VALLALKOZASI SZERZODES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALLALKOZASI SZERZODES"

Átírás

1 VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol ROMAI KATOLIKUS EGYHAZ (szekhely: 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet utca 15.; adoszam: ; kepviselo: Kecskes Attila plebanos), mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld) masreszrdi a KOZ-LAKEPZrt. (szekhely: 3530 Miskolc, Gizella ut 11.; adoszam: ; penzforgalmi szamlaszam: ; kepviselo: Szalay Antalne eindk igazgato), mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozbtt, alulirott helyen es napon az alabbi felteteiek mellett: 1. PREAMBULUM ^ 1.1. Megrendelo a Kozbeszerzesekrol szolo evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) III. resze szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast folytatott le (az eljarast megindito felhivas azonositoja: Ki /2013) A jelen szerzodes 1.1 pontjaban hivatkozott kozbeszerzesi eljaras targya az alabbiak szerint kerijlt meghatarozasra: Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospatak! bazilika es a kassai Szent Erzsebet ddm fetujitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese a kozbeszerzesi dokumentacio mellekletet kepezd kiviteli tervdokumentacid es annak mellekletei szerint 1.3. Megrendelo a kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymassal dsszevetette. Megrendelo a kozbeszerzesi eljaras alapjan hozott dontese szerint nyertes ajanlattevokent a jelen szerzodest alairo Vallalkozot nevezte meg Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattetel soran a terveket/muszaki leirasokat, az ajanlatteteli felhivast, a dokumentaciot es annak valamennyi mellekletet (kijidndsen a kbltsegvetest), tovabba minden egyeb rendelkezesre alio dokumentumot (pi. epitesi engedely) attekintett, a beruhazas megvalosithatosaga szempontjabol megfelelonek talalta es ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleioen tette. A fentiek elorebocsatasa mellett: 2. A szerzodes targya 2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Sarospatak, Szent Erzsebet u. {349/1 hrsz.) Szeplotelen Fogantatas Bazilika (Vartemplom) es kornyeke vonatkozasaban az eljarast megindito felhivasban es annak valamennyi mellekleteben reszletezett epitdipari kivitelezesi munkak elvegzeset, a beruhazas 100%-os allapotban Megrendeld reszere tortend atadasaval bezarolag A szerzodes kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzodesben, illetve a kapcsolodo egyeb dokumentaciokban kijldn nevesitve nincsenek ugyan, de az elvailalt munkak komplett megvalositasahoz sziiksegszeruen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsiilnek, igy a vallalkozo; dijat nem novelik (atalanyar). Rdmai Katolikus Cg'^Mi Megrendc^

2 2.3. Vallalkozo a munkaterulete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz sziikseges mertekben megvizsgalta. Az epi'test zavaro kozlekedesi, tarsadalmi, technikai es termeszeti korulmenyeket az elvarhato gondossaggal a kozbeszerzesi eljaras soran es az eljaras eredmenyerol szolo ertesites ajanlattevonek valo megkiildeset kovetoen ismetelten tanulmanyozta es a szerzddest ezek ismereteben koti meg. -.1 'A szerzddes osszege 3.1. A szerzddesben vallalt munkak vallalkozasi dija egyosszegu megallapodasos vallalasi aron (atalanyar): Nett6 ellen^rtek Brutto ellenertek Megnevez^...y^,.. (EUR) Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospataki bazilika es a kassai Szent Erzsebet dom ,- EUR ,26 EUR felojitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese A teljesites soran esetlegesen felmeriild Restauratori-regeszeti felugyelet" ellenerteket Megrendeld kozvetlenijl fizeti meg, annak ellenerteket a jelen pontban rdgzitett atalanyar nem tartalmazza A vallalkozasi dij teljes kdru, az tartalmaz minden jarulekos koltseget. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott ellenertek penziigyi fedezetevel rendelkezik. A szerzddes finanszirozasa az Europai Unio {95,000000% tamogatas intenzitas) es Ajaniatkerd sajat forrasaibol (5,000000% dnerd) tdrtenik. Megrendeld a Kbt (1) bekezdese alapjan a szerzddesben foglalt - afa nelkul szami'tott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelo osszegu eloleg igenybe vetelenek lehetdseget biztositja (figyelemmel a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12. rendelkezeseire). Amennyiben eldleg fizetesere kerul sor, ugy az eldlegszamla a reszszamlak es a vegszamla dsszegebol egyenld aranyban kerul levonasra. Vallalkozo a folyositando eldleg osszegenek megfelelo merteku, a Kbt (6) bekezdes a) pontja szerinti biztositekot kdteles nyujtani az eldleg igenylesevel egyidejuleg. A biztositek nyujtasa vonatkozasaban a Kbt (4) es (6) bekezdes a) pontja es a 160/2009. {Vlll. 3.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak. Az eldleg visszafizetesi biztositeknak az eldleg teljes levonasaig ervenyesnek kell lennie Vallalkozo 3 reszszamla es 1 vegszamla benyujtasara jogosult. Reszszamla a tenyleges keszultsegi fok aranyaban, leghamarabb az alabbi iddpontokban nyujthatd be: december 1.; aprilis 1.; augusztus 1. azzal, hogy a reszszamlazas rendje vonatkozasaban iranyadoak a 306/2011. (XM.23.) Korm. rendelet 13. (4) - (6) bekezdes rendelkezesei. A tenyleges teljesites merteket a muszaki ellendr allapitja meg es igazolja. Reszletes Penzugyi es Muszaki Utennterv Vallalkozo altal jelen szerzodes alairasat kdvetd 15 napon belul olyan reszletesseggel elkeszitett iitemterv, amely alapjan az elvegzett munkalatok az arra hivatott szemelyek altal egyertelmuen ellendrizhetdek, vaiamint a reszletes szamla elkeszithetd. Megrendeld az iitemtervet 8 napon beliil elfogadja, vagy valtoztatasra 5 nap hataridd tuzessel visszaadja. Amennyiben indokolt (pi.: iddjarasi, muszaki kdriilmenyek), ugy felek modosithatjak az iitemtervet, amely mddositas nem mindsiil a Kbt. szerinti szerzddesmodositasnak. Az iitemterv osszealli'tasa soran vallalkozo kdteles egviittesen figyelembe venni a fentiekben megjelolt legkorabbi szamlazasj iddpontokat es a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. (41 - (6) bekezdes rendetkezeseit A szerzddes penzneme az Euro (EUR). A kifizetesek penzneme az Euro (EUR). Az ellenertek {tamogatasi resz) az utofinanszirozas szabalyai szerint, vaiamint az dnerd atutalassal kerijl R6niai Katolikus Egyhii

3 kiegyenlitesre a Kbt (1H3) es (6) bek. es a Ptk. 292/B. (1) bekezdeseben foglaltak szerint (fizetesi hataridd: 30 nap). Iranyadoak a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. rendelkezesei. A 160/2009. (Vlll. 3.) Korm. rendelet, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet es az Art. 36/A. rendelkezesei iranyadoak. A jelen szerzodes targyat kepezd beruhazas engedelykdteles epitesi tevekenyseg, ezert a szamlazas a szamviteli-, illetve adozasi jogszabalyoknak megfelelden, a forditott AFA" szabalyai szerint tdrtenik. A vallalkozasi dij magaba foglalja ktildnbsen, de nem kizarolagosan: a vallalkozo altal beepitesre kerijld valamennyi anyag ellenerteket (anyagarat); a munkabert es jarulekait; I kiilfdldi- es belfdidi anyagszallitasi- es csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egycitt; az esetleges arfolyamvaltozasanak tdbbletkditsegeit; vamkditsegeket, illetekeket es egyeb hasonid koltseget; a teljesi'teshez sziikseges ideiglenes mellekletesitmenyek, felvonulasok megvaldsitasi es ezek elbontasi, elszallitasi kdltsegeit; a kivitelezeshez szijkseges mindennemu kdziizemi dijat, vaiamint az azok meresehez szljkseges eszkdzdk fo/mero/cj telepi'tesenek koltseget; ' a bontasbdl, epi'tesbol szarmazd hulladek, tdrmeiek szallitasi es elhelyezesi dijat; a meteorologiai hatasokkal szembeni vedekezes kdltsegeit; ^ I a vizszintes es fijggdieges anyagmozgatas kdltsegeit; ^ i a vallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos drzesenek drzesi koltseget; I I a vallalkozo altal vegzett munkak megovasi kdltsegeit; a fel- es levonulassal kapcsoiatos dsszes koltseget; a kivitelezessel dsszefiiggd szervezesi, organizacios tevekenyseg ellenerteket, es a vallalkozo kivitelezeseben megvalosulo tevekenyseg es a rendelkezesre alio organizacios terijlet elvarhato, esszerij dsszehangolasat a kapcsolodo Vallalkozokkal, illetve tevekenysegekkel. Afentieken tulmenden a vallalkozasi dij magaba foglalja tovabba az alabbi dijakat es kdltsegeket: a szallitasi, deponalasi es lerakoheiyi, kozterulet berleti; valamennyi gep, felszereles es eszkdz fenntartasi, hasznalati es javitasi; I kcildnleges kdrulmenyek, akadalyoztatas miatti; I szabadalmi es licencia; jotallasi, szavatossagi; I helyszini adottsagok es kdrulmenyek miatti; I a kivitelezeshez esetlegesen sziikseges - a Megrendelo altal nem biztositott ~ hatosagi es egyeb kiviteli, vam es exportengedelyek megszerzesevel jaro engedelyekkel, hozzajarulasokkal kapcsoiatos es banki; I a brutto fedezet (ugy, mint: kdzvetett nem fuvarigenyes szallitasi kdltseg, foepi'tesvezetosegi altalanos koltseg, munkasellatasi kdltseg, anyagigazgatasi kdltseg, vallalatiranyitdsi kdltseg, altalanos kockazat, nyereseg); az orszagos, agazati es egyeb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, vaiamint a mintaveteli tervben eldi'rt mintaveteli, vizsgalati es meresi, vaiamint mindsitesi kdltsegek; a keletkezd (veszelyes) hulladekokat megsemmisitd helyre elszallitasa es megsemmisitese; a teljesites soran az epitesi tevekenyseget akadalyozd kdzmuvek kjvaltasanak, sziikseges veddcsdvezesenek, vaiamint kdzmiiszolgaltato szakfeliigyeletenek dija; R6niai Katolikus Egyhii MegrendeliS

4 4 az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz es a szerzodes teljesitesehez sziikseges jarulekos koltsegek; az atadasi tervdokumentacid, mindsitesi dokumentacio keszitesenek dija Vallalkozo a fenti ellenerteken feliji semmilyen jogcimen tdbbletkditseget nem ervenyesithet, a vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon elvegzendd munkakra, amelyek jelen szerzddes targyat 1 kepezik es a targyi kivitelezesi munkaval kapcsolatosak A hatosagi eljarasok soran a hatosagok reszerdi feimertild jogos eszreveteiek, eldirasok miatt a szerzddeses dsszeg nem mddosithatd A kdltsegeldiranyzatban szerepid, azonban a beruhazas soran tenylegesen nem realizalodd kdltsegelemek/teteiek nem ervenyesithetdek A vegszamla a szerzddesben rdgzitett munkak hibatlan es hianytalan elvegzese utan nyiijthato be, Megrendeld altal alai'rt atadas-atveteli jegyzdkdnyv alapjan kiallitott, a szerzddes teljesi'teset igazolo jegyzdkdnyv eredeti alairasu peldanyanak csatolasaval. Teljesitesi hataridd 4.1. Teljesitesi (kivitelezesi) hataridd: 11 honap (a jelen szerzodes megkotesetol szamitva). Megrendeld az eldteljesiteshez hozzajarulasat adja a 3.4. pontban meghatarozott korlatozasokkal Felek a szerzddes szerinti teljesites iddpontjanak a lezart muszaki atadas-atvetelt tekintik, melynek resze a Megrendeld kepvtseldje altal elfogadott atadasi dokumentacio atadasa A hataridd teljesiteset, vaiamint az elvegzett munkak atvetelet Vallalkozonak kell kezdemenyeznie, a Megrendelonek irt eldertesitessel kiilddtt keszre-jelentessel A Vallalkozo jogosult a 4.1. pontban rdgzitett hataridd eldtt is teljesi'teni Amennyiben a jelen szerzddesben meghatarozott vaiamely hatariddt a Vallalkozonak (vagy a vallalkozoknak) fel nem rohatd vaiamely ok (igy pi. vaiamely elharithatatlan objektiv kdriilmeny vagy a Megrendeld erdekkdreben felmeriilt vaiamely ok) kdvetkezteben eldallt akadalyoztatas miatt nem i lehet betartani, akkor az adott hataridd - es ennek megfeleioen az azt kdvetd hotariddk is - az j akadalyoztatas iddtartamaval meghosszabbodnak, ha es amennyiben a Feiek errdi kiildn irasban ; megallapodnak, a Kbt rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A Vallalkozo kdtelezettsegei 5.1. A Vallalkozo az elvailalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatosagi eldirasok, kdtelezd szabvanyok, j muszaki normativak betartasaval I. osztalyu mindsegben kdteles elvegezni. Vallalkozo kdtelessege az \, Muszaki Iranyelvek, Technologiai Utasitasok, Muszaki Felteteiek, Alkalmazasi Utmutatdk ' eloirasainak betartasa. Szerzddd felek kifejezetten rdgzitik, hogy kizarolag az I. osztalyu kivitelezes mindsul teljesitesnek, es a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij I. osztalyu anyagokra es 1. osztalyu mindsegben elvegzett munkara vonatkozik A munkateriilet szabalyos elzarasat a Vallalkozo kdteles folyamatosan biztositani, kdteles tovabba Megrendeldvel vagy az altala kijeldit szemellyel/szemelyekkel egyeztetni a lebonyolitas rendjerdl. A munkateriileten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozo csak oly modon vegezheti, hogy a teljesitessel erintett teriileten a gyalogos, illetve gepjarmu forgalmat csak a sziikseges mertekben korlatozza/akadalyozza A Vallalkozo kdteles elvegezni, illetve elvegeztetni mindazon kivitelezesi munkalatokat -fuggetlenul attol, hogy azok mely szakteruletet erintik - amelyek a jelen szerzddes targyat kepezd letesitmeny rendeltetesszerci hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szuksegesek A kivitelezes kdreben a Vallalkozo feladatai kdze tartozik a beepitendd anyagok, eszkdzdk, kesziilekek, berendezesek sajat kdltsegen tdrtend beszerzese, a sziikseges mindsegvedelmi vizsgalatok elvegeztetese, es megfeleldsegi igazolasok beszerzese, vaiamint az epitesi munkakkal ' kapcsoiatos alappontok kituzetese. A Vallalkozo kdteles sajat kdltsegen gondoskodni a R^mai Katolikus Egyh^z Megrendelo

5 szemelyzetenek, anyagainak, gepeinek, szerszamainak elhelyezeserol es orzeserol (felvonulasi kdltsegek). A Vallalkozo a munkaterulet atveteletol kezdve sajat kditsegere es feleldssegere gondoskodni koteles tovabba az atadas-atvetel napjaig a keszulo letesitmeny es az ahhoz kapcsolodo munkaterulet (a tarolt, illetve beepitett anyagok, keszulekek, berendezesek, stb.) orzeserol es vedelmerdi, a vagyonvedelmi rendszabalyok betartasarol. Az epitesi teriileten a munkalatok teljes iddszaka alatt a karveszelyt a Vallalkozo viseli. A karveszely az atadas-atvetellel (adott esetben az elozetes atadassal) szall at a Megrendelore. A Vallalkozo koteles gondoskodni a munkavedelmi, balesetvedelmi, tuzrendeszeti, kozegeszsegiigyi es kdrnyezetvedelmi eldirasok betartasarol is, az ezek megszegesebdl szarmazd kdvetkezmenyek a Vallalkozot terhelik Vallalkozo a kivitelezes alatt kdteles sajat dolgozoival es alvallalkozoinak dolgozoival betartatni az altalanos ervenyu hatosagi-, szakmai-, es szabvany eldirasokat, az agazati szabvanyokat, szakhatdsagi eldirasokat, minden altala vegzett munkara vonatkozo technologiai-, muszaki-, balesetelharitasi- es mindsegvedelmi eldirast. Megrendeld es Vallalkozo szerzddeses viszonyaban eidbbiek elmulasztasabdl vagy be nem tartasabol, illetve Vallalkozo barminemu szakszerutlen tevekenysegebdl eredd karokozas - a vis malar esetektol eltekintve - Vallalkozo tevekenysegenek kdvetkezmenye, igy az ebbdl szarmazd karteritesi es kar helyreallitasi kdtelezettsegek Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo alvallalkozoert ugy felel a Megrendeld fele, mintha a munkat maga vegezte volna. Vallalkozo az epitesi munkak megkezdesekor epitesi naplot kdteles nyitni. Vallalkozo kdtelezettsege a mindenkori hatalyos jogszabalyok alapjan az epitesi napio folyamatos vezetese, melyben minden olyan feltetel es allapot rdgzitesre keriji, mely a letesitmeny megvaldsitasaval kapcsoiatos. Az epitesi naplot - a Megrendelo es a muszaki ellendr szamara hozzaferhetd helyen - a Vallalkozo epi'tesvezetdi irodajaban (a beruhazas helyszinen) kell tartani. Az epitesi napldk az atadasi dokumentacio reszet kepezik. Szerzddd Felek kepviseloi a munkavegzessel kapcsoiatos minden lenyeges adatot, kdriilmenyt, utasitast az epitesi napldban kotelesek egymassal kdzdini. Az epitesi naploba bejegyzesre jogosultak: Megrendeld reszerdi es kepvlseleteben eljaro muszaki ellendr: I Nev: Szabados Imre Vallalkozo reszerdi es kepvlseleteben a vallalkozd felelos muszaki vezetdje: Nev: Szalay Antal (MV-Ep/AM-MEK ) Vallalkozd kdteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzeseket folyamatosan elvegezni, a megallapitott hibakat es hianyossagokat haladektalanu! megsziintetni, az intezkedeseket az epi'tesi napldban rdgziteni. A vegzett munka, vagy a beepitesre kerult anyag, szerkezet mindsegi megfeleldsegenek vitaja eseten Megrendeld mindsegi vizsgalatot vegeztet. Ha a vizsgalat eredmenye Vallalkozd szamara elmarasztalo, annak kdltseget Vallalkozo kdteles viseini es Megrendeld A\Xa\t bontast vagy cseret Vallalkozd haladektalanul, kdltsegmentesen kdteles elvegezni. Ha a kivitelezes soran vagy a jotallas es szavatossag ideje alatt a Vallalkozd sajat tevekenysegehez tartozo szakszerutlen munkavegzesre vagy csokkent erteku anyagokra visszavezethetd hianyossagok, hibak meriilnek fel, ezeket Megrendeld felszdiitasara Vallalkozd azonnal kdteles teritesmentesen megsziintetni. Vallalkozd a kivitelezes iddtartama alatt a kivitelezesi munkavegzes teriileten csak ervenyes munkavallaloi engedellyel, munkaszerzddessel rendelkezd, cegjelzeses munkaruhaban dolgozo munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozd kdteles minden biztonsagtechnikai rendellenesseget Megrendeldnek is jelenteni, a munkajaval dsszefiiggesben bekdvetkezd balesetet kivizsgaini, bejelenteni es a sziikseges intezkedeseket megtenni. Alapvetden Vallalkozd es annak alvallalkozdi reszerdi tdrtend cselekmenyeket ugy kell lefolytatni, hogy Megrendeld ne legyen kiteve harmadik fel reszerdi esetlegesen felmeruld igenyeknek. Karesemeny bekdvetkezesekor, vagy buncselekmenyre utalo esemeny eszleiesekor Megrendeld R6mB\s Egyhii Megrendelo 5

6 ; tajekoztatasa mellett Vallalkozonak haladektalanul eleget kell tenni a bejelentesi, feljelentesi ' kdtelezettsegeinek Vallalkozo kdteles a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerinti feleldssegblztositassal j rendelkezni (legalabb 60 millio forint karesemenyenkent es legalabb 180 miluo forint evente) a szerzddes megkdtesevel egyidejuleg A letesitmenybe csak olyan anyagok, stb. epithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott es egyebkent az MSZ szabvany, egyeb eldirasokban rdgzitett kdvetelmenyeknek megfelelnek, illetve az egeszsegiigyre vonatkozo eldfrasok szerinti mindsegtanusftassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddes teljesitese soran kizarolag uj anyagokat hasznalhat fel. Kivetelt kepeznek a restauralassal erintett munkanemek A Vallalkozd teljesiteseben alvallalkozdkent csak olyan cegbirdsagon bejegyzett ceg vagy vallalkozdi igazolvannyal rendelkezd egyeni vallalkozd vehetd igenybe, aki nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala Vallalkozd a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy sajtd utjan kdzz^tett kdzlemenyteteire csak Megrendeldvel vald egyeztetest kdvetden jogosult. Kizarolag a Megrendeld jogosult a munkateriiletet elhatarolo ken'teseken reklamot elhelyezni, azonban kiildn jovahagyas utan a Vallalkozd es alvallalkozdi Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett mddon es meretben - emblemajat, tajekoztatd tablajat. elhelyezheti A Vallalkozd kdteles olyan telephelyre elszallitani a bontasbdl, epitesbdl szarmazd hulladekot es t tormeleket, mely telepheiy rendelkezik a hulladek fogadasaval kapcsoiatos hatosagi engedellyel. A hulladek elszallitasat es atvetelet bizonylatokkal igazoini szukseges. A bontasbdl szarmazd - mukodokepes, egyeb helyen beepitheto - anyagokat, berendezeseket elszallitani csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet A Vallalkozo a szerzddesszerij teljesiteshez szijkseges valamennyi eszkozzel (berendezessel) es szakemberrel rendelkezni kdteles Amennyiben tervezdi muvezetes indokolt a teljesites soran, ugy annak ellenerteke a Vallalkozot terheli. Felek egyiittmcikodese 6.1. A szerzddd felek a szerzddes teljesi'tese erdekeben kdlcsdndsen egyijttmukddve kdtelesek eljarni. Ennek soran a feleket kdlcsdnds tajekoztatasi, ertesitesi es figyelem-felhivasi kdtelezettseg terheli minden olyan kdrijlmeny tekinteteben, amely a szerzddesszeru teljesitest befolyasolhatja. Igy pi. a Vallalkozd ertesitesi kdtelezettsege kiterjed kiildndsen a teljesites mindseget, hataridejet erintd kdrijlmenyekre, az anyagbeszerzes akadalyaira, potmunkak elvegzesenek szuksegessegere; a Megrendeld ertesitesi kdtelezettsege pedig elsdsorban a fizetesi kepessegevel kapcsoiatos kdrulmenyek, vaiamint a jelen szerzddes muszaki tartalmat meghaladd munkak elvegzesere iranyuld igenyei tekinteteben all fenn. Az egyijttmukddes kereteben mindegyik fel kdteles kepviseldje utjan reszt venni a masik fel altal kezdemenyezett kooperacids megbeszeleseken. Mindegyik fel kdteles minden tdle elvarhato intezkedest megtenni a karok megeldzese, vaiamint az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitese erdekeben Vallalkozd alvallalkozdi fele kdteles jelen szerzddesben meghatarozott teljesitesi felteteleket betartatni, Megrendeld az egyes alvallalkozdi szerzddesek tartalmi elemeit meghatarozhatja. Megrendelo az alvallalkozdi szerzddeseket barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozd, illetve az alvallalkozd kdteles az altala igenybe vett alvallalkozdval kdtdtt szerzddestdl elallni, ha olyan kdriilmeny kdvetkezik be, ami miatt az alvallalkozd a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala tartozdnak mindsul Megrendeld es Vallalkozd megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentum a Megrendeld tulajdonat kepezi. Megrendeld jogosult tovabba kdltsegmentesen masolatokat kapni - beleertve a reprodukalhatd masolatokat -, Vallalkozd terveirdl, rajzairdi, specifikacidirdi es mas, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentumairdi - azon celbdl, hogy azokat R6niai Katolikus Egyh^i Megrendelo

7 (a) az epitesi munkak befejezesevel, amennyiben Vallalkozo teljesiteset megsztintetik, (b) az epitesi munkakkal osszefuggo barmely valtozassal, modositassal vagy bovitessel es (c) az epitesi karbantartasi munkakkal bsszefiiggo tevekenyseggel kapcsolatban hasznaljak Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes kereteben atvett dokumentaciokat csak a jelen szerzodes alapjan, a vallalt feladat teljesitese erdekeben hasznaljak fel A Megrendelo barmikor ellendrizheti a munkavegzes barmely fazisat fuggetlenul attol, hogy azt maga a Vallalkozo vagy mas vallalkozok vegzik. A Vallalkozo felelos muszaki vezetdje utjan kdteles gondoskodni arrdi, hogy az ellendrzes feltetelei biztosi'tottak legyenek, igy pi. kdteles eldzetesen ertesiteni a Megrendeld muszaki ellendret arrdi, ha vaiamely munkaresz eltakarasra kerulne Ha a Megrendeld reszerdi olyan pdtmunka igeny meriil fel, amelynek elvegzese muszakilag nem feltetlenul szukseges a letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatahoz, akkor a Vallalkozd az igeny kdzlesetdl szamitott nyolc napon belul ajanlatot tesz a pdtmunka elvegzesere es annak dijazasara. Az ilyen pdtmunka elvegzesere a Vallalkozd csak akkor kdteles, ha arra nezve megallapodas (amely tdrtenhet a jelen szerzddes modositasaval vagy kiildn szerzddessel) jdtt letre a felek kdzdtt, a Kbt. vonatkozo rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A teljesftesek atvetele 7.1. A kivitelezes befejezesekor a felek atadas-atveteli eljarast folytatnak le. A felek megallapodhatnak abban, hogy a Megrendeld egyes muszakilag elkuldnithetd munkareszeket meg az atadas-atveteli eljarast megeldzden ideiglenes jelleggel atvesz (elozetes atadas) A kivitelezes befejezesenek iddpontjardl a Vallalkozd legalabb 7 munkanappal korabban kdteles a Megrendeldt irasban ertesiteni (keszre jelentes), melyet kdvetden Megrendeld kitu'zi az atadasatveteli eljaras meginditasanak iddpontjat Az atadas-atvetel eredmenyerdl a felek jegyzdkdnyvet vesznek fel. Ebben rdgzitik a teljesites megrendeld altali megvizsgalasa alapjan felfedezett mennyisegi hianyokat es mindsegi hibakat, ezek dsszerteket, vaiamint a Megrendeld altal ervenyesiteni kivant szavatossagi igenyeket (pi. hianypdtlasi, illetve kijavitasi hatariddk, igenyelt dijleszallitas osszege). A jegyzdkdnyvben feltiintetett hibak tekinteteben a szavatossagi jogok ervenyesitesere az eleviilesi idd az atadas- atvetel befejezesenek napjan kezdddik A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvetelt a letesitmeny olyan jelentektelen hibai, hianyossagai miatt, amelyek a rendeltetesszeru hasznalatot nem akadalyozzak A Megrendeld a kivitelezesi munkak atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibainak, hianyainak kijavitasahoz, illetve pdtlasahoz sziikseges dsszeget visszatarthatja. A szamla kiallitasara csak az eredmenyes atadas-atvetel, illetve (adott esetben) sikeres prdbaiizem lezarasa utan keriilhet sor Az atadas-atveteli eljaras soran a Vallalkozd kdteles a Megrendeld reszere atadni a beepitett anyagok, szerkezetek, miiszaki berendezesek megfeleldsegi igazolasait (garancialeveleket, mindsegi tanusitvanyokat, stb.), vaiamint mindennemu olyan dokumentumot, amely a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges. A munkak muszaki atvetele csak 4 peldany megvaldsulasi tervdokumentacid es a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges dokumentumok teljes kdrlj atadasa utan fejezddhet be Az atvetel jogszerci megtagadasa eseten a Megrendeld pdthatariddt tuz ki. Ha es amennyiben e hataridd is eredmenytelenijl telt el, akkor gyakoroihatja a hibas teljesitesbdl eredd jogait A Felek a muszaki atadas-atveteltdl szamitott egy even beliil a Polgari Tdrvenykdnyv (a tovabbiakban Ptk.) AOS. (5) bekezdese szerint utdfeliilvizsgalati eljarast folytatnak le. Az utdfelulvizsgalati eljarast a Megrendeld muszaki ellendre kesziti eld, kitiizi annak iddpontjat es meghivja arra a Vallalkozot, vaiamint az epitesi munkaval erintett egyeb szervezeteket. A meghivot az eljaras megkezdesenek napjat megeldzden 15 nappal kell megkiildeni, mellekelve ahhoz a Megrendeld altal dsszealli'tott hibajegyzeket is. A Megrendeld az eljarasrdi a meghivottak jelenleteben jegyzdkdnyvet vesz fel. A jegyzdkdnyvben fel kell tiintetni a resztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsoiatos nyilatkozatat es a Vallalkozd altal elismert hibak kijavttasara, illetve hianyok pdtlasara vallalt hatariddt. Az RiSmal Katolikus Egyhdi Megrendeld

8 utofeliilvizsgalat soran eszlelt es jegyzdkonyvezett hianyok pdtlasara, hibak kijavitasara a Vallalkozd legkesdbb 30 napon belul kdteles. Az atadas-atvetelt kdvetden eszlelt hibak kijavitasat - a i letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatat akadalyozd, vaiamint a tovabbi karosodas veszelyevel jard I hibak kivetelevel - csak az utdfeliilvizsgalat kereteben lehet igenyelni. Az utdfeliilvizsgalati jegyzdkdnyvbe fel nem vett hibaval kapcsoiatos szavatossagi igenyt a Megrendeld csak akkor ervenyesithet, ha a hibat vagy annak okat az utofeliilvizsgalat soran nem lehetett eszlelni. 8. Jotallasi es szavatossagi felteteiek 8.1. Vallalkozd a vonatkozd hatalyos tdrvenyi szabalyozasokban, rendeletekben es Magyar Szabvanyban eldi'rt teljes kdrij jdtallast es szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra, berendezesekre es szerelvenyekre. A Vallalkozd egyseges es i. teljes kdru (minden beruhazasi eiemre kiterjedd) jdtallasi kdtelezettsege a sikeres Atadas-atveteltdl szcimftott 48 honap A jotallas es szavatossag kezdete a sikeres Atadas-atvetel napja. A jdtallasi es szavatossagi idd az I esetleges javi'tastdl szamitva a javitott reszekre vonatkozdan az ervenyes jogszabalyok szerint hatarozando meg. A jdtallasi es szavatossagi idd a javitott resz vonatkozasaban a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint szami'tandd, alapertelmezesben ujra indul A vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra az atadas - atvetelkor ervenyben levd jdtallasi es szavatossagi rendelkezesek is vonatkoznak. Hibabejelentes eseten a Vallalkozo annak kezhezvetelet kdvetd 72 dran beliil kdteles a helyszinre kiszallni es dokumentalt hibafeltard vizsgalatot tartani, vaiamint a hiba elharitasardl intezkedni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozd ismerteti azokat az intezkedeseket, amelyeket a hiba haladektalan kikuszdbdlese erdekeben megtett, beleertve a hiba megsziintetesenek iddpontjat, hataridejet Az elvegzett javi'tasrdi a Vallalkozd altal kiallitott igazolas 1 peldanyat a Megrendeld reszere megkuldi Amennyiben Vallalkozd a bejelentett hibat jogszerci kdtelezettsege eseten nem sztinteti meg, nem I vallaija (nem ismeri el) vagy kesedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult, Vallalkozd elozetes I ertesitese utan, azt mas kivitelezdvel elvegeztetni Vallalkozd kditsegere. Ezen kdltseget Vallalkozd utdlag nem vitathatja A Vallalkozd a sikeres muszaki atadas-atvetellel egyidejuleg (a teljesites idopontjoban) kdteles a 3.1 pont szerinti nettd szerzddeses ertek 5%-anak megfeleld dsszegii jdlteljesitesi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt (6) bekezdese szerinti biztositekot (Jdteljesi'tesi Biztosftek) nyujtani i Megrendeldnek, amelynek a jdtallasi idd lejartat kdvetd 30. napig hatalyban kell maradnia. Ha es 1 amennyiben Vallalkozd a garancialis kdtelezettsegeit nem teljesi'ti, ugy Megrendeld jogosult a I teljesitesi biztositekot lehivni. 9. Szerzddesszeges 9.1. Szerzddd felek a Vallalkozo kesedelmes teljesitese, illetve a neki felrdhatd meghiiisulas esetere az alabbi kdtberfizetesi kdtelezettsegben allapodnak meg: a veghatariddvel kapcsoiatos kesedelem eseten a Vallalkozo napi 800,- EUR, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 10%-anak megfeleld dsszegu' kesedelmi kdtbert kdteles megfizetni. 45 napot meghaladd kesedelem eseten Megrendeld jogosult a szerzddestdl elallni es a meghiusulasi kdtbert alkalmazni A szerzddes Vallalkozdnak felrdhatd nem teljesitese eseten (meghiusuias: amennyiben a Szerzodes a Vallalkozd erdekkdreben felmerolo barmely okbdl megszonik, ide ertve a Vallalkozd sulyos szerzddesszegese miatt Megrendeld altal tdrtend rendkiviili szerzddes-felmondas esetet is) a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij meg nem valdsult reszenek erteke utan szamitott 30% merteku kdtber megfizetesere kdteles. Rdmal Katolikus Egvt^ii Megrendel5

9 9.3. A kesedelmes teljesites eseten a kotber megfizetese a szerzodesszerij teljesites kdtelezettsege alol nem mentesit, mig a nem teljesites eseten megfizetett kdtber a tovabbi teljesites kdveteleset kizarja A kdtber ervenyesitese nem zarja ki a Vallalkozd karteritesi feleldsseget, melyert helytalini tartozik Vallalkozd mentesiil a szerzddesszeges kdvetkezmenyei aldl, ha bizonyitja, hogy kdtelezettsegeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltardi es megszunteteserdi haladektalanul, utdlag is igazolhatd mddon ertesiteni kell Megrendeld kdtberigeny ervenyesitesenek jogosultsaga eseten a kdtber mertekenek megfeleld szamlat bocsat ki Vallalkozd fele. Megrendeld jogosult ezen kdtber mertekenek megfeleld dsszeggel csdkkentett dijat fizetni Vallalkozd fele (beszamitas) A Vallalkozd a jelen Vallalkozasi szerzddes alairasaval (a szerzodes hatalyba lepesevel) egyidejuleg kdteles a 3.1 pont szerinti nettd szerzddeses ertek 5%-anak megfeleld dsszegu teljesitesi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt (6} bekezdes a) pontja szerinti biztositekot (Teljesitesi Biztositek) nyujtani a Megrendeldnek. A teljesitesi biztositek a karatalany (kdtber) fedezetekent szolgal. A teljesitesi biztositeknak a teljesitesi hatariddtdl szamitott 30. napig ervenyesnek kell lennie. Ha is amennyiben Vallalkozd a jdlteljesitesi biztositekot hatariddben nem adja at, ugy Megrendeld jogosult a teljesitesi biztositekot lehivni. A teljesitesi hataridd esetleges mddosulasa eseten a fenti biztositek hataridejenek megfeleld mddositasa Vallalkozd kdtelezettsege kiildn felszdiitas nelkiil. 10. Megrendeld! szolgaltatasok es egyeb kdtelezettsegek A Megrendeld a kivitelezeshez sziikseges dokumentumokat jelen szerzddes alairasaval egyidejiileg atadja a Vallalkozd reszere Megrendeld a munkateriilet atadasaval egyidejuleg a viz es elektromos energia csatlakozasi pontok helyet bemutatja. Felek a munkateriilet atadasardl kiildn jegyzdkdnyvet vesznek fel Megrendeld reszerdi megbizott muszaki ellendr a Vallalkozd altal vezetett epitesi napldba legalabb 8 unkanaponkent bejegyzest vegez, az eltakarasra keriild munkakat soron kiviil ellendrzi es rendelkezik a munka tovabb folytatasardl. A bejegyzes elmaradasa a kivitelezdi munka vegzeset nem akadalyozhatja. A miiszaki ellenori bejegyzes elmaradasa kdvetkezteben esetlegesen felmeriild problemaert a Vallalkozdt feleldsseg nem terheli Munkavedelmi eldirasok A Vallalkozd a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos es az egeszseget nem veszelyeztetd munkavegzes feltetelei minden tekintetben - szemeiyi, targyi, kdrnyezeti tenyezdk - biztositva vannak A Vallalkozd teljes kdru feleldsseggel tartozik azert, hogy mind alvallalkozdi, mind alkalmazottai a munka megkezdesekor, illetve a munkahely vagy munkakdr megvaltozasakor, uj kockazatok megjelenesekor, az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes kovetelmenyeinek megvaltozasakor olyan munka-, tu'z- es kdrnyezetvedelmi oktatasban reszesiiljenek, hogy elsajatitsak az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes elmeleti es gyakorlati ismereteit, es a foglalkoztatas, illetve munkavegzes teljes iddtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vallalkozdnak a veszelyforrasokat es az ellenuk vald vedekezes mddjat, az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes felteteleit az erintett munkavallaldkkal meg kell ismertetni. Alvallalkozd igenybevetele eseten a Vallalkozd kdteles a munka-, tiiz- es kdrnyezetvedelmi oktatast alvallalkozdi reszere is tovabbadni. A Vallalkozd egyetemlegesen felel a kivitelezesbe altala bevont alvallalkozdk tevekenysegeiert. -! R6mai KBtolikui Egyhtz M«gr«nd«lj Viilalkoz6

10 12. K^pvlselet ellendrzes Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddes teljesitesevel kapcsolatban kdtelezettsegvallalasra jogosult: ' a) Megrendeld reszerdi: Kecskes Attila plebanos b) Vallalkozd reszerdi: Szalay Antalne eindk igazgatd 13. Egyeb megallapodasok Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzddes teljesitesevel dsszefijggesben olyan kdltsegeket, t melyek a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem megfeleld tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek a Vallalkozd addkdteles jdvedelmenek csdkkentesere alkalmasak Vallalkozd a szerzddes teljesitesenek teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendeld szamara megismerhetdve teszi es a Kbt (5} bekezdese szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt haladektalanul ertesiti Megrendeld jogosult es egyben kdteles a szerzddest felmondani - ha sziikseges olyan hatariddvel, amely lehetdve teszi, hogy a szerzddessel erintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a) a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest szerez vaiamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdes k} pontjaban meghatarozott felteteleknek; b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniji 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest szerez vaiamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek A jelen szerzddes 13.3 pontja szerinti felmondas eseten a Vallalkozd a szerzddes megszijnese eldtt mar teljesitett szolgaltatas szerzddesszeru penzbeli ellenertekere jogosult A teljesites soran keletkezd, szerzdi jogi vedelem ala esd alkotason az ajaniatkerd teruleti korlatozas nelkuli, hatarozatlan ideju, kizardlagos es harmadik szemelynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozasara is Jelen szerzddesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari TdrvenykdnyvrdI szdld evi IV. torveny (Ptk.), a Kbt., vaiamint a mindenkori hatalyos jogszabalyok az iranyaddk Megrendeld es Vallalkozd megallapodnak abban, hogy a kdzdttiik felmeriild vitas kerdeseket bekes Liton rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikdtik a Satoraljaujheiyi Jarasbirdsag / Miskoici Tdrvenyszek kizardlagos illetekesseget Felek a jelen szerzddesnek a felhivas, a dokumentacid feltetelei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott reszet kizardlag a Kbt rendelkezeseinek figyelembe vetele mellett mddosithatjak. Nem helyettesitheti a szerzddes mddositasat kooperacids jegyzdkdnyvbe tett megallapitas, egyiittmukddesi megallapodas, vagy epitesi napldba tdrtend bejegyzes. A szerzddest a felek ezek utan annak elolvasasa es kbzos ertelmezese utan, mint szerzddeses akaratukkai mindenben megegyezot jovahagyolag cegszeruen alairtak december 20. napjan "'-i. J^^L. ' R6MAI KATOUKUS EGYHAZ kepv.: KbZ-LAK^PTrt. kepv-: Kecskes Attila pl^bdnos < Szalay Antaini einok igoigat6 u\i^\^l.ri i u t^iareuoil6 '^i^ji valla.koio 3530 Miskolc, Glzctia u f^y'' AddszAm: X--" ' Cdgiegyz.sz,: R6mar Katolikus Egytiii Megrendelo Nl^LAKe? Zrt. Villalkoz6

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES mely letrejott egyfelol: nev: Sasd Varos Onkormanyzata szekhely: 7370 Sasd, Rakoczi lit 41. kepviseletre jogosult: Szekely Szilard polgarmester adoszam: 15331933-2-02 bankszamlaszam:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út Németvölgyi út Pagony utca körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái tárgyú közbeszerzési eljárás 2. módosító hirdetménye Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19, törzsszám: 430201, statisztikai számjel: 15430207-8411-321-19)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/37-62/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Marton Béla polgármester, törzsszám: 734213, adószám:

Részletesebben

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Szállító ny. száma: I. 6235-3/2010. ny. száma: ikt. száma: II/5191/2010. ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

VALLALKOZASISZERZODES

VALLALKOZASISZERZODES VALLALKOZASISZERZODES amely letrejott egyreszrol nev: Paller Press Epitoipari Kft szekhely: 5440 Kunszentmarton. Bozsik K. u. 1. Cegjegyzekszam: 16 09 007574 Adoszam: 13161222-2-16 kepviselo (nev): Szabo

Részletesebben

SZERZŐDÉS. másrészről a

SZERZŐDÉS. másrészről a SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Képviseli: Buka Ágnes Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33. Adóigazgatási szám: 15327071-2-43 Pénzforgalmi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: KSH szám: képviseli: Hidegkút Község Önkormányzata Pénzes Erzsébet polgármester továbbiakban mint Megrendelő másrészről

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég neve: Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 Képviselve: Dr. Solti László rektor

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben