A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN május-június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 2015. május-június"

Átírás

1 Piarista Gimnázium és Kollégium 2600 VÁC, Konstantin tér 6. tel.: 27 / fax: 27 / e-posta: honlap: OM: ÉRETTSÉGI TUDNIVALÓK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN május-június Jelen dokumentum letölthető a következő címről:

2 Tartalomjegyzék Az írásbeli vizsga... 2 Megjelenés a vizsgán... 2 Teendők a vizsga előtt... 2 Az írásbeli vizsga folyamatáról... 2 Vizsga után... 3 A vizsga megszakításának következményeiről... 3 A szabálytalanságról és annak következményeiről... 3 A közép- és emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésének lehetőségéről... 4 A szóbeli vizsga... 5 Időpontok (a csoportbeosztást a 2. sz. melléklet tartalmazza): sz. melléklet A középszintű írásbelin használható eszközök sz. melléklet Érettségi csoportbeosztása sz. melléklet A középszintű szóbeli érettségi témakörei Fizika Kémia Idegen nyelvek Informatika Magyar irodalom (Sebesi tanárnő) Magyar nyelvtan (Sebesi tanárnő) Magyar irodalom (Ferenczi tanár úr) Magyar nyelvtan (Ferenczi tanár úr) Magyar irodalom (Kalász tanár úr) Magyar nyelvtan (Kalász tanár úr) Történelem (Molnár tanár úr) Történelem (Juhász tanár úr) Történelem (Pálfai tanár úr) Testnevelés

3 Az írásbeli vizsga Megjelenés a vizsgán A kihirdetett kezdő időpont előtt 20 perccel meg kell érkezni, mégpedig ünneplő öltözetben. A vizsgához szükséges kellékeket magaddal kell hozni, másoktól ezt a vizsga alatt nem kaphatod meg! Néhány általános dolog: íróeszközök (kék vagy fekete toll, tartalék toll, ceruza, radír), innivaló, hosszabb vizsga esetén ennivaló (cerbona, csoki...), az adott vizsgára engedélyezett segédeszköz (csak az lehet, amit az 1. számú mellékletben felsoroltunk) A felügyelő tanároknak a vizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen. Ha a matematika tanára előzetesen beszedte a függvénytáblázatokat ellenőrzés után csak ekkor kapod vissza. Teendők a vizsga előtt A teremben a felügyelő tanár által kihirdetett ülésrend alapján kell helyet foglalni. Miután kivetted a táskádból a felszerelést, a táskát a tábla előtti fal tövébe tedd. A mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban egy arra kijelölt asztalra ki kell tenni (a táskából is!), ennek elfelejtése is szabálytalanságnak minősül. A kiosztott borítékra írd fel: a neved, a vizsgatárgy nevét, szintjét és a vizsganap keltét. Az írásbeli vizsga folyamatáról Figy Elek magyar nyelv és irodalom középszint május. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. (A vizsgatárgyhoz használható segédeszközök ismertetése a melléklet szerint.) Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázó a dolgozatrészt, a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása után (első rész esetében a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi. A borítékot még nem zárja le! A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját és beszedi a borítékot. 2

4 Vizsga után A vizsgaidő lejártával a felügyelő tanár felszólítására a vizsgázók - a piszkozatokat és a dolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótlapokról szóló táblázatot (tisztázatok és piszkozatok száma), a dolgozatot és a piszkozatot belehelyezik a borítékba, és helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor. A felügyelő tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól. Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját nevét. A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből. A vizsga megszakításának következményeiről - Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s egyidejűleg csak egy vizsgázónak. - Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból, a következő vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. - Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. - Ha vizsgázó valamelyik vizsgarészen nem jelenik meg (pl.: szóbeli vizsgán), akkor is elégtelen az eredménye. A szabálytalanságról és annak következményeiről (Meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb.) Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéséket hozhatja: a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 3

5 A közép- és emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésének lehetőségéről A kijavított vizsgadolgozatot a vizsgázó június 2-án (kedden) 8:00 és 16:00 között megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni. Esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig 16 óráig adhatja be az iskola igazgatójának. 4

6 A szóbeli vizsga Időpontok (a csoportbeosztást a 2. sz. melléklet tartalmazza): június (hétfő-kedd-szerda, 3 nap): B csoport (12.B osztály stb.) június (szerda-csütörtök-péntek, 3 nap): A csoport (12.A osztály stb.) június (hétfő-kedd-szerda, 3 nap): C csoport (13.C osztály stb.) A szóbeli vizsgák első napján reggel mindenkinek meg kell jelenni ünneplőben a tájékoztató értekezletre (az ünneplő ettől kezdve végig kötelező). Az elnök megnyitja a szóbeli érettségi vizsgát és itt hirdeti ki a végleges beosztást (kezdés, tárgyak sorrendje). Tehát addig még semmilyen időpont sem végleges! A behívás időpontja előtt legalább fél órával meg kell érkezni az iskolába. A vizsgateremben mindig 5 diák lesz, 1 felelő és 4 felkészülő. Felkészülésre min. 30 perc mindenkinek biztosítva lesz. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Ha vizsgázó a feleletet befejezte a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. Az utolsó nap estéjén az elnök eredményhirdető értekezletet tart. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező. Vác, március 2. Igazgatóság 5

7 1. sz. melléklet A középszintű írásbelin használható eszközök Tantárgy Vizsgázó hozza Iskola biztosítja Magyar irodalom --- Matematika Történelem Élő idegen nyelvek Fizika Rajz és vizuális kultúra Kémia Földrajz Ének-zene Biológia Latin nyelv Informatika függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép történelmi atlasz nyomtatott szótár (csak a 4. részhez: Íráskészség) függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótár --- Vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár magnó vagy CD-lejátszó (a 3. részhez) függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép csak a II. részhez: középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép nyomtatott szótár (csak a fordításhoz) vonalzó magnó vagy CD-lejátszó ---- számítógépterem, szoftverek, adathordozók 6

8 2. sz. melléklet Érettségi csoportbeosztása Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak. Koloszár Balázs C 1 0 -informatika Ribényi Gergő C C Csizmadi Donát Csobád C 1 0 angol C Czinege Petra C 1 0 angol C Erdélyi Boróka Luca A 1 0 angol C Fábián Fanny A 1 0 angol C Horváth Hanga Ilona C 1 0 angol C Illés Lilla C 1 0 angol C Iványi Vanda A 1 0 angol C Kaskó Patrik C 1 0 angol C Kovács István C 1 0 angol C Kovács-Hélisz Lilien A 1 0 angol C Králik Benjámin C 1 0 angol C Lázár Fruzsina A 1 0 angol C Lévai Márton B C Nagy-Menyhárt Kamilla A 1 0 angol C Párizs Cintia C 1 0 német C Petrik Regina A 1 0 angol C Petyerák Emese Anna C 1 0 angol C Schulcz Bianka Sába C 1 0 angol C Sipos Réka Katalin C 1 0 angol C Surman Endre A 1 0 angol C Topor Márton A 1 0 angol C Tóth Dávid C 1 0 angol C Valentin Dóra C 1 0 német C Velenczei Szabolcs A 1 0 angol C Vincze Renáta A 1 0 angol A Hegedüs Roland B A Stift László B A Szegner Éva B B Dilong Sándor András A 1 0 informatika B Illésfalvi Hajna Ilona A 1 0 angol B Szabó Blanka Anna A 1 0 angol A Aujeszky Nóra Ilona A történelem-magyar A Bergmann Dániel A magyar A Bíró Henrietta A 3 1 magyar-biológia----történelem-- 7

9 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 12.A Czingráber Júlia A történelem--magyar-kémia- 12.A Dévényi András A magyar A Fockter Zoltán Péter A történelem-magyar-angol- 12.A Gutbrod Dorottya A 2 1 történelem--ének-zene A Gyombolai Dóra A 2 2 -angol---magyar A Illésfalvi Csenge Anna A angol-magyar-testnevelés A Ivánkay Virág A 2 1 -földrajz-magyar A Klement Réka A történelem-magyar A Kókai Bernadett A 2 1 magyar-----történelem-- 12.A Kola Tamás A 3 2 -történelem-magyar-német A Kolok Balázs Csegő A 3 1 magyar--fizika--történelem A Kovács Luca A magyar A Mészáros Kinga Sára A 4 0 angol--rajz -történelem-magyar A Miklós Máté A 2 2 -angol-magyar A Pellet Kristóf Ádám A 3 1 történelem---informatika--magyar-- 12.A Ráth Béla A történelem-magyar-angol A Reppert Balázs A 2 0 magyar----történelem A Rosta Georgina A 2 1 -történelem-magyar A Soós Kristóf A 2 2 magyar---történelem A Szarka Bence A 3 0 -magyar-fizika--történelem A Szente Anna A 4 0 történelem-magyar-angol--informatika A Szilágyi Bálint Árpád A 2 1 -történelem-magyar----- Vackán Ambrus 12.A Domokos A történelem-magyar A Zelei Ágoston A 2 3 -biológia--magyar A Zelenka Balázs A 2 1 magyar-----történelem-- 12.B Ábrahám András B 4 0 fizika-történelem-magyar-német B Bálint Gábor B 4 0 történelem-magyar-angol--informatika B Bíró Veronika Rebeka B 3 1 -latin-történelem--angol B Henzel Andrea B 4 0 -német-történelem-magyar-angol B Hidvégi Dániel B 4 0 történelem-magyar-német--informatika B Jakus Péter Emánuel B 5 0 magyar-fizika--informatika-történelem-német-- 12.B Juricsek Johanna Mária B történelem-magyar-angol-- 12.B Kalló Renáta B 3 1 -angol-magyar-református hittan B Kispál Csenge B 5 0 -földrajz-történelem-informatika-magyar-német-- 12.B Marosvölgyi Bence B 4 0 magyar-angol--testnevelés-történelem B Molnár Csenge Luca B 4 0 történelem-magyar-angol--informatika B Mráz Gábor Patrik B 4 0 magyar-angol--latin-történelem B Nagy Zoltán B 3 1 magyar-latin---angol B Németh Katalin Rebeka B 4 0 történelem-magyar-angol--földrajz B Ofella Zsombor B 4 0 magyar-földrajz--angol-történelem--- 8

10 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 12.B Osváth Laura Edit B 4 0 magyar-angol--földrajz-történelem B Párniczky Gellért Ede B 3 1 magyar-angol---történelem B Pintér Álmos B 2 1 magyar----földrajz B Schmidt Eszter B 3 1 magyar-informatika---német B Szabó Imre B 3 1 történelem--angol--latin B Szőke Péter B történelem-magyar B Szücs Ferenc Botond B 4 0 történelem-magyar-angol--földrajz B Teszár Bertalan B 4 0 magyar-angol--latin-történelem B Vass Edina B 4 0 -informatika-történelem-magyar-angol C Beviz Sára A 1 0 angol C Buza Zsófia Zsuzsanna A 1 0 angol C Gáspár Csongor A 1 0 angol C Horváth Viktória A C Kovács Áron A 1 0 angol C Kovács Laura A 1 0 angol C László Dorina Anna A 1 0 angol C Petényi Judit Lilla A 1 0 angol C Réthelyi Virág A C Wágner Edit A C Csernák Anna C 2 2 magyar-----történelem-- 13.C Czinege Gréta C 1 1 magyar C Draxler Ágnes C magyar-informatika-történelem C Gál Adrienn C magyar C Hajdu Tamás C 2 1 -földrajz-magyar C Harsányi Annamária C 4 0 magyar-spanyol--informatika-történelem C Heiszig Benedek C 3 1 -biológia-magyar--történelem C Holman András C 3 1 magyar--történelem--fizika C Kovács Luca Bianka C magyar-német-történelem C Kovács Nikolett C 2 1 történelem---spanyol C Kovács Réka Sarolta C 2 2 magyar--történelem C Lorenz Péter C 3 0 magyar-biológia----történelem-- 13.C Martin-Gál Miklós Valter C 5 0 magyar-testnevelés-történelem-katolikus hittan-angol C Nagy Tímea C 2 0 történelem--magyar C Németh Anna C történelem-magyar C Papp Tália C történelem-magyar-- 13.C Párizs Eszter C 2 2 magyar-----történelem-- 13.C Perjési Gréta C 3 0 történelem--magyar-biológia C Pop István Márk C magyar C Schronk Máté C 3 0 magyar-fizika---történelem C Szabó Fruzsina C történelem--- 9

11 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 13.C Szalay Zsuzsanna C 2 2 magyar------rajz - 13.C Szalma Szabolcs Balázs C 2 1 magyar-----történelem-- 13.C Szegedi Vanessza Vivien C magyar C Székely Kristóf C 2 1 magyar----földrajz C Sztankó Blanka C 2 1 történelem---francia C Szűcs Boglárka Mária C 4 0 történelem--magyar-biológia--francia-- 13.C Téglás Norbert C 3 0 történelem-magyar-angol C Tóth Annamária C 2 0 magyar----történelem C Varga Júlia C történelem--magyar-katolikus hittan-- 10

12 3. sz. melléklet A középszintű szóbeli érettségi témakörei Fizika I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű, és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 5. Periodikus mozgások II. Hőtan 6. Hőtágulás 7. Gázok állapotváltozása 8. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban. A termodinamika főtételei 9. Halmazállapot-változások III. Elektromágnesesség 10. Testek elektromos állapota 11. Elektromos áram 12. Elektromágneses indukció 13. Elektromágneses hullámok 14. Geometriai fénytan optikai eszközök IV. Atomfizika, magfizika 15. Az anyag szerkezete 16. Atommodellek, az atom elektronszerkezete 17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 18. Sugárzások sugárvédelem V. Gravitáció, csillagászat 19. A gravitációs mező gravitációs kölcsönhatás 20. Csillagászat 11

13 Kémia Összeállította: Lobmayer Imre 1. Az atomok és az ionok szerkezete 2. A molekulák szerkezete 3. Anyagi halmazok 4. Termokémia 5. Reakciósebesség, kémiai egyensúlyok 6. Sav-bázis reakciók 7. Redoxireakciók 8. Elektrokémia 9. A fémek általános jellemzése 10. Fontosabb fémek és fémcsoportok 11. A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és mindezek vegyületei 12. Az oxigéncsoport elemei és legfontosabb vegyületei 13. A nitrogéncsoport elemei és legfontosabb vegyületei 14. A széncsoport elemei és legfontosabb vegyületeik 15. A telített szénhidrogének 16. A telítetlen szénhidrogének 17. Az egyszerű funkciós csoporttal rendelkező oxigéntartalmú vegyületek (egyszerű funkciós csoport = egy oxigénatomot tartalmazó funkciós csoport) 18. Az összetett funkciós csoporttal rendelkező oxigéntartalmú vegyületek (összetett funkciós csoport = több oxigénatomot tartalmazó funkciós csoport) 19. A szénhidrátok 20. Kis molekulájú nitrogéntartalmú szerves vegyületek 21. Nitrogéntartalmú makromolekulák 12

14 Idegen nyelvek Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 1. Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Személyes tervek 2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése Baráti kör A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Női és férfi szerepek Ünnepek, családi ünnepek Öltözködés, divat Vásárlás, szolgáltatások (posta) Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 13

15 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek A városi és vidéki élet összehasonlítása Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Időjárás 4. AZ ISKOLA Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A MUNKA VILÁGA Diákmunka, nyári munkavállalás Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 6. ÉLETMÓD Napirend, időbeosztás Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) Étkezési szokások a családban Ételek, kedvenc ételek Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 14

16 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet Kulturális események 8. UTAZÁS, TURIZMUS A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés Nyaralás itthon, illetve külföldön Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet Szerep Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja 15

17 Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég Iskolában tanuló, iskolatárs Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja Országhatáron turista Orvosnál beteg, kísérő Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, ügyfél jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen munkavállaló Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, utas, útitárs villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Informatika Összeállította: Kenderessy Tibor 1. Információs társadalom 1.1 A kommunikáció 1.2 Információ és társadalom 2. Informatikai alapismeretek - hardver 2.1 Jelátalakítás és kódolás 2.2 A számítógép felépítése 3. Informatikai alapismeretek szoftver 3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1 Kommunikáció az interneten 9. Könyvtárhasználat 16

18 9.1 Könyvtárak 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök Magyar irodalom (Sebesi tanárnő) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor ars poeticái 2. Arany János balladái 3. Ady Endre szerelmi költészete 4. Babits Mihály háborús versei 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila gondolati lírája PORTRÉK 7. Csokonai Vitéz Mihály 8. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 9. Móricz Zsigmond elbeszélő művészete 10. Radnóti Miklós LÁTÁSMÓDOK 11. Zrínyi Miklós és a barokk eposz 12. Jókai Mór: Az arany ember 13. Örkény István: Tóték KORTÁRS IRODALOM 14. Csender Levente 17

19 VILÁGIRODALOM 15. Tolsztoj: Ivan Iljics halála 16. A Biblia SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. Szophoklész: Antigoné 18. Beckett: Godot-ra várva REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Madách Imre: Az ember tragédiája AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. Shakespeare Romeo és Júlia c. drámájának továbbélése a filmművészetben Magyar nyelvtan (Sebesi tanárnő) Ember és nyelv 1. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói 2. A nyelv mint jelrendszer Kommunikáció 3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 4. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 5. A kommunikáció létrejöttének feltételei A magyar nyelv története 6. A magyar nyelv rokonsága, a nyelvrokonság főbb bizonyítékai 7. A magyar nyelv történetének főbb szakaszai, főbb nyelvemlékeink 8. A nyelvújítás jelentősége, hatása Nyelv és társadalom 9. A főbb nyelvváltozatok 18

20 10. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei Nyelvi szintek 11. A magán- és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása 12. Alaktan és szótan: a morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában 13. A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szintagmatikus szerkezet 14. A többszörösen összetett mondatok A szöveg 15. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek 16. A szöveg szóban és írásban A retorika alapjai 17. A nyilvános beszéd 18. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig Stílus és jelentés 19. A képszerűség stíluseszközei és hatásuk 20. A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés alapján Magyar irodalom (Ferenczi tanár úr) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor látomásversei 2. Arany János balladái 3. Ady Endre: Új versek 4. Babits Mihály: Jónás könyve és Jónás imája 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila költői útkeresése PORTRÉK 7. Kölcsey Ferenc hazafias lírája 19

21 8. Mikszáth Kálmán novellái 9. Móricz Zsigmond elbeszélő művészete 10. Radnóti Miklós költészetének utolsó korszaka LÁTÁSMÓDOK 11. Jókai Mór: Sárga rózsa 12. Krúdy Gyula: Szindbád 13. Karinthy Frigyes irodalmi paródiái KORTÁRS IRODALOM 14. Imre Flóra költészete VILÁGIRODALOM 15. A Biblia 16. Tolsztoj: Ivan Iljics halála SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. Színház és dráma a reneszánszban 18. Madách Imre: Az ember tragédiája REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Juhász Gyula költészete AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei Magyar nyelvtan (Ferenczi tanár úr) 20

22 Ember és nyelv 1. A nyelv mint jelrendszer 2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya 3. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói Kommunikáció 4. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 5. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 6. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi formái A magyar nyelv története 7. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 8. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása 9. A nyelvművelés jelentősége és lehetőségei napjainkban Nyelv és társadalom 10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre 11. A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek Nyelvi szintek 12. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal 13. A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk 14. Az egyszerű mondat részei, felépítése A szöveg 15. A szöveg szóban és írásban, a szövegfunkciók 16. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására 21

23 A retorika alapjai 17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 18. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai Stílus és jelentés 19. A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk 20. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése Magyar irodalom (Kalász tanár úr) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor forradalmi és látomáslírája 2. Arany János balladái vagy a Toldik összehasonlítása 3. Ady Endre: Új versek 4. Babits Mihály prófétai szerepvállalása Jónás alakja 5. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 6. József Attila gondolati költészete PORTRÉK 7. Csokonai Vitéz Mihály gondolati lírája Az estve 8. Kölcsey Ferenc: Himnusz 9. Vörösmarty Mihály gondolati költészete 10. Radnóti Miklós humanista-értékőrző küldetéstudata LÁTÁSMÓDOK 11. Zrínyi Miklós és a barokk eposz 12. Jókai Mór: Az arany ember 13. Örkény István és a groteszk 22

24 KORTÁRS IRODALOM 14. Szabó Magda: Az ajtó VILÁGIRODALOM 15. A görög epika: Homérosz 16. A Biblia SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. A shakespeare-i színház: Hamlet 18. A reformkor színháza Magyarországon: Bánk bán REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Madách Imre: Az ember tragédiája AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. Móricz Zsigmond: Barbárok Magyar nyelvtan (Kalász tanár úr) Ember és nyelv o A nyelv és gondolkodás összefüggései o Nyelvi jel és jelrendszer a nyelvi hierarchia Kommunikáció o A közlésfolyamat tényezői és funkciói o Testbeszéd, gesztusnyelv A nem nyelvi kifejezőeszközök (a testbeszéd) szerepe Nyelv és társadalom o A mai magyar nyelvváltozatok 23

25 o Szociolektusok A nyelvi szintek o A hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűségei o A szóelemek: a szótő és a toldalékok, jelezési, ragozási rendszerek o A mai magyar nyelv szófaji rendszere o A szókincs, a szókincs bővülésének, bővítésének forrásai (szóalkotási módok) o Alá- és mellérendelő viszonyok a nyelvben o A mondat fogalma, szerkezete, a mondat modalitása A szöveg o A szöveg szerkezete, lineáris-, globális kohézió o Szövegtípusok (élőszó írott forma) retorika o A kifejezés retorikai eszközei: az alakzatok o Szónoki beszéd megalkotásának lépései Nyelvtörténet o Nyelvművelés nyelvújítás o Nyelvemlékek: TA, HB Nyelvi fejlődés fontosabb állomásai Stílus és jelentés o A stílusrétegek szépirodalmi, tudományos és társalgási stílus bemutatása o Hangalak és jelentés viszonya Történelem (Molnár tanár úr) I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Magyarország gazdasága az Anjou-korban 2. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 3. Az ipari forradalom 4. A Kádár-rendszer gazdasága II. témakör: Népesség, település, életmód 24

26 5. A középkori városok 6. Magyarország benépesülése a XVIII. században 7. A trianoni békeszerződés és következményei III. témakör: Egyén, közösség, társadalom 8. A reformkor fő kérdései (Széchenyi és Kossuth programja) 9. Magyar társadalom a két világháború között 10. A bolsevik diktatúra IV. témakör: A modern demokráciák működése 11. Az ókori demokrácia Athén 12. A dualista állam 13. A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon V. témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 14. Géza fejedelem és Szent István államszervező tevékenysége 15. Az ellenreformáció és a katolikus megújulás 16. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 17. A XIX. század uralkodó eszméi VI. témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 18. A Hunyadiak oszmánellenes harcai 19. Az es forradalom és szabadságharc 20. A hidegháború Történelem (Juhász tanár úr) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 2, Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei Népesség, település, életmód 3, Honfoglalás; a honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 4, Magyarország népességszámának alakulása 25

27 5, Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása a XVIII. századi Magyarországon Egyén, közösség, társadalom 6, Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége 7, IV. Béla és a tatárjárás 8, Hunyadi János harcai a török ellen 9, Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Nagy Imre és Kádár János Modern demokráciák működése 10, Az Európai Unió 11, A polgári Magyarország kialakulása (áprilisi törvények, kiegyezés) 12, A rendszerváltozás tartalma és következményei Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 13, Az antik hitvilág, művészet és tudomány; pannóniai emlékek 14, Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 15, A reformáció főbb irányzatai és az ellenreformáció 16, A náci Németország legfőbb jellemzői, a náci ideológia és propaganda Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 17, Az Oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. században 18, Az első világháború és a Párizs környéki békék 19, A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 20, Magyarország a második világháborúban Történelem (Pálfai tanár úr) I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A középkori városok és a kereskedelem 2. Magyarország gazdasága az Anjou-korban 3. A nagy földrajzi felfedezések kora 4. A II. ipari forradalom II. témakör: Népesség, település, életmód 5. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 26

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai Érettségi 2010 Követelmények, vizsgaleírások Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetık szaktanárnál illetve http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak honlapon, a részletes érettségi követelményeket az

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 2014.

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: 33/631-554; Telefax: 33/631-369 Honlap: http://franka-egom.ofm.hu E-mail: franka@index.hu Skype: franka.esztergom

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A KÖZÉP ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára...

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

A K Ö Z É P - É S E M E LT S Z I N T É R E T T S É G I V I Z S G Á T

A K Ö Z É P - É S E M E LT S Z I N T É R E T T S É G I V I Z S G Á T A K Ö Z É P - É S E M E LT S Z I N T É R E T T S É G I V I Z S G Á T É R I N T TA R TA L M I É S E L J Á R Á S B E L I T U D N I VA L Ó K A középszint érettségi vizsgát érint tartalmi és eljárásbeli tudnivalók

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT

A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT A KÖZÉP- É S E M E LT S Z I N T Ű ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ E L J Á R Á S B E L I T U D N I VA L ÓK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 1., JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 2 2., AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK

A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A KÖZÉP ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁT ÉRINTŐ TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK TARTALOM Bevezetés... 1 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára... 2 2. Az írásbeli érettségi vizsga... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETÉRŐL ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga kezdete előtt fél órával meg kell érkezni (általában fél 8-ra). Ünneplőben kell jönni. 7.35-kor igazgatói tájékoztató és a csoportbeosztás

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Megjelenés délelőtti vizsgák esetén 7. 30 perc, délután 13.30 perc! A felügyelő tanároknak

Részletesebben

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015.

Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Mit kell tudni az érettségi vizsgáról? 2015. Általános szabályok 30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén. A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány,

Részletesebben

Tudnivalók az érettségi vizsgákról

Tudnivalók az érettségi vizsgákról Móra Ferenc Gimnázium Tudnivalók az érettségi vizsgákról Az írásbeli és szóbeli vizsgák menete Kiskunfélegyháza 2012. Az írásbeli vizsga Megjelenés az írásbeli vizsgán A kihirdetett kezdő időpnt előtt

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán O k t a t á s i H i v a t a l Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2011 Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felügyelő tanárok teendőit a középszintű írásbeli

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740

ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK. Tálas Valéria igazgatóhelyettes. vali@begart.hu 20/3393740 ÉRETTSÉGI 2015. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGZŐS OSZTÁLYOKNAK Tálas Valéria igazgatóhelyettes vali@begart.hu 20/3393740 JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL

TUDNIVALÓK 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL TUDNIVALÓK A 2014-ES ÉRETTSÉGIRŐL Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák időpontjai: Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

2013/2014 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont

2013/2014 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont 2013/2014 027953 TÁJÉKOZTATÓ a 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsgákról 2014. Készült:

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2. Mire

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. március 31. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felügyelő tanárok teendőit a középszintű

Részletesebben

2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont

2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ. 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről. A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont 2014/2015 027953 TÁJÉKOZTATÓ a 12. évfolyam tanulói részére az érettségiről A tájékoztató olvasható és letölthető: www.krg.hu Érettségi menüpont A tanulók tájékoztatása az érettségi vizsgákról 2015. Készült:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2. Mire

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN TUDNIVALÓK A 2013. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN Az írásbeli és szóbeli vizsgák időrendje: Írásbeli vizsgák Középszintű érettségi vizsgák Emelt szintű érettségi vizsgák Időpontok Kezdés nemzetiségi

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar:

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar: 12/A Osztályfőnök: Gyuricza Imre Iskola képviselője: Tóthné Lipták Erzsébet Szóbeli vizsgaidőpont: 2012. június 18-19-20. Jegyző: Bohák Dóra 39 fő Magyar: Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Az írásbeli vizsganapokon célszerű figyelembe venni az időjárási viszonyokat, tessék odafigyelni a réteges öltözködésre.

Az írásbeli vizsganapokon célszerű figyelembe venni az időjárási viszonyokat, tessék odafigyelni a réteges öltözködésre. Tudnivalók érettségizőknek! Alapvető jogszabályok 1. 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 2. 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Előzetes rangsor szakmánként

Előzetes rangsor szakmánként 74660449097 Németh Valentina Cukrász 1 74396630381 Szakács Lucia Cukrász 76900738877 Horváth Andrea Cukrász 1 75442543927 Rajki Miklós Cukrász 76483314489 Rövid Anett Cukrász 1 76676832120 Horváth Eszter

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben