Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-21/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem Az képviselő-testületi ülés ideje: december 11. Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Pasztorniczky István Róth József Schweitzer Tamás Sebes Péter Szász József Szőnyi István Képviselők A képviselő-testületi ülésen nem vett részt: Palicz István képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tóthné dr. Galambos Andrea a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Hercsik István a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dudás László a Virág Ker-Tem Kft. ügyvezetője, Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kft. ügyvezető igazgatója, Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató és szakmai koordinátor Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, dr. Kovács Orsolya a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. jogásza, Dudás László a Virág Ker-Tem Kft. ügyvezetője, Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Kft. ügyvezető igazgatója, Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató és szakmai koordinátor, Nagyné Bodnár Adrienn a Gyerekház vezetője. A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető vezette. Szamosvölgyi Péter polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szabó János listán megválasztott önkormányzati képviselő november 17. napjával lemondott

2 2 képviselői mandátumáról. A nyitva álló harminc napos határidőn belül ez év november 24-én, mint a jelölőszervezet képviselője a listán szereplő Róth Józsefet jelölte meg a megüresedett helyre. A törvények szerint a jelölés törvényes volt. Ahhoz, hogy a képviselő testület teljes létszámmal működjön az ülés napján Róth Józsefnek esküt kell tennie, ami után már részt is vehet a képviselő-testületi ülésen és élhet szavazati jogával, természetszerűleg. Kéri a képviselőket, hogy álljanak fel. Felolvassa az eskü szövegét, és kéri Róth Józsefet, hogy mondja utána. ESKÜTÉTEL Én Róth József, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Tisztségemből eredő feladataimat Sátoraljaújhely fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! Szamosvölgyi Péter polgármester: Gratulált Róth József képviselő úrnak. Egy új napirendi pont felvételét javasolja. A második napirend, a Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft évi tevékenységéről után, egy újabb napirendi pontot kér fölvenni, melynek címe: Előterjesztés a Z.H.K. finanszírozási problémáinak megoldására megállapodás megkötésére előterjesztő az előtte levő napirendi pont előterjesztője, természetszerűleg. Ezen napirendi pontot, miután az egy olyan gazdálkodó szervezet pénzügyeit, gazdálkodását és vagyonát érinti, melyben az önkormányzat is tulajdonos, így önkormányzati vagyont is érint, javasolja, hogy a testület zárt ülésen tárgyalja, tehát két zárt ülés lesz. Az ezt követő napirendi ponttól újra nyílt ülésen folytatják a napirendi pontok megtárgyalását. Dankó Dénes alpolgármester: Már hagyománnyá vált, hogy minden év utolsó képviselőtestületi ülésén egy aprósággal kedveskedik a FIDESZ frakció a Képviselő-testület minden tagjának, idén sem lesz ez másként. Mielőtt elfogadnák a napirendi pontokat és nagyon hivatalossá válna a testületi ülés, előtte engedjék meg, hogy Kracson Norbert átadja ezeket a kis ajándékokat és Békés Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánjanak a Képviselő-testület minden tagjának és áttételesen a város minden egyes polgárának. Megtörtént az ajándékok átadása a képviselő-testület tagjai részére, mely egy díszcsomagolt narancs. Szamosvölgyi Péter polgármester: A kiosztott narancsok száma megegyezik a jelenléti ívben aláírt képviselők számával és ezzel azt is megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 11 fő jelen van. Palicz István képviselő előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Mivel a javasolt és a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a Z.H.K napirend felvételével és zárt ülésen tárgyalásával kapcsolatos javaslatát.

3 3 Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Z.H.K. finanszírozási problémáinak megoldására megállapodás megkötésére címmel javasolt zárt napirendi pont fölvételét és zárt ülésen való megtárgyalását a második napirendi pont után. 8/ /2014.(XII.11.) határozata a Zempléni Z.H.K Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. finanszírozási problémájának megoldásáról szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülés tartásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján, a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. finanszírozási problémájának megoldására megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés megtárgyalására tekintettel arra, hogy az önkormányzat a Kft. legnagyobb tulajdonosa az önkormányzat vagyoni helyzete és üzleti érdeke fennállása miatt zárt ülést rendel el. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a meghívó szerinti napirendet. N a p i r e n d : NYÍLT ÜLÉSEN: 1 Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2 Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft évi tevékenységéről Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető ZÁRT ÜLÉSEN: Előterjesztés a Zempléni Z.H.K. finanszírozási problémáinak megoldására megállapodás megkötésére Előterjesztő: dr. Kovács Orsolya jogtanácsos NYÍLT ÜLÉSEN: 3. Beszámoló a Városi Köztemető évi üzemeltetéséről Előterjesztő: Dudás László ügyvezető 4. Előterjesztés a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 12/2000.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására és a rendelet-tervezet indokolására

4 4 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 5. Előterjesztés a Zemplén Televízió Kft évi szakmai beszámolójára Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető igazgató 6. Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására, a rendelet-tervezet indokolására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 7. Szakmai Beszámoló a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működéséről Előterjesztő: Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató, szakmai koordinátor 8. Előterjesztés likvid (működési hitel) felvételére Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 9. Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervére Javaslattevő: Szamosvölgyi Péter polgármester 10. Előterjesztés Sátoraljaújhely város településrészein részönkormányzati tagok választásának lebonyolításáról Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 11. Előterjesztés a települési nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötéséről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 12. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évekre szóló fejlesztési tervében építési engedélyhez kötött beruházásainak tervezési előirányzat biztosítására Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 13. Előterjesztés a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet újbóli megalkotására, és a rendelet-tervezet indokolására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 14. Előterjesztés Felügyelő Bizottsági tagság tudomásul vételére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 15. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 16. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat évi ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 17. Javaslat a Magas-hegyi Sportcentrum új kötélpályáihoz kedvezmények biztosítására Előterjesztő: Kracson Norbert Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Schweitzer Tamás Idegenforgalmi Bizottság elnöke 18. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

5 5 19. Egyebek ZÁRT ÜLÉSEN: Előterjesztés Közművelődési Díj adományozására (szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 1. Napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről Szamosvölgyi Péter polgármester: November 19-én önkormányzati intézmények karbantartásával kapcsolatos egyeztetés kezdődött, illetve egy folyamat része is. Megpróbálják a következő évtől a soros kis és soros nagy karbantartásokat rendszerezni és beosztani úgy, hogy kiszámítható legyen minden intézmény és intézményvezető részéről, hogy mikor milyen munkák lesznek elvégezve és mikor várható nagyobb karbantartás. Ez nem felújításról szól, hanem az amortizációból származó javítások, amelyeket szükségszerűen, időszakonként el kell végezni. Szintén ezen a napon a évi közmunkaprogramról tartottak mély eszmecserét. November 25-én Tokaj város új polgármesterével találkoztak, bemutatkoztak egymásnak és úgy látja, hogy egy nagyszerű kezdeményezés körvonalazódik. A négy hegyaljai város polgármesterei között, Tokaj, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely vezetése között egy jó együttműködés körvonalazódik, közös érdekképviselet és fellépés a vidékért, illetve sok esetben együttműködés kialakulása készül. Egy laza írásos együttműködés lesz jövő év januárjában. Ezen a napon lezajlott a Zempléni Vízmű taggyűlése a polgármesteri hivatalban, és bemutatkozott Szabó László piarista atya bemutató látogatást tett az önkormányzatnál, ő nemrég érkezett a sátoraljaújhelyi Piarista Kollégiumba és ennek apropóján találkoztak. Ezen a napon egyeztetés volt a Megyeházán, majd 28-án a Városi Sportcsarnokban a Sport és Labdarúgó Gálát volt szerencséje megnyitni, köszöni és gratulál a szervezőknek, hogy évek óta ezt a programot megrendezik. Ezen a napon Dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző úr képviselte az önkormányzatot Szerencsen a Tokaj-hegyaljai fejlesztési egyeztetéseken. Ugyanezen a napon délután, a Fejes család emléke előtt tisztelegtek a Köztemetőben és képviselte az önkormányzatot. December 1-én a Bokréta Iskola Gáláján Kracson Norbert képviselőtársa köszöntötte a Latabár Színházban a résztvevőket. Ezen a napon az iskolaigazgatók egy elég hosszú egyeztetésen vettek részt az irodájában, ugyanekkor a Fiatal Sátoraljaújhely Programról történt egy eszmecsere. December 2-án az encsi tűzoltóparancsnokkal találkozott, mégpedig annak apropóján, hogy új tűzoltóparancsnoka van a sátoraljaújhelyi parancsnokságnak Ignéczi Zsolt személyében, ő sátoraljaújhelyi, itt volt tűzoltó, de később a miskolci központba rendelték egy fontos beosztásba, és most mindenki megelégedésére ő lett kijelölve Sátoraljaújhelyen tűzoltóparancsnoknak. Tökéletes helyismerete van, sátoraljaújhelyi, jól ismeri, személyesen a tűzoltókat, úgyhogy reméli, hogy jó parancsnoka lesz a tűzoltóságnak. Juhász Péter eddigi parancsnok úr pedig Esztergomban lesz a tűzoltóság parancsnoka, innen is jó munkát kívánnak az új munkahelyéhez. December 2-án fogadóóra volt a Zemplén Televízióban. December 3-án rendkívüli testületi ülés. December 3-án Nemzetiségi Napot tartottak a Polgármesteri Hivatal Díszteremében, melynek vendége Soltész Miklós államtitkár úr volt. December 4-én a ZRVA egyik pályázatához kapcsolódó mini-

6 6 konferencián volt szerencséje egy előadást tartani az ipari lehetőségekről. Ugyenezen a napon Közmeghallgatást tartottak a Díszteremben. December 5-én testvérvárosukba Óbecsére utazott egy delegáció, az ottani szakközépiskolában volt szerencséje rendhagyó órát tartani három személynek is, Stumpf Imréné Polgármesteri Titkárság osztályvezető asszonynak, Lukács Tamás képviselő úrnak, aki ebben a delegációban, mint az V. István Szakközépiskola tanára vett részt, illetve polgármester úrnak volt egy rövid tájékoztatója. Köszöni a középiskoláknak, hogy adományaikkal hozzájárultak az esemény sikeréhez, ugyanis az V. István Szakközépiskola ajándékait tudták átadni, tankönyv és egyéb könyvek formájában. Ugyanott a Lurkó Gyermekházban a rászoruló gyermekeknek, akik mind magyar gyerekek. A húszéves óbecsei Táncegyüttes gáláján vehettek részt és köszönthette a több száz fős közönséget. Mikulást és Adventi vásárt tartottak december 6-án és 7-én hétvégén. December 8-án, hétfőn a rendőrkapitánnyal és a helyi NAV Vám és pénzügyőr vezetőjével került sor egyeztetésre. December 9-én a Polgármester Ösztöndíjasa következő kedvezményezettjének adta át az elismerést, aki a Trefort Ágoston Szakképzőiskola diákja. December 10-én a svájci pályázattal kapcsolatban tartottak egy hét órás tárgyalást. A karbantartások témájában szintén volt egy megbeszélés. December 10- én a Kossuth Lajos Művelődési Központban köszönthették a nyugdíjasokat Mikulás ünnep alkalmából. Az ülés napján, déltől Dankó Dénes alpolgármester egy delegáció utazik partnervárosukba Montreaux-ba, Svájcba, hétfőn érkeznek vissza. Üdvözli az ottani Képviselő-testületet és polgármester urat. Végezetül megköszöni Dudás László úrnak a Polgármesteri Hivatal folyosóinak, dísztermének a díszítését és természetesen a karácsonyfát, ami a Díszteremben található és növeli az ünnepélyesség hangulatát. Szintén köszöni annak a személynek, aki a nagy karácsonyfát fölajánlotta. A város karácsonyfája nem vásárlás útján kerül kihelyezésre, hanem felajánlás útján. 2. Napirend Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft évi tevékenységéről Szamosvölgyi Péter polgármester: Hercsik István ügyvezető úr helyett dr. Kovács Orsolya jogtanácsos képviseli a céget. Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, de mivel senki nem vett részt a cég ügyvezetéséből az ülésen, és a bizottság tagjaiban különböző kérdések fölmerültek a következő napirenddel kapcsolatban is, ezért a beszámolót 1 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadták el. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: Elég rövid a beszámoló, mégis számtalan kérdése van ezzel kapcsolatban. A Felügyelő Bizottság véleményezte ezt a beszámolót is, hol van a vélemény és a képviselőjük? Miért nem szerepel sem az önkormányzat, sem az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség honlapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, holott ezt a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 34. (9) bekötelezően előírja. Ki írta alá a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási szerződést,

7 7 mármint az azt megkötő felek között. Kilométerekben mérve, mennyi volt a teljesítménye a cégnek Sátoraljaújhely vonatkozásában, és mennyi a szállítás önköltsége? Hogyan érvényesítik a hulladék törvényben szereplő alapelveket, úgy mint a közelség elvét, vagy a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét? Hogyan érvényesül a hulladéktörvényben szereplő hierarchia, amiben a lerakás az utolsó helyen szerepel? Hogyan biztosítja a közszolgáltató a birtokába került hulladék őrzését? A közterületi gyűjtőedények vonatkozásában és a lomtalanításkor lenne a feladata. Mennyi lerakási, illetve ártalmatlanítási díjat fizetett ki a közszolgáltató Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. a Mento Környezetkultúra Kft. tulajdonában lévő Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelői Központnak? Hogyan történik a lerakási díjak meghatározása? Van-e valamiféle piaci alkura lehetőség a lerakási díjak tekintetében? Nem összeférhetetlen, hogy a közszolgáltató üzemeltetője egyben tulajdonosa is a lerakónak, ami a legnagyobb hitelezője valószínűleg a Z.H.K. Kft-nek? Terveznek-e díjcsökkentést a szilárdhulladék-közszolgáltatási díjban? Folytatnak-e vizsgálatokat új lerakó kialakításának lehetőségéről. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolóját miért nem hallgatják meg a beszámolóval egy időben, hisz a beszámolóból kitűnik, hogy vele van szerződése a Z.H.K.-nak. Szamosvölgyi Péter polgármester: Volt képviselő úr bizottsági ülésen? Pasztorniczky István képviselő: Oktatáson vett részt. Szamosvölgyi Péter polgármester: Jobb lett volna, ha ott teszi föl a kérdéseket, mert erre jogászasszony nem fog tudni válaszolni, mert hogy nem is lehet. Úgy gondolja, hogy amire nem tud válaszolni, azt írásban megküldi képviselő úrnak, van rá legalább harminc nap, ha addig lesz cég, ez megoldható. Ha nem, akkor képviselő úr szelektálhatja a hulladékokat velünk együtt, mert más lehetősége úgy sem lesz. dr. Kovács Orsolya jogtanácsos: Köszöntötte polgármester urat és a Képviselő-testületet. A Felügyelő Bizottságnak nem kötelező véleményeznie a hulladékgazdálkodási beszámolót, gazdasági szempontú beszámoló véleményezése a feladata, ezért nincs mellécsatolva. A közszolgáltatási szerződés, ahogy említette is, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulással köttetett a cég és a társulás között, nem tudja megmondani miért nem szerepel az OHÜ weboldalán. Természetesen nekik ez a szerződés rendelkezésükre áll, el is lett küldve nekik, másképp nem tudtak volna a szelektív hulladékok támogatására vonatkozóan szerződést kötni. A kilométerkimutatást valóban nem tudja bemutatni, majd írásban csatolja, hogyan alakul Sátoraljaújhely tekintetében, nyilván a lerakótól mért távolság az, amire képviselő úr gondol. Illetve az egyéb alapelvek érvényesítésével összefüggésben egyelőre, mivel nincsenek még kiépítve azok a hulladékgazdálkodási rendszerek, amik úgymond eltérítenék a hulladékot a lerakástól, ezért a kommunális hulladéknak az egyetlen ártalmatlanítási lehetősége jelenleg a lerakás. A hulladék őrzésével kapcsolatban, a hulladék begyűjtését követően a hulladék a Bodrogkeresztúri telepre kerül beszállításra, onnantól a lerakó veszi át a kezelését. A lerakási díjjal kapcsolatban a társulás 2012-ben írt ki közbeszerzési eljárást, aminek a részét képzete a lerakóval kötött szerződés is, ami alapján a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. a díjat fizeti. Meg kell említenie, hogy a legalacsonyabb áron veszi át a Mento Környezetkultúra Kft. a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-től a

8 8 hulladékot. A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint nincs összeférhetetlenség a Mento Környezetkultúra Kft. és a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. között. A díjcsökkentésre vonatkozóan pedig, mivel központilag lett meghatározva a rezsicsökkentés is, tehát törvény szabályozza, erre se a cégnek, se az önkormányzatnak nincsen már ráhatása és valószínűleg a jövőben nem is lesz. Az új lerakó kialakításáról jelenleg nem tud semmit sem mondani, az a lerakó még üzemel és elég nagy kapacitása van ahhoz, hogy a térséget, úgymond, ki tudja szolgálni. A társulás beszámolójáról sem tud nyilatkozni, mert az nem a céghez kapcsolódik. Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha volt olyan kérdés, amire nem kapott választ Pasztorniczky István képviselő úr, kéri juttassa el -en, vagy írásban jogászasszonynak, vagy a Z.H.K. címére, meg fogja kapni a választ. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: Nem arra gondolt, hogy Bodrogkeresztúrban ki őrzi a szemetet, hanem arra, hogy a guberálást mi módon próbálják megakadályozni, ugyanis ez a Z.H.K. feladata, elolvasta a hulladék törvényt ugyanúgy a lomtalanításkor, mint a közterületi hulladékgyűjtő edények vonatkozásában. A távolság és szállítás teljesítményre kérdezés provokatív volt részéről. A hulladéktörvény elvei között szerepel a közelség és költséghatékonyság elve. Az a véleménye, hogy Sátoraljaújhelytől körülbelül 47 km távolságra helyezkedik el a lerakó, de például Hollóháza vonatkozásában 100 km-re tehető a távolság, oda-vissza mindenféleképpen több nem érvényesülnek a hulladéktörvény egyébként nagyon jó alapelvei. Ezért is tette fel a kérdést, hogy új lerakók kialakítását vizsgálják-e, mert egy korszerű, minden követelménynek megfelelő lerakót közelebb is ki lehetne alakítani. Nyilván nem olyat, mint amilyeneket nemrég rekultiváltak Sátoraljaújhely határában, mint aminek a csúfos emlékezetére emlékszünk itt a bányakanyarban mindnyájan. Ezeket a kérdéseket még azelőtt írta össze, mielőtt a következő napirendi ponthoz az anyagot a képviselők megkapták. Nem egészséges az, hogy a közszolgáltató ügyvezetője saját magával szerződik, mikor a Mento Kft-vel szerződik, ugyanis a hulladéklerakónak ugyanaz a tulajdonosa, Hercsik István úr, mint aki a Z.H.K. Kft.-nek az ügyvezetője. El tudja képzelni, hogy leül önmagával a tükörrel és megalkusznak, hogy mennyi legyen az átvételi díj, hallotta, hogy közbeszerzés útján lett ez megállapítva. Mikor a benzin árak csökkennek, és a lakosság teherviselő képessége is csökken, akkor az átvételi díjnak nem biztos, hogy örökéletűnek kell lennie. Tekintve ezt különösen annak a fényében, hogy 2013-ban 47%-kal nőtt az adózott nyeresége a Mento Kft-nek, méghozzá 665 millió forintra, az osztalék pedig 150 millióról 200 millió forintra nőtt, amit Hercsik úr zsebre tett, vagy nem tudja mit tett vele. A levél ismerete nélkül tette föl a kérdéseket, a többi részt pedig zárt ülésen folytatjuk. Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem releváns az ár szempontjából az, amit képviselő úr elmondott. Ha négymilliárd forint lenne a nyeresége, akkor sem lenne önmagában olcsóbb a díj, mert központi meghatározás van, ha egy milliárd forint vesztesége lenne, akkor sem. Ezek a kérdések ilyen szempontból nem visznek közelebb a Z.H.K. jelenlegi pénzügyi helyzetének megoldásához. Ráadásul annak idején, amikor Sátoraljaújhely város csatlakozott a Z.H.K-hoz, akkor Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kérte, hogy bekerüljenek, nem pedig oda hívták őket. Amikor képviselő társa olyan kérdéseket tesz fel,

9 9 hogy Mennyiben érvényesülnek a hulladéktörvényben leírt alapelvek? Nagyon környezettudatos emberként is kénytelen azt mondani, hogy ez másodlagos kérdés. Nem arról tárgyalnak, sem ennél, sem a következő napirendi pontnál sem, hogy a törvény alapelvei mennyiben érvényesülnek, hanem, hogy a szemetet el fogják-e tudni vinni, lesz-e, aki elviszi, vagy nem? Erről beszélnek. Amikor képviselő úr a távolságot firtatja, illetve új lerakók kialakításával kapcsolatban tesz föl újabb kérdéseket a Z.H.K-nak, akkor tájékoztatja arról, hogy életbe lépett a Nemzeti Parkokról, illetve a Világörökségi helyszínekről szóló törvény, amiről bizonyára tud, hiszen szokta olvasgatni a törvényeket. Az ezeket szabályozó törvények egzakt módon meghatározzák ennek a lehetetlenségét, Tokaj-hegyalján új lerakó kiépítése teljességgel lehetetlenné vált, mint ahogy a Balatonon sem, mint ahogy világörökségi rész például a Budai vár, így abban a zónában sem engednek lerakót, átrakót, vagy hulladék-feldolgozót építeni. Az a szomorú helyzet, hogy ha egyszer, az életben, a bodrogkeresztúri lerakó megtelik, amikor azt mondja egy ezzel foglalkozó szakember, hogy nem lehet többet odavinni, akkor nem fogják megengedni azt, hogy 500 méterrel, vagy 1 kilométerrel arrébb, de még Tokajhegyalján egy újabb lerakót építsenek, a megteltet pedig rekultiválják. Azt fogják mondani, hogy választhatnak majd az akkor a szolgáltatásban résztvevők, hogy a környéken kijelölt, és sajnos a jelenlegitől még messzebb lévő lerakók közül, melyeket választják, amelyeknek az ára megfelelő. Meglehetősen beszorított helyzetben van az önkormányzat, óvatosabban kell bánni azzal, ami még van és használni tudnak, mert az önkormányzatnak mindenek felett az itt élő polgárok optimális helyzetét kell szolgálni. A szemét elszállítása, mint közszolgáltatás, kötelező önkormányzati feladat. Ha nem lesz, aki ellátja helyettük, nem esélytelen ez a helyzet sem, akkor ők fogják elvinni a szemetet. Ő viszi a Deák utcáról, képviselő úr nem tudja melyik utcáról viszi, ha lenn a lakótelepen, akkor sokkal nehezebb helyzetben van, mint ő, sokkal több szemét halmozódik föl, többen laknak. Félretéve a tréfát, nincs jó helyzetben a Z.H.K. és nekik is nagyon megfontoltan kell dolgozniuk a következő napirendi pontnál és a következő időszakban, hogy ezen a nehéz krízisen valahogy túl tudjanak lendülni. Szavazásra a bocsátotta a beszámolót azzal, hogy a Képviselő-testület szavazási eredményének a Z.H.K. jövőjére nem lesz hatása. Szavazás: A Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 689/ /2014.(XII.11.) határozata a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. Ezt követően a képviselő-testület megtartotta első ZÁRT ÜLÉSÉT, melyről külön jegyzőkönyv készült.

10 10 A zárt ülést követően tovább folytatódott a nyílt ülés az alábbi napirendek megtárgyalásával: 3. Napirend Beszámoló a Városi Köztemető évi üzemeltetéséről Dudás László ügyvezető: úr nem kívánt szóbeli kiegészítéssel élni. Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. Kérdések, vélemények nem hangoztak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót. Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 10456/ /2014.(XII.11.) határozata a Városi Köztemető évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról a Városi Köztemető évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadta. 4. Napirend Előterjesztés a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 12/2000.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására és a rendelet-tervezet indokolására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A beszámoló tartalmazott egy átlagosan 4%- os díjemelést, ami be lett építve a rendeletmódosításba. Ezenkívül a jogszabályszerkesztés szabályait figyelembe véve a korábbi rendelkezések áttekintésre kerültek és ott ahol kellett, elvégezték a szükséges korrekciót. Van még egy lényegi változás, a szétszórásos temetést nem lehet megvalósítani Sátoraljaújhelyen, ezért ezt konkrétan tartalmazza is a rendelet, miszerint nem állnak fenn ennek feltételei. Nincs lehetőség arra, hogy a kormányrendelet alapján történő szétszórást a temetőben biztosítsák. Társadalmi vitára lett bocsátva a rendelettervezet, észrevétel nem érkezett. Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiség Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az átlag 4%-os

11 11 díjkorrekciót is. Legutoljára decemberében történt módosítás az árak tekintetében. Az előző napirendi pontban részletes kimutatást kaptak a beszámolóban arról, hogy az üzemeltetés tekintetében közel 2 millió forint hiánya van az üzemeltetőnek. A temetkezés kötelező közszolgáltatási feladat az önkormányzatok számára. Erre külön kapacitásuk nincsen, úgyhogy biztosítani kell az üzemeltetőnek azokat a működéshez szükséges forrásokat, amiből biztonságosan el tudja végezni ezt a tevékenységet. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: Lehet, hogy a tájékozatlanságából fakad, de elolvasva a rendeletet, az egyházi temetők felsorolásában nem látta azt a temetőt, ami a dohánygyárral szemben van. Azt gondolta, hogy az is egy izraelita temető, de valószínűleg téved. Mi annak a státusza? Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Az már nem funkcionál temetőként, hanem kegyhelyként szerepel. Szamosvölgyi Péter polgármester: egyéb észrevétel nem lévén szavazásra bocsátotta a kiküldött rendelet-tervezetet. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen és szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és meghozta a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 12/2000.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában megalkotott 23/2014.(XII.11.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. Napirend Előterjesztés a Zemplén Televízió Kft évi szakmai beszámolójára Hörcsig Márton ügyvezető igazgató: a szolgáltatást a médiaszolgáltatási szerződésnek megfelelően végzik el, és mint az elmúlt évek során, évben sem volt semmilyen észrevétel a munkájukkal kapcsolatban, megfeleltek a szolgáltatási elvárásnak. Egy megállapodott szakmai csapat alakult ki a televízióban, ami ezt a munkát felelősséggel végzi. A év választásokkal terhelt időszak volt, amit a közszolgáltatáson belül sikeresen abszolvált a televízió. Az MTVA-nál jelentős sikereket értek dokumentum és ismeretterjesztő filmjeikkel. Lakitelken egy különdíjat kapott egyik alkotásuk. A évben elnyert pályázatuk lehetőséget ad majd arra, hogy ukrán területen elkészítsenek egy szép filmet, mely Magyarországon megvalósított dokumentum film lesz. A beszámoló teljes körű és teljes mértékben bemutatja a tevékenységüket. Megköszönte a város vezetésének és a testület minden tagjának, hogy a közműsor-szolgáltatási megbízáson túl vállalkozói megbízásokat is kapnak különböző projektekhez kötődően, ami jelentősen hozzájárul szakmai munkájuk teljesítéséhez. Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szakmai beszámolót.

12 12 Kérdések, vélemények nem hangoztak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót. Szavazás: A Képviselő-testület 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta / /2014.(XII.11.) határozata a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft évi szakmai beszámolójának elfogadásáról a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft évi szakmai beszámolóját elfogadta. 6. Napirend Előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására, a rendelet-tervezet indokolására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a közterület használat engedélyezéséről szóló rendeletét 2004-ben alkotta meg. Az eltelt tíz év bebizonyította a rendelet szükségességét és megmutatta azt is, hogy mely rendelkezéseken kell változtatni, melyeket kell meghagyni, az egész rendelet áttekintésre került ebből a szempontból. Szintén áttekintésre és átdolgozásra került a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében is. A jól funkcionáló rendelkezések be lettek építve ezen rendelettervezetbe a korábbi rendeletből. A szerkezeten bizonyos módosulások észrevehetők. Úgy lett összeszerkesztve a rendelettervezet, hogy az azonos témához tartozó paragrafusok és bekezdések egy helyre kerüljenek. Az elmúlt két-három évben módosításra került a rendelet, általában év végén, mert mióta a Sétáló utca funkcionál, ott mentességet biztosítottak a közterület-foglalási díj megfizetése alól a kitelepülő üzletek részére. Ez a kedvezmény mindig egy évre szól. Mindenki tudja, hogy milyen gyönyörű tavasztól késő őszig a városközpont, amikor ezek a vendéglátói-pari egységek kitelepülnek, színessé, mozgalmasabbá teszik a városképet. Ezért javasolja, hogy ezt a kedvezményt a továbbiakban tartsák meg, méghozzá úgy, hogy ne határidőhöz kössék, hanem mondják ki, hogy igenis mentességet élveznek az ott lévő vendéglátó-ipari egységek. Azzal, hogy színesebbé teszik a belvárost, ezzel egyre több turista is fog a városba jönni és veszi igénybe a szolgáltatásokat. Sor kerül a rendelettervezetben a díjak emelésére is, hiszen két éve nem került sor közterület-használati díj emelésére. Soknak tűnik látszólag a 20%-os díjemelés, magas díjemelésnek számít, viszont ha megnézik a díjtételeket és azt, hogy általában pár négyzetméter terület igénybevételéről van szó, akkor viszont már az emelés mértéke forintban kifejezve nem olyan nagy mértékű. Kiemeli a rendelettervezettel kapcsolatban, hogy korábban a választások során igénybe vett közterület-használat is engedélyhez kötött volt, ezen viszont módosított az új választási

13 13 törvény, ingyenessé kellett tenni, ezt is figyelembe veszi az új rendelet, ilyen esetekben nem kell közterület-használati díjat kérni. Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiség Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a Képviselőtestületnek. Kiemeli, hogy kérelemre továbbra is 50%-os kedvezményt javasol biztosítani, a 67%-ot elérő, vagy meghaladó mozgáskorlátozott személy esetében. Kérdések, vélemények nem hangzottak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. S z a v a z á s: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 24/2014.(XII.11.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 7. Napirend Szakmai Beszámoló a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működéséről Jarasovics Lászlóné óvodaigazgató: Az öt éve fenntarthatósága lejárt a pályázatnak, ezzel az ő megtisztelő, szakmai feladata is. A Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház vezetője, Nagyné Bodnár Adrienn. aki elkísérte az ülésre már nagyon jól, magabiztosan végzi a feladatát. A beszámoló mindent tartalmaz, a kérdéseket tisztelettel várják. Szőnyi István bizottsági elnök: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Vélemények: Szőnyi István bizottsági elnök: Lejárt az öt éves fenntarthatóság. Eddig félévente számoltak be, ezután évente kérik majd a beszámolni. A beszámolót elolvasva, és ismerve a rendszer működését, gratulál, pláne, hogy az önkormányzatnak ezen feladat ellátása nem került pénzbe. A gyerekek 90%-ának az életkora 0-tól 3 éves korig terjed, velük foglalkoznak reggeltől délig. Nagyon sokrétű a munkájuk és sokan részt vesznek benne. Szamosvölgyi Péter polgármester: Folytathatná azt, amit elnök úr elmondott, köszöni a munkát, reméli, hogy a program továbbfolytatódik és számítanak arra a magas szintű tettrekészségre, ami mindig is jellemezte az óvodában, intézményben dolgozókat, így a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház esetében is. További jó munkát és Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt igazgató asszonynak. Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

14 14 A szavazórendszer leállt, így kézfeltartással szavaztak. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót. 6840/ /2014.(XII.11.) határozata a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működéséről szóló szakmai beszámolót elfogadta. Köszönetét és elismerését fejezi ki a Gyerekház szakmai koordinátorának és dolgozóinak áldozatos és lelkiismeretes munkájáért. 8. Napirend Előterjesztés likvid (működési hitel) felvételére Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Lefagyott a szavazórendszer, így a mikrofonok sem funkcionálnak. Újraindítást követően mire szavazni kell reméljük helyre áll a rendszer. Minden év decemberében megtárgyalja a Képviselő-testület az évre szóló likvid hitel felvételéről szóló előterjesztést. Ebben az évben 120 millió forint állt rendelkezésre, melyet maximálisan kihasználtak év közben és év végén is. 60 millió forintot fizettek vissza szeptemberben, további 60 millió forintot pedig december 20-án kell visszafizetni. Ahhoz, hogy januárban, amikor a legkevesebb bevétele van az önkormányzatnak, rendelkezésre álljon már a hitelkeret, szükség van arra, hogy a Képviselő-testület döntsön ebben a témakörben. Az előterjesztés elkészítését követően sikerült egyeztetni az OTP illetékesével, ahol megkérte őket, hogy a 120 millió forintot, a lehetőség szerint, emeljék meg, ezt meg kellett indokolni. Az iparűzési adó ebben az évben is nőtt és várhatóan a ipari cégek beruházásainak következtében jövő éven is nőni fog, ezért azt kéri, hogy ne 120 millió, hanem 140 millió forint összegben hagyják jóvá a hitelkeretet. Szamosvölgyi Péter polgármester: bejelentette, hogy működik a szavazórendszer, és a mikrofonok. Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadását. Kérdések, vélemények nem hangoztak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot a jegyző által tett kiegészítéssel, azzal, hogy a hitel összege 140 millió forint.

15 15 Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést / /2014.(XII.11.) határozata likvid (működési hitel) felvételéről az OTP Bank Nyrt-től Ft. azaz egyszáz-negyven millió forint működési (likvid) hitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt január 5. napjától kívánja igénybe venni és december 20. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület a helyi adó, gépjárműadó helyben maradó összege és központi támogatás jogcímén keletkező bevételét az OTP Bank Nyrt. részére a hitel biztosítékaként felajánlja. A testület kijelenti, hogy jelen hitelfelvételhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIX. törvény alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a likvid hitel és az ahhoz kapcsolódó szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Határidő: azonnal. 9. Napirend Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervére Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a I. félévi munkatervet. Szamosvölgyi Péter polgármester: A bizottság által tárgyalt napirendi javaslatok elfogadásra kerültek. Kéri, hogy ha valaki úgy gondolja képviselő-társai közül, hogy van olyan téma, ami közérdekű az önkormányzat szempontjából, a város életében fontos, arra tegye meg javaslatát. Tájékoztatókat is lehet kérni nem csak az önkormányzathoz tartozó szervezetektől, mindenféleképpen élni kell ezzel a lehetőséggel, rögtön javasol is egyet. Februárra a Kórház vezetésének tájékoztatóját szeretné meghallgatni, pénzüggyel, szakmai

16 16 helyzettel, a tett intézkedésekkel, létszámmal és a lehetséges jövővel kapcsolatban, és addigra biztosan tisztábban lehet majd látni. Javaslatok: Szamosvölgyi Péter polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek ezen napirendi pont felvételét a I. félévi munkatervbe. Pasztorniczky István képviselő: Nem tudta a bizottsági ülésen előterjeszteni, mert nem tartózkodott a városban. Tíz darab pontra tesz javaslatot, melyeket felsorol: Tájékoztató az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás tevékenységéről Ezzel lehet, hogy nyitott kapukat dönget. Tájékoztatás az önkormányzati társulásokban való részvételről Az egyéb társulásokra kíváncsi, úgy tudja van Vízi közmű társulás, lehet, hogy megszűnt, ha nincs, akkor tárgytalan, azt hitte van egyéb társulásuk is. Tájékoztatás az önkormányzat által alapítóként, vagy csatlakozóként támogatott alapítványok tevékenységéről Elég sok alapítvány van, ami a Polgármesteri Hivatalhoz van bejelentve és szeretne ezzel kapcsolatban informálódni. Tájékoztatás a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban székhellyel rendelkező civil szervezetekről Például a Hazafias Népfront szövetség is be van jelentve a bírósági nyilvántartás szerint, lehet ezek már nem valósak. Viszont összeszámolta, és 13 civil szervezetnek van székhelye bejegyezve a hivatalban a bírósági nyilvántartás szerint, jegyzőnő is utalt arra ezt megelőző ülésen, hogy ezzel kapcsolatban intézkedni fognak. Tájékoztatás Sátoraljaújhely hivatalos honlapjának üzemeltetéséről Az új honlap hova tovább már egy éve használatba van véve, pár szót megérdemelne, vannak hiányosságok, lehetne még rajta javítani, érdemes egy napirendi pontban megtárgyalni. Tájékoztatás a folyamatban lévő és befejezett projektekről, különös tekintettel a folyamatban lévőkről Olyan sok projektet bonyolítottak le az elmúlt években, hogy nem árt egy áttekintés ezekről. Tájékoztatás a város közlekedési és parkolási helyzetének áttekintésérről

17 17 Ez is egy olyan téma, ami kampányon kívül sok mindenkinek az érdeklődésére számot tarthatna. Tájékoztatás a helyi közlekedés helyzetének áttekintéséről Nem igazán van helyi közlekedés, de úgy gondolja egy napirendi pontot megérne. Tájékoztatás a városi távhőellátás helyzetéről és fejlesztéséről A rezsicsökkentés után ez nem egy olyan kiélezett kérdés, a rezsicsökkentést támogatták, de távlatilag nem árt ezzel foglalkozni, még akkor is, ha ez a Cotech Kft-nek a szerződéses feladata. Tájékoztatás a város és kistérség demográfiai helyzetéről A népesség csökkenés-növekedés helyzetére kíváncsi. Kéri támogassák a felsorolt pontok napirendként való felvételét a jövő év első félévi munkatervébe. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A városi távhő működése rendben van, de a lakossági kompenzáció nem a Cotech Kft-nek a hatásköre, azt központi jogszabály határozza meg. Ezzel kapcsolatosan túl sok mindent nem tud a testület elé tárni, csak a számlázásban való érvényesülését tudja kidolgozni. A városnak és a térségnek a demográfiai helyzetéről évente legalább kétszer előfordul egyrészt a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban, másrészt pedig májusban a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló anyagban. Emlékei szerint mindkettő kapcsán ki is emelte, és azon kevesek közé tartozott, amikor pozitívan nyilatkozott az anyagáról, hogy milyen részletesen mutatja be a város demográfiai helyzetét. A kistérség demográfiai helyzetével kapcsolatosan nem rendelkeznek adatokkal, csak azzal, ami a KSH könyvekben benne van, az viszont sokkal szűkebb, mint amit Sátoraljaújhely várossal kapcsolatban el tud mondani. Májusban találkozni fog ezzel témakörrel a gyermekvédelmi beszámolók kapcsán, ez biztos. A többit majd a testület eldönti. Schweitzer Tamás bizottsági elnök: a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület is szokott beszámolót tartani és nem látta most az anyagban, végiglapozta. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: januárban a nyolcas pont, ami ki is volt vastagítva. Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi Bizottság döntött arról, hogy napirendre tűzi a Virágos Sátoraljaújhelyért akció pályázatának frissítését, tájékoztatásként közölte. Szamosvölgyi Péter polgármester: Ha meg van az átalakításról szóló elképzelés, akkor kapjanak róla egy tájékoztatást, majd amikor odaérnek. Támogatja az elhangzott

18 18 javaslatokat azon kettő kivételével, amiket főjegyző asszony elmondott, azokat is csak azért nem támogatja, mert benne lesznek egyéb napirendi pontokban és nem akarja, hogy duplikálják a munkát. Mivel nem volt erről vita ezért az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta a munkatervet. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatokkal kiegészített munkatervet / /2014.(XII.11.) határozata a képviselő-testület I. félévi munkatervének jóváhagyásáról, a Képviselő-testület I. félévi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ülések időpontjairól, valamint a tárgyalandó napirendi pontokról és az anyagok leadási határidejéről az érintett előterjesztőket tájékoztassa. Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 207/2014.(XII.11.) határozatának melléklete a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről Január 15. (csütörtök) 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: a Polgármester 2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás hétközi és munkaszüneti napokon történő orvosi ügyeleti tevékenységről Előterjesztő: Morrow-Medical Zrt. képviselője Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 3. Előterjesztés a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. részéről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület 202/2014.(XII.11.) határozatában foglaltak végrehajtásáról Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető Véleményezi: Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság és Pénzügyi Bizottság 4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről, és az intézmény évi munkatervére Előterjesztő: az intézmény igazgatója Véleményezik: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 5. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: a Kft. igazgatója Véleményezi: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 6. Javaslat a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezik: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

19 19 7. Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság és a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 8. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 9. Beszámoló a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület szakmai munkájáról, a évi gazdálkodásáról A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület évi költségvetési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Dankó Dénes Egyesület elnöke Véleményezik: Pénzügyi Bizottság és az Idegenforgalmi Bizottság 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 11. Egyebek Az írásbeli anyagok leadási határideje: január 6. Február 12. (csütörtök) 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: a Polgármester 2. Tájékoztató a városban működő civil- és sportszervezetek tevékenységéről, az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról Előterjesztők: az érintett civil szervezetek vezetői Véleményezi: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának évi költségvetésére Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző Véleményezi: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága 4. Tájékoztató a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szakmai és pénzügyi helyzetéről, valamint létszámgazdálkodásáról Tájékoztatás az intézmény jövőjéről Előterjesztő: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház igazgatója Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről, az eltelt időszak változásairól Előterjesztő: Ignéczi Zsolt parancsnok, tűzoltó alezredes Véleményezi: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 6. Előterjesztés települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló helyi rendelet megalkotására és a rendelet-tervezet indokolására Előterjesztő: a Jegyző Véleményezik: Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására, a rendelet-tervezet indokolására Előterjesztő: a Jegyző Véleményezik: Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 8. Előterjesztés a évi tavaszi-nyári közterület takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok intézkedési tervére Előterjesztő: a Városellátó Szervezet igazgatója Véleményezi: a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: a Polgármester és a Jegyző 10. Egyebek Az írásbeli anyagok leadási határideje: február 2. Március 19. (csütörtök) 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban)

20 20 Előterjesztő: a Polgármester 2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről Előterjesztők: a városi rendőrkapitány a Bűnmegelőzési Tanács elnöke, valamint Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztályvezető 3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási koncepciójának időarányos teljesítéséről Előterjesztő: a Jegyző Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 4. Előterjesztés Sátoraljaújhely város közterületeinek elnevezésére, illetve módosítására Előterjesztő: a Polgármester Véleményezi: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5. Beszámoló a Magas-hegyi Sportcentrum évi működéséről és a Sportcentrum téli üzemeltetéséről Előterjesztő: az intézmény igazgatója Véleményezi: az Idegenforgalmi Bizottság 6. Tájékoztató a dr. Card Egészségkártya alkalmazásáról Előterjesztő: a Jegyző Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 7. Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadására Előterjesztő: a közbeszerzési referens 8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző 9. Egyebek Zárt ülésen Előterjesztés a lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására Előterjesztő: a Jegyző Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Az írásbeli anyagok leadási határideje: március 5. Április 30. (csütörtök) 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: a Polgármester 2. Előterjesztés a évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, rövidített mérleg, pénzmaradvány és eredmény-kimutatás jóváhagyására Előterjesztők: a Polgármester és a Jegyző Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai 3. Előterjesztés az elmúlt években befejezett és a folyamatban lévő Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokról figyelemmel azok fenntarthatóságára is Előterjesztő: a Polgármester Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról Előterjesztő: a Jegyző Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 5. Előterjesztés az Önkormányzat évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására Előterjesztő: a Polgármester Véleményezik: a Pénzügyi Bizottság 6. Előterjesztés a évi közbeszerzésekről Előterjesztő: a közbeszerzési referens 7. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat honlapjának üzemeltetéséről Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester 8. Tájékoztató a város idegenforgalmi rendezvényeinek, programjainak az írott és elektronikus médiában való megjelenéséről

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Készült:, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér. Díszterem A Képviselő-testületi ülés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi munkaterve

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi munkaterve MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi munkaterve Január Ü L É S S Z Ü N E T 2016. február 10. (szerda) Az előkészítésért felelős szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda -

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi MUNKATERVE Elfogadva a 206/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkaterve

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-23/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén. A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-223/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. J A V A

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A ülés helye: 3980.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. évi M U N K A T E R V E A képviselő-testület 4/2015. (II. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyta A munkaterv szerinti üléseken a polgármester

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi MUNKATERVE Elfogadva a 234/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozattal 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkaterve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

TERVEZET KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

TERVEZET KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE TERVEZET 2015. KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA Szám: 1/6- /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben