ISKOLAKÓSTOLÓ : március óra április óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAKÓSTOLÓ : 2012. március 29. 16.15 óra 2012. április 12. 16.15 óra"

Átírás

1

2 Tisztelt Szülők! Kiadványunk segítséget nyújt a mosonmagyaróvári általános iskolába lépő gyermekek szüleinek az iskolaválasztásban, és tájékoztatást ad a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. A magyar közoktatás rendszere jelenleg átalakulóban van. Mivel működését a jövőben a szeptember 1-jétől hatályba lépő új törvény: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény határozza meg, ezért jelen kiadványunk (a változtatás jogát fenntartva) azt a képzési kínálatot tartalmazza, ami jelenleg működik általános iskoláinkban, és amit terveznek a következő tanévre is. A nemzeti köznevelés alapelve, hogy általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja a köznevelési intézményekben. Magyarországon a köznevelés ingyenes, és 6 éves kortól kötelező. (A tankötelezettség kezdetének egy évvel történő kitolásáról a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján az iskolaigazgató dönthet). Az iskoláknak van felvételi körzetük, de a szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga. A körzetében állandó lakosú gyermeket köteles felvenni az iskola. Az iskolai körzetek a weboldalon megtekinthetők, valamint felvilágosítást lehet kérni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Humánpolitikai Osztályán. Mosonmagyaróváron jelenleg öt helyi önkormányzat által és egy piarista rend által fenntartott általános iskola működik. Az iskolák nevelő-oktató munkája a nyilvános pedagógiai program alapján folyik, mely tartalmazza az adott intézmény Nemzeti alaptanterv alapján készített saját helyi tantervét. E dokumentumok minden iskolában hozzáférhetők a szülők számára is. A választott iskola házirendjét beiratkozáskor a szülők kézhez kapják. Az iskola helyi tanterve meghatározza az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a kötelező és válaszható órákat, azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit. A pedagógiai program meghatározza az iskolai beszámoltatások, a tanuló értékelésének formáit, rendjét. Az 1-2. évfolyamon félévkor, valamint az 1. évfolyamon év végén szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén az iskola pedagógiai programja határozza meg a tanulók értékelésének módját. Az 1-3. évfolyamon a tanulók heti kötelező óraszáma 20 óra; a 4. évfolyamon 22 óra. Ez foglalja magában a kötelező oktatás óraszámait. Ezen kívül kötelező heti 5 testnevelés óra, melyből 3 óra a délelőtti órák rendjében van. Az iskola szervezhet egyéb kiegészítő oktatásra többlet órákat. Kiadványunk tartalmazza iskolánként azokat a tantárgyakat, foglalkozásokat, melyek e többlet órákban válaszhatók (I. pont). A választás egy évre szól, kivéve, ha erről az iskola pedagógiai programja másként rendelkezik. Felsoroljuk azokat az egyéni képzési formákat, tantárgyakat is, melyek az adott iskolára sajátosan jellemzőek. (II. pont: idegen nyelv, emelt szintű oktatás, stb.) Mosonmagyaróvár általános iskoláinak mindegyike délutáni napközis ellátást és ehhez kapcsolódó étkeztetést biztosít az alsó tagozatos gyermekek számára. Ennek részleteit az egyes intézményeknél közöljük (III. pont). Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata minden első osztályos kisdiáknak ingyenes füzetcsomaggal kedveskedik iskolai tanulmányainak megkezdése alkalmából. Az általános iskolai beíratások időpontja a 2012/13-as tanévre Mosonmagyaróváron április 19-én 8-17 óráig és április 20-án 8-14 óráig lesz. Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (ÚJ!) évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptantervről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

3 BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, INFORMATIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. Alsó tagozat, 2. sz. egység: Szent István király u. 6. Tel.: ; alsó tagozat (2. sz. egység): Honlap: ktatas.hu Igazgató: Patai Péter Beiskolázást koordinálja: Hevesiné Kurcsics Mária alsó tagozat ig. h. tel.: Winkler Károlyné alsós m. k. vez. tel.: Magyar Istvánné alsós m. k. vez. tel.: ISKOLAKÓSTOLÓ : március óra április óra I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: (tantárgyanként heti 1-1- óra) Alsó tagozatban: idegen nyelv (német vagy angol); rajz és vizuális kultúra; matematika; informatika 5. vagy 6. osztálytól: idegen nyelv tehetséggondozó, fejlesztő (német vagy angol); rajz és vizuális kultúra; testnevelés; természetismeret 7. vagy 8. osztálytól: magyar tehetséggondozó, fejlesztő; matematika fejlesztő; német nyelv tehetséggondozó, fejlesztő; testnevelés; természetismeret; második idegen nyelv (angol) II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Idegen nyelv - kötelező a 4. osztálytól (angol vagy német) heti 3 óra 2. Matematika emelt szint - választható 5. osztálytól heti 5 óra 3. Rajz és vizuális kultúra emelt szint - választható 7. osztálytól heti 4 óra 4. Informatika - választható 7. osztálytól heti 2 óra 5. Testnevelés - választható 5-8. osztálytól heti 3 óra III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi választhatóan napi egyszeri (ebéd), ill. háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) iskolai étkezés Felső tagozatban: tanulószoba (lehetőségként) iskolai ebéd IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) furulya, színjátszó, logika, elsősegélynyújtó, közlekedési szakkör; informatika, helyesírás, sakk, természettudományi tehetséggondozás sport: tömegsport, gyógytestnevelés, esztétikus mozgáskultúra 1. oldal

4 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29. Ipartelepi egység: Alkotmány u. 8. Tel.: ; Honlap: Igazgató: Szűcsné Bacsó Éva tel.: Ig. helyettes: Tóth Katalin tel.: Alsós m.k. vezető: Meszlényi Éva tel.: NYÍLT NAPOK: Mofémtelepi egység: április óra Ipartelepi egység: április óra OVISULI: Mofémtelepi egység: március ,30 óra Ipartelepi egység: március ,30 óra I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: (tantárgyanként heti 1-1 óra - szülői igények alapján) Alsó tagozat: idegen nyelv (német, angol, orosz); fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, te hetséggondozás) Felső tagozat: idegen nyelv (angol, német, orosz); informatika; fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Idegen nyelv emelt szint - választható 4-8. osztályig angol, német vagy orosz nyelvből heti 5 óra (csoportbontásban) - 6. oszt. végén szelektáló vizsga után jó eredmény esetén folytatható az emelt szintű képzés, gyenge eredmény esetén heti 3 órában folytatható a nyelvtanulás 2. Úszásoktatás - 2. osztályban beépül a tantervbe heti 2 óra 3. Tenisz osztályban beépül a tantervbe heti 1 óra III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) iskolai étkezés igény szerint Felső tagozatban: tanulószoba (megfelelő számú igénylő esetén); háromszori étkezés IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak) Alsó tagozat: magyar; matematika; idegen nyelv; informatika; néptánc (jazzbalett) Felső tagozat: második idegen nyelv; informatika; környezetvédelem; alkotókör; média; tánc (jazzbalett); csecsemőápolás; elsősegélynyújtás; bakancsos klub; kézilabda; labdarúgás; kosárlabda; tollaslabda Hitoktatás megfelelő számú igény esetén 2. oldal

5 V. EGYÉB - megtapasztaláson alapuló élményszerű oktatás bevezetése az ún. projektnapokon - 4. osztálytól kéthetes ausztriai iskolai tanulásra van lehetőség - alapfokú nyelvvizsga letételének lehetősége a 8. osztály végén - testvériskolai kapcsolatok (nyelvtanulási lehetőség Ausztriában) - a tanulásban lemaradóknak szakképzett fejlesztő és gyógypedagógusok végeznek egyénre szabott fejlesztést - erdei iskola 4. és 6. osztályban tantervbe beépítve - nyári táborok, évközi túrák, színházlátogatások - udvari tenisz- és kézilabdapálya, felújított street-ball palánkok; tágas, zöld, parkosított udvarok új játszótérrel - nyári napközi lehetősége kizárólag az intézmény saját tanítványai részére (megfelelő számú jelentkezés esetén) HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS, SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Alsó tagozat: Szent István király u. 97. Tel.: ; Alsó tagozat: Honlap: Igazgató: Sárköziné Kollárits Edit tel.: fogadóóra: hétfő ó Alsó tagozat ig.h.: Pápainé Németh Éva tel.: fogadóóra: csütörtök óra Ált. isk. ig. h.: Kitley Tiborné tel.: fogadóóra: szerda ó Nevelési ig. h.: Némethné Fucsik Edit tel.: fogadóóra: hétfő ó NYÍLT NAP: alsó tagozat: április óra felső tagozat: március óra OVISULI: március 28., április 4. és április óra (Szt. István király u. 97.) I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: Alsó tagozat: német nyelv, angol nyelv; emelt szintet előkészítő angol nyelv; emelt szintet előkészítő informatika; fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) Felső tagozat: emelt szintű angol nyelv; második idegen nyelv; matematika; informatika; emelt szintű informatika; testnevelés 3. oldal

6 II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Német két tanítási nyelvű oktatás (csoportbontásban) 1-8. osztályban német nyelvtanulás heti 5 óra 1-2. osztályban német nyelvű oktatás ének tárgyból heti 1 óra 3-4. osztályban német nyelvű oktatás rajz tárgyból heti 1,5 óra 1-8. osztályban német nyelvű oktatás testnevelés tárgyból heti 3 óra 5-8. osztályban német nyelvű országismeret heti 1,5 óra 7-8. osztályban német irodalom heti 1 óra 2. Német vagy angol nyelv - normál tantervű osztályban osztályban heti 1 óra osztályban heti 3 óra 3. Angol nyelv emelt szintet előkészítő (választható) osztályban heti 2 óra - 4. osztályban heti 4 óra 4. Angol nyelv emelt szint - választható 5-8. osztályban heti 5 óra 5. Második idegen nyelv (német v. angol) - választható 5-8. osztályban heti 2 óra 6. Informatika normál tantervű csoportba járók számára 1. osztálytól heti 1 óra 7. Informatika emelt szint - választható 5-8. osztályban heti 4 óra 8. Úszásoktatás - 2. osztályban beépül a testnevelésbe heti 2 óra 9. Mazsorett lányoknak, játékos sportfoglalkozás fiúknak alsó tagozatban a mindennapos testnevelés keretein belül heti 1 óra 10. Fejlesztés - tanulási nehézségekkel küzdők számára fejlesztő pedagógussal III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Választhatóan napi egyszeri (ebéd), ill. háromszori iskolai étkezés Alsó tagozatban: 8 csoportban a tanítás után 16 óráig napközis foglalkozás; 16-16,30-ig ügyelet Felső tagozatban: tanulószoba, ennek keretében szakkorrepetálási lehetőség IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK Tantárgyi: angol; matematika; informatika; bábozás; kézművesség; furulya; színjátszás, énekkar, számítógépes újságszerkesztő Sport: mazsorett; tömegsport (alsó és felső tagozatnak egyaránt); kézilabda (lány), labdarúgás, atlétika, kosárlabda, gyógytestnevelés Hitoktatás (csatlakozó órában) V. EGYÉB - projektnapok: komplex tantárgyi ismeretszerzés lehetősége az iskolában és iskolán kívül - ECDL-vizsga lehetőség; ingyenes internethasználat - a két tanítási nyelvű csoportokban 7. osztályban próbanyelvvizsga; 8. osztály végén C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége - kompetenciafejlesztő foglalkozások évfolyamokon - 8. évfolyam számára felvételi előkészítő (magyar, matematika) - Színház- és múzeumlátogatás; erdei iskola (6. évfolyam); sítábor, német nyelvi tábor (Ausztria); nyári tábor (Szigetköz); kirándulások, bálok, gyermeknap 4. oldal

7 - testvériskolai kapcsolatok: Creuzburg Németország - Tehetségpont: az iskola a Géniusz Projektiroda és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által bejegyzett Tehetségpont ennek keretében a 5. évfolyamtól minden tanuló tehetség diagnosztikai vizsgálata megtörténik, egyénre szabott elemzés készül róluk ezek alap ján tehetségfejlesztő műhelyekben: nyelvi, informatikai-logikai, labdarúgás, mazsorett tehetségfejlesztés indul részvétel a Tehetségnap programon MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás J. u. 5. Tel.: Honlap: Igazgató: Dr. Makk Zoltán tel.: fogadóóra: kedd óra Alsó tagozat mk. vez.: Pap Józsefné tel.: fogadóóra: hétfő 9-9,45 óra NYÍLT NAP: március 26. délelőtt és délután március 27. délután március 28. délután I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Normál és emelt szintű testnevelés tantervű 1-2. osztályban: testnevelés, úszás, angol nyelv Normál és emelt szintű testnevelés tantervű 3-4. osztályban: testnevelés, angol nyelv Német nemzetiségi 1-4. osztályban: magyar nyelv Német nemzetiségi 3-6. osztályban: német hagyományőrzés Német nemzetiségi 7-8. osztályban: felkészítés német középfokú nyelvvizsgára II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Normál tantervű osztály délelőtt heti 4 testnevelés óra (a) - emelt szintű testnevelés: délelőtt heti 4 testnevelés óra + délután a napköziben 4 óra testnevelés - délutánonként edzők foglalkozásai egészítik ki a képzést* 2. Német nemzetiségi nyelvoktató osztály (b, c) - német nyelv 1. osztálytól kezdve - heti 5 óra csoportbontásban (3-4. osztálytól német anyanyelvű tanárok alkalmazásával 3. Informatika - 3. osztálytól csoportbontásban 4. Német vagy angol nyelv - normál tantervű 2. osztályban heti 1 óra - normál tantervű 3. osztályban heti 2 óra 5. Második idegen nyelv (önköltséges forma!) - 5. osztálytól heti 3 óra (választható nyelvek: angol, német, orosz, francia) 6. Fejlesztés - a tanulásban lemaradók részére fejlesztő és gyógypedagógus 5. oldal

8 áll rendelkezésre III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: naponta 16,30-ig napközi háromszori étkezés (saját konyha): tízórai, ebéd, uzsonna Felső tagozatban: ebéd, tanulószoba 16 óráig; szakkorrepetálás naponta IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) matematika, magyar, német, környezetvédő, modern tánc, magyar és német néptánc, színjátszás, énekkar, harmonika, informatika, hitoktatás sport: úszásoktatás, tartásjavító úszás úszni tudóknak (saját tanmedencében); kosár- és kézilabda, kötélhajtás, fiú-lány foci, tömegsport, talajtorna, fitball (szombat délelőttön ként a tornaterem az osztályok rendelkezésére áll) V. EGYÉB - *az emelt szintű testnevelés osztályban a délelőtti (minimum heti 4) testnevelés órát testnevelés szakos tanárok tartják; a tehetséggondozó képzést szakedzők által tartott délutáni foglalkozások egészítik ki; az osztály indításának célja, hogy az itt tanulók később egyesületi keretek között tehetségüknek megfelelően versenyszerűen sportolhassanak - ECDL-vizsgára felkészítő informatika szakkör; ingyenes internethasználat délutánonként - erdei iskola (3. és 6. osztályoknak); tanulmányi kirándulások német nyelvterületre; sítábor, nyári sporttábor PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. Tel.: ; ; Honlap: Igazgató: Farkas István Igazgatóhelyettes: Kiszelka Mariann, Fitus Tibor Alsós m.k. vezető: Weilandné Boros Éva NYÍLT NAP: március ó 1. óra: az iskola sétával egybekötött bemutatása 2-3. óra: óralátogatási lehetőség 4. óra: igazgatói tájékoztató, válaszok az érdeklődők kérdéseire 6. oldal Iskolanyitogató: március óra április óra május óra Tanítási napokon 8 15 óra között várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket.

9 I. AZ EGYHÁZI INTÉZMÉNY JELLEGE Az iskola 12 évfolyamos, az első osztálytól érettségiig biztosítja az egységes nevelést-oktatást, mellyel a család kiküszöböli a középfokú továbbtanulás iskolaváltási gondjait. Az érettségi után a tanulók jelentős hányada felsőoktatási intézményben tanul tovább. A katolikus mellett az iskola biztosítja az evangélikus vagy református hitoktatást is heti 2 órában. Az intézmény nyitott minden család felé, akik elfogadják az iskola értékrendjét. II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Személyes törődés a diákokkal, élő kapcsolat a családokkal 2. Idegen nyelv (angol vagy német) osztályban Az általános iskolában megalapozott idegennyelv-tanításra a 9. évfolyamon tagozatos szintű oktatás épül mindkét nyelvből (6 + 3 óra hetente) 3. Informatika osztályban Az intenzív informatikaoktatás révén már 11. évfolyam végén lehetőség van e tárgyból az érettségi megszerzésére. 4. Úszásoktatás - 2. osztályban - beépül a testnevelésbe 5. Néptánc osztályban III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16,30 óráig napközi (tanulással és szabadidős foglalkozással) Felső tagozaton: Étkezés: tanulószoba saját konyha, gyermekközpontú, választékos menü egyszeri (ebéd) vagy háromszori étkezés igény szerint IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK angol, német nyelvvizsgára felkészítő, matematika versenyre felkészítő énekkar; néptánc; balett; tánciskola sport: asztalitenisz, minitenisz, sakk, labdarúgás, kondicionáló testerősítés, kosárlabda, MOTIM utánpótlás-nevelés, lovaglás, atlétika V. KREATÍV MŰHELYEK rajz és kerámia (művésztanár vezetésével), kézművesség VI. EGYÉB Alsó tagozatban: ikertermek (tanterem + mese- és játszószoba) - az udvaron EU-szabványnak megfelelő játszóvár - 4. osztály számára: erdei iskola - téli kirándulások, sítábor, évközi túrák, nyári táborok, egészségnap, gyermeknap, bálok 7. oldal

10 UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre u. 69. Tel.: Honlap: Igazgató: Gálos Jánosné tel.: Igazgatóhelyettes: Papp Zsolt tel.: Alsó tag. m.k. vezető: Laposáné Nagy Aranka tel.: Felső tagozat m.k. vez.: Bérciné Iváncsics Etelka tel.: OVISULI: NYÍLT NAPOK: március óráig tájékoztató az Ovisuli foglalkozáson I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 1. klasszikus balett 1-4. osztályban 2. modern tánc 5-8. osztályban 3. néptánc 1-4. osztályban 4. angol, német, orosz nyelv fakultáció 4-8. osztályban 5. kézműves fakultáció 1-8. osztályban II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. tánc 1-8. osztályban 2. úszás 2. osztályban 3. angol vagy német nyelv 3. osztálytól (kötelezően választható) III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi egyszeri (ebéd) vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés az étkezés rendje az órarendhez igazodik Ügyelet: naponta 16,30-ig IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) énekkar (3-8. oszt.); számítástechnika-internet (4-8. oszt.); sztepp tánc (5-8. oszt.); újság írás; hitoktatás tehetséggondozás: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, tánc sport: labdarúgás, karate, röplabda, minitenisz, kézilabda, egyéb szabadidősportok: ke rékpár, teke, görkorcsolya, téli sportok, asztalitenisz, tollaslabda V. EGYÉB Iskolai és nemzetközi projektprogramok; erdei iskola, nyári diáktáborok, sítábor A tánctanítás egyedi, magas színvonalú képzése hozzásegíti a tanulókat a 4. vagy 5. vagy 8. osztály elvégzése után a (győri, pécsi, budapesti, bécsi) művészeti középiskolákba való sikeres felvételhez. 8. oldal

11 Szerkesztés: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Kiadványszerkesztő szak Nyomdai munkálatok: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Tannyomda Borítóterv: Szokoli Adrienn

12

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő Hétfő 1. Környezet Magyar Matematika Magyar 2. Testnevelés Magyar Magyar Magyar 3. Magyar Matematika Magyar Testnevelés 4. Matematika Testnevelés Környezet Matematika 5. Matematika korrep. Korrep. Korrep.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanév A nevelési év rendje A szorgalmi idő első napja: 2016. szeptember 01. utolsó napja: 2017.június 15. A szorgalmi idő alatt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378

PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378 PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378 1. Felvételi, továbbtanulási lehetőségekről szóló tájékoztató Intézményünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a Pécelen élő, tehetséges és szorgalmas

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben