Siófok város közötti gazdasági programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok város 2011-2014 közötti gazdasági programja"

Átírás

1 Siófok város közötti gazdasági programja Nem csupán törvényi kötelezettség, hanem városunkkal és önmagunkkal szemben is fenn álló követelmény, hogy a négy éves városvezetői tevékenységünk első időszakában maghatározzuk célkitűzéseinket, ezen közösen eldöntött irányvonalak mentén végezzük munkánkat és megbízatásunk lejártával reális beszámolót, értékelést adjunk eredményeinkről. Városunk középtávú programjának meghatározása előtt szükséges, hogy reális helyzetértékelést adjunk arról, hol tartunk településünk fejlesztésében, kitűzzük hosszú távú céljainkat, majd ezt követően meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyeket az elkövetkezendő négy évben képesek vagyunk elvégezni. GAZDASÁGFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK I. HELYZETELEMZÉS Siófok a Balaton keleti medencéjének déli oldalán, a Sió-csatorna torkolatánál fekszik. A város a déli Balaton part 70 km-es szakaszából 17 km-t foglal el, 1-6 km-es mélységben benyúlva a szárazföldbe. A város közigazgatási területe ha, amelyből belterület ha, zártkert 182 ha, mezőgazdasági terület ha, a Balaton víztükréből ha tartozik a város közigazgatási területéhez. 10 település helyezkedik el a siófoki kistérségben. A körzetben lakost tartanak nyilván, aktív keresővel. A kistérség lakosságának több, mint fele, fő Siófokon él. Siófok vonzó település. A Balatonnak köszönhetően a város gazdasági életében kiemelt szerepet kap a turizmus: a nyári idegenforgalmi szezon idején a lakosság létszáma az itt tartózkodó vendégekkel együtt a főt is meghaladja. Siófok természeti, környezeti adottságai kiválóak. A város és közvetlen térsége külföldön is széles körben ismert, megfelelő természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszabb távon is dinamikusan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődő térség legyen. KÖZLEKEDÉS, INFRASTRUKTÚRA Siófok közlekedési, kommunális és infrastrukturális ellátottsága mind országos összehasonlításban, mind a Balatoni térségen belül kiemelkedőnek számít. A város a Balaton déli partjának közúti, vasúti és hajózási csomópontja, valamint rövidesen ismét működési engedélyt kap a Siófok-Kiliti polgári repülőtér. Az M7-es autópálya a város egyik fő közlekedési kapcsolata. Nagy jelentőségű, hogy az M7- es autópálya felújítása, és az országhatárig történő tovább építése a korábbi években megtörtént.

2 A város és térsége fejlődésének újabb perspektívát ad a határ menti piacok közelsége, a Szlovéniával és Horvátországgal történő termelési és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének lehetősége. A tervezett Észak-Dél autópálya Siófok közelében fogja keresztezni az M7-es autópályát, ami a város szempontjából szintén kedvező. Siófok a Budapest-Trieszt vasúti fővonalon helyezkedik el, mely fővonal bonyolítja le az Ukrajna és Dél-Európa közötti tranzitforgalmat, valamint ennek révén a város és térsége az Adriai kikötők elérésével kapcsolódik a tengeren túli és mediterrán térségek országaival történő kereskedelem hálózatához. A jelenlegi helyzetet és adottságokat jelentősen befolyásolhatja az a tény, hogy a vasúti fővonal áthelyezése várható a közeljövőben, ugyanis a Székesfehérvár-Kaposvár-Gyékényes gyorsvasút létesítése megkezdődött! A város kiterjedt belső úthálózattal is rendelkezik, melynek hossza meghaladja a 200 km-t. Siófok város közműellátottsága országos összehasonlításban kiemelkedően jó színvonalú. A belterület nagysága, a közműhálózatok hossza és kapacitása a megyei jogú városok ilyen jellegű adataival hasonlítható csak össze. Lakosságarányosan mind a belső úthálózat, mind a közműhálózatok hossza és kapacitása terén a siófoki ellátottság egyes megyei városok ilyen jellegű adatait meghaladja. A városban lévő lakások, üdülők, nyaralók száma több, mint db. Ezek 98 %-ában van vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvízhálózatra az ingatlanok 80 %-a csatlakozott, a vezetékes gázellátás 78 %-ban, az elektromos áramellátás 99 %-ban megoldott. Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [ ] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozókészlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. Az alternatív energia felhasználás kezdetlegessége miatt az uniós és kormányzati célkitűzésekkel összhangban célként kell kitűznünk a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztését, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A Polgármesteri Hivatal környezetközpontú irányítási rendszert működtet, melynek keretében egyik kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és az EU energiapolitikával a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Siófok infrastrukturális ellátottsága az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően európai színvonalú. 2

3 A város hálózati infrastruktúrája jól kiépített és megfelelő tartalékkapacitásokkal rendelkezik a további fejlesztések kiszolgálására. A bemutatott, kétségtelenül nagyon pozitív adatokból az is következik, hogy a szennyvízhálózat tovább építése az elkövetkezendő időszak egyik fontos feladata. NÉPESSÉG ALAKULÁSA, MUNKAERŐPIACI HELYZET Siófok állandó lakosainak száma a település dinamikus fejlődésével párhuzamosan nőtt. Az elmúlt 50 év alatt közel megduplázódott az itt élő népesség ban fő, 2010-ben fő volt a város lakosainak száma. Az utóbbi években az országos, és más településeken tapasztalható tendenciával ellentétben Siófokon folyamatosan nőtt a lakosok száma. A növekedés nem a természetes népszaporulatból, hanem a pozitív népességvándorlási különbözetből adódott. A város gazdasági életében jelentős szerepet betöltő idegenforgalom, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint az itt telephellyel rendelkező országos, illetve regionális szervezetek, vállalkozások a munkalehetőségek széles skáláját kínálják a városlakók, valamint a városkörnyékiek számára február 28-án Siófokon a gazdaságilag aktív népesség 13,8%-a nyilvántartott álláskereső, munkanélküli, ez az arány a kistérség több, kisebb lélekszámú településén 20% körüli. A nyári, idegenforgalmi szezonban ez az adat rendszerint kedvezőbb. ISKOLÁZTATÁS, OKTATÁS, KULTÚRA A térség munkavállalóinak iskolázottsága és a gazdaság szerkezete között kapcsolat mutatható ki. A Siófokon és környékén megtelepedett ipar-, és szolgáltatási ágak megkövetelik a szakképzett munkaerőt, a munkavállalók szakképzettség szerinti struktúrája sokkal fejlettebb, mint a megyei, vagy az országos átlag. Magas a középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya, a felsőfokú képzettséggel rendelkező munkavállalók arányát és a képzés feltételeit javítja, hogy a közelmúltban a felsőfokú oktatás feltételei is megteremtődtek a városban. Siófok oktatási intézményekkel jól ellátott. A város bölcsödével, 7 óvodával 4 általános iskolával, művészeti iskolával, 3 középiskolával, és főiskolai intézettel (Kodolányi János Főiskola Siófoki Turisztikai Intézete) rendelkezik. A Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium központja szintén Siófokon található. A város kulturális életében "a nyári időszámítás" a Balatoni Szezonnyitó ünnepséggel veszi kezdetét. Minden évben megrendezésre kerülnek az immár hagyományosnak mondható fesztiválok, ahol mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódási és szórakozási pontot. A BRTK Könyvtár az egész kistérség mozgókönyvtáraként is működik, míg Kálmán Imre Emlékháza őrzi a siófoki születésű, világhírű operettfejedelem szellemét. A Kálmán Imre Kulturális Központ nemcsak a város, hanem a környező települések számára is színvonalas programkínálatot biztosít. 3

4 SWOT ELEMZÉS Lehetőségeink és korlátaink pontos ismeretéhez elemeznünk szükséges a jelenlegi állapotokat. Ismernünk kell, hogy adottságaink milyen lehetőségeket tartogatnak számunkra, és hiányosságaink miatt milyen veszélyhelyzetekre kell felkészülnünk. Erősségek Kedvező közlekedési kapcsolatok, jó logisztikai elhelyezkedés Kiváló természeti és környezeti adottságok Hagyományokkal rendelkező, erős alsó-, közép-, felsőfokú oktatási intézmények, Szakirányú továbbképzés, szakképzés, felnőttképzés, mobilis munkaerő Magas színvonalú szociális és egészségügyi intézmények Kistérségi központ funkció ellátása a kistérségen belül Gyógyvízforrás hasznosítási lehetőségek Járásközponti előnyök A gazdaság több lábon állása (Jelentős ipar és szolgáltatások) Magas szinvonalú egészségügyi ellátás Lehetőségek Növekvő helyi vállalkozói kedv Ipari parkok kereskedelmi, szolgáltatási infrastruktúrájának bővülése Szociális és egészségügyi intézmények további bővülése Uniós forrásokból való részesedés, az elnyert támogatások hatékony felhasználása A Nyár fővárosa cím kihasználása Környezeti adottságok kihasználása Kihasználatlan ingatlanvagyon hasznosítása Gyengeségek Mezőgazdaság és turizmus időszakos jellege Sok kisvállalkozó Vállalkozásokon belül a vendéglátóipari vállalkozások dominanciája Nem helyi vállalkozók relatív magas száma Viszonylag alacsony egészéves munkát adó vállalkozás Veszélyek Csökkenő források a közműfejlesztésekre Az esélyegyenlőség romlása a gazdasági fejlődésben és a foglalkoztatásban A megújuló energiaforrásokat létrehozó rendszerek kezdetben jelentős befektetéssel, költséggel járnak Vasút áthelyeződés Idegenforgalom visszaesése a kedvezőtlen külső feltételek miatt INTÉZMÉNYHÁLÓZAT Siófok Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatai ellátására önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket hozott létre. 4

5 Jelenleg önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező intézmények a következők: Siófok Város Kórház-Rendelőintézete Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Siófok Város Kincstára Jelenleg önállóan működő intézmények a következők: SIOK Gondozási Központ Kálmán Imre Kulturális Központ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Az önállóan működő intézmények pénzügyi és számviteli gazdálkodási feladatait Siófok Város Kincstára látja el. Tourinform Iroda-TDM Az Önkormányzat a turizmus-működtetés hatékonyságának növelése érdekében a kifejezetten turisztikai megjelenésekkel és rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat a vállalkozói privát szférával közösen létrehozott Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet (azaz a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület) hatáskörébe delegálta. Az önkormányzat a szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében a TDM munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves szakmai és működési forrásai 65%-át az éves költségvetés terhére biztosítja. Az egyesület átvette és működteti a Tourinform Irodát, a Tourinform Iroda vezetője feladatainak változatlanul hagyásával. A vagyongazdálkodás és annak átalakulása VAGYONGAZDÁLKODÁS Siófok Város Önkormányzatának vagyona a rendeltetés szerinti törzsvagyonból és az egyéb vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyonát a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Törzsvagyonnak az az önkormányzati vagyontárgy nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: - forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény, vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít; - korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény, vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. (1990. évi LXV.tv.79..(2)a./b.) Az önkormányzat egyéb vagyona az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására, az állami szervek kötelező elhelyezésének biztosítására szolgáló vagyon, valamint többletbevétel elérését szolgáló vállalkozói vagyon. Az önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok ellátását közvetlenül szolgálhatja, vagy azt elősegítheti, a kötelező feladatok ellátást azonban nem veszélyeztetheti. Az a vagyon, amely forgalomképes, az elidegeníthető, bérbe, használatba, koncesszióba adható, egyéb módon hasznosítható, gazdasági társaságba, alapítványba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. 5

6 Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint a 4593 db, millió Ft nyilvántartási értékű ingatlanvagyonból millió Ft nyilvántartási értékű forgalomképes. Az önkormányzati vagyongazdálkodás és hasznosítás szabályait a többször módosított 28/2003. (VIII.29.) sz. rendelet tartalmazza. A vagyongazdálkodás feladatai az elmúlt húsz évben jelentős változást éltek át. A rendszerváltást követően az önkormányzatok tulajdonába adott helyiség, telek és lakásvagyon felhasználása/kezelése vegyes koncepciókat és prioritásokat tükrözött. A kötelező és vállalt feladatok terjedelme, azok hatékonysága egyrészről, másrészről a kötelező feladatok finanszírozásának központi mértéke általában véve arra ösztönözte az önkormányzatokat, hogy bevételeiket vagyonértékesítéssel egészítsék ki. Ráadásul a 90-es évek privatizációs hullámverésében az átlagember szintjét jelentő lakás- és helységprivatizáció megfelelt a kor szellemének. A jelenlegi helyzetben összhangban a városfejlesztési célkitűzésekkel átalakuló koncepcióra és gyakorlatra van szükség. A könyv szerinti értéken több, mint 55 Mrd Ft összegű önkormányzati vagyon nagy részét jelenleg a korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképtelen közterületek (utak, park, forgalomképtelen földterület, stb.) képezik. A városfejlesztés és a hosszú távú költségvetési egyensúly záloga persze megfelelő adópolitika, és a kötelezettségvállalások terjedelme mellett -,hogy a közterületek minőségi átalakulása segítse, ösztönözze az ingatlanfejlesztéseket, a vállalkozások megtelepedését, az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak pedig a város idegenforgalmának és turisztikai vonzerejének növelésére szolgáljanak. Az Önkormányzat ingatlangazdálkodási stratégiájánál figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzat abban különbözik az összes többi ingatlantulajdonostól, hogy a maga sajátos eszközeivel (Építési Szabályzat, közművesítések) ingatlan fel- és leértékelődési folyamatokat tud generálni. A gyakorlatból ismert az a tény, hogy egyes ingatlanok értéke megnő azzal, ha a Szabályozási Terv, és az Építési Szabályzat módosításával az adott ingatlan beépíthetővé válik, vagy ha az ingatlant belterületbe vonják. Kimutatható az is, ha az Önkormányzat valahol jelentős fejlesztéseket végez, a környező ingatlanok ára megnő. A város saját célú fejlesztései érdekében célirányos területcserékkel és vásárlásokkal ott kell törekedni nagyobb, összefüggő, későbbi fejlesztési célok megvalósítására alkalmas területek kialakítására, ahol az ingatlanok felértékelődése várható. A városi vagyongazdálkodás alapvető feladata a vagyonelemek értékének megőrzése mellett -, hogy saját bevételi forráshoz juttassa az önkormányzatot. Ahhoz, hogy e cél megvalósuljon, rendkívül körültekintő, gondosan tervezett, szakszerű átalakításra van szükség az egyes vagyongazdálkodási feladatokat ellátó gazdasági társaságok, illetve önkormányzati működtetésű intézmények rendszerében. A továbblépéshez előkészítő vizsgálatok lefolytatása mellett szükséges a vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás egységes szervezeti keretek közötti megvalósítása, amely szervezeti keretnek rugalmasabbnak kell lenni az önkormányzati, illetve a vegyes gazdálkodási rendszernél. A gazdálkodás hatékonyságához az önkormányzati vagyonelemek hasznosíthatósági forma szerinti előzetes besorolására van szükség annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú beruházások megvalósításához szükséges ingatlanok az önkormányzat tulajdonában maradjanak. A vagyongazdálkodás szempontjából különösen fontos a stratégiai szemlélet alkalmazása, azaz a tervszerű, előre gondolkodó hasznosítási módok megtalálása. Az önkormányzati feladatellátásban funkció nélkülivé vált ingatlanokra vonatkozó hasznosítási program elkészítése indokolt, amely a legfontosabb paramétereket rögzítve, az állapot felméréssel és az értékmeghatározással segíti a döntéshozókat a hasznosítási javaslatok megfogalmazásában, a szükséges illetve lehetséges alternatívák kimunkálásában. A következőkben áttekintjük a fő forgalomképes vagyoncsoportokat és az őket érintő tennivalókról áttekintést adunk. 6

7 Az egyes forgalomképes vagyoncsoportok vagyongazdálkodási koncepciója Lakóépületek Az 55 db-ból álló lakóépület állomány nyilvántartási értéke több, mint 1 Mrd Ft. A jelenlegi bérlakás igény és kínálat mennyiségileg nagyjából megfelel egymásnak. Nem kívántunk tömeges szociális bérlakás állományt működtetni. Ezért a jogosultság a fecskelakás és az onnét kikerülő lakók önálló ingatlantulajdon vásárlása felé terelése volt a cél. Az igények ennek felelnek meg. A nem lakás célú helyiségek állománya Az önkormányzat intézményeinél vagyonkezelésben lévő, elkövetkező években esetleg kihasználatlanná váló épületek hasznosítását át kell gondolni, annak tudatában, hogy nem volt cél a bérlemény állomány növelése. A telekingatlanok és zártkerti ingatlanok jelentős része értékesítésre, illetve beépítésre került az elmúlt néhány évben. Jelentős méretű fejlesztések esetén csak olyan projektekben van az önkormányzati részvételnek értelme, ahol a fejlesztés lokális nagyságrendje ösztönzi a projekt környezetében kiegészítő magánberuházások megjelenését is. A költségvetés korlátai gátat szabhatnak az önálló, teljes üzleti kockázatot felvállaló megvalósításnak. A nem lakás célú helyiségek, valamint a telekingatlanok és zártkerti ingatlanok további hasznosításánál figyelembe kell venni a kiírt és a jövőben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket. A szűkös saját forrás lehetőségek következtében törekedni kell az ingatlan jellegű vagyonnövekedések pályázati forrásokból történő megvalósítására. Portfolió vagyon (részesedések gazdasági társaságokban) Siófok Város Önkormányzata jelenleg 4 gazdálkodó szervezetben rendelkezik 100%-os mértékű tulajdonrésszel, másik 4 gazdálkodó szervezetben pedig kisebbségi részesedéssel. A kizárólagos tulajdonban lévő vállalkozásokat az alábbiakban részletesen is ismertetjük. Gazdasági társaságok bemutatása A többségi tulajdonú gazdasági társaságok vállalkozói vagyona, szerepe a város gazdálkodásában Az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vagyonállapotát az alábbi táblázatokban mutatjuk be: (2009. december 31-i állapot) (Még nincs mindegyiknél lezárva a 2010-es év) (adatok e Ft-ban) Társaság megnevezése Mérlegfőösszeg Saját tőke Jegyzett tőke Balaton-parti Kft Termofok Kft Siotour Kft Balaton és Sió Kft Összesen: A többségi tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége és szerepe a város gazdálkodásában 7

8 1. Balaton-parti Kft. A társaság alapítása, törzstőke nagysága: A Balaton-parti kft-t január 1-jén alapította Siófok Város Önkormányzata. Alapító tagként a SIOKOM Rt. is szerepelt. A Balaton-parti Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor eft volt. Az alapító tagok részesedése a törzstőkéből: - Siófok Város Önkormányzata eft, - SIOKOM Rt 100 eft, Összesen: eft. A Balaton-parti Kft. alapító okiratának módosítása következtében október 20-tól egyszemélyes társasággá alakult. A tulajdonos Önkormányzat törzstőke-emelést hajtott végre, melynek következtében a törzstőke eft-ra módosult. A február 7-én kelt cégbírósági végzés alapján az ugyancsak 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Vagyonhasznosító Kft. beolvadt a Balaton-parti Kft-be, melynek következtében a törzstőke eft-ra módosult. A cégbíróság július 15-én kelt végzése alapján a szintén önkormányzati tulajdonú Csarnok-Piac Kft. is beolvadt a Balaton-parti Kft-be, ennek következtében a törzstőke eft-ra nőtt, jelenleg is ennyi. A Kft. alapvető tevékenysége vagyonhasznosítás, ezen belül is meghatározó tevékenysége a város strandjainak üzemeltetése, működtetése. A Kft. gazdálkodása, saját vagyon alakulása az utóbbi négy évben 2006-ban a Balaton-parti Kft. saját vagyona (saját tőkéje) eft volt, amely a december 31-i mérleg alapján eft-ra változott. A társaság saját vagyonának jelentős emelkedését elsősorban a tőketartalék bővülése okozta. Jegyzett tőke emelés nem volt a vizsgált időszakban ben, 2008-ban és 2009-ben tartalék tőke emelést valósított meg a tulajdonos, Siófok Város Önkormányzata a következők szerint: év eft Horgony u. 1. sz. alatti terület megvásárlása eft Horgony u. 1. sz. alatti terület megvásárlása év eft Horgony u. 1. sz. ingatlanon épületbontás, parkolók kialakítása eft Baross híd nyugati lejárójánál két ingatlan átadása év eft Horgony u. 1. környezetrendezés, kerítés felújítás, parkolók eft Strand fejlesztés eft Rózsakert felőli épület eft Esélyegyenlőség Összesen: eft Tagi kölcsön folyósítása a Balaton-parti Kft. részére nem volt. 8

9 A gazdálkodás számszaki adatai alapján ugyancsak dinamikus növekedés mutatkozott a mérleg főösszeg tekintetében: ez az adat az elmúlt időszakban eft-ról eftra nőtt. A 2011-es szezon elejére megvalósul a Nagystrand fejlesztésére, melyhez szintén az Önkormányzat biztosított közel 200 millió forint önerőt, a források további 50%-át EU-s pályázaton vissza nem térítendő támogatásként nyerte el a Balaton-parti Kft. 2. Termofok Kft. A Termofok Kft március 30-án alakult, 100 %-os tulajdonosa a ZÖLDFOK ZRt. volt. A cég főtevékenysége a gőz- és melegvízellátás. A főtevékenységre vonatkozó szolgáltatást a társaság június 01-jén vette át a ZÖLDFOK ZRt-től. Az üzemeltető és karbantartó személyzet átvétele ezzel párhuzamosan megtörtént. A Kft. induló vagyona eft volt, amelyből eft készpénz szeptember 01-jén a tulajdonos a jegyzett tőkét eft értékű apporttal megemelte. Ezáltal a Kft. tulajdonába kerültek azok a működéshez szükséges műszaki berendezések, gépek, amelyeket ez idáig béreltek a tulajdonostól. A vagyonátadással a Kft. zavartalan működésének feltételei megteremtődtek év elején a Termofok Kft. átvette a Zöldfok Rt-től a házkezelési tevékenységet. Ugyancsak ebben az évben került a Termofok Kft. kezelésébe a Bajcsy Zs. u-i 59 lakásos fecskeház, valamint a Városi Rendelőintézet is decemberében Siófok Város Önkormányzata döntést hozott a Termofok Kft. által képviselt üzletrész kivásárlásáról a Zöldfok Rt-ből, melynek eredményeként a Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú társasággá vált júliusi cégbírósági végzéssel ban elkészült a Galerius Fürdő, mely októberéig a Termofok Kft. üzletágaként, ezen időponttól pedig a Kft. egyszemélyes tulajdonában lévő Kft-ként működött. A Kft. gazdálkodása, saját vagyon alakulása az utóbbi négy évben Tőkeemelések összegei és okai: 2008.évi tőkeemelés eft beruházás finanszírozására, eft tőketartalékba, a Galerius Fürdővel kapcsolatos Wellness hitel törlesztésére 2009.évi tőkeemelés eft Galérius fejlesztésre Tagi kölcsönök összegei és okai: Kórház klimatizáláshoz: eft Galérius Fürdő bővítéshez : eft Biomassza kazánhoz: eft A biomassza kazán jelenleg az előkészítés fázisában van. Megvalósítására támogatási szerződés aláírása után kerülhet sor. A Kft. folyamatos likviditási nehézségekkel küzd, szállítói tartozásai egyre nehezebben kezelhetők. Ennek okai több tényezőre vezethetők vissza: - A cég vevői kintlévősége az utóbbi években folyamatosan növekedett a távhőszolgáltatást igénybevevők fizetési képességének romlása miatt. - A Galérius Fürdő bővítésére felvett tagi hitel töke és kamat törlesztése a cég gazdálkodását negatívan befolyásolja. - Székelyudvarhelyen a felhalmozódott tartozásokat csak peres úton tudja a cég behajtani. 9

10 - A gázmotorok eredményessége nagymértékben romlik, ugyanis az állam a megtermelt energia átvételi árát folyamatosan csökkenti. A mintegy 160 millió Ft vevői követeléseken belül nagy összeget képvisel az egy éven túli kintlévőség. A kintlévőségek kezelésére Követeléskezelési Szabályzatot készítettek és a következő lépéseket tették, illetve teszik meg: Jogtanácsosuk folyamatosan lépi meg a jogszabályokban biztosított követelésbehajtáshoz szükséges jogi lépéseket, megbízás alapján törvényesen tevékenykedő adósságbehajtót foglalkoztatnak, kimenő programjukat fejlesztették a felszólító levelek kiküldésére, követeléseiket megpróbálják külső cégnek értékesíteni. 3. Siotour Kft. A Siotour Kft-t július 14-én alapította a Termofok Kft. A Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor 500 eft volt. A Termofok Kft októberében beapportált a társaságba irodai és ügyviteli gépeket, berendezéseket eft értékben., így a jegyzett tőke eft-ra emelkedett április1-jei cégbírósági bejegyzéssel az alapító a Galerius Fürdő gépészeti és villamos berendezéseinek a SIOTOUR Kft-be történő apportálásával felemelte a társaság jegyzett tőkéjét eft-ra., mely jelenleg is ennyi március 10-i keltű adás-vételi szerződéssel Siófok Város Önkormányzata megvásárolta a Termofok Kft. Siotour Kft-ben lévő üzletrészének 100%-át, így jelenleg a város a Siotour Kft. 100%-os tulajdonosa. A Kft. egyes számú tevékenysége a városi élményfürdő, a Galerius Fürdő működtetése, valamint júniusától a város Siófok-Kilitin lévő vendégházát is a társaság hasznosítja. A Kft. gazdálkodása, saját vagyon alakulása az utóbbi négy évben Tőkeemelések összegei és okai: 2008 év Alapításkor Jegyzett tőke 500 eft Tulajdonostól apport eft (ügyviteli, irodai gépek berendezések) 2009 év Tulajdonostól apport eft (gépészeti berendezések) Tagi kölcsönt nem kapott a társaság. 4. Balaton és Sió Nonprofit Kft. Alakulás: A Balaton és Sió Térségfejlesztő KHT-t március 2.-án alapította Siófok Város Önkormányzata május 25-én nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult át. Somogy Megyei Cégbíróság által 2002.április.15.-én bejegyezve Cégjegyzékszám: Székhelye : 8600 Siófok, Hock János köz. 2.II. 7 Fokozata: A társaság kiemelkedően közhasznú fokozatú közhasznú társaság. 10

11 Induló Vagyon: A KFT jegyzett tőkéje : eft A Balaton és Sió Nonprofit KFT, mint a Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt megvalósítására létrehozott konzorcium munkaszervezete minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja. Alapító okirata szerint gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú alaptevékenységére visszaforgatja. Összességében elmondható, hogy Siófok Város Önkormányzatának többségi tulajdonban lévő társaságai változó gazdálkodásúak, jelentős mértékű fejlesztéseket hajtottak végre és kiemelkedően magas vagyonnal rendelkeznek. A gazdasági válság szinte mindegyik cég gazdálkodásában (kisebb-nagyobb mértékben) éreztette hatását. Siófok Város Önkormányzata a 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdaságosabb és átláthatóbb működése érdekében holding szervezet létrehozása mellett döntött. A jövőben a holding kereteiben működne a Termofok Kft, a Balaton-parti Kft, a Balaton és Sió Nonprofit Kft. és a Siotour Kft. A holding felállása első félév végére tud megvalósulni. A holdingszervezet menedzsmentjének elsődleges feladata a költségek optimalizálása és a cégcsoporton belüli szinergiák kihasználásának realizálása lesz. A leendő holding szervezet kialakítása miatt az egyes gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának személyi összetétele már jelenleg is megegyezik, ugyanakkor az FB tagsághoz kapcsolódó tiszteletdíjat az egyes társaságok közösen viselik. Ezzel párhuzamosan az egyes cégek könyvvizsgálójának személye is megegyezik. Részesedés kisebbségi tulajdonú társaságokban, részvényvagyon SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK ÉS ÜZLETRÉSZEK ( án) Részesedés kisebbségi tulajdonú társaságokban, részvényvagyon Társaság megnevezése Önkormányzat részesedése (névérték) Részvények állománya Tulajdoni részesedés adatok eft-ban Becsült piaci érték Ave Zöldfok Zrt ,956% Municipál Rt ,040% 200 Balatoni Hajózási ZRt ,97% DRV. ZRt ,100% Összesen Az önkormányzat céges portfóliója közel 4 milliárd Ft-os cégvagyont (kizárólagos cégek saját tőkéje és a kisebbségi cégekben lévő üzletrész becsült piaci értéke) tartalmaz. Törekedni kell az önkormányzat ezen portfóliójának növelésére, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy az 11

12 ilyen jellegű befektetések gyakran likvidebbek, könnyebben mobilizálhatóak, mint az ingatlan vagyonok. Ezen kívül az sem elhanyagolható szempont, hogy a piaci alapon működő gazdasági társaságok tevékenysége során elért vagyongyarapodással a cégérték, illetve az üzletrész piaci értéke is növekszik. A vagyonhasznosítás bevétele az elmúlt időszakokban jóval gyorsabb ütemben nőtt, mint az összbevétel. A vagyonhasznosítás legfontosabb elemei jelenleg az alábbiak: kapott osztalék, gazdasági társaságok bérleti díja, közterület bérlet, ingatlanbérlet, ingatlan értékesítés. A közterület és egyéb ingatlan bérletből befolyó összegek évek óta stagnáló szinten vannak. Bérleti díjaink növekedésére a gazdasági társaságaink aktív, piaci bővüléssel járó működése esetén számíthatunk. Adópolitika Az önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, adónemek bevezetésére, a helyi adópolitika kialakítására. Az Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi adófajták, mint fakultatív adónemek közül az építményadót, az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót vezette be. Ezen adónemek bevezetésére a helyi adókról szóló évi C. törvény és Siófok Város Önkormányzatának többször módosított 45/2007. (XII.14.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről adott felhatalmazást. Kötelezően bevezetett központi adónem a gépjárműadó, valamint a települési önkormányzat szedi be a termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóját és a talajterhelési díjat. A fakultatív adónemek közül a telekadó valamint a magánszemélyek kommunális adója nem került bevezetésre. A legjelentősebb bevételi forrás ezen adónemek közül természetesen az iparűzési adó, mely az összes adóbevétel 55%-át teszi ki. Szintén kiemelendő még az építményadó, mely 29%-kal részesedik a bevételből. Az elmúlt évek adóbevétel növekedését jelentősebb adómérték emelés nélkül tudtuk elérni. KÖLTSÉGVETÉS ELEMZÉSE-BEMUTATÁSA A költségvetés bevételi szerkezete az előző négy év beszámolói alapján Bevétel megnevezése Bevételi cél szerinti típusa Aránya a működési bevételen belül Aránya az összes bevételen belül Intézményi bevételek működési 50,14% 35,56% Intézményi bevételek támogatás nélkül működési 26,97% 19,13% Bírság és igazgatási díj működési 0,12% 0,09% Szolgáltatások ellenértéke működési 0,94% 0,67% Bérleti díj és lízing díj bevételek működési 1,32% 0,94% Kamatbevételek működési 0,19% 0,14% Általános forgalmi adó működési 1,15% 0,82% Helyi adók működési 20,24% 14,36% Átengedett bevételek működési 1,72% 1,22% Állami támogatás működési 16,72% 11,86% Támogatásértékű bevételek működési 5,03% 3,57% Pénzmaradvány (CKÖ-val együtt) működési 2,44% 1,73% 12

13 Bevétel megnevezése Bevételi cél szerinti típusa Aránya a felhalmozási bevételen belül Aránya az összes bevételen belül Intézményi bevételek felhalmozási 0,21% 0,06% Üzemeltetésből származó bevétel felhalmozási 5,84% 1,70% Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése felhalmozási 0,48% 0,14% Értékesítés felhalmozási 11,72% 3,41% Osztalék- és hozambevétel felhalmozási 0,55% 0,16% Kamatbevételek felhalmozási 0,27% 0,08% Általános forgalmi adó felhalmozási 10,10% 2,93% Állami támogatás felhalmozási 0,62% 0,18% Támogatásértékű bevételek felhalmozási 45,53% 13,24% Pénzmaradvány felhalmozási 3,96% 1,15% Hitel felhalmozási 7,59% 2,21% Kötvény felhalmozási 13,14% 3,82% A működési bevételek 70,93%-át, a fejlesztési bevételek pedig 29,07%-át tették ki az összbevételnek. Működési bevételek-működési kiadások viszonya A bevételek és kiadások egyensúlyba hozása az önkormányzattól nagyon komoly munkát igényel. Az egyensúly megteremthető a kiadások visszafogásával, a feladatok racionálisabb szervezésével, illetőleg a bevételi források növelésével. A évi működési célú bevételek változását a következő táblázat szemlélteti: adatok eft-ban Bevétel megnevezése előző 4 év összege előző 4 év átlaga 2011 terv változás mértéke Intézményi bevételek működési ,62% Intézményi bevételek támogatás nélkül ,84% Bírság és igazgatási díj ,29% Szolgáltatások ellenértéke ,65% Bérleti díj és lízing díj bevételek ,79% Kamatbevételek működési ,95% Általános forgalmi adó működési ,59% Helyi adók ,23% Átengedett bevételek ,32% Állami támogatás működési ,10% Támogatásértékű bevételek működési ,82% Pénzmaradvány (CKÖ-vel együtt) működési

14 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az átengedett bevételeken kívül az összes működési célú bevétel csökkent, miközben a működési célú kiadások közel 50%-át képviselő dologi és egyéb folyó kiadások egy jelentős része a folyamatos áremelkedések következtében egyre növekszik. A évre betervezett millió Ft működési célú bevétellel szemben millió Ft működési célú kiadás merül fel, mely alapján 207 millió Ft bevételi hiány rontja a költségvetési mérleget. Az összes működési célú bevétel több, mint 50%-át kitevő intézményi bevételek 11,62%-os csökkenése, a több, mint 20%-ot kitevő helyi adók 4,23%-os csökkenése és a több, mint 20%- ot kitevő állami támogatások 15,10%-os csökkenése jelentősen rontja a költségvetési egyensúly helyzetét. Az egyensúly romlásának okai: Fejlesztési hitelállományunk: - Jelentős gazdálkodó szervezetek (elsősorban törvényi mentesség folytán) csökkentik az iparűzési adó befizetését - A megyei önkormányzat nem finanszírozza a művészeti oktatást - A költségeink minimum az inflációval nőnek - Adóemeléstől elzárkózott a képviselőtestület - Az idegenforgalmi adó és a hozzá járuló állami támogatás csökkent - A jelenlegi finanszírozási rendszer mellett egyre több terhet ró az önkormányzatra az intézmények finanszírozása Siófok Város Önkormányzata hitel törlesztése ezer Ft-ban H i t e l e k: Megnevezés Állomány törlesztések.december Utána CIB Kiliti szennyvízre CIB Útépítésre ERSTE Útépítésre VOLKSBANK ERSTE Infrastuktúra fejl Viziközmütől átvállalt H i t e l e k összesen: K a m a t o k : - CIB szvízre CIB útépítésre ERSTE útépítésre VOLKSBANK ERSTE infrastrukt Viziközműtől átvállalt K a m a t o k összesen: Kötvény "Siófok Jövőjéért" I Kötvény "Siófok Jövőjéért"II Kötvény összesen: Kötvény kamatok Kötvény I Kötvény II Kötvény kamatok összesen: Évi adósságszolgálat összesen:

15 A hitelfelvétel lehetősége és kihasználása az önkormányzatok részére az utóbbi időben Magyarországon az egyik legvitatottabb téma. Az egyes önkormányzatok hitelfelvételei között mindenképpen különbséget kell tenni aszerint, hogy működésre, vagy fejlesztésre vettek-vesznek fel hitelt. Siófok fejlődése érdekében a képviselőtestület 181/2008 (XII.18) számú képviselőtestületi határozatával elfogadta a 3 milliárd Ft értékű december 31-i lejáratú kötvény kibocsátását. A kötvény kibocsátás ütemezését.2 lépcsőben irányoztuk elő. az első lépcsőben Siófok Jövőjéért 677 millió forint névértéken tavaszán került kibocsátásra. a második ütemben a városban megvalósuló beruházások fizetési ütemének megfelelően második felében került kibocsátásra Siófok jövőjéért 2 néven, millió Ft névértéken. Fontos megjegyeznünk, hogy minden korábbi lejárt hitelt visszafizettünk, Siófok Város Önkormányzata pillanatig sem került olyan helyzetbe, hogy működését, vagy beruházásait ne tudta volna finanszírozni. Működési hitelt a város nem vett fel, mindennemű külső pénzforrás bevonása a fejlesztést célozta meg. Természetesen az év közbeni likviditási problémákat a képviselőtestület által jóváhagyott likvid hitel igénybevételével oldottuk meg, ám ezen hiteleket is mindig határidőben visszafizettük. Az elmúlt négy évben Siófok Város Önkormányzatának vagyona jelentősen növekedett. Az önkormányzat és évi mérlegét összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a mérleg eszköz oldala úgy növekedett 27,57%-os mértékben (16 milliárd Ft-tal) hogy forrás oldalon ebből a növekedésből 18,53% (több, mint 10 milliárd Ft) a saját tőke növekedése volt. A város hosszútávú fejlődése érdekében szükséges fejlesztésekkel elért vagyonnövekedéssel 4,6 milliárd Ft hitelállomány áll szemben, melynek visszafizetése két forrásból is lehetséges: egyrészt és főként a fejlesztések közvetett hasznából képződő pótlólagos bevételekből, valamint a jelentős és részben likvid vagyonelemek értékesítéséből. II. GAZDASÁGI ALAPOK, LEHETŐSÉGEK A 207 millió Ft-os működési hiány és a fennálló hitelállomány arra ösztönöz bennünket, hogy szerkezeti átalakításokat hajtsunk végre. Szerkezeti átalakításainknak érinteniük kell a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket, önkormányzati cégeket, a bevételeket és a kiadásokat, a fejlesztéseket és a folyamatos, napi működést. Realista célokat kell kitűznünk és alkalmazkodnunk kell az országos és helyi körülményekhez. A változásokra változtatásokkal kell felelnünk. A Gazdasági program legfontosabb eleme, a gazdasági alapok számbavétele. Gazdasági programunk elkészítésével és következetes végrehajtásával két célt kívánunk elérni: egyrészt a működés biztonságos finanszírozását, másrészt a fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök előteremtését. A működés biztonságát elsősorban a kiadások csökkentésével kell elérnünk. 15

16 A hosszú távú egyensúly megőrzése érdekében a következő intézkedéseket szükséges megtennünk: Személyi jellegű intézkedések: A dolgozói létszámokat a feladatellátás minimumában kell meghatározni. A SIOK jelenlegi intézményét át kell szervezni. A tagintézmények és ezzel együtt a vezetői státuszok számát csökkenteni kell. A Városi Kincstár önálló intézményét meg kell szűntetni, a feladatellátást a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül kell megoldani. A SIOK és a többi intézmény vezetői struktúráját egyszerűsíteni kell. az adósságállomány a gazdasági társaságok esetén nem növekedhet, az adósságállomány csökkentését a javadalmazásnál figyelembe kell venni, mint tényezőt. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokat egy holdingba kell szervezni. A Balaton és Sió Nonprofit Kft-t valamely, szintén 100% tulajdoni gazdasági társaságba történő beolvasztásal meg kell szűntetni. Dologi jellegű intézkedések: A Polgármesteri Hivatalban, az intézményeknél és a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságoknál egyaránt törekedni kell a központosított beszerzésekre. A Polgármesteri Hivatal egyéb szerződéseit felül kell vizsgálni. A városüzemeltetés megrendeléseit költséghatékonysági szempontból át kell tekinteni. Az önkormányzat által működtetett épületek állományát szükségességi szempontból felül kell vizsgálni. A közterületek tulajdonosi jogait, az útfelbontások ellenértékét következetesen be kell hajtani. Energiaracionalizálással kapcsolatos beruházások előtérbe helyezése, a földgázról más, olcsóbb, helyben előállítható megújuló energiaforrásokra történő áttérés gyorsítása. Bevételek növelésének eszközei: 1. EU-s támogatások maximális kihasználása. 2. Az Önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével hitelfelvétel, illetve egyéb kötelezettségvállalással megvalósuló forrásszerzés 3. Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek kihasználása 4. Adóbevételek növelése, kintlévőségek következetes behajtása, az önkormányzati ciklus alatt a tételes adók legfeljebb az infláció mértékével növekedhetnek 5. Vagyongazdálkodás folyamatos, piaci viszonyokat elemző kezelésével a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek optimalizálása A 2014-ig terjedő ciklusban a működési bevételek és kiadások közötti egyensúlyt fenn kell tartani. 16

17 Jövőkép Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami forrásból származó bevételek egyre csökkennek. A következő években sem számolhatunk az állami normatív támogatásból és az átengedett bevételekből származó költségvetési bevétel növekedésével, kedvező esetben ez a jelenlegi szinten stabilizálódik, és nem csökken tovább. A központi szabályozásban olyan irányú elmozdulás várható, amely a központi források lehívhatóságát hatékonysági feltételekhez kötik, vonatkozik ez a működési és fejlesztési forrásokra egyaránt. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor törekednünk kell arra, hogy a hatékonysági elvárásoknak maximálisan meg tudjunk felelni. A központi költségvetési források csökkenéséből következik, hogy az önkormányzat saját bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevétel, felértékelődnek. A helyi adóbevételek növekedésének feltétele a következetes adóbehajtási és adó ellenőrzési tevékenység, és ennek következtében az adómorál javulása. A válságos időkben minden közösségnek kiutat kell keresnie. A kilábalás egyik fontos eszköze, a fokozott beruházási tevékenység, a város versenyképességének növelése. Az intenzív beruházási tevékenység növeli a gazdaságot, újabb bevételeket indukál, amelyek forrásai tudnak lenni a visszafizetésnek, valamint új beruházások forrásalapját is képesek megteremteni. III. SIÓFOK VÁROS ÁTÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA Egy önkormányzat nem egyszerűen gazdálkodik, hanem irányt mutat, azon közösségnek, amelyet képvisel, és a kitűzött célok elérése érdekében mozgósítja a város polgárait, és azok szervezeteit. Partnereket keres, akikkel közös érdekek mentén együtt tud működni a város érdekében. Siófok város történelmi sajátossága, hogy élen tudott járni a Balaton vidékének megújításában. Ma ugyanez a feladat. Támaszkodnunk kell és tisztelnünk az elődök munkáját, meg fogunk őrizni mindent, ami értékes, de munkánkat a változó körülményekhez kell igazítanunk. Egy vonzó, izgalmas a jelen helyett a jövőhöz igazodó települést kell kialakítanunk. Ezen célkitűzéshez igazítjuk a város elkövetkező időszakának kiemelkedően jelentős projektjeit, beruházásait, változtatási irányait. 1./ A városközpont átépítése. Részben magánberuházásban, de jelentős önkormányzati szerepvállalással folyik a belváros 21. századi képének és funkciójának kialakítása. Az önkormányzati fejlesztések forrása a kötvénykibocsátással és pályázati források elnyerésével biztosított. 17

18 2./ Az egészségügyi ellátás bővítése, korszerűsítése A városi kórház sürgősségi osztályának kialakítására, az infrastruktúra átalakítására, továbbá energia racionalizálására elnyert pályázatok megvalósítása folyamatban van. Az első két pályázat önrészét az önkormányzat a kibocsátott kötvények révén finanszírozza, míg az energiaracionalizálás önrésze az intézmény saját költségvetését terheli. 3./ Bölcsőde férőhelyeinek bővítése. Elnyert pályázat mellé jelentős önerőt biztosít az önkormányzat annak érdekében, hogy a gyermeket vállaló anyák gondjaiban részt vállaljon az önkormányzat. Az építkezés a tervezett ütemben halad, a kötvénykibocsátással a szükséges önerőt biztosítottuk. 4./ Energia racionalizálás a város működési költségeinek csökkentése és a környezet védelmének érdekében. A közvilágítás korszerűsítésére elnyert pályázattal rendelkezünk. Több beadott pályázat elbírálására várunk és több előkészítés alatt áll. A lakosság terheinek csökkentése érdekében biztosítottuk a panel program önrészét a költségvetésünkben. Célunk, hogy a város működésének minden részében növeljük a helyben előállított megújuló és olcsóbb energiafajták részesedését. 5./ Kikötő környéke Városunk frekventált területe a Hajóállomás és környéke. Elhelyezkedése és településszerkezeti szerepe alapján ez a város egyik kapuja, itt fogadja a város hajóval érkező vendégeit. A Balatoni Hajózási Zrt. egyik kiemelt fejlesztéseként bővíti a vitorláskikötőt. Ennek a beruházásnak nagyon fontos szerepe van a vitorlás turizmus fejlesztésében. Az önkormányzat a hajózással egyetértésben kidolgozott egy fejlesztési programot, melynek forrásai még nem biztosítottak. A hajózás saját forrásain kívül pályázati pénzek, illetve a társaságnak előírt kötelező tőkeemelés lehet a fejlesztés forrása. 6./ Déli tehermentesítő út Az M7-es autópálya díjasítása miatt megnövekedett járműforgalom megjelenése szükségessé tette az M7-es autópályával párhuzamos, új tehermentesítő út nyomvonalának kijelölését. A tervezett nyomvonal a siófoki Somlay Artúr utca és a Szekrényessy Kálmán utca között az M7-es autópályával párhuzamosan, annak É-i oldalán és a közvetlen közelében halad. Az engedélyezési terv elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk a híd és a rávezető út vonatkozásában is. Az építkezéshez szükséges ingatlanok kisajátítása megtörtént. A tehermentesítő úthoz csatlakozó, a Sió csatornán létesítendő új közúti híd megépítéséhez szükséges pályázat előkészítése folyamatban van. 7./ Közösségi terek, sportpályák létesítése A család és a tágabb értelemben vett közösség mindig a társadalom pillérei, ezért minden önkormányzatnak fontos a közösséget erősítő intézmények létrehozása, bővítése, az aktuális társadalmi igényeknek megfelelő átalakítása. Annak érdekében, hogy a közösség a 18

19 szabadidejét hasznosan tölthesse el, színes, érdekes programokon vehessen részt, a város megtarthassa lakosságát, elősegítse az összetartozás érzését és az egymással szembeni tolerancia kialakulását és nem utolsó sorban színesítse az idegenforgalom kiszolgálásához kapcsolódó szolgáltató jellegét, színvonalas közösségi terekre van szüksége. A kézilabda és a futball klub részére biztosítottuk a sporthoz szükséges helyszínt. Hamarosan megtelhet funkcióval az új könyvtárépület. Az átalakítás alatt álló Víztorony különleges találkozók helyszíne lehet. Pályázatot készítünk elő a néptánc oktatás és az iskolai sportolás feltételeinek biztosítására a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában. 8./ A fürdőkultúra fejlesztése -.Nagystrand Elnyert pályázat keretében a Siófoki Nagystrand teljes területének környezetrendezése, közműrendszere, térvilágításának kiépítése, valamint az idegenforgalmi vonzerő növelése céljából játszóterek, sportpályák építése valósul meg a 2011-es nyári idegenforgalmi szezonra. A Balaton-parti Kft. stratégiai partnere, a Coca-Cola Magyarország Kft. egy programjaiban, és külső megjelenésében is megújuló, újabb szórakozási programokat, zenei és vizuális élményeket nyújtó koncepciót kíván megvalósítani a Nagystrandon. 9./ Hulladékkezelési program továbbfejlesztése MBH, Erőmű Mechanikai és biológiai hulladékválogató rendszer kivitelezése keretében Európa egyik legkorszerűbb hulladékválogatója lesz a nemrég átadott somi nagytérségi lerakó. A támogatási szerződés aláírásra került, az önrész rendelkezésre áll a korábban elnyert uniós támogatások használati díjából. Tárgyalásokat folytatunk a kinyert égethető anyagok energetikai felhasználása érdekében, melynek megvalósítása jelentős önkormányzati összeget várhatóan nem igényel. 10./ Infokummunikáció lehetőségeinek kiterjesztése Az informatika adta lehetőségeket ki kell használni annak érdekében, hogy a különböző szintű döntésekhez, ügyintézési feladatokhoz naprakész információ álljon rendelkezésre. Ezen kívül olyan elektronikus csatornát kell létrehozni az önkormányzat, a siófoki polgárság, valamint a különböző szervezetek között, hogy ezzel a kapcsolattal a modern, ügyfélcentrikus ügyintézés megteremtését tudjuk megvalósítani és ezt minél szélesebb körben képesek legyünk alkalmazni és hasznosítani. A helyfüggetlen szélessávú kommunikáció megteremtésének biztosítására célszerű növelni a WiFi-k számát mind a közterületeken, mind pedig a közintézményekben. Jövőbeli, tervezett fejlesztéseinket nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló pénzforrások megléte. 19

20 Tisztelt Képviselőtestület! A város gazdasági partnereivel együttműködve közös célunk, hogy olyan új munkahelyeket létesítsünk, amelyek meghaladják a városba beköltözők számát. Strukturális alapok munkahelyteremtő gazdaságfejlesztési programjainak kihasználása önkormányzati társaságaink, valamint a többi helyi vállalkozó által. Szükség van olyan munkahelyek bővítésére is, amelyeknél nem egyértelmű feltétel a magas képzettség. Keressük és feltárjuk mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a szegénység visszaszorítható, illetve elhárítjuk mindazokat az akadályokat, amelyek sokak előtt még ma is útját állják a munkából való boldogulásnak. Támogatjuk az átmeneti munkalehetőséget biztosító közmunkaprogramokban való részvételt. Aktívan közre kívánunk működni az ilyen célú programok szervezésében úgy, hogy ezen források felhasználása mögött olyan értékteremtő munka legyen, amely mind annak aki részt vesz a feladatban, mind pedig az önkormányzatnak hasznot hozzon. A munkaerőpiac rugalmatlansága miatt, elő kívánjuk segíteni a családi gazdaságok kialakítását. A munkahelyteremtésen belül növelni kívánjuk a termelő és értékteremtő munkahelyek arányát. A közszféra dolgozóinak hatékonyabb munkavégzését kívánjuk elérni strukturális átalakítások révén. Siófok városa vállalja és teljesíti a munkahelyteremtés elérése érdekében rá háruló feladatokat. A kezükben tartott programnak a célkitűzések maghatározásán túl egy nem titkolt további célja is van. Hívó üzenetet is hordoz Önökhöz, és minden tisztességes siófoki polgárhoz, aki városa, közössége érdekében tenni, dolgozni szeretne. Együttműködésre hívja továbbá a magyar közélet és gazdaság minden szereplőjét, aki fontosnak tartja az ország fejlődését és egy élni és alkotni akaró közösség erőfeszítéseit támogatni szeretné. Siófok városának fejlesztése az elkövetkező időszakban komoly kihívás, amelynek eleget tenni csak együtt tudunk. Hiszem, hogy tenni akarásunk átsegít bennünket az elénk kerülő akadályokon és négy év eltelte után Siófok polgárai büszkék lesznek közös eredményeinkre ország-világ előtt. Az elkövetkező nehéz időszakra kérem mindannyiuk segítségét, munkájukhoz Isten áldását! Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete a évekre vonatkozó középtávú programot elfogadja. Siófok, április 11. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: októbere Dr. Balázs Árpád polgármester 20

Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. március 6. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai Az önkormányzatok vagyona 1. Alaptörvényi szabályozás A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja. Alapvető hatásköri szabályok

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben