpiai bajnokból lett edzônk tanítványa egészen a döntôig, legyôzve többek között a korábbi Európa- és világbajnok török Avlucát. Az olasz Minguzzi ellen mindössze 15 másodperc választotta el a bajnoki címtôl, de ekkor ellenfelének sikerült eldobnia újoncunkat. Az eredményhirdetést furcsa közjáték zavarta meg. Az örmény származású Gyumriban született 33 éves svéd karfiolfülû", Ara Abrahamian képtelen volt uralkodni mélységes csalódottságán a bíráskodás miatt. Az olasz elleni elveszített mérkôzése után már tombolt, neki akart rontani a bíráknak, szétrúgott egy reklámtáblát és szanaszét dobálta a felszerelését Amint átvette a bronzérmet, lelépett a dobogóról, a szônyegre hajította és dühöngve hagyta ott a ceremóniát. (Két nappal késôbb a NOB megfosztotta érmétôl a méltatlanul viselkedô svédet.) Az uszodában az elôfutam során szenzációsan úszó (2:08.68) Gyurta Dani fô száma, a 200 m mellúszás pergett le többek között. Athéni ezüstérmesünk a rendkívül erôs, kiegyenlített mezônyben minden tôle telhetôt elkövetett, élete második legjobbját úszta (2:09.22) végül a tisztes ötödik helyre küzdötte fel magát a hajrában becsülettel helytállt. Ezt mondhatjuk a nôi 4x200 m gyorsváltó tagjaira is, hatodik helyük, pontszerzésük ugyancsak kellemes meglepetés. Férfi vízilabdázóink nehéz mérkôzést játszottak a spanyolok ellen a vége azonban remekül sikerült háromgólos különbség (8-5) és csoportelsôség. Nem tudni, mi történt volna a döntôben, sajnos azonban Igaly Diánának nem sikerült a legjobb hat közé jutnia (végül 13-ik lett), s így skeet lövésben sydney-i bronzérmesünknek, athéni aranyérmesünknek nem nyílt lehetôsége a pont, illetve éremszerzésre. Méltósággal viselte el kudarcát, senkit és semmit nem hibáztatott az elmaradt eredményért csak is önmagát. Hadfi Dánielnek sem volt szerencséje, erôsen vitatható ítélettel veszített a késôbbi ezüstérmes kazah Zsitkejev ellen, s ô lett immár a negyedik cselgáncsozónk egy-egy 7-ik hellyel. Nagy csillagok bukását hozta a nap a tenisztorna negyeddöntôjében. A férfiaknál az amerikai Blake legyôzte az akkor még világelsô svájci Federert. A hölgyeknél kiesett az amerikai testvérpár: Serena Willimas-et az orosz Gyementyjeva, Venus Williams-et a kínai Li Na gyôzte le. A nap legnagyobb csatáját a nôi párbajtôr csapatok küzdelme hozta. Közelebbrôl: a döntôben Kína és Ukrajna összecsapása, amely es találatarány után egyetlen végsô tussal az ukránok javára dôlt el. Augusztus 15., péntek Egyetlen századdal Lochte elôtt Ez a nap is - az úszódöntôk idôszámítását követve már harmadszor - ki másról is szólna, Cseh Lászlóról. Utolsó fellépésére, a 200 m vegyesúszás döntôjében került sor. Erre, mint késôbb vallotta, amolyan kamikaze felfogásban készült, más szóval minden, még megmaradt energiáját, összes tartalékát bevetette. Vakmerôen kezdett, végig Phelps iramát követte, s öldöklô hajrában egyetlen századdal biztosította az ezüstöt, újra csak a szo- A Cseh-Turi kettôs

9 2008/3 MAGYAR EDZŐ 9 kásos" másik amerikaival, Lochte-val szemben, s mint korábban, ezúttal is új Európa-csúcsot ért el. Lezárva pályafutása pekingi fejezetét, elmondható: minden várakozásunkat felülmúlta, büszke lehet önmagára, mi pedig valamennyien reá. Egy-egy mondat - csapatokról. Talán az aggasztó aranyínség miatt is, arról álmodoztunk, hogy férfi párbajtôrvívó együttesünk, remek elôzô eredményei folytán világranglista vezetô lévén a játékok elôtt, esélyes akár a bajnoki címre is. A kínaiak mindjárt a kezdetben lehûtötték a vágyainkat 45:43-as gyôzelmükkel felettünk. A vége tagadhatatlanul lehangoló, szerény ötödik hely. Nôi kézilabda válogatottunk, eleve a negyeddöntôbe tudván magát, lélekben mintha elôre megadta volna magát az oroszoknak sima vereség (33-24). Nôi vízilabdázóink a kezdeti akadozó játékot követôen viszont a támadó-vízilabdázás iskolajátékával hengereltek a görög ellen, s jutottak a legjobb négy közé (10-4). Pars Krisztián beköszönt". Kalapácsvetônk a roppant erôs mezônybôl, annak ellenére, hogy bemelegítését megszakították a rendezôk, elsôként jutott a döntôbe (80.07). Nem jutott a fináléba ellenben ezúttal Sidi Péter a kisöbû sportpuska fekvôben, s mindjárt bemutatkozó mérkôzésén veszített a 100 kg kategóriában a cselgáncsozó Bor Barna. Szemezgetés a nap sztorijai közül. A szovjet Valerij Ljukin anno, ban Szöulban nyújtón és a csapattal is olimpiai bajnokságot nyert. Leánya, a 18 éves Nastia 1992-ben vándorolt ki a család az Egyesült Államokba most nôi összetettben, megelôzve a világbajnok ugyancsak amerikai Shawn Johnsont és a kínai Csiang Jü-jüant, a dobogó csúcsára jutott apja-edzôje nyomdokain. Elôdöntô volt papíron, hivatalosan, de tulajdonképpen ezt tekinthettük az olimpia teniszdöntôjének: a spanyol Nadal és a szerb Djokovics vívta, s a harmadik, döntô szettben a szerb elveszítette 5-4-es spanyol vezetésnél az adogatását, úgy, hogy a végén egy százszázalékos ziccert elképesztô módon hibázott el a hálónál. A szlovákok hihetetlen sorozattal rukkoltak elô, az elôzô napokban Martikán, majd Kaliská jóvoltából megnyerték kajak szlalomban a férfi, illetve a nôi egyest, most pedig a férfi párosban is diadalmaskodott a Pavol és Peter Hochshoner ikertestvér pár. Dopping. Kim Dzsong Szu a férfi szabadpisztolyban ezüst, légpisztolyban bronzérmet szerzett. Az észak-koreai lövô specialista azonban megbukott a Usain Bolt mosolyogva nyert 100 méteren világcsúccsal doppingvizsgán, s így érmeitôl a NOB megfosztotta. A vietnami tornász, Thi Ngan Thuong Do is lebukott, mégpedig súlycsökkentô furoszemiddel. Tôle nem lehetett érmet visszavenni, mert talajon csupán a szerény 82. helyen végzett. Más szóval tökutolsó lett. Ezt veszítette el Nagy ügy. Augusztus 16., szombat Jamaikai varázslat a 100 m síkfutásban Minden viszonylagos. A spanyolok gond nélkül páholták el az újdonsült Európa-bajnok Montenegrót vízilabdában, az amerikaiak pedig a világbajnok horvátokat leckéztették meg. Feje tetejére állt a világ. Ezekhez viszonyítva mi megúsztuk Népszerû fiaink könnyedén kezdtek az ausztrálok ellen, elhúztak 9-5-re, a vége mégis kínos-keserves, hajszál híján döntetlen, végül nagy szerencsével mentettük a meccset (13-12-re) s vele a csoportelsôséget. Nôi tôrvívóinknak nem adatott meg ilyen mázli. Legyôzték ugyan elôbb a németeket, de elgyengültek az amerikaiakkal szemben. Pedig Mohamed Aida itt egyedülálló bravúrt produkált: 14-1-re vezetett már Smart ellen, aki azonban ezt követôen egyetlen találattal a döntôbe segítette csapatát (35-33), a bronzért folyó csatában azután a csapaton belüli villongások közepette alulmaradtunk. Mûugrónk, Barta Nóra fogadkozott, hogy jobban szerepel, mint négy évvel ezelôtt Athénban, ahol a 14-ik lett. Szavát már azzal betartotta, hogy a 11-ik helyen ezúttal döntôbe jutott (ahol késôbb a 12-ik lett) Pazar versenyekkel indult be az atlétikai döntôk gépezete. A klasszikus 100 m döntôjében a három jamaikai közül Usain Bolt lenyûgözô fölénnyel, biztonsággal és világcsúccsal nyert (9.69, szélcsendben), úgy, hogy a cél elôtt magasra lendített karral, a közönségre mosolyogva, kiengedve futott. A férfi kosárlabda csoportmérkôzések sorából kiemelkedett a világbajnok spanyolok találkozója az amerikaiakkal. No, nem az izgalmak, hanem a tengerentúliak magas színvonalú, látványos, roppant szórakoztató játéka miatt (119-82). Nem semmi, így elverni a világbajnokot. Mégis csak olimpiai arannyal térhet haza a kiváló svájci teniszezô, Roger Federer. Igaz az amerikai Blake útját állta, hogy ezt az egyéniben tegye, párosban azonban Wawrinka oldalán sikerült: a döntôben, négy szettben nyertek a svéd Aspelin, T. Johansson duo ellen. A teljesség kedvéért, az elôdöntôben a nagy esélyes amerikai Bryan-testvéreket verték meg. A férfi skeet fináléjában az arany- és a bronzérem sorsát is szétlövés döntötte el. Az amerikaiak 19 éves tehetsége, Vincent Hancock bírta jobban idegekkel a norvég Tore Brovolddal szemben (145-ös holtversenyes teljesítményük olimpiai csúcs volt), a bronzérmet meg végül a francia Anthony Terras kaparintotta meg a ciprusi Antonisz Nikolaidisz elôtt. A Vizeskockábban" persze, megint Phelps játszotta szokásosan a fôszerepet, ezúttal azonban egy kicsit másként: a 100 m pillangóúszás céljában a nézôk szinte egyöntetûen a szerb Milorad Csavicsot látták elôbb becsapni. Az óra azonban egyetlen századdal Phelpset hozta ki gyôztesnek. A szerbek óvtak a kenyai Ben Ekumbó fôbíró azonban természetesen az automata idômérô eredményét fogadta el.

10 10 MAGYAR EDZŐ 2008/3 A szerb fiú ujjheggyel nyilván csak parányi késéssel gyakorolt szükséges és elégséges nyomást a falra. Augusztus 17.,vasárnap Pars Krisztián megtette a magáét Teljes intenzitásra kapcsolt a játékok gépezete a napon 37 számban osztottak ki érmeket. Vívóink gyenge szereplését év óta nem történt a pekingihez hasonló - a világbajnok kardcsapat véglegesítette. A négy közé jutásért nyert állásból veszítettünk az Egyesült Államok ellen (44-45), a kínaiak azután nagyobb arányban gyôzték le Nemcsikéket, s végezetül Egyiptommal vívtunk sikerrel a hetedik helyért. A vívó szövetség volt vezetôje, majd kapitánya, maga is remek volt vívó, világbajnok, Kovács Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság igazgatója keserû nyilatkozatot adott, amely leplezetlenül tárta fel a magyar sport súlyos és megoldatlan személyi, szakmai, finanszírozási gondjait, s indulatos visszhangot váltott ki otthon is. Nem javította a kedélyállapotunkat a nôi kézilabda válogatott mérkôzése Dél-Korea ellen, sima vereség, halovány játék (33-22), de ezzel együtt már eleve bejutottunk a negyeddöntôbe. Az úszók búcsúnapján nekünk már nem maradt tennivalónk, csak csodáltuk az amerikai szupermant, Michael Phelps-t, aki az amerikaiak 4x100 m világrekordot elérô (3:29.34) vegyesúszó váltójában pillangózva nyerte itteni nyolcadik aranyát, átadva ezzel honfitársa, Mark Spitz egy olimpián megszerzett 7 aranyérmes csúcsát a múltnak. Különleges és eddig soha elô nem forduló gyôzelem született on: a tunéziai Uszama Melluli legyôzte az ausztrál szupersztár Grant Hackettet. Egyszerû a magyarázat, persze, a tuniszi fiú tulajdonképpen amerikainak tekinthetô, ott nôtt fel, ott tanul, az ottani úszókultúra terméke". Az olimpiai játékok különleges varázsát, nemesítô élményét illusztrálták a teniszezôk. Ezek a vérbeli profik, akik egy-egy Grand Slam, vagy ATP versenyek után százezreket, sôt dollár milliókat nyernek, nem csak hogy 1988-tól kezdôdôen - akkor tért vissza hosszú évtizedek után a sportág az olimpia programjába - mind nagyobb számban jönnek az ötkarikás játékokra, hanem példás akarással, odaadással képesek küzdeni a végsôkig. Nem pénzdíjért, s nem az esetleges otthoni honoráriumért", hanem a presztízsért, a felemelô élményért, hogy részesei lehetnek ennek a világon egyedülálló nemzetközi eseménynek, hogy hazájuk képviseletében szerezzenek lehetséges sikereket. Nagy torna gyôzelmek után magától értetôdô az öröm, az ujjongás, de amit a férfi gyôztes, a spanyol Rafael Nadal, s méginkább az orosz nôi gyôztes Jelena Gyementyjeva önfeledten sikoltozva az örömtôl mûvelt szinte megható volt. A végére hagytuk a kellemes magyar fejleményt, kalapácsvetônk, Pars Krisztián helytállását. Igaz, a legjobb eredménnyel és elsôként került a döntôbe, s ennek következtében az olimpiai aranyra oly nagyon áhítozó szurkolók már-már ott képzelték ôt a dobogó tetején. Végül megbízhatóan dobott a legjobbak között, korábbi szereplését felülmúlva a negyedik helyen végzett (80.96). Elismerés jár érte, megtette a magáét. Augusztus 18., hétfô Iszinbajeva, te csodálatos! Schmitt Pál nyilatkozata Mintha derûsebben, biztatóbban tûzô nap köszöntött volna ránk. Igen, megkezdôdtek a kajak-kenu küzdelmek a Sunji Olimpiai Park vizén, s Vajda Attila futamgyôzelemmel, azonnali döntôbe jutással adta meg az alaphangot társainak a kenu egyesek 1000 m számában, nekünk pedig a jobb eredmények ígéretét, reményeink feléledését. Vízilabdázóink is egyenesen a legjobb négy közé jutottak utolsó csoportmérkôzésükön a kanadaiak felett aratott fölényes gyôzelmükkel (12-3). Pekingben és itthon egyaránt élénk visszhangot keltett Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének nyilatkozata, amelyet a Magyar Távirati Irodának adott, s egyebek között az alábbiakat mondta: Talán mi vagyunk az egyetlen európai ország, amely a költségvetésének alig kéttized százalékát fordítja az egészséges életmódra és a sportra. Általában egy százalék felett van az elôirányzat, ráadásul a miénknél lényegesen nagyobb költségvetésekbôl." A MOB elnöke szerint a kormánynak a mostaninál sokkal többet kellene áldoznia a sport finanszírozására. Ebben az esetben újra itthon dolgozhatnának a legjobb edzôk, lehetne sportegészségügy, javulhatna az iskolai testnevelés színvonala, és a sport visszanyerhetné a presztízsét. A pekingi olimpia forgószínpadán tovább folytatódott a pompás, drámai fordulatokban gazdag elôadás". Az egész hatalmas birodalmat megrázta a 110 m férfi gátfutás elôfutamainak egyik tragikus epizódja: a kínai olimpiai mozgalomban kiemelkedôen fontos szerepet játszó Liu Hsziang, a szám olimpiai- és világbajnoka, egyik fô esélyese. A hazaiak sporthôse Achilles-ín sérülése kiújult, s bár odabicegett a rajthoz, képtelen volt elindulni. Kiss Dániel kellemes meglepetésre viszont idei legjobbjával (13.61) továbbjutott ugyanitt. Nem csak hogy elindult, hanem egyenesen csodálatba ejtette az olimpiai stadion nézôseregét az orosz rúdugró fenomén, Jelena Iszinbajeva. A bájos hölgy tulajdonképpen akkor ugrott elôször, amikor a többiek már ki is estek. Igaz, nem keltett így a szám semmiféle izgalmat, mégis magával ragadó volt a verseny, az orosz ugrócsoda a világrekordig emelte a lécet, amelyet azután pompás, látványos ugrással teljesítve nyerte meg az aranyat. A tornacsarnokban a nôknél az amerikai Ljukin immár második aranyát nyerte, a férfiak sorában azonban eddig csakis kínainak akaszthattak aranyat a nyakába. Most egy nagyszerû lengyel, Lesek Blaniknak, a cím védôjének elsôségéhez szükség volt ugyan a román Marian Draguleszku hibájára, ez azonban nem változtatott a tényen: végre egy kakukktojás született a kínai gyôzelmi sorozat megszakításával. Asztaliteniszben mindazonáltal tovább érvényesült a kínai dominancia, a nôi csapatverseny után a férfiak is diadalmaskodtak. Némi meglepetést keltett, hogy a grúzok strandröplabdában a férfiak között beküzdötték magukat a legjobb négy közé! Hogy mik vannak?! Persze, a titok nem valami huzamosan kiemelkedô szakmai tevékenység. Dehogy. Geor és Gia (azaz egybeolvasva angolul Georgia, tehát Grúzia) valójában brazil Renato Gomes és Jorge Terceiro s igazi hazájukban csak a harmadik-negyedik helyre jók a ranglistán. Gondoltak egyet, grúz állampolgárságért folyamodtak, amit megkaptak. Az olimpia számos ilyen állampolgári átváltozást eredményezett, gondoljunk csak kenyai futókra, törökösített bolgár súlyemelôre, Amerikába vándorolt etióp, ukrán, orosz, stb. sport tehetségekre, s jó szívvel fogadtuk be mi is a mi színeinket választó, ám eredetileg más országban született és élt válogatott sportolóikat. Augusztus 18., kedd Feltámadás a románok ellen A nap legörvendetesebb eredményét nôi kézilabda válogatottunk érte el. A lányok csodába illô formajavulást bizonyítottak, végre úgy játszottak a románok ellen a legjobb nyolc közötti egyenes kieséses sorozat elsô össze-

11 2008/3 MAGYAR EDZŐ 11 csapásán, hogy egyszeriben ismét meghódították híveiket. Végig irányították a meccset, támadó játékuk magasan felülmúlta ellenfelünk teljesítményét, egy alkalommal már kilenc góllal is vezettünk, s a végén biztos, négygólos gyôzelemmel kerültünk a legjobb nyolc közé. A korábbi mérsékelt mutatványok" után ez valóságos feltámadás volt. A legjobb négy között, számunkra különösen az orosz-francia összecsapás végkimenetelének tulajdoníthattunk fontosságot. Nos, hosszabbítás után hallatlanul izgalmas végjátékban a francia lövôket szinte megbabonázta az oroszok eksztázisban védô kapusa, Szidorova, s némi szerencsével, egyetlen góllal diadalmaskodtak a franciák felett (32-31). Másik csapatunk, a nôi vízilabdázóké már a legjobb négy közötti elôdöntôn sajnos, alulmaradt az elôzôekben pedig legyôzött hollandokkal szemben oda maradt a remény a bronzra. Kényelmesen hátradôlve figyelhettük kajak-kenusaink versenyzését jólesô, számunkra idegnyugtató biztonsággal jutottak sorra tovább egységeink az elôfutamokból. Az Olimpiai Stadionban végül is pozitív kicsengésû csattanóval zárult diszkoszvetônk, Fazekas Róbert könyvbe illô sztorija, a három magyar közül egyedül neki sikerült beverekednie magát a döntôbe, ahol egyetlen pici centiméterre elôzve meg az utána következôt, a várakozásnak megfelelô nyolcadik helyen kötött ki (63.43). A labdarúgó torna elôdöntôjében a két ôsi dél-amerikai rivális találkozott: Argentina-Brazília. Mindkét oldalon találhattunk nem egy világhírû sztárt, Ronaldinhot, Messit és társaikat. Az utóbbi vezérletével Argentína 2-0-ra nyerte a sokak szerint méltán döntônek tartott összecsapást, úgy, hogy a fejüket veszített brazilok - két piros lap után - végül nyolc mezônyjátékossal fejezték be a küzdelmet. Ezzel az argentínok negyven év után megismételhetnek egy bravúrt, azaz két egymást követô játékokon arathattak diadalt. Ez utoljára éppen nekünk sikerült, Benéék Tokió, 1964 után Mexikóban, 1968-ban is az elsô helyen végeztek De régen volt! A nap érdekességei közül kettô: a brit pálya kerékpárosok arattak nyolc számból hetet nyertek, majd további egyet az országúton is! Volt miniszterelnökük, Tony Blair évekkel ezelôtt sokat segített nekik, s ott volt most is szurkolni közöttük. Megszületett az elsô arany Bahrain színeiben Rasid Ramzinak köszönhetôen, mégpedig a férfiak klasszikus 1500m futó számában (3:32.94). Augusztus 20., szerda Bámulatos Bolt Izgalmak legalábbis a mieink miatt nem sok maradt erre a napra számunkra, az összes 1000 m-es kajak, illetve kenu számban érdekeltek leszünk a döntôkben, a rövidebb távon, 500 méteren is csak hárman kényszerültek középdöntôre. Az 1000 méteres középfutamok között két magyar egység lapátolt, a kajak egyesben Benkô Zoltán hatalmas küzdelem után verekedte be magát a döntôbe a harmadik helyen végzett a Kozmann György-Kiss Tamás kenu páros pedig a második hellyel biztosította helyét a fináléban. Ezzel az eredménnyel eleve a legnemesebb módon tisztelegtek a tragikus hirtelenséggel az olimpia elôtt elhunyt kenu nagyság, Kolonics György emléke elôtt. A késôbbi nagy szenzációról nem is álmodtunk! Igaz, a 32 közé sem jutott be asztaliteniszezônk, Jakab János, mégis dicséretet és külön említést érdemel küzdôszelleméért: az elsô fordulóban a nála sokkal esélyesebb francia Chila már 3-0-re vezetett ellene, mégsem adta fel, feljött 3-3-ra, s a mindent eldöntô negyedik szettben két pontos gyôzelmet aratott. Aztán kikapott a német Süss-tôl, de a bemutatkozás emlékezetes bravúr volt. Lányaink közül senki nem jutott a legjobb 16-ig, egyedül Tóth Krisztina küzdhetett ezért, de kikapott a kínai származású amerikai Wang Chentôl. A vízilabda elôdöntôbe jutásért nem mindennapos összecsapást rendeztek, a legutóbbi Európa-bajnok, Montenegró a világbajnoki címvédô horvátok ellen szállt vízbe, s a gyôztes a mieinkkel kerül szembe a döntôbe jutásért. Nos, a montenegróiaknak sikerült a mérkôzés elején elônyt szerezniük, amit sikerrel ôriztek nem mindennapos fordulatok után is a végéig, amikor ugyan a horvátok elônyhöz jutottak, ezt azonban képtelen voltak gólra váltani a világbajnoknak csak a helyosztókban lesz lehetôsége a továbbiakban. A nap hôse - minden kétséget kizáróan a jamaikai sprinter, Usain Bolt volt. A 100 m után 200 méteren is könnyedén és ugyancsak világcsúccsal nyert, s ez, ilyen duplázás még nem fordult elô az ötkarikás történetben mp-es teljesítményével az amerikai Michael Johnson 12 évvel ezelôtti es atlantai eredményét szárnyalta túl 0.9-es ellenszél dacára! Szülinapi ajándék volt ez a javából, a fantasztikus vágtázó augusztus 21-én, tehát másnap ünnepelte ugyanis fennállásának" 22-ik évfordulóját. A teltházas stadion csaknem nézôje zúgta tiszteletére a népszerû dalt Happy birthday to you! Különös közjáték követte a 200-as befutót: a versenybíróság pályaelhagyás miatt kizárta a második helyezett Churandy Martinát (Holland Antillák) és a harmadikként célba érô amerikai Wallace Spearmontot is. Már szörfben is kínai? A nôi versenyt Jin Csien nyerte Furcsa nézni az éremtáblázatot. Szokatlan: Magyarország a 49-ik. Elôttünk - többek között - Zimbabwe, Thaiföld, Mongólia, Kamerun, Bahrain, Panama, Tunézia, Azerbajdzsán. Szent Jupát, a kajak-kenusok istene hallgasd meg fohászunkat! Augusztus 21., csütörtök Víz esô - könnyek Vigasztalanul esett az esô, s a napot a kajakosok megnyugtató szereplésétôl eltekintve ha lehetne, a legjobb lenne elfelejteni, úgy ahogy volt. Sérülések, balszerencsés vereségek, bukások, kiesések, versenyfeladás. Csak távirati stílusban egy tömör felsorolás a szomorú napról: Két férfi világbajnok öttusázónk, Balogh Gábor és Horváth Viktor már a lovaglás elôtt sem a várakozásnak megfelelôen teljesített, aztán mindkettôjüket levetette a lovuk. Az orosz Andrej Mojszejev megvédte athéni bajnoki címét. Gercsák Csaba hosszútávúszónk eltaktikázta, túl erôsen kezdett, nem bírta, feladni kényszerült a küzdelmet. Zsivoczky Attila, tízpróbázó kitûnôségünk eleve nem volt rendben, visszalépett a 100 m síkfutás után, tehát mindjárt az elején. Szabadfogásban mindkét birkózónk Kiss Gergely és Aubéli Ottó egy-egy gyôzelem utáni vereséggel végzett a nyolcadik helyen, s ezzel búcsúztunk a birkózó eseményektôl. Nôi csapataink könnyeket hullattak. Vízilabdázóink az ausztrálok ellen hosszabbítás roppant izgalmak s büntetôlövések után egyetlen elhibázott ötméteres miatt vesztettek a bronz-mérkôzésen (5-2-re és 6-3-ra is pedig még ôk vezettek). Kézilabda együttesünk ellen az oroszok magabiztosan játszottak, mindvégig vezettek, fontos hétmétereseket hibáztunk, s fôként támadásban maradtunk alul maradt a remény a bronzra. Drámai, fordulatokban, meglepetésekben gazdag mûsor zajlott le a zsúfolt Madárfészekben", sajnos csak jelentéktelen magyar epizódszereplôkkel. A bámulatos jamaikaiak közül ezúttal Veronica Campbell Brown emelkedett ki. A 200 méteren címvédô simán védte meg bajnokságát (21.74). Ez

12 12 MAGYAR EDZŐ 2008/3 egyben azt is jelentette, hogy kivétel nélkül mind a férfi, mind a nôi sprintszámokat jamaikai nyerte, s ez a példátlan gyôzelmi sorozat mindenek elôtt a korábbi amerikai dominancia miatt még soha nem történt meg. A tengerentúliak a 400 m síkfutásban vigasztalódtak imponáló hármas sikerrel. Amire szinte példa nélküli kudarcok következtek: a 4x100 m váltók elôfutamai során az amerikai férfiak nem is értek célba, a hölgyeket pedig túlváltás miatt zárták ki. Meglepetésre a portugál szöcske", Nelson Evora nyerte a hármasugrást (17.67) a brit Idowu és a bahamai Leevan Sands elôtt. A másik ugró-meglepetés okozóját országa egész lakossága áldja. Irving Saladino Panama elsô olimpiai aranyát szerezte, a távolugrásban, s Martin Torijos államelnök a csütörtököt, augusztus 22-ét munkaszüneti nappá nyilvánította, hogy mindenki méltóképpen köszönthesse, ünnepelhesse hazatérésekor az ötkarikás hôst. Európa-csúcsot és ugyancsak vaskos meglepetést hozott a nôi gerelyhajítás: az orosz Marija Abakumova a világ idei legjobbjával (69.32) kezdett, s késôbb is biztosan, jól dobott. Az utolsó dobás hozott fordulatot, a cseh Barbora Spotákovának elsült" a keze 71.42! Európa-csúcs és gyôzelem. Augusztus 22., péntek Legenda születetett Vajda Borura aranyos derû. Ez már hamisítatlanul, igazi magyaros nap volt, csupa mosollyal, gyôzelemmel, sikerrel köszönhetôen mindenek elôtt a kajak-kenu különítménynek és a ragyogóan játszó, hátrányból magabiztos gyôzelmet csiholó vízilabdázóknak. A szegedi Vajda Attila adta meg az alaphangot a kenu 1000 méteren aratott imponáló versenyzésével, elképesztô hosszú hajrájával, másfél hajóhosszal aratott gyôzelmével. Önbizalmára mi sem jellemzôbb, mint hogy még otthon borítékolta gyôzelmét. A televízió kamerák nyilvánossága elôtt bontották fel azután célba érkezését követôen rajzos levelét, amelyen az olimpiai dobogón a Vajda nevet írta a legfelsô helyre. Nagy egyéniség! Sikerével, amellyel Kolonics emlékének adózott - legenda született. Így küzdött a Kozman György-Kiss Tamás kenu kettes is. Már döntôbe jutásuk is bravúrnak számított, versenyzésük, bronzérmük pedig számunkra a játékok legnagyobb és egyben legmeghatóbb meglepetése is az ismert tragikus elôzmények okán. Nôi kajak négyesünk, akár csak Sydneyben és legutóbb Athénban ezúttal is hozta az ezüstöt a németek mögött. A férfi kettesek döntôjében a Kammerer-Kucsera páros fergeteges repülô rajtja téves taktikának bizonyult, a végére elkészültek az erejükkel. A vízilabda válogatott oktatni való iskola-mérkôzést vívott az Európa-bajnok Montenegró ellen. A második játékrészben már 6-3-ra vezetett az ellenfél, amikor Kemény edzô Gergelyt állította be a kapuba és sikerült egyenlítenünk. A harmadik negyedben belelendültünk: Molnár, Madaras, Varga Dénes fôszereplésével és pompás góljaival 9-7-re már mi vezettünk az utolsó felvonásban", de Gergely bár büntetôt is hárított - a montenegróiak feljöttek (9-9). S akkor világklasszisunk, Kásás Tamás eldöntötte javunkra a nagy jelentôségû összecsapást: szokatlan helyrôl lôtt elôny révén gólt, majd elcsent egy labdát, indítás és ebbôl lôhetett gólt Varga Dániel. Az utolsó percben Kása" még két veszélyes lövést is blokkolt. Nôi öttusázóinknak nem jött ki a lépés, BMX-ben nem is vártunk semmit. Az atlétikai versenyek során a jamaikai Bolt - és társai - teljessé tették sprint kollekciójukat, ezúttal a 4x100 m váltóban lettek bajnokok, újra csak bámulatos világcsúccsal. Hölgyeik ellenben elejtették a botot és ezzel az oroszokat ajándékozták meg a gyôzelemmel Az amerikai kosarasok, az NBA sztárjai, a Redream-csapat az argentinoknak is 100 pont felett szórt. Labdarúgásban a brazil férfi válogatott a nôk kikaptak a döntôben az Egyesült Államoktól sima 3-0-al fektették két vállra a belgákat. Férfi-nôi egyes asztaliteniszben monoton kínai dominancia mi más? Augusztus 23., szombat Újra a dobogó tetején: Kovács és Janics Tulajdonképpen az atlétikai versenyek fináléjára került sor a stadionban, jóllehet a játékok zárónapjára, vasárnapra maradt - a hagyományoknak megfelelôen - a férfiak maratón futó száma. Az amerikaiak, akik jó néhány esetben múlták alul elôzetes várakozásaikat mind a férfi, mind a nôi futószámokban, sikeresen javítottak a mérlegen, mindkét 4x400 m váltóban biztos gyôzelmet arattak, a férfiak utcahosszal. A nôi magasugrás igazi csemegének bizonyult, négyen jutottak 2 méter fölé, s végül 205 centiméterrel sikeresebb kísérletével a magasságon a belga Tia Hellebaut nyerte a címet Blanka Vlasic elôtt. Mû,- pontosabban férfi toronyugrásban megtörtént az elképzelhetetlen a kínaiakat megelôzte egy ausztrál, Matthew Mitcham. Szinte azok sem akarták elhinni, akik szemtanúként ott voltak a helyszínen. Délelôtt idegeinket próbáló események követték egymást a Sunji evezôs és kajak-kenu pályán, a versenyzôkkel együtt poklot és mennyet jártak a szurkolók ott helyben, s itthon a tévék képernyôi elôtt is az 500 m döntôk során. Újdonsült bajnokunknak, Vajda Attilának gyengén sikerült a rajtja a rövidebb kenu egyesben, s késôbb sem találta a ritmust. Nem jött össze érmes helyezés a Kammerer-Kucsera kettôsnek sem. Vereczkey Ákos végül pontot szerzett. A legnagyobb várakozás és feszültség a nôi egyest elôzte meg. Kovácsnak sikerült a rajt, hamarosan az élre húzott, s úgy éreztük, megnyugtató elônnyel vezet. A hajrája azonban nem sikerült, az utolsó gyilkos métereken hárman is megelôzték (az ukrán gyôztes Inna Oszipenko-Radomszka, az olasz Josefa Idem a maga 44 évével és a német Katrin Wagner-Augustin). Csend, hitetlenkedés, csalódás. Ilyen elôzmények után kisvártatva, kétségekkel követtük a kajak kettesek küzdelmét. Kovács Kati és Janics Natasa megfelelôen rajtolt, az eleinte kapaszkodó fiatal német kettôs tartotta csak velük a lépést, de utána korán leszakadtak. Athéni aranyérmeseink, a címvédôk, megfelelô ritmusban tartották elônyüket - mindvégig. A hajrában némi meglepetésre a második helyre küzdötték magukat a lengyelek (Mikolajczyk, Konieczna), a harmadikra pedig a franciák (Delatre,Vierd). Nôi kézilabda válogatottunk a nehéz körülmények, sérülések ellenére is becsülettel küzdött és jól is játszott a bronzért Dél-Korea ellen. A végén ment el a hajó, s ebben a játékvezetés is közrejátszott, ám a lányok a vereség után sem hozták ezt fel mentségükre. A negyedik hely tisztes, mégis fájlalták, persze, velünk együtt, a bronz elveszítését. Augusztus 24.,vasárnap Történelmet írni vízilabdázásban Ezt a napot soha nem fogjuk elfelejteni. A vízilabdadöntôben egy remekül felkészített, becsvágyó amerikai válogatott várt a mieinkre. Becsületükre legyen mondva, minden gátlás nélkül és eredményes támadójátékkal leptek meg egy kicsit bennünket, s mivel a mieink is éppen a mindent eldöntô összecsapásra értek fel formájuk csúcsára pompás, látványos gólokban gazdag, szórakoztató mérkôzést élvezhettek a

13 2008/3 MAGYAR EDZŐ 13 Kásás az amerikai kaput bombázza nézôk a Jigtung uszodában és tévén az egész világon. Fontos volt ez a játékot, szemet gyönyörködtetô módon népszerûsítô összecsapás a sportág további olimpiai jövôjét illetôen is. 9-9-ig maradt kiegyenlített a küzdelem. Itt meg kell állnunk, mert nem csak a csapat, hanem szakmai vezetôje, Kemény Dénes is csúcsra ért. Oktatni való volt a ténykedése (már az eldöntôt is kifogástalanul dirigálta). Elôbb beküldte a kapuba Szécsit, aki az elôdöntôben brillírozó, most halványabb Gergelyt váltotta. Cseréivel alapjaiban változtatott, megerôsítette a védelmet, de ugyanakkor frissen tartotta a támadósorokat is, Molnár visszacserélése azonnal szép gólt eredményezett. Tudatosan vállalta fel a játékvezetô sárga lapos figyelmeztetést magával vonó bírálatát, amelynek hatására mindazonáltal a bíráskodás reálisabbá vált. Pontosan akkor kért idôt, amikor kellett, volt mersze variálni az emberelônyös felállásunkat, nyugalommal, magabiztosságot sugározva uralta a játékot, s tény, hogy pontosan idôzítve akkor hozta csúcsra játékosait, amikorra kellett, s a játékosai egységes csapatmunkát produkáltak. Nem csak technikailag, taktikailag, hanem szellemes variációkban és pontosságban is felülmúltuk a roppant lelkes ellenfelet hanem hamisítatlan magyaros játékkal ajándékoztuk meg a nézôket, s a harmadik Pekingben szerzett olimpiai aranyéremmel boldoggá tette ez a nagyszerû együttes az egész érte szurkoló országot. A fiúk sporttörténelmet írtak. Igaz, a hôskorban a britek egymásután négyszer is aranyérmet nyertek (1900, 1908, 1912 és 1920), de a modern korban senkinek sem sikerült zsinórban háromszor a dobogó csúcsán végezni a mieinken kívül. Gyarmati és Kárpáti mellé, akik háromszor nyertek aranyat korábban (ám nem sorrendben) most további hat taggal gyarapodott egyszerre a világon egyedülálló magyar elit-klub: a pekingi olimpiai válogatottba beválasztott Biros Péterrel (mellette a villámkézzel tüzelô lövô specialistát Varga Dánielt is beválogatták), valamint Szécsi Zoltánnal, Benedek Tiborral, Kásás Tamással, Kiss Gergellyel és Molnár Tamással. A magyar válogatott ezzel immár a kilencedik alkalommal nyerte el az olimpiai bajnoki címet 1932, Komjádi Béla elsô diadala óta, a Kemény-éra mérlege pedig 17 olimpiai mérkôzés veretlenül 2000 óta. S minden más: világbajnokság, Világkupa, Európa-bajnokságok Számunkra ezzel a fényes sikerrel fejezôdött be az olimpia, s a nap további eseményei még az ünnepélyes záróünnepély elôtt jobbára a csapatjátékokban zajlottak Az amerikai férfi kosarasok végül visszaszerezték az Athénban elveszített aranyat a remeklô spanyolok ellen. Ôk gyôztek röplabdában is a brazilokkal szemben, míg kézilabdában a franciák Izlandot gyûrték le. A befejezô ceremóniák során Jacques Rogge, a NOB belga elnöke kivételesen sikeresnek, tökéletesnek jellemezte a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokat Pekingben. Igazat adunk neki. A versenyek során 43 világ- és 132 olimpiai csúcs született, s rekordot ért el az éremgyûjtô nemzetek száma is 87. (A korábbi legjobb eredmény Sydneyhez kapcsolódik 80.) Az aranyérmek táblázatán Kína végzett az élen, az érmek együttes összesítésében és a nem hivatalos pontverseny tekintetében viszont az Egyesült Államok. Az élmezônyben történt változások között elsô helyen kell említeni az 2012-ben a játékokat rendezô briteket: megelôzve a németeket és az ausztrálokat - az elôkelô negyedik helyen végeztek (l9 arany, 13 ezüst, 15 bronz), méghozzá az elmúlt 100 esztendô legsikeresebb szereplésével. A mieink 3 arany, 5 ezüst, 2 bronz a 21-ik helyen zártunk, ez a szám azonban ezúttal nem igazán tekinthetô nyerônek. Gallov Rezsô Éremtáblázat Hely Ország A E B Ö 1. Egyesült Államok Kína Oroszország Nagy Britannia Ausztrália Németország Franciaország Dél-Korea Olaszország Ukrajna Japán Kuba Fehér-oroszország Spanyolország Kanada Hollandia Brazília Kenya Kazahsztán Jamaica Lengyelország MAGYARORSZÁG Norvégia Új-Zéland Románia Törökország Etiópia Dánia Azerbajdzsán Csehország Szlovákia Grúzia Észak-Korea Argentína Svájc Üzbegisztán Örményország Szlovénia Bulgária Indonézia Svédország Horvátország Litvánia Mongólia Tájföld Zimbabwe Finnország Görögország Nigéria Tajvan Mexikó Lettország India Ausztria Írország Szerbi Belgium Dominikai Köztársaság Észtország Portugália Irán Trinidad és Tobago Algéria Bahamák Kolumbia Kirgizisztán Marokkó Tádzsikisztán Bahrain Kamerun Panama Tunézia Chile Ecuador Izland Malajzia Szingapúr Dél-Afrika Szudán Vietnám Afganisztán Egyiptom Izrael Mauritius Moldávia Togo Venezuela * A NOB végrehajtó testület lapzártánk utáni doppingvétségekkel foglalkozó ülésének döntései még változtathatnak végsô eredményünkön atlétikában és kajak-kenuban

14 14 MAGYAR EDZŐ 2008/3 A XIII. LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG Megérdemelt spanyol gyôzelem MINDEN TEKINTETBEN NAGY SIKER VOLT! Az idei esztendô két kiemelkedô, világszerte megérdemelten rendkívül erôs érdeklôdést kiváltó esemény jegyében zajlott le. Elôbb a XIII. Labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmei kötötték le a sportkedvelô milliók figyelmét június három hetében, s természetesen nem csupán az öreg kontinensen, hanem világszerte, majd augusztus 8-24 között a pekingi olimpiai játékok. Az európai küzdelemsorozatot a média elôszeretettel tekinti a világ sportja harmadik leginkább kiemelkedô sportünnepének. Jelentôségét tekintve ezzel tulajdonképpen egyet is lehet érteni, hiszen csupán egyetlen földrész legjobbjai mérik össze keretei között tudásukat. Egyéb tekintetben azonban a megjelölés nem teljességgel helytálló, mert hiszen a világ labdarúgásának krémjét képviselô válogatottak adnak egymásnak randevút, amely ennek következtében egyben azt is szavatolja, hogy a kiegyensúlyozottság tekintetében okvetlenül felülmúlja a világbajnokságokat, ahol a részvételt meghatározó demokratikus és kontinentális elvek kötelezô figyelembe vétele következtében mindig is akadnak gyengébb láncszemek" és mérkôzések. Az Ebre kijutni sem tudtak olyan válogatottak, mint Anglia, Szerbia, Belgium, Ukrajna... A diadalmas múlttal büszkélkedô magyar tizenegyrôl ne is tegyünk az említettek sorában említést, hiszen számunkra már a csoportmérkôzések is csak további megalázást jelentettek, semmi esélyünk nem volt, s csupán mélyülô szomorúsággal azt állapíthattuk meg, summázva távolmaradásunkat, hogy ez 1972 óta - immár tehát harminchat év óta - ezúttal sem sikerült! Mielôtt naplószerûen igyekszünk összefoglalni a labdarúgó sorozatot, szükséges néhány rövid észrevételt tennünk. Mindenek elôtt a rendezésrôl, a külsôségekrôl, s a létesítményekrôl. Méreteit illetôen két kis területû ország, Svájc és Ausztria vállalta a rendezést. A stadionok kivétel nélkül méltó helyszínt biztosítottak az összecsapásoknak, s a szervezésrôl általában is csak a dicséret hangján lehet szólni. A szurkolók tízezreinek elszállásolása, szállítása, kiszolgálása minden korábbi Európa-bajnokságot felülmúlt. A stadionokból kiszorult nézô számára kialakított hangulatos szurkolói zónák remek ötletnek bizonyultak, s a biztonságiak remek munkáját jelzik, hogy csupán kisebb összetûzések adtak gondot a rendfenntartó erôknek. Általában nagyszerû, emelkedett hangulat uralkodott a lelátókon és a kivetítôkkel ellátott zónák térségein is. A szervezés, a gondos kiszolgálás-vendéglátás vonatkozásában úgyszintén követendô példát mutatott a turizmusban egyébiránt is a világ élvonalába sorolható két ország, profi módon oldották meg a nem könnyû és egyszerû feladatot. A szakemberek általános vélekedése szerint a XIII. Eb minden korábbi színvonalát magasan felülmúlta, megérdemelten aratott közönségsikert a lelátókon, illetve a képernyôk elôtt ülô milliók körében. A találkozókon született gólok átlaga kielégítô volt, a küzdelmek hevesek és kiegyensúlyozottak, a látványos támadó futball hiányára nem lehetett panasz, s a drámai fordulatokhoz elengedhetetlen kellékek, a meglepetések sem maradtak el. Arra természetesen nem vállalkozhatunk, hogy a bajnokság részletes leírásával idézzük vissza a történteket, igyekezetünk szerint leginkább bizonyos edzôi szempontokat veszünk figyelembe visszatekintésünkben, a lebonyolítás rendjét kronológiai sorrendben követve. A nyitány és a csoportküzdelmek Június 7-én a bázeli, St. Jakob Parkban rövid, de látványos megnyitó ünnepséggel vette kezdetét nézô elôtt a többhetes sorozat, majd a társrendezô Svájc válogatottja Csehország tizenegye ellen lépett pályára. Genfben - az ugyancsak az A-csoportba sorolt Portugália - pedig Törökországgal mérkôzött az elsô napon. A látványos külsôségek és a sztorik, csemegék helyett mindenek elôtt arra törekszünk az alábbiakban, hogy lehetôleg szakmai szempontból figyelemre méltó momentumokat, részleteket rögzítsünk az események dokumentálása mellett. Érdekes volt példának okáért, hogy mindkét találkozó sorsát cserejátékosok döntötték el. A svájciak óriási becsvággyal vetették magukat a küzdelembe, ám balszerencséjükre az elsô félidô vége felé legjobbjuk, a gólerôs Alexander Frei súlyos térdszalag szakadást szenvedett, le kellett cserélni, s számára ezzel be is fejezôdött az Eb. A cserék, negatív és pozitív értelemben is, döntôen befolyásolták a késôbbiek során a játékot. Karel Brücknernek, a csehek mesterének volt bátorsága lehozni egyik kulcsszereplôjét, a hórihorgas Jan Kollert, s helyére a fürge Václav Sverkost küldte be az 57. percben. Egyszeriben megváltozott a játék képe, a csehek lendületes támadásai azután a 70-ik percben góllá értek éppen Sverkos jóvoltából. Ez egyben a gyôzelmüket is jelentette. A portugáltörök találkozón a csodacsatár Ronaldó kapufáig jutott, Gomez két ordító helyzetet hagyott ki. A Brazíliából importált Pepe azután megszerezte elsô portugál" góljával a vezetést. Felipe Scolari a 82-ik percben Simao helyére Raul Meirelest küldte be, aki a hosszabbítás perceiben bebiztosította góljával a 2-0 arányú portugál gyôzelmet. A csere, ha ugyan nem is minden alkalommal váltja be a hozzá fûzött reményeket, kétségtelenül remek taktikai fegyver az edzôi repertoárban, s nem ritkán eredményezhet drámai fordulatot egy-egy mérkôzés végsô kimenetele szempontjából. A bécsi premieren június 8-án, vasárnap a B-csoportba osztott hazaiak, az osztrákok határtalan akarással, szívvel-lélekkel vetették bele magukat a horvátok elleni összecsapásba, de 1-0 arányban alulmaradtak, míg a németek sima 2-0-ra verték a lengyeleket. Ennek a mérkôzésnek egyik érdekessége és egyben ellentmondása is az volt, hogy a németek mindkét gólját lengyel, pontosabban lengyel származású fiú, a Bayern München csillaga, Lukas Podolski (Opoléban született) lôtte, sôt az elôkészítô, klubtársa, Miroszlav Klose is hasonló származású volt (Gliwicében látta meg a napvilágot). A gólszerzô öröme szemmel láthatóan nem volt egetverô, de hát a sportban, s ezen a szinten különösképpen, nincs, nem lehet szerepe, helye semmiféle szentimentalizmusnak a teljesítményt ilyesmi magától értetôdôen nem korlátozhatja - legfeljebb az érzelmek kimutatásának mértékében fedezhetô fel némi érzelem. (Lásd a honosított játékosokról szóló Jády-cikket ugyanebben a számunkban).

15 2008/3 MAGYAR EDZŐ 15 oroszokat, David Villa mesterhármasával s már itt határozottan bejelentkeztek a nagy trófeáért! Az egészséges sportbarátság meg éppenséggel ösztönzô motiváció lehet, erôsíti az edzô bizonyítási vágyát, mint ahogyan ez történt a Halál-csoportnak" nevezett négyesben, a Hollandia - Olaszország találkozón is. Az Azzurik edzôje, Roberto Donadoni, illetve a hollandok szakvezetôje, Marco Van Basten karrierjük legszebb éveit együtt, nagyszerû barátságban töltötték, 1987 és 1933 között mindketten a Milant erôsítették. A narancsmezesek már az elsô félidôben 2-0-ra vezettek, s végül 3-0-ra diadalmaskodtak a világbajnok olaszok felett! Az említett két szakember csaknem egyivású, Van Basten 43, Donadoni 44 éves. A 90 perc alatt kemény ellenfelek voltak, csak utána régi sportbarátok Slaven Bilic, a horvátok mestere még negyven sincs, 39. Ôk hárman reprezentálják az új hullámot, a fiatal európai edzôi elitet. Érdekes azonban, hogy amíg klubszinten mind több fiatal arcot fedezhetünk fel az európai futball színterein, mindazonáltal a válogatottak irányítását az esetek többségében az idôsebb nemzedék tagjaira bízták az illetékes nemzeti szövetségek, már-már, mondhatni némi túlzással, valami féle nemzetközi nyugdíjas klub illusztris tagjaira. A portugálok brazil edzôje, az egyetlen nem európai, Filipe Scolari 60 éves, a görögöké, a német Otto Rehagel közeledik a hetvenhez (69), a spanyol Luis Aragones úgyszintén, a cseh Karol Brückner 68, a lengyeleket irányító Leo Beenhakker 65, a svájci Jakob Kuhn 64, az osztrák Josef Hickersberger 60, az oroszok holland import mestere, Guus Hiddink 61. A kor, maga az évek száma persze nem perdöntô. Tudjuk jól, vannak öreges fiatalok, és fiatalos öregek. Az A spanyol Iniesta éppen egy sárgát gyûjt be edzôi mesterség mércéje pedig igazán pofon egyszerû: a sikerek és kudarcok mérlege mindennél ékesebb bizonyítványt állít ki a teljesítményrôl Van Basten huszárvágásai Igaz, csak" csoportmérkôzés volt, ám ettôl függetlenül a holland labdarúgás történetének egyik legértékesebb gyôzelme született meg az olaszok felett 3-0, amelyet azután nem sokkal követett egy másik huszárvágás, a franciák elleni bravúr, egy 4-1-es újabb gyôzelem. Van Basten korábbi háromszoros Arany labdása a kontinensnek edzôként évekig nyelte a kritikákat Totális futball" teóriái, nem különben olykor valóban érdes modora és kevesek által értett személyi döntései miatt, most egy csapásra mennybe ment. Nyugodjon békében a totális futball " címmel gúnyolódott vele oldalakon át a népszerû brit szaklap FouFourTwo - még az Eb elôtt. A két idézett meccsen kiderült, a temetés még odább van írta sport napilapunk. Nem abban a szerkezetben, amelyet hajdan többek között Kovács István szabadalmazott (4-3-3), hanem a modernkor gladiátorainak megfelelô szisztémában ( ), de valóságos totális futballt mutatott be a javából az oranje." Miközben a négy évvel ezelôtti bajnok, a görög válogatott Salzburgban vereséget szenvedett a svédektôl a holland-olasz szuper mérkôzés napján, s lényegében roppant halovány árnyék-képet" nyújtott, a Rehagel-fiúk" felett mintha eljárt volna az idô (késôbb az oroszoktól is kikaptak 1-0 ) és kiestek. A spanyolok ugyanakkor nagyszerû teljesítménnyel rukkoltak ki, 4-1-re verték a Hiddink által vezérelt A csoportmérkôzések eredményei és a végeredmény: A csoport Svájc Csehország 0-1 Portugália Törökország 2-0 Csehország Portugália 1-3 Svájc Törökország 1-2 Svájc Portugália 2-0 Törökország Csehország Portugália Törökország Csehország Svájc B csoport Ausztria Horvátország 0-1 Németország Lengyelország 2-0 Horvátország Németország 2-1 Ausztria Lengyelország 1-1 Ausztria Németország 0-1 Lengyelország Horvátország Horvátország Németország Ausztria Lengyelország C csoport Románia Franciaország 0-0 Hollandia Olaszország 3-0 Olaszország Románia 1-1 Hollandia Franciaország 4-1 Franciaország Olaszország 0-2 Hollandia Románia Hollandia Olaszország Románia Franciaország D csoport Spanyolország Oroszország 4-1 Görögország Svédország 0-2 Svédország Spanyolország 1-2 Görögország Oroszország 0-1 Görögország Spanyolország 1-2 Oroszország Svédország Spanyolország Oroszország Svédország Görögország Drámai negyeddöntôk, meghökkentô fordulatok! A kiesôket számba véve Csehország, Svájc, Ausztria, Lengyelország, Románia, Franciaország, Svédország, valamint Görögország azt mindenképpen meglepetésnek kell elkönyvelnünk, hogy az Eb címvédô hellének korai búcsút vettek, s egy korábbi világbajnok együttes is, a franciák. Ehhez a társasághoz sorolható tulajdonképpen Csehország is, bár mentségükre legyen mondva, Medvegy és Rosicky hiánya eleve csökkentette esélyeiket, nem volt továbbá teljesen harcra kész Baros, s közbe kidôlt Koller is.

16 16 MAGYAR EDZŐ 2008/3 Mielôtt a negyeddöntôk izgalmas, élvezetes és igazán emlékezetes csatáit idéznénk vissza, az alábbiakban a 16-os mezônyre vonatkozó eddig vezetett statisztikákból szemezgessünk! A legjobb góllövô: David Villa (spanyol) 4. A legtöbb szerzett gól: Hollandia 9. A legtöbb lövés: Spanyolország A legtöbb lövés egy mérkôzésen: Franciaország - 23 (a hollandok ellen). A legtöbb lövés leadó játékos: Pavljuscsenko (orosz) 8. A legtöbb gólpassz: Hamit Altintop (török) 3. A legidôsebb gólszerzô: Vastic (osztrák) 38 év és 257 nap Eb-csúcs. A legfiatalabb gólszerzô: Cesc Fabregas (spanyol) 21 év, 37 nap. A leggyorsabban megszületett gól: Modric (horvát) 3.35 perc (Ausztria ellen 11-esbôl). A legtöbb védés: Akinfejev (orosz) 20 védéssel. A legkevesebb kapura lövés: Törökország 31. A legtöbb szabálytalanság: Lengyelország 67. A legtöbb szabálytalanságot vétô játékos: Nani (portugál) 12. Legkevesebb elkövetett szabálytalanság: Németország Legtöbb szögletrúgás: Oroszország 27. A legkevesebb szögletrúgás: Hollandia 7. Legtöbb sárga lap: Törökország 10. Legkevesebb sárga lap: Hollandia 2. Összes sárga lap: 95. Piros lap: Abidal (francia), Volkan (török) és Schweinsteinger (német). Legtöbb les: Portugália 15. Legkevesebb les: Ausztria 1. A legtöbbször lesen talált játékos: Mutu (román) és Pavljuscsneko (orosz) 5-5. Legmagasabb labdabirtoklási arány: Portugália és Spanyolország százalék. A legalacsonyabb birtoklási arány: Svédország 43 százalék. Az egyenes kieséses rendszerben lebonyolított negyeddöntôk elsô öszszecsapása az általános várakozásokat megcáfoló módon folyt le. Scolari a Chelsea-vel, Ronaldo a Real Madriddal foglalkozott? Mivel írásunk nem is titkoltan edzôcentrikus, engedtessék meg, hogy a Bázelben nézô elôtt lejátszott Németország - Portugália mérkôzés egy, megítélésünk szerint jelentôs részletére", jellemzô epizódjára hívjuk fel a figyelmet. Az általában a meccsek eseményeit szenvedélyesen, indulatokkal tüzelten kísérô brazil mester, Luiz Felipe Scolari a németek 3-1-es vezetését követôen összetûzött ugyan a negyedik játékvezetôvel, de reá egyáltalán nem jellemzô módon, a kiesés közvetlen árnyékában, a tévé kamerák felé egy csintalan gyermek huncutságával grimaszokat vágva kullogott viszsza a kispadjához, mintha nem is izgatná annyira a tragikus végkifejlet. S lehet, tényleg nem, mert hiszen az események kellôs közepette jelentette be elôtte nem sokkal, hogy portugáliai mûködését és az Eb-t követôen átveszi a Premiership élcsapatának, a londoni Chelsea-nek a szakmai irányítását. Aligha vitatható, hogy a lépés bejelentése elvonta bizony a saját és csapata figyelmét is, meggátolta együttese totális koncentrációját az Eb sorozatában elôtte álló feladatra, nevezetesen a feltámadott és megtáltosodott németek elleni, akár elôrehozott döntônek is beillô összecsapásról. Más kérdés, hogy - hasonló okokból - szerepelhetett a nagy sztár, Cristiano Ronaldo is kevésbé motiváltan, jellegtelen játékot mutatva, hiszen a Manchester United gólvágója már akkor mind erôteljesebb kacsingatott a Real Madrid felé. Ráadásul a németek mindvégig nagyszerûen harcoltak Schweinsteigerrel (a mezôny legjobbja egy góllal és két gólpasszal), Kloseval és Ballackkal az élen a végül 3-2-re megnyert találkozójukon. Hamisítatlan futball-dráma az Ernst Happel Stadionban Az alaphangulathoz elengedhetetlenek a elôzmények. A törökök mindkét elôzô csoportbeli találkozójukat a sírból, hallatlan izgalmak és végjáték után hozták vissza (Törökország-Svájc 2-1 és Törökország-Csehország 3-2). Számos 0-0-ra végzôdött labdarúgó mérkôzés után megszokott a jellemzésre használt szó eseménytelen. Itt Bécsben azonban szó sem volt errôl, óriási küzdelem alakult ki a Horvátország - Törökország találkozón, lüktetô, hullámzó játék, s még azt sem lehetett mondani, hogy mindkét együttes foggal-körömmel kizárólag a védekezésre összpontosított volna. Akadtak mindkét oldalon tiszta helyzetek, de a befejezése rendre elmaradt. A hosszabbítás szintén hasonlóan alakult, s ezen nem segítettek egyik oldalon sem az edzôk cserehúzásai. A 119 percben azután Klasnic - a kapujából rosszul kimozduló Rüstü hibáját követôen Modric passzából betalált, s a horvátok már örömünnepet ültek továbbjutásuk felett. Korán. Hét perccel a befejezés elôtt Semih ballal 10 méterrôl kilôtte a jobb hosszú sarkot. 1-1 tizenegyesek! Rüstü a pokoljárás után mennybe ment, amikor a negyedik sorozatban Petric lövését hárította. A tizenegyes párbajt a törökök 3-1-re nyerték. A világbajnokságon hat éve bronzéremig jutó török csapat Eb-ken korábban sohasem került a legjobb négy közé, azaz Fatih Terim edzô legénysége sporttörténelmet írt A kérdés: miként tud egy szakmailag legfeljebb közepes képességûnek ítélt válogatott három, többre tartott ellenfelet is sorozatban hátrányból, az utolsó pillanatokban szerzett góllal legyûrni? A válasz, a titok nyitja egyszerû: a meghökkentô sikerek kulcsa a fanatizmus, a végsô és megingathatatlan elszántság, eltökéltség. Honnan ez a mindent elsöprô hit, önbizalom, kimeríthetetlen küzdeni tudás? Ez sem bonyolult. A fanatizmus a török mester, Fatih Terim legeredményesebb fegyvere, s ezt sugározta viselkedése, magatartása, gesztusai a mérkôzések alatt is. Ebben a tekintetben a törököké volt az Eb legkiválóbb edzôje, ehhez kétség nem fér, s jellemzô, amit ezután a horvátok elleni diadalt követô sajtótájékoztatón, még mindig egy kicsit a siker mámorától feldobva mondott: Igen, ez csoda a javából, de senki se felejtse el, hogy ezt a csodát mi magunk, saját erônkbôl vittük véghez. Amikor a horvátok vezetést szereztek, mindössze egy röpke pillanatra ijedtem csak meg, de nyomban utána már is az motoszkált a fejemben, ha kétszer sikerül, miért ne jöhetne össze harmadszor is. Bíztam, sôt hittem, hittünk benne. Összejött, s ez is mutatja, ez a török csapat soha nem adja fel. Soha, semmilyen körülmények között!" Ez a válogatottat átható fanatizmus munkálkodott a helyszínen biztató szurkolók és nem túlzás szerte Törökországban azon az éjszakán. Egy férfi meghalt, tizenhatan megsebesültek Törökországban az ünnepi alkalmakkor szokásos öröm-lövöldözések során. Ez a mániájuk. Gazientap városkában egy így eltévedt golyó egy férfit megölt. Isztambulban egyebek között egy tizenéves kislány sebesült meg komolyabban. Több tucat ujjongó szurkolót, s jó néhány rendôrt kellett kórházba szállítani a boszniai Mostarban, ahol a városban élô kesergô horvátok és a diadalittas muszlimok estek egymásnak levezetésként". A helyszínen, Bécsben a vereség miatt csalódott horvátok a tôlük nem messzire esô utcákban a gyôzelmet tobzódva ünneplô törökre támadtak és üvegekkel, kövekkel dobálták meg ôket és célozták meg azokat az ablakokat, ahol török zászlókat tûztek ki. Több mint egy tucat férfit vettek ôrizetbe az osztrák rendôrök. Berlinben a nagy létszámú török bevándorlók és vendégmunkások - összesen mintegy ötvenezren lehettek - többnyire békésen ünnepeltek, rongálás, kisebb csetepaték miatt azért így is 18 személyt kellett elôállítani Svájc és Csehország után Horvátország is a török fatihizmusi" fanatizmus áldo-

17 2008/3 MAGYAR EDZŐ 17 zata lett." Mindent összevetve lenyûgözô mérkôzés volt! A legújabb Hiddink mágia! Ha már az utcai megmozdulásoknál" tartunk, a labdarúgás mozgósító erejét június 21-én a moszkvaiak parádésan illusztrálták. Az orosz fôváros rendfenntartóinak hivatalos tájékoztatása szerint ezen az éjszakán miután a holland mágus, Guus Hiddink által vezérelt válogatottjuk fényes gyôzelmet aratott a korábban remeklô hollandok felett Bázelben elvarázsolt nézô elôtt 3-1 arányban hosszabbítás után. Félmillióan tódultak ki az utcákraterekre celebrálni. Dmitrij Medvegyev elnök fontosnak tartotta, hogy rövid nyilatkozatot adjon ki nyomban a siker után: Csodálatos mérkôzés, élmény volt, és nagyszerû gyôzelem Hiddinknek pedig nem is kell visszamennie hazájába, ha ott most netán árulónak tartják, megkaphatja az orosz állampolgárságot." Hiddink nevéhez fûzôdik, hogy Oroszország ezen a néven története során elôször érmet vihet haza futballvilágversenyrôl. Egészen fantasztikus edzôi pálya az övé: miután csodát tett saját hazájában, Hollandiában ugyanezt tette Dél-Koreában, majd Ausztráliában, s most Oroszországban is. Példátlan, egyedülálló teljesítmény! Edzôi szemszögbôl is szinte taktikai mestermunkát végzett a hollandok ellen, akiket persze éppen olyan jól ismert, mint azok mestere, Marco Van Basten, s pontosan tudta, mi vezethet célra ellenük. Már a hosszabbítás elôtt is lényegében az oroszok uralták a mezônyt, diktálták a játék ritmusát, s a holland agytrösztnek szinte semmilyen számítása nem jött be. A szélsôjátékot, illetve a támadásépítést nem engedte kibontakozni az oroszok hatékony letámadása. Az Eb küzdelmei során Hiddinksék elsôként merték idejében és teljes erôvel kontroll alatt tartani a tulipánosokat, következetesen lelassították, széttördelték a hollandok játékát, meghiúsították azok minden törekvését a folyamatosságra. Az oroszok tulajdonképpen megúszhatták volna a hosszabbítást, hiszen Van Basten az 1-0-s orosz vezetés ismeretében is eléggé bátortalanul cserélt sok veszítenivalója pedig nem volt középpályást középpályásra, miközben a támadóbb szellemû Huntelaar és Hesselink is ott ücsörgött tovább is a kispadon bevetésre várva. A megbízható Nistelrooy azonban végül kicsikarta egyenlítô góljával a hosszabbítást. És akkor jött az újabb Hiddink húzás. Meglepte a hollandokat, hogy az oroszok nem a tizenegyesekre játszottak, hanem lendületesebbnél lendületesebb támadásokat vezettek, minden erejükkel rohamoztak, s olyan dinamikus tempót diktáltak, amely egyrészt meglepte ellenfelüket, másrészt az követni sem tudta ezt. S persze, ott volt a nehezen tartható 188 centis Pavljucsenko mellett a szenzációs Arsavin, aki gólpasszt adott, s ô maga is ördöngös gólt lôtt. Hiddink ezt sem feledhetjük, nem mellékes már a 81. percben beküldte a hajrára tartogatott ütôkártyaként Torbinszkijt, aki végül bebiztosította góljával a gyôzelmet a 112-ik percben. Hiddink edzôi ösztönét dicséri egyébiránt, hogy nem hallgatott azokra, akik Arsavint egyáltalán ki sem akarták vinni az Eb-re, ugyanis korábbi eltiltása következtében az elsô és a második mérkôzésen sem használhatta még a szakvezetô. Nyerô húzás volt ez is iskola példája a sikeres edzôi mesterkedésnek. Buffon a spanyolok ellen a bravúr sem volt elég Reflektorfényben a kapusok: Casillas és Buffon Minden egyes kiemelkedô fontosságú labdarúgó torna során elkerülhetetlenül akadnak gyengébb mérkôzések, nincs ebben semmi rendkívüli, sôt nagyon is természetes. Az ellenben mégis csak külön megjegyzést kíván, hogy ez a találkozó már a legjobb nyolc együttes csatározásainak egyike lett, mégpedig a spanyol-olasz meccs, amely éles ellentétben azzal, ami történt, pontosabban mindazzal, ami nem történt már puszta hangzásával is egy nem mindennapos csúcsmérkôzés élményével kecsegtetett. Végtére is a világbajnoki cím birtokosa mérte össze tudását, az Eb egyik, hanem a legjobb gárdájával. A szakemberek általános véleménye szerint a nagy találkozó alulmúlt minden, akár a legszerényebb várakozást is, a kontinentális torna leggyengébb 90 percét szolgáltatta Bécsben több, mint csalódott nézô meg-megújuló füttykoncertje közepette. Pontosítva: nem is 90 percet, hanem a hosszabbítással együtt 120-at, amely alatt egyetlen gól nem született, hiába futkosott a zöld gyepen egyik oldalon Torres, Villa, Silva, a másikon Toni, Cassano, vagy éppenséggel Camoranesi. Százhúsz percnyi szenvedés után tizenegyesek döntöttek a spanyolok javára" 4-2-es végeredménnyel. A világbajnok kiesett! A vereségtôl való iszonyat-félelem uralta szemmel láthatóan a mérkôzést, amely a mindkét oldalon érvényre jutó végletesen óvatos és unalmas halogató játékban fejezôdött ki. Donadoni, az olaszok szövetségi kapitánya minden bizonnyal arra épített, hogy ezzel a felfogással eljutnak a 11- es rúgásokig, amelyben a spanyol Iker Casillas nem számít igazi büntetô specialistának ellentétben Gigi Buffonnal, aki már a románok ellen Mutu büntetôjének káprázatos hárításával is igazolta rendkívüli klasszisát, no meg ezt megelôzôen, hosszú idôn át újra meg újra. Nos, az olasz szakvezetô ezúttal tévedett. A 120 perc folyamán mindkét cerberusnak akadt néhány szemet gyönyörködtetô bravúrja, ami azonban ezek után következett, az a spanyolok javára döntött, azt lehet mondani megérdemelten. A spanyolok jól kezdtek, Villa a balra vetôdô Buffon hálójának jobb alsó sarkába lôtt. Grosso is a jobb alsó sarkot találta el pontosan 1-1. Gazoria úgyszintén a jobb oldalt választotta 2-1. De Rossi hasonló bombáját azonban Casillas is kiütötte. Maradt a 2-1, s Senna viszont bevágta Azután

18 18 MAGYAR EDZŐ 2008/3 Camoranesi is 3-2. Egy Buffon mutatvány következett: az olasz kapuvédô a gólvágó Güiza lövését ütötte ki., maradt a 3-2. Majd ismét Casillas múlt felül önmagát, Di Natale bal alsó sarokba tartó labdáját védte a levegôben úszva - továbbra is 3-2 Az ötödik sorozatban végezetül Fabregas szemtelen vagánysággal és hidegvérrel, az elmozdul kapus helyére a kapu közepébe gurított 4-2 vége. A spanyolok a legjobb négy közé kerültek. Negyeddöntôk: Németország Portugália 3-2 Törökország Horvátország 1-1, (hosszabbítás után 11-esekkel: 3-1) Oroszország Hollandia 3-1. (hosszabbítás után) Spanyolország Olaszország 0-0 (hosszabbítás után 11-esekkel:4-2) A legjobb négy között Németország Törökország 3-2. Az elôdöntôk elsô felvonására június 25-én a bázeli St. Jakob Park Stadionban került sor negyvenezer nézô elôtt a portugálokat kiverô németek és a sorozatban parádés hajrával gyôzni tudó törökök között. A két edzô közül a félholdasok mestere, Fatih Terim helyzete tûnt lényegesen nehezebbnek, akinek az eltiltások és sérülések következtében jócskán fel kellett forgatnia együttesét, s újoncként Ayhan Akmant is kénytelen volt bevetni, a cserepadon pedig minden gondját tetézve mindössze három épkézláb játékos állt a rendelkezésére. Ezzel szemben a németek szakvezetôje, Joachim Löw kevésbé lehetett gondterhelt, lényegében változatlan összeállításban szerepeltethette társaságát, s nem változtatott jóllehet a sorozatot a nationalelf es szerkezettel kezdte a portugálok ellen bevált módosításon, azaz a törökök ellen is es hadrendet alakított ki. Némi meglepetésre a törökök léptek fel támadólag, a németek bizonytalan, hibákkal tarkított játékot nyújtottak, elsôsorban a kapuban Lehman mûvelt hajmeresztô dolgokat. A játék képének megfelelt, amikor Ugur egy lepattanó labdát értékesített, s vezetéshez jutottak a Terim-legények a 23-ik percben. Négy perccel késôbb Podolski átadására az ötösre Schweinsteiger robbant be, s küldte a bal sarokba a labdát 1-1. A keletiek lankadatlan igyekezettel rohamoztak ezután is, Ballackékat arra kényszerítették, hogy kontrákkal próbálkozzanak, amelyekben viszont rendre kevés volt az átütôerô. A játék képe alig változott a befejezés elôtti hajráig. Az utolsó tíz perc azután - mintha csak egy váratlan varázsütésre történt volna minden - drámai fordulatokkal kárpótolta a nézôket Rüstû hibázott, rosszul mozdult ki, Lahm jobbal pontosan ívelte át, s Klose kényelmesen fejelt a hálóba a 79-ik percben. Öt perccel késôbb újabb kapitális kapushiba történt, ezúttal azonban Lehman részérôl. Kényelmesen letérdelve várta a felé guruló labdát, amelyre Semih csapott le, s könnyedén elgurított a német kapuôr mellett 2-2. Már-már mindenki a hosszabbításra várt, amikor az utolsó percben Lahm kényszerítôzött a tizenhatoson belül a jobboldalon Hitzlspergerrel, s a visszakapott labdát a kapu jobboldalába bombázta. Lahm a döntôbe lôtt a válogatottját, amely 1996 óta ennek köszönhetôen jutott el ismét az Eb döntôjébe. Lehetne hosszan tartó vitát nyitni arról, hogy a gyengébb csapat volt képes nyerni, de hát ennek semmi értelme nem lenne, a foci már csak ilyen különös sport, nem úgy általában a jobb teljesítmény, hanem szigorúan a gólok száma a meghatározó - és kész. A törökök nem panaszkodtak, elfogadták, hogy most az ellenfélhez szegôdött a szerencse, s bizonyára megértették, sôt megerôsíthették a kiváló angol csatár, Gary Lineker elhíresült mondását: A futball olyan játék, amelyet huszonketten játszanak, és a végén mindig a németek nyernek." Ami a németeket illeti? Rovatában Détári Lajos maga is játszott anno a Bundesligában nyomban felhívta a figyelmet a gyôztes mentalitásról", mint német jellegzetességrôl, amelynek lényege: töretlen, fenntartás nélküli küzdeni tudás, függetlenül hibáktól, balszerencsétôl mindvégig. Détári ajánlotta a leckét a magyar labdarúgóknak. Ezzel szemben az is igaz, hogy mint, lám, a törökök esetében is minden csoda legfeljebb három napig tart, egyetlen csoda sem örökérvényû. Az Eb spanyol iskolájának elsô vizsgáján a Hiddink vezényelte orosz együttes simán megbukott (4-1), utána ellenben mesébe illô teljesítménnyel kápráztatta el híveit, mindenek elôtt a hollandok elleni pompás mérkôzésen. Ha azt vesszük figyelembe, hogy tulajdonképpen az Eb selejtezô csoportból csupán az angolok horvátok elleni otthoni kudarca révén óriási szerencsével jutottak a 16-os döntôbe, már a legjobb négy közé jutás is parádés sikerként könyvelhetô el. Lehet, hogy ez a fajta elégedettség idézhette elô az oroszok visszafogott teljesítményét a spanyolok elleni összecsapáson. Spanyolország-Oroszország 3-0 Bécs, Ernst Happel Stadion, nézô. Ha a lehetô legtömörebben óhajtanánk összegezni a június 26-án lejátszott második elôdöntôt, azt mondhatnánk, klasszis különbség mutatkozott az ellenfelek között - a spanyolok javára. Az oroszok nyilván a rémálomszerû kezdést sem voltak képesek kitörölni az emlékezetükbôl, amikor is 4-1-es vereséget szenvedtek Torreséktól. Igaz, utána két remek meccset hoztak, legyôzték a svédeket és brillíroztak a hollandok ellen. Tény, hogy ezúttal fáradt benyomást keltettek, ritkán és erôtlenül támadtak, jellemzô, hogy Casillas tulajdonképpen végigunatkozta a 90 percet, s szinte hihetetlen egyetlen egyszer kellett csak védenie. Az Eb nagy felfedezettje, Arsavin csupán árnyéka volt önmagának. Hiddink számíthatott a visszaesésre, s jellemzô higgadtsággal nyilatkozott, amikor Arsavin és társai halovány teljesítményérôl faggatták: Arsavin is csak ember. Ô és az együttes két meccsen remekelt. Most nem hogy fáradt, hanem kifejezetten kimerült volt a társaság. Képesek voltak korábban felülmúlni önmagukat, s ezt nem lehet megúszni törvényszerû visszaesés nélkül. Megpróbáltam ugyan felrázni ôket, de be kell vallanom, ezúttal nem sikerült, s a játékosok közül sem akadt olyan vezéregyéniség, aki képes lett volna lelket önteni a többiekbe. Ez már azért is bántott, mert a spanyolok legjobbja, Villa viszonylag korán megsérült, Aragonesnek át kellett alakítania a hadrendjét, Torres egyedül maradt, védelmünk esélyei tehát elvben legalábbis javultak. A középpályán mindazonáltal képtelenek voltunk tartani a labdát, s ennek további következményeként korábbi gyors és hatékony szélsôjátékunk elmaradt." A spanyol edzôcsere módszerérôl mindazonáltal éppen ezen a helyen kell szólnunk. A kulcsszerepben játszó ék, illetve az azt támogató speciális támadószellemû középpályás személyét a spanyol ármádia vezére nem egyenként, úgy általában, hanem párban cserélte, kettesével alkalmazta már korábban is. Most sem várt sokat, Villa sérülése után lehozta Torrest is, s helyettük elôbb Fabregast, majd nem sokkal késôbb Daniel Güizát vetette be. Mindketten pompás frissítésként remekeltek, Fabregas két gólpasszt adott, Güiza pedig góljával tulajdonképpen bebiztosította a gyôzelmet. Az oroszok tehát indulhattak haza, ám ezt így is emelt fôvel tehették. A bronzéremmel az elôdöntô két vesztese a kiírás értelmében ugyanis egyaránt ezt kapta jutalmul helyosztó találkozó nélkül Hiddink csapata, amely korátlagát tekintve az Eb legfiatalabb együttese volt, messze az elôzetes várakozá-

19 2008/3 MAGYAR EDZŐ 19 sok felett szerepelt, s a 2010 évi világbajnokság egyik fôszereplôje lehet, feltéve, ha fejlôdése töretlen marad. Negyvennégy év után gyôztek újra a spanyolok A döntô Spanyolország Németország 1-0 A nagy napon, június 29-én nem csupán telt ház, nézô várta a spanyol-német döntô mérkôzést a bécsi stadionban, hanem a kivételes alkalomra további tízezrek érkeztek Németországból, annak ellenére is, hogy természetesen semmi reményük nem lehetett jegyszerzésre. Az osztrák fôváros kivetítôi elôtti szurkolói zónák is elég vonzónak tûntek nyilván a számukra a gyôzelem és az azt követô, feltételezetten sörrel alaposan átitatott diadalittas ünneplés reményében. Annál is inkább bizakodhattak, mert hiszen a spanyolok egyik legjobbja, David Villa az elôdöntô során combsérülést szenvedett, a végsô csatára nem állhatott rendelkezésre. A két csapat. Spanyolország: Casillas S.Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila Senna Iniesta, Xavi, Silva (Cazoria,66.) Fabregas ( Xabi Alonso,63( - Torres (Güiza, 78). Németország: Lehman A.Friedrich, Merterscaker, Metzelder, Lahm (Jansen, 46) Frings, Hitzlsperger (Kuranyi, 58) Schweinsteiger, Ballack, Podolski Klose (Gomez, 79). Gólszerzô: Torres a 33. percben. Vezette: Rosetti (Griselli, Calcagno) mindhárom olasz. Az elsô percek táplálhatták is a németek reményeit: Löw együttese Torres a mindent eldöntô gólt szerzi ugyanis a biztonságos es felállás ellenére is igyekezett azon nyomban lerohanni a kissé álmosan és óvatosan kezdô spanyolokat, lehetôleg gólt, elônyt szerezni a mérkôzés korai nyitó szakaszában. A spanyolok megfontoltan, labdatartással igyekeztek belemelegedni a játékba, s fokozatosan vették át a kezdeményezést, az irányítást. A 33-ik percben Xavi kiugratta Torrest, aki a 16-os határán megkerülte a lépéselônyben, s kedvezôbb helyzetben lévô Lahmot, majd mintegy 14 méterrôl a bizonytalanul, elhibázott idôzítéssel kifutó, s vetôdni próbáló Lehmann felett jobbal pontosan a kapu jobb alsó sarkába helyezte a labdát. A német védelem kapitális hibákat vétett. Ez volt a mérkôzés egyetlen, s egyben a mindent eldöntô gól. A hátralévô idôben is inkább a spanyolok uralták a mezônyt, a németek támadásaiban nem volt átütôerô, többnyire a spanyolok veszélyeztetettek. Löw képtelen volt felrázni együttesét, pontosabban ô is lassan eszmélt. Ballack egy kemény ütközés nyomán a 37-ik percben fejsérülés szenvedett, s ettôl kezdve feltûnôen tartózkodva játszott. Így utólag persze könnyû okosnak lenni, de ha lett volna bátorsága a német szövetségi edzônek Ballackot lehozni a pályáról, s Kurányinak elôbb lehetôséget biztosítani végül a az 59-ik percben állt be Hitzlsperger helyére talán megváltozott volna a játék képe, mert Kurányi beállásával láthatóan ütôképesebb lett a német támadósor. Így azután 44 év után hódította el az Európa-bajnoki trófeát a spanyol armada", a németek pedig ezzel a harmadik Eb döntôjüket veszítették el az eddigi hat szereplésük során. A szakemberek elemzéseinek összegzése szerint a döntô eredményét az alábbi elemek határozták meg. A spanyolok képesek voltak levetkôzni nagycsapat-fóbiájukat és az átszundikált elsô negyedóra után már éppen olyan jó teljesítményt nyújtottak, mint az oroszok ellen (kétszer is), illetve a svédek és a címvédô görögök ellen. Meglepetést okoztak ellenfelüknek azzal, hogy Aragones mester elsô góljuk után nem állította át gárdáját, még ideiglenesen sem biztonságos védekezésre, sôt igyekezett még a német térfélen letámadni ellenfelét, amely ekként mindinkább a bizonytalan kimenetelû felívelgetésekre kényszerült. A sikertényezôk között kiemelt szerep tulajdonítható a fiatal csatárnak, Fernando Torresnek. Bizonyította, hogy az egycsatáros felállás is lehet eredményes. Szinte végig tulajdonképpen magára hagyatva küzdött, sikerrel tartotta a hozzá játszott labdákat, ügyesen ôrizte meg azokat, tartotta meg, amíg társak zárkóztak fel hozzá, s pontos passzokkal hozta játékba, illetve helyzetbe azokat. Gólja parádés teljesítmény volt, s ezzel egyedülálló rekordot mondhat a magáénak: mindent eldöntô gólt szerzett elôbb az U17-es, majd az U19-es spanyol válogatottban az Európa-bajnoki cím elnyeréséért, s most harmadjára ezt múlta felül a felnôtt együttesben. Mellette folyamatosan kiemelkedôt nyújtott Casillas a kapuba, azután a mindenütt bevethetô Marcos Senna, és sérüléséig természetesen a gólerôs David Villa. Mindent egybevetve Spanyolország válogatottjával a mezôny legkiegyensúlyozottabb együttese jutott fel a kontinens csúcsára. A német válogatott lényegesen hullámzóbb teljesítményt nyújtott, kiemelkedôen végtére is csak a hat találkozó közül egyszer, a portugálok ellen játszott, s ennyivel nem igazán lehet Eb-t nyerni. Az elsô negyedórába igyekeztek nyomás alatt tartani ellenfelüket, de ebbe mintha hamar belefáradtak volna, visszaálltak, hagyták a spanyolokat feleszmélni, akik késôbb át is vették a kezdeményezést. Ezen a sorsdöntô meccsen a csatáraik tehetetlensége tûnt fel leginkább, s szinte hihetetlen, hogy a 90 perc alatt írd és mondd, egyetlen egyszer irányult a labda Casillas kapujára. Végelszámolás" Összegzésként megállapítható, hogy a hagyományokhoz hûen kijelölt Eb All Star keretbe kilenc spanyol játékos került, köztük a bajnokság legjobb játékosa címet elnyerô Xavi Hernández.

20 20 MAGYAR EDZŐ 2008/3 A keret. Kapusok: Gianluigi Buffon (olasz - 4 mérkôzésen kapott 4 góllal). Iker Casillas (spanyol 5/2), Edwin van der Sar (holland 3 /4) Hátvédek: José Bosingwa (portugál 3 mérkôzés/ 0 szerzett gól), Philip Lahm (német 6/l ), Carlos Marchena (spanyol 5/0), Pepe (portugál 4/1), Carles Puyol (spanyol 5/0), Jurij Zsirkov (orosz - 5/0). Középpályások: Hamit Altintop (török 5/0), Luka Mordic (horvát 3/1), Marcos Senna (spanyol 5/0), Xavi Hernández (spanyol 5/1), Konsztantyin Zirjanov (orosz 5/1), Michael Ballack (német 6/2), Cesc Fabregas (spanyol 6/1), Andrés Iniesta (spanyol 6/0), Lukas Podolski (német 6/3), Wesley Sneijder (holland 3/2). Csatárok: Andrej Arsavin (orosz 3/2), Roman Pavljuscsenko (orosz 5/3), Fernando Torres (spanyol 5/2), David Villa (spanyol 4/4). Az Eb gólkirálya: David Villa (spanyol) 4 góllal. Mögötte egyaránt 3-3 góllal a sorrend: Hakan Yakin (svájci), Lukas Podolski (német), Roman Pavljuscsenko (orosz) és Semih Sentürk (török). A legtöbb labdabirtoklás: 1. Portugália %, Holandia %, 3. Spanyolország %. A legkevesebb labdabirtoklás: 1. Svédország 42.67%, 2. Csehország 43%, 3. Románia 44%. A tizenharmadik labdarúgó Európabajnokság minden tekintetben nagy siker volt: a szervezésben, a színvonalban, stb., mint ahogyan ezt már a bevezetônkben is leszögeztük. Végezetül mindezek eredményeként kijelenthetô az az egyáltalán nem közömbös tény is, hogy a nagygazda, az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség francia elnöke, a világhírû hajdani labdarúgó mûvész, Michael Platini is tökéletes megelégedettséggel dörgölhette nyilván a tenyerét a végsô mérleg elkészítése után, sôt teljes lelki nyugalommal állíthatta volna: Az igazi gyôztesek mi vagyunk! Ennél vaskosabb bevételt hozó Eb-t ugyanis még soha nem rendeztek, s ennek következtében nem csak a nemzetközi szervezet, de a résztvevô nemzetek is jócskán dagadozó pénztárcával távozhattak Ausztriából-Svájcból. Már a küzdelmek elôtt bizonyossá vált, körülbelül 1.2 milliárd eurót - mintegy háromszázmilliárd forintot - hozott a konyhára a huszonhárom napos sorozat. (Csak a tévé bevételekbôl, jogdíjakból nem csekély nyolcszázmillió euró folyt be). Az egymillió jegy árából származó bevétel szinte eltörpül a mammut összegek mellett. Az UEFA becsületére legyen mondva, nem garasoskodott a fôszerepet vállaló résztvevôkkel szemben. 184 millió eurót szánt általában jutalmazásra, nagyságrenddel, ötvenmillióval többet, mint az elôzô Eb után. A részvételért az együttesek egyenként 7.5 millió eurót kaptak. S erre jöttek még a gyôzelmi prémiumok. A csoportmérkôzések gyôzelme egy-egy milliót értek még a döntetlenért is félmillió járt s a késôbbiekben tovább emelkedtek a díjak. Makulátlan lista hat gyôztes meccs után például huszonhárommillió ütötte volna az illetékes csapat játékosainak markát. Ilyen ugyan nem akadt, de azért senkinek sem volt oka panaszra. Mi pedig sóvárogva gondolhattunk arra, - s persze, nem csupán az anyagiak miatt - de jó lett volna ott küzdeni Európa legjobbjai között Talán majd legközelebb, erre már azért is erôsebbek az esélyeink, mert a sikereken felbuzdulva az UEFA azon buzgólkodik, hogy 16 helyett a kontinens döntôjének 24 résztvevôje legyen a jövôben. Gallov Rezsô Európa csúcsán a spanyol válogatott

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/416/uszo-ob-cseh-laszlo-ket-egyeni-aranya-kesely-ajna-nagy-bravurja Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja 2017.04.20. 19:04 CET Nagy

Részletesebben

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/421/uszo-ob-gyurta-tripla-milak-kristof-cseh-laszlot-legyozve-a-vb-n Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n 2017.04.22. 20:09 CET Véget

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze, hogy az 1952-es helsinki olimpián kik voltak bronzérmeseink egyéni számban, és melyik sportágban, melyik versenyszámban nyerték

Részletesebben

Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek:

Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek: Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek: Alap sportágak Atlétika: Az atlétika versenyek hivatalosan 6 versenynapból állnak és az IAAF aktuális angol nyelvű ak: 100 m, 200m, 400m,

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek IDŐREND I. nap augusztus 7. péntek 16:00 magasugrás ffi selejtező 16:00 kalapácsvetés női selejtező 16:00 100 m női előfutam Dr. Irányossy Gézáné Vértessy Katalin emlékverseny 16:00 távolugrás ffi selejtező

Részletesebben

Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek

Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek https://masters.fina-budapest2017.com/hu/hirek/469/vizilabda-mar-a-negyeddontoert-jatszottak-magyar-amerikai-orosz-sikerek Vízilabda: már a negyeddöntőért játszottak, magyar, amerikai, orosz sikerek 2017.08.10.

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Az úszás délutáni döntőiben nem tudták megismételni délelőtti dobogós szereplésüket a

Az úszás délutáni döntőiben nem tudták megismételni délelőtti dobogós szereplésüket a Befejeződött az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (AYOF). Az úszók vasárnap a délelőtti előfutamokban jól teljesítettek. A fiúk 50m gyors számában Holoda Péter a 7., a ben Grátz Benjamin a 3. idővel

Részletesebben

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ SPORTTÖRTÉNET KÖNYVBEN KÉPEN NETEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 86 1. A képen szentesi sportlétesítmények részletei láthatók. Írjátok a képek alá a helyes megnevezést! 1 2. Az alábbi képeken

Részletesebben

2015: először Oroszországban a FINA Világbajnokság

2015: először Oroszországban a FINA Világbajnokság http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/548/2015-eloszor-oroszorszagban-a-fina-vilagbajnoksag 2015: először Oroszországban a FINA Világbajnokság 2017.07.02. 09:22 CET Tatárföld fővárosa adott otthont az

Részletesebben

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen 2011 március 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Kétszer értékelve a világbajnoki Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Pénteken a Puskás Ferenc stadionban tizennegyedszer, jövő kedden az Amsterdam Arenában

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014

Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 Speciális Olimpia Nyári Európa Játékok Antwerpen, Belgium 2014 1 2 / Special Olympics Általános ismertető A Speciális Olimpia Nyári Európai Játéka Antwerpen városában, Belgiumban került megrendezésre 2014.

Részletesebben

BEKK Európai Uniós Vetélkedő 2015

BEKK Európai Uniós Vetélkedő 2015 BEKK Európai Uniós Vetélkedő 2015 Az olimpiák, a labdarúgó világbajnokságok és egyéb sportesemények a mai Európai Unió s államok történetében 1) Párosítsák össze a sportolókat és a sportágakat! Nevezzék

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

Windsor 2016: Elképesztő hajrával megvan a hetedik Hosszú arany

Windsor 2016: Elképesztő hajrával megvan a hetedik Hosszú arany https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/215/windsor-2016-elkepeszto-hajraval-megvan-a-hetedik-hosszu-arany Windsor 2016: Elképesztő hajrával megvan a hetedik Hosszú arany 2016.12.12. 00:17 CET A windsori

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2011. április 19. kedd - Megnyitó

RÉSZLETES PROGRAM. 2011. április 19. kedd - Megnyitó RÉSZLETES PROGRAM 2011. április 19. kedd - Megnyitó 7.30-8.15 A csapatok érkezése, elhelyezése a Gimnáziumban. Minden iskola napközben egy zárható termet kap. A versenyek helyszínén átöltözés és tisztálkodás

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a  honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban A 2015. évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent 2015. december 9-én a www.haon.hu honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban http://www.haon.hu/az-egyetemistak-most-budapesten-usztak-ki-mindent-magukbol/2969110

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya

Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/321/szarnyakat-kell-hogy-adjon-a-hazai-palya Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai pálya 2017.02.25. 22:37 CET A 17. FINA Világbajnokság vízilabdatornájának sorsolása

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa

KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa KOB VOB hétvége 2015. június 20 21. Mánfa Egy nagyon fárasztó hétvégén vagyunk túl, ahonnan sok tapasztalattal, rengeteg új élménnyel és természetesen, ahogyan azt már megszoktuk, temérdek éremmel gazdagodva

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

alul maradt 160 kilós lengyel ellenfelével szemben

alul maradt 160 kilós lengyel ellenfelével szemben 2010. január 16. szombat FELNŐTT ORSZÁGOS RANGSORVERSENY Keresztes Krisztina (+78 kg) aranyérmes Ganter István (100 kg) hetedik 2010. január 23. szombat FELNŐTT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA Keresztes Krisztina

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLETRŐL MEGJELENT ÍRÁSOK, CIKKEK

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLETRŐL MEGJELENT ÍRÁSOK, CIKKEK 2007. 6. 18. A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLETRŐL MEGJELENT ÍRÁSOK, CIKKEK Canicross ősz Európában, avagy két EB variáció ugyanarra a témára. Ezen az őszön is immár, mint 2004 óta minden évben két Európa

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET

TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET FMFSN VÁNDORSERLEG XII. Székesfehérvár, 2011. április 13. TÁJÉKOZTATÓ- és PROGRAMFÜZET Fejér Megyei Felsőoktatási Sportnap Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Pannon Egyetem Székesfehérvári

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III.

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. AZ ARANYCSAPAT AZ ARANYCSAPAT KLASSZIKUS FELÁLLÁSA Grosics Gyula (1926 2014) Buzánszky

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

ANATOLIJ ANATOLJEVICS

ANATOLIJ ANATOLJEVICS Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár állami kitüntetéseket és miniszteri elismerő okleveleket adott át a riói olimpia és paralimpia idején eredményesen

Részletesebben

ATLÉTIKAI VILÁGNAP OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE IX. TISZAÚJVÁROS NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENYE

ATLÉTIKAI VILÁGNAP OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE IX. TISZAÚJVÁROS NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENYE ATLÉTIKAI VILÁGNAP OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE IX. TISZAÚJVÁROS NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENYE A verseny rendezője: Tiszaújvárosi Sport Club, MASZ, a NUPI és az IAAF támogatásával. A verseny célja: Az

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton Szakmai beszámoló TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat 2012/2013-as idény őszi szezon Készítette: Szathmári Márton korosztályos edző Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmény...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) írásban tájékoztatta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot (IPC) a magyarországi szervezet körül kialakult

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről

A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről Készítette: Salga István szakedző A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztályának egyedüli

Részletesebben

A Fradi dicső múltja, 27.rész - 1928-29

A Fradi dicső múltja, 27.rész - 1928-29 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/ Értéke: 2/ Mérték Értéke: 3/ Értéke: / Értéke: / A tények ismeretében kimondható, a professzionalizmus kezdeti időszaka a Ferencvárosról

Részletesebben

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon.

Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Már az edzéseken is kiütközött,de az időmérőn tisztult csak le igazán, hogy nagyon éles csaták várhatóak a Salzburgi aszfaltcsíkon. Pár sorban, most betekintést nyújtok, hogy is láttam én,majd az LRT csapat

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi I. Európai Játékokról

Tájékoztató a 2015. évi I. Európai Játékokról Tájékoztató a 2015. évi I. Európai Játékokról Bemutatás: Az Európai Játékok (European Games) négyévente megrendezésre kerülő multi-sport esemény az európai nemzetek sportolói számára. A játékok tulajdonosa,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY Országos felnőtt B, C kategóriájú tollaslabda ranglista verseny kiírása 2016. szeptember 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya, BUDAPEST 1. A verseny célja:

Részletesebben

Rövidített sportágvezetői értékelések:

Rövidített sportágvezetői értékelések: Szakmai értékelés: A csapat összetétele atlétika 14 fő judo 8 fő műugrás 1 fő Rg. 6 fő sportlövészet 10 fő taekwondo 1 fő tenisz 3 fő torna 5 fő úszás 8 fő vívás 16 fő vízilabda 13 fő Összesen 85 fő A

Részletesebben

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/461/vizilabda-a-hazigazda-noi-valogatott-10-lepese-a-vilagbajnoksagig Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig 2017.05.17. 11:20 CET

Részletesebben

Vízilabda. Kecskeméti érdekeltségűek: Drávucz Rita, Valkay Erzsébet, Valkay Ágnes, Tóth II. Andrea

Vízilabda. Kecskeméti érdekeltségűek: Drávucz Rita, Valkay Erzsébet, Valkay Ágnes, Tóth II. Andrea Vízilabda Kecskeméti érdekeltségűek: Drávucz Rita, Valkay Erzsébet, Valkay Ágnes, Tóth II. Andrea Valkay Ágnes vízilabdázó 2004. Athén 2008. Peking 1981.02.27. Lajosmizse A három Valkay leány egyike, aki

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

Születési id, hely: április 1., Tapolca

Születési id, hely: április 1., Tapolca IRÁNY RIÓ! HONVÉD 1977. április 1., Tapolca Tapolcai Vívó SE / Budapesti Honvéd Sportegyesület Borosné Eitner Kinga / Dancsházy-Nagy Tamás Párbajt r egyéni és csapat 1. hely: egyéni (1997, 2002, 2003)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai Budapest, 2008. szeptember 30. Iktatószám: 5733/2008 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai 202/2008. számú határozat Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

ETDSF Sportszabályzat 2014

ETDSF Sportszabályzat 2014 ETDSF Sportszabályzat 2014 Sportág: 14.1 Tollaslabda FELNŐTT Férfi és Női 18-29 év 18-29 év 18-29 év 30-49 év 30-49 év 30-49 év 50 év és felette 50 év és felette 18 év alatt Férfi és Női Páros 50 év és

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017. Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy verseny, ami megváltoztatja egy ország, egy város életét Egy szellemben egész Európa! 2017 Győr 1990-ben hívta életre Jacques Rogge az t (EYOF) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015.

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

A verseny fő díját, a Németh István vándorserleget Szűcs Valdó 100m-en elért 10,7 mp-es teljesítménnyel nyerte.

A verseny fő díját, a Németh István vándorserleget Szűcs Valdó 100m-en elért 10,7 mp-es teljesítménnyel nyerte. Esős idővel köszöntött be az atlétikai szezon. Az Euro-Geo Kupa Zalaegerszeg város nyílt bajnokságát végül 5 nyugat-dunántúli sportegyesület atlétái részvételével mégis sikerült megrendeznie a Zalaszám-Zalaegerszegi

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor 2 DÖNTŐ DÖNTŐ K Ö S Z Ö N T Ő Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a versenyzők, hanem mi, szervezők is nagyon várjuk a magyar iskolai sport egyedülálló, a tehetséggondozást és a rendszeres testmozgást

Részletesebben