I. Iskolatörténet. Épülés. szépülés. Névadóink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Iskolatörténet. Épülés. szépülés. Névadóink"

Átírás

1 Épülés I. Iskolatörténet Az iskola működése 1983 tól számítható, amikor kivált a Kossuth Lajos Általános Iskolából, mint Somogyi Béla Úti Általános Iskola, 524 fős tanulói létszámmal. A Kossuth Lajos iskola nagyon nehéz körülmények között a város három pontján, három épületben működött ben mozgósították az iskolákat és a város lakosságát, hogy úgynevezett téglajegyeket vegyenek egy új iskola létesítésére. A fejlődő déli városrésznek szüksége volt egy új iskolára. Régebben és ma újra Sugár útnak hívták azt a városrészt átszelő nyílegyenes utat, ahol a volt Erdészeti Szakiskola területén kijelölték iskolánk helyét. Az alapkő letétele azonban még jó ideig váratott magára, a terv megvalósítása csak 1974 ben realizálódott. Az iskolát Kund Ferenc, a KOMTERV építészmérnöke tervezte, és a KOMÉP építette. Az első ütemben átadtak 5 tantermet, amely még a Kossuth Lajos Általános Iskolához tartozott. A második ütemben további 3 tanterem készült el, így a felső tagozatos diákok számára már otthont nyújthatott. A további években újabb és újabb tantermekkel bővült az iskola, majd sor került a tornaterem és a konyha átadására ra az iskola külső homlokzata elnyerte mai állapotát, s 14 tanteremmel már alkalmassá vált 1 8. évfolyamú párhuzamos osztályok befogadására ben az iskolához csatolták a pilisszentléleki iskolát tagiskolaként. Így a tanulólétszám ebben a tanévben 13 mal bővült. A több évtizedes építkezés 4. szakaszára 1997 ben került sor, amikor Besey László építészmérnök tervei alapján a már tanításra használt gondnoki lakás és az összekötő folyosó átépítésével két újabb tantermet nyert az iskola. Ezzel a belső átalakítással lehetőség nyílt a szaktantermi oktatás bevezetésére. Ebben az évben került sor a fűtési rendszer felújítására is. A sportudvart társadalmi összefogással a LABOR MIM 1. sz. gyárának segítségével Török József testnevelő szakfelügyelő és Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes irányításával hozták létre. Salakos futópálya és labdajátékokra alkalmas sportpályák épültek ban az iskola belsőtéri világítását korszerűsítették. Jelenleg az intézmény 16 tanteremmel, 3 kisteremmel, 1 számítástechnika teremmel, egy könyvtárral és egy tornateremmel rendelkezik. A konyha melegítőkonyhaként működik. szépülés 1988 ban Rékai György szobrász elkészítette Somogyi Béla portréját ben Szakmáry Piroska rajztanár tervezése alapján és irányításával nagyméretű történelmi faliképet készítettek tehetséges tanulóink: Hajnal Zsuzsanna és Horváth Béla. A színes secco fölvonultatja a magyarság történelmének főbb eseményeit és a város szimbolikáját is ban szintén Szakmáry Piroska irányításával készült el a külső, modern díszítés is ban a Babits névadó kapcsán került az iskola aulájában elhelyezésre a híres költő emléktáblája és az őt ábrázoló fotók. Névadóink április 2 án rendeztük meg az iskola névadó ünnepélyét. Somogyi Béla munkásmozgalmi vezető nevét kapta meg az iskola. A névadón részt vett Hatvani Lajosné Somogyi Jolán, Somogyi Béla lánya. Az épületről készült fényképet, az akkori nevelőtestület és tanulóifjúság névsorát rézcsőbe hegesztve földbe rejtettük, majd három nyírfa csemetével körbeültettük.

2 2003 májusában nevet változtatott az iskola. A nyarait Esztergomban töltő híres költőre, Babits Mihályra esett a választás. Babits november 26 án született Szekszárdon nemesi család sarjaként. A budapesti egyetem magyar latin szakán végzett. Szegeden, Fogarason és Budapesten tanított. Verseit a Holnap antológia és a Nyugat is közölte tól a Nyugat szerkesztője lett. Esztergomba már nős emberként érkezett. Feleségével, Tanner Ilonával, éveken keresztül tervezgették, hogy szereznek egy kis vidéki nyaralót. A domboldalra épített, Dunára néző, nagyszerű kilátást nyújtó házikót az évek folyamán nagy gonddal, kedvvel bővítették, csinosították. A ház belső díszítését a költő közvetlen részvételével előzetes, gondos megbeszélés után készítették. Az ajtók fölé Babits által kiválasztott versidézetek kerültek: Arany János, Zrínyi Miklós és Horatius gondolatai. A tornácfalra Babits: Dal az esztergomi Bazilikáról című költeményének két sora került. A nyári lak nevezetes autogramfalán a két világháború közti szellemi élet képviselőinek aláírásai láthatók. A költő augusztus 4 én halt meg gégerákban. A névadó ünnepségen műsorral emlékeztünk meg Babits irodalmi szerepéről, esztergomi kötődéseiről. Vetélkedők, kulturális rendezvények sora zajlott. Dr. Beer Miklós váci megyés püspök jelenlétében és megszentelésével felavattuk az iskola aulájában látható emléktáblát, melyet egy süttői kőfaragó készített el. Az emléktáblát körülölelő falat Babitsról készült fotókkal díszítettük fel, melyek a Petőfi Irodalmi Múzeumban található képek másolatai. II. Tanáraink 1983 tól napjainkig Az intézmény vezetése 1983 tól 1991 ig az iskola igazgatója Dr. Babják Lajosné volt. Ibolya néni már a Kossuth Lajos Általános Iskolában is vezetőként oktatott. Pedagógiai munkájának jellemzői voltak a személyes példamutatás, a következetesség, a lelkiismeretesség és az igényesség. Mindig arra törekedett, hogy a diákjai tanuljanak, ugyanakkor szeressenek iskolába járni. A nehézségekkel teli kezdeti éveket a szülőkkel és a tantestülettel közösen, velük egyetértésben oldotta meg. Igazgatása alatt került kialakításra a nyelvi labor a korszerűbb nyelvoktatás érdekében. Elsőként vezettette be az orosz nyelv mellett a második idegen nyelvet, az angolt 3. osztálytól. Munkálkodása révén kiscsoportos rendszerben fakultációs tárgyak oktatása indult el. Kétszer lett az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, és megkapta a Munkaérdemrend Ezüst fokozatát. Városi társadalmi tevékenységei miatt is számos kitüntetéssel rendelkezik. 1991/92 es tanévben új igazgatója lett a tantestületnek. Kotz István pályázat útján kapta meg az igazgatói kinevezést. Pedagógiai programjának meghatározó eleme a gyermekközpontúság. Fontosnak tartotta a differenciált fejlesztést, az egyéni képességfejlesztést, a nyelvoktatást. Irányítása alatt átdolgozásra kerültek az iskola alapdokumentumai: a működési szabályzat, a kollektív szerződés, a házirend ben készült el az iskola Helyi Tanterve és Pedagógiai Programja. Az igazgatók munkáját teljes odaadással és lelkesedéssel segítették a 25 év alatt helyetteseik. Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes munkája során nagy gondot fordított az alsó tagozatos és napközis nevelők problémáinak megoldására. Munkakörébe tartozott a főiskolai hallgatók fogadása, illetve a gyakorlatok koordinálása. A tanítás, a gyerekek sokoldalú nevelése élete célja volt. Pintér Zoltánné igazgatóhelyettes 1987 től dolgozik ebben a vezetői beosztásban. Kezdetben Majthényi Istvánnéval együtt töltötték be a helyettesi munkakört. Kamilla néni nyugdíjba

3 vonulása után Bánhidy Lászlónéval, majd Doroginé Vörös Máriával osztották meg feladataikat januárjától egyedül kell helytállnia e felelős poszton. A nevelőtestület tagjai közül ki kell emelnünk Tuschinger Lászlóné történelemtanárt, aki 2008 ban átvehette a Majer István díjat. Marika néni fegyelmezett pedagógiai munkája mellett talán még meghatározóbb volt azon törekvése, hogy tanítványaiban az egészséges nemzeti öntudatot, büszkeséget, valamint, hogy a haza és Esztergom városa iránti szeretetet kialakítsa és fejlessze. Ennek érdekében történelmi, honismereti vetélkedők sorát szervezte diákjainak; az általa felkészített csapatok számos eredményes helyezést értek el városi, megyei, sőt országos versenyeken is. Délutáni szakkörein a legváltozatosabb témákkal ismertette meg lelkes történészpalánták sokaságát. Mindent elkövetett Esztergom, e történelmi város helytörténetének minél szélesebb körben való megismertetése, s a magyar történelemben elfoglalt fontos szerepének megértetése érdekében. Hosszú éveken keresztül szervezte, s aktív résztvevőjeként bonyolította a nyaranta megrendezett városvédő táborokat, melyek valóban életre szóló, identitást meghatározó élmények voltak. A tanári kar tagjai: Adorján Istvánné Balázsné Babják Veronika Bálint Róbert Balogh Elekné Bánhidy Lászlóné 1983 Béres Zsuzsa Berkiné Kicsi Virág Boglárka 2000 Beseyné Jeszenszky Judit 1983 Bodrogai Andrea Chalupa Éva Chalupáné Ecsedi Ágnes 1998 Csikai Jolán 1997 Csiszár Albertné Deés Imréné Detsch Lajosné Doroginé Vörös Mária Dr. Babják Lajosné igazgató Dr. Bányai Lászlóné Dr. Bodó Sándorné 1985 Dr. Dobos Istvánné Dr. Nagy Lajosné Dr. Tálas Mátyásné Eichardt Klára Eifertné Majthényi Judit 1996 Erdős Ágnes , 1996 Erdős Ferencé Erősné Stetka Judit Fenyvesiné Mechler Eszter 1998 Fülöp Rita Gaál Árpádné

4 Gáspár Klára Gép Júlia 1986 Gyöngyös Melinda 2005 Herczeg Andrea Hitzné Nelhiebel Júlia 1983 Homor Pálné Hunya Bernadett 2000 Janigné Bartos Ildikó 1983 Kaló István 1989 Kecskés Istvánné Kómár Éva Kottász Gabriella 1983 Kotz István igazgató 1991 Köcskyné Pataki Erzsébet Kunczius Ida Kurucz Lászlóné Kurucz Lórántné Lacza Zsuzsanna 2004 Láng Rudolfné Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes Majthényi Kamilla Mandák Izabella 1997 Meszes Balázs Meszes Ferencné 1991 Mezei Gáborné Miskolczi Csabáné Nagy István Nagy Katalin 2003 Nagyné Micsinay Eszter 1983 Nelhiebel Ferencné Némethné Havasi Szilvia Nyitrai Lászlóné Páldiné Czina Éva Pásztó Ildikó Péter Dóra Pethes Antal Pintér Zoltánné igazgatóhelyettes 1984 Pócs Vilmos Pócsik Judit Sárosi Attila Schmidt Mihályné Schönwalder Miklósné 1986 Seresné Szarvadi Zsuzsa Skapecz Júlia Sugár Lászlóné Szabóné Láng Éva Szakmáry Piroska Szeginé Szilas Annamária , 2007 Szőke Józsefné 1984 Szűcs Istvánné

5 Telek Borbála 1984 Torma Lászlóné 2003 Tóth Katalin Tőkésné Gertner Éva 1990 Török Anita 1998 Trexler Magdolna 1992 Tuschinger Lászlóné Udvardi Attila 1992 Váradyné Balogh Gyöngyi Virág Zsuzsanna Wölfingerné Nagy Gabriella 1996 III. Oktató nevelő munkánk Iskolánk az es tanévet 277 fő alsó, 247 fő felső tagozatos tanulóval kezdte. Az alsó tagozatban bevezetésre került az iskolaotthonos oktatás. A tanítás reggel 8 órától fél 5 ig tartott. Az iskola szétválásával új úttörőcsapat szerveződött ben Gerendás Géza esztergomi pedagógus, úttörővezető nevét vette fel. Az úttörő mozgalmon belül komoly munka folyt, a fő feladatok között szerepelt: társadalmi munka végzése, hulladékgyűjtési akciók szervezése, téli tavaszi időszak legjelentősebb ünnepeiknek megtartása, a II. világháború veteránjainak felkutatása, gyengébb tanulók segítése. Az es tanévben került bevezetésre a Tolnai program az alsó tagozatban. Ebben a tanévben szűnt meg az orosz nyelv tanítása, helyébe a német nyelv lépett es tanévben átdolgozásra kerültek az iskola alapdokumentumai: Szervezeti és Működési Szabályzat Kollektív szerződés Házirend 1997 ben az oktatás tartalmi és formai korszerűsítése érdekében tantestületünk a Nyíregyházi Tantervcsalád alapján hozzálátott a Nemzeti Alap Tantervre épülő helyi tantervünk tartalmának és követelményeinek kidolgozásához, pedagógia programunk céljainak meghatározásához és iskolánk sajátos arculatának kialakításához. A következő évben a nevelők kidolgozták a NAT ra épülő új tanmeneteket ben a Kerettanterv bevezetéséhez a tanulók tantárgyi igényfelmérését végeztük el. A választható tantárgyak köre: informatika, technika, testnevelés, német, angol nyelv. Elkezdődött az intézményértékelés és minőségbiztosítás a gyakorlatban ben elfogadtuk az új pedagógia programunkat, amiben rögzítettük az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógia alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait. Ezen dokumentumban rögzítettük, hogy a nevelőtestület fontosnak tartja a korszerű ismeretek átadását, ismeretanyagok megértését, képességek, készségek kialakítását, a továbbtanuláshoz, majd önálló életvitelhez ben került sor az első országos kompetenciamérésre, mely a tanulók szövegértési és matematikai képességének mérésére szolgált. Diákjaink az országos átlagnak megfelelően teljesítettek szeptember 1 től alapfeladataink közé tartozik a hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése.

6 2007 ben a Minőségirányítási Program kiegészítése után a gyakorlatban való bevezetésére került sor. A rendszer segítségével biztosítani szeretnénk a minőségi nevelés és oktatás körülményeit. Még ebben az évben a Pedagógiai Program kompetencia alapú átalakítását végeztük el. Kiemeltük a tanulói aktivitás elsődleges szerepét. Ez a központi rendezőelv, ez a fő meghatározója a módszereknek, az oktatás egész folyamatának vagyis a hatékony tanulásnak. Ekkor történt az úszásoktatás követelményrendszerének kidolgozása is. A as tanévben alsó tagozatos diákjaink Esztergom Város Önkormányzatának támogatásával a Szent Miklós Program részeként úszásoktatásban részesülnek az új esztergomi élményfürdőben. Az iskola honlapja is elkészült, így széles körben tudjuk bemutatni, új információkkal ellátni az érdeklődőket. A tananyagon kívüli ismeretszerzés mindig fontos tényezője volt munkánknak ban Thirring Viola a Radnóti Színpad művésze irodalomórát tartott Katona József: Bánk bán című drámájából. Köszönettel gondolunk továbbá Dr. Horváth István előadásaira, Bánhidy László tanár által vezetett városnéző sétákra, Dr. Horváthné Dr. Kelem Márta régészeti leletanyag bemutatására, Lázár Sarolta régész, Kövecses Varga Etelka és Tisovszki Zsuzsa néprajzos előadásaira és Maronka Csilla versmondásaira. Örömmel fogadtuk a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Mindentudás Egyeteme Diákoknak című kezdeményezését, melynek során a Csodák Palotája munkatársai egy rendhagyó fizika kémia órát mutattak be a felső tagozatos diákoknak. III. 1. Diákönkormányzat Iskolánk demokratikus légkörének megteremtéséhez hozzájárul a diákszervezet működése. A diákönkormányzat a tanulói érdekérvényesítés szervezete. Választott képviselőkkel látja el iskolánk tanulóinak érdekképviseletét, szervezi, irányítja a diákközéletet. Az es tanévben kezdődött a diákönkormányzat kialakítása. A diákok fokozatosan tanulták meg a közösségi életben való szerepvállalást ig Kaló István volt a patronáló tanár. Az ő irányításával dolgozták ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot os tanévtől a patronáló tanár Beseyné Jeszenszky Judit. Segítségével működik jelenleg is a diákszervezet ben létrehozták az iskolarádiót től suliújságot jelentetnek meg a diákok tól BabSzem, vagyis Babits Szemle címmel kerül kiadásra. Önálló rendezvényeik: diák önkormányzati nap, diákközgyűlés, hulladékgyűjtés, farsangi bál, suli bulik. III. 2. Gyermekvédelem Mindennapi nevelőmunkánk szerves része a gyermekvédelmi tevékenység. Az iskolánk körzetében élő családok közt sok a szociálisan hátrányos helyzetű, a munkanélküli, az alacsony jövedelmű és a csonka család. Étkezési és rendkívüli támogatásban részesülnek a rászoruló diákok. Figyelemmel kísérjük, segítjük tanulmányi munkájukat, igyekszünk elkerülni a tanulási kudarcokat. Anyagilag segítjük a kirándulásokon való részvételt, színházi előadások és kiállítások látogatását.

7 Mindenkor a gyermekek érdekében, körültekintően járunk el. Iskolánk fennállása óta gyermekvédelmi felelősök voltak: Deés Imréné, Kurucz Lórántné, Majthényi Istvánné, Beseyné Jeszenszky Judit. III. 3. Környezeti nevelés Iskolánk a volt Erdészeti Szakiskola területén épült fel. Az udvaron található gyönyörű fákat még azokban az években ültettük. A gyerekeket minden nap ez a szép környezet veszi körül. Évszakról évszakra, napról napra figyelhetjük a természet változásait. Sokféle madár megfordul a környékünkön. Télen etetjük őket, madárodúkat is kihelyeztünk. A természet szeretetét, a környezetvédelem iránti felelősséget könnyebben fel tudjuk ébreszteni tanulóinkban ebben a kis erdőben. A Föld napjáról, a madarak és fák napjáról minden évben megemlékezünk. Tanulóinknak színes programot tervezünk, a felsősök ilyenkor a virágládákat ültetik be. Minden évben gazdagítjuk a kertet új növényekkel. A Pilisszentléleki tagiskolánk erdei iskolaként is működik. Itt lehetőségük van tanulóinknak, hogy ismereteiket mélyítsék és tanulmányozhassák közvetlen közelről a természetet. Minden tantárgy ismeretanyagából kiemeltük azokat a részeket, amelyek a környezeti, természeti nevelés témakörét érintik. Ezzel is hangsúlyozzuk, mennyire fontosnak tartjuk gyermekeink környezeti nevelését, oktatását, hiszen a jövő záloga a természet védelme. III. 4. Napközis tevékenység 1983 ban a különválás után megkezdtük napközi otthonunk működésének szervezését. Hét napközis csoporttal indultunk. A kezdeti időszakban a váltott tanítás miatt a tanulók fél 5 ig voltak az iskolaotthonban. Ennyi idő alatt színes, sokrétű programot lehetett tervezni és megvalósítani. Napjainkban az iskolaotthonos oktatás átalakult délelőtti órarend szerinti és délutáni napközis oktatásra nevelésre. Napközis nevelőink a gyermekek másnapi felkészítése mellett sokszínű programokkal készülnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Kézműves foglalkozásokat, mozi, múzeum és színházlátogatásokat szerveznek. A Könyvmoly klubban az olvasóvá nevelést segítik. III. 5. Kiemelt oktatási területek Informatika Iskolánk az 1997/98 as tanévben bevezette az informatika tantárgyat től Kaló István vezette iskolánk számítástechnika szakköreit. Akkoriban még csak Commodore gépek álltak rendelkezésre ban az iskola megkapta az első személyi számítógépét. Innentől kezdve minden tanévben jelentős fejlesztésre nyílt lehetőség. Ennek anyagi hátterét három forrás biztosította. Egyrészt az iskolai költségvetés, másrészt iskolánk alapítványa, harmadrészt pedig az elnyert pályázati összegek. Így ma már az iskola rendelkezik az oktatásba bevont számítógépekkel és a hozzájuk tartozó jogtiszta szoftverekkel nyarán a szaktanterem felújítására került sor, a gépeket rendszerbe kötötték től az Internet hozzáférés is biztosított szeptemberétől a 2f Iskola felnőtt oktatást végez az intézményben, melynek következtében korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő számítógépekkel folyik az oktatás a diákok számára.

8 Nyelvoktatás Az 1989/90. tanévben megszűnt az orosz nyelv oktatása, helyébe a német nyelv lépett. Az angol nyelv 1983 tól, mint második idegen nyelv változatlanul kedvelt volt tanulóink körében. Jelenleg 3. osztálytól folyik az idegen nyelv tanítása heti 3 órában. Azt, hogy melyik nyelvet tanulják, önálló választás alapján döntik el tanulóink, illetve szüleik. A nyelvoktatás az eredményesség érdekében csoportbontással történik. A felső tagozaton választható óra keretében az angol nyelv tanulása heti egy órával növekedhet, azaz a jó képességű tanulók heti 4 órában foglalkozhatnak a nyelvtanulással. A magasabb óraszámban történő nyelvoktatás biztosítja, hogy a 8. évfolyam végére tanulóink képesek magukról, környezetükről, napi tevékenységeikről szóban, írásban megnyilatkozni. Hétköznapi helyzetekben tudják az idegen nyelvet használni. A nyelvoktatás gyakorlati hasznát segíti elő a testvérvárosi kapcsolataink építése. IV. Pilisszentléleki tagiskola A Somogyi Béla Általános Iskolához 1987 ben csatolták tagiskolaként a pilisszentléleki iskolát. Egy évvel később, 1988 ban ünnepelte Pilisszentlélek fennállásának 700 éves évfordulóját, mely alkalommal a tagiskola tanulói színvonalas műsort adtak elő. Az oktatás alsó tagozaton négy évfolyamos összevonásban folyik. Jelenleg 10 tanulója van az iskolának. Mivel a falu lakosai szlovák nemzetiségűek, természetesen a diákok részesülnek szlovák nyelvoktatásban heti négy alkalommal. Emellett a készségtantárgyak, napközis foglalkozások, valamint a tanórán kívüli tevékenységek kiváló alkalmat jelentenek a nemzetiségi nyelv fokozottabb használatára. Idegen nyelvként a német nyelv a 3. évfolyamtól lép be az oktatásba. A tagiskola pedagógusai és diákjai bekapcsolódnak a falu hagyományainak ápolásába. Részt vesznek a falunapon, szlovák nyelvű műsorral köszöntik idősek napján a nagyszülőket, anyák napján az édesanyákat. Több éven keresztül neveztek be a tanulók szlovák nyelvű próza és versmondó versenyre, ahonnan megyei és országos fordulókig jutottak. Szoros kapcsolat alakult ki a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolával. A gyerekek szlovák nyelvi táborozáson vehetnek részt. Alkalmanként táboroknak ad helyet a festői környezetben álló iskola épülete a Szlovákiából érkező ifjúsági csoportoknak. A pilisszentléleki iskolát nemcsak családias hangulata, az igényesen és ízlésesen berendezett osztályterme teszi meghitté, vonzóvá, hanem a természet nyújtotta látvány, a tiszta, nyugodt környezet is. A pilisi hegyek és erdők ölelése biztonságot, nyugalmat áraszt az itt tanuló gyermekeknek. Éppen ezért az erdei iskolák működésére is kiváló lehetőséget nyújt. Tanulóink öröme és sikere is megerősít bennünket abban, hogy egy falusi iskolának is van létjogosultsága. V. Eredményeink Az es tanévben a KEMPI mérőlapok készítéséhez felmérést végzett iskolánkban a 7. évfolyamon, ahol a NAT bevezetésre került. Magyar nyelv, irodalom, matematika tantárgyakból tanév elején és tanév végén, történelemből a 8. évfolyamon történt mérés. Mind a négy tantárgyból nagyon eredményes

9 volt. A 7. évfolyamon 23 osztály közül első, illetve második, harmadik, a 8. évfolyamon 5. helyen voltunk a megyében. Az iskolánkban folyó sikeres oktató nevelő munkát példázza, hogy tanulóink sikeresen felvételiznek a nyolc és hatosztályos gimnáziumokba. A végzős diákjaink általában az első helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt. A különböző iskolatípusokba (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző) történő felvételi arányokat % jellemezte a es tanévben. Sajnos a nyolc és hatosztályos gimnáziumba felvételt nyert tanulóink már nem a mi iskolánk hírnevét öregbítik. A megyei és országos tanulmányi megmérettetéseken már nem bennünket képviselnek. Az iskolánkban folyó kiemelkedő, hatékony oktató nevelő munka eredményeként tanulóink részt vettek számos tanulmányi verseny városi, területi, megyei fordulóján, többen kiemelkedő helyezést értek el az országos versenyeken is. Természettudomány területén: Ifjú Fizikus Verseny Hevesy György Országos Kémia Verseny országos döntő Megyei Curie Verseny Irinyi János Gimnázium Kémia Versenye országos döntő Zrínyi Ilona Matematika Verseny Kalmár László Matematika Verseny Varga Tamás Matematika Verseny Kincseink a Duna mentén országos környezetvédelmi verseny IV. Inter regionális Környezet és Természetvédelmi Verseny döntő Kőrösi Csoma Sándor és kora vetélkedő 1. helyezés Biológia verseny országos forduló Környezetismereti verseny országos forduló Vöröskeresztes verseny Herman Ottó Országos Környezetvédelmi Verseny A társadalomtudomány, nyelv és művészetek területén: A Balassa Bálint Múzeum szervezésében lezajlott történelem verseny, ahol az Aranysólyom Lovagrend tagjai a csapatok kapitányait lovaggá ütötték A Mindszenty József Katolikus Általános Iskola által szervezett Anyák napi szavalóverseny, történelmi vetélkedő és néptánctalálkozó 1. helyezés ALMA MATER feladatmegoldó verseny Arány János Magyar Nyelvi Verseny országos forduló Az 1848/49 es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett történelmi vetélkedő Az Ister Granum Eurorégió által szervezett versenyek: a mesemondó, versmondó és rajzversenyek Balassa Bálint vetélkedő 2. helyezés Dobó Katalin Gimnázium Mutassuk be Esztergomot! elnevezésű angol nyelvi vetélkedő Katona Lajos néprajzi verseny 1. helyezés Kazinczy szépkiejtési verseny országos forduló Kik érted haltak szent világszabadság 1848 as történelmi vetélkedő 1. helyezés Könyvtárhasználati vetélkedő országos forduló Megyei Versíró Pályázat Millecentenáriumi vetélkedő területi verseny ezüst fokozat

10 Műveltségi vetélkedő (társintézetek szervezésében) 2. helyezés Országos Hadtörténeti Levelező verseny 5. helyezés Országos német nyelvi verseny Országos TIT levelezős feladatmegoldó verseny Oxford Tankönyvkiadó pályázata angol nyelven országos forduló Rajz verseny, országos, megyei forduló Sporteredményeink A tornaterem és a sportudvar elkészültével lehetőség nyílt a rendszeres testmozgásra, a sportversenyekre való felkészítésre tól 89 ig a lányok eredményesen kézilabdáztak, városi, körzeti versenyeket nyertek től 99 ig népszerű sportág volt az asztalitenisz től napjainkig a labdarúgás és a kosárlabda váltak kedveltté az iskolában, fiú és lány csapataink eredményesen versenyeztek. Városi, megyei, körzeti első, második, harmadik helyezéseket értek el tól 96 ig számos házi, városi, megyei és körzeti tornaversenyen szerepeltek tanulóink arany, ezüst és bronzérmeket nyerve. Az atlétika, a sportok királynője a nevéhez méltó helyet foglalta el az iskola életében. Őszitavaszi fordulói egész évben feladattal látták el a tanulókat től 2002 ig az iskola részt vett az Országos Nemzeti Atlétikai Programban is. A tenisz, a sakk, a rögbi, az úszás szintén számos tanulót foglalkoztatott. A Jó tanuló, jó sportoló kitüntető címet több diákunk is kiérdemelte. Iskolánk tanulói az alábbi sportágak jelölt fordulóiban értek el szép helyezéseket: Kézilabda: városi 1. helyezés Asztalitenisz: városi 1.helyezés megyei 1. helyezés Torna: városi 4. helyezés körzeti 2. helyezés megyei 2. helyezés Atlétika: városi 2. helyezés városi 2. helyezés Dunakanyar kupa, Pilismarót 3. helyezés Szentgyörgy Napi Ifjúsági és Sportnap 1. helyezés Fedettpályás Atlétika Bajnokság, Nyergesújfalu 1. helyezés Nemzetközi Atlétika Program Diákolimpia körzeti 2. helyezés Nemzetközi Atlétika Program Diákolimpia körzeti 3. helyezés Mezei futóverseny megyei 1. helyezés, országos 9. helyezés Triatlon országos Kosárlabda városi 1. helyezés megyei 3. helyezés városi 1. helyezés megyei 3. helyezés Petőfi Kupa 2. helyezés Szentgyörgy Napi Ifjúsági és Sportnap Ügyességi Verseny 2. helyezés városi 1. helyezés megyei 3. helyezés Pest Megyei DSK által rendezett kosárlabda bajnokság 2. helyezés Bamberg Integráció a sporton keresztül

11 Labdarúgás Úszás Rögbi Kerékpár Sakk Kick Boksz városi 1. helyezés városi 1. helyezés Március 15. Terem Labdarúgó Torna 2. helyezés Utcai Labdarúgó Torna Városi Kispályás Labdarúgó Torna 1. helyezés városi 1. helyezés körzeti 1. helyezés megyei 4. helyezés városi 1. helyezés körzeti 2. helyezés Városi Téli Teremlabdarúgó Torna 1. helyezés Városi Téli Teremlabdarúgó Torna 1. helyezés Városi Tehetséggondozó Verseny 2. helyezés Labdarúgó Diákolimpia városi 1. helyezés körzeti 3. helyezés Országos Elődöntő 3. helyezés Gniezno Nemzetközi Labdarúgó Torna 8. helyezés megyei 1 3. helyezés városi 3. helyezés városi 2. helyezés megyei, országos Diákolimpia 9. helyezés megyei Diákolimpia 1. helyezés Városi Bajnokság 2 3. helyezés Városi Diákolimpia 1. helyezés Megyei Diákolimpia 1. helyezés Országos Diákolimpia 6. helyezés városi terepkerékpár verseny 1. helyezés Diák Sakkolimpia megyei, országos bajnokság, diákolimpia, világkupa Sporteredmények az alsó tagozaton Az 1994/95 ös tanévtől kezdődően az alsó tagozat tömegsport foglalkozásait Trexler Magdolna vezette a 2006/2007. tanévig. A gyerekek atlétikával, labdarúgással és szertornával foglalkozhattak az órákon. A lányok a szertorna és atlétika, a fiúk az atlétika és a foci alapjaival ismerkedhettek meg. A foci és az atlétika sportág lehetőséget adott a versenyeken való részvételre is. A következő eredmények születtek: 1996/97. Városi atlétika verseny őszi forduló lány csapat III. hely 1997/98. Városi atlétika verseny tavaszi forduló fiú csapat III. hely Városi foci bajnokság III. hely Dunakanyar Kupa Pilismarót futóverseny II. hely III. hely labdarúgás III. hely Városi játékos sportverseny III. hely

12 1998/99. Városi labdarúgó bajnokság III. hely Városi Március 15. kupa labdarúgás I. hely Városi tehetségkutató atlétika verseny I. hely II. hely III. hely Rögbis váltó futóverseny II. hely 1999/2000. Pályán maradni labdarúgás I. hely Városi atlétika verseny őszi forduló fiú csapat I. hely lány csapat III. hely Városi teremlabdarúgó bajnokság II. hely Nemzeti Atlétikai Program /NAP/ II. hely Városi atlétika verseny III. hely Városi Március 15. Kupa I. hely Városi játékos sportverseny III. hely Városi labdarúgó diákolimpia II. korcsoport I. hely Körzeti labdarúgó diákolimpia II. korcsoport I. hely Megyei labdarúgó diákolimpia II. korcsoport II. hely NAP mezei futóverseny I. hely III. hely Rögbis váltó futóverseny II. hely Városi atlétika verseny fiú csapat II. hely 2000/2001. Street foci III. hely Kispályás labdarúgó bajnokság II. hely Városi atlétika verseny fiú csapat I. hely NAP ügyességi pályabajnokság II. hely 2002/2003. Városi játékos sportverseny III. hely Városi atlétika verseny II. hely 2004/2005. Rögbis váltófutóverseny I. hely Téli Gyermek Teremlabdarúgó Torna I. hely Városi labdarúgó diákolimpia II. hely 2005/2006. Téli Gyermek Teremlabdarúgó Torna I. hely Játékos sportverseny III. hely Városi labdarúgó diákolimpia I. korcsoport II. hely II. korcsoport I. hely Körzet labdarúgó diákolimpia II. korcsoport II. hely Rögbis váltófutóverseny II. hely

13 2006/2007. Játékos sportverseny III. hely Városi labdarúgó diákolimpia I. korcsoport I. hely Körzeti labdarúgó diákolimpia I. korcsoport II. hely Városi labdarúgó diákolimpia II. korcsoport I. hely Körzeti labdarúgó diákolimpia II. korcsoport I. hely Megyei labdarúgó diákolimpia II. korcsoport III. hely 2007/2008. Városi diákolimpia II. korcsoport I. hely Téli Gyermek Teremlabdarúgó Torna I. korcsoport III. hely II. korcsoport II. hely VI. Sugár Galéria Kotz István igazgató kezdeményezésére március 13 án nyílt meg a város első iskolai kiállítóterme. A galéria az épület felső szintjén, a téli kert előtt, két oldalról természetes megvilágítással ad helyet a képzőművészeti alkotásoknak. Kollár György, Szabó Judit és Turányi Sándor szervezésében az első kiállításon az Esztergomi Művészek Céhének alkotói mutatkoztak be egy egy munkájukkal. A sikeres eseményt azóta már számos hasonló kiállítás követte: hivatásos és amatőr festőművészek, fotósok, grafikusok és fafaragók, keramikusok és iparművészek hozták el alkotásaikat diákjaink közé. Munkáikon keresztül a tanulók megismerhették szinte az egész ország, sőt a határon túli magyarlakta területek képzőművészetét is. Már a kezdetektől hagyománnyá vált, hogy a Galériában minden év végén az iskola tanulói állítanak ki. Ekkor mutatják be a tanév során elkészített legsikeresebb munkáikat az iskola közössége, szüleik, tanáraik, valamint az érdeklődők számára. A kiállítások ünnepélyes megnyitását az iskola énekkara, szavalói, zenészei által összeállított műsor színesíti. A Sugár Galéria immár másfél évtizedes működésének, népszerűségének jelentősége nemcsak abban áll, hogy alkotók sora számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, hanem hogy emellett a tanulók esztétikai nevelését is szolgálja. VII. Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány Az alapítványt 1991 májusában hozta létre az iskola nevelőtestülete, valamint a szülők egy jelentős csoportja. Az alapítvány célkitűzéseit az Alapító Okirat tartalmazza, mely 2005 ben módosításra került. E dokumentum tartalmazza az alábbi fontos gondolatokat: Az alapítvány célja: 1. az esztergomi Babits Mihály Általános Iskola hagyományainak ápolása, a nevelési tevékenység magas színvonalának biztosítása és további növelése 2. az oktató nevelő munka személyi, anyagi feltételeinek megtartása, fejlesztése 3. a szakmai, erkölcsi szempontból kiemelkedő munkát végző nevelők elismerési lehetőségének megteremtése 4. szakmai továbbképzési lehetőség biztosítása 5. a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatásának elősegítése 6. a tanulmányaikban kiemelkedő eredményt elérő gyermekek jutalmazása 7. a Babits Mihály Általános Iskola kapcsolódó szolgáltatásai (pld. gyermekétkeztetés, diák szabadidősport, tanulmányi kirándulások, táborozások stb.) anyagi technikai feltételeinek biztosítása.

14 Az alapítvány vagyona, működése: Induláskor az alapítvány forinttal rendelkezett. Legfőbb bevételi forrás a személyi jövedelemadók 1 % a. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adományozónknak, hogy lehetővé tették az alapítvány vagyonának gyarapodását. Az évek során az alapítvány jelentős bevételre tett szert, melyet mindig a célkitűzéseinek megfelelően használt fel. A televízióval, videóval felszerelt termek nagy részébe az alapítvány vásárolta az eszközöket, több nagy értékű magnetofonnal és egyéb oktatástechnikai eszközzel egyetemben. Egy fénymásológép és az iskola hangosító berendezése is az alapítvány tulajdona. A szabadidős tevékenység tartalmasabbá tétele érdekében 2007 ben az alapítvány egy játékeszközt telepített az iskola udvarán. Minden évben hozzájárul az alapítvány a tanulmányi kirándulások és nyári táborok költségeihez, így is segítve azokat a gyermekeket, akik a család nehéz anyagi körülményei miatt ezeken a programokon nem tudnának részt venni. Ugyanakkor a tanulmányi eredmények ösztönzése céljából jutalomkirándulást is szervezett. Köszönetet mondunk az alapítvány létrehozásában, majd a kuratórium működésében is szerepet vállaló dr. Kovács László ügyvéd úrnak, valamint Osváth Józsefné könyvelőnek, aki az alapítvány gazdasági teendőit intézte hosszú évek során. Köszönjük Udvardi Attila pedagógusnak, hogy 2005 ig lelkiismeretesen ellátta az alapítványi titkári tisztséget. A jelenlegi kuratórium tagjai: Farkas László (elnök) Ónodiné Cseke Antónia (gazdasági vezető) Torma Lászlóné (titkár) Tőkésné Gertner Éva (tag) Fülöp Rita (tag) VII. Hagyományok Egy iskola egyéni, sajátos arculatát adja a hagyományok tisztelete és ápolása. Iskolánk 25 éve alatt nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti ünnepek színvonalas iskolai szintű megrendezésére, méltó megünneplésére. Ezek az alkalmak az iskolai életben rendkívüli lehetőséget nyújtanak a hazafias nevelésre. Így iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek az 1956 os esztergomi áldozatokra emlékező koszorúzáson, a Honvéd temetőben és az Erzsébetparkban a Sobieski emlékoszlopnál zajló megemlékezéseken. A Balassi évfordulók alkalmából tanulóink koszorút helyeznek el a költő szobránál től kétévente szerveződtek a Somogyis napok. A 2003 as névváltoztatással csak az eseménysorozat neve változott, a programok színvonala nem. Az első nap hagyomány szerint mindig a kultúráé, a második nap nyújt alkalmat a testedzésre, mozgásra. Vetélkedők, bemutatók, játékok várják ezeken a napokon a diákokat. Névadónk tiszteletére évről évre rendkívüli iskolagyűlést tartunk Babits születésnapjához kapcsolódva, melyen tanulóink rövid kis műsorral és koszorúzással emlékeznek meg az irodalmi vezéregyéniségről. A nemzeti és iskolai ünnepek mellett fontosak a családi élethez kapcsolódó jeles napjaink is. Tanulóink erkölcsi nevelését szolgáljuk azzal, hogy megtanítjuk őket, hogyan is lehet szépen, bensőségesen megrendezni egy ünnepet. Minden évben ajándékkal és műsorral kedveskedünk az idősek napján az Idősek Otthonában, az édesanyáknak pedig anyák napján.

15 A karácsonyi ünnepséget nemcsak az osztályoknak tartjuk meg, hanem külön műsorral készülünk az óvodásoknak és a diákjaink szüleinek. Iskolánk immár hagyományosan évről évre szerepel a Tavaszi Dalosünnepen. A 2008 as tanévtől szeretnénk rendszeresen megjelenni a városi népdaléneklési versenyen is. Hagyománnyá vált iskolánkban az óvodai iskolai átmenetet megkönnyítve a leendő első osztályosok fogadása, megajándékozása, a szüleik számára tartott előzetes szülői értekezlet. Ezen kívül a tavaszi hónapokban játékos, vidám, kreatív foglalkozásokat tartanak nevelőink. A tanévet ünnepélyesen nyitjuk és zárjuk. Nyolcadik osztályos tanulóinkat méltón búcsúztatjuk el iskolánktól. Végzőseink kedves szerenádot adnak az iskolában és bankettet tartanak tól Szabóné Láng Éva pedagógus kezdeményezésére az iskolában szülők nevelők bálját rendeztünk meg több éven keresztül. Ez a hagyomány az évek során abbamaradt, de a bál hosszú idő után 2007 ben ismét megszervezésre került. Ezúttal szülői kezdeményezésre, Farkas Andrea segítő támogatásával szórakozhattak ismét együtt a szülők és a pedagógusok. Városunk és hazánk szép tájainak, történelmi és művészettörténeti értékeinek megismerése céljából minden évben tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Nagy vállalkozás volt kollégáink részéről külföldi utak szervezése (Spanyolország, Görögország, Bulgária, Fehér Kárpátok, Nagy Britannia). Minden nyáron táborozásra is lehetőség nyílik az iskola keretein belül. Pilismarót, Pilisszentlélek, Lakitelek, Balatonfüred, Dömös, Kisoroszi, Gyenesdiás már ismerős nevek a babitsos diákok számára őszén nevelői kirándulások kezdődtek, melyekből az évek során szép hagyomány vált. A tantestület tagjai Bánhidy László vezetésével először az ország különböző részeire szerveztek kirándulásokat, majd külföldi utak következtek. A közös élmények, együtt töltött napok a közösség összekovácsolódását szolgálták. Az iskola 25 éves történetében számos, a gyerekek által kedvelt szakkör képzőművészeti, angol, német, szlovák, fizika, matematika, informatika, helytörténet, drámajáték, népi játék, furulya és környezetvédelem szakkör, énekkar nyújtott hasznos időtöltést a diákjaink számára. E történeti összefoglalóban most mégis csak kettőt emelünk ki. E két szakkör 2008 ban ünnepli 10. születésnapját, és jellegüknél fogva több iskolai, városi rendezvényen mutatkozhatnak be. Drámajáték szakkör A drámajáték az 1997/98 as tanévben a NAT műveltségi területeként került bevezetésre. Az 1998/99 es tanévben Erdős Ágnes vezetésével indult el a drámajáték szakkör. Először csak az alsó tagozatos tanulók (3 4. osztály) jelentkezhettek. Nagy volt az érdeklődés. A következő tanévtől már a felső tagozatos diákok részvételére is lehetőség nyílt. Az évek folyamán a színjátszás egyre nagyobb szerepet kapott. A szakkör jelenleg két csoportban működik, külön az alsós és külön a felsős gyerekeknek. Az iskolai karácsonyi ünnepségeken, a diák önkormányzati napon, a Babits napokon, sőt városi rendezvényeken vesznek részt. A Vár az iskola programban az óvodásoknak szereznek örömteli perceket.

16 Népi játék szakkör A drámával együtt a NAT műveltségi területeként került bevezetésre a tánc. Trexler Magdolna 1998 ban elindította a Napsugár népi játék és tánc szakkört. A szakkör feladata népi játékok tanulása, a magyar nép jeles napjainak és az ahhoz kapcsolódó ünnepi szokásainak megismerése, némelyik felelevenítése, a néptánc alapjainak elsajátítása. A népi játék és néptánctanítás célja, hogy az együttes élmény segítségével fejlesszük a gyermekek képességeinek kibontakozását, segítsük a mozgásbiztonság, az idő és ritmusérzék, a harmónia fejlődését. Fontos, hogy a néphagyományokon keresztül mélyüljön a gyermekek identitástudata. Valósuljon meg a tánctevékenység, mint szórakoztató tevékenység közbeni ismeretszerzés. Tapasztalják meg, hogy a tánc, mint művészet, a szórakozáson túl az önkifejezés egyik eszköze. Mindezek mellett a tanultakat széles körben bemutatják, az iskolai és városi rendezvényeket fellépéseikkel színesítik. Testvérvárosi kapcsolatok Esztergom Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatokat ápol a németországi Bamberg várossal. E partnerkapcsolat építésébe a Babits Mihály Általános Iskola is bekapcsolódott. A mi intézményünk a Hugo von Trimberg Általános Iskolával áll kapcsolatban. Barátságunk 2004 ben kezdődött, amikor tanulóink levelezni kezdtek egymással májusában került sor arra, hogy a bambergi gyerekek Esztergomba érkeztek. A német iskola diákjai 4 napot töltöttek nálunk. A találkozás jól sikerült, és viszonzásul a mi tanulóink is ellátogathattak Bambergbe 2007 ben telén újabb testvárosi kapcsolat kialakítása történt, ezúttal Gniezno lengyelországi város kezdeményezésére őszén a lengyel gyerekek már Esztergomban vendégeskedhettek ben nyílt alkalom a mi diákjaink külföldi látogatására. A két város partnerkapcsolatán keresztül a Babits Mihály Általános Iskola tanulói számára nyelvgyakorlási lehetőséget, és igazi életre szóló élményeket biztosít. IX. Régi és mai diákjaink szavaival Mit jelent 25 évesnek lenni, én sem rég tudtam meg. Miután a múlt nyáron betöltöttem a negyed évszázadot jöttem rá, hogy elértem azt a kort, amikor már én is képes vagyok tudást átadni. Ám egykori iskolám immár 25. éve képes erre, sőt ehhez nem is kellett megvárnia, hogy betöltse ezt a büszke kort. Egy intézmény életében ráadásul jelentősebb a születésnap, a 25. különösen, a családtagok jóval nagyobb számának köszönhetően. Arra pedig nagyon büszke vagyok, hogy én is tagja lehetek ennek a családnak. Főleg, hogy az ünnepelt egykorú velem, hiszen majdnem egy időben születtünk. Ugyan csak hat együtt töltött évben volt részünk, ugyanis a somogyis tanáraimnak köszönhetően hamarabb mehettem gimnáziumba, mégsem feledtem el a Somogyit. Igaz, változott a neve, de nekem még nem áll a számra a Babits név, esetleg majd ha már az én gyerekeim járnak oda. A közös gyerekkorunkat követően természetesen többször előtörnek belőlem az általános iskolás emlékek, egykori tanáraim, mint Sugár Éva néni vagy Tuschinger Marika néni szavai, éppúgy, mint a kisoroszi kirándulások vagy az iskolák közti foci, na és persze az elmaradhatatlan csínytevések. Jutott bőven mindegyikből, így örömmel vetettem papírra hálás soraimat, mellyel még ezer és ezer tanulót és sok születésnapot kívánok első iskolámnak.

17 Varga Péter, újságíró Az iskola volt tanulója között Kilenc éve immár, hogy kiléptem a Somogyi jellegzetes ajtaján. Furcsa ilyen távlatból visszagondolni az iskola első hat évére. Három szóban tudnám összefoglalni az ott töltött éveket. Törődés, magas követelmény és verseny. Az osztályfőnökeim: Ági néni, Gerti néni, és Klári néni rengeteget foglalkoztak velünk. Legyen szó akár szokványos tanítási napokról vagy az izgalmas osztálykirándulásokról. Tanárdiákként nem volt egyszerű dolgom, de a rendkívül magas elvárások eloszlattak minden tévhitet. Az igazgatóiban is egyaránt részesültem figyelmeztetésben és dicséretben. Mindenesetre ez a bizonyos két beszélgetés életre szóló tartást adott nekem. Ami pedig a legjobban segítette és segíti most is az előrehaladásomat, az a számos tanulmányi verseny, iskolán belül és kívül, melyek belém nevelték azt a versenyszellemet, amire ma az egyetemen nap mint nap szükségem van. Köszönöm ezt a hat évet, melyek elindítottak a ki tudja még, hova vezető pályán, de minden bizonnyal jó irányba. Boldog 25. születésnapot, immáron Babits iskola! Nagy Pál Bence, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 3. éves német történelem szakos hallgatója Jó volt a Babitsba járni! Szenczi Zsófiának, az iskola volt tanulójának gondolatai: Emlékszem, ilyen izgalommal készültem az első évnyitóra, az első tanítási napra, az első bizonyítványosztásra. Sokat jelentett az elsős tanító néni biztató mosolya, sokatmondó fejbólintása (jól csinálod, ügyes vagy!) A tanulmányi versenyek izgalma sem felejthető. Én is, mint minden diák, nagyon vártam a sportnapokat, kirándulásokat, osztálybulikat, a farsangi bálokat. Jó volt az óraközi szünetekben vagy délután a napköziben a lányokkal pusmogni, vagy a fiúkkal focizni. Hálás vagyok az iskolámnak tanítóimnak, tanáraimnak, hogy megtanítottak a következetes munka fontosságára, a felnőttek iránti tiszteletre, a barátságok ápolására. A Babits iskola nélkül nem lehetnék ott, ahol ma tanulok. Íme néhány vélemény az iskoláról mai diákjainktól: Azért szeretek ide járni, mert idézetek tanulói kérdőívekből sok a barátom szép, kulturált a környezet kedvesek a tanárok jók a Dök programok sok versenyen vehetek részt tetszenek az edzések sok jó programot szerveznek nagyon barátságos hely ez egy jó iskola

18 jó a tanítás nagyon kedves az igazgató bácsi sokféle foglalkozás közül választhatok jó a társaság szeretem az osztályfőnökömet, az osztályomat lehet játszani az udvaron nagyon jók az angol órák szép az iskola tetszenek a kiállítások felkészítenek arra, hogy mi vár ránk később a világban sokszor megdicsérnek sokat kirándulunk a tanárok foglalkoznak velünk sok bulit rendeznek vannak olyan napok, amikor nem kell tanulni sokat lehet nevetni, sokszor viccesek az órák nem csak az elmélet a fontos, hanem a gyakorlat is meg lehet tanulni dolgokat Azért választottam ezt az iskolát, mert közel van a lakóhelyemhez szigorú és jó iskola már a szüleim is idejártak, és több tanárt közelebbről is ismerek jó híre van van focipálya, kosárpálya és klassz tornaterem jól éreztem magam az előkészítő foglalkozásokon A mi iskolánk A mi iskolánk a Babits Mihály, Sulik közül ő a király. Itt minden perc kellemesen telik, Aztán a tanulókat hazaengedik. Milyen érdekesek a tanórák, Bár a csengőszók megszakítják. A szünetben mulatni csudajó, De a számtanóra gondolkodtató. Ilyen a mi ékes, fényes, immár 25 éves BABITS ISKOLÁNK. Szalay Sára 4.b

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS 2 Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2011-2012. tanév végéhez közeledve értékeljük az iskola éves munkáját. Tanulóink neveltségi szintjét, tárgyi tudását, valamint

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év

ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY. 60 év ENDRE ALAPISKOLA PÁRKÁNY 60 év Köszönetet mondunk az iskola támogatóinak és Párkány város önkormányzatának a segítségért. Nyomda: REGRA - Kovan Kedves Olvasó! Iskolánk 10 évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene

A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene Fejezetek a százéves iskola történetéből A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene Kétegyháza 2012 A kiadvány elkészítésében

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője 2014 2015 designed by arany a la Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 1 2. Intézményünk arculata, jellemzői... 2 2. 1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok... 6 2. 2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink...

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben