Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom"

Átírás

1 WtWWh mesk Migyar Népköztársasági Országos Szabvány Радиоактивные отходы. Деэактммэация RADIOAKTIV HULLADÉKOK. KEZELES Az MSZ helyett W75 Radioactive wastes. Management E szabvány afcabnazása kötelező.* Előírásaitól ehéiést a Magyar Szabványügyi Hivatal elnökének felutalmazása alapján az Egészségügyi miniszter engedélyezhet. E szabvány tárgya a radioaktív izotópok alkalmazása, a nem energetikai célú atomreaktorok, atomerőművek üzemeltetése során keletkező hulladékanyagok kezelése Megjegyzés: A kiégett fűtőelemek nem tartoznak a hulladék kategóriába s így e szabvány hatálya alá sem. Tartalom < < > > О > z < > CD < N (Л a. < о < s ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 1. Általános szempontok** 2. Radioaktív hulladékok gyűjtése 3. Radioaktív hulladékok ideiglenes tárolása 4. Környezetbe kibocsátható radioaktív anyagmennyiség 5. Radioaktív hulladékok feldolgozása 6. Radioaktív hulladékok szállítása 7. Radioaktív hulladékok végleges tárolása A radioaktív hulladék kezelése az I. ábra szerint. A radioaktív hulladékokat kezelő eljárásokat a keletkezés helyén vagy a központi radioaktív hulladéktároló helyen kell alkalmazni. С, В szintű munkahelyeken, valamint zárt sugárforrásokat felhasználó munkahelyeken legalább a hulladék gyűjtéséről és ideiglenes tárolásáról gondoskodni kell. Megjegyzés: Kísérleti atomreaktorokban, izotóp előállításnál. A szintű munkahelyeken a helyszíni gyűjtésen és ideiglenes tároláson túlmenően, helyszíni hulladékfeldolgozás! módszerek alkalmazása is ajánlott. * Az állami szabványok hatályára vonatkozó szabályokat a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5-12.S-a tartalmazza. (A rendelet közzétéve a Szabványügyi Közlöny évi 12. számában is.) A KCST-szabványoknak cs a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke együttesen szabályozza. Az ene vonatkozó (Kk.. 14.) KkM számú utasítás a Szabványügyi Közlöny évi 21. számában is megjelent ** A szabványban használt fogalmakat az MSZ 62 és MSZ 14341/1 tartalmazza. A jóváhagy** időpontja: június 20. A hatálybalépés кюрогир januári Ara: 24.-Ft (17 oldal)

2 1 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE Keletkezési helyek * Uránbányászat, feldolgozás Atomerőmű, atomreaktor Radioaktiv izotópok gyártása, A" szintű munkahelyek Radioaktív izotópok felhasználása % ' 1 ' i ' ' i ' Hulladékok helyi vsnleqes tárolása Ideiglenes tárolás Ideiglenes tárolás Ideiglenes tárolás ' ' ' ' Hulladékok helyi végleges tárolása Feldolgozás 1 \ * 1 ' Feldolgozás ' ' ' ' i 1 1 Központi hulladékfeldolgozás Központi helyen történő végleges tárolás l.úbr.i

3 - 3 - MSZ14344/2-80 Atomerőműveknél a végleges tárolóhelyre való szállítás előtt a radioaktív hulladékok feldolgozását a helyszínen kell megoldani. Ellenőrzés előtt minden az ellenőrzött zónából kikerülő hulladékot radioaktív hulladéknak kell tekinteni. Aktivitás ellenőrzés után a nem radioaktív hulladékokat el kell különíteni. A radioaktiv hulladékokat véglegesen csak központi radioaktív hulladék-tárolóhelyen szabad tárolni. Kivételt képezhetnek az uránbányászat, az urán feldolgozás hulladékai, valamint az atomerőművek külön engedélyben meghatározott hulladékai. Radioaktív hulladékok környezetbe történő eltávolítása, mint hulladékkezelési módszer csak korlátozott mértékben alkalmazható, kizárólag a légnemű hulladékok, valamint az orvosi felhasználás során keletkező rövid felezési idejű fol>ékony biológiai (vizelet, széklet) hulladékok esetében. Atomerőműveknél légnemű hulladékot csak szűrés után szabad a környezetbe kibocsátani. Radioaktív hulladékoknak a keletkezési helyen történő gyűjtésénél külön kell gyűjteni a 30 napnál rövidebb, illetve a 30 napnál hosszabb felezési idejű hulladékokat. Ha a hulladék 30 napnál rövidebb és hosszabb felezési idejű izotópokat vegyesen tartalmaz, akkor a további kezelés szempontjából a hosszabb felezési idejű izotóp a meghatározó. A radioaktiv hulladékokat aktivitás, halmazállapot és esetenként eredet szerint elkülönítve kell gyűjteni. Állandó tartózkodásra szolgáló munkahelyeken a hulladékgyűjtő edények felületén a dózisteljesítmény értéke nem halad! arja meg az 5x 10" 7 C/kgh[2mR 2] értéket. Radioaktív izotópok felhasználására szolgáló munkahelyeken a keletkező nem radioaktív hulladékot a kibocsátás, elszállítás előtt ellenőrizni kell. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy pl. sugárforrás kerüljön nem radioaktív hulladékba. A környezetbe való kibocsátás előtt a hulladékokat ellenőrizni kell. Keletkező hulladékokat ellenőrzés alapján kell radioaktív, illetve nem radioaktív hulladéknak minősíteni. 2. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 2.1. Szilárd radioaktív hulladékok keletkezési helyükön történő gyűjtése A keletkező szilárd hulladékokat, ha azokban a radioaktív izotóp koncentrációja eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szerinti értékeket, radioaktív hulládéként kell gyűjteni Izotópos munkahelyeken, nem energetikai atomreaktoroknál keletkező hulladékok gyűjtése A keletkező hulladékok gyűjtésére literes műanyag zsákkal bélelt edényt kell alkalmazni, amelynek lábbal nyitható fedele a fedél síkjában iégöi vény mentesen nyílik. A műanyag zsák mechanikai sérülésének elkerülése végett üveg. fém és már., a műanyagzsák sérülését okozó hulladék anyagokat kartondobozba, vagy egyéb a zsák károsodását megakadályozó csomagolóanyagba kell előzőleg elhelyezni. Egy-egy műanyag zsákban levő hulladék tömege a 10 kg-ot nem haladja meg. Amennyiben a hulladékgyűjtő edény radioaktív hulladékkal megtelt, vagy a dózisteljesítmény értéke az edény felüle«á n az 5xlO~ 7 Cfkgh 2mR/h] értéket elérte, a hulladékot я műanyagzsák kiemelésével el kell távolítani х ideiglenes tárolóhelyre. Az eltávolítás során a zsákot le Keü zárni és azonosító jellel kell ellátni. Nagy mennyiségű, nagy tömegű hulladékokat literes lezárható hordóba kell gyűjteni, pl. szennyezett felületek el távolít a a során keletkező beton, fém hulladékokat. A radioaktív hulladékot tartalmazó hordóknál biztonságos lezárást kel) biztosítani. Éghető és nem éghető hulladckanyagokat nem kell szétválasztani. A 37 MBq( lmci)-nél nagyobb aktivitású zárt sugárforrásokat a nyitott izotóp felhasználás során keletkező hulladékoktol elkülönítve kell kezelni. Sérült zárt sugárforrásokat - a hulladékként történő átadás előtt - a sugárforrás méretének megfelelő légmentesen lezárható fém, vagy műanyag tokba kell elhelyezni. Ha zárt sugárforrást külsőleg rátapadt radioaktív szennyeződéstől mentesnek lehet tekinteni, újracsomagolást nem kell alkalmazni. Megjegyzés: Nyilvántartásán szereplő és további felhasználásra nem kerülj sugárforrások hulladékká történő nyilvánításáról jegyzőkönyvet kell felvenni, az HL eü, hatóság bevonásával. Amennyiben az intézel, vállalat részére értéket képviselő műszerekel. eszközöket, munkaruhákat stb. kell radioaktív hulladékba elhelyezni, úgy előzőleg a hulladékká nyilvánításról jegyzőkönyvet kell készíteni.

4 MSZ 14344/ A szilárd radioaktív hulladékok munkahelyeken történő gyűjtésénél meg kell állapítani: az adott hulladékcsomagban (műanyagzsákban, fémhordóban) lévő radioaktív izotópok megnevezését, becsült aktivitását, a besugárzási dózisteljesitményértékét a hulladékgöngyöleg felületén, a hulladékban lévő inaktív komponensek megnevezését, a hulladék keletkezési helyét, idejét. Zárt sugárforrások esetében a sugárforrás aktivitását és geometriai méreteit, azonosítási számát és jelét Atomerőműben keletkező hubdékok gyűjtése A szilárd radioaktív hulladékokat lehetőség szerint fajtánként és aktivitás szerint elkülönítve a technológiai épületekben erre a célra kijelölt helyeken kell gyűjteni. Az összegyűjtött hulladékot aktivitás ellenőrzés (felületi dózisintenzitás mérés) után jól zárható és dekontaminálható edényben kell az átmeneti tárolás helyére szállítani. A szállítási útvonalak lehetőség szerint épületeken belül és az ellenőrzött zónában haladjanak. Az ellenőrzött zóna elhagyásakor a csomag és a szállító jármű ellenőrzésének és dekontaminálásának lehetőségét biztosítani kell Folyékony radioaktív hulladék gyűjtése a keletkezés helyén A keletkező folyékony hulladékokat, ha a hulladékban a radioaktív izotópok koncentrációjának értéke eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szabványban megadott értékeket, radioaktív hulladékként kell gyűjteni Izotópos munkahelyeken, nem energetikai célú atomreaktoroknál keletkező hulladék gyűjtése A folyékony hulladékokat, ha mennyiségük heti 100 liter alatt van literes kannákban kell gyűjteni. Pl.: Г szintű és legtöbb В szintű munkahelyeken. Heti 100 I mennyiséget meghaladó folyékony hulladék keletkezése esetén a hulladékokat nagyobb fém. műanyag vagy beton tartályokban kell gyűjteni, tárolni. Éghető folyékony hulladékokat a vizes hulladékoktól külön kell gyűjteni. A hulladékok gyűjtésénél, tárolásánál a sugárvédelmi előírásokon kívül be kell tartani a szerves oldószerekre vonatkozó tűzrendészet! előírásokat is. Az А, В típusú munkahelyekről távozó szennyvizek ellenőrzéséhez szükséges feltételeket biztosítani kell. Pl.: В szintű munkahelvek esetében a szennyvíz ellenőrzéséhez ellenőrző aknát kell létesíteni. A folyékony radioaktív hu!4dékok munkahelyen történő gyűjtésénél meg kell állapítani a tárolóedényben lévő folyékony radioaktív izutópmegnevezését, koncentrációját Bq/cm' [pci/cm 3 1, hosszú felezési idejű radioaktív izotópok esetében ezen kívül a főbb inaktív kompnensek megnevezését, közelítő koncentráció éltekét és a szennyvíz ph-ját Atomerőműveknél keletkező radioaktív hulladékok gyűjtése A radioaktív hulladékokat lehetőség szerint fajtánként és aktivitás szint szerint külön kell gyűjteni. A gyűjtést különálló épületben, vagy az épületnek a technológiától elkülönített részében kell végezni. A folyékcny radioaktív hulladékok gyűjtése főleg az erre a célra létesített csővezetékeken keresztül történjék. Ezeket a csővezetékeket úgy kell létesíteni, hogy megakadályozzák a hulladékok átszivárgását a talajba. A csővezetékeknek olyan lejtéssel kell rendelkezniük, amely szükség esetén lehetővé teszi azok leürítését. Meg kell akadályozni, hogy a folyékony radioaktív hulladékból a gyűjtés, szállítás során a szilárd részek kiváljanak Biológia radioaktív hulladékok munkahelyeken történő gyűjtése Radioaktív izotóppal folytatott állat- és növénykísérleteknél keletkező biológiai hulladékokat, ha a hulladékban a radioaktív izotóp koncentrációja eléri, vagy meghaladja az MSZ 14344/1 szerinti értékeket, radioaktív hulladékként kell gyűjteni. A biológiai hulladékok gyűjtésére légmentesen lezárható edényt kell alkalmazni. A biológiai bomlás megakadályozására a hulladékot az ideiglenes tárolás során 4-5 %-os fotmalin-oldatban kell tartani.

5 MSZ 14344/2-80 A biológiai hul'adékok munkahelyen történő gyűjtésénél a következő adatokat kell megállapítani. - az izotóp fajtáját is a hulladék becsült koncentrációját Bq/cm 3 [yci/cm 3 ) - a biológiai hulladékanyag jellegét - a hulladék keletkezési idejét. 3. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK IDEIGLENES TÁROLÁSA 3.1. Izotópos munkahelyeken, nem energetikai atomreaktoroknál keletkező hulladék ideiglenes tárolási A radioaktív izotóp alkalmazási helyén radioaktív hudadékot a Központi Radioaktív Hulladékfeldolgozó- és Tárolóhelyre történő elszállításig, illetve 30 napnál rövidebb felezési idejű hulladékok esetében az MSZ 14344/l-ben közölt szint alá történő lebomlásig tárolni kell. A hulladékok tárolására А, В típusú munkahelyeken, valamint nyitott radioaktív izotópok orvosdiagnosztikai és terápiás felhasználása során, továbbá nem energetikai célú atomreaktoroknál külön tárolóhelyet kell biztosítani. A tárolóhely kiképzésére a nyitott radioaktív izotópokat felhasználó munkahelyekre előírt követelmények érvényesek. Pl. jól dekonlaminálható falazat, zárt légterű helyiség esetében mesterséges szellőztetés stb. A folyékony hulladékok gyűjtésére, tárolására szolgáló tartályoknál műanyagbevonatok alkalmazásával, vagy egyéb úton (pl. saválló acélból készült tartályok alkalmazásával) biztosítani kell a mentesíthetőség, valamint a korrózióállóság feltételeit. Az 1. és 2. osztályba tartozó folyékony hulladékok* tárolásánál a tartálymeghibásodás esetére biztosítani kell a kiömlő szennyvíz felfogását. Pl.: a tartály alatt elhelyezett megfelelő tálca alkalmazásával. A 3., 4. és 5. osztályba tartozó folyékony hulladékot* gyűjtő vagy lároló tartályok elhelyezésénél, kiképzésénél, megfelelő biztonsági berendezésekkel (pl. tartalék tárolók, vízzárófalak, szivárgásellenőrző berendezések stb. alkalmazásával) ki kell zárni annak lehetőségét, hogy radioaktív sze.i.iyvíz a környezetbe kerüljön. Az S. osztályba tartozó folyékony hulladékok* tárolásánál biztosítani kell a fejlődő hő elvezetését. Tartályokban való hulladékgyűjtés, - tárolás esetén külön-külön tartályokat kell alkalmazni egyrészt az I. és 2. osztályba tartozó, másrészt a és az 5. osztályba tartozó hulladékok* gyűjtésére, tárolására. Folyékony hulladékok gyűjtésénél, tárolásánál ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a különböző időpontban, különböző helyeken keletkező folyékony hulladékok»árolóhelyre történő juttatásakor olyan kémiai reakciók menjenek végbe, amelyek a biztonságos tárolást veszélyeztetik, pl. Na 13 ' l-t tartalmazó hulladékanyagba savas hulladék bejuttatása. Folyékony hulladék csővezetékben történő szállításnál ki kell zárni annak lehetőségét, hogy műszaki meghibásodás esetén radioaktív anyag kerüljön a környezetbe. (Pl.: védőcső alkalmazásával.) A JO napnál rövidebb felezési idejű szilárd és folyékony hulladékok, amennyiben tárolás során a radioaktív izotóp koncentrációja a/ MSZ 14344/l-ben közölt érték alá csökkent, közönséges hulladékként kezelhetők. Radioaktiv hulladéknak már nem minősíthető biológiai hulladékot továbbra sem szabad állati fehérje feldolgozás céljára átadni. Az eltávolítás módja dögtemetőben való elhelyezés, illetve elégetés lehet. Rövid felezési idejű izotópok lebomlása miatt a környezetbe kibocsátható koncentrációjú hulladékok maradék aktivitását a számításon kívül méréssel is ellenőrizni kell. A lebomlás után eltávolításra kerülő hulladék adatait, a hulladék térfogatát (m } ). a radioaktív izotóp számított koncentrációját. Bq/cm 1 (ncí/cm 1 ] meg kell állapítani és írásban rögzíteni kell. A hulladék tárolására szolgáló helyiséget biztonsági zárral kell ellátni Atomerőműveknél keletkező hulladékok ideiglenes tárolása A radioaktív hulladékokat feldolgozásukig, illetve a végleges tárolóhelyre történő szállításig a telephelyen átmenetileg szabad tárolni. Kivételt képezhetnek a kisaktivitású szilárd radioaktív hulladékok. Az átmeneti tárolót az ellenőrzött zónához kapcsolódó sugárárnyékolással ellátott épületben kell létesíteni. Az átmeneti tároló a felszíni vizektől csak 500 m-nél távolabb árvízmentes területen telepíthető. Az átmeneti tárolót a talajvízszint fölé kell építeni. A folyékony radioaktiv hulladékok átmeneti tárolását burkolt falú helyiségben elhelyezett tartályokban kell megoldani a hulladék környezetbe való kikerülésének biztonságos megakadályozására. * MSZ 14.VMII

6 MSZ 14344/ Az átmeneti tároló környezetét sugárvédelmi szempontból ellenőrizni kell. Az átmeneti tárolóban a folyékony radioaktiv hulladékokat aktivitás szint és anyagösszetétel szerint külön kell tárolni. A folyékony radioaktív hulladékok szállítására szolgáló csővezetékeket és tartályokat korrózióálló anyagból kell készíteni. Biztosítani kell a tároló rendszer dekontammálhatóságát. A szilárd és folyékony radioaktív hulladékok átmeneti tárolói közös épületben is létesíthetők. A szilárd radioaktív hulladékok átmeneti tárolására vízszigetelt és tűzvédelemmel ellátott betoncellákat kell alkalmazni. A nagyaktivitású szilárd hulladékokat a technológiai épületben e célra létesített tárolókban az erőmű üzem-idejére tárolni lehet. A kisaktivitású szilárd hulladékok megfelelő hidrogeológiai viszonyok esetén a talajvízszint felett elhelyezett vízsigeteit beton medencékben hosszabb ideig is tárolhatók A KÖRNYEZETBE KIBOCSÁTHATÓ RADIOAKTIV ANYAGMENNYISÉG A kibocsátás esetei Sugárveszélyes munkahelyekről radioaktív anyag juthat a környezetbe: Radioaktív hulladéknak nem minősülő, de az ivóvízre vonatkozó MMK értéket, valamint a felszíni vizek mindenkor előforduló koncentrációját meghaladó koncentrációjú szilárd, biológiai, folyékony hulladékok környezetbe való eltávolításakor. Rövid felezési idejű izotópok orvosi terápiás felhasználásánál keletkező folyékony radioaktív hulladékok formájában. Szabadszintű izotóp felhasználása során keletkező hulladékok környezetbe történő kibocsátásakor. Légnemű radioaktív hulladékok környezetbe történő kibocsátásakor A kibocsátás feltételei Radioaktív hulladéknak nem minősülő szilárd, biológiai, folyékony hulladékok, illetve a légnemű radioaktív hulladékok kibocsátására vonatkozó feltételeket az 1., 2.. és 3. táblázatok tartalmazzák. Radioaktív izotópot tartalmazó szilárd hulladékok nem ra dioaktív hulladékként való kezelésének feltételei. Kibocsátási csoport kibonath.hi>* max. koncentráció értékek 1000 x MMK Bq/cm 3 (jaci/cm 3 ) Kibocsátható mennyiség Bq/év (mci/év) Gyakrabban előforduló izotópok I. táblázat 1. 1,11x10"' -3,7 Ak» Sr, J10 Pb, (Эх1<Г*- КГ Ra 2. 3,7-37 (ИГ* - 1<Г 3 ) 10 A k 126, 131, 210-,, 1, 1, Po, lh I c r m (HT'-lcr 2 ) 100 Ak 3 2 P, 4S Ca, , 0 6 As,»%, Y. Ru, 140,. 203 u_,, 239B, ">t Hg, l, r r m > PU, Am., 3 7 C 5 > (КГ 3-10*') OCT') 1000 A k 54Na, 3 Í S, 36 C1, 56 S9 Mn,»Fe. «Co. Ni, 65 Zn, 86 Rb, 95 Zr, "Mo, l o /, f, Rh, Ag,, 0 9,, 3,40, Í J I 7 0 Cd, Sn, Ba, Eu, Tm,, e l, 9 1,9 Ta, lr, «Au, e TI, U. U A k 3H, 7 Be, l 4 C, 1 8 F, 4 2 K, "Br, "Te, m Te, 203 Pb., J 9 Te. 5l Cr,, e, W, 55 Fe, 64 Cu,, 9 7 Hg. Tájékoztató értékek

7 -7- MSZ 14344/2-80 Radioaktiv izotópot tartalmazó folyékony hulladékok nem radioaktív hulladékként vak» kezelésének feltételei 2.1 Kibocsátási csoport Kibocsátható* m.i\. koncentráció értékek 100 x MMK Bq/cm 3 (pctfml) Kibocsátható mennyiséf Bqfév (mci/év) Gyakrabban előforduló izotópok 1. 1,11 x 10~* 3,7 x KT 1 (3 x КГ в - KT*) 2. 3,7 x 10"' - 3,7 (If/* - l<r s ) 3. 3,7-37 (1ГТ 5 - КГ 4 ) *k * Sr. 2, 0Pb. "*Ra. 10 A k 2,0Po. Tlherm 100 A k V i l 126, 131, 137~,, J3»- Ca, Ru, I, 1, Cs, U t e r m Pu, 2 4 «Am. 4. ( (1ГГ 4-1(Г 3 ) Afc "P. S, "a, Co. S 9 N,, 6S 7 Zn. *As, í9 Sr,»0 Y» 5 z r I0» c d H3 S n 140 L a 152 Е и 170 T n w, e l Ta.,, 2 lr Hg, T1, U, 2 3 e U (1ГТ 3-1(Г 2 ) Ak 3 H. 7 Be,, 4 C., e F. 24 Na. 4 2 K, 5, Cr. 5 *Mn, "Fe, "Fe, 44 Cu, i2 Br. e6 Rb, 99 Mc. * 9 Tc, '"Ag. l97 Hg., 2 7 Te, '"Те, 203 Pb 140 Ba,, e, W., 9 e Au, Tájékoztató értekek Radioaktív izotópot tartalmazó légnemű hulladékok közönséges hulladékként történő kezelésének feltételei: 3. tibiázat Kibocsátási csoport Kibocsátható mennyi'ég Bq/év (mcilév) Gyakrabban előforduló izotópok 1. Ak * a t '"term. ь. l' t c r m > Pu, Am A k 90Sr. 2, 0 Pb, 2, 0 Po, 2 3 S U A k 126, 131, A k 3 2P, Rn. 4S Ca. "Sr., 0 6 Ru., 0 9 Cd,,37 Cs,, 7 0 Tm.,e2 Ta A k 3H. 7 Hc., 4 (., 8 l. 2 4 N,. 3 5 S.*(l. 4, Ar. 4 J K. 5, (r. S 6 Mn. 5 5 Kc. 59 Fe. * Co.»»Ni, * 4 Cu. es Zn, "Mo. 99 Tc,, 4 0 La. '"Eu, "'W. 76 As. el Br.» 6 Rb, 9 0 Y,, 0 5 Rh, "'Ag. " 3 Sn. ' 27 Те., 2 9 Te., 9 2 lr. l 9 í Au, " 7 Hg, T1,,40 Ba, 203 Pb 203 Hg, 95 Zr, A különböző kibocsátási csoportokhoz tartozó izotópok keverékéből évente kivocsátható teljes mennyiségre a következő feltételeknek kell teljesülniük: Aj AJ AJ A4 Ac = A k IOA k 10 2 A k 10 3 A k 10 4 A k = Ak a legtoxikusabb izotópokból kibocsátható maximális évi mennyiség. A l t Aj... az.,2... kibocsátási csoportokhoz tartozó izotópok évi kivocsátott mennyisége.

8 MS214344/2-aO -Я- Az Ak értékét munkahelyenként az illetékes hatóság állapítja meg. Rövid felezési idejű nyitott radioaktív izotópok orvosi terápiás célokra történő felhasználása során keletkező folyékony radioaktív hulladék kibocsátásakor Ak értékének megállapításánál figyelembe kell venni a kórház, klinika szennyvíz forgalmát, a felhígulás lehetőségét. A légnemű hulladékok esetében a kibocsátási koncentráció értékeit az А к értékek meghatározásakor az illetékes hatóság adja meg a helyi viszonyok figyelembevételével. A szabadszintű izotóp felhasználása során keletkező hulladék kibocsátási koncentráció-értékét nem kell figyelembe venni. Munkahelyenként, hetenként csak egy adott izotóp szabadszintű felhasználása során keletkező hulladék távolitható el. Ha valamely munkahelyen a kibocsátásra engedélyezett A^ értéket meghaladó aktivitású szilárd, biológiai, folyékony, légnemű hulladék keletkezik, akkor a következő eljárások egyikét kell alkalmazni: - a kibocsátás előtt csökkenteni kell a hulladékban lévő radioaktív anyag koncentrációját, pl. szennyvizek esetében a lebegő anyagok visszatartásával, légnemű hulladékoknál a szűrési, tisztítási hatásfok növelésé vei, rövid felezési idejű hulladékoknál a tárolási idő növelésével vagy - a hulladékot a központi radioaktív hulladék tárolótelepre kell szállítani. Radioaktív hulladéknak nem minősülő hulladékok környezetbe történő kibocsátásnál - a kibocsátási koncentráció csökkentésével, vagy hordozó adagolásával - ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a radioaktív izotóp feldúsulása következtében radioaktív hulladéknak megfelelő koncentrációjú hulladék keletkezzék, pl. szennyvizek kibocsátása során a csatornaiszapban. Az ivóvíz MMK értékét meghaladó koncentrációjú, de radioaktív hulladéknak nem minősülő folyékony hulladékot úgy kell kibocsátani, hogy öntözésre, halastavak táplálására, ivóvíznyerésre ne legyen felhasználható Kibocsátható mennyiség meghatározásának szempontjai A kibocsátható évi radioaktív anyag mennyiség: az Ak értékek megadásánál biztosítani kell annak feltételét. hogy a munkahelyek környezetében lévő, a népesség В kategóriájába sorolható személyek dózisterhelése ne haladja meg а В kategóriára vonatkozó megengedhető maximális dózist Olyan esetekben, amikor a munkahelyről kibocsátott radioaktív anyag a népesség nagy létszámú csoportját veszélyeztetheti, az A^ értékek megadásánál a népesség С kategóriájára vonatkozó megengedhető maximális dózist kell figyelembe venni, pl. szennyvizek folyóvízbe történő bevezetése esetén Szennyvizek kibocsátása esetén figyelembe kell venni a szennyvíz (használt víz) befogadó (vízfolyás, ló stb.) radioaktív anyagokkal való terhelhetőségét, amit a vízügyi hatóság állapít meg, a radioaktív anyag adszorpióját. feldúsulását a csatornaiszapban, a szennyvíz illetve csatornaiszap esetleges felhasználását mezőgazdasági célokra. - a szennyvíz-befogadó felszíni víz hasunosítását ivóvíz-nyerésre, öntözésre, halászatra, fürdőzésre stb, - a szennyvíz-betogadó felszíni víz vízhozamát. A radioaktív anyagokat tartalmazó nagy mennyiségű szennyvíz kibocsátása esetén az Ak érték mindig alacsonyabb a kibocsátásra megengedett koncentráció és a szennyvízhozam szorzatánál. A munkahelyről az adott időegység alatt kibocsátott radioaktív anyag mennyisége: a munkahelyre a frissvizekkel bemenő és onnan a szennyvizekkel távozó radioaktív anyagmennyiségek különbsége Szilárd hulladékok esetében figyelembe kell venni a szeméttároló telepítését, pl. lakott területtől való távolságát, a szeméttároló telep talajának vízzáróság^t Légnemű hulladékok esetében figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat, pl. az uralkodó szélirányt, a kibocsátási magasságot, valamint lakott települések távolságát. 4.3h. Szennyvizek kibocsátása esetén figyelembe kell venni - a szennyvíz (használt víz)-befogadó (vízfolyás, tó stb.) radioaktív anyagokkal való terhelhetőségét, amit a vízügyi hatóság állapít meg,

9 -9- MSZ 14344/ a radioaktív anyag adszorpcióját, fetdúsutását a csatornaiszapban, - a szennyvíz, illetve csatornaiszap esetleges felhasználásit mezőgazdasági célokra, - a szennyvíz-befogadó felszíni víz hasznosítását ivóvíz-nyerésre, öntözésre, használatra, fürdőzésre stb. - a szennyvíz-befogadó felszini víz vízhozamát. A radioaktív anyagokat tartalmazó nagy mennyiségű szennyvíz kibocsátási esetén az A* érték mindig alacsonyabb a kibocsátásra megengedett koncentráció és a szennyvízhozam szorzatánál. A munkahelyről az adott időegység alatt kibocsátott radioaktív anyag mennyisége: a munkahelyre a frissvizekkel bemenő és onnan a szennyvizekkel távozó radioaktív anyagmennyiségek különbsége Szilárd hulladékok esetében: figyelembe kell venni a szeméttároló telepítését, pl. lakott területtől való távolságát, a szeméttároló telep talajának vizzáróságát Légnemű hulladékok esetében: figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat, pl. az uralkodó szélirányt, a kibocsátási magasságot, valamint lakott telepítések távolságát. 5. A RADIOAKTIV HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA 5.1. A radioaktív hulladékok feldolgozásának célja A feldolgozás során a radioaktív huuadékokat végső tárolásra készítik elő. A feldolgozás során az eljárástol függően törekedni kell a radioaktív hulladék térfogatának csökkentésére. A feldolgozás másik célja a tárolási biztonság növelése vízben nehezen oldódó kémiailag semleges anyagba való beágyazással a vízben oldhatóság csökkentésére A hulladékfeldolgozási módszerek közül előnybe kell részesíteni azokat, amelyek a környezetszennyeződés veszélyét csökkentik Atomerőművekben a radioaktív hulladékok feldolgozását a telephelyen kell elvégezni Atomerőművekben alkalmazni kívánt feldolgozási technológiáról az érvényes rendeletnek megfelelően biztonsági jelentést keil kidolgozni Szilárd hulladékok feldolgozása A feldolgozási eljárás lehet: - aprítás - válogatás - égetés - préselés Az aprításnál és válogatásnál levegő elszívásról és szűréséről gondoskodni kell Az égetésnél a füstgáz szűrését meg kell oldani és a hamut meg kell kötni A kis aktivitású préselt szilárd radioaktív I 'Hadékok bála formában is csomagolhatók, amennyiben gondoskodnak a küiső víz elleni megfelelő védelemről Folyékony radioaktív hulladékok feldolgozása A feldolgozási eljárás lehet: - kémiai kezelés, derítés, ülepítés - ioncsere - bepárlás - beágyazás

10 MSZ 14344/ A folyékony radio Jttív hulladékokat aktivitás és egyéb jellemzők szerint elkülönítve jellegüknek megfelelő eljárással kell feldolgozni A kémiai kezelés, az ioncsere és a bepárlás a szennyvizek előzetes feldolgozásának eljárása a folyékony hulladékok térfogatának csökkentésére A kis aktivitású folyékony radioaktív hulladékok és az atomerőművi mosodai szennyvizek szárazra pártással is feldolgozhatók. 5.3.!.4. A folyékony radioaktív hulladékok feldolgozásánál gondoskodni kell a mellék termékek továbbfeldoigozásáról és a nem radioaktív anyagok kibocsátás előtti ellenőrzéséről A folyékony radioaktív hulladékokat a környezet szennyeződés lehetőségének csökkentésére kémiailag semleges anyagba kell beágyazni. A beágyazás lehet pl. cementbe vagy bitumenbe. A beágyazási technológiáknál is be kell tartani a sugárveszélyes munkahelyre érvényes előírásokat Az atomerőművi folyékony radioaktív hulladékok feldolgozása A folyékony radioaktív hulladékokat úgy kell feldolgozni, hogy a végtermék kémiailag stabil, vízben igen nehezen oldódó, szilárd halmazállapotú legyen A feldolgozó eljárás kiválasztásakor a vé term ék tulajdonságait vizsgálni kell a kilúgozáódás. víztartalom, hőállóság, homogenitás, sugártűrés, kémiai stabilitás, felületi dózisintenzitás, felületi szennyezettség, szilárdság szempontjából A feldolgozás technológiai berendezéseinek dekontaminálási lehetőségét biztosítani kell A feldolgozás után a végtermék szilárdulását. felületi dózisintenzitását, felületi szennyezettségét folyamatosan, a kilúgozódási tulajdonságát pedig időszakosan ellenőrizni kell A feldolgozó épületet a sugárveszélyes munkavégzés feltételeinek megfelelően kell kialakítani. Az épület belsejét dekontaminálható burkolattal és sugárvédelmi falakkal kell ellátni. Az épület külső felületén a dózisintenzitás nem haladhatja meg a nem sugárveszélyes térre megengedett értéket A feldolgozó épület helyiségeit elkeli látni sugárvédelmi ellenőrző műszerekkel, és dózisszint jelzőkészülékkel. Tűzveszélyes anyag felhasználása esetén megfelelő tűzvédelemről is gondoskodni kell. 6. RADIOAKTIV HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA 6.1. Altalános előírások A különböző munkahelyeken keletkező hosszú felezési idejű radioaktív hulladékoknak központi tárolóhelyre történő szállítását, a tárolóhelyet üzemeltető intézménynek (szervnek) kell elvégezni A szilárd radioaktív hulladékok közül az I., valamint a 4. osztályba tartozó hulladékok* szállításánál a hulladékcsomag árnyékolásáról nem kell gondoskodni A 2. és 3. osztályba tartozó szilárd hulladékcsomagokat* a szállítás során sugárárnyékolást biztosító tartóba kell helyezni A folyékony hulladékok szállításánál az I. és 2. osztályba tartozó hulladékoknál* nem kell, a 3. és4. osztályba tartozó hulladékoknál* kell sugárárnyékolásról gondoskodni. MSZ 14344Ц

11 -и - waiahn-m Bármely osztályba tartozó folyékony hulhaik közeli számításánál kétszeres bizionrigci ktb ЫактгУ а folyékony haladék elfotyásának rmgakadátyozására A 4. és S. osztályba tartozó haladékok* uájtáásánái az csetteg bomló folyadék fcttogására IHÉ>ÍW anyagot is kdl alkalmazni A személyek tartózkodási helyétől olyan biztonsági avatagokat kel betartani, bogy a személyi dózáok a szállítás során ne haladják meg az А besugárzási kategóriára vonatkozó megengedhető maxönátis dózist (MSZ62I. A hulladék szállításán alkalmazott jármű f«.luetén a dózistehesiimény értéke nem hamdhatja meg a 2mSvfh 200mR/h értéket. A szállításra alkalmazott járművön biztosítani kei mindazalui а feltételeket, amelyek radioaktív izotóp száüitására vonatkoznak. A radioaktív hulladékok szállítására használt jármüvet más célokra reftaunámi nem szabad Kiegészítő etönrások atomerémwvi radmkf tv knabdékok sxáflnmán Az atomerőműben keletkező radioaktív nubadékokat szilárd I beágyazott) halmazállapotban és tehes rakományként kell szállítani A szállítás körülmenyeit csak a szállítandó rakomány dózrmerjcsttrnénye határozza meg. Amcmiytben a szállítóeszköz külső felületén a dózisteljesítmény a 2rtiSvjh 2O0mR1i értéket, vr^y annak tenderétől 2 m-re a 0.lmSv/h(lOrnR.'h értéket mcghaladji a rakományt sogárámyékotásta! kelellátni A kisérő személyzet tartózkodó helyén a dózisintenzitás nem haladhatja meg a OJ02 msvltf 2mR% értéket A szállító járművet a szükségesebbfelszeretésekenkivút rád» adó-vevő berendezéssel кеб chátni. Gondoskodni kell az esetleges szállítási balesetek következményeinek felszámolásáról. 7. RADIOAKTÍV HULLADÉKOK VÉGLEGES TÁROLÁSA 7.1. Hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok végleges tárolását központi lárolóheryen ked megoldani A tárolási biztonság növelése érdekében folyékony radioaktív huhadékot csak beágyazott szilárd állapotban szabad a véi/sges tárolóban elhelyezni A radioaktív hulladékokra meg keli határozni azt az időre integrált dózis értéket, amely eléréséig azok sugárkémiai tulajdonsága lényegesen nem változik meg. A radioaktív hulladékokra meg kell határozni a tárolási időt A végleges tároló létesítésénél a következő szempontokat keh figyetemhe venni: A tároló lakott helytől mi<iél távolabb, de legalább 500 m-re legyen. A környező lakosság dózisierhemse ne lépje túl a lakosság В kategóriájára megállapított megengedhető maximális dózis ériéket. Vízforrásoktól és felszíni vizektől való távobág legalább 500 m legyen. A tároló sík felszínű vagy enyhe lejtésű, jó felszíni vízelvezetésű területen jcronefő ki. A tároló terület talajvízszint feletti rétegei kis vizáteresztő és jó adszorpciós képességűek legyenek. A talajvíz lejtése és mozgási sebessége kicsi legyen. A végleges tároló tenderén a sugárvédekni eflenőrzést meg kell oldani. MSZ 14344/1

12 MSZ 14344/ A tárolfe technológiája A tárolás általában földbe süllyesztett, rekeszekre osztott viwzigetelt betonmedencében történik. Atomeröművi hulladékok esetében a megtelt rekeszek hézag-térfogatát térkitöltő anyaggal kell feltölteni és vízmentesen le kell zárni, úgy, hogy illetéktelen hozzá ne férhessen. A radioaktív hulladékot tartalmazó csomagok rakodását gépesíteni kell. A tároló területén a hatékony tűzoltás feltételeit úgy kell biztosítani, hogy a tűzoltás ne eredményezze a radioaktív anyag szétszóródását A tároló területén keletkező radioaktív szennyvizek gyűjtését megkell oldani. A tároló területén védőzónát kell létesíteni. A megtelt fedlapokkal lezárt tároló felett a dózisintenzitás nem haladhatja meg ao,28msv/h(28.mr/h] értéket, földtakarással történő ellátás után pedig az 1 jusv/h[0,lmr/hj értéket. VÉGE A szövegben emiitett magyar állami szabványok Radioaktív hulladékok. AlaptogalrrukjOs/tályo/áv MSZ 14344/1 Radioizotópok sugárzása elleni védelem MSZ 62 A szabvány alkalmazása előtt győződjón meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kienészitése. helyesbítése, illetve hatálytalanítása, mert a szabványt a kibocsátója a műszaki haladásnak megfelelően időnként átdolgozza. A szabvány érvényességében beálló minden változást a Magyar Szabványügyi Hivatal a Szabványügyi Közlönyben hirdet meg; beszerezhető a Posta Központi Hírlapíródánál. A gyakorlati tapautalalok alapján ajánlatosnak látszó helyesbítő, módosító indítványokat, észrevételekel megfelelő indokolással a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz, Budapest, IX.. Üllői úl 23. (levélcím: Budapest 9. Pf ) lehel benyújtani. A szabvány beszerezhető a Szabványboltban, Budapest, VIII.. ÜUői út 24. (levélcím: Budapest. Pf ). F. k. az MSZH Kiadói Főosztály vezetője /1, 350 pld. - MSZH Nyomda, Budapest - F. v.: Nagy László

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről

FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről 81хГ*ЭО tl4.s7fcs4&k2 * FELÜLETEK RADIOAKTÍV SZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Dörzsmintavétel A felületről 19391/1-81 WO» Определение радиоактивных загрязнения поверхностей. Отбор проб трением с плоских

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 9. A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEI (AZ ATOMERŐMŰ LESZERELÉSE)... 1 9.1. A leszerelés szempontjából

Részletesebben

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI

MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI Magyar Népköztársaság Országos Szabvány MELEGEN HENGERELT, LEJTÕS TALPÚ I-ACÉL MÉRETEI 669.14 122.4 423.1 MSZ 325-86 Az MSZ 325-77 helyett C 22 Hot rolled sloping flange steel beams. Dimensions MAGYAR

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Radioaktív hulladékkezelés tervezése

Radioaktív hulladékkezelés tervezése Országos Atomenergia Hivatal 3.8. sz. útmutató Verzió száma: 2. 2005. október Kiadta: Dr. Rónaky József!"#$"%&'"()*+#$+#,-.# Budapest, 2005. október. &"/*#01234"567$686$96,): Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl 1. oldal 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

Dr. Pintér Tamás osztályvezető Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Nukleáris hulladékkezelés.  környezetvédelem Nukleáris hulladékkezelés http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/kornymern/nukleáris környezetvédelem A felhasználási terület meghatározza - a radioaktív izotópok fajtáját, - mennyiségét és -

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

A hazai vízművek NORM-os felmérése

A hazai vízművek NORM-os felmérése A hazai vízművek NORM-os felmérése Juhász László, Motoc Anna Mária, Ugron Ágota OSSKI Boguslaw Michalik GIG, Katowice Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Értelmezés NORM: Naturally Occurring Radioactive

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-308/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Használtolaj-gyűjtő

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42 /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben