Közérdekű közlemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közérdekű közlemények"

Átírás

1 Eseménynaptár 2011 május évesek köszöntése A hagyományokhoz híven ez évben is sor került a 18. életévüket betöltő fiatalok köszöntésére. A Polgármesteri Hivatalban 21 fiatalt Gergely András polgármester és Nagy Levente Zoltán alpolgármester köszöntötte átadva a község címerét ábrázoló plakettet, mintegy kifejezve, hogy a faluközösség felnőtt tagjaiként számítanak ezentúl a fiatalokra. Ezután a fiatalok ünnepi szentmisén vettek részt, amelyet ft. Vakaria Béla plébános úr celebrált. Ünnepi beszédében hangsúlyozta a fiatalok szerepét a faluközösség életében, valamint a közösség megtartó erejét a fiatalok számára május 20-án került sor az önkéntes tűzoltó alakulatok megyei versenyére. A verseny színhelye ez évben a szentegyházi Vasas pálya volt. A megye minden részéről 16 csapat vett részt a nemes megmérettetésen. A kitartó munka ez évben is meghozta eredményét, hiszen a csíkszentmártoni önkéntes tűzoltók az I. helyen végeztek, ami feljogosítja őket, hogy képviseljék Hargita megyét a július 6-7-én Szászrégenben megrendezendő megyeközi versenyen május 25-én Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére Csíkszentmártonban is sorra került a Székelyföld Akadémia első előadása. A rendezvény a vidéki értelmiséget célozza meg és célja, hogy a helyi közösség vezetőit, a megye értelmiségét bekapcsolják a székelyföldi közélet formálásába, alkotó részesévé tegye őket a térségi közpolitika alkotásának. A Csíkszentmártonban megtartott Székelyföld Akadémián Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő Tanügy és oktatás, valamint Márton István Agrárfejlesztés a Székelyföldön címmel tartott előadást.

2 2 KÖZSÉGHÁZA VII. évfolyam 4-5. szám Eseménynaptár 2011 május 26 Ballagás Csíkszentmártonban Ünneplő családtagok, rokonok, barátok köszöntötték a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Iskolaközpont végzőseit. A helybeli fúvószenekar játszotta Gaudeamus akkordjai mellett vonultak a végzősök a sportpályára. Három osztály, összesen 70 diák, a nappali, illetve csökkentett látogatású oktatás résztvevői hagyták el most az iskola padjait, ők turisztikai, illetve agróturisztikai szakon végeztek. A végzősöket Ábrahám Klára iskolaigazgató, ft. Vakaria Béla szentmártoni római katolikus plébános valamint Bartolf Hedwig főtanfelügyelő helyettes köszöntötte. A ballagó diákokat az iskola legkisebb tanulói, az elsősök, majd a tizenegyedik osztályosok köszöntötték, aztán a diákok ünnepi műsora következett. A végzősök neveit tartalmazó szalagot feltűzték az iskola zászlajára, a kiváló tanulmányi, szakmai eredményeket elérő, illetve sport- és kulturális tevékenységekben aktív diákok jutalmat, okleveleket vehettek át június 03 A 2011 es Szentmárton Napok keretében került sor a Gyermeknap Kupa elnevezésű alcsíki focitornára. A két korosztályban megrendezett kupán Alcsík településeiről több mint 150 gyerek vett részt. A rendezvény egyben szerves részét képezte annak a tehetségkutató felmérésnek, amelyet az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás indított el és célja a focitehetségek felkutatása és továbbképzése június 03 Baka János Könyvtárközpont avatása Az egykori járási börtön épületét alakította át az önkormányzat könyvtárközponttá. A mintegy lejt kitevő beruházás jelentős részét Kormánytámogatásból valamint Hargita Megye Önkormányzatának segítségével lehetett lehívni. Nem elhanyagolható az önkormányzat által biztosított önrész sem. A régiófejlesztés szempontjából is jelentős beruházás átadásán részt vett Kelemen Hunor Kultusz miniszter, Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke, Gyerkó László szenátor és Korodi Attila országgyűlési képviselő. Az egykori híres kántor tanító Baka János nevét felvevő Könyvtárközpont avatóján került sor a Szentmártonért Díj átadására is. A 2011-es Szentmártonért Díjat Bajkó István nyugalmazott magyar szakos tanárnak ítélte oda az önkormányzat életpályája során a magyar nyelv oktatása, valamint Csíkszentmárton közművelődési életének fellendítése terén elért elévülhetetlen érdemeiért.

3 3 KÖZSÉGHÁZA VII. évfolyam 4-5. szám Közérdekű közlemények A rendőrség ez úton figyelmezteti az érintetteket, hogy a B kategóriájú hajtási jogosítvány birtokában tilos utánfutós traktort vezetni közutakon. Erre csak abban az esetben jogosult a gépjárművezető ha TR vagy BE kategóriák valamelyikével rendelkezik. Ez annál is fontosabb mert a nyár folyamán a Román Közúti Hatóság (ARR) és a közlekedésrendészet fokozott ellenőrzéseket fog végezni a DE-578-as európai úton. A csíkszeredai székhelyű Vadász és Sporthorgász Egyesület vezetősége átiratban fordult a polgármesteri hivatalokhoz, kérve a 2006 évi 407-es számú törvény vonatkozó rendelkezésinek ismertetését. A fenti törvény 19-es szakasza értelmében a vadászterületeken talált gazdátlan macskák és kutyák következménymentesen kilőhetőek a szervezett vadászatok alkalmával. A 23-as cikkely a vadvédelem érdekében hozott intézkedéseket tartalmazza. Ennek alapján szigorúan tilos a legeltetés az erdőkben és tilos a pásztorkutyák szabadon engedése a vadászterületeken. A nyájőrző kutyák kötelező módon el kell legyenek látva kolonccal. Hegyvidéken egy nyáj mellet csak 3 kutya tartható. Mindazon személyek akik a fenti szabályokat nem tartják be kihágást követnek el és lejig terjedő pénzbírsággal büntethetőek. Műfüves pályát avattak Csíkszentmártonban Mini foci-, valamint kézi- és kosárlabda-mérkőzések lejátszására alkalmas műgyepes sportpályát avattak Csíkszentmártonban június 22-én Gergely András polgármester, Rafain Zoltán megyei tanácsos és a helyi sportéletet lelkükön viselő lakosok jelenlétében. A sportlétesítmény a 7/2006-os kormányhatározattal jóváhagyott, Hargita Megye Tanácsa által leosztott fejlesztési alapokból és önrészből épült. A kispálya és a kiegészítő infrastruktúra építése lejbe került. Szalagvágás előtt Gergely András polgármester méltatta a kivitelező Baumeister Kft munkáját köszönhetően idejében elkészülhetett a pálya és amelyet kicsik és nagyok egyaránt használni fognak. A polgármester kitért a Csíkszentmártonon mély gyökerű sportéletre, továbbá reményének adott hangot, hogy a sportpálya révén az Alcsík Sportegyesület megfelelő sportbázishoz jutott a jövőre nézve. Rafain Zoltán megyei tanácsos Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének a gondolatait tolmácsolva az egybegyűlteknek elmondta, hogy a sportpálya csupán a megyei tanács és az RMDSZ közreműködésével előteremtett anyagi rész, azaz csak az érem egyik oldala. A pálya csapatok és szurkolók nélkül nem teljes mondta a megyei tanácsos, hangsúlyozva a sportpálya közösségépítő erejét. Az avató után a helyi gyerek-focicsapat rögtön birtokba vette a műfüves pályát. Ez úton hozzuk az érdeklődők tudomására, hogy előzetes bejelentés alapján a pálya bérelhető. Bővebb információkat a Polgármesteri Hivatalban lehet kapni.

4 4 KÖZSÉGHÁZA VII. évfolyam 4-5. szám Képmozaik Szentmárton Napok 2011 Gyermeknap kupa Székely Gobék A Szentmártonért díj átadása Labdarózsa gyermektánccsoport Gyermeknap kupa I Alcsíki Fúvóstalálkozó Tűzoltó verseny A csíkszentmártoni fúvósok fellépése Tűzoltó verseny Baka János Könyvtárközpont avatása Csíkszentmártoni hagyományőrzők műsora Sportpálya avatása

5 5 KÖZSÉGHÁZA VII. évfolyam 4-5. szám Kivonatok Csíkszentmárton község Helyi Tanácsának 2011 május 12-én tartott rendes havi ülésén hozott határozataiból 7/2011-es számú határozat a Szentmártonért Díj odaítéléséről Bajkó István részére 1. szakasz. Csíkszentmárton Község Helyi Tanácsa, Csíkszentmárton község művelődési életében betöltött elévülhetetlen érdemeiért a Szentmártonért Díjat adományozza Bajkó István úr részére. 8/2011-es számú határozat a Trazmar KFT-vel, 1996 július 01-én kötött koncessziós szerződés módosítására, a szerződésben szereplő terület telekkönyvi megosztására, valamint a Catifa-Teppi KFT-vel történő társulási szerződés jóváhagyására vonatkozóan 1. szakasz. Jóváhagyja a Trazmar KFT-vel 1996 július 01-én kötött koncessziós szerződés módosítását, az eredeti nm. terület 1350 nm-rel történő csökkentésével. Ennek következtében a Trazmár KFT által bérelt terület nm. lesz. 2. szakasz. Jóváhagyja a Catifa-Teppi KFT-vel kötendő szerződést jelen határozat 1-es melléklete szerint. 3. szakasz. Jóváhagyja a csíkszentmártoni ös telekkönyvben 235 telekkönyvi számon jegyzett nm. nagyságú telek telekkönyvi megosztását. 9/2011-es számú határozat a Szennyvíz-csatornabővítés Csíkszentmárton községben című megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására vonatkozóan, valamint a kivitelezési területnek a program megvalósítási idejére Csíkszentmárton község köztulajdonából a Vidékfejlesztési és Turisztikai Minisztérium ügykezelésébe történő átadására vonatkozóan 1. szakasz. Elsajátítja és jóváhagyja a Szennyvíz-csatornabővítés Csíkszentmárton községben című megvalósíthatósági tanulmányt az alábbi technikai paraméterekkel: a) a beruházás összértéke lej, azaz euró, amelyből építés-szerelés lej, azaz euró b) a beruházás kivitelezési ideje 12 hónap c) a megépítendő csatorna hossza 6355 m, amelyből: Φ 250mm 3825 m gravitációs csatorna Φ 200mm 1565 m gravitációs csatorna Φ 90mm 825 m nyomott vezeték Φ 75mm 140 m nyomott vezeték d) a terv 13 patakátkelést tartalmaz e) a terv részét képezi 6 db kiskapacitású (2l/s) átemelő állomás megépítése f) a község összlakossága 2340 fő, amelyből a program által direkt érintett 600 fő 2. szakasz. Jóváhagyja a terv megvalósításához szükséges kivitelezési területnek a program megvalósítási idejére Csíkszentmárton község köztulajdonából a Vidékfejlesztési és Turisztikai Minisztérium ügykezelésébe történő átadását. 10/2011-es számú határozat a Csíkszentmártoni művelődési ház felújítása és modernizálása című megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására vonatkozóan 1. szakasz. Elsajátítja és jóváhagyja a Csíkszentmártoni művelődési ház felújítása és modernizálása című megvalósíthatósági tanulmányt az alábbi technikai paraméterekkel: g) a beruházás összértéke lej, azaz euró, amelyből építés-szerelés lej, h) a beruházás kivitelezési ideje 6 hónap I) a terv az alábbi fontosabb munkálatokat tartalmazza: - 25 nm teraszépítés - vizesblokk és más mellékhelyiségek kialakítása 30nmm felületen - az épület főjavítása 679,50nm felületen - dotációk beszerzése 2. szakasz. A csíkszentmártoni es telekkönyv 151-es helyrajzi számával azonosított művelődési ház a hozzá tartozó területtel együtt a beruházás idejére áthelyezésre kerül Csíkszentmárton község köztulajdonából Csíkszentmárton község magántulajdonába. 3. szakasz. Elismerést nyer az a tény, hogy az 1-es cikkelyben foglalt beruházás szerves részét képezi Csíkszentmárton község fejlesztési stratégiájának 4. szakasz. Jóváhagyja a művelődési ház három éves tevékenységi tervét az 1-es mellékletben foglaltak szerint 5. szakasz. Felelőséget vállal arra, hogy a felújított épület rendeltetését legalább 15 évig nem változtatja meg. 6. szakasz. Jóváhagyja a program részfinanszírozását lej értékben.

6 6 KÖZSÉGHÁZA VII. évfolyam 4-5. szám Anyakönyvi hírek Elhalálozás április 1, Boga József, élt 64 évet (Csíkszentmárton 292) április 3, Vitos Vilma, élt 80 évet (Csekefalva 315) április 15, Miklós Magdolna, élt 72 évet (Csekefalva 356) május 16, Kecskés Ferenc, élt 73 évet (Csekefalva 187) Esküvő április 8, T a n k ó L e v e n t e Á r p á d (Csíkszentmárton 60) és Keresztes Melinda (Csíkbánkfalva 327) május 20, Borok Ferenc (Csíkbánkfalva 262) és Bocskor Aranka (Csíkszentmárton 124) 2011 június 03-án hagyományteremtő szándékkal Csíkszentkirályon rendezték meg az I. Alcsíki Pásztortalálkozót. A régió minden települése által képviseltetett rendezvényen Csíkszentmárton részéről Nagy Imre vett részt. A rendezvényt Csíkszentkirály Község Polgármesteri Hivatala és az Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás szervezte. A szervezők fő célja a pásztorélet és a pásztorhagyományok bemutatása volt. A résztvevő pásztorok hagyományos pásztorreggelit és bográcsos ételeket készítettek valamint bemutatták a sajtkészítés fortélyait. A sikeres rendezvény keretében népi kézműves-vásár is volt, valamint gyermek mesemondó és néptánc bemutatóra is sor került. Születés március 17, Fejér Emőke Csíkszentmárton 28, Fejér Zoltán és Szende második gyermeke március 30, Becze Csillag Vince, Csekefalva 376, Becze Tihamér és Csillag Hajnal első gyermeke március 12 Bodó Tímea, Csíkszentmárton 134, Bodó Loránd és Mónika első gyermeke április 07. Nagy Alpár, Csekefalva 337, Nagy Lehel és Erzsébet második gyermeke április 03. Nagy Áron, Csekefalva 114, Nagy László és Erika első gyermeke április 03. Ötvös István, Csekefalva 145, Ötvös István és Csobot Enikő második gyermeke július 02-án szombaton Csíksomlyón szervezik meg a hagyományokhoz híven az Ezer Székely Leány Napját. A 80-dik alkalommal megszervezett rendezvény programja a következő: 9 00 A résztvevők ünnepélyes felvonulása a Szabadság térre és közös nyitótánc Felvonulás Csíksomlyóra, Szentmise a csíksomlyói kegytemplomban, majd felvonulás a rendezvény helyszínére, a Nyeregbe, Néptánccsoportok előadásai, Gálaműsor, Táncház. A szervezők kérik, hogy minél többen vegyenek részt ezen a kimagasló rendezvényen székelyruhába öltözve. A Csíkszentmártoni Önkormányzat havonta megjelenő tájékoztatója Felelős kiadó: Gergely András Szerkesztette: Gergely András és Salló Ferenc Készült az Alutus Nyomdában, 700 példányban

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 3. szám, 2012 Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét Közérdekű Az ivóvízés csatornarendszerek

Részletesebben

Eseménynaptár Február 1. Február 11. XVII. Alcsíki Kórustalálkozó Március 15.

Eseménynaptár Február 1. Február 11. XVII. Alcsíki Kórustalálkozó Március 15. Eseménynaptár Február 1. Elkezdődtek és jó ütemben haladnak a rómaikatolikus templom főjavítási munkálatai. A munkálatok kivitelezője a csíkszeredai HAR-BAU KFT. A munkálat első ütemében a templom strukturális

Részletesebben

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

A Kisfalu program nagy megvalósításai 5. oldal

A Kisfalu program nagy megvalósításai 5. oldal Hargita Megye Tanácsa havi tájékoztatója XII. évfolyam 3. szám 2012. április A Kisfalu program nagy megvalósításai 5. oldal Gyorsabb, civilizáltabb szolgáltatás A TARTALOMBÓL A faipar jelenlegi helyzete

Részletesebben

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa A TARTALOMBÓL: ÚJDONSÁGOK A HARVÍZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A HARVÍZ Rt. legfontosabb rövidtávú célkitűzése a regionális

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Ede, Csíkszereda büszke rád!

Ede, Csíkszereda büszke rád! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 8. szám, 2012 Ede, Csíkszereda büszke rád! KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Zökkenőmentes tanévkezdés / 2. oldal Nemcsak a város,

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont 2009. április Csongrád város vezetése egy több ütemben megvalósítandó város-rehabilitációs program végrehajtását tűzte ki célul, amely kedvező feltételeket teremt a magánberuházások ösztönzésére. Ezen

Részletesebben

1956-os megemlékezések Csíkszeredában

1956-os megemlékezések Csíkszeredában ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 9. szám, 2010 1956-os megemlékezések Csíkszeredában Közérdekű Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak

Részletesebben

avatalozó kápolnánkban már 16 elhunyttól vettünk végső búcsút, megáldására, most vasárnap került sor.

avatalozó kápolnánkban már 16 elhunyttól vettünk végső búcsút, megáldására, most vasárnap került sor. CSÍKDÁNFALVA KÖZÉLETI HAVILAPJA Dr. Jakubinyi György érsek úr osztotta a bérmálás szentségét MI ÚJSÁG? Egy kistelepülés hírlapja lehet-e újság? - gondolkodtam el nemrég -, hiszen többnyire régiséggel tudjuk

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT JÁRDAÉPÍTÉS Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/ B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért!

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért! Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 3 ( 3 ) S Z Á M 2 O 1 3. Á P R I L I S A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások 2 Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács

2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Csatószegen ülésezett a megyei tanács 2012. február 20., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 34. (6201.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Kezdődik a próbaérettségi 2 Csatószegen ülésezett a megyei tanács 3 A disznóvisítástól 10 a bőségasztalig

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ

Önkormányzati ÉrtesítŐ VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. Augusztus Önkormányzati ÉrtesítŐ Hívogató Szent István ünnepére Anyár a változatosságot jelenti az életünkben, hiszen sokak számára a vakációt, a pihenést, a szabadságolás

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

II. CSALÁDI NAP A TARTALOMBÓL: XV. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. október

II. CSALÁDI NAP A TARTALOMBÓL: XV. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. október XV. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. október II. CSALÁDI NAP A TARTALOMBÓL: 1-4. oldal II. Családi Nap 5. oldal Önkormányzati hírek 6. oldal Tegyünk rendet a támogatásokban! 8. oldal Falubusz;

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Újranyílhatnak a vágópontok

Újranyílhatnak a vágópontok Hargita Megye Tanácsa havi tájékoztatója XI. évfolyam 3. szám 2011. szeptember Újranyílhatnak a vágópontok 3. oldal Új járművek a Hargita megyei hegyimentőknek Szeptember 15-én a csíkszeredai megyeházához

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben