AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ"

Átírás

1 AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ Egy ilyen előadást a tényekkel szeretjük kezdeni, azok jelentik azt a szilárd támpontot, amellyel egy korszakot felfedezhetünk, ha nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy személyes élményekkel rendelkezünk. Az én generációmnak, közvetett, az objektivitás és szubjektivitás sajátos ötvözetét képező szerzett tudása van a hatvanas évekről, melyben vannak emlékek is. Úgy vettem észre, a tények viszont olyan számosak, hogy szinte elveszik benne az ember; nem véletlen, hogy a korszakot számba vevő kronológiák, eseménytörténetek értéke az utóbbi években nagyon megnőtt, a szakmai közeg részéről pedig egyre nagyobb az igény, hogy a mikrotörténelem, a különböző kapcsolatok rejtett és nyilvános hálózatainak felfejtésével, a művészetnek a társadalomban betöltött szerepével rekonstruálhatóvá váljon az időszak és a végső kérdés: kinek-minek az ügye a képzőművészet? Maga a korszak is árnyalásra szorul; bár az Iparterv kapcsán literálisan két évről van szó, a fogalom egy egész korszakot jelöl, egy olyan generációt, amely a nyolcvanas években is aktív és meghatározó jelentőségű, és amelynek akkor Pauer Gyula, Maurer Dóra, Deim Pál (és még nagyon sokan mások) éppúgy a reprezentánsai noha nem állítottak ki az Ipartervben. (Maurer Dóra elkészítette a hatvanas évek kronológiáját: Az közötti magyarországi avantgarde-művészet kronológia kísérlete címmel, mely felsorolja az összes fontos eseményt és szereplőt, és felbecsülhetetlen értékű dokumentum.) Legutóbb a Műcsarnok BBS 50 (a Balázs Béla Stúdió ötven éve) című kiállításán találkozhattunk az Iparterv generációval, a Nézetek című (1984) dokumentumfilmen keresztül. A Nézetek egy itt-ott képekkel és narrációval kiegészített beszélgetés, amelyből Beke László és Maurer Dóra rendezett csaknem egyórás filmet. Az anyagot március 21-én vették fel ahogy a filmben említik Jovánovics György lakásában, és 1986-ban mutatták be. A beszélgetés résztvevői: Németh Lajos, Körner Éva, Frank János, Sinkovits Péter, Kovalovszky Márta, Perneczky Géza valamint Beke László. A középpontban egy ma is aktuális téma áll: a korszerű művészet és a nemzeti művészet problémája ezen belül elsősorban a hatvanas évek. A téma elméleti és gyakorlati aktualitásán túl a film sajátos műfaja révén olyan gondolatok kapnak hangsúlyt, amelyeket az elmúlt évtizedek folyamán sokan és sokféleképpen leírtak, cikkekbe foglaltak és elmondtak, mégis úgy tűnik, mintha újra meg újra fel kellene fedezni őket. Az egyik ilyen gondolat a mai múltkonstrukciók egyik legfontosabb eleme lehetne: Kondor Béla szerepe a hatvanas évek magyar művészetében, az avantgárd és a neoavantgárd határán. Kondor aki majdnem bekerült az első Iparterv kiállításba ma a magyar kortárs képzőművészet múltjának egyik legellentmondásosabb személyisége, aki az avantgárdtól legalább annyira távoltartotta magát, mint saját korától; tehetségét, műveinek erejét csaknem mindenki elismeri, helyét szinte senki sem találja. Neve a beszélgetésben mindenekelőtt a gyökereit kereső magyar neoavantgárd kapcsán merül fel, amelyben Németh Lajos szerint különböző szemléletű alkotók működtek, akik a hagyományos művészet fogalmán, a klasszikus rendszeren belül gondolkodtak; ilyen volt Kondor mellett Lakner vagy Csernus is. Perneczky úgy vélte, hogy közülük Kondor ment a klasszikus gyökerek keresésében a legmesszebbre; ezzel összefüggésben Körner Éva Kondort egészen elképesztő embernek nevezi. Kondor helyének meghatározásától nehezen elválasztható kérdés a neoavantgárd tudatos ősválasztásának problémája: Bernáth Aurél, Kassák Lajos vagy Korniss Dezső szerepének újraértékelése, a kiesett idő kérdésének illetve a lemaradás mértékének tisztázása. Érdekes a filmben, ahogy Perneczky és Körner véleménye ütközik a nemzetközi viszonyítási pontjait kereső Iparterv-generáció információs forrásai tekintetében. Perneczky a hatvanas évek elejének zárt rendszerét említi, miközben a műcsarnoki francia könyvkiállítás szétkapkodott könyveinek szerepét fontosabbnak ítéli, mint Kassák közvetlen hatását. Körner viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a hatvanas évek elejétől kezdve a közvetlen vagy a személyes beszámolókon alapuló nyugat-európai élmények ennél már összehasonlíthatatlanul többet jelentettek. Érdekes ebből a szempontból az es műcsarnoki Vasarely tárlat szerepe: ezzel vajon valóban elérkezett-e a világ művészeti élvonala Budapestre? Ugyanebben az időben az egyetemes avantgárd problémákkal szembenéző Iparterves kiállítók akiket Sinkovits friss szemmel a korszak legkvalitásosabb művészei közül választott ki Németh Lajos szerint még mindannyian (klasszikus) értékstruktúrákban gondolkodtak, mégpedig a korszak más a neoavantgárdtól távolságot tartó, vagy mai perspektívából távolabbinak tűnő alkotóihoz, Schaár Erzsébethez, Ország Lilihez vagy éppen Kondor Bélához hasonlóan. A huszonöt évvel ezelőtti beszélgetésben felvetődött hasonlóság vagy az esetleges különbség mibenlétének kimutatása ma is érvényes feladat.

2 Szó esik még arról is, hogyan érik 1970-től kezdve az addig viszonylag szabadabban kezelt képzőművészeti élet képviselőit retorziók, és hogyan helyezik át jó néhányan tevékenységük súlypontját a zene (Új Zenei Stúdió), a színház (Keserü és Pauer díszletei) vagy éppen a film (Balázs Béla Stúdió) területére. Mélyi József írását idéztem a tranzit.hu-ról, és idézem még az írásra érkezett blogbejegyzést mint egy mai reflexiót: Bár nem néztem teljesen végig az idézett Nézetek c. beszélgetést, nagyon meglepett, hogy az Iparterv-centrikus neo-avantgárd kánon építése már a nyolcvanas évek közepén gőzerővel beindult. (Épp az új festészeti boom idején talán annak valamiféle ellensúlyozására.) Ráadásul ha jól emlékszem még Soros is támogatta a filmet! Innen nézve már nem meglepő, hogy az ipartervesek miként váltak hirtelen szent tehenekké a rendszerváltás után. Kondor emlegetése inkább csak Körner és Németh személyes utóvédharca lehetett. (Ha valaki, hát Kondor biztos megérdemelne egy Amerigo Tot-típusú kiállítást.) Múltkonstrukciók jövőképek Ha az előadás ötlete, mint Iparterv-generáció merült fel, akkor ehhez a történethez ugyancsak hozzátartoznak az utólagos emlékkiállítások, jubileumi tárlatok/rekonstrukciók, amelyek mind-mind az Iparterv köré szövődő legenda fontos elemei (a legenda ébrentartásának motivációi meg a mai napig a művészettörténet-írás forró, kritikára ingerlő pontjai, amelyek a 90-es évek generációs polarizációjához és a magyar művészet külföldi reprezentációjának problematikus megjelenéséhez vezettek.) Az emlékkiállítások sorában az egyik legfontosabb az IPARTERV című, amelynek a legfőbb érdekessége, hogy már abból a tíz éves távolságból két fiatal művészettörténész rekonstruálni akarja a múltat, mivel a fiatalabbak talán azt sem tudják, mi az Iparterv-generáció. A katalógus előszavában Beke László máris valamiféle nosztalgiáról beszél. Különben mit jubiláltok? kérdezte Konkoly Gyula, mikor felkérték a kiállításban való közreműködésben, mint aki maga sem tudja (vagy nem érdekli?), hogy az Iparterv idő közben legendává vált. A feledékenységtől függetlenül, ma is releváns a kérdés, hogy mindez mit jelent ma, és akkor, a mindenkori kortársaknak? Hegyi Lóránd, aki szintén írt tanulmányt a jubileumi katalógusba, kiemelkedő jelentőségű eseménynek tartja a kiállításokat. Ő maga nem volt jelent, de fontosnak tartja összefoglalni mit jelentett ez az akkori húszévesek számára. A neoavantgárd legjobbjai erős és fontos művekkel jelentek meg a két kiállításon. Utólagos konstrukció a generáció kifejezés is, ami éppen közöttünk született meg... mely nem szorítkozik csupán két kiállításra, ezek résztvevőire, hanem ennél sokkal többet kíván magába foglalni: azt az egész történelmi korszakot, mely számunkra az IPARTERV-kiállításokkal vette kezdetét. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha nem ugyanazokat a képeket látná Beke és Hegyi: Az Iparterv-generáció (...) egy sajátos, új objektivitás jegyében kristályosodik ki.... sokrétű kategória, melyet a következő jelzőkkel kisérlek meg konkretizálni: egzakt, plasztikus, kemény, hűvös, tárgyszerű, tényszerű, direkt, intenzív, radikális, provokatív, expanzív, picturesque-ellenes, story-ellenes, szimbólum-ellenes, parabolikus, érzelemmentes, anti-expresszív. (idézet a katalógusból) Hegyi jól látja, hogy a színek emancipációja, a felületek tárgyszerűsége, a tárgyak tárgy- és tényszerűsége új elemként kerül be a vizuális készletbe, az viszont érdekes, hogy nem veszi észre a művek szenvedélyességét, erejét. Hosszú ideig két generációs legenda találkozik össze a művészettörténet boncasztalán: a régi (Kassák-Korniss-Veszelszky) és az új (Iparterv-generáció). (Kassák és Korniss apa szerepei közvetlen tanácsadók. Keserü Ilona például a festés legapróbb, gyakorlati kérdéseit, a festék és vászonválasztást rendszeresen a maximalizmusáról híres Kornissal beszélte meg.) Talán nem is szigorúan művészeti belügy, hogy az Iparterv-legendát mi táplálja? A hatalommal szembeni oppozíciós helyzete feltétlenül ez napjainkban különösen közelebbi vizsgálatra szorulna. Ha a korszak eseménytörténetét nézzük, művészeket és eseményeket (kiállítások, akciók, rendezvények, alternatív helyszínek) találunk a legkülönfélébb kiállítóhelyeken. Az idő és a hely: Magyarország. A Kádár-kor kultúrpolitikájának árnyékában és ellenében Körner Éva szavaival virágzó varázslatos, egyszeri (nagyszerűségében egyszeri) időszak, amit röviden hatvanas éveknek nevezünk, és ami eszmeiségében ennél az időhatárnál többet jelent, és amely egy sajátos minőségű, teljesen új de nem előzmények nélküli magyar művészetet teremtett. És talán nem mellékesen szól arról az egyszerre befelé és kifelé irányuló figyelemről, amellyel a magyar művészet a múltat és a jelent pásztázza és egy kivételes pillanatban szinkronba hozza. (Körner Éva) Ha az Ipartervet nézzük, akkor valójában csak két évről van szó; de a tágabb értelemben vett jelenség nem gyökértelen, kontextus nélküli és magában való.

3 A művek közvetítő szerepe mellett az igen vitatott Hatvanas évek című kiállítás (Magyar Nemzeti Galéria, 1991) katalógusának kritikái olvasandók (Körner Éva, Forgács Éva, György Péter, P. Szűcs Julianna, Mezei Ottó tollából). Az Iparterv-kiállítások nem izolált szellemi környezetben jelentek meg. A kiállítók viszonya az akkori jelenkori művészethez és egymáshoz sokkal átjárhatóbb, közvetlenebb volt, mint az a puszta tényekből kiderül: ezt mutatja az idősebb és fiatalabb nemzedék közös kiállítása a Műszaki Egyetem Vásárhelyi Kollégiumában (Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Veszelszky Béla, Bak Imre, Csiky Tibor, Hencze Tamás, Tót Endre). Első Iparterv-kiállítás Csoportkép hölggyel A progresszív művészet kiállítási gyakorlatai az aczéli 3T idején: a progresszív művészetnek korlátozott kiállítási lehetőségei voltak (szemben a Lektorátus által engedélyezett, anyagilag támogatott hivatalos tárlatokkal). A helyzet liberalizálódott némiképp, amikor tűrt kategóriájú művészek önköltséges tárlatokat rendezhettek pl. lakásban, műteremben, klubban stb. Önköltséges (azaz anyagilag nem támogatott) kiállításokat lehetett rendezni például a Fényes Adolf teremben, ahol több ipartervesnek volt előzőleg egyéni kiállítása (Keserü, Jovánovics, Nádler). Miután Sinkovits már néhány klubkiállítást is szervezet (zsűri nélkül igaz, a nyilvánosság kizárásával, melyeket nem lehetett hirdetni, promotálni), nagy jelentősége van, hogy nem egy félreeső klub/magánlakás tere, hanem egy állami vállalat, az Iparterv Székház kultúrterme adott otthont a kiállításnak az is igaz, hogy csak három napra. Az eseményt professzionális módon dokumentálták: meghívó, plakát, katalógus készült, amely újszerű, professzionális hozzáállást előlegezett meg (kifejezetten nyugatias szemlélet volt). A kiállítás meghívója, az Iparterv kiállítás egyik emblematikus dokumentuma, egy fotó, amit Lakner László budai műtermének erkélyén Baranyay András készített több változatban, az amúgy is baráti-rivális versengésben lévő vidám, fiatal művészekről. A képen első pillantásra is látszik, hogy az itthon jelentkező neoavantgárd élcsapatot, akárcsak nagy elődjét, a férfi művészek dominanciája jellemzi. Ha a képet alaposabban megfigyeljük, nemcsak azt láthatjuk, hogy Keserü Ilona az egyetlen nő köztük, hanem azt is, hogy alakja nem valós időben, hanem montázsként, utólagos applikációként van jelen. A jelenség megvitatása, úgy érzem, újabb előadást érdemelne. A kiállítás résztvevői: Bak Imre, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Tót Endre. Sinkovits Kondort is meg akarta hívni (mint ellenállót és tekintélyt, noha stilárisan, látszólag semmi köze nem volt a csoporthoz). A kiállítás december 12-én nyílt meg. Sinkovits Péter a katalógus előszavában a világ legjobb avantgarde irányzataihoz való kapcsolódásról beszél. Szinte kizárólag a lírai és geometrikus absztrakció képviselő, illetve a pop arthoz közelítő figuratív kísérletek szerepeltek. Maga a kiállítási atmoszféra is felidézhetetlenül újszerű volt: lebegő szobrok, agresszív tárgyak, nagy színes felületek, szabad gondolatok kötetlen iránya szabta meg a szemlélést. A kortárs kritika a hagyományokhoz való viszonya és a szabadság-problematikája miatt neoavantgárdnak nevezi a generációt. Az alábbiakban a művészeket mutatom be vázlatos hívószavak és képek segítségével: - Geometrikus absztrakció - Még Amerikában is eleven stílusirányzat - Hard edge vásznak - A geometriába oltott, folklórra utaló formakincs ld. még Keserü - Zuglói Kör magjához tartozó művészek - Op artos felületek - A düsseldorfi Gruppe Zero csoporthoz áll közel; fény-kinetika - Nem tipikus op art festő: nem első sorban optikai illúziókra, hanem azok megfestésére törekszik, festőhengerrel, automatikusan-demokratikusan teríti a festéket - Szabályos struktúrák

4 - arte povera - Az első objektek megszületése (csúnya mer lenni, felkavaró, szándékosan elbizonytalanító) - Pop art-os combine painting-ek (anyagapplikációk) Pl. Ketrec c. kép: olaj-vászon rendhagyó használatán ironizál - Kizárólagos anyaga: gipsz. Technikája: lenyomatkészítés; különbözé részlet-lenyomatokból teljes szobrot készít - nem popos realizmus (mint George Segal például) - nem embereket látunk, hanem burkolatokat, héjazatokat - az arc öntőformája sem emberi/élő, hanem tanulmányfejekről mintázott - minden állítás azonnal idézőjelbe kerül, semmi nem az, aminek gondolnánk - ellentmondások/elbizonytalanítás/rögzítetlenség: alak, test, bőr - klasszikus szobrászatnak tűnő environmentális figurák a szobrászatnak ellentmondó elvekkel - A leginkább franciás - Kalligráfia, tasizmus, expresszivitás - Mindig spontán; maszatol; üres firkák tarkítják a felületet - Montázsszerű felépítés: betűk, sablonok kerülnek a képre - Az egyik legmarkánsabb festői életmű - Nagyon megdolgozott, kiérlelt, Alternatív képzés stb. Oloszország Martyn Korniss - Gesztus és geometria szimultaneitása és kettőssége - Néprajzi gyűjtőszenvedély - Barokkos formatanulmányok - Lírai monokróm - Többrétegű feliratok, palimpszesztfal-szerű képépítés - Leginkább popos művészek - Információáramlás; nemzetközi network - Eklekticizmus - Lakner polit-art-os stílusa - Fotó szerepe Második Iparterv-kiállítás október 24-én nyílt meg. A tárlatot a lektorátus által lezsűriztették (ez az elvszerű működésre utal). Nem volt megnyitóbeszéd csak Konkoly gézzel bepólyált jégtömbje, az Emlékmű szolgált megnyitó eseményként. (A gusztustalan installációt a megnyitó után el kellett távolítani). A kiállítás rendezett mederben zajlott, pedig bizonyos értelemben kockázatosabb volt, mint az előző. Mindenki változott valamennyit. Friss helyzetjelentés volt az aktuális tendenciákról. Új irányzatok, új tagok kerültek be a kiállításba: Lakner pop-ból kinövő hiperrealizmussal pl. Száj, amely nagyításban különös tájképpé transzponálódik Szentjóby Tamás, aki belátta nem szabad lekésnie a történelmet (Perneczky) provokatív élű objektművészetet mutatott be: Ólomfütykös mint új mértékegység; Hűlő víz (az olvadás szlogenjével

5 szembeállított, negatív töltetű politikai utalás) tulajdonképpen a happeningből kinövő konceptualizmust képviselték ban az Iparterv székházban, a kiállítással egyidőben, de attól függetlenül három akciót mutatott be (Klipsz; Dirac a mozipénztár előtt; Sejtések = Három kvarkot Marke királynak) - kvantumfizikai asszociációkat keltő munkák/akciók - Erdély tudományos érdeklődése és igazságok keresése (az igazság áramlása motiválta a Dirac-ban; téridő, relativi táselmélet, kozmológia (végtelen problematikája) - Erdély: Tévedés (spiritiszta plazma = hazugság kihányása: Az ebéd (In memoriam Batu Kán) Szentjóby-val és Altorjay-val) - Szubverzív energiák, amelyek valahogy mégis Erdély és Szentjóby körül pulzáltak - a csoportnak kihívó figurája, végig abszolút negatív szemléletű marad - vérre menő pop art viták pl. Laknerrel - Majort faszcinálta viszont, hogy mindennapi dolgokról lehetett beszélni - Jovánoviccsal volt jó kapcsolatban (Major csodálta Jovánovics finom redőit, és a liliomos ifjúba csomagolt időtlen szépséget) - Jovánovics viszont megértette a Major megképezte borzalmat; a részeire szedett és felnagyított zsidó férfi-identitást; a zsidó önkép-kettősséget; antiszemita kiadványok zsidó-reprezentációi - Grafikai eszközeiben hihetetlen aprólékos; grafittal bonyolult plasztikai problémák/redők, erotikus ábrázolások pl. Schwarz Móric emlékezete, A helyzet szituálása: Mi is történt? Egy erőteljes és fiatal művészgeneráció lép aktív szakaszba, a festészet és szobrászat dimenziói kitágultak. Már az 1966-os Stúdiókiállításon színre lép egy fiatal generáció, amely addig teljesen ismeretlen és új lendülettel veti rá magát az egész modern képzőművészetre és a hazai realitások talajára ( a vállalható múltra Forgács Éva). Radikális volt és elementáris erejű; nem szakadt darabokra, mint az összes többi dekád. Addig is voltak jelentős és súlyos életművek, de az Ipartervnek sikerült behozni azt a húsz-harminc éves lemaradást, ami 1949-ben megszakadt (iránya megfordult; értékei anakronisztikusság váltak). Miért sikerülhetett ez nekik? Mert a zártságából adódóan mindenre figyeltek a múltban és a jelenben: Mi mindannyian az egész világot akartuk mondja Keserü Ilona. Körner Éva, a művészettörténész, barát és kortárs regisztrációja szerint itthon az izmusok, irányzatok tanulmányozása nyomán a minimal art nem csak kockát, hanem utcakövet (Pinczehelyi) vagy pszeudót (Pauer) termett. Az op art nem egyszerű kinetizmus, nagyvárosi vízió volt, hanem meditatív önépítkezés, egyfajta elzárkózás is a realitások elől. A szürrealizmus nem személyes élmény, hanem kollektív tapasztalatokra adott nyomott, nyomasztó válasz volt. A pop art a trivialitás eszközeit felhasználva politizált, szeretett, gyűlölt és kritizált (pl. Szentjóby New York-ban nem állíthatta volna ki magát mint élő szobrot (Légy tilos!). A land art a nagy dimenziók meghódításának lehetetlenségei; a nagy akciók rituális megidézése pl. Halász Károlynál: For Robert Smithson, Paksi Dunapart. De hiba lenne, ha nem említenénk meg az Iparterv szellemi közegében működő Pécsi Műhely land art értelmezéseit (Kismányoky Károly, Szíjártó Kálmán, Ficzek Ferenc, Pinczehelyi Sándor, Szelényi Lajos). A nyugati művészet eredményeinek tolmácsolásában fontos külföldi utazások, kapcsolatok, nemzetközi network alakult ki: (pl. Maurer, Keserü, Lakner Olaszország, ; Bak, Nádler Olasz-, Francia- és Németország, ; Csernus Párizs, majd 1964-ban emigrál; Jovánovics Bécsben és Párizsban tanul). Ez a generáció szinte minden árnyalatával együtt hozta be az éppen érvényes nemzetközi spektrumot, de írta közben a saját történetét is a méretek és a dimenziók kitágulásával. Az IPARTERV úgy működött, mint egy akol (Körner): egy szétirányuló, de ellenzéki, szándékaiban egybegyűjtő akol. Eseménytörténet: 1968 Molnár Sándor: A tiszta tér, kiállítás és manifesztum , Központi Fizikai Kutató Intézet Klub, Budapest (katalógus)

6 Textil falikép '68, - textil-forradalom; Attalai Gábor, Cságoly Klára, Fett Jolán, Hübner Jolán, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, Ernst Múzeum, Budapest Kassák Lajos emlékkiállítás, (Hommage á Kassák), István Király Múzeum, Székesfehérvár (katalógus) Az IPARTERV kortársi közege A kronológiákból és baráti közösségek, kapcsolatok hálójából kiderül, hogy az Iparterv nem elszigetelten működött. Kortárs csoportosulások és események: - SZÜRENON-csoport: a nonfiguráció és a szürrealizmus elveit és eszközeit közvetíti - Haraszty István korai mobiljai: lakatos-szobrász, autodidakta - Pauer Gyula; Türk Péter; Karátson Gábor; Csáji Attila; Csutoros Sándor) - Mozgás 70 kiállítás Pécs - R kiállítás - Pécsi Műhely Lantos Ferenc vezetésével (fotó alkalmazása, kísérlet a mozgás fázisok megragadására, kinetizmus, land art akciók) - Balatonboglári Kápolnatárlatok 1973-as bezárásukig szinte összefogja az elmúlt öt év történéseit Zárszó A sorra nyíló kiállítások, a neoavantgárd vizualitása és eredményei szétáradtak a magyar kultúrában, és szép lassan popularizálódtak. A hetvenes évek elejére az új gazdasági mechanizmus biztosította viszonylagos szabadságban ekkor változás állt be; a baloldali fordulat hatására a viszonylagos szabadság véget ért. Elhangzott Székesfehérváron, az Új Magyar Képtárban, január 13-án

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Korniss Dezső képei közt

Korniss Dezső képei közt GYŰJTŐK, GYŰJTEMÉNYEK Korniss Dezső képei közt A Merics-jelenség -ről fotó: Iványi Balázs Az Európai Utas meglátogatta Merics Imre tormási állaorvost, akinek a gyűjteményéből augusztus 17. és szeptember

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÁKÓCZI-HÁZ 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/ 500-680 E-mail: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.hu Nyitva

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

Mersits Piroska rajzai

Mersits Piroska rajzai GAÁL JÓZSEF SZORONGÓ ÁLMOK LÉTUDVARÁBAN Mersits Piroska rajzai Mersits Piroska művészetének alaphangulata a dermedt melankólia. Műveivel a bezárkózás áthatolhatatlan válaszfalai mögül üzeni, hogy nincs

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/327-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta/Karsai Ildikó Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: IV. Natura Marosmenti

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON TÁMOP TEMATIKA KOLLEKTÍV JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON Időpont: 2009. október 18. 10:00 16:00 Helyszín: Miskolci Galéria Minimális létszám:

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Kulturális és szórakoztató rendezvényeink képekben Fotó-és kézműves kerámia művészeti kiállítás, mely 2012. augusztus 19-től szeptember 23-ig látható a Bernáth Aurél Galériában. Fotó kiállítók: Deákné

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig)

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) Rejtőzködő művészet Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) PhD disszertáció tézisei Szeifert Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Az Europa Cantat kapcsán tervezett, a ZSÖK területén felállításra kerülő alkotás elhelyezéséről 2015.05.07. Tartalom Műleírás... 3 Építészet... 5 1. Elhelyezési

Részletesebben

BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6.

BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6. BOROMISZA TIBOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS MŰVÉSZETMALOM, SZENTENDRE 2012. október 18. 2013. február 6. Boromisza Tibor a 20. századi magyar festészet egyik jelentős alakja, bár teljes életműve mind a mai napig nem

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528.

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528. Szakiskolások rekrutációja Atársadalmat vizsgáló kutatók egyik célja annak meghatározása, hogy mely társadalmak nyitottabbak, illetve mekkora szerepet játszanak egy-egy társadalomban az öröklött (pl. család)

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Mintha egy paranormális látomás lenne

Mintha egy paranormális látomás lenne felugossy László Mintha egy paranormális látomás lenne Bánóczki Tibor: Tejfogak című filmje kapcsán Valaki bélyeget nyomott egyik bélyegemre. (a Nyugodtan tessék bélyegezni című brosúrából) Az idő zavara

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET / KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Tedd, hisz teheted! Áttekintő az Állampolgári Részvétel Hete 2014 Székesfehérvári eseményeiről 2014. szeptember Mi az Allampolgári Részvétel Hete? Az ÁRH 2014 kampányhét, a közép-kelet európai civil szervezetek,

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben