PEDAGÓGUSNAP június A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUSNAP 2012. június 7. 3. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél"

Átírás

1 1 PEDAGÓGUSNAP június 7. KARI SZINTŰ KITÜNTETÉSEK GAMF Karért Oklevél 1. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti Dormán Tímea adminisztrátort, aki 14 éve dolgozik a GAMF Karon. Munkáját a pontosság, lelkiismeretesség jellemzi, feladatvállalására és segítségére mindig számítani lehet. A felmerülő adminisztrációs problémákra önálló megoldásokat tud adni. Nagy szerepe van abban, hogy a tanszék dokumentációs rendszere áttekinthető, a tanszéken rend van. 2. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti Gurka Dezsőné Csizmás Edit műszaki tanárt, aki a GAMF Karon végzett több mint egy évtizedes munkája során kiemelkedő pedagógusi teljesítményt nyújtott az informatika oktatásában és tananyag-fejlesztésében. Számítástudományi ismereteit az Informatika Tanszék kutatásaiban is alkalmazza. Két éve sikeresen látja el a mérnök informatikus szak oktatásfelelősi teendőit. 3. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti Juhász Krisztina műszaki tanárt, aki több mint egy évtizede dolgozik a GAMF Karon. Komoly munkát végez főiskolai, illetve kari bizottságokban, különösen a Diákjóléti Bizottság elnökeként. A hallgatókkal való kapcsolattartása példaértékű. Kiváló tanfolyamszervező-vezető képességét bizonyítja, hogy az időszaki hegesztő tanfolyamoknak ő a felelőse. Minőségirányítási megbízott feladatkört lát el az Akkreditált Anyagvizsgáló Laboratóriumban.

2 2 4. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti Kocsis Ferencné takarítónőt, akinek az elmúlt évek alatt mindig példamutató volt a munkavégzése, a munkához való hozzáállása. Rendkívül önálló, minden feladatot a legnagyobb körültekintéssel tud megoldani. Ha a körülmények úgy kívánják, munkaidőn túl is szívesen és rendszeresen elvégzi a rá bízott feladatokat. A kari és főiskolai szintű rendezvényeken a vendéglátással kapcsolatos feladatokat nagy szakmai hozzáértéssel végzi. 5. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Oklevél kitüntetésben részesíti dr. Tóth Ákos adjunktust, aki közel kilenc éve a GAMF Kar munkatársa. Ezalatt az idő alatt kiemelkedő tevékenységet folytatott a főiskola, illetve a kar nemzetközi kapcsolatainak erősítésében, különböző pályázatok előkészítésében, menedzselésében. Jelentős erőfeszítéseket tett a Kecskeméti Főiskola TTI szervezetének kialakításában. Mindezek mellett a Debreceni Egyetem doktori iskoláját is elvégezte. GAMF Karért Emlékérem 1. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Emlékéremmel tünteti ki dr. Tuskó László főiskolai tanárt, aki több évtizede dolgozik a GAMF Karon. Sok éven át tanszékvezetői, majd szakcsoportvezetői feladatokat látott el. Kidolgozta az ipari termék- és formatervezői mérnöki alapszak tantervét. Évente részt vesz a tudományos kutatási pályázatok és beszámolóik értékelésében. 2. A Kecskeméti Főiskola GAMF Karának vezetése a GAMF Karért Emlékéremmel tünteti ki dr. Vajnai Tibor tanszékvezető, egyetemi tanárt, aki több mint 10 éve a GAMF Kar munkatársa. Szinte a kezdeti évektől vezetői megbízást lát el: külügyi rektorhelyettesként eközben tudományos rektorhelyettesként is, intézetigazgatóként, jelenleg pedig a kar legnagyobb létszámú oktatási egysége, az Informatika Tanszék vezetőjeként felelősségteljes munkát végez. Számos intézményi szintű megbízatást is ellát. Jelentős szerepet vállal a tanszék, illetve a kar szakmai kapcsolatainak bővítésében.

3 3 KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR Kertészeti Főiskolai Kar Dékáni Dicséret 1. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának dékánja Dékáni dicséret elismerésben részesíti Almási Zoltánné takarító munkatársat, aki 2009 óta dolgozik a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskola Karán. Munkáját lelkiismeretesen, nagy odaadással, legjobb tudásához mérten látja el. A kollégáival kapcsolata jó, rendkívül segítőkész emberként ismerik. 2. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának dékánja Dékáni dicséret elismerésben részesíti Sümegi Mihály karbantartó munkatársat, aki a évtől dolgozik a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskola Karán. Karbantartóként segíti az intézmény működését. Munkatársaival kollegiális a kapcsolata, segítőkészen áll mindenkihez. Kertészeti Főiskolai Karért Emlékérem A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának Kari Tanácsa a Kertészeti Főiskolai Karért Emlékérmet adományozza Kiss Tímea főiskolai adjunktusnak, aki 2003-ban tanszéki mérnökként kezdett dolgozni a Kertészeti Főiskolai Karon. Kezdetben a gyakorlati oktatásban vett részt, majd főiskolai tanársegédként valamint főiskolai adjunktusként önálló tantárgyakkal az elméleti oktatásba is bekapcsolódott. Több szakdolgozat megírásában működött közre témavezetőként, valamint felkérésre a karon illetve más felsőoktatási intézményekben bírálóként is. Az oktatás mellett kutatási munkákban, pályázatok megírásában és végrehajtásában vett részt. Munkájával segítette a szakindítási kérelmek összeállítását, az akkreditációkra való felkészülést és az elmúlt két évben a Dékáni Hivatal munkáját koordinálta májusában sikeresen megvédte doktori diszszertációját. Jelenleg kisfiával szülési szabadságon van.

4 4 A Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgára A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának Kari Tanácsa a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Díszpolgára címet adományozza dr. Ligetvári Ferenc egyetemi tanárnak, az MTA doktorának azért a sokrétű és elkötelezett együttműködésért, amelyet a Kertészeti Főiskolai Karral épített ki. A kar a cím adományozásával tiszteleg dr. Ligetvári Ferenc értékes szakmai munkássága előtt, amelyet a víz- és környezetgazdálkodás területén fejtett ki különös tekintettel a homokhátság vízutánpótlásának kérdésére és a klímaváltozás hatásának vizsgálatára. Dr. Ligetvári Ferenc meghatározó személyisége a magyar agrárfelsőoktatásnak. Számos alkalommal részt vett a Kertészeti Főiskolai Kar záróvizsga bizottságainak munkájában. Aktívan segíti a kar tudományos tevékenységét. Hatékonyan támogatja a tudományos továbbképzésben részt vevő oktatókat. A Kecskeméti Főiskola köszöni munkáját. FŐISKOLAI SZINTŰ KITÜNTETÉSEK A címzetes főiskolai tanári cím a Kecskeméti Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek adható, aki munkájával hozzájárul a főiskola célkitűzéseinek megvalósításához. Címzetes főiskolai tanári cím A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kertészeti Főiskolai Kar előterjesztése alapján Címzetes főiskolai tanári címet adományoz dr. Vörös Gézának a kar munkájának elkötelezett támogatásáért és egyúttal elismeri kimagasló szakmai munkásságát a növényvédelmi állattan területén, amelyet számtalan publikáció is fémjelez. Dr. Vörös Géza múlhatatlan érdemeket szerzett a mezőgazdasági szakigazgatásban eltöltött több évtizedes munkásságával. Jelenleg a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság vezetője. Tevékenységét, eredményeit nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerik. A Kertészeti Főiskolai Kar munkatársaival rendszeresen készít színvonalas publikációkat a közös publikációs eredményekből, valamint részt vesz a hallgatók gyakorlati oktatásában is. A Kecskeméti Főiskola köszöni munkáját.

5 5 ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK Pedagógus Szolgálati Emlékérem minisztere a felsőoktatásban végzett több évtizedes kimagasló teljesítménye alapján, oktatói-kutatói munkásága elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz Csikai Pálnak, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar főiskolai adjunktusának. Csikai Pál 1971 óta megszakítás nélkül dolgozott a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Anyagtechnológia Tanszékén. Munkába állásától kezdve a műanyag feldolgozásával foglalkozott. Ezen belül különös figyelmet szentelt a fröccsöntésnek és a folyamat vezérlésének szeptemberéig, azaz nyugállományba vonulásáig a Műanyagfeldolgozás technológiája c. tárgyat oktatta, de nem csak főiskolai hallgatóknak, hanem ipari szakembereknek is tartott előadást. Munkája során folyamatosan fejlesztette az általa oktatott tantárgyat, gyakorlati és oktatási segédleteket dolgozott ki. Az oktatás mellett ipari kutató-fejlesztő munkában is részt vett. Tevékenységének köszönhetően a műanyagipar szakemberei körében neve ismert és elismert. Munkáját nagy figyelemmel és odaadással végezte, de aktív résztvevője volt a kari köz- és sportéletnek is. minisztere a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskola Karán végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz Dr. Hegedűs Gábornak, a Tanítóképző Főiskolai Kar főiskolai tanárának. Dr. Hegedűs Gábor 1987 óta vesz részt a kecskeméti tanító- és óvodapedagógus képzésben. Kiemelkedő eredményeket ért el a projektpedagógia terén: 2000-ben ebből a témából doktorált, 1998-ban pedig megszervezte és azóta is működteti az országos hatókörű Projektpedagógiai Társaságot. Kiterjedt, aktív nemzetközi kapcsolattal rendelkezik Ausztriában, Bulgáriában,

6 6 Németországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában. Projektpedagógia témában két könyvet írt: Projektpedagógia és Szentlőrinc a jövő iskolája címmel. A másik eredményes kutatási témája a kisgyermekkori műszaki és természettudományos képzés lehetőségei, módszerei. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar képviseletében kezdeményezője, részese és szervezője az európai uniós Comenius projektnek től különböző vezetői pozíciókban dolgozott a karon. A Természettudományi Tanszék vezetője, majd a Környezeti és Testi Nevelési Intézet igazgatója volt tól 2011-ig a kar főigazgatója, illetve dékánja. Tevékenységét egy új gazdálkodási szemlélet és kiemelkedő pályázati aktivitás jellemezte. minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz Kégel Tamás testnevelő tanárnak. Kégel Tamás pályafutása elején Esztergomban országosan is kiemelkedő eredményeket ért el több sportágban. Tanítványai közül az iskola befejezése után többen lettek első osztályú versenyzők, vagy később élvonalbeli edzők től a Kecskeméti SC NB-I-es férfi kosárlabda csapat vezetőedzője volt, amely rendkívül népszerű lett a városban, utánpótlás csapatai is felzárkóztak az országos élvonalhoz től dolgozik Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán, illetve jogelődjében előbb, mint testnevelő tanár, majd a testnevelési csoport vezetője. Bevezette a szakosított testnevelést, és a kötelező úszásoktatást. Évente két sítábort és két vízitúrát szervezett. A hallgatókkal részt vettek az Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokságokon, az Agrár Bajnokságokon, a Regionális Universitás versenyeken. Létrehozta a Jó tanuló, jó sportoló mozgalmat. A GAMF Karral közösen megszervezték a főiskola közös csapatait. Két éven át a Kecskeméti Főiskola Testnevelési Intézet és Sportközpont igazgatója volt. Kégel Tamás kitűnő gyakorlati szakember, remek eredményeinek titka a testnevelés és sport mindennapos szakszerű művelésében rejlik.

7 7 minisztere a Kecskeméti Főiskolán végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz dr. Kuti Istvánnak, a Tanítóképző Főiskolai Kar főiskolai docensének. Dr. Kuti István 1967 óta a Kecskeméti Főiskola, illetve annak jogelőd intézményeinek oktatója előbb a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Az általa oktatott tantárgyak, mint a Matematikai nevelés módszertana, a Környezeti nevelés módszertana, Az informatika eszközei fejlesztése mellett új tárgyak kidolgozásában is részt vett. Nevéhez fűződik a környezeti nevelésre épülő óvodai nevelési program, amelyet az országban több óvoda adaptált. Az intézményben többször vállalt felelősségteljes vezetői beosztásokat. Előbb a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánhelyetteseként tevékenykedett, majd általános rektorhelyettesként a főiskola oktatási és nevelési feladatait koordinálta, ellátta az Oktatási Iroda, a kollégium és a Testnevelési és Sport Központ felügyeletét, valamint felelt a minőségirányítási rendszer működtetéséért től közoktatási szakértő, 1998-tól akkreditációs szakértő.2002 óta a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesület alelnökeként is tevékenykedik és a Tanító- és Óvóképző Főiskolák Országos Tantervfejlesztő Bizottságának tagja. minisztere a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján, oktatói-kutatói munkássága elismeréseképp Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz dr. Madarász Lászlónak, a GAMF Kar főiskolai docensének. Dr. Madarász László 1971 óta dolgozik a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon, illetve jogelődjében. Az Elektrotechnika és Kibernetika Tanszéken előbb tanársegéd-gyakornok volt, majd tanársegéd, adjunk-

8 8 tus, 1981-ben kapott docensi beosztást. Munkába állásával egyidejűleg kezdett a mikroelektronika újdonságaival foglalkozni tól az Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék vezetője, között főigazgató-helyettes, közben másfél évig megbízott főigazgató volt. 37 éves oktatói tevékenysége alatt több új tantárgyat dolgozott ki. 212 főiskolai jegyzetet és oktatási segédletet készített el, két szakkönyve jelent meg a Műszaki Könyvkiadónál. A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, majd a GAMF Kar és a Kecskeméti Főiskola több bizottságában is aktívan dolgozott, többször a bizottság vezetőjeként. minisztere a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz Dr. Turai G. Kamilnak, a Tanítóképző Főiskolai Kar főiskolai docensének. Dr. Turai G. Kamil 1993 óta nyugdíjba vonulásáig, 2011-ig kiváló oktatómunkát végzett a karon, felkészült előadóként, publicistaként, kutatóként öregbítette a főiskola hírnevét. Kecskemét város kulturális és közéletének jól ismert, emblematikus szereplője, számos kiállítást nyitott meg, beszélgetést szervezett, vezetett. A főiskolán filozófiai, kultúrantropológiai, vallástörténeti tárgyakat oktatott, megbecsült személyiség, a diákok szemléletének, gondolkodásának fejlesztését, értelmiségi viselkedésének kialakítását tartja hivatása, oktatói munkássága alapjának. Publikációi a görög filozófia, a kereszténység, a vallástörténet, az esztétika, a művészetelmélet területét érintik. A főiskolán eltöltött évei előtt jelentős publicisztikai tevékenységet folytatott, amely tudományos írásai mellett fontos szerepet játszott szakmai életében. Legismertebb munkája a Pap Gábor művészettörténésszel közösen írt könyve Tóth Menyhértről. Turai G. Kamil idén megkapta a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért díjat is.

9 9 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett A Kecskeméti Főiskola Szenátusának előterjesztése alapján az emberi erőforrások miniszter a felsőoktatásban végzett több évtizedes kimagasló teljesítménye alapján, oktatói-kutatói munkássága elismeréseként Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományoz Dr. Bagány Mihálynak, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar főiskolai docensnek. Dr. Bagány Mihály 1972 óta dolgozik a felsőoktatásban. Munkájának középpontjában mindenkor a hallgató és az oktatás fejlesztése állt. Főigazgató-helyettesként, illetve dékánhelyettesként irányította a kreditrendszer bevezetését, valamint az átállást a BSc oktatásra. Nagy szerepe volt abban, hogy ezek az érdemi átszervezések zökkenőmentesen történtek a GAMF Karon. Oktatói munkája mellett nagy figyelmet szentel a hallgatók egyéni képességeinek kiteljesítésére is. Tevőleges szerepet vállalt a Hallgatói Műhely kialakításában, és a hallgatók járműépítési projektjeinek megvalósításában. Vezetésével szerveződtek meg a járműépítő csapatok, amelyek számos verseny megnyerésével bizonyították rátermettségüket. Az oktatói munka mellett részt vett tudományos kutatási projektekben, és érdekes kísérletekkel népszerűsítette a fizikát a fiatalabb korosztályok számára. Nagyváthy János díj Prof. Dr. Buzás István, a Kertészeti Főiskolai Kar főiskolai tanára Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban vette át a Nagyváthy János-díjat.

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. A Debreceni Egyetem részeként, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a következő egységekből áll: Mezőgazdaság-,

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz.

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. határozatával EGER, 2013 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: Eszterházy

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS KTKU KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS 2013 2014 2 ktku indulásának segítését, így szeptemberben segítő, együttműködő szándékunk és fellépésünk is hozzájárult a doktori képzés sikeres elindításához.

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 28.011-335/2008 Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

TARTALOM HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TARTALOM HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET TARTALOM KÖZGYŰLÉS ELŐTT Huszty Gábor: Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. 2 A HTE 2011. évi közgyűlésének jelöltjei 5 A 2011. április 6-i Választmányi ülés emlékeztetője 15 HÍREK Februárban

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben