Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre"

Átírás

1 Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre Budapest, szeptember

2 A MUNKATERV TARTALMA A) A 2011/2012. tanév főbb feladatai I. Személyi feltételek alakulása II. Tárgyi körülmények helyzete III. Nevelési program IV. Oktatási program V. Mérések VI. Ellenőrzési terv VII. Minőségfejlesztés (IMIP) VIII. Jogszabályi háttér B) A 2011/2012. tanév rendje 1.) A tanév rendje 2.) Egyéb rendezvények 3.) A pedagógusok közvetlen feladatai, megbízások 4.) Továbbképzések tervezése 5.) Az iskolai sportkör szakmai programja 6.) Iskola-egészségügyi munkaterv 7.) Munkaközösségek munkatervei 2

3 I. Személyi feltételek A 2011/2012. tanév kezdetére sok változás történt az iskola nevelőtestületében. Árvayné Kereskényi Melinda és Garamszegi Adrienn továbbra is gyesen van. Ferenczné Bogdán Szabina ismét munkába állt. Nagy Tímea távozott, akárcsak nyugdíjbavonulásuk miatt Bollók Rózsa, Járomi Péterné, és Wagner Erzsébet. Új kollégáink: Dormány Andrea, Komáromy Dóra, Székelyné Szujkó Piroska, Tasi Andrea. Folyamatban van egy részmunkaidős angoltanár és egy szintén részmunkaidő munkaügyes felvétele. Munkánkat segítő új dolgozó Győrfi László rendszergazda. Az iskola engedélyezett felnőtt létszáma a tanév kezdetén: pedagógus 45 fő, technikai dolgozó 20,5fő, összesen 65,5 fő. Tanulólétszámunk a mai napon 423 fő. Az alsóban 12, a napköziben és a felsőben egyaránt tanulócsoportunk van, valamint 1 tanulószobai csoport, azaz 35 osztály illetve napközis csoport van az iskolában. Az osztálylétszámok a törvényi átlag közelében vannak. Árnyalják azonban a képet az egyes osztályokban lévő sni-s és TMB-s gyerekek (akik ugyan csak egy széken ülnek, de a létszám számításánál kétszeresen /3 főnél háromszorosan/ kell figyelembe venni őket). A 423 fő jelenleg 553-t ér! Ennek következtében egyes osztályaink a törvényi maximális határ felett működnek, mely esetekben a szükséges engedélyek megkérése folyamatban van. II. Tárgyi feltételek Költségvetésünk a szokásosan takarékos. Azonban a lehetőségek kihasználásával igyekszünk a szükséges feltételeket megteremteni. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani és működtetni a Vagyon18 új vezetőivel és szakembereivel. Ennek eredményeként került sor a felső tagozatos lépcsőház és a II. emeleti szárny festésére, az alsós oldalon 4 tanteremben megnövelt fényű és költségtakarékos világítótestek felszerelésére, az alsós oldalon 48 darab balesetveszélyes radiátorszelep cseréjére, amelynek eredményeként a hőszabályozás is megoldottá vált. Idén is sok karbantartási munkát végeztek saját dolgozóink: az összes mellékhelyiségben, a tornatermi öltözőkben, valamint az étkezőkben festettek, fénycsöveket pótoltak, az udvaron az összes fát balesetmentesítették stb. Tavaszi sikeres pályázatunk nyomán kapunk támogatást festékre és eszközökre a kerítés megújításához ( Ft), valamint a Zöld iskola program keretében Ft értékben pótolhatjuk az udvari növényzetet. Sajnos továbbra sincs szó az energia racionalizációs program keretében folytatódó nyílászárók cseréjéről és/vagy a fűtés, szigetelés korszerűsítéséről, valamint nem sikerült előre lépni az alsós udvar tanulmánytervének elkészítésében, amelyhez pedig tanulóink kb. 50 tervjavaslatot készítettek el. 3

4 III. Nevelési program Tanulóink neveltségi szintje általában nem mondható megfelelőnek, ráadásul (az életkoruk növekedésével egyenes arányban) nagyon nagy eltéréseket mutat. Meglehetősen sok a nehezen kezelhető tanulónk, akikre az idén is nagyon oda kell figyelni. Minden lehetséges eszközt ki kell használnunk (szülővel való szoros kapcsolat, évfolyam megbeszélések, segítség kérése gyv. felelőstől, családgondozótól, jegyzőtől, stb.). Nagyon fontos a következetes munka. Ehhez a munkához adhat segítséget az ún. Arizona program bevezetése. Ún. helyszíni szemléző bizottság alakult, akik a tanév elején a magyarországi bevezetésben élenjáró, s azóta kedvező tapasztalataikat hirdető, megosztó pápai iskolába tesznek látogatást. A program elsősorban a gyakorlati kérdéseket érintő- megismerése után várhatóan a november nevelési értekezletünkön számolnak be tapasztalataikról, s terjesztik be a programmal kapcsolatos, iskolánkra vonatkozó javaslatukat! Segítséget szeretnénk adni a szülőknek is nevelési problémáik megoldásához. Idén mindenképpen elindítjuk a Szülők Akadémiája elnevezésű előadás és konzultációs sorozatot. Az évi 2-3 alkalomra tervezett előre meghirdetett témájú programon a szülők lehetőséget kapnak a témába vágó vagy egyéb kérdéseik feltételére, megválaszolására. A programon való részvétel ajánlott tantestületünk érdeklődő tagjainak is. A tantestület részére adnak segítséget a fenti mellett a nevelési értekezletek. A november 14-ére és május 7-ére tervezett előadások az Arizona program mellett az év során felmerülő problémák, igények megoldására törekednek. Elképzelhető, hogy rövid betekintést adunk-kapunk a gyermekek kompetencia mérésének anyagából. Vajon mi hogyan tudjuk megoldani a feladatokat, s ennek tükrében hogyan kellene segíteni felkészülésüket a mérésre? Nevelési célzatúak a tagozatgyűlések, amelyek tervezetten rendszeresek. Az alsó és a felső tagozatot egyaránt érintő összejöveteleket minden hónap utolsó csütörtökjén a nagyszünetben tartjuk. Ezek az összejövetelek azt a célt szolgálják, hogy a tanulók megismerjék az elmúlt időszak eseményeit, sort kerítsünk a tanulásban, sportban eredményt elértek társaik előtti elismerésére, és az elmarasztalást érdemlő esetek kapcsán a diákok számára világos legyen, hogy milyen értékrendet tartunk kívánatosnak. Ide kapcsolódik, hogy a kirívó fegyelemsértésekhez soroljuk a dohányzás és élvezeti cikkek fogyasztását, amelyek így soron kívül kiemelten szankcionáltak, minimum igazgatói figyelmeztetővel és a szülők azonnali szóbeli értesítésével járjanak együtt. (Ez egyébként megfelel a Nevelési Programunkban megfogalmazottaknak, csak következetes alkalmazása szükséges.) Rendkívül fontos az ünnepségeken, kirándulásokon, egyéb rendezvényeken a helyes viselkedés és öltözet megkövetelése (Házirend). Az elmúlt évben örvendetes javulást tapasztalhattunk (a gyerekek mellett a szülők is zömmel az alkalomhoz illő öltözetben jelentek meg rendezvényeinken, és a korábbiakhoz képest elenyésző volt a beszélgető, az ünnepség alatt pl. dohányzó szülő), ennek erősítése szükséges idén, mert tavaly azért volt egy-két kirívó kivétel. Fokozott figyelmet kell fordítanunk tanulóink 4. évfolyamból 5. évfolyamba való problémamentes átmenetére. Ennek érdekében a felső tagozat (benne a leendő 5-es osztályfőnökök) közös évfolyamgyűlést tart a negyedikes pedagógusokkal, május hó folyamán. Továbbra is keresni kell a lehetőségét annak, hogy a leendő 5-es of. részt vehessen az alsó tagozatot lezáró erdei iskolában, (már ha lesz erdei iskola, anyagi problémák, pályázati elkötelezettség). 4

5 Az évek óta fontosnak tartott és az iskola helyzetéből, valamint a Pedagógiai Programunkból adódó nevelési feladatokon az idei tanévben nem változtattunk jelentősen. Megemlítésre kerül viszont a munkaközösségek részéről is a következetes végrehajtást. Jó lenne, ha minden kolléga ennek szellemében végezné munkáját. A valamennyi nevelési területünkön megfogalmazottak ugyanis nem egy évre szóló feladatok, hanem folyamatosságuk, egymásra épülésük elengedhetetlen. A házirend módosításának szándékát az of. munkaközösség jelezte. Kérem, hogy az ősz folyamán mindenki tekintse át a házirendet, a diákönkormányzat is foglalkozzon vele, s a javaslatokat az of. mkv-nak adják le. Első körben az iskolavezetés áttekinti a jogszabályba ütközéseket, s az ezután maradó javaslatokat megbeszélésre bocsátjuk. A tavaly megfogalmazott igazgatói szintű elmarasztalások egyedi mérlegeléssel történő esetleges nem figyelembe vételét feltétlenül szükséges idén a házirendben és a nevelési programban hivatalossá téve szabályozni. Kérem, hogy az érintett pedagógusok téma és módszertan javaslatot állítsanak össze (közösen) az ún. reggeli beszélgetésekből. 1.) Testi nevelés Átlagon felüli lehetőségünk van a testi nevelésre. Tornatermek, sportpályák, szakképzett testnevelők állnak a tanulók rendelkezésére, és az alsós kollégák is sokat tesznek (tanórákon, szabadidős tevékenységek során) a tanulók fejlesztéséért. Nagyon fontos, hogy valamennyi pedagógus törekedjen arra, hogy a mozgást, a testkultúrát, mint igen fontos igényt tudatosítsa diákjaiban. A rendszeres mozgás nélkülözhetetlen. A tömegsport foglalkozások egyértelműen arra vannak, hogy minden tanuló látogathassa. A sportköri foglalkozásokon a szakági foglalkozásokat (pl. röplabda) továbbra is ki kell terjeszteni az alsó tagozatra is. A tavalyi tanév tapasztalatai alapján meg kell tartani a napközis tanítók által tartott alsós tömegsport foglalkozásokat (lehetőség szerint a tornatermek igénybevételével), megnevezésükben összevont napközis sportfoglalkozásként. A testnevelés tanórát tartó alsósok és felsős szaktanárok felmérik a tanulók fizikai állapotát szeptember-október és május hónapokban. Határidő: folyamatos Felelősök: testnevelést tanítók, ill. minden pedagógus 2.) Erkölcsi nevelés A társadalomban végbemenő változások, az értékrendek átalakulásában negatív hatással is jártak. Magunk is sokszor döntés elé kerülünk a pozitív értékrendek nevelési célzatú megfogalmazásában. Tisztesség, becsületesség, tolerancia, munkaszeretet, családi közösség, stb. alapvető kritériumok, melyeket képviselnünk kell, de az előzőekben említett társadalmi, de sok esetben a szülői ráhatások igen radikálisak, ellensúlyozása kemény pedagógiai munka. Tehát a személyes példamutatás mellett az alapelveket hangsúlyoznunk kell. Tanítsuk meg diákjainkat egymással és a felnőttekkel szemben viselkedni, közösségben, mint alkotóként részt venni. Hívjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy iskolánk valamennyi dolgozója részese nevelésüknek (tanítóikon, tanáraikon kívül is). Az 1-2. évfolyamos mk. jelezte egy illemtan szakkör indításának igényét. Egyetértek vele, de még inkább egy illemtan foglalkozássorozatra (tanítói és napközis foglalkozások keretében) épülő háziversennyel. Határidő: folyamatos Felelősök: minden pedagógus 5

6 3.) Egészséges életmódra nevelés Dohányzás, alkohol-, és kábítószer-fogyasztás, szexuális szabadosság. Talán ezek a legsúlyosabb napi problémák, melyekkel nap-mind nap szembesülünk. Tanulóink kialakulatlan követendő felnőtt modellje az előbb említettek köréből kerülhet ki. DADA felújítása tavaly megtörtént, az előadó nem a legszuggesztívabb volt, de a programot folytatnunk kell.! Nagyon komoly feladat ezek ellensúlyozása a nevelési folyamatunkban, hiszen egyértelműen arra kell törekednünk, hogy a testi és lelki harmónia az egészséges életmód egyik alapja legyen, melyet tanulóink értsenek, és persze fogadjanak meg. Szükségesnek tartjuk, hogy minden e témakörben segítséget adó programban részt vegyünk. 4.) Családi életre nevelés A család hagyományos értelemben vett értékrendje - mint igen fontos nevelési tényező - nem tölti be napjainkban szerepét. Az is igaz, hogy az iskola nem vállalhatja át teljes egészében a családi közösség nevelési feladatát, de a sok csonka és halmozottan hátrányos családban nevelkedő gyerekek felkészítését a családi életre, illetve a hátrányok csökkentését igen. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 1. és az 5-es tanulók családjaival való kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra. Ebben a nevelési folyamatban is lényeges a pedagógus személyisége, a megértő türelme. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk az életkori sajátosságokra is. 5.) Hazaszeretetre nevelés Évek óta nemzeti ünnepeinket igen színvonalasan és fegyelmezetten ünnepeljük. Kötődnek diákjaink ezekhez a magyarságtudatukat is ápoló ünnepségekhez, melyeket - mint hagyományokat - az idei tanévben is fontos tudatformálónak kell tekintenünk. A tantárgyak közül a történelem, földrajz, magyar a legmeghatározóbb, de az alsóban is számos lehetőség van a hazaszeretetre nevelésre (pl. olvasás). A többi tantárgy lehetőségeit is ki lehet, és ki kell használni. Nagyon jó hagyomány az osztálytermek, folyosók alkalomhoz illő dekorálása mellett az ünnepségek előtt az iskola aulájában az eseményekhez kapcsolódó kiállítás. Valahol ehhez a témához kapcsolódik a Határtalanul pályázat keretében a 7. évfolyam 36 tanulója részére elnyert 5 napos erdélyi tanulmányút is. Határidő: egész évben Felelősök: valamennyi nevelő, osztályfőnökök és az ünnepségek szervezői 6.) Esztétikai, környezeti nevelés A rendezettség, a tisztaság mellett az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség iránti fogékonyság kialakítása folyamatos, és minden tantárgyra vonatkozik. A környezetünk állapota veszélyezteti mindennapi életünket. A környezet megóvására, esztétikussá tételére (iskola, tanterem, folyosók, stb.) az idén is különös hangsúlyt kell fordítani. Az iskola állapota, felszereltsége, berendezése az elmúlt évben sokat javult (új padok, székek, mellékhelyiségek, tisztálkodási lehetőségek stb). Kiemelt feladat ezeknek az értékeknek a megőrzése. Az első osztálytól a nyolcadikig bezárólag meg kell követelni a tanulóktól környezetük megóvását, de rá kell őket nevelni lakóhelyük, illetve más környezet védelmére is. A közvetlen környezetük (tanterem, folyosó) dekorálásában azonban az esztétikum mellett kiemelt szempont legyen az, hogy oktató-nevelő intézményben, iskolában vagyunk. A dekorálás ennek megfelelő kell, hogy legyen. 7.) Diákönkormányzat Ebben az évben is kiemelten fontos a diákönkormányzat működése, az általa meghatározott feladatokban. (Isk. rendezvények, ünnepségek szervezése, versenyek meghirdetése, lebonyolítása) 6

7 A közéletiségre nevelés -hasonlóan az elmúlt évekhez- szintén lényeges eleme a diákönkormányzatnak. Továbbra is célszerű lenne egy alsós pontgyűjtő verseny szabályzatának kidolgozása (alsós mkv-k, dök segítő közös munkája nyomán). 8.) Integrált nevelés A sajátos nevelési igényű gyermekekkel történő foglalkozás évfolyamokon a beszédfogyatékosok osztályaiban, illetve az 5-8. évfolyamokban az egyes osztályokba integrálva történik. Az ő megsegítésük, további nyomon követésük a fejlesztő pedagógusok, a logopédusok és a pszichológus segítségével valósul meg. IV. Oktatási program Az oktatási programban elképzelt, az egyes területekre lebontott feladatokat a jól és összehangoltan működő munkaközösségek képesek megvalósítani. Ez évi munkánkat is meghatározza a TÁMOP pályázat fenntartása. Ennek keretében a 3.a osztályban teljes tanórai lefedettséggel a szövegértés, a 3.b osztályban hasonlóan a matematikai logika kompetencia alapú oktatása folyik. Az 5.a-5.b osztályokban a magyar műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása zajlik. A 7 és a 8 évfolyamokban a tantárgytömbösítést nem folytatjuk (egyenlőre). Mindezek mellett az ember és egészsége modul, az utazás projekt, és a környezetvédelem témahét megrendezésével, kidolgozásával, valamint önálló intézményi innovációként a jeles napok feldolgozásával járulunk hozzá a program sikeréhez. Erre a tanévre fokozottan tervezik a munkaközösségek érintett tagjai a horizontális tanítástanulás szellemében a házi bemutatók megtartását. Ez évi munkánk egyes eleminek tudatos végzésével kell a sikeresen elnyert ÖKOISKOLA minősítésnek megfelelnünk! Örvendetes, hogy sok kerületi tanulmányi és kulturális versenyen szép eredményeket érünk el, azonban az országos méréseken elért eredményeink nem igazán jók. 1.) A felzárkóztatás legyen ebben a tanévben is kiemelt feladat. A 3. osztálytól egészen a 8. osztályig évfolyamonként hangsúlyozott felzárkóztató és csoportokat kell létrehozni. A tanulók átjárhatóságát a csoportok között biztosítani kell. Eredmény, de egyben az érintett tanulóink nagy számát is jelzi, hogy idén is 3 fejlesztőpedagógus dolgozik iskolánkban (1 fő és 2 félállásos), de lehet, hogy órakeretüket bővíteni kell. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi pedagógus 2.) A tanulók tanulását segíti a minden 1-6. osztályra kiterjedő napközi mellett a tanulószoba, ahol a rászoruló önkéntes, valamint a szülőkkel egyeztetetten kötelezett tanulók kaphatnak segítséget felkészülésükhöz. Kérem az érintett kollégákat a tanítókkal, tanárokkal együttműködő, munkájukat folytató, megerősítő következetes munkára, a tanulók nyomon követésére. 3.) A zárkóztatás mellett fontos feladat a tehetségesek gondozása is. A tanórán belüli differenciálás mellett lehetőség van erre 3-4-ben évfolyamonként magyar és matematika csoportokban, valamint ezt a célt szolgálják a felsős előkészítők, szakkörök is. Remélem az e célú fejlesztési lehetőségek kerületi szinten is folytatódni fognak, ennek koordinátora intézményünkben Szepesiné Fekecs Ildikó. Ezt a célt szolgálja a Képzeletműhely pályázat keretében megvalósítható foglalkozássorozat, amelyet Garamvölgyi Anna fog vezeti iskolánkban Rezes Csilla segítségével. 7

8 4.) Ismételten a munkatervbe kerül a nevelői értékelés, illetve érdemjegy adása. Az elmúlt évben már nem voltak különösebb anomáliák ezen a téren, de fontos hangsúlyozni - továbbra is - hogy az értékelés legyen reális és a tanuló tudásához kapcsolt. Rendszeresen osztályozzunk (minden hónapban legalább egy osztályzat), melyet a naplóba, és az ellenőrző könyvbe is írjunk be. (Szülő tájékoztatása!) A szülők pontosabb tájékoztatása érdekében az osztályfőnökök 2 havonta egyeztetik a naplóban és az ellenőrzőben szereplő jegyeket. 5.) Az idei tanévben - továbbra is - az alapkészségek elsajátítása a legfontosabb feladat (írás, olvasás, számolás). A továbbhaladásnak az alapja, hogy diákjaink készségszinten olvassanak, írjanak, számoljanak. Ezeket az alapokat elsősorban az alsó tagozatos kollégák oldhatják meg a teljesség igényével. Az íráskép fejlesztése, a tetszetős külalak elérésére törekvés minden pedagógus feladata. Különösen fontos a hangos olvasás gyakorisága, a megfelelő olvasási technika elsajátíttatása az alsó tagozatban. Kiemelt feladatunk a szövegértés fejlesztése és a 2. évfolyamtól az olvasástechnika fejlesztése. Fontos az olvasóvá nevelés elősegítése, majd fenntartásának megkövetelése (feladatok!). Rendkívül fontos azonban, hogy az olvasási, szövegértési és a helyesírási készség fejlesztése nem ér végett a 4. évfolyamban, hanem legalább 8-ig tartó feladat, minden tantárgy, minden pedagógus számára. Határidő: folyamatos Felelősök: minden pedagógus 6.) Nagyon fontos, hogy diákjaink beszédkultúráját állandóan fejlesszük. Ennek egyik módszere az állandó és visszatérő szóbeli beszámoltatás, de az osztályfőnöki órákon alkalmazott kötetlen beszélgetés is hasznos. Kiemelten fontos a beszédkultúra, a kommunikációs készség fejlesztése. A tanulók szókincsfejlesztésére is nagy szükség van. Ezt segíthetik az alaplexikonok használata és a verstanulás is. Kiemelten fejlesztők a gondolkodási képességek, különös tekintettel a kreatív gondolkodás kialakítására. Az információ kezelésének képessége erőteljesebb hangsúlyt kapjon, különösen a kommunikációs képességek fejlesztése. Kiemelt feladat a tanulási technikák megismertetése és használata. A 2 éve 35 fő által elvégzett tanfolyam anyagának rendszerbe állításának kidolgozására munkacsoport alakult abból a célból, hogy a II. félév kezdetekor 1 hetes foglalkozássorozatot tartsunk minden osztálynak. Határidő: folyamatos Felelős: minden pedagógus 7.) Az előző tanév tapasztalata alapján kiemelt feladatunk a matematikai logikus gondolkodás megalapozása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az alapkészségek keretein belül. 8.) A videofilmek, dvd-k felhasználása az oktatás során szinte mindennapos. Nagyon sok tanteremben megtalálhatók az ehhez szükséges készülékek. Sok teremben található már számítógép, mellyel a naptári év végére minden alsós tantermet szeretnénk ellátni, melynek segítségével oktató programokat használhatnak a tanulók, mind zárkóztató, mind tehetséggondozó szinten. A pedagógus laptopok IKT használata intézményi követelmény. Ezt segíti az év végére a teljes épületben elérhető WIFI, a 7 projektor, a 3 digitális tábla, a 2 Mimio. Az informatikai ellátottsággal összefüggő követelmény, hogy a pedagógus hálózaton keresztül bonyolódjon a szükséges információáramlás! 8

9 V. Mérések Az első évfolyamosok DIFER mérését szeptemberben alaphelyzet, hogy az osztálytanítók végzik, de egyeztetés alatt van, hogy ezt a munkát a fejlesztő pedagógusok végezzék el. Az OH Kompetenciamérésre május 30-án kerül sor a évfolyamokban. Feltétlenül szükséges, hogy az előző évek mérési eredményeiből és anyagából okulva, az eredmények, a típushibák, és a hogyan tovább megbeszélése a munkaközösségi értekezleteken megtörténjen. Szükséges írásba foglalt intézkedési terv készítése. A feladatok elvégzéséért minden pedagógus és munkaközösség vezető felelős. Mindezekről a törzskari értekezleten egyeztetés történt, a munkaközösségi munkatervek fogják tartalmazni az ezzel kapcsolatos konkrétumokat! Szükséges a nyomon követés érdekében, hogy a munkaközösségi megbeszélésekről jegyzőkönyvek, de legalábbis emlékeztetők készüljenek, amelyeket az esemény után 5 napon belül az iskolatitkárnak iktatásra, archiválásra le kell adni. Ez is része a munkaközösség és a munkaközösség-vezető értékelésének. A tehetséggondozó foglalkozásokon a versenyeket megelőzően az előző évek versenyfeladataiból összeállított felmérések íratása és megbeszélése történik. Ezek alapján a legjobb eredményeket elérő tanulók képviselik iskolánkat a kerületi versenyeken. Az IMIP-ben meghatározottak alapján a gyerekekkel, mint elsődleges partnerekkel évente felmérést készítünk. Ez kérdőívek formájában történik. A kérdések témaköreit a minőségfejlesztési csoport állítja össze és értékeli ki. A kiértékelés után intézkedési terveket készítünk. VI. Ellenőrzési terv Az ellenőrzés célja a munkatervben (különösen az ebben foglalt minőségirányítási munkatervben), az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott (a tantestület által elfogadott) feladatok végrehajtása minőségének felmérése, ellenőrzése. Az ellenőrzés intézményi szintű, amelyben az oktató-nevelő munka, valamint a gazdálkodás jogszerűsége a szempont. Ellenőrzésre, értékelésre az alábbiak jogosultak: a) igazgató b) igazgatóhelyettesek c) gazdasági ügyintéző d) munkaközösség-vezetők Igazgató ellenőrzési és értékelési területe: a) igazgatóhelyettesek b) gazdasági ügyintéző c) pedagógusok d) ügyviteli dolgozók e) technikai személyzet Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők ellenőrzési területei: a felügyeletük alá rendelt pedagógusok A gazdasági ügyintéző a teljes gazdasági és ügyviteli munka területén kompetens az ellenőrzésre. 9

10 Az ellenőrzés fajtái: 1.) folyamatos, állandó jellegű 2.) témavizsgálat 3.) célvizsgálat 4.) visszatérő vizsgálat. 1.) Folyamatos, állandó jellegű: Naponta az iskolai munkafolyamat, a rendszeresség, a munkafegyelem ellenőrzése. Célszerűen: pontos órakezdés, szüneti ügyelet, a munkaidő betartása, a dolgozók munkára megfelelő állapotban való megjelenése. A tartalmi munka minőségi jegyeinek ellenőrzése. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazd. üi. 2.) Témavizsgálat: Munkaterv alapján kiemelt jellegű oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának minősége. Célszerűen a 2011/2012. tanévben: - a TÁMOP pályázat fenntartása, - az osztályozással történő értékelés a évfolyamban, - tehetséggondozó foglalkozások, - mindennapi testnevelés - magatartási helyzet - kompetenciamérések előkészítése Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 3.) Célvizsgálat: Pedagógusok értékelése. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők A házirend betartásának vizsgálata, kiemelten a tanulói fegyelem és késések. A felnőtt ügyeleti munka, mint a házirend betartatásának megsegítője. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgató helyettesek, munkaközösség-vezetők Tanórák minősége, felépítése, hatékonysága. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők Ügyvitel törvényessége (tanulók távozási és érkezési dokumentumai), osztálykönyvek, törzskönyvek állapota, iktatás pontossága. Határidő: egész évben Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek A személyi anyagok nyilvántartása Határidő: egész évben Felelős: igazgató 10

11 4.) Visszatérő vizsgálat: Mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek alakulása. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek Nemzeti ünnepeink megrendezésének színvonala. Határidő: október 23., március 15. Felelős: osztályfőnöki munkaközösség vezetője Napközis munka hatékonysága. Határidő: folyamatos Felelős: alsós igazgatóhelyettes, napközis mkv. Iskolaépület funkcionális ellenőrzése (baleset és tűzvédelem) Határidő: folyamatos Felelős: igazgató, tűz- és balesetvédelmi szakemberek Az ellenőrzésre, értékelésre jogosultak a fenti ütemterv szerint az SzMSz-ben meghatározott körben végzik feladataikat, melyről az ellenőrzést végzők a törzskari megbeszélésen számot adnak. 11

12 VII. Minőségirányítási munkaterv a 2011/2012. tanévre A 2011/2012-es tanévben az intézmény munkacsoportjainak vezetői és tagjai: munkacsoportvezetők: Kuba Gábor igazgató adminisztratív-mérési csoport Tátrai Gabriella mkv. szervezési csoport Peerné Baksa Gabriella igh. partnerkapcsolati csoport A munkacsoportok tagjai: Csoma Zoltánné, Garamvölgyi Anna, Hoósné Tomasovszky Mária, Jámbrik Mihályné, Szűcsné Rózsavölgyi Erika A munkaterv tartalma: Célok meghatározása, elvárások A 2011/2012-es tanév kiemelt feladatai Belső értékelési rend Feladatterv készítés Minőségfejlesztési célok: 1. Alapvető minőségpolitikai célunknak tekintjük annak elérését, hogy a minőségfejlesztés hatékony eszközként segítse a tartalmi munka színvonalának fejlesztését. 2. Célunk, hogy az intézmény működése teljes mértékben feleljen meg a közoktatási törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 3. Tegyük nyitottabbá az iskolát! Színvonalas rendezvényeinkről jelenjen meg tájékoztatás a kerületi sajtóban, televízióban, valamint a kerület rendezvényein szerepelhessünk. 4. Partnerkapcsolataink színvonalának megőrzését és a partneri igények folyamatos, fejlesztő munkánkba való beépítését, szervezeti kultúránk fejlesztését. Iskolánk legalapvetőbb dokumentumának a Pedagógiai Programunkat tartjuk, melyben rögzítettük alapelveinket, ehhez kapcsolódó pedagógiai céljainkat, céljaink sikerkritériumait. Az éves programok tartalmazzák ezek feladatra bontását. Iskolánk a fenntartói elvárások, a minőségpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében igényfelmérésen alapuló minőségfejlesztési rendszert működtet. A partneri igényeket mérlegelés után -, lehetőség szerint beépítjük iskolánk gyakorlatába. Kapcsolattartás - Az intézmény minőségirányítási csoportjában szabályozzuk a partnerek azonosításával (partnerlista évenkénti frissítése), igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. - Szabályozzuk a közvetlen partnerekkel való kommunikációt, meghatározzuk a panaszkezelés szabályait. - A tanévzáró értekezleten az osztályfőnöki munkaközösség határozott kérésének eleget téve kapcsolat felvétele a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. A partnerekkel való kapcsolattartás célja, hogy az intézmény minél eredményesebben működjön. 12

13 Pedagógiai feladatok: - Olyan szemlélet kialakítása, amelynek birtokában az ember megőrizheti testi, lelki, szellemi egészségét, környezete élhetőségét. - A tanuláshoz való viszony, a tanulás hatékonyságának és eredményességének (bukások arányainak csökkentése), valamint az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kialakítása. - Az alapkészségek fejlesztése, olvasóvá nevelés a könyvtár adta lehetőségek nagyobb mértékű kihasználásával. - Képesség- és készségfejlesztés az egyéni adottságoknak megfelelően (tehetséggondozás, felzárkóztatás). - Az iskolai hagyományok ápolása (hagyományőrző foglalkozások, műsorok). - Rendezett tanulási környezet igényének kialakítása, a környezet megóvása. - A jó iskolai tanulóközösségi légkör kialakítása, illetve megtartása. - Iskolánk vonzerejének és megtartó képességének erősítése. Feladatok: - - A kompetencia alapú oktatás folytatása - - A pedagógus értékelés folytatása - - A nevelőtestületen és a közalkalmazotti közösségen belüli információáramlás javítása Helyzetelemzések Segítjük a TÁMOP pályázat eredményeinek továbbfejlesztését és színvonalas működését, valamint a nem szakrendszerű oktatásban részt vevő kollegák minőségi munkáját. Épületen belül sok helyen elérhető az internet; szorgalmazzuk, hogy a technikai felszerelések használta épüljön be a mindennapok munkamenetébe. Szeretnénk, ha az interaktív táblákat többször tudnák használni a kollegák. Az intézményrendszer működésével kapcsolatos minőségi elvárások: - Megfelelő minőségű ellátás a tanulók személyiségének fejlődéséhez, az egyéni adottságokat figyelembe vevő bánásmód elvének érvényesülésével. - A rászorulók kapjanak támogatást a hátrányok és veszélyeztetettség hatásainak csökkentéséhez a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos önkormányzati és intézményi feladatok koordinált ellátásával. - A szociokulturálisan hátrányos, a tanulási nehézségekkel küzdő, ennek következtében különleges ellátásra szoruló gyerekek kapják meg a nekik megfelelő nevelést, oktatást (általános elvként integrációval és szükség esetén specializált formában is). - Az intézményegységek szakmai működése biztosítsa a tehetség felismerését és a tehetséges tanulók fejlesztését. 13

14 A 2011/2012-es tanév minőségirányítási munkatervét az Önkormányzati MIP intézményünkre vonatkozó fejezete, iskolánk küldetésnyilatkozata, Pedagógiai Programja és a 2011/2012-es tanév iskolai munkaterve alapján, azzal összhangban állítottuk össze, figyelembe véve az idei tanév legfőbb minőségirányítási feladatait. A 2011/2012-es tanév fő feladatai (Az elmúlt évben készített partneri igényfelmérés alapján és azt figyelembe véve) A nevelés területén - A tanulók fokozott segítése, különösen odafigyelve az SNI tanulók teljesítményére - Derűs, vidám, alkotó légkör kialakítása - Élményszerű módszerek alkalmazása - Továbbra is szervezünk a szülőknek előadásokat, amelyek számot tarthatnak érdeklődésükre, amelyeket szívesen meghallgatnak, és amelyeken szívesen részt vesznek. Az oktatás területén Szakmai minőségfejlesztő tevékenységünk középpontjában a kompetencia alapú oktatás áll (TÁMOP pályázat). Fontos feladatunk a kompetencia területek fejlesztése, minden nevelő esetében, a tantárgyi sajátosságokat figyelembe véve, valamint az alapkészségek fejlesztése minden tanévben folyamatos. Az ismeretek elsajátítása mellett a Pedagógiai programban megfogalmazott elveket követjük a számonkérés során. Ezen elvek konkrét megjelenítése fontos feladata a mérés-értékelés csoportnak. Minden tanuló megkapja az intézményes támogatást ahhoz, hogy adottságainak megfelelően fejlődjön személyisége, kibontakozhassanak képességei, eredményesen készüljön fel a továbbtanulásra, a társadalomban és a munka világában való helytállásra. Belső ellenőrzési rend a 2011/2012-es tanévre Kiemelt ellenőrzési területek: Első, ötödik és nyolcadik évfolyamon látogatás Közösségi fejlesztés Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és teljesítmények összehasonlításával Adminisztrációs teendők ellenőrzése Értékelés Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására és a nevelő-oktató munka fejlesztésére. Célunk az, hogy a mérés, ellenőrzés és értékelés tervezett, tudatos, rendszeres és kiszámítható legyen. Biztosítsa a fejlesztés folyamatosságát, a tervezés objektivitását, tényekre épüljön. 14

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1 A tanításra ismeret, a nevelésre

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben