REGIONÁLIS (AGRÁR)INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIONÁLIS (AGRÁR)INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 REGIONÁLIS (AGRÁR)INFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZTÉSE Orosz Erika, Szent István Egyetem Gödöllő 1. Bevezetés A fejlett országokban az elmúlt 5-10 évben az infokommunikációs eszközök robbanásszerű terjedése volt tapasztalható, amivel Magyarország csak a mobiltelefónia terén tudott csak lépést tartani. Számítógép-ellátottság tekintetében Magyarország jelentős lemaradásban van. Az EU -ban átlagosan háromszor annyi gép jut 100 főre, mint nálunk. Az új csatlakozott országok között a nyolcadik helyen állunk megelőzve Lengyelországot, Litvániát, Bulgáriát, Törökországot és Romániát. A közép- és kelet-európai (KKE) szélessávú Internet-piacon a hozzáférések számában és értékében a KKE piacot Lengyelország és Magyarország vezeti. A penetráció mértéke ezzel szemben a kisebb országokban magas. Szlovénia és Észtország broadband - ellátottsága már most eléri a nyugati-európai átlagot. A modern kommunikációs médium is egyre fontosabb szerephez jut a mezőgazdaságban. A kihívás abban rejlik, hogy az adott problémának megfelelő információforrást kell megtalálni. Releváns döntéseket csak akkor lehet meghozni, ha valaki úm. jól informált. Ma az információs társadalmak korában - világszerte több mint 200 millió Internet-használóról tudunk a gazdálkodók aránya az Internet-használók között is megnőtt. Ez nem csak arra enged következtetni, hogy a gazdálkodók próbálnak minél több új információhoz hozzájutni, hanem arra is, hogy részükre ugyanúgy létre kell hozni egy információs rendszert, amely segítségével nem kell oly mértékben megküzdeniük az Internet révén rájuk zúduló töméntelen mennyiségű adattal, információval. E rendszer által célorientáltan, rendszerezve, aktualizálva tudnak a szükséges minőségi és mennyiségi információhoz jutni. A hazai online agrárinformációs kínálat elemzésével arra az eredményre jutottam, hogy ma Magyarországon nem létezik egy egységes online agrárinformációs rendszer, míg ezzel szemben Németországban nemhogy jelen van ez a médium, de nagyon sikeresen működik is. Ezt támasztja alá a high-techről szóló aktuális információ is: Németországban, az agrárgazdaságban 4 gazdálkodó közül 3 rendelkezik számítógéppel as felmérések szerint a német agro - háztartások 61%-ban rendelkezik Internet-hozzáféréssel, ez a nemzeti háztartásokat tekintve 46% jelent. A mobiltelefont illetően ez az érték 78%, ami 5%-kal haladja meg az összes háztartásra jellemző értéket. 1 1 Statistisches Bundesamt: High-Tech auf dem Bauernhof: Drei von vier Landwirten besitzen einen PC Pressemitteilung vom 27. Mai 2004; 1

2 1.1. Alapfogalmak, definíciók Az informatikai rendszer információknak, a velük kapcsolatos információs eseményeknek, a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek, az előzőekkel kapcsolatos erőforrásoknak, az információk felhasználóinak, illetve a fentieket szabályozó szabályoknak és eljárásoknak szervezett együttese. 3 Ahhoz, hogy megértsük a fent említett definíciót szükséges értelmeznünk a rendszer egyes összetevőit. Az információ mindig az aktuális adatnak a régi ismeretekhez való kötését jelenti, mindig új ismeret. Az esemény és a tevékenység egymáshoz képest relatív fogalmak, ezért a két faktort nem lehet egymástól függetlenül szemlélni. Az információval kapcsolatos tevékenység közé tartozik a tömegtájékoztatás, a távközlés és még a sokszorosítás is. Az informatikai rendszer tulajdonképpen nem más, mint az események és a tevékenységek végtelen láncolata. Az élet bizonyos területeit illetően az a nézet terjedt el, hogy a rendszer és az erőforrás kapcsolata lényegét tekintve a cél és az eszköz viszonyának felel meg. Az is közismert, hogy a cél és az eszköz fontossági sorrendje néha megfordul az emberi tudatban, vagyis az erőforrás veszi át a rendszer elsődleges szerepét. Miért kellett mindezt megemlítenünk? Azért, mert az informatikai rendszerekre adott korábbi definíció egy bizonyos értelemben ellentmondásos. A szó tágabb értelmében az adat, az esemény, a tevékenység, a felhasználó és a szabály e rendszernek nem csak tényezője, hanem egyben erőforrása is. Szűkebb értelemben erőforrásnak tekintjük a rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges időt, pénzt és technikai eszközöket. Az azonos kategóriába tartozó elemei a rendszernek is viszonyban állnak egymással. Ez teszi lehetővé, hogy a felhasználók a rendszeren belül is sajátos rendszert alkossanak. Felhasználó az, akinek az érdekében készül a rendszer. Az adott szervezetben a kezelt ismeretekkel közvetlen módon kapcsolatban álló személyek a szó szűkebb értelmében vett alkalmazási felhasználók. Ha felhasználóról beszélünk, akkor nem csak a számítógép kezelőjére, hanem az ismeretek használójára gondolunk. Az informatikai rendszer nem csak az adatoknak és a velük kapcsolatos eljárásoknak a szervezett együttese. Az erőforrás és a felhasználó is a rendszer része. Az ismeretek értelmezhetősége és az azok kezelésére vonatkozó megkötések miatt, az emberek nehezen, de mégis elfogadják az adatokra és az eljárásokra vonatkozó szabályokat A téma aktualitása, célkitűzés Az információs rendszer-fejlesztés egyik fontos kérdése, hogyan valósul meg az egymással hierarchikus kapcsolatban álló egységek saját rendszereinek, illetve az egységek közötti kapcsolatok kialakítása. A kellően át nem gondolt rendszerfejlesztés következményeként szükségtelen redundancia alakulhat ki, illetve a több forrásból összegyűlő adatvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázását nehezítő inkompatibilitás. Regionális és szervezeti információs rendszerek: A regionális szervezetek kétirányú kapcsolatban állnak az egyes szervezetekkel (vállalkozásokkal); egyrészt bizonyos adatokat gyűjthetnek működésükről, másrészt ezen adatok meghatározott körét, illetve külső forrásokból szerzett adatokat szolgáltathatnak számukra. Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban a következő 2 Dr. Halassy Béla: Ember-Információ-Rendszer, Budapest, IDG Kiadó 1996, p Dr. Halassy Béla: Ember-Információ-Rendszer, Budapest, IDG Kiadó 1996, p. 51, 56, 60, 65, 66, 72, 77 2

3 részterületek érintettek: az adatkezelési és adatszolgáltatási jogosultságok kezelése, az adatmenedzsment ITC - infrastrukturális kérdései (megfelelő sebesség, a biztonság garantálása), az adatszolgáltatás szabványosítási szükségessége és az adatok továbbfeldolgozásának humán vonatkozásai. Az agrárgazdaság vonatkozásában a regionális információs rendszerek jelentősége a következőkben foglalható össze: Nemcsak a magyar kormányzati döntéshozatal szintjén fontos rendelkeznünk egy megbízható, gyors, regionális információs rendszerrel, hanem az EU döntéshozó szervei számára is nélkülözhetetlen egy regionális agrárinformációs rendszer (vö. SPEL, RAUMIS, CAPRI, WATSIM). Ennek felhasználói közé sorolhatók a gazdálkodók, szaktanácsadási szervek, kormányzat, természetesen azonban az egyes felhasználók információs igénye eltérő. Az információhiány következtében növekedhetnek a költségek, minőségi problémák merülhetnek fel, illetve irreális döntések születhetnek Napjainkban a magyar vidéki térségek, és az agrárium szereplői olyan problémával küzdenek, amelyre az információs társadalom kiteljesedése megfelelő választ nyújthat. A gazdálkodókat, a vidéki népességet segítő szolgáltatások fejletlenek, az ágazati és vidékfejlesztési információk hiányosak, nehezen hozzáférhetők. 4 A modellnek lehetővé kell tennie a különböző adatforrások (adatok, IKT, HR) összefogását. A modell szükségességét indokolja: - Az információ minőségi javulása, a hozzáférhetőség biztosítása. - Az állandóan növekvő információs igény, amely a versenyképes termeléshez elengedhetetlen tényező. - A gazdálkodókat érintő politikai keretfeltételek folyamatos változása. - Az információhiány következményei. A rendszer kialakításának szakaszai: - A célcsoportok meghatározása és információs igényeinek felmérése. - A régió információs rendszerének felmérése. - A prototípus realizálása: - Adatbázisok felmérése. - Az összeállított primér adatok szekunderré alakítása. - Prototípus létrehozása. - A modell publikálása az Interneten, a már régóta sikeresen működő MIAÚ-n. A kutatás által létrehozandó termékek és szolgáltatások a következők: - Regionális információs rendszermodell (adatbázis) - Regionális információs rendszermodellre (adatbázisra) épülő online szolgáltatás. 5 Egy (agrár)információs rendszer létrehozásához elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű adat. Az adat értékét a gazdasági hasznosulása mutatja meg, így célszerű a célcsoportok igényeiből kiindulni. A lehetséges felhasználók: 4 Pető István, Orosz Erika, Pisartsov Andrei (SZIE GTK GMI GINT SZIE GSZDI): Az online szolgáltatásokra alapozó döntéstámogatás komplex modellje (Vállalati és regionális információs rendszerek fejlesztési aspektusai); MIAÚ - MAGYAR INTERNETES AGRÁRINFORMATIKAI ÚJSÁG No Március / March Orosz Erika: Kutatási munkaterv MIAÚ - MAGYAR INTERNETES AGRÁRINFORMATIKAI ÚJSÁG No Július 3

4 - Agrár-felsőoktatás - Gazdálkodók, termelői szervezetek - Szaktanácsadási szervek - Közigazgatási szervek (tartalomszolgáltatók) - Potenciális befektetők, vállalatok. Ebben a tanulmányban az általam kialakított célcsoportok első kategóriájának agrárfelsőoktatás - igényének feltérképezésére fókuszálok. Az egyes kategóriák szereplőinek természetesen eltérő információs igénye van. Az igényfelmérés után állami támogatással adatbázisokat kell(ene) létrehozni. Az adatokon kívül az alábbi információcsoportok biztosítása lenne célszerű az egyes ágazatokat (mezőgazdaság, kertészet, erdészet, élelmiszer, bio) külön kezelve: - Piaci (pl. fogyasztói, termelői árak, exportértékesítési lehetőségek, inputköltségek, ingatlan vételi ár ) - Termelési (Agrometeorológiai, növényi betegségek előrejelzése, talajtípusoknak megfelelő vetőmag és műtrágya-adatbázis) - Közgazdasági (kereslet-kínálat, jogszabályok, űrlapok, finanszírozási, Pályázatfigyelés, Pályázatkészítés, Támogatásokkal kapcsolatos ügyleírások, címek, egyéb dokumentumok adatbázisa, példatár az egyes támogatási formákra, Konferenciák, fórumok, kiállítások) - Nemzetközi jellegű (forecast, céginformáció, árupiaci információ, konferenciák, fórumok, kiállítások) A mezőgazdasági vállalkozásoknak speciális információ szükséglete van, amely az Interneten keresztül rendszerezés nélkül már nem prezentálhatóak. Ezek a speciális információk iránti szükséglet folyamatosan növekszik. A német tapasztalatok szerint az Interneten kínált általános információk a menedzserek számára sem kielégítő. Erre megoldás lehetne egy tudásmenedzsment keretében kialakításra kerülő portál. Nem szabad elfelejteni, hogy egy linkeket tartalmazó weboldal még nem portál. A portálnál információs többletérték realizálható, amennyiben további funkciók (interakció, tranzakció, online keresés, személyre szabott kezelői felület..) léteznek. 3. Anyag, Módszer A téma összetettsége szükségessé teszi, hogy a felmérés és feldolgozás során kvantitatív és kvalitatív módszerek egyaránt felhasználásra kerüljenek. A kutatás megszervezése során, miután tételesen meghatároztam, hogy a vizsgálathoz milyen információra van szükség, meg kell határozni, hogy milyen forrásból lehet megszerezni a szükséges adatokat és tájékoztató anyagokat. Az információgyűjtés költség és időigénye miatt első lépésben a már rendelkezésre álló adatok összegyűjtésére kerül sor. A szekunder információk birtokában eldönthető, hogy mindez elégséges-e a vizsgálathoz, vagy további adatfelvétel szükséges. A helyzet felmérésének feladatterve: - szekunder adatok összegyűjtése a rendszer összetevőiről - a szükséges primer adatok körének meghatározása 4

5 3.1. Probléma A meglévő adatok nem bizonyulnak elegendőnek az informatikai rendszer helyzetének leírásához, a szükséges információ más kutatási módszer segítségével gyűjthető össze. Mivel a legkevesebb rögzített adat a felhasználók szokásairól és az általuk használt információkról van, ezért a kutatás célja a felhasználói szokások minél teljesebb körű leírása. A különböző kutatási módszerek, mint például a kérdőíves és a megfigyeléses eljárás közül a kérdőíves vizsgálatot tartom a legmegfelelőbbnek a vizsgálat végrehajtásához, az alapsokaság jellemzőit szem előtt tartva. A kérdőíves vizsgálat az elérhető legjobb módszer alapsokaság leírásához, mivel a közvetlen megfigyeléshez túlságosan nagyméretű az alapsokaság.. A kérdőíves vizsgálatok nagyszerűen megfelelnek nagyobb alapsokaság attitűdjeinek mérésére, előnye közé tartozik a gazdaságosság, az elérhető nagy adatmennyiség, valamint az összegyűjtött adatok standardizáltsága Vizsgálat alanyai és a mintavételi eljárás A kérdőíves vizsgálat alanyait a SZIE-GTK Gazdasági Informatika c. Tantárgyat hallgatók köre képezheti. Az alapsokaság nagysága és a hallgatók heterogenitására, összetételére vonatkozó információk hiánya miatt teljes körű mintavételre nincs lehetőség, ezért el kell dönteni, hogy a különböző mintavételi eljárások közül melyik felel meg leginkább a kutatás céljának. Cél, hogy az alapsokaságból úgy válasszam ki a vizsgált elemeket, hogy a minta leírásai jól jellemezzék magának az alapsokaságnak a paramétereit, a felmérés szempontjából releváns jellemzők alapján. A valószínűségi mintavétel növeli a siker esélyét, és a siker valószínűségének mértéke is megbecsülhető. Az eljárás kulcsa a véletlen kiválasztás, mely során minden elemnek minden más eseménytől függetlenül egyforma az esélye arra, hogy kiválasztásra kerül. Mivel az alapsokságunk összességét tekintve homogén részcsoportokra tagolódik (évfolyamok), ezért a rétegzett véletlen kiválasztási módszer a célnak megfelelően, sikerrel alkalmazható. A rétegzés arra szolgál, hogy a sokaságot viszonylag homogén részcsoportokra osszuk fel, és mindegyikből megfelelő számú elemet válasszunk ki 3.3.Kérdőív lekérdezése Feltételezem, hogy az alapsokaság 20%-ának vizsgálata megfelelő biztonsággal jellemzi majd azt. A SZIE-GTK Gazdasági Informatika c. Tantárgyat nappali és levelező oktatási formában hallgató (akik már abszolválták, azokkal is kalkulálok) hallgatók összlétszáma kb. 500 fő, Ahhoz, hogy évfolyamonként 20%-nyi értelmezhetően kitöltött kérdőívet (100 db-ot) kapjak, meg kell határozni, hogy minimálisan hány kérdőív elégséges. Tapasztalataim szerint az önkitöltős kérdőíves felmérések válaszadási aránya viszonylag alacsony, ezért szükségesnek tartom, hogy a kérdőívek egy részét kérdező biztos(ok) (pl. évfolyamfelelős diák) segítségével töltessük ki. A megkérdezéses vizsgálat előnyei, hogy kevesebb a hiányos kérdőív, kevesebb a félreértett kérdés, általában magasabb a visszaküldési arány, s nagyobb a rugalmasság. 6 Mivel az önkitöltős kérdőívek gyorsak, nincs kérdezőbiztosi torzítás; valamint a névtelenség és az egyedüllét lehetősége elősegíti az őszintébb választ, így a kutatás kezdetén a kérdőívfelvétel e módját alkalmazom. A kérdőíveket évfolyamonként 6 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó 2000, p. 286, p. 300, p

6 egy-egy évfolyam-előadás előtt tervezem kihelyezni, beszedése pedig automatikusan, a kérdőívek gyűjtőládába történő bedobásával történik. Abban az esetben, ha a válaszadási arányok nagyon alacsonyak, és feltételezésem beigazolódik, akkor a további adatfelvételt kérdezőbiztossal végeztetem el. Minden évfolyamból felkérek 1-1 hallgatót a kérdőívek kitöltetésére. A kitöltést segítő személyeket gondosan fel kell készíteni, hogy jól ismerjék a kérdőívet, pontosan a kérdőív megfogalmazását kövessék, a válaszokat pedig szó szerint jegyezzék Kérdőív Ezzel a kérdőívvel szeretném feltárni a magyarországi régiók agrárgazdasági szereplőinek információs-és kommunikációs technológiai (IKT) ellátottságát, szokásait, esetleges korlátozó tényezőket és félelmeket az IKT - val szemben. A kutatás tudományos célból készül, az eredmények statisztikai módszerekkel kerülnek kiértékelésre, mely összefoglalóját kérésére elektronikus úton eljuttatom Önnek. Vizsgált populáció: Jelen esetben a Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Informatika c. tantárgyat hallgatók köre Később ennek alapján: Magyarország (régiók: Nyugat - Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél- Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak - Alföld, Dél - Alföld, Közép - Magyarország) Németország (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen) Ausztria (Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien) A mintavételi keret: Kb. 500 fő A mintaételi módszer: Egyszerű, véletlen, rétegzett mintavétel A minta nagysága: 100 Adatgyűjtés módszere: önkitöltős kérdőív: 400 db Kérdezőbiztossal lekérdezett kérdőív: 100 db Kérdezőbiztosok: 2-4 fő Lekérdezés időtartama: 2 x 5 nap Időpontja: ; A kérdőív kitöltéséhez Vizsgálandó célcsoportok: kb perc szükséges. - Agrár felsőoktatás - Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalatok - Mezőgazdasági gazdálkodók - Szaktanácsadási szervek - Agrár felsőoktatás KÉRDŐÍV Kérem jelölje meg az Önre leginkább jellemző adatot. Kérem, adja meg, mely megyében és településen folytatja tevékenységét: (Kérem, NE ADJA MEG NEVÉT, CÍMÉT!!!) MEGYE: TELEPÜLÉS: Hipotézis: Az életkor, az iskolai végzettség és a birtokméret befolyásolja az informatikai eszközök használatát. 6

7 1. Életkora (egyszeres választás): 20 év alatt év felett 2. Legmagasabb iskolai végzettsége (egyszeres választás): Általános iskola Szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Főiskola Egyetem Egyéb 3. Nyelvismerete (Kérem, tegyen X - t a megfelelő cellába!) Angol Német Francia Olasz Egyéb: Megfelelő Nagyon jó 4. Cégének társasági formája (egyszeres választás) Egyéni vállalkozó Őstermelő Családi gazdaság Bt, Kft, Kht, Rt Szövetkezet Egyéb: Üzemméret (Kérem, tegyen X - t a megfelelő cellába!) Üzemméret saját tulajdon bérelt terület Nagyon kicsi (0-4 ha) Kicsi ( 4-8 ha) Közepes ( 8-40 ha) Nagy ( ha ) Igen nagy (100 ha - ) 6. Foglalkoztatottainak száma (fő) (egyszeres választás) Ágazat (Kérem, a növénytermesztés esetében adja meg az ágazatok méretét hektárban, míg az állattenyésztés esetében a pillanatnyi állatlétszámot darabban) Szántóföldi Növénytermesztés (hektár) Gabona Ipari növények Olajos magvak Szántóföldi zöldségtermesztés Kertészet Üvegház Ültetvény Egyéb Rostnövény Állattenyésztés (darab) Szarvasmarha Baromfi Tejelő Hízó pulyka kacsa, liba csirke Sertés Egyéb juh, kecske 8. Számítógéppel rendelkezik e a vállalkozásban, ill. magánszemélyként? (többszörös választás) 7

8 Igen Nem, mert Információ hiánya (beszerzéssel, szervízeléssel kapcsolatban) Anyagi okok (túl drága) Ismeretek hiánya (felhasználással kapcsolatban) Bizalmatlanság Vállalkozási méret Egyéb: Telefonnal rendelkezik-e a vállalkozásban, ill. magánszemélyként? (többszörös választás) Igen Mobil Vezetékes Nem 10. Internet hozzáféréssel rendelkezik-e a vállalkozásban, ill. magánszemélyként? (egyszeres választás) Igen Nem 11. Átlagos számítógép és Internet-használat hetente? (egyszeres választás) 0-2 óra 3-7 óra 8-14 óra óra Saját számítógépes ismeret megítélése (egyszeres választás) Nagyon jó Jó Kielégítő Elégséges Hiányos Nem megfelelő 13. Részt vett-e számítógépes tanfolyamon? (kérem, tegyen X - t a megfelelő cellába) Részt vett-e számítógépes tanfolyamon? Részt vett-e Internetes tanfolyamon? NEM IGEN, 1 éven belül IGEN, 1 2 év belül IGEN, 2 évnél régebben 14. Az Internet használatának célja (kérem, tegyen X - t a megfelelő cellába) Soha Naponta Hetente Havonta Évente 1. Információellátás, adatgyűjtés (időjárás, piaci, pénzügyi információk gyűjtése) 2. Információcsere (pl. más gazdákkal, versenytársakkal) 3. Beszerzés (áru, eszköz) 4. Értékesítés (Saját termékek)) 5. Online ügyintézés (home banking, adóbevallás) 6. Logisztika (szállítás) 7. Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, kollégákkal (levelezés) 8

9 15/a. Milyen szoftvereket használ? (többszörös választás) Standardszoftver (MS Office) Banki ügylet Trágyázás tervezése Könyvelés Birtoknyilvántartás Állattartás irányítása Takarmányozás / Takarmányadag számítás Tanító-, és gyakorlóprogram Precíziós farmgazdálkodás /GPS Szoftver 15/b. Milyen szoftvereket tervez beszerezni? (többszörös választás) Standardszoftver (MS - Office) Banki ügylet Trágyázás tervezése Könyvelés Birtoknyilvántartás Állattartás irányítása Takarmányozás / Takarmányadag számítás Tanító-, és gyakorlóprogram Precíziós farmgazdálkodás /GPS Szoftver 16. Információs-, és kommunikációs technológiák elfogadásának problémái és feltételezett okai (többszörös választás): Képzés / oktatás hiánya Nagy időigény Számítógéphez szükséges szakértelem hiánya Nem felhasználóbarát Magas beszerzési költség Az alkalmazásnak nincs ökonómiai előnye A(z) cég-/ üzemvezetés számára nincs hasznosítható információ Nyelvismeret hiánya Egyéb Új szoftverekkel szemben támasztott legfontosabb elvárások (többszörös választás): Könnyű elsajátíthatóság Ne legyen kompatibilitási probléma az addig az üzemben használt szoftverrel Alacsony költség Az adott üzemi követelményekhez a legjobban illeszkedjen Kevés ráfordítás az állandó adatkezelés során A gyártó szervízelési szolgáltatást kínáljon Amennyiben kéri, akkor a kérdőív kiértékelését elektronikus úton elküldöm Önnek, ez esetben kérem, adja meg az elérhetőségét: Köszönöm, nem kérem a kiértékelést Az adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezelem, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adom ki. Köszönöm, hogy válaszával hozzájárult a felmérés elvégzéséhez. észrevételét, véleményét, kérdéseit az alábbi címre küldheti: Köszönettel: Orosz Erika 3.5. Adatfeldolgozás és az adatelemzés módszerei Az adatok feldolgozásának első lépése a beérkezett kérdőívek formai és tartalmi ellenőrzése. A formai ellenőrzés során meg kell vizsgálni, hogy megkérdezettek minden 9

10 kérdésre olvasható választ adtak-e, a tartalmi ellenőrzés célja pedig az egymásnak ellentmondó válaszokat adók kiszűrése. Ezt követi az adatok kódolása, mely válaszok statisztikai feldolgozását teszi lehetővé. 7 A legismertebb adatfeldolgozást segítő számítógépes programcsomag az SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), a Statisztikai Programcsomag a szociológiai tudományok számára 8, és a MINITAB statisztikai programcsomag, melynek alapvető célja adatok statisztikai vizsgálatának és értékelésének a támogatása grafikus és matematikai eszközök segítségével 9. A klasszikus többváltozós ökonometriai elemzési módszerek közül a főkomponens- (ill. a diszkriminancia-) analízissel vizsgálom bizonyos (önkényes) mutatók (kérdőív alapján kiválasztott) alapján bizonyos (önkényesen választott) objektumok (régiók) csoportosíthatóságát, melyet a Gazdasági Informatika Tanszék saját fejlesztésű objektum-összehasonlító módszerével (COCO) 10 elvégzett vizsgálat eredményével hasonlítok össze. 11 A kérdőívet megpróbáltam úgy megszerkeszteni, hogy a feldolgozás során az adatok könnyen kódolhatóak és rögzíthetőek legyenek. Az adatok rögzítése után következik az érdemi adatfeldolgozás, melynek eredményeképpen csoportosított adathalmazt kapunk. Az adatfeldolgozás célja, hogy azok alapján megfelelően leírható legyen a felhasználókat jellemző szokásokat. Ezek ismeretében már meghatározott valószínűségi szinten jellemezhető az alapsokaság. Az adatok azonban csak a mintára vonatkozólag tekinthető érvényesnek! A felmérés idő- és feladatterve Téma meghatározása, probléma felvázolása: 1 nap Vizsgálandó fogalmak és változók jelentésének meghatározása: 3 nap Kutatási módszer megválasztása: 1 nap Meglévő adatok vizsgálata: 6 nap Populáció és mintavétel: 1 nap Kérdőív összeállítása: 10 nap Kérdőíves adatgyűjtés az elemzéshez és értelmezéshez: 10 nap Adatfeldolgozás (adatok feldolgozás és elemzés céljára alkalmas formára hozása):21 nap Adatok elemzése, következtetések levonása: 21 nap Alkalmazás: az eredmények ismertetése:? 4. Eredmény A potenciális felhasználóknak, köztük a mezőgazdasági szereplőknek is fel kell ismerniük, hogy az Internet is csak egy eszköz arra, hogy a kommunikációt, információáramlást, a munkát megkönnyítse, mely által nagyobb jövedelem realizálható és javulhat az életszínvonal. Mint minden más hasonló eszköz csak akkor hasznosul, ha konstruktív módon stabil etika mellett használják. Az Internet használata hosszútávon alacsonyabb 7 Hoffmann-Kozák-Veres: Piackutatás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000, p Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, 2000, p Harnos Zsolt: Biometriai Módszerek és alkalmazásaik MINITAB programcsomaggal, 1993, p Pitlik László, Orosz Erika, Pető István, Andrei Pisartsov: Comparative analysis of some Hungarian regions by using COCO method University of Gödöllő, Hungary, Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary - ISSN , Nr , 11 László Pitlik: Component-based Object Comparison for Objectivity, COCO-2004, Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary - ISSN , Nr /a, 10

11 kommunikációs költséghez vezethet, javulhat a partnerek kapcsolata és globális ismereteik nagyobb mértékben, és gyorsabban bővülnek ki. Rugalmas munkaidő kialakítása, virtuális teamek létrehozása optimális know-how-val a produktivitás növekedését eredményezik. A kutatás által létrehozandó termékek és szolgáltatások a következők: Regionális információs rendszermodell (adatbázis) és Regionális információs rendszermodellre (adatbázisra) épülő online szolgáltatás. A régiók közötti versenyben a releváns döntések gyakran a pontos, hiteles információtól függenek. Célom a döntésekhez szükséges legalapvetőbb információk összeállítása az egyes régiókat illetően. Kutatásom során az alábbi eredményeket várom: - Magyarország 7 régiójában az egyes felhasználói csoportok információs igényének kimutatása, ennek összevetése Németország tartományaiban tapasztalt információs igényekkel. Felhasználói és piaci igények részletes ismerete. - Magyarország 7 régióját átfogó az igényekhez illeszkedő - modell kifejlesztése. - A modell tesztelése gyakorlati körülmények között. Tudásbázisok, Kutatóközpontok, mezőgazdasági vállalkozók közreműködésével. - A modell megvalósíthatóságára vonatkozó kalkuláció készítése. A modell megvalósítástól várt eredmények: - Az agrár-vertikumban tapasztalható információs hiány csökkenése. Optimális információ-ellátottság. Megbízható, aktuális információellátás. Információs többletérték. - Megalapozott, reális stratégiai döntések. Költségoptimalizálás. EU- konformitás. - A nemzetközi kapcsolatok és a piacra jutás esélyeinek javítása. Irodalom 1 Statistisches Bundesamt: High-Tech auf dem Bauernhof: Drei von vier Landwirten besitzen einen PC Pressemitteilung vom 27. Mai 2004; 2 Dr. Halassy Béla: Ember-Információ-Rendszer, Budapest, IDG Kiadó 1996, p Dr. Halassy Béla: Ember-Információ-Rendszer, Budapest, IDG Kiadó 1996, p. 51, 56, 60, 65, 66, 72, 77 4 Pető István, Orosz Erika, Pisartsov Andrei (SZIE GTK GMI GINT SZIE GSZDI): Az online szolgáltatásokra alapozó döntéstámogatás komplex modellje (Vállalati és regionális információs rendszerek fejlesztési aspektusai); MIAÚ - MAGYAR INTERNETES AGRÁRINFORMATIKAI ÚJSÁG. No Március / March Orosz Erika: Kutatási munkaterv. MIAÚ - MAGYAR INTERNETES AGRÁRINFORMATIKAI ÚJSÁG No Július 6 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó 2000, p. 286, p. 300, p Hoffmann-Kozák-Veres: Piackutatás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000, p Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, 2000, p Harnos Zsolt: Biometriai Módszerek és alkalmazásaik MINITAB programcsomaggal, 1993, p Pitlik László, Orosz Erika, Pető István, Andrei Pisartsov: Comparative analysis of some Hungarian regions by using COCO method University of Gödöllő, Hungary, Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary - ISSN , Nr , 11 László Pitlik: Component-based Object Comparison for Objectivity, COCO-2004, Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary - ISSN , Nr /a, Melléklet: Feladat és időtervütemezés (fehér szürke sávok a heteket jelölik). 11

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Kisgazdaságok és az információtechnológiák

Kisgazdaságok és az információtechnológiák Csótó Mihály Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont Kisgazdaságok és az információtechnológiák Jövő Internet NTP Agrár- és Élelmiszeripari Tagozat - és a MAGISZ - műhelymunka-

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd

A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Keszthelyi Szilárd A MAGYAR TESZTÜZEMI INFORMÁCIÓS RENDSZER Keszthelyi Szilárd Mi is az a tesztüzemi rendszer? 1. Önkéntes, anonim adatszolgáltatás 2. Az EU-ban 1965, Magyarországon 1997 óta működik 3. 27 tagországban 6

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez

Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Big Data technológiai megoldások fejlesztése közvetlen mezőgazdasági tevékenységekhez Szármes Péter doktorandusz hallgató Széchenyi István Egyetem, MMTDI Dr. Élő Gábor egyetemi docens, Széchenyi István

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során

I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való hozzáférés jövője II. Paraadatok használata a rugalmas (responsive) mintavétel során Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai és Nemzetközi Statisztikai Szakosztálya Magyar résztvevők az ISI (58.) dublini konferenciájáról I. A felfedési kockázat mérése és a mikroadatokhoz való

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A Erdélyben Ilyés Ferenc 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés Az előadás során érintett témák

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Nevelőszülőnek jelentkezők 2010 - kutatási terv -

Nevelőszülőnek jelentkezők 2010 - kutatási terv - Nevelőszülőnek jelentkezők 2010 - kutatási terv - Kutatási célunk, hogy képet kapjunk arról: mi jellemzi azokat az embereket, akik nevelőszülőnek jelentkeznek az egyes nevelőszülői hálózatoknál. Egy olyan

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI

BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI BIG DATA ELEMZÉSEK LEHETŐSÉGEI A KÖRNYEZETVÉDELMI MODELLEZÉSBEN Dr. Torma A. 2015.11.13. 2015/11/13 Dr. TORMA A. >> Széchenyi István Egyetem 2 Tartalom 1. A Big Data fogalma 2. Pár érdekes adat a Big Data

Részletesebben

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Mag Kornélia Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, a területi adatok kincsestára Gödöllő, 2011. Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007

Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 Internetes Statisztikai Felmérés ISF 2007 1/28/2008 AZ INTERNETES ALKALMAZÁSOKNÁL, FEJLESZTÉSEKNÉL, JOGGAL MERÜLNEK FEL A KÉRDÉSEK A KÜLÖNBÖZŐ INTERNETES SZOKÁSOK, FELHASZNÁLÓI SZOFTVEREK (BÖNGÉSZŐK),

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN TAKÁCS TAMÁS POLITIKAI FŐTANÁCSADÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TAMAS.TAKACS@EMMI.GOV.HU Duális Képzés Vállalati szemmel Konstruktív vitanap és workshop MAGYAR TELEKOM

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 A mintaválasztás célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben