Adatbiztonság. Az informatika alapjai 14. eladás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbiztonság. Az informatika alapjai 14. eladás"

Átírás

1

2 Adatbiztonság Szimmetrikus titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás Hitelesítés, kulcskezelés Tzfalak Látszólagos magánhálózatok (VPN) Biztonsági szolgáltatások

3 A veszélyforrások A biztonság igénye küls behatolók - magányos heckerek, bennfentes, illetve bels munkatársak, (Auditáló szervezetek statisztikái szerint a betörések 80%-át a cégek, illetve intézmények saját alkalmazottai követik el.) professzionális bnszövetkezetek, (Volt hírszerzket, számítógép specialistákat alkalmazó high-tech alvilág.) Az okozott kár erforrások (processzor, diszk, telefon) illetéktelen használata, számítógépek, hálózatok, szolgáltatások idleges kiesése, adatok, adatbázisok illetéktelen módosítása, törlése, vállalati információk, üzleti titkok illetéktelen kezekbe jutása, jó hírnév elvesztése.

4 A védelem (1) Kockázatelemzés (Risk analysis) A külsõ konzulens/rendszerintegrátor cég szakemberei a központi kormányzati informatikai szakemberekkel együttmûködve felmérik, hogy a kormányzat számítógépes rendszerét mely területeken fenyegeti veszély, hogyan lehet az értékkel és a kockázattal arányos költségû védelmet kialakítani. Biztonsági politika kialakítása ( Security & Access Policy) Irányelvek, eljárási szabályok kialakítása, etikai elvárások, hozzáférési, jogosultsági, naplózási rendszerekkel szembeni követelmények meghatározása, ellenõrzési rendszer kidolgozása, felelõsségi körök rögzítése és így tovább.

5 Biztonsági rendszer megvalósítása Fizikai védelem A védelem (2) A gépekhez, információhordozókhoz csak a jogosult személyek férhetnek hozzá fizikailag. Authentication - Személyazonosságának és hitelességének megállapítása Csak az arra felhatalmazott személyek és csak szigorú azonosítás után léphetnek be a rendszerbe. Authorization - Jogokkal történõ felruházás A felhasználók számára a tevékenységükhöz minimálisan szükséges felhatalmazásokat biztosítják. Rejtjelzés (titkosítás)

6 A védelem (3) A belsõ és külsõ lehallgatás elleni védelmet a kritikus állományok, adatbázisok kódolt tárolása, bizonyos tranzakciók, illetve forgalom (pl. , Telnet) kódolása és az Interneten összekapcsolt LAN-ok közötti forgalom titkosítása (Virtuális Privát Hálózat) biztosítja. Auditálás Az események folyamatos figyelése, a felhasználók tevékenységének naplózása, a naplók elemzése. Rendszeres felülvizsgálatok, módosítások

7 Biometrikus jegyek alapján történ azonosítási folyamat mintavétel a használt biometrikus jegyrl a minta tárolásához; a minta feldolgozása, tárolásra alkalmas formára hozása és adott feltételek melletti besorolása; az adatok eltárolása; mintavétel a használt biometrikus jegyrl az azonosításhoz; a minta feldolgozása és az összehasonlításhoz alkalmas formára hozása és az összehasonlításhoz használt minták kikeresése az adatbázisból, betörési kísérlet esetén a behatoló mintájának eltárolása.

8 Adatvédelem és biometria A biometrikus jegyekrl készített felvételek személyes adatoknak tekintendk, mert ezek a jegyek magát a felhasználó személyét azonosítják. Tehát megfelelnek az adatvédelmi törvényben rögzített személyes adat definíciónak: a tárolt sablonok és az azonosítási folyamat során a felhasználótól vett minták megfelelen biztonságos kezelése. az azonosító rendszert alkalmazó szervezet adatvédelmi szabályozásában hangsúlyozni kell a biometrikus jegyekrl készített felvételek kezelésének pontos részleteit. Egy másik adatvédelmi és személyiségi jogi probléma az úgynevezett rejtett azonosítás. A jelenlegi jogi szabályozás szerint tilos rejtett azonosítás alkalmazása, azaz mindenki számára jól látható módon fel kell tüntetni, hogy az adott helyen egy rejtett azonosító rendszer mködik.

9 Az elektronikus aláírás (1) Garantálja a sértetlenséget hitelességet letagadhatatlanságot bizalmasságot (titkosítást) Felhasználási területei: elektronikus fizetés archiválás általános adat- és információközlés általános személy vagy eszköz azonosítása munkafolyamatok biztosítása elektronikus levelek és ügyiratok folyamatok hitelesítése : tranzakciók, adathozzáférés, távoli azonosítás adatszolgáltatás: megrendelések, visszaigazolások elektronikusan tárolt számla másodpéldányok hitelesítése elektronikus adóbevallás

10 Az elektronikus aláírás (2) Elektronikus aláírásnak tekinthet: vagy egy elektronikus dokumentum végén szerepel egy név. (Ebben az esetben a visszaélés kockázata igen magas). A fokozott biztonságú elektronikus aláírás megfelel az írásbeliség követelményeinek, szerzdéseket láthatunk el vele. (Ebben az esetben is fennáll a visszaélés lehetsége, mivel senki sem hitelesítette" azt a személyt, aki aláírta a dokumentumot. ) A minsített aláírás esetében egy harmadik fél hitelesít szolgáltatását vesszük igénybe. (A dokumentum a tanú eltt aláírandó szerzdésnek felel meg. Ezt az idbélyegzés szolgáltatással lehet tovább ersíteni: az idpecsét szavatolja, hogy egy adott dokumentum egy adott pillanatban létezett).

11 Az elektronikus aláírás (3) Az elektronikus aláírás fogalmát a vonatkozó törvény a következképpen határozza meg: "az elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt elektronikus adat, illetleg dokumentum". Egy olyan technikai megoldás, amely az egyik, már meglév elektronikus adathoz egy másik elektronikus adatot kapcsol.

12 Az elektronikus aláírás (4) Az Országgylés május 29-én elfogadta az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvényt, amely szeptember 1-jén lépett hatályba: háromféle digitális aláírás Bár a törvény a lehetségekhez képest technológia-semleges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések megalkotásakor elkerülhetetlen volt, hogy a világban legelterjedtebb technológiát, az ún. nyilvános kulcsú technológiát (Public Key Infrastructure - PKI) vegyék alapul a jogszabályok alkotói márciusában hiányok pótlása Nem volt tanúsító cég Netlock, MÁV Informatika Elterjedés/elterjesztés Nem kötelezõ a használat (kivéve a kiemelt adózókat), drága, a kritikus tömeg még nincs meg, alacsony Internet penetráció, ismeretek, igények hiánya, infrastruktúra (üzleti, kormányzati)

13 A háromfajta elektronikus aláírás Egyszer elektronikus aláírás bárki létrehozhatja (pl. e-levelezéshez) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás hiteles írásos dokumentumnak felel meg kétkulcsos aláírás Minsített elektronikus aláírás bizonyító ervel bíró magánokiratnak felel meg biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel készült minsített tanúsítványt bocsátottak ki a hitelesítésére

14 A biztonság sarokkövei Autenticitás (Authenticity) kitl származik az üzenet? Bizalmasság (Privacy) csak a küld és címzett ismerheti meg a tartalmat Integritás (Integrity) az üzenet nem módosulhat (szándékos, véletlen kár) Visszavonhatatlanság (Non-repudiation) a küld nem tagadhatja le

15 Felhasználó-azonosítás 3 tényez információ ismerete azonosító tárgy birtoklása biometriai jellegzetesség Két tényezs azonosítás valamelyik kett megléte

16 Rejtjelezés Kódolás : M = E(M) védett helyen Továbbítás védetlen csatorna itt valószín a behatolás Dekódolás : M = D(M ) védett helyen

17 Rejtjelezési eljárások Hagyományos E ismeretében D meghatározható Steganográfia, bet/blokkrejtés, Nyilvános kulcsú (csapóajtó - trapdoor) az E algoritmus, és a rejt kulcs ismeretében sem lehet D-t meghatározni! A fejtkulcs védése külön probléma

18 Rejtjelfejtés - nyelvi redundancia csak a rejtjelezett szöveg alapján összetartozó nyílt és rejtett szöveg-párok alapján választható nyílt szövegek és rejtett párjaik alapján összetartozó nyílt és rejtett szövegek és párjaik alapján

19 Behatolás passzív lehallgatás a rejtjelezés feltörése aktív szabotázs - integritás károsítása megtévesztés - hitelesítés kijátszása

20 Védekezés A folyamatok idben való viselkedésének, láncolatának figyelése, Kapcsolathitelesítés, Kulcskezelés, kulcsgondozás kulcselállítás kulcstárolás kulcskiosztás

21 Digitális aláírás Jellemz legyen az üzenetre és az aláíróra Csak az üzenet létrehozója tudja elállítani A hitelességet a címzett, st harmadik személy is ellenrizhesse Viszont nem automatikusan kapcsolódik a tulajdonosához eltulajdonítható, ha nem vigyáznak rá, ill. fennáll a más nevével való visszaélés lehetsége

22 Hagyományos rejtjelezés Titkos kulcs: k Küld Címzett Üzenet M Elkódolás M =I(k,M) Rejtett Szöveg M Dekódolás M=I -1 (k,m ) Üzenet M

23 A szimmetrikus titkosítás elve szöveg magánkulcs biztonságos terület titkosítás Rejtjeles szöveg rejtjeles szöveg visszafejtés szöveg magánkulcs biztonságos terület Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001

24 Hagyományos rejtjelezés - példa Caesar kódolás: beteltolás HAL, WNT TITOK = (20,9,20,15,11) kulcs = 2, Elkódolás: (20,9,20,15,11)+2 = (22,11,22,17,13) = VKVQM Dekódolás: (22,11,22,17,13) 2 = (20,9,20,15,11) = TITOK

25 A hagyományos rejtjelezés problémái Feltörhet Statisztikai eljárások: betgyakoriság Kulcskezelési problémák kulcsminség (véletlenszer) kulcshasználat (hányszor, szövegek hossza) kulcskiosztás kulcscsere

26 Kulcscsere nélküli titkosítás Pl. a révész probléma: Van két sziget. Az egyiken él A, a másikon B. A-nak és B-nek is van egy lakatja a hozzávaló kulccsal. A két sziget közt járkál egy révész, aki egy olyan ládát visz magával, amelyiket két lakattal is le lehet zárni. Hogyan tudhat A és B kommunikálni egymással úgy, hogy a révész ne olvashassa el az üzeneteket?

27 Mintapélda A kulcsa = 2, B kulcsa = 3 TITOK = (20,9,20,15,11) A ráteszi a lakatját: (20,9,20,15,11)+2 = (22,11,22,17,13) B ráteszi a lakatját: (22,11,22,17,13)+3 = (25,14,25,20,16) A leveszi a lakatját: (25,14,25,20,16)-2 = (23,12,23,15,14) B leveszi a lakatját: (23,12,23,15,14)-3 = (20,9,20,15,11) = TITOK

28 Nyilvános kulcsú rejtjelezés elve: Diffie - Hellman : D(E(M)) = M 2. egy D, E pár könnyen elállítható 3. E ismeretébl nem határozható (könnyen) meg D a digitális kézjegyhez kell a felcserélhetség is: 4. E(D(M)) = M

29 Nyilvános kulcsú titkosítás Címzett nyilvános kulcsa: p Címzett titkos kulcsa: s Küld Címzett Üzenet M Elkódolás M =E(p,M) Rejtett Szöveg M Dekódolás M=D(s,M ) Üzenet M

30 A nyilvános kulcs használata (1) Név Titkos Nyilvános A: s a p a B: s b p b C: s c p c D: s d p d E: s e p e

31 A nyilvános kulcs használata (2) B -nek küldenek üzenetet: M = E(p b,m) B és csakis B visszafejtheti: M = D(s b,m )

32 A nyilvános kulcs használata (3) D-nek és E-nek együttes elolvasásra küldenek üzenetet: M = E(p e,e(p d,m)) D és E csakis együtt visszafejtheti: M = D(s d,d(s e,m ))

33 A nyilvános kulcs használata (4) A küld mindenkinek üzenetet: M = D(s a,m)) Bárki visszafejtheti: M = E(p a,m ))

34 A nyilvános kulcs használata (5) A küld B-nek üzenetet: M = D(s a,e(p b,m)) Csak B fejtheti vissza és tudja, hogy A-tól jött: M = D(s b,e(p a,m ))

35 A nyilvános kulcs használata (5) Nyilvános kulcsú elektronikus aláírás alapvet tulajdonságai: az adott elektronikus aláírás kizárólag egy aláíró személyéhez kapcsolható, az egyedileg azonosítja az aláírót, így a címzett ellenrizheti a feladó személyazonosságát, az aláírás ténye kétséget kizáróan bizonyítható, azaz az üzenet küldje utólag nem hivatkozhat arra, hogy azt nem is írta alá, egyértelmen kimutatja, ha az adott dokumentum az aláírást követen megváltozott, bizonyos feltételek mellett az aláírás idpontja is hitelesen rögzíthet.

36 Digitális aláírás és titkosítás Címzett nyilvános kulcsa: p 2 Címzett titkos kulcsa: s 2 Küld Címzett Üzenet M Elkódolás M =D(s 1,E(p 2,M)) Rejtett Szöveg M Dekódolás M=D(s 2,E(p 1,M )) Üzenet M Küld titkos kulcsa: s 1 Küld nyilvános kulcsa: p 1

37 Kivonat készítése Tetszleges hosszúságú szöveghez rögzített hosszúságú kivonat Egyirányú függvény (gyakorlatilag) Egy bit változása az eredmény bitjeinek 50%-át megváltoztatja Hash algoritmusok SHA-1, MD2, MD5, RIPEMD128, stb. Jelölés: KM = H(KM)

38 Digitalis aláírás titkos szövegben autentikus és nem visszavonható Címzett nyilvános kulcsa:p 2 Küld Címzett titkos kulcsa: s 2 Címzett Kivonat KM=H(M) Üzenet Aláírás A=D(s 1,KM) Rejtett Szöveg M Üzenet Aláírás A Kivonat KM=H(M) Küld nyilvános kulcsa: p 1 Küld titkos kulcsa: s 1 Elkódolás Dekódolás M =E(p Az informatika 2,M A) alapjai M A=D(s eladás,m ) Kivonat KM=E(p,A)

39 Üzenet elektronikus aláírása és ellenrzése (1)

40 Üzenet elektronikus aláírása és ellenrzése (2)

41 Hitelesítés Üzenet pecsét Zagyváló függvény MD2, MD4, MD5 SHA (Biztonsági Zagyváló Algoritmus) Digitális aláírás

42 Hitelesítés és sértetlenség digitális aláírással biztonságos terület A magánkulcsa A szöveg zagyváló függvény üzenet pecsét titkosítás tisztaszöveg és a digitális aláírás Nem biztonságos átvitel biztonságos terület A nyilvánoskulcsa üzenet pecsét 2 visszafejtés digitális aláírás tisztaszöveg és a digitális aláírás B elfogad vagy visszautasít összehasonlítás üzenet pecsét 1 zagyváló függvény tisztaszöveg Hosszú Gábor: Internetes Médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, 2001

43 Kulcskezelés A felhasználónak képesnek kell lennie megbízhatóan kikeresni a többiek nyilvános kulcsát és hitelt érdemlen nyilvánosságra hozni a sajátját. Bizonyítvány (formátum: X.509) Igazoló hatóság (CA) A bizonyítványt a CA a magánkulcsával írja alá

44 Secure Electronic Transactions A teljes tranzakciót védi autentikáció, bizalmasság, az üzenet integritása, kapcsolat hitelesítés Egyéb szolgáltatásai Vásárló (kártya) regisztráció Eladó regisztráció Vásárlási igény Fizetéshez azonosítás Fizetés lebonyolítása

45 E-kereskedelem Eladó Vev Bank (bankrendszer) Hitelesítés - hierarchikus, elosztott Biztonság - e-számla, e-pénz Anonimitás - profilok, data mining

46 Digitális igazolások Digitális igazolások Igazolja a kulcs tulajdonosát Horizontális és vertikális megoldások Igazoló szervezetek igazolásokat bocsátanak ki ellenrzik az igazolásokat saját aláírásukkal hitelesítik a kérelmezk azonosságát

47 Minsített hitelesség szolgáltató Digitális aláírás hitelesítés Tanúsítvány létrehozása (aláírás) Idbélyegzési szolgáltatás Idbélyeg aláíró kulcsokkal Elfizeti kulcs-pár generálás és kiosztás Csak aláírásra! Nem titkosításra! Visszavonási listák kezelése

48 Tzfal A bels hálózat és az Internet között helyezik el Csomagszrés Alkalmazás-szint átjáró Hálózati címfordítás (NAT)

49 Csomagszrés A szrés a protokollokon és a kapukon alapul A bels és a küls csomópontok IP-szinten láthatók A nem kívánt csomagokat a fejlécük és a tartalmuk alapján szri ki

50 Alkalmazás-szint átjáró A tzfal összetett megbízott, protokoll végpont Egyetlen bels csomópont sem érhet el közvetlenül az Internet fell és fordítva, az Internet egyik csomópontja sem érhet el közvetlenül belülrl Helyettesít tzfallal valósítják meg

51 Hálózati címfordítás (NAT) I. Eredetileg nem tzfal-létesít módszer A kifelé men csomagokat a NAT-ot használó útválasztó fogadja, majd: feljegyzi a küld alkalmazáshoz tartozó bels hálózati címet és kapuszámot egy táblázatba hozzárendeli a saját IP címét és egy kapuszámot továbbküldi a távoli címzettnek a csomagot

52 Hálózati címfordítás (NAT) II. Az érkez csomagokat a táblázat alapján továbbítja a bels hálózatba Így egy IP címmel is lehet mködtetni egy több gépes bels hálózatot A NAT-ot futtató útválasztó azért alkalmas tzfalnak, mert a bels hálózat gazdagépei és alkalmazásai kívülrl nem látszódnak és tetszlegesen dönthet arról, hogy milyen csomagokat enged be

53 Látszólagos magánhálózatok (VPN) Az Internet magán szervezetek által használt része, amely két távoli telephelyet köt össze A szervezeteknek így olcsóbb a hálózat kialakítása Egyén számára is kialakítható biztonságos átviteli csatorna (úgy, mint a VPN) pl. egy adott web-helyhez Biztonsági Csatlakozó Réteg (SSL) nev protokollal RSA-t alkalmazza, de nemcsak titkosítja az átvitelt, hanem digitális igazolással ellenrzi a web kiszolgáló azonosságát és azt, hogy az üzenet tartalma nem változott-e meg Az SSL-t használó web-helyeket az URL-ben HTTPS-sel jelölik Az SSL-bl fejlesztették ki a Szállítási Réteg Biztonság (TLS) protokollt

54 Biztonság és a szolgáltatás minsége VPN-eket összeköt biztonságos alagutak Ezeket az alagutakat biztonságossá lehet tenni az IPsec használatával titkosítva A szolgáltatás-minség biztosításáért a nagyobb szolgáltatók saját gerinchálózatot építenek ki (távol tartva az általános internetes forgalmat) A legtöbb megvalósított VPN célja az utazó alkalmazottak számára kapcsolt (betárcsázásos) vonali hálózati elérés biztosítása Az alkalmazott helyi hívással kapcsolódik az internet-szolgáltatóhoz és egy alagúton át csatlakozhat a társaságának hálózatához; így meg lehet takarítani a távolsági hívásokat

55 A biztonsági szolgáltatások IP Biztonsági Protokoll (IPSec) internetes szabványok halmaza IP-szint biztonságos szolgáltatásokra vonatkozik A biztonságos IP-szint szolgáltatást ezután felhasználhatja minden felette elhelyezked réteg Forgalombiztonsági protokollok: Hitelesítési Fejléc (AH) Hasznosteher Biztonsági Betokozása (ESP) Titkosírásos kulcskezelési eljárások

Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon

Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon Szerz: Krasznay Csaba Konzulens: Dr. Magyar Gábor BME Távközlési és Telematikai Tanszék Kisteleki Róbert MÁV Informatika Kft. Nyilatkozat

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások

Hálózati szolgáltatások Titkosítás, hitelesítés Hálózati szolgáltatások Titkosítás, hitelesítés Informatikus (rendszerinformatikus) Titkosítás: a jelfolyam értelmezése harmadik fél számára nem lehetséges (elfogadható erıforrás-ráfordítás

Részletesebben

Bevezetés a Publikus (nyilvános) Kulcsú Technológiába és a U.S. Szövetségi Kormányzati PKI Infrastruktúrába

Bevezetés a Publikus (nyilvános) Kulcsú Technológiába és a U.S. Szövetségi Kormányzati PKI Infrastruktúrába Bevezetés a Publikus (nyilvános) Kulcsú Technológiába és a U.S. Szövetségi Kormányzati PKI Infrastruktúrába 2001. február 26. NIST Országos Szabványügyi és Technológia Intézet National Institute of Standards

Részletesebben

Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról

Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról MTA Információtechnológiai Alapítvány 2002 Szerzői és szomszédos jogok védelme A kiadvány elsődleges célja, hogy segítse a BKÁE hallgatói az informatikai ismeretek elsajátításában.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN Ravasz Csaba mérnök informatikus jelölt 2009 Összefoglalás Ma már természetes dolognak

Részletesebben

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT)

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) 1 FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA 2 1.1 NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS 2 1.2 A NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS MÜKÖDÉSE 2 1.3 TANÚSÍTVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ALAPOK 2 1.4 PUBLIKUS

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem

Debreceni Egyetem Informatika Kar. DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Debreceni Egyetem Informatika Kar DIPLOMAMUNKA Elektronikus kereskedelem Témavezető: Dr. Erdey László egyetemi docens Készítette: Tarjányi Beáta Gazdaságinformatikus Bsc. Debrecen 2009 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása Az egyik legjobb automatizált low-high impact security scanner a nessus honlapja: http://www.nessus.org Hivatalos Microsoft automatizált low impact security scanner (pár medium impact funkcióval): http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Részletesebben

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0

ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, syllabus 1.0 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel közölni

Részletesebben

2. Miért nem elég egy tanúsítvány? Ha már van tanúsítványom, miért nem használhatom akárhol?

2. Miért nem elég egy tanúsítvány? Ha már van tanúsítványom, miért nem használhatom akárhol? PKI: EGY EMBER, EGY TANÚSÍTVÁNY? Dr. Berta István Zsolt, istvan.berta@microsec.hu Endrıdi Csilla, csilla@microsec.hu Microsec Kft. 1. Bevezetés Elméletben jól ismerjük az alábbi modellt: A nyilvános kulcsú

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására

Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására Megvalósíthatósági tanulmány hitelesítő szolgáltató létrehozására Szerkesztők: Dravecz Tibor Egerszegi Krisztián Szerzők: Dravecz Tibor Egerszegi Krisztián Erdősi Péter Dr. Kiss Ferenc Marczisovszky Dániel

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék NEM OSZTÁLYOZOTT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék BIZTONSÁG MENEDZSMENT CSOPORT AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG FOGALMAINAK

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank 2/2015. számú ajánlása az internetbanki szolgáltatások biztonságáról. Az internetbanki szolgáltatások biztonsága

A Magyar Nemzeti Bank 2/2015. számú ajánlása az internetbanki szolgáltatások biztonságáról. Az internetbanki szolgáltatások biztonsága A Magyar Nemzeti Bank 2/2015. számú ajánlása az internetbanki szolgáltatások biztonságáról (kiadás időpontja: 2015. 02.25.) Az internetbanki szolgáltatások biztonsága Tartalom AZ AJÁNLÁS CÉLJA ÉS HATÓKÖRE...

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Verziószám 1.0 Hatálybalépés dátuma 2004. augusztus 1. MÁV INFORMATIKA

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Salgótarján, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Az Informatikai Szabályzat elkészítéséhez használt jogszabályok... 3 1. A Szabályzat kiadásának célja

Részletesebben

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat Verzió: 1.0 Dátum: 2006. április 30. Megrendelő: Argeon Üzleti Szolgáltató Kft. Fájl: mysigno_st_ v10_final.pdf

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Felhasználói kézikönyv

SDX Professional 1.0 Felhasználói kézikönyv SDX Professional 1.0 Felhasználói kézikönyv Készült: 2003. augusztus 15. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A Digitális Aláírás

Részletesebben

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Ajánlás Eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés Impresszum: E könyv készítése során a Szerz k és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák el fordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerz

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú, nem minısített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz v 2.3 OID: 1.3.6.1.4.1.27537.1.2.2.3

Részletesebben

2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám

2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám 2699 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2015. évi 9. szám Utasítások 2/2015. (VI. 30.) KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Informatikai Biztonsági Szabályzata kiadásáról A Klebelsberg

Részletesebben

Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága

Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága IBM Systems - iseries Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága V5R4 IBM Systems - iseries Biztonság Az iseries és az Internet biztonsága V5R4 Megjegyzés Mielőtt a jelen leírást és a vonatkozó terméket

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra

Részletesebben

DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME

DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME Hegedüs Nikolett 2. évf. informatikus könyvtáros HÁLÓZATI ISMERETEK Dr. Bujdosó Gyöngyi Debreceni Egyetem Informatika Kar 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ADATVÉDELEM...- 3 - II. VESZÉLYFORRÁSOK...-

Részletesebben

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató

Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos Hatósági tájékoztató Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június Tartalomjegyzék 1 Az elektronikus archiválás

Részletesebben

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az ESZ számlázó és dokumentumkezelő szolgáltatásra

Részletesebben

A PKI gyakorlati problémái

A PKI gyakorlati problémái A PKI gyakorlati problémái BERTA István Zsolt István Zsolt BERTA 1/51 Elefánt Mszaki kérdések Gazdasági kérdések Jogi kérdések István Zsolt BERTA

Részletesebben

Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS. Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem

Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS. Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem Virasztó Tamás TITKOSÍTÁS ÉS ADATREJTÉS Biztonságos kommunikáció és algoritmikus adatvédelem NetAcademia Kft. 2004 2004, Virasztó Tamás Első kiadás, 2004. január Minden jog fenntartva. A könyv írása során

Részletesebben