A évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008. évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése"

Átírás

1 2009. február február XI.. évfolyam 2.. szám A évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése A világgazdasági válság kedvezõtlen foglalkoztatási hatásaként értékelhetõ, hogy 2008 utolsó két hónapjában az elõzõ évinél mintegy 20 ezerrel több álláskeresõt vettek nyilvántartásba a munkaügyi kirendeltségek. A teljes regisztrált állomány létszáma végén 477,4 ezer fõ volt, 32 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A növekedés mindenek elõtt a nem pályakezdõket érintette, a pályakezdõ álláskeresõk létszáma gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi létszámmal. Számuk az év végén 41,6 ezer volt. Az adatok azt támasztják alá, hogy a pályakezdõk esetében eredményesen mûködik a START-támogatási konstrukció. A munkaügyi szervezetnél rendelkezésre álló álláshelyek száma éves átlagban több, mint 10%-kal csökkent az elõzõ évhez képest. Fontos kihívás az álláshely-feltárás hatékonyságának javítása annak érdekében, hogy az ÁFSZ a jelenleginél lényegesen eredményesebb munkaközvetítési tevékenységet tudjon végezni. A területi különbségek változatlanul jelentõsek, egyes hátrányos helyzetû munkavállalói rétegek foglalkoztatási pozíciói nem, vagy igen mérsékelten javulnak. Közülük elsõ helyen a képzettséggel nem rendelkezõ, alacsony iskolai végzettségû, tartósan munka nélkül lévõket indokolt külön kiemelni. A KSH munkaerõ-felmérésének havi adatai alapján az elmúlt év egészét tekintve egy százalék körüli foglalkoztatás-csökkenés várható szeptember-november hónapokban a nemzetközi összehasonlításban használt éves korcsoportra számított foglalkoztatási ráta 57,1%-nak felelt meg, ami 0,2 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 7,8%-os volt ebben az idõszakban, 0,3 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. A foglalkoztatás alakulását jelentõs szerkezeti változások jellemezték az elmúlt évben is. Ebben a tekintetben az iskolai végzettség szerint differenciált változásokat indokolt kiemelni: miközben 32 ezerrel nõtt a fõiskolát, és 30 ezerrel az egyetemet végzett foglalkoztatottak száma, addig a többi iskolai végzettségi csoportban mérséklõdött a foglalkoztatás. Ez egyértelmûen a képzés jelentõségére hívja fel a figyelmet. A negyedik negyedévre vonatkozó foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat a KSH január 30-án hozza nyilvánosságra. A csoportos létszám-leépítési bejelentések alakulása és jellemzõi 2008-ban A csoportos létszám-leépítési bejelentések alakulása az év egészét tekintve csökkent 2008-ban az elõzõ évhez képest. A munkáltatók országosan mintegy 5 ezerrel kisebb létszám csoportos elbocsátásáról jelentették be döntésüket a munkaügyi szervezethez 2008-ban, mint egy évvel korábban. Ez 17%-os csökkenésnek felel meg. A bejelentések idõbeli alakulását vizsgálva azonban jelentõs fordulópont figyelhetõ meg éven belül, ami egyértelmûen a gazdasági válság megjelenésével hozható összefüggésbe. Míg 2008 elsõ és második negyedévében összesen mintegy 10 ezerrel kevesebb munkavállaló tervezett elbocsátását jelezték a cégek az egy évvel korábbi szinthez képest, addig a harmadik negyedévben már közel ezer fõs (+20%), a negyedikben pedig 4,5 ezer fõs (+86%) növekedés volt megfigyelhetõ. Jól látható, hogy a létszám-leépítések trendje 2008 harmadik negyedévében fordult meg. A bejelentések számának dinamikus növekedése azonban nem volt országosan egységes, minden régióra kiterjedõ, hanem területileg igen differenciáltan következett be. Tulajdonképpen két régió emelhetõ ki, ahol a legélesebben jelentek meg a pénzügyi folyamatok kedvezõtlen foglalkoztatási hatásai. Ez a közép- és nyugat-dunántúli régió, ahol a külföldi érdekeltségû multinacionális vállalkozások nagy számban koncentrálódnak. A közép-dunántúli régiót ki kell emelni abból a szempontból, hogy ez volt az egyetlen olyan régió, ahol 2008-ban folyamatosan magasabb volt a csoportos létszám-leépítésekben szereplõ létszám az egy évvel korábbi bejelentésekhez képest. Ezzel szemben Közép- és Észak-Magyarországon az év egészét tekintve csökkenés volt megfigyelhetõ. A 2008 utolsó negyedévében tett csoportos létszám-leépítési bejelentések kétharmada a feldolgozóipari munkahelyek megszûnését érintette, az elbocsátások mintegy 10%-ára az építõiparban, további 7%-ára pedig a mezõgazdaságban kerül sor. Az elõzõ év azonos idõszakához képest négy nemzetgazdasági ágban koncentráló- (folytatás a 2. oldalon)

2 február (folytatás a 1. oldalról...) dott a leépítések számának növekedése: a feldolgozóiparban 4,7 ezerrel, a mezõgazdaságban 600-al, a bányászatban 360-al, a pénzügyi szektorban, valamint a gazdasági szolgáltatások ágban együtt 260-al több munkahely megszûnését jelentették a cégek 2008 utolsó három hónapjában, mint egy évvel korábban. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a nemzetközi válság foglalkoztatási hatása egyelõre a feldolgozóipari vállalkozásokat érinti a legsúlyosabban. Az építõiparban, ahol szintén viszonylag sok munkahely szûnt meg 2008 utolsó negyedévében (mintegy ezer), egyértelmûen szezonális hatásról van szó, ugyanis ez a létszám közel 30%-kal kevesebb az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. A munkahelyek megszûnésének okai, és fõleg az okok igen jelentõs megváltozása rendkívül sokat elárul a leépítések hátterérõl. Ebben a tekintetben szintén az elmúlt két év utolsó negyedévét hasonlítottuk össze. Míg 2007-ben a cégek közel azonos arányban három okot jelöltek meg az elbocsátások indokaként (belföldi kereslet csökkenése, szervezeti átalakulás, finanszírozási problémák), addig 2008 utolsó három hónapjában a tervezett elbocsátások közel felét (47%) a külföldi kereslet visszaesésével indokolták a gazdasági szervezetek. Ez az arány a Közép-Dunántúlon, ahol az elbocsátások jelentõs része koncentrálódik, meghaladja a 70%-ot. A belföldi kereslet csökkenése 16%-os, a pénzügyi problémák pedig 10%-os arányt képviselnek az elbocsátási indokok között. Ezek az értékek megegyeznek az egy évvel korábbiakkal. Az adatok egyértelmûen megerõsítik, hogy a nemzetközi konjunktúra visszaesésének tudható be a magyarországi foglalkoztatás csökkenése. A FOGLALKOZTATÁS SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI ( harmadik negyedévek közötti változás alapján*) NEMZETGAZDASÁGI ÁG Foglalkoztatás csökkent Építõipar (-25,4 ezer) Szállítás (-15,9 ezer) Mezõgazdaság (-13,6 ezer) Textilipar (-10,2 ezer) Kereskedelem (-10,2 ezer) TERÜLET Foglalkoztatás csökkent Észak-Magyarország (-10,0 ezer) Közép-Dunántúl (-7,4 ezer) Nyugat-Dunántúl (-6,0 ezer) ISKOLAI VÉGZETTSÉG Foglalkoztatás csökkent Szakmunkásképzõ (-60,5 ezer) Szakközépiskola (-9,1 ezer) 8 ált. és kevesebb (-8,9 ezer) Foglalkoztatás nõtt Gazdasági szolgáltatások (+35,4 ezer) Pénzügyi szektor (+12,4 ezer) Vegyipar (+12,0 ezer) Gépipar (+11,7 ezer) Közigazgatás (+10,3 ezer) Foglalkoztatás nõtt Dél-Dunántúl (+6,6 ezer) Közép-Magyarország (+1,5 ezer) Foglalkoztatás nõtt Fõiskola (+31,9 ezer) Egyetem (+29,6 ezer) KORCSOPORT Foglalkoztatás csökkent Foglalkoztatás nõtt éves (-29,1 ezer) éves (+16,0 ezer) éves (-9,5 ezer) éves (+10,6 ezer) éves (-9,3 ezer) *A foglalkoztatottak száma összesen 23,1 ezer fõvel csökkent a két idõpont között. - OÉT tájékoztató - PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ) Pénzét másra költse, mint az utca fûtésre! Tudta, hogy háza ajtóinak, ablakainak réseit összeadva egy focilabda méretû lyukat is kiadhatnak? Svéd bemarásos ablakszigeteléssel: 15-20%-kal kisebb lesz a fûtésszámlálja Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot így kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás Egy átlagos ház szigetelése ft A jelenlegi gázárak mellett ez kevesebb, mint 1 év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia NE AZ UTCÁT FÛTSE, HÁZÁT SZIGETELJE! Egyeztessen idõpontot, MOST! Érd.: 06-70/ FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a már mûködõ mobiltelefonos sms szolgáltatás kiegészítéseként -es hírlevél formájában is tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk akár a honlapunkon feliratkozással, vagy a , a , illetve a telefonszámokon jelezzék ez irányú igényüket (mobil telefonszám, vagy cím). szemisa

3 2009. február 3 (folytatás az 1. oldalról) Nem oldódik a feszültség Míg a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó tárgyalásokat illetõen továbbra sem lehet beszámolni a légkör javulásáról, az egyes tevékenységi körök és végrehajtási egységek szintjén jellemzõen konszolidált tárgyalások folytak a bérmegállapodásban rögzített differenciálási keret elosztási elveinek meghatározásáról. E tárgyalások többségén a bérmegállapodást elutasító VDSZSZ helyi képviselõi is részt vettek, sõt általában a létrejövõ megállapodásokat is aláírták. Bár a tapasztalatok értékelésére még várni kell, rögzíthetjük, hogy a helyi megállapodások az eddigieknél nagyobb lehetõséget biztosítottak az indokolatlan bérfeszültségek oldására, a többlet teljesítmények elismerésére. Ezen túlmenõen az sem elhanyagolható szempont, hogy hosszú évek után elõször jelenhetett meg a helyi felelõsség a személyi alapbérek alakításának tekintetében. Mindeközben a VÉT-en tovább dúlt a VDSZSZ. Se szeri, se száma nem volt a napirend elõtti számonkérésnek, a tárgyalópartnerek különösen a VSZ sértegetésének, a parttalan minõsíthetetlen hangvételû tirádáknak. Létszámhelyzet a MÁV-nál. Mint azt a résztvevõk megszokhatták, elõször ütött, aztán kérdezett a forradalmi szakszervezet : Történt ugyanis, hogy a folyosón, egy közelebbrõl meg nem nevezett MÁV menedzsertõl azt hallották, hogy a MÁV-nál fõs elbocsátás van készülõben. Nosza irány a sajtó (úgyis kicsi a feszültség), lázítás a honlapon (kevés a sztrájkhajlandóság), majd a kérdés megfogalmazása, hogy mi az igazság? A válasz gyorsan érkezett: Szó sincs 5000 fõs létszámcsökkentésrõl, a MÁV Zrt. továbbra is a évekre szóló foglalkoztatási megállapodás betartásával igyekszik biztosítani a létszám szükségletet. Mindebben egyébként a PVDSz joggal bízhatott, hiszen a megállapodásokban foglaltaknak megfelelõen a többi szakszervezettel együtt még december hónap közepén kézhez kapta a MÁV Zrt I. negyedévére vonatkozó foglalkoztatási elképzeléseit: Eszerint a MÁV Zrt. Központi Szervezete a K-3/2007. számú megállapodás II.2. pontnak megfelelõen az alábbiaknak megfelelõen elkészítette el a I. negyedévi foglalkoztatási tervét: Intézkedés jogcíme VÉT HÍREK I. negyedév terv fõ Munkáltatói rendes felmondás 3 Korengedményes nyugdíj 7 Elõrehozott öregségi nyugdíj (támogatott) 1 Közös megegyezés 4 Tervezett csökkenés összesen 15 Tervezett növekedés összesen 34 A Pályavasúti Üzletág I. negyedévi foglalkoztatási terve pedig: Intézkedés jogcíme I. n. év terv fõ Elõrehozott öregségi nyugdíj 15 Korengedményes nyugdíj 17 Korkedvezményes öregségi nyugdíj 3 Közös megegyezés 3 MÁV - ÉVEK 7 Munkáltatói rendes felmondás 48* Munkavállalói rendes felmondás 1 Öregségi nyugdíj 1 Rokkantsági nyugdíj 9 Tervezett csökkenés összesen 104 Tervezett növekedés összesen 132 (* poggyászmegõrzési és távírdai tevékenységek megszûnése) Mindezek alapján a szakszervezetek már az elmúlt év végén tudhatták, hogy a MÁV Zrt elsõ negyedévére 47 fõs létszámnövelést tervez és igaz ugyan, hogy a MÁV Zrt. létszáma ennek ellenére az év végére nagy valószínûséggel csökkeni fog, de ez egészen biztosan messze nem fogja elérni a nemhogy az 5 000, de az ezer fõt sem. A VÉT tárgyalás a létszámalakulás tekintetében áttekintette a év foglalkoztatási tapasztalatait is: A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt-nél az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Csökk. Csökk. XII. 31. XII. 31 (fõ) (fõ) (%) Pályavasúti Üzletág (a térségi vasutakkal együtt) ,15 Központi irányítás és háttérszolgáltatás ,3 MÁV Zrt. Összesen ,3 Megállapítható tehát, hogy a MÁV Zrt. létszáma - a szervezeti hatásoktól megtisztítva (TRAKCIÓ, GÉPÉ- SZET) minimális mértékben csökkent évben és 2009 tekintetében is hasonló létszámalakulásra számítunk. A tárgyaláson ennek ellenére a PVDSz kifejtette, hogy a végrehajtás szintjén a létszám növelését tartja indokoltnak, melynek során elsõdleges feladatnak tekinti a területenként eltérõ mértékben jelentkezõ létszámhiány mérséklését, lehetõség szerinti felszámolását. Ez irányú igényünket alátámasztja az is, hogy a évi túlóra felhasználás órával, 7,6 százalékkal meghaladta a évi szintet. (folytatás a 4. oldalon)

4 február (folytatás a 3. oldalról...) A évi túlóra felhasználás ( óra) fõ éves munkaidõalapjának megfelelõ mértékû volt. Kollektív Szerzõdés módosítás A Kollektív Szerzõdés év végi tárgyalásain a szerzõdést kötõ felek külön kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 10. számú mellékletet, mely a munkaközi szünet egybefüggõ kiadását nem biztosító szolgálati helyeket és munkakö- röket sorolja fel a fõrendelkezõ munkakört betöltõ munkavállalók váltására vonatkozó eljárási szabályok megalkotásával együtt január 31. napjáig felülvizsgálják, illetve átdolgozzák. A megállapodások a rossz elõjelek ellenére megszülettek. Az új 10-es mellékletet terjedelmi okok miatt újságunkban nem közöljük (az érintetteknek ben megküldjük, az érdeklõdõk honlapunkon megtekinthetik), de álljon itt a fõrendelkezõkre vonatkozó megállapodás: Megállapodás Amely létrejött a MÁV Zrt mint munkáltató és az aláíró érdekképviseletek között a fõrendelkezõi munkakört ellátó munkavállalók fokozott szellemi és fizikai leterheltségének csökkentésére és a jogszabályban elõírt munkaközi szünet egybefüggõ kiadásáról A felek megállapodnak abban, hogy a Gy / számú kiadmány alapján rendszeresített nappalos (közbeváltó) tevékenységre is vezényelhetõ fõrendelkezõt a normál technológia ellátására rendszeresített fõrendelkezõ adott idõszakban történõ munkavégzés alóli mentesítésére és közvetlen munkakörnyezetében szolgálatot teljesítõ (táblakezelõ, rendelkezõ) forgalmi szolgálattevõ(k) munkaközi szüneteinek kiadása miatti közbeváltására kell alkalmazni. Ezen tevékenység ellátása kapcsán a napi beosztás szerinti munkaidõ (szolgálat) alatt a fõrendelkezõt is beleszámítva legfeljebb három, az elõzõekben felsorolt munkavállaló közbeváltása tervezhetõ be. A nappalos (közbeváltó) fõrendelkezõi tevékenység ellátásának keretei: A fõrendelkezõi munkakört betöltõ munkavállalók munkakörük megszakítás nélküli jellegét és annak díjazására vonatkozó szabályokat nem érintõen a havi munkaidõ-beosztásuk részeként vezényelhetõek a nappalos munkarendûek munkaidejének alapulvételével kijelölt szolgálatokra is. Ebben az esetben a nappalos (közbeváltó) tevékenység ellátására vezényelt fõrendelkezõ közbeváltása nem minõsülhet átirányításnak vagy helyettesítésnek. A munkaidõn belüli tevékenység idõelemeit a KSz Helyi Függelékében részletezni kell. A nappalos (közbeváltó) tevékenység ellátására vezényelt fõrendelkezõ szolgálatát kizárólag a fõrendelkezõi szolgálati helyiségben köteles végezni. Amennyiben nem a munkáltató oldalán felmerült okból a tárgyhónapban a közbeváltás biztosításának személyi feltétele megszûnik, akkor ebben az esetben a munkáltató legkésõbb a következõ havi munkaidõ-beosztás elkészítése során köteles a nappalos fõrendelkezõ közbeváltását akár rendkívüli munkavégzés elrendelésével is megtervezni. A megállapodásban foglaltakat a legkésõbb április 1. napjától hatályba lépõ új KSz Helyi Függelékek elfogadása során kell alkalmazni. A fentiekre vonatkozó tárgyalások módot adtak arra is, hogy egyéb apró, elsõsorban a nyomdahibák kijavítására, a megfogalmazások pontosítására irányuló korrekciók is átvezetésre kerüljenek Kollektív Szerzõdésünkben. Ezek között érdemi változtatásnak minõsül a forgalmi személyzet által végzett számadói tevékenység során (a fõszámadás 301. kódszáma alatt beállított) havi készpénzbeszállítás összege után járó jutalék módosítása. A számadó-pénztárosi tevékenységet is ellátó forgalmi munkavállaló a jegyeladási jutalékán felül a számadásban szereplõ pénz 0,2 százalékának megfelelõ, de legalább 1000-Ft további jutalékban részesülhet. Az új helyi függelékek megkötése A munkáltatóval megkötött megállapodás alapján a Kollektív Szerzõdés december 31. napján hatályos helyi függelékei az új helyi függelékek megkötéséig, de legfeljebb március 31. napjáig alkalmazhatóak, ezen idõpontot követõen egységesen hatályukat vesztik. Az új, legkésõbb április 1. napjával hatályba lépõ helyi függelékeket legkésõbb március 15. napjáig kell megkötni. A tárgyalások során az alábbiakat mindenképpen figyelembe célszerû venni: A helyi függelékek a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a Kollektív Szerzõdés felhatalmazása alapján szabályozzák, illetõleg a helyi viszonyokra tekintettel, - a Kollektív Szerzõdés tiltó rendelkezésének hiányában - egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekrõl is rendelkezhetnek. A helyi függelékek a Kollektív Szerzõdéstõl csak akkor térhetnek el, ha az eltérésre a KSZ kifejezett felhatalmazást ad, vagy ha az eltérés a munkavállalókra kedvezõbb rendelkezést tartalmaz, és ezt az eltérést valamely tiltó rendelkezés nem zárja ki. (folytatás a 5. oldalon)

5 2009. február 5 Az alábbi táblázat a KSz. azon rendelkezéseit foglalja össze, melyeket K = a helyi függelékben mindenhol kötelezõ szabályozni. K* = a helyi függelékben csak meghatározott szolgálati helyeken kötelezõ szabályozni. N = nem kötelezõ, de lehet szabályozni. KSZ. tárgykör: K=kötelezõ/ N=nem kötelezõ Ha van a jogszabálynak megfelelõ munkakör, akkor a munkakörnek a helyi függelékben történõ rögzítésével készenléti jellegûvé minõsíthetõ Ha az alkalmazni tervezett munkarend nem nappalos, nem nyújtott mûszakos, nem többmûszakos és nem megszakítás nélküli akkor a munkakörök megnevezésével, a munkakezdési és befejezési idõpontok meghatározásával egyéb munkarend kerülhet bevezetésre A nappalos, a nyújtott mûszakos, a többmûszakos, a megszakítás nélküli munkarendben, ill az egyéb munkarendben foglalkoztatható munkakörök felsorolása munkarendenként a munkakörök megnevezésével, a munkakezdési és befejezési idõpontok meghatározásával. N N K d A zavartalan közlekedést biztosító, KSz. 8. mellékletében felsorolt munkakörök közül azok felsorolása az idõtartam pontos rögzítésével, akik 12 óránál többet, de max. 14 órát dolgozhatnak. N A munkakörökhöz kapcsolódó elõkészítõ-befejezõ munkák és idõtartamuk meghatározása. Ahol ilyen van. K* A nappalos nem rugalmas munkaidõ esetén alkalmazható egyenlõtlen munkaidõ-beosztás szabályainak meghatározása. (kivétel, ha csak a péntek tér el.) N Azon munkakörök felsorolása, ahol az osztott munkaidõ alkalmazható a megszakítás idõpontjainak rögzítésével. K* Ha az osztott munkaidõ esetén el kívánnak térni a jelenléti idõ 210 órás felsõ határától K* A pihenés feltételeinek meghatározása készenlét esetében K* A naptári évente óra készenlét elrendelésének lehetõsége N A munkaközi szünet letöltésének helye, kiadásának idõpontja munkakörönként, vagy egyformán mindenkire Azon munkakörök és szolgálati helyek felsorolása, ahol 20 percnél hosszabb legfeljebb 1 óra munkaközi szünetet állapítanak meg K N A nem munkaidõnek számító 2. munkaközi szünet kapcsán érintett munkakörök meghatározása K* A munkaközi szünet nem egybefüggõ kiadásával érintett munkakörök felsorolása N Azon munkakörök felsorolása az idõtartam megjelölésével ahol a 12 órás napi pihenõidõtõl el kívánnak térni N A munkábajárási és hazautazási idõ meghatározása K Az eltérés lehetõségének rögzítése azon fordulós (megszakítás nélküli) munkarendûeknél ahol a heti pihenõidõ kiadásának fõszabályától el kívánnak térni N A pihenõnap összevont kiadásának lehetõsége munkakörönként N Azon munkakörök felsorolása, akik a 66 munkanap átirányítási maximumot túlléphetik max + 44 nappal N Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök

6 február Kedves Munkatársaink! Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár 3000 Hatvan, Gárdonyi Géza u. 2. Tel.: 02/23-52, tel./fax: 02/23-95, tel./fax: 37/ Internet: A pénzügyi válság már jelenleg is érezteti hatását hazánkban, ami várhatóan még jobban megnehezíti életünket a következõ években. A kialakult helyzet különösen indokolttá teszi, hogy gondoskodjunk önmagunk és családunk anyagi biztonsá- gáról. A válság miatt még fontosabb szerepet kap az öngondoskodás, így a felelõsségteljes VBKJ választás valamennyiünk érdeke. A felmerülõ nehézségek áthidalásában segít a PÖKKÖP, a MÁV-nál az egyetlen szolidaritási elven mûködõ Pénztár, aminek tagjai a szolidaritási alapból nyújtott segélyeken kívül még a számlájuk egyéni részérõl is vehetnek fel segélyt. A PÖKKÖP szolgáltatásai: A PÖKKÖP tagdíj több éve változatlanul Ft/hó, ami éves szinten csupán Ft a VBKJ keretbõl. Az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés, valamint a Pénztá- De hogyan is juthatok a pénzemhez? runkhoz az adóhatóság által átutalt adókedvezmények 100%-a a pénztártag egyéni számlájának egyéni részére kerül, tehát az, egy az egyben felvehetõ. Egy pénztártagunk példáján keresztül szeretnénk bemutatni, hogyan lehet a Pénztárból felvenni a befizetett tagdíjnál jóval nagyobb összeget: A táblázatból jól látható, hogy a pénztártagok már így is több pénzt tudnak felvenni a Pénztárból, mint amennyit befizettek (fõként akkor, ha a munkáltató fizeti helyettük a VBKJ keretbõl a tagdíjat), pedig a táblázatban még nem is szerepelnek az olyan elõre nem tervezhetõ kiadások, mint pl.: egy haláleset, egy esetleges munkaképesség csökkenés vagy rokkantság bekövetkezése és hogy ne csak a rosszról beszéljünk, gyermekáldás esetén is fizet a PÖKKÖP. KEDVES MUNKATÁRSUNK! Partnerek vagyunk a gondjai megoldásában! Öngondoskodását segítjük! Kiegészítjük jövedelmét! Képzett munkatársaink mindig rendelkezésére állnak! Önért dolgozunk! Pénztárunk választása 2009-ben is a siker garanciája!

7 2009. február 7 A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követõ évben (a rendelkezõ nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány (mint kedvezményezett) az idén már negyedik alkalommal várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történõ, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy 1 %= öngondoskodás fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erõsítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenõen a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülõ munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 % -nak felajánlására, és mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetõséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHA- TOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! Fontos: Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy március 20-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Önadózók esetén, az adóbevallással egyidejûleg kell rendelkezni az 1% felajánlásáról. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

8 február Fontosabb adóváltozások 2009-ben Személyi jövedelemadó 1. Már évre is kérhetõ lesz egy nyilatkozattal az egyszerûsített adóbevallás (az ADAM-ot váltja fel) de azt nem választhatja pl. a magánszemély bérbeadó, a 100 ezer Ft feletti értékpapírból jövedelmet szerzõ, az egyéni vállalkozó, az õstermelõ, aki évtõl 8 millió Ft felett kistermelõnek minõsül, de választható, ha valaki bérben részesül és csupán ingóságát, vagy ingatlanját adja el. 2. a munkáltatónak nem kötelezõ az adóbevallás készítése, de ekkor tájékoztatni kell a dolgozót, az egyszerûsített adóbevallásról. 3. A magánszemély adózók továbbra is 4% különadót fizetnek, abban az esetben ha a jövedelmük meghaladja a nyugdíjlevonási felsõ határt ( Ft) Az adót a foglalkoztató állapítja meg, és vonja le a feltételezett a cégnél elért jövedelem alapján, vagy külön nyilatkozat alapján. Ha nem történik adóelõleg levonás, vagy az nem elégséges, a magánszemélynek elegendõ az adóbevalláskor a különbözetet megfizetni. 4. A évtõl az adótábla változatlan maradt, 1.7 millió forintig az adó 18% a feletti rész 36% a különadóval együtt a legfelsõ kulcs lényegében 40% 5. Új adókedvezmény lép életbe az ún. háztartási kedvezmény, ez úgy érvényesíthetõ a évrõl készítendõ adóbevallásban, hogy a lakásfelújítás, a gyermekfelügyelet, a háztartási alkalmazott, a házi betegápolásra fizetett díj, a háztartási közmûvek és gépek javításáról kapott számla értékének 30%-a levonható az adóból. Az összes adókedvezmény része, maximum 100 ezer forintig vehetõ igénybe. Novák Lajos könyvelõ A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfõbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény változásai 1.) A munkáltató (foglalkoztató) által fizetendõ társadalombiztosítási járulék mértéke nem változott: 29%, 24% a nyugdíjalapba, 5% az egészségbiztosítási alapba kerül, amelynek 4,5% a természetbeni, 0,5% a pénzbeli ellátás fedezete. A munkáltató korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak után: 6,75%-ot, a költségvetés 2009-ben 6,75%-ot még átvállal. A munkáltatót a korkedvezmény-biztosítási járulékfizetés alól az Országos Munkahigéniás és Foglalkoztatásegészségügyi Intézet díjfizetés ellenében végzett vizsgálata alapján határozattal mentesítheti, ha a munkakörülmények azt indokolják. Ebben az esetben a munkavállaló nem jogosult újabb korkedvezményre. 2.) A munkavállaló által fizetendõ járulékok együttes mértéke nem változott (15,5%), egészségbiztosítási járulék 6%, amelybõl 4% természetbeni, 2% a pénzbeli ellátások fedezete, a fizetési kötelezettségnek nincs felsõ határa. Nyugdíjjárulék 9,5% (magánnyugdíjpénztár-tag nyugdíjjáruléka 1,5%, tagdíja 8%). Nyugdíjjárulék alap felsõ határa: napi Ft, egész évre számítva 7, ,- Ft. Nyugdíjas foglalkoztatott 9,5% nyugdíjjárulékot köteles fizetni. E mellett 4% egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. A nyugdíjat szüneteltetõ 9,5% nyugdíjjárulék fizetésére és 6% egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 3.) A biztosítással nem rendelkezõk havi 4.500,- Ft (napi 150,- Ft) egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni. Nem kell a járulékot megfizetni, ha a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eltartott szociálisan rászorultnak minõsül. Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény változásai 1.) Az öregségi nyugdíjkorhatár változatlanul 62 év. Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nõ, aki 59. életévét betöltötte, férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, ha 40 év szolgálati idõt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban nem áll csökkentés nélkül. A csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra minimum 37 évi szolgálati idõ szükséges. A január 1-jétõl igénybe vett elõrehozott nyugdíjban részesülõ foglalkoztatása esetén a nyugdíj mellett a minimális havi bér 12-szeresét keresheti (ez Ft x 12= Ft). E feletti összeg esetén a nyugdíjat szüneteltetni kell. A legkisebb öregségi teljes nyugdíj összege változatlanul ,- Ft. 2.) A nyugdíj összegének kiszámítása: A keresetek valorizációját ( mai érték meghatározása) követõen a nyugdíj alapjául szolgáló keresetet csökkenteni kell a kifizetés idõpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztár tagdíj, munkavállalói járulék, illetve vállalkozói járulék összegével, majd a fennmaradó összegbõl a személyi jövedelemadót kell levonni (az adókedvezményeket nem veszik figyelembe) Ha a havi átlagkereset ,- Ft-nál több, az sávosan csökkenteni kell: (folytatás a 9. oldalon...)

9 2009. február 9 (folytatás a 8. oldalról...) , ,- Ft 90%-át , ,- Ft 80%-át ,- Ft feletti átlagkereset 70%-át kell a saját jogú nyugellátásnál figyelembe venni. Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlan: ,- Ft Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege változatlan: rokkantsági foka szerint , , ,- Ft Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum változatlan: , , Ft Árvaellátás minimum összege változatlan: ,- Ft Saját jogú öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj változatlan: együttfolyósítási határa ,- Ft (az együttfolyósítás helyett lehet mindkét ellátást külön-külön kérni, ha az kedvezõbb, ebben az esetben nincs felsõ határ) 3.) Nyugdíjemelések Nyugdíjemelés január 1-tõl 3,1% várható fogyasztói árnövekedés 4,5% várható nettó átlagkereset növekedés 1,6% A foglalkoztatott nyugdíjas kérelmére 365 nap nyugdíjjárulék fizetése után a nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5%-os emelésre jogosult. Tizenharmadik havi nyugdíj A tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelõzõ év legalább egy napján, valamint a kifizetés esedékes folyósítási hónapjában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá esõ ellátásban a) rokkantsági nyugdíjban, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy b) hozzátartozói nyugellátásban ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat részesül, vagy c) az a)-b) pontban nem említett nyugellátásban ide nem értve a rehabilitációs járadékot részesül, és 62. életévét a tárgyévet megelõzõen betöltötte. A tizenharmadik havi nyugdíj összege a tárgyév november hónapjára járó nyugellátás összegével azonos, de nem lehet több 2009-ben forintnál. Azt követõen az összeghatár évente a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben kerül meghatározásra. A tizenharmadik havi nyugdíjat évente két részletben legkésõbb május, illetve november hónapban kell folyósítani. Az elsõ részlet folyósításra kerülõ összege megegyezik a tárgyhavi nyugellátás összegének de legfeljebb a fenti összeghatár ötven százalékával. A tizenharmadik havi nyugdíj november hónapban folyósításra kerülõ összege megegyezik a tárgyévi összeg és az elsõ részletben folyósított részösszeg különbözetével. Az így folyósításra kerülõ összeg a nyugellátás összegének évközi csökkenése esetén sem lehet kevesebb a tárgyév november hónapra járó nyugellátás de legfeljebb a ,- Ft összeghatár ötven százalékánál. Az összeg megállapításakor a pótlékokat figyelmen kívül kell hagyni. A korrekciós nyugdíjemeléseket szeptember elsejére halasztották. A kormány felhatalmazást kapott a nyugellátások rendszeres emelése végrehajtási szabályainak, illetve a minimális nyugdíj összegének meghatározására. Rokkantsági nyugdíj szabályainak változásai A jogosultság szabályai változatlanok, de a megváltozott munkaképesség helyett a rehabilitációs szakértõi szervezet január 1-jétõl az egészségkárosodást vizsgálja és részben új ellátási forma lépett életbe, ez a rehabilitációs járadék január 1-jétõl, ha a rokkantsági, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíjas túllépi a nyugdíj mellett elérhetõ keresetre elõírt korlátot, nyugdíját nem szüneteltetni kell, hanem megszüntetni! A rokkantsági nyugdíj mellett dolgozó személy egymást követõ 6 hónapban elért keresete átlagát kell vizsgálni. (A nyugdíjhatározatban közölt nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet is vizsgálni kell!) Rehabilitációs járadék törvény szabályai Új társadalombiztosítási eljárás. Az jogosult, aki százalékos egészségkárosodást szenvedett, és az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és keresõtevékenységet nem folytat, vagy keresete, jövedelme legalább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ 4 naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, életkora szerint szükséges szolgálati idõt megszerezte. A rehabilitációs járadékra jogosult együttmûködésre köteles az állami foglalkoztatási szervvel, ezt írásban rögzítik. A rehabilitációs járadékot 3 évre állapítják meg, amelyet további 3 évre meghosszabbíthatnak. Összege a rokkantsági nyugdíj összegének 120%-a, de legalább ,- Ft, kereset mellett ez az összeg a felére csökken. A járadékból nyugdíjjárulékot vonnak. Átmeneti járadék: a várható öregségi nyugdíjának 75%-a, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet Rendszeres szociális járadék 62. életévüket nem betöltöttek ,- Ft 62. életévüket betöltöttek ,- Ft-tól ,- Ft-ig A családok támogatásáról szóló törvény változásai Anyasági támogatás nem változott ,- Ft ikergyermekek esetén gyermekenként ,- Ft (folytatás a 10. oldalon...)

10 február (folytatás a 9. oldalról...) Gyermekgondozási segély nem változott ,- Ft ikergyermekek esetén, függetlenül a gyermekek számától ,- Ft Gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, legfeljebb havi ,- Ft Gyermeknevelési támogatás nem változott ,- Ft A családi pótlék összegei augusztus 31-ig változatlanok, szeptember 1-jétõl változik az alábbiak szerint: ig tõl a.) egy gyermekes család esetén ,- Ft ,- Ft b.) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén ,- Ft ,- Ft c.) két gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft ,- Ft d.) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft ,- Ft e.) három vagy több gyermekes család esetén gyermekenként ,- Ft ,- Ft f.) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként ,- Ft ,- Ft g.) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén ,- Ft ,- Ft egyedülálló esetén ,- Ft ,- Ft h.) az egyes szociális intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén ,- Ft ,- Ft i) 18 évesnél idõsebb, tartósan beteg, akinek 18. évének betöltése elõtt is magasabb összegû családi pótlékot folyósítottak ,- Ft ,- Ft A családi pótlékot teljes hónapra kell folyósítani. A szociális ellátórendszer, illetve az álláskeresési ellátások összegei Ápolási díj változatlan 2-18 éves beteg gyermek esetén ,- Ft 18 év feletti tartósan beteg esetén ,- Ft súlyos fogyatékos esetén ,- Ft Vakok személyi járadéka változatlan ,- Ft Idõskorúak járadéka nem változott ,- Ft Egyedülálló: év közötti életkorban ,- Ft 75 évesnél idõsebbnek ,- Ft Fogyatékossági támogatás változatlan ,- Ft Halmozottan sérülteké ,- Ft Rokkantsági járadék változatlan ,- Ft Rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegének (71.500,- Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét Álláskeresési járadék I. szakasz: a korábbi átlagkereset 60%-a alsó határa a minimálbér 60%-a ,- Ft felsõ határa ennek kétszerese ,- Ft II. szakasz: a minimálbér 60%-a ,- Ft Álláskeresési segély a minimálbér 40%-a ,- Ft Ápolási díj: az ápolt életkorától függõen: változatlan ,- Ft ,- Ft ,- Ft Novák Lajos könyvelõ A hó-nap esete Az útépítésen a fõnök odamegy a munkásokhoz: Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok. Sebaj, majd egymásra támaszkodunk. A hó-nap bölcsessége A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím: A hó-nap vicce A rendõr megállít egy részeg autóst és így szól: Személyi igazolványt, jogosítványt, forgalmi engedélyt. Cakompakk? - kérdezi az autós. Ja, maga nem magyar? Menjen tovább. A hó-nap kérdése Hogyan szolmizálnak a részegek??? - MI-TI-SZO?!

11 2009. február 11 Korengedményes nyugdíj FELTÉTELEI: 1.) A munkáltató legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontját megelõzõen egy évvel megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésõbb a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontjáig betölti. (Ez a férfiaknál és a nõknél egyaránt 57. betöltött életévet jelent.) 2.) További feltételek: a) A munkavállaló rendelkezik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által igazolt az elõzetesen igazolt az elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel. (40 év szolgálati idõ szükséges a csökkentés nélküli összegben megállapított elõrehozott öregségi nyugdíjhoz. Minimum 37 évvel is igénybe lehet venni, de ebben az esetben a megállapított nyugdíj összegét 10,8%-kal csökkentik természetesen, ha a hiányzó évek, illetve hónapok kevesebbek, a csökkentés százaléka is kevesebb.) Nem köthetõ megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az elõrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez elõírt életkort betöltötte vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontjáig betölti. b) A munkáltató a munkavállaló elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti. A munkáltató az elõzõ bekezdésben foglaltakon kívül megtéríti a fizetési értesítésben foglaltak szerint az elsõ tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi naptári hónapra, amenynyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell. c) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jog viszonya, stb. a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontjáig megszûnik. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 1.) A munkáltatónak a megállapodást és a nyilatkozatát a kötelezettség vállalásról 15 napon belül meg kell küldenie az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak. 2.) Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes idõtartam alatt megszûnik, akkor az elõre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévõ arányos részét a nyugdíjbiztosítási szerv visszafizeti. A korengedményes nyugdíj folyósításának szüneteltetése (pl. az engedélyezett keresetplafon túllépése miatt) visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 3.) Ha a munkáltató a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a nyugdíjat megállapító határozatot visszavonják. (Ezért azt javasoljuk, hogy a megállapodásban kerüljön kikötésre, hogy ebben az esetben a munkavállaló jogviszonyát visszaállítják) 4.) A korengedményes nyugdíj megállapítására és folyósítására a társadalombiztosítási jogszabályok a nyugdíjba vonulás idõpontjában alkalmazandó rendelkezései az irányadók. 5.) A korkedvezményre jogosult munkavállalóval is megköthetõ a megállapodás. A rendelet január 1-jén hatályát veszti. Ha a megállapodást december 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez benyújtják, és mivel a megállapodás a korengedményes nyugdíjba vonulás elõtt egy (1) évvel megköthetõ, így lehetõség nyílik a 2010-ben 57. életévüket betöltõkre is azt megkötni. Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2009 évi programterve ve Neuschwanstein - Párizs Versailles: ( Ft tól) München - Neuschwanstein + *Holland virágkiállítás: (5.500 Ft-tól) Velence - Nápoly - Capri - Sorrento -Vezúv-Verona: ( Ft tól) Észak Itáliai körút: ( Ft tól) Erdély: (5.200 Ft tól ) Olasz tengerpart (Adria - Lignano): (9.000 Ft +70 -tól) Szicíliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli Vatikán: ( Ft tól) Bolgár Tengerpart: ( Ft + 85) Horvát Tengerpart (Brac) ( Ft +70 -tól) Velence + *Róma: (5.500 Ft-tól) Prága + *Krakkó Wieliczka vagy Auschwitz : (5.500 Ft-tól) Erdély nyáron, üdülés: (7.200 Ft tól) Salzburg + *Svájc: (5.500 Ft-tól) Salzburg - Hamburg - Koppenhága Helsingor Köln: ( Ft-tól) Horvát Tengerpart (Trogir): ( Ft + 75 ) További részletek: honlapunkon a es vasúti telefonon, kedden 9-14 h-ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 20/ , valamint a 06 30/ os mobil számokon, napközben Hirdetéseinket a PVDSz támogatta.

12 február Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Forrást keres a MÁV saját fejlesztéseihez A MÁV saját beruházásai folytatásához 25 milliárd forint cash-flow elõteremtésén dolgozik, ami hitelbõl, vagy más pénzügyi konstrukciókból lehetséges - közölte Heinczinger István, a MÁV Zrt. vezérigazgatója az MTI érdeklõdésére. Heinczinger István konkrét beruházások említése nélkül úgy vélekedett, ha elmaradnának ezek a fejlesztések, akkor nem lesznek meg azok a megtakarítások, minõségi javulások, amelyeket 2009-re terveztek. A MÁV Zrt. vezérigazgatója elmondta: a bankokkal közösen elemzik, melyek lennének a legkedvezõbb pénzpiaci mûveletek a forrásigény elõteremtésére. Utalt arra, hogy 2008-ban terveztek egy jelentõs összegû kötvénykibocsátást, de a nyertes pályázó visszavonta a lejegyzést. Heinczinger István kitért arra, hogy 2009-ben a MÁV-Start leányvállalatot nullszaldós eredményre várják, viszont a MÁV Zrt.-nek milliárd forint mérleg szerinti vesztesége lehet. Ez abból adódik, hogy a MÁV infrastruktúra költsége egyelõre nincs finanszírozva. A MÁV Zrt. vezérigazgatója részt vett az európai vasútvállalatokat tömörítõ Európai Vasúti Szövetség igazgatósági ülésén, Brüsszelben. Az európai vasúttársaságok a Európai Bizottsággal munkakapcsolatban lévõ szövetségen keresztül lobbiznak azért, hogy egyenlõ versenyfeltételek legyenek a közlekedési piacon. A szövetség szerint az európai közúti közlekedés költségébe is be kell számítani az externális költségeket például a zaj és környezetszennyezést, a balesetek okozta károk társadalmi kiadását. Ez a tétel a vasúti fuvarozás költségei között szerepel az infrastruktúra használatának költsége, a pályahasználati díj formájában - mondta Heinczinger István. Ráült a válság az áruszállításra és a logisztikára Két vállra fektette a válság a fuvarozócégeket: a MÁV Cargónál 25 százalékkal kevesebb a megrendelés, a közúti cégek pedig 20 százalékkal alacsonyabb tarifákkal dolgoznak, és elhalasztják az új jármûvek beszerzését. Mindeközben a logisztikai központok konganak az ürességtõl. A MÁV Cargo tulajdonosa, a Rail Cargo Austria (RCA) 19 mozdonyt és 50 tehervagont vásárolt tagi kölcsönbõl, 8,7 milliárd forintért, ám a máskor 3-3,5 millió tonna árut szállító, napi 300 tehervonatot közlekedtetõ magyar árufuvarozó cég fuvarfeladatai 25 százalékkal estek vissza, és az új jármûvek akár parkolópályára is kerülhettek volna. Csakhogy az RCA bérbe vette, pontosabban lízingdíjat fizet a jármûvek után, ami magasabb mint a hiteltörlesztés, így a magyar vasúti árufuvarozó pénzügyi nyereséget könyvelhet el. Kürtösön 1,3 milliárd forintos beruházás keretében épít bázist a MÁV Cargo, a Koperi kikötõ és a lengyel Trade Trans, a központ még nincs kész, ami szinte szerencse, mert ha fogadóképes lenne, most egyetlen vonat indításához is nehéz lenne feladatot találni. Kényszerbõl befékezett a Záhony- Port is: a magyar-ukrán határon lévõ átrakóbázis napi 200 vagonnal mûködne optimálisan, ám idén már az is jó napnak számított, ha vagon befutott. Költséges fejlesztések a Nyugati és a Keleti pályaudvarra vezetõ vonalakon Nagyszabású fejlesztésekbe vágott bele az elõvárosi vasútvonalakon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ: a Keleti és a Nyugati pályaudvarra vezetõ szakaszok tervezésére több mint 1,1 milliárd forintot költenek. A még rajzasztalon sem létezõ beruházások elsõ ütemének megvalósítása 68 milliárd forintot szánnak, átadásukat 2020-ra tervezik. A Budapest Konzorcium nyerte a Nyugati és a Keleti pályaudvarokhoz csatlakozó vasúti vonalszakaszok elõvárosi fejlesztésének I/a ütemének tervezésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást - derül ki a Közbeszerzési Értesítõbõl. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt. közölte, hogy a fejlesztésnek ez az üteme érinti a Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest állomás közötti vonalszakaszt, Vác állomást, valamint a Kõbányafelsõ és Rákos állomások közötti részt. A NIF által kiírt tender gyõztesének feladata elkészíteni a komplex engedélyezési és tenderterveket, a környezetvédelmi hatástanulmányt, lefolytatni az engedélyezési eljárást, megszerezni az építési, a környezetvédelmi és egyéb szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. Az ellenszolgáltatás szerzõdésbeli összege a Nyugati pályaudvar esetében 688,7 millió forint, a Keleti pályaudvarnál 478,5 millió forint. A fejlesztés során korszerûsítik az érintett szakaszokon a vasúti pályáját, a biztosítóberendezéseket, az áramellátó-rendszert, az állomásokat, megállóhelyeket. A pályázaton a Budapest Konzorciumon kívül - amelynek tagja a Fömterv Mérnöki Tervezõ Zrt., a Közlekedés Fõvárosi Tervezõ Iroda Kft., a Viteco Kft. - ajánlatot tett még a Roden Mérnöki Iroda Kft., továbbá a Körvasút Konzorcium is. A megvalósuló beruházások tervezett bekerülési értéke ebben a fejlesztési ütemben a Nyugati pályaudvarhoz csatlakozó vonalszakaszokon nettó 43,9 milliárd forint, a Keleti pályaudvarhoz tartozó vonalszakaszokon nettó 23,9 millió forint lenne. A NIF és a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) Kht. közös megbízásából 2008 júniusában készült el a nagy távlatú közlekedésfejlesztési elképzeléseket keretbe foglaló elõvárosi közlekedésfejlesztési stratégiai terv Az S-Bahn rendszerû gyorsvasúti közlekedés kialakítása és a budapesti elõvárosi vasúthálózat fejlesztése címen, és a fejlesztések I. ütemét megalapozó részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ez alapján az I. ütemben 2009 és 2020 között alapvetõen a jelenlegi vasúti fejpályaudvari hálózatszerkezet fejlesztése történik meg, amely kétvágányú vasúti pályák esetén perces, egyvágányú vasúti pályák esetében 30 perces elõvárosi követést tesz lehetõvé. Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye mintegy nettó 480 milliárd forint, jármûbeszerzés forrásigénye megközelítõen nettó 160 milliárd forint. A jelentõs forrásigény miatt a fejlesztések végrehajtása két uniós költségvetési ciklus alatt javasolja a koncepció. A II. és III. ütemben 2021 és 2027 között a fejpályaudvari rendszert kiegészítik az úgynevezett belsõ körvasút (törzsvonal) fejlesztésével. Ennek keretében - többi között - Ferencváros pályadudvar és Kõbánya teher pályaudvar között összekötõ mûtárgy épülne összekötve ezzel a délnyugati és északkeleti vonalakat. A nagyvasúti gyorsvasúti rendszert kiegészítendõ megépülne az észak-déli regionális gyorsvasút I. üteme. Az II. és II. ütem infrastruktúra fejlesztésének forrásigénye további mintegy nettó 390 milliárd forint. A IV. ütemben 2028 és 2030 között a III. ütem többlet alternatívája lenne annyiban, hogy ekkor már az észak-déli regionális gyorsvasút teljes, kifejlett formájában mûködne. Az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye további a IV. ütemben nettó 270 milliárd forint. Az V. fejlesztési szakaszban között létrejönne Budapest és környéke elõvárosi jellegû vasúti közlekedésének teljes üteme. Létrejönne a Budapest-Kelenföld és a Budapest-Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút. Az V. ütemben az infrastruktúra fejlesztés forrásigénye további nettó 240 milliárd forint.

13 2009. február 13 A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2000-ben azzal a céllal alapította meg az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt, hogy a nehéz élethelyzetbe került vasutas munkavállalókat segíteni tudja. Az ország, a vállalat gazdasági és szociális helyzetébõl fakadóan azonban egyre több munkavállaló kerül egyre nehezebb élethelyzetbe, ezáltal az alapítványhoz is egyre több kérelem érkezik. Fontos kiemelni, hogy az alapítványnak egyetlen bevételi forrása van, mely csupán a személyi jövedelemadó egy Íme néhány példa: 1. -óta betegállományban vagyok. Térd keresztszalag szakadás miatt mûtöttek és a mûtétek óta rendszeresen gyógytornászhoz kell járnom. A féléves kereset kiesés és a balesettel járó kiadások jelentõs terheket rónak a családra. PÖKKÖP: Betegségi segély: Ft Kórházi, szanatóriumi segély: Ft Gyógyszer segély: Ft Összesen: Ft Biztosítás: A csomag B csomag Baleseti mûtét Ft Ft (esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a) Baleseti múlékony sérülés Ft Ft (28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén) Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft (legalább 5 nap elérése után az 1-50 nap között naponta) hu.morzsák Nagy baj az öregség, de ez az egyetlen esély a hosszú életre. A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít. Egy ember számára semmi sem lehetetlen - ha nem neki kell megcsinálnia. Tapasztalat - ezzel a névvel ékesítjük hibáinkat. A képesség többet jelent a pénznél, mert nem lehet sem elveszteni, sem pedig ellopni. Volna százalékának felajánlásaiból adódik össze, tehát minden vasutas munkavállalónak oda kéne figyelni az adóbevallás elkészítésekor, hogy mirõl is nyilatkozik! Éves szinten egy korlátozott összeg áll a Kuratórium rendelkezésére, hogy azt szétossza a rászorulók körében. Az alapítvánnyal szemben viszont a PÖKKÖP egy szolidaritás elvén mûködõ vagyonközösség. A nehéz és váratlan élethelyzetekben akkor is segítséget nyújt, ha folyamatos tagdíjfizetés mellett, a tagnak a segély folyósításához nincs fedezet az egyéni számlája egyéni részén. És ez fon- hív6sz! tos! Ezt csak az tudja, aki bajba került. A PÖKKÖP tagságon kívül az öngondoskodás további lehetõsége, a PVDSz által a tagjai számára kínált baleset és életbiztosítás is! (Bõvebben lapunk utolsó oldalán) Az Alapítvány Kuratóriumához érkezett kérelmek között rengeteg olyan nehéz élethelyzetbe került munkavállaló van, aki ha a PÖKKÖP-nek, vagy éppen a biztosításnak is tagja lett volna (!) az alapítvány szerény anyagi segítségén kívül akkor ennyi, vagy annyi pénzt kaphatott volna (!): 2. Édesapám betegsége miatt rendkívüli élethelyzetbe került a családom. -tól folyamatos otthoni felügyeletet és ápolást igényel, állandó ágyban fekvõ beteg lett felfekvésekkel. Az otthoni ápolást édesanyámmal csak úgy tudjuk megoldani, hogy a lakóhelyemtõl 15 km-re lévõ költöztem. PÖKKÖP: Ápolási segély: Ft Gyógyszer segély: Ft Összesen: Ft A fenti példák egyértelmûen bizonyítják, hogy az alapítvány szerény összegû esetleges segélyezése helyett, a PÖKKÖP segélyrendszere és a PVDSz biztosítása mennyivel magasabb összeget nyújtott volna. Fõleg akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József / fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy

14 február Az interneten is követhetõek a magyar vonatok A MÁV új szolgáltatást indít Vonatinfó néven, melynek tesztüzemét jelentették be - tudósított a fejlesztésrõl a Népszabadság. A MÁV informatikai fejlesztése a vonatok, a mozdonyok helyzetének mûholdas meghatározására és a központi forgalomirányítás adataira alapoz, így az utasok bárhol megnézhetik, hogy vonatuk idõben érkezik, illetve indul-e. A Népszabadság értesülései szerint a Vonatinfó életre hívásán a MÁV már évek óta dolgozik. A hivatalos rajt után õsztõl a MÁV új szolgáltatása az ország valamennyi vasútvonalán a törzshálózaton és a mellékvonalakon egyaránt, azaz 7800 kilométeren mûködik majd. Ehhez azonban a MÁV Trakció Zrt. összes vontatójármûvét, motorvonatát fel kell szerelni az úgynevezett mozdonyfedélzeti berendezéssel (MFB). Ezek beszerzésére a vasúttársaság két közbeszerzési eljárást is kiírt, s mindkettõt a Prolan Zrt. nyerte meg. A magyar vasút Az összesen 2,5 milliárd forintos beruházás a tervek szerint március végére készül el, s a tesztek lezárása után a rendszer szeptemberre lesz kulcsrakész. A Vonatinfó internetes változatának elsõ nyilvános változata már tesztelhetõ, de jelenleg még csak a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon közlekedõ vonatok helyzetérõl és közlekedésének rendjérõl lehet tájékozódni. Fontos lépés a gyakorlatban a leghasznosabb és legtöbbet használt metódusról van szó a mobiltelefonos, WAPos változat kidolgozása, ám errõl az új szolgáltatásról még nincs megállapodás a MÁV és a mobiltelefon-szolgáltatók között. A MÁV információs telefonszámain tájékozódni próbálók viszont már õsztõl pontosabb adatokat kaphatnak majd a vonatokról. Az ügyfélszolgálatok ugyanis elméletileg a Vonatinfó bekapcsolásakor a rendszer valamennyi szolgáltatásához hozzáférnek, és mindazt látják majd, ami az interneten elérhetõ. 728 dízelüzemû vasúti jármûvét mozdonyát, motorvonatát 1,3 milliárd forintért már fel is szerelték a mûholdas helyzet-meghatározó egységgel (GPS), a mobil adattovábbításra alkalmas billentyûzettel, illetve az üzenetek megjelenítésére alkalmas képernyõvel rendelkezõ fedélzeti berendezéssel. Az 520 villamos üzemû jármû - mozdony, motorvonat -, illetve a 165 vezérlõkocsi felszerelése ugyanakkor a Vonatinfó teljes költségébõl egymilliárd forintot emészt fel. A szállító eddig 120 mozdonyon végzett az MFB beüzemelésével. A tervek szerint pályaudvarokon, vasútállomásokon elhelyezett utastájékoztató táblák is a Vonatinfó adatait közlik. Így a vonatok várható érkezési idejét a repülõterekhez hasonlóan a vasút folyamatosan pontosíthatja. A vonatok érkezése elõtt néhány perccel az állomásokon és a Vonatinfó internetes oldalán még az is látható lesz, hogy a szerelvények melyik vágányra állnak be. A mozdonyfedélzeti berendezések (MFB) egyfajta kis testvérként is mûködnek: percenként küldik a MÁV adatbázisába vonatuk adatait, köztük a mozdonyvezetõ nevét, a járat esetleges késését vagy az indulási és érkezési állomás kódját. Jelentéseikben azonban ennél kényesebb adatok is helyet kapnak, így például az MFB jelenti a vonat sebességét, vagy az úgynevezett tolatás/menetátkapcsoló állapotát is. A folyamatos informatikai ellenõrzés mellett a mozdonyvezetõket akár naponta felelõsségre lehet vonni az ilyen szabálytalanságokért. Az MFB ellenõrzi a mozdonyok fogyasztását is, vagyis a dízelmozdonyoknál a rendszer segítséget jelenthet az üzemanyaglopások visszaszorításában. Az MFB ugyanis programja szerint automatikusan riasztást küld a központi adatbázisnak, ha dízelmozdonyán hirtelen megnõ az üzemanyag-fogyasztás. Ezzel együtt a mozdonyvezetõk életét is megkönnyítheti: használatával közvetlenül küldhetnek üzeneteket. Jelenthetik például, ha mozdonyuk, esetleg a vasúti pálya meghibásodott, vagy ha rendkívüli okból meg kellett állniuk. De a már mûködõ rendszer bebizonyította, hogy segélykérésre is alkalmas: hívott már mentõt sérült utashoz a fedélzeti berendezéssel mozdonyvezetõ, és elõfordult, hogy a vasutas saját rosszullétét jelezte az új eszközzel.

15 2009. február Munkavállaló kártérítési felelõssége: Január havi számunkban vállaltaknak megfelelõen korábbi témánk második része kerül elõször ismertetésre. Az Mt (1) bekezdése szerint a munkavállalói gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg, ehhez képest a KSz alapján: Háromhavi átlagkeresetének megfelelõ mértékig marasztalható: a.) aki munkáltatói jogkört gyakorol (Mt. 46. (4) bek.); b.) a 9. számú mellékletben 1 ( Pályavasúti Üzletágnál: Állomásfõnök I-II-III.; Alosztályvezetõ (nem jogkörgyakorló); Általános ügyviteli elõadó; Elemzõ-gazdálkodási szakelõadó III.; Gazdálkodási koordinátor; Területi mérnök (TEB,PML); Vezetõmérnök.) felsorolt munkakört betöltõ munkavállaló, ha a kárt termelési, gazdálkodási vagy ellenõrzési kötelezettsége elmulasztásával okozta. Háromhavi átlagkeresetének megfelelõ mértékig marasztalható a munkavállaló, ha a kárt: a.) gondatlan bûncselekménnyel; b.) szabálysértéssel; c.) kirívóan súlyos gondatlansággal; d.) egy éven belül ugyanolyan magatartással okozta. A munkáltatói kárigény közvetlenül érvényesíthetõ a munkavállalóval szemben: a.) gondatlanság alapesetében egyhavi átlagkereset ötven százaléka erejéig; b.) a gondatlanság minõsített eseteiben egyhavi átlagkereset erejéig; c.) szándékos károkozás és megõrzési felelõsség esetén kéthavi átlagkereset erejéig. A PVDSz álláspontját osztotta a Legfelsõbb Bíróság. A PVDSz álláspontját osztotta a Legfelsõbb Bíróság végzése. Február havi számunkban a fentieket követõen vissza kívánunk térni a január havi számunkban ismertetett és a pécsi bizberes tagjainkat érintõ készenléti szolgálat átszervezésével kapcsolatosan kiadott egyoldalú munkáltatói szabályozásra amelynek megoldási módjával a PVDSz akkor sem értett egyet kapcsolatos újabb fejleményekre. A visszatekintés apropóját a hatályos MÁV Kollektív szerzõdés idevonatkozó szabályainak megváltozása, illetve a napokban megérkezett Legfelsõbb Bírósági Végzés adta következtetések ismertetése és azok levonása adja. Akkor januárban már utaltunk arra, hogy amennyiben a munkáltató szakszervezetünk szakmai-érdekvédelmi-jogi szempontú tényekkel alátámasztott véleményében foglaltakat, s a készenléti szolgálat átszervezését illetõen nem törekszik konszenzusos megállapodás kialakítására, az érdekérvényesítésünk további lehetõsége korántsem szûnik meg. A PVDSz kezdeményezésére a hatályos Kollektív szerzõdés pontjának második mondata a következõ új szabályozást tartalmazza: Készenlétet követõen újabb készenlét csak legalább 8 óra elteltét követõen kerülhet sor. Az elrendelt készenlét idõtartama 3 óránál rövidebb nem lehet. 15 Mottó: Jog-seg-élj-vele! Az értékhatárt a c) pont esetében személyenként és ügyenként kell érteni. A munkavállalót terhelõ kártérítés kiszabására irányuló eljárási szabályokat a 3. sz. melléklet (A rendkívüli felmondáson kívüli munkáltatói intézkedések és a munkavállalói kártérítési felelõsség érvényesítésének rendje.) tartalmazza. A jogorvoslati kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. A leltárhiányért fennálló felelõsség: Az Mt (3) bekezdése értelmében, Kollektív szerzõdés hiányában e szabályok megállapítása kizárólag amennyiben a munkáltató jogosultsága. Ez is olyan tény tehát, amely azt indokolta, hogy legyen hatályos Kollektív szerzõdés a MÁV Zrt-nél január 1-tõl. A leltárhiányért fennálló felelõsség feltétele, hogy írásbeli megállapodás legyen. Leltárfelelõsségi megállapodást a MÁV Zrt. területén ún. raktári munkavállalók esetén kell kötni. A leltárhiányért való felelõsség részletes szabályait a MÁV Kollektív szerzõdés 69. -ának pontjaiban került szabályozásra, melynek részletes szabályait terjedelmi okok miatt a PVDSz új honlapján tanulmányozhatják tagjaink. Ebbõl következõen tehát már megnyílt annak lehetõsége, hogy a munkáltató a készenlét szabályozása kapcsán e peremfeltételek figyelembe vételével a forgalombiztonság veszélyeztetése nélkül olyan kölcsönösen elfogadható szabályozás alapján munkáltasson a jövõben, amely racionális, de egyben a munkavállalók szempontjait is érdemben figyelembe veszi. Tényszerûen kell azt megállapítanunk, hogy a munkáltató részérõl évben egyoldalúan bevezetett szabályozás ennek a követelménynek nem felelt meg, a munkáltató Pécset a kívánatos és elérhetõ kompromisszumra nem törekedet, s ebben a vonatkozásban magatartását szándékerõsítõen az is megerõsíthette, hogy a kifogásolási határidõ helyi túllépése folytán kifogásként már nem de munkajogi jogvitaként a PVDSz által keresettel indítani kívánt per lehetõségét a Pécsi Munkaügyi Bíróság I. és II. fokon jogerõsen elvetette. Ugyanis ebbõl következõen a munkáltató e rendeltetésellenes joggyakorlásának bírósági hatályon kívül helyezése lehetõsége úgy tûnt, hogy már elveszett tagjaink számára. Anélkül, hogy részletesen belemennénk a jogilag értelmezendõ körülmények taglalásába azt mégis ismertetnünk kell, hogy ezen alsóbb bíróságok álláspontja szerint, ha megengednék munkajogi kifogáson túlmenõen egy peres eljárás megindítást is, úgymond az kiüresítené e speciális jogintézményt. Azt viszont eljárási okból (határidõ) el kellett utasítaniuk. Jogsegélyszolgálatunk a Legfelsõbb Bíróság (LB) EBH számú elvi határozat alapján benyújtott felülvizsgálati kérelmére az LB az Mfv. II / 2008/2. számú végzésében a korábbi jogerõs munkaügyi bírósági álláspontot nem osztva, azt hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította a Pécsi Munkaügyi bíróságát. A per március 11. napjának órájára került kitûzésre. A LB elvi határozata szerint ugyanis a peres eljárás pontosan nem, hogy nem szûkíti, hanem egyenesen bõvíti a munkajogi jogérvényesítés lehetõségét. A Legfelsõbb Bíróság döntése és a hatályos Kollektív szerzõdésnek a PVDSz által kezdeményezett változása ma már ugyanakkor akár arra is lehetõséget adhatna, hogy az érdekeltek a megkötendõ helyi függelékben szabályozottak szerint amely immár a szükséges kompromisszum eredménye kell, hogy legyen pergazdaságossági szempontokra is figyelemmel, peren kívül egyezzenek meg, biztosítva ezzel a helyi munkabékét. A PVDSz a maga részérõl ezért ismételten nyitottan ül le a tárgyalóasztalhoz azzal az egyébként általa eddig is képviselt peremfeltétellel, hogy az alkalmazott megoldás továbbra sem minõsülhet rendeltetésellenes joggyakorlatnak. Dr. Jog Ász 06-30/

16 február Alapítvány a Pályavasutasokért Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft Baleseti halál esetén plusz! Ft Ft Baleseti rokkantság már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Baleseti csonttörés csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft Baleseti égés legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft Baleseti múlékony sérülés 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft Betegségi kórházi ápolás legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft Baleseti mûtét esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Betegségi mûtéti térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Kritikus betegségek bekövetkezése esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben