AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ"

Átírás

1 AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ Egy ilyen előadást a tényekkel szeretjük kezdeni, azok jelentik azt a szilárd támpontot, amellyel egy korszakot felfedezhetünk, ha nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy személyes élményekkel rendelkezünk. Az én generációmnak, közvetett, az objektivitás és szubjektivitás sajátos ötvözetét képező szerzett tudása van a hatvanas évekről, melyben vannak emlékek is. Úgy vettem észre, a tények viszont olyan számosak, hogy szinte elveszik benne az ember; nem véletlen, hogy a korszakot számba vevő kronológiák, eseménytörténetek értéke az utóbbi években nagyon megnőtt, a szakmai közeg részéről pedig egyre nagyobb az igény, hogy a mikrotörténelem, a különböző kapcsolatok rejtett és nyilvános hálózatainak felfejtésével, a művészetnek a társadalomban betöltött szerepével rekonstruálhatóvá váljon az időszak és a végső kérdés: kinek-minek az ügye a képzőművészet? Maga a korszak is árnyalásra szorul; bár az Iparterv kapcsán literálisan két évről van szó, a fogalom egy egész korszakot jelöl, egy olyan generációt, amely a nyolcvanas években is aktív és meghatározó jelentőségű, és amelynek akkor Pauer Gyula, Maurer Dóra, Deim Pál (és még nagyon sokan mások) éppúgy a reprezentánsai noha nem állítottak ki az Ipartervben. (Maurer Dóra elkészítette a hatvanas évek kronológiáját: Az közötti magyarországi avantgarde-művészet kronológia kísérlete címmel, mely felsorolja az összes fontos eseményt és szereplőt, és felbecsülhetetlen értékű dokumentum.) Legutóbb a Műcsarnok BBS 50 (a Balázs Béla Stúdió ötven éve) című kiállításán találkozhattunk az Iparterv generációval, a Nézetek című (1984) dokumentumfilmen keresztül. A Nézetek egy itt-ott képekkel és narrációval kiegészített beszélgetés, amelyből Beke László és Maurer Dóra rendezett csaknem egyórás filmet. Az anyagot március 21-én vették fel ahogy a filmben említik Jovánovics György lakásában, és 1986-ban mutatták be. A beszélgetés résztvevői: Németh Lajos, Körner Éva, Frank János, Sinkovits Péter, Kovalovszky Márta, Perneczky Géza valamint Beke László. A középpontban egy ma is aktuális téma áll: a korszerű művészet és a nemzeti művészet problémája ezen belül elsősorban a hatvanas évek. A téma elméleti és gyakorlati aktualitásán túl a film sajátos műfaja révén olyan gondolatok kapnak hangsúlyt, amelyeket az elmúlt évtizedek folyamán sokan és sokféleképpen leírtak, cikkekbe foglaltak és elmondtak, mégis úgy tűnik, mintha újra meg újra fel kellene fedezni őket. Az egyik ilyen gondolat a mai múltkonstrukciók egyik legfontosabb eleme lehetne: Kondor Béla szerepe a hatvanas évek magyar művészetében, az avantgárd és a neoavantgárd határán. Kondor aki majdnem bekerült az első Iparterv kiállításba ma a magyar kortárs képzőművészet múltjának egyik legellentmondásosabb személyisége, aki az avantgárdtól legalább annyira távoltartotta magát, mint saját korától; tehetségét, műveinek erejét csaknem mindenki elismeri, helyét szinte senki sem találja. Neve a beszélgetésben mindenekelőtt a gyökereit kereső magyar neoavantgárd kapcsán merül fel, amelyben Németh Lajos szerint különböző szemléletű alkotók működtek, akik a hagyományos művészet fogalmán, a klasszikus rendszeren belül gondolkodtak; ilyen volt Kondor mellett Lakner vagy Csernus is. Perneczky úgy vélte, hogy közülük Kondor ment a klasszikus gyökerek keresésében a legmesszebbre; ezzel összefüggésben Körner Éva Kondort egészen elképesztő embernek nevezi. Kondor helyének meghatározásától nehezen elválasztható kérdés a neoavantgárd tudatos ősválasztásának problémája: Bernáth Aurél, Kassák Lajos vagy Korniss Dezső szerepének újraértékelése, a kiesett idő kérdésének illetve a lemaradás mértékének tisztázása. Érdekes a filmben, ahogy Perneczky és Körner véleménye ütközik a nemzetközi viszonyítási pontjait kereső Iparterv-generáció információs forrásai tekintetében. Perneczky a hatvanas évek elejének zárt rendszerét említi, miközben a műcsarnoki francia könyvkiállítás szétkapkodott könyveinek szerepét fontosabbnak ítéli, mint Kassák közvetlen hatását. Körner viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a hatvanas évek elejétől kezdve a közvetlen vagy a személyes beszámolókon alapuló nyugat-európai élmények ennél már összehasonlíthatatlanul többet jelentettek. Érdekes ebből a szempontból az es műcsarnoki Vasarely tárlat szerepe: ezzel vajon valóban elérkezett-e a világ művészeti élvonala Budapestre? Ugyanebben az időben az egyetemes avantgárd problémákkal szembenéző Iparterves kiállítók akiket Sinkovits friss szemmel a korszak legkvalitásosabb művészei közül választott ki Németh Lajos szerint még mindannyian (klasszikus) értékstruktúrákban gondolkodtak, mégpedig a korszak más a neoavantgárdtól távolságot tartó, vagy mai perspektívából távolabbinak tűnő alkotóihoz, Schaár Erzsébethez, Ország Lilihez vagy éppen Kondor Bélához hasonlóan. A huszonöt évvel ezelőtti beszélgetésben felvetődött hasonlóság vagy az esetleges különbség mibenlétének kimutatása ma is érvényes feladat.

2 Szó esik még arról is, hogyan érik 1970-től kezdve az addig viszonylag szabadabban kezelt képzőművészeti élet képviselőit retorziók, és hogyan helyezik át jó néhányan tevékenységük súlypontját a zene (Új Zenei Stúdió), a színház (Keserü és Pauer díszletei) vagy éppen a film (Balázs Béla Stúdió) területére. Mélyi József írását idéztem a tranzit.hu-ról, és idézem még az írásra érkezett blogbejegyzést mint egy mai reflexiót: Bár nem néztem teljesen végig az idézett Nézetek c. beszélgetést, nagyon meglepett, hogy az Iparterv-centrikus neo-avantgárd kánon építése már a nyolcvanas évek közepén gőzerővel beindult. (Épp az új festészeti boom idején talán annak valamiféle ellensúlyozására.) Ráadásul ha jól emlékszem még Soros is támogatta a filmet! Innen nézve már nem meglepő, hogy az ipartervesek miként váltak hirtelen szent tehenekké a rendszerváltás után. Kondor emlegetése inkább csak Körner és Németh személyes utóvédharca lehetett. (Ha valaki, hát Kondor biztos megérdemelne egy Amerigo Tot-típusú kiállítást.) Múltkonstrukciók jövőképek Ha az előadás ötlete, mint Iparterv-generáció merült fel, akkor ehhez a történethez ugyancsak hozzátartoznak az utólagos emlékkiállítások, jubileumi tárlatok/rekonstrukciók, amelyek mind-mind az Iparterv köré szövődő legenda fontos elemei (a legenda ébrentartásának motivációi meg a mai napig a művészettörténet-írás forró, kritikára ingerlő pontjai, amelyek a 90-es évek generációs polarizációjához és a magyar művészet külföldi reprezentációjának problematikus megjelenéséhez vezettek.) Az emlékkiállítások sorában az egyik legfontosabb az IPARTERV című, amelynek a legfőbb érdekessége, hogy már abból a tíz éves távolságból két fiatal művészettörténész rekonstruálni akarja a múltat, mivel a fiatalabbak talán azt sem tudják, mi az Iparterv-generáció. A katalógus előszavában Beke László máris valamiféle nosztalgiáról beszél. Különben mit jubiláltok? kérdezte Konkoly Gyula, mikor felkérték a kiállításban való közreműködésben, mint aki maga sem tudja (vagy nem érdekli?), hogy az Iparterv idő közben legendává vált. A feledékenységtől függetlenül, ma is releváns a kérdés, hogy mindez mit jelent ma, és akkor, a mindenkori kortársaknak? Hegyi Lóránd, aki szintén írt tanulmányt a jubileumi katalógusba, kiemelkedő jelentőségű eseménynek tartja a kiállításokat. Ő maga nem volt jelent, de fontosnak tartja összefoglalni mit jelentett ez az akkori húszévesek számára. A neoavantgárd legjobbjai erős és fontos művekkel jelentek meg a két kiállításon. Utólagos konstrukció a generáció kifejezés is, ami éppen közöttünk született meg... mely nem szorítkozik csupán két kiállításra, ezek résztvevőire, hanem ennél sokkal többet kíván magába foglalni: azt az egész történelmi korszakot, mely számunkra az IPARTERV-kiállításokkal vette kezdetét. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha nem ugyanazokat a képeket látná Beke és Hegyi: Az Iparterv-generáció (...) egy sajátos, új objektivitás jegyében kristályosodik ki.... sokrétű kategória, melyet a következő jelzőkkel kisérlek meg konkretizálni: egzakt, plasztikus, kemény, hűvös, tárgyszerű, tényszerű, direkt, intenzív, radikális, provokatív, expanzív, picturesque-ellenes, story-ellenes, szimbólum-ellenes, parabolikus, érzelemmentes, anti-expresszív. (idézet a katalógusból) Hegyi jól látja, hogy a színek emancipációja, a felületek tárgyszerűsége, a tárgyak tárgy- és tényszerűsége új elemként kerül be a vizuális készletbe, az viszont érdekes, hogy nem veszi észre a művek szenvedélyességét, erejét. Hosszú ideig két generációs legenda találkozik össze a művészettörténet boncasztalán: a régi (Kassák-Korniss-Veszelszky) és az új (Iparterv-generáció). (Kassák és Korniss apa szerepei közvetlen tanácsadók. Keserü Ilona például a festés legapróbb, gyakorlati kérdéseit, a festék és vászonválasztást rendszeresen a maximalizmusáról híres Kornissal beszélte meg.) Talán nem is szigorúan művészeti belügy, hogy az Iparterv-legendát mi táplálja? A hatalommal szembeni oppozíciós helyzete feltétlenül ez napjainkban különösen közelebbi vizsgálatra szorulna. Ha a korszak eseménytörténetét nézzük, művészeket és eseményeket (kiállítások, akciók, rendezvények, alternatív helyszínek) találunk a legkülönfélébb kiállítóhelyeken. Az idő és a hely: Magyarország. A Kádár-kor kultúrpolitikájának árnyékában és ellenében Körner Éva szavaival virágzó varázslatos, egyszeri (nagyszerűségében egyszeri) időszak, amit röviden hatvanas éveknek nevezünk, és ami eszmeiségében ennél az időhatárnál többet jelent, és amely egy sajátos minőségű, teljesen új de nem előzmények nélküli magyar művészetet teremtett. És talán nem mellékesen szól arról az egyszerre befelé és kifelé irányuló figyelemről, amellyel a magyar művészet a múltat és a jelent pásztázza és egy kivételes pillanatban szinkronba hozza. (Körner Éva) Ha az Ipartervet nézzük, akkor valójában csak két évről van szó; de a tágabb értelemben vett jelenség nem gyökértelen, kontextus nélküli és magában való.

3 A művek közvetítő szerepe mellett az igen vitatott Hatvanas évek című kiállítás (Magyar Nemzeti Galéria, 1991) katalógusának kritikái olvasandók (Körner Éva, Forgács Éva, György Péter, P. Szűcs Julianna, Mezei Ottó tollából). Az Iparterv-kiállítások nem izolált szellemi környezetben jelentek meg. A kiállítók viszonya az akkori jelenkori művészethez és egymáshoz sokkal átjárhatóbb, közvetlenebb volt, mint az a puszta tényekből kiderül: ezt mutatja az idősebb és fiatalabb nemzedék közös kiállítása a Műszaki Egyetem Vásárhelyi Kollégiumában (Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Veszelszky Béla, Bak Imre, Csiky Tibor, Hencze Tamás, Tót Endre). Első Iparterv-kiállítás Csoportkép hölggyel A progresszív művészet kiállítási gyakorlatai az aczéli 3T idején: a progresszív művészetnek korlátozott kiállítási lehetőségei voltak (szemben a Lektorátus által engedélyezett, anyagilag támogatott hivatalos tárlatokkal). A helyzet liberalizálódott némiképp, amikor tűrt kategóriájú művészek önköltséges tárlatokat rendezhettek pl. lakásban, műteremben, klubban stb. Önköltséges (azaz anyagilag nem támogatott) kiállításokat lehetett rendezni például a Fényes Adolf teremben, ahol több ipartervesnek volt előzőleg egyéni kiállítása (Keserü, Jovánovics, Nádler). Miután Sinkovits már néhány klubkiállítást is szervezet (zsűri nélkül igaz, a nyilvánosság kizárásával, melyeket nem lehetett hirdetni, promotálni), nagy jelentősége van, hogy nem egy félreeső klub/magánlakás tere, hanem egy állami vállalat, az Iparterv Székház kultúrterme adott otthont a kiállításnak az is igaz, hogy csak három napra. Az eseményt professzionális módon dokumentálták: meghívó, plakát, katalógus készült, amely újszerű, professzionális hozzáállást előlegezett meg (kifejezetten nyugatias szemlélet volt). A kiállítás meghívója, az Iparterv kiállítás egyik emblematikus dokumentuma, egy fotó, amit Lakner László budai műtermének erkélyén Baranyay András készített több változatban, az amúgy is baráti-rivális versengésben lévő vidám, fiatal művészekről. A képen első pillantásra is látszik, hogy az itthon jelentkező neoavantgárd élcsapatot, akárcsak nagy elődjét, a férfi művészek dominanciája jellemzi. Ha a képet alaposabban megfigyeljük, nemcsak azt láthatjuk, hogy Keserü Ilona az egyetlen nő köztük, hanem azt is, hogy alakja nem valós időben, hanem montázsként, utólagos applikációként van jelen. A jelenség megvitatása, úgy érzem, újabb előadást érdemelne. A kiállítás résztvevői: Bak Imre, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Tót Endre. Sinkovits Kondort is meg akarta hívni (mint ellenállót és tekintélyt, noha stilárisan, látszólag semmi köze nem volt a csoporthoz). A kiállítás december 12-én nyílt meg. Sinkovits Péter a katalógus előszavában a világ legjobb avantgarde irányzataihoz való kapcsolódásról beszél. Szinte kizárólag a lírai és geometrikus absztrakció képviselő, illetve a pop arthoz közelítő figuratív kísérletek szerepeltek. Maga a kiállítási atmoszféra is felidézhetetlenül újszerű volt: lebegő szobrok, agresszív tárgyak, nagy színes felületek, szabad gondolatok kötetlen iránya szabta meg a szemlélést. A kortárs kritika a hagyományokhoz való viszonya és a szabadság-problematikája miatt neoavantgárdnak nevezi a generációt. Az alábbiakban a művészeket mutatom be vázlatos hívószavak és képek segítségével: - Geometrikus absztrakció - Még Amerikában is eleven stílusirányzat - Hard edge vásznak - A geometriába oltott, folklórra utaló formakincs ld. még Keserü - Zuglói Kör magjához tartozó művészek - Op artos felületek - A düsseldorfi Gruppe Zero csoporthoz áll közel; fény-kinetika - Nem tipikus op art festő: nem első sorban optikai illúziókra, hanem azok megfestésére törekszik, festőhengerrel, automatikusan-demokratikusan teríti a festéket - Szabályos struktúrák

4 - arte povera - Az első objektek megszületése (csúnya mer lenni, felkavaró, szándékosan elbizonytalanító) - Pop art-os combine painting-ek (anyagapplikációk) Pl. Ketrec c. kép: olaj-vászon rendhagyó használatán ironizál - Kizárólagos anyaga: gipsz. Technikája: lenyomatkészítés; különbözé részlet-lenyomatokból teljes szobrot készít - nem popos realizmus (mint George Segal például) - nem embereket látunk, hanem burkolatokat, héjazatokat - az arc öntőformája sem emberi/élő, hanem tanulmányfejekről mintázott - minden állítás azonnal idézőjelbe kerül, semmi nem az, aminek gondolnánk - ellentmondások/elbizonytalanítás/rögzítetlenség: alak, test, bőr - klasszikus szobrászatnak tűnő environmentális figurák a szobrászatnak ellentmondó elvekkel - A leginkább franciás - Kalligráfia, tasizmus, expresszivitás - Mindig spontán; maszatol; üres firkák tarkítják a felületet - Montázsszerű felépítés: betűk, sablonok kerülnek a képre - Az egyik legmarkánsabb festői életmű - Nagyon megdolgozott, kiérlelt, Alternatív képzés stb. Oloszország Martyn Korniss - Gesztus és geometria szimultaneitása és kettőssége - Néprajzi gyűjtőszenvedély - Barokkos formatanulmányok - Lírai monokróm - Többrétegű feliratok, palimpszesztfal-szerű képépítés - Leginkább popos művészek - Információáramlás; nemzetközi network - Eklekticizmus - Lakner polit-art-os stílusa - Fotó szerepe Második Iparterv-kiállítás október 24-én nyílt meg. A tárlatot a lektorátus által lezsűriztették (ez az elvszerű működésre utal). Nem volt megnyitóbeszéd csak Konkoly gézzel bepólyált jégtömbje, az Emlékmű szolgált megnyitó eseményként. (A gusztustalan installációt a megnyitó után el kellett távolítani). A kiállítás rendezett mederben zajlott, pedig bizonyos értelemben kockázatosabb volt, mint az előző. Mindenki változott valamennyit. Friss helyzetjelentés volt az aktuális tendenciákról. Új irányzatok, új tagok kerültek be a kiállításba: Lakner pop-ból kinövő hiperrealizmussal pl. Száj, amely nagyításban különös tájképpé transzponálódik Szentjóby Tamás, aki belátta nem szabad lekésnie a történelmet (Perneczky) provokatív élű objektművészetet mutatott be: Ólomfütykös mint új mértékegység; Hűlő víz (az olvadás szlogenjével

5 szembeállított, negatív töltetű politikai utalás) tulajdonképpen a happeningből kinövő konceptualizmust képviselték ban az Iparterv székházban, a kiállítással egyidőben, de attól függetlenül három akciót mutatott be (Klipsz; Dirac a mozipénztár előtt; Sejtések = Három kvarkot Marke királynak) - kvantumfizikai asszociációkat keltő munkák/akciók - Erdély tudományos érdeklődése és igazságok keresése (az igazság áramlása motiválta a Dirac-ban; téridő, relativi táselmélet, kozmológia (végtelen problematikája) - Erdély: Tévedés (spiritiszta plazma = hazugság kihányása: Az ebéd (In memoriam Batu Kán) Szentjóby-val és Altorjay-val) - Szubverzív energiák, amelyek valahogy mégis Erdély és Szentjóby körül pulzáltak - a csoportnak kihívó figurája, végig abszolút negatív szemléletű marad - vérre menő pop art viták pl. Laknerrel - Majort faszcinálta viszont, hogy mindennapi dolgokról lehetett beszélni - Jovánoviccsal volt jó kapcsolatban (Major csodálta Jovánovics finom redőit, és a liliomos ifjúba csomagolt időtlen szépséget) - Jovánovics viszont megértette a Major megképezte borzalmat; a részeire szedett és felnagyított zsidó férfi-identitást; a zsidó önkép-kettősséget; antiszemita kiadványok zsidó-reprezentációi - Grafikai eszközeiben hihetetlen aprólékos; grafittal bonyolult plasztikai problémák/redők, erotikus ábrázolások pl. Schwarz Móric emlékezete, A helyzet szituálása: Mi is történt? Egy erőteljes és fiatal művészgeneráció lép aktív szakaszba, a festészet és szobrászat dimenziói kitágultak. Már az 1966-os Stúdiókiállításon színre lép egy fiatal generáció, amely addig teljesen ismeretlen és új lendülettel veti rá magát az egész modern képzőművészetre és a hazai realitások talajára ( a vállalható múltra Forgács Éva). Radikális volt és elementáris erejű; nem szakadt darabokra, mint az összes többi dekád. Addig is voltak jelentős és súlyos életművek, de az Ipartervnek sikerült behozni azt a húsz-harminc éves lemaradást, ami 1949-ben megszakadt (iránya megfordult; értékei anakronisztikusság váltak). Miért sikerülhetett ez nekik? Mert a zártságából adódóan mindenre figyeltek a múltban és a jelenben: Mi mindannyian az egész világot akartuk mondja Keserü Ilona. Körner Éva, a művészettörténész, barát és kortárs regisztrációja szerint itthon az izmusok, irányzatok tanulmányozása nyomán a minimal art nem csak kockát, hanem utcakövet (Pinczehelyi) vagy pszeudót (Pauer) termett. Az op art nem egyszerű kinetizmus, nagyvárosi vízió volt, hanem meditatív önépítkezés, egyfajta elzárkózás is a realitások elől. A szürrealizmus nem személyes élmény, hanem kollektív tapasztalatokra adott nyomott, nyomasztó válasz volt. A pop art a trivialitás eszközeit felhasználva politizált, szeretett, gyűlölt és kritizált (pl. Szentjóby New York-ban nem állíthatta volna ki magát mint élő szobrot (Légy tilos!). A land art a nagy dimenziók meghódításának lehetetlenségei; a nagy akciók rituális megidézése pl. Halász Károlynál: For Robert Smithson, Paksi Dunapart. De hiba lenne, ha nem említenénk meg az Iparterv szellemi közegében működő Pécsi Műhely land art értelmezéseit (Kismányoky Károly, Szíjártó Kálmán, Ficzek Ferenc, Pinczehelyi Sándor, Szelényi Lajos). A nyugati művészet eredményeinek tolmácsolásában fontos külföldi utazások, kapcsolatok, nemzetközi network alakult ki: (pl. Maurer, Keserü, Lakner Olaszország, ; Bak, Nádler Olasz-, Francia- és Németország, ; Csernus Párizs, majd 1964-ban emigrál; Jovánovics Bécsben és Párizsban tanul). Ez a generáció szinte minden árnyalatával együtt hozta be az éppen érvényes nemzetközi spektrumot, de írta közben a saját történetét is a méretek és a dimenziók kitágulásával. Az IPARTERV úgy működött, mint egy akol (Körner): egy szétirányuló, de ellenzéki, szándékaiban egybegyűjtő akol. Eseménytörténet: 1968 Molnár Sándor: A tiszta tér, kiállítás és manifesztum , Központi Fizikai Kutató Intézet Klub, Budapest (katalógus)

6 Textil falikép '68, - textil-forradalom; Attalai Gábor, Cságoly Klára, Fett Jolán, Hübner Jolán, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, Ernst Múzeum, Budapest Kassák Lajos emlékkiállítás, (Hommage á Kassák), István Király Múzeum, Székesfehérvár (katalógus) Az IPARTERV kortársi közege A kronológiákból és baráti közösségek, kapcsolatok hálójából kiderül, hogy az Iparterv nem elszigetelten működött. Kortárs csoportosulások és események: - SZÜRENON-csoport: a nonfiguráció és a szürrealizmus elveit és eszközeit közvetíti - Haraszty István korai mobiljai: lakatos-szobrász, autodidakta - Pauer Gyula; Türk Péter; Karátson Gábor; Csáji Attila; Csutoros Sándor) - Mozgás 70 kiállítás Pécs - R kiállítás - Pécsi Műhely Lantos Ferenc vezetésével (fotó alkalmazása, kísérlet a mozgás fázisok megragadására, kinetizmus, land art akciók) - Balatonboglári Kápolnatárlatok 1973-as bezárásukig szinte összefogja az elmúlt öt év történéseit Zárszó A sorra nyíló kiállítások, a neoavantgárd vizualitása és eredményei szétáradtak a magyar kultúrában, és szép lassan popularizálódtak. A hetvenes évek elejére az új gazdasági mechanizmus biztosította viszonylagos szabadságban ekkor változás állt be; a baloldali fordulat hatására a viszonylagos szabadság véget ért. Elhangzott Székesfehérváron, az Új Magyar Képtárban, január 13-án

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Korniss Dezső képei közt

Korniss Dezső képei közt GYŰJTŐK, GYŰJTEMÉNYEK Korniss Dezső képei közt A Merics-jelenség -ről fotó: Iványi Balázs Az Európai Utas meglátogatta Merics Imre tormási állaorvost, akinek a gyűjteményéből augusztus 17. és szeptember

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes

Koszta József ma élõ mûvészekig mint Ujházi Péter vagy Dienes 68 A MÛGYÛJTÉS SZEMÉLYES ETIKAI ÉS ESZTÉTIKAI VÁLASZTÁS EGY ADOTT KORBÓL Doszpod József mûgyûjtõvel Ébli Gábor beszélget Közel harminc éve gyûjt a huszadik századi magyar festészetbõl. Gyûjteményének íve

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08)

KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08) KIÁLLÍTÁSI KÉPRIPORT (KRITIKAI MINTÁK PÉCS ÉPÍTÉSZETE 98-08) A Kritikai minták címet viselő építészeti kiállítás 2008. december 29-én nyílt meg Pécsett, a Cella Septichora Látogató Központban. Az itt látható

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 104/1. Bada Dada (1963-2006) Bunkó Bandi bunkót baszna, ha

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Szakdolgozat = szakdolgozat BA, MA és osztatlan képzéses hallgatók szakdolgozati konferenciája

Szakdolgozat = szakdolgozat BA, MA és osztatlan képzéses hallgatók szakdolgozati konferenciája Szakdolgozat = szakdolgozat BA, MA és osztatlan képzéses hallgatók szakdolgozati konferenciája Az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet idén harmadik alkalommal biztosít bemutatkozási lehetőséget hallgatóinak

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 2012. ÁPRILIS RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK RÁKÓCZI-HÁZ 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. Tel.: 46/ 500-680 E-mail: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.hu Nyitva

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON TÁMOP TEMATIKA KOLLEKTÍV JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON Időpont: 2009. október 18. 10:00 16:00 Helyszín: Miskolci Galéria Minimális létszám:

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Pán-európai avantgárd

Pán-európai avantgárd ÉBLI GÁBOR Pán-európai avantgárd Pán Imre (1904-1972) újrafelfedezése Serge Charchoune: Kompozíció 8 x 22 cm, tusrajz Pán (eredeti nevén Mezei) Imre a huszadik század egyik legsokoldalúbb magyar művészeti

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

ÉLET KÉPEK 2008-ból XXVII. Magyar Sajtófotó KiállítáS. Magyar Nemzeti Múzeum március 20 április 26.

ÉLET KÉPEK 2008-ból XXVII. Magyar Sajtófotó KiállítáS. Magyar Nemzeti Múzeum március 20 április 26. Képben vagyunk! MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉLET KÉPEK 2008-ból XXVII. Magyar Sajtófotó KiállítáS HAtárnyitás 20 éve KÍSÉRŐ KIÁLLÍTÁS Magyar Nemzeti Múzeum 2009. március 20 április 26. Száz és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/327-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta/Karsai Ildikó Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: IV. Natura Marosmenti

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Mersits Piroska rajzai

Mersits Piroska rajzai GAÁL JÓZSEF SZORONGÓ ÁLMOK LÉTUDVARÁBAN Mersits Piroska rajzai Mersits Piroska művészetének alaphangulata a dermedt melankólia. Műveivel a bezárkózás áthatolhatatlan válaszfalai mögül üzeni, hogy nincs

Részletesebben

TolnaArt. Tolna megyei művészeti portál CsaTolna Lámpabolti Esték. TolnaArt 1/26

TolnaArt.  Tolna megyei művészeti portál CsaTolna Lámpabolti Esték. TolnaArt 1/26 www.tolnaart.hu Tolna megyei művészeti portál 2004.02.26. CsaTolna Lámpabolti Esték 1/26 Tartalom A kezdetek Kik készítik? Főbb területek Hogyan készül? Statisztikák Érdekes számok Kapcsolatok Más galériák

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig)

Rejtőzködő művészet. Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) Rejtőzködő művészet Nem hivatalos művészeti stratégiák 1949 1953 között, és a progresszív művészet útjai (kitekintéssel 1957-ig) PhD disszertáció tézisei Szeifert Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Kulturális és szórakoztató rendezvényeink képekben Fotó-és kézműves kerámia művészeti kiállítás, mely 2012. augusztus 19-től szeptember 23-ig látható a Bernáth Aurél Galériában. Fotó kiállítók: Deákné

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma 03 Gardonyi + Szabo.qxd 15.03.01 14:54 Page 19 Korunk médiuma A digitális kép nem egyszerûen az analóg kép számítógépes verziója, ugyanis az átültetés során megváltozik a kép kontextusa és potenciálja.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528.

Educatio 2013/4 Fehérvári Anikó: Szakiskolások rekrutációja. pp. 516 528. Szakiskolások rekrutációja Atársadalmat vizsgáló kutatók egyik célja annak meghatározása, hogy mely társadalmak nyitottabbak, illetve mekkora szerepet játszanak egy-egy társadalomban az öröklött (pl. család)

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben