Előszó az abortuszról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó az abortuszról"

Átírás

1 Előszó az abortuszról Magyarországon ma minden harmadik várandósság végződik abortusszal [1]. A pontos százalékarány az Európai Unió tagországai között a 3., világviszonylatban a 8. legmagasabb [2]. Az abortuszt jogszerűvé tevő első rendelet kihirdetése óta [3] Magyarországon a megfogant gyermekek 44%- át, összesen mintegy gyermeket abortáltak el [4]. Azonos idő alatt a megszületni engedett gyermekek száma közel [4] volt. A magyarországi abortuszok 97%- át azért végzik el, mert az állapotos nő a kötelező indoklásában súlyos válsághelyzetre hivatkozik [5]. Az abortuszok 3%- a történik a fennmaradó három indok valamelyike alapján: az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok áll fenn; a magzat súlyos fogyatékosságban vagy károsodásban szenved; a fogantatás bűncselekmény következménye. A súlyos válsághelyzet törvényi meghatározása logikailag hibás, fogalmi elemeiben alkalmazhatatlanul általános [6]. Az anya súlyos válsághelyzete (az egyetlen) olyan indok, amelyet az abortuszt engedélyező egészségügyi szolgálat az anya önbevallására hagyatkozva, a válsághelyzet mibenlétének vagy jellegének ismerete nélkül köteles elfogadni [7,8]. Az önbevallás megalapozottságának előzetes vagy utólagos vizsgálatát a jogszabályok részben nem teszik lehetővé [7], részben nyíltan megtiltják [8]. E körülményeket a magyar Alkotmánybíróság ban alkotmányellenesnek minősítette [9]. Az alkotmányjogi kifogásokat a törvényhozók mostanáig nem orvosolták. Az abortusz engedélyezési folyamatában az apának érdemi szerepe nincs, az abortusz az ő tájékoztatása nélkül is kivitelezhető. Az érvényes jogszabályok és gyakorlat az anya önrendelkezési jogát a várandósság ideje alatt korlátlanul fölé helyezik a gyermek életéhez való jogának [9], valamint az apa gyermekéhez fűződő jogainak [10]. A világ legnagyobb egy főre jutó bruttó nemzeti össztermékével bíró országaiban, a Magyarországéhoz hasonló jogi szabályozás mellett, ma minden negyedik vagy ötödik megfogant gyermek élete végződik abortusszal (pl. Norvégia [11], USA [12]). Azon európai országok állampolgáraira, ahol a jogszabályok nem teszik lehetővé az abortuszt az anya súlyos válsághelyzetére hivatkozással, ez az arány minden huszadik* (Írország [13]), minden nyolcvanadik** (Málta [14]), illetve minden hatszázadik (Lengyelország [15]). Az abortusz törvényes lehetőségeinek szűkítése valószínűsíthetően megnöveli a törvénytelenül vállalt abortuszok, és az ennek következtében sérülő anyák számát. Ennek kevés dokumentált példája közül a leghivatkozottabb (pl. [16]) a Romániában között hatályos Decree 770 törvény [17], amely egyszerre tiltotta be az anya döntésére végzett abortuszt és valamennyi fogamzásgátló eszközt. A hatályos időszakban évente fővel nőtt az abortusz következtében elhunyt anyák száma [16]. Az élveszületett gyermekek száma ezalatt évi rel nőtt meg [18]. A szigorítás egy év alatt 78%- ról 28%- ra csökkentette az abortusszal végződő várandósságok arányát, a törvény hatályon kívül helyezésekor ugyanez az arány egy év alatt 34%- ról 76%- ra nőtt fel [18]. Magyarországon az anya súlyos válsághelyzete indokával naponta több, mint 100 megfogant gyermek életének vetnek véget abortusszal [1,3], a magyar állam együttműködésével.

2 Hivatkozások [1] hungary.html Tárolt változat: [2] Tárolt változat: [3] 1043/1956. számú minisztertanácsi rendelet; Kihirdetve: június 4- én. [4] Lásd : Tárolt változat: [5] (1.9. táblázat) Tárolt változat: [6] Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz. (1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről, 5. (2) pont) Tárolt változat: [7] évi LXXIX. törvény, 12. (6) pont; Tárolt változat: [8] 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet, 9. (2) pont; Tárolt változat: [9] 48/1998. (XI. 23.) AB Határozat; Tárolt változat: [10] évi 10. törvényerejű rendelet az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény alapján; IV. rész, 16. Cikk 1/d) e) és f) pontjai Tárolt változat: [11] norway.html Tárolt változat: [12] unitedstates.html Tárolt változat: [13] ireland.html Tárolt változat: *Az ír állampolgár anyákra az adatbázisban szereplő valamennyi abortuszt külföldön végezték el. [14] malta.html Tárolt változat: **A máltai állampolgár anyákra az adatbázisban szereplő valamennyi abortuszt külföldön végezték el. [15] poland.html Tárolt változat: [16] az- abortuszrol/tevhitek- es- tenyek- az- abortuszrol Tárolt változat: [17] Tárolt változat: [18] romania.html Tárolt változat:

3 Állampolgári kiáltvány Alulírott Raffai Péter a továbbiakban az alábbi célok megvalósítása mellett kötelezem el magam. Jogszabályreform 1. Érvényt kívánok szerezni a magyar Alkotmánybíróság 48/1998. (XI. 23.) számú határozatának [1]. A határozat kimondja, hogy a jogalkotónak meg kell szüntetnie a magzati élet kiszolgáltatottságát, amelyet az évi LXXIX. törvény [2], valamint a 32/1992. (XII. 23) NM rendelet [3] okoz azáltal, hogy súlyos válsághelyzetre hivatkozással korlátlanul teszik lehetővé az abortuszt. A törvényt a évi LXXXVII. törvény [4], a rendeletet pedig a 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet [5] módosította. Az AB alkotmányjogi kifogásait érdemben ezek egyike sem orvosolta. A jogalkotó alkotmányellenes mulasztást követ el akkor, amikor sem a súlyos válsághelyzet ellenőrizhetőségéről nem rendelkezik, sem új szabályozással nem szünteti meg a törvénnyel való szabad és korlátlan visszaélés lehetőségét. A határozat értelmében a jogalkotó továbbra is nyílt alkotmánysértést követ el azzal, hogy a súlyos válsághelyzet vizsgálhatóságát a 32/1992. (XII. 23) NM rendelet 9. (2) pontjában nyíltan megtiltja. 2. El kívánom érni, hogy az anya súlyos válsághelyzetére hivatkozást töröljék az abortusz lehetséges indokai közül. Ez jogszabályi módosítások tekintetében a következőket jelenti. Az évi LXXIX. törvényből [2] töröljék a következő pontokat: 5. (2), 6. (1)/d, 12. (6); valamint módosítsák a törvény 5. (1) pontját a következőkre: "A terhesség csak veszélyeztetettség esetén, az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg." A 32/1992. (XII. 23) NM rendeletből [3] töröljék a következőket: a 4. számú melléklet A/1. jelű kérőlap első mondatából az "és d)" rész, valamint a 3. pontból a "*súlyos válsághelyzet" rész; az A/2. jegyzőköny első mondatából az "és d)" rész, valamint a 4/a. számú melléklet egésze. Egyúttal valamennyi jogszabályból töröljék az esetlegesen előforduló hivatkozásokat is a felsoroltakra.

4 Normareform 3. El kívánom ismertetni az apák és anyák egyenlő jogát a döntésre a közös gyermekeik sorsát érintő kérdésekben. E célkitűzés keretében a) fel kívánom hívni a figyelmet a törvényes apák anyákkal szembeni kiszolgáltatottságára és hátrányos megkülönböztetésére a terhességmegszakítás joggyakorlatában; b) érvényt kívánok szerezni az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény [6] IV. rész, 16. Cikk 1/d) e) és f) pontjainak a terhességmegszakítás jogi szabályozásában és gyakorlatában; c) érvényt kívánok szerezni az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény [6] I. rész, 5. Cikk pontjainak, annak érdekében, hogy minden formájukban megszűnjenek azok az előítéletek és gyakorlatok, amelyek a gyermeket az anya birtoktárgyának tekintik, valamint amelyek az abortuszt az állapotos nő kizárólagos döntési körébe utalják. 4. El kívánom ismertetni az apák és anyák egyenlő felelősségét a közös gyermekeik sorsát érintő döntésekben. E célkitűzés keretében a) fel kívánom hívni az apák figyelmét a felelősségükre a terhességmegszakítás döntési folyamatában; b) el kívánom érni, hogy az anya és apa egyenlő felelőssége érvényesüljön a terhességmegszakítás jogi szabályozásában és gyakorlatában; c) érvényt kívánok szerezni az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény [6] I. rész, 5. Cikk pontjainak, annak érdekében, hogy minden formájukban megszűnjenek azok az előítéletek és gyakorlatok, amelyek a gyermeket az anya birtoktárgyának tekintik, valamint amelyek az abortuszt az állapotos nő kizárólagos döntési körébe utalják. Anya- és gyermekvédelem 5. Minden lehetséges eszközzel segíteni kívánom az anyákat, hogy társadalmi vagy megélhetési okok miatt ne kényszerüljenek a várandósságuk megszakítására. 6. Felül kívánom vizsgálni az anya- és gyermekvédelem, az örökbefogadás, és az intézményi gyermekgondozás gyakorlatát, és szükség esetén elő kívánom segíteni, hogy ezek az abortusszal szemben méltányos alternatívát jelentsenek.

5 Az elkötelezettségemet a felsorolt célok mellett a szerzett ismereteim alapján, szabad akaratomból, a lelkiismereti meggyőződésemet követve vállalom. A célok megvalósításában az igazságkeresés, az igazságkövetés, és a jobbító szándék motivál. A motivációimnak megfelelően a célok megváltoztatását fenntartom, ha a józan belátás vagy méltányosság erre indít. A célok megvalósításában tettben, szóban, és szándékban egyaránt tartózkodni kívánok a kényszerítés és erőszak minden formájától. A célok megvalósításának eszközeiként a meggyőzést, a személyes áldozatvállalást, és a korlátlan együtt- nem- működést választom. Raffai Péter Kelt: szeptember Hivatkozások [1] 48/1998. (XI. 23.) AB Határozat; Közzétéve a Magyar Közlöny évi 105. Számában; Budapest, ; Tárolt változat: [2] évi LXXIX. törvény; Tárolt változat: [3] 32/1992. (XII. 23) NM rendelet; Tárolt változat: [4] évi LXXXVII. törvény; Tárolt változat: [5] 18/2000. (VI. 29.) EüM rendelet; Tárolt változat: [6] évi 10. törvényerejű rendelet az december 18- án New Yorkban elfogadott nemzetközi egyezmény alapján; Kihirdetve: 1982.V.30.; Tárolt változat:

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

GYÁMOLTALAN ÉLETEK, AVAGY A CSECSEMŐGYILKOSSÁG ÉS AZ ABORTUSZ ÖSSZE-

GYÁMOLTALAN ÉLETEK, AVAGY A CSECSEMŐGYILKOSSÁG ÉS AZ ABORTUSZ ÖSSZE- TANULMÁNYOK GÁLICZ BOGLÁRKA GYÁMOLTALAN ÉLETEK, AVAGY A CSECSEMŐGYILKOSSÁG ÉS AZ ABORTUSZ ÖSSZE- HASONLÍTÁSA A BÜNTETŐJOGBAN 1. BEVEZETÉS aki nem akar gyermekeket nevelni, mi köze annak a mi jövendőnkhöz?

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Sajtóhírekből 1 értesültem arról, hogy szülei Agárdon halálra éheztették másfél

Részletesebben

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek

ALKOTMÁNYJOG Mintatételek dr. Csink Lóránt ALKOTMÁNYJOG Mintatételek Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2010. Alkotmányjog mintatételek 2010. 1/18 dr. Csink Lóránt Alkotmányjog mintatételek Novissima Kiadó, 2010.

Részletesebben

A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ

A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ A PACEM IN UTERO EGYESÜLET BEADVÁNYA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ TISZTELT ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG! A Pacem in Utero Egyesület (képv.: dr. Jobbágyi Gábor és dr. Paksy Mária társelnökök, 3515 Miskolc- Egyetemváros,

Részletesebben

ÖNRENDELKEZÉS HOL HÚZÓDNAK A HATÁROK HATÁRAI?

ÖNRENDELKEZÉS HOL HÚZÓDNAK A HATÁROK HATÁRAI? Csernus Eszter ÖNRENDELKEZÉS HOL HÚZÓDNAK A HATÁROK HATÁRAI? NÉHÁNY AKTUÁLIS GONDOLAT A BETEGJOGOKRÓL Immár hét éve, hogy hatályba lépett új egészségügyi törvényünk, 1 amely kiemelt helyen, a törvény II.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 146. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 15., szerda Tartalomjegyzék 162/2010. (IX. 15.) AB 163/2010. (IX. 15.) AB 164/2010. (IX. 15.) AB 165/2010. (IX. 15.) AB 166/2010.

Részletesebben

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében

A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében HÁMORI ANTAL A magzati élet védelme Magyarország Alaptörvényében Jelen tanulmány az emberi magzat életének védelméről szól: a 2010 2011. évi alkotmányozás és az alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. szeptember 22. 2014. 23. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3215/2014. (IX. 22.) AB határozat jogszabály folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V. ügyvéd részére. Tisztelt Ügyvéd Úr! Ügyszám: NAIH-2223-2/2013/V [ ] ügyvéd részére [ ] Tisztelt Ügyvéd Úr! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) küldött beadványában elsődlegesen a külföldi adattovábbítással

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. május 23. 2014. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2014. (V. 13.) AB határozat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8291/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8291/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8291/2012. számú ügyben Előadók: dr. Szabó-Tasi Katalin dr. Győrffy Zsuzsanna Az eljárás megindítása A máriakéméndi Családok Átmeneti Otthonának (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 763/B/1995 Budapest, 2000.05.08 12:00:00 de. Strausz János Dr. Kukorelli István Dr. 13/2000. (V. 12.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. október 9. 2013. 18. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 23/2013. (IX. 25.) AB határozat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Dr. Barzó Tímea A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Hosszas előkészítés után 2013. február hó 11-én elfogadásra került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA *

ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Bitskey Botond ANTIDISZKRIMINÁCIÓ ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA * Évek óta vitatott kérdés mind az alkotmányjogászok, ügyvédek, emberjogi aktivisták, mind a döntéshozók, politikusok között, hogy szükség van-e átfogó

Részletesebben

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munka világában speciális és kiszolgáltatott helyzetben vannak a várandós és a kisgyermeket nevelő nők. Ők fokozott

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS A SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS A SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS A SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN Kovács Gabriella 1. Bevezetés 1.1. A társadalmi mobilitás és a szülői felügyeleti jog A társadalmi mobilitás a társadalmi szerkezetnek,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Fő fenntartások Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításával kapcsolatban 2013. március 13. 2013. február 8-án a magyar parlamenti helyek kétharmadát birtokló kormánykoalíció tagjai módosító javaslatot

Részletesebben