T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/6291/1. számú. TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére. az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz"

Átírás

1 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/6291/1. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslathoz szeptember

2 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓRENDSZER ÉVI ÁTALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI... 6 RÉSZLETES MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Adótábla Cégautó adó Osztalékadó Egyéni vállalkozók ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A személyi jövedelemadó kedvezmények érvényesítésének egyszerűsítése Adóhatósági adatközlésen alapuló egyszerűsített bevallás bevezetése Egyes jövedelmek meghatározásának egyszerűsítése Az adóbevallási kötelezettség szűkítése Egyéb egyszerűsítések a személyi jövedelemadóban EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA ADÓINTÉZKEDÉSEK, EGYSZERŰSÍTÉS A magánszemélyek különadó-előlegfizetésének egyszerűsítése TÁRSASÁGI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Különadó, társasági adólap, adómérték ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Veszteségelhatárolás engedélyezésének megszüntetése JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK JÖVEDÉKI ADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Jövedéki adó mértéke ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK REGISZTRÁCIÓS ADÓ EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ENERGIAADÓ JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 25

3 3 VÁM EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Az Európai Közösség valamennyi tagállam Áfa-adóalanyának adatait tartalmazó VIES (Áfa-információs csere rendszer) rendszeréhez való hozzáférés biztosítása a VPOP részére EGYÉB MÓDOSÍTÁS FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK HELYI ADÓK ADÓINTÉZKEDÉSEK Helyi iparűzési adó Az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó összeghatár emelése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Az ún. tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adómentesség esetkörének szűkítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ILLETÉKEK ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A gépjárművekre vonatkozó vagyoni értékű jogok értékmeghatározásának egyszerűsítése az illetékszabályozásban A követelés forgalmi értékének meghatározása az illetéktörvényben Az ingatlan- és gépjármű forgalmazók, illetve lízingcégek illeték kedvezményére, mentességére vonatkozó eljárások egyszerűsítése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK Feltűnő értékaránytalanság mellett kötött szerződésekre vonatkozó illetékszabályozás A kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó illetékkedvezmény feltételrendszerének korrekciója.. 29 Az ingatlanforgalmazási célú illetékkedvezmény esetében a továbbértékesítéssel kapcsolatos előírások pontosítása Speciális, a bejelenteni elmulasztott, a vagyon nagyságához igazodó, progresszív mértékű mulasztási bírság a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK GÉPJÁRMŰADÓ ADÓINTÉZKEDÉSEK Cégautó adó EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK LUXUSADÓ EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK ADÓZÁS RENDJE ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Bevallási, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek egyszerűsítése Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Részletfizetés biztosítása külön eljárás lefolytatása nélkül A közbeszerzéshez kötődő kifizetésekkel kapcsolatos felelősségi szabály módosítása Végrehajtási eljárás Az éves beszámolók beküldése Elektronikus ügyintézés körének bővítése... 35

4 4 A nettó adótartozás fogalmának kiterjesztése A kötelezettségcsoportos befizetés ( egyszámla ) lehetőségének megteremtése FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A számlaadásért való felelősség kiterjesztése Egyéni felelősség előírása az adózással kapcsolatos bejelentési, számlaadási és más részkötelezettségek teljesítéséhez A készpénzfizetések korlátozása Ellenőrzési összehasonlító adatbázis létrehozása Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés új esetköre Az adóbírság-szabály szigorítása Igazolatlan eredetű áru forgalmazása elleni fellépés Az adószámla rendezése hivatalból a végrehajtási eljárás keretében Végelszámolását kezdeményező cég záróbevallása Az adószám felfüggesztése (jogcímek bővítése, eljárási határidő rövidítése) JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK Bejelentési, bevallási szabályok Munkáltatói (kifizetői) kötelezettségek pontosítása Elévülési időhosszabbodás Adóhatósági adatszolgáltatás Változó ellenőrzési határidők Hatósági eljárás Végrehajtás. A végrehajtási eljárást pontosító, értelmezést és a gyakorlatot segítő rendelkezések TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK ADÓINTÉZKEDÉSEK Társadalombiztosítási járulék ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Közteher-alapok egységesítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MUNKANÉLKÜLIEK ELLÁTÁSA ADÓINTÉZKEDÉSEK Rehabilitációs hozzájárulás MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK, ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK ÉS FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK SZÁMVITEL ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE A beszámolási és a könyvvezetési kötelezettség egyszerűsítése a kisvállalkozásoknál Egyéb számviteli egyszerűsítések FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A készpénzfizetések korlátozása EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK KAMARAI TÖRVÉNY EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK SZERENCSEJÁTÉK... 45

5 5 ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE (ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK) Eljárások egyszerűsítése EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA ADMINISZTRÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉSE Automatikus kártyagyártás (engedélyezési eljárás) MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONYOKAT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK FEKETEGAZDASÁG VISSZASZORÍTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A készpénzfizetések korlátozása... 47

6 6 Az adórendszer évi átalakításának kérdései A évi adóintézkedések szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy felelős költségvetési politikával meg kell őrizni és folyamatosan javítani kell az államháztartás egyensúlyát. A vállalkozások fejlődése szempontjából is meghatározó, hogy Magyarország teljesítse a konvergencia programban megfogalmazott célt és az államháztartás hiánya 2009-re a fenntarthatónak tekinthető 3,2%-ra mérséklődjön, és meginduljon az államadósság csökkenése. Az adó- és járulékrendszer évre vonatkozó változtatásának célja, hogy javítsa a magyar gazdaság versenyképességét, lépések történjenek az egyszerűsítés irányába, tovább folytatódjon a több éve megkezdett fehérítés, a fekete gazdaság hatókörének szűkítése. A versenyképesség javítása és a foglalkoztatás ösztönzése érdekében a törvényjavaslat elsősorban a munkáltatókat terhelő bérjárulékok csökkentését, a személyi jövedelemadó sávhatárának emelését, a társas vállalkozások különadójának eltörlését és a társasági adózás átalakítását tartalmazza. Az adóintézkedések forrását a költségvetési többletbevételek, a kiadások csökkentése, valamint az adórendszerben javasolt átcsoportosítások teremtik meg. Az adórendszer egyszerűsítése hozzájárul az adózási adminisztráció csökkentéséhez, és az átlátható, egyszerű szabályozási környezet kézzelfogható versenyelőnyt jelenthet, és hatékonyabbá teheti az adóellenőrzést is. Ennek érdekében a javaslat számos adminisztrációt egyszerűsítő módosítást tartalmaz. A feketegazdaság visszaszorítása érdekében az elmúlt években folyamatos intézkedéseket hozott a Kormány, amelynek eredményeként már 2006-ban, de még inkább 2007-ben jelentősen javult az adófizetési fegyelem évben folytatódik a több éve megkezdett fehérítés, a fekete gazdaság hatókörének szűkítése. A javasolt intézkedések valamint az ellenőrzési és szankcionálási rendszer fejlesztése révén várható a fekete- és szürke foglalkoztatás további visszaszorulása. A munkavállalási hajlandóság növelését azonban nem csak az adórendszeren keresztül próbálja meg elősegíteni a Kormány, hanem egyéb, atipikusnak nevezhető foglalkoztatási formák egyszerűbbé tételével is. Így elsősorban a hátrányos térségekben élő, alacsonyan képzett, tartós munkanélküliek térhetnek vissza kedvezőbb feltételekkel a munka világába, illetve segítik elhelyezkedésüket különböző intézkedések. A START régió kártyával történő foglalkoztatás esetén három évre járulékmentességet élvez az a munkáltató, aki új munkaerőt foglalkoztat. A fő cél a foglalkoztatás növelése általában, de különösen azok esetében, akik munkaerőpiaci elhelyezkedése ma komoly nehézségekbe ütközik. Az előzőekben említett javaslatokat az Út a munkához program intézkedéseit tartalmazó törvényjavaslat fogja tartalmazni.

7 7 A Javaslat 2009-ben egyenlegében 167 milliárd forinttal, a GDP 0,6%-ával csökkenti a költségvetés adóbevételeit. milliárd forint Adójavaslat hatása a járulékcsökkentés április 1-jei bevezetésével Béreket terhelő adók -177 Munkáltatói bérterhek -107 Járulékcsökkentés a minimálbér kétszereséig 4% -132 Rehabilitációs hozzájárulás 3-szorosára emelkedik 25 Munkavállalói bérterhek -70 Szja tábla: 18% 2 millióig, utána 36%, különadó marad (adójóváírás a jelenlegi, 9%-kal szűnik meg) -70 Tőkét terhelő adók -15 Különadó megszűnik, társasági adó szigorított alapon 18% (két éves écs marad) -25 Cégautó adó megszüntetése (szja+eho+munkaadói járulék) -40 Új cégautó adó 50 Fogyasztási adók 25 Jövedéki adó 10%-os emelése (üzemanyag nélkül) 25 Nettó adóteher csökkenés -167 Lakosság -45 Vállalkozások -122

8 8 A törvényjavaslatban megfogalmazott adóintézkedések csökkentik a munkáltatók bérterheit, illetőleg a legalább havi kb. 140 ezer forintos bruttó keresettel rendelkezők adóterhelését. Az adó- és járulékcsökkentés hatására átlagosan mintegy 2 százalékponttal csökkenne az adóék, a bérköltség adó és járulékterhe. Az adóék a legnagyobb mértékben a havi 170 ezer forintos bruttó keresetnél csökkenne (3,3 százalékponttal), amely jövedelemszint felett az adóék csökkenésének mértéke egyre kisebb. Adóék változása 2009-ben (személyi jövedelemadó és járulékok a bérköltség %-ában) 65,0 60,0 55,0 Átlagkereset 60,6 60,8 54,0 60,3 59,6 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20, ,1 39, ,1 44, Havi bruttó kereset 51,

9 9 A járulékcsökkentés valamennyi kereseti sávban mérsékli a munkáltatók bérköltségét: a havi bérköltség csökkenésének legnagyobb összege 5520 forint, amely a legalább havi 138 ezer forintos (a minimálbér kétszerese) bruttó keresetnél jelentkezne. A bérköltség változása 2009-ben (Ft/hó) Átlagkereset Havi bruttó kereset bérköltség A havi legalább 140 ezer forintos bruttó keresetek esetén emelkedne a nettó kereset. Az adótábla sávhatárának 300 ezer forinttal történő emelése a havi140 ezer forintot meghaladó bruttó keresettel rendelkezőknél növelné a nettó keresetet, legfeljebb havi 4500 forinttal. A havi nettó kereset változása változatlan bér mellett (forint) Bruttó bér (havi) Különbség

10 10 A nettó kereset változása 2009-ben (Ft/hó) Átlagkereset Havi bruttó kereset Az adótábla módosítása az adózók 40%-a számára jelent többletjövedelmet. A évre becsült jövedelemstruktúra mellett az adósávhatár emelése kb. 1,7 millió adózó, az összes adózó mintegy 40%-a számára jelent többletjövedelmet. Az adózók megoszlása a jövedelem nagysága szerint (a évre becsülve) Összevont adóalap (éves, forint) Adózók becsült száma (ezer fő) Adózók megoszlása % % % % % % % % % % felett 60 1% ÖSSZESEN %

11 11 Részletes módosítási javaslatok A Tájékoztató a következőben az egyes adótörvények módosításáról szóló T/6291. számú törvényjavaslatban szereplő fontosabb változtatásokat tartalmazza. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Adóintézkedések Adótábla A 18%-os adókulcs sávhatára 1,7 millió forintról 2 millió forintra emelkedik, az adómértékek (18% és 36%) és az adójóváírás változatlanul hagyásával. Cégautó adó A szélesebb adóalapra vetülő új cégautó adó bevezetésével összefüggésben megszűnik az eddig a személyi jövedelemadóban szabályozott, a magáncélú használattal összefüggésben fizetendő cégautó adó. Adómentes béren kívüli juttatások korlátja Megszűnik a munkáltató által nyújtott adómentes béren kívüli juttatások 400 ezer forintos korlátozása. Osztalékadó Megszűnik az osztalékadó (a magánszemély osztalékból származó jövedelmének és az egyéni vállalkozó osztalékalapja adózásának) 35%-os adómértéke, már a év után fizetett, illetve megállapított osztalék esetében sem kell ezt a mértéket alkalmazni. Egyéni vállalkozók A társasági adó általános mértékének 16%-ról 18%-ra emelkedésével összhangban a vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke is ennek megfelelően változik, valamint szintén a társasági adó változásainak megfelelően módosulnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó, az adó alapját érintő szabályok. Adminisztráció egyszerűsítése A személyi jövedelemadó kedvezmények érvényesítésének egyszerűsítése Jelenleg 3 millió 400 ezer forint éves jövedelemhatárig 100 ezer forintos keretben hét jogcímen lehet adókedvezményt érvényesíteni. Az egyszerűsítés érdekében továbbra is évi 3,4 millió forint jövedelemhatárig a jelenleg kedvezményezett jogcímeken összevont kedvezményalap után 30 százalék egységes kedvezmény-kulccsal, legfeljebb évi 100 ezer forint keretben érvényesíthető összevont adókedvezmény jár annak, aki bármelyik, vagy több jogcímen történő jövedelem-felhasználást (kedvezmény-alapot) tud igazolni. Ha az éves jövedelem meghaladja az évi 3,4 millió forint jövedelemhatárt, de nem éri el az évi 3,9 millió forintot, akkor ezen jövedelemhatáron belül továbbra is érvényesíthető csökkentett összegben adókedvezmény, ekkor a 100 ezer forint keretet csökkenti a jövedelemhatárt meghaladó jövedelemrész 20 %-a. Változatlan feltételekkel vehető igénybe az őstermelői kedvezménynek az a része, amely az előbbiekkel együtt az évi 100

12 12 ezer forintot nem haladja meg, valamint változatlanok maradnak a személyi és családi kedvezmények szabályai. Az összevont adókedvezményben új elem 2009-től egyes háztartási szolgáltatások igénybevételét igazoló számlák bevonása a kedvezmény-alapba. (A háztartással kapcsolatos szolgáltatások a következők: lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás, gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, háztartás-vezetés, házi ápolás, háztartási nagygépek karbantartása, javítása, a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, hideg- és melegvízrendszerének karbantartása, javítása.) Az egyes jogcímekre vonatkozó összegszerű egyedi korlátozások megszűnnek. Megmaradna a tartós adományozás fokozottabb ösztönzését célzó külön kedvezmény, amit a befizetett összeg megfelelő arányú százalékos növelése biztosítana. Egyszerűsödnek az egyes kedvezményekre vonatkozó részletszabályok. A tandíjra történő befizetést, ha a hallgató nem halasztottan kíván adókedvezményt érvényesíteni, bárki figyelembe veheti, akit a hallgató kérésére az igazoláson feltüntetnek. A tartós adományozás többlet-kedvezményének visszafizetési kötelezettsége csak a megelőző három évben érvényesített összegre korlátozódik, és csak akkor áll fenn, ha a tartós adományozás meghiúsulása az adományozó magánszemélynek felróható. Átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy a kedvezmények szabályainak a változása ne eredményezze a jogosultság szűkítését. Indokolt már a évre vonatkozóan is megszüntetni a lakáscélú megtakarítások (jellemzően az ún. ifjúsági takarékbetétek) korábban már hatályon kívül helyezett adókedvezményének (utoljára 2001-ben lehetett érvényesíteni) visszafizetési kötelezettségét, ha a megtakarítás felhasználása nem lakáscélra történik. Indokolt az adókedvezmények sorrendjének meghatározására már a évi adómegállapításra vonatkozóan is új rendelkezést beiktatni. Az adókedvezmények sorrendje akkor bír jelentőséggel, ha a magánszemély több jogcímen is jogosult adókedvezményt érvényesíteni, de nem tudja az egyes jogcímek alapján érvényesíthető adókedvezményeit teljes összegben kihasználni, illetve nem tud minden jogcím alapján adókedvezményt igénybe venni (mert például nincs annyi adója, vagy az összevont kedvezménybe tartozó kedvezményalapok 30 százaléka meghaladja a 100 ezer forintos keretet). Adóhatósági adatközlésen alapuló egyszerűsített bevallás bevezetése A magánszemélyek adóbevallásával kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek jelentős egyszerűsítéseként az eddig szűk körben igénybe vett adóhatósági adómegállapítás helyett bevezetésre kerül már a évi adókötelezettség teljesítésénél is választhatóan az ún. egyszerűsített bevallás, amelynek lényege, hogy az adóhatóság állítja össze a nála rendelkezésre álló adatok alapján az adóbevallást, és ez alapján kiszámítja az adót, így a magánszemélynek, ha egyetért, csak aláírva vissza kell küldenie azt. A munkáltatói adómegállapítás lehetősége megmarad, és továbbra is választható az adóhatósági közreműködés nélküli önadózás. Egyes jövedelmek meghatározásának egyszerűsítése A Javaslat a kiküldetési rendelvény alapján történő költségtérítés alkalmazhatóságát kiterjeszti a munkáltatón túl az egyéb személytől (kifizetőtől) származó költségtérítésre (pl. megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak esetére) is.

13 13 A kiküldetési rendelvény alapján a kifizető tevékenysége érdekében hivatali, üzleti utazást teljesítő magánszemélyek számára kifizetett költségtérítés bizonylat nélkül elszámolható. Az alkalmazhatóság kiterjesztésével úgy a kifizetők, mint a magánszemélyek adminisztrációs terhei csökkennek. Ugyanis gyakran előfordul, hogy a magánszemély a tevékenységéért ellenértéket nem kap, csupán a járműhasználattal kapcsolatos költségeit térítik meg, és adott esetben csak e miatt a költségtérítés miatt kell a kifizetőnek az igazolást kiállítania és a kifizetésről adatot szolgáltatnia, a magánszemélynek pedig az adóbevallást benyújtania. Az ingatlan átruházásából származó jövedelem 2008-tól hatályos szabályozása a szerzést követően létesített ingatlanrészekre választás alapján külön-külön teszi lehetővé az ingatlanrészek szerzési értékével arányos jövedelem meghatározását. Az adózói bizonytalanság, illetve az eltérő értelmezési lehetőségek kiiktatása érdekében javasoljuk a szabályok olyan pontosítását és kiegészítését, amelyek egyértelművé teszik a jövedelemmegosztás arányosítási szabályait. Változik az örökölt, illetve ajándékba kapott ingatlan, vagyoni értékű jog megszerzésére fordított összegnek a meghatározása, megoldva azt a helyzetet, amikor az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása az illeték kiszabását megelőzően történik. További módosításként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog tekintetében is lehetővé válik a jövedelemnek az időmúlással történő százalékos csökkentése. A falusi vendégfogadásból származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések részben technikailag, részben tartalmilag a szabályozás egyszerűsítése, könnyebb értelmezhetősége érdekében, a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelethez, illetve a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló kormányrendelethez igazodóan módosulnak. Indokolt kiemelni, hogy a bérbeadás szabályai nem alkalmazhatóak a fizetővendéglátás, falusi szállásadás, falusi vendéglátás bevételére. A falusi vendéglátásból származó évi 400 ezer, illetőleg 800 ezer forint bevétellel arányos adómentes jövedelemrész a falusi vendégfogadás ösztönzése érdekében emelkedik, egyben az adómentes rész meghatározásának szabálya egyszerűsödik. Az adómentes részt már a évre vonatkozóan is a következők szerint lehet megállapítani: a) évi 400 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel kizárólag alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik; b) évi 800 ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel szállásadással járó vendégfogadásból származik; c) évi ezer forint bevétellel arányos jövedelemrész, ha a bevétel szállásadással járó vendégfogadásból és alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységből származik. Az illeték-fizetési kötelezettséggel szerzett értékpapír szerzési értékét a kifizető az illetékekről szóló törvény rendelkezései szerint meghatározott érték alapján veszi figyelembe akkor is, ha az illeték-kiszabás az átruházásig még nem történt meg. Az örökléssel, ajándékozással szerzett értékpapírok átruházása esetén a szerzési értékről (az illeték alapjáról) és a költségként levonható illetékről az átruházásig nem mindig áll rendelkezésre az illetéket kiszabó hatóság határozata, miközben az örökös gyakorta az értékpapír mielőbbi eladására kényszerül. A hatályos szabályok alapján ilyen esetben az értékpapír átruházásakor bevételt csökkentő tételként a kifizető a megszerzésre fordított értéket rendszerint nem ismeri, ezért a teljes bevételből, mint jövedelemből vonja az adót. Az adózók és a befektetési szolgáltatók számára egyaránt jelentős ügyintézéssel jár, hogy az adó túlvonását utólag és csak egyedi eljárásban lehet rendezni. Az egyéni vállalkozókat és mezőgazdasági őstermelőket érintő szabályok az adóalap meghatározása vonatkozásában a társasági adó szabályainak változásával összhangban módosulnak. Egyes adóalap csökkentő jogcímek megszűnnek (a helyi iparűzési adó

14 14 elszámolásához, az 5 főnél kevesebb alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény), módosulnak az értékcsökkenési leírás szabályai. A módosuló szabályokkal egyidejűleg egységesítésre kerülnek a bevételek, illetve költségek elszámolására vonatkozó a hatályos törvény szerint az összevont adóalap és az egyéni vállalkozó jövedelmének meghatározására párhuzamosan kimondott szabályok. A társasági adóban a veszteségelhatárolás adóhatóság általi engedélyeztetése megszűnik, ennek megfelelően a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknál és a mezőgazdasági őstermelőknél is megszűnik az engedélyeztetés. Azokban az esetekben azonban, amelyekben az elhatárolás jelenleg adóhatósági engedélyhez van kötve, egy esetleges ellenőrzés során az adózónak kell bizonyítania, hogy azok a feltételek, amelyek az engedélyezéshez szükségesek, fennálltak. A tételes költségelszámolást alkalmazó egyéni vállalkozók likviditását javító egyszerűsítést jelent a fejlesztési tartalék és a 10 %-os adókulcs alkalmazása által elért adómegtakarítás belföldi pénzforgalmi bankszámlán történő tényleges lekötése helyett egy olyan nyilvántartás vezetésének előírása, amely követhetővé teszi ezeknek a pénzforrásoknak a jogszerű felhasználását. A fejlesztési tartalék új szabálya az átmeneti rendelkezések alapján azokra is vonatkozna, akik már rendelkeznek lekötött fejlesztési tartalékkal. A jelenlegi szabály megnehezíti a vállalkozó tevékenységének finanszírozását, mert akkor is banki többletköltségekkel járó bankszámlát kell nyitnia, ha arra egyébként nem lenne köteles, a lekötött összeget ki kell vonnia a gazdasági folyamat finanszírozásából mindaddig, ameddig a felhasználási cél meg nem valósul. Az átalányadózás-választásának értékhatára jelentősen (általános esetben 8 millió forintról 15 millió forintra, a kereskedők esetében 40 millió forintról 100 millió forintra) emelkedik. Az adóbevallási kötelezettség szűkítése A hatályos szabály szerint nem kell bevallani az értékpapír-kölcsönzésből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a vállalkozásból kivont jövedelmet, ha az adóévben az összes ilyen jogcímen megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. A módosuló szabályok szerint a 100 ezer forintot meg nem haladó, az említett jogcímeken keletkező jövedelmek és az osztalékra vonatkozó szabályok szerinti adókötelezettség esetén az életjáradékból származó jövedelem nem esik adóbevallási kötelezettség alá. A hatályos szabályok szerint a termőföldet értékesítő magánszemély akkor részesülhet az értékesítésből származó jövedelem adómentességében, ha a vevő magánszemély megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. A vevő e feltételeknek való megfelelésről nyilatkozik az eladónak. Az eladó lényegében csak azért ad be adóbevallást, hogy az eladó e nyilatkozatáról az adóhatóságot tájékoztassa. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság az ingatlanértékesítésről e nélkül is rendelkezik információval, az adóbevallási kötelezettség megszűnik. Egyéb egyszerűsítések a személyi jövedelemadóban A hatályos szabály szerint a kamatjövedelmet nem kell bevallani, ha a kifizető az adót levonta. Olyan esetben, amikor a rendelkezésre álló adatok alapján a kifizető több adót vont le, a magánszemély kérelmére kiadott igazolás alapján az adóbevallásban válik rendezhetővé a különbözet. Ha a kamatadó megállapítására és befizetésére a

15 15 magánszemély kötelezett, a negyedéves kötelezettség helyett azt éves kötelezettségként kell teljesítenie. A munkáltató által adómentesen adható lakáscélú támogatás (egymást követő öt évben együttesen 1 millió forint) felhasználható lízingelt lakás lízingdíjának megfizetésére is, ha a támogatást a leghátrányosabb kistérségben foglalkoztatott magánszemély kapja. A támogatás lakáscélú felhasználásának kiterjesztése a lízingelt lakás díjára kedvezően hatna a hátrányos térségi munkahelyteremtést elősegítő lakásmobilitásra, azzal, hogy azonos elbánást biztosítana a lakásvásárláshoz, -építéshez tőkével nem rendelkező munkavállalók számára a munkahely közelében történő letelepedéshez. Szélesedik a mezőgazdasági őstermelésre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága (a saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, szőlőbor értékesítése a hatályos szabályok szerint akkor minősül mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek, ha az értékesítés 2 litert meghaladó kiszerelésben történik; ezen korlát 0,5 liter kiszerelésre csökken, igazodva ezzel a piaci körülmények változásához). Egyéb módosítások Az Új Tulajdonosi Programhoz kapcsolódóan adómentességet kimondó rendelkezést kell beiktatni a bónusz értékpapír elnyerése esetére, valamint az értékpapír meghatározott időn túl ( öt év van a javaslatban) történő átruházásakor keletkező árfolyamnyereségre. Az adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő szociális gondozói díj 120 ezer forintról 180 ezer forintra emelkedik. A feketegazdaság fehérítését szolgáló intézkedések részeként indokolt előírni számlatartási kötelezettséget az átalányadózó egyéni vállalkozók, őstermelők részére. A rendelkezések jobb alkalmazhatósága érdekében indokolt az önálló és a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek elhatárolásának pontosítása. A szabályozás kiemeli, hogy a megbízási, vállalkozási tevékenység ellenértéke önálló tevékenység bevételének, a személyes közreműködés ellenértéke nem önálló tevékenység bevételének minősül. Egyes eljárásjogi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket összhangba kell hozni az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakkal, különös tekintettel az egyéni vállalkozók és a beszámoló készítésére nem kötelezett kifizetők reprezentációval és az üzleti ajándék juttatásával összefüggő adókötelezettségére. A reprezentációs kiadások adómentes kerete már a december 31-ét követően kezdődő adóévtől a kifizető éves összes bevétele 0,5 százalékára, legfeljebb 10 millió forintra korlátozódik. Az adóról való rendelkezés szabályainak a módosulásával az önkéntes kölcsönös egészségpénztár tagjának egyéni számláján lekötött összeghez kapcsolódó adókedvezmény kiterjed az önsegélyező pénztárban lekötött összegre is. Az önkéntes pénztár tagjának és a nyugdíj-előtakarékoskodónak a halála után esedékes rendelkező nyilatkozatra, illetve a kiutalásra a kedvezményezettje (örököse) is jogosult. A nyugdíj-előtakarékossági számlán kezelt befektetési eszközökre vonatkozó ügyletek nem tartoznak a tőzsdei ügyletből származó jövedelem adózási szabályainak hatálya alá. A nyugdíj-előtakarékoskodók számára biztosítani kell a befizetés után járó adókiutalást akkor is, ha jogszerű nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt a kiutalás időpontjában a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlával már nem rendelkezik.

16 16 A társasházak közös tulajdonában lévő ingatlan átruházására vonatkozó szabályt összhangba kell hozni az ingatlan-átruházásra vonatkozó új szabályokkal. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében ingyenesen adható részvények juttatási kerete 500 ezer forintról 1 millió forintra emelkedik. Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők az Szja tv január 1-je előtt hatályos rendelkezései alapján az üzleti, illetve beruházási célra felvett hitel kamata után járó kedvezményt utoljára a évi adóbevallásban érvényesíthetik. Adómentes jövedelem a kormányrendelet által szabályozott, Új Tudás Műveltség Mindenkinek Program keretében a pedagógusok jobb anyagi megbecsülése érdekében alapításra kerülő ösztöndíj az alapítás, illetve az első lehetséges odaítélés időpontjától kezdődően. Összehangoló pontosítások szükségesek a kapcsolódó jogszabályok változásai, valamint az Szja tv. módosuló rendelkezései miatt (pl. az árvaellátásra tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj adómentességének visszamenőleges kimondása). MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLÖNADÓJA Adóintézkedések, egyszerűsítés Megszűnik az egyéni vállalkozók különadója, míg a nem egyéni vállalkozó magánszemélyek esetében a szabályozás változatlan szabályok mellett továbbra is alkalmazandó. A magánszemélyek különadó-előlegfizetésének egyszerűsítése A Javaslat arra irányul, hogy a különadó-alap azon része után, amely után a kifizető részéről nem történt különadó-előleg levonás, a magánszemély ne fizessen adóelőleget, hanem a le nem vont különadó megfizetésére csak a bevallásra nyitva álló határidőig legyen köteles. TÁRSASÁGI ADÓ Adóintézkedések Különadó, társasági adólap, adómérték A Javaslat a különadó megszüntetése mellett 18 százalékos adómérték mellett a társasági adóalapnak néhány eltéréssel a jelenlegi különadó alapnak megfelelő meghatározását tartalmazza. E javaslat mellett a társasági adóalap továbbra is lehetőséget ad többek között a veszteség elhatárolására, fejlesztési tartalék képzésére, a kis- és középvállalkozások beruházási kedvezményére és a két éves gyorsított értékcsökkenési leírás alkalmazására. Az új adólap mellett: 1. megmaradó korrekciós tételek: elhatárolt veszteség levonhatósága, új gép, berendezés, szellemi termék és kísérleti fejlesztés bekerülési értének két év alatt történő leírása,

17 17 bejelentett részesedéshez és az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedéshez kapcsolódó korrekciós tételek, fejlesztési tartalék képzés kedvezménye, kapott/adott támogatás, kivéve a térítés nélküli eszközátadást/átvételt és kapott/nyújtott szolgáltatást (továbbra sem korrekciós tétel a jogszabály alapján kapott/adott támogatás), kapott osztalék levonhatósága, kivezetett részesedésre jutó bevétel miatti csökkentő tétel, visszavásárolt részesedés bevonás alapján érvényesíthető levonás, társasháztól kapott, szja-val adózott bevétel miatti csökkentés, átszámítási különbözet miatti korrekciók, ha változik a könyvelés pénzneme, K+F közvetlen költség alapján érvényesíthető kedvezmények, bírság, adózási jogkövetkezményekkel kapcsolatos korrekciók, a kapott jogdíj felének adóalapból történő levonhatósága, az iskolai rendszerű szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzést ösztönző kedvezmény, a munkanélküli foglalkoztatása alapján érvényesíthető kedvezmény, legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alapján érvényesíthető kedvezmény, a képzőművészeti alkotás beszerzéséhez kapcsolódó kedvezmény, ellenőrzési, önellenőrzési megállapításhoz kapcsolódó korrekciók, kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye, szokásos piaci ár miatti korrekciók, kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás és kedvezményezett részesedéscsere miatti korrekciók. 2. megszűnő adóalap módosító tételek: céltartalék képzés és felhasználás korrekciói, értékcsökkenési leírással kapcsolatos módosítások (a kétéves leírás és a fejlesztési a tartalék rendszere miatt szükséges korrekció kivételével), szabályozott piacon kötött ügylet nyeresége alapján történő adóalap-csökkentés, a kapcsolt vállalkozástól kapott/adott kamat alapján történő módosítások, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységének az iskolai rendszerű szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzést ösztönző kedvezmény, elidegenítésékor elért nyereség alapján történő adóalap-csökkentés, a követelések értékvesztése/visszaírása miatti korrekciók, a szabadalom, mintaoltalom költsége alapján érvényesíthető kedvezmény, a kis- és középvállalkozásokba történő befektetésen realizált árfolyamnyereség levonhatósága, a helyi iparűzési adó csökkentésként történő érvényesítése, a mikrovállalkozások létszámnövelési kedvezménye, a nem realizált árfolyam-különbözethez tartozó korrekciók, az alultőkésítés miatti növelő tétel, hitelezési veszteség miatti növelő tétel, a vállalkozási tevékenység érdekében el nem ismert/elismert költségek példálózó felsorolása, adomány miatti kedvezmény,

18 18 a nonprofit szervezetek (pl. alapítvány, társadalmai szervezet, egyház, közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaság) speciális korrekciós tételei, amelyek egyrészt adóalapot növelő tételek (pl. az adomány, ha arról a nonprofit szervezet igazolást állított ki, de az adóév végén adótartozása van), másrészt adóalapot csökkentő tételek (pl. közhasznú jogállású alapítványnál a vállalkozási tevékenység nyereségének 20 százaléka, egyháznál az adózás előtti nyereségnek az a része, amely az adóévben és az azt követő adóévben a cél szerinti tevékenység bevételt meghaladó költségével egyezik meg). Az adóalap meghatározását érintő változások miatt átmeneti rendelkezésekkel kell biztosítani, hogy ne következzen be kétszeres adózás (például a követelések értékvesztése, a céltartalék figyelembe vételének változása miatt), vagy ne történjen kétszeres nem adózás (például az értékcsökkenési leírás változása miatt), továbbá, hogy a év első félévére bevallott különadó előleg a társasági adó előlegeként legyen számításba vehető. Adminisztráció egyszerűsítése Veszteségelhatárolás engedélyezésének megszüntetése A társasági adóalanyoknak (hasonlóan az egyéni vállalkozókhoz) a veszteség elhatárolásához a jelenlegi szabályozás szerint bizonyos feltételek teljesülésekor kérni kell az adóhatóság engedélyét. Javasolható az engedélyezés megszüntetése, azzal, hogy átalakuláskor és kedvezményezett eszközátruházáskor a jogutód, illetve az átvevő csak addig írhatná le az átvett veszteséget, amíg az átvett tevékenységet lényegesen nem szűkíti. Nem lehetne viszont leírni a jogelőd veszteségét, ha a jogelőd nem végzett tevékenységet. Jogharmonizációs intézkedések augusztus 1-jétől adóalany az európai területi együttműködési csoportosulás is, amely az adóalapot az alapítványokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával állapítja meg. Ez az elv a hatályos előírásokban nem következetesen jelenik meg, ennek javítása indokolt (például a nem közhasznú jogállásúak számára az alapítványokhoz hasonlóan adómentesség biztosítása, adóelőleg bevallási, fizetési kötelezettség alóli mentesítése). A kettős adóztatás elkerülésére, illetve az adóztatás kijátszásának megakadályozására a Magyar Köztársaság is több kétoldalú egyezményt kötött, amelyek az OECD modellre épülnek, illetve annak magyarázatát követik. Ez a magyarázat július 1-jétől több ponton változott, amely érinti a tényleges üzletvezetés helyének értelmezését is. Erre tekintettel az üzletevezetés helye fogalmának a tényleges üzletvezetés helye fogalomra változtatása szükséges, azzal a tartalommal, hogy ez nemcsak az igazgatósági ülések többségének a helyét jelenti, hanem az ügyvezetés és munkatársai napi ügyintézésének a helyét. E változtatásnak megfelelően lehet majd a jövőben értelmezni az üzletvezetés helye alapján az illetőséget. Ehhez kapcsolódóan indokolt arról is rendelkezni, hogy az üzletvezetés külföldre helyezésekor a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó előírások szerint kell adózni.

19 19 Egyéb módosítások A külföldi vállalkozó adókötelezettségének keletkezését érintő változás azt rendezi, hogy a fióktelep adókötelezettsége a bejegyzés iránti kérelem beadását követően (előfióktelep) és nem a bejegyzés napját követően keletkezik. A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó fogalom pontosítása és az előírások kiterjesztése az alapításkor nem pénzben adott hozzájárulásra is, ha a nem pénzbeli hozzájárulással olyan személy vesz részt az alapításban, aki/ amely az alapítással az alapított társaság kapcsolt vállalkozásává válik. E mellett összhangban az OECD modell magyarázatának változására a külföldi vállalkozó és fióktelepe, illetve az adózó és külföldi telephelye közötti ügyletekre is alkalmazni kell a szokásos piaci értékkel kapcsolatos szabályokat, azon elv alapján, hogy a telephelyet úgy kell tekintetni, mintha önálló vállalkozás lenne. A 10 %-os adómértékről szóló rendelkezésben indokolt egyértelművé tenni, hogy a 10 %- os adókulcs alkalmazásáról az adózó dönt, annak alkalmazása nem kötelező. E mellett pontosítja a módosítás, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak hogyan kell megfelelni, továbbá az időközi jogszabályváltozásnak megfelelően módosul a hátrányos térségekre történő hivatkozás, illetve rendelkezik arról, hogy a külföldi vállalkozó mikor minősül jogelőd nélkül létrejöttnek. A közhasznú társaságok kötelező átalakulása miatt a Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság tevékenységét folytató non-profit gazdasági társaság nevesítése a társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek között. A hitelintézetekre vonatkozó szabályok kiterjesztése (árbevétel-fogalom, a veszteségelhatárolás lehetőségéből való kizárás) a prudenciális előírások szerint működő pénzügyi vállalkozásokra. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Adóintézkedések Az új cégautó adó alól nem indokolt az eva-alanyokat mentesíteni, ezért az rájuk is kiterjed. Feketegazdaság visszaszorítását elősegítő intézkedések A feketegazdaság visszaszorítása érdekében a javaslat tartalmazza a számlatartási kötelezettség előírását. Egyéb módosítások Indokolt lehetővé tenni, hogy a 10 %-os adókulcs alkalmazása miatti, lekötött tartalékba helyezett adómegtakarítást az eva hatálya alá történő áttéréskor hasonlóan a fejlesztési tartalékhoz ne kelljen leadózni. Viszont az eva hatálya alatt meg kell a személyi jövedelemadót vagy társasági adót fizetni, ha a lekötött összeg felhasználása nem az előírás szerint történik. Pontosítani szükséges a kiegészítő tevékenységet folytató eva alany egyéni vállalkozó Tb. járulék kötelezettségére vonatkozó rendelkezést, egyértelművé téve, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékot a Tbj. törvény szerint kell fizetnie, és csak a nyugdíjbiztosítási járulék alapja az eva alap 10 százaléka.

20 20 AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS Egyéb módosítások A kifizetőnek az ekho magánnyugdíjpénztári tagdíjrészét elkülönítve, a magánnyugdíjpénztár APEH által vezetett kincstári számlájára kell utalni. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Feketegazdaság visszaszorítását elősegítő intézkedések Az import áfa önadózással történő rendezésére vonatkozó engedély kiadásának feltételei részben függenek attól, hogy az adóalanynak mekkora bevétele származik az exportból, illetve a Közösségen belüli adómentes értékesítésből. Ezen értékhatár a bevezetése óta eltelt három éve változatlan. A kivetéses adóztatás újbóli bevezetésével szerzett pozitív tapasztalatokra figyelemmel (az azonnali áfa megfizetésével az adózási fegyelem javult, az importált termék áfa-alapja kontrolladatként szolgál a termék árának további alakulására), valamint tekintettel a forint azóta bekövetkezett értékvesztésére, a tervezet a forintban meghatározott összeghatárokat valorizálja. Előírásra kerül, hogy 900 ezer forint feletti vásárlásnál az eladó köteles számlát adni, függetlenül attól, hogy a vásárló adóalany vagy sem. Egyéb módosítások Az áfa-törvény számlázási határidőre vonatkozó szabálya részben szigorodik, részben enyhül. Szigorítás, hogy a készpénz-fizetéses ügyletek esetében a számla kibocsátásának a fizetés időpontjában haladéktalanul meg kell történnie. Változatlan marad ugyanakkor a 15 napos számla-kibocsátási kötelezettség azokban az esetekben, amikor a fizetés átutalással történik, és az ügylet során áthárított adó merül fel. Enyhítő szabályként jelenik meg ugyanakkor, hogy az adó áthárításával nem járó ügyletek tekintetében (pl. adó alóli mentes ügyletek) a számla kibocsátásának határidejére vonatkozóan az áfa-törvény nem írna elő konkrét időpontot, így annak 15 napon túli kibocsátására is lehetőség lesz. Ez utóbbi esetben azért van lehetőség a 15 napos határidőtől való eltekintésre, mivel áthárított adó hiányában a számlabefogadó érdeke nem sérül. Pontosabbá válik néhány a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes szolgáltatás. Így a bírósági, hatósági nyilvántartásba bejegyzett nonprofit szervezetek (így különösen: az egyházak) által a tagjaik felé végzett tevékenységek tekintetében az adómentességnek a továbbiakban nem lenne feltétele, hogy ezen szervezetek nyilvántartott tagsággal rendelkezzenek. A hatályos szabályozás szerint a népi iparművészeti termékek értékesítése abban az esetben adómentes, ha azt ún. közszolgáltató értékesíti. A közszolgáltató fogalmába a hatályos szabályozás szerint ezen termékeket előállító alkotók nem tartoznak bele. Figyelemmel a 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikk n) pontjával való összhangra is, a tervezet kiterjeszti a népművészeti termékek adómentes értékesítésének személyi feltételeit a közszolgáltatókon túl a népi iparművész minősítéssel rendelkezőkre, így a jövőben az ilyen minősítéssel rendelkező alkotók általi népi iparművészeti termékek értékesítése is adómentessé válna. A nemzetközi szerződések és az áfa-törvény kapcsolatát illetően az áfa-szabályozás a más adótörvények vonatkozásában alkalmazott elvekhez és gyakorlathoz igazodik. A hatályos

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Aktuális számviteli kérdések 2017.

Aktuális számviteli kérdések 2017. Aktuális számviteli kérdések 2017. I. Számviteli törvény változásai 2016 évközi és a 2017-es változások I.1. A számviteli törvény 2016 évközi változásai 1. Az IFRS-ekkel összefüggő módosítások 2. Jogharmonizációs

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása Mellékletek Az általános forgalmi adóbevételek alakulása milliárd forint Áfa bevétel tény előirányzat előzetes tény Vásárolt fogyasztás 2240,5 2533,7 2496,2 Lakossági beruházások 31,1 82,3 34,7 Egyéb

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Adóváltozások 2010/2011

Adóváltozások 2010/2011 Adóváltozások 2010/2011 Társasági adó Helyi Iparűzési adó Megszűnő kisadók Egyes ágazatokat terhelő különadók Önellenőrzési lehetőségek Innovációs járulék Illeték 2 Társasági adó Adókulcs változás 500

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI 2016. JÚLIUS 2016. JÚLIUS 13. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 1. ÁFA fizetésére nem kötelezett egyéni vállalkozó 2. ÁFA fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó Evaalany

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5743,2 6188,2 6903,6 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3509,7 3782,1 4774,7 3. Számított adó

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben