Amagyar lakosság többségét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amagyar lakosság többségét"

Átírás

1 MÛHELY MTI A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom, 1956 A rádió mint történelmi forrás Az MTA Történettudományi Intézete és a História Alapítvány a História Könyvtár Okmánytárak sorozatában jelentette meg Vámos György kötetét a Szabad Európa Rádió október 23. és november 5. közötti adásairól. A sajtó alá rendezés a feldolgozott hangzó anyag alapján készült, és mint egy bõvített rádióújság, mûsortükör a fenti idõpontra vonatkozóan a SZER mûsorainak rendjét, illetve szövegeiket tartalmazza. Az 1956-os magyar forradalomról való híradás a SZER egyik legizgalmasabb és máig az egyik legvitatottabb feladata volt. Amagyar lakosság többségét 1956-ban a budapesti (Kossuth és Petõfi) rádió mellett a müncheni Szabad Európa Rádió (SZER) mûsorai érték el legkönnyebben és leggyorsabban. Az emberek számára ez a három, az esetek egy részében egymásnak ellentmondó rádió volt a legfontosabb tájékozódási lehetõség. A budapesti rádió az ország egész területén szólt, és mindenkivel egyidejûleg közölte a híreket. A zavarások ellenére mindenütt lehetett hallgatni a SZER mûsorát is, a Nyugatról érkezõ állásfoglalásokat és kommentárokat. A SZER-nek korábban sõt a késõbbi években sem soha nem volt olyan érdemi szerepe, mint 1956 õszén. Vámos György kötetének címlapja Daróczi János brigádvezetõ 1650 forintért rádiót vásárolt. Tótvázsony, 1954 Az éterháború kezdetei A Szabad Európa Rádiót az új nemzetközi politika (a hidegháború) szolgálatára hozták létre, miután 1948-ban kelet-európai emigráns politikusok bevonásával megszervezték a Szabad Európa Bizottságot (SZEB). A formailag magánszemélyek által alapított szervezetet május 17-én jegyezték be New Yorkban. A SZEB az emigrációba kényszerült kelet-európai politikusokból nemzeti tanácsokat szervezett (ezek egyike volt a Magyar Nemzeti Bizottmány), amelyek alkalmanként a State Department tanácsadói voltak, de elsõsorban a külföldön élõ honfitársaik körében tevékenykedtek. A bizottság A Crusade for Freedom autós kampánya elindul, 1951 A rádió jelképévé vált Szabadság Harang Berlinben 58

2 több, politikai, oktatási, jóléti ügyekkel törõdõ testületet is létrehozott: információgyûjtõ, -elemzõ és -terjesztõ sajtószervezet alakult, és hamarosan megkezdték egy rádió szervezését. Példaként a Nyugat-Berlinben mûködõ amerikai katonai rádió, a RIAS (Radio in the American Sector) szolgált, és hasznosították a háborúban szerzett tapasztalatokat is. A SZER magyar nyelvû adása 1950 elején kísérleti félórákkal indult, augusztus 4-én kezdték meg a (napi kétszeri) rendszeres adásokat, majd hivatalosan és ünnepélyesen október 6-án az üzemszerû, egész napos sugárzást. Abban az évben hat kelet-európai ország (Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, Bulgária, Magyarország és Albánia) lakosságának sugároztak mûsort. Késõbb megszüntették az albán adást, mert mindössze 9000 vevõkészülék volt az országban, viszont megszervezték a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádiót, amely 1953-ban Felszabadítás néven kezdte meg mûsorát. A rádiózás a több évtizedig tartó hidegháború legkiterjedtebb és a legtöbb embert elérõ fegyverneme lett. Noha a földrajzi-technikai körülmények megszabták a besugározható területeket, és a politikai viszonyok döntõen befolyásolták a hallgatás lehetõségét, a rádiómûsor meghatározó szerepet játszott a nemzetközi tájékoztatásban, segített a hazugságok leleplezésében és természetesen hamis célok érdekében is képes volt hallgatóit befolyásolni. A SZER alapítói azt hirdették, hogy magánszemélyek adományaiból tartják fenn a kialakuló, egyre terjedelmesebbé váló szervezetet. S valóban: a Keresztes Hadjárat a Szabadságért (Crusade for Freedom) elnevezésû szervezet adománygyûjtõ kampányokat indított. Ezek keretében 1950-ben, Berlinben felállították a Szabadság Harangot, amely mindmáig a SZER hivatalos jelképe. Az adakozás azonban nem bizonyult elegendõnek. A Szabad Európa Bizottság az amerikai kormánytól is kapott anyagi támogatást. Mivel az USA hivatalos diplomáciai kapcsolatban állt azokkal a szovjet A SZER központja Münchenben az 1950-es években befolyás alatt álló országokkal, amelyeknek antikommunista politikusait felkarolta s ahová a kormányzatukkal ellentétes, esetenként ellenséges rádiómûsorokat is sugározni kívánta, az állami dotációt eltitkolták. Az állami pénzeket elõbb egy fantomhivatal közbeiktatásával, majd a CIA közremûködésével juttatták el a címzetthez. Ennek késõbb, az 1970-es évek elején jelentkeztek a hátrányai. A Szenátus külügyi bizottságának követelésére akkor módosították az információs és oktatási cserérõl szóló törvényt, és attól kezdve a SZER nyílt költségvetésû intézmény lett. Az elsõ évek A kísérleti idõszakban napi félórás programokat állítottak össze New Yorkban, az Empire State Buildingben bérelt irodában, a hangfelvételeket repülõgépen szállították Európába. A magyar részleget Vajda Pál, már régebben Amerikában dolgozó újságíró vezette. A Szabad Európa Rádió úgy akart megszólalni, mintha a célország belföldi rádiója beszélne. Jól követhetõ mûsorrendet vezetett be: minden óra kezdetén tíz perc hír, a következõ ötven percben tíz, legfeljebb húsz perc terjedelmû aktuális mûsorszámok, napjában többször mûsorismertetés. Figyelemmel követték a hazai sajtót, hallgatták a budapesti rádiót, gyakorta vitatták egyes megállapításait, következtetéseit, hírmagyarázatokat és kommentárokat fûztek hozzá. Szemlézték a hazai közönség számára elérhetetlen nyugati lapokat, bemutatták a nyugati kultúra újdonságait, a divatos slágereket. Hármas tartalmi feladatot kívántak ellátni: az antikommunista propaganda mellett a polgári eszmék és a nyugati gyakorlat ismertetésével s a magyar hagyományok ápolásával igyekeztek elõkészíteni a közönséget egy új, demokratikus rendszer fogadására májusában a SZER európai központja Münchenbe került át. Felépült az új rádióház az Englischer Garten nevû park szélén. Attól kezdve az Isar partján voltak a szerkesztõségek, de az irányító apparátus egy része még sokáig New Yorkban maradt. A magyar szerkesztõség vezetésére Dessewffy Gyula, a Kis Újság korábbi fõszerkesztõje, volt kisgazdapárti képviselõ kapott megbízást. A Magyarországra, Lengyelországba és Csehszlovákiába szóló mûsort Nyugat- Németországban, Mannheim mellett, egy amerikai repülõtérrõl, mozgatható adótoronnyal sugározták ki. Az adók zavarása, hallgatottság Mivel minden rádióadó olyan nemzetközi megállapodás keretében kapta a használható frekvenciákat (hullámhosszakat), amelyet a szocialista országok is aláírtak, a célországok kormányzatai a mûsorsugárzás ellen nyilvánosan nem tiltakozhattak, legfeljebb annak tartalmát kifogásolhatták. Az adások hallgathatósága ellen titkos módszerhez folyamodtak: megszervezték, majd kiterjesztették a rádiózavarást, melynek lényege az, hogy annak a mûsornak a hullámhosszán, amelyet élvezhetetlenné kívánnak tenni, titkos adóállomásokkal értelmezhetetlen zúgást és zajt keltenek, amely a vételi viszonyoktól függõen akár el is nyomhatja az eredeti mûsort. A SZER-nek a zavarás ellenére széles körû hallgatósága volt, de annak mértékérõl pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Számszerû összegezés nem készülhetett, hazai közvélemény-kutatás nem volt. Következtetni legfeljebb a készülékek számából kiindulva lehet. Az 1950-es évek elsõ felében Magyarországon mintegy

3 ezer családnak volt olyan asztali rádiója, amely alkalmas volt ezeknek a nagyrészt 6-7 rövidhullámon továbbított mûsoroknak a vételére. Szerkesztõségi munkamódszerek Ami adásba került, ami a mûsorokban elhangzott, az mind az amerikai vezetõség hatáskörébe tartozott nyilatkozta Ralph Walter, az amerikai politikai tanácsadó egykori helyettese. Borbándi Gyula, aki kezdettõl fogva munkatársa, majd aligazgatója volt a magyar szerkesztõségnek, ugyanerrõl azt mondta 1995-ben: Hogy ki mit csinált, hogy mirõl kellett kommentárt írni, azt gyakran alkalmi ötletek vagy javaslatok alapján döntötték el, illetve felülrõl sugalltak valamit, tehát az amerikai politikai tanácsadó részérõl. A központi amerikai hírosztály öntötte az anyagot. Minden órában kiadták a fõ híreket, és eszerint rakták össze a lengyelek, a csehek, a magyarok a saját anyanyelvükön a lefordított híranyagokat. Meglehetõsen gyorsan megkaptuk a sajtót: a német, a francia, az amerikai lapokat, és ami a legérdekesebb: a rádió a célországokból is járatta az újságokat. Gergelyffy Sándor, a Hírosztály akkori helyettes vezetõjének elmondása szerint (1996): Mindennap voltak megbeszéléseink az amerikai politikai vezetõséggel. A magyar osztálynak (és az összes többi osztálynak is) külön-külön napi konferenciái voltak. Konzultációs jellegûek voltak a megbeszélések. Több százszor referáltam az amerikaiaknak a magyarországi eseményekrõl. Ezután a fõszerkesztõ vagy a helyettese megjelölte azt, hogy mi milyen álláspontot foglalunk el és milyen politikát kívánunk követni az esemény kapcsán. Az amerikaiaknak esetleg voltak ellenvetéseik, de legtöbbször nem voltak. Legfeljebb csak megjegyzéseik voltak, hogy mit volna érdemes kiemelni például egy kommentárban, ami speciálisan ezzel a magyarországi eseménnyel foglalkozik. 60 A Szabad Európa Rádió hatósugárzása és a megcélzott területek Az úgynevezett kutatóosztály egyik munkatársa, majd vezetõje Kováts Carlo volt, aki egy Münchenben készült interjúban ezt mondta: A SZER-nek a nagy európai városokban tudósítói irodái voltak, és ezek kifaggatták a menekülteket, hogy mi is van Magyarországon. Az asztalomra került egy hónapban ötven-hatvan jelentés, még több is. Ezeket az értesüléseket azoktól kaptuk, akik eljöttek a rádió irodáiba, és elmesélték a tapasztalataikat. Tele voltak keserûséggel, élményekkel, és hát kaptak valamennyi tiszteletdíjat is. Az én feladatom az volt, hogy egy ellenõrzõ szisztémának a segítségével megállapítsam, hogy ezek a jelentések megfelelhetnek-e az otthoni valóságos helyzetnek. A magyar emigráció szervezetei azonban nem szólhattak bele a rádió mûsorpolitikájába vagy személyzeti ügyeibe. A SZER rövidhullámú adótornyai a németországi Biblis mellett Sorsdöntõ napok A SZER, elsõsorban a magyar szerkesztõség számára 1956 õsze sorsdöntõnek bizonyult. Október 23-án a hajnali és reggeli hírekben összefoglalták a Varsóból érkezett értesüléseket, kiegészítették a lelkes budapesti reagálásokkal. Minden híradásban elhangzottak a fõvárosi egyetemeken megfogalmazott követelések és az, hogy a Szabad Nép munkatársai, illetve a Magyar Rádió dolgozói táviratban biztosították szolidaritásukról lengyel kollégáikat. A SZER elõször délben szólt a diákok készülõ tüntetésérõl. A következõ (13.00 órai) hírek közben érkezett a hír: E percben érkezett jelentés szerint a belügyminiszter betiltotta a magyar diákság rokonszenvtüntetését. A hivatalos közlemény szerint a közrend zavartalan biztosítása érdekében a belügyminisztérium nyilvános utcai gyûléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez. Ezt a közleményt a budapesti rádió a déli cigányzenét megszakítva kor adta közre. Ettõl kezdve lehetett tudni, hogy Budapesten valami készül. A SZER este nyolckor beszélt a tüntetés részleteirõl a nyugati távirati irodák jelentései alapján órakor a szerkesztõ a hírt kiegészítette az MDP Központi Vezetõségének október 31-i összehívására vonatkozó közleménnyel, amelyet a budapesti rádióban a Gerõ-beszéd után olvastak fel. Este tízkor, Gerõ beszédének interpretálásával, majd kommentálásával indult meg a Szabad Európa Rádió sokat emlegetett 1956-os mûsorainak folyama. A SZER sokszor lemaradt az események mögött. A beérkezõ információk hitelességét nagyon nehéz volt ellenõrizni. A SZER e napokban fel is adta az önmagával szemben támasztott, tárgyilagosságot és hitelességet megalapozó követelményét, többször szólaltatott meg néven nem

4 nevezett szemtanúkat. Budapestrõl és a nyugati határszélrõl több hír szólt, mint az ország keleti régiójáról. Gyõr, Szombathely és Sopron környékérõl élõbb és informatívabb mûsor készült, mert oda mégis eljutott a SZER riportere, és a tájékozódást a határ közelsége is elõsegítette, de Miskolc, Pécs vagy Nyíregyháza környékérõl a SZER úgyszólván csak a helyi rádiók nehezen elérhetõ mûsorára hagyatkozhatott. Szokatlan kezdeményezésként elõször október 31-én este, azután napjában többször a SZER helyt adott a magyarországi szabad rádióállomások fontosabb közleményeinek, mondván: ezzel a módszerrel felerõsítik a szavaikat. A döntéssel a SZER elvileg az események aktív szervezõje lett volna, szemére is vetették, de a gyakorlat mást mutatott. Leggyakrabban a Kossuth rádióban elhangzottakat ismételték meg, s ez legfeljebb nyomatékot adott egy-egy közleménynek, de az eredeti célnak nem felelt meg, újdonságértéke már nem volt. A SZER a vizsgált periódusban viszonylag sok mûsorát megismételte, és néhányat feltûnõen sokszor. A többszörös ismétléssel a hallgatónak a program azt sugallta, hogy valami nagyon fontos üzenete van. A mûsorok tartalmi változásai Az adó mûködésére rávilágító példa Nagy Imre értékelésének változása e napokban. Amint Nagy Imre a kormány elnöke lett, s ezzel az ország legfontosabb személyisége, a SZER célkeresztjébe került. A jegyzetek, kommentárok sokasága firtatta a felelõsségét, és szedte ízekre valamennyi megszólalását. A SZER rajta kérte számon a statáriumot, õt kárhoztatta a szovjet csapatok behívásáért, kíméletlenül támadta minden cselekedetét. A SZER újságírói újabb és újabb engedményeket, lépéseket szorgalmaztak: miniszterek menesztését, mások kinevezését, a Szovjetunióval való határozott szembefordulást. A napi irányelv október 25-én a történések kimenetele Pogány Sándor és Róbert rajzolta-szerkesztette azt az 1956-os forradalomról szóló karikatúragyûjteményt, amely 1958 õszén került volna az üzletekbe, de 2-3 könyv kivételével az összeset bezúzták. A hatalom úgy találta, a gúnyrajzok visszatetszést és felháborodást kelthetnek. Az egyik fennmaradt példány az OSA (Open Society Archives Nyitott Társadalom Archívum) könyvtárában található szempontjából már lényegesebbnek találta, hogy Nagy Imre beváltja-e az ígéretét, megkezdi-e a tárgyalást, és eléri-e a szovjet csapatok kivonását. Ugyanazon szerzõk, akik több mint egy héten át Nagy Imrét támadták, a semlegesség deklarálását követõen, a szovjet támadás lehetõségével is számolva, november 1-jén este hangot változtattak. Bell ezredes Nagy Imrét akkor nevezte elõször felelõs kormányfõnek. Másnap Béry László már arról beszélt, hogy a miniszterelnököt széles kör támogatja, hogy Nagy Imre bírja az egységben harcoló nép teljes bizalmát. November 4-én, a déli órákban, kétszer is elhangzott az a hírmagyarázat, amely szerint Nagy Imre törvényes miniszterelnök! Mi a nemzetközi jogi helyzet? Pillanatig sem lehet vitás, hogy minden nemzetközi fórum, élén az Egyesült Nemzetek Szervezetével és a Magyarországgal diplomáciai kapcsolatot fenntartó országokkal, kizárólag Nagy Imre törvényes kormányát ismerte és ismeri el. Ettõl kezdve Nagy Imre az elfogadott, mert a fõ ellenség immár a Kádár János nevével fémjelzett Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. A Szabad Európa Rádióban október 25-én kampány indult Mindszenty József bíboros szabadon bocsátásáért, majd politikai szerepvállalásáért is. Amerikában, valószínûleg a Szabad Európa Bizottságban is úgy látták, hogy a bíboros tekintélye mindenkiénél nagyobb. A mûsorban jól kimutatható, mikor indult meg s meddig tartott a kampány. Október 25-e és november 4-e között 487 alkalommal fordult elõ Mindszenty neve a mûsorban, elõtte és utána alig. A SZER helyt adott olyan legendáknak is, amelyek inkább Victor Hugo szimbólummá vált irodalmi hõsét, a kis Gavroche-t jelenítik meg, mint a tudósítók hiteles tapasztalatait. Egy osztrák orvos mesélte, saját szemével látta, hogy egy 9 éves gyerek vasfúróval kilyukasztotta egy szovjet tehergépkocsi gumiabroncsait. Mikor az egyik szovjet katona tartalék kereket akart fölszerelni a gépkocsira, a gyermek megfúrta a teherautó benzintartályát. Miután ez sikerült, fölgyújtotta a tehergépkocsit. Másvalaki szemtanúja volt annak, amikor egy 13 éves magyar leány vette ki a nemzeti zászlót egy halott magyar lány kezébõl, akinek életét a szovjet tankok golyói oltották ki. Egy svéd üzletember Bécsben azt mesélte, hogy senki sem nyúlt a betört kirakatablakok mögé, senki sem fosztogatott az üzletekben. A svéd szemtanú leírja, mint vonult a tömeg a budapesti amerikai követség épülete elé, vérrel áztatott nemzetiszínû lobogókkal. A vitákról és a felelõsségrõl Az amerikai külpolitika, figyelembe véve a közelgõ elnökválasztást (november 6.) és a Szuezi-csatorna birtoklásáért élezõdõ viszályt is, Magyarország és Lengyelország sorsát a Szovjetunióval való viszonyának rendelte alá. A háttérben diplomáciai lépések, üzenetváltások történtek. Az amerikaiak biztosították a moszkvai pártelnökséget, hogy nem tekintik potenciális katonai szövetségesnek a két kelet-európai országot. J. F. Dulles külügyminiszter szavait Eisenhower elnök megerõsítette, de közben mindketten arról beszéltek, hogy lelkileg és erkölcsileg mennyire egyetértenek a magyar felkelõkkel, és milyen segélyeket terveznek nyújtani az országnak. A SZER a hírekben mindezt közreadta gyakran félreérthetõen. Csonka Emil például október 28-án (10.30-kor) sugárzott 61

5 helyzetjelentésében ismertette Dulles beszédét, de kihagyta belõle azt a fél mondatot, ami miatt a beszéd elhangzott: Amerika a támogatást nem köti politikai feltételekhez, és az átalakuló országokban nem keres katonai szövetségest. Sok hallgató úgy értette az erkölcsi támogatásra vagy a gazdasági segítségre vonatkozó ígéreteket, mintha a Nyugat valóban készülne beavatkozni. A SZER késõbb azt bizonygatta, hogy soha nem ígért nyugati beavatkozást, ami tételesen igaz is. Többször keltette azonban azt a benyomást, hogy mégis számítani lehet segítségre. Megalapozatlan bizakodást kelthetett az ENSZ szerepének az eltúlzása, és ez a késõbbi csalódás egyik oka volt. Október 24-e és november 11-e között a mûsorokban több mint három és fél ezer alkalommal hangzott el a nemzetközi szervezet teljes neve vagy valamelyik rövidített változata, a szovjet invázió elsõ két napján (november 4-én és 5-én) átlagosan hárompercenként. Az ENSZ-megoldásba vetett hit csak megerõsödhetett olyan tudósítás hallatán, mint amely október 27-én (19.25-kor) arról számolt be, hogy Párizsban tankok védik a magyar nagykövetséget az ENSZ beavatkozását követelõ tömegtõl. A tudósítás szellemét ilyen kifejezések jellemzik: E percben érkezett jelentés, izzó hangulat ; továbbá Bécsben is attól tartottak, hogy a tüntetõ tömeg megostromolja a követséget, az ottani amerikai nagykövet kijelentette, hogy azonnal kormánya tudomására hozza a magyarok követelését. Október 27-én egész nap ígérték, hogy a három nyugati nagyhatalom kérni fogja a Biztonsági Tanács összehívását. Gyõzelemként számoltak be arról, hogy ez meg is történt. Másnap rendkívüli esetként jelentették, hogy az ENSZ Fõtitkársága a kérésnek haladéktalanul eleget tett, és minden eddigi szokástól eltérõen, New York-i idõ szerint délután 4 órára, közép-európai idõ szerint este 8 órára összehívta a Biztonsági Tanácsot. Késõ este többször felhívták a figyelmet, hogy most folyik az ENSZ New York-i székházában a Biztonsági Tanács ülése, amelynek egyetlen tárgyalási pontja a szovjet 62 hadsereg magyarországi beavatkozása. A BT ülésérõl folyamatosan közlünk helyszíni beszámolókat. Mint már jeleztük, a Szabad Magyarország Hangja reggel fél ötig megszakítás nélkül sugározza adását. Éjszaka több tudósítás, összefoglalás ismertette a vitát, és miután annak kézzelfogható eredménye nem volt, nem lehetett, 29-én már az volt hírértékû, hogy Szoboljev szovjet delegátusnak senkit sem sikerült maga Magyar menekültek az osztrák határnál a forradalom leverése után mellé állítania, és hogy egyes tagállamok tájékoztatták az ENSZ-fõtitkárt a Szovjetunióhoz küldött tiltakozó jegyzékükrõl. Ebben a sorban Ausztria és Törökország mellett a Fülöp-szigetek, valamint Thaiföld is megjelent. Este (18.20-kor) mindennek ellenére a SZER ismertette a mosonmagyaróvári és hegyeshalmi forradalmárok igényét, hogy amíg végleges kormány alakul, az ENSZ felügyelje az ország külsõ és belsõ biztonságát. A következõ napokban sok szervezet, diákgyûlés, szakszervezeti összejövetel kérte, követelte az ENSZ azonnali cselekvését, és ezek helyet kaptak a mûsorban. A SZER többször elmondta: ENSZ-alakulatok mennek a Közel-Keletre, de azt nem tisztázta, szóba se került, hogy Magyarországon is megjelenhetnének hasonló, rendõri feladatokat ellátó külföldi katonák vagy rendõrök. A késõbbi vizsgálatok során elmarasztalták a SZER-t egy november 4-én délután elhangzott lapszemle miatt is, amelyben többek között a következõt idézték a The Observer címû angol lapból: Ha valóra válik a félelmünk, s a szovjet hadsereg valóban megtámadja Magyarországot, s amennyiben a magyarok három-négy napig kitartanak, akkor az Egyesült Államokban ellenállhatatlanná válik a nyomás a kormányra, hogy nyújtson katonai segítséget a szabadságharcosoknak. Ez az idézet háromszor hangzott el, s mindannyiszor így folytatódott: Közelebb leszünk egy világháborúhoz, mint 1939 után bármikor, ha a magyarok még szerdán is tovább küzdenek. Ez a mondat már nem reményt adott, hanem szorongást kelthetett. Aktuális jelszavak A hirtelen változásokra október 24-én a magyar szerkesztõség (reggel nyolc és éjfél között 84 alkalommal) rövid jelszavak, felszólítások, figyelmeztetések megfogalmazásával reagált. A rendkívüli helyzetet illusztráló deklamációk, jelszavak száma és elhangzásuk gyakorisága a késõbbiekben sem csökkent jelentõsen, és szinte szünetjelként, minden mûsorszám elõtt és után elhangzott egy-két aktuális jelmondat. Nem tudjuk, hogy ezeket ki állította össze, hogy tartalmukról milyen módon döntöttek. A memoárok és a feldolgozások ehhez kevés támpontot adnak, a létük a késõbbi vizsgálatokban fel sem merül, és csak az események után negyven évvel elõkerült tekercsek lehallgatása során bukkantunk rájuk. Pedig hatékonyságuk nagyobb lehetett, mint némelyik hosszadalmas eszmefuttatásnak. Október 25-én például az egyik jelmondat arra figyelmeztetett: A szabadságharcot az egész nép vívja. A néppel fordul szembe, aki ebben a harcban az elnyomók oldalára áll! A másik megszólítja a rögtönítélõ bíróságok tagjait: A halálos ítélet jogtalan és törvénytelen! Felelni kell érte! A végsõ ítéletet a nép mondja ki! Még délelõtt azt mondta egy férfihang, hogy A szabadságharc gyõzött!, és ezt késõbb még 11 alkalommal megismételte. Délután az elsõ titkár felmentésére a rádió azzal reagált, hogy négyszer kihirdette: Gerõt elcsapták, a párt igazolta a felkelõket! Október 26-án a közvetlen feladat a szovjet egységek semlegesítése és a sztrájk. Az idevonatkozó jelmondat: A megszálló oroszok magyar vért

6 Életrajzok Dessewffy Gyula ( ). Budapesten született, történelmi grófi családban. Párizsi és bécsi egyetemi tanulmányok után Debrecenben gazdálkodási ismereteket, Miskolcon jogot hallgatott; végül nem szerzett diplomát. Apja halála után birtokán gazdálkodott tõl a kisgazdapárt félhivatalos lapjának, a Kis Újságnak tulajdonos-fõszerkesztõje. Részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban ben elõbb az FKGP budapesti intézõbizottsága tagja, majd I. kerületi elnök, a Kis Újság fõszerkesztõje, parlamenti képviselõ. Nagy Ferenc miniszterelnök emigrációba kényszerítése után elmenekül az országból. Kezdetben Franciaországban a magyar rádióadás vezetõje ben a Szabad Európa Rádió magyar osztálya vezetõjeként a rendszeres adások elindítója tõl a SZER New York-i központjában az igazgató tanácsadója. (Forrás: Borbándi Gyula (Budapest, 1919). Író, irodalomtörténész, szerkesztõ. Budapesten jog- és államtudományi doktorátust szerzett (1942). A Vallás Borbándi Gyula és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott ( ), a Nemzeti Parasztpárt budapesti vezetõje volt ( ) tõl Ausztriában, majd Svájcban élt, 1951-ben az NSZK-ba települt át. Münchenben a Szabad Európa Rádió munkatársa ( ), a Látóhatár címû folyóirat fõmunkatársa, illetve szerkesztõje ( ), az Új Látóhatár egyik alapítója és felelõs szerkesztõje ( ). (Forrás: Magyar nagylexikon.) Ekecs Géza (Budapest, 1927). Újságíró, rádiószerkesztõ ben érettségizett, újságíróként a Kossuth Népe, majd a Hazánk munkatársa ben Németországba menekült, majd Párizsban telepedett le. Emigráns lapokba és folyóiratokba többek között a Látóhatárba írt karcolatokat, naplójegyzeteket, filmcikkeket ben Münchenbe, a Szabad Európa Rádióhoz került belsõ munkatársnak. Színes riportokat és filmszemléket írt, megszervezte a rádió zenés szórakoztató mûsorait, és Cseke László néven az 1960-as, 1970-es években, fõleg a fiatalság körében, népszerû disc-jockey volt. (Forrás: Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., 1992.) Gellért Andor (Gyulafehérvár, 1907 Budapest, 1990). Újságíró. Tanulmányait a budapesti Mûegyetem közgazdasági karán, Párizsban és Berlinben végezte. Részt vett az 1920-as, 1930-as évek diákmozgalmaiban. Nyolc évig Teleki Pál asszisztense volt az Államtudományi Intézetben, majd hírlapíró lett ben az MTI berlini Gellért Andor tudósítója ben a kormány tudtával egy titkos megbízás keretében Svédországba megy, hogy egyengesse a fegyverszüneti megállapodás útját a szövetséges hatalmakkal. A háború után Amerikában telepedett le. A Szabad Európa Rádió munkatársa lett, majd a New York-i szerkesztõség fõnöke, 1954 és 1957 között Münchenben a magyar osztály vezetõje. Utána ismét New Yorkban nyugdíjazásáig belsõ munkatárs. Részt vett az amerikai Magyar Külügyi Társaság, valamint az Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat vezetésében. (Forrás: Borbándi Gyula: i. m.) ontanak! Az egész magyar nép harcoló fiai oldalán áll! Munkások, magyarok! Ne jelentkezzetek munkahelyeiteken, amíg a szovjet egységek testvéreinket gyilkolják! Parancsolják vissza laktanyáikba a szovjet katonákat! Hatszor elmondta a rádió, hogy az ország sztrájkol, nyolcszor felszólította a kormányt, hogy kérjen kötszert és orvosi segítséget a Nemzetközi Vöröskereszttõl, és tizenötször használták a gyilkosokkal nincs béke fordulatot. Volt olyan jelmondat is, amely csak egyszer hangzott el. A sztálinizmus intézményei jórészt még fennállanak. Nagy Imre csak tüneti kezelést ígér. Ez kevés, magát a betegséget, a kommunista rendszert kell leküzdeni! hangzott fel október 30-án reggel, de ezt bizonyára túl erõsnek találták. Amikor a kormány által meghirdetett tûzszünet elutasítása volt napirenden, akkor a jelmondat is ennek megfelelõ volt. Amit harccal és vérrel megszereztetek, ne engedjétek kicsalni kezetekbõl alattomos politikai cselszövéssel! Vigyázzatok! hangzott elõször október 30-án kor, és a továbbiakban még 21 alkalommal. Hússzor figyelmeztettek, hogy védeni kell a forradalmi egységet. Nincs más választás: a hazáért, vagy ellene! November elsõ napjaiban a kiemelt mondatok már a konszolidációt és a nyugalmat igyekeztek sugallni, a jelszó, jelmondat úgyszólván kis publicisztikává alakult. Tízszer is elmondták: Mindenki a forradalom ellensége, aki beszennyezi a forradalom gyõztes fegyvereit! Vigyázzatok, az ellenség önbíráskodásra, kilengésekre való uszítással akarja kompromittálni a nemzeti forradalmat! Vizsgálatok, hangszalagok E sajátos hangvételû mondatoknak is szerepük lehetett a SZER késõbbi megítélésében, noha a viták egy része olyan körben zajlott, ahol nem tudtak magyarul, a felszólalók tehát csak másoktól értesültek a mûsorok tartalmáról. Már a szovjet beavatkozás után négy nappal interpellált egy szabad demokrata képviselõ a bajor Landtagban. Azt kifogásolta, hogy a Szabad Európa Rádió a magyar népet felelõtlen segítségígéreteivel értelmetlen ellenállásra biztatta fel, s így bûnrészessé vált a vérfürdõben. A meggyanúsítottak nevében Gellért Andor, a magyar részleg vezetõje, a központi sajtóosztály vezetõjével egybehangzóan azt nyilatkozta a Süddeutsche Zeitungnak, hogy nyugodtan néznek elébe a vizsgálatnak, amit a szövetségi kormányzat fog elvégezni. November 12-én az Abendzeitung címû újság három pontban összegezte az elég szerteágazó és megfoghatatlan vádakat: Elõször: A SZER éveken keresztül szította Magyarországon a 63

7 felkelést, s az utóbbi hetekben a felkelõket kitartásra szólította fel, külsõ segítséget ígért, s ezáltal félrevezette õket, tehát bûnrészes a magyarországi vérfürdõben. Másodszor: A SZER-t Amerika finanszírozza és irányítja, de az adásokért nagyobbrészt emigráns csoportok a felelõsek, amelyek önzõ célokat követnek, s egymás ellen is harcolnak. Harmadszor: A SZER elvesztette a vasfüggönyön túli élet, a valóság ismeretét. A német vizsgálat január végén lezárult, de a részletes megállapításokat sem akkor, sem késõbb nem tették közzé. A botrány hullámai az amerikai elnökig is eljutottak. A német vizsgálattal párhuzamosan, november 20-án Allen Dulles, a CIA fõnöke is készített jelentést az elnöknek. Amennyire a jelenleg rendelkezésre álló leiratok áttekintésébõl meg lehet ítélni, a SZER egyetlen adása sem buzdított fegyveres felkelésre a magyarországi forradalom kitörése elõtt. Egyetlen SZER-adás sem tartalmazott amerikai katonai beavatkozásra vonatkozó ígéreteket. Ugyanakkor, amikor a forradalom már javában tartott, az áttekintett leiratok közül néhány azt jelzi, hogy a SZER esetenként túlment az engedélyezett tényszerû mûsorközlés keretein, amikor nemcsak közvetítette a magyarországi hazafias rádióadók követeléseit, hanem azonosította magát a követelésekkel, és sürgette azok megvalósítását. Néhány bizonyíték arra vonatkozóan is van, hogy a SZER taktikai tanácsokat adott a hazafiaknak a felkelés menetével és a legmegfelelõbb vezetõk személyével kapcsolatban. Amint a mûsorpolitikától történt eltéréseket észrevettük, lépéseket tettünk az adások tartalmának szigorú ellenõrzésére. Meghasonlás, megújulás A magyar szerkesztõség ban meghasonlott. A munkatársak már a napi események azonnali megítélésében sem mindig értettek egyet, de amint telt az idõ, egyre több vita kerekedett. November 4-e után néhány napig még keresték a 64 Külföldi adások lehallgatása a SZER stúdiójában kapcsolatot a szabad magyarországi rádiókkal, majd egyre kevesebb lett a kommentár, és egyre több menekült üzent a SZER-en keresztül az otthon maradottaknak. Ez utóbbi ráadásul igen furcsán hangzott. A becenevek, a Nyugatról küldött azonosíthatatlan üzenetek úgy hangzottak, mint megannyi, kémeknek, ügynököknek vagy diverzánsoknak küldött kódolt utasítás. Bizonyára ez sem használt a rádió megítélésének február elején Feldafingben egy konferencián próbálták meg sorra venni a tanulságokat és a követendõ Ekecs Géza, alias Cseke László a stúdióban stratégiát. Nagyjából egyetértettek az amerikai politikai tanácsadó, Griffith megállapításaival: a rádió arról beszéljen, amit a hallgatóinak tudni kell, s ne azt diktálja, hogy mit cselekedjenek. Griffith azonban az elkövetett hibákért a magyar szerkesztõket tette felelõssé, s lényegében csak az ellenõrzés elhanyagolásáért marasztalta el az amerikai irányítókat. A szerkesztõk ebben természetesen más véleményen voltak. A felelõsök megnevezése nem sokkal a feldafingi tanácskozás után megtörtént. Március 19-én tizenhárom magyar alkalmazott, közöttük nyolc szerkesztõ felmondólevelet kapott. A magyar munkatársak máig fenntartott véleménye szerint nem azokat távolították el, akik felelõssé tehetõk voltak akár vélt hibákért is, hanem a vezetõknek ilyen-olyan okból útjában álló munkatársakat. Az elbocsátottak tiltakoztak, munkaügyi pert kezdeményeztek. A bíróság megállapította, hogy a SZER eljárása, az elbocsátás végrehajtása jogellenes volt, és javaslatot tett 2500 és 3500 márka összegû végkielégítésekre. A felperesek, a magyar munkatársak a bíró kezdeményezését akkor még elutasították, de késõbb megállapodtak volt munkaadójukkal. A nagy megrázkódtatások után a rádió igyekezett megújulni, alkalmazkodni a megváltozott világhoz. A késõbbiekben jóval csendesebben kicserélték az amerikai vezetõséget is. Münchenbõl elment az európai igazgató, majd 1958 végén a politikai tanácsadó, Griffith is. Szórakoztatóbb mûsorokat indítottak, könnyedebb hangon, divatosabb zenével. A magyar osztály egyik legkedveltebb mûsorának szerkesztõje, Ekecs Géza, alias Cseke László arra emlékezik, hogy Bede István, a magyar osztály új fõnöke szólította fel: készítsen sorozatot a tizenévesek kedvére. Így indult május 31-én a Teenager Party. Ismételten történelmi szerepet a SZER az 1980-as évek közepén, a szovjet tömb felbomlása elõtt kapott. De ez már egy másik történet. VÁMOS GYÖRGY

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

Lyukas zászló és Kossuth-címer

Lyukas zászló és Kossuth-címer 2011 október 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Beethoven Egmont-nyitánya mellett az 1956-os forradalom meghatározó jelképe a Kossuth-címer

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

A Magyar Rádió és közléspolitikája a hatvanas évek második felében

A Magyar Rádió és közléspolitikája a hatvanas évek második felében Múltunk, 2008/3. 173 186. 173 [ ] VÁMOS GYÖRGY A Magyar Rádió és közléspolitikája a hatvanas évek második felében A Magyar Rádió a hatvanas évek végén elterjedtségét és igénybevételét tekintve közepes

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija AMERIKA HANGJA Irta: Ehrenburg Uija Ez év februárja óta a newyorki rádió orosznyelvű híreket közöl; a műsor címe:*» Amerika hangja«. Newyork az új hallgatókhoz fordulva kijelenti:»marshall külügyminiszter

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére

Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére Komplex területi történelmi emlékverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 1. A szókeresőben a második világháborút követő időszakra jellemző tíz fogalmat rejtettünk

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat választották be. A KB tagjai, póttagjai és a revíziós bizottság tagjai között mindössze 6 magyar nemzetiségű tag van 485 (itteni magyar vezetők szerint legalább 14-16-nak kellene lennie). A megválasztottak

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 42. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 42. hét Erdély Magyarország Oktatási és gazdasági kérdésekről tárgyaltak a MÁÉRT szakbizottságokban Október 8-án ülésezett a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága,

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben