Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre"

Átírás

1 Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre Budapest, szeptember

2 A MUNKATERV TARTALMA A) A 2011/2012. tanév főbb feladatai I. Személyi feltételek alakulása II. Tárgyi körülmények helyzete III. Nevelési program IV. Oktatási program V. Mérések VI. Ellenőrzési terv VII. Minőségfejlesztés (IMIP) VIII. Jogszabályi háttér B) A 2011/2012. tanév rendje 1.) A tanév rendje 2.) Egyéb rendezvények 3.) A pedagógusok közvetlen feladatai, megbízások 4.) Továbbképzések tervezése 5.) Az iskolai sportkör szakmai programja 6.) Iskola-egészségügyi munkaterv 7.) Munkaközösségek munkatervei 2

3 I. Személyi feltételek A 2011/2012. tanév kezdetére sok változás történt az iskola nevelőtestületében. Árvayné Kereskényi Melinda és Garamszegi Adrienn továbbra is gyesen van. Ferenczné Bogdán Szabina ismét munkába állt. Nagy Tímea távozott, akárcsak nyugdíjbavonulásuk miatt Bollók Rózsa, Járomi Péterné, és Wagner Erzsébet. Új kollégáink: Dormány Andrea, Komáromy Dóra, Székelyné Szujkó Piroska, Tasi Andrea. Folyamatban van egy részmunkaidős angoltanár és egy szintén részmunkaidő munkaügyes felvétele. Munkánkat segítő új dolgozó Győrfi László rendszergazda. Az iskola engedélyezett felnőtt létszáma a tanév kezdetén: pedagógus 45 fő, technikai dolgozó 20,5fő, összesen 65,5 fő. Tanulólétszámunk a mai napon 423 fő. Az alsóban 12, a napköziben és a felsőben egyaránt tanulócsoportunk van, valamint 1 tanulószobai csoport, azaz 35 osztály illetve napközis csoport van az iskolában. Az osztálylétszámok a törvényi átlag közelében vannak. Árnyalják azonban a képet az egyes osztályokban lévő sni-s és TMB-s gyerekek (akik ugyan csak egy széken ülnek, de a létszám számításánál kétszeresen /3 főnél háromszorosan/ kell figyelembe venni őket). A 423 fő jelenleg 553-t ér! Ennek következtében egyes osztályaink a törvényi maximális határ felett működnek, mely esetekben a szükséges engedélyek megkérése folyamatban van. II. Tárgyi feltételek Költségvetésünk a szokásosan takarékos. Azonban a lehetőségek kihasználásával igyekszünk a szükséges feltételeket megteremteni. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani és működtetni a Vagyon18 új vezetőivel és szakembereivel. Ennek eredményeként került sor a felső tagozatos lépcsőház és a II. emeleti szárny festésére, az alsós oldalon 4 tanteremben megnövelt fényű és költségtakarékos világítótestek felszerelésére, az alsós oldalon 48 darab balesetveszélyes radiátorszelep cseréjére, amelynek eredményeként a hőszabályozás is megoldottá vált. Idén is sok karbantartási munkát végeztek saját dolgozóink: az összes mellékhelyiségben, a tornatermi öltözőkben, valamint az étkezőkben festettek, fénycsöveket pótoltak, az udvaron az összes fát balesetmentesítették stb. Tavaszi sikeres pályázatunk nyomán kapunk támogatást festékre és eszközökre a kerítés megújításához ( Ft), valamint a Zöld iskola program keretében Ft értékben pótolhatjuk az udvari növényzetet. Sajnos továbbra sincs szó az energia racionalizációs program keretében folytatódó nyílászárók cseréjéről és/vagy a fűtés, szigetelés korszerűsítéséről, valamint nem sikerült előre lépni az alsós udvar tanulmánytervének elkészítésében, amelyhez pedig tanulóink kb. 50 tervjavaslatot készítettek el. 3

4 III. Nevelési program Tanulóink neveltségi szintje általában nem mondható megfelelőnek, ráadásul (az életkoruk növekedésével egyenes arányban) nagyon nagy eltéréseket mutat. Meglehetősen sok a nehezen kezelhető tanulónk, akikre az idén is nagyon oda kell figyelni. Minden lehetséges eszközt ki kell használnunk (szülővel való szoros kapcsolat, évfolyam megbeszélések, segítség kérése gyv. felelőstől, családgondozótól, jegyzőtől, stb.). Nagyon fontos a következetes munka. Ehhez a munkához adhat segítséget az ún. Arizona program bevezetése. Ún. helyszíni szemléző bizottság alakult, akik a tanév elején a magyarországi bevezetésben élenjáró, s azóta kedvező tapasztalataikat hirdető, megosztó pápai iskolába tesznek látogatást. A program elsősorban a gyakorlati kérdéseket érintő- megismerése után várhatóan a november nevelési értekezletünkön számolnak be tapasztalataikról, s terjesztik be a programmal kapcsolatos, iskolánkra vonatkozó javaslatukat! Segítséget szeretnénk adni a szülőknek is nevelési problémáik megoldásához. Idén mindenképpen elindítjuk a Szülők Akadémiája elnevezésű előadás és konzultációs sorozatot. Az évi 2-3 alkalomra tervezett előre meghirdetett témájú programon a szülők lehetőséget kapnak a témába vágó vagy egyéb kérdéseik feltételére, megválaszolására. A programon való részvétel ajánlott tantestületünk érdeklődő tagjainak is. A tantestület részére adnak segítséget a fenti mellett a nevelési értekezletek. A november 14-ére és május 7-ére tervezett előadások az Arizona program mellett az év során felmerülő problémák, igények megoldására törekednek. Elképzelhető, hogy rövid betekintést adunk-kapunk a gyermekek kompetencia mérésének anyagából. Vajon mi hogyan tudjuk megoldani a feladatokat, s ennek tükrében hogyan kellene segíteni felkészülésüket a mérésre? Nevelési célzatúak a tagozatgyűlések, amelyek tervezetten rendszeresek. Az alsó és a felső tagozatot egyaránt érintő összejöveteleket minden hónap utolsó csütörtökjén a nagyszünetben tartjuk. Ezek az összejövetelek azt a célt szolgálják, hogy a tanulók megismerjék az elmúlt időszak eseményeit, sort kerítsünk a tanulásban, sportban eredményt elértek társaik előtti elismerésére, és az elmarasztalást érdemlő esetek kapcsán a diákok számára világos legyen, hogy milyen értékrendet tartunk kívánatosnak. Ide kapcsolódik, hogy a kirívó fegyelemsértésekhez soroljuk a dohányzás és élvezeti cikkek fogyasztását, amelyek így soron kívül kiemelten szankcionáltak, minimum igazgatói figyelmeztetővel és a szülők azonnali szóbeli értesítésével járjanak együtt. (Ez egyébként megfelel a Nevelési Programunkban megfogalmazottaknak, csak következetes alkalmazása szükséges.) Rendkívül fontos az ünnepségeken, kirándulásokon, egyéb rendezvényeken a helyes viselkedés és öltözet megkövetelése (Házirend). Az elmúlt évben örvendetes javulást tapasztalhattunk (a gyerekek mellett a szülők is zömmel az alkalomhoz illő öltözetben jelentek meg rendezvényeinken, és a korábbiakhoz képest elenyésző volt a beszélgető, az ünnepség alatt pl. dohányzó szülő), ennek erősítése szükséges idén, mert tavaly azért volt egy-két kirívó kivétel. Fokozott figyelmet kell fordítanunk tanulóink 4. évfolyamból 5. évfolyamba való problémamentes átmenetére. Ennek érdekében a felső tagozat (benne a leendő 5-es osztályfőnökök) közös évfolyamgyűlést tart a negyedikes pedagógusokkal, május hó folyamán. Továbbra is keresni kell a lehetőségét annak, hogy a leendő 5-es of. részt vehessen az alsó tagozatot lezáró erdei iskolában, (már ha lesz erdei iskola, anyagi problémák, pályázati elkötelezettség). 4

5 Az évek óta fontosnak tartott és az iskola helyzetéből, valamint a Pedagógiai Programunkból adódó nevelési feladatokon az idei tanévben nem változtattunk jelentősen. Megemlítésre kerül viszont a munkaközösségek részéről is a következetes végrehajtást. Jó lenne, ha minden kolléga ennek szellemében végezné munkáját. A valamennyi nevelési területünkön megfogalmazottak ugyanis nem egy évre szóló feladatok, hanem folyamatosságuk, egymásra épülésük elengedhetetlen. A házirend módosításának szándékát az of. munkaközösség jelezte. Kérem, hogy az ősz folyamán mindenki tekintse át a házirendet, a diákönkormányzat is foglalkozzon vele, s a javaslatokat az of. mkv-nak adják le. Első körben az iskolavezetés áttekinti a jogszabályba ütközéseket, s az ezután maradó javaslatokat megbeszélésre bocsátjuk. A tavaly megfogalmazott igazgatói szintű elmarasztalások egyedi mérlegeléssel történő esetleges nem figyelembe vételét feltétlenül szükséges idén a házirendben és a nevelési programban hivatalossá téve szabályozni. Kérem, hogy az érintett pedagógusok téma és módszertan javaslatot állítsanak össze (közösen) az ún. reggeli beszélgetésekből. 1.) Testi nevelés Átlagon felüli lehetőségünk van a testi nevelésre. Tornatermek, sportpályák, szakképzett testnevelők állnak a tanulók rendelkezésére, és az alsós kollégák is sokat tesznek (tanórákon, szabadidős tevékenységek során) a tanulók fejlesztéséért. Nagyon fontos, hogy valamennyi pedagógus törekedjen arra, hogy a mozgást, a testkultúrát, mint igen fontos igényt tudatosítsa diákjaiban. A rendszeres mozgás nélkülözhetetlen. A tömegsport foglalkozások egyértelműen arra vannak, hogy minden tanuló látogathassa. A sportköri foglalkozásokon a szakági foglalkozásokat (pl. röplabda) továbbra is ki kell terjeszteni az alsó tagozatra is. A tavalyi tanév tapasztalatai alapján meg kell tartani a napközis tanítók által tartott alsós tömegsport foglalkozásokat (lehetőség szerint a tornatermek igénybevételével), megnevezésükben összevont napközis sportfoglalkozásként. A testnevelés tanórát tartó alsósok és felsős szaktanárok felmérik a tanulók fizikai állapotát szeptember-október és május hónapokban. Határidő: folyamatos Felelősök: testnevelést tanítók, ill. minden pedagógus 2.) Erkölcsi nevelés A társadalomban végbemenő változások, az értékrendek átalakulásában negatív hatással is jártak. Magunk is sokszor döntés elé kerülünk a pozitív értékrendek nevelési célzatú megfogalmazásában. Tisztesség, becsületesség, tolerancia, munkaszeretet, családi közösség, stb. alapvető kritériumok, melyeket képviselnünk kell, de az előzőekben említett társadalmi, de sok esetben a szülői ráhatások igen radikálisak, ellensúlyozása kemény pedagógiai munka. Tehát a személyes példamutatás mellett az alapelveket hangsúlyoznunk kell. Tanítsuk meg diákjainkat egymással és a felnőttekkel szemben viselkedni, közösségben, mint alkotóként részt venni. Hívjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy iskolánk valamennyi dolgozója részese nevelésüknek (tanítóikon, tanáraikon kívül is). Az 1-2. évfolyamos mk. jelezte egy illemtan szakkör indításának igényét. Egyetértek vele, de még inkább egy illemtan foglalkozássorozatra (tanítói és napközis foglalkozások keretében) épülő háziversennyel. Határidő: folyamatos Felelősök: minden pedagógus 5

6 3.) Egészséges életmódra nevelés Dohányzás, alkohol-, és kábítószer-fogyasztás, szexuális szabadosság. Talán ezek a legsúlyosabb napi problémák, melyekkel nap-mind nap szembesülünk. Tanulóink kialakulatlan követendő felnőtt modellje az előbb említettek köréből kerülhet ki. DADA felújítása tavaly megtörtént, az előadó nem a legszuggesztívabb volt, de a programot folytatnunk kell.! Nagyon komoly feladat ezek ellensúlyozása a nevelési folyamatunkban, hiszen egyértelműen arra kell törekednünk, hogy a testi és lelki harmónia az egészséges életmód egyik alapja legyen, melyet tanulóink értsenek, és persze fogadjanak meg. Szükségesnek tartjuk, hogy minden e témakörben segítséget adó programban részt vegyünk. 4.) Családi életre nevelés A család hagyományos értelemben vett értékrendje - mint igen fontos nevelési tényező - nem tölti be napjainkban szerepét. Az is igaz, hogy az iskola nem vállalhatja át teljes egészében a családi közösség nevelési feladatát, de a sok csonka és halmozottan hátrányos családban nevelkedő gyerekek felkészítését a családi életre, illetve a hátrányok csökkentését igen. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 1. és az 5-es tanulók családjaival való kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra. Ebben a nevelési folyamatban is lényeges a pedagógus személyisége, a megértő türelme. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk az életkori sajátosságokra is. 5.) Hazaszeretetre nevelés Évek óta nemzeti ünnepeinket igen színvonalasan és fegyelmezetten ünnepeljük. Kötődnek diákjaink ezekhez a magyarságtudatukat is ápoló ünnepségekhez, melyeket - mint hagyományokat - az idei tanévben is fontos tudatformálónak kell tekintenünk. A tantárgyak közül a történelem, földrajz, magyar a legmeghatározóbb, de az alsóban is számos lehetőség van a hazaszeretetre nevelésre (pl. olvasás). A többi tantárgy lehetőségeit is ki lehet, és ki kell használni. Nagyon jó hagyomány az osztálytermek, folyosók alkalomhoz illő dekorálása mellett az ünnepségek előtt az iskola aulájában az eseményekhez kapcsolódó kiállítás. Valahol ehhez a témához kapcsolódik a Határtalanul pályázat keretében a 7. évfolyam 36 tanulója részére elnyert 5 napos erdélyi tanulmányút is. Határidő: egész évben Felelősök: valamennyi nevelő, osztályfőnökök és az ünnepségek szervezői 6.) Esztétikai, környezeti nevelés A rendezettség, a tisztaság mellett az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség iránti fogékonyság kialakítása folyamatos, és minden tantárgyra vonatkozik. A környezetünk állapota veszélyezteti mindennapi életünket. A környezet megóvására, esztétikussá tételére (iskola, tanterem, folyosók, stb.) az idén is különös hangsúlyt kell fordítani. Az iskola állapota, felszereltsége, berendezése az elmúlt évben sokat javult (új padok, székek, mellékhelyiségek, tisztálkodási lehetőségek stb). Kiemelt feladat ezeknek az értékeknek a megőrzése. Az első osztálytól a nyolcadikig bezárólag meg kell követelni a tanulóktól környezetük megóvását, de rá kell őket nevelni lakóhelyük, illetve más környezet védelmére is. A közvetlen környezetük (tanterem, folyosó) dekorálásában azonban az esztétikum mellett kiemelt szempont legyen az, hogy oktató-nevelő intézményben, iskolában vagyunk. A dekorálás ennek megfelelő kell, hogy legyen. 7.) Diákönkormányzat Ebben az évben is kiemelten fontos a diákönkormányzat működése, az általa meghatározott feladatokban. (Isk. rendezvények, ünnepségek szervezése, versenyek meghirdetése, lebonyolítása) 6

7 A közéletiségre nevelés -hasonlóan az elmúlt évekhez- szintén lényeges eleme a diákönkormányzatnak. Továbbra is célszerű lenne egy alsós pontgyűjtő verseny szabályzatának kidolgozása (alsós mkv-k, dök segítő közös munkája nyomán). 8.) Integrált nevelés A sajátos nevelési igényű gyermekekkel történő foglalkozás évfolyamokon a beszédfogyatékosok osztályaiban, illetve az 5-8. évfolyamokban az egyes osztályokba integrálva történik. Az ő megsegítésük, további nyomon követésük a fejlesztő pedagógusok, a logopédusok és a pszichológus segítségével valósul meg. IV. Oktatási program Az oktatási programban elképzelt, az egyes területekre lebontott feladatokat a jól és összehangoltan működő munkaközösségek képesek megvalósítani. Ez évi munkánkat is meghatározza a TÁMOP pályázat fenntartása. Ennek keretében a 3.a osztályban teljes tanórai lefedettséggel a szövegértés, a 3.b osztályban hasonlóan a matematikai logika kompetencia alapú oktatása folyik. Az 5.a-5.b osztályokban a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása zajlik. A 7 és a 8 évfolyamokban a tantárgytömbösítést nem folytatjuk (egyenlőre). Mindezek mellett az ember és egészsége modul, az utazás projekt, és a környezetvédelem témahét megrendezésével, kidolgozásával, valamint önálló intézményi innovációként a jeles napok feldolgozásával járulunk hozzá a program sikeréhez. Erre a tanévre fokozottan tervezik a munkaközösségek érintett tagjai a horizontális tanítástanulás szellemében a házi bemutatók megtartását. Ez évi munkánk egyes eleminek tudatos végzésével kell a sikeresen elnyert ÖKOISKOLA minősítésnek megfelelnünk! Örvendetes, hogy sok kerületi tanulmányi és kulturális versenyen szép eredményeket érünk el, azonban az országos méréseken elért eredményeink nem igazán jók. 1.) A felzárkóztatás legyen ebben a tanévben is kiemelt feladat. A 3. osztálytól egészen a 8. osztályig évfolyamonként hangsúlyozott felzárkóztató és csoportokat kell létrehozni. A tanulók átjárhatóságát a csoportok között biztosítani kell. Eredmény, de egyben az érintett tanulóink nagy számát is jelzi, hogy idén is 3 fejlesztőpedagógus dolgozik iskolánkban (1 fő és 2 félállásos), de lehet, hogy órakeretüket bővíteni kell. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi pedagógus 2.) A tanulók tanulását segíti a minden 1-6. osztályra kiterjedő napközi mellett a tanulószoba, ahol a rászoruló önkéntes, valamint a szülőkkel egyeztetetten kötelezett tanulók kaphatnak segítséget felkészülésükhöz. Kérem az érintett kollégákat a tanítókkal, tanárokkal együttműködő, munkájukat folytató, megerősítő következetes munkára, a tanulók nyomon követésére. 3.) A zárkóztatás mellett fontos feladat a tehetségesek gondozása is. A tanórán belüli differenciálás mellett lehetőség van erre 3-4-ben évfolyamonként magyar és matematika csoportokban, valamint ezt a célt szolgálják a felsős előkészítők, szakkörök is. Remélem az e célú fejlesztési lehetőségek kerületi szinten is folytatódni fognak, ennek koordinátora intézményünkben Szepesiné Fekecs Ildikó. Ezt a célt szolgálja a Képzeletműhely pályázat keretében megvalósítható foglalkozássorozat, amelyet Garamvölgyi Anna fog vezeti iskolánkban Rezes Csilla segítségével. 7

8 4.) Ismételten a munkatervbe kerül a nevelői értékelés, illetve érdemjegy adása. Az elmúlt évben már nem voltak különösebb anomáliák ezen a téren, de fontos hangsúlyozni - továbbra is - hogy az értékelés legyen reális és a tanuló tudásához kapcsolt. Rendszeresen osztályozzunk (minden hónapban legalább egy osztályzat), melyet a naplóba, és az ellenőrző könyvbe is írjunk be. (Szülő tájékoztatása!) A szülők pontosabb tájékoztatása érdekében az osztályfőnökök 2 havonta egyeztetik a naplóban és az ellenőrzőben szereplő jegyeket. 5.) Az idei tanévben - továbbra is - az alapkészségek elsajátítása a legfontosabb feladat (írás, olvasás, számolás). A továbbhaladásnak az alapja, hogy diákjaink készségszinten olvassanak, írjanak, számoljanak. Ezeket az alapokat elsősorban az alsó tagozatos kollégák oldhatják meg a teljesség igényével. Az íráskép fejlesztése, a tetszetős külalak elérésére törekvés minden pedagógus feladata. Különösen fontos a hangos olvasás gyakorisága, a megfelelő olvasási technika elsajátíttatása az alsó tagozatban. Kiemelt feladatunk a szövegértés fejlesztése és a 2. évfolyamtól az olvasástechnika fejlesztése. Fontos az olvasóvá nevelés elősegítése, majd fenntartásának megkövetelése (feladatok!). Rendkívül fontos azonban, hogy az olvasási, szövegértési és a helyesírási készség fejlesztése nem ér végett a 4. évfolyamban, hanem legalább 8-ig tartó feladat, minden tantárgy, minden pedagógus számára. Határidő: folyamatos Felelősök: minden pedagógus 6.) Nagyon fontos, hogy diákjaink beszédkultúráját állandóan fejlesszük. Ennek egyik módszere az állandó és visszatérő szóbeli beszámoltatás, de az osztályfőnöki órákon alkalmazott kötetlen beszélgetés is hasznos. Kiemelten fontos a beszédkultúra, a kommunikációs készség fejlesztése. A tanulók szókincsfejlesztésére is nagy szükség van. Ezt segíthetik az alaplexikonok használata és a verstanulás is. Kiemelten fejlesztők a gondolkodási képességek, különös tekintettel a kreatív gondolkodás kialakítására. Az információ kezelésének képessége erőteljesebb hangsúlyt kapjon, különösen a kommunikációs képességek fejlesztése. Kiemelt feladat a tanulási technikák megismertetése és használata. A 2 éve 35 fő által elvégzett tanfolyam anyagának rendszerbe állításának kidolgozására munkacsoport alakult abból a célból, hogy a II. félév kezdetekor 1 hetes foglalkozássorozatot tartsunk minden osztálynak. Határidő: folyamatos Felelős: minden pedagógus 7.) Az előző tanév tapasztalata alapján kiemelt feladatunk a matematikai logikus gondolkodás megalapozása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az alapkészségek keretein belül. 8.) A videofilmek, dvd-k felhasználása az oktatás során szinte mindennapos. Nagyon sok tanteremben megtalálhatók az ehhez szükséges készülékek. Sok teremben található már számítógép, mellyel a naptári év végére minden alsós tantermet szeretnénk ellátni, melynek segítségével oktató programokat használhatnak a tanulók, mind zárkóztató, mind tehetséggondozó szinten. A pedagógus laptopok IKT használata intézményi követelmény. Ezt segíti az év végére a teljes épületben elérhető WIFI, a 7 projektor, a 3 digitális tábla, a 2 Mimio. Az informatikai ellátottsággal összefüggő követelmény, hogy a pedagógus hálózaton keresztül bonyolódjon a szükséges információáramlás! 8

9 V. Mérések Az első évfolyamosok DIFER mérését szeptemberben alaphelyzet, hogy az osztálytanítók végzik, de egyeztetés alatt van, hogy ezt a munkát a fejlesztő pedagógusok végezzék el. Az OH Kompetenciamérésre május 30-án kerül sor a évfolyamokban. Feltétlenül szükséges, hogy az előző évek mérési eredményeiből és anyagából okulva, az eredmények, a típushibák, és a hogyan tovább megbeszélése a munkaközösségi értekezleteken megtörténjen. Szükséges írásba foglalt intézkedési terv készítése. A feladatok elvégzéséért minden pedagógus és munkaközösség vezető felelős. Mindezekről a törzskari értekezleten egyeztetés történt, a munkaközösségi munkatervek fogják tartalmazni az ezzel kapcsolatos konkrétumokat! Szükséges a nyomon követés érdekében, hogy a munkaközösségi megbeszélésekről jegyzőkönyvek, de legalábbis emlékeztetők készüljenek, amelyeket az esemény után 5 napon belül az iskolatitkárnak iktatásra, archiválásra le kell adni. Ez is része a munkaközösség és a munkaközösség-vezető értékelésének. A tehetséggondozó foglalkozásokon a versenyeket megelőzően az előző évek versenyfeladataiból összeállított felmérések íratása és megbeszélése történik. Ezek alapján a legjobb eredményeket elérő tanulók képviselik iskolánkat a kerületi versenyeken. Az IMIP-ben meghatározottak alapján a gyerekekkel, mint elsődleges partnerekkel évente felmérést készítünk. Ez kérdőívek formájában történik. A kérdések témaköreit a minőségfejlesztési csoport állítja össze és értékeli ki. A kiértékelés után intézkedési terveket készítünk. VI. Ellenőrzési terv Az ellenőrzés célja a munkatervben (különösen az ebben foglalt minőségirányítási munkatervben), az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott (a tantestület által elfogadott) feladatok végrehajtása minőségének felmérése, ellenőrzése. Az ellenőrzés intézményi szintű, amelyben az oktató-nevelő munka, valamint a gazdálkodás jogszerűsége a szempont. Ellenőrzésre, értékelésre az alábbiak jogosultak: a) igazgató b) igazgatóhelyettesek c) gazdasági ügyintéző d) munkaközösség-vezetők Igazgató ellenőrzési és értékelési területe: a) igazgatóhelyettesek b) gazdasági ügyintéző c) pedagógusok d) ügyviteli dolgozók e) technikai személyzet Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők ellenőrzési területei: a felügyeletük alá rendelt pedagógusok A gazdasági ügyintéző a teljes gazdasági és ügyviteli munka területén kompetens az ellenőrzésre. 9

10 Az ellenőrzés fajtái: 1.) folyamatos, állandó jellegű 2.) témavizsgálat 3.) célvizsgálat 4.) visszatérő vizsgálat. 1.) Folyamatos, állandó jellegű: Naponta az iskolai munkafolyamat, a rendszeresség, a munkafegyelem ellenőrzése. Célszerűen: pontos órakezdés, szüneti ügyelet, a munkaidő betartása, a dolgozók munkára megfelelő állapotban való megjelenése. A tartalmi munka minőségi jegyeinek ellenőrzése. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazd. üi. 2.) Témavizsgálat: Munkaterv alapján kiemelt jellegű oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának minősége. Célszerűen a 2011/2012. tanévben: - a TÁMOP pályázat fenntartása, - az osztályozással történő értékelés a évfolyamban, - tehetséggondozó foglalkozások, - mindennapi testnevelés - magatartási helyzet - kompetenciamérések előkészítése Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 3.) Célvizsgálat: Pedagógusok értékelése. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők A házirend betartásának vizsgálata, kiemelten a tanulói fegyelem és késések. A felnőtt ügyeleti munka, mint a házirend betartatásának megsegítője. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgató helyettesek, munkaközösség-vezetők Tanórák minősége, felépítése, hatékonysága. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők Ügyvitel törvényessége (tanulók távozási és érkezési dokumentumai), osztálykönyvek, törzskönyvek állapota, iktatás pontossága. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek A személyi anyagok nyilvántartása Határidő: egész évben Felelős: igazgató 10

11 4.) Visszatérő vizsgálat: Mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek alakulása. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Nemzeti ünnepeink megrendezésének színvonala. Határidő: október 23., március 15. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezetője Napközis munka hatékonysága. Határidő: folyamatos Felelős: alsós igazgatóhelyettes, napközis mkv. Iskolaépület funkcionális ellenőrzése (baleset és tűzvédelem) Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, tűz- és balesetvédelmi szakemberek Az ellenőrzésre, értékelésre jogosultak a fenti ütemterv szerint az SzMSz-ben meghatározott körben végzik feladataikat, melyről az ellenőrzést végzők a törzskari megbeszélésen számot adnak. 11

12 VII. Minőségirányítási munkaterv a 2011/2012. tanévre A 2011/2012-es tanévben az intézmény munkacsoportjainak vezetői és tagjai: munkacsoportvezetők: Kuba Gábor igazgató adminisztratív-mérési csoport Tátrai Gabriella mkv. szervezési csoport Peerné Baksa Gabriella igh. partnerkapcsolati csoport A munkacsoportok tagjai: Csoma Zoltánné, Garamvölgyi Anna, Hoósné Tomasovszky Mária, Jámbrik Mihályné, Szűcsné Rózsavölgyi Erika A munkaterv tartalma: Célok meghatározása, elvárások A 2011/2012-es tanév kiemelt feladatai Belső értékelési rend Feladatterv készítés Minőségfejlesztési célok: 1. Alapvető minőségpolitikai célunknak tekintjük annak elérését, hogy a minőségfejlesztés hatékony eszközként segítse a tartalmi munka színvonalának fejlesztését. 2. Célunk, hogy az intézmény működése teljes mértékben feleljen meg a közoktatási törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 3. Tegyük nyitottabbá az iskolát! Színvonalas rendezvényeinkről jelenjen meg tájékoztatás a kerületi sajtóban, televízióban, valamint a kerület rendezvényein szerepelhessünk. 4. Partnerkapcsolataink színvonalának megőrzését és a partneri igények folyamatos, fejlesztő munkánkba való beépítését, szervezeti kultúránk fejlesztését. Iskolánk legalapvetőbb dokumentumának a Pedagógiai Programunkat tartjuk, melyben rögzítettük alapelveinket, ehhez kapcsolódó pedagógiai céljainkat, céljaink sikerkritériumait. Az éves programok tartalmazzák ezek feladatra bontását. Iskolánk a fenntartói elvárások, a minőségpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében igényfelmérésen alapuló minőségfejlesztési rendszert működtet. A partneri igényeket mérlegelés után -, lehetőség szerint beépítjük iskolánk gyakorlatába. Kapcsolattartás - Az intézmény minőségirányítási csoportjában szabályozzuk a partnerek azonosításával (partnerlista évenkénti frissítése), igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. - Szabályozzuk a közvetlen partnerekkel való kommunikációt, meghatározzuk a panaszkezelés szabályait. - A tanévzáró értekezleten az osztályfőnöki munkaközösség határozott kérésének eleget téve kapcsolat felvétele a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. A partnerekkel való kapcsolattartás célja, hogy az intézmény minél eredményesebben működjön. 12

13 Pedagógiai feladatok: - Olyan szemlélet kialakítása, amelynek birtokában az ember megőrizheti testi, lelki, szellemi egészségét, környezete élhetőségét. - A tanuláshoz való viszony, a tanulás hatékonyságának és eredményességének (bukások arányainak csökkentése), valamint az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kialakítása. - Az alapkészségek fejlesztése, olvasóvá nevelés a könyvtár adta lehetőségek nagyobb mértékű kihasználásával. - Képesség- és készségfejlesztés az egyéni adottságoknak megfelelően (tehetséggondozás, felzárkóztatás). - Az iskolai hagyományok ápolása (hagyományőrző foglalkozások, műsorok). - Rendezett tanulási környezet igényének kialakítása, a környezet megóvása. - A jó iskolai tanulóközösségi légkör kialakítása, illetve megtartása. - Iskolánk vonzerejének és megtartó képességének erősítése. Feladatok: - - A kompetencia alapú oktatás folytatása - - A pedagógus értékelés folytatása - - A nevelőtestületen és a közalkalmazotti közösségen belüli információáramlás javítása Helyzetelemzések Segítjük a TÁMOP pályázat eredményeinek továbbfejlesztését és színvonalas működését, valamint a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő kollegák minőségi munkáját. Épületen belül sok helyen elérhető az internet; szorgalmazzuk, hogy a technikai felszerelések használta épüljön be a mindennapok munkamenetébe. Szeretnénk, ha az interaktív táblákat többször tudnák használni a kollegák. Az intézményrendszer működésével kapcsolatos minőségi elvárások: - Megfelelő minőségű ellátás a tanulók személyiségének fejlődéséhez, az egyéni adottságokat figyelembe vevő bánásmód elvének érvényesülésével. - A rászorulók kapjanak támogatást a hátrányok és veszélyeztetettség hatásainak csökkentéséhez a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos önkormányzati és intézményi feladatok koordinált ellátásával. - A szociokulturálisan hátrányos, a tanulási nehézségekkel küzdő, ennek következtében különleges ellátásra szoruló gyerekek kapják meg a nekik megfelelő nevelést, oktatást (általános elvként integrációval és szükség esetén specializált formában is). - Az intézményegységek szakmai működése biztosítsa a tehetség felismerését és a tehetséges tanulók fejlesztését. 13

14 A 2011/2012-es tanév minőségirányítási munkatervét az Önkormányzati MIP intézményünkre vonatkozó fejezete, iskolánk küldetésnyilatkozata, Pedagógiai Programja és a 2011/2012-es tanév iskolai munkaterve alapján, azzal összhangban állítottuk össze, figyelembe véve az idei tanév legfőbb minőségirányítási feladatait. A 2011/2012-es tanév fő feladatai (Az elmúlt évben készített partneri igényfelmérés alapján és azt figyelembe véve) A nevelés területén - A tanulók fokozott segítése, különösen odafigyelve az SNI tanulók teljesítményére - Derűs, vidám, alkotó légkör kialakítása - Élményszerű módszerek alkalmazása - Továbbra is szervezünk a szülőknek előadásokat, amelyek számot tarthatnak érdeklődésükre, amelyeket szívesen meghallgatnak, és amelyeken szívesen részt vesznek. Az oktatás területén Szakmai minőségfejlesztő tevékenységünk középpontjában a kompetencia alapú oktatás áll (TÁMOP pályázat). Fontos feladatunk a kompetencia területek fejlesztése, minden nevelő esetében, a tantárgyi sajátosságokat figyelembe véve, valamint az alapkészségek fejlesztése minden tanévben folyamatos. Az ismeretek elsajátítása mellett a Pedagógiai programban megfogalmazott elveket követjük a számonkérés során. Ezen elvek konkrét megjelenítése fontos feladata a mérés-értékelés csoportnak. Minden tanuló megkapja az intézményes támogatást ahhoz, hogy adottságainak megfelelően fejlődjön személyisége, kibontakozhassanak képességei, eredményesen készüljön fel a továbbtanulásra, a társadalomban és a munka világában való helytállásra. Belső ellenőrzési rend a 2011/2012-es tanévre Kiemelt ellenőrzési területek: Első, ötödik és nyolcadik évfolyamon látogatás Közösségi fejlesztés Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és teljesítmények összehasonlításával Adminisztrációs teendők ellenőrzése Értékelés Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására és a nevelő-oktató munka fejlesztésére. Célunk az, hogy a mérés, ellenőrzés és értékelés tervezett, tudatos, rendszeres és kiszámítható legyen. Biztosítsa a fejlesztés folyamatosságát, a tervezés objektivitását, tényekre épüljön. 14

15 Feladatterv a 2011/2012-es tanévre Szeptember Kommunikációs tábla és partneri lista frissítése Jogi szabályok változásainak áttekintése TÁMOP pályázat folytatásának segítése SZM tájékoztatása az éves iskolai munkatervről IMIP és a Pedagógiai program felülvizsgálata Munkacsoportok feladatterv vállalása Éves munkatervek, mérések elkészítése Pedagógus továbbképzések tervezése DÖK és ifjúságvédelmi munkatervek Kapcsolatfelvétel közvetlen partnereinkkel Szülők akadémiájának tervezése (2-3 előadás) Felelős: igazgató Felelős: igazgatóhelyettesek Október Pedagógus továbbképzések véglegesítése Pedagógus teljesítmény értékelésének ütemezése TÁMOP pályázati munkában részt vevők nyomon követése Vezetői ellenőrzés, belső értékelés ütemezése Felelős: igazgató, min.irányítási csoport November Partneri igény és elégedettségmérés előkészítése Látogatások megkezdése munkaközösségi szinten A nem szakrendszerű oktatásban részt vevők munkájának nyomon követése Tájékoztató, aktuális feladatok Felelős: munkacsoportok December A partneri igény és elégedettségmérés lebonyolítása Klíma teszt Óvodások meghívása a Mikulás ünnepségre Felelős: munkacsoportok Január Iskolai SZM értekezlet: A félév értékelése Tanszerek megrendelése Tájékozódás végzett nyolcadikosaink félévi teljesítményéről Tájékoztat, aktuális feladataink Pedagógus teljesítmény értékelés helyzete Felelős: igazgató, munkacsoportok Február Beszámoló a félévben végzett munkáról Célok, prioritások Intézkedési tervek készítése Válogatás az Eötvös-gálára Március Beiskolázás előkészítése Munkacsoportok beszámolói Kompetencia fejlesztés helyzete Projekt közbenső értékelés Intézkedési tervek előkészítése Felelős: min.ir. felelős, munkacsoportok Felelős: igh., min.irányítási felelős 15

16 Április Beiskolázási rend alapján a beiskolázás lebonyolítása Belső értékelési rend folyamatainak ellenőrzése Pedagógus teljesítményértékelés Eötvös-gála lebonyolítása Kapcsolat partnereinkkel, nyílt nap Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Május Folyamatos fejlesztési eredmények Erdei iskolák segítése SZM értekezlet, a tanév tapasztalatai Június Éves értékelés, beszámolók Iskolai évkönyv kiadása Tanévzáró ünnepség lebonyolítása Nyári táborok beindítása Eredményeink közzététele az iskola honlapján Felelős: igazgató, munkacsoportok Felelős: igazgató, tantestület Budapest, szeptember 11. Tátrai Gabriella minőségirányítási felelős 16

17 VIII. Jogszabályi háttér 1) évi többször módosított LXXIX. tv. a közoktatásról 2) A közoktatásról szól évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 3) évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 4) 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, és a módosításáról szóló módosításáról szóló 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet 6) A évi LXXI. Tv, amely a nem szakrendszerű oktatás és az alsós évismétlésre utasítás és osztályzás kérdésében módosítja a Közokt. Tv-t. 7) 4/2010. OKM rendelet a szakszolgálatokról 8) 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről 9) Az Eötvös Loránd Általános Iskola Pedagógia Programja 10) A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.). Korm. Rendelet 11) A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 12) 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 13) Az Eötvös Loránd Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 14) Az Eötvös Loránd Általános Iskola Házirendje 15) 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvellátás rendjéről 16) 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM e. rendelet az iskolai sporttevékenységről 17) 30/2004. OM rendelet az iskola házirendről 18) 22/2006. (V. 22.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról 19) 6/2005. (VI. 20.) ICsSzEM-BM-PM együttes rendelet a szociális gyermekétkeztetési támogatásról 20) 101/2010. (X. 21.) OGY határozat a Nemzeti Összetartozás napjának iskolai bevezetéséről 17

18 B/ A 2011/2012. tanév rendje 1.) A tanév rendje: szorgalmi idő: szeptember 1-től (csütörtök) június 15-ig (péntek) tart I. félév: január 13-ig (péntek) tart félévi értesítők kiosztása: január 20. (péntek) I. félévet értékelő tantestületi értekezlet: január 23. hétfő, óra II. félév: január 16-tól június 15-ig tart Őszi szünet: november 2-5. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: Téli szünet: december január 2. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: Tavaszi szünet: április 5-9. szünet előtti utolsó tanítási nap: szünet utáni első tanítási nap: október 28. péntek november 7. hétfő december 16. péntek január 3. kedd április 4. szerda április 16. hétfő Tanítás nélküli munkanapok: 2.) Egyéb rendezvények / december / április szeptember: tanévnyitó ünnepély: augusztus 31. (kedd) 17 óra felelős: Jámbrik Mihályné igh. és a 3. évfolyam szülői értekezletek: 1. évfolyam: szeptember óra 2-4. évfolyam: szeptember évfolyam: szeptember óra 6-8. évfolyam: szeptember között SZMK választmányi értekezlet határidő: szeptember óra felelős: Kuba Gábor igazgató Munkaközösségi, IMIP, sportszakmai, iskola-egészségügyi munkatervek leadása határidő: szeptember 12. felelősök: érintett mkv-k, szaktanárok 18

19 október: osztály- és napközis naplók elkészítése, a szükséges adatok bevezetése, az 1. és az 5. osztályok törzslapjának megnyitása (születési anyakönyvi kivonatok alapján!), a többi osztályban a szükséges változások átvezetése felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők határidő: szeptember 19. (hétfő) kommunikációs tábla felülvizsgálata, frissítése felelősök: minőségbiztosítási team tantermek díszítése, felszerelése felelős: valamennyi osztályfőnök, szaktanár, napközis ped. határidő: szeptember 16. (péntek) tanmenetek, munkatervek elkészítése felelősök: szaktanárok, mk. vezetők, a 2 igazgatóhelyettes határidő: szeptember 26. (hétfő) tanulói adatlapok tartalmának összevetése a Magiszterben tároltakkal; osztályonkénti és tantestületi levelezőlisták elkészítése felelősök: Jámbrik Mihályné igh., Nagy Annamária ügyintéző határidő: szeptember 26. (hétfő) Hagyományőrző programok határidő: minden hónap utolsó csütörtök délután felelősök: Rezes Csilla napk. mkv., és az adott hónap felelős csoportvezetői Tagozatgyűlések határidő: minden hónap utolsó csütörtök 1. szünet: alsó, 3. szünet: felső tagozat felelősök: érintett igh., pedagógusok, Dök segítő, ig. statisztika elkészítése (osztálynaplóban, kiadott nyomtatványon) felelősök: osztályfőnökök, igazgató, ig. helyettesek határidő: szeptember 30. (péntek) 13 óra október 6-án az Aradi vértanúkra emlékezünk felelős: Szűcs Ákos, Győrfi László helye: rendezvényterem október 8-án, szombaton projektnap felelős: mindenki Első osztályos tanulók felmérése felelős: Jámbrik Mihályné, fejlesztő ped-k, és az érintett 1. évf. pedagógusok határidő: október 14. Az érintett tanulók létszámának jelentése OH felé határidő: október 28. Kiválasztott tanulók DIFER vizsgálata felelős: érintett pedagógusok határidő: december 9. 19

20 november: december: munkaközösségi megbeszélések felelősök: munkaközösség-vezetők határidő: október 7-ig az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplése felelősök: Peerné Baksa Gabriella igh., Szűcs Ákos, Hajnal Miklósné, Németh Józsefné, Vincze László ideje: október 21. (péntek) 11 óra alsó tagozat 12 óra felső tagozat tantestületi nevelési értekezlet november 14. (hétfő) 14 óra tantestületi munkaértekezlet november 14. (hétfő) 16 óra fogadóóra november 14. (hétfő) óra országos kompetenciaméréshez adatszolgáltatás az OH felé felelős: Jámbrik Mihályné határidő: november osztályokban pályaválasztási szülői értekezletek december 1. (csütörök) 17 óra felelősök: Peerné B. G. igh. + osztályfőnökök Mikulás napi ünnepségek megrendezése (tagozat szinten, illetve osztálykeretben) felelősök: Hajnal Miklósné, Mohai Tibor, osztályfőnökök ideje: december 6. bukásra álló tanulók szüleinek értesítése ellenőrző könyvön keresztül felelősök: osztályfőnökök határidő: december 5. (hétfő) 8.-osok jelentkezése központi felvételire felelősök: 8.-os osztályfőnökök határidő: december 10. péntek karácsonyi ünnepségek (osztálykeretben) felelősök: osztályfőnökök ideje: december 15., (csütörtök) felnőtt karácsony felelős: műsor: alsósok, Jámbrik Mihályné gazdasági rész: Kravecz Andrea, Farkas Katalin ideje: december 16. (péntek) 14 óra 20

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben