Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló MOSZinfo 4 Beszámoló Eredményesen zárult a Gyógyszertár-mûködtetés Dr. Mikola Bálint 6 Tanulmány Hogyan tekintsünk az étrend-kiegészítôkre? Prof. Dr. Paál Tamás 18 A vásárló szemével Dr. Horváth Csaba 19 Túlélni a válságot- Innováció és partnerség Dr. Lengyel Gábor 20 Gondolkodó Állok a tára mellett Dr. Sánta Zsuzsa 23 Tájékoztató A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság munkájáról MOSZinfo 24 A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság I. félévi továbbképzéseirôl MOSZinfo 24 A kozmetikus tanácsolja Ha közeleg a bikiniszezon Barabás Éva 25 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 26 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 1

2 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Simon Kis Gábor 70 éves Közgyûlést tartott a MOSZ Bensőséges eseménynek is otthont adott a Magán gyógy - szerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár-mûködtetés 2010 konferenciája idén Siófokon. A Hotel Azúr különtermében tartott családias ünnepségen köszöntötték tanítványai, közvetlen barátai Dr. Simon Kis Gábort 70 éves születésnapján. Ahogyan azt néha a filmekben is láthatjuk, a konzultációs különterembe, tanácskozásra elsőként érkező ünnepelt felkapcsolván a világítást szem betalálkozik az őt köszöntő kis csapattal. Az elmúlt közel két évtizedben az ünnepelt sorsa masszívan összefonódott a magángyógyszerészettel, így a MOSZ-szal is. Ez azért különleges tény, mivel kalandos szakmai élet út - jában lassan ez a leghosszabb időszak. Reméljük azért, mert közöttünk jól érzi magát. Az 1963-ban megszerzett gyógyszerészi diploma után Borsod megyében közforgalmú gyógyszertárban beosztott gyógyszerészként dolgozott, majd a budapesti Szent Rókus Kórház gyógyszerésze lett, ahonnan a ONPI elődjének intézetvezető főgyógyszerész helyettesi pozíciójába avanzsált. Hívták az államigazgatásba, aminek következtében főosztályvezető helyettesként közel két évtizedet dolgozott az Egészségügyi Minisztériumban, majd további évtizedes gyakorlatra tett szert az ORKI főigazgatói székében. Köz - ben a HIETE, majd a Semmelweis Egyetem docenseként az oktatásban is részt vállalt ben közgazdasági diplo mát szerzett, ahol azonnal le is doktorált, majd alapszakmájához való hûségét bizonyítva 1979-ben a Gyógyszerészeti Tudo - mányok kandidátusa címet nyerte el. Így jutott el (nem kis szerénytelenséggel) a szakma csúcsára, a magángyógyszerészethez ban nyitotta meg a jogelőd nélküli Simon Patikát Budapesten, ahol ma is dolgozik. Bátran kijelent - het jük, hogy ahonnan indult, oda érkezett. A tára mellé. Gazdag szakmai tapasztalatokkal került hozzánk, s ezeket önzetlenül meg is osztotta velünk. Nagyot nyert személyé - vel a MOSZ tagsága. Az egészségügyi menedzserképzés hazai megalapítójaként éppen 20 éve oktat elsősorban orvosokat, mint a MKKE/BKE/BCE KTI szakbizottsági elnöke. Ha szerénytelen lennék, azt is mondhatnám, hogy ezen az ágon lett belőle ismét tára melletti gyógyszerész. Ugyanis 1992-ben kerestem meg Simon Kis tanár urat azzal, hogy szeretnénk a gyógyszerészeket is bevonni a me - nedzseroktatásba. Azonnal segített ben már több, mint 20 tára melletti gyógyszerész kapott EMKA gyógyszerügyi menedzser oklevelet, majd azóta kijárva a négy féléves stúdiumot több, mint félszázan kaptunk közgazdasági egyetemi másoddiplomát. Így kezdődött, aztán Ő is közénk állt. Ma meghatározó egyénisége a hazai gyógyszerészetnek, több, mint évtizede folyamatosan tagja a MOSZ vezető testületeinek. Számos szakmai elismerés birtokosa. A legmagasabb állami kitüntetése a Batthyány-Strattmann László díj, a legmagasabb civil szakmai elismerése a MOSZ Gyógyszerészetért életmûdíja. Sokan vagyunk büszkék arra, hogy együtt dolgozhatunk, élvezzük a barátságát. Kedves Gábor! Kiegyensúlyozott és tartalmas életet kívánunk neked a továbbiakban is, ne veszíts a lendületből, számítunk Rád. Isten éltessen sokáig! a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége nevében Dr. Mikola Bálint A Magángyógyszerészek Országos Szö - vetsége beszámoló közgyûlését Dr. Csejtei Marianna fôtitkár nyitotta meg. Bejelentette a fórum szavazóképességét és elfogadtat - ta a meghirdetett napirendet. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke beszámolóját a Gyógyszertár-mûködtetés 2010 konferencia rövid értékelésével kezdte. Valamennyi kollegának megköszönte a részvételt és az aktivitást. A rendezvényen 382 gyógyszerész regisztráltatta magát, az összes résztvevôk száma meghaladta a nyolcszázat. Nem is a meglepôen magas szám a figye - lemreméltó, hanem a programokon való részvétel és az aktivitás fejtette ki az el - nök. Jóllehet a meghirdetett kötelezô szintentartó továbbképzés is sokakat vonzott, de tény, hogy a gyógyszerpiaci, a közgazdasági, a szakmapolitikai fórumok is teltházasak voltak. Szinte hihetetlen a vasárnap délelôtti programon tapasztalt érdeklôdés. Jóllehet a profi elôadók tolmácsolásában elhangzott farmakovigilancia, az idôskori gyógyszeralkalmazás és a gyógyszerhamisítás ugyanúgy favorit témák, mint a gyógyszerészi gondozás. Minden elôadást igen élénk discussio követett. Tekintettel arra, hogy az elnöki beszámolót mindenki írásban is elolvashatja, az elnök szabadon kifejtett gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Részletesen ismertette azokat az erôfeszítéseket, amelyeket a Szövetség képviselôi tettek az elmúlt évben a gyógyszerellátásban fellelhetô kedvezôtlen változá - sok mérséklésére, befolyásolására. Vannak ugyan mákszemnyi sikerek, hiszen például a maximált ár megszûnt, s ez egyben a fo - gyasztóvédelmi ellenôrzéseket is nagyrészt kikapcsolja, de a lényegi kérdésben, a augusztus 20-án a MOSZ által kezdeményezett moratórium ügyében nem történt elôrelépés. A konferencián szinte minde - gyik gyógyszerpiaci szereplô keserûen említette fel az elmúlt 3 év tanulságait. Úgy tûnik a gyáriparnak sikerült azt elérni, hogy a büdzsé támogatására befizetett összeg 20%-át (2009), majd idén 100%-át visszakapja a K+F tevékenységre. A gyógyszernagykereskedelem szenved a megnövekedett logisztikai kiadásoktól és a rendkívül magas kintlévôségektôl. A gyógyszertárak pedig ugyancsak teljesítôképességük hatá - rán, a kistérségekben pedig megszûnôben vannak. Botz Lajos professzort idézte, hogy sorban törnek be az ablakok, lazul a fegyelem, csökken a biztonság, s már megjelentek az elsô graffitik is a falon. Összességében megállapította, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátás az összeomlás hatá - rán van. Beszámolt arról, hogy mindezt részleteiben tudomására hozta a választá - sokat követôen potenciálisan kormányzatra kerülô parlamenti párt szakpolitikusainak és vezetôinek, akik elôtt nem ismeretlen a je - lenség. Csokorba szedtük azokat az elkerülhetetlenül szükséges változtatásokat, amelyek politikai döntést igényelnek, nem terhelik a költségvetést és hosszabb távon adnak esélyt az újraépítkezésre fejtette ki az elnök. Mindezek mellet a Szövetség programját is át kell gondolni és új súlypontokat kijelölni, amelyeket részletesen ismertetett beszámolójában. Mondanivalója végén kü - lön kitért a meghatározó gyógyszerészi reprezentációk tevékenysége harmonizációja érdekében elvégzendô sürgetô feladatokra is. Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla a MOSZ alelnöke kiegészítésében a megyei szervezetek által kezdeményezett rendezvényekrôl és a szervezeti életrôl beszélt. Hang - súlyozta a tagság aktivitásának fontosságát. Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke a továbbképzésekkel, gondozással kapcsolatosan számolt be az aktualitásokról, de szó esett a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos együttmûködésekrôl és az Europharm Forum jelenlegi helyzetérôl is. A fôtitkári be - számolóban Dr. Csejtei Mariann tájékoztat - ta a közgyûlést az irodavásárlás eredményeirôl, továbbá a 2009-es év költségvetési beszámolóját is megosztotta a MOSZ ta - gokkal a kiadások és bevételek részletes ismertetésének keretében. Dr. Szalai Margit a Felügyelô Bizottság munkájáról számolt be, amit a tagság tudomásul vett. A közgyûlés a beszámolókat elfogadta, és a továbblépés tekintetében határozatot hozott. MOSZinfo 2 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 3

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Elnöki beszámoló Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális a 2010 márciusi közgyûlésre Az 1991-ben alakult Magángyógyszerészek Országos Szövetsége folyamatosan növekvô, mára közel ezer, kizárólag a lakossági gyógyszerellátásban dolgozó, nemzeti tulajdonosi gyógyszerészi körbe tartozó tagjával a szakmai reprezentáció meghatározó civil szervezôdése. A MOSZ tagsága és vezetése a patikájában aktívan dolgozó kollegákból áll, így a gyógyszerellátás valamennyi rezdülését, problémáját a saját praxisából is ismeri. Ez hihetetlenül nagy, összetett és hiteles erôforrás. Minden tisztségviselônk önkéntesen, saját munkaeszközeinek felhasználásával, térítés és tiszteletdíj nélkül végzi közösségi feladatát. A beszámolási idôszak legfontosabb célkitûzése a tavalyi évhez hasonlóan, a fennmaradás volt. Mindez a kormányzat által folyamatosan erôltetett liberalizációs környezetben történt, amely végül a teljes gyógyszerbiztonsági rendszert fellazította, s ezzel együtt komoly mo - rális válságot okozott. Beigazolódott a évi beszámo - lómban foglalt állítás. Akkor azt fejtegettem, hogy Magyarország tízmilliós lakosságának kiegyensúlyozott és biztonságos ellátásához a jelenlegi morbiditási tényezôk, gyógyszerkincs és források mellett elegendô kétezer gyógyszertár. Tulajdonképpen ma sincsen több. Hiába létesült mintegy félszáz új patika, ugyanannyi ment tönkre. Egyértelmûen kedvezôtlen viszont az ellátási struktúra átalakulása. A piaci szervezôdés, a túlhajszolt, kizárólag merkantil érdekeket szolgáló kereskedelmi irányultság erôltetése a kistérségek ellátatlanságához vezetett. Ott vált elsôsorban fizetésképtelenné és van megszûnôben ugyanannyi gyógyszertár, mint ahány 2006 óta létrejött. Hamis tehát a hozzáférés esélyének növelésére utaló, mai nap is tetten érhetô kormányzati sikerjelentés. A kistérségek állampolgárai egyébként sem élvezik a metróépítés, a kombino villamos, a dunai hajózás, a Margit híd rekonstrukciója, a fô- és nagyvárosi közmû-, infrastruktúra- és kulturális fejlesztések eredményeit. Most az egészségügyi ellátás és az oktatás lebontását is meg kellet érniük. Ráadásul ez nem spontán, vagy a pénzügy/gazdasági válsággal összefüggô folyamat, hanem a kormányzat által vezényelt, tudatos intézkedéssorozat eredménye. Jelentôsen növekedett tehát a vidéki lakosság kiszolgáltatottsága. Európa már észbekapott, hogy nem helyes az irány. A Luxemburgi Bíróság tavaszi ítélete egyértelmû, s ma már a teljes felsôoktatást átszervezô bolognai folyamat kritikája és annak oktatási szerkezetet érintô hatásai is napirenden vannak. A közelmúltban tehát a társadalom hosszú távú érdekeit tartósan veszélyeztetô folyamatok során az egészségügy és oktatás szenvedte el a legnagyobb forráskivonást és regressziót. Az elmúlt évben a fogyasztói áron számolt hazai gyógyszerforgalom meghaladta az 574 milliárd forintot. Ezt 106 milliárddal növelte a termelôi áron számított kórházi gyógyszerfogyasztás. A forráskivonással is összefüggésben az egy dobozra jutó, átlagosan 6 eurós TB támogatás alig negyede a 2004-ben csatlakozott uniós országok belépés elôtti átlagának, amely már nyolc éve meghaladta a 25 eurót. Miközben a hivatalos kormányzati kommunikáció fennen hirdeti a lakossági terhek csökkenését, ma már a teljes gyógyszerforgalom 40 százalékának a költségét a társadalom állja, 60 százalék az állami hozzájárulás. A biztosítói látótérbôl való kiszervezés okán is jelentôsen változott a vény nélkül kapható medicinák forgalma, ami jelenleg közel 16%. A nemzetközi tendenciákat és elemzéseket (PHC) nézve feltételezhetô a forgalom - növekedés. Ez a népesség életkorával járó krónikus betegségek számának növekedésével, az orvosdiagnosztika fejlôdésével, az újonnan piacra kerülô és drága innovatív készítményekkel, az új terápiás alkalmazású gyógyszerek használatával és a tömeges szûrôvizsgálatokkal feltárt betegségek kezelésbe vételével hozható összefüggésbe. A világ gyógyszerfogyasztását a évre 825 milliárd dollárra prognosztizálják, 2012-re 970, 2020-ra pedig várhatóan 1300 milliárd lesz. Korábban kifejtett véleményemmel egybehangzóan várhatóan meglesz tehát a fellendülés Magyar - országon is, csak elôbb újra fel kell osztani a piacot, ki kell cserélni a tulajdonosokat a gyógyszerellátásban. Mára a gyógyszer-nagykereskedelem is szenved az egyre gyakrabban fizetésképtelen ellátórendszer tartozásainak felhalmozódásaitól, s a dinamikusan növekvô gyógyszertárszámmal összefüggô logisztikai költségemelkedéstôl. Kintlévôségei megközelítik a 13 milliárd forintot. Feltehetôen ezzel is összefüggésbe hozhatóak a nagykereskedôk önálló gyógyszertárlánc alapítási törekvései. A nagy kereskedôk gyártói kapcsolatrendszerükben, a körülöttük szervezett patikaközösségek által garantált nagy tételû beszerzések révén érvényesíthetô kedvezményekkel jelentôsen tudtak javítani saját gazdasági kondícióikon, viszont ez a patikák számára nem hozta meg a korábban tervezett eredményt. Mára a 20 millió forint havi forgalom alatti gyógyszertárak a fennmaradás határára kerültek, 15 millió forint havi forgalom alatt számos helyen a tôkekivonás, a növekvô mûködési költségek és a korlátlan patikalétesítések általi kiszorítósdi áldozataivá válnak. A be - csült ágazati éves, mérleg szerinti veszteség megközelíti a 8 milliárd forintot. Nem kell már attól félnünk, hogy az APEH általánosan kiemelt jövedelmezô vállalkozásnak minôsítse, s így fokozottan ellenôrizze a gyógyszer-kiskereskedelmet. Mindezek közben a la - kosság egészségügyi- és gyógyszer kiadásai is az általános fo - gyasztói kosarat meghaladóan jelentôsen emelkedtek. Összességében a hivatalos kormányzati szakpolitikán, a Versenyhivatalon és a finanszírozón kívül senki sem elégedett a gyógyszerellátó rendszerrel, ami jelentôs és állandósuló feszültséget, indulatokat és kölcsönös bizalmatlanságot generál. Naponta rászoruló keresi fel a gyógyszertárakat, van tehát e tárgyban tapasztalatunk bôségesen. Kényszerûen vállalt kötelezettségünket teljesítve a beszámolási idôszakban is jelentôs energiákat kötött le a döntéshozatali mechanizmusok befolyásolása. Ma már evidenciaként kell hogy elfogadjuk, hogy magyarhonban az egészségügyi stratégiát a politika készíti, a szaktárca pedig végrehajtja. Ez egyben jelzi is az érdekérvényesítô tevékenység polarizációját, sokszínûségét. Az egy évvel ezelôtti Gyógyszertár-mûködtetés 2009 Szakmapolitikai Fóru mán a parlamenti pártok szakpolitikusaival együtt részleteiben tekintettük át a gyógyszer-gazdaságossági törvény kedvezôtlen hatásait. Számos pozícióban jutottunk konszenzusra. A május 19-i Európai Bírósági ítéletet követôen újra erôsítettünk, immár szélesebb, a politikait meghaladóan államigazgatási körben. Egyeztetéseinkben egészen odáig jutottunk, hogy az Országgyûlés nyári ülésének utolsó napjára a három meghatározó gyógyszerészi szervezet, normaszöveg szintû, közös törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a törvényhozásnak. Miután nem napirendezték elôterjesztésünket, szaktárca vezetôi támogatással erôsítve, egész nyáron informális kapcsolatok építésével készítettük elô az ôszi törvénymódosítás környezetét. A Kormány által benyújtott, a gyógyszer-gazdaságossági törvényt módosító javaslat mellett összesen 74 egyéni képviselôi indítvány tartalmazta a liberalizációs környezet kedvezôtlen hatásainak igazolását, a törvény módosításának halaszthatatlan teljesítését. Az októberi GYOK Szakmapolitikai Fórumán széles körben ismét áttekintettük, egyeztettük a lényegi kérdéseket a parlamenti pártok szakpolitikusaival. A decemberi döntést már ismerjük. Részeredmények azért vannak. Lényeges, a törvényben rögzített a gyógyszerkiadás során alkalmazott engedmények tilalma, a térítési díjtól való eltérés szankcionálása. Hosszú egyeztetések elôzték meg a rendszeridegen maximált ár megszüntetését, amely egyben kikapcsolta a Fogyasztóvédelmi Felügyelôség ez irányú ellenôrzéseit is. Egy évvel, 2011 január 1-re tolódott a teljes liberalizáció be - vezetése, amit megelôzôen októberben megfontol a döntéshozatal. A Szövetség szervezeti tevékenysége a beszámolási idôszakban harmonikusan mûködött. Az Országos Elnökség és a Választmány rendszeres összejövetelein módunk nyílt minden lényeges kérdésben kialakítani a közösségi álláspontokat. Szervezeti és továbbképzési programjaink a terveknek megfelelôen sikeresen zárultak. Nemzetközi fórumokon való szerepvállalásunk hatékony, megfontolt és takarékos. A számtalan hazai és nemzetközi visszajelzés abban erôsít, hogy sikeresen mûködtetjük a MOSZ honlapot és sokan tájékozódnak a legfontosabb szakmai, szakmapolitikai, gazdasági és szervezeti kérdésekben a Gyógyszertár hasábjain. A jövôre nézve pontosítani kell feladatainkat. Nem adom fel a reményt, hogy eljön az idô, amikor a meghatározó gyógyszerészi szervezetek meg tudnak állapodni az általuk képviselt kérdések érdemi felosztásában. Meggyôzôdésem, hogy ettôl jelentôs hatékonyságnövekedés várható az érdekérvényesítô tevékenységben. A MOSZ mint eddig is, Alapító Okirata és Missziós Nyilatkozata szerint fog dolgozni. Ezzel összefüggésben a gyógyszertárak mû - ködtetésével összefüggô szakmai-, jogi-, gazdasági- és gyógyszerpiaci, valamint szervezeti kérdésekre fókuszál. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tagságunk és a magyar gyógyszerészet a jövôben is nemzeti tulajdonú egészségügyi szolgáltató intézményben, a gyógyszerészek meghatározó tulajdonosi szerepvállalása mellett, az ellátó rendszer megbecsült tagjaként, a társadalom megelégedésétôl övezve eredményesen tudja teljesíteni hivatásából fakadó feladatait. Siófok, március 07. Dr. Mikola Bálint elnök 4 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár-mûködtetés 2010 konferencia programjairól A MOSZ márciusi konferenciája elsô munkanapján akkreditált, kötelezô szintentartó szakmai továbbképzésen vehettek részt a kollegák. 382 regisztrált résztvevô teljes figyelmét kötötte le a magas színvonalú, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) tárgykörben szervezett elôadássorozat, amelynek elôadói körét a DEOEC Gyógyszerésztudományi Kara és a MOSZ adta. Elsôként Dr. Szilasi Mária, a DEOEC Tüdôgyógyászati Kli nika igazgatója a CO PD megelôzhetô és kezelhetô be - teg ség címmel megtartott prezentációját hallhatták az érdeklôdôk. A krónikus obstruktív tüdôbetegség, a COPD a nemzetközi konszenzus ajánlása szerint (GOLD) olyan kórállapot, amelyet nem teljesen reverzibilis légúti áramlási korláto - zottság jellemez. A krónikus ob - struktív tüdômegbetegedések jellemzôi az áramláskorlátozottság, ami rendszerint progresszív és a tüdôk abnormális gyulladásos reakciójával kapcsolatos. Ezt az ártalmas részecskék vagy gázok tartós belégzése váltja ki. COPDre minden olyan betegnél gondolni kell, aki krónikusan köhög, köpetürítése, vagy terhelésre fellépô nehézlégzése van és/vagy anamnézisében a betegség kockázati tényezôinek (dohányzás, munkahelyi vagy környezeti levegôszennyezés stb.) tartós expozíciója szerepel. Jelentôs betegség, mert elôfordulása tömeges, prevalenciája meredeken emelkedik, a kórlefolyás progresszív, a pa - naszok egyre súlyosabbak, kezelése drága. A WHO felmérései szerint 1990-ben a COPD a 6. halálok volt, de 2020-ban a 3. halálok lehet. A tüdôgondozók nyilvántartásában sze replô COPD-s esetek száma 2008-ban: volt. Évente kb új beteget jelentenek be és ezek 1/3-a krónikus légzési elégtelenség tüneteit mutatja. Megjegyzendô, hogy csak a III-IV. súlyossági csoport szerepel a tüdôgondozói nyilvántartásban. A be - csült betegszám Magyarországon: kb fô, a felnôtt lakosság 5%-a, 3-3,5 millió dohányos 15%-a szenved a kórképben. A COPD-s betegek mintegy 80%-a dohányzik, vagy dohányzott, a dohányzók 15-20%-a pedig biztosan COPD-ben fog szenvedni fejtette ki a klinikus. A következôkben az emphysemás A típus és a bronchitises B típus jellemzôi és a COPD gyanúját keltô tünetek bemutatására került sor. A COPD természetes lefolyása és szisztémás következményei, a váz izom atrófia, a fizikai terhelhetôség és teljesítôképesség romlása, az egyes cardiovascularis megbetegedések, a testsúly vesztés/hízás, a depresszió/szorongás és az elhalálozás. A legjellemzôbb COPD komorbiditások a cardiovascularis megbetegedések, a II. típusú diabetes mellitus, a depresszió/szorongás. Ugyanúgy elô fordulnak a hematológiai eltérések, szekunder polycytaemia, hy - percoaguabilitás, anaemia, az endokrin eltérések, a vázizom vesz- Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló tés progresszív vázizom gyengeség mint a csökkenô csont ásványi anyag tartalom. A hatékony COPD kezelés céljaként a prog - resszió megelôzését jelölte meg Igazgató Asszony. Nevezetesen a tünetek csökkentése, megszüntetése, a terhelhetôség növelése, az életminôség javítása, a szövôdmények és exacerbációk megelôzése, a halálozás csökkentése a kitüntettet szempontok. A módszerek, kezelési lehetôségek tekintetében kiemelte a dohányzástól való leszoktatás, a pharmakoterápia, a helyes táplálkozás és a pulmonális rehabilitáció jelentôségét. Részleteiben bemutatta az oxigén terápia, a volumenredukciós mûtét és a tüdôtranszplantáció lehetôségeit. A stabil COPD gyógyszeres kezelése kapcsán kitért az anticholinerg szerek, a B-2 agonisták, a theophyllin, a mucolitiku - mok és a kortikoszteroidok alkalmazásának a lehetôségeire. A továbbiakban az UPLIFT vizsgálat ismertetésére került sor. Ez egy rendkívül igényes vizsgálat amely randomizált, kettôs-vak, placebo kontrollos, multinacionális, multicentrikus, párhuzamos csoportos módszer, amelynek célja a napi 18 μg tiotropiummal kezelt COPD-s betegek légzésfunkció romlása mértékének a meghatáro - zása. A Tiotropium szignifikánsan csökkentette a kardiális és a légúti súlyos nemkívánatos események teljes incidenciáját. Speci fi - kusan csökkentette a kongesztív szívelégtelenség, a myocardialis infarctus, a COPD exacerbáció, a dyspnoe és a légzési elégtelenség incidenciáját. Összefoglalásában Professzor Asszony leszö - gezte, hogy a krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) egy megelôzhetô és kezelhetô betegség állapot, melyet nem teljesen visszafordítható légúti áramlás korlátozottság jellemez. A légúti áramlás korlátozottság rendszerint progresszív, és a tüdônek káros részecskékre és gázokra adott abnormális gyulladásos reakciójával társul, amelyet elsôdlegesen a dohányzás okoz. Noha a COPD a tüdôt érinti, jelentôs szisztémás következményekkel is jár. Dr. Moldvay Judit, a Sem - melweis Egyetem Pulmo nológiai klinikája fôorvosa az inhalációs kezelés nehézséget taglaló elôadását Új korszak az inhalációs kezelésben: Respimat címmel tartotta. A Respimat Soft MistTM Inhaler (SMI) egy új, az inhalációs terápia innovációját képviselô hajtógázmentes inhalációs eszköz, amelyet a Boehringer Ingelheim fejlesztett ki. Az eszköz alsó tokjának 180 -os elfordításával a Respimat SMI finom, lassan mozgó felhôt képez ez a soft mist, azaz finoman porlasztott gyógyszerköd amely könnyen belélegezhetô, ezáltal javítja a gyógyszer bejuttatását a tüdôkbe. A do - bozban egy inhaláló eszköz és egy patron található, amelynek al kal - mazását és technikáját részleteiben mutatta be a klinikus. A rendszer hajtógázmentes, nem elektromos, nincs elem, egyszerûen ke - zelhetô. Szilárd, megbízható eszköz, amely mutatja a megmaradt dózisok számát és blokkolással segíti a korrekt dozírozást. Az egyedülálló Soft Mist technológia csökkenti a köd sebességét, a gyógyszerköd tovább kitart. A nagyobb finomrészecske-frakció, a nagyobb tüdôdepozíció egyaránt növeli a rendszer hatékonysá - gát. Ezzel együtt kisebb lerakódás az oropharynxban, Egy szerûsíti a belégzéssel való szinkronizáció nehézségét, nô a belé legezhetô részecskék mennyisége, valamint javul a hatóanyag cél ba érése, így csökkenthetô a gyógyszer névleges dózisa. A rendszer eredményességét 1990 COPD betegen, randomizált, kettôs-vak, álcázott adagolású, placebo-kontrollos, párhuzamos csoportos ikervizsgálatokkal, 1 éves vizsgálati idôtartam alatt igazolták. Ezt követôen az elsô dózisra adott válasz, majd a 48 hetes kezelés utáni válasz eredményességét, majd a beteg preferencia és elégedettség tapasztalatait értékelte az elôadó. Egyértelmû, hogy a végrehajtásra és az elégedettségre vonatkozó vizsgálatok összpontszámainak átlagos értékei szignifikánsan magasabbak voltak a Respimat SMI-nél, mint más rendszerek esetében. Dr. Gesztelyi Rudolf, a Debreceni Egyetem Gyógy szer - hatástani Tanszéke docense A COPD farmakoterápiáját mutatta be a hallgatóságnak. A tüdô és a légutak felépítésenek bemutatását követôen a mechanikus eredetû légzészavarokat ismertette a docens úr. Ezzel összefüggésben bemutatta az obstruktív (a légúti ellenállás növekedése), így a felsô légúti obstrukció (pl. idegentest, laryngitis subglottica), a bronchitis és bronchiolitis, az emphysema pulmonum, az asthma bronchiale, valamint a restriktív (nem obstruktív eredetû légzôfelület-csökkenés), azaz a tüdô egy részének elvesztése, az alveoláris infiltratio (oedema, pneumonia) és az atelectasia (hypoventilatio, compressio, kevés surfactant) eseteit. A COPD epidemiológiája bemutatása kapcsán kitért arra, hogy a fejlett országokban a felnôtt lakosság 4-7%-át érinti a betegség, és egyre rosszabbodik a tendencia. Ugyanitt 4-6. helyen álló haláloki tényezô és a férfiakat valamennyivel na gyobb mértékben sújtja a COPD. 6 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A COPD oki terápiája (megelôzés, kivédés) bemutatásában hangsúlyozta a dohányzás elhagyása (ill. el se kezdése), az irritáló gá - zok, gôzök kerülése, a por (ill. egyéb szemcsék) belégzése elleni védekezés és a vakcináció (influenza, pneumococcus) egyes lehetôségeit. A tüneti terápia ismertetésekor kitért a hörgôtágítás, a gyulladáscsökkentés, a nyákoldás, az antibiotikus terápia (szükség esetén hamar)és az oxigén alkalmazás módszereire. Ezekben a címzett esetekben a konkrét hatóanyagok és gyógyszerkészítmények al - kalmazásának bemutatásával igen jelentôsen javította a hallga - tóság felkészültségét. Így került sor a 2 agonisták, a muscarin an - tagonisták és a metilxantinok mellett a szteroidok és az egyes gyógyszeres kombinációk farmakoterápiájának ismertetésére ugyanúgy, mint az expektoránsok és a nyákoldók alkalmazásának lehetôségeire. A szakterületi klinikusokat és egye - temi oktatót követôen Gyógy - szerészi gondozási le hetôségek a COPD területén címû elôadásával Dr. Samu Antal, a MOSZ alelnöke, a GYGSZB elsô elnöke tartott a tára mellett dolgozó gyógyszerészek számára igen sok gyakorlati muníciót tartalmazó elôadást. Igen gazdagon és látványosan il lusztrált prezentációjában a kockázati tényezôk bemutatásával indokolta a szakterület napirendre tûzésének aktu alitását. Az asthma bronchiale és az allergiás rhinitis morbiditása is igen látványosan emelkedik Magyarországon. Egyértelmû, hogy a légzôszervi betegségek közül a legnagyobb népegészségügyi jelentôsége a COPD-nek van. A COPD nem gyógyítható, de orvosi segítséggel enyhíteni lehet tüneteit, és a tüdô károsodásának folyamata is lassítható. Orvosa-gyógyszerésze segítségével pontosan megértheti tüdôbetegségének lényegét, így az életvitel és a terápiás módszerek helyes kialakításában kiemelt jelentôsége van a gyógyszerészi gondozásnak. Hiszen ez a folyamat a gyógyszerész által önként vállalt, felelôsen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttmûködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elôsegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elôsegítése, megfelelô gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttmûködô készségének növelése, életminôségének javítása, minôségileg kontrollált körülmények között. A COPD gondozás népegészségügyi jelentôségét indokolja, hogy elôfordulása tömeges, a prevalenciája meredeken nô, már diagnosztizálásakor gyakran keresôképtelenséget okoz. A panaszok súlyosak, természetes lefolyása még nem befolyásolható (kivéve: dohányzás elhagyása) és a tüneti kezelés drága. Samu dr. ismertette a stabil COPD kezelése módszereit, ahol kiemelten fontos a lépcsôzetesség elve, a beteg oktatás, dohányzás megtiltása, kooperáció. Semmilyen gyógyszer eddig nem tudta megállítani a betegség hosszútávú progresszióját. Ezért a gyógyszeres terápia a betegség szövôdményeinek, tüneteinek és akut shubjainak elkerülésére irányul. Olykor nehezen felismerhetô a kórkép, hiszen a vezetô tünetek nem specifikusak (köhögés, köpetürítés, dyspnoe), lassan progrediálnak, a beteg hozzászokik, bagatellizálja. A klinikai kép kifejezetté válásakor a funkciócsökkenés már tetemes. További súlyosbodáskor kardiális szövôdmény (cor pulmonale)léphet fel, és a betegség akut exacerbációi siettetik a beteg állapotának romlását. Az exacerbációk gyakorisága és súlyossága alig befolyásolható. Világszerte a COPD a munkaképtelenséget okozó betegségek sorában 1990-ben a 12. helyen volt, 2020-ban várhatóan az 5. helyre kerül. Az éves férfiaknál a COPD miatti halálozásban Magyarország listavezetô volt az 1990-es évek elején. A munkából való távolmaradásért 8-10%-ban felelôs. A leszázalékolási okok rangsorában az helyen van. Az új típusú (alap-, és emelt szintû) kognitív szolgáltatá sok, vagy szolgáltatási csoportok célja, hogy optimalizálják a betegek gyógyszeres terápiáját, javítsák életminôségüket, elôsegítsék a gyógysze - rek biztonságos-, hatékony- és gazdaságos felhasználását. Különös jelentôségük van a krónikus, progrediáló megbetegedésekben, amilyen a COPD. A gyógyszeres terápia megtervezésében, végrehajtásában és ellenôrzésében, az a dokumentált, a gyógyszerészek által nyújtott kognitív szolgáltatás, vagy szolgáltatások csoportja, amely egyénre szabott módon képes optimalizálni a terápia kimenetelét. A GYTM során a gyógyszerészek egy interdiszciplináris team tagjaiként a gyógyszerhatások, mellékhatások, interakciók, complience, stb. monitorozásával olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek célja egy magas szakmai színvonalú, biztonságos és költség-hatékony gyógyszeres terápia megvalósítása, a betegek életminôségének javítása. Holisztikus szemléletû megközelítés esetén ezt támasztja alá a nemzetközi gyakorlat is a munka ki - egészül az egészségnevelés, betegoktatás, egészség tudatos életvitelre történô edukáció feladataival. Végül a gyógyszerészi gondozás szerepét hangsúlyozta az elôadó a COPD kapcsán a patikai munkában. Egyértelmû elôny az egész országot lefedô gyógyszertári hálózat, a közelség az igénybe vevôkhöz. Széles idôsávban elérhetô szolgáltatás, gyors/ingyenes kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási lehetôség ismerôs személyekkel. A speciális szakmai ismeretek, az OTC gyógyszerek lehetôsége és indokolt esetben megfelelô kapcsolatrendszer a beteg tovább - irányításához, egyértelmû indoka a gyógyszerészi szerepvállalásnak. Ugyanúgy a folyamatosan növekvô betegszám, a szélsôségesen ingadozó kapacitásigény (ja nu ár és augusztus között húszszoros különbség is lehet), az alacsony szakorvos létszám, a gyakori allergiás rhinitisz és allergiás asztma átmenet megelôzése és a korai kezelésbe vétel egyéb elônyei mind igénylik a gyógyszerész közremûködését. Az elôadások sorát Prof. Dr. Halmos Gábor, a DEOEC GYTK Biofarmácia Tanszék Tanszékvezetô egyetemi tanára COPD kezelésére alkalmazható korszerû gyógyszerleadó rendszerek címû prezentációja folytatta. A tavaszi szezon kezdetén egyre több légzésfunkciós problémával küzdô beteg jelentkezik a gyógyszertárakban. Európa összes országai közül Magyar or - szágon halnak meg legtöbben krónikus obstruktív légzési betegségben, ennek alapján is megállapítható, hogy a kezelés ered- ménytelensége túlzás nélkül ka - tasztrofálisnak is nevezhetô. Az obs truktív légúti betegségekre ható szerek farmakológiáját bemutatva a konkrét gyógyszerkészítményeket és azok alkalmazá sát ismertette prezentációjában Halmos professzor. Ezzel összefüggésben nélkülözhetetlenné válik a gyógyszerelésük során alkalmazott terápiás rendszerek és technikák, valamint az eszközök ismerete. Az inhalációs terápia hosszú és sokszínû történelmével ismertette meg bevezetésként a hallgatóságot a Debreceni Egyetem tanára. Orron-tüdôn keresztüli beadással egyaránt elérhetô helyi és szisztémás hatás. Két tényezô a meghatározó, a technológia, és a hatóanyag. Az inhalációs gyógyszerelés VIP betegsége a COPD, amelynek jellemzôi a reverzibilis hörgôobstrukció, a légutak gyulladása és a különbözô stimulusokra a hörgôkben kialakuló túlérzékenység. Az inhalációs gyógyszerbeviteli út elônyei, hogy a gyógyszer közvetlenül a kezelni kívánt területre jut. Ennek következtében csak kis mennyiségû gyógyszerre van szükség, magas a terápiás index (vagyis, hogy miképpen aránylik a kívánt hatás a mellékhatáshoz), a gyógyszer hatása relatíve gyorsan kialakul, és helyi hatás jön létre elvileg szisztémás hatás nélkül. Részletes ismertetésre kerültek az inhalációs gyógyszerterápiával szemben támasztott követelmények. Ezek közül a legfontosabbak, hogy hosszú idôn át eltarthatók legyenek mikrobiológiai változás nélkül, a hatóanyag semmiféle kémiai és fizikai változáson ne menjen keresztül megfelelô használat és tárolás esetén, használatuk könnyen elsajátítható, gyors, kényelmes és eredményes legyen. Ezeken túlmenôen megfelelô hatóanyag bejutást biztosítsanak, minden belégzéssel ugyanannyi hatóanyag kerüljön a szervezetbe, és beszûkült légzési kapacitás esetén is hatékony legyen. Az eszköz gyógyszertartalma legyen könnyen ellenôrizhetô, a rendszer tárolása egyszerû, kis méretû, hordozható kivitelben készüljön. Halmos professzor ezt követôen részletesen ismertette a Metered Dose Inhaler MDI rendszerû, az Autohaler, a Powder Inhalers DPI rendszerû (Spinhaler, Rotahaler, Diskhaler, Turbuhaler), az Easyhaler és Novolizer szisztémájú, a Nebuliser kompresszoros rendszerû eszközök elônyeit, hátrányait és alkalmazási technikáját. A technikák hatékonyságának minôsítésére alkalmas a gammaszcintigráfia, amellyel információt kapunk a gyógyszer teljes menynyiségének elhelyezkedésérôl a tüdôben, a helyi eloszlási mintázatokról és az oropharynx-ban lerakódó gyógyszermennyiségrôl. A rendkívül jól dokumentált prezentáció nagy segítséget nyújtott a készítmények helyes alkalmazási gyakorlatához a betegek tájékoztatásában. COPD gyógyszeres kezelésében használt segédeszközök címmel tartotta meg elôadását Dr. Márkus Rita gyógysze - rész, a Budapesti Szent János kórház gyermekgyógyász szakorvosa. Gon do - lat vezeté sében teljes harmónia mutatkozott Halmos professzor elôadásával. A gyógyszerészek számára mindig gondot okoz az új terápiás hatóanyagleadó rendszerek betegek számára való ismertetése, hiszen ezek olykor plombával lezárt, originális csomagolásai nem teszik lehetôvé elôzetes tanulmányozásukat. Különös tekintettel érvényes ez az inhalációs gyógyszerkészítményekre. Ennek okán Márkus doktornô nagy érdeklôdéssel kísért elôadásában a Halmos professzor által ismertetett porlasztó rendszereket mutatta be mûködés közben. Így került sor az inhalációs adagolós aeroszolok, evohaler, a porbelégzôk, mint a turbuhaler, diskus, easyhaler, aerolizer, handihaler rendszerek ismertetésére és technikai kezelésére, valamint az oldattechnológiával készült új típusú aeroszolok, az oldattechnológia és a modulite bemutatására. Az elôadó kitért a hörgtágítók, rövid és hosszú hatású szerek, mint gyógyszercsoport rohamoldó (salbutamol, fenoterol, fenoterol+ipratropium, formoterol), tünetoldó és tü net megelôzô hatására ugyanúgy, mint az inhalációs szteroidok kontrolláló (budesonid, fluticason, ciclesonid, beclometason) és gyul - la dáscsökkentô hatásaira. Ugyancsak bemutatta elôbbiek kék/szür - ke, utóbbiak barna/narancs/bordó színkódjai alkalmazásának je - lentôségét. A hallgatóság megismerte a piros/lila színkódú kombinációs szerek (budesonid+formoterol, fluticason+salmeterol, beclometason+formot) és a zöld/kék színkóddal rendelkezô hosszú hatású hörgtágító (formoterol, salmeterol) gyári készítményeit egyaránt. Figyelemmel arra, hogy ezek a készítmények rendkívül gyakran kerülnek expediálásra a gyógyszertárban, igen hasznos muníciót kaptunk ezek alkalmazására. A szombati nap programját Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla MOSZ alelnök nyitotta meg. Rövid bevezetôjét egy megemlékezéssel folytatta. Is - mer tette a közelmúltban elhunyt MOSZ Gyógyszerészetért Élet mûdíjas Dr. Écsy Zoltán élet - útját, szakmai tevékenységét. A hallgatóság felállva fejezte ki nagyrabecsült kollegánk iránti tiszteletét. Dr. Buzás László a MA - GYOSZ igazgatója a hazai gyógyszeripar jelenérôl és perspektíváiról tartott programnyitó vezérelôadást. A hazai gyógyszeriparban a nemzetgazdaság átlagos képétôl eltérô kedvezô arányokról tájékoztatta a nagyszámú hallgatóságot. A évi adatok szerint a fel - sôfokú végzettek aránya 34,3%, az export aránya az árbevételben 74,7%. A K+F az árbevétel 8 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló 7,4%-a nagyobb arányban generikus kutatások, ám vannak originális fejlesztések is. A beruházás az árbevétel 7,8%-a. A feldolgozóipar egészét nézve a gyógyszeripari K+F 47%. A hazai gyártók súlya a hazai gyógyszerellátásban 1990 óta je - lentôsen csökkent. Értékben 73,7-rôl 28%-ra, miközben csomagolási egységben ez a csökkenés 82,8-ról 41,4%, az eltérés oka a hazai termékek alacsonyabb átlagára (hazai 1183 Ft/ egység, im - port 2150 Ft/egység, a évi forgalom alapján). A gyógyszeriparban az Európában fellelhetô összes szabályozó esz közt együttesen alkalmazzák, túlzott a szabályozás, a korlátozás, magas az elvonás. A gyártói befizetések a évi egyszeri befizetést (7 Mrd) követôen ban a kormánnyal kötött egységes megállapodás tárgyát képezték tôl a Gyftv. írja elô, 2009-ben az összeg 43,6 Mrd-ot tett ki. Kedvezô fordulatot jelent azonban, hogy ben a befizetések 20%-át, 2010-tôl a 100 %-át K+F-re visszakap - ják. Rendkívül érzékenyen érinti a gyógyszeripart a gyógyszertámogatások csökkentése, és a relatíve alacsony hazai gyógyszerfogyasztás növekedésének lelassulása. Az erôs ár-eróziós nyomás mellett 2009 áprilisában a 85%-os támogatási kulcs 80 %-ra csökkent, s a termékek széles köre került átsorolásra 55%-ból 25%-os támogatásba. Fokozza a problémát a csökkenô fizetôképes kereslet a lakosság részérôl. Mindezekkel összefüggésben a korábbi évek 12-18%-os forgalomnövekedése helyett 2008-ban 6,8%-kal, 2009-ben 5,6%-kal nôtt a fogyasztás termelôi áron. Kedvezô perspektívát jelent a gyógyszeripar számára a kormány Gyógyszeripari és Biotechnológiai Akcióterve, amely kiemelt odafigyelést biztosít a nemzetközi viszonylatban is jelentôs, nagy ha - gyo mányokkal rendelkezô és azt megôrzô, a hazai GDP-ben is jelentôs szerepet játszó gyógyszeriparnak. Szintén pozitívum, hogy az EU 2007-ben indult Innovative Medicines Initiative (IMI) mintá - jára létrejött a MAGYOSZ projektjeként a Nemzeti Gyógy szer - innovációs Platform, melynek célja az IMI-hez hasonlóan a betegek minél gyorsabb hozzájutása hatékony és biztonságos gyógyszerekhez, valamint a gyógyszeripari és biotechnológiai K+F versenyképességének fokozása. A MAGYOSZ projektjének keretében megvizsgált témakörök: a gyógyszer-biztonságosság, a gyógyszer - hatékonyság, az oktatás képzés tudásmenedzsment, a gyógy - szerengedélyeztetés és -szabályozás, valamint az orvosi nanotechnológia. A gyógyszeripar mellett a biotechnológia, a genomika és a nanotechnológia területén is hasonló platformok alakultak hazánkban. Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszernagykeres ke dôk Szö - vetségének alelnöke az át fogó bemutatást tartott a gyógy szerkereskedelem helyze - térôl. A világ gyógyszerpi a - cának alakulását áttekintve egyértelmûen megállapítható, hogy a korábbi növekedés lelassult. A generikumok aránya növekszik, és egyre jelentôsebb a bio technológiai gyógyszerek térhódítása. Van nak ugyan di - na mikusan növekvô piacok, ezek az EU kevésbé fejlett országai. Európában a törökök és az oroszok húzzák az ágazatot e tekintetben. Küttel doktor rávilágított arra is, hogy az elkövetkezendô öt esztendôben a növekedés nem a hagyományos piacokon lesz tetten érhetô. Magyarországon elemezve a gyógyszerpiacot, egyértelmûen megállapítható 2007-ben a Gyftv. hatására történô visszaesés. A gyógyszer-nagykereskedôk gondjait szaporítják a logisztikai költségek jelentôs emelkedései. Ezek a gyógyszertárak számbeli növekedé sé - vel összefüggésbe hozható kiszállítások számának gyarapodásával, s a forráshiányos gyógyszertárak készletminimalizálásából adódó rendelési darabszám-csökkenéssel egyaránt összefüggésben állnak. Nônek a havi kiszállítási címek, az átlagos dobozszám 125-rôl 90-re, a tételenkénti dobozszám 5,3-ról 4-re csökkent. A forgalmi adatok hektikus változását a szezonalitáson túlmenôen az is indokolja, hogy a negyedéves árcsökkentés elôtt senki sem vásárol. Az OTC piacon érhetô tetten egyedül a növekedés, amelyet az eladott dobozszám nem indokol, tehát jórészt kizárólag az árnövekedés okozza. 31 féle, Ft/dobozár feletti kiemelt készítmény által reprezentált forgalomnövekedést vizsgálva megállapítható a drága gyógyszerek (minimális árrésû) arányának növekedése. Az elôadó tragédiaként fogalmazta meg, hogy ugyanazon a piacon, kisebb árréssel 20 %-kal több a gyógyszertár ig a zárt piacon viszonylag biztos vevôk a korlátlan felelôsségû bt-k tulajdonosai, ahol a szereplôk egymást is negatívan értékelték, ha tartozásai halmozódtak fel. Ma ez a helyzet alapvetôen változott meg. A lejárt kintlévôség 20% körül mozog, az összes nagykereskedônél mintegy 13 Mrd Ft a patikák lejárt tartozása. Összefoglalásában a nagykereskedôk helyzetét a versenyhelyzet, a logisztikai többlet-tevékenység, a minôségi szolgáltatások foko - zott elvárása, a készletfinanszírozás, a kintlévôségek növekedése és a kis nagykereskedôk térhódítása kérdések kapcsán jellemezte. Küttel doktor meglátása szerint a gyógyszertárak fô kihívásai pedig a versenyhelyzet (marketing, kedvezmény, stb.), az árréstömeg csök kenés, a költségnövekedés (bérek, bérleti díjak), az érdekképviseletek meggyengülése, a patikaláncok térhódítása, a patikán kí - vüli gyógyszer értékesítés, az automaták megjelenése, valamint a jelentôs vásárlóerô csökkenés témakörök köré csoportosulnak. Vitézy Péter a TEVA Hu - mantrade Patika Üzletág vezetôje, mint a harmadik legnagyobb nagykereskedô képviselôje tartott elôadást. Játék - elméleti példája egy legelôrôl, 5 gazdáról és azok ott legelô teheneirôl szólt. Amíg minden gazdának egy tehene legelt, a tehenek jól tejeltek, húsuk ízletes volt, szôrük csillogott. Ahogy a gazdák mindegyike eggyel több tehenet legeltetett ugyanazon a legelôn, a tehenek döglôdni kezdtek. A hallgatóság értette a példát, úgy látszik, a nagykereskedôk is ugyanúgy látják a liberalizációs környezetet. Az elôadás kiemelt problémaköre a patikák eladósodása, a TEVA szemszögébôl a lejárt kintlévôségek alakulása és kezelése volt megbízható partnerük van, aki határidôre teljesít. 488 partner nem teljesít idôben ebbôl 1-30 nap közötti késedelemben van 248, 30 napon túl 240. Ez finanszírozhatatlan veszteségeket okozhat a cégnek. Céljuk, hogy a nem fizetôk ne okozzanak maradandó kárt a teljes vertikumnak. A nagykereskedô lehetôségeit a lejárt kinnlevôségek átütemezése, a közös megegyezéssel kialakított törlesztô részlet, a fedezetbevonás (ingatlan), az opciós jog, a 30 napos fizetési határidôre szorítás, az utólagos engedmény beszámítása területeken látta az elôadó. Gyógyszerészekkel való konzultáció során alakították ki a cég prevenciós eszközeit. Ezek a tel - jes kintlévôségi keret egyedi meghatározása, a lejárt kintlévôségi küszöb (túllépése esetén nem szállít), az engedmény visszatartás, a számlaösszesítô megvonása, a felszámolási eljárás kezdeményezése, és végsô soron az ismeretlen tettes ellen történô büntetô feljelentés. Az elôadó bemutatta cége fô fejlesztési irányait is. Ezek szerint a gyógyszerészek képzése területén a racionális gazdálkodás és páciensközpontú expediálás oktatásával, a patikai kom - munikációban való járatosság elôsegítésével kívánják segíteni a gyógyszerészeket. A TEVA gyógyszer-automata programmal összefüggésben arra biztatta a gyógyszerészeket, hogy a gyógyítási szolgáltatások iparának piacán a gyógyszertár minél nagyobb szeletet hasítson ki magának a tortából. Dr. Simon Kis Gábor, a Bu dapesti Corvinus Egye tem docense, a menedzser prog ra mot indító Új marketing irányzatok hatása a gyógyszerellá tásra címû vezérelôadásával a marketing 4 ismert P-je (Pro duct, Price, Place, Promo ti on) mellettt a marketing eszköztárban újabb 7 P-vel lepte meg az ôt 70. szü letésnapján nagy szeretettel üdvözlô hallgatóságát. A marke tinget lehet szeretni, lehet utál ni, csak egyet nem le het: abbahagyni szögezte le az elôadó. A témában való elmélyülést többek között az okozza, hogy a XXI. századra a fogyasztás, a szükségletek kielégítésének zö - me (és így a GDP elôállításának több mint fele) a termékek áruk világából áttevôdött a szolgáltatások területére. A gyógyszerészetbôl ismert példákkal il - lusztrálva tette a hallgatóság számára közérthetôvé a közgazdasági elméletet. Így került sor a Physical evidence (fizikai tényezôk, a gyógyszerügyben ezt jól meghatározza a Gyógy szer könyv), a People (az emberek bevonása complience), a Packig ing (csomagolás), a Process (fo lya mat szervezettsége, minôsége, hatékonysága), a Power (az erô, ré sze a marketing-politikának, ld. Coca-Cola, Microsoft), a Public opi nion (közvélemény, pl. az egész séges életmód iránti igény növekedése) és a Politcs (a politika területén az erôs vállalatok lobbizással, önszabályozó mechanizmusokkal élnek) területek bemutatására. A gyógyszer esetében a neoliberális gazdaságpolitika ugyanolyan közönséges áruként tekint a gyógyszerrre, mint a mosóporra, miközben az állam a szabad piac hirdetése mellett keményen sza - bályoz, beavatkozik a gyógyszerpiac mûködésébe. Költségvetési megtakarítás mellett csökkenti a fizetôképes keresletet. (Janus-arcú a politika). Az egészség az egyik legnagyobb érték egy-egy ember életében, amit helyreállítani és/vagy megóvni hivatott a gyógy szer - ellátás. Éppen ezért a többi fogyasztási cikkhez képest a közvélemény részérôl sokkal nagyobb figyelem kíséri a gyógyszereket és a gyógyszerészek munkáját. Míg minden más területen a csereügyletek és kapcsolatok két félre, eladóra és vevôre vannak bízva, gyógyszer esetében az állam sorozatosan beavatkozik, elôír és szankcionál. Legtöbbször nem a betegek, hanem a költségvetés kí - mélése érdekében fejtette ki Simon Kis tanár úr. Egyik oldalról a gyógyszergyáraktól a gyógyszertárakon keresztül a gyógyszert felíró orvosokig nagyon keményen beavatkozik gyógyszerügy teljes vertikumába, míg a másik oldalon hirdeti a piaci verseny szükségességét miközben tudatosan szûkíti a piaci lehetôségeket a csereügyletek és kapcsolatok vonatkozásában. Vitathatatlan, hogy gyógyszer különleges áru, nem vehetô egy kalap alá egyetlen más fogyasztási cikkel sem. Ezt a tényt támasztja alá a sorozatos állami beavatkozás is. E tényt tovább erôsíti a fogyasztói szempontokat érvényesítô 4C Marketing Mix. A Cus to - mer value (a vevô elégedettsége,fontos az adekvát felvilágosítás), Cost (minimális költség), Convenience (a hozzájutás kényelme), Communication (kommunikáció a gyógyszerészi gondozás lényege, kommunikációval ösztönözni kell az egészségmegôrzést). Az elkövetkezô idôben hazánkban is egyre nagyobb szerepe lesz annak a fogyasztói magatartásnak, amely elutasítja a természeti környezet mértéktelen kihasználását, az emberi vonások elgépiesedését, az etikai, erkölcsi normák fellazulását. Ezért a jövô marketingpolitikájában egyre nagyobb szerepet játszik a 4E. Az Environment (a környezet- a gyógyszertárak már hosszú ideje végzik a lejárt gyógyszerek begyûjtését), Education ( life long learning élethosszig tartó tanulás), Empátia (a Reader s Digest felmérése szerint a lakossági bizalom 3. helyére sorolta a gyógyszerészt a foglalkozások közül, megelôzve az orvosokat, elsô helyen a pilóták, második helyen a tûzoltók végeztek)és az Etika (erkölcsi, emberi normák). Végezetül ismertette az egészségügyi marketingre jellemzô a SCAP, S Service (szolgáltatás), C Consideration (ellenszolgáltatás va laki állja az egészségügyi kiadásokat, állam, egyén, biztosító), A Access (hozzáférhetôség), P Promoció egyes tételeit. 10 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 11

7 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Dr. Molnár Márk Péter, az OEP közelmúltban távozott fô - osztályvezetôje összefoglalta azokat a témaköröket, amelyeket az elmúlt évek korábbi siófoki rendezvényein felvetett, és amelyeknek egy részében eredményeket tud felmutatni, más problémák a mai napig sem oldódtak meg. Az ártámogatási terület konzekvens stratégiát folytatott, melynek alapja a körforgásra épülô egyensúly volt, summázott Molnár doktor. Az elért és megtartandó legfontosabb eredménynek a naprakész gyógyszertörzs meglétét tekinti, ami kvázi közhiteles adattárnak is tekinthetô, és megbízhatóan képezi az elszámolás alapját. Kiala kí - tották egy fenntartható ártámogatási rendszer alaplogikáját, és konzekvens stratégiáját. A patikák mûködésével kapcsolatban megoldott kérdések a gyógyszertörzs, a BNO-kód, közel a végleges meg - oldáshoz az elektronikus elszámolás, ami alapot nyújthat a rö vi - debb periódusú korrekt elszámoláshoz. A vénymegôrzés idôtarta - mát sikerült 3 évben meghatározni. Ugyancsak jelentôs elôrelépés a minôsített számítógépes programmal felírt vények bevezetése. Ezzel összefüggésben a minôsített program kiegészítô vonalkódot nyomtat a vényre, mely számos olyan információt tartalmaz, amit eddig a patikusnak kellett kézzel rögzítenie. Így csökken a patikus adminisztratív terhe, nô a betegre fordítható idô és figyelem. Szin - tén megoldódott a jogviszony ellenôrzésének és szankcionálásának revíziója ugyanúgy, mint a statisztikai célú jelentési kötelezettségek felülvizsgálata. Sajnálatos módon, minden, a szakmával kö - zös erôfeszítés ellenére sem született érdemleges eredmény a generikus érdekeltség megteremésében és az orvos-nyilvántartásban. Az OEP készül új szerzôdéskötésre, de miután nincsen kellô módon elô készítve, az elôadó szerint ez ma értelmetlen. Rövid forgalomelemzést követôen leszögezgetô, hogy folyamatos az eltolódás a drágább készítmények növekvô irányába, ami árrés szempontjából a patikákra nézve is halálos. Zárszavában Molnár doktor kifejtette, hogy véleménye szerint a 2010-ben a költségvetésben rejlô kocká - zatok a betegre nézve is kedvezôtlen változásokat hoznak majd. Takács Gézáné dr., az MGYT Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosz - tály elnöke a kórházi járó- és fekvôbeteg ellátás tapasztalatait foglalta össze, különös tekintettel a FIP kórházi gyógyszerészi szekciójának évi Bázeli Nyilatkozatában foglaltak megvalósulására. A kórházak egyik legkiemeltebb stratégiai fontosságú területe az intézményekben kezelt betegek gyógyszerel lá - tása. E célkitûzésben az intézeti gyógyszerészek szerepvállalása kiemelkedôen fontos, a ma gyar kórházak költségvetésének cca. 10%-a felett diszponálnak. A soksok gátló tényezô ellenére élô, mûködô, sôt helyenként igen jónak értékelhetô ellátást tartanak fenn, pedig évrôl-évre nemcsak reálértékben, hanem ténylegesen is csök kennek a gyógyszerekre fordítható pénzösszegek. Az intézmény gazdasági menedzsmentje igyekszik visszafogni az amúgy is elégtelen költségeket, miközben az osztályokon dolgozó szakemberek joggal várják el, hogy a legkitûnôbb készítményekhez jutva tudjanak még eredményesebb mun - kát végezni. A kórházi gyógyszerészek célja biztosítani a betegek - nek a gyógyszerek igazságos, biztonságos, hatásos, megfelelô és költséghatékony alkalmazását. A nyilatkozat 75 pontban taglalja a kórházi gyógyszerészek feladatait és azok végrehajtásának standardjait. Kitér a gyógyszerbeszerzés, a gyógyszerfelírás, a gyógyszer-készítés és szállítás, a gyógyszerbeadás, gyógyszerellenôrzés, valamint a humán erôforrás és képzés általános irányelveire. Ezek jelenlegi magyarországi alkalmazásának körülményeirôl adott az elôadó átfogó képet a finanszírozási és mûködési gondokkal küzdô kórházi környezetben. A gyógyszeralkalmazásban a legfontosabb az úgynevezett Five rights (ötös szabály), amely szerint a megfelelô betegnek a megfelelô gyógyszert a megfelelô dózisban a megfelelô adagolásban és megfelelô idôben. A kórházi osztályokon fekvô betegek kezelése betegségtípusok átlagos kezelési költségei alapján, HBCS-khez rendelt súlyszámok szerint történik, amelyek változása az utóbbi évben számos problémát vet fel. A gyógyszeres terápia világviszonylatban az egyik leggyorsabban fejlôdô ágazat. A legújabb, leghatékonyabb gyógyszerek elôször a fekvôbeteg gyógyintézetekben jelennek meg. Miután az alapel - lá tást preferálja minden fejlett ország, az alapellátásnak definitív el - lá tást kell biztosítani. Ennek érdekében a korszerûbb kórházi gyógyszerellátási struktúrának nagyobb arányban és gyorsabban kell a közforgalmú gyógyszerellátásba beépülnie, miközben a legújabb originális gyógyszereknek a fekvôbeteg gyógyintézményekben meg kell jelennie zárta elemzô gondolatvezetését az Elnök Asszony. Dr. Horváth Csaba, a MOSZ Gyôr-Sopron Megyei Szerve zete elnöke Sorscsapás: egy lehetôség álruhában blikkfangos címmel tartott elôadást, melyet egy több országra kiter - jedô 13 évig folyó kutatási ta nul - mányeredményeire alapozta. Sikerült találni egy államot az USA-beli Dél-dakotát, ahol a sza bályozás elô írja a minimum 51%-os gyógyszerészi tulajdont, ebben az államban a leg - olcsóbb a gyógyszer, és legsûrûbb a patikahálózat. Az elôadást lapunk más helyén teljes terjedelemben közöljük (szerk.) Változó környezet, aktualitások címet viselte a délutáni blokk, melynek nagy érdeklôdéssel kísért nyitóelôadását Dr. Bódis Lászlóné országos tisztifôgyógyszerész, a gyógyszertárak és az ÁNTSZ jogszabályváltozás utáni megváltozott feladatairól tartotta a zsúfolásig megtelt elôadóteremben. A lé nye gi új elemeket a fel- adatokban Gyftv évi XCVIII.tv. határozza meg, amikor nevesíti a gyógyszerészi gondozást, valamint a személyi jog kérelem be nyújtásának módját megváltozatja. Rögzíti azt is, hogy a támogatott gyógyszerek térítési díjától nem lehet eltérni (35. 1.), továbbá hogy január 1-tôl lép életbe a korlátozás nélküli patikalétesí tés (49. 1.) Fôgyógy - sze rész Asszony mindegyik kérdésben kifejtette és példákkal illusztrálta határo zott álláspontját, utalva az eljárásrendre és a jogszabálytól való eltérési gyakorlat szankcionálására. A támogatások elszámolásáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rend. bemutatása kapcsán kitért a finanszírozási elôleg és a mûködési célú támogatás igénylése lehetôségeire. A 41/2007. EüM. rendelet egyes új elemeinek ismertetésével összefüggésben többek között sort kerített a betegbejárat, a szolgálati rend, a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár feltüntetése kötelezettsége mellett az officina, a gyógyszer és forgalmazható egyéb termék kiadása témakörökben történt kö vetelmények változásaira. Felhívta a figyelmet gyógyszerek szabad polcon történô bemutatása tilalmára, a betegfelvilá - gosítás egyes kérdéseire egyaránt. Gondolat veze té sé ben kitért a gyógyszerkiadó automata alkalmazásának, telepítésének lehetôségeire is. Rész le tesen ismertette a laboratórium, a tanácsadó helyi - ség ki alakítása és mûködtetése feltételeit, a felszerelési és eszközlista, a kötelezô nyilvántartások módosítását, valamint a fiók és intézeti gyógyszertárak területén aktuális változásokat. Az ellenôrzések során feltárt ismétlôdô hiányosságok kapcsán szó - ba került a személyi jogos, mûködtetô változásának bejelentési kö telezettsége, az akadálymentesítés kérdése, a funkcionális helyiségek nem rendeltetésszerû használata és a szabálytalan tárolási körülmények. Tetten érhetô az expedíció szabályainak mellôzése, a ma - gisztrális hárítás is. Számos esetben tapasztalta a szakmai elle nôr - zés, hogy a dokumentáció és a nyilvántartások hiányosak, de találkoztak nem lakossági gyógyszerellátás körébe tartozó kereskedelmi tevékenységgel és tiltott marketing akciókkal is a szakfelügyelôk. A szaklétszám és a gyógyszertárak számának változását a gyógyszer gazdaságossági törvény hatálybalépését követô idôszakban számszerûen mutatta be a Fôgyógyszerész Asszony. Kitért a telepü lésszerkezeti és regionális megoszlásra is. Az ÁNTSZ célja a szol gáltatások minôségének javítása, a személyi jogos gyógyszerész szerepének, szakmai kompetenciáinak erôsítése. Véleménye szerint ehhez elengedhetetlen a személyi minimumfeltétel meghatározása, a magi gyógyszerkészítés finanszírozásának rendezése, az ügyelet területi behatárolása és hozzájárulás a finanszírozáshoz, az árrés alapú támogatás fenntartása és a gyógyszertári belsô minôségbiztosítási rendszer kialakítása egyaránt. Közös cél a gyógyszertári minôségi komplex szolgáltatás kialakítása. Dr. Kolláth György alkotmányjogász Egészségügy, adójog az Alkotmány tükrében címmel tartott igen színes, dinamikus elôadást. Az alkotmány - jog a gyakorló politika intézményes kerete, klasszikus elve és normatív sorvezetôje. Alaptör - vény és annak kulcsfontosságú leágazása. A jog Bibliája. 3 do - logra való. Üzenet, elvi-politikai nyilatkozat, tartós államcél és minôségbiztosítás or szágnak-vi - lágnak állami és társadalmi be rendezkedésünkrôl, alapértékeinkrôl. Másrészt a politika-csinálás, a hatalomgyakorlás, a köz jogi döntéshozatal szervezeti, személyi és mûködési kiskátéja, végül az állam és a polgár viszonyának, ra ngsorának, az emberi jogok rendszerének és a rá épülô jogi piramisnak az alapvetô kódexe. Az alkotmányos egészség-jog: tény és igény gondolatvezetésében kinyilvánította, hogy nem helyes keverni a bíróság elôtt követelhetô, érvényesíthetô alanyi jogot (erre példa a táppénz, a nyugdíj) az állami kötelezettséggel és az ún. államcéllal (amit politikusok ígérnek a kampányban). E három kategória foglalja keretbe egészségünk alapjogát, és annak mûködési rendjét is. Mindehhez kulcs a mérce: amit ez az ország, s annak alrendszerei (pl. X,Y kassza) megengedhet magának. Az Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Ennek jognak prioritása van számos más joggal szemben. pl. a tulajdonjoggal is. Az Alkotmány 70/D. (1) szerint A Magyar Köztársaság területén élôknek joguk van a lehetô legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez. Az egészségügyrôl szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) az alkotmánytól eltérôen az egészségügyi ellátásról szól. Az egészséghez való jog fogalmilag szélesebb, mint az egészségügyi ellátáshoz való jog, ami csupán egy részjogosítvány. Az AB számos határozatában foglalkozott egészségügyi, reformjogalkotási kérdésekkel. Két mozzanatot érdemes kiemelni. Re for - málni szabad, a kormányzati mozgástér tág, de ellátatlanul senki nem maradhat, és az állam nem vonulhat ki úgy, hogy objektív intézmény- és életvédelmi kötelezettségével felhagy. Sajátos alkotmányos alapjog fûzôdik az egészséghez, de az alapjogi jelleg a rendeleti jogalkotást rendre kizárja. Nagy terjedelmû a gyógyszerügyet érintô AB-határozatok szemléje. Az AB fôként a gyógyszer/patika/támogatási rend Bermu da - háromszögével foglalkozott. De van a közjogi csomagban népszavazási kezdeményezés patika-liberalizációs súllyal pro és kontra, szóba jött a gyógyászati segédeszköz ellátás problematikája, döntés született a tb-támogatás karakterérôl és változtatási rendjérôl, de az egészségbiztosítási felügyeletrôl, a tetten ért diszkriminációról és egyes adó-jellegû fizetni-valókról is. Kolláth doktor néhány kiemelt ügyet részleteiben is ismertetett. Az Alkotmánybíróság szerint a hatékony gyógyszerrendelés ellenôrzéséhez nem szükséges, hogy az érintett személy betegségére utaljanak a vényen, a BNO kód nem elengedhetetlenül szükséges. Az Alkotmánybíróság szerint évi XCVIII. törvény /Gyftv./ 42. (5) bekezdése alkotmányellenesen tesz különbséget a generikus és az innovatív gyógyszerek forgalmazói között. A gyógyszerészeti tevékenység területén a vállalkozáshoz való jog és a versenyszabadság korlátozásának megvan a megfelelô súlyú alkotmányos indoka. A gyógyszer olyan speciális termék, amely különleges szerepet tölt be az egészség megôrzésében és a betegségek gyógyításában. Ezért a gyógyszerpiac hatékony mûködéséhez fontos társadalmi érdek fûzôdik. A gyógyszerpiacon az állam szabályozó szerepe nagyobb lehet, mint más termékek piacán. Mindezek a döntések az egészségpolitika részét képezik, amelyek csak szélsô esetben vetnek fel alkotmányossági kérdést. A discussio során felvetôdô konkrét kérdések kapcsán egyértelmû útmutatást kapott a hallgatóság arra nézve, hogy a szakma mely kritikus ügyei tartoznak államigazgatási, politikai döntéshozatali fórum, illetve az Alkotmánybíróság kompetenciakörébe. Elsôsorban a gyógyszerésze ket érintô témákban, így a gyógyszertárakkal kapcsolatos adókról és jogi alapokról, az adó-alkotmányossággal kapcsolatos trendekrôl és a vagyonadóról is részletesen beszélt az elôadó. Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke következett a pódiumon aki Szakmapolitikai és gazdasági környezet hatásai a gyógyszertár-mûködetésre címmel tartotta meg expozéját. A hallgatóság betekintést nyerhetett a társadalmi és fogyasztói kiadásváltozásokkal kapcsolatos tízéves trendekbe, különös tekintettel az egészségi 12 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 13

8 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló állapot fenntartásának és helyreállításának költségei növekedésére. A versenykörnyezet taglalása kapcsán elhangzott, hogy a pi - ac szûkül, ugyanakkor a szereplôk száma és ereje egyre inkább nô. Jelen helyzetben versenyhátrányt jelent a forráshiány, a kevés munkaerô, a gyenge érdekérvényesítés, a marketing hiánya. Egy idô után a ne - gatív várakozások önmagukat teljesítik be. Versenyelônyt jelent ugyanakkor az etikus gyógyszerészet fenntartása, a gyógyszerészi gondozás, a presztízst jelentô doktori cím, a tanácsadás, a jól képzett munkaerô, a magas szakmai elkötelezettség és a gyógyszerbiztonság. Elnök úr visszatért ahhoz a 2006-ban megfogalmazott gondolatához, amely szerint az adott morbiditási trend és gyógyszerkincs mellett 2000 gyógyszertár elegendô a 10 milliós lakosság biztonságos ellátásához. Hiába növekedett 20%-kal a patikaszám, ugyanennyi van a megszûnés határán, vagy már bezárt. A struktúra viszont jelentôsen átalakult. Az ÁNTSZ adatai szerint is a s lélekszám alatti települések gyógyszertárai vannak ve - szélyben. Hiszen a már ténylegesen megszüntetett (nemcsak átalakult vagy átköltözött) 256 gyógyszertár 80%-a ebben a körben található. Így vált a kistérségek gyógyszerellátása bizonytalanná, így van a gyógyszer-nagykereskedelem kintlévôségei okán az összeomlás határán. A gyógyszertár-mûködtetés gazdasági feltételeinek boncolgatása kapcsán többek között elhangzott, hogy a pa - tikai árréstömeg 2009-ben várhatóan a 2005-ös szintet fogja elérni, majd néhány adatot ismerhettek meg a patikaszám változás és az árréstömeg összefüggéseirôl, továbbá a patikai fizetôképesség alakulását illetôen. Miközben egészségpolitikai célkitûzés az alapellátás definitivitásának a növelése, a végzett orvosok száma csökken. A háziorvosok száma is egyre kevesebb. Az aktívan dolgozók 40%-a 60 év feletti. A gondot csak tetézi, hogy a végzett orvosok csupán 22 százaléka készül az alapellátásba. Sajnálatos módon még ennél is kedvezôtlenebb, hogy a végzett gyógyszerészhallgatók száma is egy - re kevesebb, s a végzetteknek csupán 53%-a készül a közvetlen lakossági gyógyszerellátásba, a tára mellé. A patikákban egyre idô sebb gyógyszerészgeneráció szolgálja a hivatást. Ma már nemcsak közgazdasági elmélet, hanem gyakorlati evidencia, hogy a patikák teljesen szabad tulajdonlása vertikális integrációhoz vezet (nagykereskedôi tulajdon). A többszörös tulajdonlás lehetôsége vezet a horizontális integrációhoz, láncok alakulnak ki. A vertikális és horizontális integráció összefonódása miatt (nagykereskedô tulajdonában lévô láncok) oligopol vagy monopolhelyzet van kialakulóban. Ez természetesen egyre inkább korlátozza az állami beavatkozás lehetôségét, így a augusztus 20-án a MOSZ által kezdeményezett moratórium halogatásával a döntéshozatalnak is ugyancsak fogynak a lehetôségei a beavatkozásra. A nemzetközi trendeket figyelembe véve elkerülhetetlen a láncok térhódítása. Lehetne azonban normalizálni valamelyest a helyze - tet, ha felkészülünk és irányítjuk a folyamatokat, nemcsak elszenvedôi vagyunk. A MOSZ elnöke zárszóként bemutatta a gyógyszerpiac alakulásának 20 éves távlatban várható terveit. Erre figyelemmel biztatta az egybegyûlt gyógyszerészeket, hogy lendületükön ne csökkentsenek, próbálják megtalálni a helyüket, túlélni a krízist, körültekintôen gazdálkodni. Építeni a forráshiány okán lassulni látszó gyógyszerészi gondozást, visszaépíteni azt, amit kihúztak alólunk. Dr. Borsy János társasági jogász a január elseje óta érvénybe lépett jogi változásokról tájékoztatta a hallgatóságot. Elsôsorban az egyéni cégek és egyéni vállalkozások helyzetét, az átalakulás gyakorlatát és annak változásait, annak gazdasági és felelôsségi környezetét taglalta. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyéni vállalkozóként január 1-jétôl csak az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrôl szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) rendelkezései szerint le - het folytatni. E törvény alapján az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességû hatósághoz (Köz - igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az okmányirodán keresztül megfelelô bejelentést nyújtson be. Rész le - tesen kitért a törvény által lehetôvé tett egyéni cég sajátosságaira, majd a csôdeljárásról szóló évi XLIX.sz. törvény rendelkezései rôl esett szó. A hitelezô részérôl folytatott felszámolási eljárási kér dések kapcsán elhangzott, hogy a hitelezôi igény bejelentésére alap esetben 40 nap áll rendelkezésre, de ha elmulasztják az összesen 180 napos korlátot, akkor többé nem tudnak érvényt szerezni ezen igényüknek. Az adós részérôl folytatott felszámolási el - járások mellett a csôdeljárási szabályok és a Gt. rendelkezéseirôl is szó esett. Szmicsek Sándor adószak - értô elôadásában a szuper - brut tósítás és a járulékok változásait ismertette. Az aktualitásra való tekintettel részletesen ele mezte az árengedmény-ár - kedvezmény kérdéskört, majd a természetbeni juttatásokkal, a cafeteriaval kapcsolatos sajátos ságok, opciók részletes be - mutatása következett, néhány példa és javaslat kíséretében. Igen körültekintô és részletes táb lázatban illusztrálta a rendszer elônyeit, javaslatokat fogalmazott meg a juttatások optimali - zálása kalkulációjára. Prezentációjának ismertetésére visszatérünk (szerk.) Az elôadássorozatot követôen a zsúfolásig megtelt elôadóteremben interaktív fórum vette kezdetét. Az elhangzottakkal kapcsolatosan számos kérdés s javaslat került felszínre, amelyekre az elôadók rendre érdemi választ adtak. Felkért hozzászólóként Dr. Szigeti Tamás, a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetsége elnöke adott tájékoztatás a hallgatóság részére a reprezentatív gyógyszerészi szervezetekkel való együttmûködésükrôl. Felvetítette a legaktuálisabb gondokat és bemutatta a megoldás irányába mutató egyes alternatívákat. Dr. Torner Tamás, a TEVA-Patika és OTC üzletág igazgatója a sokat vitatott gyógyszerkiadó automatát mutatta be, amely intonációjában a gyógyszerészek számára kialakított innovatív program. Célja a gyógyszervásárlás elôsegítése, a forgalom átterelése a drogériáktól, a sorban állás lecsökkentése, a patika területének növelése 1 négyzetméterrel, országos szinten elôsegíteni az ellátatlan területek gyógyszerellátását, folyamatos hozzáférés esetén az ügyeleti idô könnyítése, extra jövedelemforrás a gyógyszerészek számára. Megjegyezte, a gép térítésmentesen áll rendelkezésre, cége minden eladott doboz után 100 Ft-ot kér. Meggyôzôdése szerint a program a gyógyszerészek munkáját segíti, kiegészíti, nem válthatja fel, és nem helyettesítheti a gyógyszerész szaktudását. Igen élénk vita követte a vitaindítót. Egy éve kötött szerzôdést a MOSZ és a Summa-Pharma, az egész séges életvitelt támogató VIP terápia készítményeinek gyógyszer tári bevezetésére és forgalmazására. Gengeliczki Zoltán a Summa-Pharma igazgatója rövid felszólalásában értékelte az eltelt évet, és köszönetét fejezte ki a Szövetség felé a forgalmazás intenzív és hatékony segítése tárgyában. A lakossági körben rendkívül kedvelt készítmények alig hét hónap alatt több mint 120 gyógyszertárban kerültek forgalmazásra. Hihetetlen sebességû termékbevezetésnek le - hett ünk tanúi. A készítmények elismertségét az is jelzi, hogy az Immun-Komplex ben elnyerte Az év étrendkiegészítôje dí - jat. Az exkluzív szerzô dés eddig csak a MOSZ patikákban engedélyezte a forgalmazást. A fórum, Dr. Mikola Bálint MOSZ elnök kezdeményezésére úgy döntött, hogy a felek új megállapodást készítenek, amely az érdeklôdésre figyelemmel minden patikában, de csakis patikában hozzáférhetôvé teszi a lakosság számára a készítmény-családot. A hallgatóság nagy fegyelemmel és igen nagy aktivitással a délután folyamatosan eltöltött öt órában számos aktuális kérdést megvitatott és a jövôre nézve közös álláspontokat alakított ki. Vasárnap reggel Mátyásné Dr. Simon Zsuzsa a MOSZ elnökség tagja üléselnök kö - szöntötte a szép számmal egybegyûlteket, s egyúttal megnyitotta a Gyógyszerbiztonság cí - met viselô délelôtti blokkot, amely Prof. Dr. Blaskó György a DEOEC tanszékvezetô egyetemi tanára A gyógyszermellékhatások jelentkezésének mechanizmusai címmel elôadásával vette kezdetét. A biztonságossági vizsgálatok típusainak bemutatását követôen a farmakovigilancia kialakulása és jelentôsége kapta a fôszerepet, majd a mellékhatások vizsgálatának fontosságát emelte ki az elôadó. Klinikai szempontból tényleg olyan jelentôs kérdésrôl beszélünk? vetette fel a kérdést a professzor ben az Egyesült Államokban kórházi kezelésre felvett beteg közül esetben tapasztaltak súlyos mellékhatást és eset, a súlyos mellékhatás következményeként ha - lállal végzôdött. A gyógyszermellékhatás a 4. leggyakoribb halálok! (megelôzve az autóbaleset, pneumonia, tüdôbetegség, diabetes okozta haláloko - kat). Gazdasági szempontból sem elhanyagolható a kérdés. A kórházi felvételek 3-5%-ra mel lékhatás miatt kerül sor, s a bent fekvô betegek 10-20%-a esetén mellékhatás hosszabbítja meg a kezelés idôtartamát. Ugyancsak figyelemreméltó, hogy Az el - múlt 20 év alatt a gyógyszerek 4%-át mellékhatás miatt vonták ki a forgalomból. A mellékhatások típusainak ismertetése kapcsán Professzor Úr részleteiben mutatta be az egyes eseteket. Nevezetesen a fokozott gyógy szerhatásból adódó mellékhatásokat, az idiosyncrasias, vagy immunológiai mellékhatásokat, a gyógyszer kémiai szerkezetébôl adódó mellékhatásokat, a késleltetett hatásokat pl. karcinogenitás, teratogenitás, valamint az elvonás, hozzászokás specifikumait. A különbözô mellékhatásokat okozó mechanizmusok bemutatása során kitért a genetikai enzimdefektushoz társuló toxicitás, a receptorérzékenység, a farmakodinámiás hatás és a dózis-hatás megváltozása egyes eseteire. A kölcsönhatások ismertetése kapcsán elemezte a két vagy több gyógyszer együttes hatása, egyik gyógyszer hatását a másik befo - lyásolja, nemkívánatos esetben a hatás csökken és/vagy a toxicitás fokozódik alaptípusokat. Az interakciókat befolyásoló tényezôk a genetikai háttér (egyéni és rasszra jellemzô eltérések), a fennálló kórállapotok, az étrend, a beteg életkora (gyermekkor öregkor), áldott állapot és a gyógyszer dózisa. Az interakcióban gyakran résztvevô gyógyszercsoportok az antiarrhythmiás szerek az an - ti koa gulánsok, a savszekréciót csökkentôk, az antidiabetiku mok, a citosztatikumok, a pszichotróp szerek, a szívgligozidok és a theophyllin. A farmakovigilancia kialakulása, és jelentôségét hangsúlyozva felvetette a kérdést, hogy is állunk ezzel ma Magyarországon? Szinte valamennyi orvos tapasztalt már gyógyszer-mellékhatást, de 50-80% az, aki soha nem jelentett egyet sem eddigi praxisa alatt A reumatológusok és a pszichiáterek képviselôi jelentették a legtöbbet, miközben a legnagyobb létszámú beteggel kontaktust teremtô háziorvosoknak mindössze 17%-a jelentett valaha egy esetet! Itthon évente nagyjából mellékhatás jelentés fut be az OGYI-hoz. Az elôadó hangsúlyozta, hogy a gyógyszermellék - hatást nem negatív üzenetként, hanem sokkal inkább tudásként, 14 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 15

9 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló tapasztalatbôvülésként kell kezelni, ráadásul a hatóság is várja az esetleg mellékhatás jelentéseket. Különbséget kell tenni súlyos és nem súlyos mellékhatások között. Elôbbit 24 órán belül, utóbbit 15 napon belül kell jelenteni. A mellékhatások jelentését a betegek érdekében sokkal aktívabban kell végezni az egészségügy szereplôinek, zárta elôadását Prof. Dr. Blaskó György. Az elôadást élénk discussio követte, majd néhány mellékhatás jelentéssel kapcsolatos tapasztalatról a közönség soraiból is beszámoltak. Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Tanszék vezetôje elôadásával folytatódott a teltházas vasárnapi prog - ram, amely az öregkori gyógyszeralkalmazás témáját járta kö rül kellô alapossággal. A lakosság életminôség profilját korosztályok szerint bemutatva a mobilitás, az önellátás, a szokásos tevékenység végzése során jelentkezô problémák, a fájdalom/diszkomfort és a szorongás/depresszió részarányait vizsgálta gondolatvezetésében. Az életkor elôrehaladásával összefüggô tényezôk ismerete igen fontos tényezô a gyógyszeralkalmazás tervezésénél. Gyermekkorban az eltérô testfelépítés, idôben és mértékükben eltérôen fejlôdô életfunk - ciók, míg öregkorban az eltérô testfelépítés, idôben és mértékükben eltérôen visszafejlôdô életfunkciók adnak alapot a tervezéshez. Ez - zel összefüggésben az öregkorra asszociálva tételesen vizsgálta a gyógyszer lebontásának és a gyógyszer hatásainak módosulását visszafejlôdô enzim, illetve receptor aktivitás esetén, valamit a gyógyszer metabolizmus és receptor aktivitás különbözô fejlettségi szintjeinek hatását a gyógyszerek terápiás hatására. Test felépítésének ásványi anyagok, fehérje, zsír és víztartalma változik az életkorral. Az életkor jelentôs hatással van az élettani funkciókra. A korral az élettani folyamatok funkcionális kapacitása változik. Az életfolyamán a kóros elváltozások akkumulálódnak, me - lyek befolyásolják a gyógyszerek farmakokinetikai viselkedését, s a változások mértéke nagy egyéni variabilitást mutat. A szervek vérátáramlásának csökkenése a gyógyszer farmakokinetikai paraméterek megváltozásának egyik fô oka. Elemezve a gyógyszer me - ta bolizmus és kiválasztás alakulását idôskorban megállapítható, hogy csökken a máj tömege és véráramlása (30-40%), csökken az epe termelés (~50%), a máj gyógyszer metabolizáló enzimeinek aktivitása eltérô mértékben változik. A citokróm P-450 izoformák aktivitása általában jelentôsebb mértékben csökken, mint a konjugáció, és a gyógyszer metabolizáló enzimek aktivitását jelentôsen módosíthatják az alkalmazott gyógyszerek indukáló és gátló hatásai. Összességében a máj metabolizáló és kiválasztó aktivitásának változása általában kis mértékû. A vese idôskori gyógyszer kiválasztásával összefüggésben megállapítható a csökkenô vese tömeg, fôleg a corticalis rétegben a glomerulusok száma csökken. A glomerulusok ~40%-a hialinos degenerációt mutat, ~10%-a szkleroti - zál 80 éves korra, a tubulusok bazális membránja megvastagodik az, interstitium fibrotizál. A glomeruláris filtrációs ráta kb 1 ml/ min/1,73 m 2 -rel csökken évente 20 év felett. Az endogén kreatinin klírensz nem megbízható paraméter, a csökkent kreatinin produk - ció miatt a valósnál magasabb klírensz értéket ad, csökken a ve se koncentráló és hígító képessége (ADH, natriuretikus peptid re cep - torok csökkent érzékenysége!) és csökken a vese vérátáramlása. Az idôskori gyógyszerelési problémák farmakodinámiás változásait elemezve leszögezhetô, hogy összességükben a homeosztatikus mechanizmusok kompenzáló képessége csökken. Professzor úr elô - adásában kitért az idôsekben gyakran elôforduló súlyos mellékhatások gyógyszer függése és az idôs ambuláns betegekben gyakran elôforduló mellékhatások megelôzhetôsége kérdéseire egyaránt. Összefoglalásában megfogalmazta az idôs betegek gyógyszeres ellátásának általános elveit, a holistikus, multidisciplináris öregkori betegellátási koncepció szükségességét. Kiemelten fontos a komorbiditások, egyéb gyógyszerek használatának, a betegek törékenységének, kognitív képességének pontos felmérése, egyes betegségek enyhe és atípusos jelentkezésének felismerése. A gondos beteg követés az öregkorban gyakrabban jelentkezô gyógyszer mellékhatások tüneteinek korai felismerése és megelôzése. Javasolt a klinikai tüneteket mellékhatások következményének értékelni, míg enn - ek ellenkezôje nem bizonyítható. El kell hagyni a felesleges gyógyszereket, és gondos titrálással fontos a gyógyszerek adagjának csökkentése az optimális hatáshoz elegendô minimális dózisra. Ke - rülni kell a mellékhatások gyógyszeres kezelését, az un. gyógyszer - rendelési kaszkádot, ellenôrizni kell az öngyógyszerelés és gyógyszer szedési fegyelmet. Aranyszabály: kezdés alacsony dózissal, majd lassú titrálás az optimális dózis eléréséig. Prof. Dr. Botz Lajos a PTE Általános Orvos tudomá - nyi Kar & Klinikai Köz pont Gyógyszerészeti Inté zet ve zetôje A gyógyszerellátás hamisságai címû rendkívül im - pulzív elôadásában széleskörû képet adott a gyógyszerhamisítás okozta kérdésekrôl. A hamis gyógyszerek akarattal és fondorlatosan nem helytálló eredetet és forrást feltûntetô termékek. Forgalmazójuk valótlant állít ha - tásairól, hatóanyagáról és öszsze tételérôl vagy eredetérôl idézte az elôadó a kérdés definíció ját. A probléma expozíciója kapcsán felvetette, hogy egy v. több, esetleg rendszerhibáról van-e szó, mennyire biztonságosak ma gyógyszerellátás útvonalai. Mennyire nevezhetô szolgáltatásversenynek a recept-vásárló/gyûjtô verseny. Egyre jelentôsebb a fo gyasztók általános kitettsége hazánkban a hamisságra. A gyógyszerellátás, a gyógyszerészek szerepe, feladatai elemzésekor felvetôdik, hivatást gyakorol-e ma gyógyszerészetünk. A feladat egy értelmû, a gyógyszertár a biztonságos termékkörök hiteles for galmazási helye legyen. Ismertette a Broken Windows Theory -t. Az elmélet szerint a bûnözés a zûrzavar a rendetlenség elkerülhetetlen következménye. Ha betörnek egy ablakot és kijavítatlanul marad, az arra járók azt gondolják, hogy senki nem törôdik a házzal. Hamarosan egyre több ablakot törnek be, és az anarchia szelleme az épülettôl az utcára terjed jelzést adva arra, hogy mindent szabad. Az ilyen, a betört ablakokhoz hasonló kisebb problémák, mint a szemetes utcák, a graffiti, az agresszív koldulás egy negatív spirált indítanak el. Lépésenként mutatta be, hogy mikor és milyen ütemben törtek és törnek be az ablakok a magyar gyógyszerellátásban. A veszély óriási és fokozódik. Egyre gyakoribb a patikák közötti szakszerûtlen gyógyszerátadás, de ma már piacon és apróhirdetésekben is lehet erôshatású készítményeket az ajánlott hirdetési áron beszerezni. Megjelentek a hamis gyógyszerészi diplomák is. Felhívta a figyelmet a gyárnak látszó elôállítókra ugyanúgy, mint a szabadon mûködô és elérhetô (cyber-térben) forgalmazók, az egyéni ( partizán ) forgalmazók & MLM (multi-level marketing) & pilóta marketing/eladás veszélyeire. A vezetô hamisított gyógyszerek 1. Combivir (lamivudine/zidovudine) 2. Diflucan (fluconazole) 3. Epivir (lamivudine) 4. Epogen (epoetin alfa) 5. Lamisil (terbinafine) 6. Lipitor (atorvastatin) 7. Norvasc (amlodipine besylate) 8. Procrit (epoetin alfa) 9. Serostim (somatropin, mannalian derived) 10. Sustiva (efavirenz) 11. Trizivir (abacavir/lamivudine/ zidovudine) 12. Viagra (sildenafil) 13. Zerit (stavudine) 14. Zyprexa (olanzapine) Botz professzor Ismertette a gyógyszerhamisítás súlyát a világon. A fejlôdô és a szegény országokban kifejezetten a súlyos a helyzet, de az internet is komolyan hozzájárul a jelenség terjedéséhez. Valódi veszélyt jelentenek ránk a hamis gyógyszerek. Bemutatta a gyógyszerhamisítás tipizálását, ismertetve az egyszerû felismerés szempontjait. a csomagolás ellenôrzése mellett a címke, feliratok, betegtájékoztató minôsége, valamint a tabletták alakja, benyomásai is árulkodók lehetnek. Kitért a gyakorló gyógyszerészek szerepére, feladataira. Meggyôzôdése, hogy a gyógyszertár a biztonságos termékkörök egyedülálló szakember felügyelte hiteles forgalmazási helye, így definiálható a gyógyszertári minôség. A következôkben felsorolta azokat a tényezôket, amik miatt a laiku sok számára, szakember segítsége nélkül, rendkívül nehezen követhetô a kérdésben az eligazodás. Statisztikai adatok bemutatásával súlyozta a probléma kiterjedését. Ezek szerint hamis gyógyszerek a világ gyógyszerpiacán kb. 7-10%, a fejlôdô országokban kb %, interneten kb. 50%, a fejlett országokban egyelôre 1% forgalmi részarányt reprezentálnak. A gyógyszerforgalmazás a 191 WHO tagállam esetében 20%-ban jól szabályozott, 50%-ban részlegesen szabályozott, 30%-ban nincs szabályozva. A hamisítások jellegét elemezve megállapítható, hogy a hatóanyagot egyál - talán nem, kevesebb (magas ár) vagy nagyobb (alacsony ár megnövelt hatás pl. fájdalomcsillapító) mértékben tartalmazó, a feltüntetetten kívül más ható-, és/vagy segédanyagot is alkalmazó, esetleg nem megfelelôen formulált készítmények elôfordulása a leggyakoribb. Ugyancsak magas az elôfordulása a minôségi követelményeknek, vagy a terápiás javaslatnak nem megfelelô, valótlan gyártót feltüntetô gyógyszereknek. Egyértelmû, hogy a minôségbiztosított gyógyszerellátásnak kell szavatolnia azt, hogy minden be - teg számára, minden esetben biztosítsa a forgalombahozatali enge délyben rögzített minôségû gyógyszert. Ennek teljesítésével összefüggésben az elôadó az egyszerû organoleptikus, gyógyszertárban is elvégezhetô analitikai és technológiai, és a mikrobiológiai vizsgálatok jelentôségére hívta fel a figyelmet. Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke, a GYGSZB ala pí tó elnöke betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás té ma körû elôadásával a gyógyszerbiztonságot elôsegítô össze foglalást adott a szakterületrôl. Gyógyszer anamnézis felvétele során nélkülözhetetlen a beteggel való találkozás, feljegyzés készítése a látogatásról. Kie mel ten fontos a viziteken való részvé tel, napi találkozás a beteggel, kezelôorvossal, ápolószemélyzettel, az orvossal való konzultáció. Hazabocsátást megelôzôen a zárójelentésben rögzíthetô gyógyszer dokumentáció, és a szükséges készítmények receptre történô felírásának elôkészítése. Nem nélkülözhetô a beteg felkeresése a további gyógyszereléssel kapcsolatos teendôk megbeszélése végett és a dokumentáció. A be teg ágy melletti gyógyszerészi ta - nácsadás várható elônyeit összefoglal va kitért a gyógyszerellátás minôségének javulása, az orvos-gyógyszerész-beteg párbeszéd ja - ví tása az individuális gyógyszeralkalmazás elôsegítése, a gyógyszerelés adatainak jobb kiértékelési lehetôsége, a korrekt mellékhatás figyelés és a gyógyszerelési hibák monitorozása, minôségi hibák figyelemmel kísérése fontosságára. Elôadása második részében Samu doktor a gyógyszerészi gondozás jelentôségét és elveit taglalta. Gyógyszerészi gondozás alapszintû szolgáltatásai közé sorolta az öngyógyítás-öngyógyszerelés gyógyszerész-szakmai támogatása, a receptre történô expediáláshoz kapcsolódó gyógyszer-alkalmazási információk nyújtása, a lejárt gyógyszerek begyûjtése és az egészség-promóció területeket. Az emelt szintû szolgáltatások lé - nyegét a gyógyszerhasználat nyomonkövetése, az elemzése, re - cept hez kötôdô gyógyszerészi intervenció, az anyagcsere-paraméterek ellenôrzése, a beteg-együttmûködést javító szolgáltatások, az adott betegségekre fókuszáló speciális gyógyszerészi gondozási programok fontosságában fogalmazta meg. Az alapszintû szolgáltatásokat minden gyógyszertárban minden gyógyszerkiadáskor, betegtájékoztatáskor teljesíteni kell, míg az emelt szintû szolgáltatások személyi, tárgyi akkreditációt, szakmai továbbképzést, összetettebb dokumentációt és nagyobb idôigényt követelnek. A protokoll célja, a minôségbiztosított, jogszabályi gyógyszerbiztonság feltételeinek érvényesülése, az alapvetô betegbiztonsági kérdések tisztása, a betegek megfelelô tájékoztatása, a betegek megfelelô életviteli tanáccsal való ellátása és a beteg együttmûködés javítása. Összegzésként az elôadó leszögezte, hogy a gyógyszereléssel összefüggô problémák a gyógyszerészi gondozási szolgáltatások középpontjában állnak. A gondozási gyakorlatnak minden gyógyszerkiadásnál hozzáadott értéket kell teremtenie, és az alapszol - gáltatásoknál is biztosítani kell a gyógyszerész jelenlétét. Az expediálási protokollt a mindennapok részéve szükséges tenni, növelve ezzel a gyógyszerbiztonságot. A tartalmas és informatív, igen aktív hallgatói részvételt felmutató délelôtti elôadások után a Magángyógyszerészek Országos Szö - vetségének közgyûlése zárta a hétvége programját. Az errôl szóló összefoglalót lapunk más helyén közöljük (szerk.) az összeállítást készítette: Dr. Mikola Bálint 16 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 17

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Hogyan tekintsünk az étrend-kiegészítôkre? Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A vásárló szemével Tempora mutantur nos et mutamur in illis Az idôk változnak. Változunk mi is, vagy mereven ragaszkodunk a régihez? Jó néhány éve már, hogy megjelentek ná - lunk az élelmiszerek és a valódi gyógyító készítmények határterületén található termékek. Ha most nem beszélünk az engedély nélküliekrôl, akkor többségük az étrend-kiegészítô kategóriába tartozott és tartozik. Megítélésük a szakmában meglehetôsen végletes volt. A gyógyszerhez szokott szakemberek e sorok írója is kezdetben nem örültek nekik, hiszen óta létezett a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású kategória 1, ahova bizony többségük tar tozhatott volna. Gyakorló gyógyszerészeink jelentôs része pedig valljuk be úgy forgalmazta ezeket, hogy nem is volt tisztában a kategóriával (egy idôben divat volt mindent gyógyterméknek nevezni!). Egyes egyetemi kollégáink pedig keresztes háborút hirdettek, ha egy-egy állítást nem találtak a szakirodalom szerint megalapozottnak. Azután csatlakoztunk az Európai Unióhoz, s ez azzal járt, hogy a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású kategóriát meg kell szüntetni. Ott ugyanis aminek gyógyhatást tulajdonítanak, az gyógyszer. Di - csé retes elv, csak nem lehet megvalósítani! A kérdést a gyógynövény-készítményekre leegyszerûsítve: az Unió hagyományos nö vényi gyógyszer kategóriája 2 lehetôvé teszi ugyan a régóta forgalmazott termékek piacon maradását (ezt is jócskán megnehezítve, lásd GMP, meghatalmazott személy, stb.), de új termék, akár új teakeverék eb - ben a kategóriában nem engedélyezhetô. Gyógyszerek esetében marad a megala- pozott és elfogadott hatás -ra való hivatkozás ( well-established use 2 ). Ez azonban a) ismét azt jelenti, hogy azonos termék már legalább tíz éve forgalomban van, tehát kizárja az újítást, b) teljes bizonyító vizsgálatsorozat eredményeit kell benyújtani (mindenfajta toxikológia, farmakológia, klinikai vizsgálatok embereken, s nem az egyes nö - vényi alkotókra, hanem az adott kombinációra vonatkozókat!), csak éppen nem saját kísérletek, hanem irodalmi adatok alapján. Ilyen komplett adatsort pedig adott gyógynövény-készítmény esetében ritkán határoztak meg, vagy legalábbis nem publikálták (gyógynövény-készítmény általában nem, vagy csak korlátozott mértékben szabadalmaztatható, ezért, ha valaki súlyos összege ket költ hasonló vizsgálatokra, azok eredményét nem publikálja, hiszen akkor mindenki más is használhatná ezeket ingyen!) Summa summarum: az EU gyógyszer - kategóriája nem igazán alkalmas a mindennapi gyógynövény-alapú készítmények engedélyezésére. Ehhez olyan köztes (a gyógyszer és az élelmiszer közötti) kategória kell, ami a magyar gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású volt, vagy pl. a ka - nadai natural health product 3 (ami szin te az említett magyar kategóriát találta fel újra, 13 év késéssel!) Ezzel jutunk el a ma étrend-kiegészítônek nevezett készítményekhez. Ez a definíció lényegét kiemelve, tehát a vitaminoktól és nyomelemektôl elvonatkoztatva olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz élettani hatással rendelkezô anya - go kat egyenként vagy kombináltan; adagolt formában kerül forgalomba (például kapszula, tabletta, adagolható por, csepegtetôs üveg ) 4. Az élettani hatást annyira komolyan vehetjük, hogy a terméken fel kell tüntetni a napi ajánlott fogyasztási mennyiséget, és azt a figyelmeztetést, hogy ezt ne lépjék túl. Tény viszont, hogy tilos a terméknek betegséget megelôzô vagy gyógyító hatást tulajdonítani. Hogyan értsük ezt? Milyen az az élettani (nyilván kedvezô, különben nem fogyasztanánk!) hatás, ami nem gyógyít, és nem elôz meg betegséget? Ezzel kapcsolatban emlékem egy Egész ség - ügyi Világszervezet gyógynövény-munkacsoport ülésérôl: a kínai professzor közölte, hogy náluk a szárított ginzeng-gyökér napi adagja 8 g. Ezt ugyanis el kell rágni. Mikor megkérdeztem, hogy ez gyógyszer-e, vagy élelmiszer, hosszasan tûnôdött, majd így válaszolt: Muszáj ezt a kettôt ilyen élesen megkülönböztetni? Maguk, európaiak, csak merev kategóriákban tudnak gondolkozni? Másik emlékem, hogy a brit gyógyszerhatóság megkísérelte a gyógyhatásra és az egészséges életmódra vonatkozó állításo - kat világosan szétválasztani. Oldalakon át sorolták fel a különbözô szavakat és értelmezték a jelentésüket. Az Európai Unió azonban máig adósunk a hasonló közösségi szintû összeállítással! Más oldalról megközelítve a kérdést: állíthatjuk-e bármilyen gyógyszerrôl, hogy biztosan (100%-ban!) meggyógyít egy betegséget, megszüntet egy tünetet? Nyilván valóan nem, csak (elsôsorban klinikai vizsgálatokkal meghatározott) valószínûségekrôl be - szél hetünk. S ha azt állítjuk, hogy megfigyelések alapján aki egy bizonyos étrenden él (vagy étrend-kiegészítôt szed), kisebb (noha meg nem határozható) valószínûséggel lesz beteg, akkor ez gyógyszerhatás lenne? A válasz itt is nyilvánvalóan nem! A kínai professzornak igaza volt: ha elfogadjuk (az a tényt, hogy) minden szer csupán csökkenti a betegség (kialakulásának, súlyosabb formájának, stb.) valószínûségét, akkor hol, hány százaléknál van az a határ, ami felett már gyógyhatásról, alatta egészséges táplálékról beszélünk? Van ilyen éles határ? Ne féljünk tehát kimondani: egyes étrendkiegészítôk (hasonlóan a korábban az OGYI által minôsített gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású szerekhez) valójában nem gyógyítanak, de növelik esélyünket a betegségekkel szemben! Természetesen nem esetleges szélhámossá - gok, engedély nélküli készítmények, a tiltás ellenére gyógyhatással kecsegtetô állítások elfogadására biztatok! Azt azonban állítom, hogy akár tetszik nekünk, akár nem, a korábbi gyógyteák, gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termékek helyét nem valamely gyógyszer-alkategória, hanem bizonyos étrend-kiegészítôk veszik át; irántuk a kereslet változatlan, vagy in - kább nô; ha ilyen termékek nem lennének, ez az igény valódi gyógyszerekkel nem vagy csak gyakori mellékhatások árán lenne kielégíthetô; a jól megfogalmazott, népgyógyászatból eredô vagy az egyes komponensek is - mert hatásából levezetett egészségügyi javallatokat nem kell elutasítanunk; ha nem találjuk valaminek a leírását a szakirodalomban, abból még nem következik, hogy nem létezik; a korábbi és jelenlegi termékengedélyezô illetve felügyelô hatóságok között a jelenleginél jobb együttmûködésre lenne szükség ahhoz, hogy értékes készítménye - ket, jó magyar ötleteket ne veszítsünk el! Irodalom Prof. Dr. Paál Tamás 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a gyógyszer - nek nem minôsülô anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról Directive 2001/83/EC of the Europan Par li a - ment and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use Natural Health Products. dhp-mps/prodnatur/index-eng.php, letöltve márc /2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az ét - rend-kiegészítôkrôl Egy gyógyszertár szinte az egész világon hagyományosan a biztonság és a megbízhatóság színtere, a lakosság fair partnere. Sok tekintetben az adott régió egészségügyi és szociális központja. A mostani idôkben azonban az is érezhetô, hogy a korrekt viselkedés gyakran versenyhátrányt jelent. Ezért különösen a hazai patikák számára szükséges az okos és hatásos stratégia, amivel hûek maradhatnak eddigi beteg és vásárlóbarát tradícióikhoz. A jövôben követendô stratégia kialakításához azonban elengedhetetlen a jelenlegi folyamatok pontos ismerete, elemzése. Elôször is ismernünk kell vevôinket, tudnunk kell, hogy miért és fôleg milyen gyakran választják a mi gyógyszertárunkat. Melyek az elvárásaik velünk szemben és egyáltalán minden kívánságuknak eleget tudunk és eleget kell-e tennünk. Mindezek pontos ismeretéhez fontos a megfelelô kérdések feltevése. Egy közelmúltban nyilvánosságra hozott tanulmány sok kérdésünkre néha meglepô válaszokkal szolgál. A többnyire német országban végzett elemzés közel patikai vásárló és 3700 gyógyszertári dolgozó véleményét szintetizálja különbözô kérdéskörökben. Mivel a német piac (még) nem teljesen liberalizált, ezért az adatok minden esetben a tulajdonosa által személyesen vezetett patikára vonatkoznak. A hasonlóság azonban annyiban mégis tetten érhetô, hogy a patikaalapítás a gyógyszerészeknek gyakorlatilag eddig sem volt korlá tozott, tehát a patikasûrûség a frekventált helyeken megközelítette a liberalizált hazait. A tanulmány több száraz statisztikánál, az itt al kalmazott ún. trendanalízis módszere segíthet eddigi szabá lyok áttörésénél, anélkül, hogy az elôírásokat megszegnénk. A minket három éve ért sorscsapás olyan lehetôségeket és meglepetéseket is hordoz, melyeket lehet, hogy egyébként sohasem ismertünk volna fel. A továbbiakban néhány önkényesen kiragadott példán szeretném illusztrálni, hogy igen is itt az ideje a paradigmaváltásnak, kitörésnek a napi rutinból és a letargiából. A siker régi receptje szerint kizárólag a hatékonyság volt a döntô szempont a beszerzéseknél az árugazdálkodásnál és a költségek kordában tartásánál. Ha mindenáron hatékonyak, hatékonyabbak és még hatékonyabbak akarunk lenni végül az emberi kapcsolataink kiüresednek és elveszítjük a lényeget. Ma a gyógyszertárak olyanok, mint az egyszeri nézô a moziban. Feláll, hogy jobban lásson. Erre a mögötte lévôk is felállnak, hogy ôk is jobban lássanak. Végül a drágán vett mozijegyért már mindenki áll és senki sem lát jobban. Nem lehet mindent a leggyorsabban, a legolcsóbban, a leghatékonyabban csinálni. Üljünk tehát az elsô sorba! Hogy mit is jelent ez? Tegyünk fel magunknak néhány egyszerû kérdést! Vannak-e olyan vásárlóink, betegeink, akik akár a fél várost is átutazzák, csak hogy hozzánk jöjjenek.? Ha néhány napra be - zárunk inkább várnak a receptek beváltásával? Szó nélkül állnak a sorban hogy ismét megtapasztalhassák kedvenc asszisztensük, vagy a fônök asszony/úr szakszerû tanácsait? Lehet, hogy ôket nem is érdekli a törzskártyára, vagy ajándékként kapott üveggyöngy? Lehet, hogy nekik nem is probléma, hogy gyógyszerüket csak másnapra tudjuk megrendelni? Biztos vannak patikák amelyek sokkal több spontán vásárlást generálnak mindenféle kedvezmény adása nélkül mind mások. Ôk már az elsô sorban ülnek! El dön - tötték talán az egyik nagy dilemmát: Sokaknak nyújtsanak keveset, vagy keveseknek mindent! 13 év kutatási anyaga megmutatta: a vevôk patikával szembeni elvárásai egyre finomodnak. Bármely patika bármikor képes leg - alább 80%-os vevôelégedettséget produkálni. Ehhez gyakorlatilag nem kell más, mint tiszta köpenyben tiszta officinában a törvényi minimumot nyújtani.. Aki azonban a maradék 20% legalább felét is elkápráztatja az ülhet az elsô sorba. Ugyanis jó dolog a profi tanácsadás, de mindezt az ideális vevônek nyújtani még jobb! Tehát a feladat: ha a keveseknek mindenünket nyújtjuk, akkor hálás és hû törzsvásárlókat nyerünk. A továbbiakban csak ezeknek a számát kell növelnünk. Kivételes esetben azt a vevôt aki elégedetlen, mert mindenáron mindent olcsón és tanácsok nélkül akar, át is irányíthatjuk a megfelelô patikába. Még mindig jobb, mint gyógyszerészi szolgáltatásainkat alacsony nívón tartani. Egyik legfontosabb kérdés tehát leendô törzsvásárlóink felkutatása. Sajnos a kutatási eredmények a törzsvásárlók tekintetében egy fenyegetô problémára is felhívták a fi - gyelmet. A törzsvásárlókra vonatkozó ún. trendanalízis kimutatta, hogy általában a patikák alkalmi vásárlóinak rétege növekedik a törzsvásárlói réteg rovására. Az alábbi ábrán a trend jól látható: Törzsvásárlók alkalmi vásárlók (%) Törzsvásárlók: 60% 56% 44% Alkalmi vásárlók: 40% 44% 56% Amíg hét év alatt ( ) csak 4%-al csökkent a törzsvásárlói réteg, addig a következô hat év alatt ( ) a folyamat lényegesen felgyorsult. A még hivatalosan nem publikált, de már rendelkezésre álló 2009-es adatok a törzsvásárlói réteg további rohamos erózióját mutatják. A trend hátterében álló okok közül a leglényegesebbek: A verseny kiélezôdése (szabad OTC árképzés) A piaci szereplôk számának növekedése (patikán kívüli árusítás) A gyógyszerellátás banalizálása (a gyógyszer közönséges áru) Vásárlói szokások megváltozása. Sajnos a kutatások egyértelmûen bebizonyították, hogy a kedvezôtlen folyamatokat a szokásos marketing eszközökkel (ajándé - kok, kedvezmények, akciók, stb.) sem sikerült megállítani. A másik meglepetést a patikai vásárlók értékítélete hozta. Ez alakította ki ugyanis a patikák ún. magkompetenciáit, vagyis azokat a sokszor szubjektív elemeket amelyek egy vállalkozás 18 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 19

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány legfôbb lényegét, értékét jelentik... A vásárlók elôször meghatá - rozták, hogy mit tartanak fontosnak egy patika megítélésénél, majd felállították a sorrendet. Természetesen kíváncsiak voltak a patikai személyzetek véleményére is. A különbség zavarba ejtô volt. Az alábbi ábrán a vásárlók által felállított sorrend látható: Magkompetenciák Szociális kompetencia A gyógyszerész szakmai tanácsai Szolgáltatások (Újság, vevôkártya stb.) Az asszisztensek szakmai tanácsai Receptúra Elhelyezkedés, elérhetôség (térben, idôben) Készletek OTC és egyéb termékek választéka Akciók (patika nap stb.) Ár Diszkréció A megkérdezettek 87%-a legelsô helyen jelölte meg a gyógyszertári teamek szociális, személyes és emberi hozzáállását. A patikai dolgozók ellenben a szociális kompetenciát sokkal lényegtelenebbnek, míg a szakmai kompetenciákat (gyógyszerész tanácsai, receptúra) sokkal fontosabbnak gondolták. A szociális kompetenciát to - vább boncolgatva egyértelmûvé válik, hogy vásárlóink mely elemeket ítélik lényegesnek: Szociális kompetencia Nincs erôszakos rábeszélés Ha kell, a feleslegesrôl is lebeszélnek A patikus a beteg ügyvédje eü. kérdésekben A patikus az orvost egészíti ki Figyelmeztetnek még ha nekem kényelmetlen is Ismernek és a nevemen szólítanak Gyakran olcsóbbat ajánlanak Túlélni a válságot Innováció és partnerség Az Innovatív Gyógyszergyártók Egye sü - letének fô célja, hogy a magyar lakosságot innovatív terápiákon keresztül segítse hoz zá egészségi állapotának javulásához, jólétéhez, és ezáltal hazánkat versenyképes elônyökhöz juttassa. Magyarországon az 1992-ben alapított Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 25 innovatív, kutatás és fejlesztés orientált gyógyszeripari vállalatot tömörítô szervezet, mely tagvállalatai értékben a hazai gyógyszerforgalom 54 százalékát adják. A tagvállalatok anyavállalatai úttörô szerepet játszanak az új, innovatív gyógyszerek Izgalmas kérdés továbbá, hogy a vásárlók hogyan és milyen kritériumok szerint osztályozzák a patikákat. Közel vásárló a hotelekhez hasonlóan csillagokkal jelezte a minôséget. A túlélés zá - loga lehet annak kiderítése, hogy milyen szempontok alapján kap valaki 4, vagy 5 csillagot. Mit kell tennie annak a patikának amelynek vevôi többségében nem a legmagasabb csillagokat ítélték meg? Milyen patikatípus az amelyik a legtöbb csillagot kapta? Hogy mindez miért olyan fontos? Mert a leginkább elégedett ve - vônk (aki 4, v. 5 csillagot adott): tovább tartózkodik az officinában, kész többet vásárolni, kész magasabb áron vásárolni, fogékonyabb a reklámra, gyakrabban ajánlja patikánkat másoknak akár hetente benéz hozzánk Gondoltuk volna, hogy egy átlagos vásárló ma 17%-al több idôt tölt az officinában mint hat évvel ezelôtt? Gondolkodtuk-e már azon, hogy ez a kb. 6 perc milyen lehetôségeket rejt? Tisztában vagyunk azzal, hogy a legelégedettebb vevôink akár a dupláját is eltöltenék kedvenc patikájukban. Feladatunk tehát viszonylag egyszerû. Te gyük a nálunk töltött idôt barátságossá, meghitté és ezáltal növelhet jük a spontán vásárlások mennyiségét. Ugyanis egyértelmû a korreláció az officinában eltöltött idô és az ún. spontán vásárlások között: Vásárlók kevesebb mint 5 perc officinában eltöltött idôvel: 58% vásárol elôre nem tervezett terméket, Vásárlók több mint 5 perc officinában eltöltött idôvel: 70% vá sárol impulzusszerûen. A válaszokból azonban sajnos az is kitûnt, hogy betegeink többsé - ge számára az officinai kínálat már követhetetlen és átláthatatlan. Szinte a végtelenségig lehetne sorolni azokat a még kiaknázatlan lehetôségeket melyekkel a patikák jó eséllyel indulhatnak a vásárlók kegyeiért folytatott harcban. Mint láthattuk, minden mérhet, vizsgálható és kielemezhetô. A legnehezebb feladat azonban a soksok adatból a lényeges összefüggéseket és trendeket kiszûrni majd átültetni a mindennapok nyelvére. Dr. Horváth Csaba Felhasznált irodalom: Apotheken Novum Zukunftswerk für wettbeverbsfähige Apot heken Gerhard F. Riegl. PR.&P. (Külön szeretném kifejezni a köszönetemet Csépe Andrea projektmenedzsernek és dr. Varga Zoltán AIPM igazgatónak, az adatok megszerzésében nyújtott segítségért! (szerzô) felfedezésében és kifejlesztésében, a betegségek gyógyításában történô elôrelépés érdekében. A gazdasági válság múlt és jövô Magyarországot a világgazdasági válság igen mélyen érintette. Nyilván nem lehet vita a politikusok között abban, hogy a válság hatásainak az enyhítését nagymértékben elôsegítette az IMF-tôl lehívott kölcsön, amelynek mértéke 14 Mrd Euró volt. Arról kevesebbet lehet tudni, hogy ezt mikorra, milyen kamatszint mellett, milyen ütemezéssel kell visszafizetni, de nagy valószínûséggel unokáink is fizetni fogják ennek a hi - telnek a törlesztését. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a válság hatásait egyenletesen elosztotta a magyar állam a következô évekre, tehát a következô generációk is áldozatvállalásra kényszerülnek a jelenlegi generáció megmentése érdekében. A gazdasági kilátások mindenesetre nem tûnnek túlságosan nagy aggodalmat keltônek, fôleg ha a négy legfontosabb makro - ökonomiai adatot vizsgáljuk meg: 1. GDP 2. Infláció 3. Munkanélküliségi ráta 4. Államháztartási hiány Az OECD elemzôi szerint a munkanélküliségi ráta 2010-ben fog tetôzni 10% környékén. A GDP nagyfokú csökkenésétôl nem kell tartanunk már ebben az évben, sôt 2011-re jelentôs növekedésre számíthatunk. Az infláció folyamatosan csökken, míg az államháztartási hiány egyenletesen a 3-5% közötti tartományban mozog. Kérdés csak az, hogy az év elején született új intézkedések (pld. ingatlanadó eltörlése) és az évközben lezajló politikai változások hogyan fogják a makrogazdasági folyamatokat befolyásolni. Az elmúlt év gazdasági eseményeinek hatása az innovatív gyógyszeriparra A gazdasági válság mindenkire hatással van, így természetesen az egyesület tagvállalataira is. Számos olyan hír volt olvasható, miszerint az egyes nemzetközi gyógyszercégek is különféle megszorító intézkedésekre kényszerültek, melyek értelemszerûen érintették a magyar tagvállalatokat is. Emellett hazánkban a kormányzat megszorító intézkedései következtében csökkent a kereslet, amely szintén negatívan befolyásolta a növekedési adatokat. Ugyanakkor az sem egy elhanyagolható szempont, hogy a gyógyszergyártók megközelítôleg 40 Mil - liárd(!) Ft adót fizettek be a magyar költségvetésbe (forrás:oep), jelentôsen Forrás: OECD, január hozzájárulva a válság hatásainak az enyhítéséhez az egészségügy területén. (Csak összehasonlításképpen: a gyógyszerkasszát az állam 300 Mrd Ft-tal, a BKV-t 330 Mrd Ft-tal támogatta 2009-ben!) A lakosság egészségi állapota Hazánkban az elöregedô lakosság egész - ségi állapota folyamatosan romló tenden - Forrás: OECD, 2006 ciát mutat. Magyarország a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetege - dések okozta halálozás szempontjából Eu - ró pa élmezônyébe tartozik. Nálunk a leg - kisebb egész Európában a születéskor várható átlagos élettartam és nálunk nôtt a legkevesebbet ez a paraméter az elmúlt 40 évben. Nem lehet tehát vita tárgya, hogy igenis szükség van az új technológiákra, akár gyógyszer-, akár más beavatkozásról lévén szó! Magyarország nem engedheti meg azt magának, hogy tovább veszítse az aktív, munkaképes lakosságát, amely járulékaiból tartja el mind a nyugdíj-, mind az egészségbiztosítási kasszát. Az innovatív gyógyszerekhez történô hozzáférés A lakosság gyógyszerekhez történô hozzáférése viszont messze nem optimális ma Magyarországon. A tavaly ugyanezen újság hasábjain megjelent cikkben utaltam a Ka - rolinska intézet felmérésére, amelybôl egyértelmûen kiderült, hogy a magyar betegek nem csak a nyugat-európai, de néhány szomszédos országhoz képest is lassabban jutnak hozzá az új innovatív onkológiai terápiákhoz a befogadás elhúzódása miatt. Ehhez adódik hozzá a évi kormányzati megszorítások hatása. A nor matív 85 százalékos támogatási kulcsot (jórészt a szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyszerei) 80 százalékra csökkentek. Valamint számos hatóanyag-, és terápiás csoport (pl. agyértágítók, porcerôsítôk) támogatása megszûnt, vagy csökkent (pl. a gyomorsav elválasztást csökkentô termékek, reflux) 70 százalékról 55 százalékra esett vissza Ezt a betegek ismét ár - emelkedésként érzékelhették. Az innovatív gyógyszerek befogadása 2009-ben A költségvetési korlátok miatt természetesen minden európai országban próbálják különféle adminisztratív eszközökkel szabályozni e folyamatot. A hazai támogatási rendszerben azonban az európai országban egyenként használt adminisztratív korlátozások sokasága egyszerre van jelen! (Itt megint csak a tavalyi cikkre tudok utalni, ahol táblázatos formában mutattam be a különbözô szabályozók számát az egyes EU-s tagállamokban Magyarországhoz 20 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 21

12 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány viszonyítva. A lista azóta csak bôvült, és természetesen nálunk jelentek meg új elemek a gyógyszerek szabályozásában.) 2009-ben valódi áttörést jelentô, új terápiás osztályba tartozó termék be fogadás nem történt, a befogadott termékek támogatása miatti többlet kiáramlás összege elhanyagolható volt, mivel azok zömében már létezô támogatás volumen szerzôdések keretein belül kerültek finanszírozásra. Befogadások összesítése és január-februárban: *Nem ATC 5 szintû befogadás A jelenleg befogadásra váró készítmények terápiás csoportjai: szív- és érrendszeri neurológia onkológia csontritkulás trombózis profilaxis hematológia A befogadási folyamattal kapcsolatban ki kell emeljük, hogy a döntéshozói oldallal tárgyalni tudtunk az összes témával kapcso - latosan, de az eredményesség változó volt. A befogadás elleni érvek közül az ultima ratio mindig az volt, hogy nincs rá fedezet. Azt, hogy mire van fedezet és az mekkora, arról soha egyetlen szó sem esett. (Év végére azután kiderült, hogy az Egész - ségügyi Minisztérium kiharcolta néhány új, elsôsorban onkológiai készítmény támogatását a Pénzügyminisztériummal szemben.) Ezen írás elsô részében utaltam az IMF-re és a felvett kölcsön nagyságára. Úgy tûnik, hogy ez fogja meghatározni a magyar gazdaság-politika mozgásterét a közeljövôben (mire lesz fedezet és mire nem) és az IMFhitel aktuális helyzete nagyon erôs kihatással lesz az innovatív készítmények befo - gadására is! Ennek egyik elsô jeleként ta - pasztaltuk, hogy 2010-re egy fillérrel sem emelte meg a Pénzügyminisztérium a gyógyszerkasszát, kvázi elôre bekódolta a visszafizetést a rendszerbe. Kutatás és fejlesztés Mindezek ellenére 2010-ban továbbra is a célunk marad a K+F tevékenység fenntartása, hiszen hazánkban évente az AIPM tagvállalatok klinikai vizsgálatokkal 8-10 milliárd forint többletbevételt teremtenek a magyar egészségügyi ellátórendszernek. E területen számunkra érzékelhetô elôrelépés történt az innovációt folytató cégek leírhatják a gyógyszeripart sújtó adókból a K+F ráfordításuk 20 százalékát. Mind - azonáltal a megvalósulás körül még számos kérdôjel vár tisztázásra. A Kormányzat elkészítette tavaly a Gyógy - szeripari és biotechnológiai akciótervet, mely a gyógyszeripart stratégiai ágazatként nevesíti. A jövôrôl Elmondhatjuk hogy jelentôs változások történtek a gyártói oldalon. Ma már egy vállalat számára sem kérdéses, hogy a ma - gyar egészségügy és gyógyszer finanszírozás problémáit csak a kormányzatot segítve, a kormányzattal együttmûködve lehet megoldani. Együtt kell megtalálnunk a forrásokat olyan módon, hogy a jövôben is biztosított legyen a legújabb és leghatékonyabb gyógyszerkészítmények finanszírozhatósága, ugyanakkor a lakossági terhek se növekedjenek. Bízunk benne, hogy az együttmûködési szándékunk fogadtatása pozitív lesz, s a következô kormányzattal ki tudunk majd alakítani egy olyan új partneri viszonyt, mely ismét növekedési pályára állíthatja az innovatív gyártókat és az innovációt, továbbá jelentôsen hozzájárul a magyar betegek gyógyulásához, életminôségének és egész - ségi állapotának javulásához. Dr. Lengyel Gábor Gondolkodó Gondolkodó Gondolkodó Gondolkodó Gondolkodó Állok a tára mellett Állok a tára mellett, és szenvedek, mert egy olyan patikában dolgozom, ahol nem szeretek dolgozni. Szenvedek, mert jobb meggyôzôdésem ellenére te - szem a dolgom itt, és most. De teszem a dolgom, mert erre tettem fel az életem, erre esküdtem fel, hogy ott és akkor segítek, ahol-, és ahogyan tu dok. Ha kell jó szóval, ha kell jó tanáccsal, ha kell információval, ha kell alkalmas szerrel, gyógyszerrel. Idôs öltönyös, jól szituált úri ember áll elôttem. Tetszik tudni, a múlt hónapban nem kaptam fizetést. Én az egyetemen tanítok, de ilyen még nem volt, hogy csak a következô hónapban kapjam meg az elôzô havi béremet. Ez borzalom, ami ebben az országban történik Tudja, én gyerekként itt voltam Budapest ostroma alatt. Tudja milyen volt az, amikor a város le volt bombázva, romokban hevert minden A városban csak asszonyok és gyerekek voltak. A férfiak elestek a har - cokban, vagy kinn voltak a fronton. Nôk és gyerekek rendezték és elkezdték újjáépíteni a várost. Most is lehetne ha lenne valaki, aki élre áll. Fiatal ember robban be a patikába, látszik hogy nagyon siet. Egy hüvelykúpot kérek. Igen. Milyet? Hát 3 darabosat. Igen. Milyet? Hát általánosat... Igen. Mire, milyen problémára? Hát azt nem tudom az asszony mondta, hozzak egy hüvelykúpot a patikából Idôsebb hölgy tanácstalanul kérdez: Lábra lábra tetszik tudni ajánlani va lamit? Hogyne. Cipôt, zoknit Jó, de lábra? Miért, mi van vele: fáj, viszket, zsibbad, izzad, vagy levágták? Jaj, dehogy Egy jól öltözött úriember számlát kér: A szám la címe: Martonvásár, Brunszvik utca, betûzöm Köszönöm, nem szükséges Ismeri Brunszvik Teréziát? Az elsô magyar óvónôt? Hát hogyne. És járt már Martonvásáron a kastélyban? Vannak gyerekei, látták már az óvoda-múzeumot? Nem, még nem. Mikor jönnek? Ma szerda van, mondjuk vasárnap. Na, akkor adok egy névjegyet, én vagyok a fômérnök. Va sár - nap a vendégeim, tessenek szólni a kapunál. Kíváncsiak voltunk, meg kicsit kételkedtem is Vasárnap a kastély kapujánál bemutatkoztam, és mondtam, hogy a fômérnök úr Igen tudjuk. Szólt a fômérnök úr, tessenek befáradni. A kastélyparkban van a Beethoven kiállítás. A bejáratnál kezdtem mondani, hogy a fô mérnök úr Igen, tudjuk. Ugyanígy történt az óvoda-múzeum bejáratánál. Kifelé jövet kicsit elsírtam magam Lehet, hogy mégis csak érdemes? Dr. Sánta Zsuzsa 22 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 23

13 Beszámoló a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság februári ülésérôl A Bizottság a gyógyszerészi gondozási rendeleti szintû szabályozásával kapcsolatos szakmai gyakorlati teendôk megvitatása céljából Országos Tiszti Fôgyógyszerész Asszonnyal folytatott egyeztetést. Áttekintették az alapszintû gyógyszerészi gondozás személyi, tárgyi feltételeit, bejelentések kialakítandó rendjét, adatvédelmi szabályokat. A Bizottság döntött arról, hogy a jogszabályi változások alapján az eddigi protokollok átdolgozása szükséges. A Bizottság véglegesítette az expediálási, valamint az expediáláshoz kapcsolódó gyógyszerészi gondozási protokollokat, melyet a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégiumnak megküld. Tanfolyam címe Idôpont Helyszín Pontérték 1./2. Asthma, allergia, COPD Veszprém 16 pont 1./1. Bôrgyógyászat-gyógyszerészi Budapest 16 pont gondozás /MEGTELT/ 1./2. Asthma, allergia, COPD Miskolc 16 pont 1./2. Asthma, allergia, COPD Pécs 16 pont 2./2. Asthma, allergia, COPD Pécs 16 pont 1./2. Asthma, allergia, COPD Budapest 16 pont 2./2. Asthma, allergia, COPD Budapest 16 pont 1./2. Asthma, allergia, COPD Kaposvár 16 pont 1./2. Asthma, allergia, COPD Debrecen 16 pont 2./2. Asthma, allergia, COPD Debrecen 16 pont Allergia-asztma-COPD gyógyszerészi gondozási program A nagy népegészségügyi jelentôséggel bíró allergia-asztma-copd területén a Bizottság szakmai és gyakorlati továbbképzést szervez. Ezek együttes sikeres elvégzésével nyílik lehetôsége a gyógy sze - résznek az adott területen a gyógyszerészi gondozási tevékenység folytatására. A továbbképzés egy elméleti és egy gyakorlati modulból tevôdik össze. Metabolikus Szindróma továbbképzés ismertetô A Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program protokolljában lévô gondozási feladatok egyes elemeit (diabetes, A Bizottság az expediáláshoz kapcsolódó gyógyszerészi gondozási tevékenységek közül a tavasz folyamán három területen dolgoz ki protokollokat: generikus helyettesítés, párhuzamosan alkalmazott gyógyszerek felismerése, fejfájás OTC protokoll. A Bizottság meghívást kapott a STOP SÓ programban való részvételre, melyben az alábbi területeken várható a részvétel. Tájékoztató anyagok gyógyszertárban történô kihelyezése, illetve az antihipertenzív készítmények expediálásakor a sóbevitelrôl tájékoztató biztosítása. Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság Oktatási naptára I. félévben megrendezésre kerülô aktuális to vább kép zé sek helyszínei és idôpontjai hypertonia, dyslipidemia) csak az adott alaptovábbképzésen részt vett és abból sikeres vizsgát tett, ÁNTSZ engedéllyel rendelkezô gyógyszerész végezheti. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program teljes körû végzéséhez mindezen alaptovábbképzések (diabetes, hypertonia, dyslipidemia) meglétét követôen, szükséges egy tréning jellegû ún. Metabolikus IV. összegzô továbbképzés elvégzése is, amelyen a protokoll részletes ismertetése mellett tipikus esetek közös megbeszélése történik az elôadók irányításával. A Metabolikus IV. továbbképzés résztvevôje megkapja a protokollt, valamint ingyenesen kerülnek kiosztásra a sokszorosított mellékletek, betegtájékoztatók, információs anyagok. A Metabolikus IV. összegzô továbbképzés sikeres elévégezésérôl a gyógyszerész a gyógyszertárban kihelyezhetô igazolást állítunk ki. Bôrgyógyászat gyógyszerészi gondozási program A bôrgyógyászati területen kidolgozott gyógyszerészi gondozási protokoll segíti a gyógyszerészeket a leggyakoribb bôrgyógyászati betegségekben való tájékozódásban, valamint a hajas fejbôrrel kapcsolatban elôforduló problémák szakmai értékelésében. A Bizottság a továbbképzésen résztvevôk részére a protokollt, és a kapcsolódó dokumentációs nyomtatványokat biztosítja. Ha közeleg a bikiniszezon... A tavasz közeledtével a Böske Egylet testnevelési óráin Gyöngyi az edzônô már most arra ösztökél bennünket, hogy tornázzunk intenzívebben, mert Kislá - nyok mondja hamarosan itt a bikini szezon! Ha nem is intenzívebben, de vidámabban zajlik tovább a testedzés, abban a szent meggyôzôdésben, hogy kislányok vagyunk, legalábbis itt a tornaterem falai között. Hát igen, a télen felszedett védôréteg ledolgozása nem kis feladat. És a súlygyarapodással járó egyéb kellemetlenségek, mint a cellulit, azaz narancsbôr is egyre valószínûtlenebbé teszi a bikini viselését. Elég, ha csak 3-4 kg súlytöbblettel rendelkezünk a tél végére, az biztos, hogy a paplanszerû gödröcskék a combon, a hason és a csípôn rögtön megjelennek. Sokan azt hiszik, ha megvesznek egy cellulit elleni csodaszert, nyert ügyük van. Sajnos a cellulit eltüntetése egy igen összetett és hosszadalmas folyamat, melyhez nem elég akarni, tenni is kell, méghozzá nem is keveset. Testsúlycsökkentés, torna és célzott testápolás, ez a három legfontosabb tennivaló a narancsbôr eltüntetésére. De mi is az a narancsbôr? A cellulit fôleg a nôi nemet sújtja, kialakulá sáért a hormonális változások, a hízás-fogyás és a laza kötôszövet okolható. A nôi test, a születendô gyerek kényelme érdekében, a férfiakénál lazább kötôszövettel rendelkezik. A fent felsorolt változások ha - tására a bôr alatti apró zsírsejtek megnövekednek és a laza kötôszöveten átnyomódva láthatóvá válnak. A meghízott zsírsejtek miatt, a bôrben lévô véredényekben lelassul a vérkeringés, így a méreganya - gok szépen elraktározódnak a szövetekben. A nôk 75%-át érinti ez a probléma életkortól és testsúlytól függetlenül. A cellulit kezelése azért olyan komplex feladat, mert egyszerre kell az étkezésre, a testmozgásra és a testápolásra figyelmet fordítani. Bizonyára Önök is naponta hallják a rek - lámok álomalakot ígérô ajánlatait! Való - színûleg tényleg hatásosak, de meddig? Természetesen, amíg a szalonba járunk a testkezelésre, csak sajnos, mint tudjuk, a cellulit folyamatos kezelést kíván. Nem szeretném lebeszélni Önöket a különbözô testkezelési eljárásokról, mint köpölyözés, testtekercselés, ultrahangos zsírbontás és még sorolhatnám, csak ajánlanék egy al - ter natív otthoni kezelést, mely bármikor elvégezhetô. Tisztában kell lennünk azzal, hogy általában minden hasonló probléma megoldása annyi idôt vesz igénybe, mint amennyi idô alatt kialakult. A leginkább igaz ez a testsúlycsökkentésre, de a cellulit lefaragása is kitartó munkát igényel. Elôször is iktassunk be heti 2x1 óra testmozgást. Fogyasszunk kevesebb tartósított élelmiszert és szénhidrátot, igyunk sok folyadékot. A folyadékfogyasztás elôsegíti a megfelelô kivá lasztást, a méregtelenítést és a bôr hidratáltságát. Naponta testsúly 10 kg-onként 4 dl folyadék elfogyasztása javasolt! Léteznek olyan testzsír bontó cellulit krémek, melyek kifejezetten mozgás közben fejtik ki a hatásukat. Minden cellulitkrém felkenését egy alapos testradírozás elôz meg, így beindul a vérkeringés és ezzel elô is készítjük a bôrt a hatóanyag befogadására. Ha a cellulit krém használati utasítása nem tiltja, betekerhetjük a prob - lémás területet Folpack fóliával, mely fo - kozva a krém hatását és felpattanhatunk a kerékpárra, vagy kezdôdhet a torna. Használhatunk olyan cellulit krémet, me - lyet kézi masszírozó koronggal kell körkörös mozdulatokkal bemasszírozni. Nagyon hatásosak a narancsolajat tartalmazó masszázsolajak, melyek kiválóan hatnak a torna, úszás, kerékpározás, vagy szaunázás után bemelegedett bôrön. Léteznek olyan 2 fázisú cellulit krémek melyeknél van nappali és éjszakai krém. De léteznek olyan 2 fázisú testkrémek, melyeknél két különbözô állagú és hatóanyag tartalmú krémet kell egyszerre a bôrre felkenni. Nem szeretnék kozmetikai márkát ajánlani a cellulit kezeléshez, a lényeg a rendszeresség és a használati utasítások szigorú betartása. Attól is óva intem Önöket, hogy túlzásba vigyék az önsanyargatást, a koplalást, a kíméletlen tornát, inkább hosszabb idô alatt, de kitartó munkával érjük el a kívánt hatást. Amikor elégedettek vagyunk az eredménnyel, egy kicsit lazíthatunk, de nem sokáig. Azt szoktam mondani a vendégeimnek, ahogy a szervezet is a rendszeres táplálék bevitelt igényli, hiába laktunk jól, másnap ismét megéhezünk. Ugyanígy a bô rünk is folyamatos táplálást igényel. Remélem kedvet kaptak a Kedves Olvasók a bikini-program elindításához, amihez sok sikert és kitartást kívánok. Mivel a húsvéti nyuszi úgy hallom már festi a hímes tojásokat, kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Önöknek! Barabás Éva kozmetikus 24 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nyitott szemmel! Nemzetközi és hazai sajtófigyelô A helyzet világos A Pharmazeutische Zeitung legutóbbi számában Heinz-Günter Wolf az ABDA (német gyógyszerész szövetségek csúcsszervezete) elnöke értékeli a választások után kialakult helyzetet. Mindenekelôtt üdvözlendô az egészségügyi minisztérium élén bekövetkezett generációváltás élén az új miniszterrel Dr. Philipp Röslerrel (36). Ugyan az adminisztráció nem hoz lényeges változást sem a paciensek sem a gyógyszerészek számára, mégis egy dolog világos: az új egészségügyi kormányzat nem tervez változásokat a többes-, és idegen tulajdonlás tilalmának tekintetében. Az internetes gyógyszer értékesítés vadhajtásait jól érzékelik és csökkenteni kívánják a patikák adminisztrációs terheit. Az ok egyszerû. A kormány csak a független gyógyszerészek által tulajdonolt patikákban látja a lakosság biztonságos és magas minôségû gyógyszerellátásának biztosítékát. Hogy ez felülírhat mindenféle úniós alapelvet tavasz óta már mindenki tudhatja. Minipatika a bankban? Hochheim egyik városnegyedében a közeli jövôben a helyi Sparkasse (ban ) fiókjában nemcsak pénzügyeiket intézhetik a polgárok, hanem gyógyszerészi gondozásban is részesülhetnek. A kb. négy (!) négyzetméteres elkülönített helyiségben a tanácsra áhítozók videokonferenciát tarthatnak egy internetes patika gyógyszerészével, vagy asszisztensével. A nagy felbontású képernyôn a patikus életnagyságú alakjától lehet kérdezni, sôt a recepteket beszkennelve gyógyszert is lehet rendelni. Fizetés vagy azonnal, vagy a postásnak három nap múlva, ha megérkeztek a patikaszerek. A legfurcsább, hogy az egész ötlet egy építésztôl származik, aki a bank másik fiókjában dolgozik. A bankfióktól kb. ötven méterre természetesen található egy igazi gyógyszertár is Keresett egészségportálok Egy 2000 fôs internet használók körében végzett piackutatás meglepô eredményt hozott. A válaszok alapján valószínûsíthetô, hogy már nem az orvoshoz fordulnak elsôsorban egészségügyi információkért. Az aktív internetezôk 72%-a már a világhálót választja elsôdleges információforrásának ha egészségügyi témákat keres. Az orvosok többsége elégedetlen a patikusok tevékenységével Az Arzte Zeitung legutóbbi felmérésén közel 700 orvos válaszát értékelték a patikusok tanácsadási tevékenységével kapcsolatosan. A vizsgálat hátterében az áll, hogy az elmúlt hónapokban több, eddig vényköteles hatóanyag ( pl. omeprazol ) vált OTC termékké. A gyógyszerészek szerepe tehát felértékelôdött a fenti készítmények expediálásakor. A válaszoló orvosok 12%-a úgy véli, hogy a patikusok tanácsadási tevékenysége egyre megfelelôbb. A többség ( 68% ) szerint a gyógyszerelési és terápiás kérdések kizárólag az orvosra tartozik és a patikus nem képes a megnövekedett feladatot ellátni. Az orvosok úgy érzik, hogy sokszor elvesztik a fonalat a beteg gyógyszerelése tekintetében. A válaszolók közel 40%-a (több választás is lehetséges volt) viszont szívesen kooperálna a patikussal a beteg érdekében. DAZ 149. Jahrg. Nr old. Kampány a homeopátia ellen. Január 30-án 10:23-kor indult Nagy-Britanniában az eddigi legnagyobb homeopátia ellenes kampány. A tiltakozók ország szerte az Alliance Boots patikái elé vonulnak és a nyilvánosan elfogyasztanak egy teljes homeopátiás fiolát, bizonyítva, hogy semmilyen mellékhatástól sem kell tartaniuk, tehát a szereknek hatása sem lehet. A kampány szlogenje egyértelmûen egy mólnyi atom számára utal, tehát egy D 23 potenciában már a kiindulási anyag egyetlen molekulája sincs jelen. Az általános felháborodást az is kiválthatta, hogy nyilvánosságra hozták: az állami egészségügy (NHS) eddig közel 4 millió fontot költött a homeopátiás szerekre. A tiltakozók szerint ebbôl az összegbôl legalább 200 nôvéri állást lehetne létesíteni. A tiltakozók honlapjukon (www.1023.org.uk) tették közzé a gyógyszertár láncnak szánt nyílt levelet, melyet bár - ki aláírhat. Jelenleg több ezer aláírás található a nyílt levél mellékleteként. Gyógyszerészet Észak-Dakotában Meglepô módon az USA egyik északi államában 1963 óta gyógyszertárat legalább 51%-ban csak gyógyszerész tulajdonolhat. A szigorú törvényi szabályozás indoka, hogy a polgárok egész - ségéért csak egy független gyógyszerész vállalhat felelôsséget. A nagy patika konszernek (Wal-Mart, Walgreen s) nagy bánatára Észak-Dakotában semmi esélyük. A fenti szabályozás további jótékony hatása, hogy ebben az államban a patikasûrûség nagyobb mint a többi államban. Persze, itt független patikusok döntenek arról, hogy hol szeretnének letelepedni, még viszonylag gyéren lakott területeken is található gyógyszertár. Egy másik, kevéssé figyelembe vett érv, hogy az észak-dakotai patikus észak-dakotai kereskedôtôl vesz autót, házat és egyéb árut vagy szolgáltatást. Vállalkozása nyereségét többnyire az államon belül fekteti be ezáltal jelentôsen hozzájárul a helyi gazdaság fenntartásához, fejlesztéséhez. Egy vizsgálat azt is kimutatta, hogy a gyógyszerek átlagos ára ebben az államban a többi államhoz képest a legalacsonyabb. Az is nyilvánvaló, ha a jelenlegi szabá - lyozás megváltozna és a piacot a láncok ill. internetes csomagküldô patikák vennék át akkor az állam évi mintegy 23 millió dolláros bevételkiesést (adók, járulékok stb.) szenvedne el. A patikaláncok folyamatosan bombázzák a bíróságokat beadványaikkal, hogy megtörjék a szabályozást. Mindeddig sikertelenül... Újra állami kézbe kerülnek a súlyponti kórházak? A szocialisták a hét végén ismertetett választási tézisekkel lényegében csatlakoztak a Fidesz egészségügyi programjának némely pontjához. Egyebek így a már ismert ápolásbiztosítás, az egyszer már felszámolt modellkísérlet gyengített formája mellett a kórházak visszaállamosításnak lehetôségét, valamint az orvosok és a szakdolgozói bérek emelését ígérték. Kökény Mihály, a párt szakpolitikusa szerint az utóbbi években az élet többször is igazolta, hogy felesleges béklyóba köti a fenntartókat a kétharmados önkormányzati törvény. Ezért lehetôséget adnának az önkormányzatoknak, hogy a pénzfaló, fenntarthatatlan kórházaik mûködtetésérôl lemondjanak az állam, illetve más önkormányzat javára. Hivatalosan ugyan nincs nyilvános egészségügyi programja a Fi - desznek, a kiszivárgott részletekbôl mégis sejthetô: e téren is nagy változásokra készülnek. Azt Orbán Viktor pártelnök két hete jelentette be, hogy több orvost, több ápolót biztosítanának a hazai betegeknek és rövidítenék a várólistákat. A béremelést éppúgy, mint a szocialisták, a Fidesz is a ciklus végére váltaná valóra. Forrás: Népszabadság (2010. február 20.) Nyíregyházán gyógyszertár saját ingatlanban (lakás + kert) eladó. Tel: Erôs immunválasz Rekordbírság vitaminokra. Nagy üzlet, nagy becsapás, 100 millió forintos bírság. Így summázható a Gazdasági Versenyhivatal döntése, amellyel a vitaminmágnás, Lenkei Gábor cégét büntette. A Gazdasági Versenyhivatal, amely a Dr. Lenkei Gábor által összeállított vitaminkészítményeket korábban forgalmazó Free Choice Kft.-t elmarasztalta, gyakorlatilag azt tette közzé, hogy Magyarországon a fogyasztók véleményére a hivatalok nem kíváncsiak sokszorosíttatta fizetett hirdetésként nemtetszését az elma - rasztalt vállalkozás. A GVH nem is a vásárlók véleményét firtatta, amikor vizsgálatnak vetette alá a 2003 óta étrend-kiegészítôk for - galmazásával foglalkozó Free Choice Kft utolsó negyedévé - ben folytatott kereskedelmi gyakorlatát. A vállalkozás legfôbb marketingeszköze a hálás vásárlók beszámolóinak közzététele azokról a csodákról, amelyeket a megvásárolt vitamincsomagoknak tulajdonítanak. A gyógyulások között szerepel a vércukorszint normalizálódása persze az orvos által rendelt inzulin elhagyásával, gyomorpanasz, allergia, herpesz, fejfájás, depresszió megszûnése, a régen várt terhesség bekövetkezte, a már elveszettnek hitt látás visszanyerése. Megannyi méltatás, amelyek a cég termékismertetôiben, saját kiadású magazinjában, sôt a tulajdonos Lenkei Gábor könyveiben is megjelennek. Forrás: HVG (2010. február 26.) Másodfokon a patika ügy Továbbra is kétséges, hogy megmarad- e az Andrássy úton mintegy 120 éve mûködô Opera patika. Mint ismeretes, az új tulajdonos csaknem két éve bezárta a gyógyszertárat, a mûtárgyi védelmet élvezô bútorokat pedig engedély nélkül lebontotta, s ezzel je - lentôs kárt okozott a sugárút utolsó régi boltberendezésében. Öt és fél millió forintos bírsággal sújtotta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) az Opera patika új tulajdonosát, amiért illegálisan elbontotta és az épület egy hátsó helyiségébe szállította a gyógyszertár évtizedek óta mûtárgyi védelemben álló 19. századi koloniál stílusú bútorzatát. A tulajdonos megfellebbezte az elsôfokú döntést, az ügy jelenleg másodfokon van. Lassan két éve annak, hogy az Andrássy út 26. szám alatt nem mûködik az Opera patika, bejáratánál a gyógyszertár megszûnt felirat olvasható. Állítólag a tulajdonosnak nem éri meg patikát mûködtetni, ezért zárta be az üzletet. Az értékes szekrénysortól és körbefutó galériától megszabadított helyiség akár vendéglátó-ipari egységgé is alakítható állítólag ez az ötlet is felvetôdött. Forrás Magyar Hírlap (2010. március 3.) Nôhet a gyógyszerfogyasztás A piaci folyamatok jelentôs részben függetlenül alakulnak a kormányzati szándékoktól. Így a gyógyszerfogyasztás kormányzati restrikciója is csak átmenetileg csökkentette a kiadásokat, az idei gyógyszerköltségvetés valószínûleg nem fedezi a betegek szükségleteit. Nálunk egy dobozra 6 euró tb-támogatás jut, az uniós átlag 2002-ben meghaladta a 25 eurót. Az emberek az idén százalékkal többet költhetnek vényköteles orvosságaikra a tavalyinál. A nemzetközi tendenciák alapján a fogyasztás növekedésére addig számíthatunk, amíg nem érjük el az uniós átlagot. Ma a ki - adások 40 százalékát a betegek állják, s a gyógyszerforgalom közel 16 százaléka a vény nélkül vásárolt hányad, de a lakosság jelentôs csoportja tovább nem terhelhetô. Tavaly a hazai gyógyszerpiac fogyasztói áron meghaladta az 574 milliárd forintot. Ismét nô a gyógyszerpiac. A hazai fogyasztás alacsony, a kormányzati szigorítások hatása csak átmeneti lehet. Várhatóan százalékkal fizet többet az idén a lakosság a vényköteles gyógyszerekért a múlt évinél, hiszen a társadalombiztosító (tb) gyógyszerkaszsza-elôirányzata ugyanannyi, 300 milliárd forint. Forrás: Világgazdaság (2010. március 2.) Elégedettek a patikusok a rendszerrel Az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) egy, a napokban Hollandiában megtartott gyógyszerhamisítás elleni találkozón hozta nyilvánosságra az új eredetiségellenôrzô programjának tesztelése során kapott visszajelzések eredményeit. A négy hónapos, Svédországban lebonyolított tesztidôszakban 1100 gyógyszertípust és 25 helyi gyógyszertárat vontak be. A tesztidôszakban résztvevô patikusok többsége könnyen kezelhetônek és megfelelôen A székesfehérvári Vitál Plusz Patika gyógyszerész munkatársat keres, lehet részmunkaidôs is. Jelentkezni lehet a telefonon Kovács Anikó gyógyszertárvezetônél gyorsnak ítélte az EFPIA hamis gyógyszerek kiszûrésére kifejlesztett eredetiségellenôrzô rendszerét. A gyógyszerészeti szervezet a rend - szer széleskörû alkalmazását szeretné elérni idézi a Securing Pharma cikkét a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület. Forrás: HENT Hírlevél (2010. március 2.) Újabb hamisgyógyszer-razzia Securing Pharma beszámolója szerint a brit Gyógyszer- és Egész - ségügyi Termékeket Felügyelô Hatóság (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) munkatársai a helyi rendôri szervekkel együttmûködve nagyobb mennyiségû hamis gyógyszert foglaltak le a hét elején Bristol városában. A három helyszínen végrehajtott razzia során a mintegy 180 ezer font összértékû hamis gyógyszer mellett ezer font értékû marihuánára is rábukkantak. A tapasztalatok szerint a hamis gyógyszerek szabálytalan körülmények között és ellenôrizetlen összetevôkbôl készülnek. A ha - tóanyag lehet túl sok vagy túl kevés, de az is elôfordul, hogy a pirulák egyáltalán nem tartalmaznak hatóanyagot, vagy pedig nem azokat az összetevôket tartalmazzák, amelyeket a csomagoláson feltüntettek, illetve amelyeket a kívánt gyógyhatás elérése érdekében tartalmazniuk kellene. Forrás: HENT Hírlevél (2010. március 3.) Influenzajárvány: bevallották a hibák egy részét Önkritikát gyakorolt Bujdosó László, a Nemzeti Prevenciós Pan - démiás Bizottság elnöke. Azt mondta: akár elégedettek is lehetnénk az újinfluenza- járvány alatt tett intézkedésekkel, de voltak hibák, és ezekbôl tanulni kell. A minisztérium továbbra sem árulja el a Diagon Kft. H1N1 vírustesztjének titkát: alkalmatlansága ellenére hogyan használhatják az egészségügyben. Már az elsô lakossági tájékoztató plakátok megjelenésével egy idôben kellett volna kommunikálni a védôoltás fontosságát a lakosságnak, és rossz döntés volt az iskolai oltási kampányt az ôszi szünet után elkezdeni kezdte sorolni a hibákat Bujdosó László, majd azzal folytatta, hogy néha volt gond a logisztikával is. Hozzátette: a vírusellenes szerek alkalmazásával sem lehetünk elégedettek, amely a szakmai kommunikáció hibájának róható fel. Minden H1N1-gyanúval orvoshoz fordulót azonnal antivirális kezelésben kellene részesíteni. A betegek nagy része azonban kórházba kerülése elôtt nem kapott antivirális kezelést, pedig a vírus szervezetbe jutását követô legkésôbb 48 órán belül ez indokolt lenne. Forrás: Magyar Nemzet (2010. március 4.) Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba 26 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám Gyógyszertár IX. évf. 3. szám 27

15 Látogassa a GM Tours megújult weboldalát last minute utak város látogatások körutazások tengerparti nyaralások egzotikus utak Közel száz partneriroda ajánlata Repülôjegy, biztosítás, autóbérlés lekérése interneten keresztül Online szállásfoglalási lehetôség 5 kontinens több mint szállodájában... csak néhány kattintás... Utazzon Velünk! GM TOURS Utazási Iroda: cím: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. tel.: , fax: Világjárók rejtvénye A világ csodálatos városai Három csodálatos város, három nevezetesség, ami keresztrejtvényünkben ez alkalommal megfejtésre vár. Az elsô város Spanyolország fôvárosa, Madrid. A vízszintes 1. sor a leghíresebb madridi tér nevét rejti. Madrid legszebb tere, nemesi palotákkal körülvett térség, annak idején a felségek innen nézték az eretnekek máglyahalálát, a kivégzéseket és a bikaviadalokat. Manapság a madridiak egyik kedvenc tartózkodási helye, elüldögélnek egy café solo, vagy aperitif mellett, újságot olvasva, barátokkal csevegve, vagy éppen nézelôdve. Második városunk a lengyelországi Krakkó. Itt egy költô neve a megfejtés, akinek emlékmûvét találjuk ebben a gyönyörû városban. A nagy lengyel költô szobra Krakkó fôterén, a Rynek-en áll, emlékmûvének kényelmes lépcsôin fiatalok tanyáznak. A Florian kaputól a Florianska utcán keresztül a Rynek Glowny-ig feltétlenül végig kell járni az un. királyi utat, ha valaki igazán közel akar kerülni a város lelkéhez. A költô nevére a függôleges 7. sorban találnak rá. Végül, de nem utolsó sorban az észak-amerikai kontinens nyugati partjának, az egykori hippi fôvárosnak, San Franciscónak egyik nevezetessége a megfejtés tárgya, ami nem más, mint egy villamos ban vezették be ezt a speciális villamost. Ma már összesen csak három vonalon közlekedik. A motorkocsi nélküli kocsik egy végtelenített kábelre kapcsolódik rá, mely óránként 15 km-es sebességgel fut az utca alatt. Hogy mi a neve, nos ezt megtudhatják a rejtvény vízszintes 38. sorának megfejtésével. Vízszintes 1. Megfejtés 10. Tény, információ 14. Fôvárosi ének (két szó) 16. Menyasszony 18. KU 19. Növény lesz belôle 20. LKV 22. Üres kár! 23. Kiejtett betû 25. Szám is van ilyen 27. lisztbôl, vízbôl és élesztôbôl készült, zárt, íves alakúra formázott péksütemény 28. Tolsztoj keresztneve 30. Ezen a napon 31. Bírósági eljárás 32. Nôi név 33. Nikkel 34. Földre hull 36. Kedvenc háziállat angolul 38. Megfejtés 41. Nem az! 42. Fejfedô 44. TNE 45. Keresztül 47. Válogatott labdarúgónk 49. Ájtatosság 50. Ország, vagyis mindenütt 51. Izületi szalag 53. Audiovizuális 55. Az SZTK elôdje 56. Angol háború! 58. Gyakorító képzô 60. Rangjelzô 62. Költô farag ilyet 63. Fôfödô 65. Versenyzésre használt szánkóféle 67. Férfi (argo) 69. Káposzta is van ilyen 71. Fafúvós hangszer 73. Kóstolgat 75. Város Olaszország Campania régiójában, a róla elnevezett síkság területén 76. Egymás után 77. Korog a gyomra 78. Ruhát tisztít Függôleges 2. Nagylemez rövidítése a bakelit lemezek korából 3. Athén, futball csapat 4. Gondosan kicsépelt rozs után nyert szalma, részint tetôk fedésére használták 5. Ausztria földrajzi rövidítésekben 6. Puccini Bohémélet c. operájának hôsnôje 7. Megfejtés 8. YAG 9. Oleum, rövidítve 11. Orosz helyeslés 12. Angyali rang! 13. Folyó Montenegró területén, amely csodálatos kanyonjáról ismert 15. A konyhaszekrény (népies elnevezés) 17. Beszél a gólya 20. Takarót 21. Község Pest megyében, a Váci kistérségben 24. Alibit biztosít valaki számára 26. Román autójel 29. Világ Ifjúsági találkozó 34. LB 35. Olasz névelô (nônemû) 37. Csodálatos sziget Nápolytól nem messze 39. AAC 40. Keret 42. Lépteit szaporázó 43. Pirít egynemûi! 46. Rózsa is van ilyen 47. KZO 48. Információ, újság 52. Kártyajátékban a kimaradt vagy félretett lapok 54. Színész, humorista, egyik leghíresebb alakítása a Hyppolit a lakáj c. film fôszerepe volt 57. Forrázott kukoricalisztbôl készített, lepényforma sütemény névelôvel 58. Gyakorító képzô 59. Román légitársaság 61. Énekes, világhírû slágere a hetvenes évek sikernótája, melynek címe: Szeretném, ha szeretnél 62. Az olasz királyi TV 64. Marco, velencei kereskedô, utazó, író volt, aki újra felfedezte Kínát Európa számára 66. A hegy leve 68. Lóbetegség 70. Ragadozó madár 72. Vércsoport 74. A pincébe! A helyes megfejtést beküldôk között 1 db regisztrációt sorsolunk ki a Gyógyszeres Terápia Menedzsment III. rendez vényünkre. Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Sótó Mihályné Bóly 28 Gyógyszertár IX. évf. 3. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 3. szám március

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT 2010 során a válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind országos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Ennek tudatában szerveztük az újabb öt évre tema - tizált Gyógyszertári menedzsment3 címû, kre ditpontos (kötelezôen választható) továbbképzésünk 2010 évi fôbb témaköreit: Gazdaságpolitika (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) Ma már evidencia, hogy a 20 éves tévút után a magyar gazdaságpolitikát újjá kell építeni, amiben egyértelmûen húzóágazatnak kell tekinteni a gyógyszeripart és a gyógyszerkereskedelmet. Gyógyszerügyi stratégiák (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Válság hatására a gyógyszerügy alap - stratégiáját újra kell pozícionálni és átstrukturálni, mert a jelenlegi nem felel meg a nemzetközi követelményeknek és a hazai gyógyszerellátást egyre ki - szolgáltatottabbá teszi. Gyógyszerügy jogszabályi vetülete (elôadó: Dr. Sándor István) Gyógyszerügy jogszabályi vetületénél a káoszt és az egymásnak is ellentmondó rendelkezéseket világos, egyértelmû, közérthetô rendelkezésekkel kell felváltani, aminek már a kidolgozásában is részt kell vennie a gyógyszerésztársadalomnak. Fejlôdési tendenciák (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) Gyógyszerügy egy rendkívüli fejlôdési szakasz elôtt áll, amire nekünk is fel kell készülnünk mind a szakemberek felkészítése, mind a szervezeti és szervezési kérdések tisztázása útján. Operatív menedzsment (elôadó: Dr. Samu Antal) A gyógyszerészek mindennapi (operatív) tevékenységét egyre inkább áthatja a kognitív jelleg és a szolgáltató tevékenység, ami új attitûdöket és motivá - ciót követel meg, ezekre viszont fel kell készíteni a közforgalomban dolgozó gyógyszerész társadalmat. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki - töltésével és visszaküldésével jelezze rész - vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 A helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Békéscsaba április (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap) Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza november (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Gyógyszertár-mûködtetés 2010.

Gyógyszertár-mûködtetés 2010. A hazai helyzet bemutatása elôtt, kérem, vázolja fel a világ, azon belül Európa gyógyszerpiacán tapasztalható trendeket! Az eddig dinamikusnak mondható gyógyszerpiaci fejlôdés, amely az elmúlt évtizedet

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

LÉGZÕRENDSZER. (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society. Megjegyzések

LÉGZÕRENDSZER. (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society. Megjegyzések A stabil krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) kezelése (Management of stable chronic obstructive pulmonary disease COPD) European Respiratory Society A stabil COPD kezelése A kezelés céljai A tünetek

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Új terápiás irányelv a COPD kezelésében. Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12.

Új terápiás irányelv a COPD kezelésében. Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12. Új terápiás irányelv a COPD kezelésében Dr. Hangonyi Csilla Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó Budapest 2014. Szeptember 12. COPD Krónikus obstruktív tüdőbetegség A COPD egy gyakori,

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai

A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai A gyógyszeripar kormányzati stratégiára alapozott akciótervének körvonalai Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető-helyettes NFGM, Tudásgazdaság Főosztály Innovatív Gyógyszerek Kutatására irányuló Nemzeti

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment Klinikai audit-rendszer helye a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi szervezetek irányításában, stratégiájában-a stratégiai tervezésben és a menedzsmenti tevékenységekben Dr. Zsuga

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Pap Endre 70 éves............................................. 2 Aktuális Miniszteri meghallgatás a Parlamentben.............................. 4 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. szeptember 27. Miért van erre szükségem? Az oktatás célja olyan önállóan

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco****

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco**** GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE? TERVEZETT 2017. február

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Kinőni Magyarországot III. Válságkezelés innovációval. Bogsch Erik május 20.

Kinőni Magyarországot III. Válságkezelés innovációval. Bogsch Erik május 20. Kinőni Magyarországot III. Válságkezelés innovációval Bogsch Erik 2009. május 20. Richter Csoport Richter regionális multinacionális vállalat Richter - regionális multinacionális vállalat Kereskedelmi

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben