UAV EXTREMÁLIS REPÜLÉSI PÁLYA SZÁMÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UAV EXTREMÁLIS REPÜLÉSI PÁLYA SZÁMÍTÁSA"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 011. Prof. Dr. Szabolcsi óbert 1 UAV EXTEMÁLS EPÜLÉS PÁLYA SZÁMÍTÁSA A pilóta nélküli légijárműeket (UAV ) széles körben használják úgy katonai-, mint nem-katonai (pl. katasztrófaédelem, közlekedési kritikus infrastruktúra megfigyelése, agyonédelmi feladatok, mezőgazdasági feladatok, ipari balesetek megfigyelése stb.) missziókban. Az egyes alkalmazásokban az UAVk különféle sárkányszerkezeti kialakításokkal rendelkeznek: lehetnek mereszárnyúak, agy forgószárnyúak (helikopter, multirotor). A propulziós rendszerek lehetnek sugárhajtóműek, belsőégésű motorok, agy illamos motorok. Tekintettel a leendő UAV alkalmazásainkra, a szerző a illanymotoros propulziós rendszerekre korlátozza izsgálatait. A szerző célja bemutatni a klasszikus ariációszámítás gyakorlati alkalmazását pilóta nélküli légijárműek (UAV) extremális repülési pályájának számítására, amely biztosítja, hogy egy előre megálasztott funkcionál extremumát (minimum, maximum). A téma kiemelten fontos, mert a bemutatandó elméleti ismeretek jól használhatóak az optimális repülési pályák számítására, amely mentén biztosított például a minimális energiaigén agy a maximális hatótáolság. CALCULUS OF THE UAV EXTEMAL FLGHT PATH There is a wide range of application of the UAVs both in militar and in non-military (disaster management, monitoring of the transportation critical infrastructure, property safety problems, agricultural tasks, monitoring of industrial accidents etc.) missions. n the gien flight mission the UAV may hae seeral different airframe (fixed wing fuselage, rotary wing force generation) and different propulsion system, i.e. they may use jet engine, piston engine, or, finall electrical engine. egarding our future UAV applications author will target focus of attention to those types of UAVs haing electrical engines as propulsion system. The aim of the author is to present application of the calculus of ariation for deriation of the extremum (minimum, or maximum) of the functional deried well-before. The scientific topic being inestigated in this article is important due to further application of the theoretical results for deriation of the flight path requiring minimum energ or for deriation of the maximum of the flight range.. ELŐZMÉNYEK A légijárműek térbeli mozgásának matematikai modelljét az [1, 8, 11, 14] irodalmak mutatják be. E könyek foglalkoznak úgy a mere-, mint a forgószárnyú légijárműek mozgásának izsgálatáal, alamint a stabilitási, az irányíthatósági-, és a kormányozhatósági 1 Zrínyi Miklós Nemzetédelmi Egyetem, Hadtudományi Kar, Katonai Üzemeltető és Logisztikai ntézet, Katonai epülő és Légédelmi Tanszék, okleeles mérnök ezredes, egyetemi tanár Budapest, Pf. 15., 5008 Szolnok, Pf A cikket lektorálta: Dr. Békési Bertold ZMNE, egyetemi docens, PhD. UAV - Unmanned Aerial Vehicle

2 kritériumokkal. A cikk elkészítése során a matematikai elméleti hátteret a [3, 6, 7, 9, 10] könyek adták. A hiatkozott matematikai kézikönyek sokszor gyakorlati példákat is bemutatnak az elmélet alkalmazására. A ariációszámítás elméleti hátteréel a [4, 5, 1] foglalkozik, míg a [] irodalom a ariációszámítás alkalmazását mutatja be cirkálórakéták extremális pályaterezése során: a szerző kiemelt jelentőséget tulajdonít még a ballisztikus rakéták extremális (optimális) repülési pályájának terezésének is. Szegedi és Békési cikkükben pilóta nélküli repülőgép teljes állapot-isszacsatolású, optimális szabályozó terezését mutatta be az LQ optimális terezési algoritmus felhasználásáal, ami biztosítja a hosszirányban statikusan instabil UAV dinamikus stabilitását [13].. UAV TÉBEL MOZGÁSÁNAK EGYENLETE Az UAV lehetséges osztályaiból most egy hipotetikus mereszárnyú UAV-t izsgáljuk meg. Vizsgálataink során feltételezzük, hogy: az UAV kisméretű, mere test; az UAV dinamikus egyenleteit anyagi pontra írjuk fel; az UAV tömege állandó; az UAV röid idejű beetést hajt égre földközeli magasságokon; az UAV szimmetrikus felépítésű; az UAV kisértékű állásszögeken manőerezik; az UAV repülési szimmetrikus az UAV hossz-, és oldalirányú irányítási csatornái között nincs áthatás: a térbeli mozgás a hosszirányú-, és az oldalirányú mozgásra bontható. Az UAV hosszirányú mozgásának linearizált mozgásegyenletei a köetkező alakban írható fel [1, 8, 11, 14]: u Xuu Xww woq g coso X TH, (.1) w Zuu Zww uoq g sin o Z E, (.) q M uu M ww M ww M qq ME, (.3) TH E E q. (.4) ahol: u - hosszirányú repülési sebesség a test-koordináta rendszer hossztengelye mentén, w - függőleges repülési sebesség a test-koordináta rendszer függőleges tengelye mentén, - bólintási szög, q - bólintó szögsebesség, m - az UAV repülési tömege, TH - gázkar helyzetének áltozása, E - magassági kormány szöghelyzet áltozása; Z i, M j - deriatí együtthatók. Az UAV oldalirányú mozgásának linearizált mozgásegyenletei a köetkező alakban írható fel [1, 8, 11, 14]: Y u r w p g cos Y, (.5) xx o o o p xz r L Lrr Lp p L A A L, (.6) r xz p N Nrr N p p N A A N, (.7) zz

3 p sin o, (.8) r cos o. (.9) ahol: - oldalirányú egyenesonalú repülési sebesség a test-koordináta rendszer kereszttengelye mentén, p - orsózó szögsebesség, r - legyező szögsebesség, A - csűrőlapok szöghelyzet áltozása; - oldalkormány szöghelyzet áltozása; Y i, L j, N k - deriatí együtthatók, - tehetetlenségi nyomatékok. A (.1)-(.9) egyenletek leezetéséel kapcsolatban az [1, 8, 11, 14] irodalmak kellő mélységű elméleti ismeretet mutatnak be. Többek között, meghatározzák az egyes mozgásfajták állapotegyenleteit, alamint a röid-, és a hosszúperiodikus mozgások definiálásáal toább egyszerűsítik a bemutatott mozgásegyenlet rendszereket.. A GAZDASÁGOS GYOSÍTÁS, ÉS A GAZDASÁGOS LASSÍTÁS FELTÉTELENEK MEGHATÁOZÁSA A maximális táolság-, és maximális idő-funkcionálokat a köetkező összefüggések adják meg [, 4, 5, 6]: x k k t y ( ),, d, (3.1) y ( ),, d, (3.) g 1 ahol ( ), funkcionál (célfüggény), k - a kezdőállapot sebessége, - a (, y) égállapot sebessége, t - a égállapot eléréséhez szükséges idő, ( ) - eredő légerő. Az y () függény az alábbi kezdeti feltételeknek tesz eleget: y, ha k, (3.3) y k y y, ha. (3.4) A (t) sebesség-időfüggényt szigorúan monoton nöekőnek tekintjük a gyorsítás során, míg szigorúan monoton csökkenő a siklás során (1. ábra). Ennek köetkeztében, a (3.1), és a (3.) funkcionálokban a sebesség független áltozó, amely gyorsításkor a k kezdeti, és a égérték között áltozik, ahol gyorsításkor k, és lassításkor k. 1. ábra. UAV gyorsítás, és lassítás sebesség-diagramok. 3

4 Feltételezzük, hogy az () k k y, égpontot összekötő folytonos függények, amelyek az S o területen haladnak. A megengedett trajektóriákra kiegészítő feltételt adunk meg, amely szerint a repülés pályaszöge kis értékű, agyis teljesül az alábbi egyenlet [, 4, 5]: y megengedett trajektóriák az y, kezdőpontot és az 1 dy d sin, (3.5) d dt g ahol: - pályaszög, ( ) P Q( ) - eredő légerő a hossztengely mentén, P áll. - propulziós erő, Q ( ) - légellenállás. Legyen a pályaszög megengedett minimális értéke 1 0, míg a megengedett maximális pályaszög érték 0. Mindezek alapján az y '( ) függény a köetkező egyenlőtlenségi feltételnek tesz eleget [, 4, 5]: sin 1 sin. (3.6) g Ezek a peremfeltételek határozzák meg a megengedett y () függény belső határát az S o tartományon. A tartomány külső határait a (3.3) kezdeti feltétel esetén az egyenlet, míg a (3.4) peremfeltétel mellett az sin 1, (3.7) g sin 1 sin, (3.8) g sin egyenlet adja meg []. A (3.7), és a (3.8) egyenlettel megadott függények határolják az síkon az S o tartományt. Fogalmazzuk meg a köetkező ariációszámítási feladatot [, 3, 4, 5, 6]: a megengedett y () függényosztályon keressük azt a függényt, amely biztosítja: a) a gyorsítás során az x úthossz minimális (gyorsítás a minimális úthosszon a megadott repülési sebességig), és a x maximális siklás esetén; b) a gyorsítás során a t idő minimális (gyorsítás a megadott repülési sebességig a legröidebb idő alatt), és a t idő maximális a siklás során; c) megadott t alatt a gyorsítás során az x úthossz minimális (gyorsítás a megadott repülési sebességig, megadott idő alatt, minimális út megtétele alatt), és x úthossz maximális megadott t időre a siklás során (maximális táolság megadott idő alatt a siklás során) Az x és a t extremuma Az előző fejezetben bemutatott ariációszámítási feladat az egyik legegyszerűbb, miel a funkcionál explicit alakú. Ezért az extremálok az Euler-egyenletnek eleget teő integrálegyenletek. A (3.1), és a (3.) integrálok integrandusai lineárisan függenek az y '( ) deriálttól. Az y () és az y '( ) függények ariációit az alábbi egyenletek segítségéel írhatjuk fel: 4

5 y y x 1 (, ) d, (3.9) k ahol: Megemlítjük, hogy y y t (, ) d, (3.10) k g 1 ( ), y (3.11) g g ( ), y (3.1) c y áll. c y cy, (3.13) y y c y áll. c y cy, (3.14) y ahol: c y - felhajtóerő tényező. A S o területen belül elhelyezkedő extremálisokat az alábbi egyenletek határozzák meg: 1( ) 0, (3.15) ( ) 0, (3.16) 1( ) ( ) 0, (3.17) ahol - Lagrange multiplikátor. A (3.15) egyenlet az x extremumát, a (3.16) egyenlet a t extermumát, míg a (3.17) egyenlet az x extremumát adja meg megadott t mellett. A (3.15) és a (3.16) egyenletek egyedüli megoldásként az S o terület belső extremumát adják meg, míg a (3.17) egyenlet az S o tartományon belül -ban paraméterezett görbesereg, amelyek mindegyikének megfelel egy t érték. A maximális táolságú, és maximális idejű extremális siklás feladatának megoldását az alábbi feltétel mellett kapjuk meg: 0 esetén: 1 0 esetén: x x max, (3.18) t t max. (3.19) A (3.18), és a (3.19) egyenleteknek az alábbi funkcionálok felelnek meg []: o g 1 ( ), (3.0) o g g ( ), (3.1) 5

6 ahol: Q. Az extremum sajátosságainak meghatározásához elengedhetetlen a t második ariáció ismerete [, 4, 5]: x, és a ahol: 1 y y x 1(, ) d, (3.) k 1 y y t (, ) d, (3.3) k j j, j 1,. (3.4) y Miel a lehetséges trajektóriák közül azokat keressük, amelyek a gyorsítás során szigorúan monoton nöekő sebesség függén míg a siklás során szigorúan monoton csökkenő sebesség függények, ezért a (3.4) egyenlet figyelembe ételéel a keresett extremum létezésnek feltételei az alábbiak: 1 0, 0. (3.5) Mindezek alapján megállapítható, hogy az extremális mozgás meghatározása isszaezethető a belső extremálisokon történő mozgás ezérlési algoritmusa meghatározására, agy más szóal, a S o ( ) tartományon a lehetséges belső extremálisok meghatározására. V. EEDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK A cikkben a szerző mereszárnyú UAV repülési pályája extremumának számításáal foglalkozik. A kitűzött feladat olyan extremális gyorsítási-, és siklási (lassítási) pályák meghatározása, amelyen halada az UAV maximális táolságot tesz meg, agy maximális a repülési idő. A feladat megoldásához a szerző bemutatta az UAV térbeli mozgásának dinamikus egyenleteit, majd megfogalmazta az extremum létezésének feltételeit, és megadta az extremum jellegének (maximum, minimum) megítéléséhez szükséges egyenlőtlenségi feltételeket. OPUS CTATUM [1] BLAKELOCK, J. H. Automatic Control of Aircraft and Missiles, John Wiley and Sons, New York-London- Sydne [] РАБИНОВИЧ, Б. И. Вариационные режимы полета крылатых летателъных аппaратов, Машиностроение, Москва, [3] KÁMÁN, T., BOT, M. A. Matematikai módszerek műszaki feladatok megoldására,. kiadás, Műszaki Könykiadó, Budapest, [4] CSÁK, F. Korszerű szabályozáselmélet. Nemlineáris, optimális, és adaptí rendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest, [5] KÓSA, A. Variációszámítás,. jaított kiadás, Tankönykiadó, Budapest, [6] KON, G. A., KON, T. M Matematikai kéziköny műszakiaknak, Műszaki Könykiadó, Budapest, [7] BONSTEN,. N., SZEMENGYAJEV, K. A. Matematikai zsebköny mérnökök és mérnökhallgatók számára, 5. kiadás, Műszaki Könykiadó, Budapest,

7 [8] БЮШГЕНС, Г. С. СТУДНЕВ, Р. В. Динамика cамолёта пространственное движение, Машиностроение, Москва, [9] БРОНШТЕЙН, И. Н., СЕМЕНДЯЕВ, К. А. Спрaвочник по математике, Москва, Наука, [10] КРАСОВСКИЙ, А. А. (Под. pед.) Спрaвочник по теории автоматического управления, Москва, Наука, [11] MCLEAN, D. Automatic Flight Control Systems, Prentice-Hall nternational Ltd., New York-London- Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore, [1] BOGAN, W. L. Modern Control Theor Prentice-Hall nternational, nc., Englewood Cliffs, New Jerse [13] SZEGED, P., BÉKÉS, B. Preliminary Design of Controller of Longitudinal Motion of the Unmanned Aerial Vehicle Using LQ Design Method, Proceedings of the 10 th nternational Conference Transport Means 006, SSN 18-96x, pp(34-37), Kaunas, Lithuania, 19-0 October 006. [14] SZABOLCS,. Modern automatikus repülésszabályozó rendszerek, Zrínyi Miklós Nemzetédelmi Egyetem, egyetemi tankön

Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes. egyetemi tanár. publikációi és hivatkozásai

Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes. egyetemi tanár. publikációi és hivatkozásai ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR KATONAI ROBOTIKA TANSZÉK Prof. Dr. Szabolcsi Róbert okl. mk. ezredes egyetemi tanár publikációi és hivatkozásai Budapest, 201 szeptember

Részletesebben

NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI

NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Turóczi Antal NÉGYROTOROS PILÓTA NÉLKÜLI HELIKOPTER FEDÉLZETI AUTOMATIKUS REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEI Doktori (PhD) értekezés Tudományos vezető: Dr. Haig Zsolt mérnök

Részletesebben

Molnár András. A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások

Molnár András. A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Molnár András A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások című doktori (PhD) értekezésnek

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM

BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM BOLYAI SZEMLE KÜLÖNSZÁM DR. RESTÁS ÁGOSTON 1 KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKNÁL IS ALKALMAZOTT UAV PILÓTÁK FELKÉSZÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, RENDSZERE 2 THE SYSTEM AND POSSIBILITIES OF TRAINING UAV PILOTS FOR

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Doktori (PhD) értekezés

Óbudai Egyetem. Doktori (PhD) értekezés Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Kisméret, merev szárnyú, pilóta nélküli légi járm vek autonóm fedélzeti rendszereiben alkalmazott új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása Stojcsics Dániel

Részletesebben

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169

MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 MŰSZAKI PHD SZEKCIÓ 169 170 A Megamater III Otto-motor hengerfej belső áramlási tulajdonságainak optimalizálása végeselemes módszer támogatásával Fodor Antal Járműtechnológia tanszék, Kecskeméti Főiskola/GAMF

Részletesebben

AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2

AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2 Bali Tamás 1 AJÁNLÁSOK AZ UAV-K BIZTONSÁGOS LÉGI ÉS FÖLDI ÜZEMELÉ- SÉHEZ SZÜKSÉGES (REPÜLÉSI) SZABÁLYOKRA 2 Napjainkban egyre nagyobb számban kerülnek kifejlesztésre és megépítésre olyan pilótanélküli

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila A végeselem-módszer alapjai Készült a HEFOP 3.3.1-P.-004-09-010/1.0 pályázat támogatásával Szerzők: Lektor: Dr. Páczelt István Dr. Szabó Tamás Dr. Baksa Attila Dr.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 1 -

TARTALOMJEGYZÉK - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS/ABSTRACT 2 2. BEVEZETÉS 8 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 9 3.1. Mezőgazdasági rendszerek matematikai és számítógépi modellezésének helyzete és problémái 9 3.2. A generikus kétrétegű

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 HADITENGERÉSZETI SZEREP Papp István 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA HARCTÉRI MŰVELETEK SORÁN 2 A pilóta nélküli repülőgép (UAV 3 ) Távolról Irányított Légi Jármű, (RPV), vagy drón 4, elsősorban katonai feladatokra

Részletesebben

TKT-1 GÁZTURBINÁS SUGÁRHAJTÓMŰ SZABÁLYOZÁSA TPR ALAPÚ SZABÁLYOZÓRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 3

TKT-1 GÁZTURBINÁS SUGÁRHAJTÓMŰ SZABÁLYOZÁSA TPR ALAPÚ SZABÁLYOZÓRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 3 Leposa Norbert Krisztián 1 Beneda Károly Tamás 2 TKT-1 GÁZTURBINÁS SUGÁRHAJTÓMŰ SZABÁLYOZÁSA TPR ALAPÚ SZABÁLYOZÓRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 3 A gázturbinás sugárhajtóművek pontos szabályozása napjainkra elengedhetetlen

Részletesebben

ATZ/MTZ worldwide az interneten

ATZ/MTZ worldwide az interneten Grafi ka: Bosch ATZ/MTZ worldwide az interneten Az ATZ/MTZ szakmai folyóiratok szerkesztősége a 2008/1-es lapszám editorial rovatában, angolul tájékoztatta az olvasóközönséget a népszerű tudományos folyóiratokat

Részletesebben

jármûve A jövô Járművek alacsony sebességű mozgásának vizsgálata www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu JármÛkerékmodellezés Fenntartható jármûhajtás

jármûve A jövô Járművek alacsony sebességű mozgásának vizsgálata www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu JármÛkerékmodellezés Fenntartható jármûhajtás jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 212 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Fenntartható jármûhajtás Tribológiai vizsgálatok JármÛkerékmodellezés Biodízel tüzelôanyag Járművek alacsony

Részletesebben

AZ UAV KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK TRANSZFERE A POLGÁRI ALKALMAZÁS FELÉ: KATASZTRÓFAVÉDELMI ALKALMAZÁSOK 23

AZ UAV KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK TRANSZFERE A POLGÁRI ALKALMAZÁS FELÉ: KATASZTRÓFAVÉDELMI ALKALMAZÁSOK 23 Dr. Restás Ágoston 1 AZ UAV KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK TRANSZFERE A POLGÁRI ALKALMAZÁS FELÉ: KATASZTRÓFAVÉDELMI ALKALMAZÁSOK 23 A pilóta nélküli repülőgépek (UAV) alkalmazása nem csak a katonai, de a polgári

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2 Major Gábor 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK NEMZETBIZTON- SÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2 Az elmúlt évtizedben rohamos fejlődést mutató pilóta nélküli légijármű rendszerek 3

Részletesebben

A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE IX. Évfolyam 4. szám - 2014. december Balajti István balajti.istvan@uni-nke.hu A LÉGTÉRELLENŐRZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE Absztrakt Jelen tanulmány a magyar hadtörténelem csatáinak rövid áttekintésén

Részletesebben

Vonatok pályán elfoglalt helyzetének sorozatos meghatározása műholdas helyzetazonosító rendszerrel

Vonatok pályán elfoglalt helyzetének sorozatos meghatározása műholdas helyzetazonosító rendszerrel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar 2006. évi Tudományos Diákköri Konferencia www.vit.bme.hu/tdk/2006 Vonatok pályán elfoglalt helyzetének sorozatos meghatározása műholdas

Részletesebben

Kutatási zárójelentés

Kutatási zárójelentés Veress Árpád: Felület-morfológiai eljárás kifejlesztése szilárd peremek adaptív optimalizálására (OTKA F-67555) Összefoglalás Kutatási zárójelentés A jelen kutatás célja egy olyan új felület-morfológiai

Részletesebben

REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA AZ UAV K KOMPLEX METEOROLÓGIAI TÁMOGATÓ RENDSZERÉHEZ 6

REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA AZ UAV K KOMPLEX METEOROLÓGIAI TÁMOGATÓ RENDSZERÉHEZ 6 Dr. Bottyán Zsolt 1 Dr. Wantuch Ferenc 2 Tuba Zoltán 3 Hadobács Katalin 4 Jámbor Krisztián 5 REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA AZ UAV K KOMPLEX METEOROLÓGIAI TÁMOGATÓ RENDSZERÉHEZ 6 A modern

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA HOZZÁRENDELÉSI FELADATOK LOGISZTIKAI RÁFORDÍTÁS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ OPTIMALIZÁLÁSA HÁLÓZATSZERŰEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. AZ UTAZÓ ÜGYNÖK PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁSI MÓDSZEREI

I. BEVEZETÉS II. AZ UTAZÓ ÜGYNÖK PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁSI MÓDSZEREI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. OLÁH BÉLA 1 A KÖRUTAZÁSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA SZOLGÁLÓ DACEY, ÉS DACEY-VOGEL MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA I. BEVEZETÉS Dolgozatom célja, a körutazási probléma

Részletesebben

INKREMENTÁLIS FEJLESZTÉS ÉS TESZTELÉS BIZTONSÁGKRITI- KUS RENDSZEREK ESETÉN 3

INKREMENTÁLIS FEJLESZTÉS ÉS TESZTELÉS BIZTONSÁGKRITI- KUS RENDSZEREK ESETÉN 3 Schuster György 1 Terpecz Gábor 2 INKREMENTÁLIS FEJLESZTÉS ÉS TESZTELÉS BIZTONSÁGKRITI- KUS RENDSZEREK ESETÉN 3 A szoftver kritikus sikertényező és mint ilyen alkalmazása szinte minden berendezésben elkerülhetetlen.

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. HNGRS CSIGAKRKK FOGAZÁSA SZABÓ ATTILA A kitérő tengelyek közötti teljesítmény-, illetve mozgásátvitelre alkalmazott csigahajtópárok egy

Részletesebben

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS

LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI BEVEZETÉS LÉZERGIROSZKÓPOK MŰKÖDÉSI ELVE, EGYENLETEI ÉS ÁTVITELI KARAKTERISZTIKÁI Békési Bertold mérnök százados egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Fedélzeti

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

ALKALMASSÁG ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK

ALKALMASSÁG ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK Dunai Pál 1 UAV KEZELŐSZEMÉLYZET ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSI MODELLJEI A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK MÓDSZEREI, TELJESÍTMÉNYPROGNOSZTIZÁLÁS LEHETŐSÉGEIVEL 2 Az alkalmasság kérdése rendkívüli

Részletesebben