P Á L Y Á Z A T (210-3/2013/KIK/020)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T (210-3/2013/KIK/020)"

Átírás

1 P Á L Y Á Z A T (210-3/2013/KIK/020)

2 Alulírott Dr. Szabó Attila, ezúton nyújtom be pályázatomat az Emberi Erőforrások Minisztere által, a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázatára. A pályázati kiírás feltételeinek egyetemi végzettség, szakképzettség; pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat; büntetlen előélet; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megfelelek. Egyben nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és 3. személlyel való közléséhez, továbbá személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez. Szigetvár, május 26. Dr. Szabó Attila 2

3 1. Bevezető Eddigi életem több mint fele köt napi szinten a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskolához. Általános iskolásként a kistornaterembe jártam edzésre, itt voltam gimnazista és egyetemi tanulmányaim befejezése óta 17 éve ebben az iskolában tanítok. Az iskola minden szögletéhez fűz egy történet 2008-tól igazgatóként, 2009-től a Dél-Zselic Középiskola létrejöttével az egyik főigazgató-helyettesként, egyben továbbra is a középiskola igazgatójaként dolgoztam. Amikor 2008-ban átvettem a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola igazgatását az alábbi célokat fogalmaztam meg: Iskolánknak az lehet a reális célja, hogy a szigetvári és a környékbeli települések fiataljainak magas színvonalú középfokú iskoláztatást, valamint a város illetve a kistelepülések szociálisan hátrányos helyzetű tanulói számára kedvező szocializációs feltételeket és felzárkóztatást biztosítson. Ehhez olyan erőfeszítésekre van szükség, amelyek segítségével sikerül a szülők, a tanulók és a szakma előtt a gimnázium vonzerejét visszaszerezni, ugyanakkor a szakképzésben a társadalom, a munkaerőpiac és az oktatás új kihívásainak megfelelni. Vezetői programommal e célokat szeretném megvalósítani. Pályázatomban arra vállalkoztam, hogy a gimnáziumba csak olyan tanulókat vegyünk fel, akiknek az általános iskolai eredménye szemben a korábbi mindenkit felveszünk, aki jelentkezik gyakorlattal az érettségi tárgyakból legalább 4-es. A tanulólétszám kezdeti csökkenése után mára elértük azt, hogy az előttünk álló tanévben már 2 gimnáziumi osztályt tudunk indítani. Emellett bővítve iskolánk képzési kínálatát és növelve vonzerejét elindítottuk az emelt óraszámú angolnyelv- és testnevelés oktatást, valamint a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy fakultáció keretében történő oktatását. Véleményem szerint a gimnáziumi képzésnek főleg a miénkhez fogható szociokulturális háttérrel rendelkező tanulói körrel része kell, hogy legyen a rendszeres tanulmányi kirándulás, a színház-, a múzeum és a hangverseny-látogatás. E programok éves szinten már eddig is több száz tanulót mozgattak meg. Az anyagi hátteret döntően pályázatok és az iskola alapítványa biztosította. Az elmúlt években a szakképzést is új alapokra helyeztük, ennek keretében indítottuk el az ún. új típusú szakképzést. Egyeztetve a helyi munkaadókkal és a szülőkkel új szakmákat indítottunk (cipőgyártó, fodrász, pék, pincér). Ezzel duplájára emelkedett azoknak a szakmáknak a száma, melyekbe diákokat tudunk beiskolázni. Emellett a már említett szabadidős tevékenységek révén teret biztosítunk a szakképzős diákjainknak is az önmegvalósításhoz, tehetségük kibontakoztatásához. Az ő szociokulturális hátrányaik kompenzálását (is) szolgálták / szolgálják a pszichológus alkalmazása, a kizárólag szakiskolásoknak kiírt pályá- 3

4 zatokon való részvétel (pl. tanulmányi kirándulás Erdélybe, tanulmányi kirándulás a Drávamellékre), az Útravaló ösztöndíj programban való részvétel, a DDOP, a TÁMOP stb. Álláspontom szerint az elmúlt 5 évben a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola tartalmi tekintetben az alapokig megújult iskolává vált. Amennyiben lehetőségem nyílik rá az előttünk álló évek során ugyanebben a szellemiségben, ugyanekkora elánnal szeretném folytatni a 2008-ban megkezdett munkát. 2. Helyzetelemzés 1 A társadalmi, gazdasági és politikai térben zajló folyamatok gyökeresen új feltételrendszert szabtak a köznevelési rendszernek. A megváltozott körülmények új funkciókat követelnek meg a köznevelés valamennyi szereplőjétől. Az ország különböző régiói eltérő adottságaik (demográfiai jellemzők, gazdasági teljesítőképesség, településhálózat, köznevelési rendszer sajátosságai stb.) miatt egyrészt eltérő kereteket szabtak a köznevelési rendszernek, másrészt e kereteket a régiók specifikus jellemzőikkel ruházták fel. Kérdés, hogy a köznevelés permanensen változó jogi feltételrendszere mekkora mozgásteret biztosít ahhoz, hogy a kistérség köznevelési intézményhálózata a helyi sajátosságok, lehetőségek és igények figyelembevételével működjön. Tovább, hogy a DDOP-s pályázat lejárta után milyen már kiépült és működő rendszerbe kell integrálódnunk, és abban (2016 előtt és után) milyen érdekérvényesítő képességgel fogunk bírni. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a köznevelés rendszerének átalakítását a társadalmi és területi esélykülönbségek csökkentésének igénye mozgatja, továbbá hogy a tervezés alapja az ellátandó feladat, optimális esetben iskolánk megkerülhetetlen szereplője lesz az elkövetkezendő évek köznevelési intézményhálózatának. A leendő főigazgatóra tervek szerint az alábbi elképzelések optimalizálása, majd levezénylése vár: A kihasználtság és a rendelkezésre álló demográfiai mutatók szerint átgondolásra javasolt a tanulócsoportok számának csökkentése, illetve a felső tagozatos köznevelési feladat- 1 A Dél-dunántúli Régió szakképzési stratégiája, Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Baranya megye, Oktatási Hivatal, Projekt összefoglaló tanulmány a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás DDOP-3.1.2/2F számú pályázatához. Eco-Cortex, Tahi József - Káplár János (szerk.): Tanulmány a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a térség hiány-szakképesítéseinek meghatározásához. Pécs-Marcali,

5 ellátás felmenő rendszerű átszervezése. Átszervezés esetén szükséges megvizsgálni és megszervezni a tanulók szállításának lehetőségét a kötelező felvételt biztosító iskolákba. 2 A szakképzésben résztvevők létszáma fő alapján 2 szakképzési centrum kijelölése javasolt és szükséges. [ ] Az integrációs folyamat első lépéseként szükséges a nem kizárólag szakképzési feladatokat ellátó többcélú intézmények egyéb feladatainak leválasztása és más intézménybe történő integrációja, illetve indokolt esetben új intézmény alapítása Az iskola tágabb és szűkebb környezete 4 A 46 települést összefogó, aprófalvas szigetvári kistérség településeinek nagy részén az állandó lakosságszám részben a természetes fogyás, részben az elvándorlás következtében évtizedek óta folyamatosan csökken. Sajnos Szigetvár sem rendelkezik olyan népességmegtartó erővel, hogy a kistérség népességfogyásának gátja lehessen. Kimutatható hogy azok a diákok, akik nem Szigetváron jártak középiskolába, tanulmányaik befejezése után többségében nem térnek haza, hanem a szigetvári kistérségen kívül telepednek le. Így iskolánknak meghatározó a szerepe a kistérség jövője szempontjából. Ez a kistérség általános iskoláiban tanító kollégákra megkerülhetetlen kötelességet, a középiskolában tanító kollégákra megkerülhetetlen felelősséget ró. A kistérség 12 településén (Almamellék, Dencsháza, Hobol, Kétújfalu, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Szentlászló, Szigetvár) működik általános iskola. Középiskola csak Szigetváron van. Az említett települések közül Kétújfalu, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Rózsafa, Somogyapáti, Szentlászló és Szigetvár általános iskolái és a középiskola alkotja a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskolát. A Zrínyi Miklós Középiskola általános iskoláiban a járás 8 településének 9 feladatellátási helyén a járás általános iskolás tanulójának 84%-át tanítjuk. Az egységes iskola optimális működése esetén ez záloga lehetne a középiskola hosszú távú és zavarta- 2 Feladatellátási i. m., o. 3 Feladatellátási i. m., o. 4 A Dél-dunántúli Régió szakképzési stratégiája, Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Baranya megye, Oktatási Hivatal, Kovácsevicsné Tóth Marianna: Beszámoló a többcélú intézmény szakmai programjáról Projekt összefoglaló tanulmány a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás DDOP-3.1.2/2F számú pályázatához. Eco-Cortex, Tahi József - Káplár János (szerk.): Tanulmány a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a térség hiány-szakképesítéseinek meghatározásához. Pécs-Marcali,

6 lan működésének. Melynek állapota, lenyomata és előrejelzője a kistérség jelenének és jövőjének. Az egykori állami nagyipar (cipőgyár, konzervgyár stb.) megszűnése, valamint a romjain és helyette csak korlátozottan kiépült magánszektor tartós munkanélküliséget, ezáltal a szülők anyagi gondjainak növekedését eredményezte. Fenyegető veszély a szegregálódás. Az általános elszegényedés meghatározza a gyermekek jövőjét: a gyermekek esetében halmozódnak a hátrányok, a szülők átörökítik saját iskolázottságukon és foglalkoztatottságukon alapuló társadalmi helyzetüket. Ebből a társadalmi csapdából a kistérségben élő gyerekek nagy része egyedül képtelen kitörni. A leghátrányosabb kistérségek közé tartozó szigetvári kistérségben kiemelten fontos a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a tanulási nehézséggel küzdők számára a többi gyermekkel egyenlő esély biztosítása. Ezt a célt csak pozitív diszkriminációval lehet elérni. Az iskolának, a pedagógusoknak meghatározó a szerepe az esélykülönbségek csökkentésében, a hátrányok kompenzálásában és a kistérség népességmegtartó erejének növelésében. Erősítenünk kell tanulóink helyi identitástudatát, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó tudást és kompetenciákat kell kialakítanunk bennük. Ennek részeként folyik az általános iskolákban pl. a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program, a differenciálás, a kooperatív tanulásszervezés, készülnek a helyi Jó gyakorlatok és folyik a középiskolában pl. asztalos, cipőgyártó, pincér és szerkezetlakatos képzés. Összintézményi szinten elmondható a szegregációmentesség, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése, az oktatási szolgáltatáshoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, vagy pl. az Útravaló ösztöndíj programban való részvétel. Az elmúlt évtizedekben a szakmunka becsületének a köztudatban való folyamatos leértékelődését és az érettségi megszerzésének tömegigénnyé válását figyelhettük meg. Ennek következtében a gimnáziumban és szakközépiskolában tanulók aránya növekedett (ma már a korosztály mintegy 4/5-e folytatja érettségit adó képzésben középiskolai tanulmányait), a szakiskolában tanulóké csökkent. Az országos tendencia a szigetvári kistérségben is megfigyelhető, amit a már említett szocialista nagyipar szétesése is súlyosbított. Ma már világosan látszik, hogy hiba volt az egészségügyi szakközépiskolai képzés megszüntetése. A beiskolázási adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a helyette bevezetett informatikai képzés fölött mára eljárt az idő, miközben az egészségügy munkaerőgondokkal küszködik. Ennek fényében elkerülhetetlen a szakközépiskola képzési kínálatának újragondolása. A tanulólétszám folyamatos csökkenése közepette érdekes jelenség az iskolák számának növekedése. Az iskolaalapítások mögött elsősorban nem oktatáspolitikai szempontok húzódnak meg, hanem politikai és olyan társadalmi igények, melyeket a szülők és a fenntartók 6

7 együttesen támasztanak. A helyi politika sikert, fejlődést, új munkahelyeket, megtartóerőt stb. lát az iskolaalapításban. Az iskolaalapítási folyamat annak ellenére zajlik, hogy mind az Európai Unió, mind a magyar kormány az iskolák integrációját tartja kívánatosnak. Ennek szellemében jöttek létre a ma már megszűnőben lévő Térségi Integrált Szakképző Központok. Az iskolák számnak növekedése a tanulókért folytatott verseny fokozódását, licitversenyt indított el, amely sok tekintetben a színvonaltalanság melegágya lett. Hosszútávra kiható dilemma annak eldöntése, hogy a tanulólétszám szinten tartása illetve növelése érdekében részt veszünk-e ebben a licitháborúban. Új területet nyithatunk iskolánk számára a felnőttképzéssel. Ennek révén alkalmazkodva a kormányzati elvárásokhoz olyan szakembereket képeznénk, akikre biztosan szükség van a lokális munkaerőpiaci igények kielégítéséhez. Ezzel ellensúlyt képeznénk a döntően munkanélkülieket érintő tanfolyamokkal szemben. A tankerület fős tanulólétszáma az előttünk álló évek során tovább fog csökkenni. A 2017/18-as tanévben előreláthatólag tanuló fog általános iskolába járni. Tekintettel arra, hogy a Dél-dunántúli Régió egészére ez a jellemző, az elkövetkezendő években még élesebb lesz a verseny a régió középiskolái között. Ebben a versenyben iskolánknak nem csak a pécsi (kadarkúti, mohácsi, pécsváradi, sásdi), hanem a barcsi (Hobol, Kétújfalu, Nagydobsza, Szigetvár), a kaposvári (Almamellék, Mozsgó, Szentlászló, Szigetvár) és a szentlőrinci (Nagypeterd, Szigetvár) középiskolákkal is meg kell küzdenie. Jelentős elszívó erő a Leőwey gimnáziumban működő Arany János Program, amellyel kollégium hiányában képtelenség versenyre kelnünk. E program éppen azokat a roma fiatalokat szívja el a térségből, akik követendő példát mutathatnának hátrányos helyzetű társaiknak. Álláspontom szerint ez kellő hivatkozási alap az iskolai kollégiumról újranyitásáról szóló tárgyalások megkezdéséhez. A tankerület általános iskolai tanulóinak 59%-a hátrányos, további 28%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya 6%. A járás aprófalvas jellegéből adódóan az általános iskolai tanulók 39%-a ingázik. Az általános iskolák többségében a más településről bejáró tanulók aránya meghaladja a 75%-ot. A tankerületben az egy általános iskolai osztályra jutó tanulólétszám 18 fő. Az egyegy pedagógusra jutó tanulólétszám 10 fő. A tankerületben a köznevelési törvény által meghatározott létszámok alapján, maximális osztálylétszámmal számolva 46 osztállyal, átlaglétszámmal számolva 34 osztállyal kevesebbre lenne szükség. 5 5 Feladatellátási i. m., o. 7

8 3. Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 3.1. Erős pontok és akadályozó tényezők Erős pontok Akadályozó tényezők Szegregációmentesség Képzési kínálat sokszínűsége o A köznevelés átalakításának következtében megtartható-e Zömében a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó és hiányszakmákat o A köznevelés átalakításának következtében megtartható-e oktató szakképzési kínálat Egységes iskola o Előítéletek, ellentétes érdekek, nehézkes együttműködés Viszonylag fiatal, többségében sikerorientált tanári kar o Anyagi ellehetetlenülés, fásultság Képzettség tekintetében sokoldalú o A fluktuáció következtében megtartható-e tanári kar Innovációs hajlandóság (pl. digitális napló bevezetése) o Anyagi korlátok Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései o Technikai amortizáció A tehetség és képesség kibontakoztatásának sokszínűsége o Anyagi korlátok 3.2. Veszélyeztetettség és kitörési pontok, lehetőségek Veszélyeztetettség Kitörési pontok, lehetőségek o A felnőttképzésben való részvétel A környező városokban, különösen a megyeszékhelyen sok a középiskola o Az általános iskolákkal való hatékonyabb együttműködés A tantestület állandóságának biztosítása o Pedagóguspályát választó, egykori diákjaink megnyerése Több témában csak a verbalitás szintjén meglévő egység, gyakorlati következetlenség o Nyitottság, együttműködés, következetesség (módszertani megújulás) 8

9 A tanulók jelentős részének neveltsége, motiválatlansága o Módszertani megújulás és hatékonyabb együttműködés a szülőkkel A tanulók előképzettségének jelentős különbségei o Módszertani megújulás, felzárkóztatás, differenciálás Lemorzsolódás, 16 éves korig tartó tankötelezettség o Módszertani megújulás, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának növekedése o Módszertani megújulás, pályázati lehetőségek maximális kihasználása Csökkenő érdeklődés a szakközépiskolai képzési kínálat iránt o Új képzési kínálat: pl. rendészeti-, egészségügyi-, idegenforgalmi szakközépiskolai képzés 3.3. Célmeghatározás Az elmúlt évtizedekben jelentősen bővültek azok az ismeretek, műveltségi területek, amelyekre az iskolának fel kell készíteni a tanulókat. Megváltoztak az emberek élet és munkakörülményei, anyagi lehetőségei. Megváltoztak és folyamatosan változnak az iskolával szemben támasztott kormányzati és társadalmi elvárások. A tanulók terhelhetősége véges, figyelmüket nem képesek meghatározott időn túl az ismeretek elsajátításra összpontosítani. Egészséges testi, lelki, szellemi fejlődésük biztosítása is azt kívánja, hogy a szükségesnél több ideig ne kényszerítsük őket feladataik mellé. Nemcsak teret, hanem időt is kell teremtenünk a tananyag elsajátításával szorosan össze nem függő iskolai és iskolán kívüli tevékenységekhez. Iskolánkban együttesen van jelen a gimnáziumi, a szakközépiskolai és a szakiskolai képzés. Míg a korábbi oktatási kormányzat a gimnáziumi képzést, a jelenlegi a szakképzést preferálja. Nekünk olyan programmal kell előállnunk, amely a kiváló, a speciális képességű, valamint az alacsony teljesítmény orientált tanulók számára is differenciált programot ad ahhoz, hogy standardizált vagy emelt szintű érettségi vizsgát illetve szakmunkásvizsgát tegyenek. Kiemelt feladat egy olyan szakmai program kidolgozása, amely a szociálisan hátrányos és szocializációs deficittel rendelkező, ám tehetséges diákok felkarolását, felzárkóztatását célozza. Napjaink makroszintű gazdasági, társadalmi, erkölcsi válságának tünetei jól kitapinthatók. Meggyőződésem, hogy az oktatás kulcsszerepet játszik a kilábalásban. Diákjainkat olyan ismeretekkel, gondolkodás és szemléletmóddal, valamint viselkedési és erkölcsi nor- 9

10 mákkal kell felvérteznünk, amelyek birtokában olyan emberré válhatnak, akik a középiskola elvégzése után művelt, s a megszerzett ismereteket alkalmazni képes, gondolkodni és tanulni tudó praktikus emberként tudják folytatni tanulmányaikat a felsőoktatásban, vagy megállni a helyüket a munkahelyükön, illetve a családalapításban. Feladatunk: o az általános iskolák és a középiskola közötti átmenet biztosítása o a közös szakmai műhelyek erősítése o az általános iskolák és a középiskola közelítése egymáshoz o az adaptív tanulási útvonal továbbvitele o az erős pontok szinten tartása o a kitörési pontok és lehetőségek erősítése o a sokoldalú személyiségformálás, amely a készségek és képességek fejlesztésén nyugszik o a kiemelt képességű tanulók tehetséggondozása o a rossz szociokulturális körülmények között élő tanulók hátrányának csökkentése, egyenlő esélyek biztosítása az oktatásban o széleskörű, korszerű általános műveltség és szakmai ismeretek nyújtása o az eredményes érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő oktató- és nevelőmunka o a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő és az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő szakmunkásképzés o eredményes és hatékony idegennyelv-oktatás o korszerű informatikai ismeretek nyújtása o olyan kommunikációs képességek kialakítása, amely lehetővé teszi a megszerzett tudás érvényesítését, a munkaerőpiacon való érvényesülését Javaslatok az iskola fejlesztési irányainak kialakításához Erőssége iskolánknak, hogy a NAT műveltségi területeinek kiemelt közös céljai: o a tevékenykedtetés középpontba állítása, o az informatika alkalmazása, o a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése, o a közösségi élet, o az egészséges életmód kialakítása, o az aktív részvétel, az öntevékenység és a kreativitás biztosítása, o a médiumok alkotó használata 10

11 már évek óta részei iskolánk mindennapi életének, illetve adottak a hozzá szükséges feltételek a szemléletmódtól a felkészültségen át az eszközökig. Az előttünk álló évek feladata, hogy valamennyi kolléga elfogadja a változás és változtatás szükségességét, hogy mint tantestület tudjuk hitelesen közvetíteni nevelési és oktatási elveinket Nevelőtestület Az előző időszak végzettségi kaotikumát, melynek során többen végzettség nélkül ill. nem megfelelő végzettséggel tanítottak, mára maradéktalanul rendeztük. Az elmúlt évek során 11 kolléga szerzett (új) diplomát, 3 szakvizsgázott, 2 érettségi vizsgaelnöki felkészítőt végzett, 2 folytat PhD tanulmányokat és valamennyi kolléga eleget tett továbbképzési kötelezettségének. Iskolánkban 100%-os a szakos ellátottság. Az elmúlt évek során rendszerbeállított IKT eszközök új távlatokat nyitottak, mind a tanárok, mind a diákok előtt. Az eszközök varázsa lassan elmúlik, így az előttünk álló évek prioritása a nevelési, oktatási kultúránk modernizálásának, egyes kollégák esetében cseréjének időszaka kell, hogy legyen. Elkerülhetetlen a tantestület jelentős részének módszertani megújulása. Humanistaként nem tűrhetem, igazgatóként nem engedhetem, hogy diákjaink nyűgnek éljék meg az új megismerésének nagyszerűségét, hogy azokat a gyerekek akik még otthon is a legutolsók, azokat a iskolában ne pedagógusok, hanem csak tanárok és oktatók vegyék körül Tanulóközösségek Iskolánk az elmúlt évek során olyan intézménnyé vált, ahol mind a gyenge, mind a kiváló képességű tanulóknak, a hagyományos értelemben vett tanulás mellett az alkotó ismeretszerzésre is lehetőségük nyílt. Ezek a tevékenységek (38 óra alatt a Földkörül, aerobic, antik kultúra, dráma- és irodalmi színpad, ECDL vizsgára felkészítő, helytörténet, két-és háromdimenziós ábrázolás, kosárlabda, KRESZ, természettudományos kísérletek, tollaslabda stb.) mind hozzájárultak a fiatalok szellemi gazdagodásához, hogy európai módon gondolkodó sikeres polgárokká váljanak. A nyelvtanulás és az informatika prioritása megkérdőjelezhetetlen. Mindezek ma már nem előnynek, hanem feltételnek számítanak mind a továbbtanulásnál, mind egy-egy jobb állás megszerzésénél. Ezért tartottuk fontosnak az emelt óraszámú angolnyelv-oktatás bevezetését. 11

12 A gimnáziumi képzés keretében reális lehetőség az angolhoz hasonlóan az emelt óraszámú németnyelv-oktatás bevezetése. Valamint iskolánk ECDL vizsgaközponttá válása. Az iskolában arra kell felkészíteni a tanulókat, hogy első képzettségük megszerzése után is képesek legyenek további szakismeretek megszerzésre. Ennek az a feltétele, hogy tanulni kell megtanítanunk diákjainkat. Ehhez elkerülhetetlen a tantestület jelentős részének módszertani megújulása. Véleményem szerint a tanulás tantárgyi értékelése személyre szóló, elemző, tanulságokat tartalmazó, segítő jellegű és sohasem lehet fegyelmező eszköz A jövőben még több figyelmet kell szentelnünk a jó tanulókra. Nem hagyhatjuk érdektelenné válni őket, hatékonyabban kell iskolán kívüli megmérettetésre (pl. OKTV, SZKTV) sarkallnunk őket Iskolai karakter A gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú angolnyelv-oktatást és testnevelés oktatást indítottunk. Fakultációként bevezettük a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat, amelyet valamennyi érettségit adó képzésben részvető tanuló választhat, és érettségi vizsgát tehet belőle. A szakképzésben az elsők között tértünk át ezáltal csökkentve a tanulóink lemorzsolódását az ún. új típusú szakképzésre. Iskolánkban ma már csak ezt lehet választani. Szakítva a mögöttünk hagyott évtizedek gyakorlatával a szemléltetés és a tantárgyi kísérletek könnyebbé, gördülékenyebbé tétele érdekében szaktantermeket alakítottunk ki. Alkalmazkodva a munkaerőpiaci és szülői igényekhez új szakmákat indítottunk: cipőgyártó, fodrász, pék, pincér. Az elmúlt években a TÁMOP égisze alatt magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből kompetencia alapú programcsomagokat vezettünk be. Az Új tanulási technikák bevezetése a középiskolákban program keretében témaheteket tartottunk. A Könyvtári program keretében külső előadók tartottak rendhagyó irodalomórákat, pl. a népköltészetről, Petőfi Sándorról, József Attiláról, Radnóti Miklósról és Trianonról. Együttműködve a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskolával újraindítottuk az esti tagozatot. Ezáltal az iskolát bevételhez, 16 kollégát pedig plusz jövedelemhez juttattunk. Az elmúlt években bevezettük a nevelőtestületi értekezletek és a belső továbbképzések rendszerét. Előbbin rendszerint novemberben a 9. osztályos tanulók munkájának komp- 12

13 lex értékelése és a pedagógiai munka elemzése folyik, utóbbin rendszerint tavasszal egy-egy külső előadó bevonásával folytatunk eszmecserét. Ennek keretében láttuk vendégül Zalavári Katalint, Szilágyi Verát, Pais Ella Reginát és Vekerdy Tamást. Csatlakoztunk a HÍD programhoz. A soron következő ciklus végén érnek a középiskolába azok a diákok, akik elsős általános iskolás koruk óta tantárgyorientált angolnyelv-oktatásban részesülnek. Az ő belépésükkel még eredményesebbé válhat a gimnáziumi emelt óraszámú angol tanítás. A gimnáziumi képzés keretében reális lehetőség az angolhoz hasonlóan az emelt óraszámú németnyelv-oktatás bevezetése. Ennek bázisául a több általános iskolában is folyó nemzetiségi nyelvoktatás szolgálhat. A személyi feltételek adottak a horvátnyelv-oktatásához. Ez a potencia a köztünk élő horvátok, valamint Horvátország közelsége és soron következő Uniós csatlakozása okán felértékelődik. Ugyancsak adottak a személyi feltételei az idegenforgalomi szakemberképzésnek. Mely képzés bevezetése kapcsolódási pont lenne Szigetvár városstratégiájához. A beiskolázási adatok azt mutatják, hogy az informatikai szakközépiskolai képzés iránt látványosan csökken az érdeklődés. Ugyanakkor az emelt óraszámú testnevelés és a belügyi rendészeti ismeretek fakultáció az alapja lehet a rendészeti szakközépiskolai képzés bevezetésének. A TÁMOP-os programokban részt vett tanulók eredményei a program sikerességét igazolják. Ennek megfelelően kívánatos a folytatása. A szakképzésben új területet nyithatunk iskolánk számára a felnőttképzéssel. Megalapozottak az esélyeink az asztalos, a cipőgyártó, a hegesztő és a pincér szakmában. A meglévőnél is szorosabb együttműködést kell kialakítanunk a helyi vállalkozókkal, annak érdekében, hogy minél kevesebb potenciális munkanélkülit képezzünk. Továbbra is azokat a szakmákat kell preferálnunk és népszerűsítenünk, melyekben biztosnak látszik tanulóink elhelyezkedése. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a vállalkozók ellenőrzésére, hogy a jogszabályoknak és az előírásoknak (pl. a tananyagnak) megfelelően végezzék tanulóink gyakorlati oktatását. Az előttünk álló évek során olyan Jó gyakorlatot kell kidolgoznunk, amelynek eredményeként az alulszocializált és a szocializációs deficittel bíró diákjaink nevelését és oktatását a szakmai képzésen túl olyan ismeret- és értékközvetítéssel tudjuk kiegészíteni, amely optimális esetben a családnak, mint elsődleges szociokulturális közegnek a feladata lett volna. 13

14 A tankötelezettség 16 éves korra csökkentése új helyzetet teremtett a köznevelés terén. Ezért hangsúlyt kell fektetnünk egy olyan felvilágosító munkára, melynek eredményeként csökkentve a lemorzsolódást, tanulóink mind nagyobb részét tudjuk szakmához juttatni. Meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy tanulóink heti órányi kötelező elfoglaltsága mellett, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy ekkora leterheltség mellett is akarjanak rész venni a délutáni foglalkozásokon. Szakemberek (pl. védőnő) bevonásával felvilágosító kampányt kell kezdenünk annak érdekében, hogy diákjaink mind nagyobb számban vegyék igénybe az iskolai menzát, ezáltal is csökkentve azoknak a tényezőknek a számát, amelyek gátolják a délutáni programokon való (érdemi) részvételüket. Be kell vezetnünk a délutáni tanulószoba intézményét Tehetséggondozás Tekintettel arra, hogy iskolánk diákjainak nagy része jelentős anyagi- és értékdeficittel bír, szükségesnek tartjuk olyan lehetőségek egy részének átvállalását, melyek optimális esetben a család feladatai lennének. Ennek keretében összhangban a tananyaggal szerveztünk évfolyam és szakmacsoportonkénti kirándulásokat tanulóinknak. Ezek közül a legfontosabbak a kizárólag pályázati pénzből megvalósuló eppingeni ( ), az erdélyi ( Ft) és az ausztriai ( Ft) tanulmányi kirándulások voltak. Emellett minden évben több kirándulás költségéhez járult hozzá az iskolai alapítvány. Ugyancsak a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja az ún. szabadsáv megszervezése. Ennek keretében heti egy alkalommal választhatnak a tanulók a különböző szabadidős foglalkozások közül. A 2012/13-as tanévben kiegészítve a sportkör kínálta lehetőségekkel 23 szabadidős foglalkozás közül választhattak diákjaink. A közösségépítés és a tanulásmódszertani segítségnyújtás a célja a 9. osztályos gimnazistáknak szervezett gólyatábornak. A közösségépítés fontos színtere a ZrínyiÁsz, valamint az idei tanévben új lendületet kapott DÖK által szervezett programok. A családok szűkösebb anyagi helyzete miatt egyre nehezebb egy-egy osztálykirándulást megszervezni. Ezért a lehetőségek és igények összhangját megteremtve, a mögöttünk hagyott tanévek tapasztalataira építve az alábbi rendszerbe foglalva képzeljük el a jövőben a tanulmányi kirándulásokat: 9. évfolyam: Székesfehérvár Etyek; 10. évfolyam: Zirc Pannonhalma; 11. évfolyam: Ópusztaszer; 12. évfolyam: Budapest. Lakatos tanulók: Dunaújváros (Vasmű); kőműves tanulók: Budapest (Construma); kereskedő tanulók: Buda- 14

15 pest (Expo). A Föld és egészséghét keretében iskolai szintű kirándulás a Paksi Atomerőműbe. Évfolyamokon átívelő program a Parlamenti különóra, valamint diákjaink eppingeni és a német vendéggyerekek szigetvári fogadása. Emellett miként eddig is, ezt követően is minden eszközzel igyekszünk elősegíteni diákjaink világlátását. Továbbra is fontos szerepet szánunk mind a közösségépítésben, mind az értékközvetítésben a hangverseny-, a színház- és a mozilátogatásoknak. Miként például a gólyatábornak, a szabadsávnak, az iskolai Zrínyi napoknak, a ZrínyiÁsznak is Hagyományápolás Az elmúlt évek során újragondoltuk iskolánk hagyományait. Meggyőződésem, hogy tartalmasabb és igényesebb programokkal töltöttük meg azokat. Ezekhez az új aula teret, a következetesség (pl. az iskolai egyenruha tekintetében) harmóniát biztosított. Az elmúlt évek során hagyományt teremtettünk az elsős gimnazisták részére szervezett gólyatáborral, ahol a játék- és a sportfoglalkozások mellett, csapatépítő- és tanulásmódszertani tréningeken vesznek részt a tanulók. Megyei szintű tanulmányi versenyt szerveztünk a Várbaráti Körrel közösen Zrínyiek a magyar históriában címmel. Ugyancsak a Várbaráti Körrel közös rendezvényünk a Biedermann emlékünnepség. A Biedermann kultusz erősítése érdekében alapítottuk meg a Biedermann Rezső díjat. Az elmúlt években új irányt szabtunk az iskolai Zrínyi Napoknak. A korábban zömében sportrendezvények által uralt rendezvénysorozatnak igyekeztünk kulturális és ismeretterjesztő oldalt is adni. Ennek keretében országos hírű művészek (pl.: Sasvári Sándor, Vermes Tímea, a Szélkiáltó együttes) és tudósok (pl.: Gábris Gyula, Jelenik Zsuzsanna) előadásait hallgathattuk meg. Reményeim szerint elmélyítettük a 20. évébe lépett eppingeni diákcsere kapcsolatot. Jelentős mértékben elősegítette ezt az a , amelyet a Comenius program keretében a két iskola közösen nyert egy a Szigetvárt és Eppingent bemutató magyar és német nyelvű útikönyv elkészítéséhez, melynek során a két iskola diákjai heteken át dolgoztak együtt Németországban és Magyarországon. A könyv bemutatója idén nyáron lesz Eppingenben. Az elmúlt évek során több emléktáblát avattunk tisztelegve az iskola életében meghatározó személyiségek előtt: Biedermann Rezső, az iskola egykori mecénása; az 1960-ban országos bajnokságot nyert leány kosárlabda csapat tagjai és Egyed Mihály testnevelő, a csapat 15

16 edzője; Gulyás József magyarországi horvát költő, iskolánk egykori diákja; Takács László iskolánk egykori diákja és tanára tiszteletére. Az iskolai egyenruha meghatározása majd kötelezővé tétele az iskolai rendezvényeken, megteremtette az a külső harmóniát, melyeket az iskolai ünnepélyek és megemlékezések emelkedettsége megkövetel. A hagyományápolásnak továbbra is fontos szerepet szánunk, mind a példamutatás, mind az összetartozás erősítésében Az iskola, mint épület Az elmúlt évek során felújítottuk az egykori tűzoltólaktanyát (5,3 millió Ft) és kialakítottuk benne a cipőgyártók, az eladók, a fodrászok és a pékek tanműhelyét és folyik a pincérek tanműhelyének kialakítása is. Modernizáltuk a tanboltot (1,9 millió Ft). Részben pályázati pénzből, részben szponzori támogatásból felújítottuk az 1971/72-ben átadott s azóta egyszer sem korszerűsített ún. nagytornatermet (14,5 millió Ft). Szponzori támogatásból felújítottuk, kifestettük az egykori polgári iskolai épületszárny folyosóit és tantermeit. Levezényeltük a mintegy fél milliárd forintos iskolarekonstrukciót, amelynek keretében némileg felújították, modernizálták és bővítették az iskolát. Döntően szponzori támogatásból felújítottuk az egykori fűztelepet és a már meglévő asztalos tanműhely mellett gyakorlati helyet alakítottunk ki a kőműves és a szerkezetlakatos tanulóknak. A kialakított büfé a tanulók kényelmét, az aulában elhelyezett csocsóasztal és a pingpongasztalok a szabadidő hasznos eltöltését, az ugyancsak az aulában elhelyezett és szintén szponzori támogatással vásárolt LCD tévék a tanulók tájékoztatását szolgálják. Az asztalos tanulók által készített szekrényekkel berendezve, átlátható irattárat alakítottunk ki. Évtizedes huzavona után sikerült elérnünk az egykori polgári iskolai épületszárny tetőszerkezetének felújítását. A munka részben már elkezdődött. Mintegy 100 millió forintos beruházásra van ígéretünk. Előttünk álló feladat ennek a beruházásnak a levezénylése. Továbbá amennyiben a rekonstrukció forráshiány miatt csak a tetőszerkezetet érinti elkerülhetetlen a nyílászárók javítása és felújítása. A munka során költségkímélő megoldás lehet a kőműves és az asztalos tanulók bevonása a rekonstrukcióba. 16

17 Nem halogatható tovább a polgári iskolai épületszárnyat az ún. szocreál blokkal összekötő folyosó ablakfelületének a cseréje. A tulajdonos közbenjárásával, helyi vállalkozók bevonásával már túl vagyunk a leendő szponzorok érzékenyítésén. Ugyancsak elkerülhetetlen az ún. kistornaterem felújítása, amely a szakmunkás tanulók bevonásával és szponzori támogatással ugyancsak megoldható. A tulajdonos ill. a fenntartó részvétele nélkül már nem megoldható és nem is halogatható a polgári iskolai épületszárny elektromos hálózatának valamint a teljes épület környezetbarát és energiahatékony fűtéskorszerűsítése Külső kapcsolatok Az elmúlt évek során kidolgoztunk egy, az iskola népszerűsítését segítő marketing programot. Ennek elemi a következők: új honlap működtetése, facebook megjelenés, pályaválasztási video készítése, pályaválasztási tájékoztatókon (pl. szülőértekezleteken) való rendszeres megjelenés, az iskolát bemutató írásos összefoglaló, közös programok a kistérség általános iskolásaival, tanulmányi versenyek szervezése, a média tájékoztatása a fontosabb iskolai eseményekről stb. Elmélyült kapcsolatot ápolunk az eppingeni Realschule-val, valamint eltérő színvonalú és intenzitású kapcsolatot a kistérség általános iskoláival. Évről-évre vendégül látjuk a megye középiskoláit a Zrínyiek a magyar históriában elnevezésű a Várbaráti Körrel közösen szervezett vetélkedőn. Az elmúlt évek során kíséreltet tettük egy-egy erdélyi, felvidéki és horvátországi kapcsolat kialakítására, de ezek hosszabb-rövidebb idő után különböző okok miatt elhaltak. Az előttünk álló években e meglévő kapcsolatok fenntartása és elmélyítése tűnik reális lehetőségnek. 4. Általános iskolák Az alábbiakban az általános iskolák előnyös adottságait, preferált értékeit és erősségeit veszszem sorra, amelyek optimális esetben követendő példaként vagy elérendő célként szolgálhatnak az egyes tagintézmények számára. Ugyanakkor nem mehetek el a veszélyeztetettségi tényezők mellett sem. 17

18 4.1. Kétújfalu, Konrád Ignác Általános Iskola Erős pontok Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Sokoldalú személyiségfejlesztés Az országos átlag alatti kompetenciamérési Helyi Jó gyakorlatok eredmények Beás és roma kisebbségi oktatás Szülők alacsony iskolázottsága, munkanélküliség, Differenciálás elszegényedés Kooperatív tanulásszervezés HHH-s tanulók arányának növekedése Integrált tanterv SNI-s tanulók arányának növekedése Intézmények (óvoda-iskola, általános iskola-középiskola) közötti átmenet segítése Szignifikánsan javuló kompetenciamérési eredmények Infrastruktúra (pl. IKT eszközök, tornaterem, sportpálya) A PTE gyakorló iskolája Referencia intézmény Határokon átívelő testvériskolai kapcsolat 4.2. Mozsgó, Lengyeltóti János Általános Iskola Erős pontok Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Tehetséggondozás Az országos átlag alatti kompetenciamérési Nemzetiségi nyelvoktatás eredmények Tanórán kívüli tevékenységek Csökkenő tanulólétszám A tantestület alacsony fluktuációja HHH-s tanulók számának növekedése Nyitott iskola Széttagolt, régi (elavult) iskolaépület Egyéni fejlesztése lehetőséget nyújtó alacsony létszámú osztályok Infrastrukturális korlátok (pl. tornaterem, modern taneszközök) Szép környezet 18

19 4.3. Nagydobsza Erős pontok Szoros kapcsolat a CKÖ-vel Jól működő óvoda-iskola átmenet program Tanítók magas aránya Prioritásként kezelt hátránykompenzáció Szoros együttműködés a segítő szakemberekkel (pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, védőnő) Infrastruktúra (pl. könyvtár, tornaterem, műfüves pálya) Részben megújult iskolaépület Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Az országos átlag alatti kompetenciamérési eredmények Szegregálódó vonzáskörzet Szülők alacsony iskolázottsága, munkanélküliség, elszegényedés HHH-s tanulók arányának növekedése Csökkenő tanulólétszám Szakos ellátottság Modern taneszközök hiánya 4.4. Nagypeterd Rózsafa Erős pontok Iskolaotthonos oktatás Tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program SNI-s gyerekek oktatása Integrációs felkészítés Szignifikánsan nem változó kompetenciamérési eredmények Roma nemzetiségi oktatás Infrastruktúra (pl. könyvtár, tornaterem) IKT eszközökkel való ellátottság Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Szegregálódó vonzáskörzet Szülők alacsony iskolázottsága, munkanélküliség, elszegényedés HHH-s tanulók arányának növekedése Csökkenő tanulólétszám A dencsházai iskola elszívó hatása 19

20 4.5. Somogyapáti Erős pontok Prioritásként kezelt tanórán kívüli tevékenységek Szoros együttműködés a segítő szakemberekkel (pl. fejlesztő pedagógus, logopédus) Megújult iskolaépület Infrastruktúra (pl. könyvtár, szaktantermek, nyelvi labor, logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba, IKT eszközök) Határokon átívelő testvériskolai kapcsolat Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Az országos átlag alatti kompetenciamérési eredmények Szegregálódó vonzáskörzet Szülők alacsony iskolázottsága, munkanélküliség, elszegényedés HHH-s tanulók arányának növekedése Csökkenő tanulólétszám Tornaterem hiánya 4.6. Szentlászló Erős pontok Szignifikánsan nem változó kompetenciamérési eredmények Művészeti oktatás Nemzetiségi nyelvoktatás Tehetséggondozás A tantestület alacsony fluktuációja Növekvő tanulólétszám Modern iskolaépület Infrastruktúra (pl. szaktantermek, tornaterem, sportpálya, IKT eszközök) Veszélyeztetettség, akadályozó tényezők Szakos ellátottság Az almamelléki iskola (kollégium) elszívó hatása 20

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben