Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2015/16-os tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2015/16-os tanév"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2015/16-os tanév

2 A Pénzügyi és Számviteli Kar alap adatai: Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Címe: 1149 Budapest, Buzogány utca Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 35. OM azonosító: FI Adószám: Honlap: DÉKÁN: Dr. habil Heidrich Balázs PhD OKTATÁSI DÉKÁN-HELYETTES: Balázsiné Farkas Katalin PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR VEZETŐI TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI DÉKÁN HELYETTES Madarasiné Dr. Szirmai Andrea DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: Dr. Takács Kinga GAZDASÁGI HIVATAL Diószeginé Balázs Krisztina TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI HIVATAL Boros Anikó KARRIER IRODA Irodavezető: Wohner Györgyi

3 KÖNYVTÁR Igazgató: Korom Szilvia KOLLÉGIUM Igazgató: Bálint Imre BGF NYTK Akkreditált Vizsgahely PSZK Vezető: Katona Zsuzsanna Fogyatékossággal élő hallgatók kari koordinátora: Dr. Takács Kinga

4 Tanszékek/ tanszéki osztályok vezetői és elérhetőségeik Pénzügyi Intézeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Farkas Szilveszter Tanszéki előadó: Hegyesi Gabriella Számviteli Intézeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Siklósi Ágnes PhD Tanszéki előadó: Frey Anikó Módszertani Intézeti Tanszék Tanszéki osztályvezető: Dr. Molnár Sándor PhD Tanszéki előadó: Toghia Viktória Közgazdasági Intézeti Tanszék Tanszéki osztályvezető: Hauber György Tanszéki előadó: Szász Anikó Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Csillag Sára PhD Tanszéki előadó: Kovács Brigitta Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Gubán Ákos PhD Tanszéki előadó: Molnár Ildikó Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Dósa Ildikó PhD Tanszéki előadó: Buzdogány Beatrix

5 TANULMÁNYI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE Tanulmányi ügyeikkel, problémáikkal, kérdéseikkel a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Ügyfélszolgálatához fordulhatnak. Kollégáink segítséget nyújtanak az alapképzés, nappali, levelező és távoktatás munkarendű, a felsőoktatási szakképzés/felsőfokú szakképzés nappali és levelező munkarendű, a mesterképzés nappali és levelező munkarendű hallgatóinak. Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Hivatalvezető: Boros Anikó , Tanulmányi ügyintézők, akik az Ügyfélszolgálaton segítik Önöket: Korb Richárd Vastag Viktória Szabó Bernadett Vörös-Suki Ágnes Pál Ildikó A Tanulmányi Ügyfélszolgálat munkatársai illetékesek az alábbiakban: A felvételivel kapcsolatos feladatok Az érdeklődők részére nyújtott információs szolgáltatás a felvételiről, a felsőoktatás rendszeréről, a kar képzéseiről, a mesterképzés felvételiről, az intézmények közti átvétel feltételeiről személyesen, telefonon, ben. Tanulmányi tájékoztatás a hallgatók részére, képzési szinttől függetlenül, nappali és levelező munkarendben tanulók Tanácsadás, tájékoztatás * szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan * tantervekről * szakirány illetve specializáció választásról * átjelentkezési lehetőségekről * kreditbeszámítás rendjéről visszairatkozó, fsz-ről/foszkról jövő, más felsőoktatási intézményből, mesterképzésben az előzetes tanulmányokból * párhuzamos képzésről * tanulmányok megszakításával kapcsolatosan Vizsgaidőszakban egyéni vizsgarend kialakításáról A hallgatók informálása a szabályokban történt változásokról, a finanszírozás rendjéről, ösztöndíjakról, térítési díjakról, fizetési kötelezettségekről Kérvények benyújtásának rendjéről Az órarendekről, konzultációs rendekről A hallgatói jogviszonnyal illetve annak megszűnésével kapcsolatos kérdésekről Tárgyfelvételről, beiratkozásról, aktív-passzív félévről, Neptun kezeléséről 5

6 Coospace rendszer, a Modulo rendszer, a kari számítógépes hálózat használatáról Az átjelentkezésről érdeklődőknek a kreditbeszámítás szabályairól, lehetőségeiről A Diákigazolványokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés o Hallgatók tájékoztatása a folyamatról o NEK adatlapok átvétele, adategyeztetés o Ideiglenes diákigazolványok kiadása, hosszabbítása o Diákigazolványok féléves érvényesítése o Hallgatói jogviszony megszűnése esetén igazolás kiadása o Elveszett/ellopott diákigazolvány pótlásáról tájékoztatás o Nyilatkozat aláíratása diákigazolvány elvesztése esetén o Diákigazolvány matrica pótlására tételkiírás, befizetés ellenőrzése o Hallgatók tájékoztatás a diákigazolvány igénylés állapotáról o Diákigazolvány ügyintézése külföldi hallgatók részére DIÁKHITEL teljes körű ügyintézés a kötött és a szabad felhasználású Diákhitelre vonatkozóan információs anyagok terjesztése, tájékoztatás, szerződéskötés, módosítás hallgatói jogviszony visszaigazolása Igazolások kiállítása Hallgatói jogviszony igazolása Bursa Hungarica igazolás kitöltése Árvaellátáshoz nyomtatvány kitöltése Igazolások kiadása angol és német nyelven Konzultáción illetve vizsgán való részvételről szóló igazolás Nyílt napon való részvételről szóló igazolások Elhasznált államilag támogatott félévekről Kifizetett támogatásokról Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés Hallgatók informálása az aktuális kari vagy főiskolai pályázatokkal kapcsolatosan Egyéb tevékenységek: Tantárgyi tematikák, igazolások, diploma és index másolatok hitelesítése, kiadása Dokumentum másodlatok kiadásához információ nyújtása Talált tárgyak, igazolványok, egyebek átvétele, őrzése, átadása a tulajdonosnak Könyvek, jegyzetek, kisebb csomagok átvétele és átadása az érte jövő hallgatóknak Félfogadási idő a szorgalmi időszakban: Hétfőtől péntekig: Szombaton:

7 További szervezeti egységek, melyekhez fordulhatnak: Karrier Iroda Nemzetközi Iroda Intézeti tanszékek / tanszéki osztályok Szakmai gyakorlatok, karrier programok Karrier Iroda segítségnyújtás a gyakorlati hely keresésében, a szakmai gyakorlatok adminisztrációja, együttműködési megállapodások megkötése, egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott hallgatók dokumentumainak kezelése a kari weboldalon Álláshirdetések, gyakornoki helyek megjelentetése kari hirdető felületeken a beérkező ajánlatok közzé tétele Állásbörze és karrierprogramok szervezése Céges megjelenések szerezése és koordinációja tesztírások, cégbemutatók, szakmai előadások, standos megjelenések, esettanulmányi versenyek, egyéb programok meghirdetése Céges adatbázis építése és karbantartása, személyes kapcsolatok menedzselése a kiemelt partnereinkkel Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés: Főiskolai illetve országos központi pályázatok meghirdetése (plakátokon, honlapon), információnyújtás a pályázatról, pályázatok átvétele, nyilvántartás és továbbítása az elbírálók felé, pályázatok elbírálása után a hallgatók értesítése az eredményről Kari szintű pályázati lehetőségek megismertetése, pályázatok fogadása értékelése, továbbítása Aki várja Önöket: Wohner Györgyi irodavezető

8 Nemzetközi Iroda Kedves Hallgatóink! Karunkon 2008 óta folyik angol nyelvű képzés a Pénzügy és Számvitel (BA) alapszakon. Az idegen nyelvű képzés nagyban elősegítette, hogy főiskolánk bekapcsolódjon a nemzetközi mobilitás hálózatába elősegítve a beérkező külföldi hallgatók számának növekedését, valamint a kiutazó Erasmus hallgatók létszámának folyamatos növekedését augusztusa óta a Nemzetközi Iroda feladatai közé tartozik: a teljes idejű angol nyelvi képzés koordinálása az Erasmus hallgatói mobilitás szervezése tekintettel a ki és beutazó hallgatókra az Erasmus oktatói valamint személyzeti mobilitás támogatása, mind küldő és mind fogadó parterként bilaterális szerződések kötése, új partnerintézmények megkeresése double degree programok kidolgozása a Science Without Borders brazil ösztöndíjprogramban résztvevő beérkező brazil hallgatók tanulmányainak koordinálása nemzetközi konferenciákon való részvételben segítségnyújtás Campus Hungary program kari koordinálása Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram operatív koordinálása, hallgatói ügyek intézése Célunk, hogy minél több hallgatónk vegyen részt egy vagy két féléven keresztül külföldi részképzésben, valamint a főiskola életét színesítve minél több külföldi hallgatót fogadjunk mind teljes idejű képzésben, mind részidejű képzésben. Kari mobilitási koordinátor Tarsoly Judit Erasmus koordinátor Illetékesek az alábbiakban: Intézeti Tanszékek / Tanszéki Osztályok tárgyak és kurzusok meghirdetése, oktatása kurzusok létszámának meghatározása vizsgaidőszakban a vizsgák meghirdetése, vizsgaeredmények rögzítése a Neptun rendszerben a hallgatók tájékoztatása a tantárgyi követelményekről tantárgyi útmutatók közzététele oktatói fogadó órák biztosítása a tanszék weboldalának karbantartása, hallgatók tájékoztatása Az oktatókat a szorgalmi időszakban a tanszéki hirdetőn illetve a weboldalon közzé tett fogadó órákon kereshetik fel problémáikkal, kéréseikkel, kérdéseikkel. 8

9 Néhány praktikus információ következik KÉRELMEK BENYÚJTÁSA A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan kérelmet nyújthat be. A kérelmeket a kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. A kérelem benyújtására elektronikus úton a Modulo2 rendszeren keresztül van lehetőség, melyet a weboldalról - érhet el, a bal oldali menüben a Modulo ikonra kattintva. TUDNIVALÓK A TANTÁRGYAK TELJESÍTÉSÉRŐL Az egyes félévekre előírt tantervi kötelezettségek teljesítésének módját az illető tantárgyat gondozó tanszék vezetője határozza meg. A tantárgy útmutatóból megismerheti a tárgy tartalmát, az elsajátítandó ismereteket, az évközi tanulmányi követelményeket, a féléves értékelés módját, az ajánlott és kötelező irodalmakat valamint tanulmányi segédanyagokat. Az útmutatók a tárgyat gondozó intézeti tanszékek /tanszéki osztályok weboldalain is megtalálhatóak. Az oktatási egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy a hallgatók a félévi vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak megkezdése előtt három héttel megismerhessék. A vizsgaeredmények gyors, pontos feldolgozására a tanszékek által a NEPTUN rendszerbe bevitt adatok szolgálnak. Minden tárgyból ötszöri tárgyfelvételi és vizsga lehetősége van a hallgatónak, összesen hat jegyszerzési lehetőséggel. Tantárgyanként az első elégtelen javításáért nem kell fizetni. FONTOS! FONTOS! FONTOS! FONTOS! FONTOS! FONTOS! FONTOS! ISMÉTELTVIZSGA DÍJ Bármely tárgyból két elégtelen után minden újabb vizsgáért A HTJSZ szerinti ismételtvizsga díjat kell megfizetni, tehát a harmadik, negyedik, ötödik vizsga esetén, vizsgánként! Magyar állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, számonkérési formától függetlenül (kollokvium, gyakorlati jegy) 1. Normál kurzusban (első tárgyfelvételnél) a harmadik vizsgáért 2. Speciális kurzusban már az első vizsgáért is akkor, ha a tárgyból a korábbi tárgyfelvétel/ korábbi tárgyfelvételek során (normál vagy vizsgakurzus keretében) már két vagy több elégtelen osztályzatot szerzett. 3. Vizsgakurzusban a vizsgáért, ha előző tárgyfelvételek során két/ vagy több elégtelen szerzett Az ismételtvizsga díjat a VIZSGA ELŐTT KELL a hallgatónak a Neptun rendszerben kiírni és Neptunon keresztüli átutalással befizetni! 9

10 TUDNIVALÓK A SZAKMAI GYAKORLATOKRÓL A szakmai gyakorlatok célja, hogy hallgatóink valós munkakörnyezetben is tanulmányozzák a korábban elméletben elsajátított ismeretek gyakorlati megvalósulását, megismerjék a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, szervezetét, gazdálkodási folyamatait. Alapképzés Gazdaságtudományi képzési terület valamennyi szak a nappali munkarendben tanuló hallgatói a negyedik aktív félév után 1 hónapos nyári gyakorlaton vesznek részt. A Gazdálkodási és menedzsment valamint a Pénzügy és számvitel alapszak hallgatói a képzés utolsó félévében összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatukat töltik. A féléves szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a végbizonyítvány megszerzésének. A szakmai gyakorlat időtartama 1 félév (az utolsó félév), és 30 kredit pontot jelent a hallgató számára. A szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan kell a végzős hallgatóknak a szakdolgozatot elkészíteni. Informatikai képzési területen nappali és levelező munkarendben egyaránt 320 órás képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatóknak. A szakmai gyakorlat helye Hallgatóink szakmai gyakorlatukat gazdálkodó szervezeteknél vagy költségvetési intézményeknél töltik. (üzleti szférában működő vállalkozások, hitelintézetek, non-profit szervezetek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, stb.) Hallgatóinknak segítséget nyújtunk a szakmai gyakorlat helyének kiválasztásában. A Karrier Iroda a Hallgatói Önkormányzattal, egyéb hallgatói szervezetekkel együttműködve állásbörzét, karrier programokat, szakmai rendezvényeket szervezünk. A cégektől beérkező állásajánlatokat összegyűjtjük, a hirdetőtáblákon illetve a honlapon közzé tesszük, és folyamatosan frissítjük. Távoktatásos munkarendben többféle módon teljesítheti a hallgató a gyakorlati kötelezettségét. A szaknak megfelelő szakterületen munkavégzés során szerzett, vagy a főiskolai tanulmányok ideje alatt pótolt - szakmai tapasztalatot kell írásbeli beszámolóval igazolni, mely 30 kreditpont értékű. A hallgatónak lehetősége van arra is, hogy külföldön töltse szakmai gyakorlatát akár egyéni szervezésben, akár Erasmus ösztöndíj pályázat nyerteseként támogatott formában. Felsőoktatási szakképzés A 4 féléves, rövid ciklusú képzésben a hallgatóknak a képzés lezárásaképp egy féléves, képzőhelyen kívül szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, nappali munkarendben 14 hetes, levelező munkarendben 6 hetes időtartamban. A szakmai gyakorlatokról részletes tájékozató található a Karrier Iroda oldalán, 10

11 SZOLGÁLTATÁSAINK MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS A PSZK Vezetése lehetőséget biztosít arra, hogy ha hallgatóinknak magánéleti, családi, vagy a tanuláshoz kapcsolódó problémájuk van, akkor szakember segítségét igénybe vehessék. Szántó Szilvia, a BGF KVIK Kereskedelmi Intézeti Tanszékének docense, szeptemberétől a karunkon mentálhigiénés segítő szakemberként dolgozik. Felleginé Takács Anna pszichológus szeptembertől tevékenykedik karunkon. A tanácsadásra előzetes egyeztetés alapján van lehetőség. KOLLÉGIUM Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Kollégiuma Igazgató: Bálint Imre Cím: 1148 Budapest, Bagolyvár u Telefon: , , Web: A kollégiumban 393 PSZK-n tanuló hallgató nyer elhelyezést, a szobák 3 ágyasak. A kollégium otthont, ellátást és megfelelő feltételeket teremt azoknak a hallgatóknak, akiknek eltartói nem az oktatási intézetek székhelyén élnek és tanulmányi előmenetelükkel, magatartásukkal az elhelyezésre érdemesnek bizonyulnak. Kollégium a tanulási feltételek mellett igyekszik biztosítani tagjaik széleskörű művelődését, testedzését, szabadidejük tartalmasabb eltöltését. Az érdeklődés felkeltése céljából felsorolunk néhány lehetőséget: - Fészekrakó tábor (leendő elsősöknek) - Gulliver Kupa (egy hetes színvonalas vetélkedő közösségépítő jelegű) - Bagolyvár napok (változatos programok) - Bagolyvár napok (változatos színvonalas programok) - Teaház - Szintvetélkedők - Mikulás party - Bagolyvár Game (vidám vetélkedősorozat) - Sportversenyek - Egyéb szabadidős programok 11

12 A kollégium feladatait, vezetését és felügyeletét, a kollégiumba való felvételt, a kollégiumi tagok jogait és kötelességeit, a fegyelmi eljárást a kollégiumok Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A kollégiumi házirend azokat a legfontosabb szabályokat tartalmazza, amelyek arra hivatottak, hogy elősegítsék a kollégium lakóinak zavartalan életét. A szabályzatot beköltözéskor minden kollégista megkapja. A kollégiumot demokratikus önkormányzat irányítja, amelyeknek legfelsőbb szerve a közgyűlés. A két közgyűlés között a Kollégiumi Bizottság látja el a teendőket. A Kollégiumi Bizottság választására márciusban kerül sor. A Kollégiumi Bizottság (Önkormányzat) hatásköre és feladatai: (a teljesség igénye nélkül) - irányítja a kollégiumi közösségek szakmai, tanulmányi, kulturális és sportmunkáját, - előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a kollégium házirendjét, munkatervét, jutalmazási és fegyelmi szabályzatát; ezekre, valamint az önkormányzati szervek felépítésére, a kollégiumi követelményekre javaslatot tehet, - összehívja a kollégiumi közgyűlést, a kollégiumi tisztviselők választása érdekében a jelölőbizottság tagjaira javaslatot tesz, - megszervezi a jogszabályokból és más rendelkezésekből adódóan a kollégiumra háruló feladatok végrehajtását, - felügyel a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartására, - szükség esetén javaslatot tesz és javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti a kollégium választott tisztségviselőjének visszahívására, - mint Kollégiumi Felvételi Bizottság dönt a hallgatók kollégiumi felvételéről, a kollégiumi tagság megújításáról. A jelenlegi felvételi szempontok: 1. Szociális helyzet a. egy főre jutó nettó átlagkereset b. krízishelyzetet igazoló, (félárva, árva, rokkantnyugdíjas vagy munkanélküli szülők és egyéb) speciális indokokkal alátámasztott 2. Felsőbb éves hallgatóknál tanulmányi átlag, alsóbb éveseknél felvételi pontszám, 3. Az anyaintézet és a hallgató állandó lakhelye közötti távolság 4. Felsőbb éves hallgatóknál közösségi munka Bentlakáshoz kapcsolódó szolgáltatások, kollégiumi nevelés jövőbeni fejlesztési céljai: - közösségépítés, csoportképzés - kulturális programok - szakmai konzultációk - személyiségfejlesztő, verbális kommunikációs tréningek - egészségügyi szolgáltatás - szakkollégium 12

13 Kollégiumi díj ellenében nyújtott szolgáltatások: - alapbútorok a szobákban (ágy, íróasztal, szék, polc, hűtőszekrény) - hideg-meleg víz használat - telefonos (diszpécser és külső hívás) elérhetőség - ágynemű csere - főzési lehetőség biztosítása - mosási, vasalási lehetőség biztosítása - sportolási lehetőség (sportversenyek, konditerem) A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó kérelmek beadásának őszi és tavaszi félévre vonatkozó határidőit a kollégiumok a hirdetőtáblákon/honlapon közlik a hallgatókkal. Hallgatói térítések és juttatások szabályzat Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó mellékletei megtalálhatóak a kari honlapon. PSZK KÖNYVTÁR A könyvtár bemutatása A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának Könyvtára nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, a BGF öt könyvtárból álló egységes könyvtári rendszerének a tagja. A könyvtár rendszeresen 1968 óta működik. A könyvtár küldetése A Pénzügyi és Számvitel Karon folyó gyakorlatra orientált gazdaságtudományi alapképzés, mesterképzés és felsőfokú képzés, valamint a különböző szintű képzések oktató-, kutató- és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi információellátás és tájékoztatás biztosítása. Gyűjteményét és szolgáltatásait a kar oktatóin, kutatóin és hallgatóin kívül hozzáférhetővé teszi a Budapesti Gazdasági Főiskola egységes könyvtári rendszerén belül a többi kar oktatói és hallgatói, valamint a külső felhasználók számára is. A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Könyvtárának elérhetősége, nyitvatartási rendje Címe:1148 Budapest, Bagolyvár u Tel: +36(1) Fax: +36(1) Honlap: 13

14 Nyitva tartás: hétfő, szerda: kedd, csütörtök: péntek: szombat: A könyvtár gyűjteménye Az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjti, adatbázisba szervezi és rendelkezésre bocsátja a karon oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, mellyel biztosítja a szakirodalmi információellátást és tájékoztatást, közvetíti az országos szolgáltatásokat. A könyvtár gyűjteményei: nyomtatatott dokumentumok (könyvek), időszaki kiadványok (folyóiratok), jegyzetek (tankönyvek), szakdolgozatok, adatbázisok. A könyvtár a teljességre törekvően gyűjti a karon oktatott és kutatott diszciplínák területének és határtudományaik magyar nyelvű szakirodalmát, válogatással a külföldit. A könyvtári állomány legnagyobb részét a közel kötetes könyvállomány, valamint a legfrissebb információkat tartalmazó időszaki kiadványok képezik. A könyvtárban jelenleg közel 100 db kurrens magyar és idegen nyelvű folyóirat és napilap áll az olvasók rendelkezésére. A hagyományos nyomtatott formátum mellett számos szakmai folyóirat elektronikus változatban is elérhető. A könyvtár gyűjteményének fontos része a szakdolgozati adatbázis. A könyvtár a hagyományos papíralapú dokumentum ellátáson kívül az elektronikus szolgáltatások egyre szélesebb választékát is felkínálja olvasóinak. Könyvtárunk által előfizetett és épített online adatbázisok és tartalmak a beiratkozott olvasóink számára a felhasználóknak fenntartott számítógépeken elérhetőek. A könyvtár használata A kar könyvtárának teljes körű szolgáltatásai minden beiratkozott olvasó számára rendelkezésre állnak. A hallgatók beiratkozása tanévenként történik a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait (könyvtárlátogatás, kijelölt állományrészek helyben használata, elektronikus katalógus (OPAC) használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól) beiratkozás nélkül, térítésmentesen lehet igénybe venni. Fenti szolgáltatásokon túl a könyvtár által meghatározott dokumentumok kölcsönzésére, elektronikus szolgáltatások használatára, szakdolgozatok megtekintésére, könyvtárközi kölcsönzés és egyéb szolgáltatások igénybevételére csak a beiratkozott, olvasójeggyel rendelkező olvasók jogosultak. A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét valamint a mindenkori díjszabást a Könyvtár Használati Szabályzata tartalmazza. A könyvtár szolgáltatásai Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés Kölcsönözhető: a könyvtár bármely korlátozás alá nem eső dokumentuma. 14

15 Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel személyesen, saját részre lehet. Az olvasójegyet az olvasó a beiratkozás alkalmával kapja meg. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával. A kölcsönzési idő (14 nap) lejártakor a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtárba viszsza kell hozni. Ha a kinnlevő könyvet időközben más nem kéri, a határidő meghosszabbítható. Az olvasó kérésére a - más olvasónál lévő - dokumentum előjegyezhető. A határidő lejárta után visszahozott könyvekért naponta és könyvenként késedelmi díjat kell fizetni a mindenkori díjszabásnak megfelelően. Helyben használat Helyben olvasás A könyvtár olvasói részére olvasótermi használatra a teljes dokumentumállomány rendelkezésre áll. Az olvasóteremben és a folyóirat olvasóban elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon olvashatók. Adatbázisok használata A könyvtár által előfizetett, pályázati forrásból vásárolt, valamint az EISZ Nemzeti Program keretébent országos licenc alapján szolgáltatott adatbázisok elérhetők a könyvtár olvasói munkaállomásairól. Internethasználat, számítógép használat Az olvasóteremben 19 olvasói számítógép áll az olvasók rendelkezésére internet kapcsolattal a távoli információforrások kutatása és használata céljából. Ezen felül 4 db katalógus használatára kijelölt számítógép áll rendelkezésre. Szakdolgozatok helyben használata A könyvtár olvasótermében 4 elkülönített számítógép áll az olvasók rendelkezésére szakdolgozatok megtekintéséhez. A szakdolgozatokat kizárólag elektronikus formában lehet megtekinteni, letölteni, adathordozóra menteni nem lehet, a szakdolgozatról másolatkészítés semmiféle technikával nem engedélyezett. A dolgozatról a felhasználó csak kéziratos jegyzeteket készíthet. Referensz szolgálat A felhasználók számára referensz szolgálatunk különböző szolgáltatásokat nyújt. A referensz szolgálati munkatársak feladatai szakosítottak, így egyes feladatokat elsősorban vagy az olvasószolgálati, vagy a szaktájékoztató munkatársak végeznek el. A referensz szolgálati munkatársak minden esetben a leginkább kompetens és a pillanatnyi feladatterhelés szerint a legoptimálisabb támogatást biztosító munkatárshoz irányítják a felhasználókat. 15

16 Gyarapodási jegyzék A folyamatos tájékoztatás céljából könyvtárunk gyarapodási jegyzékét webes formában adja közre a könyvtár honlapján, amelyek az újonnan beszerzett dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmazzák. Reprográfiai szolgáltatások Fénymásolás A könyvtár állományában lévő könyvekből, folyóiratokból a copyright jogok figyelembevételével fénymásolatot lehet készíteni az aktuális árakon. Nyomtatás Az elektronikus információhasználat során talált releváns információk kinyomtatása a könyvtárakban az aktuális árakon megrendelhető. Információkeresés a könyvtárban A könyvtári állományban történő eligazodáshoz a BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Könyvtárának online katalógusa (OPAC) nyújt segítséget. A könyvtári dokumentumoknak a szerző, cím, tárgyszó és egyéb szempontok szerinti keresése az állományt feltáró elektronikus katalógusban (OPAC) történik, amely a Könyvtárban működő számítógépes hálózat termináljairól, valamint az interneten keresztül is elérhető. (http://hunteka.lib.pszfb.hu/) A Könyvtár adatbázisa a teljes állományt tartalmazza. A szakdolgozatok teljes szövegű adatbázisát a könyvtár elektronikusan szolgáltatja. Az elektronikus szolgáltatások keretében a könyvtár közvetíti az országosan az EISZ Nemzeti Program keretében biztosított (EBSCO, Web of Science, Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Szótárak, Science Direct Journals, Cambridge Journals Online), illetve saját keretből előfizetett (Complex Jogtár, Emerald, GVRL) magyar és külföldi online adatbázisok elérését, amelyekből sok fulltext-es (teljes szövegű) dokumentum is hozzáférhetővé válik a felhasználók számára. A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Könyvtárában az olvasók számára biztosított hagyományos és elektronikus szolgáltatások közvetítésével lehetővé válik a különböző formában tárolt információk elérése a felhasználók minőségi kiszolgálása érdekében. 16

17 ÉTKEZÉS Bagoly Ételvár és Bár a Kollégium épületében a Bagolyvár utcában Önkiszolgáló étterem A több mint harminc fajta ételből álló kínálat naponta változik, megtalálhatóak a hagyományos magyar és más nemzetek jeles fogásai mellett, a könnyű-kímélő, vegetáriánus és kreatív-fúziós ételek. Ételeiket kizárólag természetes alapanyagból állítják elő, nagy gondot fordítva a szezon aktualitásaira. Bevezették a zónaételek adagolását, ami nem annyival csökkentett mennyiség, mint amennyivel olcsóbb. Ezen kívül mindennap van két kedvezményes menüvariáns, ami nagy sikernek örvend. A fiatalos hangulatú bár kellemes és közkedvelt helyszín akár egy ital melletti megbeszélésre, beszélgetésre, vagy egy ebéd utáni finom kávé elfogyasztására. Kínálatukban megtalálható: kávé és kávékülönlegességek, üdítőitalok, energiaitalok, röviditalok, koktélok, borok, pezsgők, csapolt és palackozott sörök, szendvicsek, büféáruk, dohánytermékek széles választéka, rendkívül alacsony árakon. Bár Informatika A hallgatók a közösségi tereken illetve a számítógéptermekben elhelyezett számítógépeket ingyenesen és időkorlátozás nélkül használhatják. Minden számítógép internet csatlakozással rendelkezik. Az internet elérése épületen belül ingyenes WIFI hálózaton keresztül is biztosított. Sport Sportlétesítményeink: tornaterem, kondicionálóterem Sportágak: nappali munkarendben, két félévben heti 2 testnevelési óra, labdajátékokra szakosított órák, edzések és Sportegyesületi foglalkozások: kosárlabda, röplabda, labdarúgás, floorball, kondicionálás, sí kondi száraz edzés (ingyenes); aerobic, tenisz, úszás, társastánc, sí tábor, túrázás, vízi tábor (térítés ellenében) 17

18 A költségtérítéses, önköltséges hallgatók kreditarányos költségtérítési díj, önköltség fizetésének eljárási rendje Az alapképzésben, a mesterképzésben, és a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben nappali, távoktatás és levelező munkarendben tanulmányokat folytató költségtérítéses, önköltséges hallgató kérelem alapján a költségtérítés, önköltség mértékét az adott félévben felvett kreditekkel arányosan fizetheti. A Főiskolán a költségtérítéses, önköltséges képzésre járó hallgató jogosult kérni a kreditarányosan meghatározott költségtérítés, önköltség fizetését. A hallgató kérelme csak az adott képzésben folytatott, még hátralévő tanulmányi idejének egészére vonatkozhat, azaz a két költségtérítési díj, önköltség fizetési mód között, félévenkénti/évenkénti átjárási lehetőség nincs. A kérelem leadási határideje legkésőbb a regisztrációs hetet megelőző hét. A kérelmet a képzésért felelős Kar Tanulmányi Bizottságának (TB) kell benyújtani a Modulo rendszerben található, erre a célra igénybe vehető Kreditarányos költségtérítési, önköltség kérelem felület kitöltésével. A kérelem elfogadása esetén a hallgató a TB határozat birtokában új, 6/i. melléklet szerinti képzési szerződést köt. Az új képzési szerződés megkötésére a regisztrációs héten kerül sor, az arra kijelölt és kihirdetett napon. Ez a szerződés lesz érvényes a hallgató hátralévő a Főiskolán adott képzésben töltött tanulmányi idejére, kivéve ha a hatályos HTJSZ máshogy nem rendelkezik, illetve ha a hallgató időközben átsorolásra kerül az adott képzés tekintetében államilag támogatott, állami ösztöndíjas képzésre. Minden érintett hallgató az alábbi táblázat segítségével, az adott tanévben érvényes költségtérítési díj, önköltség mértékének ismeretében tájékozódhat az aktuális félévre fizetendő költségtérítési díj, önköltség összegéről. A költségtérítési díj, önköltség összegének kiszámításához alkalmazandó táblázat Felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés (nappali, távoktatás és levelező munkarend) Felvett kreditek száma Az aktuális tanévre megállapított költségtérítési díj, önköltség %-a 6 45% % % % % % % % 38 és annál több 115% A felvett tantárgyak összes kreditértékébe nem kell figyelembe venni az adott félévben kredit beszámítással korábban más képzésben teljesített tantárgyak kreditértékét. A számítás alapjául szolgáló költségtérítési díj, önköltség a HTJSZ 2. sz. mellékletében az aktuális tanévre képzésenként/szakonként/nappali, távoktatás és levelező munkarendben meghatározott, összeg. 18

19 A kreditsávokhoz rendelt költségtérítési díj, önköltség mértéke az adott képzésen/szakon/munkarendben, az aktuális tanévben aktív félévet felvett hallgatóra egységesen érvényes (független a felvétel évétől). A kreditarányos költségtérítési díjat, önköltséget fizető hallgatók a regisztrációs héten a beiratkozáskor/bejelentkezéskor az aktuális tanévre előírt költségtérítési díj, önköltség min. 45%-át kötelesek befizetni. A ténylegesen fizetendő összeg fennmaradó részét a kurzusok felvétele után legkésőbb október 15-ig, illetve. március 15-ig kell megfizetni. Számlaigénylés A hallgatók az önköltség befizetésekor kötelesek a Neptun rendszerben a számla vagy igazolás igénylésére vonatkozó adatokat kitölteni - kiírt tételek menüponton beül, a tételhez befizető adatainak rendelése,- valamint nyilatkozniuk kell az adókedvezmény igénybevételével - csak cég esetén - kapcsolatban is. A számlaigénylés formanyomtatványa a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának 6/b melléklete. Társadalombiztosítás Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság A Főiskolán nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján tanulmányokat folytató külföldi állampolgár, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó magyar állampolgársággal nem rendelkező magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában tanulmányokat folytató külföldi állampolgár a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig ideértve a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is, jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Ez alapján amennyiben a hallgató jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig, amennyiben a hallgató jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság előfeltétele, hogy Önnek a beiratkozáskor a Neptun hallgatói tanulmányi rendszerben rögzítenie kell a TAJ - számát. Ennek hiányában nem érvényes a beiratkozása, és nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra sem. Ellátás szempontjából állandó vagy ideiglenes lakóhelyük körzeti rendelőintézetéhez tartoznak. Betegség, kórházi kezelés esetén a felgyógyulást követően az illetékes egészségügyi intézet által kiadott igazolólapot a mulasztás után, annak igazolására be kell mutatni az illetékes oktatóknak, ezt követően a tanulmányi előadónak kell leadni. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény Tbj. 16. (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl az, aki 19

20 i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alapfokú, középfokú nevelési-oktatási vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó magyar állampolgársággal nem rendelkező személy, aki a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,... Tbj. 16/A. A 16. (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is. Tbj. 4. E törvény alkalmazásában: j) Külföldi: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek u) Belföldi: Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint a hontalan; Tbj. 44/A. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést e) a 16. (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási információs rendszer, illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője, a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbiztosítási szervnek. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. (4) Abban az esetben, ha a hallgató a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra. 20

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. A Felsőfokú szakképzés hallgatói részére. 2012/2013-as tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. A Felsőfokú szakképzés hallgatói részére. 2012/2013-as tanévre Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR A Felsőfokú szakképzés hallgatói részére 2012/2013-as tanévre A Pénzügyi és Számviteli Kar alap adatai: Intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar TÁJÉKOZTATÓ A HALLGATÓKNAK Szerkesztette Bagány Mihály Kecskemét 2007 2008 Szerkesztette: Bagány Mihály A szerkesztés munkájában részt vettek: Csernák Zoltán Keresztszeghy

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Budapest, 2012 www.kre.hu Kedves Elsőéves Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként sok szeretettel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT *

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT * HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 2 II. RÉSZ: A TÁMOGATÁSI IDŐ... 2 III. RÉSZ:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. december Bevezetés A Szent István Egyetem

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 ÉPÍTŐMÉRNÖK EGYETEMI KIEGÉSZÍTŐ szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2013. február 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) Tartalom A Szabályzat hatálya... 3 Fogalmak... 4 Államilag támogatott képzés; támogatási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Alapképzési szakok Levelezõ tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben