A évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2008. évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése"

Átírás

1 2009. február február XI.. évfolyam 2.. szám A évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése A világgazdasági válság kedvezõtlen foglalkoztatási hatásaként értékelhetõ, hogy 2008 utolsó két hónapjában az elõzõ évinél mintegy 20 ezerrel több álláskeresõt vettek nyilvántartásba a munkaügyi kirendeltségek. A teljes regisztrált állomány létszáma végén 477,4 ezer fõ volt, 32 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A növekedés mindenek elõtt a nem pályakezdõket érintette, a pályakezdõ álláskeresõk létszáma gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi létszámmal. Számuk az év végén 41,6 ezer volt. Az adatok azt támasztják alá, hogy a pályakezdõk esetében eredményesen mûködik a START-támogatási konstrukció. A munkaügyi szervezetnél rendelkezésre álló álláshelyek száma éves átlagban több, mint 10%-kal csökkent az elõzõ évhez képest. Fontos kihívás az álláshely-feltárás hatékonyságának javítása annak érdekében, hogy az ÁFSZ a jelenleginél lényegesen eredményesebb munkaközvetítési tevékenységet tudjon végezni. A területi különbségek változatlanul jelentõsek, egyes hátrányos helyzetû munkavállalói rétegek foglalkoztatási pozíciói nem, vagy igen mérsékelten javulnak. Közülük elsõ helyen a képzettséggel nem rendelkezõ, alacsony iskolai végzettségû, tartósan munka nélkül lévõket indokolt külön kiemelni. A KSH munkaerõ-felmérésének havi adatai alapján az elmúlt év egészét tekintve egy százalék körüli foglalkoztatás-csökkenés várható szeptember-november hónapokban a nemzetközi összehasonlításban használt éves korcsoportra számított foglalkoztatási ráta 57,1%-nak felelt meg, ami 0,2 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 7,8%-os volt ebben az idõszakban, 0,3 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. A foglalkoztatás alakulását jelentõs szerkezeti változások jellemezték az elmúlt évben is. Ebben a tekintetben az iskolai végzettség szerint differenciált változásokat indokolt kiemelni: miközben 32 ezerrel nõtt a fõiskolát, és 30 ezerrel az egyetemet végzett foglalkoztatottak száma, addig a többi iskolai végzettségi csoportban mérséklõdött a foglalkoztatás. Ez egyértelmûen a képzés jelentõségére hívja fel a figyelmet. A negyedik negyedévre vonatkozó foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat a KSH január 30-án hozza nyilvánosságra. A csoportos létszám-leépítési bejelentések alakulása és jellemzõi 2008-ban A csoportos létszám-leépítési bejelentések alakulása az év egészét tekintve csökkent 2008-ban az elõzõ évhez képest. A munkáltatók országosan mintegy 5 ezerrel kisebb létszám csoportos elbocsátásáról jelentették be döntésüket a munkaügyi szervezethez 2008-ban, mint egy évvel korábban. Ez 17%-os csökkenésnek felel meg. A bejelentések idõbeli alakulását vizsgálva azonban jelentõs fordulópont figyelhetõ meg éven belül, ami egyértelmûen a gazdasági válság megjelenésével hozható összefüggésbe. Míg 2008 elsõ és második negyedévében összesen mintegy 10 ezerrel kevesebb munkavállaló tervezett elbocsátását jelezték a cégek az egy évvel korábbi szinthez képest, addig a harmadik negyedévben már közel ezer fõs (+20%), a negyedikben pedig 4,5 ezer fõs (+86%) növekedés volt megfigyelhetõ. Jól látható, hogy a létszám-leépítések trendje 2008 harmadik negyedévében fordult meg. A bejelentések számának dinamikus növekedése azonban nem volt országosan egységes, minden régióra kiterjedõ, hanem területileg igen differenciáltan következett be. Tulajdonképpen két régió emelhetõ ki, ahol a legélesebben jelentek meg a pénzügyi folyamatok kedvezõtlen foglalkoztatási hatásai. Ez a közép- és nyugat-dunántúli régió, ahol a külföldi érdekeltségû multinacionális vállalkozások nagy számban koncentrálódnak. A közép-dunántúli régiót ki kell emelni abból a szempontból, hogy ez volt az egyetlen olyan régió, ahol 2008-ban folyamatosan magasabb volt a csoportos létszám-leépítésekben szereplõ létszám az egy évvel korábbi bejelentésekhez képest. Ezzel szemben Közép- és Észak-Magyarországon az év egészét tekintve csökkenés volt megfigyelhetõ. A 2008 utolsó negyedévében tett csoportos létszám-leépítési bejelentések kétharmada a feldolgozóipari munkahelyek megszûnését érintette, az elbocsátások mintegy 10%-ára az építõiparban, további 7%-ára pedig a mezõgazdaságban kerül sor. Az elõzõ év azonos idõszakához képest négy nemzetgazdasági ágban koncentráló- (folytatás a 2. oldalon)

2 február (folytatás a 1. oldalról...) dott a leépítések számának növekedése: a feldolgozóiparban 4,7 ezerrel, a mezõgazdaságban 600-al, a bányászatban 360-al, a pénzügyi szektorban, valamint a gazdasági szolgáltatások ágban együtt 260-al több munkahely megszûnését jelentették a cégek 2008 utolsó három hónapjában, mint egy évvel korábban. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a nemzetközi válság foglalkoztatási hatása egyelõre a feldolgozóipari vállalkozásokat érinti a legsúlyosabban. Az építõiparban, ahol szintén viszonylag sok munkahely szûnt meg 2008 utolsó negyedévében (mintegy ezer), egyértelmûen szezonális hatásról van szó, ugyanis ez a létszám közel 30%-kal kevesebb az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. A munkahelyek megszûnésének okai, és fõleg az okok igen jelentõs megváltozása rendkívül sokat elárul a leépítések hátterérõl. Ebben a tekintetben szintén az elmúlt két év utolsó negyedévét hasonlítottuk össze. Míg 2007-ben a cégek közel azonos arányban három okot jelöltek meg az elbocsátások indokaként (belföldi kereslet csökkenése, szervezeti átalakulás, finanszírozási problémák), addig 2008 utolsó három hónapjában a tervezett elbocsátások közel felét (47%) a külföldi kereslet visszaesésével indokolták a gazdasági szervezetek. Ez az arány a Közép-Dunántúlon, ahol az elbocsátások jelentõs része koncentrálódik, meghaladja a 70%-ot. A belföldi kereslet csökkenése 16%-os, a pénzügyi problémák pedig 10%-os arányt képviselnek az elbocsátási indokok között. Ezek az értékek megegyeznek az egy évvel korábbiakkal. Az adatok egyértelmûen megerõsítik, hogy a nemzetközi konjunktúra visszaesésének tudható be a magyarországi foglalkoztatás csökkenése. A FOGLALKOZTATÁS SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI ( harmadik negyedévek közötti változás alapján*) NEMZETGAZDASÁGI ÁG Foglalkoztatás csökkent Építõipar (-25,4 ezer) Szállítás (-15,9 ezer) Mezõgazdaság (-13,6 ezer) Textilipar (-10,2 ezer) Kereskedelem (-10,2 ezer) TERÜLET Foglalkoztatás csökkent Észak-Magyarország (-10,0 ezer) Közép-Dunántúl (-7,4 ezer) Nyugat-Dunántúl (-6,0 ezer) ISKOLAI VÉGZETTSÉG Foglalkoztatás csökkent Szakmunkásképzõ (-60,5 ezer) Szakközépiskola (-9,1 ezer) 8 ált. és kevesebb (-8,9 ezer) Foglalkoztatás nõtt Gazdasági szolgáltatások (+35,4 ezer) Pénzügyi szektor (+12,4 ezer) Vegyipar (+12,0 ezer) Gépipar (+11,7 ezer) Közigazgatás (+10,3 ezer) Foglalkoztatás nõtt Dél-Dunántúl (+6,6 ezer) Közép-Magyarország (+1,5 ezer) Foglalkoztatás nõtt Fõiskola (+31,9 ezer) Egyetem (+29,6 ezer) KORCSOPORT Foglalkoztatás csökkent Foglalkoztatás nõtt éves (-29,1 ezer) éves (+16,0 ezer) éves (-9,5 ezer) éves (+10,6 ezer) éves (-9,3 ezer) *A foglalkoztatottak száma összesen 23,1 ezer fõvel csökkent a két idõpont között. - OÉT tájékoztató - PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ) Pénzét másra költse, mint az utca fûtésre! Tudta, hogy háza ajtóinak, ablakainak réseit összeadva egy focilabda méretû lyukat is kiadhatnak? Svéd bemarásos ablakszigeteléssel: 15-20%-kal kisebb lesz a fûtésszámlálja Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot így kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás Egy átlagos ház szigetelése ft A jelenlegi gázárak mellett ez kevesebb, mint 1 év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia NE AZ UTCÁT FÛTSE, HÁZÁT SZIGETELJE! Egyeztessen idõpontot, MOST! Érd.: 06-70/ FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a már mûködõ mobiltelefonos sms szolgáltatás kiegészítéseként -es hírlevél formájában is tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk akár a honlapunkon feliratkozással, vagy a , a , illetve a telefonszámokon jelezzék ez irányú igényüket (mobil telefonszám, vagy cím). szemisa

3 2009. február 3 (folytatás az 1. oldalról) Nem oldódik a feszültség Míg a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanácsban (VÉT) folyó tárgyalásokat illetõen továbbra sem lehet beszámolni a légkör javulásáról, az egyes tevékenységi körök és végrehajtási egységek szintjén jellemzõen konszolidált tárgyalások folytak a bérmegállapodásban rögzített differenciálási keret elosztási elveinek meghatározásáról. E tárgyalások többségén a bérmegállapodást elutasító VDSZSZ helyi képviselõi is részt vettek, sõt általában a létrejövõ megállapodásokat is aláírták. Bár a tapasztalatok értékelésére még várni kell, rögzíthetjük, hogy a helyi megállapodások az eddigieknél nagyobb lehetõséget biztosítottak az indokolatlan bérfeszültségek oldására, a többlet teljesítmények elismerésére. Ezen túlmenõen az sem elhanyagolható szempont, hogy hosszú évek után elõször jelenhetett meg a helyi felelõsség a személyi alapbérek alakításának tekintetében. Mindeközben a VÉT-en tovább dúlt a VDSZSZ. Se szeri, se száma nem volt a napirend elõtti számonkérésnek, a tárgyalópartnerek különösen a VSZ sértegetésének, a parttalan minõsíthetetlen hangvételû tirádáknak. Létszámhelyzet a MÁV-nál. Mint azt a résztvevõk megszokhatták, elõször ütött, aztán kérdezett a forradalmi szakszervezet : Történt ugyanis, hogy a folyosón, egy közelebbrõl meg nem nevezett MÁV menedzsertõl azt hallották, hogy a MÁV-nál fõs elbocsátás van készülõben. Nosza irány a sajtó (úgyis kicsi a feszültség), lázítás a honlapon (kevés a sztrájkhajlandóság), majd a kérdés megfogalmazása, hogy mi az igazság? A válasz gyorsan érkezett: Szó sincs 5000 fõs létszámcsökkentésrõl, a MÁV Zrt. továbbra is a évekre szóló foglalkoztatási megállapodás betartásával igyekszik biztosítani a létszám szükségletet. Mindebben egyébként a PVDSz joggal bízhatott, hiszen a megállapodásokban foglaltaknak megfelelõen a többi szakszervezettel együtt még december hónap közepén kézhez kapta a MÁV Zrt I. negyedévére vonatkozó foglalkoztatási elképzeléseit: Eszerint a MÁV Zrt. Központi Szervezete a K-3/2007. számú megállapodás II.2. pontnak megfelelõen az alábbiaknak megfelelõen elkészítette el a I. negyedévi foglalkoztatási tervét: Intézkedés jogcíme VÉT HÍREK I. negyedév terv fõ Munkáltatói rendes felmondás 3 Korengedményes nyugdíj 7 Elõrehozott öregségi nyugdíj (támogatott) 1 Közös megegyezés 4 Tervezett csökkenés összesen 15 Tervezett növekedés összesen 34 A Pályavasúti Üzletág I. negyedévi foglalkoztatási terve pedig: Intézkedés jogcíme I. n. év terv fõ Elõrehozott öregségi nyugdíj 15 Korengedményes nyugdíj 17 Korkedvezményes öregségi nyugdíj 3 Közös megegyezés 3 MÁV - ÉVEK 7 Munkáltatói rendes felmondás 48* Munkavállalói rendes felmondás 1 Öregségi nyugdíj 1 Rokkantsági nyugdíj 9 Tervezett csökkenés összesen 104 Tervezett növekedés összesen 132 (* poggyászmegõrzési és távírdai tevékenységek megszûnése) Mindezek alapján a szakszervezetek már az elmúlt év végén tudhatták, hogy a MÁV Zrt elsõ negyedévére 47 fõs létszámnövelést tervez és igaz ugyan, hogy a MÁV Zrt. létszáma ennek ellenére az év végére nagy valószínûséggel csökkeni fog, de ez egészen biztosan messze nem fogja elérni a nemhogy az 5 000, de az ezer fõt sem. A VÉT tárgyalás a létszámalakulás tekintetében áttekintette a év foglalkoztatási tapasztalatait is: A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt-nél az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Csökk. Csökk. XII. 31. XII. 31 (fõ) (fõ) (%) Pályavasúti Üzletág (a térségi vasutakkal együtt) ,15 Központi irányítás és háttérszolgáltatás ,3 MÁV Zrt. Összesen ,3 Megállapítható tehát, hogy a MÁV Zrt. létszáma - a szervezeti hatásoktól megtisztítva (TRAKCIÓ, GÉPÉ- SZET) minimális mértékben csökkent évben és 2009 tekintetében is hasonló létszámalakulásra számítunk. A tárgyaláson ennek ellenére a PVDSz kifejtette, hogy a végrehajtás szintjén a létszám növelését tartja indokoltnak, melynek során elsõdleges feladatnak tekinti a területenként eltérõ mértékben jelentkezõ létszámhiány mérséklését, lehetõség szerinti felszámolását. Ez irányú igényünket alátámasztja az is, hogy a évi túlóra felhasználás órával, 7,6 százalékkal meghaladta a évi szintet. (folytatás a 4. oldalon)

4 február (folytatás a 3. oldalról...) A évi túlóra felhasználás ( óra) fõ éves munkaidõalapjának megfelelõ mértékû volt. Kollektív Szerzõdés módosítás A Kollektív Szerzõdés év végi tárgyalásain a szerzõdést kötõ felek külön kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 10. számú mellékletet, mely a munkaközi szünet egybefüggõ kiadását nem biztosító szolgálati helyeket és munkakö- röket sorolja fel a fõrendelkezõ munkakört betöltõ munkavállalók váltására vonatkozó eljárási szabályok megalkotásával együtt január 31. napjáig felülvizsgálják, illetve átdolgozzák. A megállapodások a rossz elõjelek ellenére megszülettek. Az új 10-es mellékletet terjedelmi okok miatt újságunkban nem közöljük (az érintetteknek ben megküldjük, az érdeklõdõk honlapunkon megtekinthetik), de álljon itt a fõrendelkezõkre vonatkozó megállapodás: Megállapodás Amely létrejött a MÁV Zrt mint munkáltató és az aláíró érdekképviseletek között a fõrendelkezõi munkakört ellátó munkavállalók fokozott szellemi és fizikai leterheltségének csökkentésére és a jogszabályban elõírt munkaközi szünet egybefüggõ kiadásáról A felek megállapodnak abban, hogy a Gy / számú kiadmány alapján rendszeresített nappalos (közbeváltó) tevékenységre is vezényelhetõ fõrendelkezõt a normál technológia ellátására rendszeresített fõrendelkezõ adott idõszakban történõ munkavégzés alóli mentesítésére és közvetlen munkakörnyezetében szolgálatot teljesítõ (táblakezelõ, rendelkezõ) forgalmi szolgálattevõ(k) munkaközi szüneteinek kiadása miatti közbeváltására kell alkalmazni. Ezen tevékenység ellátása kapcsán a napi beosztás szerinti munkaidõ (szolgálat) alatt a fõrendelkezõt is beleszámítva legfeljebb három, az elõzõekben felsorolt munkavállaló közbeváltása tervezhetõ be. A nappalos (közbeváltó) fõrendelkezõi tevékenység ellátásának keretei: A fõrendelkezõi munkakört betöltõ munkavállalók munkakörük megszakítás nélküli jellegét és annak díjazására vonatkozó szabályokat nem érintõen a havi munkaidõ-beosztásuk részeként vezényelhetõek a nappalos munkarendûek munkaidejének alapulvételével kijelölt szolgálatokra is. Ebben az esetben a nappalos (közbeváltó) tevékenység ellátására vezényelt fõrendelkezõ közbeváltása nem minõsülhet átirányításnak vagy helyettesítésnek. A munkaidõn belüli tevékenység idõelemeit a KSz Helyi Függelékében részletezni kell. A nappalos (közbeváltó) tevékenység ellátására vezényelt fõrendelkezõ szolgálatát kizárólag a fõrendelkezõi szolgálati helyiségben köteles végezni. Amennyiben nem a munkáltató oldalán felmerült okból a tárgyhónapban a közbeváltás biztosításának személyi feltétele megszûnik, akkor ebben az esetben a munkáltató legkésõbb a következõ havi munkaidõ-beosztás elkészítése során köteles a nappalos fõrendelkezõ közbeváltását akár rendkívüli munkavégzés elrendelésével is megtervezni. A megállapodásban foglaltakat a legkésõbb április 1. napjától hatályba lépõ új KSz Helyi Függelékek elfogadása során kell alkalmazni. A fentiekre vonatkozó tárgyalások módot adtak arra is, hogy egyéb apró, elsõsorban a nyomdahibák kijavítására, a megfogalmazások pontosítására irányuló korrekciók is átvezetésre kerüljenek Kollektív Szerzõdésünkben. Ezek között érdemi változtatásnak minõsül a forgalmi személyzet által végzett számadói tevékenység során (a fõszámadás 301. kódszáma alatt beállított) havi készpénzbeszállítás összege után járó jutalék módosítása. A számadó-pénztárosi tevékenységet is ellátó forgalmi munkavállaló a jegyeladási jutalékán felül a számadásban szereplõ pénz 0,2 százalékának megfelelõ, de legalább 1000-Ft további jutalékban részesülhet. Az új helyi függelékek megkötése A munkáltatóval megkötött megállapodás alapján a Kollektív Szerzõdés december 31. napján hatályos helyi függelékei az új helyi függelékek megkötéséig, de legfeljebb március 31. napjáig alkalmazhatóak, ezen idõpontot követõen egységesen hatályukat vesztik. Az új, legkésõbb április 1. napjával hatályba lépõ helyi függelékeket legkésõbb március 15. napjáig kell megkötni. A tárgyalások során az alábbiakat mindenképpen figyelembe célszerû venni: A helyi függelékek a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a Kollektív Szerzõdés felhatalmazása alapján szabályozzák, illetõleg a helyi viszonyokra tekintettel, - a Kollektív Szerzõdés tiltó rendelkezésének hiányában - egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekrõl is rendelkezhetnek. A helyi függelékek a Kollektív Szerzõdéstõl csak akkor térhetnek el, ha az eltérésre a KSZ kifejezett felhatalmazást ad, vagy ha az eltérés a munkavállalókra kedvezõbb rendelkezést tartalmaz, és ezt az eltérést valamely tiltó rendelkezés nem zárja ki. (folytatás a 5. oldalon)

5 2009. február 5 Az alábbi táblázat a KSz. azon rendelkezéseit foglalja össze, melyeket K = a helyi függelékben mindenhol kötelezõ szabályozni. K* = a helyi függelékben csak meghatározott szolgálati helyeken kötelezõ szabályozni. N = nem kötelezõ, de lehet szabályozni. KSZ. tárgykör: K=kötelezõ/ N=nem kötelezõ Ha van a jogszabálynak megfelelõ munkakör, akkor a munkakörnek a helyi függelékben történõ rögzítésével készenléti jellegûvé minõsíthetõ Ha az alkalmazni tervezett munkarend nem nappalos, nem nyújtott mûszakos, nem többmûszakos és nem megszakítás nélküli akkor a munkakörök megnevezésével, a munkakezdési és befejezési idõpontok meghatározásával egyéb munkarend kerülhet bevezetésre A nappalos, a nyújtott mûszakos, a többmûszakos, a megszakítás nélküli munkarendben, ill az egyéb munkarendben foglalkoztatható munkakörök felsorolása munkarendenként a munkakörök megnevezésével, a munkakezdési és befejezési idõpontok meghatározásával. N N K d A zavartalan közlekedést biztosító, KSz. 8. mellékletében felsorolt munkakörök közül azok felsorolása az idõtartam pontos rögzítésével, akik 12 óránál többet, de max. 14 órát dolgozhatnak. N A munkakörökhöz kapcsolódó elõkészítõ-befejezõ munkák és idõtartamuk meghatározása. Ahol ilyen van. K* A nappalos nem rugalmas munkaidõ esetén alkalmazható egyenlõtlen munkaidõ-beosztás szabályainak meghatározása. (kivétel, ha csak a péntek tér el.) N Azon munkakörök felsorolása, ahol az osztott munkaidõ alkalmazható a megszakítás idõpontjainak rögzítésével. K* Ha az osztott munkaidõ esetén el kívánnak térni a jelenléti idõ 210 órás felsõ határától K* A pihenés feltételeinek meghatározása készenlét esetében K* A naptári évente óra készenlét elrendelésének lehetõsége N A munkaközi szünet letöltésének helye, kiadásának idõpontja munkakörönként, vagy egyformán mindenkire Azon munkakörök és szolgálati helyek felsorolása, ahol 20 percnél hosszabb legfeljebb 1 óra munkaközi szünetet állapítanak meg K N A nem munkaidõnek számító 2. munkaközi szünet kapcsán érintett munkakörök meghatározása K* A munkaközi szünet nem egybefüggõ kiadásával érintett munkakörök felsorolása N Azon munkakörök felsorolása az idõtartam megjelölésével ahol a 12 órás napi pihenõidõtõl el kívánnak térni N A munkábajárási és hazautazási idõ meghatározása K Az eltérés lehetõségének rögzítése azon fordulós (megszakítás nélküli) munkarendûeknél ahol a heti pihenõidõ kiadásának fõszabályától el kívánnak térni N A pihenõnap összevont kiadásának lehetõsége munkakörönként N Azon munkakörök felsorolása, akik a 66 munkanap átirányítási maximumot túlléphetik max + 44 nappal N Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök

6 február Kedves Munkatársaink! Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár 3000 Hatvan, Gárdonyi Géza u. 2. Tel.: 02/23-52, tel./fax: 02/23-95, tel./fax: 37/ Internet: A pénzügyi válság már jelenleg is érezteti hatását hazánkban, ami várhatóan még jobban megnehezíti életünket a következõ években. A kialakult helyzet különösen indokolttá teszi, hogy gondoskodjunk önmagunk és családunk anyagi biztonsá- gáról. A válság miatt még fontosabb szerepet kap az öngondoskodás, így a felelõsségteljes VBKJ választás valamennyiünk érdeke. A felmerülõ nehézségek áthidalásában segít a PÖKKÖP, a MÁV-nál az egyetlen szolidaritási elven mûködõ Pénztár, aminek tagjai a szolidaritási alapból nyújtott segélyeken kívül még a számlájuk egyéni részérõl is vehetnek fel segélyt. A PÖKKÖP szolgáltatásai: A PÖKKÖP tagdíj több éve változatlanul Ft/hó, ami éves szinten csupán Ft a VBKJ keretbõl. Az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés, valamint a Pénztá- De hogyan is juthatok a pénzemhez? runkhoz az adóhatóság által átutalt adókedvezmények 100%-a a pénztártag egyéni számlájának egyéni részére kerül, tehát az, egy az egyben felvehetõ. Egy pénztártagunk példáján keresztül szeretnénk bemutatni, hogyan lehet a Pénztárból felvenni a befizetett tagdíjnál jóval nagyobb összeget: A táblázatból jól látható, hogy a pénztártagok már így is több pénzt tudnak felvenni a Pénztárból, mint amennyit befizettek (fõként akkor, ha a munkáltató fizeti helyettük a VBKJ keretbõl a tagdíjat), pedig a táblázatban még nem is szerepelnek az olyan elõre nem tervezhetõ kiadások, mint pl.: egy haláleset, egy esetleges munkaképesség csökkenés vagy rokkantság bekövetkezése és hogy ne csak a rosszról beszéljünk, gyermekáldás esetén is fizet a PÖKKÖP. KEDVES MUNKATÁRSUNK! Partnerek vagyunk a gondjai megoldásában! Öngondoskodását segítjük! Kiegészítjük jövedelmét! Képzett munkatársaink mindig rendelkezésére állnak! Önért dolgozunk! Pénztárunk választása 2009-ben is a siker garanciája!

7 2009. február 7 A magyar jogrendben a személyi jövedelemadóról szóló törvény felhatalmazást ad arra vonatkozóan hogy a magánszemély a befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követõ évben (a rendelkezõ nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (1%), megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzen. Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány (mint kedvezményezett) az idén már negyedik alkalommal várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. Az Alapítványunk célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történõ, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy 1 %= öngondoskodás fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erõsítése a gyermek nevelés támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. Ezen túlmenõen a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Alapítványunk bevétele csak a munkavállalók személyi jövedelemadójának egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, ezért a nehéz élethelyzetbe kerülõ munkavállalókat sajnos csak a befolyt összeg erejéig tudjuk támogatni! Ezért ha már a törvény felhatalmazást ad a személyi jövedelemadó 1 % -nak felajánlására, és mi, mint magánszemélyek nem élünk azzal a lehetõséggel, hogy azt a pályavasúti alapítványnak felajánljuk, akkor ez az összeg az államnál marad. Nehéz élethelyzetbe pedig bárki, bármikor kerülhet, akár ÉN is! Saját magam GONDOSKODHA- TOK arról, hogy az 1%-omat felajánlom egy olyan alapítványnak, ahová ÉN is bármikor fordulhatok, ha problémám adódik, vagy hagyom, hogy ez a pénz elvesszen. Segíts, hogy segíteni tudjunk! Fontos: Amennyiben a munkáltató készíti el az adóbevallást, úgy március 20-ig kell eljuttatni részére az egyéb kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatokkal együtt. Önadózók esetén, az adóbevallással egyidejûleg kell rendelkezni az 1% felajánlásáról. Szentgyörgyi Mihály a kuratórium elnöke

8 február Fontosabb adóváltozások 2009-ben Személyi jövedelemadó 1. Már évre is kérhetõ lesz egy nyilatkozattal az egyszerûsített adóbevallás (az ADAM-ot váltja fel) de azt nem választhatja pl. a magánszemély bérbeadó, a 100 ezer Ft feletti értékpapírból jövedelmet szerzõ, az egyéni vállalkozó, az õstermelõ, aki évtõl 8 millió Ft felett kistermelõnek minõsül, de választható, ha valaki bérben részesül és csupán ingóságát, vagy ingatlanját adja el. 2. a munkáltatónak nem kötelezõ az adóbevallás készítése, de ekkor tájékoztatni kell a dolgozót, az egyszerûsített adóbevallásról. 3. A magánszemély adózók továbbra is 4% különadót fizetnek, abban az esetben ha a jövedelmük meghaladja a nyugdíjlevonási felsõ határt ( Ft) Az adót a foglalkoztató állapítja meg, és vonja le a feltételezett a cégnél elért jövedelem alapján, vagy külön nyilatkozat alapján. Ha nem történik adóelõleg levonás, vagy az nem elégséges, a magánszemélynek elegendõ az adóbevalláskor a különbözetet megfizetni. 4. A évtõl az adótábla változatlan maradt, 1.7 millió forintig az adó 18% a feletti rész 36% a különadóval együtt a legfelsõ kulcs lényegében 40% 5. Új adókedvezmény lép életbe az ún. háztartási kedvezmény, ez úgy érvényesíthetõ a évrõl készítendõ adóbevallásban, hogy a lakásfelújítás, a gyermekfelügyelet, a háztartási alkalmazott, a házi betegápolásra fizetett díj, a háztartási közmûvek és gépek javításáról kapott számla értékének 30%-a levonható az adóból. Az összes adókedvezmény része, maximum 100 ezer forintig vehetõ igénybe. Novák Lajos könyvelõ A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfõbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény változásai 1.) A munkáltató (foglalkoztató) által fizetendõ társadalombiztosítási járulék mértéke nem változott: 29%, 24% a nyugdíjalapba, 5% az egészségbiztosítási alapba kerül, amelynek 4,5% a természetbeni, 0,5% a pénzbeli ellátás fedezete. A munkáltató korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak után: 6,75%-ot, a költségvetés 2009-ben 6,75%-ot még átvállal. A munkáltatót a korkedvezmény-biztosítási járulékfizetés alól az Országos Munkahigéniás és Foglalkoztatásegészségügyi Intézet díjfizetés ellenében végzett vizsgálata alapján határozattal mentesítheti, ha a munkakörülmények azt indokolják. Ebben az esetben a munkavállaló nem jogosult újabb korkedvezményre. 2.) A munkavállaló által fizetendõ járulékok együttes mértéke nem változott (15,5%), egészségbiztosítási járulék 6%, amelybõl 4% természetbeni, 2% a pénzbeli ellátások fedezete, a fizetési kötelezettségnek nincs felsõ határa. Nyugdíjjárulék 9,5% (magánnyugdíjpénztár-tag nyugdíjjáruléka 1,5%, tagdíja 8%). Nyugdíjjárulék alap felsõ határa: napi Ft, egész évre számítva 7, ,- Ft. Nyugdíjas foglalkoztatott 9,5% nyugdíjjárulékot köteles fizetni. E mellett 4% egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. A nyugdíjat szüneteltetõ 9,5% nyugdíjjárulék fizetésére és 6% egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 3.) A biztosítással nem rendelkezõk havi 4.500,- Ft (napi 150,- Ft) egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni. Nem kell a járulékot megfizetni, ha a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eltartott szociálisan rászorultnak minõsül. Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény változásai 1.) Az öregségi nyugdíjkorhatár változatlanul 62 év. Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nõ, aki 59. életévét betöltötte, férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, ha 40 év szolgálati idõt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban nem áll csökkentés nélkül. A csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra minimum 37 évi szolgálati idõ szükséges. A január 1-jétõl igénybe vett elõrehozott nyugdíjban részesülõ foglalkoztatása esetén a nyugdíj mellett a minimális havi bér 12-szeresét keresheti (ez Ft x 12= Ft). E feletti összeg esetén a nyugdíjat szüneteltetni kell. A legkisebb öregségi teljes nyugdíj összege változatlanul ,- Ft. 2.) A nyugdíj összegének kiszámítása: A keresetek valorizációját ( mai érték meghatározása) követõen a nyugdíj alapjául szolgáló keresetet csökkenteni kell a kifizetés idõpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztár tagdíj, munkavállalói járulék, illetve vállalkozói járulék összegével, majd a fennmaradó összegbõl a személyi jövedelemadót kell levonni (az adókedvezményeket nem veszik figyelembe) Ha a havi átlagkereset ,- Ft-nál több, az sávosan csökkenteni kell: (folytatás a 9. oldalon...)

9 2009. február 9 (folytatás a 8. oldalról...) , ,- Ft 90%-át , ,- Ft 80%-át ,- Ft feletti átlagkereset 70%-át kell a saját jogú nyugellátásnál figyelembe venni. Öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlan: ,- Ft Rokkantsági nyugdíj havi minimum összege változatlan: rokkantsági foka szerint , , ,- Ft Baleseti rokkantsági nyugdíjminimum változatlan: , , Ft Árvaellátás minimum összege változatlan: ,- Ft Saját jogú öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj változatlan: együttfolyósítási határa ,- Ft (az együttfolyósítás helyett lehet mindkét ellátást külön-külön kérni, ha az kedvezõbb, ebben az esetben nincs felsõ határ) 3.) Nyugdíjemelések Nyugdíjemelés január 1-tõl 3,1% várható fogyasztói árnövekedés 4,5% várható nettó átlagkereset növekedés 1,6% A foglalkoztatott nyugdíjas kérelmére 365 nap nyugdíjjárulék fizetése után a nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5%-os emelésre jogosult. Tizenharmadik havi nyugdíj A tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelõzõ év legalább egy napján, valamint a kifizetés esedékes folyósítási hónapjában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá esõ ellátásban a) rokkantsági nyugdíjban, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy b) hozzátartozói nyugellátásban ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat részesül, vagy c) az a)-b) pontban nem említett nyugellátásban ide nem értve a rehabilitációs járadékot részesül, és 62. életévét a tárgyévet megelõzõen betöltötte. A tizenharmadik havi nyugdíj összege a tárgyév november hónapjára járó nyugellátás összegével azonos, de nem lehet több 2009-ben forintnál. Azt követõen az összeghatár évente a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben kerül meghatározásra. A tizenharmadik havi nyugdíjat évente két részletben legkésõbb május, illetve november hónapban kell folyósítani. Az elsõ részlet folyósításra kerülõ összege megegyezik a tárgyhavi nyugellátás összegének de legfeljebb a fenti összeghatár ötven százalékával. A tizenharmadik havi nyugdíj november hónapban folyósításra kerülõ összege megegyezik a tárgyévi összeg és az elsõ részletben folyósított részösszeg különbözetével. Az így folyósításra kerülõ összeg a nyugellátás összegének évközi csökkenése esetén sem lehet kevesebb a tárgyév november hónapra járó nyugellátás de legfeljebb a ,- Ft összeghatár ötven százalékánál. Az összeg megállapításakor a pótlékokat figyelmen kívül kell hagyni. A korrekciós nyugdíjemeléseket szeptember elsejére halasztották. A kormány felhatalmazást kapott a nyugellátások rendszeres emelése végrehajtási szabályainak, illetve a minimális nyugdíj összegének meghatározására. Rokkantsági nyugdíj szabályainak változásai A jogosultság szabályai változatlanok, de a megváltozott munkaképesség helyett a rehabilitációs szakértõi szervezet január 1-jétõl az egészségkárosodást vizsgálja és részben új ellátási forma lépett életbe, ez a rehabilitációs járadék január 1-jétõl, ha a rokkantsági, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíjas túllépi a nyugdíj mellett elérhetõ keresetre elõírt korlátot, nyugdíját nem szüneteltetni kell, hanem megszüntetni! A rokkantsági nyugdíj mellett dolgozó személy egymást követõ 6 hónapban elért keresete átlagát kell vizsgálni. (A nyugdíjhatározatban közölt nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet is vizsgálni kell!) Rehabilitációs járadék törvény szabályai Új társadalombiztosítási eljárás. Az jogosult, aki százalékos egészségkárosodást szenvedett, és az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és keresõtevékenységet nem folytat, vagy keresete, jövedelme legalább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ 4 naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelme havi átlagánál, továbbá rehabilitálható, életkora szerint szükséges szolgálati idõt megszerezte. A rehabilitációs járadékra jogosult együttmûködésre köteles az állami foglalkoztatási szervvel, ezt írásban rögzítik. A rehabilitációs járadékot 3 évre állapítják meg, amelyet további 3 évre meghosszabbíthatnak. Összege a rokkantsági nyugdíj összegének 120%-a, de legalább ,- Ft, kereset mellett ez az összeg a felére csökken. A járadékból nyugdíjjárulékot vonnak. Átmeneti járadék: a várható öregségi nyugdíjának 75%-a, de a rendszeres szociális járadék összegénél kevesebb nem lehet Rendszeres szociális járadék 62. életévüket nem betöltöttek ,- Ft 62. életévüket betöltöttek ,- Ft-tól ,- Ft-ig A családok támogatásáról szóló törvény változásai Anyasági támogatás nem változott ,- Ft ikergyermekek esetén gyermekenként ,- Ft (folytatás a 10. oldalon...)

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Legyen Ön is tulajdonos!

Legyen Ön is tulajdonos! 2008. június 200 008. június X. évfolyam 6. szám Többek érdeklõdését felkeltette a kormányfõ által év elején bejelentett új tulajdonosi program, melynek alapján jelentõs kedvezmény biztosításával 100 százalékos

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton VIII. évfolyam 6. szám Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton A gazdasági tárcánál elérkezettnek látják az idõt a helyközi személyszállítás másfél évtizede halogatott teljes átszervezésére. Azaz, a vonatok

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám 2011. ÁPRILIS 2011. április XIII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Járási Ferenc, szakszervezetünk alapító elnöke 3 éve, hogy eltávozott közülünk Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben