A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN május-június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 2015. május-június"

Átírás

1 Piarista Gimnázium és Kollégium 2600 VÁC, Konstantin tér 6. tel.: 27 / fax: 27 / e-posta: honlap: OM: ÉRETTSÉGI TUDNIVALÓK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN május-június Jelen dokumentum letölthető a következő címről:

2 Tartalomjegyzék Az írásbeli vizsga... 2 Megjelenés a vizsgán... 2 Teendők a vizsga előtt... 2 Az írásbeli vizsga folyamatáról... 2 Vizsga után... 3 A vizsga megszakításának következményeiről... 3 A szabálytalanságról és annak következményeiről... 3 A közép- és emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésének lehetőségéről... 4 A szóbeli vizsga... 5 Időpontok (a csoportbeosztást a 2. sz. melléklet tartalmazza): sz. melléklet A középszintű írásbelin használható eszközök sz. melléklet Érettségi csoportbeosztása sz. melléklet A középszintű szóbeli érettségi témakörei Fizika Kémia Idegen nyelvek Informatika Magyar irodalom (Sebesi tanárnő) Magyar nyelvtan (Sebesi tanárnő) Magyar irodalom (Ferenczi tanár úr) Magyar nyelvtan (Ferenczi tanár úr) Magyar irodalom (Kalász tanár úr) Magyar nyelvtan (Kalász tanár úr) Történelem (Molnár tanár úr) Történelem (Juhász tanár úr) Történelem (Pálfai tanár úr) Testnevelés

3 Az írásbeli vizsga Megjelenés a vizsgán A kihirdetett kezdő időpont előtt 20 perccel meg kell érkezni, mégpedig ünneplő öltözetben. A vizsgához szükséges kellékeket magaddal kell hozni, másoktól ezt a vizsga alatt nem kaphatod meg! Néhány általános dolog: íróeszközök (kék vagy fekete toll, tartalék toll, ceruza, radír), innivaló, hosszabb vizsga esetén ennivaló (cerbona, csoki...), az adott vizsgára engedélyezett segédeszköz (csak az lehet, amit az 1. számú mellékletben felsoroltunk) A felügyelő tanároknak a vizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen. Ha a matematika tanára előzetesen beszedte a függvénytáblázatokat ellenőrzés után csak ekkor kapod vissza. Teendők a vizsga előtt A teremben a felügyelő tanár által kihirdetett ülésrend alapján kell helyet foglalni. Miután kivetted a táskádból a felszerelést, a táskát a tábla előtti fal tövébe tedd. A mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban egy arra kijelölt asztalra ki kell tenni (a táskából is!), ennek elfelejtése is szabálytalanságnak minősül. A kiosztott borítékra írd fel: a neved, a vizsgatárgy nevét, szintjét és a vizsganap keltét. Az írásbeli vizsga folyamatáról Figy Elek magyar nyelv és irodalom középszint május. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető. A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. (A vizsgatárgyhoz használható segédeszközök ismertetése a melléklet szerint.) Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból áll (pl. élő idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázó a dolgozatrészt, a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása után (első rész esetében a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi. A borítékot még nem zárja le! A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját és beszedi a borítékot. 2

4 Vizsga után A vizsgaidő lejártával a felügyelő tanár felszólítására a vizsgázók - a piszkozatokat és a dolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótlapokról szóló táblázatot (tisztázatok és piszkozatok száma), a dolgozatot és a piszkozatot belehelyezik a borítékba, és helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor. A felügyelő tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól. Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját nevét. A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára elkülönített épületrészből. A vizsga megszakításának következményeiről - Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s egyidejűleg csak egy vizsgázónak. - Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból, a következő vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. - Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. - Ha vizsgázó valamelyik vizsgarészen nem jelenik meg (pl.: szóbeli vizsgán), akkor is elégtelen az eredménye. A szabálytalanságról és annak következményeiről (Meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen stb.) Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéséket hozhatja: a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. c) A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 3

5 A közép- és emelt szintű írásbeli dolgozatok megtekintésének lehetőségéről A kijavított vizsgadolgozatot a vizsgázó június 2-án (kedden) 8:00 és 16:00 között megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni. Esetleges észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig 16 óráig adhatja be az iskola igazgatójának. 4

6 A szóbeli vizsga Időpontok (a csoportbeosztást a 2. sz. melléklet tartalmazza): június (hétfő-kedd-szerda, 3 nap): B csoport (12.B osztály stb.) június (szerda-csütörtök-péntek, 3 nap): A csoport (12.A osztály stb.) június (hétfő-kedd-szerda, 3 nap): C csoport (13.C osztály stb.) A szóbeli vizsgák első napján reggel mindenkinek meg kell jelenni ünneplőben a tájékoztató értekezletre (az ünneplő ettől kezdve végig kötelező). Az elnök megnyitja a szóbeli érettségi vizsgát és itt hirdeti ki a végleges beosztást (kezdés, tárgyak sorrendje). Tehát addig még semmilyen időpont sem végleges! A behívás időpontja előtt legalább fél órával meg kell érkezni az iskolába. A vizsgateremben mindig 5 diák lesz, 1 felelő és 4 felkészülő. Felkészülésre min. 30 perc mindenkinek biztosítva lesz. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. Ha vizsgázó a feleletet befejezte a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja. Az utolsó nap estéjén az elnök eredményhirdető értekezletet tart. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Az eredmény kihirdetése nyilvános, minden diák ünneplőben való megjelenése kötelező. Vác, március 2. Igazgatóság 5

7 1. sz. melléklet A középszintű írásbelin használható eszközök Tantárgy Vizsgázó hozza Iskola biztosítja Magyar irodalom --- Matematika Történelem Élő idegen nyelvek Fizika Rajz és vizuális kultúra Kémia Földrajz Ének-zene Biológia Latin nyelv Informatika függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép történelmi atlasz nyomtatott szótár (csak a 4. részhez: Íráskészség) függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótár --- Vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár magnó vagy CD-lejátszó (a 3. részhez) függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép csak a II. részhez: középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép nyomtatott szótár (csak a fordításhoz) vonalzó magnó vagy CD-lejátszó ---- számítógépterem, szoftverek, adathordozók 6

8 2. sz. melléklet Érettségi csoportbeosztása Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak. Koloszár Balázs C 1 0 -informatika Ribényi Gergő C C Csizmadi Donát Csobád C 1 0 angol C Czinege Petra C 1 0 angol C Erdélyi Boróka Luca A 1 0 angol C Fábián Fanny A 1 0 angol C Horváth Hanga Ilona C 1 0 angol C Illés Lilla C 1 0 angol C Iványi Vanda A 1 0 angol C Kaskó Patrik C 1 0 angol C Kovács István C 1 0 angol C Kovács-Hélisz Lilien A 1 0 angol C Králik Benjámin C 1 0 angol C Lázár Fruzsina A 1 0 angol C Lévai Márton B C Nagy-Menyhárt Kamilla A 1 0 angol C Párizs Cintia C 1 0 német C Petrik Regina A 1 0 angol C Petyerák Emese Anna C 1 0 angol C Schulcz Bianka Sába C 1 0 angol C Sipos Réka Katalin C 1 0 angol C Surman Endre A 1 0 angol C Topor Márton A 1 0 angol C Tóth Dávid C 1 0 angol C Valentin Dóra C 1 0 német C Velenczei Szabolcs A 1 0 angol C Vincze Renáta A 1 0 angol A Hegedüs Roland B A Stift László B A Szegner Éva B B Dilong Sándor András A 1 0 informatika B Illésfalvi Hajna Ilona A 1 0 angol B Szabó Blanka Anna A 1 0 angol A Aujeszky Nóra Ilona A történelem-magyar A Bergmann Dániel A magyar A Bíró Henrietta A 3 1 magyar-biológia----történelem-- 7

9 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 12.A Czingráber Júlia A történelem--magyar-kémia- 12.A Dévényi András A magyar A Fockter Zoltán Péter A történelem-magyar-angol- 12.A Gutbrod Dorottya A 2 1 történelem--ének-zene A Gyombolai Dóra A 2 2 -angol---magyar A Illésfalvi Csenge Anna A angol-magyar-testnevelés A Ivánkay Virág A 2 1 -földrajz-magyar A Klement Réka A történelem-magyar A Kókai Bernadett A 2 1 magyar-----történelem-- 12.A Kola Tamás A 3 2 -történelem-magyar-német A Kolok Balázs Csegő A 3 1 magyar--fizika--történelem A Kovács Luca A magyar A Mészáros Kinga Sára A 4 0 angol--rajz -történelem-magyar A Miklós Máté A 2 2 -angol-magyar A Pellet Kristóf Ádám A 3 1 történelem---informatika--magyar-- 12.A Ráth Béla A történelem-magyar-angol A Reppert Balázs A 2 0 magyar----történelem A Rosta Georgina A 2 1 -történelem-magyar A Soós Kristóf A 2 2 magyar---történelem A Szarka Bence A 3 0 -magyar-fizika--történelem A Szente Anna A 4 0 történelem-magyar-angol--informatika A Szilágyi Bálint Árpád A 2 1 -történelem-magyar----- Vackán Ambrus 12.A Domokos A történelem-magyar A Zelei Ágoston A 2 3 -biológia--magyar A Zelenka Balázs A 2 1 magyar-----történelem-- 12.B Ábrahám András B 4 0 fizika-történelem-magyar-német B Bálint Gábor B 4 0 történelem-magyar-angol--informatika B Bíró Veronika Rebeka B 3 1 -latin-történelem--angol B Henzel Andrea B 4 0 -német-történelem-magyar-angol B Hidvégi Dániel B 4 0 történelem-magyar-német--informatika B Jakus Péter Emánuel B 5 0 magyar-fizika--informatika-történelem-német-- 12.B Juricsek Johanna Mária B történelem-magyar-angol-- 12.B Kalló Renáta B 3 1 -angol-magyar-református hittan B Kispál Csenge B 5 0 -földrajz-történelem-informatika-magyar-német-- 12.B Marosvölgyi Bence B 4 0 magyar-angol--testnevelés-történelem B Molnár Csenge Luca B 4 0 történelem-magyar-angol--informatika B Mráz Gábor Patrik B 4 0 magyar-angol--latin-történelem B Nagy Zoltán B 3 1 magyar-latin---angol B Németh Katalin Rebeka B 4 0 történelem-magyar-angol--földrajz B Ofella Zsombor B 4 0 magyar-földrajz--angol-történelem--- 8

10 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 12.B Osváth Laura Edit B 4 0 magyar-angol--földrajz-történelem B Párniczky Gellért Ede B 3 1 magyar-angol---történelem B Pintér Álmos B 2 1 magyar----földrajz B Schmidt Eszter B 3 1 magyar-informatika---német B Szabó Imre B 3 1 történelem--angol--latin B Szőke Péter B történelem-magyar B Szücs Ferenc Botond B 4 0 történelem-magyar-angol--földrajz B Teszár Bertalan B 4 0 magyar-angol--latin-történelem B Vass Edina B 4 0 -informatika-történelem-magyar-angol C Beviz Sára A 1 0 angol C Buza Zsófia Zsuzsanna A 1 0 angol C Gáspár Csongor A 1 0 angol C Horváth Viktória A C Kovács Áron A 1 0 angol C Kovács Laura A 1 0 angol C László Dorina Anna A 1 0 angol C Petényi Judit Lilla A 1 0 angol C Réthelyi Virág A C Wágner Edit A C Csernák Anna C 2 2 magyar-----történelem-- 13.C Czinege Gréta C 1 1 magyar C Draxler Ágnes C magyar-informatika-történelem C Gál Adrienn C magyar C Hajdu Tamás C 2 1 -földrajz-magyar C Harsányi Annamária C 4 0 magyar-spanyol--informatika-történelem C Heiszig Benedek C 3 1 -biológia-magyar--történelem C Holman András C 3 1 magyar--történelem--fizika C Kovács Luca Bianka C magyar-német-történelem C Kovács Nikolett C 2 1 történelem---spanyol C Kovács Réka Sarolta C 2 2 magyar--történelem C Lorenz Péter C 3 0 magyar-biológia----történelem-- 13.C Martin-Gál Miklós Valter C 5 0 magyar-testnevelés-történelem-katolikus hittan-angol C Nagy Tímea C 2 0 történelem--magyar C Németh Anna C történelem-magyar C Papp Tália C történelem-magyar-- 13.C Párizs Eszter C 2 2 magyar-----történelem-- 13.C Perjési Gréta C 3 0 történelem--magyar-biológia C Pop István Márk C magyar C Schronk Máté C 3 0 magyar-fizika---történelem C Szabó Fruzsina C történelem--- 9

11 Osztály Név Csoport Középsz. Emelt sz. Középszintű szóbeli tárgyak 13.C Szalay Zsuzsanna C 2 2 magyar------rajz - 13.C Szalma Szabolcs Balázs C 2 1 magyar-----történelem-- 13.C Szegedi Vanessza Vivien C magyar C Székely Kristóf C 2 1 magyar----földrajz C Sztankó Blanka C 2 1 történelem---francia C Szűcs Boglárka Mária C 4 0 történelem--magyar-biológia--francia-- 13.C Téglás Norbert C 3 0 történelem-magyar-angol C Tóth Annamária C 2 0 magyar----történelem C Varga Júlia C történelem--magyar-katolikus hittan-- 10

12 3. sz. melléklet A középszintű szóbeli érettségi témakörei Fizika I. Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Pontszerű, és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 5. Periodikus mozgások II. Hőtan 6. Hőtágulás 7. Gázok állapotváltozása 8. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban. A termodinamika főtételei 9. Halmazállapot-változások III. Elektromágnesesség 10. Testek elektromos állapota 11. Elektromos áram 12. Elektromágneses indukció 13. Elektromágneses hullámok 14. Geometriai fénytan optikai eszközök IV. Atomfizika, magfizika 15. Az anyag szerkezete 16. Atommodellek, az atom elektronszerkezete 17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 18. Sugárzások sugárvédelem V. Gravitáció, csillagászat 19. A gravitációs mező gravitációs kölcsönhatás 20. Csillagászat 11

13 Kémia Összeállította: Lobmayer Imre 1. Az atomok és az ionok szerkezete 2. A molekulák szerkezete 3. Anyagi halmazok 4. Termokémia 5. Reakciósebesség, kémiai egyensúlyok 6. Sav-bázis reakciók 7. Redoxireakciók 8. Elektrokémia 9. A fémek általános jellemzése 10. Fontosabb fémek és fémcsoportok 11. A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és mindezek vegyületei 12. Az oxigéncsoport elemei és legfontosabb vegyületei 13. A nitrogéncsoport elemei és legfontosabb vegyületei 14. A széncsoport elemei és legfontosabb vegyületeik 15. A telített szénhidrogének 16. A telítetlen szénhidrogének 17. Az egyszerű funkciós csoporttal rendelkező oxigéntartalmú vegyületek (egyszerű funkciós csoport = egy oxigénatomot tartalmazó funkciós csoport) 18. Az összetett funkciós csoporttal rendelkező oxigéntartalmú vegyületek (összetett funkciós csoport = több oxigénatomot tartalmazó funkciós csoport) 19. A szénhidrátok 20. Kis molekulájú nitrogéntartalmú szerves vegyületek 21. Nitrogéntartalmú makromolekulák 12

14 Idegen nyelvek Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 1. Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi élet mindennapjai, otthoni teendők Személyes tervek 2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése Baráti kör A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Női és férfi szerepek Ünnepek, családi ünnepek Öltözködés, divat Vásárlás, szolgáltatások (posta) Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 13

15 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek A városi és vidéki élet összehasonlítása Növények és állatok a környezetünkben Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Időjárás 4. AZ ISKOLA Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. A MUNKA VILÁGA Diákmunka, nyári munkavállalás Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 6. ÉLETMÓD Napirend, időbeosztás Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) Étkezési szokások a családban Ételek, kedvenc ételek Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 14

16 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet Kulturális események 8. UTAZÁS, TURIZMUS A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés Nyaralás itthon, illetve külföldön Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. Helyzet Szerep Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja 15

17 Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég Iskolában tanuló, iskolatárs Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja Országhatáron turista Orvosnál beteg, kísérő Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, ügyfél jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen munkavállaló Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, utas, útitárs villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Informatika Összeállította: Kenderessy Tibor 1. Információs társadalom 1.1 A kommunikáció 1.2 Információ és társadalom 2. Informatikai alapismeretek - hardver 2.1 Jelátalakítás és kódolás 2.2 A számítógép felépítése 3. Informatikai alapismeretek szoftver 3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 7. Információs hálózati szolgáltatások 7.1 Kommunikáció az interneten 9. Könyvtárhasználat 16

18 9.1 Könyvtárak 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök Magyar irodalom (Sebesi tanárnő) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor ars poeticái 2. Arany János balladái 3. Ady Endre szerelmi költészete 4. Babits Mihály háborús versei 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila gondolati lírája PORTRÉK 7. Csokonai Vitéz Mihály 8. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 9. Móricz Zsigmond elbeszélő művészete 10. Radnóti Miklós LÁTÁSMÓDOK 11. Zrínyi Miklós és a barokk eposz 12. Jókai Mór: Az arany ember 13. Örkény István: Tóték KORTÁRS IRODALOM 14. Csender Levente 17

19 VILÁGIRODALOM 15. Tolsztoj: Ivan Iljics halála 16. A Biblia SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. Szophoklész: Antigoné 18. Beckett: Godot-ra várva REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Madách Imre: Az ember tragédiája AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. Shakespeare Romeo és Júlia c. drámájának továbbélése a filmművészetben Magyar nyelvtan (Sebesi tanárnő) Ember és nyelv 1. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói 2. A nyelv mint jelrendszer Kommunikáció 3. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói 4. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 5. A kommunikáció létrejöttének feltételei A magyar nyelv története 6. A magyar nyelv rokonsága, a nyelvrokonság főbb bizonyítékai 7. A magyar nyelv történetének főbb szakaszai, főbb nyelvemlékeink 8. A nyelvújítás jelentősége, hatása Nyelv és társadalom 9. A főbb nyelvváltozatok 18

20 10. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei Nyelvi szintek 11. A magán- és mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása 12. Alaktan és szótan: a morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában 13. A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szintagmatikus szerkezet 14. A többszörösen összetett mondatok A szöveg 15. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek 16. A szöveg szóban és írásban A retorika alapjai 17. A nyilvános beszéd 18. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig Stílus és jelentés 19. A képszerűség stíluseszközei és hatásuk 20. A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés alapján Magyar irodalom (Ferenczi tanár úr) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor látomásversei 2. Arany János balladái 3. Ady Endre: Új versek 4. Babits Mihály: Jónás könyve és Jónás imája 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna 6. József Attila költői útkeresése PORTRÉK 7. Kölcsey Ferenc hazafias lírája 19

21 8. Mikszáth Kálmán novellái 9. Móricz Zsigmond elbeszélő művészete 10. Radnóti Miklós költészetének utolsó korszaka LÁTÁSMÓDOK 11. Jókai Mór: Sárga rózsa 12. Krúdy Gyula: Szindbád 13. Karinthy Frigyes irodalmi paródiái KORTÁRS IRODALOM 14. Imre Flóra költészete VILÁGIRODALOM 15. A Biblia 16. Tolsztoj: Ivan Iljics halála SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. Színház és dráma a reneszánszban 18. Madách Imre: Az ember tragédiája REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Juhász Gyula költészete AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei Magyar nyelvtan (Ferenczi tanár úr) 20

22 Ember és nyelv 1. A nyelv mint jelrendszer 2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya 3. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói Kommunikáció 4. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal 5. A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 6. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi formái A magyar nyelv története 7. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 8. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása 9. A nyelvművelés jelentősége és lehetőségei napjainkban Nyelv és társadalom 10. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre 11. A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek Nyelvi szintek 12. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal 13. A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk 14. Az egyszerű mondat részei, felépítése A szöveg 15. A szöveg szóban és írásban, a szövegfunkciók 16. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására 21

23 A retorika alapjai 17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig 18. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai Stílus és jelentés 19. A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk 20. A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése Magyar irodalom (Kalász tanár úr) ÉLETMŰVEK 1. Petőfi Sándor forradalmi és látomáslírája 2. Arany János balladái vagy a Toldik összehasonlítása 3. Ady Endre: Új versek 4. Babits Mihály prófétai szerepvállalása Jónás alakja 5. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 6. József Attila gondolati költészete PORTRÉK 7. Csokonai Vitéz Mihály gondolati lírája Az estve 8. Kölcsey Ferenc: Himnusz 9. Vörösmarty Mihály gondolati költészete 10. Radnóti Miklós humanista-értékőrző küldetéstudata LÁTÁSMÓDOK 11. Zrínyi Miklós és a barokk eposz 12. Jókai Mór: Az arany ember 13. Örkény István és a groteszk 22

24 KORTÁRS IRODALOM 14. Szabó Magda: Az ajtó VILÁGIRODALOM 15. A görög epika: Homérosz 16. A Biblia SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 17. A shakespeare-i színház: Hamlet 18. A reformkor színháza Magyarországon: Bánk bán REGIONÁLIS KULTÚRA 19. Madách Imre: Az ember tragédiája AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI 20. Móricz Zsigmond: Barbárok Magyar nyelvtan (Kalász tanár úr) Ember és nyelv o A nyelv és gondolkodás összefüggései o Nyelvi jel és jelrendszer a nyelvi hierarchia Kommunikáció o A közlésfolyamat tényezői és funkciói o Testbeszéd, gesztusnyelv A nem nyelvi kifejezőeszközök (a testbeszéd) szerepe Nyelv és társadalom o A mai magyar nyelvváltozatok 23

25 o Szociolektusok A nyelvi szintek o A hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűségei o A szóelemek: a szótő és a toldalékok, jelezési, ragozási rendszerek o A mai magyar nyelv szófaji rendszere o A szókincs, a szókincs bővülésének, bővítésének forrásai (szóalkotási módok) o Alá- és mellérendelő viszonyok a nyelvben o A mondat fogalma, szerkezete, a mondat modalitása A szöveg o A szöveg szerkezete, lineáris-, globális kohézió o Szövegtípusok (élőszó írott forma) retorika o A kifejezés retorikai eszközei: az alakzatok o Szónoki beszéd megalkotásának lépései Nyelvtörténet o Nyelvművelés nyelvújítás o Nyelvemlékek: TA, HB Nyelvi fejlődés fontosabb állomásai Stílus és jelentés o A stílusrétegek szépirodalmi, tudományos és társalgási stílus bemutatása o Hangalak és jelentés viszonya Történelem (Molnár tanár úr) I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Magyarország gazdasága az Anjou-korban 2. A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 3. Az ipari forradalom 4. A Kádár-rendszer gazdasága II. témakör: Népesség, település, életmód 24

26 5. A középkori városok 6. Magyarország benépesülése a XVIII. században 7. A trianoni békeszerződés és következményei III. témakör: Egyén, közösség, társadalom 8. A reformkor fő kérdései (Széchenyi és Kossuth programja) 9. Magyar társadalom a két világháború között 10. A bolsevik diktatúra IV. témakör: A modern demokráciák működése 11. Az ókori demokrácia Athén 12. A dualista állam 13. A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon V. témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 14. Géza fejedelem és Szent István államszervező tevékenysége 15. Az ellenreformáció és a katolikus megújulás 16. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 17. A XIX. század uralkodó eszméi VI. témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 18. A Hunyadiak oszmánellenes harcai 19. Az es forradalom és szabadságharc 20. A hidegháború Történelem (Juhász tanár úr) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 2, Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei Népesség, település, életmód 3, Honfoglalás; a honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 4, Magyarország népességszámának alakulása 25

27 5, Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása a XVIII. századi Magyarországon Egyén, közösség, társadalom 6, Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége 7, IV. Béla és a tatárjárás 8, Hunyadi János harcai a török ellen 9, Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Nagy Imre és Kádár János Modern demokráciák működése 10, Az Európai Unió 11, A polgári Magyarország kialakulása (áprilisi törvények, kiegyezés) 12, A rendszerváltozás tartalma és következményei Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 13, Az antik hitvilág, művészet és tudomány; pannóniai emlékek 14, Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 15, A reformáció főbb irányzatai és az ellenreformáció 16, A náci Németország legfőbb jellemzői, a náci ideológia és propaganda Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 17, Az Oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. században 18, Az első világháború és a Párizs környéki békék 19, A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 20, Magyarország a második világháborúban Történelem (Pálfai tanár úr) I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A középkori városok és a kereskedelem 2. Magyarország gazdasága az Anjou-korban 3. A nagy földrajzi felfedezések kora 4. A II. ipari forradalom II. témakör: Népesség, település, életmód 5. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja 26

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A 2013. szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat LABORATÓRIUMI GYAKORLAT, FAJISMERET 1. Szén-dioxid kimutatása 2. Az adszorpció 3. A patella-reflex 4. A szem 5. A mozgás szervrendszere 6. Vérkenetek vizsgálata

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA.

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM

FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM I. Bevezetés, helyzetelemzés 3 II. Az intézmény jogi státusza 4 III. Helyzetelemzés 6 III. 1. Személyi feltételek 6 III.1.1.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 22. számú melléklete A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vizsgaszabályzata

Részletesebben

2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán

Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán Felügyelő tanári feladatok ellátása a középszintű írásbeli érettségi vizsgán 2015 Szerkesztés lezárva: 2015. március 30. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a felügyelő tanárok teendőit a középszintű

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

36/2015. (III. 6.) 100/1997. (VI.

36/2015. (III. 6.) 100/1997. (VI. M 1985 III. Kormányrendeletek A Kormány 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai programjának 3. sz. melléklete Magyar irodalom: A középszintű érettségi vizsga témakörei 1. Életművek Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi

Részletesebben