Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom"

Átírás

1 WtWWh mesk Migyar Népköztársasági Országos Szabvány Радиоактивные отходы. Деэактммэация RADIOAKTIV HULLADÉKOK. KEZELES Az MSZ helyett W75 Radioactive wastes. Management E szabvány afcabnazása kötelező.* Előírásaitól ehéiést a Magyar Szabványügyi Hivatal elnökének felutalmazása alapján az Egészségügyi miniszter engedélyezhet. E szabvány tárgya a radioaktív izotópok alkalmazása, a nem energetikai célú atomreaktorok, atomerőművek üzemeltetése során keletkező hulladékanyagok kezelése Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom < < > > О > z < > CD < N (Л a. < о < s ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 1. Általános szempontok** 2. Radioaktív hulladékok gyűjtése 3. Radioaktív hulladékok ideiglenes tárolása 4. Környezetbe kibocsátható radioaktív anyagmennyiség 5. Radioaktív hulladékok feldolgozása 6. Radioaktív hulladékok szállítása 7. Radioaktív hulladékok végleges tárolása A radioaktív hulladék kezelése az I. ábra szerint. A radioaktív hulladékokat kezelő eljárásokat a keletkezés helyén vagy a központi radioaktív hulladéktároló helyen kell alkalmazni. С, В szintű munkahelyeken, valamint zárt sugárforrásokat felhasználó munkahelyeken legalább a hulladék gyűjtéséről és ideiglenes tárolásáról gondoskodni kell. Megjegyzés: Kísérleti atomreaktorokban, izotóp előállításnál. A szintű munkahelyeken a helyszíni gyűjtésen és ideiglenes tároláson túlmenően, helyszíni hulladékfeldolgozás! módszerek alkalmazása is ajánlott. * Az állami szabványok hatályára vonatkozó szabályokat a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5-12.S-a tartalmazza. (A rendelet közzétéve a Szabványügyi Közlöny évi 12. számában is.) A KCST-szabványoknak cs a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke együttesen szabályozza. Az ene vonatkozó (Kk.. 14.) KkM számú utasítás a Szabványügyi Közlöny évi 21. számában is megjelent ** A szabványban használt fogalmakat az MSZ 62 és MSZ 14341/1 tartalmazza. A jóváhagy** időpontja: június 20. A hatálybalépés кюрогир januári Ara: 24.-Ft (17 oldal)

2 1 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE Keletkezési helyek * Uránbányászat, feldolgozás Atomerőmű, atomreaktor Radioaktiv izotópok gyártása, A" szintű munkahelyek Radioaktív izotópok felhasználása % ' 1 ' i ' ' i ' Hulladékok helyi vsnleqes tárolása Ideiglenes tárolás Ideiglenes tárolás Ideiglenes tárolás ' ' ' ' Hulladékok helyi végleges tárolása Feldolgozás 1 \ * 1 ' Feldolgozás ' ' ' ' i 1 1 Központi hulladékfeldolgozás Központi helyen történő végleges tárolás l.úbr.i

3 - 3 - MSZ14344/2-80 Atomerőműveknél a végleges tárolóhelyre való szállítás előtt a radioaktív hulladékok feldolgozását a helyszínen kell megoldani. Ellenőrzés előtt minden az ellenőrzött zónából kikerülő hulladékot radioaktív hulladéknak kell tekinteni. Aktivitás ellenőrzés után a nem radioaktív hulladékokat el kell különíteni. A radioaktiv hulladékokat véglegesen csak központi radioaktív hulladék-tárolóhelyen szabad tárolni. Kivételt képezhetnek az uránbányászat, az urán feldolgozás hulladékai, valamint az atomerőművek külön engedélyben meghatározott hulladékai. Radioaktív hulladékok környezetbe történő eltávolítása, mint hulladékkezelési módszer csak korlátozott mértékben alkalmazható, kizárólag a légnemű hulladékok, valamint az orvosi felhasználás során keletkező rövid felezési idejű fol>ékony biológiai (vizelet, széklet) hulladékok esetében. Atomerőműveknél légnemű hulladékot csak szűrés után szabad a környezetbe kibocsátani. Radioaktív hulladékoknak a keletkezési helyen történő gyűjtésénél külön kell gyűjteni a 30 napnál rövidebb, illetve a 30 napnál hosszabb felezési idejű hulladékokat. Ha a hulladék 30 napnál rövidebb és hosszabb felezési idejű izotópokat vegyesen tartalmaz, akkor a további kezelés szempontjából a hosszabb felezési idejű izotóp a meghatározó. A radioaktiv hulladékokat aktivitás, halmazállapot és esetenként eredet szerint elkülönítve kell gyűjteni. Állandó tartózkodásra szolgáló munkahelyeken a hulladékgyűjtő edények felületén a dózisteljesítmény értéke nem halad! arja meg az 5x 10" 7 C/kgh[2mR 2] értéket. Radioaktív izotópok felhasználására szolgáló munkahelyeken a keletkező nem radioaktív hulladékot a kibocsátás, elszállítás előtt ellenőrizni kell. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy pl. sugárforrás kerüljön nem radioaktív hulladékba. A környezetbe való kibocsátás előtt a hulladékokat ellenőrizni kell. Keletkező hulladékokat ellenőrzés alapján kell radioaktív, illetve nem radioaktív hulladéknak minősíteni. 2. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 2.1. Szilárd radioaktív hulladékok keletkezési helyükön történő gyűjtése A keletkező szilárd hulladékokat, ha azokban a radioaktív izotóp koncentrációja eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szerinti értékeket, radioaktív hulládéként kell gyűjteni Izotópos munkahelyeken, nem energetikai atomreaktoroknál keletkező hulladékok gyűjtése A keletkező hulladékok gyűjtésére literes műanyag zsákkal bélelt edényt kell alkalmazni, amelynek lábbal nyitható fedele a fedél síkjában iégöi vény mentesen nyílik. A műanyag zsák mechanikai sérülésének elkerülése végett üveg. fém és már., a műanyagzsák sérülését okozó hulladék anyagokat kartondobozba, vagy egyéb a zsák károsodását megakadályozó csomagolóanyagba kell előzőleg elhelyezni. Egy-egy műanyag zsákban levő hulladék tömege a 10 kg-ot nem haladja meg. Amennyiben a hulladékgyűjtő edény radioaktív hulladékkal megtelt, vagy a dózisteljesítmény értéke az edény felüle«á n az 5xlO~ 7 Cfkgh 2mR/h] értéket elérte, a hulladékot я műanyagzsák kiemelésével el kell távolítani х ideiglenes tárolóhelyre. Az eltávolítás során a zsákot le Keü zárni és azonosító jellel kell ellátni. Nagy mennyiségű, nagy tömegű hulladékokat literes lezárható hordóba kell gyűjteni, pl. szennyezett felületek el távolít a a során keletkező beton, fém hulladékokat. A radioaktív hulladékot tartalmazó hordóknál biztonságos lezárást kel) biztosítani. Éghető és nem éghető hulladckanyagokat nem kell szétválasztani. A 37 MBq( lmci)-nél nagyobb aktivitású zárt sugárforrásokat a nyitott izotóp felhasználás során keletkező hulladékoktol elkülönítve kell kezelni. Sérült zárt sugárforrásokat - a hulladékként történő átadás előtt - a sugárforrás méretének megfelelő légmentesen lezárható fém, vagy műanyag tokba kell elhelyezni. Ha zárt sugárforrást külsőleg rátapadt radioaktív szennyeződéstől mentesnek lehet tekinteni, újracsomagolást nem kell alkalmazni. Megjegyzés: Nyilvántartásán szereplő és további felhasználásra nem kerülj sugárforrások hulladékká történő nyilvánításáról jegyzőkönyvet kell felvenni, az HL eü, hatóság bevonásával. Amennyiben az intézel, vállalat részére értéket képviselő műszerekel. eszközöket, munkaruhákat stb. kell radioaktív hulladékba elhelyezni, úgy előzőleg a hulladékká nyilvánításról jegyzőkönyvet kell készíteni.

4 MSZ 14344/ A szilárd radioaktív hulladékok munkahelyeken történő gyűjtésénél meg kell állapítani: az adott hulladékcsomagban (műanyagzsákban, fémhordóban) lévő radioaktív izotópok megnevezését, becsült aktivitását, a besugárzási dózisteljesitményértékét a hulladékgöngyöleg felületén, a hulladékban lévő inaktív komponensek megnevezését, a hulladék keletkezési helyét, idejét. Zárt sugárforrások esetében a sugárforrás aktivitását és geometriai méreteit, azonosítási számát és jelét Atomerőműben keletkező hubdékok gyűjtése A szilárd radioaktív hulladékokat lehetőség szerint fajtánként és aktivitás szerint elkülönítve a technológiai épületekben erre a célra kijelölt helyeken kell gyűjteni. Az összegyűjtött hulladékot aktivitás ellenőrzés (felületi dózisintenzitás mérés) után jól zárható és dekontaminálható edényben kell az átmeneti tárolás helyére szállítani. A szállítási útvonalak lehetőség szerint épületeken belül és az ellenőrzött zónában haladjanak. Az ellenőrzött zóna elhagyásakor a csomag és a szállító jármű ellenőrzésének és dekontaminálásának lehetőségét biztosítani kell Folyékony radioaktív hulladék gyűjtése a keletkezés helyén A keletkező folyékony hulladékokat, ha a hulladékban a radioaktív izotópok koncentrációjának értéke eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szabványban megadott értékeket, radioaktív hulladékként kell gyűjteni Izotópos munkahelyeken, nem energetikai célú atomreaktoroknál keletkező hulladék gyűjtése A folyékony hulladékokat, ha mennyiségük heti 100 liter alatt van literes kannákban kell gyűjteni. Pl.: Г szintű és legtöbb В szintű munkahelyeken. Heti 100 I mennyiséget meghaladó folyékony hulladék keletkezése esetén a hulladékokat nagyobb fém. műanyag vagy beton tartályokban kell gyűjteni, tárolni. Éghető folyékony hulladékokat a vizes hulladékoktól külön kell gyűjteni. A hulladékok gyűjtésénél, tárolásánál a sugárvédelmi előírásokon kívül be kell tartani a szerves oldószerekre vonatkozó tűzrendészet! előírásokat is. Az А, В típusú munkahelyekről távozó szennyvizek ellenőrzéséhez szükséges feltételeket biztosítani kell. Pl.: В szintű munkahelvek esetében a szennyvíz ellenőrzéséhez ellenőrző aknát kell létesíteni. A folyékony radioaktív hu!4dékok munkahelyen történő gyűjtésénél meg kell állapítani a tárolóedényben lévő folyékony radioaktív izutópmegnevezését, koncentrációját Bq/cm' [pci/cm 3 1, hosszú felezési idejű radioaktív izotópok esetében ezen kívül a főbb inaktív kompnensek megnevezését, közelítő koncentráció éltekét és a szennyvíz ph-ját Atomerőműveknél keletkező radioaktív hulladékok gyűjtése A radioaktív hulladékokat lehetőség szerint fajtánként és aktivitás szint szerint külön kell gyűjteni. A gyűjtést különálló épületben, vagy az épületnek a technológiától elkülönített részében kell végezni. A folyékcny radioaktív hulladékok gyűjtése főleg az erre a célra létesített csővezetékeken keresztül történjék. Ezeket a csővezetékeket úgy kell létesíteni, hogy megakadályozzák a hulladékok átszivárgását a talajba. A csővezetékeknek olyan lejtéssel kell rendelkezniük, amely szükség esetén lehetővé teszi azok leürítését. Meg kell akadályozni, hogy a folyékony radioaktív hulladékból a gyűjtés, szállítás során a szilárd részek kiváljanak Biológia radioaktív hulladékok munkahelyeken történő gyűjtése Radioaktív izotóppal folytatott állat- és növénykísérleteknél keletkező biológiai hulladékokat, ha a hulladékban a radioaktív izotóp koncentrációja eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szerinti értékeket, radioaktív hulladékként kell gyűjteni. A biológiai hulladékok gyűjtésére légmentesen lezárható edényt kell alkalmazni. A biológiai bomlás megakadályozására a hulladékot az ideiglenes tárolás során 4-5 %-os fotmalin-oldatban kell tartani.

5 MSZ 14344/2-80 A biológiai hul'adékok munkahelyen történő gyűjtésénél a következő adatokat kell megállapítani. - az izotóp fajtáját is a hulladék becsült koncentrációját Bq/cm 3 [yci/cm 3 ) - a biológiai hulladékanyag jellegét - a hulladék keletkezési idejét. 3. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK IDEIGLENES TÁROLÁSA 3.1. Izotópos munkahelyeken, nem energetikai atomreaktoroknál keletkező hulladék ideiglenes tárolási A radioaktív izotóp alkalmazási helyén radioaktív hudadékot a Központi Radioaktív Hulladékfeldolgozó- és Tárolóhelyre történő elszállításig, illetve 30 napnál rövidebb felezési idejű hulladékok esetében az MSZ 14344/l-ben közölt szint alá történő lebomlásig tárolni kell. A hulladékok tárolására А, В típusú munkahelyeken, valamint nyitott radioaktív izotópok orvosdiagnosztikai és terápiás felhasználása során, továbbá nem energetikai célú atomreaktoroknál külön tárolóhelyet kell biztosítani. A tárolóhely kiképzésére a nyitott radioaktív izotópokat felhasználó munkahelyekre előírt követelmények érvényesek. Pl. jól dekonlaminálható falazat, zárt légterű helyiség esetében mesterséges szellőztetés stb. A folyékony hulladékok gyűjtésére, tárolására szolgáló tartályoknál műanyagbevonatok alkalmazásával, vagy egyéb úton (pl. saválló acélból készült tartályok alkalmazásával) biztosítani kell a mentesíthetőség, valamint a korrózióállóság feltételeit. Az 1. és 2. osztályba tartozó folyékony hulladékok* tárolásánál a tartálymeghibásodás esetére biztosítani kell a kiömlő szennyvíz felfogását. Pl.: a tartály alatt elhelyezett megfelelő tálca alkalmazásával. A 3., 4. és 5. osztályba tartozó folyékony hulladékot* gyűjtő vagy lároló tartályok elhelyezésénél, kiképzésénél, megfelelő biztonsági berendezésekkel (pl. tartalék tárolók, vízzárófalak, szivárgásellenőrző berendezések stb. alkalmazásával) ki kell zárni annak lehetőségét, hogy radioaktív sze.i.iyvíz a környezetbe kerüljön. Az S. osztályba tartozó folyékony hulladékok* tárolásánál biztosítani kell a fejlődő hő elvezetését. Tartályokban való hulladékgyűjtés, - tárolás esetén külön-külön tartályokat kell alkalmazni egyrészt az I. és 2. osztályba tartozó, másrészt a és az 5. osztályba tartozó hulladékok* gyűjtésére, tárolására. Folyékony hulladékok gyűjtésénél, tárolásánál ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a különböző időpontban, különböző helyeken keletkező folyékony hulladékok»árolóhelyre történő juttatásakor olyan kémiai reakciók menjenek végbe, amelyek a biztonságos tárolást veszélyeztetik, pl. Na 13 ' l-t tartalmazó hulladékanyagba savas hulladék bejuttatása. Folyékony hulladék csővezetékben történő szállításnál ki kell zárni annak lehetőségét, hogy műszaki meghibásodás esetén radioaktív anyag kerüljön a környezetbe. (Pl.: védőcső alkalmazásával.) A JO napnál rövidebb felezési idejű szilárd és folyékony hulladékok, amennyiben tárolás során a radioaktív izotóp koncentrációja a/ MSZ 14344/l-ben közölt érték alá csökkent, közönséges hulladékként kezelhetők. Radioaktiv hulladéknak már nem minősíthető biológiai hulladékot továbbra sem szabad állati fehérje feldolgozás céljára átadni. Az eltávolítás módja dögtemetőben való elhelyezés, illetve elégetés lehet. Rövid felezési idejű izotópok lebomlása miatt a környezetbe kibocsátható koncentrációjú hulladékok maradék aktivitását a számításon kívül méréssel is ellenőrizni kell. A lebomlás után eltávolításra kerülő hulladék adatait, a hulladék térfogatát (m } ). a radioaktív izotóp számított koncentrációját. Bq/cm 1 (ncí/cm 1 ] meg kell állapítani és írásban rögzíteni kell. A hulladék tárolására szolgáló helyiséget biztonsági zárral kell ellátni Atomerőműveknél keletkező hulladékok ideiglenes tárolása A radioaktív hulladékokat feldolgozásukig, illetve a végleges tárolóhelyre történő szállításig a telephelyen átmenetileg szabad tárolni. Kivételt képezhetnek a kisaktivitású szilárd radioaktív hulladékok. Az átmeneti tárolót az ellenőrzött zónához kapcsolódó sugárárnyékolással ellátott épületben kell létesíteni. Az átmeneti tároló a felszíni vizektől csak 500 m-nél távolabb árvízmentes területen telepíthető. Az átmeneti tárolót a talajvízszint fölé kell építeni. A folyékony radioaktiv hulladékok átmeneti tárolását burkolt falú helyiségben elhelyezett tartályokban kell megoldani a hulladék környezetbe való kikerülésének biztonságos megakadályozására. * MSZ 14.VMII

6 MSZ 14344/ Az átmeneti tároló környezetét sugárvédelmi szempontból ellenőrizni kell. Az átmeneti tárolóban a folyékony radioaktiv hulladékokat aktivitás szint és anyagösszetétel szerint külön kell tárolni. A folyékony radioaktív hulladékok szállítására szolgáló csővezetékeket és tartályokat korrózióálló anyagból kell készíteni. Biztosítani kell a tároló rendszer dekontammálhatóságát. A szilárd és folyékony radioaktív hulladékok átmeneti tárolói közös épületben is létesíthetők. A szilárd radioaktív hulladékok átmeneti tárolására vízszigetelt és tűzvédelemmel ellátott betoncellákat kell alkalmazni. A nagyaktivitású szilárd hulladékokat a technológiai épületben e célra létesített tárolókban az erőmű üzem-idejére tárolni lehet. A kisaktivitású szilárd hulladékok megfelelő hidrogeológiai viszonyok esetén a talajvízszint felett elhelyezett vízsigeteit beton medencékben hosszabb ideig is tárolhatók A KÖRNYEZETBE KIBOCSÁTHATÓ RADIOAKTIV ANYAGMENNYISÉG A kibocsátás esetei Sugárveszélyes munkahelyekről radioaktív anyag juthat a környezetbe: Radioaktív hulladéknak nem minősülő, de az ivóvízre vonatkozó MMK értéket, valamint a felszíni vizek mindenkor előforduló koncentrációját meghaladó koncentrációjú szilárd, biológiai, folyékony hulladékok környezetbe való eltávolításakor. Rövid felezési idejű izotópok orvosi terápiás felhasználásánál keletkező folyékony radioaktív hulladékok formájában. Szabadszintű izotóp felhasználása során keletkező hulladékok környezetbe történő kibocsátásakor. Légnemű radioaktív hulladékok környezetbe történő kibocsátásakor A kibocsátás feltételei Radioaktív hulladéknak nem minősülő szilárd, biológiai, folyékony hulladékok, illetve a légnemű radioaktív hulladékok kibocsátására vonatkozó feltételeket az 1., 2.. és 3. táblázatok tartalmazzák. Radioaktív izotópot tartalmazó szilárd hulladékok nem ra dioaktív hulladékként való kezelésének feltételei. Kibocsátási csoport kibonath.hi>* max. koncentráció értékek 1000 x MMK Bq/cm 3 (jaci/cm 3 ) Kibocsátható mennyiség Bq/év (mci/év) Gyakrabban előforduló izotópok I. táblázat 1. 1,11x10"' -3,7 Ak» Sr, J10 Pb, (Эх1<Г*- КГ Ra 2. 3,7-37 (ИГ* - 1<Г 3 ) 10 A k 126, 131, 210-,, 1, 1, Po, lh I c r m (HT'-lcr 2 ) 100 Ak 3 2 P, 4S Ca, , 0 6 As,»%, Y. Ru, 140,. 203 u_,, 239B, ">t Hg, l, r r m > PU, Am., 3 7 C 5 > (КГ 3-10*') OCT') 1000 A k 54Na, 3 Í S, 36 C1, 56 S9 Mn,»Fe. «Co. Ni, 65 Zn, 86 Rb, 95 Zr, "Mo, l o /, f, Rh, Ag,, 0 9,, 3,40, Í J I 7 0 Cd, Sn, Ba, Eu, Tm,, e l, 9 1,9 Ta, lr, «Au, e TI, U. U A k 3H, 7 Be, l 4 C, 1 8 F, 4 2 K, "Br, "Te, m Te, 203 Pb., J 9 Te. 5l Cr,, e, W, 55 Fe, 64 Cu,, 9 7 Hg. Tájékoztató értékek

7 -7- MSZ 14344/2-80 Radioaktiv izotópot tartalmazó folyékony hulladékok nem radioaktív hulladékként vak» kezelésének feltételei 2.1 Kibocsátási csoport Kibocsátható* m.i\. koncentráció értékek 100 x MMK Bq/cm 3 (pctfml) Kibocsátható mennyiséf Bqfév (mci/év) Gyakrabban előforduló izotópok 1. 1,11 x 10~* 3,7 x KT 1 (3 x КГ в - KT*) 2. 3,7 x 10"' - 3,7 (If/* - l<r s ) 3. 3,7-37 (1ГТ 5 - КГ 4 ) *k * Sr. 2, 0Pb. "*Ra. 10 A k 2,0Po. Tlherm 100 A k V i l 126, 131, 137~,, J3»- Ca, Ru, I, 1, Cs, U t e r m Pu, 2 4 «Am. 4. ( (1ГГ 4-1(Г 3 ) Afc "P. S, "a, Co. S 9 N,, 6S 7 Zn. *As, í9 Sr,»0 Y» 5 z r I0» c d H3 S n 140 L a 152 Е и 170 T n w, e l Ta.,, 2 lr Hg, T1, U, 2 3 e U (1ГТ 3-1(Г 2 ) Ak 3 H. 7 Be,, 4 C., e F. 24 Na. 4 2 K, 5, Cr. 5 *Mn, "Fe, "Fe, 44 Cu, i2 Br. e6 Rb, 99 Mc. * 9 Tc, '"Ag. l97 Hg., 2 7 Te, '"Те, 203 Pb 140 Ba,, e, W., 9 e Au, Tájékoztató értekek Radioaktív izotópot tartalmazó légnemű hulladékok közönséges hulladékként történő kezelésének feltételei: 3. tibiázat Kibocsátási csoport Kibocsátható mennyi'ég Bq/év (mcilév) Gyakrabban előforduló izotópok 1. Ak * a t '"term. ь. l' t c r m > Pu, Am A k 90Sr. 2, 0 Pb, 2, 0 Po, 2 3 S U A k 126, 131, A k 3 2P, Rn. 4S Ca. "Sr., 0 6 Ru., 0 9 Cd,,37 Cs,, 7 0 Tm.,e2 Ta A k 3H. 7 Hc., 4 (., 8 l. 2 4 N,. 3 5 S.*(l. 4, Ar. 4 J K. 5, (r. S 6 Mn. 5 5 Kc. 59 Fe. * Co.»»Ni, * 4 Cu. es Zn, "Mo. 99 Tc,, 4 0 La. '"Eu, "'W. 76 As. el Br.» 6 Rb, 9 0 Y,, 0 5 Rh, "'Ag. " 3 Sn. ' 27 Те., 2 9 Te., 9 2 lr. l 9 í Au, " 7 Hg, T1,,40 Ba, 203 Pb 203 Hg, 95 Zr, A különböző kibocsátási csoportokhoz tartozó izotópok keverékéből évente kivocsátható teljes mennyiségre a következő feltételeknek kell teljesülniük: Aj AJ AJ A4 Ac = A k IOA k 10 2 A k 10 3 A k 10 4 A k = Ak a legtoxikusabb izotópokból kibocsátható maximális évi mennyiség. A l t Aj... az.,2... kibocsátási csoportokhoz tartozó izotópok évi kivocsátott mennyisége.

8 MS214344/2-aO -Я- Az Ak értékét munkahelyenként az illetékes hatóság állapítja meg. Rövid felezési idejű nyitott radioaktív izotópok orvosi terápiás célokra történő felhasználása során keletkező folyékony radioaktív hulladék kibocsátásakor Ak értékének megállapításánál figyelembe kell venni a kórház, klinika szennyvíz forgalmát, a felhígulás lehetőségét. A légnemű hulladékok esetében a kibocsátási koncentráció értékeit az А к értékek meghatározásakor az illetékes hatóság adja meg a helyi viszonyok figyelembevételével. A szabadszintű izotóp felhasználása során keletkező hulladék kibocsátási koncentráció-értékét nem kell figyelembe venni. Munkahelyenként, hetenként csak egy adott izotóp szabadszintű felhasználása során keletkező hulladék távolitható el. Ha valamely munkahelyen a kibocsátásra engedélyezett A^ értéket meghaladó aktivitású szilárd, biológiai, folyékony, légnemű hulladék keletkezik, akkor a következő eljárások egyikét kell alkalmazni: - a kibocsátás előtt csökkenteni kell a hulladékban lévő radioaktív anyag koncentrációját, pl. szennyvizek esetében a lebegő anyagok visszatartásával, légnemű hulladékoknál a szűrési, tisztítási hatásfok növelésé vei, rövid felezési idejű hulladékoknál a tárolási idő növelésével vagy - a hulladékot a központi radioaktív hulladék tárolótelepre kell szállítani. Radioaktív hulladéknak nem minősülő hulladékok környezetbe történő kibocsátásnál - a kibocsátási koncentráció csökkentésével, vagy hordozó adagolásával - ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a radioaktív izotóp feldúsulása következtében radioaktív hulladéknak megfelelő koncentrációjú hulladék keletkezzék, pl. szennyvizek kibocsátása során a csatornaiszapban. Az ivóvíz MMK értékét meghaladó koncentrációjú, de radioaktív hulladéknak nem minősülő folyékony hulladékot úgy kell kibocsátani, hogy öntözésre, halastavak táplálására, ivóvíznyerésre ne legyen felhasználható Kibocsátható mennyiség meghatározásának szempontjai A kibocsátható évi radioaktív anyag mennyiség: az Ak értékek megadásánál biztosítani kell annak feltételét. hogy a munkahelyek környezetében lévő, a népesség В kategóriájába sorolható személyek dózisterhelése ne haladja meg а В kategóriára vonatkozó megengedhető maximális dózist Olyan esetekben, amikor a munkahelyről kibocsátott radioaktív anyag a népesség nagy létszámú csoportját veszélyeztetheti, az A^ értékek megadásánál a népesség С kategóriájára vonatkozó megengedhető maximális dózist kell figyelembe venni, pl. szennyvizek folyóvízbe történő bevezetése esetén Szennyvizek kibocsátása esetén figyelembe kell venni a szennyvíz (használt víz) befogadó (vízfolyás, ló stb.) radioaktív anyagokkal való terhelhetőségét, amit a vízügyi hatóság állapít meg, a radioaktív anyag adszorpióját. feldúsulását a csatornaiszapban, a szennyvíz illetve csatornaiszap esetleges felhasználását mezőgazdasági célokra. - a szennyvíz-befogadó felszíni víz hasunosítását ivóvíz-nyerésre, öntözésre, halászatra, fürdőzésre stb, - a szennyvíz-betogadó felszíni víz vízhozamát. A radioaktív anyagokat tartalmazó nagy mennyiségű szennyvíz kibocsátása esetén az Ak érték mindig alacsonyabb a kibocsátásra megengedett koncentráció és a szennyvízhozam szorzatánál. A munkahelyről az adott időegység alatt kibocsátott radioaktív anyag mennyisége: a munkahelyre a frissvizekkel bemenő és onnan a szennyvizekkel távozó radioaktív anyagmennyiségek különbsége Szilárd hulladékok esetében figyelembe kell venni a szeméttároló telepítését, pl. lakott területtől való távolságát, a szeméttároló telep talajának vízzáróság^t Légnemű hulladékok esetében figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat, pl. az uralkodó szélirányt, a kibocsátási magasságot, valamint lakott települések távolságát. 4.3h. Szennyvizek kibocsátása esetén figyelembe kell venni - a szennyvíz (használt víz)-befogadó (vízfolyás, tó stb.) radioaktív anyagokkal való terhelhetőségét, amit a vízügyi hatóság állapít meg,

9 -9- MSZ 14344/ a radioaktív anyag adszorpcióját, fetdúsutását a csatornaiszapban, - a szennyvíz, illetve csatornaiszap esetleges felhasználásit mezőgazdasági célokra, - a szennyvíz-befogadó felszíni víz hasznosítását ivóvíz-nyerésre, öntözésre, használatra, fürdőzésre stb. - a szennyvíz-befogadó felszini víz vízhozamát. A radioaktív anyagokat tartalmazó nagy mennyiségű szennyvíz kibocsátási esetén az A* érték mindig alacsonyabb a kibocsátásra megengedett koncentráció és a szennyvízhozam szorzatánál. A munkahelyről az adott időegység alatt kibocsátott radioaktív anyag mennyisége: a munkahelyre a frissvizekkel bemenő és onnan a szennyvizekkel távozó radioaktív anyagmennyiségek különbsége Szilárd hulladékok esetében: figyelembe kell venni a szeméttároló telepítését, pl. lakott területtől való távolságát, a szeméttároló telep talajának vizzáróságát Légnemű hulladékok esetében: figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat, pl. az uralkodó szélirányt, a kibocsátási magasságot, valamint lakott telepítések távolságát. 5. A RADIOAKTIV HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA 5.1. A radioaktív hulladékok feldolgozásának célja A feldolgozás során a radioaktív huuadékokat végső tárolásra készítik elő. A feldolgozás során az eljárástol függően törekedni kell a radioaktív hulladék térfogatának csökkentésére. A feldolgozás másik célja a tárolási biztonság növelése vízben nehezen oldódó kémiailag semleges anyagba való beágyazással a vízben oldhatóság csökkentésére A hulladékfeldolgozási módszerek közül előnybe kell részesíteni azokat, amelyek a környezetszennyeződés veszélyét csökkentik Atomerőművekben a radioaktív hulladékok feldolgozását a telephelyen kell elvégezni Atomerőművekben alkalmazni kívánt feldolgozási technológiáról az érvényes rendeletnek megfelelően biztonsági jelentést keil kidolgozni Szilárd hulladékok feldolgozása A feldolgozási eljárás lehet: - aprítás - válogatás - égetés - préselés Az aprításnál és válogatásnál levegő elszívásról és szűréséről gondoskodni kell Az égetésnél a füstgáz szűrését meg kell oldani és a hamut meg kell kötni A kis aktivitású préselt szilárd radioaktív I 'Hadékok bála formában is csomagolhatók, amennyiben gondoskodnak a küiső víz elleni megfelelő védelemről Folyékony radioaktív hulladékok feldolgozása A feldolgozási eljárás lehet: - kémiai kezelés, derítés, ülepítés - ioncsere - bepárlás - beágyazás

10 MSZ 14344/ A folyékony radio Jttív hulladékokat aktivitás és egyéb jellemzők szerint elkülönítve jellegüknek megfelelő eljárással kell feldolgozni A kémiai kezelés, az ioncsere és a bepárlás a szennyvizek előzetes feldolgozásának eljárása a folyékony hulladékok térfogatának csökkentésére A kis aktivitású folyékony radioaktív hulladékok és az atomerőművi mosodai szennyvizek szárazra pártással is feldolgozhatók. 5.3.!.4. A folyékony radioaktív hulladékok feldolgozásánál gondoskodni kell a mellék termékek továbbfeldoigozásáról és a nem radioaktív anyagok kibocsátás előtti ellenőrzéséről A folyékony radioaktív hulladékokat a környezet szennyeződés lehetőségének csökkentésére kémiailag semleges anyagba kell beágyazni. A beágyazás lehet pl. cementbe vagy bitumenbe. A beágyazási technológiáknál is be kell tartani a sugárveszélyes munkahelyre érvényes előírásokat Az atomerőművi folyékony radioaktív hulladékok feldolgozása A folyékony radioaktív hulladékokat úgy kell feldolgozni, hogy a végtermék kémiailag stabil, vízben igen nehezen oldódó, szilárd halmazállapotú legyen A feldolgozó eljárás kiválasztásakor a vé term ék tulajdonságait vizsgálni kell a kilúgozáódás. víztartalom, hőállóság, homogenitás, sugártűrés, kémiai stabilitás, felületi dózisintenzitás, felületi szennyezettség, szilárdság szempontjából A feldolgozás technológiai berendezéseinek dekontaminálási lehetőségét biztosítani kell A feldolgozás után a végtermék szilárdulását. felületi dózisintenzitását, felületi szennyezettségét folyamatosan, a kilúgozódási tulajdonságát pedig időszakosan ellenőrizni kell A feldolgozó épületet a sugárveszélyes munkavégzés feltételeinek megfelelően kell kialakítani. Az épület belsejét dekontaminálható burkolattal és sugárvédelmi falakkal kell ellátni. Az épület külső felületén a dózisintenzitás nem haladhatja meg a nem sugárveszélyes térre megengedett értéket A feldolgozó épület helyiségeit elkeli látni sugárvédelmi ellenőrző műszerekkel, és dózisszint jelzőkészülékkel. Tűzveszélyes anyag felhasználása esetén megfelelő tűzvédelemről is gondoskodni kell. 6. RADIOAKTIV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA 6.1. Altalános előírások A különböző munkahelyeken keletkező hosszú felezési idejű radioaktív hulladékoknak központi tárolóhelyre történő szállítását, a tárolóhelyet üzemeltető intézménynek (szervnek) kell elvégezni A szilárd radioaktív hulladékok közül az I., valamint a 4. osztályba tartozó hulladékok* szállításánál a hulladékcsomag árnyékolásáról nem kell gondoskodni A 2. és 3. osztályba tartozó szilárd hulladékcsomagokat* a szállítás során sugárárnyékolást biztosító tartóba kell helyezni A folyékony hulladékok szállításánál az I. és 2. osztályba tartozó hulladékoknál* nem kell, a 3. és4. osztályba tartozó hulladékoknál* kell sugárárnyékolásról gondoskodni. MSZ 14344Ц

11 -и - waiahn-m Bármely osztályba tartozó folyékony hulhaik közeli számításánál kétszeres bizionrigci ktb ЫактгУ а folyékony haladék elfotyásának rmgakadátyozására A 4. és S. osztályba tartozó haladékok* uájtáásánái az csetteg bomló folyadék fcttogására IHÉ>ÍW anyagot is kdl alkalmazni A személyek tartózkodási helyétől olyan biztonsági avatagokat kel betartani, bogy a személyi dózáok a szállítás során ne haladják meg az А besugárzási kategóriára vonatkozó megengedhető maxönátis dózist (MSZ62I. A hulladék szállításán alkalmazott jármű f«.luetén a dózistehesiimény értéke nem hamdhatja meg a 2mSvfh 200mR/h értéket. A szállításra alkalmazott járművön biztosítani kei mindazalui а feltételeket, amelyek radioaktív izotóp száüitására vonatkoznak. A radioaktív hulladékok szállítására használt jármüvet más célokra reftaunámi nem szabad Kiegészítő etönrások atomerémwvi radmkf tv knabdékok sxáflnmán Az atomerőműben keletkező radioaktív nubadékokat szilárd I beágyazott) halmazállapotban és tehes rakományként kell szállítani A szállítás körülmenyeit csak a szállítandó rakomány dózrmerjcsttrnénye határozza meg. Amcmiytben a szállítóeszköz külső felületén a dózisteljesítmény a 2rtiSvjh 2O0mR1i értéket, vr^y annak tenderétől 2 m-re a 0.lmSv/h(lOrnR.'h értéket mcghaladji a rakományt sogárámyékotásta! kelellátni A kisérő személyzet tartózkodó helyén a dózisintenzitás nem haladhatja meg a OJ02 msvltf 2mR% értéket A szállító járművet a szükségesebbfelszeretésekenkivút rád» adó-vevő berendezéssel кеб chátni. Gondoskodni kell az esetleges szállítási balesetek következményeinek felszámolásáról. 7. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK VÉGLEGES TÁROLÁSA 7.1. Hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok végleges tárolását központi lárolóheryen ked megoldani A tárolási biztonság növelése érdekében folyékony radioaktív huhadékot csak beágyazott szilárd állapotban szabad a véi/sges tárolóban elhelyezni A radioaktív hulladékokra meg keli határozni azt az időre integrált dózis értéket, amely eléréséig azok sugárkémiai tulajdonsága lényegesen nem változik meg. A radioaktív hulladékokra meg kell határozni a tárolási időt A végleges tároló létesítésénél a következő szempontokat keh figyetemhe venni: A tároló lakott helytől mi<iél távolabb, de legalább 500 m-re legyen. A környező lakosság dózisierhemse ne lépje túl a lakosság В kategóriájára megállapított megengedhető maximális dózis ériéket. Vízforrásoktól és felszíni vizektől való távobág legalább 500 m legyen. A tároló sík felszínű vagy enyhe lejtésű, jó felszíni vízelvezetésű területen jcronefő ki. A tároló terület talajvízszint feletti rétegei kis vizáteresztő és jó adszorpciós képességűek legyenek. A talajvíz lejtése és mozgási sebessége kicsi legyen. A végleges tároló tenderén a sugárvédekni eflenőrzést meg kell oldani. MSZ 14344/1

Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása. II. Hulladékgazdálkodási Technológus

Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása. II. Hulladékgazdálkodási Technológus Veszélyes hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása II. Hulladékgazdálkodási Technológus hallgatók számára A veszélyes hulladék fogalma A hulladék:mindazok az anyagok, amelyek a tulajdonos számára feleslegessé

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamangó Erika. Veszélyes hulladékok kezelése. A követelménymodul megnevezése: A munka-, tűz- és környezetvédelem

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamangó Erika. Veszélyes hulladékok kezelése. A követelménymodul megnevezése: A munka-, tűz- és környezetvédelem Dr. Farkas Csamangó Erika Veszélyes hulladékok kezelése A követelménymodul megnevezése: A munka-, tűz- és környezetvédelem A követelménymodul száma: 1714-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 1/1. oldal 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító

Részletesebben

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Készítette: Kövér Tamás osztályvezető Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_558_37_2015_0403 1/76

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei

A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló hulladékátvételi követelményei Azonosító: PU/0068-004/2011 6573-2/2011 ügyiratszámon jóváhagyta Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház - Rendelő Intézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Készült: Budapest, 2012 január 15. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 1. oldal TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE Összeállította: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő (A jegyzet lezárva 2006. január 23.-án) 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását.

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását. 1.SZ MELLÉKLET: A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ GYAKORLATI PÉLDÁK Az alább felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben a 8/2004.(V.1.);

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben