VALLALKOZASI SZERZODES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALLALKOZASI SZERZODES"

Átírás

1 VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol ROMAI KATOLIKUS EGYHAZ (szekhely: 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet utca 15.; adoszam: ; kepviselo: Kecskes Attila plebanos), mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld) masreszrdi a KOZ-LAKEPZrt. (szekhely: 3530 Miskolc, Gizella ut 11.; adoszam: ; penzforgalmi szamlaszam: ; kepviselo: Szalay Antalne eindk igazgato), mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozbtt, alulirott helyen es napon az alabbi felteteiek mellett: 1. PREAMBULUM ^ 1.1. Megrendelo a Kozbeszerzesekrol szolo evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) III. resze szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast folytatott le (az eljarast megindito felhivas azonositoja: Ki /2013) A jelen szerzodes 1.1 pontjaban hivatkozott kozbeszerzesi eljaras targya az alabbiak szerint kerijlt meghatarozasra: Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospatak! bazilika es a kassai Szent Erzsebet ddm fetujitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese a kozbeszerzesi dokumentacio mellekletet kepezd kiviteli tervdokumentacid es annak mellekletei szerint 1.3. Megrendelo a kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymassal dsszevetette. Megrendelo a kozbeszerzesi eljaras alapjan hozott dontese szerint nyertes ajanlattevokent a jelen szerzodest alairo Vallalkozot nevezte meg Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattetel soran a terveket/muszaki leirasokat, az ajanlatteteli felhivast, a dokumentaciot es annak valamennyi mellekletet (kijidndsen a kbltsegvetest), tovabba minden egyeb rendelkezesre alio dokumentumot (pi. epitesi engedely) attekintett, a beruhazas megvalosithatosaga szempontjabol megfelelonek talalta es ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleioen tette. A fentiek elorebocsatasa mellett: 2. A szerzodes targya 2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Sarospatak, Szent Erzsebet u. {349/1 hrsz.) Szeplotelen Fogantatas Bazilika (Vartemplom) es kornyeke vonatkozasaban az eljarast megindito felhivasban es annak valamennyi mellekleteben reszletezett epitdipari kivitelezesi munkak elvegzeset, a beruhazas 100%-os allapotban Megrendeld reszere tortend atadasaval bezarolag A szerzodes kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzodesben, illetve a kapcsolodo egyeb dokumentaciokban kijldn nevesitve nincsenek ugyan, de az elvailalt munkak komplett megvalositasahoz sziiksegszeruen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsiilnek, igy a vallalkozo; dijat nem novelik (atalanyar). Rdmai Katolikus Cg'^Mi Megrendc^

2 2.3. Vallalkozo a munkaterulete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz sziikseges mertekben megvizsgalta. Az epi'test zavaro kozlekedesi, tarsadalmi, technikai es termeszeti korulmenyeket az elvarhato gondossaggal a kozbeszerzesi eljaras soran es az eljaras eredmenyerol szolo ertesites ajanlattevonek valo megkiildeset kovetoen ismetelten tanulmanyozta es a szerzddest ezek ismereteben koti meg. -.1 'A szerzddes osszege 3.1. A szerzddesben vallalt munkak vallalkozasi dija egyosszegu megallapodasos vallalasi aron (atalanyar): Nett6 ellen^rtek Brutto ellenertek Megnevez^...y^,.. (EUR) Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospataki bazilika es a kassai Szent Erzsebet dom ,- EUR ,26 EUR felojitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese A teljesites soran esetlegesen felmeriild Restauratori-regeszeti felugyelet" ellenerteket Megrendeld kozvetlenijl fizeti meg, annak ellenerteket a jelen pontban rdgzitett atalanyar nem tartalmazza A vallalkozasi dij teljes kdru, az tartalmaz minden jarulekos koltseget. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott ellenertek penziigyi fedezetevel rendelkezik. A szerzddes finanszirozasa az Europai Unio {95,000000% tamogatas intenzitas) es Ajaniatkerd sajat forrasaibol (5,000000% dnerd) tdrtenik. Megrendeld a Kbt (1) bekezdese alapjan a szerzddesben foglalt - afa nelkul szami'tott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelo osszegu eloleg igenybe vetelenek lehetdseget biztositja (figyelemmel a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12. rendelkezeseire). Amennyiben eldleg fizetesere kerul sor, ugy az eldlegszamla a reszszamlak es a vegszamla dsszegebol egyenld aranyban kerul levonasra. Vallalkozo a folyositando eldleg osszegenek megfelelo merteku, a Kbt (6) bekezdes a) pontja szerinti biztositekot kdteles nyujtani az eldleg igenylesevel egyidejuleg. A biztositek nyujtasa vonatkozasaban a Kbt (4) es (6) bekezdes a) pontja es a 160/2009. {Vlll. 3.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak. Az eldleg visszafizetesi biztositeknak az eldleg teljes levonasaig ervenyesnek kell lennie Vallalkozo 3 reszszamla es 1 vegszamla benyujtasara jogosult. Reszszamla a tenyleges keszultsegi fok aranyaban, leghamarabb az alabbi iddpontokban nyujthatd be: december 1.; aprilis 1.; augusztus 1. azzal, hogy a reszszamlazas rendje vonatkozasaban iranyadoak a 306/2011. (XM.23.) Korm. rendelet 13. (4) - (6) bekezdes rendelkezesei. A tenyleges teljesites merteket a muszaki ellendr allapitja meg es igazolja. Reszletes Penzugyi es Muszaki Utennterv Vallalkozo altal jelen szerzodes alairasat kdvetd 15 napon belul olyan reszletesseggel elkeszitett iitemterv, amely alapjan az elvegzett munkalatok az arra hivatott szemelyek altal egyertelmuen ellendrizhetdek, vaiamint a reszletes szamla elkeszithetd. Megrendeld az iitemtervet 8 napon beliil elfogadja, vagy valtoztatasra 5 nap hataridd tuzessel visszaadja. Amennyiben indokolt (pi.: iddjarasi, muszaki kdriilmenyek), ugy felek modosithatjak az iitemtervet, amely mddositas nem mindsiil a Kbt. szerinti szerzddesmodositasnak. Az iitemterv osszealli'tasa soran vallalkozo kdteles egviittesen figyelembe venni a fentiekben megjelolt legkorabbi szamlazasj iddpontokat es a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. (41 - (6) bekezdes rendetkezeseit A szerzddes penzneme az Euro (EUR). A kifizetesek penzneme az Euro (EUR). Az ellenertek {tamogatasi resz) az utofinanszirozas szabalyai szerint, vaiamint az dnerd atutalassal kerijl R6niai Katolikus Egyhii

3 kiegyenlitesre a Kbt (1H3) es (6) bek. es a Ptk. 292/B. (1) bekezdeseben foglaltak szerint (fizetesi hataridd: 30 nap). Iranyadoak a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. rendelkezesei. A 160/2009. (Vlll. 3.) Korm. rendelet, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet es az Art. 36/A. rendelkezesei iranyadoak. A jelen szerzodes targyat kepezd beruhazas engedelykdteles epitesi tevekenyseg, ezert a szamlazas a szamviteli-, illetve adozasi jogszabalyoknak megfelelden, a forditott AFA" szabalyai szerint tdrtenik. A vallalkozasi dij magaba foglalja ktildnbsen, de nem kizarolagosan: a vallalkozo altal beepitesre kerijld valamennyi anyag ellenerteket (anyagarat); a munkabert es jarulekait; I kiilfdldi- es belfdidi anyagszallitasi- es csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egycitt; az esetleges arfolyamvaltozasanak tdbbletkditsegeit; vamkditsegeket, illetekeket es egyeb hasonid koltseget; a teljesi'teshez sziikseges ideiglenes mellekletesitmenyek, felvonulasok megvaldsitasi es ezek elbontasi, elszallitasi kdltsegeit; a kivitelezeshez szijkseges mindennemu kdziizemi dijat, vaiamint az azok meresehez szljkseges eszkdzdk fo/mero/cj telepi'tesenek koltseget; ' a bontasbdl, epi'tesbol szarmazd hulladek, tdrmeiek szallitasi es elhelyezesi dijat; a meteorologiai hatasokkal szembeni vedekezes kdltsegeit; ^ I a vizszintes es fijggdieges anyagmozgatas kdltsegeit; ^ i a vallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos drzesenek drzesi koltseget; I I a vallalkozo altal vegzett munkak megovasi kdltsegeit; a fel- es levonulassal kapcsoiatos dsszes koltseget; a kivitelezessel dsszefiiggd szervezesi, organizacios tevekenyseg ellenerteket, es a vallalkozo kivitelezeseben megvalosulo tevekenyseg es a rendelkezesre alio organizacios terijlet elvarhato, esszerij dsszehangolasat a kapcsolodo Vallalkozokkal, illetve tevekenysegekkel. Afentieken tulmenden a vallalkozasi dij magaba foglalja tovabba az alabbi dijakat es kdltsegeket: a szallitasi, deponalasi es lerakoheiyi, kozterulet berleti; valamennyi gep, felszereles es eszkdz fenntartasi, hasznalati es javitasi; I kcildnleges kdrulmenyek, akadalyoztatas miatti; I szabadalmi es licencia; jotallasi, szavatossagi; I helyszini adottsagok es kdrulmenyek miatti; I a kivitelezeshez esetlegesen sziikseges - a Megrendelo altal nem biztositott ~ hatosagi es egyeb kiviteli, vam es exportengedelyek megszerzesevel jaro engedelyekkel, hozzajarulasokkal kapcsoiatos es banki; I a brutto fedezet (ugy, mint: kdzvetett nem fuvarigenyes szallitasi kdltseg, foepi'tesvezetosegi altalanos koltseg, munkasellatasi kdltseg, anyagigazgatasi kdltseg, vallalatiranyitdsi kdltseg, altalanos kockazat, nyereseg); az orszagos, agazati es egyeb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, vaiamint a mintaveteli tervben eldi'rt mintaveteli, vizsgalati es meresi, vaiamint mindsitesi kdltsegek; a keletkezd (veszelyes) hulladekokat megsemmisitd helyre elszallitasa es megsemmisitese; a teljesites soran az epitesi tevekenyseget akadalyozd kdzmuvek kjvaltasanak, sziikseges veddcsdvezesenek, vaiamint kdzmiiszolgaltato szakfeliigyeletenek dija; R6niai Katolikus Egyhii MegrendeliS

4 4 az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz es a szerzodes teljesitesehez sziikseges jarulekos koltsegek; az atadasi tervdokumentacid, mindsitesi dokumentacio keszitesenek dija Vallalkozo a fenti ellenerteken feliji semmilyen jogcimen tdbbletkditseget nem ervenyesithet, a vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon elvegzendd munkakra, amelyek jelen szerzddes targyat 1 kepezik es a targyi kivitelezesi munkaval kapcsolatosak A hatosagi eljarasok soran a hatosagok reszerdi feimertild jogos eszreveteiek, eldirasok miatt a szerzddeses dsszeg nem mddosithatd A kdltsegeldiranyzatban szerepid, azonban a beruhazas soran tenylegesen nem realizalodd kdltsegelemek/teteiek nem ervenyesithetdek A vegszamla a szerzddesben rdgzitett munkak hibatlan es hianytalan elvegzese utan nyiijthato be, Megrendeld altal alai'rt atadas-atveteli jegyzdkdnyv alapjan kiallitott, a szerzddes teljesi'teset igazolo jegyzdkdnyv eredeti alairasu peldanyanak csatolasaval. Teljesitesi hataridd 4.1. Teljesitesi (kivitelezesi) hataridd: 11 honap (a jelen szerzodes megkotesetol szamitva). Megrendeld az eldteljesiteshez hozzajarulasat adja a 3.4. pontban meghatarozott korlatozasokkal Felek a szerzddes szerinti teljesites iddpontjanak a lezart muszaki atadas-atvetelt tekintik, melynek resze a Megrendeld kepvtseldje altal elfogadott atadasi dokumentacio atadasa A hataridd teljesiteset, vaiamint az elvegzett munkak atvetelet Vallalkozonak kell kezdemenyeznie, a Megrendelonek irt eldertesitessel kiilddtt keszre-jelentessel A Vallalkozo jogosult a 4.1. pontban rdgzitett hataridd eldtt is teljesi'teni Amennyiben a jelen szerzddesben meghatarozott vaiamely hatariddt a Vallalkozonak (vagy a vallalkozoknak) fel nem rohatd vaiamely ok (igy pi. vaiamely elharithatatlan objektiv kdriilmeny vagy a Megrendeld erdekkdreben felmeriilt vaiamely ok) kdvetkezteben eldallt akadalyoztatas miatt nem i lehet betartani, akkor az adott hataridd - es ennek megfeleioen az azt kdvetd hotariddk is - az j akadalyoztatas iddtartamaval meghosszabbodnak, ha es amennyiben a Feiek errdi kiildn irasban ; megallapodnak, a Kbt rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A Vallalkozo kdtelezettsegei 5.1. A Vallalkozo az elvailalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatosagi eldirasok, kdtelezd szabvanyok, j muszaki normativak betartasaval I. osztalyu mindsegben kdteles elvegezni. Vallalkozo kdtelessege az \, Muszaki Iranyelvek, Technologiai Utasitasok, Muszaki Felteteiek, Alkalmazasi Utmutatdk ' eloirasainak betartasa. Szerzddd felek kifejezetten rdgzitik, hogy kizarolag az I. osztalyu kivitelezes mindsul teljesitesnek, es a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij I. osztalyu anyagokra es 1. osztalyu mindsegben elvegzett munkara vonatkozik A munkateriilet szabalyos elzarasat a Vallalkozo kdteles folyamatosan biztositani, kdteles tovabba Megrendeldvel vagy az altala kijeldit szemellyel/szemelyekkel egyeztetni a lebonyolitas rendjerdl. A munkateriileten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozo csak oly modon vegezheti, hogy a teljesitessel erintett teriileten a gyalogos, illetve gepjarmu forgalmat csak a sziikseges mertekben korlatozza/akadalyozza A Vallalkozo kdteles elvegezni, illetve elvegeztetni mindazon kivitelezesi munkalatokat -fuggetlenul attol, hogy azok mely szakteruletet erintik - amelyek a jelen szerzddes targyat kepezd letesitmeny rendeltetesszerci hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szuksegesek A kivitelezes kdreben a Vallalkozo feladatai kdze tartozik a beepitendd anyagok, eszkdzdk, kesziilekek, berendezesek sajat kdltsegen tdrtend beszerzese, a sziikseges mindsegvedelmi vizsgalatok elvegeztetese, es megfeleldsegi igazolasok beszerzese, vaiamint az epitesi munkakkal ' kapcsoiatos alappontok kituzetese. A Vallalkozo kdteles sajat kdltsegen gondoskodni a R^mai Katolikus Egyh^z Megrendelo

5 szemelyzetenek, anyagainak, gepeinek, szerszamainak elhelyezeserol es orzeserol (felvonulasi kdltsegek). A Vallalkozo a munkaterulet atveteletol kezdve sajat kditsegere es feleldssegere gondoskodni koteles tovabba az atadas-atvetel napjaig a keszulo letesitmeny es az ahhoz kapcsolodo munkaterulet (a tarolt, illetve beepitett anyagok, keszulekek, berendezesek, stb.) orzeserol es vedelmerdi, a vagyonvedelmi rendszabalyok betartasarol. Az epitesi teriileten a munkalatok teljes iddszaka alatt a karveszelyt a Vallalkozo viseli. A karveszely az atadas-atvetellel (adott esetben az elozetes atadassal) szall at a Megrendelore. A Vallalkozo koteles gondoskodni a munkavedelmi, balesetvedelmi, tuzrendeszeti, kozegeszsegiigyi es kdrnyezetvedelmi eldirasok betartasarol is, az ezek megszegesebdl szarmazd kdvetkezmenyek a Vallalkozot terhelik Vallalkozo a kivitelezes alatt kdteles sajat dolgozoival es alvallalkozoinak dolgozoival betartatni az altalanos ervenyu hatosagi-, szakmai-, es szabvany eldirasokat, az agazati szabvanyokat, szakhatdsagi eldirasokat, minden altala vegzett munkara vonatkozo technologiai-, muszaki-, balesetelharitasi- es mindsegvedelmi eldirast. Megrendeld es Vallalkozo szerzddeses viszonyaban eidbbiek elmulasztasabdl vagy be nem tartasabol, illetve Vallalkozo barminemu szakszerutlen tevekenysegebdl eredd karokozas - a vis malar esetektol eltekintve - Vallalkozo tevekenysegenek kdvetkezmenye, igy az ebbdl szarmazd karteritesi es kar helyreallitasi kdtelezettsegek Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo alvallalkozoert ugy felel a Megrendeld fele, mintha a munkat maga vegezte volna. Vallalkozo az epitesi munkak megkezdesekor epitesi naplot kdteles nyitni. Vallalkozo kdtelezettsege a mindenkori hatalyos jogszabalyok alapjan az epitesi napio folyamatos vezetese, melyben minden olyan feltetel es allapot rdgzitesre keriji, mely a letesitmeny megvaldsitasaval kapcsoiatos. Az epitesi naplot - a Megrendelo es a muszaki ellendr szamara hozzaferhetd helyen - a Vallalkozo epi'tesvezetdi irodajaban (a beruhazas helyszinen) kell tartani. Az epitesi napldk az atadasi dokumentacio reszet kepezik. Szerzddd Felek kepviseloi a munkavegzessel kapcsoiatos minden lenyeges adatot, kdriilmenyt, utasitast az epitesi napldban kotelesek egymassal kdzdini. Az epitesi naploba bejegyzesre jogosultak: Megrendeld reszerdi es kepvlseleteben eljaro muszaki ellendr: I Nev: Szabados Imre Vallalkozo reszerdi es kepvlseleteben a vallalkozd felelos muszaki vezetdje: Nev: Szalay Antal (MV-Ep/AM-MEK ) Vallalkozd kdteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzeseket folyamatosan elvegezni, a megallapitott hibakat es hianyossagokat haladektalanu! megsziintetni, az intezkedeseket az epi'tesi napldban rdgziteni. A vegzett munka, vagy a beepitesre kerult anyag, szerkezet mindsegi megfeleldsegenek vitaja eseten Megrendeld mindsegi vizsgalatot vegeztet. Ha a vizsgalat eredmenye Vallalkozd szamara elmarasztalo, annak kdltseget Vallalkozo kdteles viseini es Megrendeld A\Xa\t bontast vagy cseret Vallalkozd haladektalanul, kdltsegmentesen kdteles elvegezni. Ha a kivitelezes soran vagy a jotallas es szavatossag ideje alatt a Vallalkozd sajat tevekenysegehez tartozo szakszerutlen munkavegzesre vagy csokkent erteku anyagokra visszavezethetd hianyossagok, hibak meriilnek fel, ezeket Megrendeld felszdiitasara Vallalkozd azonnal kdteles teritesmentesen megsziintetni. Vallalkozd a kivitelezes iddtartama alatt a kivitelezesi munkavegzes teriileten csak ervenyes munkavallaloi engedellyel, munkaszerzddessel rendelkezd, cegjelzeses munkaruhaban dolgozo munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozd kdteles minden biztonsagtechnikai rendellenesseget Megrendeldnek is jelenteni, a munkajaval dsszefiiggesben bekdvetkezd balesetet kivizsgaini, bejelenteni es a sziikseges intezkedeseket megtenni. Alapvetden Vallalkozd es annak alvallalkozdi reszerdi tdrtend cselekmenyeket ugy kell lefolytatni, hogy Megrendeld ne legyen kiteve harmadik fel reszerdi esetlegesen felmeruld igenyeknek. Karesemeny bekdvetkezesekor, vagy buncselekmenyre utalo esemeny eszleiesekor Megrendeld R6mB\s Egyhii Megrendelo 5

6 ; tajekoztatasa mellett Vallalkozonak haladektalanul eleget kell tenni a bejelentesi, feljelentesi ' kdtelezettsegeinek Vallalkozo kdteles a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerinti feleldssegblztositassal j rendelkezni (legalabb 60 millio forint karesemenyenkent es legalabb 180 miluo forint evente) a szerzddes megkdtesevel egyidejuleg A letesitmenybe csak olyan anyagok, stb. epithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott es egyebkent az MSZ szabvany, egyeb eldirasokban rdgzitett kdvetelmenyeknek megfelelnek, illetve az egeszsegiigyre vonatkozo eldfrasok szerinti mindsegtanusftassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddes teljesitese soran kizarolag uj anyagokat hasznalhat fel. Kivetelt kepeznek a restauralassal erintett munkanemek A Vallalkozd teljesiteseben alvallalkozdkent csak olyan cegbirdsagon bejegyzett ceg vagy vallalkozdi igazolvannyal rendelkezd egyeni vallalkozd vehetd igenybe, aki nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala Vallalkozd a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy sajtd utjan kdzz^tett kdzlemenyteteire csak Megrendeldvel vald egyeztetest kdvetden jogosult. Kizarolag a Megrendeld jogosult a munkateriiletet elhatarolo ken'teseken reklamot elhelyezni, azonban kiildn jovahagyas utan a Vallalkozd es alvallalkozdi Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett mddon es meretben - emblemajat, tajekoztatd tablajat. elhelyezheti A Vallalkozd kdteles olyan telephelyre elszallitani a bontasbdl, epitesbdl szarmazd hulladekot es t tormeleket, mely telepheiy rendelkezik a hulladek fogadasaval kapcsoiatos hatosagi engedellyel. A hulladek elszallitasat es atvetelet bizonylatokkal igazoini szukseges. A bontasbdl szarmazd - mukodokepes, egyeb helyen beepitheto - anyagokat, berendezeseket elszallitani csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet A Vallalkozo a szerzddesszerij teljesiteshez szijkseges valamennyi eszkozzel (berendezessel) es szakemberrel rendelkezni kdteles Amennyiben tervezdi muvezetes indokolt a teljesites soran, ugy annak ellenerteke a Vallalkozot terheli. Felek egyiittmcikodese 6.1. A szerzddd felek a szerzddes teljesi'tese erdekeben kdlcsdndsen egyijttmukddve kdtelesek eljarni. Ennek soran a feleket kdlcsdnds tajekoztatasi, ertesitesi es figyelem-felhivasi kdtelezettseg terheli minden olyan kdrijlmeny tekinteteben, amely a szerzddesszeru teljesitest befolyasolhatja. Igy pi. a Vallalkozd ertesitesi kdtelezettsege kiterjed kiildndsen a teljesites mindseget, hataridejet erintd kdrijlmenyekre, az anyagbeszerzes akadalyaira, potmunkak elvegzesenek szuksegessegere; a Megrendeld ertesitesi kdtelezettsege pedig elsdsorban a fizetesi kepessegevel kapcsoiatos kdrulmenyek, vaiamint a jelen szerzddes muszaki tartalmat meghaladd munkak elvegzesere iranyuld igenyei tekinteteben all fenn. Az egyijttmukddes kereteben mindegyik fel kdteles kepviseldje utjan reszt venni a masik fel altal kezdemenyezett kooperacids megbeszeleseken. Mindegyik fel kdteles minden tdle elvarhato intezkedest megtenni a karok megeldzese, vaiamint az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitese erdekeben Vallalkozd alvallalkozdi fele kdteles jelen szerzddesben meghatarozott teljesitesi felteteleket betartatni, Megrendeld az egyes alvallalkozdi szerzddesek tartalmi elemeit meghatarozhatja. Megrendelo az alvallalkozdi szerzddeseket barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozd, illetve az alvallalkozd kdteles az altala igenybe vett alvallalkozdval kdtdtt szerzddestdl elallni, ha olyan kdriilmeny kdvetkezik be, ami miatt az alvallalkozd a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala tartozdnak mindsul Megrendeld es Vallalkozd megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentum a Megrendeld tulajdonat kepezi. Megrendeld jogosult tovabba kdltsegmentesen masolatokat kapni - beleertve a reprodukalhatd masolatokat -, Vallalkozd terveirdl, rajzairdi, specifikacidirdi es mas, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentumairdi - azon celbdl, hogy azokat R6niai Katolikus Egyh^i Megrendelo

7 (a) az epitesi munkak befejezesevel, amennyiben Vallalkozo teljesiteset megsztintetik, (b) az epitesi munkakkal osszefuggo barmely valtozassal, modositassal vagy bovitessel es (c) az epitesi karbantartasi munkakkal bsszefiiggo tevekenyseggel kapcsolatban hasznaljak Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes kereteben atvett dokumentaciokat csak a jelen szerzodes alapjan, a vallalt feladat teljesitese erdekeben hasznaljak fel A Megrendelo barmikor ellendrizheti a munkavegzes barmely fazisat fuggetlenul attol, hogy azt maga a Vallalkozo vagy mas vallalkozok vegzik. A Vallalkozo felelos muszaki vezetdje utjan kdteles gondoskodni arrdi, hogy az ellendrzes feltetelei biztosi'tottak legyenek, igy pi. kdteles eldzetesen ertesiteni a Megrendeld muszaki ellendret arrdi, ha vaiamely munkaresz eltakarasra kerulne Ha a Megrendeld reszerdi olyan pdtmunka igeny meriil fel, amelynek elvegzese muszakilag nem feltetlenul szukseges a letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatahoz, akkor a Vallalkozd az igeny kdzlesetdl szamitott nyolc napon belul ajanlatot tesz a pdtmunka elvegzesere es annak dijazasara. Az ilyen pdtmunka elvegzesere a Vallalkozd csak akkor kdteles, ha arra nezve megallapodas (amely tdrtenhet a jelen szerzddes modositasaval vagy kiildn szerzddessel) jdtt letre a felek kdzdtt, a Kbt. vonatkozo rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A teljesftesek atvetele 7.1. A kivitelezes befejezesekor a felek atadas-atveteli eljarast folytatnak le. A felek megallapodhatnak abban, hogy a Megrendeld egyes muszakilag elkuldnithetd munkareszeket meg az atadas-atveteli eljarast megeldzden ideiglenes jelleggel atvesz (elozetes atadas) A kivitelezes befejezesenek iddpontjardl a Vallalkozd legalabb 7 munkanappal korabban kdteles a Megrendeldt irasban ertesiteni (keszre jelentes), melyet kdvetden Megrendeld kitu'zi az atadasatveteli eljaras meginditasanak iddpontjat Az atadas-atvetel eredmenyerdl a felek jegyzdkdnyvet vesznek fel. Ebben rdgzitik a teljesites megrendeld altali megvizsgalasa alapjan felfedezett mennyisegi hianyokat es mindsegi hibakat, ezek dsszerteket, vaiamint a Megrendeld altal ervenyesiteni kivant szavatossagi igenyeket (pi. hianypdtlasi, illetve kijavitasi hatariddk, igenyelt dijleszallitas osszege). A jegyzdkdnyvben feltiintetett hibak tekinteteben a szavatossagi jogok ervenyesitesere az eleviilesi idd az atadas- atvetel befejezesenek napjan kezdddik A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvetelt a letesitmeny olyan jelentektelen hibai, hianyossagai miatt, amelyek a rendeltetesszeru hasznalatot nem akadalyozzak A Megrendeld a kivitelezesi munkak atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibainak, hianyainak kijavitasahoz, illetve pdtlasahoz sziikseges dsszeget visszatarthatja. A szamla kiallitasara csak az eredmenyes atadas-atvetel, illetve (adott esetben) sikeres prdbaiizem lezarasa utan keriilhet sor Az atadas-atveteli eljaras soran a Vallalkozd kdteles a Megrendeld reszere atadni a beepitett anyagok, szerkezetek, miiszaki berendezesek megfeleldsegi igazolasait (garancialeveleket, mindsegi tanusitvanyokat, stb.), vaiamint mindennemu olyan dokumentumot, amely a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges. A munkak muszaki atvetele csak 4 peldany megvaldsulasi tervdokumentacid es a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges dokumentumok teljes kdrlj atadasa utan fejezddhet be Az atvetel jogszerci megtagadasa eseten a Megrendeld pdthatariddt tuz ki. Ha es amennyiben e hataridd is eredmenytelenijl telt el, akkor gyakoroihatja a hibas teljesitesbdl eredd jogait A Felek a muszaki atadas-atveteltdl szamitott egy even beliil a Polgari Tdrvenykdnyv (a tovabbiakban Ptk.) AOS. (5) bekezdese szerint utdfeliilvizsgalati eljarast folytatnak le. Az utdfelulvizsgalati eljarast a Megrendeld muszaki ellendre kesziti eld, kitiizi annak iddpontjat es meghivja arra a Vallalkozot, vaiamint az epitesi munkaval erintett egyeb szervezeteket. A meghivot az eljaras megkezdesenek napjat megeldzden 15 nappal kell megkiildeni, mellekelve ahhoz a Megrendeld altal dsszealli'tott hibajegyzeket is. A Megrendeld az eljarasrdi a meghivottak jelenleteben jegyzdkdnyvet vesz fel. A jegyzdkdnyvben fel kell tiintetni a resztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsoiatos nyilatkozatat es a Vallalkozd altal elismert hibak kijavttasara, illetve hianyok pdtlasara vallalt hatariddt. Az RiSmal Katolikus Egyhdi Megrendeld

8 utofeliilvizsgalat soran eszlelt es jegyzdkonyvezett hianyok pdtlasara, hibak kijavitasara a Vallalkozd legkesdbb 30 napon belul kdteles. Az atadas-atvetelt kdvetden eszlelt hibak kijavitasat - a i letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatat akadalyozd, vaiamint a tovabbi karosodas veszelyevel jard I hibak kivetelevel - csak az utdfeliilvizsgalat kereteben lehet igenyelni. Az utdfeliilvizsgalati jegyzdkdnyvbe fel nem vett hibaval kapcsoiatos szavatossagi igenyt a Megrendeld csak akkor ervenyesithet, ha a hibat vagy annak okat az utofeliilvizsgalat soran nem lehetett eszlelni. 8. Jotallasi es szavatossagi felteteiek 8.1. Vallalkozd a vonatkozd hatalyos tdrvenyi szabalyozasokban, rendeletekben es Magyar Szabvanyban eldi'rt teljes kdrij jdtallast es szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra, berendezesekre es szerelvenyekre. A Vallalkozd egyseges es i. teljes kdru (minden beruhazasi eiemre kiterjedd) jdtallasi kdtelezettsege a sikeres Atadas-atveteltdl szcimftott 48 honap A jotallas es szavatossag kezdete a sikeres Atadas-atvetel napja. A jdtallasi es szavatossagi idd az I esetleges javi'tastdl szamitva a javitott reszekre vonatkozdan az ervenyes jogszabalyok szerint hatarozando meg. A jdtallasi es szavatossagi idd a javitott resz vonatkozasaban a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint szami'tandd, alapertelmezesben ujra indul A vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra az atadas - atvetelkor ervenyben levd jdtallasi es szavatossagi rendelkezesek is vonatkoznak. Hibabejelentes eseten a Vallalkozo annak kezhezvetelet kdvetd 72 dran beliil kdteles a helyszinre kiszallni es dokumentalt hibafeltard vizsgalatot tartani, vaiamint a hiba elharitasardl intezkedni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozd ismerteti azokat az intezkedeseket, amelyeket a hiba haladektalan kikuszdbdlese erdekeben megtett, beleertve a hiba megsziintetesenek iddpontjat, hataridejet Az elvegzett javi'tasrdi a Vallalkozd altal kiallitott igazolas 1 peldanyat a Megrendeld reszere megkuldi Amennyiben Vallalkozd a bejelentett hibat jogszerci kdtelezettsege eseten nem sztinteti meg, nem I vallaija (nem ismeri el) vagy kesedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult, Vallalkozd elozetes I ertesitese utan, azt mas kivitelezdvel elvegeztetni Vallalkozd kditsegere. Ezen kdltseget Vallalkozd utdlag nem vitathatja A Vallalkozd a sikeres muszaki atadas-atvetellel egyidejuleg (a teljesites idopontjoban) kdteles a 3.1 pont szerinti nettd szerzddeses ertek 5%-anak megfeleld dsszegii jdlteljesitesi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt (6) bekezdese szerinti biztositekot (Jdteljesi'tesi Biztosftek) nyujtani i Megrendeldnek, amelynek a jdtallasi idd lejartat kdvetd 30. napig hatalyban kell maradnia. Ha es 1 amennyiben Vallalkozd a garancialis kdtelezettsegeit nem teljesi'ti, ugy Megrendeld jogosult a I teljesitesi biztositekot lehivni. 9. Szerzddesszeges 9.1. Szerzddd felek a Vallalkozo kesedelmes teljesitese, illetve a neki felrdhatd meghiiisulas esetere az alabbi kdtberfizetesi kdtelezettsegben allapodnak meg: a veghatariddvel kapcsoiatos kesedelem eseten a Vallalkozo napi 800,- EUR, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 10%-anak megfeleld dsszegu' kesedelmi kdtbert kdteles megfizetni. 45 napot meghaladd kesedelem eseten Megrendeld jogosult a szerzddestdl elallni es a meghiusulasi kdtbert alkalmazni A szerzddes Vallalkozdnak felrdhatd nem teljesitese eseten (meghiusuias: amennyiben a Szerzodes a Vallalkozd erdekkdreben felmerolo barmely okbdl megszonik, ide ertve a Vallalkozd sulyos szerzddesszegese miatt Megrendeld altal tdrtend rendkiviili szerzddes-felmondas esetet is) a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij meg nem valdsult reszenek erteke utan szamitott 30% merteku kdtber megfizetesere kdteles. Rdmal Katolikus Egvt^ii Megrendel5

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben