ISKOLAKÓSTOLÓ : március óra április óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAKÓSTOLÓ : 2012. március 29. 16.15 óra 2012. április 12. 16.15 óra"

Átírás

1

2 Tisztelt Szülők! Kiadványunk segítséget nyújt a mosonmagyaróvári általános iskolába lépő gyermekek szüleinek az iskolaválasztásban, és tájékoztatást ad a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról. A magyar közoktatás rendszere jelenleg átalakulóban van. Mivel működését a jövőben a szeptember 1-jétől hatályba lépő új törvény: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény határozza meg, ezért jelen kiadványunk (a változtatás jogát fenntartva) azt a képzési kínálatot tartalmazza, ami jelenleg működik általános iskoláinkban, és amit terveznek a következő tanévre is. A nemzeti köznevelés alapelve, hogy általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja a köznevelési intézményekben. Magyarországon a köznevelés ingyenes, és 6 éves kortól kötelező. (A tankötelezettség kezdetének egy évvel történő kitolásáról a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján az iskolaigazgató dönthet). Az iskoláknak van felvételi körzetük, de a szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga. A körzetében állandó lakosú gyermeket köteles felvenni az iskola. Az iskolai körzetek a weboldalon megtekinthetők, valamint felvilágosítást lehet kérni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Humánpolitikai Osztályán. Mosonmagyaróváron jelenleg öt helyi önkormányzat által és egy piarista rend által fenntartott általános iskola működik. Az iskolák nevelő-oktató munkája a nyilvános pedagógiai program alapján folyik, mely tartalmazza az adott intézmény Nemzeti alaptanterv alapján készített saját helyi tantervét. E dokumentumok minden iskolában hozzáférhetők a szülők számára is. A választott iskola házirendjét beiratkozáskor a szülők kézhez kapják. Az iskola helyi tanterve meghatározza az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a kötelező és válaszható órákat, azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit. A pedagógiai program meghatározza az iskolai beszámoltatások, a tanuló értékelésének formáit, rendjét. Az 1-2. évfolyamon félévkor, valamint az 1. évfolyamon év végén szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén az iskola pedagógiai programja határozza meg a tanulók értékelésének módját. Az 1-3. évfolyamon a tanulók heti kötelező óraszáma 20 óra; a 4. évfolyamon 22 óra. Ez foglalja magában a kötelező oktatás óraszámait. Ezen kívül kötelező heti 5 testnevelés óra, melyből 3 óra a délelőtti órák rendjében van. Az iskola szervezhet egyéb kiegészítő oktatásra többlet órákat. Kiadványunk tartalmazza iskolánként azokat a tantárgyakat, foglalkozásokat, melyek e többlet órákban válaszhatók (I. pont). A választás egy évre szól, kivéve, ha erről az iskola pedagógiai programja másként rendelkezik. Felsoroljuk azokat az egyéni képzési formákat, tantárgyakat is, melyek az adott iskolára sajátosan jellemzőek. (II. pont: idegen nyelv, emelt szintű oktatás, stb.) Mosonmagyaróvár általános iskoláinak mindegyike délutáni napközis ellátást és ehhez kapcsolódó étkeztetést biztosít az alsó tagozatos gyermekek számára. Ennek részleteit az egyes intézményeknél közöljük (III. pont). Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata minden első osztályos kisdiáknak ingyenes füzetcsomaggal kedveskedik iskolai tanulmányainak megkezdése alkalmából. Az általános iskolai beíratások időpontja a 2012/13-as tanévre Mosonmagyaróváron április 19-én 8-17 óráig és április 20-án 8-14 óráig lesz. Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (ÚJ!) évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptantervről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

3 BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, INFORMATIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. Alsó tagozat, 2. sz. egység: Szent István király u. 6. Tel.: ; alsó tagozat (2. sz. egység): Honlap: ktatas.hu Igazgató: Patai Péter Beiskolázást koordinálja: Hevesiné Kurcsics Mária alsó tagozat ig. h. tel.: Winkler Károlyné alsós m. k. vez. tel.: Magyar Istvánné alsós m. k. vez. tel.: ISKOLAKÓSTOLÓ : március óra április óra I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: (tantárgyanként heti 1-1- óra) Alsó tagozatban: idegen nyelv (német vagy angol); rajz és vizuális kultúra; matematika; informatika 5. vagy 6. osztálytól: idegen nyelv tehetséggondozó, fejlesztő (német vagy angol); rajz és vizuális kultúra; testnevelés; természetismeret 7. vagy 8. osztálytól: magyar tehetséggondozó, fejlesztő; matematika fejlesztő; német nyelv tehetséggondozó, fejlesztő; testnevelés; természetismeret; második idegen nyelv (angol) II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Idegen nyelv - kötelező a 4. osztálytól (angol vagy német) heti 3 óra 2. Matematika emelt szint - választható 5. osztálytól heti 5 óra 3. Rajz és vizuális kultúra emelt szint - választható 7. osztálytól heti 4 óra 4. Informatika - választható 7. osztálytól heti 2 óra 5. Testnevelés - választható 5-8. osztálytól heti 3 óra III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi választhatóan napi egyszeri (ebéd), ill. háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) iskolai étkezés Felső tagozatban: tanulószoba (lehetőségként) iskolai ebéd IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) furulya, színjátszó, logika, elsősegélynyújtó, közlekedési szakkör; informatika, helyesírás, sakk, természettudományi tehetséggondozás sport: tömegsport, gyógytestnevelés, esztétikus mozgáskultúra 1. oldal

4 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29. Ipartelepi egység: Alkotmány u. 8. Tel.: ; Honlap: Igazgató: Szűcsné Bacsó Éva tel.: Ig. helyettes: Tóth Katalin tel.: Alsós m.k. vezető: Meszlényi Éva tel.: NYÍLT NAPOK: Mofémtelepi egység: április óra Ipartelepi egység: április óra OVISULI: Mofémtelepi egység: március ,30 óra Ipartelepi egység: március ,30 óra I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: (tantárgyanként heti 1-1 óra - szülői igények alapján) Alsó tagozat: idegen nyelv (német, angol, orosz); fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, te hetséggondozás) Felső tagozat: idegen nyelv (angol, német, orosz); informatika; fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Idegen nyelv emelt szint - választható 4-8. osztályig angol, német vagy orosz nyelvből heti 5 óra (csoportbontásban) - 6. oszt. végén szelektáló vizsga után jó eredmény esetén folytatható az emelt szintű képzés, gyenge eredmény esetén heti 3 órában folytatható a nyelvtanulás 2. Úszásoktatás - 2. osztályban beépül a tantervbe heti 2 óra 3. Tenisz osztályban beépül a tantervbe heti 1 óra III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) iskolai étkezés igény szerint Felső tagozatban: tanulószoba (megfelelő számú igénylő esetén); háromszori étkezés IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak) Alsó tagozat: magyar; matematika; idegen nyelv; informatika; néptánc (jazzbalett) Felső tagozat: második idegen nyelv; informatika; környezetvédelem; alkotókör; média; tánc (jazzbalett); csecsemőápolás; elsősegélynyújtás; bakancsos klub; kézilabda; labdarúgás; kosárlabda; tollaslabda Hitoktatás megfelelő számú igény esetén 2. oldal

5 V. EGYÉB - megtapasztaláson alapuló élményszerű oktatás bevezetése az ún. projektnapokon - 4. osztálytól kéthetes ausztriai iskolai tanulásra van lehetőség - alapfokú nyelvvizsga letételének lehetősége a 8. osztály végén - testvériskolai kapcsolatok (nyelvtanulási lehetőség Ausztriában) - a tanulásban lemaradóknak szakképzett fejlesztő és gyógypedagógusok végeznek egyénre szabott fejlesztést - erdei iskola 4. és 6. osztályban tantervbe beépítve - nyári táborok, évközi túrák, színházlátogatások - udvari tenisz- és kézilabdapálya, felújított street-ball palánkok; tágas, zöld, parkosított udvarok új játszótérrel - nyári napközi lehetősége kizárólag az intézmény saját tanítványai részére (megfelelő számú jelentkezés esetén) HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS, SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Alsó tagozat: Szent István király u. 97. Tel.: ; Alsó tagozat: Honlap: Igazgató: Sárköziné Kollárits Edit tel.: fogadóóra: hétfő ó Alsó tagozat ig.h.: Pápainé Németh Éva tel.: fogadóóra: csütörtök óra Ált. isk. ig. h.: Kitley Tiborné tel.: fogadóóra: szerda ó Nevelési ig. h.: Némethné Fucsik Edit tel.: fogadóóra: hétfő ó NYÍLT NAP: alsó tagozat: április óra felső tagozat: március óra OVISULI: március 28., április 4. és április óra (Szt. István király u. 97.) I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: Alsó tagozat: német nyelv, angol nyelv; emelt szintet előkészítő angol nyelv; emelt szintet előkészítő informatika; fejlesztő foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) Felső tagozat: emelt szintű angol nyelv; második idegen nyelv; matematika; informatika; emelt szintű informatika; testnevelés 3. oldal

6 II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Német két tanítási nyelvű oktatás (csoportbontásban) 1-8. osztályban német nyelvtanulás heti 5 óra 1-2. osztályban német nyelvű oktatás ének tárgyból heti 1 óra 3-4. osztályban német nyelvű oktatás rajz tárgyból heti 1,5 óra 1-8. osztályban német nyelvű oktatás testnevelés tárgyból heti 3 óra 5-8. osztályban német nyelvű országismeret heti 1,5 óra 7-8. osztályban német irodalom heti 1 óra 2. Német vagy angol nyelv - normál tantervű osztályban osztályban heti 1 óra osztályban heti 3 óra 3. Angol nyelv emelt szintet előkészítő (választható) osztályban heti 2 óra - 4. osztályban heti 4 óra 4. Angol nyelv emelt szint - választható 5-8. osztályban heti 5 óra 5. Második idegen nyelv (német v. angol) - választható 5-8. osztályban heti 2 óra 6. Informatika normál tantervű csoportba járók számára 1. osztálytól heti 1 óra 7. Informatika emelt szint - választható 5-8. osztályban heti 4 óra 8. Úszásoktatás - 2. osztályban beépül a testnevelésbe heti 2 óra 9. Mazsorett lányoknak, játékos sportfoglalkozás fiúknak alsó tagozatban a mindennapos testnevelés keretein belül heti 1 óra 10. Fejlesztés - tanulási nehézségekkel küzdők számára fejlesztő pedagógussal III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Választhatóan napi egyszeri (ebéd), ill. háromszori iskolai étkezés Alsó tagozatban: 8 csoportban a tanítás után 16 óráig napközis foglalkozás; 16-16,30-ig ügyelet Felső tagozatban: tanulószoba, ennek keretében szakkorrepetálási lehetőség IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK Tantárgyi: angol; matematika; informatika; bábozás; kézművesség; furulya; színjátszás, énekkar, számítógépes újságszerkesztő Sport: mazsorett; tömegsport (alsó és felső tagozatnak egyaránt); kézilabda (lány), labdarúgás, atlétika, kosárlabda, gyógytestnevelés Hitoktatás (csatlakozó órában) V. EGYÉB - projektnapok: komplex tantárgyi ismeretszerzés lehetősége az iskolában és iskolán kívül - ECDL-vizsga lehetőség; ingyenes internethasználat - a két tanítási nyelvű csoportokban 7. osztályban próbanyelvvizsga; 8. osztály végén C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége - kompetenciafejlesztő foglalkozások évfolyamokon - 8. évfolyam számára felvételi előkészítő (magyar, matematika) - Színház- és múzeumlátogatás; erdei iskola (6. évfolyam); sítábor, német nyelvi tábor (Ausztria); nyári tábor (Szigetköz); kirándulások, bálok, gyermeknap 4. oldal

7 - testvériskolai kapcsolatok: Creuzburg Németország - Tehetségpont: az iskola a Géniusz Projektiroda és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által bejegyzett Tehetségpont ennek keretében a 5. évfolyamtól minden tanuló tehetség diagnosztikai vizsgálata megtörténik, egyénre szabott elemzés készül róluk ezek alap ján tehetségfejlesztő műhelyekben: nyelvi, informatikai-logikai, labdarúgás, mazsorett tehetségfejlesztés indul részvétel a Tehetségnap programon MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás J. u. 5. Tel.: Honlap: Igazgató: Dr. Makk Zoltán tel.: fogadóóra: kedd óra Alsó tagozat mk. vez.: Pap Józsefné tel.: fogadóóra: hétfő 9-9,45 óra NYÍLT NAP: március 26. délelőtt és délután március 27. délután március 28. délután I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Normál és emelt szintű testnevelés tantervű 1-2. osztályban: testnevelés, úszás, angol nyelv Normál és emelt szintű testnevelés tantervű 3-4. osztályban: testnevelés, angol nyelv Német nemzetiségi 1-4. osztályban: magyar nyelv Német nemzetiségi 3-6. osztályban: német hagyományőrzés Német nemzetiségi 7-8. osztályban: felkészítés német középfokú nyelvvizsgára II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Normál tantervű osztály délelőtt heti 4 testnevelés óra (a) - emelt szintű testnevelés: délelőtt heti 4 testnevelés óra + délután a napköziben 4 óra testnevelés - délutánonként edzők foglalkozásai egészítik ki a képzést* 2. Német nemzetiségi nyelvoktató osztály (b, c) - német nyelv 1. osztálytól kezdve - heti 5 óra csoportbontásban (3-4. osztálytól német anyanyelvű tanárok alkalmazásával 3. Informatika - 3. osztálytól csoportbontásban 4. Német vagy angol nyelv - normál tantervű 2. osztályban heti 1 óra - normál tantervű 3. osztályban heti 2 óra 5. Második idegen nyelv (önköltséges forma!) - 5. osztálytól heti 3 óra (választható nyelvek: angol, német, orosz, francia) 6. Fejlesztés - a tanulásban lemaradók részére fejlesztő és gyógypedagógus 5. oldal

8 áll rendelkezésre III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: naponta 16,30-ig napközi háromszori étkezés (saját konyha): tízórai, ebéd, uzsonna Felső tagozatban: ebéd, tanulószoba 16 óráig; szakkorrepetálás naponta IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) matematika, magyar, német, környezetvédő, modern tánc, magyar és német néptánc, színjátszás, énekkar, harmonika, informatika, hitoktatás sport: úszásoktatás, tartásjavító úszás úszni tudóknak (saját tanmedencében); kosár- és kézilabda, kötélhajtás, fiú-lány foci, tömegsport, talajtorna, fitball (szombat délelőttön ként a tornaterem az osztályok rendelkezésére áll) V. EGYÉB - *az emelt szintű testnevelés osztályban a délelőtti (minimum heti 4) testnevelés órát testnevelés szakos tanárok tartják; a tehetséggondozó képzést szakedzők által tartott délutáni foglalkozások egészítik ki; az osztály indításának célja, hogy az itt tanulók később egyesületi keretek között tehetségüknek megfelelően versenyszerűen sportolhassanak - ECDL-vizsgára felkészítő informatika szakkör; ingyenes internethasználat délutánonként - erdei iskola (3. és 6. osztályoknak); tanulmányi kirándulások német nyelvterületre; sítábor, nyári sporttábor PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. Tel.: ; ; Honlap: Igazgató: Farkas István Igazgatóhelyettes: Kiszelka Mariann, Fitus Tibor Alsós m.k. vezető: Weilandné Boros Éva NYÍLT NAP: március ó 1. óra: az iskola sétával egybekötött bemutatása 2-3. óra: óralátogatási lehetőség 4. óra: igazgatói tájékoztató, válaszok az érdeklődők kérdéseire 6. oldal Iskolanyitogató: március óra április óra május óra Tanítási napokon 8 15 óra között várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket.

9 I. AZ EGYHÁZI INTÉZMÉNY JELLEGE Az iskola 12 évfolyamos, az első osztálytól érettségiig biztosítja az egységes nevelést-oktatást, mellyel a család kiküszöböli a középfokú továbbtanulás iskolaváltási gondjait. Az érettségi után a tanulók jelentős hányada felsőoktatási intézményben tanul tovább. A katolikus mellett az iskola biztosítja az evangélikus vagy református hitoktatást is heti 2 órában. Az intézmény nyitott minden család felé, akik elfogadják az iskola értékrendjét. II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. Személyes törődés a diákokkal, élő kapcsolat a családokkal 2. Idegen nyelv (angol vagy német) osztályban Az általános iskolában megalapozott idegennyelv-tanításra a 9. évfolyamon tagozatos szintű oktatás épül mindkét nyelvből (6 + 3 óra hetente) 3. Informatika osztályban Az intenzív informatikaoktatás révén már 11. évfolyam végén lehetőség van e tárgyból az érettségi megszerzésére. 4. Úszásoktatás - 2. osztályban - beépül a testnevelésbe 5. Néptánc osztályban III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16,30 óráig napközi (tanulással és szabadidős foglalkozással) Felső tagozaton: Étkezés: tanulószoba saját konyha, gyermekközpontú, választékos menü egyszeri (ebéd) vagy háromszori étkezés igény szerint IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK angol, német nyelvvizsgára felkészítő, matematika versenyre felkészítő énekkar; néptánc; balett; tánciskola sport: asztalitenisz, minitenisz, sakk, labdarúgás, kondicionáló testerősítés, kosárlabda, MOTIM utánpótlás-nevelés, lovaglás, atlétika V. KREATÍV MŰHELYEK rajz és kerámia (művésztanár vezetésével), kézművesség VI. EGYÉB Alsó tagozatban: ikertermek (tanterem + mese- és játszószoba) - az udvaron EU-szabványnak megfelelő játszóvár - 4. osztály számára: erdei iskola - téli kirándulások, sítábor, évközi túrák, nyári táborok, egészségnap, gyermeknap, bálok 7. oldal

10 UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre u. 69. Tel.: Honlap: Igazgató: Gálos Jánosné tel.: Igazgatóhelyettes: Papp Zsolt tel.: Alsó tag. m.k. vezető: Laposáné Nagy Aranka tel.: Felső tagozat m.k. vez.: Bérciné Iváncsics Etelka tel.: OVISULI: NYÍLT NAPOK: március óráig tájékoztató az Ovisuli foglalkozáson I. A SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 1. klasszikus balett 1-4. osztályban 2. modern tánc 5-8. osztályban 3. néptánc 1-4. osztályban 4. angol, német, orosz nyelv fakultáció 4-8. osztályban 5. kézműves fakultáció 1-8. osztályban II. AZ ISKOLA EGYÉNI KÍNÁLATA 1. tánc 1-8. osztályban 2. úszás 2. osztályban 3. angol vagy német nyelv 3. osztálytól (kötelezően választható) III. NAPKÖZI, ÉTKEZÉS Alsó tagozatban: a tanítás befejezése után 16 óráig napközi egyszeri (ebéd) vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés az étkezés rendje az órarendhez igazodik Ügyelet: naponta 16,30-ig IV. SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK (igény szerint indulnak) énekkar (3-8. oszt.); számítástechnika-internet (4-8. oszt.); sztepp tánc (5-8. oszt.); újság írás; hitoktatás tehetséggondozás: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, tánc sport: labdarúgás, karate, röplabda, minitenisz, kézilabda, egyéb szabadidősportok: ke rékpár, teke, görkorcsolya, téli sportok, asztalitenisz, tollaslabda V. EGYÉB Iskolai és nemzetközi projektprogramok; erdei iskola, nyári diáktáborok, sítábor A tánctanítás egyedi, magas színvonalú képzése hozzásegíti a tanulókat a 4. vagy 5. vagy 8. osztály elvégzése után a (győri, pécsi, budapesti, bécsi) művészeti középiskolákba való sikeres felvételhez. 8. oldal

11 Szerkesztés: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Kiadványszerkesztő szak Nyomdai munkálatok: Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Tannyomda Borítóterv: Szokoli Adrienn

12

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje

Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje Testnevelésórák kiváltása Az Nkt. 27. (11) bekezdése alapján: Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok Közzétételi lista I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE 2015/2016. tanévre SZEKSZÁRDI TANKERÜLETE 2014 2 Készült: 100 példányban Kiadja: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete Felelős kiadó: Gerzsei Péter igazgató 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ 2012 OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI OTTHON,

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben