II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG"

Átírás

1 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Iskolai munkaterv 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek 3.2. Iskolavezetés 3.3. Tárgyi feltételek 4. Tanulóink 4.1. Tanulói arányok 4.2. Továbbtanulási mutatók 4.3. Szociális háttér, támogatások rendszere II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. Hagyományok 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása 2.1. Kompetencia alapú oktatás 2.2. Nem szakrendszerű oktatás 2.3. Iskolaotthonos oktatás 2.4. Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Egészséges Vásárhelyért Program 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés 3.2. Bemeneti, kimeneti mérések 3.3. Kompetenciamérés 4. Szakmai munka 4.1. Oktató-nevelő munka Alsós közösség Felsős közösség Óralátogatások 4.2. Együttműködés, kapcsolattartás III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program 2.2. Ének-zenei nevelés IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 2. Tárgyi feltételek 3. Ötletek, változtatások V. TANÉV KIEMELT PROGRAMJAI VI. ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet IMIP értékelése 2. számú melléklet Statisztika 3. számú melléklet Tanulmányi és sport eredmények 4. számú melléklet Munkaközösségek, munkacsoportok beszámolója 2 O l d a l :

3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető A Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 1964/65-ös tanévben kezdte meg működését és lett a város oktatási életének szerves, meghatározó egysége. Hódmezővásárhelyen 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte, melyben a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola korábbi arculatát megőrizve új feladatokat kapott. Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat segíti az esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek megvalósulását. Az iskola a törvényesség, eredményesség jegyében végzi Alapító Okiratában megjelölt feladatait. Az intézmény körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. A kodályi koncepció alapján működő intézmény a magyar zenei élet, így a város zenei életének is meghatározója. 2. Alapdokumentumok Az intézmény törvényi működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapdokumentumok határozzák meg a pedagógiai munka irányvonalait. A 2008/2009-es tanévben szükségessé vált tanügyigazgatási szempontból több, a törvényi előírásoknak megfelelő módosítás Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott Minőségirányítási Program stratégiai céljai meghatározzák az általános iskolákra egységes fenntartói, illetve intézményünkre vonatkozó egyedi elvárásokat. Ez alapján megfogalmaztuk hosszú távú célkitűzéseinket. Kiemelten fontosnak tartottuk a vezetés felelősségét, a tervezést, a belső mérési, értékelési rendszer működtetését. A pedagógus teljesítményértékelést, valamint az országos kompetenciamérések elemzését kiemelten kezeljük. IMIP értékelése: 1. számú melléklet 2.2. Pedagógiai Program A városi esélyegyenlőségi terv alapján átdolgozásra került Pedagógiai Programunk, melyet egységes szerkezetbe szerkesztve nyújtottunk be elfogadásra. Változások a szakmai munkában: Nem szakrendszerű oktatás Iskolaotthonos oktatás Egészséges Vásárhely Program általános iskolai feladatai 2.3. Iskolai munkaterv A 2008/2009-es tanévben kiemelt célok és feladatok: Alapkészségek kialakítása, fejlesztése A pedagógusszerep segítő, támogató jellege Differenciálás, esélyegyenlőség Egyensúlyteremtés Motiváló tanulási környezet 3 O l d a l :

4 Tevékenység- központúság A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságának növelése Módszertani kultúra fejlesztése Környezetvédelem, természetvédelem Egészségnevelés Partnereinkkel való együttműködés Pályázati lehetőségek kiaknázása 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám 31 fő, melyet 34 teljes és részmunkaidős kollega tölt be. A nem pedagógusi körben 1 fő gazdasági ügyintéző, 4 fő technikai alkalmazott végzi munkáját. Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű, a kollegák több szakkal, műveltségi területtel rendelkeznek, mely a humánerő gazdálkodást segíti. Ugyanakkor a szakterületek megosztása nehezíti az egyenletes terheltség biztosítását tantestületen belül. A lehetőségekhez mérten törekedtünk ennek megvalósítására, de vannak olyan területek ahol ezt nehéz biztosítani (kémia, informatika, testnevelés, tanító). A 2008/2009-es tanévben a tantestületből 1 fő szaktanácsadói (Forrainé Kószó Györgyi, integrációs feladatok), 1 fő szakértői (Magyar Andrea, pedagógiai értékelés) megbízást kapott. Fejlesztő pedagógusi végzettséget 2 fő, Tanulás tanítása végzettséget 1 fő szerzett. A következő tanév továbbtanulási tervében 3 fő (Miklósné Pap Szilvia, Mucsiné Szabó Ágnes, Pakuné Kősasvári Éva) pedagógus a Sindelár fejlesztő program elvégzésével a pedagógiai módszertani kultúra megújulását célozza, felkészít a tanulási zavarok megelőzésére, illetve azok elmélyülését akadályozza meg. Továbbá 1 fő (Rárósiné Borbás Mariann) nem szakrendszerű oktatásra való felkészítésben vesz részt, illetve intézményvezetési alapismeretek képzésben 1 fő (Póthné Nagy Tünde). Prémium éves kollegáink az iskolabuszon látnak el feladatokat 3.2. Iskolavezetés A vezetési struktúrában funkcionális szervezeti felépítés valósul meg, mely növeli a szakszerűség érvényesítését, a kooperációs képességek kihasználását. A vezetésben a következő arányok biztosítják a szakszerűséget: 3 fő tanító, 1 fő tanító-tanár, 4 fő tanár. Szakmailag ismert, elismert kollegák segítették véleményükkel, ötleteikkel vezetői munkámat, mindig a gyermeki oldalról való minél jobb megvalósítás tükrében. SZMK Igazgató Közalkalmazotti Tanács Szakszervezet Iskolaszék Igazgatóhelyettes Diákönkörmányzat Alsós munkaközösség vezetı Felsıs munkaközösség vezetı Minıségügyi vezetı Gazdasági ügyintézı Alsós pedagógusok közössége Felsıs pedagógusok közössége Minıségi körök BECS Techmikai alkalmazottak 4 O l d a l :

5 A rendszeresen tartott vezetőségi, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek a konstruktív szakmai együttműködést segítik. A rendszeresség tervezhetőséget jelent. Mivel ez egy olyan munkahely, ahol minden kollega főmunkaviszonyban van, elsődlegesen a munkáltató által elvárt elvárásoknak kell megfelelni. Munkatervünk alapján dolgoztunk, de természetesen egyeztetés alapján ettől voltak eltérések. Alkalmazkodás, rugalmasság úgy gondolom volt a vezetőség oldaláról is, nem csak elvárásokat támasztottunk. A hétfői értekezletek továbbra is az információáramlást fogják szolgálni és egyéb eszközökkel is igyekszünk ezt még hatékonyabbá tenni Tárgyi feltételek Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola. Tanév elején 433 tanuló járt a 16 tanulócsoportba, mely évfolyamonként két párhuzamos osztály működését jelenti. Jelenleg 430 tanulója van intézményünknek, a változás a családok költözése miatt következett be. Az iskolában az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben folyik, néhány tantárgy oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Szaktantermek közül a számítástechnika terem 6 működő számítógéppel rendelkezik. A TIOP pályázat azonban lehetőséget ad az iskolának, hogy informatikai eszközök vonatkozásában a korszerű ismeretanyag átadásán túl, új módszertani elemekkel is bővüljön a nevelőtestület nevelő-oktató munkája. Ez megfelelő alapot teremt a kompetencia alapú fejlesztéshez. Bízunk benne, hogy a nyár folyamán megújulhat számítógépes parkunk, mert jelenlegi állapotában a tantárgy eszköztelensége veszélyezteti oktatásának hatékonyságát. Önkormányzati beruházásból 2003/2004-ben teljes homlokzati felújítást kapott a Szent István téri, valamint a Vöröskereszt utcai épületrész. A régi építmény Völgy utcai részének további renoválására lenne szükség. A belső udvar igazi Tündérkert tanulóinknak, de a téglaburkolat néhol balesetveszélyes az önfeledten játszó gyermekeknek. Örömteli a bejárati lépcső felújítása, mely műemlék jellegét megőrizve áll rendelkezésünkre és így megtörtént a bejárat balesetveszélyének elhárítása. A fűtéskorszerűsítés mellett, a nyílászárók felújítása a fűtésköltségek csökkentését is segítené. A korábbi átépítés során elkészült keresztszárnyban a tantermek kiépítésével lehetőség nyílna kettő tanterem, és egy korszerű, a szabadidő hasznos eltöltését segítő könyvtár kialakítására. Az alagsorban történő oktatás megszűnhetne. Tanév elején kialakított fejlesztő szoba is új bútorzattal bővült, illetve a diákönkormányzat állandó helyet kapott a sportcsarnok épületében. Pályázati forrásokból két osztályban a tanulópadok és székek cseréje is megvalósult. A tanulóbarát tanterem kialakítása az új módszerek alkalmazásának megvalósítását is célozza. Szülői összefogással valósult meg az alsó tagozatos kisudvar játszó eszközeinek felújítása, az udvar rendbe tétele. Ennek a folyamatnak következő lépése a sportcsarnok előtti bozótos rész átépítése, valamint a kisudvaron kosárpalánk elhelyezése, mely a nyertes Hozd a formád Magyarország! pályázat szerves részét képezheti. 4. Tanulóink 4.1. Tanulói arányok Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 2008/ O l d a l :

6 Tanulók száma évfolyamonként 2008/2009 Évfolyam Tanulólétszám az évfolyamon HH HHH SNI összesen A 2008/2009-es tanévben a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott elveket tükrözi. A 2009/2010-es tanév beiskolázása a kialakult városi arány megtartását célozza, a körzeti feladatok megvalósítása mellett Továbbtanulási mutatók Továbbtanulás szempontjából tanulóink többsége gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanul tovább. A 2008/2009-es tanév mutatói is, az előzetes jelentkezések alapján, a korábbi tendenciát követik. Fontos, hogy tanítványaink használható ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkezve jó teljesítményt elérve váljanak a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké. A középiskoláktól kapott visszajelzések alapján tanulóink teljesítménye megnyugtató, de feltétlenül erősíteni kell az élethosszig tartó tanulás igényét. A nyolcadik évfolyamon 53 tanuló végzett. Mindegyikük felvételt nyert középfokú intézménybe. 8.a 8.b 14 tanuló gimnáziumban 12 tanuló szakközépiskolában 19 tanuló gimnáziumban 8 tanuló szakközépiskolában folytatja tanulmányait Szociális háttér, támogatások rendszere A társadalmi változások a családok életében is nyomot hagynak, ezért ma a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok kiemelt szerepet töltenek be az intézmények feladatrendszerében. Mind a rendszeres gyermekvédelmi, mind a tankönyv, étkezési támogatásban részesülők aránya növekvő tendenciát mutat. A tanulók életének figyelemmel kísérése mindenki felelőssége, a lehetőségek keresése fontos feladatunk. Ifjúságvédelmi feladatokat Angyalné Oltyán Enikő és Petrócki Andrásné végezte, kezdeményezéseikkel igyekeztek a szociális hátrányok enyhítését megvalósítani: karácsonyi ajándékkönyv, séta a családokkal. 6 O l d a l :

7 II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Pedagógiai munkánk legfőbb célja az oktatási és nevelési feladatok megfelelő összhangban tartása, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célok megvalósításával, a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. Magas szintű tantárgyi tudás mellett a közösségi élet emberi tartást kialakító légkörének biztosításával valósítjuk meg a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célokat, feladatokat. Kialakult hagyományainkat megőrizve, arra építve, sokféle, tanításon kívüli tevékenységgel is formáljuk tanulóközösségünket. Törekvésünk olyan iskola kialakítása, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Ahol megtanul helyesen és okosan, egyénre szabott módon tanulni. Ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként is szívesen művel. 1. Hagyományok Pedagógiai hitvallásunk alapja az értékek megőrzése mellett a modern pedagógiai kultúra alkalmazásával a partnerek igényeinek való megfelelés. Emelt szintű ének-zeneoktatás Az ének, a zene demokratikussá tesz, mert mindenkire hatással van, tudást közvetít, készséget fejleszt, koncentrációra szoktat. Az óvoda iskola átmenet segítésében az ének-zene fontos szerepet kap, hisz az óvodában tanult dalok, népi játékok kiindulási pontját képezi a további fejlesztésnek. Az ének-zene képességfejlesztésben rejlő értékeit is fel kell használni az esélyegyenlőség segítésére, a Kodály-módszer kapcsolatot teremt óvoda és iskola között. Kórusmunka Iskolánk két kórusa különleges színfoltja életünknek. Karácsonyi hangversenyünk, a hagyományokat követte. Kórusaink részt vettek a Biblia éve kórustalálkozón. Számos városi rendezvényen, köztük három díszközgyűlésen voltak közreműködők. Az Éneklő Ifjúság hagyományait megőrizve városi, megyei versenyen vettek részt. Ebben a tanévben mindkét kórusunk arany minősítést kapott diplomával. Bányai Lászlóné és Molnár Tünde karvezetők munkája a közösségfejlesztés értékteremtő megvalósítását tükrözi. Irodalmi színpad Tanévzáró hangversenyen 15 év előadásainak felelevenítésére készültek fel tanulóink Szabóné Pintér Erika és Konczosné Nagy Némedi Gabriella vezetésével. Előadásuk helyet kapott a Népek játszóterének avatóján is. Nagyon fontos, hogy erősödött az együttműködés a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Tanulóink igen magas arányban vesznek részt az intézmény által kínált tevékenységekben, több tanulónk több művészeti területen is részt vesz. 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása Iskolánk feladata, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését a település egészén, megerősítse az oktatási intézmények szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációjában. Az egyenlő bánásmód elve, a méltányosság legyen az iskola alapvető sajátossága, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére helyeződik át Kompetencia alapú oktatás A Nemzeti Alaptanterv koncepciója alapján a kompetenciák fejlesztése alapvető célkitűzés. A kollegák a kompetenciafejlesztésre vonatkozó ismereteiket önképzéssel, belső képzéssel szerezték meg. A kompetencia alapú oktatáshoz még nem rendelkezünk megfelelő számú képzett szakemberrel. Hiányoznak még azok a tanulói taneszközök, segédletek, kézikönyvek, licencek, értékelési eszközök, melyek a kompetencia alapú oktatásra való áttérést segítik. Használjuk a SULINOVA ADATBANK 7 O l d a l :

8 programjait, módszertani elemeit. A fenntartó által benyújtott TÁMOP pályázat a kompetencia alapú oktatás megvalósítását támogatja. A szakmai előkészítő munka a bevezetésre motiválta az intézményt Nem szakrendszerű oktatás A nem szakrendszerű oktatás keretében kiemelten képességfejlesztés, a lemaradók hátrányainak csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése, gondozása folyik. Vállaljuk, hogy a hatékony képességfejlesztéshez pedagógusaink részt vesznek továbbképzéseken, és felfrissítik, illetve kiegészítik módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismereteiket. Ezt a folyamatot segítette, hogy a városi szervezésű nem szakrendszerű oktatáson 12 fő vett részt intézményünkből. Az ötödik évfolyamon ettől a tanévtől kezdődően vezettük be a nem szakrendszerű oktatást. A következő tantárgyakat érinti: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ének-zene, testnevelés. Csoportmunkában dolgoztuk ki a helyi programot. Ezen kívül projektnapok szervezésével a helyi Egészséges Vásárhelyért Program általános iskolai feladatvállasának megvalósításával valamennyi tantárgyban megjelenő egészségfejlesztés és környezeti nevelés is részét képezi a nem szakrendszerű oktatásnak. A kollegák véleménye alapján lehetőség nyílt a tanulás tanítására, az egyénre szabott fejlesztésre, a mindennapi élethelyzetekből vett problémák megoldására. Komplex módon lehet a tantárgyi ismereteket, a kompetenciákat ötvözni, a teljes személyiség fejlesztésének megvalósítására ad lehetőséget. Fontos volt a szövegértés, kommunikáció fejlesztése Iskolaotthonos oktatás Az Otthonos iskola elnevezést viselő iskolaotthonos oktatással a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis foglalkozásokat, valamint a mindennapos testnevelés foglalkozásait a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. Az iskolaotthonos szervezeti formában nagyobb lehetőség nyílik a fejlettségi, illetve szocializációs hátrányok kompenzálására, de a tehetségekkel való differenciált foglalkozásra is. Ez az oktatásszervezési forma támogatja az óvoda-iskola közötti átmenetet. Nagyon átgondolt munkát kíván a délutáni foglalkozások sokszínűsége miatt a 2-4. évfolyamon való megvalósítás. Kreatív ötletekkel tudjuk biztosítani tanulóinknak ezt a szervezési formát, mely rugalmas napi, heti rend megvalósítását teszi lehetővé Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Az integrációs tevékenység akkor éri el igazi célját, ha szinte észrevétlenül, de teljesíti az elvárásoknak megfelelő hatást. Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel lehetünk a legeredményesebbek, tudnunk kell, hogy a meglévő adottságokra alapozva mindenki tanítható, a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ. Ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység. Az intézmény konzorciumi partnerként vett részt a HEFOP /B pályázatban. A megkezdett tevékenységet folytatva végezzük tevékenységünket az új feladatok megvalósítása érdekében. A szakmai munkát mikrocsoportok működtetésével szerveztük meg, és ezt a folyamatot vittük tovább ebben a tanévben is: IPR mikrocsoport Belépő csoport Lépegető csoport Haladó csoport Komplex művészeti csoport Mérés és értékelés csoport IKCS iskolai környezeti csoport 8 O l d a l :

9 A Belépő mikrocsoportban azok a kollégák tevékenykednek, akik az óvodából fogadják a gyerekeket, az évfolyamon tanítanak. Elsősorban a körzeti óvodával, de a városi beiskolázás okán a többi óvodával is tartják a kapcsolatot. Az óvodai nevelési programok, a játékos fejlesztések megismerése segítik a nevelő, oktató munkába való beépítést. Intézményünkben 5 tanító van, aki óvónői végzettséggel is rendelkezik. Népi játékok, valamint nyelvi előkészítő foglalkozás támogatja az együttnevelést. A Lépegető mikrocsoport tagjai a évfolyamon tanítók, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítik Esetmegbeszéléseiken az átmenet problémáit tárgyalják, közös programok szervezésével segítik az átmenetet. Az alsóban és felsőben egyaránt tanító pedagógusok segítik ezt a munkát. A Haladó mikrocsoportot a évfolyamos kollégák alkotják, fő feladatuk az érettségit adó középiskolába való felvételre való felkészítés és a bennmaradás elősegítése. Rendszeresen tartanak felvételi előkészítő foglalkozásokat, keresik a versenyeztetés lehetőségét, tartják a kapcsolatot a közéoiskolákkal. Akik korrepetálásra, felzárkóztatásra szorulnak azok szüleivel, közösen igyekeznek az esélyegyenlőségüket megteremteni a bejutáshoz. Komplex művészeti csoportjaink a Mazsola báb csoport, a Mini színpad, az Irodalmi színpad, a Kis kórus, a Gyermekkar a közösségformálást, a személyiségfejlesztést szolgálják. Meghatározó jelentőségű a gyermek személyiségének fejlődésében, intellektuális és erkölcsiközösségi tulajdonságainak alakulásában, az intézményhez, társaihoz és önmagához fűződő viszonyának formálódásában. A Mérés és értékelés csoport az elvégzett munka alapján történő intézményi önértékelést támogatja, valamint a hatékony tanuló megismeréshez járul hozzá a tanulói eredmények kiértékelésében. A szülői házzal a mentori rendszer segítségével tartjuk a kapcsolatot, külön figyelemmel azokra a családokra, akik egyéni élethelyzetüknek köszönhetően segítségre szorulnak érdekeik érvényesítéséhez, ebben a munkában az ifjúságvédelmi felelős kollégáink segítenek. Az IPR munkacsoport az integrációs tevékenységet fogja össze, illetve a pályázati megvalósítást segíti. Szakképzett kollégák (Vargáné Dezső Zsuzsanna, Rostás Istvánné, Török Dezsőné) végzik a HHH-s tanulók egyéni fejlesztését, irányítják, segítik a mentorálást. A helyzetelemzés, fejlesztési tervek elkészítése során a Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek képzés ismereteinek alkalmazása történik. A multikulturális tartalmak megvalósulásához nyelvi napunk járult hozzá, melyet a cserediák program támogatott, melyben sok kollega támogató segítsége, kreativitása is megmutatkozott. Nagyon fontos új elem a pályázati lehetőség felkutatása tanulóink további külföldi utazásainak támogatására. Ebben a tanévben is szervezünk színházlátogatást, szervezünk előadásokat tanulóink, illetve óvodások számára. A szociális érzékenységet nagyon fontosnak tartjuk, így ebben a tanévben az idősek otthonával terveztünk közös programot, a nyugdíjas szervezetek kórustalálkozóján már hagyományosan szerepeltek kórusaink. Eszközállományunkat a fejlesztéshez, az integrációs neveléshez, kívántuk modernizálni: fejlesztő eszközök beszerzése történt. Óvoda iskola közötti átmenet Ebben a tanévben kiemelten kezeltük az óvoda- iskola közötti átmenetet, mely a közösen megalkotott Intézkedési terv óvoda-iskola átmenet programunkban is megjelenik. A közös szakmai programot a Szabadság téri óvodával dolgoztuk ki. Célunk az óvoda és iskolánk közötti szakmai együttműködés, az óvodákban elkezdődő folyamatos és tervszerű fejlesztő munka iskolánkban való folytatása. Az egész testület alkalmazza Az óvoda-iskola átmenet megsegítése képzésen megismert technikákat, elsősorban az iskolai módszertan közelítésével az óvodai foglalkozások metodikájához, szokásrendszeréhez, időbeosztásához, fokozottan figyelembe véve az eltérő tanulói igényeket, a

10 differenciált fejlesztést. Alkalmazzuk a mindennapokban azokat a szakmai anyagokat, melyeket összeállítottunk: Vers-, mondóka-, mesegyűjtemény, Kommunikációs- és személyiségfejlesztő játékok gyűjteménye. Ebben a tanévben a tudatos szakmai együttműködésre helyeztük a hangsúlyt, szakmai műhelymunka megvalósítására törekedtünk. Fő célok, tevékenységek: Erősítenünk kell a körzeti óvodánkkal és valamennyi óvodával az együttműködést, melyet a HEFOP pályázat keretében már az előző tanévben megkezdtünk. Kiemelt terület az énekzenei nevelés. A beiskolázási gyakorlat erősítése. A megvalósult városi szintű integráció eredményeinek továbbvitele. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport által kidolgozott szakmai anyag átadása más intézményeknek. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése, oktatása. Az egyéni különbségeket figyelembe véve a tanulók személyiségstruktúrájának optimális fejlesztése, széleskörű kompetenciafejlesztés, a szülői házzal való szorosabb együttműködés kialakítása, sikerélmény fokozása. Az ének-zenei nevelés óvodai, iskolai módszertani eleminek használata a képesség és készségfejlesztésben. Nyílt szakmai napok szervezése. Hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között. Közös ünnepségek, programok. Iskolaotthonos oktatás megvalósítása: Otthonos iskola program működtetése. A következő tanévben az általános iskola és középiskola együttműködésének fokozása kerül előtérbe. Megalakult a városi koordinációs csapat, mely a szaktanári véleményekre támaszkodva a helyi tantervek egymásra épülését hívatott vizsgálni. Intézményünkből Magyar Andrea az idegen nyelvi csapat munkájában vesz részt. A TÁMOP fenntartó által benyújtott pályázat az intézménynek az átmenetek támogatását segítő tevékenységét hívatott segíteni, melyben intézményünk is szakmai partner Egészséges Vásárhelyért Program A két tevékenység szoros kapcsolatot mutat intézményünk életében is. Tanmeneteinkbe, a tanórai tevékenységhálóba beépítve jelennek meg elemei. Ebben a tanévben több projektnapot is terveztünk. Vásárhely szívében barangolás volt, mely a város nevezetességeit ismertette meg tanulóinkkal. Tanösvény program kézműves foglalkozásokkal, interaktív órákkal gazdagította tanulóinkat. A Gyereknap és sportnap valamint az Egészségnap ezt a folyamatot erősítette. Szervezési feladatokat Petrócki Andrásné vállalta és sokan csatlakoztak a megvalósításban. Helyi kezdeményezés a 8 órás kosárlabda program. Csorba László szervezésével a non-stop mozgásra nagy igény mutatkozott. Iskolánk aktívan részt vett az Időutazás a Kubikokban programon. Faültetéssel bővítettük a Liszt ösvényt. A Hódító hódok pályázatba is bekapcsolódtunk Huziánné Nagy Ildikó vezetésével. A Zöld Karácsonynak intézményünk ad évek óta helyet, mely a város iskoláiból várta gazdag programmal a tanulókat Régi idők karácsonya címmel. 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés 10 O l d a l :

11 A DIFER mérést óvodai jelzések, illetve a tanév kezdetén tapasztaltak alapján végeztük el, azoknál a tanulóknál, ahol az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az egyéni fejlesztési terveket erre építve készítettük el. Tervezzük, hogy a következő tanévben az egyszerűsített mérőanyagot használva a teljes első évfolyamra végezzük el a mérést Bemeneti, kimeneti mérések A megfelelő mérőeszközökkel végzett belső mérések, értékelések lehetőséget teremtenek arra, hogy feltérképezzük, elemezzük az iskolánk tanítási, tanulási teljesítményeit. A tanév elején elvégzett bemeneti mérések alapján készítették el a pedagógusok az egyéni fejlesztési tervüket. A tanév végi kimeneti mérés a fejlesztés, tehetséggondozás eredményességére, esetleges korrekcióra mutat a pedagógiai folyamatban. a mérés- értékelési kultúra, annak tudatos beépítése a pedagógiai folyamatokba a következő tanévben is fontos szerepet kap Kompetenciamérés Az iskolában folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, melynek elemzése lehetővé teszi az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka minőségének növelését. A kompetenciamérések elemzése kiemelt feladatunk volt: Magyar Andrea, Szabóné Pintér Erika, Rostsás Istvánné, Póthné Nagy Tünde, Török Dezsőné, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Tóth Emőke. Az elemzés kiterjedt az iskolai, telephelyi mutatók vizsgálatára, a képességszintek, a tanulói egyéni teljesítményekre, a feladattípusok alapján a képességterületek vizsgálatára. Mind a évi, mind a évi mérés elemzését elvégeztük, intézkedési tervünkben a fejlesztés, a pedagógiai munka irányait határoztuk meg. Intézményi hozzáadott érték szempontjából fontos, hogy erősítsük a szülői ház és iskola kapcsolatát, mert a kitöltetlen kérdőívekből erre utaló következtetés levonására ösztönzik az értékelőket. Helyi képzéseink fő irányát a kompetencia feladatok, kompetenciafejlesztő feladatok beépítése a tananyagba fogja képezni. 4. Szakmai munka Az alapvető ismeretanyag elsajátítása, a tanultak feldolgozása, az összefüggések felismerése csak eszköz az önállóság kialakításához, ehhez kell az iskola pedagógusainak a gyermekek képességeihez mérten segítséget nyújtani. Fő kiindulási pontunk a motiváció megteremtése. Tanulóink érdeklődésének felkeltésével biztosítanunk kell a megismerés örömét és a rendszeres sikerélményt Oktató-nevelő munka Statisztika: 2. számú melléklet Tanulóink nagyon sok városi, megyei, országos versenyen vesznek részt eredményesen, tanulmányi és sportversenyeken egyaránt Versenyeredmények: 3. számú melléklet Alsós közösség Az alsós munkaközösség ebben a tanévben 8 tanulóközösséggel és 6 napközis csoporttal dolgozik. Az 1. a és 1. b osztály otthonos iskolaként működik. Vezetője Rostás Istvánné lelkes, célirányos szakmai irányítást valósított meg. Az alsós diákönkormányzat munkáját Mucsiné Szabó Ágnes segítette. 11 O l d a l :

12 A napköziben dolgozó pedagógusok tanítási órákat, az osztályfőnökök napközis feladatokat is ellátnak. A II. félévben két új kollega érkezett iskolánkba, Higi Emese és Krajcsovics Lilla, így a túlórák száma, a kollegák leterheltsége csökkent. 1. a osztály osztályfőnök:vargáné Dezső Zsuzsanna Eleven, beszédes társaság, de sok szorgalommal dolgoztak a tanév alatt. Szeretnek beszélgetni, érdeklődőek környezetük, figyelmesek egymás iránt. Szövegértésük jó, írásbeli megoldásokban kell a következő tanévben fejlődniük. Matematikai gondolkodásukban a logikus gondolkodás fejlesztése feladat még, de biztos műveleti tudással rendelkeznek 20-as számkörben. Az osztályban tanító kollegák együttműködésre törekedtek a tanév során. Nagy lelkesedéssel készült az osztály a PMK- ban megrendezett Népi játékok fesztiváljára. 1. b osztály_osztályfőnök: Pakuné Kősasvári Éva Az osztály jó képességű, eleven kis csapat, akik a tanév során jó osztályközösséggé alakultak. Az osztályból 3 tanuló gyengébb képességű társainál, de önmagához képest sokat fejlődtek. A többiek kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak. Elfogadó, segítőkész kisgyerekek, szüleik együttműködőek. A két osztály közös családi programot szervezett ősszel és tanév végi kirándulásra is közösen mentek. Örömteli volt pedagógus napi közös ünnepi műsoruk, ahol mindenki szerepet kapott. Az iskolaotthonos munkát támogatta Csikós Judit és Higi Emese. Mindketten a tanulók megismerését tartotta legfontosabbnak a megfelelő pedagógiai helyzet megteremtéséhez. Délutánjaikban helyet kaptak a szabad, az önálló foglalkozások. Helyes étkezési, tanulási szokások kialakítása mellett a motivációra igyekeztek figyelmet fordítani. 2. a osztály- osztályfőnök: Szilágyi Gáborné Konkrét, személyre szabott feladatokkal érte el az eredményes munkát osztály. Az osztályban tanítók közös elvárás és követelményrendszerhez igazodva foglalkoztak a tanulókkal. Segítette a munkát, hogy délutánonként is együtt volt osztályával, lehetőség nyílt beszélgetésekre, kapcsolatépítésre, egyéni foglalkozásokra. Sokat fejlődött szóbeli kifejezőkészségük, javult önértékelésük, kritikai képességük. 2. b osztály- osztályfőnök: Konkolyné Szilágyi Beáta Tanulmányi munkájuk alapján sikeres tanévet zártak a tanulók, melyet nyugodt pedagógiai környezet megteremtésével ért el tanítójuk és az osztályban tanító pedagógusok. Műveleteket jól végeznek, de szövegértése néhány tanulónak fejlesztésre szorul. Több tanulónál a Nevelési Tanácsadó véleményét kértük és a szükséges fejlesztő tevékenység alapján biztosítjuk számukra az egyéni munkát. Együttműködő szülői közösség erősíti a pedagógiai munkát. Mindkét osztály új padokkal és székekkel gazdagodott, mely az új típusú módszertani elemek megjelenését is motiválta. Mindkét tanító élt a csoportmunka lehetőségével, kooperatív technikák alkalmazásával, mely a tanulócsoportok pozitív megerősítését is szolgálta. 2. a és 2. b osztály napközis csoport munkájában Petrócki Andrásné vett részt. Jó munkakapcsolat kialakításával, állandó egyeztetéssel sikerült a délutáni foglalkozásokat úgy megszervezni, hogy folytatása, megerősítője legyen a tanítási óráknak. Mind az írásbeli, szóbeli feladatok elvégzése fontos volt, de szabadidőre, barátkozásra is volt idő. Fontos volt egymás megismerése, elfogadása. 12 O l d a l :

13 3. a osztály-osztályfőnök: Mucsiné Szabó Ágnes Nagyon jó képességű osztály, ahol a kreativitás kiemelkedő szerepet játszik. Állandó foglalkoztatással, figyelemmel érték el az osztályban tanító kollegák az eredményes tanulmányi munkát. Szívesen vettek részt tanulmányi és sport versenyeken is. Fontos volt az állandóság, melyet napközis nevelőjük Miklósné Pap Szilvia személye is biztosított. Miklósné Pap Szilvia a tanulókkal, a szülőkkel is jó viszony kialakítására törekedett. A csoportban sok tanórán kívüli elfoglaltsága van a tanulóknak, ezért elsősorban a tanulmányi munka kapott hangsúlyos szerepet, valamint a játék. Az ünnepkörök jelentettek változatosságot a programokban. 3. b osztály- osztályfőnök: Rostás Istvánné Az osztály heterogén összetételű, megtalálható benne a kiváló teljesítményekre képes és a gyengébb eredményt elérő is. Következetes pedagógiai munkával érték el tantárgyi követelményeiket. A tanév folyamán érkező új tanuló komoly feladat volt, mind a közösség, mind a tanítók számára. Nagyon sok programon vett részt az osztály közössége. Napközis csoport vezetője: Huziánné Nagy Ildikó, aki precíz munkájával támogatja a felkészülést. Önálló feladatmegoldás erősítése mellett nagy hangsúlyt fektet az olvasási készség fejlesztésére. A párban tanulás, valamint az önellenőrzés, különösen a matematikai feladatoknál kapott helyet. 4. a osztály- osztályfőnök: Komárominé Fehér Lilián Az osztályban mindenki képességeinek megfelelően teljesítette a tanév feladatait. Sokan ezt folyamatos, mások olykor hullámzó teljesítménnyel érték el. Figyelmük jó, csoportokban is szívesen dolgoztak. Szívesen vállaltak egyéni beszámolókat és szorgalmi feladatokat. Jó kis közösséggé váltak az eltelt négy év alatt, komoly barátságok alakultak. Török Dezsőné a matematika és környezetismeret, rajz, technika tantárgyakat tanította ebben az osztályban, illetve napközis csoport vezetője is ő volt. Az alapkészségek fejlesztésén túl a szövegértés, matematika kompetencia területek is fontos feladata volt. Az új módszertani elemek beépítésén túl az önellenőrzés is hangsúlyt kapott. Eleven, de jól irányítható osztály, mely a délutáni tevékenységre is jellemző volt. Az önálló tanulás kialakítása mellett, egymás segítése, egymástól tanulás lehetősége is megmutatkozott. 4. b osztály- osztályfőnök: Póthné Nagy Tünde Az osztály tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott képet mutat, képességeiknek megfelelően teljesítenek. Az osztályba érkező tanulók zökkenőmentesen beilleszkedtek. Az osztályban tanítókhoz rugalmasan alkalmazkodtak a gyerekek, tapasztalhatták a felnőttek közötti jó együttműködést. Érdeklődő, nyitott csapat. Környezetismeret, rajz, technika tárgyakat Török Dezsőné tanította. Radics Erika a napközis csoport vezetőjeként a délutáni tevékenység során a tananyag mélyebb, élményszerűbb elsajátíttatására törekedett. Önálló tanulásra ösztönző nevelési környezet megteremtésével hatékony felkészülést valósított meg. Egyéni segítségadás a tanulási technikák alkalmazását is jelentette. Önismeretük fejlesztését beszélgetések segítették. Napközis munkájukat Fazekas Ilona is támogatta. Az átmenet támogatása nagyon fontos ebben a korban. A matematikai alapműveletek gyakorlása mellett, kis versenyekre, érdekes matematikai feladatok megoldására is motiválta tanulóit. Krajcsovics Lilla az ének-zene tantárgy tanításába és napközis tevékenységbe kapcsolódott be. Igyekezett a helyi szokásokhoz alkalmazkodni és népdaléneklési versenyre készített fel tanulókat. 13 O l d a l :

14 Az alsós közösség munkatervük mottója alapján tevékenykedett: a kezdet a legfontosabb, általában is,de különösen a fiatal és zsenge lényeknél. Hiszen leginkább ilyenkor lehet ıket formálni, ilyenkor vésıdik beléjük a forma,melyet bennük kialakítani akarunk. /Platón/ Az évfolyamokon kiemelkedő az azonos tantárgyakat tanítók együttműködése, a közösen kialakított mérőanyagok alkalmazása, a hospitációra épülő tevékenység. Több osztályban is tartottak családi napot, ami a szülőkkel való közös gondolkodást is segíti. Az alsós diákönkormányzat saját programokat is megvalósított (Mikulásváró, adventváró délutánok, farsang, Nyuszi nap, nyílt órák, színház, mozi látogatás) Az év egyik legfontosabb, kiemelt feladata volt az ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET MEGKÖNNYÍTÉSE. Célja, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, szorongásmentes légkör biztosítása, egyéni képességeiknek megfelelő tevékenykedtetés. Iskolánkban törekszünk arra, hogy a gyermekek számára ne legyen mindez megterhelő. A légkör megengedő, a kezdeti hónapokban az óvodához hasonló, az átállás lassabban megy végbe. Kiemelt figyelmet fordítottak az első osztályos tanítók, hogy az oktatás kezdő szakaszára, ahol azoknak a készségeknek, képességeknek a kialakítása történik, amelyek a későbbi önálló tanuláshoz nélkülözhetetlenek. Ehhez hozzájárult az otthonos iskola szervezeti rendszer. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése oktatása is fontos feladat volt, hisz a HHH-s tanulók nagyobb számban vannak jelen alsó tagozaton. A kudarckerülő, kompenzációs neveléssel-oktatással a sikerélmény fokozására törekedtek a közösség pedagógusai. A szülőkkel való szoros és jó kapcsolattartás segíti az iskolában folyó munkát. A kis udvar felújítása, a Karácsonyi börze az összefogás szép példái Felsős közösség A NAT törvényi előírásának megfelelve a felső tagozaton is kidolgozásra került a munkaközösség tagjainak segítő támogatásával az új tantárgyi órakeretekre épülő helyi tantervi struktúra, mellyel az emelt szintű ének-zene oktatás megvalósítása miatt vált szükségessé. A nem szakrendszerű oktatás új feladat elé állította a közösséget. Szabóné Pintér Erika következetes, lelkiismeretes munkája a közösség aktív bevonását célozta. 5. a osztályfőnök: Angyalné Oltyán Enikő Felső tagozatba történő beilleszkedésük zökkenőmentes volt, kiegyensúlyozott tanulmányi teljesítményt mutatnak. Olvasási és szövegértési képességük kiemelkedő. Lelkes, szorgalmas tanulók alkotják az osztályt, szívesen vesznek részt versenyeken, egyéni megmérettetésekre odaadóan vállalkoznak. Angyalné Oltyán Enikő magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyak oktatását valósítja meg. Nyitottsággal valósította meg a nem szakrendszerű oktatás feladatait, az Emlékpontban rendezett programokon is gyakran vett részt. 5. b- osztályfőnök: Tóth Tibor Az életkori sajátosságuknak megfelelő szinten helyezkednek el mind magatartás, mind a tanulmányi munka terén. Főleg az új tantárgyak okoztak itt-ott nehézséget, tanév végére motivációjuk is nehezen valósult meg. Sokan bekapcsolódtak a sportéletbe, ezen kívül a nyelvi és természetismereti versenyeken értek el szép sikereket. Tóth Tibor testnevelést tanít következetes, lelkiismeretes munkával. Tanítványaiban a mozgás megszerettetésén túl alakítja ki a versenyzés örömét. Szervezésben vállalt tevékenysége teszi lehetővé, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek. 14 O l d a l :

15 6. a- osztályfőnök: Kakuk Tünde Összetartó, rendes osztály, melyben jól megfér sok különleges, erős egyéniség, és a néhány visszahúzódó egyén. Tanulmányi munkájuk az előző évhez hasonló eredményt mutat, de átstrukturálódás felfedezhető. Kakuk Tünde tanított tantárgyainál, rajz, honismeret, földrajz, média szívesen venné a tantárgytömbösítést, mely lehetőséget adna a komplex fejlesztésre, kompetencia alapú gondolkodásra. Tanulói sok segítséget kapnak a tanulás megtanulásában. 6. b- osztályfőnök: Szabóné Pintér Erika A klasszikus emberi értékek továbbadására törekszik osztályfőnökük, a példamutatást tekinti fő motivációnak. Mindenki képességei szerint teljesített, természetes differenciálódás azonban megfigyelhető. Sokrétű tanórán kívüli tevékenységet folytatnak, aktívak és eredményesek versenyeken, pályázatokon. Ének-zene tantárgyat tanít Szabóné Pintér Erika alsó tagozaton és osztályában magyar nyelv és irodalmat. Az óvoda-iskola, illetve az alsó-felső tagozat közötti átmenet támogatásával valósítja meg tantárgya oktatását, alkalmazkodva az emelt szintű oktatás elemeinek megvalósításához. 7. a- osztályfőnök: Konczosné Nagy- Némedi Gabriella Az osztály jó képességű tanulókból áll, bár a tanév végi eredmények változatos képet mutatnak. Van egy erős mag, akik mind tanulmányi munka, mind közösségi munka szempontjából aktívak. Viszont az életkorukból adódó mentális változások befolyásolják munkához való viszonyukat. Konczosné Nagy Némedi Gabriella magyar nyelv és irodalamt minden évfolyamon tanít, történelmet a 6.b osztályban. Pedagógiai munkáját a közösség megismerésére alapozta és valósította meg. Emlékműsorok szervezésével járult hozzá iskolai rendezvényeinkhez. 7. b- osztályfőnök: Tóth Emőke Átlagos képességű, rendkívül kreatív társaság, mely jó zenei képességekkel is rendelkezik. A sok belépő új tantárgy sem okozott visszaesést tanulmányi munkájukban, sőt javulás is megfigyelhető. Szaktárgyi, műveltségi, vagy sportversenyen is szívesen vesznek részt (Eötvös Kupa). Építő jellegű ötletekkel gazdagítják az iskola közösségét. Tóth Emőke matematika, kémia, informatika szakos kolleganő, aki minden évfolyamon, minden osztályban tanít. Nincs könnyű helyzete, különösen az informatika tantárgy tanításával, de a kémia tantárgy oktatása is nagy körültekintéssel éri el hatékonyságát. 8. a- osztályfőnök: Zsarkó Judit Az osztály tanév végi eredménye a félévihez hasonlóan szép eredményt mutat, viszont a félévihez képest a jobb teljesítményt elérők rontottak, a gyengébben teljesítők szorgalmuknak és kitartásuknak köszönhetően javítottak. Összeszokott, jó közösség, mely mindenben segítette, támogatta egymás munkáját. Továbbhaladásuk biztosított. Zsarkó Judit a német nyelvet és magyar nyelv és irodalmat tanít iskolánkban. Hagyományos eszközökkel, módszertani elemekkel tanítja tanulóinkat. Komoly feladatnak tekinti a 6. és 8. évfolyamon tartott nyelvi vizsgát. Közösségformáló egyénisége pozitív hatást ért el osztályában. 8. b- osztályfőnök: Földi Ferenc Különleges osztályközösség, mely vegyes képet mutat mind képességeikben, mind teljesítményeikben. Sokan rontottak félévi eredményükhöz képest, ebben hatása lehet, hogy a felvételi rendszer középiskolában átalakult, kevésbé motiváltak. Összetartó csapat, de magatartási problémáikban mi is felelősek vagyunk. Ők is a MI tanítványaink, felelősséggel tartozunk minden tanulóért, osztályért. 15 O l d a l :

16 Segítő szándékkal, az elvárás következetes betartásával a hatás fokozható. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket: ha kell közösen. Földi Ferenc angol nyelvet és történelmet oktat. Állandó látogatója az Emlékpont által kínált programoknak és lelkesen szervez rendhagyó órákat is ide. Nyitott az új módszerek iránt. Osztályfőnökként most szerzett sokszínű tapasztalatokat, ezek jól hasznosíthatók a megfelelő következtetések levonásával. Szabó Tamásné az etika tantárgy lelkes oktatója, mely az emberi természet és társas kapcsolatok sajátosságaira nevel. Fontosnak tartja az önálló véleményalkotást, a helyes vita megvalósítását. Az órarend szerkesztése segítheti a tantárgyi munkát. Könyvtár működése szerves részét képezi iskolánk oktató-nevelő munkájának. A tanulók szívesen járnak a könyvtárba, megtanulják a könyvtárhasználat illemtanát, lehetőségeit. Élnek a kollegák rendhagyó könyvtári órákkal, melynek támogatója. Csorba László technika és fizika tantárgyak oktatást valósítja meg. Technika órákon érdekes, hasznos tárgyak elkészítésével, gondolkodtató feladatok megoldásával színesíti az oktatást. A fizika tantárgy 7. évfolyamtól része a műveltségi területnek. Fejlesztésre ennél a tantárgynál is szükség van. Rárósi Mihályné matematika, fizika tantárgyakat tanítja és a tanulószobai tevékenység koordinátora. Az oktatás során a képességekhez igazodó differenciált fejlesztésre törekedett. Gondolkodási, kombinatorikus, problémalátó és megoldó gondolkodás került előtérbe, a gyakorlati alkalmazhatóságnak megfelelően. Fizikai kísérletekkel a mérési készség fejlesztése valósult meg. A csoportmunkához szükséges társas aktivitás mellett, a természettudományos tárgyak tantárgyi integrációjának megvalósítására törekedett. Tanulószobai foglalkozásokon a tanulási módszerek megismertetésére helyezte a hangsúlyt, az együttműködés, tolerancia, önállóság megtartásával. Fazekas Ilona matematika és fizika tantárgyak oktatásánál az életkori sajátosságok figyelembe vételével végezte munkáját. Az elvont matematikai gondolkodás, a szöveges feladatok megoldása kiemelt szerepet kapott, valamint a számolási készség. Fizika tantárgy oktatásánál kihasználta a közvetlen megismerésből, tapasztalásból adódó lehetőségeket. A szövegértés mellett egyszerű modellekkel segítette a megértést. Hangsúlyt kapott munkájában a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Kérem a fizikát oktató kollegákat, hogy a 11/1994. KMKM rendeletnek megfelelő eszközigényt jelezni szíveskedjenek. Magyar Andrea az idegen nyelvi csoport koordinátora. Csoportjaiban a nyelvi kommunikációra helyezi a hangsúlyt, építve a tanulók aktivizálására. Kooperatív technika, projektmódszer a tanulói motiváció fokozását is szolgálta. Cserediák program működtetése az iskola specifikumait szélesítette. Matematika tantárgy oktatására ettől a tanévtől kapott lehetőséget, melynek megoldásában jól segítette a SULINOVA adatbank elemeinek alkalmazása, új módszertani elemek alkalmazása a motivációt is segítették. Radics Erika nyelvi előkészítő foglalkozásokkal segíti a nyelvtanulást, motivációs lehetőséget teremtve a nyelvi készségekhez. Az életkornak megfelelő módszereket választva építi fel óráit, elsősorban az élő idegen nyelv használatára helyezve a hangsúly, alkalmazkodva az adott csoport pedagógiai helyzetéhez. A projektmódszer megvalósítása kreatív ötleteket hoz tanulótól, pedagógustól egyaránt. Rárósiné Borbás Marianna testnevelést és természetismeret tantárgyakat oktat intézményünkben. Testnevelés tantárgy oktatásánál kihasználja a tantárgy adta lehetőségeket a 16 O l d a l :

17 kompetenciák fejlesztésében. Tanulói egyenletes teljesítményt nyújtanak, aktívan vesznek részt az órai munkában, tömegsporton és nagyon sok területen értek el kimagasló eredményt. Természetismeretből igyekezett a természet közeli élményt fokozni, szemléltető anyaggal színesíteni, a környezettudatos magatartás és egészséges életmód együttes élményként továbbadni. Pallagi Zsuzsánna testnevelés és angol óráival járult hozzá tanulóink fejlesztéséhez. Folyamatos munkával, számonkéréssel igyekszik tanulóit motiválni. Teljesítményeik javulását a feladatok pontos, figyelmes elolvasásával, megoldásával érték el. Az úszásoktatás kiemelt szerepet játszik a testnevelés óráin, fontos, hogy tanulóink biztonsággal tudjanak úszni. Sportversenyeken, sport rendezvényeken is részt vettek tanulói. Bányai Lászlóné támogató közreműködésével segítette a közösség munkáját. Az emelt szintű ének- zene oktatás meghatározó egyénisége iskolánkban, melynek szépségét, eredményességét bizonyítja pedagógiai munkája. Molnár Tünde ének-zene tantárgyat tanítja kreatív szellemben tanulóinak. Nem szakrendszerű óráin komplex vizsgálódásra szoktatja tanulóit: történelmi, irodalmi, művészettörténeti elmélyülést motivál. Mindkét karvezető a közösségfejlesztés eredményes megvalósítását érték el Kodály Zoltán szellemiségében. Egyedi arculatot biztosítva iskolánknak, a város kulturális életében való megjelenést is szolgálva. A felsős közösségnek tehetséggondozás fontos feladata volt a lemaradók, lassabban haladók felzárkóztatása mellett. A felzárkóztatás egyéni fejlesztési terv alapján, korrepetálásokon történt. Az osztályközösségek építését elősegítették a tanórák utáni beszélgetős órák. A tehetség kibontakoztatására a különféle szakkörök nyújtottak lehetőséget. Szakköreink: matematika, média, rajz, irodalmi színpad, környezetvédelmi, idegen nyelvi, sport. Tanulóink tanulmányi munkáját szaktanárok segítették minden nap től ig tanulószobai keretek között. Az állandó szaktanári segítség az ötödik évfolyamosok felső tagozatos munkába való beilleszkedésében, tanulmányi előmenetelében pozitív hatású volt. Középiskolára felkészítő munkát folytattak a kollégák magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, kémia, fizika, biológia, tantárgyakból. Tanárjelöltek felkészítését végezte több kollega: Bányai Lászlóné, Huziánné Nagy Ildikó, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Magyar Andrea, Molnár Tünde, Pallagi Zsuzsánna, Radics Erika, Szabóné Pintér Erika vezette, segítette a hallgatók gyakorlatát. A felsős diákönkormányzat Szabó Tamásné patronálásával meghatározó egysége intézményünknek. A diákok ötleteinek feltárására, szervezési feladatok megbeszélésére szolgáltak a diák önkormányzati tagok megbeszélései. A LISZT AKTÁK két kiadvánnyal jelent meg ebben a tanévben. Talán megvalósítható lenne több szám kiadása is, hisz nagy érdeklődéssel forgatják tanulóink ezeket az aktákat Óralátogatások A 2008/2009-es tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét a törvényi kötelezettségek, és a munkaköri leírások szem előtt tartásával végezte. Az óralátogatásokat ütemterv szerint végeztük meghatározott szempontok alapján és az alkalmazott módszerek vonatkozásában a következők et állapítom meg: 17 O l d a l :

18 Terület Alkalmazás es skálán Kompetencia alapú oktatás: o szövegértési 80 kompetenciafejlesztés o kognitív képességfejlesztés 70 o kommunikációs 70 készségfejlesztés o szociális kompetenciák 70 fejlesztése Módszertani kultúra o a differenciálás és integrálás 50 tanórai gyakorlata o új módszertani elemek- 60 kooperativitás o a tanulásmódszertan 60 elemeinek beépülése o a tanóra szervezésének 90 hatékonysága Értékelés, önértékelés a tanóra folyamatában 90 Eszközhasználat a tanítási órán 70 Az óralátogatást elemző megbeszélés, önértékelés és vezetői értékelés követte. Az óratervek, az egyéni fejlesztési tervek, a szakmai munka, megbeszélések jól mutatják az új módszertani elemek megjelenését, a kooperatív technikák, a projektmunka alkalmazását. A tantárgyi koncentráció megvalósítása a kompetenciák fejlesztését is szolgálják. A tanulás tanítása az önálló tanulás képességét fejleszti Együttműködés, kapcsolattartás Szakmai közösségek A szakmai közösségek közül alsó és felső tagozatos munkaközösség pedagógiai munkánk meghatározó egységei. Együttműködő, konstruktív tantestület közreműködésével színes iskolai tevékenység egészíti ki a tantárgyi keretet. A városi alsós versmondó, valamint az idegen nyelvi éneklési verseny megrendezését intézményünk vállalja. Diákok, tanulók A diákgyűlések, a diákközgyűlés a partneri együttműködésre való törekvést mutatja. A tanulói igények, problémák kezelésére intézkedési tervet készítettünk. Tanév végi diákgyűlés beszélgető körként értékelt és problémamegoldásra ösztönző hatást gyakorolt. A szülői munkaközösség, az iskolaszék A rendszeres megbeszélések a kétoldalú kommunikációt segítik. Ezen kívül a szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai ünnepségek, hagyományos rendezvények, közös programok erősítik az együttműködést. Az iskola pedagógusai törekszenek a szülők bevonására az iskola hagyományőrző programjaiba. Partnerintézmények Valamennyi intézménnyel a konszenzuson alapuló együttműködést igyekszünk megvalósítani. Egymás programjainak látogatása, információcsere, szakmai egyeztetés részét képezi munkánknak. Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kiegészíti, segíti szakmai tevékenységünket. A Nevelési Tanácsadó a BTMN-s gyerekek ellátásában segít, utazó gyógypedagógus Vinczéné Tóth Ibolya látja el az SNI-s tanulókat. Iskolapszichológus, Szél Erzsébet konzultációval, megfigyeléssel támogatja munkánkat. Sportegyesületekkel is jó kapcsolatra törekszünk: HÓD ÚSZÓ SE, KOSÁRLABDA, VÍZILABDA, ATLÉTIKA szakosztály munkájában vesznek részt aktívan tanulóink 18 O l d a l :

19 A Zöld Kapocs oktatóközponttal való együttműködés részeként a Zöld Karácsony városi programon közel 120 tanulót fogadtunk Régi idők karácsonya városi programon. Tóth Emőke az iskolai honlap állandó frissítésével folyamatosan biztosítja az iskolai eseményekről való tájékoztatást, aktualitásokat, a nyilvánosságot. Nagyon fontosnak tartottam a helyi médiával való állandó kapcsolattartást és tájékoztatást, mely az intézmény munkájáról adott betekintést at érdeklődőknek. A honlapon a linkelés lehetőségét szeretném megvalósítani. III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok A mai oktatáspolitikai elemek ismeretében egy intézmény életét nagymértékben befolyásolja pályázati tevékenysége. A normatív támogatási rendszert sok helyen felváltó pályázati rendszer kiemelt feladatokat határoz meg az intézmények számára. A pályázati tevékenységet sokoldalúan kell végezni. Eredmények: Pályázat Cél, feladat Összeg TIOP pályázat Intelligens iskola Számítástechnikai eszközök beszerzése 9/2008 OKM rendelet Integrációs és képesség kibontakoztató pályázat Ft 11/2008 OKM rendelet Minőségbiztosítási pályázat. A mérés, értékelés Ft folyamatok támogatása. 23/2008 OKM rendelet Informatikai pályázat Ft Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány Eszközbeszerzés, tanulóbarát osztályterem Ft alakításához TEMPUS Közalapítvány Előkészítő szakmai látogatás 1000 Euro TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetését célzó Ft tevékenység megsegítése Hozd a formád Magyarország! Egészségnevelő programot támogató pályázat Ft Beadott pályázatok: TEMPUS közalapítvány Multilaterális pályázat: Az én világom a te euro világod: Különbségek, melyek összekötnek bennünket ESZA KHT Drogprevenció tevékenység Ft NCA Működéshez szükséges Ft TÁMOP Az integrációs folyamatok segítése, az óvodaiskola, valamint az általános és középiskola közötti átmenetek megtámogatására. 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program A program az idegen nyelv oktatását, az élő nyelvhasználatot szeretné erősíteni. A 2007/2008-as tanévben GRAZ városából fogadott tanulókat intézményünk, melynek eredményeként tanulóink kaptak meghívást Graz városába ebben a tanévben. Műsorukat a szülők, tanulóink is megtekinthették, melyet élménybeszámoló, média anyag összeállítása követett, a nyelvi, kulturális értékek sikeres integrációját eredményezte. Magyar Andrea, Kakuk Tünde, Molnár Tünde, Zsarkó Judit, Földi Ferenc voltak a program fő támogatói. 19 O l d a l :

20 Ebben a tanévben Dán iskolával sikerült kapcsolatot felvenni. A májusban hozzánk érkező csoport a tanévzáró hangversenyünk mellett, Hódmezővásárhely nevezetességeit, Mártély természeti értékeit ismerhette meg, illetve bekapcsolódtak iskolai tevékenységünkbe. Magyar Andrea koordinálásával sok kollega vett részt aktívan a program megvalósításában (Szabóné Pintér Erika, Konczosné Nagy Némedi Gabriella, Komárominé Fehér Lilián, Radics Erika, Földi Ferenc, Kakuk Tünde), illetve segítette azt. Akik elmaradtak a közösségépítés egy jelentős eseményéről maradtak le. Törekvésünk pályázatokkal a program hosszú távú megvalósítása Ének-zenei nevelés A zene az élet szépségét és benne ami érték, azt mind meghatványozza. ( Kodály Zoltán) Az iskolai nevelésben az érzelmi nevelés ugyanolyan fontos, mint az értelmi nevelés. Manapság az érzelmi nevelés egyre inkább háttérbe szorul, pedig az életben való boldoguláshoz az értelmi intelligencia (IQ) helyett sokkal inkább az érzelmi intelligenciára (EQ) van szükség. Élnünk kell a kereszttantervi lehetőségekkel, a tantárgyi koncentrációval. Az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció és a zenei írás-olvasás tevékenységei sokféle kompetencia fejlesztésére adnak lehetőséget: Intellektuális kompetenciák Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet Kreativitás Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Személyi és szociális kompetenciák Együttműködés másokkal Interkulturális kompetencia A TÁMOP pályázat keretén belül tervezzük az iskolai szakmai program kidolgozását, Jó gyakorlattá alakítását. A kollegák véleménye alapján látható, hogy az intézmény vezetése az emelt szintű oktatás megtartására tett törekvései életképes működését teszi lehetővé. Az ének- zenei nevelésnek két pólusát kell erősítenünk: egyrészt a tehetséggondozás, másrészt a képesség, készségfejlesztés az, ami a tanulókban rejlő értékeket megsokszorozhatja. IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 1. Szakmai megújulás Az intézmény fejlesztési célja, hogy az új társadalmi kihívásoknak megfelelően korszerűsíteni tudja pedagógiai gyakorlatát, a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítését segítse a kompetencia alapú oktatás minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Mindezen tevékenységek növelik az esélyegyenlőséget, segítik hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját. Az iskola belső szakmai munkájának megújítására, az új módszerek iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésére, az új módszerek bevezetéséhez szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételére nyújt lehetőséget a TÁMOP és a TÁMOP pályázat. Mindenki támogató együttműködésére lesz szükség ahhoz, hogy ezek a pályázatok megvalósulhassanak és az egyenletes teherviselés a pályázatban részt nem vállaló kollegát is részvételre ösztönözze. A mérés, értékelés gyakorlati alkalmazása, mint pedagógiai eszköz épüljön be a mindennapok gyakorlatába. Az önértékelés fejlesztése a kritikai értékelés beépülését kell, hogy szolgálja. A pedagógusok informatikai felkészültségének növelése, az IKT eszközök tanórai felhasználásának kiépítése (TIOP ). Erdei iskola program megvalósítása. 20 O l d a l :

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben