A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 2. Február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 2. Február"

Átírás

1 A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 2. Február 2010

2

3 Kedves Olvasók! A közvélemény sokszor szorong amiatt, hogy a közoktatás nem reagál elég gyorsan a változásokra. Türelmetlenül várja az eredményeket, hogy a valóságban is érzékelhető, érdemi fejlődést tapasztaljon. A megfelelő tájékoztatás érdekében adunk hírt azokról a folyamatokról, eseményekről, amelyek a minőségi szolgáltatás érdekében a kerületi intézményekben a fejlesztési stratégiákat jellemzi. A funkcionális analfabétizmus megelőzésére kidolgozott XX. kerület Cselekvési tervben a könyvtár, az irodalmi nevelés hangsúlyos szerepet kapott, ezért az újságunkban nagyobb terjedelmet kapott az ezen a területen végezhető fejlesztés. A képviselő-testület számára készült tájékoztatót, amely a 10 éves PEPI tevékenységét röviden összefoglalja, megismertetjük az Olvasókkal. Rendületlen kedvvel kirándulni hívjuk régi és új érdeklődő pedagógus kollégáinkat! Tavasszal Zala megye az úti célunk, a részleteket az Ajánlás rovatból ismerhetik meg. Aki végigolvassa ezt a számunkat, megbizonyosodhat arról, hogy kerületünkben az eltelt negyedév történései is tükrözik azt a törekvést, hogy a közoktatás alkalmazkodjon az egyéni igényekhez, ugyanakkor kielégítsen egy közösségérzet utáni vágyat, ami a helyi közösséget összetartó általános kötőerőként is szolgál. Dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

4

5 TARTALOM KEDVES OLVASÓK HÉT TÖRTÉNÉSE Szekeres Lászlóné: PEPI híradó GÓRCSŐ Dr. Nagyné Koczog Tünde: Tíz éves a PEPI EX CATHEDRA Dr. Zóka Katalin Az óvodai literáció (írásbeliség) dilemmái Simon Krisztina A könyvtárak lehetőségei a funkcionális analfabétizmus leküzdésében Valent Lajosné Kooperatív óra integrált osztályban SZÖRFÖZÉS Csoma Gergely Adventi készülődés a János utcai óvodában Varga Szilvia Karácsonyváró délután a Logopédiai Intézetben Pappné Gazdag Zsuzsanna Mozogni jó! Kiss Andrea, Zsiba Dániel Iskolánk száz éves Nagy Éva Csillag születik Hont Éva Finn beszámoló Szekeres Lászlóné Pedagógiai fejlesztések a napi gyakorlatban Dinasztia Tankönyvkiadó Miért éppen a Dinasztia? 10 érv mellettünk AJÁNLÁS Új fejlesztő taneszköz a Dinasztia Tankönyvkiadótól: LÜK Tanulmányi kirándulás... 51

6

7 12 HÉT TÖRTÉNÉSE PEPI híradó november 16. Intézetünk tizennegyedik alkalommal fogadta kétnapos szakmai gyakorlatra a BME Pedagógiai Tanszék közoktatási vezető szakos hallgatóit. A hallgatók tájékoztatást kaptak a kerület oktatási intézményeiről, a feladatellátásról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásról, a gyógytestnevelés szakszolgálatról és a sportszervezés működéséről. 19. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Professzió és progresszió a pedagógiai, szakmai szolgáltatásban címmel konferenciát rendezett a Duna Palotában. Intézetünkből Vasas Dezsőné és Soltészné Szabó Emőke vett részt a programon. 19. Dr. Trencsényi László egyetemi tanár, Pesterzsébet Díszpolgára kitüntető címet vehetett át az Önkormányzat díszülésén. Kerületünk lakosa 1947-ben született, 1970-ben szerzett tanári diplomát, 1985-ben védte meg kandidátusi disszertációját. Dolgozott a XX. kerületi Tátra Téri Általános Iskolában, az úttörőmozgalomban, országos közoktatási kutató-fejlesztő intézetekben. Kutatói-érdeklődési köre: az iskola és nem-iskola határán elhelyezkedő pedagógiai jelenségvilág: gyerekek és pedagógusok civil szervezetei, érdekérvényesítési mechanizmusok az iskola körül, a reformpedagógiák történeti gyökerei és mai hatása, gyermekkultúra-művészetpedagógia. Tanár úr megjelent művei közül 26-ot ajándékozott könyvtárunk számára, amelyet ez úton is megköszönünk, kitüntetéséhez gratulálunk, s jó egészséget kívánunk! 19. Nagy örömünkre szolgált, hogy Dr. Nagyné Koczog Tünde, Intézetünk igazgatója Pesterzsébet Gyermekeiért kitüntetést kapott az Önkormányzat díszülésén. 26. A Kossuth Társaság 10. alkalommal rendezte meg a Kossuth-szónoklat versenyt a kerületi iskolák diákjai számára. A 3 tagú zsűriben Komoróczy László alpolgármester, Gavlik István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke és Bondor Mária, a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet történelem szaktanácsadója értékelte az elhangzott produkciókat. Az alábbi eredmények születtek az általános iskolás kategóriában: I. Veér Annamária (felkészítő tanára: Asquiné Papp Klára); II. Szántai Viktória (felkészítő tanára: Kosákné Antoni Mariann), különdíjas: Tuznik Natália (felkészítő tanára: Szlovencsákné Sütő Ágnes) valamennyien a József Attila Általános Iskola tanulói. III. Balog Laura (felkészítő tanár: Tóth Viktória), különdíj: Libnár Balázs (felkészítő tanár: dr. Kovács Andrásné), mindketten a Lázár Vilmos Általános Iskola tanulói. 5

8 12 HÉT TÖRTÉNÉSE A szónoklat verseny díjkiosztójához kapcsolódott a Kossuth-portré pályázat eredményhirdetése. Összesen 18 pályamű érkezett 3 iskolából. A Stromfeld Aurél Általános Iskola 16 pályázata nagyon színvonalas volt, így az első három díj mellé még két negyedik díjat is kiadott az értékelő bizottság. A portré pályázat díjazottjai: I. Sőre Blanka, II. Németh Viktor, III. Hubai Tímea, IV. Dancsics Dalma és Rácz Georgina Rebeka december *** 7. Bensőséges keretek között, kerületi partnereinkkel együtt, jó hangulatban ünnepeltük meg Intézetünk 10 éves születésnapját. Működésünkről, eredményeinkről szóló beszámolónkat elolvashatják GÓRCSŐ rovatunkban. 9. A Nemzeti Tankönyvkiadó országos szakmai fórumot tartott a természettudományi tantárgyakat tanító tanároknak. A neves szakemberek előadásai után bemutatták a Kiadó gondozásában megjelent Panoráma természettudományi tankönyvcsaládot. A szekcióüléseken a tankönyvszerzőkkel beszélgethettünk az új, most megjelenő 7. osztályos tankönyvekről. A tájékoztatón elhangzott, hogy az iskolák felelősei, illetve Intézetünk könyvtára a referensek segítségével kérhetnek egy-egy bemutató példányt az elkészült tankönyvekből. *** 6

9 12 HÉT TÖRTÉNÉSE január 19. A nyári felújítás és a sikeresen lezáruló eszközbeszerzések után ünnepélyes keretek között átadták a megújult Ady Endre Általános Iskola épületét. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az avatási ünnepségen Hiller István oktatási és művelődési miniszter, Szabados Ákos Pesterzsébet polgármestere mondott köszöntő szavakat. Az iskola tanulói verssel, dallal és Karinthy-jelenettel kedveskedtek a szép számban megjelent vendégeknek. 20. Az Apáczai Kiadó a HUNGEXPO G pavilonjában tartotta meg 20 éves fennállásának jubileumi ünnepélyét. A délelőtti szakmai konferencián a tehetséggondozásé volt a fő szerep, ennek keretében Dr. Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke; Dr. Ranschburg Jenő pszichológus; Dr. Czeizel Endre orvos genetikus; Dr. Vass Vilmos egyetemi docens tartottak előadást. A délutáni szekcióüléseken egyrészt a Kiadó tankönyv szerzői mutatták be a kompetenciaalapú tankönyveket és interaktív anyagokat. Másrészt a kooperatív tanulási technikákból, a korszerű módszerekből kaptak ízelítőt a pedagógus kollégák. A délelőtti előadások prezentációi az Apáczai Kiadó honlapján olvashatók. 27. A Magyar Nemzeti Múzeum épületét, funkcióit, felújításait, a műtárgyvédelmi munkát, az intézménynek a közéletben betöltött szerepét bemutató kötet jelent meg A Nemzet Múzeuma címmel. A könyv premierjén ismertették a múzeum környezetének fejlesztésére kiírt nyílt tervpályázatot, s első ízben átadták a Múzeumbarát Iskola díjat is, amelyet a XX. kerületi József Attila Általános Iskola kapott. Az iskola két pedagógusa, Palotainé Simon Ilona tanítónő és Szepesházyné Kurimay Ágnes tanárnő, valamint Foghtőy Krisztina, az ELTE docense múzeumpedagógiai munkájáért külön elismerésben részesült. Szekeres Lászlóné igazgatóhelyettes 7

10 GÓRCSŐ Tíz éves a PEPI december 3-án Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adtunk a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet fennállásának 10 éve alatt végzett szakmai munkáról, az elért eredményekről. Az anyag rövidített változatát adjuk közre. Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 382/1999.(XI.3.) Ök. sz. határozatával megalapította a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézetet azzal a céllal, hogy segítse az oktatási ágazat döntés előkészítéseit megalapozni, valamint a kerületi intézmények szakmai önállóságát erősíteni, módszertani kultúráját fejleszteni. Az intézmény alaptevékenysége: pedagógiai-szakmai szolgáltatás óvodák és általános iskolák számára. Az alapvető feladatok közé tartozik a szaktanácsadás, a pedagógusok továbbképzése, a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása, a gyermekvédelmi munka, a pedagógiai értékelés, a pedagógiai tájékoztatás, a tanulói tájékoztató és tanácsadó szolgálat, valamint közoktatási szakmai ellenőrzés megszervezése a fenntartó igényei alapján január 1-jétől az alaptevékenységi kör bővült a gyógy-testnevelés szakszolgálat ellátásával szeptemberétől kiegészült a kerületben lévő fővárosi fenntartású oktatási-nevelési intézménybe járó beutaltak ellátásával is január 1-jével a testnevelés és sporttal kapcsolatos feladatok ellátása is Intézetünkhöz került, a Sportszervező- és szolgáltató Intézmény jogutód szervezete lettünk áprilisától ezen a területen a diáksporttal kapcsolatos tevékenység ellátása lett a feladatunk. 1. TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK, GAZDÁLKODÁS Az intézmény az Ady Endre Általános Iskola egyik földszinti szárnyában 7 helyiséggel rendelkezik 6 iroda és 1 előadó, mely a pedagógiai könyvtár olvasóterme is egyben -, mely megfelel a 10/1994. (V.13.) MKM. rendeletben előírt követelménynek. A 2009/2010-es tanévet megújult épületben kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént az Intézet felújítása is. Az Intézet belső és külső munkatársakkal dolgozik. A belső munkatársak engedélyezett létszáma jelenleg 18 fő. 15-en teljes (az intézményvezető, a helyettes, 6 pedagógiai előadó, 3 gyógy-testnevelő, 2 sportszervező, 2 egyéb dolgozó) 3-an részmunkaidőben (számítás-technikus, könyvtári asszisztens, takarító) biztosítják a feladatellátást. Üres állás nincs. A vezetők és a pedagógiai előadók a Közoktatási törvényben meghatározott feladatok gondozói, valamint egy-egy szakterület, tantárgy szaktanácsadói is egyben. A munkatársak szakmai tudása kimagasló, kerületen kívül is elismerik munkájukat. Négy kolléga az Oktatási Hivatal szakértői névjegyzékében is szerepel. Ezen túlmenően minden tanévben több akkreditált tanfolyamot is elvégeznek a munkatársak, melyek a szakmai, módszertani ismeretek bővítését, megújítását, a 8

11 GÓRCSŐ minőségügyi ismeretek elsajátítását, a számítástechnika terén a kompetencia fejlesztését szolgálják. Külsős dolgozóink a tantárgy- és témagondozók (13 fő) az SZMSZ-ben, illetve az éves munkatervben meghatározott feladatok ellátásáért, a munkaközösségek működtetéséért feladatfinanszírozást kapnak. Az utóbbi három évben a költségvetés elfogadása után a munkatervben tervezett és az OMB által januárban elfogadott egyes feladatok teljesítése (munkaközösségek működtetése, pedagógiai napok szervezése, versenyeken külső zsűri, illetve sportbírók alkalmazása stb.) az Intézet személyi juttatásainak megtakarításából és pályázati támogatások segítségével lehetséges. Pályázati támogatások: év Ft év Ft A pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által benyújtható hazai pályázati lehetőségek az Európai Unióhoz való csatlakozás után jelentősen csökkentek. Az Uniós pénzforrásokra elsősorban az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. 2. PEDAGÓGIAI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Képesség- és kompetenciamérések 2005 januárjában képviselő-testületi ülésen beszámoltunk a közötti kerületi mérések tapasztalatainak összegzéséről, majd 2008 decemberében szintén ebben a körben tájékoztatást nyújtottunk az országos tanulói kompetenciamérés eredményeiről. Az országos mérési értékelési tevékenységünk ezáltal már többször került górcső alá, ezért most a kerületi mérési eredményekről közlünk egy összesítő grafikont: Kerületi kompetencia mérések Teljesítmény átlag % Szövegértés Szövegértés Szövegértés Matematika Matematika Matematika Informatika Idegen nyelv A csoport B csoport 9

12 GÓRCSŐ Az informatika mérés oszlopai az elmélet és a gyakorlat értékeit, az idegen nyelv adatai az angol és a német nyelvet tanulók teljesítményeit mutatják. Az idei tanévben a Funkcionális analfabétizmus elleni Cselekvési terv ütemezése szerint segítjük a fejlesztést ezen a területen is. Továbbképzések szervezése Munkaközösségek A PPI munkatársai és a tantárgygondozók között patronálói rendszer működik. A felmerült igények alapján új munkaközösségekkel (minőségügyi vezetői, igazgatóhelyettesi) bővült hálózatunk. A munkaközösségi programot a tervezhetőség és a pedagógusok munkaidő nyilvántartását figyelembe véve (kéthavi tanítási időkeret) kéthavonta küldjük meg az intézményeknek, csakúgy, mint a részvételről szóló statisztikát. Ez utóbbi szeptember 1-jétől különösen fontossá vált: a programokon való részvétel beszámítható a pedagógusok számára előírt hétévente kötelező 120 órás továbbképzés 25%-áig. A takarékosság jegyében a munkaközösségek programjaikat igyekeztek minél kevesebb anyagi ráfordításból megvalósítani, így sor került összevont programokra, illetve több előadót a kiadók fizettek. A programok száma - az utóbbi három év adatait alapul véve hasonló tendenciát mutatnak Munkaközösségi foglalkozások száma Részvétel 1142 fő 955 fő 1113 fő Pedagógiai napok Intézetünk a pedagógusok szemléletének formálása és a módszertani kultúrája fejlesztése érdekében szervez pedagógiai napokat. A kiemelt témáik a legújabb pedagógiai törekvésekhez igazodnak. Jónak bizonyult az a stratégia, hogy ősszel főleg előadások, műhelyfoglalkozások vannak az adott témában, míg tavasszal a gyakorlati megvalósításra, a bemutatóórákra és foglalkozásokra kerül sor. Pedagógus továbbképzési programok statisztikája a pedagógiai napokon Tanév Összesen Előadások száma Előadásokon résztvevők száma 390 fő 396 fő 450 fő 435 fő 1671 fő Gyakorlati képzés száma (bemutató, tréning, szupervízió) Gyakorlati képzésen résztvevők száma (fő) 290 fő 275 fő 335 fő 428 fő 1328 fő Program száma összesen Résztvevők száma összesen (fő) fő 785 fő 863 fő 2999 fő 10

13 GÓRCSŐ A programok száma nagyban függ a pályázaton elnyert támogatás összegétől. Ha figyelembe vesszük a kerületi intézményekben foglalkoztatott pedagógusok létszámát, akkor a közel 3000 fő azt jelenti, hogy évente közel 1,5 az egy főre jutó rendezvény száma csak a pedagógiai napokon. Számos neves, sokak által ismert előadóval büszkélkedhetünk rendezvényeinken: Görög Ibolya, Bagdy Emőke, Ranschburg Jenő. Tanfolyamok Tanfolyam címe Időtartama Mennyiség Résztvevő Ebből kerületi Mozgásfejlesztés integrált csoportban 3-10 éves 60 óra korig OM 274/222/2004 * fő 44 fő Drámapedagógia OM 274/203/ óra 1 19 fő 19 fő A matematikai gondolkodás fejlesztésének egy hatékony eszközrendszere OM 384/122/ óra 1 12 fő 3 fő A napköziotthoni nevelőmunka alapjai OM 30 óra 175/1/ fő 16 fő Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán OM 175/13/ óra fő 58 fő A pedagógus lelki egészség-védelme: stresszkezelés 30 óra és kreativitásfejlesztés 1 39 fő 31 fő HEFOP Kompetencia alapú oktatás elterjesztése 30 óra fő 130 fő Összesen fő 301 fő *Az Intézet öt éve akkreditáltatott 60 órás Mozgásfejlesztés integrált csoportokban c. saját tanfolyamot (bevételi kötelezettségünknek ezzel tudtunk eddig eleget tenni). Pedagógiai tájékoztatás A könyvtári állomány adatai ( án): Állományegység Egységszám Állományegység Egységszám Könyv 3856 DVD 75 Video 389 Raabe+VERLAG kiegészítő kötetek 183 CD 209 Tankönyv 3141 Hangkazetta 39 Tékázott folyóirat 253 Összesen: 8145 A pedagógiai szakkönyvtár állományát WINISIS 1.4 nyilvántartó programmal tártuk fel. E szoftver segítségével a pesterzsébeti iskolai könyvtárakkal közös katalógust építünk, így a pedagógiai szakmai szolgáltatással kiépített hálózat révén láthatják egymás könyvtári állományát az oktatási intézmények, valamint a 11

14 GÓRCSŐ teljes iskolai könyvtári kínálatot is. Jelenleg dokumentum szerepel az adatbázisban tól a kerületi óvodák könyvtárai is csatlakoztak a rendszerünkhöz, mintegy 4800 tétellel. A könyvtárunkba beiratkozott olvasó: 240 fő. Rendszeres kiadványok: Kipp-kopp kopogok Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tájékoztató kiadványa a leendő óvodások szüleinek a XX. kerület óvodáiról (átlagosan 410 példány/tanév) De nehéz az iskolatáska Tájékoztató kiadványa a leendő iskolások szüleinek a XX. kerület általános iskoláiról (átlagosan 480 példány/tanév) Diáklegek (400 példány/tanév) Diáksport- legek (150 példány/tanév) Pesterzsébet helyismereti munkafüzet (átlagosan 450 példány/tanév) Pesterzsébet természeti képei (250 példány/tanév) PEPITA a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója (3 x 300 példány/tanév) A visszajelzések szerint ez utóbbi kiadványunknak kiemelt szerepe van a kerületi pedagógusok tájékoztatásában, a pedagógiai innovációk elterjesztésében, a módszertani kultúra gazdagításában. Az elvárásoknak megfelelően a hírek terjedelmét csökkentettük annak érdekében, hogy a szakmai, azon belül is az óvodai területen hasznosítható jó ötleteket leíró rovatok terjedelmét megnöveljük. Innovációhoz kapcsolódó kiadványok 2005-től: Kiadvány a pesterzsébeti tehetséggondozó versenyekről Óvodai és iskolai projektgyűjtemény Válogatás a Fogjunk össze - pszichológusok, pedagógusok a gyermekekért projektről A tanulás irányítási módszereinek megújítása című kerületi projekt megvalósítása Szent Erzsébet emlékév Válogatás pesterzsébeti diákok, tanárok, amatőrök és művészek képeiből Pesterzsébeti sétáló füzet Tanulói tájékoztatás A diákok érdekképviseletének döntési, véleménynyilvánítási és egyetértési jogát helyi szinten a kerületi diákönkormányzat, a Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat (PIGYÖ) keretein belül működtetjük. Hagyományos programjaik: 12

15 GÓRCSŐ Diákparlament Felkészítő tábor képviselőtestületi tagoknak Fáklyás futáson részvétel Települési Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok találkozóján részvétel Táncház Kézműves délután PIGYÖ karácsony az Átmeneti Szállón lakókkal Iskolarádió működtetése, a rádiózás titkai Kamaszkori problémák feldolgozása pszichológus segítségével Zsűrizés tehetséggondozó versenyeken Gyermekszemmel-díjak odaítélése Tehetséggondozás Az óvodai és iskolai tehetséggondozás valamennyi kerületi intézményben a dokumentumokban meghatározott keretek között zajlik. Intézetünk fontosnak tartja, hogy színvonalas tanulmányi-, tehetséggondozó és sportversenyek lebonyolításával, illetve különféle művészeti rendezvények szervezésével segítse a tehetséges gyermekeket abban, hogy képességeiket maximálisan ki tudják bontakoztatni. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Intézetünk versenykínálatának többségét azok a tanulmányi és diáksport versenyek adják, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Magyar Diáksport Szövetség hirdet meg. Ezeken felül számtalan olyan tanulmányi vetélkedőt szervezünk, amelyek egyrészt a tanulók kompetenciáját komplex módon fejlesztik (szövegértés, kommunikáció, együttműködés, digitális tudás, stb.), illetve helyismerethez vagy valamilyen évfordulóhoz kötődnek. Kerületi verseny Diáksport Tanulmányi 2006/ / / / / / Versenynapok száma 2 Verseny száma: Kategóriák száma: Induló csapatok száma:

16 GÓRCSŐ Versenyzők száma (fő) Diáksport versenyen induló tanulók száma / / /2009 tanév * fővárosi pályázat támogatásával a hagyományokhoz képest több versenyt hirdettünk meg. Versenyzők száma (fő) Tanulmányi versenyen induló tanulók száma /2007* 2007/ /2009 A versenyek lebonyolításánál nagy segítséget jelent, hogy az iskolák biztosítják a helyszínt, illetve egy-egy kiemelt vetélkedőnket a tankönyvkiadók, valamint az Oktatási és Média Bizottság és a Kulturális és Ifjúsági Bizottság is támogatja. Ebben a tanévben már negyedik alkalommal rendezzük meg az országos Olvass velünk! A Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényéből című sikeres versenyünket annak érdekében, hogy minél többen ismerjék meg azt az örömet, amit egy jó könyv elolvasása jelent. A Pesterzsébet újságban - a kiadványainkban és a honlapunkon is - rendszeresen tájékoztatást adunk a kerületi, a fővárosi és az országos versenyeken elért eredményekről. A finnországi Vantaa településsel kötött testvérvárosi cserekapcsolat 2009 nyarán lehetőséget adott arra, hogy a versenyeken legeredményesebb két tanuló és egy felkészítő pedagógus jutalma egy hagyományt teremtő egyhetes nemzetközi táborozás legyen. A tanórai tehetségfejlesztési eljárások alkalmazását a szolgáltatási jegyzékben (a honlapon elérhető), a kerületi munkaközösségi programokban felajánlott hatékony módszerek terjesztésével, bemutatóórák tartásával, gazdagító programok, szakkörök helyi szintű megtartásával ösztönözzük és segítjük. Színvonalas rendezvényeinkkel bemutatkozási lehetőséget adunk a kerület tehetségeinek legyen az drámajáték, mozgás vagy gála műsor. Kiemelt rendezvények Diákszínjátszó csoportok találkozója 95 tanuló 95 tanuló 165 tanuló Éneklő Ifjúság 12 kórus 9 kórus 12 kórus 440 fő 450 fő 490 fő Óvodás Mikulás 16 csoport 17 csoport 15 csoport 112 fő 119 fő 105 fő Könyvbarátok kerületi levelezős, szövegértő versenye tanuló osztályosoknak 95 tanuló 123 tanuló Olvass velünk! Országos szövegértő csapatverseny (3 fő/csapat) 221 csapat 137 csapat 202 csapat Győztesek Gáláján kerületi diáksport verseny 1. helyezettjei- 78 kupa 94 kupa 85 kupa nek kiosztott jutalmak összesen: Győztesek Gáláján kerületi tanulmányi verseny 1. helyezettjeinek kiosztott jutalmak összesen: 110 érem 4 plakett 87 érem 2 plakett 102 érem 2 plakett 14

17 GÓRCSŐ 3. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS Fontos fenntartói elvárás, hogy az intézményi autonómiához és arculathoz igazodva biztosítsunk széleskörű, az óvodák és iskolák szakmaiságának fejlődését segítő pedagógiai szolgáltatásokat. Ennek érdekében 2003 óta intézményeknek nyújtott egyedi, térítésmentes pedagógiai szakmai szolgáltatási rendszert működtetünk (csak a kerületi fenntartású óvodák és általános iskolák célcsoportjánál). Közel 80 féle szolgáltatást tartalmaz kínálati listánk, amelyeket helybe viszünk az intézményeknek. Pedagógiai előadóink innovativitásának köszönhetően az egyes elemek évente 8-15%-ban megújulnak a felmért igények szerint. Az utóbbi években nagy a kereslet az országos tanulói mérések eredményeinek értelmezése és a fejlesztési tervek, szakmai anyagok elkészítésének segítése iránt. Egyre többen kérik az intézményi mérési-értékelési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat: az óvodai szociális kompetencia és az iskolai DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) vagy más, iskolai neveltségi szintméréseket. Az óvodai szociális kompetencia (korábban neveltségi szint) méréseknél az óvodai szaktanácsadó által összeállított szempontsor segítségével, szaktanácsadó irányításával, az óvodapedagógusokkal közösen figyelik meg a nagycsoportosok szabályhoz, szokáshoz való viszonyát (egészségügyi szokások, önkiszolgálás és viselkedési normák területén; társas kapcsolataikat; önként vállalt, illetve kötelező tevékenységhez való viszonyát; közösségért végzett tevékenységét). Az így elkészített mérőlapokat feldolgozzuk, ezáltal az óvodák visszajelzést kapnak az iskolába készülő gyerekek neveltségi szintjéről. A DIFER olyan egységes mérési rendszer 4-8 évesek számára, amely gyermekenként külön-külön feltérképezi az írásmozgás-koordináció fejlettségét, beszédhanghallást, a relációszókincs fejlettségét, gondolkodási és elemi számolási készséget, illetve a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges elemi szociális készségek szintjét. A DIFER mérés a 2004/2005. tanévben lett kötelező az első osztályos általános iskolások körében. Alsó tagozatos szaktanácsadónk igény szerint végez ilyen mérést annak érdekében, hogy segítse a pedagógusok diagnosztizáló tevékenységét Összesen Óvodások szociális kompetencia mérése 1. osztályosok DIFER mérése 139 fő 282 fő 373 fő 338 fő 1132 fő 44 fő 11 fő - 37 fő 92 fő Különösen az óvodákban volt igény a szaktanácsadásra, múzeumi és könyvtári foglalkozások és szervezetfejlesztési tréningek megtartására. A tanulók körében tartott újabb, tanulói tájékoztatás témájú foglalkozásokat hasznosnak és jónak 15

18 GÓRCSŐ minősítették partnereink. Munkaidő ráfordítási statisztikánk szerint a pedagógiai előadók átlagban munkaidejük harmadát fordítják az intézményeknek nyújtott pedagógiai szakmai szolgáltatásra. Az ilyen egyedi, a helyi elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatási tevékenység kuriózum a fővárosban. 4. GYÓGY-TESTNEVELÉS A gyógy-testnevelés szakszolgálatot az Intézet 2001-től látja el alaptevékenységként. Mint ismeretes, szeptember 1-től a fővárosi fenntartású, XX. kerületben működő közoktatási intézmények iskolaorvosi beutalóval rendelkező középiskolás tanulói is a feladat-ellátási körbe tartoznak. Helyszínek: Ady, József Attila, Lázár, Vörösmarty, Zrínyi Általános Iskola, Eötvös SZKI, Kossuth Gimnázium tornaterme; Pesterzsébeti Uszoda A létszámok alakulása az elmúlt három évben: Tanév Óvoda Általános iskola Középiskola Általános + Középiskola Összesen Óvoda+ Általános + Középiskola Összesen fő 170 fő 151 fő 321 fő 491 fő fő 234 fő 99 fő 333 fő 432 fő fő 216 fő 98 fő 314 fő 412 fő 5. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA Az Intézetünk megalakulása óta munkatársaimmal arra törekszünk, hogy munkánk vezérlő elve legyen a partnerközpontúság. A minőségbiztosítás és - fejlesztés érdekében megalkottuk Minőségirányítási Programunkat, amelyet az előírások szerint két alkalommal is átdolgoztunk, illetve kiegészítettünk. Értékrendszerünk középpontjában a toleráns nevelőmunka, a jó hagyományok ápolása és a módszertani megújulás támogatása áll. Minőségfejlesztési rendszerünk fontos elemei: A minőség iránt elkötelezett vezetőség. Támogató Csoport működése a szabályokban és munkatervben rögzítettek szerint. Minőségi munkát végző közalkalmazottak. Átlátható, szabályos, partnerközpontú működés. Főfolyamatainkat kontrollált minőségügyi szabályzatok szerint működtetjük. Intézetünk 225 partnerrel tart kapcsolatot. Rendszeres igény- és elégedettségi mérést végzünk közvetlen partnereink körében. 16

19 GÓRCSŐ Legfontosabb elégedettségi méréseink és azok eredményei az utóbbi négy tanévben: Elégedettségmérés területe Mérésben résztvevők köre Elégedettség mértéke 1. Pedagógiai napok kínálata résztvevők 90% Pedagógiai napok tartalma résztvevők 85% Tanulmányi versenyek szervezése versenyző tanulók 78% felkészítő pedagógusok 94% 2. versenyző tanulók 69% Tanulmányi versenyek jutalmazása felkészítő pedagógusok 85% 3. Diáksport-versenyek versenyző tanulók 86% pedagógusok 91% 4. Gyógy-testnevelés ellátása érintett tanulók 74% érintett szülők 91% Munkaközösségi és szakmai programok intézményvezetők 95% pedagógusok 83% 5. Rendezvények intézményvezetők 100% pedagógusok 80% Kiadványok intézményvezetők 92% pedagógusok 75% Munkatársak segítőkészsége intézményvezetők 100% pedagógusok 84% tantárgy- és témagondozók 6. PPI általános működése 93% OKSO 93% 7. Egyedi, intézményeknek nyújtott szakmai szolgáltatás igénybe vevők 86% A mérések eredményei alapján készült fejlesztési terveknek és a minőségi munkáért elkötelezett munkatársaknak köszönhetően színvonalas munkát végzünk. Széleskörű információáramlásra törekszünk. A gyorsaság és jobb hozzáférés érdekében eredményesen alkalmazzuk belső elektronikus hálózatunkat és az internetet. Új, sokak által sikeresnek mondott honlapunk látogatottsága fokozatosan nő. Szervezetfejlesztési tevékenységünkkel (előadás, tréning, rendezvények) a szervezeti kultúránkat gazdagítjuk. Elvégeztük valamennyi munkatársunk korszerű, kompetencia alapú teljesítményértékelését, illetve az Intézet irányított önértékelését. Erősségeink segítik a minőségi célok megvalósítását. Mindannyian azon munkálkodunk, hogy a fejlesztendő területeken javulást érjünk el. 17

20 GÓRCSŐ 6. ÖSSZEGZÉS Büszkék vagyunk az elmúlt 10 év eredményeire, s tudjuk, számos feladat vár még ránk. A változó világ nap mint nap új kihívásokat hoz, melyek megoldása időnként nem várt problémákat jelent, de kiemelten figyelünk arra, hogy időben megszerezzük azokat az ismereteket, amelyek segítségével a feladatokat megfelelően tudjuk kezelni, megoldani. 7. TERVEINK A funkcionális analfabétizmus csökkentésére kidolgozott Cselekvési terv megvalósítása. A kerületi kompetencia mérések lebonyolítása középtávú terv szerint. A Tehetségpont hálózathoz kapcsolódás, mert kiemelten kell segíteni a tanórán kívüli tevékenységek színvonalának az emelését, a szakkörök működését. A tanulmányi, művészeti és diáksport versenyek működtetése, amelyek a tehetségek megnyilatkozására biztosított fontos lehetőség. A népszerű Olvass velünk!... országos verseny meghirdetése nem csak a 7-8., hanem az 5-6. évfolyam számára is. A minőségirányítási munka továbbfejlesztése, a partnerkapcsolatok erősítése, az intézkedési tervek megvalósítása, elégedettségi vizsgálat folyamatos végzése partnereink körében. Aktuális, a pedagógiai szakmai munka hatékonyságát elősegítő pedagógus-továbbképző tanfolyamok indítása intézeti helyszínen. Az Intézet 60 órás tanfolyama akkreditációjának meghosszabbítása. Dr. Nagyné Koczog Tünde a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet igazgatója 18

21 EX CATHEDRA Funkcionális analfabétizmus megelőzése, ami rajtunk is múlik A funkcionális analfabétizmus elleni cselekvési terv megvalósításának első ütemében az őszi pedagógiai napok előadójaként hallhattuk Dr. Zóka Katalin PhD. főiskolai tanár (Apor Vilmos Katolikus Főiskola) Irodalmi és anyanyelvi nevelés az óvodában (az óvodai literáció kérdései és összefüggései) című előadását. A megjelölt tematikán belül kitért a nyelvi szocializáció folyamata, az óvoda és a literációs (írásbeliség) kultúra, valamint a kompetencia alapú irodalmi nevelés témakörökre. Az előadó által summázott összefoglaló olvasható az óvoda írásbeliségben betöltött szerepéről az alábbiakban. A téma iránt érdeklődő óvodapedagógusok figyelmébe ajánljuk a szakmai szolgáltatás kínálati listájából megrendelhető Funkcionális analfabétizmus megelőzése, ami rajtunk is múlik című előadást. Az óvodai literáció (írásbeliség) dilemmái Már a téma felvetésében tisztázni kell, hogy az óvodai literációs nevelés nem jelentheti az óvoda iskolásítását, nem lehet célja az írás-olvasás tanításának minél korábbi, akár óvodai megkezdése. Nem az írás-olvasás óvodai elsajátíttatásáról, hanem az írásbeliség kultúrájába való beavatásról van szó. Ez nem újdonság a gyakorló óvodapedagógusok számára, talán a megközelítésekben lehetnek új hangsúlyok, módszerek. Az írásbeliség kultúrájával való találkozás első színtere a család. A családi nyelvi szocializációs háttere 1 és literációs kultúrája befolyásolja a gyerek későbbi ismeretszerzési stratégiáit, azok sikerességét. Szándékosan nem írtam, hogy ez meghatározza a gyerek iskolai karrierjét, mivel úgy gondolom, hogy az intézményes nevelésnek, s ezek közül kiemelkedően az óvodai nevelésnek komoly kompenzációs lehetőségei vannak a hátrányok leküzdésében, vagy a meglévő előnyök kihasználásában, a tehetséggondozásban. A gyerekek eltérő családi kultúrája természetes az óvodapedagógus számára, miközben a nyelvhasználat kulturálisan elfogadott módjainak és az írásbeliséggel való találkozás milyenségének és mennyiségének különbségeivel is számolnia kell. Szinte közhelyes megállapítás, hogy az olvasóvá nevelés már az önálló olvasás elsajátítása előtt, akár csecsemőkorban megkezdődik, vagyis a kíváncsiság, az érdeklődés korábbi, mint a képesség elsajátítása. Az értelmi, érzelmi prekondíciók már a direkt, formalizált írás- és olvasás előtt megteremthetők, megteremtendők. Az ideális az, ha a családban a gyerek gyakran találkozik az írásbeliséghez fűződő információcsere változatos módjaival (újságok, könyvek 1 Torgyik Judit: Nyelvi szocializáció és oktatás. Új Pedagógiai Szemle, 2005/

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató Kedves Olvasók! A februári lapszámunk cikkeinek, tudósításainak összeállításakor is figyeltünk arra, hogy helyt adjunk az olyan újításokat, újdonságokat bemutató írásoknak, melyek hozzásegítik olvasóinkat

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November 2009 Kedves Olvasók! A 2009-2010-es tanévet megújult régi helyünkön kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént Intézetünk

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2007-2008.

BESZÁMOLÓ A 2007-2008. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007-2008. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2008. július 1. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XII/2 2012. február Kedves Olvasók! Az egyén egész életen át tartó tanulásához az érdeklődés felkeltése a tanulás iránt, az információ megszerzésének elsajátíttatása

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VII. / 3. / Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VII. / 3. / Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VII. / 3. / Május Kedves Olvasók! Intézetünk ebben a tanévben kilencszer adott helyet az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központtal (EPSZK) partnerként

Részletesebben

Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában

Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában Zóka Katalin Az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelés lehetőségei a gyerekek szocializációjában, integrációjában A gyermekközpontú nyelvi kommunikációs nevelés sikerének alapja a családok bevonása az óvodai

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/2 2006. február Kedves Olvasók! A téli szünet a törvények módosítása szempontjából nem múlt el csöndesen: közlöny hegyek várták az intézményvezetőket, hogy

Részletesebben

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben