AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ"

Átírás

1 AKNAI KATALIN AZ IPARTERV-GENERÁCIÓ Egy ilyen előadást a tényekkel szeretjük kezdeni, azok jelentik azt a szilárd támpontot, amellyel egy korszakot felfedezhetünk, ha nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy személyes élményekkel rendelkezünk. Az én generációmnak, közvetett, az objektivitás és szubjektivitás sajátos ötvözetét képező szerzett tudása van a hatvanas évekről, melyben vannak emlékek is. Úgy vettem észre, a tények viszont olyan számosak, hogy szinte elveszik benne az ember; nem véletlen, hogy a korszakot számba vevő kronológiák, eseménytörténetek értéke az utóbbi években nagyon megnőtt, a szakmai közeg részéről pedig egyre nagyobb az igény, hogy a mikrotörténelem, a különböző kapcsolatok rejtett és nyilvános hálózatainak felfejtésével, a művészetnek a társadalomban betöltött szerepével rekonstruálhatóvá váljon az időszak és a végső kérdés: kinek-minek az ügye a képzőművészet? Maga a korszak is árnyalásra szorul; bár az Iparterv kapcsán literálisan két évről van szó, a fogalom egy egész korszakot jelöl, egy olyan generációt, amely a nyolcvanas években is aktív és meghatározó jelentőségű, és amelynek akkor Pauer Gyula, Maurer Dóra, Deim Pál (és még nagyon sokan mások) éppúgy a reprezentánsai noha nem állítottak ki az Ipartervben. (Maurer Dóra elkészítette a hatvanas évek kronológiáját: Az közötti magyarországi avantgarde-művészet kronológia kísérlete címmel, mely felsorolja az összes fontos eseményt és szereplőt, és felbecsülhetetlen értékű dokumentum.) Legutóbb a Műcsarnok BBS 50 (a Balázs Béla Stúdió ötven éve) című kiállításán találkozhattunk az Iparterv generációval, a Nézetek című (1984) dokumentumfilmen keresztül. A Nézetek egy itt-ott képekkel és narrációval kiegészített beszélgetés, amelyből Beke László és Maurer Dóra rendezett csaknem egyórás filmet. Az anyagot március 21-én vették fel ahogy a filmben említik Jovánovics György lakásában, és 1986-ban mutatták be. A beszélgetés résztvevői: Németh Lajos, Körner Éva, Frank János, Sinkovits Péter, Kovalovszky Márta, Perneczky Géza valamint Beke László. A középpontban egy ma is aktuális téma áll: a korszerű művészet és a nemzeti művészet problémája ezen belül elsősorban a hatvanas évek. A téma elméleti és gyakorlati aktualitásán túl a film sajátos műfaja révén olyan gondolatok kapnak hangsúlyt, amelyeket az elmúlt évtizedek folyamán sokan és sokféleképpen leírtak, cikkekbe foglaltak és elmondtak, mégis úgy tűnik, mintha újra meg újra fel kellene fedezni őket. Az egyik ilyen gondolat a mai múltkonstrukciók egyik legfontosabb eleme lehetne: Kondor Béla szerepe a hatvanas évek magyar művészetében, az avantgárd és a neoavantgárd határán. Kondor aki majdnem bekerült az első Iparterv kiállításba ma a magyar kortárs képzőművészet múltjának egyik legellentmondásosabb személyisége, aki az avantgárdtól legalább annyira távoltartotta magát, mint saját korától; tehetségét, műveinek erejét csaknem mindenki elismeri, helyét szinte senki sem találja. Neve a beszélgetésben mindenekelőtt a gyökereit kereső magyar neoavantgárd kapcsán merül fel, amelyben Németh Lajos szerint különböző szemléletű alkotók működtek, akik a hagyományos művészet fogalmán, a klasszikus rendszeren belül gondolkodtak; ilyen volt Kondor mellett Lakner vagy Csernus is. Perneczky úgy vélte, hogy közülük Kondor ment a klasszikus gyökerek keresésében a legmesszebbre; ezzel összefüggésben Körner Éva Kondort egészen elképesztő embernek nevezi. Kondor helyének meghatározásától nehezen elválasztható kérdés a neoavantgárd tudatos ősválasztásának problémája: Bernáth Aurél, Kassák Lajos vagy Korniss Dezső szerepének újraértékelése, a kiesett idő kérdésének illetve a lemaradás mértékének tisztázása. Érdekes a filmben, ahogy Perneczky és Körner véleménye ütközik a nemzetközi viszonyítási pontjait kereső Iparterv-generáció információs forrásai tekintetében. Perneczky a hatvanas évek elejének zárt rendszerét említi, miközben a műcsarnoki francia könyvkiállítás szétkapkodott könyveinek szerepét fontosabbnak ítéli, mint Kassák közvetlen hatását. Körner viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a hatvanas évek elejétől kezdve a közvetlen vagy a személyes beszámolókon alapuló nyugat-európai élmények ennél már összehasonlíthatatlanul többet jelentettek. Érdekes ebből a szempontból az es műcsarnoki Vasarely tárlat szerepe: ezzel vajon valóban elérkezett-e a világ művészeti élvonala Budapestre? Ugyanebben az időben az egyetemes avantgárd problémákkal szembenéző Iparterves kiállítók akiket Sinkovits friss szemmel a korszak legkvalitásosabb művészei közül választott ki Németh Lajos szerint még mindannyian (klasszikus) értékstruktúrákban gondolkodtak, mégpedig a korszak más a neoavantgárdtól távolságot tartó, vagy mai perspektívából távolabbinak tűnő alkotóihoz, Schaár Erzsébethez, Ország Lilihez vagy éppen Kondor Bélához hasonlóan. A huszonöt évvel ezelőtti beszélgetésben felvetődött hasonlóság vagy az esetleges különbség mibenlétének kimutatása ma is érvényes feladat.

2 Szó esik még arról is, hogyan érik 1970-től kezdve az addig viszonylag szabadabban kezelt képzőművészeti élet képviselőit retorziók, és hogyan helyezik át jó néhányan tevékenységük súlypontját a zene (Új Zenei Stúdió), a színház (Keserü és Pauer díszletei) vagy éppen a film (Balázs Béla Stúdió) területére. Mélyi József írását idéztem a tranzit.hu-ról, és idézem még az írásra érkezett blogbejegyzést mint egy mai reflexiót: Bár nem néztem teljesen végig az idézett Nézetek c. beszélgetést, nagyon meglepett, hogy az Iparterv-centrikus neo-avantgárd kánon építése már a nyolcvanas évek közepén gőzerővel beindult. (Épp az új festészeti boom idején talán annak valamiféle ellensúlyozására.) Ráadásul ha jól emlékszem még Soros is támogatta a filmet! Innen nézve már nem meglepő, hogy az ipartervesek miként váltak hirtelen szent tehenekké a rendszerváltás után. Kondor emlegetése inkább csak Körner és Németh személyes utóvédharca lehetett. (Ha valaki, hát Kondor biztos megérdemelne egy Amerigo Tot-típusú kiállítást.) Múltkonstrukciók jövőképek Ha az előadás ötlete, mint Iparterv-generáció merült fel, akkor ehhez a történethez ugyancsak hozzátartoznak az utólagos emlékkiállítások, jubileumi tárlatok/rekonstrukciók, amelyek mind-mind az Iparterv köré szövődő legenda fontos elemei (a legenda ébrentartásának motivációi meg a mai napig a művészettörténet-írás forró, kritikára ingerlő pontjai, amelyek a 90-es évek generációs polarizációjához és a magyar művészet külföldi reprezentációjának problematikus megjelenéséhez vezettek.) Az emlékkiállítások sorában az egyik legfontosabb az IPARTERV című, amelynek a legfőbb érdekessége, hogy már abból a tíz éves távolságból két fiatal művészettörténész rekonstruálni akarja a múltat, mivel a fiatalabbak talán azt sem tudják, mi az Iparterv-generáció. A katalógus előszavában Beke László máris valamiféle nosztalgiáról beszél. Különben mit jubiláltok? kérdezte Konkoly Gyula, mikor felkérték a kiállításban való közreműködésben, mint aki maga sem tudja (vagy nem érdekli?), hogy az Iparterv idő közben legendává vált. A feledékenységtől függetlenül, ma is releváns a kérdés, hogy mindez mit jelent ma, és akkor, a mindenkori kortársaknak? Hegyi Lóránd, aki szintén írt tanulmányt a jubileumi katalógusba, kiemelkedő jelentőségű eseménynek tartja a kiállításokat. Ő maga nem volt jelent, de fontosnak tartja összefoglalni mit jelentett ez az akkori húszévesek számára. A neoavantgárd legjobbjai erős és fontos művekkel jelentek meg a két kiállításon. Utólagos konstrukció a generáció kifejezés is, ami éppen közöttünk született meg... mely nem szorítkozik csupán két kiállításra, ezek résztvevőire, hanem ennél sokkal többet kíván magába foglalni: azt az egész történelmi korszakot, mely számunkra az IPARTERV-kiállításokkal vette kezdetét. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha nem ugyanazokat a képeket látná Beke és Hegyi: Az Iparterv-generáció (...) egy sajátos, új objektivitás jegyében kristályosodik ki.... sokrétű kategória, melyet a következő jelzőkkel kisérlek meg konkretizálni: egzakt, plasztikus, kemény, hűvös, tárgyszerű, tényszerű, direkt, intenzív, radikális, provokatív, expanzív, picturesque-ellenes, story-ellenes, szimbólum-ellenes, parabolikus, érzelemmentes, anti-expresszív. (idézet a katalógusból) Hegyi jól látja, hogy a színek emancipációja, a felületek tárgyszerűsége, a tárgyak tárgy- és tényszerűsége új elemként kerül be a vizuális készletbe, az viszont érdekes, hogy nem veszi észre a művek szenvedélyességét, erejét. Hosszú ideig két generációs legenda találkozik össze a művészettörténet boncasztalán: a régi (Kassák-Korniss-Veszelszky) és az új (Iparterv-generáció). (Kassák és Korniss apa szerepei közvetlen tanácsadók. Keserü Ilona például a festés legapróbb, gyakorlati kérdéseit, a festék és vászonválasztást rendszeresen a maximalizmusáról híres Kornissal beszélte meg.) Talán nem is szigorúan művészeti belügy, hogy az Iparterv-legendát mi táplálja? A hatalommal szembeni oppozíciós helyzete feltétlenül ez napjainkban különösen közelebbi vizsgálatra szorulna. Ha a korszak eseménytörténetét nézzük, művészeket és eseményeket (kiállítások, akciók, rendezvények, alternatív helyszínek) találunk a legkülönfélébb kiállítóhelyeken. Az idő és a hely: Magyarország. A Kádár-kor kultúrpolitikájának árnyékában és ellenében Körner Éva szavaival virágzó varázslatos, egyszeri (nagyszerűségében egyszeri) időszak, amit röviden hatvanas éveknek nevezünk, és ami eszmeiségében ennél az időhatárnál többet jelent, és amely egy sajátos minőségű, teljesen új de nem előzmények nélküli magyar művészetet teremtett. És talán nem mellékesen szól arról az egyszerre befelé és kifelé irányuló figyelemről, amellyel a magyar művészet a múltat és a jelent pásztázza és egy kivételes pillanatban szinkronba hozza. (Körner Éva) Ha az Ipartervet nézzük, akkor valójában csak két évről van szó; de a tágabb értelemben vett jelenség nem gyökértelen, kontextus nélküli és magában való.

3 A művek közvetítő szerepe mellett az igen vitatott Hatvanas évek című kiállítás (Magyar Nemzeti Galéria, 1991) katalógusának kritikái olvasandók (Körner Éva, Forgács Éva, György Péter, P. Szűcs Julianna, Mezei Ottó tollából). Az Iparterv-kiállítások nem izolált szellemi környezetben jelentek meg. A kiállítók viszonya az akkori jelenkori művészethez és egymáshoz sokkal átjárhatóbb, közvetlenebb volt, mint az a puszta tényekből kiderül: ezt mutatja az idősebb és fiatalabb nemzedék közös kiállítása a Műszaki Egyetem Vásárhelyi Kollégiumában (Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Veszelszky Béla, Bak Imre, Csiky Tibor, Hencze Tamás, Tót Endre). Első Iparterv-kiállítás Csoportkép hölggyel A progresszív művészet kiállítási gyakorlatai az aczéli 3T idején: a progresszív művészetnek korlátozott kiállítási lehetőségei voltak (szemben a Lektorátus által engedélyezett, anyagilag támogatott hivatalos tárlatokkal). A helyzet liberalizálódott némiképp, amikor tűrt kategóriájú művészek önköltséges tárlatokat rendezhettek pl. lakásban, műteremben, klubban stb. Önköltséges (azaz anyagilag nem támogatott) kiállításokat lehetett rendezni például a Fényes Adolf teremben, ahol több ipartervesnek volt előzőleg egyéni kiállítása (Keserü, Jovánovics, Nádler). Miután Sinkovits már néhány klubkiállítást is szervezet (zsűri nélkül igaz, a nyilvánosság kizárásával, melyeket nem lehetett hirdetni, promotálni), nagy jelentősége van, hogy nem egy félreeső klub/magánlakás tere, hanem egy állami vállalat, az Iparterv Székház kultúrterme adott otthont a kiállításnak az is igaz, hogy csak három napra. Az eseményt professzionális módon dokumentálták: meghívó, plakát, katalógus készült, amely újszerű, professzionális hozzáállást előlegezett meg (kifejezetten nyugatias szemlélet volt). A kiállítás meghívója, az Iparterv kiállítás egyik emblematikus dokumentuma, egy fotó, amit Lakner László budai műtermének erkélyén Baranyay András készített több változatban, az amúgy is baráti-rivális versengésben lévő vidám, fiatal művészekről. A képen első pillantásra is látszik, hogy az itthon jelentkező neoavantgárd élcsapatot, akárcsak nagy elődjét, a férfi művészek dominanciája jellemzi. Ha a képet alaposabban megfigyeljük, nemcsak azt láthatjuk, hogy Keserü Ilona az egyetlen nő köztük, hanem azt is, hogy alakja nem valós időben, hanem montázsként, utólagos applikációként van jelen. A jelenség megvitatása, úgy érzem, újabb előadást érdemelne. A kiállítás résztvevői: Bak Imre, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Jovánovics György, Keserü Ilona, Konkoly Gyula, Lakner László, Molnár Sándor, Nádler István, Siskov Ludmil, Tót Endre. Sinkovits Kondort is meg akarta hívni (mint ellenállót és tekintélyt, noha stilárisan, látszólag semmi köze nem volt a csoporthoz). A kiállítás december 12-én nyílt meg. Sinkovits Péter a katalógus előszavában a világ legjobb avantgarde irányzataihoz való kapcsolódásról beszél. Szinte kizárólag a lírai és geometrikus absztrakció képviselő, illetve a pop arthoz közelítő figuratív kísérletek szerepeltek. Maga a kiállítási atmoszféra is felidézhetetlenül újszerű volt: lebegő szobrok, agresszív tárgyak, nagy színes felületek, szabad gondolatok kötetlen iránya szabta meg a szemlélést. A kortárs kritika a hagyományokhoz való viszonya és a szabadság-problematikája miatt neoavantgárdnak nevezi a generációt. Az alábbiakban a művészeket mutatom be vázlatos hívószavak és képek segítségével: - Geometrikus absztrakció - Még Amerikában is eleven stílusirányzat - Hard edge vásznak - A geometriába oltott, folklórra utaló formakincs ld. még Keserü - Zuglói Kör magjához tartozó művészek - Op artos felületek - A düsseldorfi Gruppe Zero csoporthoz áll közel; fény-kinetika - Nem tipikus op art festő: nem első sorban optikai illúziókra, hanem azok megfestésére törekszik, festőhengerrel, automatikusan-demokratikusan teríti a festéket - Szabályos struktúrák

4 - arte povera - Az első objektek megszületése (csúnya mer lenni, felkavaró, szándékosan elbizonytalanító) - Pop art-os combine painting-ek (anyagapplikációk) Pl. Ketrec c. kép: olaj-vászon rendhagyó használatán ironizál - Kizárólagos anyaga: gipsz. Technikája: lenyomatkészítés; különbözé részlet-lenyomatokból teljes szobrot készít - nem popos realizmus (mint George Segal például) - nem embereket látunk, hanem burkolatokat, héjazatokat - az arc öntőformája sem emberi/élő, hanem tanulmányfejekről mintázott - minden állítás azonnal idézőjelbe kerül, semmi nem az, aminek gondolnánk - ellentmondások/elbizonytalanítás/rögzítetlenség: alak, test, bőr - klasszikus szobrászatnak tűnő environmentális figurák a szobrászatnak ellentmondó elvekkel - A leginkább franciás - Kalligráfia, tasizmus, expresszivitás - Mindig spontán; maszatol; üres firkák tarkítják a felületet - Montázsszerű felépítés: betűk, sablonok kerülnek a képre - Az egyik legmarkánsabb festői életmű - Nagyon megdolgozott, kiérlelt, Alternatív képzés stb. Oloszország Martyn Korniss - Gesztus és geometria szimultaneitása és kettőssége - Néprajzi gyűjtőszenvedély - Barokkos formatanulmányok - Lírai monokróm - Többrétegű feliratok, palimpszesztfal-szerű képépítés - Leginkább popos művészek - Információáramlás; nemzetközi network - Eklekticizmus - Lakner polit-art-os stílusa - Fotó szerepe Második Iparterv-kiállítás október 24-én nyílt meg. A tárlatot a lektorátus által lezsűriztették (ez az elvszerű működésre utal). Nem volt megnyitóbeszéd csak Konkoly gézzel bepólyált jégtömbje, az Emlékmű szolgált megnyitó eseményként. (A gusztustalan installációt a megnyitó után el kellett távolítani). A kiállítás rendezett mederben zajlott, pedig bizonyos értelemben kockázatosabb volt, mint az előző. Mindenki változott valamennyit. Friss helyzetjelentés volt az aktuális tendenciákról. Új irányzatok, új tagok kerültek be a kiállításba: Lakner pop-ból kinövő hiperrealizmussal pl. Száj, amely nagyításban különös tájképpé transzponálódik Szentjóby Tamás, aki belátta nem szabad lekésnie a történelmet (Perneczky) provokatív élű objektművészetet mutatott be: Ólomfütykös mint új mértékegység; Hűlő víz (az olvadás szlogenjével

5 szembeállított, negatív töltetű politikai utalás) tulajdonképpen a happeningből kinövő konceptualizmust képviselték ban az Iparterv székházban, a kiállítással egyidőben, de attól függetlenül három akciót mutatott be (Klipsz; Dirac a mozipénztár előtt; Sejtések = Három kvarkot Marke királynak) - kvantumfizikai asszociációkat keltő munkák/akciók - Erdély tudományos érdeklődése és igazságok keresése (az igazság áramlása motiválta a Dirac-ban; téridő, relativi táselmélet, kozmológia (végtelen problematikája) - Erdély: Tévedés (spiritiszta plazma = hazugság kihányása: Az ebéd (In memoriam Batu Kán) Szentjóby-val és Altorjay-val) - Szubverzív energiák, amelyek valahogy mégis Erdély és Szentjóby körül pulzáltak - a csoportnak kihívó figurája, végig abszolút negatív szemléletű marad - vérre menő pop art viták pl. Laknerrel - Majort faszcinálta viszont, hogy mindennapi dolgokról lehetett beszélni - Jovánoviccsal volt jó kapcsolatban (Major csodálta Jovánovics finom redőit, és a liliomos ifjúba csomagolt időtlen szépséget) - Jovánovics viszont megértette a Major megképezte borzalmat; a részeire szedett és felnagyított zsidó férfi-identitást; a zsidó önkép-kettősséget; antiszemita kiadványok zsidó-reprezentációi - Grafikai eszközeiben hihetetlen aprólékos; grafittal bonyolult plasztikai problémák/redők, erotikus ábrázolások pl. Schwarz Móric emlékezete, A helyzet szituálása: Mi is történt? Egy erőteljes és fiatal művészgeneráció lép aktív szakaszba, a festészet és szobrászat dimenziói kitágultak. Már az 1966-os Stúdiókiállításon színre lép egy fiatal generáció, amely addig teljesen ismeretlen és új lendülettel veti rá magát az egész modern képzőművészetre és a hazai realitások talajára ( a vállalható múltra Forgács Éva). Radikális volt és elementáris erejű; nem szakadt darabokra, mint az összes többi dekád. Addig is voltak jelentős és súlyos életművek, de az Ipartervnek sikerült behozni azt a húsz-harminc éves lemaradást, ami 1949-ben megszakadt (iránya megfordult; értékei anakronisztikusság váltak). Miért sikerülhetett ez nekik? Mert a zártságából adódóan mindenre figyeltek a múltban és a jelenben: Mi mindannyian az egész világot akartuk mondja Keserü Ilona. Körner Éva, a művészettörténész, barát és kortárs regisztrációja szerint itthon az izmusok, irányzatok tanulmányozása nyomán a minimal art nem csak kockát, hanem utcakövet (Pinczehelyi) vagy pszeudót (Pauer) termett. Az op art nem egyszerű kinetizmus, nagyvárosi vízió volt, hanem meditatív önépítkezés, egyfajta elzárkózás is a realitások elől. A szürrealizmus nem személyes élmény, hanem kollektív tapasztalatokra adott nyomott, nyomasztó válasz volt. A pop art a trivialitás eszközeit felhasználva politizált, szeretett, gyűlölt és kritizált (pl. Szentjóby New York-ban nem állíthatta volna ki magát mint élő szobrot (Légy tilos!). A land art a nagy dimenziók meghódításának lehetetlenségei; a nagy akciók rituális megidézése pl. Halász Károlynál: For Robert Smithson, Paksi Dunapart. De hiba lenne, ha nem említenénk meg az Iparterv szellemi közegében működő Pécsi Műhely land art értelmezéseit (Kismányoky Károly, Szíjártó Kálmán, Ficzek Ferenc, Pinczehelyi Sándor, Szelényi Lajos). A nyugati művészet eredményeinek tolmácsolásában fontos külföldi utazások, kapcsolatok, nemzetközi network alakult ki: (pl. Maurer, Keserü, Lakner Olaszország, ; Bak, Nádler Olasz-, Francia- és Németország, ; Csernus Párizs, majd 1964-ban emigrál; Jovánovics Bécsben és Párizsban tanul). Ez a generáció szinte minden árnyalatával együtt hozta be az éppen érvényes nemzetközi spektrumot, de írta közben a saját történetét is a méretek és a dimenziók kitágulásával. Az IPARTERV úgy működött, mint egy akol (Körner): egy szétirányuló, de ellenzéki, szándékaiban egybegyűjtő akol. Eseménytörténet: 1968 Molnár Sándor: A tiszta tér, kiállítás és manifesztum , Központi Fizikai Kutató Intézet Klub, Budapest (katalógus)

6 Textil falikép '68, - textil-forradalom; Attalai Gábor, Cságoly Klára, Fett Jolán, Hübner Jolán, Szenes Zsuzsa, Szilvitzky Margit, Ernst Múzeum, Budapest Kassák Lajos emlékkiállítás, (Hommage á Kassák), István Király Múzeum, Székesfehérvár (katalógus) Az IPARTERV kortársi közege A kronológiákból és baráti közösségek, kapcsolatok hálójából kiderül, hogy az Iparterv nem elszigetelten működött. Kortárs csoportosulások és események: - SZÜRENON-csoport: a nonfiguráció és a szürrealizmus elveit és eszközeit közvetíti - Haraszty István korai mobiljai: lakatos-szobrász, autodidakta - Pauer Gyula; Türk Péter; Karátson Gábor; Csáji Attila; Csutoros Sándor) - Mozgás 70 kiállítás Pécs - R kiállítás - Pécsi Műhely Lantos Ferenc vezetésével (fotó alkalmazása, kísérlet a mozgás fázisok megragadására, kinetizmus, land art akciók) - Balatonboglári Kápolnatárlatok 1973-as bezárásukig szinte összefogja az elmúlt öt év történéseit Zárszó A sorra nyíló kiállítások, a neoavantgárd vizualitása és eredményei szétáradtak a magyar kultúrában, és szép lassan popularizálódtak. A hetvenes évek elejére az új gazdasági mechanizmus biztosította viszonylagos szabadságban ekkor változás állt be; a baloldali fordulat hatására a viszonylagos szabadság véget ért. Elhangzott Székesfehérváron, az Új Magyar Képtárban, január 13-án

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE

MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE MÉLYI JÓZSEF MIT KEZDJÜNK A 80-AS ÉVEKKEL? AZ ÚJ SZENZIBILITÁS MAI MEGÍTÉLÉSE Amikor a mai előadás tárgyának az új szenzibilitást választottam, szándékosan meg akartam küzdeni ezzel a témával, mert számomra

Részletesebben

PÁRHUZAMOS KRONOLÓGIÁK FELKÉRÉS

PÁRHUZAMOS KRONOLÓGIÁK FELKÉRÉS PÁRHUZAMOS KRONOLÓGIÁK FELKÉRÉS A "Kiállítások láthatatlan története" címő együttmőködés keretében, 2009 májusában egy archívum-kiállítást szervezünk a Laborba, mely nemzetközi kontextusba kívánja helyezni

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

2008_ 6. ISSN 1216-8890 880 Ft. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t

2008_ 6. ISSN 1216-8890 880 Ft. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t _ 6 ISSN 1216-8890 880 Ft k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t t r a n s a r t e x p r e s s ²²²²²²²²²²²²²² 6 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²²²²²² MAGYARORSZÁG

Részletesebben

2010_ 01. ISSN 1216-8890 880 Ft

2010_ 01. ISSN 1216-8890 880 Ft 2010_ 01 ISSN 1216-8890 880 Ft k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 1 0 / 1 MAGYARORSZÁG Lakner Antal INERS HAPTIKOS KISTEREM www.kisterem.hu Budapest V., Képíró u. 5.

Részletesebben

AR CADIA. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei. Válogatás a tudományos napok előadásaiból

AR CADIA. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei. Válogatás a tudományos napok előadásaiból AR CADIA 2013. november, különszám A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei Válogatás a tudományos napok előadásaiból AR CADIA A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti

Részletesebben

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft XXI. évf. 4. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 695 Ft A szabadság felé az Iparterv Csoport A konstruktív Fibonacci Gyűjtők, vásárok, mecénások A piktúra boncterme a Voyager fedélzetén Isten

Részletesebben

Művek / Works 1975 2006

Művek / Works 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Birkás Ákos Művek / Works 1975 2006 Werke 1975 2006 Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, 2006 Tartalom

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015.

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 1. szám 2015. március június Sors és jelkép Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. Élmény! Minden tekintetben. MÜPA-BÉRLETEK

Részletesebben

A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása

A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása DLA értekezés Nemes Csaba Témavezető: dr. habil Beke László CSc egyetemi tanár Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon

A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon Nagy Kristóf A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon A nyolcvanas évek második felének tendenciái A tanulmány a szerző szakdolgozatának átdolgozott változata: Nagy Kristóf (2013):

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin Főszerkesztő:

Részletesebben

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Mielőtt a konceptuális művészeről beszélnék, szeretném tisztázni

Részletesebben

695 ft. 2012. június XXIII. évf. 6. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 06

695 ft. 2012. június XXIII. évf. 6. szám. www.uj-muveszet.hu. újművészet 2012 06 695 ft 2012. június XXIII. évf. 6. szám újművészet 2012 06 www.uj-muveszet.hu Grafitness Hamburger műanyagból: CLAES OLDENBURG Macik a köbön: KELEMEN KÁROLY A fiúk a bányában dolgoznak: BÖRÖCZ, GERBER,

Részletesebben

ASZALÓS ENDRE FÓTH ERNÔ

ASZALÓS ENDRE FÓTH ERNÔ FÓTH ERNÔ Aszalós Endre FÓTH ERNÔ Aszalós Endre FÓTH ERNÔ Feleségemnek, Tündének; Kornélia lányomnak, Csongor fiamnak BEVEZETÔ A huszadik század második felében és jelenünkben nemzeti képzômûvészetünk

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

ART LIMES DIKTATÚRA ÉS MÛVÉSZET 2. 2004.2 TATABÁNYA

ART LIMES DIKTATÚRA ÉS MÛVÉSZET 2. 2004.2 TATABÁNYA ART LIMES DIKTATÚRA ÉS MÛVÉSZET 2. 2004.2 TATABÁNYA TARTALOM II. RÉSZ REPREZENTÁCIÓK, ÁBRÁZOLÁSOK 5 Pogány Gábor: Szocialista realizmus, szocreal. Új Magyar Mûvészet 1950 1955 18 Tereza Peti kova: A csehszlovák

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Passuth Krisztina egyetemi tanár A bizottság tagjai: Dr. Kelényi

Részletesebben

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS

KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS KORUNK XXXV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1976. AUGUSZTUS FURDEK MÉTYÁS Az idő nekünk dolgozik 561 MURADIN JENŐ A Barabás Miklós Céh történetéhez 564 LIVIU VĂCARIU Brâncuşi és az örök emberi értékek (Kántor Erzsébet

Részletesebben

Kritikák és méltatások időrendben

Kritikák és méltatások időrendben Kritikák és méltatások időrendben 1. Magyari Lajos: Megszólal a fém Kovács Géza számára a fém "megszólalt", cselekvésre és töprengésre indította. Megérezte, a formákon, a fém lelkét is, viselkedésének,

Részletesebben

iii. évfolyam 2 3. szám Hungarian Edition 13. 2014/02 03. 1200 Ft 977 2063 232001 13 a világ vezető művészeti magazinja

iii. évfolyam 2 3. szám Hungarian Edition 13. 2014/02 03. 1200 Ft 977 2063 232001 13 a világ vezető művészeti magazinja 13. Hungarian Edition iii. évfolyam 2 3. szám 977 2063 232001 13 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/02 03. 1200 Ft performanszművészet szirtes jános Az ebéd (in memoriam Batu kán) Tel

Részletesebben

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6.

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6. 15. Hungarian Edition iii. évfolyam 6. szám 977 2063 232001 15 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/06. 695 Ft köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám Ingyenes Kiállítási Magazin 2014. június szeptember IV. évfolyam 2. szám Toulouse-Lautrec világa Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. Toulouse- Lautrec: Angol úr a Moulin Rouge-ban A JÖVÔ

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj

Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj XX. évf. 9. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Manhattan ritmusa Sean Scully IV. Prágai Biennále Kezdőtőke Diploma 2009 Az Essl-díj és a Derkovits-ösztöndíj Szurcsik József H U N G A R

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

PETŐCZ ANDRÁS. Dimenzionista művészet

PETŐCZ ANDRÁS. Dimenzionista művészet PETŐCZ ANDRÁS Dimenzionista művészet petocz-dimenzionista4_korr7.indd1 1 2010.03.10. 8:21:06 petocz-dimenzionista4_korr7.indd2 2 2010.03.10. 8:21:07 PETŐCZ ANDRÁS Dimenzionista művészet Tamkó Sirató Károly

Részletesebben