ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM 2010. 1-4. évfolyam"

Átírás

1 ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS AZ ÚJVÁROSI ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN KOSÁRSULI PROGRAM évfolyam Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben "

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. KOSÁRSULI PROGRAM HELYI TANTERVI SZABÁLYOZÁSA Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Fejlesztési követelmények kiemelten a Kosársuli program Tananyag Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez III. PROGRAMLEÍRÁS Kosárlabda 1. - Alapképesség-fejlesztés 1. - Speciális képességfejlesztés 1. - Úszás 1. Kosárlabda 2. - Alapképesség-fejlesztés 2. - Speciális képességfejlesztés 2. Kosárlabda 3. - Általános képességfejlesztés 3. - Speciális képességfejlesztés 3. - Technikai képzés 3. - Taktikai képzés 3. - Elméleti ismeretek 3. Kosárlabda 4. - Általános képességfejlesztés 4. - Speciális képességfejlesztés 4. - Technikai képzés 4. - Taktikai képzés 4. - Elméleti ismeretek 4. IV. ÖSSZEGZÉS V. FELHASZNÁLT IRODALOM 2

3 I. BEVEZETŐ Kosárlabda sportág városi hagyományai Baja város a kosárlabdázás városa. A 40 ezer lakosú városban nagy hagyományai vannak - e csodálatos sportágnak. Mind női, mind férfi szakágban a II. világháború óta magas szinten, legalább első osztályú csapatai voltak a városnak. Sok bajai játékos került be a nemzeti válogatottba, s öregbítette a bajai kosárlabdázás hírnevét. Az 1980-as évek végén a férfi kosarasok tartották lázban a város sportszerető közönségét. Magyar bajnoki ezüstöt és Magyar Kupa aranyat szereztek. Ekkor a városi sportcsarnokban a bajnokikon 2500 ember buzdította a csapatot. Fantasztikus hangulat jellemezte a mérkőzéseket. A városban működő utánpótlás korú csapatok nem győzték fogadni az újonnan jelentkező, a kosárlabda sportág iránt vonzódó fiatalokat. Mindenki kosárlabdázni akart. Kosársuli iránti igények városi és intézményi szinten A felnőtt csapat sikerei révén a városban a 8-14 éves korosztályú fiúk kosarazási lehetőséget kerestek. Ekkor fogalmazódott meg bennem először, hogy intézményi keretek között, az iskolai tanórákba beépített kosárlabda oktatást kellene létrehoznunk. A városban ugyan működött egy sportiskola, és sok kosaras járt azon alapfokú oktatási intézménybe, de szakirányú, kimondottan csak kosárlabdaképzésben nem részesültek. A rendszerváltás után az első hatalomra kerülő kormány szorgalmazta az általános iskolai testnevelés hatékonyságának fokozását, így került előtérbe a mindennapos testnevelés lehetősége. Iskolánk akkori vezetője nyitott volt az új kihívásokra, és elsőként vezette be a mindennapos testnevelést alsó tagozatban. A már létező angol tagozat mellé kosárlabda sportág gyakorlására volt lehetőség tanórai foglalkozás keretein belül. A mindennapos testnevelés keretén belül alakítottuk ki a kosárlabda tantárgy oktatását Az elképzelés a kötelezően előírt tantervi 3 testnevelés óra mellé 1-2. évfolyamon 1-1 óra úszás és kosárlabda kapcsolódott, a 3-4. évfolyamon 3 testnevelés óra mellett 2 kosárlabda órán vettek részt a gyerekek. Fontosnak tartottam az úszás bevezetését, amely jól alapozta meg a kisgyerekek terhelhetőségét (És az sem volt mellékes, hogy minél előbb meg tanuljanak úszni. Baja a vizek városa is.) Az úszás pozitív élettani hatásai 3

4 Az úszás, mint mozgásos cselekvés, számos dologban különbözik a szárazföldi sportágak mozgásanyagától. Vízbe merülve a tanuló olyan fizikai hatásoknak van kitéve, amilyeneket szárazföldi mozgása során nem tapasztalhat. Az úszás megmozgatja a test összes izmát és fejleszti az állóképességet. Mivel a víznek nagy az ellenállása, ezért a benne végzett gyakorlatokkal 600 kalóriát égethetünk el óránként. Ismétlődő mozdulatai növelik az izmok rugalmasságát, különösen a váll, a csípőtájék és a térd izmait tartják kiválóan karba. Az ízületek terhelése szinte elhanyagolható a szárazföldi sportokhoz képest. Rendben tartja a gerinc stabil állását, nyújtja az izmokat és jótékony hatása van a légzésszabályozásra is. Új tanulók beiskolázása Iskolánk az Újvárosi ÁMK egy lakótelepi iskola, ahol kezdetben nagyon sok gyerek tanult, közel 1000 tanulónk volt. Az iskola vonzáskörzetébe tartozók mellett vidékről is jártak iskolánkba a Kosársuli miatt. A város összes óvodájában tartottam bemutató foglalkozásokat, évente közel 400 gyereket figyeltem meg és a beiskolázás és iskoláztatás előtt a szülők személyes felkeresésével invitáltam a Kosársuli programra alkalmas gyerekeket. Tárgyi és személyi feltételek Iskolánk a város lakótelepének központjában áll, normálméretű tornacsarnokkal rendelkezik. A mindennapos testnevelés és a kosárlabda órák megtartásához a tárgyi feltételek adottak voltak. Nagyméretű sportudvar és az iskola körül kialakított futópálya áll rendelkezésre. A gyerekeket tanító alsós és felsős pedagógusok testnevelés szakirányú képesítéssel rendelkeznek. Az úszás oktatása is úszó edzői képesítéssel rendelkező oktatók által történik. A kosárlabda órákat jómagam tartom. A Kosársuli tematikája Az alsó tagozaton működő Kosársuli tematikája a következő: 1. évfolyam: heti 4 testnevelés óra heti 1 óra kosárlabda 2. évfolyam: heti 3 testnevelés óra heti 1 óra kosárlabda heti 1 óra úszás 3-4. évfolyam: heti 4 testnevelés óra 4

5 heti 1 óra kosárlabda A testnevelés órákon a kötelező tantervi anyag elsajátítása történik. Az úszás és a kosárlabda órákon úszás és kosaras tanterv és tanmenet alapján tanítunk. A Kosársuli hallgatói beiratkozáskor az úszás órák keretében meg tanulnak úszni minden úszásnemben, majd a fokozatos terhelés következik. Kosárlabda tantárgy keretében a labdaérzék fejlesztésétől kezdve az életkori sajátosságaiknak megfelelő szakági tudásig jutunk el. Lásd tanmenet. Kosárlabdázók fizikai képességének mérése, mérési eredmények összehasonlítása A testnevelés órákon gyakorta mérendő területek (futás, ugrás, dobás, ügyesség, stb.) mérésére a testnevelő és edző kollégákkal együtt kialakítottunk egy mérési rendszert, ahol 1-10-ig pontozzuk a mért teljesítményeket, amelyet évente kétszer végzünk el. Ez alapján képet kapunk arról, hogy az adott illető milyen ügyes, mennyire edzett állapotban van és a fizikai képességeik mire determinálják. A hosszú évek során felmért gyerekek adatait összehasonlítjuk a friss eredményekkel és sok következtetést tudunk levonni. (Lásd: Táblázat melléklet) Külső támogatók megnyerése A Kosársuli órakeretbe való beépítése és annak finanszírozása a Közoktatási törvény biztosította tanórán kívüli foglalkozások órakeretéből történik. Kapcsolattartás más iskolákkal Az Újvárosi ÁMK-ban működő Kosársuli országos hírnévre tett szert. Sokan tudják és ismerik az itt folyó kosaras munkát, ezért keresik a kapcsolatfelvétel lehetőségeit velünk. Közös edzőtáborok szervezése, magyar és nemzetközi tornákon való részvétel, iskolai kupákon való szereplés és az MKOSZ-NUPI szervezésében szerveződőd Kenguru és a Gyermek bajnokságban való indulás lehetősége adva van. Élünk is ezzel a lehetőséggel. Iskolánk az országis Kenguru, valamint az országos Gyermek bajnokságban is indít csapatot. Diákolimpiai eredmények megyei és országos szinten Iskolánk Kosársuli programjából kikerülő kosarasok kiváló megyei és országos diákolimpiai eredményekkel büszkélkedhetnek. A II. és a III. korcsoportban rendszeresen megyei első helyezéseket érünk el, sőt országos 2., 4., 6. helyezéseink is vannak. Itt kell megemlítenem, hogy 5

6 nem csak kosárlabda sportágban vagyunk eredményesek, hanem országos úszó és atlétikai, duatlon és triatlon versenyekben is. Ezek az eredmények szintén a mindennapos testnevelésnek, és ezen belül a Kosársulinak is köszönhető. Külföldi kapcsolatok kiépítése Iskolánk Kosársulijából kikerülő kosarasok magasabb életkorban sok nemzetközi meghívásnak tettek és tesznek eleget. Svájctól kezdve Németországon át Szerbiáig sok nemzetközi meghívást kapunk ma is, de az anyagi lehetőségeink végesek. A Kosársulira épülő kosárlabda szakosztály Az eredményes Kosársulinak köszönhetően létrejött az Újvárosi Diák Kosárlabda Sport Egyesület, amely közvetlenül a Kosársuli programban résztvevő és onnan kikerülő gyermekeknek biztosít további versenyzési lehetőséget. Az egyesület 9 éves fennállása alatt többször nyert országos bajnoki címet különböző korcsoportokban és vált az ország egyik legjobb utánpótlás nevelő bázisává. Országos hírűvé vált bajai kosaras szakosztály ma már a legmagasabb osztályban, az NB I. A-ban szerepel. Ennek a szakosztálynak az egyik alappillére az Újvárosi ÁMK Kosársulija. II. KOSÁRSULI PROGRAM HELYI TANTERVI SZABÁLYOZÁSA TESTNEVELÉS 1-4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsüljék társaik teljesítményét, motorikusan képzettek legyenek, mozgásuk kulturálódjon, felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. Az 1 4. osztályos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi 6

7 alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Az alsó tagozatos testnevelési óra sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között, ezen kívül kötődést jelentő élményeket nyújt a gyerekek mozgásvágyának fenntartásához. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása. A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (genetikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzése; mozgáskommunikáció. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás. Fejlesztési követelmények kiemelten a Kosársuli program A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a bevezető-kezdő szakaszban: Énkép, önismeret Találja meg helyét saját közösségében. Pozitívan értékelje saját elért eredményét, ismerje el társai teljesítményét. Hon- és népismeret: Az iskolán kívüli sportmozgások-játékok, túrák, kirándulások alkalmasak a közöttük élő emberek, szokások, értékek természetes és épített környezet megismerésére. Demokráciára nevelés A testnevelési- és népi játékok alkalmas terület a konfliktusok kezelésére, szabályok betartására, a durva játék, viselkedés megelőzésére, kezelésére. Óvják, védjék környezetüket, a testnevelési szereket, az eszközöket, a pályákat, az épület berendezéseit. 7

8 A bevezető-kezdő szakasz a legmegfelelőbb alkalom a sokoldalú mozgástanulásra, ennek tudatosítására. Könnyített feladatokkal, fokozott figyelemmel alakítsuk az elmaradottakat a testi-lelki egészségük fejlesztéséhez. Fejlesztési célok 1 2. évfolyam Bevezető szakasz Tananyag 3 4. évfolyam Kezdő szakasz Anyanyelven folyatott kommunikáció Játék az ujjakkal, körjátékok, járások és futások Ugróköteles játékok, járások és futások A tanulás megtanulása Szökdelések és ugrások Szökdelések és ugrások Vállalkozói kompetencia Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, dobások Kiesős játékok, dobások Anyanyelven folytatott kompetencia Anyanyelven folytatott kommunikáció Vállalkozói kompetencia Testtartást, járást fejlesztő játékok, egyensúlygyakorlatok Babzsákos játékok, labdás feladatok Fogócskák, küzdő feladatok Tapsos játékok, egyensúlygyakorlatok Megfigyelőkészséget fejlesztő játékok, labdás feladatok Testtartást, járást fejlesztő játékok, küzdő feladatok Interperszonális, szociális kompetencia Szabadidős sporttevékenység, úszás Szabadidős sporttevékenység Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez Mozgáskoordináció o Mozgása összerendezett. o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. Konfliktushelyzetekben is sportszerűen viselkedik. 8

9 o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályit érti, de időnként nem tarja be azokat. Előfordul, hogy türelmetlen, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. o A sportjátékok, versengések mozgássorozatok szabályit többnyire ismeri, de gyakran előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan (türelmetlen) erőszakos viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét. Labdajátékok o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt vesz az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel. o A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok betartására és alkalmazására évfolyam Éves óraszám: 37/tanév heti óraszám: 1 Fejlesztési célok Alap- és speciális képességfejlesztés segítségével képessé tenni a tanulókat a későbbi életszakaszban a kosárlabda tananyag eredményes elsajátítására Labdaérzék, labdás ügyesség fejlesztése páros és társas gyakorlatokban Tananyag Alap képesség fejlesztése (motorikus képesség fejlesztése) Szociális képesség fejlesztése (labda érzék, labdás ügyesség fejlesztése) Labdás gyakorlatok, játékos sor- és váltóversenyek Akadályversenyek labdával Játékok: - Vadászlabda - Vigyázz a labdára Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésének összhangját, a labda érintést, birtoklás, labdatovábbítást kézzel A fejlesztés várható eredménye A tanulói teljesítmények mérésével alátámasztva fejlődés mutatkozzon kondicionális és koordinációs képességeik terén. Labdavezetés alapképességének kialakulása, egyszerű átadások végrehajtása. Alakuljon ki a labdakezeléssel kapcsolatos alapképesség (dobás, elkapás, gurítás kézzel). 3. évfolyam Éves óraszám: 37/tanév heti óraszám: 1 Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák A fejlesztés várható eredménye 9

10 Alapozzuk meg a játékhoz szükséges fizikai képességeket, amelyek a technikai elemek, magas szinten való elsajátítását, és alkalmazását teszik lehetővé. Folytassuk az általános, és speciális labdaérzék fejlesztését, a sokoldalú mozgás készség kialakítását. Kezdjük meg a védő, és a támadó helyezkedést rendezett végrehajtásának oktatását. Hozzuk felszínre azokat az akarati erkölcsi tulajdonságokat, amelyek szükségesek a nagy teljesítményekhez. Alapképesség fejlesztése: - állóképesség, futás, erő: gimnasztika, társas ugrókötél, bordásfal gyakorlatok, kötélmászás - gyorsaság, ügyesség: általános mozgás ügyesség fejlesztése, természetes gyakorlatok, labdaérzék, küzdőképesség kialakítása, győzni akarásra nevelés - nyújtó, lazító gimnasztika Speciális képességfejlesztés: Labdakezelés: átadások helyben, mozgás közben, labdavezetés feladatokkal, kosárra dobások tetszés szerinti technikával Technikai, taktikai elemek: - indulás, megállás, irányváltoztatás, felugrás, leérkezés, hátrafelé futás, védőállásban taposás, - alapmozgás labda nélkül és labdával labdavezetés, dobások, védekezés, - támadás (védőtől való elszakadás), a támadó követése a kosár vonalán Játékok: cicajáték, kidobós, vagy partizán játék, tűzharc, pontszerző zsámolylabda Módszertani javaslatok A labdás ügyesség terén, valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük figyelembevételével végezzük a tanulók értékelését. Mutatkozzék mérésekkel alátámasztott fejlődés, kondicionális, és koordinációs képességeik fejlődése terén. Alakuljon ki jártasság az alapvető labdakezelési módokban. Sajátítsák el a csapatszellem alapjait. Sajátítsák el a legalapvetőbb védekezési, és támadási feladatokat. Ismerjék a kosárlabdajáték alapszabályait. Legyenek képesek indulás, megállás, tudatos végrehajtására, irányváltoztatásra, fordulásra, felugrásra, leérkezésre. 4. évfolyam Éves óraszám: 37 heti óraszám: 1 Fejlesztési célok Alapozzuk meg a játékhoz szükséges fizikai képességeket, amelyek a technikai elemek, magas szinten való elsajátítását, és alkalmazását teszik lehetővé. Folytassuk az általános, és speciális Tananyag Alapképesség fejlesztése: - állóképesség, futás, erő: gimnasztika, társas ugrókötél, bordásfal gyakorlatok, kötélmászás - gyorsaság, ügyesség: általános mozgás ügyesség fejlesztése, természetes gyakorlatok, Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A labdás ügyesség terén, valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük figyelembevételével végezzük a tanulók értékelését. A továbbhaladás feltételei Alakuljon ki jártasság az alapvető labdakezelési módokban. Sajátítsák el a csapatszellem alapjait. Sajátítsák el a legalapvetőbb védekezési, és támadási feladatokat. 10

11 labdaérzék fejlesztését, a sokoldalú mozgás készség kialakítását. Kezdjük meg a védő, és a támadó helyezkedést rendezett végrehajtásának oktatását. Hozzuk felszínre azokat az akarati erkölcsi tulajdonságokat, amelyek szükségesek a nagy teljesítményekhez. labdaérzék, küzdőképesség kialakítása, győzni akarásra nevelés - nyújtó, lazító gimnasztika Speciális képességfejlesztés: Labdakezelés: átadások helyben, mozgás közben, labdavezetés feladatokkal, kosárra dobások tetszés szerinti technikával Technikai, taktikai elemek: - indulás, megállás, irányváltoztatás, felugrás, leérkezés, hátrafelé futás, védőállásban taposás, - alapmozgás labda nélkül és labdával labdavezetés, dobások, védekezés, - támadás (védőtől való elszakadás), a támadó követése a kosár vonalán Játékok: cicajáték, kidobós, vagy partizán játék, tűzharc, pontszerző zsámolylabda Ismerjék a kosárlabdajáték alapszabályait. Legyenek képesek indulás, megállás, tudatos végrehajtására, irányváltoztatásra, fordulásra, felugrásra, leérkezésre. III. PROGRAMLEÍRÁS Kosárlabda 1-4. Cél: Motorikus képességeik életkori sajátosságoknál magasabb szintre fejlesztése Sajátítsák el a kosárlabda játék technikai-taktikai és elméleti ismeretanyagát, azok életkoruknak megfelelő alkalmazását Követelmény: Rendelkezzen a kosárlabda játékhoz szükséges kondicionális, koordinációs képességekkel Alkalmazza a serdülőkori szintnek megfelelő technikai-taktikai játékelemeket a játékban Órakeret felosztás: Képességfejlesztés: Osztály:

12 - alap: speciális: Sportági ismeretanyag: - technikai: taktikai: elméleti: 2 2 Úszás: 37 Összesen: Kosárlabda 1. A tantárgy oktatásának célja, hogy az alap- és speciális képességfejlesztés segítségével képessé tegye a tanulókat a későbbi életszakaszban a kosárlabda tananyag eredményes elsajátítására. A tanulói teljesítmények mérésével alátámasztva fejlődés mutatkozzon kondicionális és koordinációs képességeik terén. Alapképesség fejlesztése Speciális képesség fejlesztése Alapképesség-fejlesztés 1. Motorikus képességek fejlesztése. Az év eleji mérésekhez viszonyítva mutatkozzék fejlődés kondicionális, koordinációs teljesítményeik, ízületi mozgékonyságuk terén. Gimnasztika, járások, futások, ugrások, szökdelések, dobások Támasz- és függésgyakorlatok. Speciális képességfejlesztés 1. Labdaérzék, labdás ügyesség fejlesztése. Alakuljon ki a labdakezeléssel kapcsolatos alapképesség (dobás, elkapás, gurítás kézzel, lábbal). Labdagyakorlatok, játékos sor- és váltóversenyek Akadályversenyek labdával Kosárlabda 2. A tantárgy oktatásának célja, hogy az alap- és speciális képességfejlesztés segítségével képessé A tanulói teljesítmények mérésével alátámasztva fejlődés mutatkozzon kondicionális és koordiná- Alapképesség fejlesztése Speciális képesség fejlesztése 12

13 tegye a tanulókat a későbbi életszakaszban a kosárlabda tananyag eredményes elsajátítására. ciós képességeik terén. Úszás Alapképesség-fejlesztés 2. Motorikus képességek fejlesztése. Az első tanévi teljesítményeikhez képest mutatkozó fejlődés erő, gyorsaság, állóképesség területén, valamint fejlődés jellemezze koordinációs képességeiket, ízületi mozgékonyságukat. Gimnasztika, járások, futások, ugrások, szökdelések, dobások. Támasz- és függésgyakorlatok Speciális képességfejlesztés 2. Labdaérzék, labdás ügyesség fejlesztése páros és Labdavezetés alapképességének kialakulása, Labdagyakorlatok, játékos sor- és váltóversenyek társas gyakorlatokban. egyszerű átadások végrehajtása. Akadályversenyek labdával Úszás 2. Gyakorlottság két úszásnemben. Vízbiztonság. Ismerjék és szeressék meg a vizet, mint az úszás közegét, tudjanak veszélyeiről. Az úszásoktatás célja, hogy segítse a vízbiztonság kialakulását. Testi deformitások megelőzése, az esetlegesen kialakultak korrigálása. Generikus készségekre építve mozgáskoordináció, mozgáskultúra fejlesztése. 13 Vízhez szoktatás, tudatos légzés, víz alatt tartózkodás, játék a vízben. Lebegés, siklás (hát, has). Láb-, kartempó (gyors, hát, mell). Úszás kar-, lábtempóval, levegővétel nélkül, levegővétellel. Talpas ugrás, elrugaszkodás, egyszerű forduló. Kosárlabda 3. Megalapozni a játékhoz szükséges fizikai képességeket, amelyek a technikai elemek magas szinten való elsajátítását és alkalmazását lehetővé teszik. Folytatni az általános és speciális labdaérzék Mérésekkel alátámasztott fejlődés mutatkozzék kondicionális és koordinációs képességeik fejlődése terén. Alakuljon ki jártasság az alapvető labdakezelési módokban. Képességfejlesztés: alap speciális Sportági ismeretanyag: technikai fejlesztését, a sokoldalú mozgáskészség kialakítását. Megkezdeni a védő és támadó helyezkedés Csapatszellem alapjainak elsajátítása. taktika elmélet

14 rendezett végrehajtásának oktatását. Felszínre hozni azokat az akarat-erkölcsi tulajdonságokat, amelyek szükségesek a nagy teljesítményekhez. Alapképesség-fejlesztés 3. Motorikus képességek fejlesztése. A megelőző mérésekhez viszonyítva mutatkozzék fejlődés kondicionális, koordinációs 8-12 egyenletes iramú futás Állóképesség: teljesítményeik, ízületi mozgékonyságuk m futás időre terén (értékelő, minősítő táblázat alapján). Erő: gimnasztika társas ugrókötél, bordásfal gyakorlatok, kötélmászás Gyorsaság, ügyesség: általános mozgásügyesség fejlesztése természetes gyakorlatok összetett gimnasztika futó-, ugró-, ügyességet fejlesztő gyakorlatok labdaérzék fejlesztése játék, versenykészséget fejlesztő testnevelési játékok küzdőképesség kialakítása időzítő érzék fejlesztése helyzetfelismerő készség fejlesztése győzni akarásra nevelés rajtkészség fejlesztése csapatjátékok a társ segítségének használatára nevelés a reagáló készség növelése Nyújtó, lazító gimnasztika 14

15 Speciális képességfejlesztés 3. Kosárlabda-játékhoz szükséges Különböző nagyságú és minőségű labdák Labdakezelés: labdás ügyesség szinten tartása, fejlesztése. használata során fejlődjön labdaérzékük. átadások helyben, mozgás közben labdavezetés feladatokkal dobóérzék fejlesztésére kosárra dobások tetszés szerinti technikával Játékkészség fejlesztése: cicajáték, kidobós vagy partizán játék tűzharc, pontszerző, követőjáték zsámolylabda Technikai ismeretanyag 3. Kosárlabda játék alap technikai elemeinek elsajátítása. Birtokolja a játék alapmozgásainak, labdavezetéseinek, átadásainak, dobásainak, illetve a védekezéseinek az alapismereteit. 15 Lábmunka: indulás, megállás, irányváltoztatás, fordulás felugrás, leérkezés, hátrafelé futás védőállásban taposás felugrás, leérkezés után taposás Támadás: a. Alapmozgás, labda nélkül: alapállás, indulás, megállás, irányváltoztatás, fordulat felugrás, leérkezés b. Alapmozgás labdával: a labda fogása, elkapása alapállás, sarkazás, egy leütés, megállás labdavezetésből megállás, kapott labdával megállás kapott labdával labdavezetésbe indulás megállás, elsarkazás felugrás a labdáért, leérkezés, labdavezetés c. Labdavezetés: jobb és bal kézzel váltott kézzel előre, hátra és oldalt d. Átadások helyben és mozgás közben: a labda elfogása, áttétele

16 16 kétkezes mellső, fel fölüli, földön pattintott átadások egykezes vállmagas átadás pattintott, ívelt átadások e. Dobások: fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből kapott labdával, középtávolról állóhelyből (távolság 2-4 m) f. Védekezés: védőalapállás, védőállásban mozgás oldalirányban és mélységben, védőmozgás karmunkája védőmozgás kar- és lábmunkájának kapcsolata Taktikai ismeretanyag 3. A támadás és a védekezés mozgás alapjának elsajátíttatása. Alapvető támadási és védekezési szituációk gyakoroltatása. Sajátítsák el a legalapvetőbb védekezési és támadási feladatokat. Támadás: elfutás a labda felé védőtől való elszakadás legegyszerűbb formái átadások védő mellett fektetett dobások védő közelben Védekezés: a támadó követése a kosár vonalán reagálás mozdulatokra, mozgásra Elméleti ismeretanyag 3. Alapvető játékszabályok elsajátíttatása. Ismerjék a kosárlabdajáték alapszabályait. Legfontosabb játékszabályok. A védőmozgás kar- és lábmunkájának kapcsolata. Védőtávolság. Kosárlabda 4. Megalapozni a játékhoz szükséges fizikai képességeket, amelyek a Mérésekkel alátámasztott fejlődés mutatkozzék motorikus képességeik fejlődése Képességfejlesztés: alapképesség technikai elemek magas szinten terén. Különös tekintettel koordinációs speciális való elsajátítását és alkalmazását lehetővé teszik. alapképességeik fejlesztésére (ritmus- és reakcióképesség fejlesztése). Sportági ismeretanyag: technikai

17 Folytatni az általános és speciális labdaérzék fejlesztését, a sokoldalú mozgáskészség kialakítását, a védő és támadó helyezkedés rendezett végrehajtásának oktatását. Felszínre hozni azokat az akaratierkölcsi tulajdonságokat, amelyek szükségesek a nagy teljesítményekhez. Alakuljon ki a labdabiztonság. Rendelkezzenek a kosárra dobás alaptechnikájával. Legyenek képesek a csapatjátékból adódó különböző feladatok végrehajtására. taktikai elméleti Alapképesség-fejlesztés 4. Motorikus képességek fejlesztése A megelőző mérésekhez viszonyítva mutatkozzék fejlődés kondicionális, koordinációs 8-12 egyenletes iramú futás Állóképesség: teljesítményeik, ízületi mozgékonyságuk m futás időre terén (értékelő, minősítő táblázat alapján). Erő: gimnasztika társas ugrókötél, bordásfal gyakorlatok, kötélmászás Gyorsaság: általános mozgásügyesség fejlesztése természetes gyakorlatok, összetett gimnasztika futó-, ugró, ügyességet fejlesztő gyakorlatok labdaérzék fejlesztése játék, versenykészséget fejlesztő testnevelési játékok küzdőképesség kialakítása, időzítő érzék fejlesztése helyzetfelismerő készség fejlesztése győzni akarásra nevelés, rajtkészség fejlesztése csapatjátékok a társ segítségének használatára nevelés a reagáló készség növelés Nyújtó, lazító gimnasztika Speciális képességfejlesztés 4. 17

18 Labdával történő célirányos mozgás koordinált végrehajtása, életkori adottságaiknak megfelelően. Alakuljon ki a kosárra dobás alaptechnikája. Legyenek képesek indulás, megállás tudatos végrehajtására, irányváltoztatásra, fordulásra, felugrásra, leérkezésre. Alakuljon ki képesség a helyes dobótávolság megválasztására. Tudjanak fektetett dobást végrehajtani ügyesebb kézzel. Testi adottságuknak megfelelően legyenek képesek közeli dobás végrehajtására. 18 Lábmunka: indulás, megállás, irányváltoztatás, fordulás, felugrás, leérkezés, hátrafelé futás, védőállásban taposás, felugrás, leérkezés után taposás Labdakezelés: átadások helyben, mozgás közben, labdavezetés feladatokkal, dobóérzék fejlesztésére kosárra dobások tetszés szerinti technikával Játékkészség fejlesztése: cicajáték, kidobós vagy partizán játék, tűzharc, pontszerző, követő játék, zsámolylabda Technikai ismeretanyag 4. A kosárlabdajáték alaptechnikai Birtokolják a játék célirányos technikai elemeit. Támadás: elemeinek gyakoroltatása. a. Alapmozgás labda nélkül: alapállás, indulás, megállás, irányváltoztatás, fordulat felugrás, leérkezés b. Alapmozgás labdával: a labda fogása, elkapása, alapállás, sarkazás, egy leütés, megállás, labdavezetésből megállás, kapott labdával megállás kapott labdával labdavezetésbe indulás megállás, elsarkazás, felugrás labdáért, leérkezés, labdavezetés c. Labdavezetés: jobb és bal kézzel, váltott kézzel, előre, hátra, oldalt irányváltoztatással kézváltás test előtt d. Átadások helyben és mozgás közben: a labda elfogása, áttétele, kétkezes mellső, fej fölüli, földön pattintott átadások egykezes vállmagas átadás, pattintott, ívelt átadás e. Dobások: fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből, kapott labdával, közép távolról, állóhelyből (2-4 m) f. Védekezés:

19 védőalapállás, védőállásban mozgás oldalirányba, mélységbe, védőmozgás karmunkája, védőmozgás kar- és lábmunkájának kapcsolata Taktikai ismeretanyag 4. A támadás és védekezés alapjainak Ismerjék a legalapvetőbb védekezési és támadási Támadás: gyakoroltatása. feladatokat. elfutás a labda felé, Alapvető támadási és védekezési védőtől való elszakadás legegyszerűbb formái módok játék közbeni gyakoroltatása. átadások védő mellett fektetett dobások védő közelben Védekezés: a támadó követése a kosár vonalán reagálás mozdulatokra, mozgásra Elméleti ismeretanyag 4. A legfontosabb játékszabályok ismerete. A védőmozgás kar- és lábmunkájának kapcsolata. Védőtávolság. Ismerjék a kosárlabdajáték alapszabályait, egyszerűbb bírói jelzéseket. Mérkőzés időtartama. A pálya funkció szerinti felosztása. Csapatlétszám, cserelehetőség. Támadó idő. Egyéni és csapat faultok száma. Sportszerű viselkedés pályán és pályán kívül. Öltözői rend. IV. ÖSSZEGZÉS A Kosársuli programot jó szívvel ajánlom minden olyan intézménynek, akik a mindennapos testnevelést fontosnak tartják, azoknak, akik kosárlabda utánpótlással foglalkoznak. A Kosársuli program lehet egy fajtája a mindennapi testedzésnek, de lehet a kosárlabda szakosztályoknak előkészítő alapbázisa is. A foglalkozásokon gyakorolt képességfejlesztő feladatok rendkívül jól stimulálják a szenzomotoros idegpályákat, így a gyerekek a tanulásban is jobban teljesítenek, könnyebben és gyorsabban elsajátítják az egyéb ismereteket. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek esetében is érvényesül ez a fejlesztő hatás, illetve a sportban elérhető sikerek kompenzálják a kudarc élményeket, növelve ezzel az önbizalmat. A közös mozgás, az együtt végzett sport jótékonyan hat a személyiségfejlődésre, fejleszti a kommunikációs készségeket is. A közös feladat, cél tartalmat ad a mindennapokra, kitölti a gyerekek életét, reális alternatívát kínálva ezzel a számítógép helyett. A gyerekek megtanulják be- 19

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) TESTNEVELÉS ÉS SPORT Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Sport általi nevelés

Sport általi nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8.

Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8. Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5.-8. ÉVFOLYAM KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Testnevelés és sport helyi tanterve 2015. 1 7-12.évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGYI PROGRAM

TESTNEVELÉS TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv TESTNEVELÉS TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzések megnevezése Heti óraszámok 9/ 9. 10. 11. 12.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT erkölcsi tulajdonságok a nemzeti ö ntudat és hazafias nevelés pályaorientáció demokráciára nevelésnek

TESTNEVELÉS ÉS SPORT erkölcsi tulajdonságok a nemzeti ö ntudat és hazafias nevelés pályaorientáció demokráciára nevelésnek TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra

22 óra elmélyités Torna jellegű feladatok 30 óra óra 30 óra 5. osztály Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet/tartalom Természetes és nem természetes mozgásformák 18 óra óra 18 óra Sportjátékok 30 óra 2 óra 32 óra Atlétikai jellegű feladatok

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben