VALLALKOZASI SZERZODES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALLALKOZASI SZERZODES"

Átírás

1 VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol ROMAI KATOLIKUS EGYHAZ (szekhely: 3950 Sarospatak, Szent Erzsebet utca 15.; adoszam: ; kepviselo: Kecskes Attila plebanos), mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld) masreszrdi a KOZ-LAKEPZrt. (szekhely: 3530 Miskolc, Gizella ut 11.; adoszam: ; penzforgalmi szamlaszam: ; kepviselo: Szalay Antalne eindk igazgato), mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozbtt, alulirott helyen es napon az alabbi felteteiek mellett: 1. PREAMBULUM ^ 1.1. Megrendelo a Kozbeszerzesekrol szolo evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) III. resze szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast folytatott le (az eljarast megindito felhivas azonositoja: Ki /2013) A jelen szerzodes 1.1 pontjaban hivatkozott kozbeszerzesi eljaras targya az alabbiak szerint kerijlt meghatarozasra: Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospatak! bazilika es a kassai Szent Erzsebet ddm fetujitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese a kozbeszerzesi dokumentacio mellekletet kepezd kiviteli tervdokumentacid es annak mellekletei szerint 1.3. Megrendelo a kozbeszerzesi eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymassal dsszevetette. Megrendelo a kozbeszerzesi eljaras alapjan hozott dontese szerint nyertes ajanlattevokent a jelen szerzodest alairo Vallalkozot nevezte meg Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattetel soran a terveket/muszaki leirasokat, az ajanlatteteli felhivast, a dokumentaciot es annak valamennyi mellekletet (kijidndsen a kbltsegvetest), tovabba minden egyeb rendelkezesre alio dokumentumot (pi. epitesi engedely) attekintett, a beruhazas megvalosithatosaga szempontjabol megfelelonek talalta es ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleioen tette. A fentiek elorebocsatasa mellett: 2. A szerzodes targya 2.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Sarospatak, Szent Erzsebet u. {349/1 hrsz.) Szeplotelen Fogantatas Bazilika (Vartemplom) es kornyeke vonatkozasaban az eljarast megindito felhivasban es annak valamennyi mellekleteben reszletezett epitdipari kivitelezesi munkak elvegzeset, a beruhazas 100%-os allapotban Megrendeld reszere tortend atadasaval bezarolag A szerzodes kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzodesben, illetve a kapcsolodo egyeb dokumentaciokban kijldn nevesitve nincsenek ugyan, de az elvailalt munkak komplett megvalositasahoz sziiksegszeruen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsiilnek, igy a vallalkozo; dijat nem novelik (atalanyar). Rdmai Katolikus Cg'^Mi Megrendc^

2 2.3. Vallalkozo a munkaterulete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz sziikseges mertekben megvizsgalta. Az epi'test zavaro kozlekedesi, tarsadalmi, technikai es termeszeti korulmenyeket az elvarhato gondossaggal a kozbeszerzesi eljaras soran es az eljaras eredmenyerol szolo ertesites ajanlattevonek valo megkiildeset kovetoen ismetelten tanulmanyozta es a szerzddest ezek ismereteben koti meg. -.1 'A szerzddes osszege 3.1. A szerzddesben vallalt munkak vallalkozasi dija egyosszegu megallapodasos vallalasi aron (atalanyar): Nett6 ellen^rtek Brutto ellenertek Megnevez^...y^,.. (EUR) Vallalkozasi szerzodes kereteben a SARKA A sarospataki bazilika es a kassai Szent Erzsebet dom ,- EUR ,26 EUR felojitasa" cimu projekt (HUSK/1101/1.3.1/0307) vonatkozasaban kivitelezesi munkak elvegzese A teljesites soran esetlegesen felmeriild Restauratori-regeszeti felugyelet" ellenerteket Megrendeld kozvetlenijl fizeti meg, annak ellenerteket a jelen pontban rdgzitett atalanyar nem tartalmazza A vallalkozasi dij teljes kdru, az tartalmaz minden jarulekos koltseget. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott ellenertek penziigyi fedezetevel rendelkezik. A szerzddes finanszirozasa az Europai Unio {95,000000% tamogatas intenzitas) es Ajaniatkerd sajat forrasaibol (5,000000% dnerd) tdrtenik. Megrendeld a Kbt (1) bekezdese alapjan a szerzddesben foglalt - afa nelkul szami'tott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelo osszegu eloleg igenybe vetelenek lehetdseget biztositja (figyelemmel a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12. rendelkezeseire). Amennyiben eldleg fizetesere kerul sor, ugy az eldlegszamla a reszszamlak es a vegszamla dsszegebol egyenld aranyban kerul levonasra. Vallalkozo a folyositando eldleg osszegenek megfelelo merteku, a Kbt (6) bekezdes a) pontja szerinti biztositekot kdteles nyujtani az eldleg igenylesevel egyidejuleg. A biztositek nyujtasa vonatkozasaban a Kbt (4) es (6) bekezdes a) pontja es a 160/2009. {Vlll. 3.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak. Az eldleg visszafizetesi biztositeknak az eldleg teljes levonasaig ervenyesnek kell lennie Vallalkozo 3 reszszamla es 1 vegszamla benyujtasara jogosult. Reszszamla a tenyleges keszultsegi fok aranyaban, leghamarabb az alabbi iddpontokban nyujthatd be: december 1.; aprilis 1.; augusztus 1. azzal, hogy a reszszamlazas rendje vonatkozasaban iranyadoak a 306/2011. (XM.23.) Korm. rendelet 13. (4) - (6) bekezdes rendelkezesei. A tenyleges teljesites merteket a muszaki ellendr allapitja meg es igazolja. Reszletes Penzugyi es Muszaki Utennterv Vallalkozo altal jelen szerzodes alairasat kdvetd 15 napon belul olyan reszletesseggel elkeszitett iitemterv, amely alapjan az elvegzett munkalatok az arra hivatott szemelyek altal egyertelmuen ellendrizhetdek, vaiamint a reszletes szamla elkeszithetd. Megrendeld az iitemtervet 8 napon beliil elfogadja, vagy valtoztatasra 5 nap hataridd tuzessel visszaadja. Amennyiben indokolt (pi.: iddjarasi, muszaki kdriilmenyek), ugy felek modosithatjak az iitemtervet, amely mddositas nem mindsiil a Kbt. szerinti szerzddesmodositasnak. Az iitemterv osszealli'tasa soran vallalkozo kdteles egviittesen figyelembe venni a fentiekben megjelolt legkorabbi szamlazasj iddpontokat es a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. (41 - (6) bekezdes rendetkezeseit A szerzddes penzneme az Euro (EUR). A kifizetesek penzneme az Euro (EUR). Az ellenertek {tamogatasi resz) az utofinanszirozas szabalyai szerint, vaiamint az dnerd atutalassal kerijl R6niai Katolikus Egyhii

3 kiegyenlitesre a Kbt (1H3) es (6) bek. es a Ptk. 292/B. (1) bekezdeseben foglaltak szerint (fizetesi hataridd: 30 nap). Iranyadoak a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. rendelkezesei. A 160/2009. (Vlll. 3.) Korm. rendelet, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet es az Art. 36/A. rendelkezesei iranyadoak. A jelen szerzodes targyat kepezd beruhazas engedelykdteles epitesi tevekenyseg, ezert a szamlazas a szamviteli-, illetve adozasi jogszabalyoknak megfelelden, a forditott AFA" szabalyai szerint tdrtenik. A vallalkozasi dij magaba foglalja ktildnbsen, de nem kizarolagosan: a vallalkozo altal beepitesre kerijld valamennyi anyag ellenerteket (anyagarat); a munkabert es jarulekait; I kiilfdldi- es belfdidi anyagszallitasi- es csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egycitt; az esetleges arfolyamvaltozasanak tdbbletkditsegeit; vamkditsegeket, illetekeket es egyeb hasonid koltseget; a teljesi'teshez sziikseges ideiglenes mellekletesitmenyek, felvonulasok megvaldsitasi es ezek elbontasi, elszallitasi kdltsegeit; a kivitelezeshez szijkseges mindennemu kdziizemi dijat, vaiamint az azok meresehez szljkseges eszkdzdk fo/mero/cj telepi'tesenek koltseget; ' a bontasbdl, epi'tesbol szarmazd hulladek, tdrmeiek szallitasi es elhelyezesi dijat; a meteorologiai hatasokkal szembeni vedekezes kdltsegeit; ^ I a vizszintes es fijggdieges anyagmozgatas kdltsegeit; ^ i a vallalkozo altal hasznalt munkaterulet folyamatos drzesenek drzesi koltseget; I I a vallalkozo altal vegzett munkak megovasi kdltsegeit; a fel- es levonulassal kapcsoiatos dsszes koltseget; a kivitelezessel dsszefiiggd szervezesi, organizacios tevekenyseg ellenerteket, es a vallalkozo kivitelezeseben megvalosulo tevekenyseg es a rendelkezesre alio organizacios terijlet elvarhato, esszerij dsszehangolasat a kapcsolodo Vallalkozokkal, illetve tevekenysegekkel. Afentieken tulmenden a vallalkozasi dij magaba foglalja tovabba az alabbi dijakat es kdltsegeket: a szallitasi, deponalasi es lerakoheiyi, kozterulet berleti; valamennyi gep, felszereles es eszkdz fenntartasi, hasznalati es javitasi; I kcildnleges kdrulmenyek, akadalyoztatas miatti; I szabadalmi es licencia; jotallasi, szavatossagi; I helyszini adottsagok es kdrulmenyek miatti; I a kivitelezeshez esetlegesen sziikseges - a Megrendelo altal nem biztositott ~ hatosagi es egyeb kiviteli, vam es exportengedelyek megszerzesevel jaro engedelyekkel, hozzajarulasokkal kapcsoiatos es banki; I a brutto fedezet (ugy, mint: kdzvetett nem fuvarigenyes szallitasi kdltseg, foepi'tesvezetosegi altalanos koltseg, munkasellatasi kdltseg, anyagigazgatasi kdltseg, vallalatiranyitdsi kdltseg, altalanos kockazat, nyereseg); az orszagos, agazati es egyeb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, vaiamint a mintaveteli tervben eldi'rt mintaveteli, vizsgalati es meresi, vaiamint mindsitesi kdltsegek; a keletkezd (veszelyes) hulladekokat megsemmisitd helyre elszallitasa es megsemmisitese; a teljesites soran az epitesi tevekenyseget akadalyozd kdzmuvek kjvaltasanak, sziikseges veddcsdvezesenek, vaiamint kdzmiiszolgaltato szakfeliigyeletenek dija; R6niai Katolikus Egyhii MegrendeliS

4 4 az egyeb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz es a szerzodes teljesitesehez sziikseges jarulekos koltsegek; az atadasi tervdokumentacid, mindsitesi dokumentacio keszitesenek dija Vallalkozo a fenti ellenerteken feliji semmilyen jogcimen tdbbletkditseget nem ervenyesithet, a vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon elvegzendd munkakra, amelyek jelen szerzddes targyat 1 kepezik es a targyi kivitelezesi munkaval kapcsolatosak A hatosagi eljarasok soran a hatosagok reszerdi feimertild jogos eszreveteiek, eldirasok miatt a szerzddeses dsszeg nem mddosithatd A kdltsegeldiranyzatban szerepid, azonban a beruhazas soran tenylegesen nem realizalodd kdltsegelemek/teteiek nem ervenyesithetdek A vegszamla a szerzddesben rdgzitett munkak hibatlan es hianytalan elvegzese utan nyiijthato be, Megrendeld altal alai'rt atadas-atveteli jegyzdkdnyv alapjan kiallitott, a szerzddes teljesi'teset igazolo jegyzdkdnyv eredeti alairasu peldanyanak csatolasaval. Teljesitesi hataridd 4.1. Teljesitesi (kivitelezesi) hataridd: 11 honap (a jelen szerzodes megkotesetol szamitva). Megrendeld az eldteljesiteshez hozzajarulasat adja a 3.4. pontban meghatarozott korlatozasokkal Felek a szerzddes szerinti teljesites iddpontjanak a lezart muszaki atadas-atvetelt tekintik, melynek resze a Megrendeld kepvtseldje altal elfogadott atadasi dokumentacio atadasa A hataridd teljesiteset, vaiamint az elvegzett munkak atvetelet Vallalkozonak kell kezdemenyeznie, a Megrendelonek irt eldertesitessel kiilddtt keszre-jelentessel A Vallalkozo jogosult a 4.1. pontban rdgzitett hataridd eldtt is teljesi'teni Amennyiben a jelen szerzddesben meghatarozott vaiamely hatariddt a Vallalkozonak (vagy a vallalkozoknak) fel nem rohatd vaiamely ok (igy pi. vaiamely elharithatatlan objektiv kdriilmeny vagy a Megrendeld erdekkdreben felmeriilt vaiamely ok) kdvetkezteben eldallt akadalyoztatas miatt nem i lehet betartani, akkor az adott hataridd - es ennek megfeleioen az azt kdvetd hotariddk is - az j akadalyoztatas iddtartamaval meghosszabbodnak, ha es amennyiben a Feiek errdi kiildn irasban ; megallapodnak, a Kbt rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A Vallalkozo kdtelezettsegei 5.1. A Vallalkozo az elvailalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatosagi eldirasok, kdtelezd szabvanyok, j muszaki normativak betartasaval I. osztalyu mindsegben kdteles elvegezni. Vallalkozo kdtelessege az \, Muszaki Iranyelvek, Technologiai Utasitasok, Muszaki Felteteiek, Alkalmazasi Utmutatdk ' eloirasainak betartasa. Szerzddd felek kifejezetten rdgzitik, hogy kizarolag az I. osztalyu kivitelezes mindsul teljesitesnek, es a jelen szerzddes 3.1. pontjaban meghatarozott vallalkozasi dij I. osztalyu anyagokra es 1. osztalyu mindsegben elvegzett munkara vonatkozik A munkateriilet szabalyos elzarasat a Vallalkozo kdteles folyamatosan biztositani, kdteles tovabba Megrendeldvel vagy az altala kijeldit szemellyel/szemelyekkel egyeztetni a lebonyolitas rendjerdl. A munkateriileten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozo csak oly modon vegezheti, hogy a teljesitessel erintett teriileten a gyalogos, illetve gepjarmu forgalmat csak a sziikseges mertekben korlatozza/akadalyozza A Vallalkozo kdteles elvegezni, illetve elvegeztetni mindazon kivitelezesi munkalatokat -fuggetlenul attol, hogy azok mely szakteruletet erintik - amelyek a jelen szerzddes targyat kepezd letesitmeny rendeltetesszerci hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szuksegesek A kivitelezes kdreben a Vallalkozo feladatai kdze tartozik a beepitendd anyagok, eszkdzdk, kesziilekek, berendezesek sajat kdltsegen tdrtend beszerzese, a sziikseges mindsegvedelmi vizsgalatok elvegeztetese, es megfeleldsegi igazolasok beszerzese, vaiamint az epitesi munkakkal ' kapcsoiatos alappontok kituzetese. A Vallalkozo kdteles sajat kdltsegen gondoskodni a R^mai Katolikus Egyh^z Megrendelo

5 szemelyzetenek, anyagainak, gepeinek, szerszamainak elhelyezeserol es orzeserol (felvonulasi kdltsegek). A Vallalkozo a munkaterulet atveteletol kezdve sajat kditsegere es feleldssegere gondoskodni koteles tovabba az atadas-atvetel napjaig a keszulo letesitmeny es az ahhoz kapcsolodo munkaterulet (a tarolt, illetve beepitett anyagok, keszulekek, berendezesek, stb.) orzeserol es vedelmerdi, a vagyonvedelmi rendszabalyok betartasarol. Az epitesi teriileten a munkalatok teljes iddszaka alatt a karveszelyt a Vallalkozo viseli. A karveszely az atadas-atvetellel (adott esetben az elozetes atadassal) szall at a Megrendelore. A Vallalkozo koteles gondoskodni a munkavedelmi, balesetvedelmi, tuzrendeszeti, kozegeszsegiigyi es kdrnyezetvedelmi eldirasok betartasarol is, az ezek megszegesebdl szarmazd kdvetkezmenyek a Vallalkozot terhelik Vallalkozo a kivitelezes alatt kdteles sajat dolgozoival es alvallalkozoinak dolgozoival betartatni az altalanos ervenyu hatosagi-, szakmai-, es szabvany eldirasokat, az agazati szabvanyokat, szakhatdsagi eldirasokat, minden altala vegzett munkara vonatkozo technologiai-, muszaki-, balesetelharitasi- es mindsegvedelmi eldirast. Megrendeld es Vallalkozo szerzddeses viszonyaban eidbbiek elmulasztasabdl vagy be nem tartasabol, illetve Vallalkozo barminemu szakszerutlen tevekenysegebdl eredd karokozas - a vis malar esetektol eltekintve - Vallalkozo tevekenysegenek kdvetkezmenye, igy az ebbdl szarmazd karteritesi es kar helyreallitasi kdtelezettsegek Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo alvallalkozoert ugy felel a Megrendeld fele, mintha a munkat maga vegezte volna. Vallalkozo az epitesi munkak megkezdesekor epitesi naplot kdteles nyitni. Vallalkozo kdtelezettsege a mindenkori hatalyos jogszabalyok alapjan az epitesi napio folyamatos vezetese, melyben minden olyan feltetel es allapot rdgzitesre keriji, mely a letesitmeny megvaldsitasaval kapcsoiatos. Az epitesi naplot - a Megrendelo es a muszaki ellendr szamara hozzaferhetd helyen - a Vallalkozo epi'tesvezetdi irodajaban (a beruhazas helyszinen) kell tartani. Az epitesi napldk az atadasi dokumentacio reszet kepezik. Szerzddd Felek kepviseloi a munkavegzessel kapcsoiatos minden lenyeges adatot, kdriilmenyt, utasitast az epitesi napldban kotelesek egymassal kdzdini. Az epitesi naploba bejegyzesre jogosultak: Megrendeld reszerdi es kepvlseleteben eljaro muszaki ellendr: I Nev: Szabados Imre Vallalkozo reszerdi es kepvlseleteben a vallalkozd felelos muszaki vezetdje: Nev: Szalay Antal (MV-Ep/AM-MEK ) Vallalkozd kdteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzeseket folyamatosan elvegezni, a megallapitott hibakat es hianyossagokat haladektalanu! megsziintetni, az intezkedeseket az epi'tesi napldban rdgziteni. A vegzett munka, vagy a beepitesre kerult anyag, szerkezet mindsegi megfeleldsegenek vitaja eseten Megrendeld mindsegi vizsgalatot vegeztet. Ha a vizsgalat eredmenye Vallalkozd szamara elmarasztalo, annak kdltseget Vallalkozo kdteles viseini es Megrendeld A\Xa\t bontast vagy cseret Vallalkozd haladektalanul, kdltsegmentesen kdteles elvegezni. Ha a kivitelezes soran vagy a jotallas es szavatossag ideje alatt a Vallalkozd sajat tevekenysegehez tartozo szakszerutlen munkavegzesre vagy csokkent erteku anyagokra visszavezethetd hianyossagok, hibak meriilnek fel, ezeket Megrendeld felszdiitasara Vallalkozd azonnal kdteles teritesmentesen megsziintetni. Vallalkozd a kivitelezes iddtartama alatt a kivitelezesi munkavegzes teriileten csak ervenyes munkavallaloi engedellyel, munkaszerzddessel rendelkezd, cegjelzeses munkaruhaban dolgozo munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozd kdteles minden biztonsagtechnikai rendellenesseget Megrendeldnek is jelenteni, a munkajaval dsszefiiggesben bekdvetkezd balesetet kivizsgaini, bejelenteni es a sziikseges intezkedeseket megtenni. Alapvetden Vallalkozd es annak alvallalkozdi reszerdi tdrtend cselekmenyeket ugy kell lefolytatni, hogy Megrendeld ne legyen kiteve harmadik fel reszerdi esetlegesen felmeruld igenyeknek. Karesemeny bekdvetkezesekor, vagy buncselekmenyre utalo esemeny eszleiesekor Megrendeld R6mB\s Egyhii Megrendelo 5

6 ; tajekoztatasa mellett Vallalkozonak haladektalanul eleget kell tenni a bejelentesi, feljelentesi ' kdtelezettsegeinek Vallalkozo kdteles a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. szerinti feleldssegblztositassal j rendelkezni (legalabb 60 millio forint karesemenyenkent es legalabb 180 miluo forint evente) a szerzddes megkdtesevel egyidejuleg A letesitmenybe csak olyan anyagok, stb. epithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott es egyebkent az MSZ szabvany, egyeb eldirasokban rdgzitett kdvetelmenyeknek megfelelnek, illetve az egeszsegiigyre vonatkozo eldfrasok szerinti mindsegtanusftassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddes teljesitese soran kizarolag uj anyagokat hasznalhat fel. Kivetelt kepeznek a restauralassal erintett munkanemek A Vallalkozd teljesiteseben alvallalkozdkent csak olyan cegbirdsagon bejegyzett ceg vagy vallalkozdi igazolvannyal rendelkezd egyeni vallalkozd vehetd igenybe, aki nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala Vallalkozd a beruhazassal kapcsolatban radio, TV vagy sajtd utjan kdzz^tett kdzlemenyteteire csak Megrendeldvel vald egyeztetest kdvetden jogosult. Kizarolag a Megrendeld jogosult a munkateriiletet elhatarolo ken'teseken reklamot elhelyezni, azonban kiildn jovahagyas utan a Vallalkozd es alvallalkozdi Megrendeldvel eldzetesen egyeztetett mddon es meretben - emblemajat, tajekoztatd tablajat. elhelyezheti A Vallalkozd kdteles olyan telephelyre elszallitani a bontasbdl, epitesbdl szarmazd hulladekot es t tormeleket, mely telepheiy rendelkezik a hulladek fogadasaval kapcsoiatos hatosagi engedellyel. A hulladek elszallitasat es atvetelet bizonylatokkal igazoini szukseges. A bontasbdl szarmazd - mukodokepes, egyeb helyen beepitheto - anyagokat, berendezeseket elszallitani csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet A Vallalkozo a szerzddesszerij teljesiteshez szijkseges valamennyi eszkozzel (berendezessel) es szakemberrel rendelkezni kdteles Amennyiben tervezdi muvezetes indokolt a teljesites soran, ugy annak ellenerteke a Vallalkozot terheli. Felek egyiittmcikodese 6.1. A szerzddd felek a szerzddes teljesi'tese erdekeben kdlcsdndsen egyijttmukddve kdtelesek eljarni. Ennek soran a feleket kdlcsdnds tajekoztatasi, ertesitesi es figyelem-felhivasi kdtelezettseg terheli minden olyan kdrijlmeny tekinteteben, amely a szerzddesszeru teljesitest befolyasolhatja. Igy pi. a Vallalkozd ertesitesi kdtelezettsege kiterjed kiildndsen a teljesites mindseget, hataridejet erintd kdrijlmenyekre, az anyagbeszerzes akadalyaira, potmunkak elvegzesenek szuksegessegere; a Megrendeld ertesitesi kdtelezettsege pedig elsdsorban a fizetesi kepessegevel kapcsoiatos kdrulmenyek, vaiamint a jelen szerzddes muszaki tartalmat meghaladd munkak elvegzesere iranyuld igenyei tekinteteben all fenn. Az egyijttmukddes kereteben mindegyik fel kdteles kepviseldje utjan reszt venni a masik fel altal kezdemenyezett kooperacids megbeszeleseken. Mindegyik fel kdteles minden tdle elvarhato intezkedest megtenni a karok megeldzese, vaiamint az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitese erdekeben Vallalkozd alvallalkozdi fele kdteles jelen szerzddesben meghatarozott teljesitesi felteteleket betartatni, Megrendeld az egyes alvallalkozdi szerzddesek tartalmi elemeit meghatarozhatja. Megrendelo az alvallalkozdi szerzddeseket barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozd, illetve az alvallalkozd kdteles az altala igenybe vett alvallalkozdval kdtdtt szerzddestdl elallni, ha olyan kdriilmeny kdvetkezik be, ami miatt az alvallalkozd a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja es a Kbt. 56. (2) bekezdes hatalya ala tartozdnak mindsul Megrendeld es Vallalkozd megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentum a Megrendeld tulajdonat kepezi. Megrendeld jogosult tovabba kdltsegmentesen masolatokat kapni - beleertve a reprodukalhatd masolatokat -, Vallalkozd terveirdl, rajzairdi, specifikacidirdi es mas, a jelen szerzddessel kapcsoiatos dokumentumairdi - azon celbdl, hogy azokat R6niai Katolikus Egyh^i Megrendelo

7 (a) az epitesi munkak befejezesevel, amennyiben Vallalkozo teljesiteset megsztintetik, (b) az epitesi munkakkal osszefuggo barmely valtozassal, modositassal vagy bovitessel es (c) az epitesi karbantartasi munkakkal bsszefiiggo tevekenyseggel kapcsolatban hasznaljak Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes kereteben atvett dokumentaciokat csak a jelen szerzodes alapjan, a vallalt feladat teljesitese erdekeben hasznaljak fel A Megrendelo barmikor ellendrizheti a munkavegzes barmely fazisat fuggetlenul attol, hogy azt maga a Vallalkozo vagy mas vallalkozok vegzik. A Vallalkozo felelos muszaki vezetdje utjan kdteles gondoskodni arrdi, hogy az ellendrzes feltetelei biztosi'tottak legyenek, igy pi. kdteles eldzetesen ertesiteni a Megrendeld muszaki ellendret arrdi, ha vaiamely munkaresz eltakarasra kerulne Ha a Megrendeld reszerdi olyan pdtmunka igeny meriil fel, amelynek elvegzese muszakilag nem feltetlenul szukseges a letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatahoz, akkor a Vallalkozd az igeny kdzlesetdl szamitott nyolc napon belul ajanlatot tesz a pdtmunka elvegzesere es annak dijazasara. Az ilyen pdtmunka elvegzesere a Vallalkozd csak akkor kdteles, ha arra nezve megallapodas (amely tdrtenhet a jelen szerzddes modositasaval vagy kiildn szerzddessel) jdtt letre a felek kdzdtt, a Kbt. vonatkozo rendelkezeseinek maradektalan betartasa mellett. A teljesftesek atvetele 7.1. A kivitelezes befejezesekor a felek atadas-atveteli eljarast folytatnak le. A felek megallapodhatnak abban, hogy a Megrendeld egyes muszakilag elkuldnithetd munkareszeket meg az atadas-atveteli eljarast megeldzden ideiglenes jelleggel atvesz (elozetes atadas) A kivitelezes befejezesenek iddpontjardl a Vallalkozd legalabb 7 munkanappal korabban kdteles a Megrendeldt irasban ertesiteni (keszre jelentes), melyet kdvetden Megrendeld kitu'zi az atadasatveteli eljaras meginditasanak iddpontjat Az atadas-atvetel eredmenyerdl a felek jegyzdkdnyvet vesznek fel. Ebben rdgzitik a teljesites megrendeld altali megvizsgalasa alapjan felfedezett mennyisegi hianyokat es mindsegi hibakat, ezek dsszerteket, vaiamint a Megrendeld altal ervenyesiteni kivant szavatossagi igenyeket (pi. hianypdtlasi, illetve kijavitasi hatariddk, igenyelt dijleszallitas osszege). A jegyzdkdnyvben feltiintetett hibak tekinteteben a szavatossagi jogok ervenyesitesere az eleviilesi idd az atadas- atvetel befejezesenek napjan kezdddik A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvetelt a letesitmeny olyan jelentektelen hibai, hianyossagai miatt, amelyek a rendeltetesszeru hasznalatot nem akadalyozzak A Megrendeld a kivitelezesi munkak atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibainak, hianyainak kijavitasahoz, illetve pdtlasahoz sziikseges dsszeget visszatarthatja. A szamla kiallitasara csak az eredmenyes atadas-atvetel, illetve (adott esetben) sikeres prdbaiizem lezarasa utan keriilhet sor Az atadas-atveteli eljaras soran a Vallalkozd kdteles a Megrendeld reszere atadni a beepitett anyagok, szerkezetek, miiszaki berendezesek megfeleldsegi igazolasait (garancialeveleket, mindsegi tanusitvanyokat, stb.), vaiamint mindennemu olyan dokumentumot, amely a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges. A munkak muszaki atvetele csak 4 peldany megvaldsulasi tervdokumentacid es a hasznalatbavetell engedely kiadasahoz szukseges dokumentumok teljes kdrlj atadasa utan fejezddhet be Az atvetel jogszerci megtagadasa eseten a Megrendeld pdthatariddt tuz ki. Ha es amennyiben e hataridd is eredmenytelenijl telt el, akkor gyakoroihatja a hibas teljesitesbdl eredd jogait A Felek a muszaki atadas-atveteltdl szamitott egy even beliil a Polgari Tdrvenykdnyv (a tovabbiakban Ptk.) AOS. (5) bekezdese szerint utdfeliilvizsgalati eljarast folytatnak le. Az utdfelulvizsgalati eljarast a Megrendeld muszaki ellendre kesziti eld, kitiizi annak iddpontjat es meghivja arra a Vallalkozot, vaiamint az epitesi munkaval erintett egyeb szervezeteket. A meghivot az eljaras megkezdesenek napjat megeldzden 15 nappal kell megkiildeni, mellekelve ahhoz a Megrendeld altal dsszealli'tott hibajegyzeket is. A Megrendeld az eljarasrdi a meghivottak jelenleteben jegyzdkdnyvet vesz fel. A jegyzdkdnyvben fel kell tiintetni a resztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsoiatos nyilatkozatat es a Vallalkozd altal elismert hibak kijavttasara, illetve hianyok pdtlasara vallalt hatariddt. Az RiSmal Katolikus Egyhdi Megrendeld

8 utofeliilvizsgalat soran eszlelt es jegyzdkonyvezett hianyok pdtlasara, hibak kijavitasara a Vallalkozd legkesdbb 30 napon belul kdteles. Az atadas-atvetelt kdvetden eszlelt hibak kijavitasat - a i letesitmeny rendeltetesszeru hasznalatat akadalyozd, vaiamint a tovabbi karosodas veszelyevel jard I hibak kivetelevel - csak az utdfeliilvizsgalat kereteben lehet igenyelni. Az utdfeliilvizsgalati jegyzdkdnyvbe fel nem vett hibaval kapcsoiatos szavatossagi igenyt a Megrendeld csak akkor ervenyesithet, ha a hibat vagy annak okat az utofeliilvizsgalat soran nem lehetett eszlelni. 8. Jotallasi es szavatossagi felteteiek 8.1. Vallalkozd a vonatkozd hatalyos tdrvenyi szabalyozasokban, rendeletekben es Magyar Szabvanyban eldi'rt teljes kdrij jdtallast es szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra, berendezesekre es szerelvenyekre. A Vallalkozd egyseges es i. teljes kdru (minden beruhazasi eiemre kiterjedd) jdtallasi kdtelezettsege a sikeres Atadas-atveteltdl szcimftott 48 honap A jotallas es szavatossag kezdete a sikeres Atadas-atvetel napja. A jdtallasi es szavatossagi idd az I esetleges javi'tastdl szamitva a javitott reszekre vonatkozdan az ervenyes jogszabalyok szerint hatarozando meg. A jdtallasi es szavatossagi idd a javitott resz vonatkozasaban a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint szami'tandd, alapertelmezesben ujra indul A vallalkozasi szerzddes kereteben megvaldsult muszaki tartalom szerinti munkakra az atadas - atvetelkor ervenyben levd jdtallasi es szavatossagi rendelkezesek is vonatkoznak. Hibabejelentes eseten a Vallalkozo annak kezhezvetelet kdvetd 72 dran beliil kdteles a helyszinre kiszallni es dokumentalt hibafeltard vizsgalatot tartani, vaiamint a hiba elharitasardl intezkedni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozd ismerteti azokat az intezkedeseket, amelyeket a hiba haladektalan kikuszdbdlese erdekeben megtett, beleertve a hiba megsziintetesenek iddpontjat, hataridejet Az elvegzett javi'tasrdi a Vallalkozd altal kiallitott igazolas 1 peldanyat a Megrendeld reszere megkuldi Amennyiben Vallalkozd a bejelentett hibat jogszerci kdtelezettsege eseten nem sztinteti meg, nem I vallaija (nem ismeri el) vagy kesedelmesen sziinteti meg, Megrendeld jogosult, Vallalkozd elozetes I ertesitese utan, azt mas kivitelezdvel elvegeztetni Vallalkozd kditsegere. Ezen kdltseget Vallalkozd utdlag nem vitathatja A Vallalkozd a sikeres muszaki atadas-atvetellel egyidejuleg (a teljesites idopontjoban) kdteles a 3.1 pont szerinti nettd szerzddeses ertek 5%-anak megfeleld dsszegii jdlteljesitesi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt (6) bekezdese szerinti biztositekot (Jdteljesi'tesi Biztosftek) nyujtani i Megrendeldnek, amelynek a jdtallasi idd lejartat kdvetd 30. napig hatalyban kell maradnia. Ha es 1 amennyiben Vallalkozd a garancialis kdtelezettsegeit nem teljesi'ti, ugy Megrendeld jogosult a I teljesitesi biztositekot lehivni. 9. Szerzddesszeges 9.1. Szerzddd felek a Vallalkozo kesedelmes teljesitese, illetve a neki felrdhatd meghiiisulas esetere az alabbi kdtberfizetesi kdtelezettsegben allapodnak meg: a veghatariddvel kapcsoiatos kesedelem eseten a Vallalkozo napi 800,- EUR, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 10%-anak megfeleld dsszegu' kesedelmi kdtbert kdteles megfizetni. 45 napot meghaladd kesedelem eseten Megrendeld jogosult a szerzddestdl elallni es a meghiusulasi kdtbert alkalmazni A szerzddes Vallalkozdnak felrdhatd nem teljesitese eseten (meghiusuias: amennyiben a Szerzodes a Vallalkozd erdekkdreben felmerolo barmely okbdl megszonik, ide ertve a Vallalkozd sulyos szerzddesszegese miatt Megrendeld altal tdrtend rendkiviili szerzddes-felmondas esetet is) a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij meg nem valdsult reszenek erteke utan szamitott 30% merteku kdtber megfizetesere kdteles. Rdmal Katolikus Egvt^ii Megrendel5

9 9.3. A kesedelmes teljesites eseten a kotber megfizetese a szerzodesszerij teljesites kdtelezettsege alol nem mentesit, mig a nem teljesites eseten megfizetett kdtber a tovabbi teljesites kdveteleset kizarja A kdtber ervenyesitese nem zarja ki a Vallalkozd karteritesi feleldsseget, melyert helytalini tartozik Vallalkozd mentesiil a szerzddesszeges kdvetkezmenyei aldl, ha bizonyitja, hogy kdtelezettsegeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendeldt az akadaly bealltardi es megszunteteserdi haladektalanul, utdlag is igazolhatd mddon ertesiteni kell Megrendeld kdtberigeny ervenyesitesenek jogosultsaga eseten a kdtber mertekenek megfeleld szamlat bocsat ki Vallalkozd fele. Megrendeld jogosult ezen kdtber mertekenek megfeleld dsszeggel csdkkentett dijat fizetni Vallalkozd fele (beszamitas) A Vallalkozd a jelen Vallalkozasi szerzddes alairasaval (a szerzodes hatalyba lepesevel) egyidejuleg kdteles a 3.1 pont szerinti nettd szerzddeses ertek 5%-anak megfeleld dsszegu teljesitesi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt (6} bekezdes a) pontja szerinti biztositekot (Teljesitesi Biztositek) nyujtani a Megrendeldnek. A teljesitesi biztositek a karatalany (kdtber) fedezetekent szolgal. A teljesitesi biztositeknak a teljesitesi hatariddtdl szamitott 30. napig ervenyesnek kell lennie. Ha is amennyiben Vallalkozd a jdlteljesitesi biztositekot hatariddben nem adja at, ugy Megrendeld jogosult a teljesitesi biztositekot lehivni. A teljesitesi hataridd esetleges mddosulasa eseten a fenti biztositek hataridejenek megfeleld mddositasa Vallalkozd kdtelezettsege kiildn felszdiitas nelkiil. 10. Megrendeld! szolgaltatasok es egyeb kdtelezettsegek A Megrendeld a kivitelezeshez sziikseges dokumentumokat jelen szerzddes alairasaval egyidejiileg atadja a Vallalkozd reszere Megrendeld a munkateriilet atadasaval egyidejuleg a viz es elektromos energia csatlakozasi pontok helyet bemutatja. Felek a munkateriilet atadasardl kiildn jegyzdkdnyvet vesznek fel Megrendeld reszerdi megbizott muszaki ellendr a Vallalkozd altal vezetett epitesi napldba legalabb 8 unkanaponkent bejegyzest vegez, az eltakarasra keriild munkakat soron kiviil ellendrzi es rendelkezik a munka tovabb folytatasardl. A bejegyzes elmaradasa a kivitelezdi munka vegzeset nem akadalyozhatja. A miiszaki ellenori bejegyzes elmaradasa kdvetkezteben esetlegesen felmeriild problemaert a Vallalkozdt feleldsseg nem terheli Munkavedelmi eldirasok A Vallalkozd a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos es az egeszseget nem veszelyeztetd munkavegzes feltetelei minden tekintetben - szemeiyi, targyi, kdrnyezeti tenyezdk - biztositva vannak A Vallalkozd teljes kdru feleldsseggel tartozik azert, hogy mind alvallalkozdi, mind alkalmazottai a munka megkezdesekor, illetve a munkahely vagy munkakdr megvaltozasakor, uj kockazatok megjelenesekor, az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes kovetelmenyeinek megvaltozasakor olyan munka-, tu'z- es kdrnyezetvedelmi oktatasban reszesiiljenek, hogy elsajatitsak az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes elmeleti es gyakorlati ismereteit, es a foglalkoztatas, illetve munkavegzes teljes iddtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vallalkozdnak a veszelyforrasokat es az ellenuk vald vedekezes mddjat, az egeszseget nem veszelyeztetd es biztonsagos munkavegzes felteteleit az erintett munkavallaldkkal meg kell ismertetni. Alvallalkozd igenybevetele eseten a Vallalkozd kdteles a munka-, tiiz- es kdrnyezetvedelmi oktatast alvallalkozdi reszere is tovabbadni. A Vallalkozd egyetemlegesen felel a kivitelezesbe altala bevont alvallalkozdk tevekenysegeiert. -! R6mai KBtolikui Egyhtz M«gr«nd«lj Viilalkoz6

10 12. K^pvlselet ellendrzes Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddes teljesitesevel kapcsolatban kdtelezettsegvallalasra jogosult: ' a) Megrendeld reszerdi: Kecskes Attila plebanos b) Vallalkozd reszerdi: Szalay Antalne eindk igazgatd 13. Egyeb megallapodasok Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzddes teljesitesevel dsszefijggesben olyan kdltsegeket, t melyek a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem megfeleld tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek a Vallalkozd addkdteles jdvedelmenek csdkkentesere alkalmasak Vallalkozd a szerzddes teljesitesenek teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendeld szamara megismerhetdve teszi es a Kbt (5} bekezdese szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt haladektalanul ertesiti Megrendeld jogosult es egyben kdteles a szerzddest felmondani - ha sziikseges olyan hatariddvel, amely lehetdve teszi, hogy a szerzddessel erintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha a) a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest szerez vaiamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdes k} pontjaban meghatarozott felteteleknek; b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniji 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest szerez vaiamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek A jelen szerzddes 13.3 pontja szerinti felmondas eseten a Vallalkozd a szerzddes megszijnese eldtt mar teljesitett szolgaltatas szerzddesszeru penzbeli ellenertekere jogosult A teljesites soran keletkezd, szerzdi jogi vedelem ala esd alkotason az ajaniatkerd teruleti korlatozas nelkuli, hatarozatlan ideju, kizardlagos es harmadik szemelynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozasara is Jelen szerzddesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari TdrvenykdnyvrdI szdld evi IV. torveny (Ptk.), a Kbt., vaiamint a mindenkori hatalyos jogszabalyok az iranyaddk Megrendeld es Vallalkozd megallapodnak abban, hogy a kdzdttiik felmeriild vitas kerdeseket bekes Liton rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikdtik a Satoraljaujheiyi Jarasbirdsag / Miskoici Tdrvenyszek kizardlagos illetekesseget Felek a jelen szerzddesnek a felhivas, a dokumentacid feltetelei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott reszet kizardlag a Kbt rendelkezeseinek figyelembe vetele mellett mddosithatjak. Nem helyettesitheti a szerzddes mddositasat kooperacids jegyzdkdnyvbe tett megallapitas, egyiittmukddesi megallapodas, vagy epitesi napldba tdrtend bejegyzes. A szerzddest a felek ezek utan annak elolvasasa es kbzos ertelmezese utan, mint szerzddeses akaratukkai mindenben megegyezot jovahagyolag cegszeruen alairtak december 20. napjan "'-i. J^^L. ' R6MAI KATOUKUS EGYHAZ kepv.: KbZ-LAK^PTrt. kepv-: Kecskes Attila pl^bdnos < Szalay Antaini einok igoigat6 u\i^\^l.ri i u t^iareuoil6 '^i^ji valla.koio 3530 Miskolc, Glzctia u f^y'' AddszAm: X--" ' Cdgiegyz.sz,: R6mar Katolikus Egytiii Megrendelo Nl^LAKe? Zrt. Villalkoz6

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES mely letrejott egyfelol: nev: Sasd Varos Onkormanyzata szekhely: 7370 Sasd, Rakoczi lit 41. kepviseletre jogosult: Szekely Szilard polgarmester adoszam: 15331933-2-02 bankszamlaszam:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/37-62/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., képviseli: Marton Béla polgármester, törzsszám: 734213, adószám:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

vallalkozasiszerz6des

vallalkozasiszerz6des vallalkozasiszerz6des amely letrejott masreszr61, egyreszr61 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rftk6czifejedelem uga 12. Adoszam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kisbajcs Község Önkormányzata KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35. képviseli: Sisák Imre polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Füzesgyarmat Város Önkormányzata, (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., törzsszám: 725338 adószám: 15344681-2-04 képviseli: Bere Károly Polgármester a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: AK-05-140/2009. amely létrejött egyrészről: az Állami Számvevőszék székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: Megrendelő: MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 66/515-500 fax: 66/515-503 Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt. Bankszámla szám

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

3) Megbízó a Megbízott feletti ellenorzési jogot Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató útján látja el.

3) Megbízó a Megbízott feletti ellenorzési jogot Dr. Bakondi György, tu. altábornagy, foigazgató útján látja el. MEGBÍZÁSI SZERZODÉS 1) Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43. továbbiakban Megbízó, megbízza a Csíky és Társa Beruházás-szervezo Kkt. (képviseli: Csíky Gábor muszaki

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Melléklet a 1562/2009. üi. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet

Melléklet a 1562/2009. üi. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet Melléklet a 1562/2009. üi. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet amely létrejött - egyrészről CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6647 Csanytelek, Volentér János tér

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. Cím: 3104 Salgótarján, Park út 12. Adószám: 11202749-2-12 Számlaszám:

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza.

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza. 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről az Elektro-Central Kft. 2030.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szerződés száma:. /SIM+V/2011 Amely létrejött egyrészről (mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő): Név / Cégnév: Székhely / állandó

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bajai Szent Rókus Kórház Székhely: 6500 Baja, Rókus u. 10. Képviselő: Dr. Tóth Gábor, főigazgató főorvos Adószám: 15336282-2-03 Statisztikai számjel: 15336282-8610-322-03

Részletesebben