A diszkoszvetés oktatása középiskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A diszkoszvetés oktatása középiskolában"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A diszkoszvetés oktatása középiskolában (SMANTE 2302) Készítette: Szóka Orsolya GA5B0D

2 Diszkoszvetés technikája (Bosnyák Róbert-diszkoszvetés, középiskola 2010) I. szakasz: A forgásba indulástól a levegőbe kerülés pillanatáig A diszkosz fogása A szert úgy kell kézbe fektetni, hogy a pereme a négy ujj első ízületén helyezkedjen el és a behajlított ujjperc párhuzamos legyen a diszkosz képzeletbeli szimmetriatengelyével. Az ujjak enyhén nyitott helyzetűek, a hüvelykujj távolabb helyezkedik el a többi ujjtól. Felállás, előlendület Három felállási módot különböztetünk meg: 1. A dobás irányának háttal, a lábak a körfelező két oldalán szimmetrikusan helyezkednek el. Ez a legelterjedtebb forma. 2. A dobás irányának háttal, a bal láb a körfelezőn 3. A dobó jobb oldala mutat a dobás iránya elé. A legnehezebb kevesen alkalmazzák. A lengetés fő feladata a nagyobb sebességű pördület feltételeinek megteremtése, valamint a dobásban résztvevő izmok előfeszítése. Általában két három előlengetés szükséges. Előlengetés közben a jobb láb teljes talppal a talajon van, a bal láb a medencével együtt visszafordulva követi a hátralendülő diszkoszt. A holtpont helyzetében a testtömeg főleg a jobb lábra nehezedik, a diszkoszt tartó kar pedig a jobb váll magasságában vagy afelett áll meg. A bal kar ellentétes helyzetet foglal el a diszkoszt tartó karhoz viszonyítva, a térdek mérsékelten hajlítottak, a törzs kissé előredöntött. Ez a forma a legelterjedtebb, ezzel lehet a forgásba indulás előtt a legkedvezőbb helyzetbe kerülni. A pördületbe indulás (kétlábtámaszos helyzet) Az előlengetés holtponthelyzete után a bal kar nyitómozdulatával egyidőben a jobb láb erőteljes forgató-toló munkájától a baloldali csípő a bal térd és a bal boka is a dobás irányába kezd fordulni. A kétlábtámaszos helyzetben a kedvező forgási sebességet és a dobásirányba haladáshoz szükséges sebességet is meg kell szerezni. Ez a testnek a dobás

3 irányába döntésével kezdődik.a kétlábtámaszos helyzet végén a dobó súlypontja csak kicsit tolódik a bal láb felé. Pördület a bal lábon A jobb láb felemelkedik a talajról és megkezdi a lendítést és lendítés közben távolodik a forgástengelytől. Közben a bal kar a bal lábon pördület végén a dobás irányán túllendül. A bal karral nyitás megállításának pillanatában következik be a lapos forgóugrás. Az ellépés bokából történik, csak így tudja a dobó elérni, hogy a forgóugrás lapos legyen. II. szakasz: Pördület a levegőben A levegős helyzetben a jelenlevő mozgásmennyiség állandó, azonban a versenyző a lábak forgási tengelyhez közelítésével eléri azt, hogy az alsóteste a vállához képest felgyorsul és ismételt talajra érkezéskor így a vállak lényegesen lemaradnak a láb-csípő egységhez képest, és így a kidobó helyzetbe érkezéskor szinte felcsavarodik és egyben a felsőtest a dobás irányához képest vissza is marad /a lábakhoz képest hátul marad/ III. szakasz: a dobás (a jobb láb talajfogásától a diszkosz kirepülésének pillanatáig) Egylábtámaszos helyzet A jobb láb talajfogásakor a diszkosz az egész forgás alatt a legmagasabb ponton helyezkedik el / a kidobást kivéve/. A jobb láb előfeszített állapotba kerül, talajt fog miközben a test forgása nem áll meg. A forgás közben a bal alszár nem csapódhat fel. Ezzel elérjük, hogy felgyorsul a bal láb talajfogása és ezzel ismét a nagyobb elcsavarodás lehetőségét teremtjük meg. Kétlábtámaszos helyzet A diszkoszvetés kulcshelyzete. Ekkor fokozható leginkább a kirepülési sebesség, amitől függ a dobás távolsága. A medence- és a válltengely egymáshoz képest elfordult helyzete lehetővé teszi, hogy a leglassúbb, de legerősebb izmok kezdjék meg a dobás megindítását, majd a mozgásban levő izmok erősségi sorrendben kapcsolódnak be. A bekapcsolódó izmok összehúzódó sebessége egyre nő és ez kedvezően befolyásolja a diszkosz kirepülési sebességét. A bal kar kidobás irányába történő lendítése is elősegíti a forgatást. A forgatással egyidejűleg a lábak a térdnyújtás következtében emelőmunkát is végeznek. A kidobás

4 A levegőben repülő diszkosz lapos alakja miatt - ha nincs kellőképpen forgásba hozvacsekély stabilitással rendelkezik. A forgási sebesség biztosítja a diszkosz állásszögét, illetve növeli a felhajtóerőt. Hátszélben meredekebb szögben, ellenszélben laposabb szögben kell kidobni a diszkoszt, a nagyobb eredmény elérése érdekében. A kidobás történhet támaszból, illetve levegőből. Kidobás a levegőből Ekkor a képzeletbeli forgási tengelyt a bal váll és a bal láb támaszán átmenő egyenes adja, így ennél a dobásformánál a leghosszabb az erőkar a kidobás pillanatában A támaszos kidobás biztonságosabb, mert a dobás után könnyebb a körben maradni. A véghelyzet Ez biztosítja a dobókörben maradást. Ez egy gyors mozdulattal történő lábváltás. Az egyensúly megőrzése érdekében a talajfogó láb térdből behajlik, az elöl levő láb visszalendül. Összefoglalva tehát: előkészület a lendületszerzéshez, a lendületszerzés megindítása (a dobótestdobószer indulási sebessége) lendületszerzés (dobótest-dobószer együttes sebességnövekedése) kidobás helyzetének előkészítése (a rendszer alsó része sebességének növekedése, a rendszer felső részének megelőzése a lendület átvitele a kidobásba, átmenet a kidobásba és a kidobás elkezdése (a rendszer alsó része lefékezésének kezdete, a felső részének gyorsítása) a szer kidobása (a lábak és a medence teljes lefékezése, a törzs folyamatos, fokozatos fékezése, a dobókéz maximális gyorsítása) a kidobás után véghelyzet (a dobótest mozgásának megállítása, biztos egyensúlyi helyzetben megállás)

5 Szabályok (Bosnyák Róbert-diszkoszvetés, középiskola 2010) A versenyzők dobásának sorrendjét sorsolással kell megállapítani. A versenyzőknek max. 2 bemelegítő dobásuk van, amit szólítási sorrendben végezhetnek el. A verseny megkezdése után nem gyakorolhatnak a dobóhelyen. Ha a versenyzők száma nyolcnál több, mindegyik versenyzőnek három kísérlete van, és a nyolc legnagyobb dobást elért versenyző három további kísérletet tehet. Ha a nyolcadik helyen holtverseny alakul ki, a holtversenyben állók mind jogosultak további három kísérletre. Ha a versenyzők száma nyolc vagy annál kevesebb, mindegyik versenyzőnek hat kísérlete van. A dobókörben nyugalmi helyzetből kell megkezdeni a dobást. Nem lehet olyan eszközt használni ami segítheti a dobást. Érvénytelen a dobás, ha a dobás megkezdése után a versenyző érinti a kör peremének tetejét, vagy a körön kívül a talajt. A dobás akkor érvényes, ha a szer a teljes terjedelmével a szektoron belül esett le. Bármikor félbeszakítható a kísérlet. A versenyző addig nem léphet ki a körből, amíg a diszkosz le nem esett, akkor is csak a dobókörön kívül húzott fehér vonal mögött. Minden dobást azonnal le kell mérni, a nyom dobóhely felőli részétől a dobókör belső pereméig. Mérés közben a mérőszalagnak át kell haladni a dobókör középpontján. Ha az eredmény páratlan vagy nem egész centiméter, akkor lefelé az első páros cm-ig kel kerekíteni. A végső sorrend megállapításakor a legjobb dobást kell figyelembe venni. Holtverseny esetén a második legjobb eredmény dönt és így tovább. A dobást 90 mp-en belül kell megkezdeni és egy versenyző két dobása között minimum három perc pihenőidőnek kell lenni. A szert visszadobni tilos!

6 1. ábra A diszkoszvető kör méretei 2. ábra A diszkosz méretei 3. ábra Diszkosz védőketrec

7 A diszkosz tömege a Diákolimpia versenyrendszerében V. kcs. fiú: 1,5 kg lány: 1 kg VI. kcs. fiú: 1,75 kg lány: 1 kg A diszkoszvetés oktatása Ezt a dobásszámot csak középiskolában lehet oktatni. Az előkészítő gyakorlatait viszont már alkalmazhatjuk általános iskolában is (vetőmozdulat előkészítő gyakorlatai) A diszkoszvetés előkészítő gyakorlatai Az eredményes dobáshoz szükséges adottságok és képességek: Átlagon felüli testalkat (testméretek, testmagasság, testtömeg), ha kellő mozgékonysággal és hajlékonysággal párosul. Nagy erőkifejtésre, gyors összehúzódásra képes, kellő rugalmasságú izomzat. Ügyesség, amely elsősorban a dobómozgás csiszolt, gazdaságos végrehajtását, a dobáscselekvés-tanulást segíti, könnyíti meg (kiemelt jelentősége van az egyensúlyérzék, a kinesztétikus érzék, a térbeli tájékozódó képesség és a ritmusképesség fejlesztésének. 1. g y a k o r l a t Megnevezése: Labdahajsza Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a törzs izmainak erősítése Eszközök: 2 db 4 kg-os medicinlabda A résztvevők száma: 2 db páros létszámú csapat A gyakorlat leírása: a tanulók körben állnak. A labdákat a kör két átlós pontján álló tanuló tartja a kezében. Jelre a játékosok kézből

8 kézbe adogatják a labdát. Cél az, hogy az egyik labda utolérje a másikat. Kritikus momentum: minden játékosnak érintenie kell a labdát, senkit nem szabad kihagyni Megjegyzés: ha leejtik a labdát, az a játékos vegye fel, aki elvétette a labdafogást Változatok: egy körben két csapattal, kettős körben két csapattal 2. g y a k o r l a t Megnevezése: Kötélhúzó verseny Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: általános erőfejlesztés Eszközök: 1 db kötél A résztvevők száma: 2 egyenlő létszámú csapat A gyakorlat leírása: az egyik csapat elhelyezkedik az egyik kötélrészhez, a másik a másik oldalra. Jelre elkezdik húzni a kötelet. Cél az, hogy a kötél közepét jelző szalag áthaladjon a saját térfelünkön lévő vonalon. Megjegyzés: Jelzés előtt nem mozdulhat el a kötél a középvonaltól A csapatalakításkor figyeljünk arra, hogy a két csapatba azonos fizikumú tanulók kerüljenek. Változatok: különböző kiinduló helyzetből (törökülés, hasonfekvés, hanyattfekvés, arccal háttal ülés/fekvés, kéz hátra tétele) 3. g y a k o r l a t Megnevezése: Pókkézilabda medicinlabdával Gyakorlat célja: általános erőfejlesztés Eszközök: tornaterem, 1 db medicinlabda /fiúknak 4kg-os, lányoknak 3 kg-os/, 2 db kapu (masszív legyen, esetemben két gát), az egyik csapat részére jelzőszalag

9 A résztvevők száma: 2 egyenlő számú csapat 2X 6 fő /5+1/ A gyakorlat leírása: A tornateremben 10 X 10-ees terület alkotja a pályát. A pálya két végén a két kapu. Cél az, hogy a medicinlabdát a szabályok szerint az ellenfél kapujába kell juttatni. Az nyer, aki több gólt szerez. Szabályok: csak pók- vagy rákjárásban szabad közlekedni, a medicinlabdát két kézzel kell dobni, fej fölött hátrafelé dobni tilos /balesetveszély/, felállni és feltérdelni nem lehet, labdával közlekedni nem lehet, csak labda nélkül lehet helyet változtatni, középkezdéskor csak a labda megy középre, a játékosoknak nem kell visszamenni a saját térfelükre Megjegyzés: A csapatalakításkor ügyeljünk arra, hogy a két csapatba azonos fizikumú tanulók kerüljenek. Fokozott figyelem a balesetveszély elkerülésére. Változatok: A medicinlabda súlyának, a játéktér méretének (növelés,csökkentés: kosárlabda pálya, kézilabda pálya, röplabda pálya, csak egy térfél), a résztvevők számának, a játék idejének változtatásával lehet a terhelést növelni, illetve csökkenteni. 4. g y a k o r l a t Megnevezése: Szabadulás a labdától Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a szervezet általános előkészítése, dobásokkal a váll és a kar erejének fejlesztése Eszközök: röplabda pálya, röplabdaháló, 6 röplabda A résztvevők száma: a teljes osztály, két egyenlő csoportra osztva A gyakorlat leírása: Játéktér a kézilabda pálya területe. A saját térfélen levő labdát csak dobással lehet az ellenfél térfelére átjuttatni. Az a csapat nyer, amelyiknek a térfeléről egy pillanatra az összes labda eltűnik. Megjegyzés: Felhívni a figyelmet arra, hogy a közel álló ellenfelet ne dobják meg. Változatok: A labdák számának (több, kevesebb), a játéktér méretének (növelés,csökkentés: kosárlabda pálya, kézilabda pálya, röplabda pálya, csak egy térfél) a csapat létszámának (többen, kevesebben), az

10 elérhető pontszám, vagy játékidő változtatásával lehet a terhelést változtatni. 5. g y a k o r l a t Megnevezése: Cicázás Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: fordulat közbeni térérzékelés fejlesztése. Ugrásokkal a láberő, valamint a dobásokkal a váll és a kar erejének fejlesztése. Eszközök: hármasával egy kosárlabda és két zsámoly A résztvevők száma: hármas csapatok A gyakorlat leírása: A három emberből kettő a zsámoly mögött, egy pedig középen a kijelölt területen tartózkodik. A feladat az, hogy a két szélsőnek labda átadást kell úgy végezni, hogy akinél a labda van a zsámoly előtt leguggol, majd 180 fokos fordulattal felugrik és a levegőben dobja át a labdát. A középső a kijelölt területen belül próbálja megakadályozni az átadást. Ha ez sikerül, akkor az megy be akinek a labdáját megszerezte. Megjegyzés: a két szélső is csak egy kijelölt területen belül mozoghat, hogy ne dobjanak olyan nagyot és a középső játékosnak legyen esélye megszerezni a labdát. Változatok: a labda, játéktér, a cicák számának változtatásával. 6. g y a k o r l a t Megnevezése: egyensúlyozó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: az egyensúly, és a láberő fejlesztése Eszközök: csapatonként 1 pad

11 A résztvevők száma: 3-4 db 3-4 fős csapatok A gyakorlat leírása: Egy lábon egyensúlyozás a felfordított padon. Jelre indul. Amelyik csapat embere a legtovább tud egy lábon a padon maradni, az nyer. Megjegyzés: kéz letétele tilos. Változatok: képességekhez mérten nehezíteni ( támasz felület, stabilitás csökkentése, ) vagy könnyíteni ( a támasz felület, stabilitás növelése) lehet. A tanár mutatja a feladatot és le kell utánozni. 7. g y a k o r l a t Megnevezése: célbadobó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: a dobásban résztvevő izmok fejlesztése, célbadobás Eszközök: 3 hullahopp karika, 3 zsámoly, 3 gumilabda A résztvevők száma: osztály 3 csapatra bontva A gyakorlat leírása: A csapatok felsorakoznak a zsámolyok mögé. Feladat az, hogy bele kell találni gumilabdával a karikába. Aki eldobta a labdát az elfut érte és odaadja a soron következőnek. Az a csapat nyer aki előbb eléri a 10 pontot. Megjegyzés: figyelni kell a visszapattanó labdákra, csak a zsámoly mögül érvényes a dobás Változatok: dobás távolságának növelése, a dobás fajtájának kikötése (csak kétkezes felső, egykezes felső stb.) 8. g y a k o r l a t Megnevezése: falradobó verseny Alkalmazási terület: középiskola osztály Gyakorlat célja: a dobásban résztvevő izmok fejlesztése Eszközök: 2 db kézilabda, 2 db zsámoly A résztvevők száma: az osztály két csapatra bontva A gyakorlat leírása: Feladat az, hogy a falnak kell dobni a

12 kézilabdát a zsámoly mögül, és akinek messzebbre pattan vissza a labdája az a csapat kap egy pontot. Az a csapat nyer, akinek a legtöbb pontja lesz. A visszapattanó labdáért a soron következő megy el. A tanár figyeli kinek a labdája megy messzebbre. Megjegyzés: a párok csak egyszerre, jelre dobhatnak. Többieknek figyelni kell a visszapattanó labdára mert balesetveszélyes lehet. Változatok: a kiindulóhelyzet megváltoztatása (pl. törökülésből, térdelésből), a labda megváltoztatása (röplabda,focilabda) és a dobás távolságának megváltoztatása 9. g y a k o r l a t Megnevezése: törzsfordítás bottal Gyakorlat célja: törzsizom fejlesztés, mozgáshatárának növelése, láberőfejlesztés Eszközök: 1db tornabot fejenként A gyakorlat leírása: Hajlított terpeszállásban tornabot a vállon. Törzsfordítás jobbra-balra. Megjegyzés: Figyelni kell a tanulók közti kellő távolságra, nehogy megüssék egymást. Változatok: a láb helyzetének változtatása( mélyebb guggolás, egy lábon), a kar helyzetének változtatása( nyújtott karral, mellső középtartásban a bot) 1 0. g y a k o r l a t Megnevezése: labdaelkapás Gyakorlat célja: váll izmainak erősítése Eszközök: fejenként 2db gumiszalag vagy gumi kötél, 1 db labda párosával A gyakorlat leírása: A pár egyik tagja a bordásfal egyik fokán áthurkolt kötél végét ráfűzi a csuklójára. A társa dobja a labdát és neki el kell kapni. 10 után csere. Megjegyzés: Szerigényes feladat, csak ha lehetőségek adottak. Vigyázni kell hogy a gumikötél vissza ne csapjon, ki ne oldódjon.

13 Változatok: a kényszerítő eszköz változtatása (szalag,kötél) az eszköz engedő képességének változtatása (minél rugalmasabb annál könnyebb elkapni a labdát), labda méretének változtatása (gumilabda,teniszlabda,kosárlabda) A diszkoszvetés rávezető gyakorlatai 1. gyakorlat Megnevezése: a szer fogása Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a szer helyes fogásának megismerése Eszközök: fejenként egy diszkosz A résztvevők száma: egész osztály A gyakorlat leírása: A négy ujj behajlított utolsó izületének tövén helyezkedjen el a diszkosz. A súlyvonala a mutató és a középső ujj közé kerüljön. Kéz az alkar meghosszabbított vonalában legyen. A mutató és a középső ujj egymáshoz közel helyezkedik el és körömperceik hossztengelye párhozamos a diszkosz képzeletbeli fogástengelyével. Megjegyzés: minél erősebben lendít, annál stabilabban támaszkodik a diszkosz az ujjakra. Változatok: megfogni a gyengébb kézzel is. 2. gyakorlat Megnevezése: diszkosz pörgetése Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: a diszkosz helyes irányba történő pörgetése Eszközök: fejenként 1 db diszkosz A gyakorlat leírása: Tanulók vonalban felállnak harántterpeszállásba, karok mélytartásban. Diszkosz gurítása előre. A mutató ujjnál kell elhagynia a tenyeret a diszkosznak. Megjegyzés: ha a csuklómozdulat nem elég erőteljes akkor nem pörög megfelelően.

14 Változatok: Párosával két bólya között kell átgurítani a társnak a diszkoszt. Vagy kinek a diszkosza gurul messzebbre. 3. gyakorlat Megnevezése: előlengetés Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: az előlengetés megtanulása, kar lábmunka összehangolása Eszközök: 1 db diszkosz fejenként A gyakorlat leírása: Az előlengetés a kedvező fogási sebesség érdekében történik. Az izmok előfeszítése az egyik fő cél. A jobb láb teljes talppal a talajon a bal láb a medencével visszafordulva követi a hátra lendülő diszkoszt. A holtpontnál a testtömeg főleg a jobb lábra helyezkedik, a diszkoszt tartó kar a jobb váll magasságában vagy afelett áll meg. A bal kar ellentétes helyzetet foglal el. Térdek mérsékelten hajlítottak. Törzs kissé előredöntött. Megjegyzés: Nem hintázunk egyik lábról a másikra, hanem egyszerre süllyesztjük, illetve emeljük mindkettőt. Lendítés közben a diszkosz a törzstől távol lendüljön. Előre lendítéskor ne húzza be a combhoz a dobó a diszkoszt. Változatok: 8-as alakzatok végzése 4. gyakorlat Megnevezése: ívképzés társ segítségével Alkalmazási terület: középiskola 9. osztály Gyakorlat célja: helyes ívképzés, előfeszítés Eszközök: A résztvevők száma: A gyakorlat leírása: bal harántterpeszállásban a felsőtest merőleges a dobásirányra. Először csipőforgatást végez a tanuló a dobásirány felé, ez indítja el a mozgást, majd utána fordul a felső test is. A kar marad hátul a társ fogja, ezzel ellenállást képez. Megjegyzés: óvatosan, nehogy a társ meghúzza a másik vállát. Változatok: szalaggal

15 A gyakorlatokat először szer nélkül, segédvonalak alkalmazásával, majd segédeszközzel (törölköző, karika stb.), végül szerrel kell végrehajtani fokozatos erőadagolással, ügyelve arra, hogy szépen szálljon a szer. 5. gyakorlat Megnevezése: vetés szemből terpeszállásból Gyakorlat célja: lábmunka nélkül vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Feladat vetés szemből terpeszállásból. Térdek enyhén hajlítva vannak, csípő jobbra visszafordul, bal kar hajlítva, jobb kar nyújtva, először a csípő fordul, utána a váll és a kar. A végén mindig az ujjak, a jobb mutatóujj hagyja el utoljára a diszkoszt. Azzal történik a csavarás Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 6. gyakorlat Megnevezése: vetés hátralépésből Gyakorlat célja: mérsékelt mozgásból történő vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A hátralépésnél a két láb zárva és nyújtva van. Amikor visszalép jobb lábbal, akkor hajlítja a térdet. Dobásnál a bal váll visszafordul a jobb térd fölé, a jobb kar hátra emelkedik, először a jobb boka és a térd fordul, utána a csípő és utána a törzs, a bal kar pedig hajlítva vezeti a mozgást és amikor maximális a feszülés akkor jön a jobb karral a kidobás. Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

16 7. gyakorlat Megnevezése: dobóterpesz kialakítása Gyakorlat célja: maga a dobóterpesz kialakítása Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Itt csak a lábak helyzetének elsajátítása a cél. A dobóterpesznél a lábfejek merőlegesek a kör átmérőjére, a bal láb nyújtva a jobb térdből hajlítva, a törzs a bal láb meghosszabbításával egyvonalban Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 8. gyakorlat Megnevezése: vetés dobóterpeszből Gyakorlat célja: terpeszből való vetés Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A dobóterpesz megtanulása után vetés dobóterpeszből. A dobóterpesznél a lábfejek merőlegesek a kör átmérőjére, a bal láb nyújtva a jobb térdből hajlítva, a törzs a bal láb meghosszabbításával egyvonalban, a jobb kar leengedve van, és dobásnál fordul először a jobb boka, utána a térd, csípő és a törzs és a maximális feszülésnél van a kidobás. Dobásnál a bal váll visszafordul a jobb térd fölé, a jobb kar hátra emelkedik, először a jobb boka és a térd fordul, utána a csípő és utána a törzs, a bal kar pedig hajlítva vezeti a mozgást és amikor maximális a feszülés akkor jön a jobb karral a kidobás. Megjegyzés: a testsúly a jobb lábon van Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

17 9. gyakorlat Megnevezése: vetés szemből, pördület kadett ugrásból Gyakorlat célja: vetés mozgás közben Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: A lábak zárva vannak, kar leengedve, karok lengetése felváltva (amikor a bal előre megy, a jobb hátra és fordítva), amikor a jobb kar elől van a jobb láb lendül és bal lábról elrugaszkodik. Közben a törzs 90 fokot fordul, majd amikor a jobb láb leér, a törzs megint 90 fokot fordul, és leér a bal láb is. Dobóterpeszbe kell érkezni, és itt már lendület is lesz Megjegyzés: ez már könnyebb, mert nem háttal indul hanem szemből és annyival kevesebbet kell fordulni. Láb indítsa a mozgást. Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap) 10.gyakorlat Megnevezése: vetés teljes fordulattal Gyakorlat célja: az egész mozgás kialakítása Eszközök: fejenként egy db diszkosz A gyakorlat leírása: Kiindulóhelyzet terpeszállás, térdek hajlítva, lengetés- ez a lendületvétel. Jobb karnak maximális a feszülése akkor indul a forgás. A bal láb csavarodik, először a boka, utána a térd, a bal kar nyújtva vezeti a mozgást. A jobb láb nyújtva szélesen lendül és körbefordul, a folytatásban pedig a mozgás ugyanaz mint a szemből beugrásnál. Megjegyzés: Mindig a bal kar vezeti a mozgást Változatok: Az erőkar megnövelése érdekében a szer változtatása. Pl. : törölköző, karikával, bottal, seprűvel, vasalóval (mint egy vaskeret, vas téglalap)

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat- magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMALTE2202 Dr. Koltai Miklós A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar.

ATLÉTIKA SMDLTE 2202. Kislabdahajítás. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar SMDLTE 2202 ATLÉTIKA Kislabdahajítás Molnár László Testnevelőtanár MC levelező 2010/2011 I. félév Neptun

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály)

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Lektorálta: Prof. Dr.Vass

Részletesebben

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai

Atlétika SMDLTE2202. Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Atlétika SMDLTE2202 Az átlépő magasugrás általános iskolai oktatásának gyakorlatai Pup Ildikó Testnevelés msc

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202

A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Sudár Mónika

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 2. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt oktatása a középiskolában

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt oktatása a középiskolában NYME MNSK SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET DR. KOLTAI MIKLÓS ATLÉTIKA SMDLTE2202 Közép- és hosszútávfutás és az állórajt oktatása a középiskolában Készítette: Szakályné Liszkai Zsuzsanna testnevelő tanár MSc BQIA1V

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Kardlap. KÜLÖnSZÁM. Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez. 2012.03.10. 1. különszám

Kardlap. KÜLÖnSZÁM. Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez. 2012.03.10. 1. különszám KÜLÖnSZÁM Kardlap Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület hivatalos újsága Kis útmutató a szabadvíváshoz szükséges motorikus és egyéb képességek fejlesztéséhez A E K a r d l a p 2012.03.10.

Részletesebben

Kisiskolások játékai

Kisiskolások játékai Dr. Reigl Mariann Kisiskolások játékai És tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, aki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elpereg és megmarad a látszat. (József Attila: Könnyű, fehér ruhában)

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez és sport Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez és sport Szerzők: Barati Kriszta, Révész

Részletesebben

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés

Kézilabda. Cél. Tananyag Követelmény Megjegyzés Kézilabda Évfolyam: 1-2. Korosztály: 6-7 évesek Cél Egy labdajáték elsajátításának kezdeti fázisában elképzelhetetlen, hogy egy gyermeknek a felnőttek játékát tanítsuk. Ezt figyelembe véve alapvető, hogy

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére

Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 pályázat Önálló innováció az újfehértói általános iskola Erkel Ferenc Tagintézményében Délutáni sportfoglalkozás az alsó tagozatos gyerekek részére Készítette: Mócsán Andrásné

Részletesebben

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez)

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Előszó! Az uszodalátogatásaim alkalmával, érdeklődve figyeltem

Részletesebben

Gimnasztika. Módszertani segédlet tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2014.

Gimnasztika. Módszertani segédlet tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2014. Gimnasztika Módszertani segédlet tanítóknak és óvodapedagógusoknak 2014. Összeállította: Rácz Katalin ELTE TÓK Testnevelési Tanszék Szerkesztette: M. Pintér Tibor Felelős kiadó: Dr. Mikonya György dékán

Részletesebben

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára

Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Tanmenet - javaslat a Kölyök Atlétika tananyagából az általános iskola 1. osztálya számára Készítette: Kamen Juhos Ildikó és Spák József A Magyar Atlétikai Szövetség felkérésére Budapest, 2013 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA

AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet Testnevelőtanár Szak AZ ASZTALITENISZ TECHNIKÁJÁNAK TANÍTÁSA Készítette: Okos Balázs Témavezető: Ács Pongrác Pécs, 2006.

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS)

A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) TÓTH JÁNOS A SZERZŐDÉSES KATONÁK KONDÍCIONÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI (ERŐFEJLESZTÉS) Az emberi fejlődéstörténet folyamán az aktív testmozgás és a hozzá kapcsolódó fizikai kondíció alapvető

Részletesebben

KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET. Bankszámlaszámunk: 11710002-20080815 OTP X. kerületi fiók

KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY KOSÁRLABDA OKTATÁSI SEGÉDLET. Bankszámlaszámunk: 11710002-20080815 OTP X. kerületi fiók KÕ BÁ NY Címünk: 1105 Budapest, Ihász utca 24. Telefon: 260-3663 Fax: 261-8851 A kosárlabda játék népszerûsítése és az utánpótlás segítése érdekében. KOSÁRVARÁZS ALAPÍTVÁNY Bankszámlaszámunk: 11710002-20080815

Részletesebben

Ejtõernyõs tájékoztató 93/2 TARTALOMJEGYZÉK

Ejtõernyõs tájékoztató 93/2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK EDDIG AZ FAA ÖRÜL...2 HASZNOS ÖTLETEK.....3 ifj. BÁNSZKY GYÖRGY: STÍLUSUGRÁS...4 E.Oswald:LOVAGLÁS A LÉGÁRAMLATON... 17 I.Tusk: TERHELÉSEK MEREDEK SPIRÁLBAN... 18 BASE-ugrás.... 19 K.Gibson:

Részletesebben

Bevezetés a Lovaglásba

Bevezetés a Lovaglásba Bevezetés a Lovaglásba BÖLCS EMBERNEK LÓ VALÓ, MERT LÓVÁ TESZ AZ EMBER, S EMBERRÉ A LÓ. /Jókai Mór/ Lovon ülni, és azt többé-kevésbé irányítani, 30 óra alatt meg lehet tanulni. Ahhoz, hogy egy lovas, lova

Részletesebben

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA "A" tételek

Minta TESTNEVELÉS. KÖZÉPSZINTŰ TESTNEVELÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELSORA A tételek KÖZÉPSZINT TESTNEVELÉS A szóbeli vizsga jellemzői A felhasználói tudás mérésére "A" és "B" tételsorból húznak a vizsgázók. Az "A" tételek kérdéseire, utasításaira adott esszé típusú feleletek az ismeretek

Részletesebben

EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020

EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020 EBES SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2020 Ebes, 2014. április 16. Készítette: Sós Barnabás Ebes Község Önkormányzat 1 Előszó Köszönettel tartozom azoknak az ebesi társaimnak, barátaimnak, akik nélkül

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban. 6. félév Buzás Ernő

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban. 6. félév Buzás Ernő A TESTNEVELÉS ÉS SPORT ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA Óvodában és az 1 4. osztályban 6. félév Buzás Ernő 2012 159 160 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÓVODAI ÉS ALSÓ TAGOZATOS TESTNEVELÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...162 2. A

Részletesebben

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból

Anyanyelvi kommunikáció Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. Vidám koszorú fejre papírból Játékóra tanmenete 3.osztály Időpont:2013/2014 Óraszám:heti 2 óra Éves:74 óra Tanítók:Dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva Idő Óraszám Tananyag, képzési feladat Kulcskompetenciák Eszközök 2013.09.

Részletesebben