Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem Általános iskola: Középiskola: iskolai végzettségek: Egyetemi végzettségek: Jelenlegi tanulmányok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem Általános iskola: Középiskola: iskolai végzettségek: Egyetemi végzettségek: Jelenlegi tanulmányok:"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Születtem: dec. 4. Beled Általános iskola: Beledi Általános Iskola Középiskola: Soproni Széchenyi István Gimnázium, angol-idegenforgalmi tagozat ig. Fıiskolai végzettségek: : Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola matematika-testnevelés szak, nappali tagozat : Testnevelési Fıiskola úszó edzıi szak, levelezı tagozat : Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol nyelvtanári szak Egyetemi végzettségek: : Jannus Pannonius Tudományegyetem turizmusszervezı és tanár : Magyar Testnevelési Egyetem tanári szak Jelenlegi tanulmányok: 1999-tıl: Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Ph.D hallgató Kutatási terület: Sportturizmus További végzettségek: : középfokú edzıi tanfolyam a Testnevelési Fıiskolán kosárlabda edzı 1982-tıl: úszó versenybíró : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzı Kft. idegenforgalmi menedzser Nyelvvizsgák: angol: C típusú középfok : német: C típusú alapfok Jelenlegi beosztás: fıiskolai docens

2 Oktatott tárgyak: úszás sportág biomechanika turizmusszervezés animáció, turisztikai animáció sportturizmus, egészségturizmus úszás edzıi szakképzés Feladatom: 1. A fıiskolán belül a középfokú OKJ-s edzıképzés óráinak és vizsgáinak szervezése, felügyelete. 2. A fıiskola úszó szakcsoportjának szervezése, vezetése, felügyelete. 3. A fıiskola testnevelés szakos hallgatóinak vízitáborainak szervezése, táborvezetése. Kajakozás, kenuzás oktatása. Kapcsolattartás a külföldi társintézmények ideérkezı hallgatóival. 4. Síoktatás. Megbízások: 1. Az iskolai testnevelés és sport c. periodika szerkesztıségének tagja 2. Ugyanezen folyóirat Utazás, sport, turizmus rovatának rovatvezetıje Kutatási területem: sportturizmus Díjak, elismerések: 1987: a Mővelıdési Miniszter Eredményes Munkáért dicsérete 2002: A Berzsenyi Dániel Fıiskola Rektora A Sportért és a Mővészetért kitüntetése 2005: Vas Megye Kosárlabda Sportjáért kitüntetés Tagság: 1. A Vas megyei Úszó Szakszövetség elnökségi tagja 2. A Magyar Tudományos Akadémia Vas megyei Szervezetének tagja 3. Iskolai testnevelés és sport c. periodika szerkesztıségi tagja, rovatvezetıje Önálló megjelent kiadvány: Az úszásnemek oktatása c. módszertani jegyzet

3 Tanulmányutak: év : Erasmus tanár - csere program keretében 3 hetes, 320 km-es nemzetközi vízitúra az Elbán, Németországban év: Erasmus tanár diák csere program keretében az Otto-von Guericke Egyetem 2 hetes vízitáborában az Elba folyón Németországban év: Erasmus tanár-csere 10 napos látogatás az Otto-von Guericke Egyetemen, Magdeburgban angol nyelvő elıadások tartása év: Erasmus tanár - csere program keretében 5 napos látogatás Walesben, a Cardiff-i Egyetemen szept : Erasmus tanár - diák csere program keretében egyhetes részvétel RIMINIBEN, a BOLOGNAI EGYETEM szervezésében megrendezett INTERNATIONAL SUMMER SHOOL-ban, Wellness and Fitness across the Individual s Life Span címmel. Gyakorlatok vezetése márc.22-26: Magdeburg, International Network találkozó és értekezlet szept.10-17: Erasmus tanár - diák csere program keretében egyhetes részvétel RIMINIBEN, a BOLOGNAI EGYETEM szervezésében megrendezett INTERNATIONAL SUMMER SHOOL-ban, Introduction to Sport and Multi-sport. Elıadás tartása: Water sports and tourism címmel Sportszakmai képesítések: - testnevelı tanár - úszó szakedzı - kosárlabda edzı - úszó versenybíró (I. o.) Sporteredmények: ig a fıiskola NB II-es férfi kosárlabda szakosztályának edzıjeként az 1990-es évek végén kétszer nyertünk bajnokságot, jogot szerezve az NB I/B-s indulásra. A férfi kosárlabda csapat mindig jól szervezett, példaértékő fıiskolánk sportéletének meghatározó együttese volt. 2. Többször volt résztvevıje a csapat a Magyar-Egyetemi-Fıiskolai Országos Döntınek,, ahol többször is érmet szereztünk, és csapattagot delegáltunk az AII-Star csapatba. A Pedagógusjelöltek Országos Találkozójára hosszú éveken át favoritként és gyızelmi esélyesként érkezett az együttes, amit legtöbbször teljesített is.

4 tıl szervezem az úszó szakcsoportot társadalmi munkában azon hallgatók számára, akik szívének kedves ez a sportág. Egyedüli versenylehetıségük az Országos Egyetemi- Fıiskolai Úszóbajnokság Döntıje és a Pedagógusjelöltek Országos Bajnoksága. Úszó csoportunk mindig teljes csapattal utazott a versenyekre és a profi mezınybıl mindig tudtunk hazahozni egy-két érmet. Nyelvtudás: angol, német Vendéglátói tevékenység, oktatói mobilitásban részvétel: júl. 9-24: Erasmus-program keretében 3 hetes, 320 km-es nemzetközi vízitúra az Elbán, Németországban : Erasmus tanár-csere program keretében az Otto-von Guericke Egyetem 2 hetes vízitáborában az Elba folyón Németországban. Angol nyelvő elıadás: Állóképességfejlesztés szabadidıs sporttevékenységekkel. 6. Erasmus tanár-csere program keretében 10 napos látogatás az Otto-von Guericke Egyetemen, Magdeburgban angol nyelvő elıadások tartása év: Erasmus tanár - diák csere program keretében egyhetes részvétel RIMINIBEN, a BOLOGNAI EGYETEM szervezésében megrendezett INTERNATIONAL SUMMER SHOOLban, Wellness and Fitness across the Individual s Life Span címmel. Egyéb: 1. Kosárlabda edzıi tevékenység: ig a Berzsenyi Dániel Fıiskola Sportegyesületében, a fıiskola férfi kosárlabda csapatánál, NB II. szinten. Többször nyertünk nemzeti és fıiskolai bajnokságokat. 2. Legnagyobb szervezıi sportrendezvényem: 2002-ben a Nemzetközi Diákjátékok Úszás Döntı -jének megszervezése Szombathelyen. 3. Sportturizmus a gyakorlatban: a 2004/2005. tanévtıl kezdıdıen minden félévben szervezek egy sportturisztikai utat az önként jelentkezı hallgatók számára. Eddig már körbekerekeztük a Balatont és a Fertı tavat junius elején Ausztriában voltunk egy hétvégén kerékpártúrán és egy hegyi túrán októberében gyakogtúrára megyünk a Bakonyba.

5 SZAKMAI ANYAGOK, TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG BOKOR JUDIT fıiskolai docens PUBLIKÁCIÓK: 1. Kondicionálás a vízben. -In: Éljen könnyebben. szerk.: Zajkás Gábor. Szombathely, p Kerékpáros szabadidısport.iskolai testnevelés és Sport, 2000/4. p Vízi játékok.:-in: Játék és szabadidısport(szerk: Horváth Zoltán, BDF TeSI Kiadványok, Szombathely, p Rekreáció és sportturizmus. Magyar Sporttudományi Szemle, 2001/2. p Versenyszabály-győjtemény. Összeáll: Bokor Judit et. al. Szombathely, BDF TeSI kiadványok, p Sport Tourism in Western Hungary. ECSS (Európai Sporttudományi Társaság) konferencia kiadványa CD-n. Köln, júl Szigetköz és az Írottkı Natúrpark Sportturizmusa. Magyar Földrajzi Konferencia A földrajz eredményei az új évezred küszöbén címmel. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, okt CD kiadvány 8. A sport mint turisztikai termék Magyarország két nyugati tájegységében. PhD. Geográfus Doktoranduszok VI: Országos Konferenciája. Konferencia kiadvány, konf.: Pécs, nov (publikálásra leadva) 9. Sportturizmus a Nyugat-dunántúli Régió területfejlesztési programjaiban. A Pécsi Egyetem PhD kiadványa p Sportturizmus és területfejlesztés. Pécsi Egyetem Turizmus Tanszékének konferencia kiadványa, február p Sport Tourism Potencials in Regional Development in Western Hungary. VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Vidékfejlesztési szekció. Gyöngyös, március p Tourism and Sport Tourism in Hungary. Proceedings Book of 3 rd International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija,Croatia, szept p Active Holiday in Hungary. Proceedings Book of 3 rd International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija, Croatia, szept p

6 6 14. Rural Offers for Sporttourism. 2 nd International Conference for Young Researchers. Szent István University, Gödöllı, okt konferencia kötet, Volume II..GTK, Gödöllı, p The Possible Role of Sport Tourism in Rural Development. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Tessedik Sámuel Fıiskola, Mezıtúr, okt konferencia kiadvány, I. kötet: Rural Development, Tessedik Sámuel College, Agricultural College Faculty, Mezıtúr, p Termékfejlesztési lehetıségek a sportturizmusban a Szigetköz és az Írottkı Natúrpark példáján. Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája. ELTE, Budapest, 2002.október (publikálásra leadva) 17. A sportturizmus helye a tudományok rendszerében. /Termékfejlesztés a sportturizmusban/. In: Mővészet Pedagógia Sport. Berzsenyi Dániel Fıiskola, Testnevelési és Mővészeti Fıiskolai Kar Tudományos Közleményei. szerk: Lırincz Zoltán. Szombathely, p The Role of Sport Tourism in Recreation. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Napok. Physical Education, Sport, Health and Tourism szakfolyóirat alapító munkaülése október 16. (publikálásra leadva) (Ez jelent meg a VOLSUban. EZ A PUBLIKÁCIÓ TÖRLENDİ!) 20. A sportturizmus szerepe a rekreációban. IV. Országos Sporttudományi Kongresszus Szombathely, október (publikálásra leadva) 21. Sportturizmus a testi-lelki egészség szolgálatában. In: Mővészet Pedagógia Sport II. Berzsenyi Dániel Fıiskola, Testnevelési és Mővészeti Fıiskolai Kar Tudományos Közleményei. szerk: Lırincz Zoltán. Szombathely, p Sportturizmus és sportturisták. In: Magyar Sporttudományi Szemle. 2004/1. p Tájtényezık szerepe a Szigetköz sportturizmusában. In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, szept CD kiadvány. 24. Tájtényezık szerepe az Írottkı Natúrpark sportturizmusában. In:Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája. Szeged, szept CD Kiadvány. 25. Gondolatok a sportról, turizmusról és gazdasági szerepükrıl. Természet Mőszaki-és Gazdaságtudományok alkalmazása. Nemzetközi Konferencia. Szhely, október 30. (Publikálásra leadva_ Puskás Jancsi!!!!!!) 26. Harms of civilisation and sporttourism as a response. VOLSU-Ba ment. Ágoston Magdi küldte!!!!(2004 tavaszán lett elküldve)

7 7 27. Pénzmozgások a sportban és a turizmusban. Tudomány Napi Ünnepségek. BDF. TMFK. Szombathely, nov A sportturizmus helye a tudományok rendszerében. (Pécsre elküldve a Herlicskának a Sortturizmus c. könyvébe) 29. A turizmus, sportturizmus oktatása a sportszakember - képzésben Szombathelyen. In: Iskolai Testnevelés és Sport. 2005/25. szám p ua The role of sport tourism in recreation. In: Filozófiai elmélet és szociológiai gyakorlat ( szerk: A.B. SESZTAKOVA.). Volgograd Egyetem, Volgograd pp A sportturizmus szerepe a rekreációban. in: IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II. kötet. (szerk: Mónus András). MSTT. Budapest, pp Sports recreation in tourism and sport tourism. (An example from Hungary).- in: 4 th International Scientific Conference on Kinesiology. Science and Profession Challenge for the future Proceedings Book. Opatija, Croatia, szeptember pp The role of sport tourism in recreation. Философская теория и социальная практика. (szerk. ред.: Н.В.Омельченко). Волгоградский государственный университет, pp Sportturizmus - útban a tudománnyá válás felé. IV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Szombathely, október ( Ez a Herlicskával közös néven ment. 34. A turisztikai nevelés helyzete Vas megye általános iskoláiban. Iskolai testnevelés és sport november, 28.szám. pp A turizmus gazdasági jelentısége. Szolnokra a Könyves Erikának küldtem egy elektronikus sajtóba dec. végén!!!! 36. A turizmus nem ismer határokat. Gál Lacinak írtam az Alpok-Adria kiadványba nov.ben. Publikálásra leadva!!!!! 37. A turizmus jelentısége. BDF.TMFK Tud. Napi elıadásanyaga leadva a Gál Lacinak az Alpok Adriával együtt publikálni?!!!publikálásra leadva!!!!! 38. Harms of civilisation and sport tourism as a response. In: 2006 a sport éve a Pécsi Tudományegyetemen. A sport és tudomány napja. Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs, pp

8 8 ELİADÁSOK: 1. A gyors- és hátúszás párhuzamos oktatás mélyvízben. VEAB TTSZB. ülése, Szombathely, november A gyors- és hátúszás párhuzamos oktatás mélyvízben. Magyar-szlovén-osztrák határmenti konferencia, Szombathely, december A BDTF testnevelés szakos hallgatóinak turisztikai célú utazási szokásai. Savaria Nemzetközi Sporttudományos Konferencia. Szombathely, október Kerékpáros szabadidısport. Alpok-Adria Regionális Testnevelési és Sport Albizottság. Szombathely, október Turista sportolók sportoló turisták. Sydney-2000 Sporttudományi Kerekasztal Konferencia. Szombathely, november Rekreáció és sportturizmus. Testnevelés OTDK-PhD szekció. Pécs, ápr A sportturizmusban rejlı lehetıségek a résztvevık és a települések számára Nyugat-Dunántúlon. Szegedi Tudományegyetem, SZÉF Kar. Kihívások az európai csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális címő Konferenciája. Szeged, május 18. (angol-magyar abstract) 8. Sport and Tourism. ECSS (Európai Sporttudományi Társaság) Sport for All- Health - Tourism Nemzetközi Kongresszusa. Porec, Croatia, június Developing of Stamina in free-time sport activities. Watersport, nature and environment. International Symposion along River ELBE. Otto-von-Guericke University, Magdeburg. Germany, július Sport Tourism in Western Hungary. ECSS ( Európai Sporttudományi Társaság ) Nemzetközi Kongressusa. Köln, július Szigetköz és az Ítottkı Natúrpark Sportturizmusa. Magyar Földrajzi Konferencia A földrajz eredményei az új évezred küszöbén címmel. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, okt Sportoló turisták a Szigetközben és az Írottkı Natúrparkban. Regionális kutatások a Berzsenyi Dániel Fıiskolán c. konferencia. Szombathely, 2001.nov A sport mint turisztikai termék Magyarország két nyugati tájegységében. Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája. Pécs, nov

9 9 14. Sport, turizmus és területfejlesztés. Pécsi Egyetem Turizmus Tanszékének konferenciája A turizmus aktuális problémái címmel Pécs febr Sportturizmus lehetıségei a vidékfejlesztésben Nyugat-Magyarországon. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, márc Aktív turizmus. Tavaszi Szél Doktoranduszok Konferenciája. Gödöllı, ápr A vidéki térségek kínálata a sportoló turisták számára. 2 nd International Conference for Young Researchers. Szent István Egyetem, Gödöllı, október A sportturizmus lehetséges szerepvállalása a vidékfejlesztésben. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Tessedik Sámuel Fıiskola, Mezıtúr, október Tourism and Sport Tourism in Hungary. 3 rd International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija, Croatia, szept Active Holiday in Hungary. 3 rd International Scientific Conference on Kinesiology New Perspectives. Opatija, Croatia, szept Rural Offers for Sporttourism. 2 nd International Conference for Young Researchers. Szent István University, Gödöllı, okt The Possible Role of Sport Tourism in Rural Development. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Tessedik Sámuel Fıiskola, Mezıtúr, okt Termékfejlesztési lehetıségek a sportturizmusban a Szigetköz és az Írottkı Natúrpark példáján. Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája. ELTE, Budapest, október A Sportturizmus helye a tudományok rendszerében. (Termékfejlesztés a sportturizmusban). Tudomány Napja, Berzsenyi Dániel Fıiskola, Szombathely, november Sportturizmus és sportturisták. OTDK-PhD szekció. Gyır, 2003.április Endurance Developing in Recreation and during Sport Tourism. ERASMUS oktatói mobilitás tanárcsere program keretében : Magdeburg, Otto-von- Geuricke University máj.31-jún The Role of Sport Tourism in Recreation. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Napok. Physical Education, Sport, Health and Tourism szakfolyóirat alapító munkaülése október A sportturizmus szerepe a rekreációban. IV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Szombathely, október

10 Sportturizmus a testi-lelki egészség szolgálatában. A Berzsenyi Dániel Fıiskola. Tudomány Napja. Szombathely, nov Harms of civilisation and sport tourism, as a form of recreational response. International Conference on Leisure, Tourism & Sport Education, Integration, Innovation. LEDU Köln, márc Tájtényezık szerepe a Szigetköz sportturizmusában. II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, szept Tájtényezık szerepe az Írottkı Natúrpark sportturizmusában. Táj, tér, tervezés. Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája. Szeged, szept Gondolatok a sportról, turizmusról és gazdasági szerepükrıl. Természet Mőszakiés Gazdaságtudományok alkalmazása. Nemzetközi Konferencia. Szhely, október 30. (Publikálásra leadva) 34. Pénzmozgások a sportban és a turizmusban. Tudomány Napi Ünnepségek. BDF. TMFK. Konferencia. Szombathely, nov The education of tourism and sport tourism in the training of sports professionals in Szombathely, Berzsenyi Dániel College. International Network Conference, Szombathely, jan Sports recreation in tourism and sport tourism. (An example from Hungary). 4 th International Scientific Conference on Kinesiology. Science and Profession Challenge for the future Opatija, Croatia, szeptember Sportturizmus - útban a tudománnyá válás felé. V. Országos Sporttudományi Kongresszus. Budapest, október A turizmus jelentısége. Tudomány Napja. BDF TMFK Konferencia. Szombathely, 2005.nov.4. SZAKMAI ANYAGOK: 1. Koordinációs képességek fejlesztése mélyvizes játékokkal. (házi jegyzet) o. 2. A BDTF testnevelés szakos hallgatóinak turisztikai célú utazási szokásai (szakdolgozat) o. 3. A Mosoni-Duna sportturizmusa (szakdolgozat) o. 4. Vízi játékok.=in: Játék és szabadidısport. szerk.horváth Zoltán. BDF TeSI Kiadványok, Szombathely, o. 5. Úszásnemek oktatása. BDF TeSI Kiadványok, o.

11 11 OTDK: 1. Búza László: Az úszás tantervi anyagának feldolgozása 5. osztálybanotdk, Fazekasné Mittli Piroska: A gyors- és hátúszás párhuzamos oktatásának összehasonlító módszertani vizsgálata. OTDK, Geiger Csilla: Vendégváró vizek. Kenuval a Tiszán. OTDK, Pécs, május Parragi Krisztina: Siófok város aktív sportturizmusa. OTDK, Gyır, 2003.ápr III. helyezés FILM/OKTATÁSI SEGÉDANYAG: 1. A gyors- és hátúszás párhuzamos oktatása mélyvízben, (30 ) 2. Vízhezszoktatás mélyvízben, (18 ) 3. A mellúszás oktatási gyakorlatai, 1988 (30 ) 4. A hátúszás technikacsiszoló gyakorlatai, (22 ) 5. A gyorsúszás technikacsiszoló gyakorlatai, (30 ) 6. A pillangóúszás oktatási gyakorlatai, (15 ) Szombathely, április 14.. Bokor Judit

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK NÉV: Dr. CSÁNYI Tamás János PhD, MSc, BSc SZÜLETÉSI HELY: Szolnok SZÜLETÉSI IDŐ: 1981. 01. 28. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD Neveléstudomány, 2011 VÉGZETTSÉG: Testnevelő tanár

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. 2 távoktatási tananyag 1. 2005.január-március

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. 2 távoktatási tananyag 1. 2005.január-március TURIZMUS TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Berki Tibor A kutatási téma címe, rövid leírása 1. Távoktatás: Idegenvezetés módszertana, Utazási irodai menedzsment

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS EGYÉB SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Név: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia Születési idı: 1953. augusztus 17. Tanulmányok: 1971. Gimnáziumi érettségi, Savaria Gimnázium. Szombathely

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z Iskolai végzettség: Tanfolyamok:

Ö N É L E T R A J Z Iskolai végzettség:   Tanfolyamok: Ö N É L E T R A J Z Iskolai végzettség: 2009. Doktor jelölt. Disszertáció védése folyamatban. Disszertáció címe: Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Semmelweis Egyetem,Testnevelési és Sporttudományi Kar 5. sz. Doktori Iskola 1. Bevezetés A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN PhD értekezés tézisek Készítette:

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben