A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft."

Átírás

1 V;illa)kowi Köt])OlItés Inkubátorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.' Tel./Fax: / E mail: Adószám: 1l Bankszámlaszám: K&H Rt. Bcs Cg.j.: , Békés Megyei Bíróság, Gyula NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása Melléklet: évi üzleti terv Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2010. május 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Elfogadásra terjesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,- Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31. Békéscsaba, május 12. Béklscsabai Vál/alkOz,&i Centru'" KFT.r 5600 Békéscsaba, ~,., egyházi~.3.' tt 1/\ S ánkó János 1 ügyvezető. Ellenjegyzés: Jog!..'"..."'--ir,.r..' Ggij "-I<...- penzugyi.

2 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba, Kétegyházi út 3. UZLETITERV A évi üzleti évről Békéscsaba, április hó Készítette: Bék<#scsabai Vállalkozói Centrum KFT. -'\ 5600 Békéscsaba, : ~~';Jaht;;;. SZtankó János Ügyvezető igazgató t

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló 1.1. A Vállalkozás helyzete 1.2. Rövidtávú célok 2. Piacelemzés 3. Működési koncepció \, 4. Marketing stratégia 5. Finanszírozási terv és eredményterv 6. Mellékletek: 1. sz. Pénzügyi Terv 2. sz. Tervezett eredmény-kimutatás 3.sz. Kivonat a FB elfogadá határozatárál Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

4 1. Összefoglaló 1.1. A vállalkozás helyzete A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.2010-ben a 18. teljes gazdasági évet kezdi az l 992-es alapítása óta. A 3 millió Ft törzstőkével létrehozott vállalkozásunk többszöri alaptőke emelésen keresztül, 2001-ben 124,5 millió Ft-os jegyzett tőkéjű lett. A társaság 153,7 millió Ft Befektetett eszközökkel rendelkezik, melyek kb.2/3-a Tárgyi eszközök: az Inkubátorház új csarnokai és a Szigligeti u. 6. sz. alatti Irodaház épülete, illetve a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park közüzemi infrastrukturális hálózata építéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok. A társaság forgóeszközeinek értéke 92 millió Ft, melyből 80,6, azaz az eszközök 1I3-a pénzeszköz. A pénzeszközök kb. 23%-a kötelezettséggel terhelt, egyrészt bérlői garancia letét, illetverövidtávú kötelezettség szállítókfelé. Vállalkozásunk döntő árbevételei két fő tevékenységi körből származnak, ami az ingat/an bérbeadás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, illetve az ipari park fejlesztése, telekértékesítés. Szolgáltatási tevékenységünkben kiemelendő az inkubátorházi, elsősorban mikro-és kis vállalkozásoknak nyújtott adminisztrativ, ügyviteli, működési és tanácsadási szolgáltatás. Működteijűk az ipari parkban a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központot. Pályázatirói tevékenységet folytatunk, mellyel forrásokat teremtünk működésünkhöz, illetve segítjük a tulajdonos önkormányzat gazdaságfejlesztő beruházásait. Társaságunk működteti az Önkormányzat által létrehozott Vállalkozásfejlesztési Célelőirányzatot, melyen keresztül közel 100 helyi vállalkozás jutott támogatáshoz az elmúlt évben. Tevékenységeink közül a bérbeadás területén kiemelkedő az Inkubátorház, amely közel m 2 -es bérbe adható területével az ország legnagyobb ilyen intézménye, meghatározó tagj a a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének, aminek az országos elnökségi tagja a vállalkozásunk vezetője. Az inkubátorházi bérlők száma jelenleg 30, a telephelyen dolgozók száma fő, az itteni vállalkozások összes árbevétele al,s milliárd Ft-ot megközelíti. Az Inkubátorház kihasználtsága 2010 első negyedévében 79%-os, ami a tavalyi átlagnak megfelelő. A Szigligeti utcai irodaház mintegy 60 irodát magában foglaló épületében 20 bérlő tevékenykedik. A 2009-es év végén az irodáknak 91 % -a volt bérbe adva. A jelenlegi kihasználtság változatlanul 91 %. Másik fő tevékenységünk az ipari park fejlesztése és telek értékesítés, amely az Ipari Parkban egy összetett befektetés szervező, tanácsadó, üzemeltető és beruházáslebonyolító szerepet takar. Az Ipari Parki értékesíthető területek 94 %- a került eddig értékesítésre, amelyen elsőként 2001-ben a japán SMK cég beruházása valósult meg. Jelenleg 14 működő és 3 szerződött vállalkozással 17 betelepülőt tartunk nyilván a parkban. A tavalyi évben adásvételi előszerződést kötöttünk a még eladásra váró mindhárom telekre, amelyből napjainkra kiderült, hogy 2 telek esetében nem valósul 2 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

5 meg a beruházás forráshiány miatt. Egy telek esetében fennáll az esélye a projekt megvalósulásának. Az Ipari parkban új épület nem került átadásra 2009-ben. A Protvik Kft. az év folyamán elkezdte az infrastruktúra bevezetését a telekre, de a folytatásra 1+2 év haladékot kért és kapott a közgyűléstől. Egy telek adásvételi előszerződéssel, kettő szabadon értékesíthetően áll rendelkezésre további betelepülők fogadására összesen 1,2 hektámyi területen akár egyben, akár 2x3 ezer és Ix6 ezer m 2 -es megosztásbanjelenleg. Az előző évben újra beadott zöldmezős inkubátorfejlesztési projektünk a meghirdetett évi támogatási pályázat kapcsán 52 millió Ft-os támogatást nyert. A vissza nem térítendő támogatást 55 millió Ft saját erővel kiegészítve egy 930 m 2 -es Inkubátorház csarnokot tervezünk felépíteni ez év augusztusára az ipari park kihasználatlan 3000 m 2 -es telkén Rövidtávú célok Legfontosabb rövidtávú célunk ingatlanjaink minél hatékonyabb hasznosítása, bevételi és eredménytervünk telj esítése. Az Inkubátorházban a tavalyi év végére, mintegy 79% bérbe adott területtel rendelkeztünk. Az Inkubátorházban végzett felméréseink szerint a gazdasági recesszió koránt sem ért véget a mikro-és kisvállalkozások szférájában. A 2010-es év reális célja ezen a területen a 80%-os bérleti kihasználtság fenntartása lehet. Ez a kihasználtság még rentábilis működést tesz lehetővé, ahogyan ezt a tavalyi év pénzügyi eredményei igazolták, de komoly figyelmet igényel a szint fenntartása. Az Inkubátorházban tapasztalható alacsonyabb bérleti kihasználtság miatt a tervszerű karbantartásainkat csak a legszükségesebb mértékben hajtjuk végre. Ebben az évben is a kötelező tűz - és vi1lárnvédelmi felülvízsgálatokon felül csak kisebb karbantartásokat ütemezünk be terveink szerint 1,2 millió Ft-os nagyságrendben. A Szigligeti utcai irodaházban a tavalyi évben világítás és részbeni fűtéskorszerűsítést végeztünk. Az idei évben a porta tisztasági festését, karbantartását tervezzűk végrehajtani. Elsődleges célunk, hogy megőrizzük ezt a kihasználtságot, illetve bérlőket találjunk az üres irodákra. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ (MEIK) bérleti kihasználtsága a terveink szerint a 2009-es évben teljessé vált. A kolbászüzem részére hosszú távra bérbe adtuk a zöldségüzemből leválasztásra került mintegy 300 m2-es területet. A csatolt területen a kolbászüzem technológiai fejlesztést hajtott végre és ez által egy jelentős kapacitás növekedés valósult meg a termelésében. A zöldségüzem az indulásához képest megnégyszerezte a terrnelését. Célunk, hogy folyamatos működtetéssel a MEIK teljes üzemi területén fenntartsuk a 100%-os kihasználtságot. A MEIK Információs Irodájának helyszíni szolgáltatásai megszűtiésével a felszabadult irodaterületet a zöldségüzem részére adtuk bérbe, amit folyamatosan biztosítani kivánunk. 3 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

6 Vállalkozásunknak az ipari park a 2010-es év elsőszámú fejlesztési területe. A 2008-as év infrastruktúra beruházása lehetővé tette az újonnan kialakult telkek közvetlen fejlesztését. Az előző év Regionális Operatív Programjára beadott pályázatunk, aminek keretében egy közel 1000 m 2 -es inkubátorház csarnokot terveztünk építeni az itt kialakult egyik telken 49%-os támogatást nyert. A projekt teljes költsége 107 millió Ft Az idén lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes kivitelező nettó 100 millió Ft-os költséggel építi meg az inkubátorházat és csatlakoztatja a meglévő infrastruktúrára. A nyertes kivitelező (Bonag Kft.) július 3l-i műszaki átadást vállalt pályázatában.. A beruházáson keresztül felépíteni tervezett 954 m 2 -es csarnok teljes területének (hasznos terület 773 m 2 ) 1 éven belüli bérbeadásával számolunk utolsó negyedévében a hasznos terület l/3-ának bérbeadását tervezzük elérni. Középtávú tervünk, hogy legkorábban a projekt 3 éves kötelező fenntartási időszakát követően az ingatlan legalább a beruházási értéken eladásra kerüljön a benne üzemelő, vagy egyéb vállalkozások részére teljes egészében. Ez a konstrukció biztosítaná a legjobb megtérülést, illetve a legnagyobb hozamot részünkre a megfelelő bérleti intervallum és értékesítési ármegtalálása mellett. A tervezett projekt finanszírozása teljes meglévő pénzügyi forrásunkat igénybe venné, ezért egyéb fejlesztések végrehajtását nem tervezzük a 20l0-es évben. További célunk az Önkormányzattal együttműködésben a városi fejlesztési projektek közül az É-i Ipartelep fejlesztésében és a hasznosításban való közremüködés. Tevékenységünk jelentős szegmense lett az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési célelőirányzatának müködtetése. A pályázati kiírásoknak megfelelő elhúzódó teljesítések (pl. 1 éves foglalkoztatás) még a 2008, 2009/1, 2009/2 pályázati konstrukciókkal kapcsolatban is jelentős ellenőrzési feladatokat rónak társaságunkra. Célunk, hogy a 2008 és 2009/l-es konstrukciók teljesen lezárásra kerüljenek 2010-ben. További feladat és cél a 2010/1 és 2010/2 konstrukciók meghirdetése, döntéselőkészítése és részbeni ellenőrzése az év folyamán. Terveink szerint a pályázatok ügyintézéséntúl mintegy 100 kifizetés előtti ellenőrzésre is sor kerülhet 2010-ben. A gyakorlatunknak megfelelően szorosan együttmüködünk további fejlesztési tervek kidolgozásában és megvalósításában a Stratégiai Fejlesztési OsztállyaI és a városvezetéssel. 2. Piacelemzés A tulajdonosi szándéknak megfelelően a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Gazdaságfej lesztési és (kis)vállalkozás támogatási céllal müködik az ingatlanpiac különböző területein. Ez a tevékenység kiegészül különféle adminisztratív és tanácsadó tevékenységekkel, melyeket az Inkubátorház bázisán nyújtunk a vállalkozásoknak. A2 Ipari Park vonatkozásában a nemzetközi reálgazdasági válság meghatározó hatással van tevékenységünkre, eredményességünkre. 4 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

7 A 200 db-os nagyságrendű Magyarországi Ipari parkok közül 8 db található a megyében. A Békéscsaba Almáskerti Ipari Park projekt infrastruktúra fejlesztése, terveink szerint a tulajdonos, illetve az üzemeltető Vállalkozói Centrum Kft. részéről befejezettnek tekinthető. A jelenlegi 94%-os (+3% előszerződés) telekértékesítéssel a betelepülés közel teljesnek, sikeresnek értékelhető. A park kialakított "kisvállalkozói telkeit" versenyképes áron kínáljuk. A jelenlegi kiépítésben a kialakított új telkek határán megépült az elektromos csatlakozás és a gázcsatlakozás lehetősége, míg az összes többi infrastruktúra, a telkek előtti közműsávban elérhető. A telekár a évivel egyezően Ft/m 2 + ÁFA, melyet 2010-ben nem tervezünk emelni. Az inkubátor csarnok megépítése a második félév közepére várható. A befektető pályázati sikerétől függően további l telek értékesítése várható a parkban összesen mintegy 0,6 ha területen. Várakozásunk szerint legalább ezt az egy telket értékesíteni szeretnénk a 201 O-es évben. A megcélzott vevőkörünk tekintettel a gazdasági helyzetre, illetve a rendelkezésre álló telkek méretére a helyi kisvállalkozások. A kisvállalkozásoknak történő hagyományos üzemi ill. irodaterület bérbeadásában 2009-ben jó eredményt sikerült elérni. A 2009-es évben a 90%-ot meghaladó kihasználtságot sikerült megőriznünk az év teljes folyamán, ami a II. osztályú (régebbi irodaépületek) irodahelyiségek piacán a válság ezen időszakában komoly siker. Az Inkubátorházban megmaradt 30-as vállalkozói kör többsége megfelelően működik. A tavalyi éves kiköltözés volumene 15 cég volt, míg 4 a beköltözők száma. Az így megüresedett terület megközelíti a 990 m2-t. A bérletüket megszüntető vállalkozások közül mindössze 2 bérlő költözött át konkurenciához, míg 6 saját tulajdonú ingatlanban folytatja a tevékenységét. A fennmaradók közül 6 megszűlltette a tevékenységét, cgy pcdig kisebb bérleti területre húzódott össze saját gazdasági helyzete romlása miatt. A piacon jelentős kínálat van. Az új megkeresések száma nagyon alacsony. Néhány bentlakó vállalkozás helyzete azonban meglehetősen nehéz, ezért a meglévő kihasználtság megőrzésénél pozitívabb eredményt nem tüzünk ki. A Szigligeti utcai irodaházban a kihasználtságot évben sikerült állandósítani, a 90%-ot kissé meghaladó szintre hozni. Elsődleges célunk a jelenleginek megfelelő kihasználtság fenntartása az irodaházban. A meglévő bérlőink megtartása érdekében az Inknbátorházban és a Szigligeti utcai irodaházban nem tervezünk bérleti díjat emelni 2010-ben. A vállalkozások nem tudják elviselni a jelen gazdasági körülményeik között a működési költségeik emelkedését, különösen úgy, hogy ők is nem egy esetben áraik csökkentésével tudják csak megőrizni megmaradt vevőiket. Az Innovációs Központ üzemei, ahol az infrastruktúra teljes egészét bérbevették, magas kapacitással működnek. Esetükben a hosszú távú bérleti szerződés lehetővé teszi a bérleti díjak infláció szerinti emelését, amit alkalmazunk. Ismerve a termelési potenciáljuk növekedését ezt a vállalkozások ki is tudják termelni. 5 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

8 3. Működési koncepció Az alapítói koncepciónak megfelelően a társaságunk elsődleges feladata nem a profitnövelés, hanem a működésén keresztül a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése és a lokális gazdaság fejlesztésének előmozdítása idegen, pályázati források bevonásával, külső befektetők megtalálásával, projektgenerálással. Vállalkozásunk a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott gazdaságfejlesztő tevékenységet folytat különféle szolgáltatásokat biztosítva az újonnan alakult mikro-és vállalkozások részére, a már működő, stabil helyzetű kisvállalkozások részére és a tőkeerős, befektetni szándékozó, akár külföldi közepes, vagy nagyvállalkozások részére. A kft. kis létszámmal, hatékonyan működik a költségeket alacsony szinten tartva és kedvező díjakat - a kezdő vállalkozások részére kedvezményes díjakat - alkahnazva. l A tulajdonos megbízásából önkormányzati pályázatok beadásában működünk közre, beruházásokat bonyolítunk le, illetve működtetjűk a megvalósított beruházásokat ben a vállalkozásunk előtt álló legjelentősebb feladat az új inkubátor csarnok felépítésének, a támogatás elszámolásának menedzselése és az új infrastruktúra hasznosítása. A csarnok működési engedélyét 2010 szeptemberére tervezzük megszerezni. Terveink szerint az utolsó negyedévben, októbertől a csarnok legalább 25%-át már bérbe tudjnk adni. Az É-i Ipartelep fejlesztésének befejezése után közreműködünk a terület betelepítésének megvalósításában a Stratégiai Fejlesztési osztállyal együttműködve. Az alkalmazottaink mindegyike közreműködik a vállalkozás általános működtetésének, napí feladatainak elvégzésében. A konkrét projektek esetében, mint pl. az ipari park, vagy az inkubátorház - a felelősségek és hatáskörök projektenként kerülnek felosztásra. A évi tevékenységünket 9 fővel tervezzük kivitelezni. Az inkubátorházban 3 fő teljes és 1 fő részmunkaidős alkalmazott végzi a teljes adminisztratív működéshez kapcsolódó feladatokat, míg 2 fő a műszaki, karbantartási feladatokat.. Jelenlegi létszám megoszlásunk a következő: Szellemi foglalkoztatású alkalmazottak: 4 fő ügyvezető igazgató műszaki vezető menedzserasszisztens I gazdasági ügyintéző rendszergazda (6 órás) Technikai alkalmazottak: 5 fő karbantartó udvaros (4 órás) portás 2 fő (6 órás, irodaházban) takarító l fő (6 órás, irodaházban) 6 Békéscsabai Váiialkozói Centrum Kft.

9 Megbízási szerződés alapján, évek óta szakterületenként ugyanazon szolgáltatók végzik az inkubátorház őrzését, a könyvelési, könyvvizsgálói és takaritási feladatokat, illetve ügyvédi iroda a cég jogügyeinek vitelét. Vállalkozásunknál 5 fős Felügyelő Bizottság került megbízásra a tulajdonos által kijelölve december 31.-én lejáró mandátummal. A törvényi változások február Ol-i határidővel 3 főben korlátozzák az állami tulajdoni Felügyelő Bizottságok létszámát a méretkategóriánkban, aminek módosításátvégrehajijuk. 4. Marketing stratégia Stratégiánk folyamatos céljai: a bérbeadási területen megszerzett pozíciónk megtartása, az Innovációs központ, az Inkubátorház, a Szigligeti utcai irodaház minél teljesebb mértékű bérbe adása, új telekértékesítések az ipari parkbau, az árbevétel lehetőségekhez mért növelése. A díjmértékeket a piaci helyzethez igazítjuk megcélozva a lehetőségek szerinti legmagasabb szintet, ami bizonyos esetekben szinten tartást, vagy díjcsökkentést is jelenthet. Bérbeadói pozíciónkat a szolgáltatások magas színvonalú teljesítésével kívánjuk fenntartani. Csak a feltétlenül szükséges karbantartásokat, felújításokat hajtjuk végre a 2010-es évben, tekintettel a beruházásunk finanszírozási szükségletére, illetve a bérelt terület és a díjbevétel jelentős csökkenésére, különösen az Inkubátorházban. Bérbe adható területeink kihasználása érdekében elsősorban a direkt marketing eszközeit használjuk. Amennyiben a megüresedett helyek 2-3 hónapon belül nem kerülnek hasznosításra, úgy szélesebb körben kezdeményezünk hirdetéseket. Több éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a nem célzott hirdetéseink nem érik el a remélt célközönséget. ) Az Innovációs Központ hasznosítása érdekében mindkét bérlővel törekszünk a hosszú távú szerződéses jogviszony fenntartására. A teljes üzemi terület kihasználása érdekében hozzáj árulunk az alkahnazandó teclmológiához igazodó terület szükség szerinti átalakitásához, a közüzemi kapacitások bővítéséhez. A megmaradt ipari parki telek eladását részben a már korábban igényt bejelentett, a városban müködő kisvállalkozásoknak történő kiajánlással tervezzük elérni, részben pedig új fejlődő vállalkozásokat keresünk meg közvetlen ajánlatokkal. Nagyobb területigények esetén az É-i Ipartelep kialakuló ipari infrastruktúráját ajánljuk az érdeklődő vállalkozások figyelmébe, akik akár előzetes szándéknyilatkozattal is területet biztosíthatnak ott maguk részére. A közreműködésünket rögzítendő Vagyonhasznosítási szerződést kötünk a tulajdonos önkormányzattal. Az Ipari parkban megépíteni tervezett inkobátor csarnokot, intenzívebben népszefűsítjük és megkeressük a beköltöző vállalkozásokat a helyi médiákban bemutatva a projektet. A direkt megkeresésekre rövid határidővel reagálunk a potenciális érdeklődő vállalkozások irányában, másrészt általános megkeresést, hirdetést eszközlünk. Igyekszünk a városban működő cégek olyan üzleti kapcsolatait felkutatni, amelyeknél szóbajöhet a termelés, raktározás, logisztikaipari parkunkbavaló áthelyezése. 7 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

10 Továbbra is szoros együttműködést ápolunk az ITDH-val (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.), részt veszünk az általuk szervezett üzletember találkozókon, befektetési rendezvényeken. Intemetes honlapunkat folyamatosan aktualizáljnk, fejlesztjük. Az elnyert pályázati támogatás finanszírozásával szóróanyagot tervezünk készíteni, amely elsősorban az új Inkubátorház szolgáltatásait kinálja. Közreműködünk a város marketing anyagainak megfelelő célpiacra juttatásában. 5. Finanszírozási és eredményterv A évi tervszámainkat a Pénzügyi terv az l.sz. mellékletben, és az Eredmény kimutatás a 2. sz. mellékletben rögzíti. Az állandó bevételek és költségek mértéke kb márciusáig ismert, de a gazdasági válság alakulása jelentős hatással van működésünkre, ami bizonytalanná teszi a tervezést. Részben az évközi közüzemi díjemelések (elektromos áram, gáz) okozhatnak eltéréseket, illetve a hanyatló gazdasági körülmények miatti kiköltözések is váratlan - egyelőre az üzleti tervben nem tervezett kieséseket okozhatnak. Az ipari parki telkek eladásából reményeink szerint egy telek értékesítéséből várunk bevételt. Tekintettel a jelenleg ismert 80%-os inkubátorházi kihasználtságra, ennek megtartása mellett ez évi árbevételünket a tavalyi évnél mintegy 2%-kal magasabbra tervezzük. Az elmúlt években, így a tavalyi évben meghozott közüzemi költségcsökkentő intézkedések pozitív hatása jelentkezik ez évben. Így közüzemi díj emelések esetén is a tervezett bevételi szintünk finanszírozást nyújt a tervezett ráfordításokra. Az ipari parkba tervezett inkubátor hasznosításából származó bevétel legfeljebb negyedik negyedévétőljelentkezhet, de egyelőre csak kisebb mértékben. Az Allyagköltség és Allyagjellegű ráfordítások tekintetében figyelembe vettük az inkubátorház telj estől 20%-kal elmaradó kihasználtságát. Az Egyéb szolgáltatások vonatkozásában a tavalyi év tényadatait tekintve nem várható csökkenés, sőt az inflációs emelés mértékével növelt összeggel kell legalább tervezzünk, mivel ezek olyan állandó (jogi, könyvelési, könyvvizsgálati, takaritási, stb.) költségek, melyek a kihasználtságunktól függetlenek. A Személyi jellegű ráfordításoknál figyelembe lett véve, a hogy társaságunknál pénzbeli béremelést 2010-ben nem terveztünk, de a cafetaria területén a kedvező adózású lehetőséget kihasználjnk. A Beruházás tekintetében a tervszámunk az inkubátor beruházás közbeszerzési elj áráshoz igazodó aktualizált értéket tartalmazza az ipari park vonatkozásában, míg az inkubátorház és irodaház esetében a visszafogott bevételeinkhez igazodó ráfordítás mértéket veszi figyelembe. Eredméllytervüllk a Pénzügyi terv felhasználásával készült. A tervezett bevételeink fedezik a ráfordításokat, a tervszámok szerény pozitív üzleti eredményt vetítenek előre. Péllzügyi míiveleteillk bevételei döntően a projekt finanszírozását szolgáló sajáterő betétkamatai, a források felhasználásáig terjedő időintervallumra vonatkoznak. 8 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

11 Rendkívüli bevételeink a korábban elnyert és elhatárolt támogatások tárgyévi értékesítésekhez kapcsolódó összegei a számviteli szabályok szerint kerülnek szerepeltetésre a mérlegben. Társaságunk eft-os adózás előtti nyereséget tervez a 20 l O-es évben. Adóalapot csökkentő elhatárolásnnk nincsen, ezért adófizetési kötelezettséget állítottunk be a mérlegbe. Értékesítésünk tervezett árbevétele 2010-ben 6 %-kal haladja meg a 2009-es szintet. A válság jeleit továbbra is mutató gazdasági környezet, illetve a bérleti, kihasználtsági előrejelzések indokolják a visszafogott bevételi tervet. Költségtervünket szintén a bevételeinkhez igazítottuk, mely lehetővé teszi a működésünk önfenntartó finanszírozását. A 2010-es gazdasági év az előrejelzések szerint továbbra is gyenge gazdasági teljesítményt hoz a mikro,- kis-és közepes vállalkozások jelentős része számára. Bérlőink kizárólag ebből a körből kerülnek ki, ezért ennek a vállalkozói rétegnek a helyzete meghatározó eredményességünk szempontjából. Társaságunk pozitívan gondolkodik a gazdasági környezet alakulása tekintetében és az előző évinél nagyobb értékesítési bevétellel számol. A válságra adott határozott válaszunk az ez utáni időre való felkészülés a kapacitásnnk bővítésével, ami a későbbiekben jelentős vállalkozási eredményhez segítheti társaságunkat. ) 9 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

12 PÉNZÜGYI TERV 2010.január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 1.sz.melléklet Nyitó egyenleg: Közüzemi díj O 24 OOO Ipari parki értékesítés 15 OOO O O O 15 OOO Egyéb(szolgá1tatás) O 2500 O O 2500 Kamatbevételek O O O l Anyagköltség, Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, (közüzemi díjak,javítás, karbantartás, üzemanyag, rezsi anyag OOO 10 OOO Egyéb szolgáltatás képzés, kiküldetés, jogi, könyvelés, könywizsgálat, OOO OOO őrzés, takarítás, szakértői dijak,hatósági dij Hirdetés, reklám Bankköltség, biztosítás, tagdíjak O Személyi jellegű ráfordítások (Bérköltség, Bérjárnlékok, tiszteletdíj, étkezési hozzájárulás stb.) Bernházás OOO 30 OOO OOO 150 o o 46 OOO Záróegyenleg: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

13 TERVEZETT EREDMÉYNKIMUTATÁS 201 O-es évre 2.sz.melléklet adatok eft-ban.iia i, lf~?d:~~t~~b!~~~~~it?~jl~~~!~~i~i~~rt~qf;ifi';is~~~~~~~:. ),~. I. Értékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek 15 OOO IV. Anyagjellegűráfordítások v. Személyi jellegű ráfordítások 46 OOO VI. Értékesökkenési leírás 12 OOO VII. Egyéb ráfordítás 15 OOO A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 550 VIII. Pénzügyi műveletekbevételei 2500 ) IX. Pénzügyi műveletekráfordításai 200 B. Pénzügyi műveletekeredményei 2300 C. Szokásos vállalkozási eredmény 2850 X. Rendkívüli bevételek 5 OOO XI. Rendkívüli :ráfordítások O D. Rendkívüli eredmény 5 OOO E. Adózás előtti eredmény 7850 XII. AdóiIzetési kötelezettség 1492 F. Adózott eredmény 6358 G. Mérleg szerinti eredmény 6358 Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság május 18-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Alapítói döntéshozatal, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervének elfogadása (V.18.) VKMB határozata 7 igen 2 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,-Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,-Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel egyűtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető a határozat végrehajtásáért Határidő: december 3!. Kmf Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül:

15 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyűlésénekGazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT évi üzleti terv Az előterjesztésbenfoglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogó Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: "Békéscsaba Megyei Jogó Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi üzleti tervét ,- Ft, azaz százhuszonhétmillió-ötvenezer forint összbevétel mellett ,- Ft, azaz hétmillió-nyolcszázötvenezer forint mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős: Vantara Gyula a határozat kiközléséért Sztankó János a határozat végrehajtásáért Határidő: december 31." kmf. Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL 208512010. Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az BIé.xÉSCSABA MEGfEJ logú varas POLGARMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. lk/. sz.: IV. 406-712009. Előadó: Márfon László Mell: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai 2083-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Ik!. sz.: IV

Ik!. sz.: IV BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: IV. 57212010. Előadó: Márton László Mell: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete december 10-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete december 10-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 10i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: Zárt: 347/2015 Zárt ülés elrendelése 348/2015 Gránit Zrt. 2016.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A LISZ Kft. beszámolója az Inkubátorház üzemeltetéséről Előkészítette: Méri Zoltán ügyvezető LISZ Kft. Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 2008.01.01. 2008.12.31. -1- Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

VDSZ évi költségvetési terve

VDSZ évi költségvetési terve VDSZ 2016. évi költségvetési terve Bevételek A tagdíjbevétel számításánál az elmúlt évek bevételei alapján további csökkenéssel számolunk. Így 2016. évre 133 millió tagdíjbevételt állítottunk be. A 2015.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben