SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves munkájáról Máriabesnyõ Bemutatkozik a kispesti Nagyboldogasszony karitászcsoport Hildegárd döntõ órája Zoli bácsi Hírek A Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány felhívása Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Tisztelettel gratulálunk Fõpásztorunknak, Dr. Erdõ Péter bíboros, érsek úrnak, a Német Katolikus Püspöki Kar legmagasabb kitüntésének, a Bonifáciusz medáliának átvételéhez! Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász Központ 2008 elsõ negyedévi munkájáról A Vasúti Szociális Szolgálatról: Április végén zárul a Szent Erzsébet Karitász Központ Vasúti Szociális Szolgálatának a téli krízisidõszakot felölelõ programja. A 2005 januárja óta az Esztergom-budapesti fõegyházmegyei Karitász keretében, elsõsorban a Nyugati pályaudvar területén tevékenykedõ szolgálat szociális feladatvállalásainak fõbb célcsoportjai a pályaudvar környékén életvitelszerûen tartózkodó hajléktalan emberek. A téli krízisidõszakban a munkatársak még fokozottabban figyelemmel kísérték az utcán élõk egészségi állapotát, meleg ételt, meleg ruhanemût, takarót, tisztasági csomagot osztottak, illetve az izoláció veszélyének elkerülése érdekében folyamatos lelkigondozást is végeznek. Természetesen a segítségnyújtás nem mérhetõ számadatokban, de néhány statisztikai adat jól szemlélteti az utcán közvetlenül is megtapasztalható szegénységet, a rászoruló emberek számának nagyságát. Március végéig napi otthontalan embernek 8341 adag meleg ételt, pohár teát és db zsemlét, a Szent Erzsébet Karitász által szervezett segélyszállítmányból pedig 135 takarót, illetve hálózsákot osztottak ki a Vasútmisszió munkatársai. Plébániai karitászmunkatársak idõs-és beteggondozói munkájáról: Az elmagányosodás fõleg az idõsebb korosztályt érinti. A plébániai karitászcsoportok gondozói munkájuk során ezt igyekeznek oldani, de a lelki támaszon, fizikai segítségnyújtáson túl tárgyi adományokkal is segítik a kisnyugdíjasokat, betegeket. Ehhez kaphattak az önkéntesek és az érintettek értékes segítséget a Béres Rt.-tõl, melyet a Katolikus Karitász által juttatott el a cég többek között Fõegyházmegyénkbe is. Így a Fõegyházmegye Karitászán keresztül hat budapesti és két vidéki karitászrégió 400 üveg Béres cseppet oszthatott ki gondozottainak. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódott az is, hogy a Betegek Világnapja alkalmából a Karitász Központ, Dr. Erdõ Péter bíboros urat megkeresõ németországi szervezet segítségével db rózsafüzért is továbbíthatott a plébániáknak, illetve a betegeknek az országos Karitász által készített emléklapok mellé. 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 A Betegek Világnapján Écsy Gábor atya, a Szent Erzsébet Karitász igazgatója a Budapesti Szent Ferenc Kórházban tartott elõadást, Jézus üzenete a szenvedõ betegekhez a Szentírás alapján címmel. Elõadása után, a német adományozóval Hofschulte úrral, a tulajdonos szerzetesrend tartományfõnökével Lucetta nõvérrel, és a kórház felügyelõ testületi elnökével Dr. Forgách Józseffel minden beteget meglátogattak, az erõsítõ szavak mellé egy-egy rózsafüzért ajándékozva. További országos karitász programokhoz is csatlakozott a Szent Erzsébet Karitász Központ: az Apró segítség a gyermekeknek (a forgalomból kivont 1-és kétforintosok gyûjtése) és a Nemcsak kenyérrel él az ember (Hívjon meg egy nélkülözõt asztalához) akciókhoz. Ez utóbbi programból befolyt összeget a Katolikus Karitász élelmiszervásárlásra fordította, mely élelmiszercsomagokból egyházmegyénk Karitász Központja is részesült, és plébániánként 5-5, központilag pedig 140 csomagot ajándékozott tovább a rászorulóknak. Az akció különlegessége volt, hogy az élelmiszer mellé egy Bibliát is ajándékoztak, utalva a Biblia évére, és arra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. Élelmiszersegély, saját szervezésben: Az említett akciót megelõzõen a Szent Erzsébet Karitász központi raktárából a húsvéti ünnepkör alkalmával 200 családot és 380 hajléktalan embert ajándékozott Felhívás a Szent József templon falán. Emlékeztetõ minden napra az erre közlekedõknek, hiszen a Biblia éve hálaadás, tanúságtétel, az egység szolgálata, és egyben családi ünnep is meg tartós élelmiszerekkel. Nagy segítséget jelentenek a rászoruló emberek számára a ruhaadományok is, hiszen az elmúlt hideg idõszakban havonta fõ igényelt, és kapott ilyen támogatást a Karitász Központon keresztül. Plébániai és karitászmunkatársak képzésérõl: A segítõknek is szükségük van lelki, szellemi táplálékra karitatív feladataik ellátásához. Ennek jegyében indított a Szent Erzsébet Karitász Központ, bajóti karitászrégiójának szervezésében még 2007-ben felnõttképzési kurzust karitász és plébániai munkatársak részére. A képzés párhuzamosan két helyszínen, Esztergomban és Budapesten történik, és júniusban zárul. Fontos a töretlen lelkierõ, a folyamatos lelki felkészültség, ezt hivatottak szolgálni a lelkigyakorlatok is: a fõegyházmegyei Karitász nagyböjti, máriabesnyõi lelkigyakorlata február 17. és 20. között 120 munkatárs részvételével zajlott. ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEG SZE N T E R Z május 3

4 Máriabesnyõ 2008 Úgy gondolom, évrõl évre azok igyekeznek részt venni ezen a három napos lelkigyakorlaton, akik folyamatosan megélik, vagy élni akarják az Istenfiúságot, Istengyermekiséget. Aki azt mondja Atyám, az már a végtelennel rokonnak érzi magát és Isten fiának, gyermekének tekinti magát. Az Istenfiúság pedig méltóság Hát, ilyen lelkek találkozója Máriabesnyõ akik tudják, hogy a történelem leghatalmasabb árama, a vallásos isteni élet. S most, elvonulva a világ zajától, ezt mindannyian újra megtapasztalhattuk egymás arcán, az elmélyült imádságokban, egymás megszólításában, az egymáshoz való közeledésben. Isten áldott jelenléte irányította, mozgatta az egész közösséget. Természetesen két kiváló atya, Écsy Gábor Fõegyházmegyénk karitászigazgatója és Hollai Antal Budapest Albertfalva plébános atyája voltak mindennek a mozgató rugói. Õk gondoskodtak elõadásaikkal, illetve elmélkedés sorozataikkal arról, hogy még jobban megnyissák horizontunkat az üdvösség felé. A napi szentmiséket közösen tartották meg, minden napot zsolozsmával kezdtünk és végeztünk, ezáltal is jobban átérezve Isten közelségét. A megnyitó szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya celebrálta. Az õ buzdító szavaival indult a 3 napos lelkigyakorlat. Köszönjük Püspök atyának, hogy nemcsak Máriabesnyõn, de a többi közös karitász lelkinapon is fontosnak tarja, hogy közöttünk legyen, ezzel is erõsítve bennünket. A lelkigyakorlat elsõ elõadását Écsy Gábor atya tartotta meg. Elmélkedésébõl kiemelkedett Pál apostol gondolata: az odafönt valókat keressétek. Bármilyen magas egy hegy, még onnan is lehet fölfelé nézni. A mi hegyünk az Oltáriszentség! Jézussal lenni a hegyen, tõle erõsödni! Az Eukarisztia ajándék az Atyától és arra biztat, hogy mindenki megtört kenyér legyen mások számára. Tolmácsolta felénk a Szentatya nagyböjti üzenetét is. A húsvét imá- 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 ra, böjtre, jótékonyságra ösztönöz minket, a jótékonyság pedig arra, hogy elszakadjunk a földi javainktól. Mi nem birtokosai, csupán gondnokai vagyunk javainknak, amelyek eszközök csupán a kezünkben. Megerõsítette, hogy a jótékonyság Igazságból fakadó kötelességünk, nem csupán karitász feladat. Isten dicsõségét kell szolgálnia mindennek! Kitért arra is, hogy a betegek kezében óriási lehetõség van: szenvedéseiket felajánlhatják értékként, melyekre szüksége van a világnak. A szenvedés nem egy lehetetlen állapot, annak értelme van. Hittel a szenvedés kapuját átlépve, Jézus misztériumában részesülünk. A hit bizalom(!) a legkiszolgáltatottabb helyzetben is tudom, Isten velem van, nem veszhetek el. Szó esett a Karitász gazdasági helyzetérõl, nehézségeirõl, de a lehetõségeirõl is. Mindezekrõl Mankovics Éva számolt be. Majd az Egyház fontos eseményérõl, a plébániai és karitász munkatársképzésrõl beszélt Ferenczy Éva, a bajóti régió vezetõje, a képzés szervezõje. Örömét fejezte ki, hogy a fõváros és a vidék együtt kezdhette el a programot, mely párhuzamosan folytatódik Budapesten és Esztergomban. Fontos lelki tápláléknak, lelki felkészülésnek tartja ezeket a találkozásokat és az elõadásokat. Azt vallja, hogy szeretetszolgálatunkat csak akkor tudjuk hitelesen végezni, ha ismerjük azt a krisztusi szeretetet, amely által képesek vagyunk embertársainkat igaz szívvel szeretni, segíteni, szolgálni. Fontosak a délutáni csoportfoglalkozások, ahol az önismereti tréningeken keresztül fejlesztjük személyiségünket. Mert meg kell ismernünk önmagunkat, az Egyház tanítását, a Szentírást, hogy igazi Krisztus-hordozók lehessünk az emberek között. Hollai Antal atya a Biblia évvel kapcsolatosan erõsített bennünket. Az Egyház, ha meghirdet valamit, nem kampányol mondta. Nem egy könyvet ünnepelünk a Bibliában, hanem Isten van velünk. A Bibliára úgy kell tekintetnünk, hogy az Isten kinyilatkoztatása. Elmagyarázta, amikor a Szentírást emberi oldalról közelítjük meg, három lépésben ismerhetjük meg tartalmát. Három szó áll rendelkezésünkre. Az elsõ szó, a Biblia, a második a Szentírás, a harmadik a Kinyilatkoztatás, A Biblia könyveket jelent, pontosan 72 könyvet, 45 ószövetségi és 27 újszövetségi könyvet. A Szentírás szó jelzi, hogy a kezünkben lévõ könyvek nem profán, csupán irodalmi értékû mûvek, hanem valóban szent könyvek. Kinyilatkoztatás: ami a legtöbbet elmondja e szent könyvek bensõ tartalmáról, hogy Valaki kinyitja elõttünk önmagát, feltárja életének belsõ világának rejtett titkait, amit csupán emberi következtetéseink útján ismerhetünk meg május 5

6 Mindent átadott nekem Atyám, Senki más nem ismeri a Fiút csak az Atya, És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, És az akinek a Fiú ki akarja jelenteni. /Máté 11,27 Tehát a Mennyei Atyát úgy ismerjük meg, hogy a Fiú kinyilatkoztatja elõttünk. A kinyilatkoztatásnak nemcsak tartalma van, hanem egy bensõséges hangulata, intimitása is. (János 14, 1-11, Lukács 12, 22-31,. Szeretet nélkül nincs kinyilatkoztatás, melynek lényege az Isten igéje. Hollai atya felhívta figyelmünket, hogy egyedül az egyház közvetíti a kinyilatkozás Istenét. A pap az az ember, akit Krisztus választott, hogy hordozza az Evangélium szavát, egyesítõ szeretetét, bocsánatát, testének, vérének áldozatát az emberek között, a világ végéig. Mindig látnunk kell a célt! A Szentírásban megnyilvánul az Örök Bölcsesség csodálatos leereszkedése, hogy megértsük, milyen kimondhatatlanul jóságos az Isten, aki soha nem hagy minket magunkra. Az Evangélium tükrözi az Õ akaratát, szeretetét, gondoskodását, vezetését igaz kemény szigorát is de jelzi biztos gyõzelmét is felénk. A lelkigyakorlatot befejeztük, de a lelkigyakorlatozás ezután kezdõdik a mindennapi életben: örömeinkben, gondjainkban, kereszthordozásainkban folytatódik. Sík Sándor hitének gyönyörû és egyértelmû vallomásával fejezzük ki hálánkat, köszönetünket a lelkigyakorlat vezetõinek, s egyben kívánjuk, hogy a továbbiakban ennek a vallomásnak kegyelme töltse be és vezérelje a mi szívünket is. Hiszek és hitem súlyos és kemény, Nem tünde tan, nem pille vélemény, Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán, Igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csûrés és csavarás Inyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, Amit az Egyház hinni ád elébem. Ebben a hitben élek és halok: Katolikus vagyok. Leányfalu Szent Anna Plébánia karitász vezetõje: Pappné Emma 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 Bemutatkozik az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának egyik plébániai önkéntes csoportja, a Budapest-Kispest Fõplébánia Nagyboldogasszony karitászcsoport A kispesti fõplébánia karitásza Hegedûs László plébános kezdeményezésére 1990 tavaszán alakult meg. Már elõtte is nem hivatalos formában voltak a mûködésre erõsen utaló tevékenységek. A Nagyboldogasszony nevet a 15. évforduló alkalmával vette fel csoport. A szegények, rászorulók számára ruhaosztással kezdtünk, amit azóta is folyamatosan végzünk. A ruhaadományok nagy része szinte használt ruha, amit a Karitász Központtól, a hívektõl és a kerület lakóitól kapunk. A rászorulók ezt ingyen kapják a szükségleteiknek megfelelõ mennyiségben után egyre nagyobb számban jelentek meg a hajléktalanok is. Az idõs hívõk bontott fonalból évente db takarót készítenek belekötve imádságos szeretetüket, és mint Teréz anya takaróit juttatják el azoknak, akiknek erre szükségük van. Az egyházközség anyagi támogatása, valamint a Szent Erzsébet Karitász által átutalt összeg, és az esetleges adományok teszik lehetõvé a pénzbeni támogatás adását is, ami lehet rendkívül indokolt esetben pénz, de inkább tárgybeni. Pályázatok segítségével karácsony elõtt megvendégeljük, és mûsor keretében megajándékozzuk az egyházközség idõseit és a támogatott fõ hajléktalant. A ruhaadományokból célzottan juttatunk kérésre más karitatív szervezeteknek és csoportoknak évente kb zsáknyit. Évente alkalommal látunk el hajléktalant ruhanemûvel családot, egyedülállót adománnyal, ruhanemûvel támogatunk. Nyaranta 1997-tõl a kerület nehéz körülmények között élõ családok gyermekei közül 30 fõt táboroztatunk ingyenesen a Szent Erzsébet Karitász Központ segítségével, saját szervezésben és kísérettel. A rászoruló gyermekek kiválasztása elsõsorban az önkormányzati családsegítõ munkatársainak az ajánlása alapján történik. Ezeknek a gyermekeknek ünnepre felkészítõ foglalkozásokat is tartunk évközben. A kerületi védõnõk szervezésében a gyesen, gyeden levõ május 7

8 kismamáknak és gyermekeiknek havonta kismama klubfoglalkozás van a plébánia közösségi házában. Az egyházközség kismamái is rendszeresen összejönnek a Magnificat kismama klub keretében. Évi rendszeres zarándoklatot tartunk lelki megerõsítõ célzattal a karitász munkában résztvevõk számára, önköltségen. A karitász munkatársainak havonta gyûlés van, ahol a feladatok megbeszélése, megszervezése történik. Ilyenkor alkalom van egymás lelki megerõsítésére is. Folyamatosan részt veszünk az egyházközség és az egyházmegye programjaiban is. Az önkormányzattal korrekt az együttmûködés. Az egyházmegyei és az országos karitásszal intenzív a kapcsolatunk. A kerület más egyházi karitász szervezeteivel rendszeresek a találkozóink, eszmecseréink, alkalmanként segítünk egymásnak. Az egyházközség más tevékenységû csoportjaival a feladatorientált együttmunkálkodás szinte mindennapos. Kölcsönösen segítjük egymást a Szent Ignác Szakkollégiummal és az UNUM nõvérekkel a karitatív feladatok ellátásában. Fõbb és rendszeres támogatóink a kerületi és a fõvárosi önkormányzat, ahonnan pályázatainkra kapott pénzbeni juttatásokból van módunk a táboroztatást, a karácsonyi megvendégelést finanszírozni az egyházi karitász szervezetek, a római katolikus egyházhoz kötõdõ és nem kötõdõ vállalkozók és magánszemélyek, iskolák. Az önkéntes karitász munkában részt vevõk száma mintegy 25 fõ, akiknek irányítását, a tevékenységek koordinálását a karitászcsoport vezetõje Szigetvári Györgyné, Rozika látja el nagy-nagy szívvel, lelkesedéssel és türelemmel, aki egyben a Szent Erzsébet Karitász Központ dél-pesti régióvezetõje, illetve az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye cigányügyi referense. A Jóistenben bízva és a segítségét kérve, még sohasem volt olyan feladat, amit végtelen kegyelmével ne tudtunk volna megoldani Csorba Ottó 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 Hildegárd döntõ órája A berlini Szt. Hedvig-Kórház 1908-ban váratlanul egy igazi csodának lett a színhelye és tanúja. A csoda emberileg megmagyarázhatatlan testi (fizikai) és lelki csoda volt egyaránt. Október másodikán egy 25 éves fiatalasszonyt szállítottak be sürgõsséggel a kórházba, aki hajnalban heves vesetáji fájdalomra ébredt. Orvosa azonnali kórzázba szállítását rendelte el. Elkerülhetetlennek tartotta a mûtétet. Burján Hildegárd volt ez a fiatalasszony, akit férje, Burján Sándor kíséretében vittek a kórházba.. Noha szinte magánkívül volt a fájdalomtól, a kocsiban úgy döntött, hogy a katolikus Szt. Hedvig-kórházba vigyék. Érezte az életveszélyt, és katolikus környezetben kívánt lenni. Hét hónapon át kellett itt a legnehezebb testi szenvedéseket eltûrnie. Egy borsó nagyságú kõ a vesevezetékben azonnali operációt tett szükségessé. Fotó: Burján Hildegard (szül. Freud) érettségi képe 20 éves A betegnek négy nagy és több kisebb operációt kellett elszenvednie. Naponta háromszor hónapokon át morfium injekcióval enyhítették elviselhetetlen fájdalmait. A Szt. Hedvig Kórház nõvérei szerint, akik odaadóan ápolták, Hildegárd nagyon bátor és türelmes volt. Férje, Sándor véleménye szerint e betegségnek a gyökerei az egyetemi hallgató korára nyúltak vissza, mivel akkoriban (2004 körüli években) lévén kevés nõi hallgató a szaniter berendezések nõk részére többnyire hiányoztak. Burján Hildegárd életében elõször volt katolikus környezetben. Naponta láthatta a szerzetesnõvérek önzetlen munkáját. Elõször találkozott az isteni élet csodájával. Minden gátlása és problémája, ami eddig kisérte, eltûnt. Hildegárd, a nagy istenkeresõ itt kezdett el hinni Istenben. Egyszer igy nyilatkozott barátnõjének: Ilyesmit, mint ezek a nõvérek, a csak magára hagyatkozó természetes ember nem tud megvalósítani. Foerster* és Saitschik* nem tudtak meggyõzni, de itt a kegyelem hatását közvetlenül éltem meg, igy már semmi sem tud visszatartani. A betegnek nagy türelemre volt szüksége, mert az orvostudomány csõdöt mondani látszott az õ esetében, fisztula, sipoly a vesevezetékben és egy abból képzõdött bélsárfisz május 9

10 tula minden sebészi beavatkozást meghiúsított. Hildegárd csontvázzá soványodott le. Miután további gyötrelmes szenvedéseken ment át, az orvosok 1909 március 20-án a negyedik, utolsó operációra készültek. (Kivonat a kórház operációs könyvébõl) Mivel a vesevezeték nem tudott többé záródni, a paciens halálát látták közeledni. Az orvosok feladták a reményt és a kétségbeesett férjének 1909 nagyszombatján megmondták, hogy felesége órái meg vannak számolva. A leletben igy fogalmaztak: A megoldás nagyon nehéz,... lehetetlen volt simán összevarrni... Igy az orvosok. Éppen ezért, 1909 húsvétvasárnapján ugyanezek az orvosok teljesen érthetetlen és meg magyarázhatatlan tény elõtt álltak: a vesevezeték, melyen a vágás gyógyíthatatlannak látszott, váratlanul teljesen bezárult, a paciens láztalan volt, visszatért az életbe. Meggyógyult. Ezt a történést Hildegárd mindig mint kimondott csodát tartotta emlékezetében. Mély megrendüléssel és alázattal állt az esemény elõtt és ezt a következtetést vonta le magának: Ez a második életem egészen Istené kell hogy legyen. Ez így is lett. Hogy ezt õ miként valósította meg az elkövetkezendõ 25 évben, a következõkben fogjuk ismertetni. * Burján Hildegárd életére visszatekintve, õt ( ) bátran sorozhatjuk a rendkívüli nagy emberekhez, akik bensõleg szabadok, nyitottak voltak a kiválasztásra, hogy az emberiség élenjáró segítõi, profétái legyenek szenvedésteli idõszakokban. Ehhez Hildegárdnak mindössze 50 év adatott.. Életének az elsõ 25 éve a szüntelen bensõ keresés évei voltak: kereste Istent. 25 éves korában súlyos betegségbõl csodálatosan meggyógyulva megkapta a feleletet elõzõ élete minden kérdésére: a hitet, Istent. Az isteni kegyelem mûvét láthatjuk életében visszatükrözõdni. Ettõl kezdve, a második 25 évben (férjes asszony volt) már nem keresett, hanem hitt, látott, tudott. Férjével Burján Sándorral együtt megkeresztelkedett, és elfogadta a hallatlan kihívást, és habozás nélkül megkezdte élete nagy mûvét: Mindent Istenért és mindent az emberekért, az Evangélium tanítására alapozott szakmailag úttörõ szociális-karitatív munkát. Ezt úgyszólván a társadalom minden szintjére kiterjesztve: utcagyerekek, nyomorgó bedolgozó nõk, kitett csecsemõk, bajbajutott családok, prostituáltak stb. segítésére. Zseniális szervezõképességével, mély hitével ezt új módon, a megelõzés és hatékonyság szintjén 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 tette: évtizedekkel túlszárnyalva korát: Felismerni az idõk jeleit, és annak szükségességét, hogy a mindenkori ínséget úgy enyhítsük, hogy azt gyökerében orvosoljuk.. Mint parlamenti képviselõ a politikába is bevetette magát a hátrányos helyzetben lévõkért. Kortársai A parlament lelkiismeretének nevezték. Élete fõ mûve a Caritas Socialis Nõvérközösség (CS) megalapítása volt 1919-ben, szellemi, lelki örökségének továbbvitelére: apostoli karitatív munkával hirdetni az Evangéliumot. Caritas Socialis, e két latin szót a CS-Nõvérek Közösséget teremtõ szeretetnek fordítják, és ennek megvalósítására törekszenek is. A mai társadalomban az emberek növekvõ elidegenedése és elmagányosodása ellen közösségek teremtése a lehetõ legbiztosabb gyógymód. A szociális munka megelõzést is jelent: keresztény szeretettel és együttérzõ szívvel keressük a társadalmi szakadékok áthidalásának lehetõségét. (B. Hildegárd) Mivel szentség hírében halt meg, boldoggáavatásának folyamata 1963-ban hivatalosan beindult, és a Caritas Socialis bízva várja és reméli alapítónõje boldoggáavatását. Burján Hildegárd élete sokak számára példaadóul szolgál, tanítása segítség lehet minden karitászmunkatárs és szociális munkás részére, érdemes közelebbrõl megismerkedni vele. Ezért a Szent Erzsébet levele c. karitászujságban megkezdjük részletesebb ismertetését. (Folytatás következik) Lázár Ilona nõvér Isten virágainak gondozója voltál. Ne legyen nehéz szívednek a föld Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Milinszki Márta munkatársunk, április 23-án, hosszú betegség után elhunyt. 40 éves volt május 11

12 Szinte hallani, mintha akartál volna még valamit mondani... Kovács K. Zoltán követve a Teremtõ hazahívó szavát ez év március 5-én az Örökkévalóságba távozott Temetésére március 28-án, a Nemzeti Sírkertben került sor, barátai és mindazok jelenlétében, aki ismerték, szerették és tisztelték. Gyászjelentésén Jakab apostol szavai állnak: Boldog az az ember, aki állja a megpróbáltatást, mert, ha hûségesnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját Kovács K. Zoli bácsi közéleti feladatvállalásai mellett a Szent Erzsébet Karitászt támogató alapítvány, a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány kuratóriumi tagjaként is a legrászorultabbak érdekeit képviselte. Nagyrabecsülésünk jeléül, és mindazért, amit egyházmegyei karitászunkért tett, készséggel éltünk a lehetõséggel, hogy támogassuk A szabadság hõse emlékéremmel történõ kitüntetését. Az emlékérmet március 9-én, a Magyar Köztársaság Müncheni Fõkonzulátusán vehette át. Életpályája ma már történelem Krómer István írása ezeket a történelmi idõket idézi fel elõttünk, s benne Zoli bácsit erõs hitével, kitartásával, szeretetével Zoli bácsi Szinte észrevétlenül távozott, ahogy életének utolsó két évtizedét is leélte; hivalkodás nélkül, csöndes építõ munkában. Pedig kijárt volna neki a rivaldafény is. A számûzött Barankovics István egykori személyi titkáraként és bizalmasaként, az 1947-es Demokrata Néppárt ben még alkotó korban lévõ, a kereszténydemokrácia elméletérõl és gyakorlatáról páratlan tudással felvértezett volt országgyûlési képviselõjeként díszhely illette volna meg az újjászervezõdõ kereszténydemokrácia soraiban. Mégis félrehúzódott, mert azt vallotta, azokat illeti a cselekvés joga és felelõssége, akik idehaza élték át a nehéz évtizedeket. Kovács K. Zoltán a nehezebb, a hálátlanabb, a kevésbé látványos aprómunkát választotta, alapítványt vezetett, õrizte és igyekezett közkinccsé tenni Barankovics István hagyatékának általa megmentett részét, oktatott, könyveket adott ki, tudásával, derûs egyéniségének személyes kisugárzásával, embertõl emberig ható kapcsolatépítéssel dolgozott az új Magyarországért. 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Ugart kellett feltörnie, a fél évszázados elhallgatás, félrevezetõ propaganda nyomán kialakult mély tudatlansággal szemben újra beoltani a magyar közéletbe az 1945-ös újrakezdés után minden szorítás és nyomás dacára oly sikeresen meggyökereztetett, ám brutálisan letarolt kereszténydemokráciát. A féktelen kifosztást szép szólamokkal megalapozó liberalizmus, az egyenlõség utáni mélyen gyökerezõ vágyat cinikusan kiforgató álbaloldaliság és az embert emberrel szembeállító soviniszta ideológiák szélsõségei között az egyéni kezdeményezés és a szolidaritás harmóniájára épülõ közösségközpontú társadalmi tanítást és politikai gyakorlatot képviselte. A vörös és barna fasizmussal szembeni kiállása közismert volt, fiatal kora és férfiévei egész munkásságát ennek szelleme hatotta át. De szemben állt a szélsõséges liberalizmussal is; Barankovics nyomán a politikai demokráciát a kulturális és társadalmi demokrácia irányába akarta kiterjeszteni. Ez a gondolat a kereszténydemokrácia egyik legfontosabb törekvését fejezi ki mondta halála elõtt néhány héttel e sorok írójának, s ez Magyarországon nem csupán ideológiai-programalkotási szinten igaz. A kereszténydemokrácia megjelenését egy évtizedes, nagyon intenzív társadalmi mozgalom elõzte és alapozta meg, ami az 1947-es választási sikernek is az egyik legfõbb elõzménye és alapja volt. E többágú mozgalomnak éppen az volt a fõ törekvése, hogy a gazdasági, szociális és mûvelõdési demokráciát elérhetõvé tegye a paraszti és munkástömegek számára is. A KALOT jelszavai közül a mûveltebb falut! és az életerõs népet! kifejezetten a kulturális ill. a gazdasági-szociális demokrácia megvalósítását célozták. Kovács K. Zoltán tevékeny résztvevõje volt e páratlan társadalmi forradalomnak, amely már-már szétfeszítette a feudális szerkezetében sok tekintetben megmerevedett korabeli Magyarországot. Ugyanakkor képes árnyaltan jellemezni fiatalsága ellentmondásos korát. A népi írói mozgalom annyira közüggyé tette a szociális problémát, hogy a szociális népállam gondolatában megegyezés volt. Ha nem jön a háború, biztos, hogy ez a struktúra meghozza a változást. Nemcsak gazdaságilag, hanem politikailag is, a demokrácia szempontjából is fejlõdést jelentett volna. Kovács K. Zoltán egész fiatalságát egyházi mozgalmakban töltötte, piarista diákként, a cserkészetben, az egyetemisták Emericana mozgalmában, a KALOT-ban. A KALOT legnagyobb hozadékának az alsó szintû vezetõk fölkészítését tartotta; létrejött egy, a politikai gondolkodás szempontjából kimûvelt réteg. A KALOT fiatal agrárvezetõi népfõiskolai elõadók lettek a párt képviselõjelöltjei. Az az ideális állapot alakult ki, hogy egy rendkívül értékes értelmiségi réteg mögött egy igazi népi párt sorakozott fel. A képviselõk fele paraszt, kõmûves vagy hasonló kétkezi munkás volt. Kovács K. Zoltánt is mozgalmi elkötelezett május 13

14 ségét ismerve kérte fel a gyõri püspök, hogy vállaljon szerepet a Néppártban. A KALOT mozgalmi hátterével sikerült a szinte lehetetlen: két hónap alatt egy ütõképes párt felállítása, pedig ehhez a pénztõl a gépkocsiig szinte minden technikai feltétel hiányzott. A Demokrata Néppárt képviselõi nem volt egy öreg társaság; sokan voltunk fiatalok, akik 1945-tõl aktívan részt vettünk egy elképzelt demokrácia felépítésében - jómagam pl. a földosztásban, az oktatásban; ezüstkalászos gazdatanfolyamok, stb. Elindultunk a stabil demokrácia õszintén vallott eszméjének gyakorlati megvalósítása irányában. A brutális terror azonban közbeszólt. Ellenõrizték kapcsolataimat, a parlament ajtajáig kísérték. A végén már azért nem hívtunk össze gyûlést, nehogy a résztvevõknek bántódása essék. Ezzel el is érték a céljukat: a pártélet gyakorlatilag a parlamentre korlátozódott. A politizálás e maradék szigetével igyekeztek hatékonyan élni. Nem ideologizáltunk, hanem tárgyi kérdésekkel pl. a beszolgáltatást csökkenteni kell, vetõmagra van szükség foglalkoztunk. Az agrártárca költségvetését bírálva a fiatal képviselõ hangsúlyozta, hogy a földosztással a földreform nem ért véget, további feladat a gazdák szakképzettségének emelése, önálló kisüzemi gazdálkodásra való kiképzésük. Eddig hiányzott a felsõfokú oktatásból az igazi magyarságra nevelés igénye A kivezetõ út az õsi népi mûveltségünkön alapuló és benne megújhodott nevelési rendszer lehet. Meg kell keresnünk a lehetõségét annak, hogy a magyar földmûves nép kisüzemi gazdálkodásának szolgálatában az új követelményeknek megfelelõ gyakorlati képzettséggel rendelkezõ szakemberek álljanak. Bár megfogadták volna tanácsait az újabb kori kárpótlást követõen; akkor talán ma nem fenyegetne a latifundiumok Magyarországának újraalakulása. A kisegzisztenciák megerõsítése programunk középpontjában állt. Világosan láttuk, hogy az igazán veszélyeztetett a tulajdon nélküli munkás. Ha az embereknek nincs egy megélhetését biztosító minimális vagyona, s egy kis tartaléka, akkor politikailag kiszolgáltatottá válnak. A monopolkapitalizmus okozta kiszolgáltatottságra azonban a bolsevizmus nem orvosság, mert érdekében áll, hogy az egyes ember ne legyen gazdaságilag független személyiség akkor ugyanis nem irányítható. Barankovics már 1945-ben jelzi, hogy a monopolkapitalizmus és a kommunizmus szorításában a társadalmat anyagi alapjainak és mûveltségének megerõsítésével kell védeni. Jó lett volna 1990 után is jobban figyelni e program hirdetõire Kovács K. Zoltán Barankovics megbízásából rendszeres kapcsolatot tartott az amerikai követség egyik tisztviselõjével. Ma szinte elképzelni is nehéz: ami egy képviselõ természetes feladata, az akkoriban kémkedés gyanúját vonta a fejére februárjában emiatt kellett elmenekülnie az országból. Következett az emigráció terhes, de tevékeny 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 korszaka, az állandó önképzés és ismeretterjesztés évtizedei. A távolból, ahogy lehetett, üzenni az idehaza maradtaknak. Õrizni a tudást, a reményt egy még nem is sejtett jobb jövõ számára. A Szabad Európa Rádió mûsoraiban (Zoltán Károly néven), emigráns lapokban, folyóiratokban megjelentetett elemzésekkel. Sokoldalú írástudó volt, agrárszakember, eszmetörténész, politológus; emellett aktív közéleti-közösségi ember, az emigráns Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom egyik irányítója. Számára a kinti élet mindvégig kényszerû számûzetés volt; mihelyt lehetett, odahagyva évtizedek alatt kiépített egzisztenciát, hazatért. Hozta tudását, kapcsolatrendszerét, s felajánlotta hazájának. A hazának, amely ezután sem bánt vele kesztyûs kézzel. Meg kellett élnie a Kereszténydemokrata Néppárt meghasonlását, egykori képviselõtársai kiseprûzését is. De akkor sem adta fel, s megérte még a sorok rendezését. Fogyatkozó erejéhez képest bekapcsolódott az újjáalakuló Barankovics István Alapítvány munkájába, tanácsaival segítette a politikusok legújabb nemzedékét. Pátriárkai kort ért meg, s pátriárkaként, az új nemzedéket derûs szeretettel tanítva élte élete alkonyát. Aki egyszer élvezhette vidám, mindenre nyitott, közvetlen társaságát, életre szóló emlékként õrzi a Vele való találkozást. Krómer István Forrás: mkdsz.hu H Í R E K nemzetközi segélyakciók A Karitász Központ segélye Mali szegényeinek A szervezők által csak fapados Dakarnak nevezett (7632 km hosszú) Budapest-Bamako rally résztvevői karitatív célokat is megvalósítottak. A futam műszaki mentését biztosító jármű a Szent Erzsébet Karitász Központ ruhaadományát is eljuttatta Afrikába, Mali fővárosába, Bamakó szegényeinek. Köszönetünket fejezzük ki a Műszaki Egyetem munkatársainak, diákjainak, s mindenkinek, akik ebben a segélyakcióban közreműködtek. Április elején Erdélybe, a Kovászna megyei Imecsfalva szegényeinek a helyi római-katolikus plébánia és a Budapest-Kispest-Wekerletelep karitász önkénteseinek segítségével kb. 1 t jó minõségû ruhanemût továbbított a Karitász Központ május 15

16 Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év A Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász szervezi és összefogja a területén működő 41 karitász csoport munkáját. A szociális tevékenységei

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház. Továbbra is szívesen vennék. húsvéti élményeitek. az újságba! A plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/16 Beszéd a San Marino-Montefeltro Egyházmegye fiataljaihoz, 2011. június. 19 Ezt A hivatások 50. világnapján,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Adányi László A Magyar Katolikus Karitász Újjászervezése

Adányi László A Magyar Katolikus Karitász Újjászervezése Bevezetés Adányi László A Magyar Katolikus Karitász Újjászervezése Általában olyasmit szoktak újjászervezni, ami korábban létezett. A szeretetszolgálat a Katolikus Egyház küldetésének egyik alapja, ezért

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18132788-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10.652 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C. ép. 5./4 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2013 évről

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2013 évről Közhasznú Szervezet Adószáma: 18843062-1-16 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2013 évről Kelt: Szolnok, 2014.május 27. (Dr. Kató Ernő) kuratóriumi elnök P.H. 1.) A Szent László Szolgálat Alapítvány

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Kortárssegítő program Összehozó" Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban

Kortárssegítő program Összehozó Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban Kortárssegítő program Összehozó" Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban Több mint egy évvel ezelőtt indítottuk útjára kezdeményezésünket Komárom középiskoláiba melynek során

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt

Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója. Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Utcai szociális Segítők Egyesületének Szakmai beszámolója Pigmalion Foglalkoztatási Projekt Készítette: Lőrincz Norbert Projektmenedzser Tatabánya 2006. A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Nézd mennyire szeretik egymást

Nézd mennyire szeretik egymást Nézd mennyire szeretik egymást Tertullian (145-220) KVT 2013 május 18. Miért magunkkal? Egzisztenciális gondok segítése Erő energia felszabadítás Példamutató vonzó egymással törődés Pasztorációs és karitatív

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok

AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok AZ MFM-Projekt mottója: Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok Az MFM-Projekt (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció) Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületünk Boldogabb

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben