T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz"

Átírás

1 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/6291/1. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz szeptember

2 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓRENDSZER ÉVI ÁTALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI... 6 RÉSZLETES MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Adótábla Cégautó adó Osztalékadó Egyéni vállalkozók ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A személyi jövedelemadó kedvezmények érvényesítésének egyszerűsítése Adóhatósági adatközlésen alapuló egyszerűsített bevallás bevezetése Egyes jövedelmek meghatározásának egyszerűsítése Az adóbevallási kötelezettség szűkítése Egyéb egyszerűsítések a személyi jövedelemadóban EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA ADÓINTÉZKEDÉSEK, EGYSZERŰSÍTÉS A magánszemélyek különadó-előlegfizetésének egyszerűsítése TÁRSASÁGI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Különadó, társasági adólap, adómérték ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Veszteségelhatárolás engedélyezésének megszüntetése JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JÖVEDÉKI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Jövedéki adó mértéke ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK REGISZTRÁCIÓS ADÓ EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ENERGIAADÓ JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 25

3 3 VÁM EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Az Európai Közösség valamennyi tagállam Áfa-adóalanyának adatait tartalmazó VIES (Áfa-információs csere rendszer) rendszeréhez való hozzáférés biztosítása a VPOP részére EGYÉB MÓDOSÍTÁS FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK HELYI ADÓK ADÓINTÉZKEDÉSEK Helyi iparűzési adó Az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó összeghatár emelése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Az ún. tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adómentesség esetkörének szűkítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ILLETÉKEK ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A gépjárművekre vonatkozó vagyoni értékű jogok értékmeghatározásának egyszerűsítése az illetékszabályozásban A követelés forgalmi értékének meghatározása az illetéktörvényben Az ingatlan- és gépjármű forgalmazók, illetve lízingcégek illeték kedvezményére, mentességére vonatkozó eljárások egyszerűsítése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Feltűnő értékaránytalanság mellett kötött szerződésekre vonatkozó illetékszabályozás A kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó illetékkedvezmény feltételrendszerének korrekciója.. 29 Az ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezmény esetében a továbbértékesítéssel kapcsolatos előírások pontosítása Speciális, a bejelenteni elmulasztott, a vagyon nagyságához igazodó, progresszív mértékű mulasztási bírság a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK GÉPJÁRMŰADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Cégautó adó EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK LUXUSADÓ EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ADÓZÁS RENDJE ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek egyszerűsítése Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Részletfizetés biztosítása külön eljárás lefolytatása nélkül A közbeszerzéshez kötődő kifizetésekkel kapcsolatos felelősségi szabály módosítása Végrehajtási eljárás Az éves beszámolók beküldése Elektronikus ügyintézés körének bővítése... 35

4 4 A nettó adótartozás fogalmának kiterjesztése A kötelezettségcsoportos befizetés ( egyszámla ) lehetőségének megteremtése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A számlaadásért való felelősség kiterjesztése Egyéni felelősség előírása az adózással kapcsolatos bejelentési, számlaadási és más részkötelezettségek teljesítéséhez A készpénzfizetések korlátozása Ellenőrzési összehasonlító adatbázis létrehozása Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés új esetköre Az adóbírság-szabály szigorítása Igazolatlan eredetű áru forgalmazása elleni fellépés Az adószámla rendezése hivatalból a végrehajtási eljárás keretében Végelszámolását kezdeményező cég záróbevallása Az adószám felfüggesztése (jogcímek bővítése, eljárási határidő rövidítése) JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK Bejelentési, bevallási szabályok Munkáltatói (kifizetői) kötelezettségek pontosítása Elévülési időhosszabbodás Adóhatósági adatszolgáltatás Változó ellenőrzési határidők Hatósági eljárás Végrehajtás. A végrehajtási eljárást pontosító, értelmezést és a gyakorlatot segítő rendelkezések TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK ADÓINTÉZKEDÉSEK Társadalombiztosítási járulék ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Közteher-alapok egységesítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MUNKANÉLKÜLIEK ELLÁTÁSA ADÓINTÉZKEDÉSEK Rehabilitációs hozzájárulás MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK, ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK ÉS FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK SZÁMVITEL ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A beszámolási és a könyvvezetési kötelezettség egyszerűsítése a kisvállalkozásoknál Egyéb számviteli egyszerűsítések FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A készpénzfizetések korlátozása EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK KAMARAI TÖRVÉNY EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK SZERENCSEJÁTÉK... 45

5 5 ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE (ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK) Eljárások egyszerűsítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Automatikus kártyagyártás (engedélyezési eljárás) MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYOKAT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A készpénzfizetések korlátozása... 47

6 6 Az adórendszer évi átalakításának kérdései A évi adóintézkedések szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy felelős költségvetési politikával meg kell őrizni és folyamatosan javítani kell az államháztartás egyensúlyát. A vállalkozások fejlődése szempontjából is meghatározó, hogy Magyarország teljesítse a konvergencia programban megfogalmazott célt és az államháztartás hiánya 2009-re a fenntarthatónak tekinthető 3,2%-ra mérséklődjön, és meginduljon az államadósság csökkenése. Az adó- és járulékrendszer évre vonatkozó változtatásának célja, hogy javítsa a magyar gazdaság versenyképességét, lépések történjenek az egyszerűsítés irányába, tovább folytatódjon a több éve megkezdett fehérítés, a fekete gazdaság hatókörének szűkítése. A versenyképesség javítása és a foglalkoztatás ösztönzése érdekében a törvényjavaslat elsősorban a munkáltatókat terhelő bérjárulékok csökkentését, a személyi jövedelemadó sávhatárának emelését, a társas vállalkozások különadójának eltörlését és a társasági adózás átalakítását tartalmazza. Az adóintézkedések forrását a költségvetési többletbevételek, a kiadások csökkentése, valamint az adórendszerben javasolt átcsoportosítások teremtik meg. Az adórendszer egyszerűsítése hozzájárul az adózási adminisztráció csökkentéséhez, és az átlátható, egyszerű szabályozási környezet kézzelfogható versenyelőnyt jelenthet, és hatékonyabbá teheti az adóellenőrzést is. Ennek érdekében a javaslat számos adminisztrációt egyszerűsítő módosítást tartalmaz. A feketegazdaság visszaszorítása érdekében az elmúlt években folyamatos intézkedéseket hozott a Kormány, amelynek eredményeként már 2006-ban, de még inkább 2007-ben jelentősen javult az adófizetési fegyelem évben folytatódik a több éve megkezdett fehérítés, a fekete gazdaság hatókörének szűkítése. A javasolt intézkedések valamint az ellenőrzési és szankcionálási rendszer fejlesztése révén várható a fekete- és szürke foglalkoztatás további visszaszorulása. A munkavállalási hajlandóság növelését azonban nem csak az adórendszeren keresztül próbálja meg elősegíteni a Kormány, hanem egyéb, atipikusnak nevezhető foglalkoztatási formák egyszerűbbé tételével is. Így elsősorban a hátrányos térségekben élő, alacsonyan képzett, tartós munkanélküliek térhetnek vissza kedvezőbb feltételekkel a munka világába, illetve segítik elhelyezkedésüket különböző intézkedések. A START régió kártyával történő foglalkoztatás esetén három évre járulékmentességet élvez az a munkáltató, aki új munkaerőt foglalkoztat. A fő cél a foglalkoztatás növelése általában, de különösen azok esetében, akik munkaerőpiaci elhelyezkedése ma komoly nehézségekbe ütközik. Az előzőekben említett javaslatokat az Út a munkához program intézkedéseit tartalmazó törvényjavaslat fogja tartalmazni.

7 7 A Javaslat 2009-ben egyenlegében 167 milliárd forinttal, a GDP 0,6%-ával csökkenti a költségvetés adóbevételeit. milliárd forint Adójavaslat hatása a járulékcsökkentés április 1-jei bevezetésével Béreket terhelő adók -177 Munkáltatói bérterhek -107 Járulékcsökkentés a minimálbér kétszereséig 4% -132 Rehabilitációs hozzájárulás 3-szorosára emelkedik 25 Munkavállalói bérterhek -70 Szja tábla: 18% 2 millióig, utána 36%, különadó marad (adójóváírás a jelenlegi, 9%-kal szűnik meg) -70 Tőkét terhelő adók -15 Különadó megszűnik, társasági adó szigorított alapon 18% (két éves écs marad) -25 Cégautó adó megszüntetése (szja+eho+munkaadói járulék) -40 Új cégautó adó 50 Fogyasztási adók 25 Jövedéki adó 10%-os emelése (üzemanyag nélkül) 25 Nettó adóteher csökkenés -167 Lakosság -45 Vállalkozások -122

8 8 A törvényjavaslatban megfogalmazott adóintézkedések csökkentik a munkáltatók bérterheit, illetőleg a legalább havi kb. 140 ezer forintos bruttó keresettel rendelkezők adóterhelését. Az adó- és járulékcsökkentés hatására átlagosan mintegy 2 százalékponttal csökkenne az adóék, a bérköltség adó és járulékterhe. Az adóék a legnagyobb mértékben a havi 170 ezer forintos bruttó keresetnél csökkenne (3,3 százalékponttal), amely jövedelemszint felett az adóék csökkenésének mértéke egyre kisebb. Adóék változása 2009-ben (személyi jövedelemadó és járulékok a bérköltség %-ában) 65,0 60,0 55,0 Átlagkereset 60,6 60,8 54,0 60,3 59,6 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20, ,1 39, ,1 44, Havi bruttó kereset 51,

9 9 A járulékcsökkentés valamennyi kereseti sávban mérsékli a munkáltatók bérköltségét: a havi bérköltség csökkenésének legnagyobb összege 5520 forint, amely a legalább havi 138 ezer forintos (a minimálbér kétszerese) bruttó keresetnél jelentkezne. A bérköltség változása 2009-ben (Ft/hó) Átlagkereset Havi bruttó kereset bérköltség A havi legalább 140 ezer forintos bruttó keresetek esetén emelkedne a nettó kereset. Az adótábla sávhatárának 300 ezer forinttal történő emelése a havi140 ezer forintot meghaladó bruttó keresettel rendelkezőknél növelné a nettó keresetet, legfeljebb havi 4500 forinttal. A havi nettó kereset változása változatlan bér mellett (forint) Bruttó bér (havi) Különbség

10 10 A nettó kereset változása 2009-ben (Ft/hó) Átlagkereset Havi bruttó kereset Az adótábla módosítása az adózók 40%-a számára jelent többletjövedelmet. A évre becsült jövedelemstruktúra mellett az adósávhatár emelése kb. 1,7 millió adózó, az összes adózó mintegy 40%-a számára jelent többletjövedelmet. Az adózók megoszlása a jövedelem nagysága szerint (a évre becsülve) Összevont adóalap (éves, forint) Adózók becsült száma (ezer fő) Adózók megoszlása % % % % % % % % % % felett 60 1% ÖSSZESEN %

11 11 Részletes módosítási javaslatok A Tájékoztató a következőben az egyes adótörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslatban szereplő fontosabb változtatásokat tartalmazza. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Adóintézkedések Adótábla A 18%-os adókulcs sávhatára 1,7 millió forintról 2 millió forintra emelkedik, az adómértékek (18% és 36%) és az adójóváírás változatlanul hagyásával. Cégautó adó A szélesebb adóalapra vetülő új cégautó adó bevezetésével összefüggésben megszűnik az eddig a személyi jövedelemadóban szabályozott, a magáncélú használattal összefüggésben fizetendő cégautó adó. Adómentes béren kívüli juttatások korlátja Megszűnik a munkáltató által nyújtott adómentes béren kívüli juttatások 400 ezer forintos korlátozása. Osztalékadó Megszűnik az osztalékadó (a magánszemély osztalékból származó jövedelmének és az egyéni vállalkozó osztalékalapja adózásának) 35%-os adómértéke, már a év után fizetett, illetve megállapított osztalék esetében sem kell ezt a mértéket alkalmazni. Egyéni vállalkozók A társasági adó általános mértékének 16%-ról 18%-ra emelkedésével összhangban a vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke is ennek megfelelően változik, valamint szintén a társasági adó változásainak megfelelően módosulnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó, az adó alapját érintő szabályok. Adminisztráció egyszerűsítése A személyi jövedelemadó kedvezmények érvényesítésének egyszerűsítése Jelenleg 3 millió 400 ezer forint éves jövedelemhatárig 100 ezer forintos keretben hét jogcímen lehet adókedvezményt érvényesíteni. Az egyszerűsítés érdekében továbbra is évi 3,4 millió forint jövedelemhatárig a jelenleg kedvezményezett jogcímeken összevont kedvezményalap után 30 százalék egységes kedvezmény-kulccsal, legfeljebb évi 100 ezer forint keretben érvényesíthető összevont adókedvezmény jár annak, aki bármelyik, vagy több jogcímen történő jövedelem-felhasználást (kedvezmény-alapot) tud igazolni. Ha az éves jövedelem meghaladja az évi 3,4 millió forint jövedelemhatárt, de nem éri el az évi 3,9 millió forintot, akkor ezen jövedelemhatáron belül továbbra is érvényesíthető csökkentett összegben adókedvezmény, ekkor a 100 ezer forint keretet csökkenti a jövedelemhatárt meghaladó jövedelemrész 20 %-a. Változatlan feltételekkel vehető igénybe az őstermelői kedvezménynek az a része, amely az előbbiekkel együtt az évi 100

12 12 ezer forintot nem haladja meg, valamint változatlanok maradnak a személyi és családi kedvezmények szabályai. Az összevont adókedvezményben új elem 2009-től egyes háztartási szolgáltatások igénybevételét igazoló számlák bevonása a kedvezmény-alapba. (A háztartással kapcsolatos szolgáltatások a következők: lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás, gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, háztartás-vezetés, házi ápolás, háztartási nagygépek karbantartása, javítása, a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, hideg- és melegvízrendszerének karbantartása, javítása.) Az egyes jogcímekre vonatkozó összegszerű egyedi korlátozások megszűnnek. Megmaradna a tartós adományozás fokozottabb ösztönzését célzó külön kedvezmény, amit a befizetett összeg megfelelő arányú százalékos növelése biztosítana. Egyszerűsödnek az egyes kedvezményekre vonatkozó részletszabályok. A tandíjra történő befizetést, ha a hallgató nem halasztottan kíván adókedvezményt érvényesíteni, bárki figyelembe veheti, akit a hallgató kérésére az igazoláson feltüntetnek. A tartós adományozás többlet-kedvezményének visszafizetési kötelezettsége csak a megelőző három évben érvényesített összegre korlátozódik, és csak akkor áll fenn, ha a tartós adományozás meghiúsulása az adományozó magánszemélynek felróható. Átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy a kedvezmények szabályainak a változása ne eredményezze a jogosultság szűkítését. Indokolt már a évre vonatkozóan is megszüntetni a lakáscélú megtakarítások (jellemzően az ún. ifjúsági takarékbetétek) korábban már hatályon kívül helyezett adókedvezményének (utoljára 2001-ben lehetett érvényesíteni) visszafizetési kötelezettségét, ha a megtakarítás felhasználása nem lakáscélra történik. Indokolt az adókedvezmények sorrendjének meghatározására már a évi adómegállapításra vonatkozóan is új rendelkezést beiktatni. Az adókedvezmények sorrendje akkor bír jelentőséggel, ha a magánszemély több jogcímen is jogosult adókedvezményt érvényesíteni, de nem tudja az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit teljes összegben kihasználni, illetve nem tud minden jogcím alapján adókedvezményt igénybe venni (mert például nincs annyi adója, vagy az összevont kedvezménybe tartozó kedvezményalapok 30 százaléka meghaladja a 100 ezer forintos keretet). Adóhatósági adatközlésen alapuló egyszerűsített bevallás bevezetése A magánszemélyek adóbevallásával kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek jelentős egyszerűsítéseként az eddig szűk körben igénybe vett adóhatósági adómegállapítás helyett bevezetésre kerül már a évi adókötelezettség teljesítésénél is választhatóan az ún. egyszerűsített bevallás, amelynek lényege, hogy az adóhatóság állítja össze a nála rendelkezésre álló adatok alapján az adóbevallást, és ez alapján kiszámítja az adót, így a magánszemélynek, ha egyetért, csak aláírva vissza kell küldenie azt. A munkáltatói adómegállapítás lehetősége megmarad, és továbbra is választható az adóhatósági közreműködés nélküli önadózás. Egyes jövedelmek meghatározásának egyszerűsítése A Javaslat a kiküldetési rendelvény alapján történő költségtérítés alkalmazhatóságát kiterjeszti a munkáltatón túl az egyéb személytől (kifizetőtől) származó költségtérítésre (pl. megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak esetére) is.

13 13 A kiküldetési rendelvény alapján a kifizető tevékenysége érdekében hivatali, üzleti utazást teljesítő magánszemélyek számára kifizetett költségtérítés bizonylat nélkül elszámolható. Az alkalmazhatóság kiterjesztésével úgy a kifizetők, mint a magánszemélyek adminisztrációs terhei csökkennek. Ugyanis gyakran előfordul, hogy a magánszemély a tevékenységéért ellenértéket nem kap, csupán a járműhasználattal kapcsolatos költségeit térítik meg, és adott esetben csak e miatt a költségtérítés miatt kell a kifizetőnek az igazolást kiállítania és a kifizetésről adatot szolgáltatnia, a magánszemélynek pedig az adóbevallást benyújtania. Az ingatlan átruházásából származó jövedelem 2008-tól hatályos szabályozása a szerzést követően létesített ingatlanrészekre választás alapján külön-külön teszi lehetővé az ingatlanrészek szerzési értékével arányos jövedelem meghatározását. Az adózói bizonytalanság, illetve az eltérő értelmezési lehetőségek kiiktatása érdekében javasoljuk a szabályok olyan pontosítását és kiegészítését, amelyek egyértelművé teszik a jövedelemmegosztás arányosítási szabályait. Változik az örökölt, illetve ajándékba kapott ingatlan, vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összegnek a meghatározása, megoldva azt a helyzetet, amikor az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása az illeték kiszabását megelőzően történik. További módosításként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog tekintetében is lehetővé válik a jövedelemnek az időmúlással történő százalékos csökkentése. A falusi vendégfogadásból származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések részben technikailag, részben tartalmilag a szabályozás egyszerűsítése, könnyebb értelmezhetősége érdekében, a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelethez, illetve a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló kormányrendelethez igazodóan módosulnak. Indokolt kiemelni, hogy a bérbeadás szabályai nem alkalmazhatóak a fizetővendéglátás, falusi szállásadás, falusi vendéglátás bevételére. A falusi vendéglátásból származó évi 400 ezer, illetőleg 800 ezer forint bevétellel arányos adómentes jövedelemrész a falusi vendégfogadás ösztönzése érdekében emelkedik, egyben az adómentes rész meghatározásának szabálya egyszerűsödik. Az adómentes részt már a évre vonatkozóan is a következők szerint lehet megállapítani: a) évi 400 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik; b) évi 800 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel szállásadással járó vendégfogadásból származik; c) évi ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel szállásadással járó vendégfogadásból és alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Az illeték-fizetési kötelezettséggel szerzett értékpapír szerzési értékét a kifizető az illetékekről szóló törvény rendelkezései szerint meghatározott érték alapján veszi figyelembe akkor is, ha az illeték-kiszabás az átruházásig még nem történt meg. Az örökléssel, ajándékozással szerzett értékpapírok átruházása esetén a szerzési értékről (az illeték alapjáról) és a költségként levonható illetékről az átruházásig nem mindig áll rendelkezésre az illetéket kiszabó hatóság határozata, miközben az örökös gyakorta az értékpapír mielőbbi eladására kényszerül. A hatályos szabályok alapján ilyen esetben az értékpapír átruházásakor bevételt csökkentő tételként a kifizető a megszerzésre fordított értéket rendszerint nem ismeri, ezért a teljes bevételből, mint jövedelemből vonja az adót. Az adózók és a befektetési szolgáltatók számára egyaránt jelentős ügyintézéssel jár, hogy az adó túlvonását utólag és csak egyedi eljárásban lehet rendezni. Az egyéni vállalkozókat és mezőgazdasági őstermelőket érintő szabályok az adóalap meghatározása vonatkozásában a társasági adó szabályainak változásával összhangban módosulnak. Egyes adóalap csökkentő jogcímek megszűnnek (a helyi iparűzési adó

14 14 elszámolásához, az 5 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény), módosulnak az értékcsökkenési leírás szabályai. A módosuló szabályokkal egyidejűleg egységesítésre kerülnek a bevételek, illetve költségek elszámolására vonatkozó a hatályos törvény szerint az összevont adóalap és az egyéni vállalkozó jövedelmének meghatározására párhuzamosan kimondott szabályok. A társasági adóban a veszteségelhatárolás adóhatóság általi engedélyeztetése megszűnik, ennek megfelelően a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknál és a mezőgazdasági őstermelőknél is megszűnik az engedélyeztetés. Azokban az esetekben azonban, amelyekben az elhatárolás jelenleg adóhatósági engedélyhez van kötve, egy esetleges ellenőrzés során az adózónak kell bizonyítania, hogy azok a feltételek, amelyek az engedélyezéshez szükségesek, fennálltak. A tételes költségelszámolást alkalmazó egyéni vállalkozók likviditását javító egyszerűsítést jelent a fejlesztési tartalék és a 10 %-os adókulcs alkalmazása által elért adómegtakarítás belföldi pénzforgalmi bankszámlán történő tényleges lekötése helyett egy olyan nyilvántartás vezetésének előírása, amely követhetővé teszi ezeknek a pénzforrásoknak a jogszerű felhasználását. A fejlesztési tartalék új szabálya az átmeneti rendelkezések alapján azokra is vonatkozna, akik már rendelkeznek lekötött fejlesztési tartalékkal. A jelenlegi szabály megnehezíti a vállalkozó tevékenységének finanszírozását, mert akkor is banki többletköltségekkel járó bankszámlát kell nyitnia, ha arra egyébként nem lenne köteles, a lekötött összeget ki kell vonnia a gazdasági folyamat finanszírozásából mindaddig, ameddig a felhasználási cél meg nem valósul. Az átalányadózás-választásának értékhatára jelentősen (általános esetben 8 millió forintról 15 millió forintra, a kereskedők esetében 40 millió forintról 100 millió forintra) emelkedik. Az adóbevallási kötelezettség szűkítése A hatályos szabály szerint nem kell bevallani az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a vállalkozásból kivont jövedelmet, ha az adóévben az összes ilyen jogcímen megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. A módosuló szabályok szerint a 100 ezer forintot meg nem haladó, az említett jogcímeken keletkező jövedelmek és az osztalékra vonatkozó szabályok szerinti adókötelezettség esetén az életjáradékból származó jövedelem nem esik adóbevallási kötelezettség alá. A hatályos szabályok szerint a termőföldet értékesítő magánszemély akkor részesülhet az értékesítésből származó jövedelem adómentességében, ha a vevő magánszemély megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. A vevő e feltételeknek való megfelelésről nyilatkozik az eladónak. Az eladó lényegében csak azért ad be adóbevallást, hogy az eladó e nyilatkozatáról az adóhatóságot tájékoztassa. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság az ingatlanértékesítésről e nélkül is rendelkezik információval, az adóbevallási kötelezettség megszűnik. Egyéb egyszerűsítések a személyi jövedelemadóban A hatályos szabály szerint a kamatjövedelmet nem kell bevallani, ha a kifizető az adót levonta. Olyan esetben, amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót vont le, a magánszemély kérelmére kiadott igazolás alapján az adóbevallásban válik rendezhetővé a különbözet. Ha a kamatadó megállapítására és befizetésére a

15 15 magánszemély kötelezett, a negyedéves kötelezettség helyett azt éves kötelezettségként kell teljesítenie. A munkáltató által adómentesen adható lakáscélú támogatás (egymást követő öt évben együttesen 1 millió forint) felhasználható lízingelt lakás lízingdíjának megfizetésére is, ha a támogatást a leghátrányosabb kistérségben foglalkoztatott magánszemély kapja. A támogatás lakáscélú felhasználásának kiterjesztése a lízingelt lakás díjára kedvezően hatna a hátrányos térségi munkahelyteremtést elősegítő lakásmobilitásra, azzal, hogy azonos elbánást biztosítana a lakásvásárláshoz, -építéshez tőkével nem rendelkező munkavállalók számára a munkahely közelében történő letelepedéshez. Szélesedik a mezőgazdasági őstermelésre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága (a saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, szőlőbor értékesítése a hatályos szabályok szerint akkor minősül mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek, ha az értékesítés 2 litert meghaladó kiszerelésben történik; ezen korlát 0,5 liter kiszerelésre csökken, igazodva ezzel a piaci körülmények változásához). Egyéb módosítások Az Új Tulajdonosi Programhoz kapcsolódóan adómentességet kimondó rendelkezést kell beiktatni a bónusz értékpapír elnyerése esetére, valamint az értékpapír meghatározott időn túl ( öt év van a javaslatban) történő átruházásakor keletkező árfolyamnyereségre. Az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő szociális gondozói díj 120 ezer forintról 180 ezer forintra emelkedik. A feketegazdaság fehérítését szolgáló intézkedések részeként indokolt előírni számlatartási kötelezettséget az átalányadózó egyéni vállalkozók, őstermelők részére. A rendelkezések jobb alkalmazhatósága érdekében indokolt az önálló és a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek elhatárolásának pontosítása. A szabályozás kiemeli, hogy a megbízási, vállalkozási tevékenység ellenértéke önálló tevékenység bevételének, a személyes közreműködés ellenértéke nem önálló tevékenység bevételének minősül. Egyes eljárásjogi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket összhangba kell hozni az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakkal, különös tekintettel az egyéni vállalkozók és a beszámoló készítésére nem kötelezett kifizetők reprezentációval és az üzleti ajándék juttatásával összefüggő adókötelezettségére. A reprezentációs kiadások adómentes kerete már a december 31-ét követően kezdődő adóévtől a kifizető éves összes bevétele 0,5 százalékára, legfeljebb 10 millió forintra korlátozódik. Az adóról való rendelkezés szabályainak a módosulásával az önkéntes kölcsönös egészségpénztár tagjának egyéni számláján lekötött összeghez kapcsolódó adókedvezmény kiterjed az önsegélyező pénztárban lekötött összegre is. Az önkéntes pénztár tagjának és a nyugdíj-előtakarékoskodónak a halála után esedékes rendelkező nyilatkozatra, illetve a kiutalásra a kedvezményezettje (örököse) is jogosult. A nyugdíj-előtakarékossági számlán kezelt befektetési eszközökre vonatkozó ügyletek nem tartoznak a tőzsdei ügyletből származó jövedelem adózási szabályainak hatálya alá. A nyugdíj-előtakarékoskodók számára biztosítani kell a befizetés után járó adókiutalást akkor is, ha jogszerű nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a kiutalás időpontjában a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlával már nem rendelkezik.

16 16 A társasházak közös tulajdonában lévő ingatlan átruházására vonatkozó szabályt összhangba kell hozni az ingatlan-átruházásra vonatkozó új szabályokkal. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében ingyenesen adható részvények juttatási kerete 500 ezer forintról 1 millió forintra emelkedik. Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők az Szja tv január 1-je előtt hatályos rendelkezései alapján az üzleti, illetve beruházási célra felvett hitel kamata után járó kedvezményt utoljára a évi adóbevallásban érvényesíthetik. Adómentes jövedelem a kormányrendelet által szabályozott, Új Tudás Műveltség Mindenkinek Program keretében a pedagógusok jobb anyagi megbecsülése érdekében alapításra kerülő ösztöndíj az alapítás, illetve az első lehetséges odaítélés időpontjától kezdődően. Összehangoló pontosítások szükségesek a kapcsolódó jogszabályok változásai, valamint az Szja tv. módosuló rendelkezései miatt (pl. az árvaellátásra tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj adómentességének visszamenőleges kimondása). MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA Adóintézkedések, egyszerűsítés Megszűnik az egyéni vállalkozók különadója, míg a nem egyéni vállalkozó magánszemélyek esetében a szabályozás változatlan szabályok mellett továbbra is alkalmazandó. A magánszemélyek különadó-előlegfizetésének egyszerűsítése A Javaslat arra irányul, hogy a különadó-alap azon része után, amely után a kifizető részéről nem történt különadó-előleg levonás, a magánszemély ne fizessen adóelőleget, hanem a le nem vont különadó megfizetésére csak a bevallásra nyitva álló határidőig legyen köteles. TÁRSASÁGI ADÓ Adóintézkedések Különadó, társasági adólap, adómérték A Javaslat a különadó megszüntetése mellett 18 százalékos adómérték mellett a társasági adóalapnak néhány eltéréssel a jelenlegi különadó alapnak megfelelő meghatározását tartalmazza. E javaslat mellett a társasági adóalap továbbra is lehetőséget ad többek között a veszteség elhatárolására, fejlesztési tartalék képzésére, a kis- és középvállalkozások beruházási kedvezményére és a két éves gyorsított értékcsökkenési leírás alkalmazására. Az új adólap mellett: 1. megmaradó korrekciós tételek: elhatárolt veszteség levonhatósága, új gép, berendezés, szellemi termék és kísérleti fejlesztés bekerülési értének két év alatt történő leírása,

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T/1376/4. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea MSZSZE előadás 2008.11.07. T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére. adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló. T/15264. számú törvényjavaslathoz

T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére. adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló. T/15264. számú törvényjavaslathoz PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/15264/3. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére adó- és járulékszabályok alkalmazásának egyszerűsítéséről szóló T/15264. számú törvényjavaslathoz Budapest, 2005. március 22. 2 A Tájékoztató

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Az elfogadott 2010. évi adótörvények A parlament június 29-én elfogadta a 2010. évre vonatkozó adójogszabályokat. Adóriadónkban az általunk leglényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel figyelmüket.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim!

Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! Nyíregyházi Főiskola Rektorától ADÓVÁLTOZÁSOK-2008 Tisztelt Főiskolai Munkatársaim! A 2008-as év beköszönte jelentős változást hozott a Magyarországon érvényes adótörvényekben és a gazdasági társaságok

Részletesebben

Hogyan adózunk 2015-ben?

Hogyan adózunk 2015-ben? Hogyan adózunk 2015-ben? Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is megkímélte a jogalkotó az adózókat a nagyobb horderejű változásoktól, és nem kell elejétől a végéig újratanulni az adótörvényeket. Ez ugyanakkor

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 2 I. Áttekintés háttér, célok... 2 II. Intézkedések... 3 Személyi jövedelemadó... 3 Béren kívüli juttatások... 4 Végtörlesztés... 5 Pontgyűjtők... 6 Ingó

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18.

KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER. 2013. október 18. 2014 KISZÁMÍTHATÓ, STABIL ADÓRENDSZER 2013. október 18. 1 Tartalom 2014. évi adóváltozások... 5 I. Összefoglaló... 5 II. Javasolt intézkedések... 7 1. Személyi jövedelemadó... 7 1.1. Családi járulékkedvezmény...

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2012. évi adórendszert bemutató kiadványunk célja olyan átfogó képet adni Önöknek, amely segítséget nyújt a hatályos adórendszer legfontosabb elemeinek megismeréséhez.

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben