A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft."

Átírás

1 V;illa)kowi Köt])OlItés Inkubátorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.' Tel./Fax: / E mail: Adószám: 1l Bankszámlaszám: K&H Rt. Bcs Cg.j.: , Békés Megyei Bíróság, Gyula NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása Melléklet: évi üzleti terv Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2010. május 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Elfogadásra terjesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,- Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31. Békéscsaba, május 12. Béklscsabai Vál/alkOz,&i Centru'" KFT.r 5600 Békéscsaba, ~,., egyházi~.3.' tt 1/\ S ánkó János 1 ügyvezető. Ellenjegyzés: Jog!..'"..."'--ir,.r..' Ggij "-I<...- penzugyi.

2 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba, Kétegyházi út 3. UZLETITERV A évi üzleti évről Békéscsaba, április hó Készítette: Bék<#scsabai Vállalkozói Centrum KFT. -'\ 5600 Békéscsaba, : ~~';Jaht;;;. SZtankó János Ügyvezető igazgató t

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló 1.1. A Vállalkozás helyzete 1.2. Rövidtávú célok 2. Piacelemzés 3. Működési koncepció \, 4. Marketing stratégia 5. Finanszírozási terv és eredményterv 6. Mellékletek: 1. sz. Pénzügyi Terv 2. sz. Tervezett eredmény-kimutatás 3.sz. Kivonat a FB elfogadá határozatárál Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

4 1. Összefoglaló 1.1. A vállalkozás helyzete A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.2010-ben a 18. teljes gazdasági évet kezdi az l 992-es alapítása óta. A 3 millió Ft törzstőkével létrehozott vállalkozásunk többszöri alaptőke emelésen keresztül, 2001-ben 124,5 millió Ft-os jegyzett tőkéjű lett. A társaság 153,7 millió Ft Befektetett eszközökkel rendelkezik, melyek kb.2/3-a Tárgyi eszközök: az Inkubátorház új csarnokai és a Szigligeti u. 6. sz. alatti Irodaház épülete, illetve a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park közüzemi infrastrukturális hálózata építéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok. A társaság forgóeszközeinek értéke 92 millió Ft, melyből 80,6, azaz az eszközök 1I3-a pénzeszköz. A pénzeszközök kb. 23%-a kötelezettséggel terhelt, egyrészt bérlői garancia letét, illetverövidtávú kötelezettség szállítókfelé. Vállalkozásunk döntő árbevételei két fő tevékenységi körből származnak, ami az ingat/an bérbeadás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, illetve az ipari park fejlesztése, telekértékesítés. Szolgáltatási tevékenységünkben kiemelendő az inkubátorházi, elsősorban mikro-és kis vállalkozásoknak nyújtott adminisztrativ, ügyviteli, működési és tanácsadási szolgáltatás. Működteijűk az ipari parkban a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központot. Pályázatirói tevékenységet folytatunk, mellyel forrásokat teremtünk működésünkhöz, illetve segítjük a tulajdonos önkormányzat gazdaságfejlesztő beruházásait. Társaságunk működteti az Önkormányzat által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Célelőirányzatot, melyen keresztül közel 100 helyi vállalkozás jutott támogatáshoz az elmúlt évben. Tevékenységeink közül a bérbeadás területén kiemelkedő az Inkubátorház, amely közel m 2 -es bérbe adható területével az ország legnagyobb ilyen intézménye, meghatározó tagj a a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének, aminek az országos elnökségi tagja a vállalkozásunk vezetője. Az inkubátorházi bérlők száma jelenleg 30, a telephelyen dolgozók száma fő, az itteni vállalkozások összes árbevétele al,s milliárd Ft-ot megközelíti. Az Inkubátorház kihasználtsága 2010 első negyedévében 79%-os, ami a tavalyi átlagnak megfelelő. A Szigligeti utcai irodaház mintegy 60 irodát magában foglaló épületében 20 bérlő tevékenykedik. A 2009-es év végén az irodáknak 91 % -a volt bérbe adva. A jelenlegi kihasználtság változatlanul 91 %. Másik fő tevékenységünk az ipari park fejlesztése és telek értékesítés, amely az Ipari Parkban egy összetett befektetés szervező, tanácsadó, üzemeltető és beruházáslebonyolító szerepet takar. Az Ipari Parki értékesíthető területek 94 %- a került eddig értékesítésre, amelyen elsőként 2001-ben a japán SMK cég beruházása valósult meg. Jelenleg 14 működő és 3 szerződött vállalkozással 17 betelepülőt tartunk nyilván a parkban. A tavalyi évben adásvételi előszerződést kötöttünk a még eladásra váró mindhárom telekre, amelyből napjainkra kiderült, hogy 2 telek esetében nem valósul 2 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

5 meg a beruházás forráshiány miatt. Egy telek esetében fennáll az esélye a projekt megvalósulásának. Az Ipari parkban új épület nem került átadásra 2009-ben. A Protvik Kft. az év folyamán elkezdte az infrastruktúra bevezetését a telekre, de a folytatásra 1+2 év haladékot kért és kapott a közgyűléstől. Egy telek adásvételi előszerződéssel, kettő szabadon értékesíthetően áll rendelkezésre további betelepülők fogadására összesen 1,2 hektámyi területen akár egyben, akár 2x3 ezer és Ix6 ezer m 2 -es megosztásbanjelenleg. Az előző évben újra beadott zöldmezős inkubátorfejlesztési projektünk a meghirdetett évi támogatási pályázat kapcsán 52 millió Ft-os támogatást nyert. A vissza nem térítendő támogatást 55 millió Ft saját erővel kiegészítve egy 930 m 2 -es Inkubátorház csarnokot tervezünk felépíteni ez év augusztusára az ipari park kihasználatlan 3000 m 2 -es telkén Rövidtávú célok Legfontosabb rövidtávú célunk ingatlanjaink minél hatékonyabb hasznosítása, bevételi és eredménytervünk telj esítése. Az Inkubátorházban a tavalyi év végére, mintegy 79% bérbe adott területtel rendelkeztünk. Az Inkubátorházban végzett felméréseink szerint a gazdasági recesszió koránt sem ért véget a mikro-és kisvállalkozások szférájában. A 2010-es év reális célja ezen a területen a 80%-os bérleti kihasználtság fenntartása lehet. Ez a kihasználtság még rentábilis működést tesz lehetővé, ahogyan ezt a tavalyi év pénzügyi eredményei igazolták, de komoly figyelmet igényel a szint fenntartása. Az Inkubátorházban tapasztalható alacsonyabb bérleti kihasználtság miatt a tervszerű karbantartásainkat csak a legszükségesebb mértékben hajtjuk végre. Ebben az évben is a kötelező tűz - és vi1lárnvédelmi felülvízsgálatokon felül csak kisebb karbantartásokat ütemezünk be terveink szerint 1,2 millió Ft-os nagyságrendben. A Szigligeti utcai irodaházban a tavalyi évben világítás és részbeni fűtéskorszerűsítést végeztünk. Az idei évben a porta tisztasági festését, karbantartását tervezzűk végrehajtani. Elsődleges célunk, hogy megőrizzük ezt a kihasználtságot, illetve bérlőket találjunk az üres irodákra. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ (MEIK) bérleti kihasználtsága a terveink szerint a 2009-es évben teljessé vált. A kolbászüzem részére hosszú távra bérbe adtuk a zöldségüzemből leválasztásra került mintegy 300 m2-es területet. A csatolt területen a kolbászüzem technológiai fejlesztést hajtott végre és ez által egy jelentős kapacitás növekedés valósult meg a termelésében. A zöldségüzem az indulásához képest megnégyszerezte a terrnelését. Célunk, hogy folyamatos működtetéssel a MEIK teljes üzemi területén fenntartsuk a 100%-os kihasználtságot. A MEIK Információs Irodájának helyszíni szolgáltatásai megszűtiésével a felszabadult irodaterületet a zöldségüzem részére adtuk bérbe, amit folyamatosan biztosítani kivánunk. 3 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

6 Vállalkozásunknak az ipari park a 2010-es év elsőszámú fejlesztési területe. A 2008-as év infrastruktúra beruházása lehetővé tette az újonnan kialakult telkek közvetlen fejlesztését. Az előző év Regionális Operatív Programjára beadott pályázatunk, aminek keretében egy közel 1000 m 2 -es inkubátorház csarnokot terveztünk építeni az itt kialakult egyik telken 49%-os támogatást nyert. A projekt teljes költsége 107 millió Ft Az idén lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes kivitelező nettó 100 millió Ft-os költséggel építi meg az inkubátorházat és csatlakoztatja a meglévő infrastruktúrára. A nyertes kivitelező (Bonag Kft.) július 3l-i műszaki átadást vállalt pályázatában.. A beruházáson keresztül felépíteni tervezett 954 m 2 -es csarnok teljes területének (hasznos terület 773 m 2 ) 1 éven belüli bérbeadásával számolunk utolsó negyedévében a hasznos terület l/3-ának bérbeadását tervezzük elérni. Középtávú tervünk, hogy legkorábban a projekt 3 éves kötelező fenntartási időszakát követően az ingatlan legalább a beruházási értéken eladásra kerüljön a benne üzemelő, vagy egyéb vállalkozások részére teljes egészében. Ez a konstrukció biztosítaná a legjobb megtérülést, illetve a legnagyobb hozamot részünkre a megfelelő bérleti intervallum és értékesítési ármegtalálása mellett. A tervezett projekt finanszírozása teljes meglévő pénzügyi forrásunkat igénybe venné, ezért egyéb fejlesztések végrehajtását nem tervezzük a 20l0-es évben. További célunk az Önkormányzattal együttműködésben a városi fejlesztési projektek közül az É-i Ipartelep fejlesztésében és a hasznosításban való közremüködés. Tevékenységünk jelentős szegmense lett az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési célelőirányzatának müködtetése. A pályázati kiírásoknak megfelelő elhúzódó teljesítések (pl. 1 éves foglalkoztatás) még a 2008, 2009/1, 2009/2 pályázati konstrukciókkal kapcsolatban is jelentős ellenőrzési feladatokat rónak társaságunkra. Célunk, hogy a 2008 és 2009/l-es konstrukciók teljesen lezárásra kerüljenek 2010-ben. További feladat és cél a 2010/1 és 2010/2 konstrukciók meghirdetése, döntéselőkészítése és részbeni ellenőrzése az év folyamán. Terveink szerint a pályázatok ügyintézéséntúl mintegy 100 kifizetés előtti ellenőrzésre is sor kerülhet 2010-ben. A gyakorlatunknak megfelelően szorosan együttmüködünk további fejlesztési tervek kidolgozásában és megvalósításában a Stratégiai Fejlesztési OsztállyaI és a városvezetéssel. 2. Piacelemzés A tulajdonosi szándéknak megfelelően a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Gazdaságfej lesztési és (kis)vállalkozás támogatási céllal müködik az ingatlanpiac különböző területein. Ez a tevékenység kiegészül különféle adminisztratív és tanácsadó tevékenységekkel, melyeket az Inkubátorház bázisán nyújtunk a vállalkozásoknak. A2 Ipari Park vonatkozásában a nemzetközi reálgazdasági válság meghatározó hatással van tevékenységünkre, eredményességünkre. 4 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

7 A 200 db-os nagyságrendű Magyarországi Ipari parkok közül 8 db található a megyében. A Békéscsaba Almáskerti Ipari Park projekt infrastruktúra fejlesztése, terveink szerint a tulajdonos, illetve az üzemeltető Vállalkozói Centrum Kft. részéről befejezettnek tekinthető. A jelenlegi 94%-os (+3% előszerződés) telekértékesítéssel a betelepülés közel teljesnek, sikeresnek értékelhető. A park kialakított "kisvállalkozói telkeit" versenyképes áron kínáljuk. A jelenlegi kiépítésben a kialakított új telkek határán megépült az elektromos csatlakozás és a gázcsatlakozás lehetősége, míg az összes többi infrastruktúra, a telkek előtti közműsávban elérhető. A telekár a évivel egyezően Ft/m 2 + ÁFA, melyet 2010-ben nem tervezünk emelni. Az inkubátor csarnok megépítése a második félév közepére várható. A befektető pályázati sikerétől függően további l telek értékesítése várható a parkban összesen mintegy 0,6 ha területen. Várakozásunk szerint legalább ezt az egy telket értékesíteni szeretnénk a 201 O-es évben. A megcélzott vevőkörünk tekintettel a gazdasági helyzetre, illetve a rendelkezésre álló telkek méretére a helyi kisvállalkozások. A kisvállalkozásoknak történő hagyományos üzemi ill. irodaterület bérbeadásában 2009-ben jó eredményt sikerült elérni. A 2009-es évben a 90%-ot meghaladó kihasználtságot sikerült megőriznünk az év teljes folyamán, ami a II. osztályú (régebbi irodaépületek) irodahelyiségek piacán a válság ezen időszakában komoly siker. Az Inkubátorházban megmaradt 30-as vállalkozói kör többsége megfelelően működik. A tavalyi éves kiköltözés volumene 15 cég volt, míg 4 a beköltözők száma. Az így megüresedett terület megközelíti a 990 m2-t. A bérletüket megszüntető vállalkozások közül mindössze 2 bérlő költözött át konkurenciához, míg 6 saját tulajdonú ingatlanban folytatja a tevékenységét. A fennmaradók közül 6 megszűlltette a tevékenységét, cgy pcdig kisebb bérleti területre húzódott össze saját gazdasági helyzete romlása miatt. A piacon jelentős kínálat van. Az új megkeresések száma nagyon alacsony. Néhány bentlakó vállalkozás helyzete azonban meglehetősen nehéz, ezért a meglévő kihasználtság megőrzésénél pozitívabb eredményt nem tüzünk ki. A Szigligeti utcai irodaházban a kihasználtságot évben sikerült állandósítani, a 90%-ot kissé meghaladó szintre hozni. Elsődleges célunk a jelenleginek megfelelő kihasználtság fenntartása az irodaházban. A meglévő bérlőink megtartása érdekében az Inknbátorházban és a Szigligeti utcai irodaházban nem tervezünk bérleti díjat emelni 2010-ben. A vállalkozások nem tudják elviselni a jelen gazdasági körülményeik között a működési költségeik emelkedését, különösen úgy, hogy ők is nem egy esetben áraik csökkentésével tudják csak megőrizni megmaradt vevőiket. Az Innovációs Központ üzemei, ahol az infrastruktúra teljes egészét bérbevették, magas kapacitással működnek. Esetükben a hosszú távú bérleti szerződés lehetővé teszi a bérleti díjak infláció szerinti emelését, amit alkalmazunk. Ismerve a termelési potenciáljuk növekedését ezt a vállalkozások ki is tudják termelni. 5 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

8 3. Működési koncepció Az alapítói koncepciónak megfelelően a társaságunk elsődleges feladata nem a profitnövelés, hanem a működésén keresztül a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése és a lokális gazdaság fejlesztésének előmozdítása idegen, pályázati források bevonásával, külső befektetők megtalálásával, projektgenerálással. Vállalkozásunk a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott gazdaságfejlesztő tevékenységet folytat különféle szolgáltatásokat biztosítva az újonnan alakult mikro-és vállalkozások részére, a már működő, stabil helyzetű kisvállalkozások részére és a tőkeerős, befektetni szándékozó, akár külföldi közepes, vagy nagyvállalkozások részére. A kft. kis létszámmal, hatékonyan működik a költségeket alacsony szinten tartva és kedvező díjakat - a kezdő vállalkozások részére kedvezményes díjakat - alkahnazva. l A tulajdonos megbízásából önkormányzati pályázatok beadásában működünk közre, beruházásokat bonyolítunk le, illetve működtetjűk a megvalósított beruházásokat ben a vállalkozásunk előtt álló legjelentősebb feladat az új inkubátor csarnok felépítésének, a támogatás elszámolásának menedzselése és az új infrastruktúra hasznosítása. A csarnok működési engedélyét 2010 szeptemberére tervezzük megszerezni. Terveink szerint az utolsó negyedévben, októbertől a csarnok legalább 25%-át már bérbe tudjnk adni. Az É-i Ipartelep fejlesztésének befejezése után közreműködünk a terület betelepítésének megvalósításában a Stratégiai Fejlesztési osztállyal együttműködve. Az alkalmazottaink mindegyike közreműködik a vállalkozás általános működtetésének, napí feladatainak elvégzésében. A konkrét projektek esetében, mint pl. az ipari park, vagy az inkubátorház - a felelősségek és hatáskörök projektenként kerülnek felosztásra. A évi tevékenységünket 9 fővel tervezzük kivitelezni. Az inkubátorházban 3 fő teljes és 1 fő részmunkaidős alkalmazott végzi a teljes adminisztratív működéshez kapcsolódó feladatokat, míg 2 fő a műszaki, karbantartási feladatokat.. Jelenlegi létszám megoszlásunk a következő: Szellemi foglalkoztatású alkalmazottak: 4 fő ügyvezető igazgató műszaki vezető menedzserasszisztens I gazdasági ügyintéző rendszergazda (6 órás) Technikai alkalmazottak: 5 fő karbantartó udvaros (4 órás) portás 2 fő (6 órás, irodaházban) takarító l fő (6 órás, irodaházban) 6 Békéscsabai Váiialkozói Centrum Kft.

9 Megbízási szerződés alapján, évek óta szakterületenként ugyanazon szolgáltatók végzik az inkubátorház őrzését, a könyvelési, könyvvizsgálói és takaritási feladatokat, illetve ügyvédi iroda a cég jogügyeinek vitelét. Vállalkozásunknál 5 fős Felügyelő Bizottság került megbízásra a tulajdonos által kijelölve december 31.-én lejáró mandátummal. A törvényi változások február Ol-i határidővel 3 főben korlátozzák az állami tulajdoni Felügyelő Bizottságok létszámát a méretkategóriánkban, aminek módosításátvégrehajijuk. 4. Marketing stratégia Stratégiánk folyamatos céljai: a bérbeadási területen megszerzett pozíciónk megtartása, az Innovációs központ, az Inkubátorház, a Szigligeti utcai irodaház minél teljesebb mértékű bérbe adása, új telekértékesítések az ipari parkbau, az árbevétel lehetőségekhez mért növelése. A díjmértékeket a piaci helyzethez igazítjuk megcélozva a lehetőségek szerinti legmagasabb szintet, ami bizonyos esetekben szinten tartást, vagy díjcsökkentést is jelenthet. Bérbeadói pozíciónkat a szolgáltatások magas színvonalú teljesítésével kívánjuk fenntartani. Csak a feltétlenül szükséges karbantartásokat, felújításokat hajtjuk végre a 2010-es évben, tekintettel a beruházásunk finanszírozási szükségletére, illetve a bérelt terület és a díjbevétel jelentős csökkenésére, különösen az Inkubátorházban. Bérbe adható területeink kihasználása érdekében elsősorban a direkt marketing eszközeit használjuk. Amennyiben a megüresedett helyek 2-3 hónapon belül nem kerülnek hasznosításra, úgy szélesebb körben kezdeményezünk hirdetéseket. Több éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a nem célzott hirdetéseink nem érik el a remélt célközönséget. ) Az Innovációs Központ hasznosítása érdekében mindkét bérlővel törekszünk a hosszú távú szerződéses jogviszony fenntartására. A teljes üzemi terület kihasználása érdekében hozzáj árulunk az alkahnazandó teclmológiához igazodó terület szükség szerinti átalakitásához, a közüzemi kapacitások bővítéséhez. A megmaradt ipari parki telek eladását részben a már korábban igényt bejelentett, a városban müködő kisvállalkozásoknak történő kiajánlással tervezzük elérni, részben pedig új fejlődő vállalkozásokat keresünk meg közvetlen ajánlatokkal. Nagyobb területigények esetén az É-i Ipartelep kialakuló ipari infrastruktúráját ajánljuk az érdeklődő vállalkozások figyelmébe, akik akár előzetes szándéknyilatkozattal is területet biztosíthatnak ott maguk részére. A közreműködésünket rögzítendő Vagyonhasznosítási szerződést kötünk a tulajdonos önkormányzattal. Az Ipari parkban megépíteni tervezett inkobátor csarnokot, intenzívebben népszefűsítjük és megkeressük a beköltöző vállalkozásokat a helyi médiákban bemutatva a projektet. A direkt megkeresésekre rövid határidővel reagálunk a potenciális érdeklődő vállalkozások irányában, másrészt általános megkeresést, hirdetést eszközlünk. Igyekszünk a városban működő cégek olyan üzleti kapcsolatait felkutatni, amelyeknél szóbajöhet a termelés, raktározás, logisztikaipari parkunkbavaló áthelyezése. 7 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

10 Továbbra is szoros együttműködést ápolunk az ITDH-val (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.), részt veszünk az általuk szervezett üzletember találkozókon, befektetési rendezvényeken. Intemetes honlapunkat folyamatosan aktualizáljnk, fejlesztjük. Az elnyert pályázati támogatás finanszírozásával szóróanyagot tervezünk készíteni, amely elsősorban az új Inkubátorház szolgáltatásait kinálja. Közreműködünk a város marketing anyagainak megfelelő célpiacra juttatásában. 5. Finanszírozási és eredményterv A évi tervszámainkat a Pénzügyi terv az l.sz. mellékletben, és az Eredmény kimutatás a 2. sz. mellékletben rögzíti. Az állandó bevételek és költségek mértéke kb márciusáig ismert, de a gazdasági válság alakulása jelentős hatással van működésünkre, ami bizonytalanná teszi a tervezést. Részben az évközi közüzemi díjemelések (elektromos áram, gáz) okozhatnak eltéréseket, illetve a hanyatló gazdasági körülmények miatti kiköltözések is váratlan - egyelőre az üzleti tervben nem tervezett kieséseket okozhatnak. Az ipari parki telkek eladásából reményeink szerint egy telek értékesítéséből várunk bevételt. Tekintettel a jelenleg ismert 80%-os inkubátorházi kihasználtságra, ennek megtartása mellett ez évi árbevételünket a tavalyi évnél mintegy 2%-kal magasabbra tervezzük. Az elmúlt években, így a tavalyi évben meghozott közüzemi költségcsökkentő intézkedések pozitív hatása jelentkezik ez évben. Így közüzemi díj emelések esetén is a tervezett bevételi szintünk finanszírozást nyújt a tervezett ráfordításokra. Az ipari parkba tervezett inkubátor hasznosításából származó bevétel legfeljebb negyedik negyedévétőljelentkezhet, de egyelőre csak kisebb mértékben. Az Allyagköltség és Allyagjellegű ráfordítások tekintetében figyelembe vettük az inkubátorház telj estől 20%-kal elmaradó kihasználtságát. Az Egyéb szolgáltatások vonatkozásában a tavalyi év tényadatait tekintve nem várható csökkenés, sőt az inflációs emelés mértékével növelt összeggel kell legalább tervezzünk, mivel ezek olyan állandó (jogi, könyvelési, könyvvizsgálati, takaritási, stb.) költségek, melyek a kihasználtságunktól függetlenek. A Személyi jellegű ráfordításoknál figyelembe lett véve, a hogy társaságunknál pénzbeli béremelést 2010-ben nem terveztünk, de a cafetaria területén a kedvező adózású lehetőséget kihasználjnk. A Beruházás tekintetében a tervszámunk az inkubátor beruházás közbeszerzési elj áráshoz igazodó aktualizált értéket tartalmazza az ipari park vonatkozásában, míg az inkubátorház és irodaház esetében a visszafogott bevételeinkhez igazodó ráfordítás mértéket veszi figyelembe. Eredméllytervüllk a Pénzügyi terv felhasználásával készült. A tervezett bevételeink fedezik a ráfordításokat, a tervszámok szerény pozitív üzleti eredményt vetítenek előre. Péllzügyi míiveleteillk bevételei döntően a projekt finanszírozását szolgáló sajáterő betétkamatai, a források felhasználásáig terjedő időintervallumra vonatkoznak. 8 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

11 Rendkívüli bevételeink a korábban elnyert és elhatárolt támogatások tárgyévi értékesítésekhez kapcsolódó összegei a számviteli szabályok szerint kerülnek szerepeltetésre a mérlegben. Társaságunk eft-os adózás előtti nyereséget tervez a 20 l O-es évben. Adóalapot csökkentő elhatárolásnnk nincsen, ezért adófizetési kötelezettséget állítottunk be a mérlegbe. Értékesítésünk tervezett árbevétele 2010-ben 6 %-kal haladja meg a 2009-es szintet. A válság jeleit továbbra is mutató gazdasági környezet, illetve a bérleti, kihasználtsági előrejelzések indokolják a visszafogott bevételi tervet. Költségtervünket szintén a bevételeinkhez igazítottuk, mely lehetővé teszi a működésünk önfenntartó finanszírozását. A 2010-es gazdasági év az előrejelzések szerint továbbra is gyenge gazdasági teljesítményt hoz a mikro,- kis-és közepes vállalkozások jelentős része számára. Bérlőink kizárólag ebből a körből kerülnek ki, ezért ennek a vállalkozói rétegnek a helyzete meghatározó eredményességünk szempontjából. Társaságunk pozitívan gondolkodik a gazdasági környezet alakulása tekintetében és az előző évinél nagyobb értékesítési bevétellel számol. A válságra adott határozott válaszunk az ez utáni időre való felkészülés a kapacitásnnk bővítésével, ami a későbbiekben jelentős vállalkozási eredményhez segítheti társaságunkat. ) 9 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

12 PÉNZÜGYI TERV 2010.január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 1.sz.melléklet Nyitó egyenleg: Közüzemi díj O 24 OOO Ipari parki értékesítés 15 OOO O O O 15 OOO Egyéb(szolgá1tatás) O 2500 O O 2500 Kamatbevételek O O O l Anyagköltség, Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, (közüzemi díjak,javítás, karbantartás, üzemanyag, rezsi anyag OOO 10 OOO Egyéb szolgáltatás képzés, kiküldetés, jogi, könyvelés, könywizsgálat, OOO OOO őrzés, takarítás, szakértői dijak,hatósági dij Hirdetés, reklám Bankköltség, biztosítás, tagdíjak O Személyi jellegű ráfordítások (Bérköltség, Bérjárnlékok, tiszteletdíj, étkezési hozzájárulás stb.) Bernházás OOO 30 OOO OOO 150 o o 46 OOO Záróegyenleg: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

13 TERVEZETT EREDMÉYNKIMUTATÁS 201 O-es évre 2.sz.melléklet adatok eft-ban.iia i, lf~?d:~~t~~b!~~~~~it?~jl~~~!~~i~i~~rt~qf;ifi';is~~~~~~~:. ),~. I. Értékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek 15 OOO IV. Anyagjellegűráfordítások v. Személyi jellegű ráfordítások 46 OOO VI. Értékesökkenési leírás 12 OOO VII. Egyéb ráfordítás 15 OOO A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 550 VIII. Pénzügyi műveletekbevételei 2500 ) IX. Pénzügyi műveletekráfordításai 200 B. Pénzügyi műveletekeredményei 2300 C. Szokásos vállalkozási eredmény 2850 X. Rendkívüli bevételek 5 OOO XI. Rendkívüli :ráfordítások O D. Rendkívüli eredmény 5 OOO E. Adózás előtti eredmény 7850 XII. AdóiIzetési kötelezettség 1492 F. Adózott eredmény 6358 G. Mérleg szerinti eredmény 6358 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság május 18-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Alapítói döntéshozatal, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása (V.18.) VKMB határozata 7 igen 2 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,-Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,-Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel egyűtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető a határozat végrehajtásáért Határidő: december 3!. Kmf Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül:

15 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT évi üzleti terv Az előterjesztésbenfoglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogó Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: "Békéscsaba Megyei Jogó Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,- Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula a határozat kiközléséért Sztankó János a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31." kmf. Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7.

GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév 2014. május 7. ÜZLETI JELENTÉS 2014. ELSŐ NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2013. március 31. 2014. március 31. napján végződő

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. negyedik negyedév. 2015. február 18.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. negyedik negyedév. 2015. február 18. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. negyedik negyedév 2015. február 18. ÜZLETI JELENTÉS 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV Tisztelt Részvényeseink, Örömmel jelenthetjük, hogy a Graphisoft Parkban eddig elkészült 55

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév. 2015. május 6.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév. 2015. május 6. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedév 2015. május 6. ÜZLETI JELENTÉS 2015. ELSŐ NEGYEDÉV Tisztelt Részvényeseink, 2015. első negyedévének legfontosabb fejleménye a Park legnagyobb bérlőjével,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2009. május 13-án 15 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2009. május 13-án 15 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/15-22/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról,

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. május 21.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

\~,.,:"... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i

\~,.,:... BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. HA T ÁROZA TI JAVASLAT: Czigléczkiné L iszka i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 215/2015. Előadó : Edit Mell.: l db Czigléczkiné L iszka i Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban MEZŐ FERENC Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Turizmus Tanszék Eger 3300, Egészségház u. 4. ferenc.mezo@ektf.hu Észak-alföldi Regionális

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban

GYORSJELENTÉS. A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban www.synergon.hu e-mail:investor.relations@synergon.hu GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. konszolidált beszámolója a 2008. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónapos időszakban A Synergon Csoport

Részletesebben

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014.évi. Üzleti terv Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 204.évi Üzleti terv Bevezetés A Vállalkozás neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Székhely: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. ÜZLETI TERV 2010. 2009. október 13. Deák Albert ügyvezető 1. Tartalomjegyzék 1. 2. Vezetői összefoglaló 2. A Szentesi Üdülőközpont

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben