Az új, látogatóbarát közösségi terek kialakítása már bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy még több látogatót vonz rendezvényeinkre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új, látogatóbarát közösségi terek kialakítása már bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy még több látogatót vonz rendezvényeinkre."

Átírás

1 VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERV

2 VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÉVI MUNKATERV Biharkeresztes város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a Városi Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Munkatervünk alapjául Biharkeresztes Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló rendelete, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szolgálnak. A művelődési ház és könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt időszakban is. A rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életnek meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is jelenti. Az új, látogatóbarát közösségi terek kialakítása már bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy még több látogatót vonz rendezvényeinkre.

3 1. Intézményi feltételek ÉV A SZÁMOK TÜKRÉBEN Intézmények, szervezeti egységek Székhely Telephely Művelődési ház Sportlétesítmény Nyilvános könyvtár Bihar Közösségi Ház Helytörténeti gyűjtemény 2. Személyi feltételek Közművelődési munkakörben dolgozók Könyvtáros munkakörben dolgozók Felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel 2 3 Egyéb felsőfokú végzettséggel A gazdálkodással összefüggő évi adatok Az érdekeltségnövelő támogatás alakulása Év Közgyűjteményi támogatás Közművelődési támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Közgyűjteményi alaptevékenységünkkel összefüggő bevételeink (bruttó) Beiratkozási díj Irodai szolgáltatások Összesen: A művelődési ház működésének statisztikai adatai Rendszeres művelődési formák Alkotó közösségi formák Modern tánc, balett Népdalkör Néptánccsoport Klub, szakkör Alizetics klub 6 fő 15 fő 20 fő 20 fő

4 2. A könyvtár működésének statisztikai adatai Dokumentumgyarapodásunk mennyiségi mutatói A könyvtári forgalom adatai december 31-én Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók Könyvtárhasználatok összesen összesből a kölcsönzések Kölcsönzött dokumentumok Gyermekkönyvtári forgalmi adatok Beiratkozott gyermekek száma Látogatók száma Kölcsönzött dokumentumok száma

5 A MŰVELŐDÉSI HÁZ FELADATA ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGE 1. Rendezvények A évben tovább folytatjuk azt a munkát, ami az évek során bebizonyította, hogy életképes és vonzó a település lakói számára. A programok megvalósításához a költségvetésünk jelenti a pénzügyi alapot, emellett folyamatosan pályázatokat nyújtunk be és keressük a szponzori lehetőségeket is. Egyes programokon belépődíjakból, bérleti díjakból tudunk még gazdálkodni ben is feladatunk az állami és városi ünnepségek, kiállítások, rendezvények szervezése. Közösségi művelődés területe Támogatjuk az amatőr művészeti közösségek, együttesek, klubok munkáját. Segítjük őket működésükben, vállaljuk a következő feladatokat, melyek fenntartásához elengedhetetlenek: - helyszín biztosítása a művelődési házban - levelezés, postázás, pályázatírás segítése - technikai eszközök biztosítása Együttműködési megállapodás alapján a klubok vállalják, hogy rendezvényeinken fellépnek, illetve a rendezvények lebonyolításánál igény szerint segítik munkánkat. 2. Egyéb tevékenységek A 2015-ös évben saját indítású tanfolyamok mellett, több tanfolyamnak helyet biztosítunk. Továbbra is fontosnak tartjuk a már hagyományosan működő egészségmegőrző programok megvalósítását. Ezek közül prioritást élvez az évente többször megrendezésre kerülő véradás, szemvizsgálat, valamint ezentúl is helyet adunk és segítünk tanácskozások, vállalkozói és lakossági fórumok, gyűlések, tréningek szervezésében. 3. Keresztesi Hírek A Keresztesi Hírek megjelenésének költségei ebben az évben is az intézmény költségvetésében szerepel (tárgyi, technikai illetve személyi feltételeket biztosítjuk). Terveink szerint évben 4 alkalommal jelenik meg a Keresztesi Hírek, 1500 példányban.

6 4. Sportlétesítmény működtetése Az intézmény a Városi Sportcsarnok folyamatos működési feltételeit biztosítja. A létesítményt napközben az általános iskolák használják, a fennmaradó időben a lakosság sportolási igényeit elégíti ki. A fiatal és felnőtt sportolni vágyók számára sportolási lehetőséget biztosítunk. 5. Bihar Közösségi Ház működtetése Feladatunk, hogy színvonalas rendezvények helyszíne legyen a közösségi ház.

7 VÁROSI KÖNYVTÁR FELADATA ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGE A 2014-es évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A költségvetési állománykeretből a Könyvtárellátó Kht-val megkötendő keretszerződés és egyedi vásárlás keretében beszerzett könyveket és dokumentumokat vettünk állományba ban állományba vett dokumentumok Példány Ár - Ft Könyv Folyóirat Összesen Teljes könyvtári állomány Példány Példány Példány Példány Példány Példány Könyv Folyóirat Hanghordozó Videó CD-ROM Diafilm Összesen Érték Az olvasószolgálat tevékenysége Olvasók Látogatók Kölcsönzők Kölcs.dok. Helyben Internetezők

8 Az internet szolgáltatás területén az olvasók igényeit, akik a digitális kultúra, az információgyűjtés, az ezés, a vizsgára való bejelentkezés, elektronikus adóbevallás, vagy nyomtatás miatt keresnek fel bennünket problémamentesen, gördülékenyen tudjuk kielégíteni a rendelkezésükre álló 6 db számítógépen. A városban található internetezési lehetőségek közül, könyvtárunk ideális környezetben, szakmai segítséget is nyújtva, megfelelő nyitva tartással, elérhető áron biztosítja a szolgáltatást. Könyvtárközi adatok Könyvtárközi forgalmi adatok Kérések száma Beérkezett kérések Küldött kérések Teljesítés Küldött dokumentumok Kapott dokumentumok eredetiben másolatban, v. elektronikusan eredetiben másolatban, v. elektronikusan FOLYAMATOSAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK, ÉVENTE ISMÉTLŐDŐ FELADATOK 1. Állománybeszerzés, feldolgozás A kölcsönzési igények figyelembe vételével az állomány alakítása dokumentum beszerzés Kedvezményes lehetőségek kiaknázása, hatékony pénzfelhasználás Tervszerű gyarapítás, folyóirat rendelés Tervszerű állományapasztás, állományvédelem Folyóiratok nyilvántartása, gondozása, kezelése A nyilvántartások összhangjának megteremtése Nyilvántartások szakszerű, naprakész vezetése Helyismereti sajtófigyelés 2. Dokumentumkölcsönzés A kölcsönzések szakszerű, folyamatos lebonyolítása Az adminisztráció naprakész ügyvitele: regisztráció, a késedelmes olvasók felszólítása Pontos statisztikai adatszolgáltatás a regisztrált olvasókról

9 ODR szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzés Kölcsönzési előjegyzések kezelése 3. Könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás Az olvasói igényeket figyelembe vevő állománygyarapítás, olvasóink és a lakosság tájékoztatása új beszerzéseinkről Az állományunk rendjének biztosítása a szolgáltatási és a raktári terekben Személyre szabott tájékoztatás Az ODR szolgáltatások népszerűsítése 4. Gyermekkönyvtári szolgáltatás Tájékoztatás Állománygondozás Gyermekfoglalkozások szervezése Kapcsolattartás oktatási intézményekkel 5. Közművelődési tevékenységünk an végzett tevékenységek, évente ismétlődő feladatok: Propagandaanyagunk (plakát, szórólap) elkészítése Forrásteremtés, pályázati lehetőségek kiaknázásával 6. e-magyarország Pont Sikeresen teljesítettük a pályázatban vállalt feltételeket. Több számítógépre is lenne igény, sokszor sor áll a gépek használatáért. Szolgáltatásaink: szövegszerkesztés, táblázatkezelés; internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón; elektronikus levelezés; nyomtatás, fénymásolás saját USB kulcs használata

10 KÖNYVTÁRI AKTUÁLIS FELADATOK 2015-BEN 1. Gyűjteményszervezés, állománygondozás Felelős: Gróza Zoltánné 2015-ös évben is a következő pénzügyi forrásokra számíthatunk: költségvetési keret, érdekeltségnövelő támogatás, pályázati források Állománygondozás, gyarapítás Cél Program Határidő Felelős Állományfrissítés Az olvasótermi állományból December 31. könyvek leválogatása kölcsönzési célra, ill. selejtezésre A rendelés racionalizálása folyóirat Nyilvántartásaink pontosítása Állományvédelem Olvasói igények figyelembe vétele Lemondásra javasolt folyóiratcímek összegyűjtése (ésszerűségi alapon: ár, keresettség, interneten való elérhetőség figyelembevételével) A leltárkönyv és adatbázis egyeztetése A kötészeti munkák pénzhiány miatti háttérbe szorulása sajnálatos, a legszükségesebb nagyon keresett könyvekre korlátozzuk. Előjegyzések tartalmi megoszlásának követése, és figyelembe vétele a beszerzésnél. 2. A dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatok Február 15. Minden könyvtáros Gróza Zoltánné Gróza Zoltánné Szigeti Bernadett Böröczné Bazsó Hajdu Gróza Zoltánné Cél Program Határidő Felelős A kölcsönzés Az olvasójegyeket vonalkóddal kell Folyamatban Szigeti technikájának korszerűsítése. ellátni Bernadett Hajdu ODR szolgáltatások biztosítása A könyvek forgási sebességének fokozása A kölcsönözhető állomány gyors visszakereshetősége adatbázisunkban és polcainkon A könyvtárközi kölcsönzés - a postai díjszabás központi támogatásának megszűntével költségtakarékos és hatékony lebonyolítása. A keresett könyveket rövidebb határidővel kölcsönözzük Gróza Zoltánné Böröczné Bazsó Böröczné Bazsó Gróza Zoltánné Gróza Zoltánné Böröczné Bazsó

11 3. A könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás feladatai Cél Feladat Határidő Felelős Állományunk Olvasóink ajánlásai Hajdu népszerűsítése Tematikus könyvek az időszerű kérdésekhez Alkalmanként Hajdu Olvasóink segítése a könyvválasztásban. Olvasóink tájékoztatása új beszerzéseinkről. Témacsoportok igényekhez igazítása, újak kialakítása Új könyvek feltüntetése az interneten borítófotóval és rövid ismertetővel. Folyamatban 4. A helyismereti tevékenységhez és tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok Gróza Zoltánné Böröczné Bazsó Szigeti Bernadett Böröczné Bazsó Cél Feladat Határidő Felelős Naprakész Sajtófigyelés Hajdu tájékoztatás a Böröczné Hajdú-Bihar megyei sajtóból Bazsó 5. A Gyermekkönyvtári szolgáltatás programja Feladat Program Határidő Gyermekek - Klubszerű formák támogatása közösségi élményhez - Műveltségi játékok lebonyolítása juttatása Hagyományőrzés Kézműves foglalkozásokat tartunk jeles Időszerűen ünnepekhez kapcsolódva. A gyerekek könyvtárhasználatának fokozása 6. Elektronikus tartalomszolgáltatás Legkisebbek könyvtárba szoktatása mese-délelőttök óvodásoknak Olvasókör érdeklődő felső tagozatos tanulók részére Alkalmanként Iskolai szorgalmi időben, hetente két alkalommal Cél Program Határidő Felelős A kölcsönözhető Dokumentumok feldolgozása Szigeti állomány gyors adatbázisban Bernadett visszakereshetősége A dokumentumok lelőhelyének Hajdu adatbázisunkban és figyelemmel kísérése, a változások polcainkon. követése korrigálása az adatbázisban

12 Az állományba vett A beszerzések feldolgozása, a rekordok könyvek rögzítése feldolgozása Honlap elkészítése A könyvtári weblap karbantartása, frissítése Folyamatban Év végére Szigeti Bernadett Böröczné Bazsó Adatbázisunk felhasználó barátabbá" tétele Honlap kialakítása, folyamatos frissítése Folyamatban Év végére 7. Pályázatok Felelős: Boros Beáta Természetesen minden elérhető, közművelődési, közgyűjteményi intézmény fejlesztését, program megvalósítást célzó kiírást meg fogunk pályázni. A sikeres pályázatok eredményeként, remélhetőleg továbbra is fejlődni, gazdagodni fog intézményünk. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a Városi Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének jóváhagyására és segítségét annak megvalósításához. Biharkeresztes, január 21. Tisztelettel: Boros Beáta intézményvezető

13 RENDEZVÉNYNAPTÁR ÉV JANUÁR 20. Magyar Kultúra Napja FEBRUÁR 28. Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bál MÁRCIUS 15. Városi Ünnepség 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója ÁPRILIS 13. Város Napja 15. Szülőföld Napja általános iskolások területi honismereti vetélkedője 17. Bihar-Bihor Expo MÁJUS 1. Majális JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS 19. Szent István Napi Rendezvény SZEPTEMBER 26. Szüreti Fesztivál OKTÓBER 1-3. Őszi Nyugdíjas Napok 23. Nemzeti Ünnep NOVEMBER Bocskai Bál 13. Magyar Nyelv Napja DECEMBER Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bál Városi Karácsony 31. Szilveszteri Bál

14 Dátum Városi Könyvtár tervezett programok A rendezvény megnevezése Koordinátor Könyvtári foglalkozás általános iskola Gróza Zoltánné Kazinczy szépkiejtési verseny Hajdu Magyar Kultúra Napja Gróza Zoltánné Szigeti Bernadett Fogj pennát! középiskolásoknak Hajdu Farsangi kreatív foglalkozás Böröczné Bazsó Könyvtári foglalkozás - középiskolásokkal Gróza Zoltánné Könyvtári foglalkozás - óvodásokkal Gróza Zoltánné Szigeti Bernadett Olvasd magad boldoggá Hajdu Húsvétváró kreatív foglalkozás Böröczné Bazsó Könyvtári foglalkozás Gróza Zoltánné Szigeti Bernadett Anyáknapi versmondó verseny Böröczné Bazsó Szigeti Bernadett Hajdu Könyvtári foglalkozás Gróza Zoltánné Nyárváró kézműves foglalkozás Böröczné Bazsó Ünnepi könyvhét Gróza Zoltánné hó 1 hetes Olvasótábor Gróza Zoltánné Hajdu Iskolaköszöntő könyvtári foglakozás Gróza Zoltánné Ismerkedés a könyvtárral I. osztály Gróza Zoltánné Generációk találkozása a magyar Hajdu népmese és az idősek napja alkalmából Böröczné Bazsó Szüreti kézműves foglalkozás Böröczné Bazsó Hajdu Könyvtári foglalkozás Gróza Zoltánné Mikulásváró könyvtári foglalkozás Gróza Zoltánné Böröczné Bazsó Adventi, karácsonyi készülődés Hajdu

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2013. évi munkaterve. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár továbbképzési tervének módosítása. 3. Vállalkozó háziorvosokkal (felnőtt-,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18

BESZÁMOLÓ. Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 BESZÁMOLÓ 2014 Készítette: Vadászi Istvánné Vecsés, 2015.06.15. 1/18 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető... 3 2. Az intézmény személyi feltételei... 3 3.Gazdasági feltételek... 4 4. Statisztikai adatok... 5 5.

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2015. évi munkaterve. 2. Huszár Gábor polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. 3. Egyes külföldi állampolgárok Szentgotthárdon

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez. a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi munkatervének jóváhagyására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 21. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2012. augusztus 28. 1. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok

Részletesebben

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék Szervezeti és működés szabályzat... 2 1. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009.

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről Körmend, 2009. Beszámoló a Faludi Ferenc Könyvtár tevékenységéről Könyvtárunk

Részletesebben