Elsős lesz a gyermekem!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elsős lesz a gyermekem!"

Átírás

1 2013

2 Elsős lesz a gyermekem! Kiadványunkkal azoknak a szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek gyermeke 2013 szeptemberében kezdi meg az első osztályt. Összegyűjtöttük a kerület általános iskoláinak elérhetőségét és jellegzetességeit, hogy Önök a nagy és felelősségteljes döntésük előtt tájékozódjanak az egyes intézmények sajátosságairól, felkínált lehetőségeiről. Ahhoz, hogy valóban jó döntést hozzanak, egyik oldalról ismerniük kell az iskolák tájékoztatását, másik oldalról tisztában kell lenniük gyermekük képességeivel, érdeklődésével, saját szülői igényeikkel. Áprilisban minden általános iskolában megtörténnek a beiratkozások. A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (Nkt. 45. (2) pontja) A gyerekek többsége 6 7 éves kora körül érik meg arra, hogy iskolás legyen. Vannak azonban lassan, nehezen érő gyerekek is. Vannak olyanok is, akiknél már az óvodai évek alatt is fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus segítségét kell igénybe venni a megfelelő fejlődés érdekében. Kérem, hogy használják ki a szakemberek segítségét, és közösen egyengessék gyermekük fejlődésének útját. Meglátják, igyekezetük sokszorosan megtérül, és csak indokolt esetben maradjanak még egy évig az óvodában. Ahány gyerek, annyiféle! Ne gyötörjük egyiket se, hogy olyan legyen, mint a másik, de segítsük abban, hogy önmagához képest folyamatosan érjen, fejlődjön! Önök a beiskolázásról tájékoztatást kaphatnak az óvodai szülői értekezleteken, ezeken feltétlenül vegyenek részt! Hallgassanak az óvónők tanácsaira, hiszen ők ismerik legjobban, hogyan viselkednek gyermekeik a közösségben! Ha a gyermekük fejlődése érdekében szükséges, keressék fel a Nevelési Tanácsadót is, bízzanak az ott dolgozó szakemberek segítségében! Látogassanak el a választott iskolák nyílt óráira, előzetes szülői értekezleteire, ismerkedjenek meg az ott dolgozókkal, a leendő tanító nénivel, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy a kisgyermek milyen

3 kapcsolatot tud kialakítani a tanítójával, hogyan találja meg helyét az új közösségben! Mindezek mellett a legfontosabb, hogy az iskoláról, mint érdekes változásról beszélgessenek, bátorítsák őket az új dolgok befogadására, és szorongástól mentesen várják az iskolás életet! A gyerekek kezének finom motorikus fejlesztése érdekében gyurmázzanak sokat, sodorjanak fonalat, papírcsíkot, fűzzenek gyöngyöt, és színezzenek, rajzoljanak, fessenek, amennyit csak lehet! Beszélgessenek képekről, énekeljenek, mondjanak verseket, mondókákat! Meséljenek, vagy olvassanak fel a gyerekeknek minden nap! A mese az ébredező gyermeki lélek első tápláléka, a lélek orvosa. A jó mesékkel nemes érzelmeket, jó elhatározásokat ébreszthetünk a gyerekekben. Fejlesztjük szépérzéküket, gyarapítjuk szókincsüket és egyengetjük útjukat az irodalom befogadására. Az olvasás szeretetére nevelés a családban kezdődik az Önök segítségével! Aki gyermekkorában megérzi az olvasás örömét, olyan kincs birtokába jut, amely örökké gazdaggá teszi. Néhány hónap múlva gyermekük kisiskolás lesz. A most következő időszakban türelemmel, szeretettel készítsék fel őket az újfajta életre, tartsák ébren érdeklődésüket. Akinek az első gyermeke kerül most iskolába, talán el sem hiszi, hogy mekkora változások történnek majd, ha megkezdődik önálló, iskolás életük. Figyeljék, vigyázzák továbbra is gyermekük fejlődését, használjanak ki minden lehetőséget, amikor láthatják iskolai életét, járjanak rendszeresen nyílt napokra, fogadóórákra, szülői értekezletekre. Alakítsanak ki jó kapcsolatot a tanító nénikkel és szülőtársaikkal, hiszen hosszú távon ez határozhatja meg gyermekük jövőjét. A nemzeti köznevelési törvény a szülőnek biztosítja azt a jogot, hogy betekintsen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai munkáját meghatározó programokba, tájékoztatást kapjon az intézményben folyó munkáról, gyermeke fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről. A tanulók teljesítményének értékelése érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történik. Az intézmények saját maguk határozhattak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt. Az iskolák döntéséről érdeklődjenek a nyílt napokon, szülői értekezleteken. Kívánom, hogy sikerüljön kiválasztani a megfelelő iskolát. Biztatásul elmondhatom, hogy minden tanító néni is nagy várakozással, szeretettel várja az új kis elsősöket. Hivatástudatuk és szakmai felkészültségük segítséget nyújt a sikeres iskolai élet megkezdéséhez. Repkáné Guj Judit alsó tagozatos szaktanácsadó

4 De nehéz az iskolatáska. Hamarosan kezdődik a beiratkozás időszaka. Sok kérdés merülhet fel ilyenkor a szülőkben, különösen, ha első gyerekről van szó: Milyenek a gyerek képességei, hogyan állja meg a helyét a mai, sokszor akár magas követelményeket támasztó iskolában? Mikor kezdje meg a tanulmányait, maradjon-e még egy évet az óvodában? Ezekre a kérdésekre szedtünk össze néhány gondolatot pszichológus szemmel, és a teljesség igénye nélkül, remélve, hogy a szülőknek segítséget jelent az iskolakezdéssel kapcsolatos döntések kialakításában. Sok hatéves sikeresen kezdi az első osztályt, és vannak, akiknek jobb, ha várnak még egy évet. Az iskolakezdéshez szükséges fejlettség nemcsak az észbeli képességeket jelenti (vagyis azt, hogy okos a gyerek) hanem azt is, hogy tud várni, csendben maradni, akkor is, ha nem rá figyelnek, követi a magyarázatokat, egyáltalán érdeklik már a feladatok. Az óvó nénik, akik több évig kísérik figyelemmel a gyerek fejlődését, legtöbbször meg tudják ítélni, hogy mi a jobb neki, ha megy, vagy ha marad. Ezért érdemes először az óvó nénivel megbeszélni ezt. Ha ezek után is bizonytalan a szülő vagy akár az óvónő, akkor kérhetik a gyerek iskolakezdést megelőző vizsgálatát a Nevelési Tanácsadóban (márciusban kezdődnek ezek a vizsgálatok). Ha az óvó néni javasolja a gyerek iskolakezdés előtti vizsgálatát, akkor ezt előtte meg kell beszélnie a szülővel. A nemzeti köznevelési törvény kiterjesztette az iskolaköteles kort a május 31.-augusztus 31. között született gyerekre, ami azt jelenti, hogy az a nyári születésű hatéves óvodás, aki iskolakezdésre éretté vált, az óvoda döntése alapján mehet iskolába, nem kell résztvennie iskolakezdési vizsgálaton, azaz nem számít korengedélyesnek. Természetesen azok a nyári hatéves gyerekek, akik még nem érték el az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget, továbbra is maradhatnak az óvodában, ha az óvoda így dönt és a szülő is egyetért ezzel. Azokat a gyerekeket kötelező elhozniuk a szülőknek iskolakezdés előtti vizsgálatra, akik nem jártak óvodába. A nemzeti köznevelési törvény azt is lehetővé teszi, hogy indokolt esetben az a gyerek is maradhasson még egy évet az óvodában, aki idén ősztől tölti be a hetedik évét és nem iskolaérett, azaz az óvodapedagógus (és a szülő is) szükségesnek tartja a további óvodai nevelést. Ilyenkor szintén kötelező részt venni az iskolakezdés előtti vizsgálaton, mert a hetedik életévüket az adott év őszétől betöltő gyerekek kizárólag a Nevelési Tanácsadó (illetve a szakértői bizottságok) szakvéleménye alapján maradhatnak még egy évig óvodában. Természetesen ez utóbbi esetben csak nyomós indok alapján javasolja a tanácsadó az iskolakezdés elhalasztását. (Az iskolakezdési vizsgálat részleteivel kapcsolatos rendelet január végén fog megjelenni.) Ha a gyerek fejlődése problémamentes, akkor legcélszerűbb egy közeli iskolába íratni, ami általában a lakóhely szerinti körzeti iskola. Eleinte elég megterhelő a napi három négy tanítási óra is, nem érdemes utazással is terhelni a gyereket. Alsó tagozatban az első négy évben az a cél, hogy megtanuljon jól olvasni, írni, számolni a kisgyerek: nem az a fontos, hogy már az első évben

5 karácsonyra tudjon olvasni, hanem hogy az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) jól bevésődjenek, legyen elegendő idő a gyakorlásukra. Érdemes tanító nénit választani, főleg, ha a gyermekünk az átlagostól kicsit eltérő bánásmódot igényel (pl. nagyon félénk vagy ellenkezőleg, túl eleven, rakoncátlan), és megkérdezni a környezetünkben már iskolás gyermekeket nevelő szülőket, melyik tanító néni lágyabb, megengedőbb, tyúkanyósabb stílusú, és melyik az, aki nyugodt következetességével az elevenebb csemetékkel is jól boldogul. Az iskolák általában nyílt napon mutatják be magukat a szülőknek. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, és benyomásokat, személyes tapasztalatokat szerezni. Ha megoldható, hogy a gyerek ne járjon napközibe, akkor legalább az első évben menjen haza közvetlenül a tanítás után. Különösen, ha egyébként is fáradékonyabb, esetleg még délután is igényli az alvást. Kezdettől fogva érdemes arra törekedni, hogy annyira önálló legyen gyermekünk a tanulásban, amennyire képes rá. Nem kell helyette bepakolni a táskát, csak eleinte ellenőrizni, minden a helyén van e. A leckét jobb, ha önállóan írja meg, legfeljebb legyen a közelében a szülő, hogy segítséget kérhessen, ha elakad. Fontos, hogy minél kevesebbet üljön a képernyők előtt (TV, számítógép), inkább minél többet mozogjon. A szülőknek oda kell figyelnie a megfelelő napirendre, ez különösen fontos lesz az iskolakezdéskor! Már most szoktassuk rá (ha eddig nem így volt), hogy reggelizzen, mert korgó gyomorral nem lehet odafigyelni az órán, időben (8 óra körül) lefeküdjön, mert ki kell aludnia magát, hogy jól teljesítsen. Bizonyára még nagyon sok általános és speciális kérdés és probléma merülhet fel a gyermekek beiskolázásával kapcsolatban, ezekkel a Nevelési Tanácsadó szakrendeléséhez is fordulhatnak a szülők. Boda Kamilla klinikai szakpszichológus

6 Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel.: , Fax: Honlap: ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest Ady Endre u. 98. Tel/fax: Tel.: OM: Honlap: Az Ady Endre Általános Iskola a kerület legrégebbi alapítású iskolája. Munkáját a régi értékek és hagyományok mentén folytatja, immáron 135 éve. A legrégebbi alapítású iskola jó állapotban várja a kisdiákokat. Az iskola felszereltsége korszerű, Nyelvi laborok, interaktív táblák, korszerű gépekkel ellátott informatikai terem, szaktantermek, hatalmas tornaterem, sportpályák, tágas ebédlő és könyvtár várja a diákokat. Iskolánk fő feladata az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás. Hangsúlyt fektetünk az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátítására. Fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek elsajátítását. Pedagógiai programunkban hangsúlyos szerepet kap az egyéni- és csoportmunka, a kooperatív tanulási módszerek használata, melyet kiváló pedagógusgárdánk mellett további szakemberek (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus) is segítik. Az iskolában sok színvonalas kulturális programot szervezünk, mivel a művészeti nevelést a személyiség-fejlesztés fontos eszközének tekintjük. A kulturális és technikai foglalkozásokon igyekszünk elősegíteni, hogy mindenki bátran kibontakoztathassa képességeit. A foglalkozások anyagát az ünnepköröknek, évszakok változásának figyelembevételével szervezzük meg. Játszóház keretében készíthetnek a gyerekek karácsonyi, ill. húsvéti ajándékokat. A szabadidő tartalmas eltöltését segíti a diákönkormányzat működése. Évente DÖK napot rendezünk. Fontos feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. Lehetőségeink szerint különböző szakköröket indítunk, ahol mód van a tehetséges tanulókkal történő munkálkodásra és a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelő foglalkozások szervezésére. Tanórákhoz kapcsolódva korrepetálásokon lehetőségünk van a felzárkóztatásra. Iskolánkban nyolc napközis csoport működik. A délutáni munka előre megtervezett időbeosztás szerint történik. Fő célkitűzésünk, hogy a napközis gyermekek az itt folyó tanító és nevelő munkán kívül tartalmas szabadidős programokban is részt vegyenek. A gyermekközpontú iskola nem tud működni a szülői támogatás nélkül. Keressük a szülőkkel való kapcsolattartás újszerű módjait is. Elvárjuk minden szülőtől az együttműködést, a szülői értekezleteken és a fogadó órákon való megjelenést.

7 Iskolánkban az első évfolyamon csak szöveges értékelést kapnak a gyerekek, a második évfolyamon a szöveges értékelést osztályzatok is kísérik, a harmadik és negyedik évfolyamon osztályozunk. Első osztályban az olvasást hangoztató-elemző-összetevő módszer segítségével tanítjuk. A szótagolással alapozzuk meg a helyesírási készséget is. 4. osztálytól kezdve az idegen nyelv heti 3 órában a kötelező tantárgyak között szerepel. Iskolánkban a tehetséges gyermekek számára heti 2 alkalommal teniszoktatást szervezünk. A felekezet szerinti hitoktatást a tanórákhoz kapcsolódóan igény szerint minden tanulónk számára biztosítjuk, az oktatásnak iskolánk csak helyet ad, a képzést hivatásos hitoktatók végzik. A es tanévben két első osztály indítását tervezzük: Az 1.a osztályban hagyományos oktatás folyik, a diákok minden tantárgyat normál óraszámban tanulnak. Az 1.b osztályban emelt szintű rajzoktatásra van lehetősége a gyerekeknek. Az emelt szintű rajzoktatásnak iskolánkban több évtizedes hagyománya van. Ennek célja a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező, a képi kommunikációban és a műalkotások elemzésében jártas, az önkifejezés egy speciális módjára képes gyermekek nevelése. Iskolánkban a felső tagozaton az emelt szintű rajztanítás keretében média oktatás is folyik. Iskolánk különös gondot fordít arra, hogy az óvodából az iskolába való átmenet a lehető legkisebb zökkenővel történjen. Ennek érdekében a tanítók olyan módon szervezik a gyerekek napjait, hogy az ő igényeik tudjanak érvényesülni. Ezt a türelemmel, az elfogadással és a családias légkör biztosításával tudják elérni. Iskolanyitogató : Intézményünk Iskolanyitogató címmel foglalkozásokat szervez a leendő elsőseinek. A foglalkozások minden alkalommal hétfőnként óra között zajlanak. A még elérhető programok: február 4., március 4., április 8. Nyílt napunk: március 21. (csütörtök) 8-12 óra A programot az iskola honlapján lehet majd megtekinteni. Játszóházunk: március 26. (kedd) óra az aulában Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket! Sikéné Pfeiffer Éva igazgató

8 Gyulai István Általános Iskola (volt Stromfeld Aurél Ált. Isk.) 1202 Budapest, Mártírok útja 205. Telefon: Telefon/fax: Honlap: Iskolánk a XX. ker. Mártírok útja 205. sz. alatt működik 670 tanulóval. Pedagógiai programunkban célként jelöltük meg az alapkészségek minél alaposabb kialakítását, a gyerekek önálló ismeretszerzésre való felkészítését oly módon, hogy közben megőrizzük számukra a gyermekkor örömeit. Felső tagozaton a tananyag alapos elsajátíttatásával készítjük fel tanulóinkat a minél jobb középiskolai helytállásra. Minden osztálynak bontott csoportban tanítjuk az idegen nyelvet /angol v. német/, a technikát és az informatikát. Tájékoztató szülői értekezlet: március óra. /Az érdeklődők tájékoztatást kapnak az iskoláról, a pedagógiai programról, bemutatkoznak a leendő tanítók, a felmerülő kérdésekre is választ adunk./ A következő tanévben 3 első osztályt indítunk. Az emelt szintű osztályokba a beosztás alkalmassági vizsga alapján történik, mely a beiratkozás hetének szombatján lesz. Képzőművészeti osztályba 8 órakor, a testnevelésre fiúknak 10 órakor, a lányoknak 11 órakor. Testnevelés emelt szint: Ebbe az osztályba az átlagosnál jobb mozgáskészségű gyerekeket várjuk. Célunk, a sport megszerettetése, az aktív mozgás életformává alakítása. A tagozatos osztályban a heti 3 délelőtti testnevelés óra mellett hetente 2 órában úsznak, valamint heti 2x1 órában néptáncot tanulnak a gyerekek. Az osztályba képességvizsgálat alapján lehet bejutni. Az osztály iskolaotthonos formában indul, majd az ötödik évfolyamtól hagyományos formában, az igénylők számára tanulószobai foglalkozás biztosításával működik tovább. Az alkalmassági vizsgára tornafelszerelést és szabadidőruhát hozzanak! Hagyományos osztály: Az osztályba járó tanulók minden tantárgyat normál óraszámban tanulnak, lehetőségük nyílik szakkörök látogatására. Számukra az iskolai sportkör keretében lehet igénybe venni a szakköröket, a játékos sportfoglalkozást. Részt vesznek dráma és tánc foglalkozásokon. Képzőművészeti emelt szint: Ide a jó rajzkészségű, rajzolni szerető, az átlagostól eltérő látásmódú gyermekeket várjuk. A tagozaton a heti rajzórák mellett szakkörre is járnak a gyerekek, ahol pályázati munkákat készítenek. Az

9 osztályba sikeres képességvizsgálat után juthatnak a gyermekek. A képességvizsgálatra kedvenc rajzeszközüket hozzák magukkal! Mindhárom osztályban hagyományos / analizáló - szintetizáló / módon tanítjuk az olvasást, melynek során először betűket tanulnak, majd szótagolva összeolvasnak. Újdonság, hogy a jövő tanévtől az első osztálytól (először játékos formában) bevezetjük az idegen nyelv oktatását. A szeptembertől esedékes változásokról, a választható órák felosztásáról a március 5-i találkozón adunk részletes tájékoztatást. Diákélet az iskolában és azon kívül: Az iskolában az oktatással egyenrangú szerepet kell kapnia a nevelésnek is. A nevelés akkor lehet igazán hatékony, ha közös játék, tevékenység közben érik élmények a gyermekeket. Hagyományos és újabb szakköreinken kézműveskedhetnek, rajzolhatnak, bizonyos tananyagokat mélyebben sajátíthatnak el tanulóink. Az iskolai sportkörök foglalkozásain atletizálnak, kézilabdáznak, kosárlabdáznak, fociznak, röplabdáznak és asztalitenisz foglalkozáson vehetnek részt gyermekeink. Az iskolában működik az ESMTK birkózó szakosztálya, mely sportágában az egyik legsikeresebb. A birkózók közép-európa legkorszerűbb körülményei között készülhetnek versenyeikre, a két éve átadott sportcsarnok felső szintjén a testnevelés órák és a sportkörök foglalkozásai zajlanak, az alsó szint pedig a birkózóké. Táboraink: Battonyai kézműves táborunkban a batikolás, nemezelés, papírmasé készítése közben angol és német dalokat, játékokat tanulunk, valamint rengeteget játszunk, sportolunk. Néptáncosaink már szintén évek óta táboroznak, ahol tovább csiszolják tudásukat. A Balatonnál sport- és pihenő tábort rendezünk. Természetesen mindegyik táborban nagy súlyt kap a kikapcsolódás, a közös élmények gyűjtése. Határainkon kívül Angliába is szervezünk utakat nyelvtanfolyammal, vagy tanfolyam nélkül turista jelleggel. Már hagyománnyá váltak évenként megrendezett kiállításaink, melyeken diákjaink rajzai, festményei és plasztikái szerepelnek. Kétévente műsoros esten mutatkoznak be legtehetségesebb diákjaink a CSILI-ben. Nem legfontosabb célunk, mégis sok örömet okoz - diáknak, szülőnek és pedagógusnak egyaránt a tanulmányi, művészeti és sport versenyeken való sikeres szereplés. A jó szereplés öröme serkentőleg hat diákjaink teljesítményére is! Az elmúlt évek során, a kerületi versenyeken elért sikerek mellett el tudunk dicsekedni képzőművészeink elért budapesti helyezéseivel, sok külföldről kapott díjjal. /Japánból arany, ezüst és bronz érmek; Londonban alkotásaink révén iskola közül bekerültünk a legsikeresebb 20 közé, a nyáron Japánban járt egy tanulónk díjátadáson./ A sport területén sincs szégyellni valónk, egymás után ötödször nyertük meg a kerületi iskolák összesített sportversenyét. Lernyei Ákos igazgató 2

10 Hajós Alfréd Általános Iskola 1203 Budapest, Lajtha László utca Honlap: Emelt szintű oktatás: testnevelés, rajz, idegen nyelv (5. osztálytól) Oktatott idegen nyelvek: angol, német A 2013/2014-as tanévben két első osztály indítását tervezzük: 1. a testnevelés emelt szint 1. b rajz emelt szint néphagyomány Gyermekközpontú iskolánkban ezek mellett 4. osztálytól informatika- és nyelvoktatás (angol, német) indul bontott csoportokban. Igény esetén lehetőséget biztosítunk német nyelv tanulására már első osztálytól nyelvi szakkör keretében. A mindennapos testnevelés keretében első évfolyamtól kezdődően néptánc oktatáson vesznek részt a gyerekek. Testnevelés emelt szint Iskolánkban alsó tagozaton heti 6 órában, felsőben heti 4 órában oktatunk testnevelést jól felszerelt tornatermünkben. Ezen kívül 1-4. évfolyamon úszásoktatáson vesznek részt tanulóink, valamint több sportágban (röplabda, labdarúgás, kosárlabda, alsós szertorna, rugby) tartunk edzéseket. A természetes mozgásokon kívül megismertetjük a gyerekeket a sportágak alapjaival. Korcsolyázási lehetőséget is biztosítunk. Óráinkon játékos foglalkozásokkal fejlesztjük tanulóinkat. Fontosnak tartjuk oktatási feladataink mellett, hogy reális önértékelésre, önfegyelemre, kötelességtudatra, egészséges versenyszellemre neveljünk a sport által. Tehetséges tanulóinkat kerületi és országos versenysorozatokon indítjuk, ahol legtöbbször első, vagy dobogós helyen végzünk.

11 Rajz emelt szint és néphagyomány A vizuális nevelés középpontjában a sikerélményt nyújtó, örömmel járó kreatív alkotó-formáló tevékenység és művészeti élmények befogadása áll. Iskolánk egyéni arculatát adja a rajz-, és néphagyomány oktatás, mely kiválóan alkalmas a tanulók személyiségfejlesztésére, önkifejezésére is. Tevékenységeink során az egyéni, belső élmények megjelenítése a legváltozatosabb technikákkal történik. A néprajzi ismeretek alapvető célja a népművészet és a népi hagyományok megismerése, megőrzése. Népünk életét, ünnepekhez kötődő hagyományainkat, szokásainkat, népviseletünket idézzük fel ezeken az órákon. Elsődlegesen a kéz pedagógiája érvényesül, természetes anyagokkal dolgozunk. Iskolánkban külön kézműves terem van. Rendszeresen veszünk részt pályázatokon, és a hagyományos év végi kiállításunkon minden tanulónk egy-egy munkájával bemutatkozhat. A felújított informatika terem mellett több osztályteremben található számítógép, melyekhez oktatóprogramok tartoznak. Fejlesztő pedagógus, logopédus és iskolapszichológus segíti a gyerekeket. Jól felszerelt, tágas könyvtár áll a gyerekek rendelkezésére. Színes, tanórákon kívüli foglalkozásokkal biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését. Projekt napok-, és hetek kerülnek megrendezésre egy-egy ünnepkörhöz, témához kapcsolódva. A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását elengedhetetlennek tartjuk a tanulók fejlődése érdekében, ezért igyekszünk a szülőket is bevonni az iskola életébe. Játékos suliváró: január 24. február 21. március Nyílt nap: február 21. csütörtök 8 30 óra Ismerkedési délelőtt: március 23. szombat 9 00 óra Őrfi Krisztina igazgató

12 József Attila Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Grundschule Attila Jozsef 1201 Budapest, Attila utca Tel/fax: Honlap: OM: A József Attila Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Grundschule Attila Jozsef Pesterzsébet nagy múltú általános iskolája. A 2013/2014-es tanévben első osztályos tanulóink normál, emelt szintű énekzene és a német nemzetiségi oktatási formák közül választhatnak. Német nemzetiségi tanításai program: - A tanulók heti 5 órában tanulják a német nyelvet, emellett nemzetiségi hagyományokkal és tánccal ismerkednek. - Az osztályba való bekerülés feltétele, hogy a szülő írásban kérje gyermeke nemzetiségi oktatását. Előzetes nyelvismeret nem szükséges. Emelt szintű ének-zene oktatás: - Heti 4 órában foglalkoznak a gyerekek zenével és mozgással, második osztálytól ez kiegészül 2 óra énekkarral. - Negyedik osztálytól angol nyelvet tanítunk, ezzel a nyelvvel már előzetesen, szakköri formában ismerkedhetnek a gyerekek. Normál tagozat: - Az alapkészségek hatékony fejlesztésével a fontolgatva haladók számára zökkenőmentes iskolakezdést biztosítunk. Iskolánk tudatosan vállalja a tehetséggondozást. Tehetséges tanulóink negyedik évfolyamtól kezdődően matematika tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat. Jól működő múzeumpedagógiai programunk kiegészíti a

13 kompetencia alapú oktatást, különös érdeklődési körök kibontakozásának elősegítésére törekszik. Számos szabadidős programot kínálunk. Az egészséges életmódra nevelés kapcsán kihasználjuk a közeli sportlétesítményeket, diákjaink rendszeresen járnak úszni és korcsolyázni. Népszerű a kosárlabda, a röplabda oktatás és a hétvégi túra-szakosztály. Diákönkormányzatunk számos programot szervez tanulóink számára. Iskolánk honlapján folyamatosan friss információkat találnak az odalátogató érdeklődők: Iskolakóstolgatást szervezünk, melyen a jövendő elsős tanulónak lehetősége nyílik megismerkedni az iskola profiljával. Az első osztályt kezdő kisdiákok szülei számára nyílt napot tartunk a beiratkozás előtt! Budapest, január 11. Krén Józsefné igazgató

14 Lázár Vilmos Általános Iskola 1202 Budapest, Lázár u. 20. Telefon/fax: (iroda) (igazgató) Honlapja: Emelt szintű oktatás: ének-zene Oktatott idegen nyelv: német (felső tagozatban emelt óraszámban) Iskolánk 2007-ben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Patináját óvjuk, otthonossá pedig a gyerekek kreatív munkái teszik. Tanulóink kiváló eredményei minden évben sok örömet okoznak szüleiknek és tanáraiknak. Húsz éve kezdtük a Zsolnay-féle nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot. Ennek értékeit, szellemiségét a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni. E módszer alkalmazásával elérjük, hogy a gyerekek gondolataikat igényesen fogalmazzák meg; az eléjük kerülő szöveget értőn, kifejezően olvassák; a pontos és szép beszéd fejlesztésével képessé váljanak az élményt nyújtó versmondásra; valamint, hogy a helyesejtésen alapuló helyesírásuk biztos legyen. Mindezek kialakításában a differenciált - csoportokban történő - munkaformát tartjuk a leghatékonyabbnak. Emelt szintű ének-zenei oktatásunk több mint negyedszázados múltra tekint vissza. Ez idő alatt számos tanítványunk választotta a zenei pályát élethivatásul. Kórusaink eredményességét számtalan arany minősítés, diploma, többszörös Év kórusa cím, nemzetközi verseny első helyezései és jól működő külföldi kapcsolatok fémjelzik. A legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy tanítványaink értékes zenén nevelődnek; érzelmileg nyitottá válnak a szép befogadására. A zene szeretete és az együttmuzsikálás öröme életre szóló élményeket ad számukra, amely felelősséget ébreszt önmagukért és egymásért is. Sokan nem is gondolnák, hogy a zene ezerarcú. Egy másfajta kód a kottázás például a matematika logikájának megértését és az idegen nyelvek könnyebb elsajátítását segíti. Iskolánkban az informatika és a német nyelv oktatása negyedik osztálytól kezdődik, bontott csoportokban. Tanulóinknak a 8. osztály végére biztosítjuk az alapfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetőségét. Jól felszerelt könyvtárunkban a gyerekek szívesen töltik szabadidejüket és készülnek a különböző versenyekre. Felgyorsult világunkban hagyományaink őrzése különös kötelességünk. A karácsonyra való felkészülés meghitt pillanatait jelentik templomi

15 koncertjeink, a tavaszi Lázár-délután -ra pedig az egyéni tehetségek mellett számos osztály készül önálló műsorral. Néhány éve színesíti iskolai életünket az ún. Projekt-nap. Délelőtt rendhagyó tanítási órák zajlanak, délután pedig a főszerep a gyerekeké; adott témában kreatív, sokoldalú, önálló előadásaikat hallgathatjuk meg. A tanévet mindig muzsikával zárjuk. Évzáró koncertünk egyik megható pillanata, mikor végzős zenei tagozatos tanítványaink elbúcsúznak. Mindezek mellett nagy figyelmet fordítunk a mindennapi testmozgásra is. Első osztálytól délutánonként leány kosárlabda- és fiú futballedzéseken vehetnek részt tanulóink. Iskolánk a Törekvés SE kosárlabda-bázisiskolája. A drámajáték szakkör, amely a különböző képességek, készségek fejlődését segíti és a sikeres Hangyabanda színjátszó csoport ugyancsak nyitva áll a tanulóink előtt. Rajz és kézműves foglalkozásainkon is értékes alkotások születnek. A tanévben egy ének-zene emelt szintű (napközis) és egy normál tantervű (iskolaotthonos) osztályt indítunk. Nyílt napot, melyen az első osztályokban folyó szakmai, módszertani kínálatunkat mutatjuk meg március 5-én 8-10 óráig tartunk. Bemutató órákat, a leendő elsősök számára a 4. osztályban március 12-én 8-12 óráig tartunk. Iskolamegismerő napot rendezünk az óvodás gyermekeknek március 14-én 9-11 óráig, melynek keretében kézműves- és drámafoglalkozást, valamint táncházat tartunk. A várható létszám megbecslése érdekében kérjük, előzetes bejelentkezésüket. Az ének-zenei meghallgatás és a tanítókkal való ismerkedő beszélgetés március án óráig lesz. Mezei József igazgató 2

16 Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Telefon: ; Telefon/fax: Honlap: Emelt szintű oktatás: angol Oktatott idegen nyelvek: angol, német A XX. kerület iskolái közül a Tátra Téri Általános Iskola helyezkedik el a legideálisabb környezetben, jól megközelíthető helyen. Az iskola belső környezete lehetne esztétikusabb, bízunk benne, hogy a közeljövőben megszépülünk mi is. Nagy előnyünknek tartjuk, hogy átlagosan kb. 20 fős osztálylétszámokkal, jelenleg 13 osztállyal működő kicsi, barátságos iskola vagyunk. Családias légkörben minden tanuló és pedagógus jól ismeri egymást. Az iskolánk bezárásáról keringő híresztelések miatt sokan elbizonytalanodtak az elsősök beíratásakor, de alapos okunk van rá, hogy a 2013/2014-es tanévben is megszervezzük az első évfolyam beindítását. Kérjük a szülőket, amennyiben iskolánk elnyerte tetszésüket, bátran jöjjenek beiratkozni! A tehetséges, jó képességű tanulóink mellett törekszünk a segítségre szorulók képességfejlesztésére is. Munkánkat segíti logopédus, pszichológus és fejlesztő pedagógus is. Alkalmazott tanítási módszereink hatékonyan, sokoldalúan fejlesztik a gyerekek személyiségét, képességeit. Az olvasást hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegen nyelv oktatást, ezért az angol nyelvet emelt szinten oktatjuk immár hetedik éve. Korlátlan, ingyenes internet hozzáféréssel rendelkezünk. Valamennyi alsós tanteremben biztosított a számítógép használata. Ingyenes sakk, rajz, kézműves, számítástechnika, német, angol, színjátszó, természettudományos szakkör, valamint változatos sportfoglalkozások színesítik a szabadidős programokat. Iskolánk pedagógusai folyamatos továbbképzések során elsajátították a korszerű pedagógiai módszereket. A kooperatív oktatás, differenciált tanulásszervezés

17 mindennapi gyakorlat iskolánkban. Könyvtárunk nyugodt környezetben várja az ismeretszerzésre vágyó tanulókat. Pedagógusaink felzárkóztató foglalkozást (korrepetálást), tehetséggondozást tartanak az általuk oktatott tantárgyból. Az iskolában folyó munkát támogatja a Tátra Alapítvány a Kultúráért és a Környezetért. A Budai Ifjúsági Sport Egyesület Judo Jijujitsu szakosztálya eredményesen működik iskolánkban, edzéseikre tornatermünkben várják a tanulókat heti 2 alkalommal. A 2013/2014-es tanévben két első osztály indítását tervezzük: 1.a napközis vagy hazajárós, angol nyelv emelt szintű oktatása - osztályfőnöke Nyáryné Lövei Erika 1.b iskolaotthonos, normál tanterv szerinti - osztályfőnöke Kanyik Judit Első osztály második félévétől heti egy, második osztályban heti két szakköri órában, harmadik évfolyamon három, negyedik évfolyamtól heti öt tanórában tanulják a gyerekek emelt szinten az angol nyelvet. Normál tantervű tanulócsoportban 4. osztálytól heti 3 órában tanulhatnak német vagy angol nyelvet február 19-én, kedden NYÍLT NAP-ot tartunk a nagycsoportos ovisok szüleinek órakor magyar a 4.a osztályban tartja Kanyik Judit leendő 1.b osztály osztályfőnöke 9 00 órakor matematika a 4.b osztályban tartja Nyáryné Lövei Erika leendő 1.a osztályfőnöke től angol 4. évfolyamon tartja Pulay Gabriella angol tagozatosok tanára március 12-én, kedden től ig iskolaváró matematika foglalkozásra várjuk az óvodásokat március 19-én, kedden tól bemutatkozunk a nagycsoportosok szüleinek, közben a gyermekeiknek játéktevékenység lesz egy különálló teremben. Mindenről bővebben az iskola honlapján olvashatnak. Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodásokat és szülőket! Forgács Anna igazgató 2

18 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1201 Budapest, Vörösmarty u Telefon: iskola , Logopédia: Fax: Honlap: vm128.freeweb.hu Iskolánk 1927 óta működik, kertvárosi környezetben óta többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola és logopédiai intézet ban az épület teljesen megújult a XXI. század követelményeinek megfelelően. Legfontosabb pedagógiai alapelveink: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és fizikailag egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből. Nevelőtestületünkről: Önképzéssel, továbbképzésekkel biztosítjuk módszertani kultúránk folyamatos fejlődését. A főbb tantárgyak oktatásában digitális tananyagot alkalmazunk. A digitális tábla használata érdekes és hasznos színfoltja mindennapjainknak. Miben különbözünk a többi iskolától? Közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk 1. évfolyamtól, felmenő rendszerben, három sportágban: vízilabda, szinkronúszás, jégkorong. Az erőnlét kialakítása heti 5 testnevelés óra keretében folyik, ezen felül heti 3 alkalommal sportági edzést tartanak az egyesület edzői az új kerületi sportlétesítményekben. Az edzések száma felmenő rendszerben növekszik. Együttműködő egyesületek: Honvéd-Pesterzsébet Vízilabda Klub Sportegyesület, Pesterzsébeti Hockey Club. Első osztálytól tanulhatnak a gyerekek angol vagy német nyelvet. A szeptember 1-jétől induló nyelvtanuló osztály az új Nemzeti Alaptanterv előírásai szerint kezdi meg tanulmányait. Az osztályt két idegen nyelvi csoportra bontjuk, egy csoport minimális létszáma 10 fő. A jelentkezők számától és az általuk választott idegen nyelvtől függ, hogy mely nyelv/nyelvek tanulását kezdhetik meg a gyerekek. A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük, oktatjuk, kiemelten a beszédfogyatékos tanulókat. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, integrált nevelését, oktatását végezzük.

19 A tanulók differenciált fejlesztését pedagógiai asszisztens és a társintézmények fejlesztő pedagógusa, logopédusai, pszichológusai és gyógypedagógusai segítik. Szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek: A tanulók érdeklődése, igénye szerint, az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével szervezzük szabadidős és tanórán kívüli tevékenységeinket. Szakköri kínálatunk: orosz és olasz nyelvi, különféle művészeti, tantárgyi tehetségfejlesztő, sport, iskolaújság szerkesztői, iskolarádiós, internet használói, könyvbarátok szakköre. Iskolánk közkedvelt, hagyományos rendezvényei: tanulmányi, művészeti és sport versenyek, Vörösmarty-nap, jeles napok, ünnepélyek, a diákönkormányzat rendezvényei, osztályprogramok, nyári táborok, külföldi tanulmányutak. A napközis gyerekek rendszeresen járnak színházba, koncertekre, kiállításokra. Iskolánkban a Lajtha László AMI kihelyezett tagozata működik (szolfézs és hangszeres oktatás). Mit kínálunk a leendő első osztályosainknak? Kedves, barátságos, nagy empátiával rendelkező, jól felkészült tanítókat. Esztétikusan felújított környezetet. Differenciált képességkibontakoztatást, kreatív, élményszerű pedagógiai módszereket. Az alapkészségek biztonságos elsajátítását, fejlesztését. Kiegyensúlyozott, boldog iskolai éveket. A 2013/2014. tanévben három első osztály indítását tervezzük: 1.a normál tantervű osztály 1.b idegen nyelvet tanuló osztály 1.c közoktatási típusú sportiskolai osztály A három osztályhoz várhatóan két napközis csoport kapcsolódik. Iskola- megismerési program óvodásoknak és szüleiknek intézményünkben: április 5-én 8.00 és óra között. Az egyesületek szakosztályai bemutató edzéseket tartanak a sportosztály iránt érdeklődők számára. Az időpontról és a helyszínről az óvodai szülői értekezleteken, ill. az iskolai nyílt napon adnak tájékoztatást a sportvezetők. Kedves Szülők! Amennyiben bemutatkozásunkkal felkeltettük érdeklődésüket, látogassanak el hozzánk! Győződjenek meg személyesen az intézményben folyó munkáról, ismerkedjenek meg személyesen a tanító nénikkel! A nevelőtestület nevében: Loncsák Judit igazgató 2

20 Zrínyi Miklós Általános Iskola 1205 Budapest, Mártírok útja. 47. Telefon/fax: Honlapja: Pedagógiai hitvallásunk, hogy minden gyermek képességeinek és az életkori sajátosságainak megfelelő terhelést kapja. Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek vidám, kiegyensúlyozott kamaszokká serdüljenek és az iskolát életszerű és biztos alapokon nyugvó tudással hagyják el. Tanárainkhoz bármikor fordulhatnak örömükkel, problémájukkal. Gyermekközpontú szemléletünk az iskola mindennapjait áthatja. Iskolánk 84 éve működik kerületünkben, jól megközelíthető helyen, kertvárosi környezetben. A 2013/2014-es tanévben egy napközi otthonos első osztály indítását tervezzük: Már az első évben lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az angol vagy német nyelvvel történő játékos ismerkedésre. Bevezetjük a szövegértés nevű tantárgyat, mely a kerületben egyedülálló módon nyújt lehetőséget arra, hogy már az iskolába lépés pillanatától kiemelt fontossággal kezeljük a tanulást meghatározó egyik legalapvetőbb képesség tudatos fejlesztését. A mindennapos testnevelés kiemelt fontosságát bizonyítja, hogy mind az 5 testnevelés órát tornateremben tartjuk, a tehetséges tanulóinknak már az első évben versenyzési lehetőséget biztosítunk. Szakköri keretben ingyenes korcsolyázásra is lehetőség van. A tanulás örömszerző jellegének biztosítása érdekében már első osztályban bevezetjük az internet, a digitális tananyagok használatát a tanítási órákon. Nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre, ezért a rajz, technika, ének tantárgyak tevékenységeit szakköri keretben is kézműves- és furulyaszakkör, énekkar gyakorolhatják leendő elsőseink. Kerületünkben elsőnek tánc-szakkörrel egészítjük ki a művészeti nevelést. Mindezzel célunk a korszerű egésznapos nevelés során az alapkészségek több oldalról történő megerősítése, az iskolába járás megszerettetése, az óvoda-iskola átmenet zökkenő mentessé tétele. Alsó tagozaton napközit, felső tagozaton tanulószobát szervezünk a tanulók egész napos foglalkoztatása érdekében. Mindehhez biztosítékot nyújtanak tapasztalt tanító kollégáink, pedagógiai asszisztensünk, akikkel a második félév folyamán több találkozási lehetőséget is biztosítunk az érdeklődő szülőknek, akik választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2011/2012-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 201 /201 -es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CEGLÉDBERCELI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. (Apáczai Csere János) CEGLÉDBERCELI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL ISKOLANYITOGATÓ 2014 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÁLTALÁNOS ISKOLÁIRÓL TARTALOMJEGYZÉK Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő... 3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013.

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szakmai alapdokumentum főbb gondolataiból...3 2. Küldetésnyilatkozat...4 3. Helyzetelemzés...4

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben