Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország"

Átírás

1 Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország Május

2

3 Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Tájékoztató Május Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Weboldal:

4

5 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Fontos információ Oldal 5 A Tájékoztató egy példányáért és a Társaságra vonatkozó kérdéseivel forduljon az alábbi címhez: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség (+352) Fax: (+352) A tájékoztatót (továbbiakban: a Tájékoztató ) a Befektetési jegyek jegyzése előtt teljes körűen olvassa el. Ha a Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, forduljon pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadójához. A Befektetési jegyekre vonatkozó nyilvános jegyzési felhívás a Tájékoztatóban és az abban hivatkozott dokumentumokban foglalt információkon alapul. A Befektetési jegyek forgalomba hozatalára, kihelyezésére, jegyzésére, értékesítésére, átváltására vagy visszaváltására vonatkozó hirdetmények közzétételére, információk nyújtására és bármilyen nyilatkozatok megtételére kizárólag a Tájékoztatóban megjelölt személyek jogosultak, egyéb hirdetmények, információk és nyilatkozatok nem tekinthetők a Társaság vagy az Alapkezelő Társaság által engedélyezett hirdetményeknek, információknak és nyilatkozatoknak. Sem a Tájékoztató átadása, sem pedig a Befektetési jegyek jegyzésére vonatkozó felhívás, a Befektetési jegyek kihelyezése, jegyzése vagy kibocsátása nem jelent semmilyen körülmények között burkolt utalást vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk a Tájékoztató kiállításának napját követően bármikor pontosnak minősülnek. Az alábbiakban említett Igazgatók minden ésszerű intézkedést megtettek annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk a legjobb tudomásuk és hitük szerint a valóságnak megfeleljenek, valamint, hogy minden lényeges adatot tartalmazzanak. Az Igazgatók ezért felelősséget vállalnak. A Tájékoztató és a kiegészítő dokumentáció terjesztésére és a Befektetési jegyekre vonatkozó nyilvános jegyzési felhívásra vonatkozóan egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben. A Befektetési jegyeket jegyezni kívánó befektetők tájékozódjanak a saját országukban a Befektetési jegyekkel folytatott tranzakciókra vonatkozóan hatályban lévő előírásokról, a vonatkozó devizagazdálkodási szabályokról, valamint a Befektetési jegyekkel folytatott tranzakciók adóvonzatairól. A Tájékoztató nem minősül jegyzési felhívásnak olyan országban, ahol az nem törvényes vagy nem engedélyezett, illetve olyan személy esetében, akinek számára ilyen ajánlat vagy felhívás nem tehető. Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy az érintett szabályozási rendszer által biztosított nem minden védelem érhető el feltétlenül, továbbá, hogy a szabályozási rendszer amennyiben ilyen létezik nem feltétlenül biztosít kártérítésre vonatkozó jogot. A Befektetők személyi adatainak beszerzése és tárolása azért szükséges, hogy az Alapkezelő Társaság a befektetők által igényelt szolgáltatásoknak eleget tehessen, valamint a jogi és szabályozási kötelezettségeknek megfelelhessen. A Társaság Befektetési jegyeinek a jegyzésével a Befektetők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyi adataikat tárolják, módosítsák, egyéb módon felhasználják és átadják (i) a Schroders és az üzleti kapcsolatban részt vevő más felek (pl. külső feldolgozó központok, továbbító és kifizető ügynökök) számára, az olyan országokban székhellyel rendelkező társaságokat is beleértve, amelyekben esetleg adatvédelmi törvény nem is létezik, vagy az az Európai Unió törvényénél alacsonyabb szintű, illetve (ii) ha azt törvény vagy rendelet előírja (Luxemburgban vagy máshol). A személyi adatokat a Befektető jóváhagyása nélkül az előző bekezdésben említett személyeken kívül más személyek nem használják fel, illetve azokat az előző bekezdésben említett személyeken kívül más személyek számára nem adják át. Minden szükséges és ésszerű intézkedést megtettünk a Schroders vállalaton belül továbbított személyi adatok bizalmas kezelésének a biztosítására. Azonban, mivel az információk továbbítása elektronikusan történik és azok Luxemburgon kívül is elérhetőek, az információk külföldi kezelése során a Luxemburgban jelenleg hatályban lévő adatvédelmi törvénnyel biztosított védelmi és titoktartási szint nem garantálható. A Schroders nem vállal felelősséget azért, ha a személyi adatokhoz illetéktelen harmadik személy hozzáfér, vagy azokról tudomást szerez, kivéve, ha az a Schroders mulasztása miatt következik be. A Befektetők a személyi adataikhoz hozzáférhetnek, és azokat pontatlanság vagy hiányosság esetén helyesbíthetik.

6 Oldal 6 Schroder International Selection Fund Tájékoztató A személyi adatokat csak addig kezeljük, ameddig arra az adatfeldolgozás céljából szükség van. A Tájékoztató terjesztéséhez egyes országokban szükség lehet a Tájékoztatónak az érintett ország szabályozó hatósága által előírt nyelvekre történő lefordítására. A Tájékoztató angol nyelvű változata és a fordítás közötti bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Az Alapkezelő Társaság a telefonbeszélgetéseket rögzítheti. A Befektetők hozzájárulásukat adják az Alapkezelő Társasággal folytatott telefonbeszélgetéseik rögzítéséhez, valamint a felvételnek az Alapkezelő Társaság és/vagy a Társaság által a belátásuk szerinti jogi eljárásban vagy egyéb módon történő felhasználásához. A társaság Befektetési jegyeinek árfolyama és azok hozama egyaránt emelkedhet és csökkenhet, és előfordulhat, hogy a Befektetők nem kapják vissza a teljes befektetett összeget.

7 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Tartalomjegyzék Oldal 7 Fogalom meghatározások Igazgatóság Ügyvitel Fejezet 1. A Társaság A Társaság felépítése Befektetési célok és politikák Befektetési jegy osztályok Fejezet 2. Befektetési jegy-kereskedelem Befektetési jegyek jegyzése Befektetési jegyek visszaváltása és átváltása Nettó Eszközérték számítása Felfüggesztések és halasztások Piaci időzítés és gyakori kereskedési irányelvek Fejezet 3. Általános információk Az ügyvitelre vonatkozó adatok, díjak és költségek A Társaság Osztalékok Adózás Közgyűlés és beszámolók Befektetési jegyekre vonatkozó adatok Eszközcsoportok Társas alapkezelés I. Melléklet Befektetési korlátozások Befektetések átruházható értékpapírokba és likvid eszközökbe Befektetés egyéb eszközökbe Pénzügyi származékos eszközök Átruházható értékpapírokhoz és pénzpiaci eszközökhöz kapcsolódó technikák és eszközök használata A kockázatkezelés folyamata Vegyes rendelkezések II. Melléklet A befektetés kockázatai Általános kockázatok A befektetési cél kockázata Szabályozási kockázat A Befektetési jegy kereskedés felfüggesztésének kockázata Kamatlábkockázat Hitelkockázat Likviditási kockázat Inflációs/deflációs kockázat Pénzügyi származékos eszközök kockázata Részvényutalványok (warrantok) kockázata Credit Default Swap ( hitelbedőlési swap (CDS)) kockázat Tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók kockázata Hitelhez kötött kötelezvény kockázata Részvényhez kötött kötelezvény kockázata A tőzsdén kívüli ügyletekkel járó általános kockázatok A partnerkockázat Letétkezelői kockázat Kisebb vállalatok kockázata

8 Oldal 8 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 19. Technológiai vállalatok kockázata Alacsonyabb minősítésű, magas hozamú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kockázata Ingatlanvállalatok értékpapírjainak kockázata Jelzáloghoz kapcsolódó, és egyéb eszközökkel biztosított értékpapírok kockázata Első nyilvános kibocsátások kockázata Az 1933-as Értékpapírtörvény 144A szabálya szerint kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal járó kockázatok Feltörekvő és kevésbé fejlett piacok kockázata Az értékpapír kölcsönzés és repó ügyletek sajátos kockázatai Esetleges érdekütközések III. Melléklet Az Alapok részletes bemutatása Tematikus részvényalapok Specialista részvényalapok Stílus részvényalapok Alpha részvényalapok Kvantitatív részvényalapok Eszközallokációs alapok Abszolút hozamú alapok Tematikus kötvényalapok Specialista kötvényalapok Specialista kötvényalapok (Közepestől magas kockázatúig) Védekező jellegű alapok Likviditási alapok Devizaalapok IV. Melléklet Egyéb információk

9 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Fogalom meghatározások Oldal 9 Hozamfelhalmozó Befektetési jegyek Alapszabály AUD Munkanap CHF Társaság Letétkezelő CSSF Kereskedési nap Igazgatók vagy Igazgatóság Forgalmazó Osztalékfizetési időszak Hozamfizető Befektetési jegyek EGT Elfogadható piac Elfogadható állam EMU EU EUR Alap GBP HKD Befektető Olyan Befektetési jegyek, amelyeknél a megtermelt hozam halmozódik, így azt a befektetési jegyek árfolyama tartalmazza a Társaság Alapszabályzata, a mindenkor érvényes változatban ausztrál dollár egy olyan hétköznap, amelyen a bankok Luxemburgban rendszerint nyitva tartanak (amennyiben december 24. hétköznapra esik, az a nap nem Munkanap). svájci frank A Schroder International Selection Fund A J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., mint letétkezelő bank és alapkezelő Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgi Pénzügyi Szektor Felügyeleti Hatósága) a III. sz. melléklet eltérő rendelkezéseinek hiányában a kereskedési nap olyan Munkanap, amely nem olyan időszakra esik, amikor felfüggesztették az adott Alap Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértékének kiszámítását. Az Alapkezelő figyelembe veheti, hogy a vonatkozó helyi tőzsdék és / vagy Szabályozott piacok kereskedés és elszámolás szempontjából nyitva vannak-e, és dönthet úgy, hogy az ilyen bezárásokat nem Kereskedési napként kezeli olyan Alapokra vonatkozóan, amelyek portfóliójuk jelentős hányadát fektetik be ezeken a zárva tartó tőzsdéken és / Szabályozott piacokon.. Az Alapokra vonatkozó várható nem Kereskedési napok listája kérésre az Alapkezelőtől beszerezhető, vagy a internetes oldalon megtekinthető. a Társaság igazgatósága az a természetes vagy jogi személy, akit az Alapkezelő a Befektetési jegyek forgalmazására vagy a Befektetési jegyek forgalmazásának megszervezésére időről időre kijelöl egy adott naptól kezdődő, egy adott napig tartó időszak, amikor a Társaság osztalékot fizet. Ez lehet éves időszak, vagy rövidebb, amennyiben ennél gyakrabban fizetnek osztalékot olyan Befektetési jegyek, amelyek hozamait kifizetik Európai Gazdasági Térség hivatalos értéktőzsde, vagy más Szabályozott piac az Elfogadható államok közé tartozik az Európai Unió ( EU ) bármely tagállama, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ( OECD ) bármely tagállama, illetve bármely más olyan állam, amelyet az Igazgatók figyelemmel az egyes Alapok befektetési céljaira alkalmasnak tartanak Gazdasági és Monetáris Unió Európai Unió az európai pénzegység (úgy is, mint euró) egy adott eszköz-forrás portfólió a Társaságon belül, amely saját nettó eszközértékkel rendelkezik és amelyet külön Befektetési jegy osztály vagy Befektetési jegy osztályok képviselnek brit font hong kongi dollár a Befektetési jegyeket jegyző személy

10 Oldal 10 Schroder International Selection Fund Tájékoztató JPY Alapkezelő Nettó Eszköz Érték Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték OTC Szabályozott Piac Szabályozások Schroders SGD Befektetési jegy Befektetési jegy osztály Befektetési jegy tulajdonos UCITS UCI UK UK Forgalmazói Státus USA vagy US japán jen Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszköz Érték (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a Befektetési jegyek számának szorzata a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték valamennyi Befektetési jegy osztályra vonatkozóan a Nettó Eszközérték számítás című 2.3. fejezetben meghatározott szabályok szerint kerül kiszámításra tőzsdén kívüli szabályozott, rendszeresen működő és elismert piac, amely valamelyik Elfogadható államban nyitott a nagyközönség számára. a kollektív befektetési vállalakozásokra vonatkozó évi december 20-i törvény, illetve valamennyi jelenlegi vagy jövőbeni vonatkozó luxemburgi jogszabály vagy végrehajtási utasítás, körlevelek és a CSSF állásfoglalásai az Alapkezelő végső holding társasága, valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai világszerte szingapúri dollár egy névértékkel nem rendelkező befektetési jegy a Társaság tőkéjének bármelyik osztályában a Befektetési jegyek jellemző díjstruktúrával rendelkező osztálya a Befektetési jegyek tulajdonosa átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás, ahogy azt az Európai Parlament és a Tanács 85/611/EGK számú, december 20-i módosított irányelvének 1 (2) Cikkelye meghatározza kollektív befektetési vállalkozás, ahogy azt az Európai Parlament és Tanács 85/611/EGK számú, december 20-i módosított irányelvének 1 (2) Cikkelyében az első és második francia bekezdés meghatározza Egyesült Királyság az egyesült királyságbeli Befektetési jegy tulajdonosokra vonatkozó státus az Amerikai Egyesült Államokat (beleértve az államokat és a Columbia Szövetségi Kerületet) jelenti, továbbá az Amerikai Egyesült Államok területeit, birtokait és a joghatósága alá tartozó minden egyéb területet. USA dollár Minden itt található hivatkozás, egyéb rendelkezés hiányában Luxemburgi Idő szerint értendő. Ahol a szövegösszefüggés alapján lehetséges, az egyes számban álló szavak többes számot is jelenthetnek, és viszont.

11 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Igazgatóság Oldal 11 Elnök Massimo TOSATO Vice Chairman Schroders PLC 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Igazgatók Jacques ELVINGER Avocat, Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madrid Spanyolország Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Németország Richard MOUNTFORD Global Head of Retail 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Copenhagen K Dánia Gavin RALSTON Global Head of Product 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10 rue de la Grange Batelière Paris Franciaország

12 Oldal 12 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Ügyvitel Székhely Alapkezelő és Telepített ügynök Vagyonkezelők Letétkezelő Független könyvvizsgálók Jogi főtanácsadó 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zürich Svájc 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Ausztrália Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A. Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo SP Brazília Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, New York New York Amerikai Egyesült Államok Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hong Kong Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo Japán Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Szingapúr European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, New York New York Amerikai Egyesült Államok Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zürich Svájc J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség PricewaterhouseCoopers S.àr.l. 400, route d'esch L-1471 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség

13 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 13 Fő kifizetőhely Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség

14 Oldal 14 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 1. Fejezet 1. A Társaság 1.1 A Társaság felépítése A Társaság a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint société anonyme -ként alapított, Société d Investissement á Capital Variable-nak ( SICAV ) minősülő nyíltvégű befektetési társaság. A Társaság különféle Alapokat működtet, amelyek mindegyikét egy vagy több Befektetési jegy osztály képviseli. Az Alapokat egymástól sajátos befektetési politikájuk és egyéb speciális jellemzők különböztetik meg. A Társaság egyetlen jogi személynek minősül, azonban az egyes Alapok eszközeinek a befektetése kizárólag az adott Alap Befektetési jegy tulajdonosainak a javára történik, és az egyes Alapok eszközei egyedül az adott Alap forrásaival, kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival állíthatók szembe. Az Igazgatók bármikor határozhatnak úgy, hogy új Alapokat hoznak létre és/vagy egyes alapokon belül egy vagy több Befektetési jegy osztályt hoznak létre, amelynek megfelelően jelen Tájékoztatót is aktualizálják. Az Igazgatók bármikor dönthetnek valamely Alap vagy az Alapon belül egy vagy több Befektetési jegy osztály jegyzésének beszüntetéséről. Egyes Befektetési jegyeket a Luxemburgi Tőzsdén jegyeznek. Az Igazgatók dönthetnek úgy, hogy más Befektetési jegyek jegyzését, valamint az összes ilyen befektetési jegy bármely elismert tőzsdén történő jegyzését is kérelmezik. 1.2 Befektetési célok és politikák A Társaság kizárólagos célja a számára rendelkezésre álló alapoknak átruházható értékpapírokba és bármilyen egyéb engedélyezett eszközbe történő befektetése a származékos pénzügyi eszközöket is beleértve a befektetési kockázat megosztása és a Befektetési jegy tulajdonosok számára portfoliókezelésen keresztül hozamok biztosítása céljából. Az egyes alapok sajátos befektetési célját és befektetési politikáját a III. sz. Melléklet tartalmazza. Az Alapok befektetéseinek az I.sz. Mellékletben meghatározott korlátozásoknak mindenkor eleget kell tenniük, és a Befektetőknek a befektetést megelőzően a II. sz. Mellékletben meghatározott befektetési kockázatokat megfelelően mérlegelniük kell. 1.3 Befektetési jegy osztályok Az Igazgatók határozhatnak úgy, hogy az egyes Alapokon belül különböző Befektetési jegy osztályokat hoznak létre, és azok eszközeit az adott Alap befektetési politikájának megfelelően azonos módon fektetik be, azonban az egyes Befektetési jegy osztályokra külön díjstruktúra vonatkozhat, azok jegyzése eltérő devizában történhet, vagy egyéb speciális tulajdonsággal is rendelkezhetnek. E változó tényezők miatt az egyes Befektetési jegy osztályokra vonatkozóan a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték számítása külön történik. A Befektetőket tájékoztatjuk, hogy nem minden Forgalmazónál jegyezhető az összes Befektetési jegy osztály. Befektetési jegyek kibocsátása általában Hozamfelhalmozó Befektetési jegy formájában történik. Bármely Alapon belül Hozamfizető Befektetési jegyek kibocsátására kizárólag az Igazgatók belátása szerint kerül sor. A befektetők az Alapkezelőnél vagy Forgalmazójuknál érdeklődhetnek az iránt, hogy az egyes Alapokon és Befektetési jegy osztályokon belül Hozamfizető Befektetési jegyek forgalomban vannak-e. Az egyes Befektetési jegy osztályokra vonatkozó sajátos jellemzők a következők: Induló díj és Forgalmazási díj Induló díj Befektetési jegyek Induló díj A és AX osztályú Befektetési jegyek A1 osztályú Befektetési jegyek B osztályú Befektetési jegyek legfeljebb a teljes jegyzési összeg 5,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 5,26315%-val) legfeljebb a teljes jegyzési összeg 4,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 4,16667%-val) Nincs

15 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 15 Befektetési jegyek B1 osztályú Befektetési jegyek C osztályú Befektetési jegyek D osztályú Befektetési jegyek I osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyek Induló díj Nincs legfeljebb a teljes jegyzési összeg 3,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 3,09278%-val) Nincs Nincs Nincs legfeljebb a teljes jegyzési összeg 3,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 3,09278%-val) Nincs Az Alapkezelő és a Forgalmazók induló díjat számíthatnak fel, amelytől az Igazgatók belátásuk szerint részben vagy egészben eltekinthetnek. Forgalmazási díj Befektetési jegyek A és AX osztályú Befektetési jegyek A1 osztályú Befektetési jegyek 1 Forgalmazási díj Nincs Az alapok nettó eszközértékének évi 0,50%-a az alábbi kivételekkel: a likviditási alapok nettó eszközeinek évi 0,10%-a B osztályú Befektetési jegyek 2 Részvényalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,60%-a Abszolút hozamú alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a Kötvényalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a az alábbi kivételekkel:a EURO Short Term Bond nettó eszközeinek évi 0,10%-a Védekező jellegű alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,55%-a Likividitási alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,10%-a Devizaalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a Eszközallokációs alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,60%-a B1 osztályú Befektetési jegyek 1 C osztályú Befektetési jegyek D osztályú Befektetési jegyek 1 I osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyek Az Alapok nettó eszközeinek évi 1,25%-a (a Befektetési jegyek tulajdonosainak nyújtott szolgáltatások évi 0,25% mértékű díját is beleértve) Nincs Az Alapok nettó eszközeinek évi 1%-a Nincs Nincs Nincs Nincs 1 *Az A1, B1 és D osztályú Befektetési jegyek tekintetében a Forgalmazási díj a Társaság és a kifejezetten az adott Befektetési jegyek forgalmazásával megbízott Forgalmazók között időről időre megállapodott időközönként fizetendő. 2 A B osztályú Befektetési jegyek tekintetében a Forgalmazási díj negyedévente fizetendő.

16 Oldal 16 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Minimális jegyzési összeg, minimális további jegyzési összeg és minimális befektetett összeg A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. C osztályú Befektetési jegyek A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. I osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) J osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) X osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) Az egyes Befektetési osztályok sajátos jellemzői AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek Az AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek csak olyan Befektetők számára érhetők el, akik a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor már a kifejezetten az AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek forgalmazására kijelölt Forgalmazók ügyfelei, és csak azon alapok tekintetében, amelyekre az adott Forgalmazók forgalmazási megállapodást kötöttek. B1 osztályú Befektetési jegyek A Befektetőknek egyik Alap B1 osztályú Befektetési jegyeinek megszerzésekor sem kell induló díjat fizetniük. Az induló díj helyett a befektetőknek esetlegesen feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat ( CDSC ) kell az Alapkezelő vagy az Alapkezelő által időről időre megbízott másik fél számára fizetniük. Amennyiben a B1 osztályú Befektetési jegyeket a kibocsátásuktól számított 4 éven belül visszaváltják, a visszaváltásból származó bevétel után az alábbi táblázatban részletezett mértékű feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat kell fizetni:

17 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 17 Visszaváltás a kibocsátástól számított meghatározott időszak (év) során 1. év 4% 2. év 3% 3. év 2% 4. év 1% A 4. évet követően Nincs A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj alkalmazandó mértéke A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj alkalmazandó mértékét az határozza meg, hogy a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek összesen mennyi ideig voltak kibocsátva (beleértve a B1 Befektetési jegyeket, amelyekből azok az Alapok közötti váltás során (esetlegesen) keletkeztek). Az alkalmazandó feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj meghatározásakor a számítást olyan módon kell végezni, amely a lehető legalacsonyabb alkalmazandó mértéket eredményezi. Feltételezésünk szerint először a több mint négy éve kibocsátott B1 osztályú Befektetési jegyeket váltják vissza, ezt követően azokat, amelyek a négy éves időszak folyamán a leghosszabb ideig voltak forgalomban. Nem kell feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat fizetni azon B1 osztályú Befektetési jegyek tekintetében, amelyeket négy évnél régebben bocsátották ki. A B1 osztályú hozamfizető Befektetési jegyek tekintetében fizetendő osztalékot nem lehet automatikusan újra befektetni, ezért kifizetése készpénzben történik. A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj összegének számítása úgy történik, hogy a fent meghatározott vonatkozó százalékos mértéket az alábbiak közül az alacsonyabbal meg kell szorozni: a) a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyeknek az adott Kereskedési napon érvényes Nettó Eszközértéke, vagy b) a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek eredeti kibocsátásakor fizetett ár, vagy azon másik Alap B1 osztályú Befektetési jegyeiért fizetett ár, amelyek átváltásra kerültek, mindkét esetben a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek pénznemében számítva. A B1 osztályú Befektetési jegyek befektetői Befektetési jegyeiket más osztályú Befektetési jegyekre nem válthatják át, és ezeket a Befektetési jegyeket egyik Forgalmazótól egy másik Forgalmazóhoz sem vihetik át. Azonban a B1 osztályú Befektetési jegyek állománya az adott Befektetési jegyek kibocsátása hatodik évfordulójának havában az utolsó Munkanapon az adott B1 és A1 osztályú Befektetési jegyek Nettó Eszközértékének alapján automatikusan átváltásra kerül A1 osztályú Befektetési jegyekre. Az átváltás alapján egyes joghatósági területeken a Befektetőknek adófizetési kötelezettségük keletkezhet. A Befektetők saját adózási helyzetükkel kapcsolatban kérjék ki adótanácsadójuk véleményét. Minden olyan esetben, amelyben B1 osztályú Befektetési jegy egy másik B1 osztályú Befektetési jegyre történő átváltására is sor kerül, a régi B1 osztályú Befektetési jegy addig eltelt futamidejét átviszik, és a másik Alap B1 Befektetési jegy osztályában folytatódik. Nem kell feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat fizetni B1 osztályú Befektetési jegyeknek másik alapban lévő B1 osztályú Befektetési jegyekre történő átváltásakor. A B1 osztályú Befektetési jegyek után évi 1% mértékű forgalmazási díjat és a befektetési jegyek tulajdonosainak nyújtott szolgáltatások után évi 0,25% mértékű díjat kell fizetni, amelyek számítása és felhalmozódása naponta történik az adott Befektetési jegyek Nettó Eszközértéke alapján, és amelyeket havonta kell az Alapkezelő vagy az Alapkezelő által időről időre megbízott másik fél számára fizetni. A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat, az éves forgalmazási díjat és a befektetési jegyek tulajdonosának nyújtott szolgáltatásokért járó díjat a B1 osztályú Befektetési jegyek értékesítéséhez, reklámozásához, marketingjéhez és finanszírozásához kapcsolódó bizonyos szolgáltatások nyújtásáért kell fizetni. Jelenleg a B1 osztályú Befektetési jegyek jegyzése új és meglévő Befektetők számára is zárva van. D osztályú Befektetési jegyek A D osztályú Befektetési jegyek csak olyan befektetők számára állnak rendelkezésre, akik a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor a kifejezetten a D osztályú Befektetési jegyek forgalmazására kijelölt forgalmazók ügyfelei, és csak azon Alapok tekintetében, amelyekre az adott Forgalmazók forgalmazási megállapodást kötöttek.

18 Oldal 18 Schroder International Selection Fund Tájékoztató A Befektetőknek egyik Alap D osztályú Befektetési jegyeinek megszerzésekor sem kell induló díjat fizetniük. A Forgalmazó azonban a visszaváltásból származó bevételből a Befektetési jegy tulajdonos és a Forgalmazó között létrejött külön megállapodás alapján például visszaváltási vagy adminisztrációs díjat vonhat le. A Befektetési jegy tulajdonosok a megállapodásra vonatkozóan további információkat az adott Forgalmazótól kaphatnak. A D osztályú Befektetési jegyek befektetői Befektetési jegyeiket más osztályú Befektetési jegyekre nem válthatják át, és ezeket a Befektetési jegyeket egyik Forgalmazótól egy másik Forgalmazóhoz sem vihetik át. I osztályú Befektetési jegyek Az I osztályú Befektetési jegyeket csak olyan befektetőknek ajánlják jegyzésre, akik: (A) (B) a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor a Schroders ügyfelei, az adott Befektetési jegyekbe történő befektetésre vonatkozó díjazási struktúrát magában foglaló megállapodással; és akik a luxemburgi felügyelő hatóság által időről időre kibocsátott irányelvekben vagy ajánlásokban meghatározott intézményi befektetők. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. A Társaság I osztályú Befektetési jegyeket kizárólag intézményi befektetők számára bocsát ki, illetve vált át. A Társaság Igazgatói az intézményi befektetőkre korlátozott I osztályú Befektetési jegyek jegyzésének elfogadását, saját a belátásuk szerint, mindaddig késleltethetik, ameddig az Alapkezelő a befektetőtől az intézményi befektetői minőségét tanúsító kielégítő bizonyítékot meg nem kapja. Amennyiben bármikor felmerül annak gyanúja, hogy az I osztályú Befektetési jegy tulajdonosa nem intézményi befektető, a Társaság Igazgatói az Alapkezelőt utasítják arra, hogy az érintett Befektetési jegy tulajdonos számára javasolja Befektetési jegyeinek az adott Alapban lévő olyan osztályú Befektetési jegyekre történő átváltását, amelyek kibocsátása nem korlátozódik intézményi befektetőkre (azzal a feltétellel, hogy létezik hasonló jellemzőkkel rendelkező másik Befektetési jegy osztály). Amennyiben a Befektetési jegy tulajdonosa az átváltást megtagadja, a Társaság Igazgatói az Alapkezelőt a belátásuk szerint arra utasítják, hogy az érintett Befektetési jegyeket a Befektetési jegyek visszaváltása és átváltása részben foglalt rendelkezések szerint visszaváltsa. Mivel az I osztályú Befektetési jegyekre többek között olyan alternatív díjazási struktúra vonatkozik, amelyben a Befektető a Schroders ügyfele és számára közvetlenül a Schroders számít fel alapkezelői díjat, ezért az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében az adott alap nettó eszközeiből kezelési díjat nem kell fizetnie. Az I osztályú Befektetési jegyek után a Letétkezelő és az Alapkezelő számára fizetendő díjakból, valamint az egyéb díjakból és kiadásokból arányos részt kell fizetni. J osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyeket csak a luxemburgi felügyelő hatóság által időről időre kibocsátott irányelvekben vagy ajánlásokban meghatározott intézményi befektetőnek minősülő Japán Alapok Alapja jegyezhet és szerezhet meg. A Japán Alapok Alapja olyan befektetési alap vagy befektetési társaság, amelyet a befektetési alapokról és befektetési társaságokról szóló japán törvény (1951. évi 198. sz. módosított törvény) értelmében alapítottak ( befektetési alap ), és amelynek célja, hogy eszközeit kizárólag a Japán kivételével bármely ország joga értelmében létrehozott másik befektetési alapban lévő érdekeltségekbe, illetve befektetési társaság vagy hasonló kollektív befektetési rendszer Befektetési jegyeibe fektesse.

19 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 19 A Társaság J osztályú Befektetési jegyeket csak Japán Alapok Alapjának minősülő befektetők számára bocsát ki, és a J osztályú Befektetési jegyeknek a Társaság más osztályú Befektetési jegyére (jegyeire) történő átváltását nem engedélyezi. A Társaság Igazgatói a belátásuk szerint mindaddig megtagadhatják a J osztályú Befektetési jegyekre vonatkozó jegyzési kérelem elfogadását, ameddig az Alapkezelő őket arról nem tájékoztatja, hogy meggyőződött arról, hogy a jegyzési kérelmet Japán Alapok Alapja nyújtotta be. A J osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A J osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A J Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. P osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyeket általában fix befektetési horizontú Alapokkal kapcsolatban bocsátanak ki, ezért csak olyan Befektetők számára alkalmasak, akik Befektetési jegyeiket az adott befektetési horizont lejárata előtt nem kívánják visszaváltani vagy átváltani. X osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyeket intézményi befektetők kizárólag az Alapkezelő előzetes hozzájárulásával vásárolhatnak, ezeknek meghatározását a luxemburgi felügyeleti hatóság által időről időre kiadott irányelvek, illetve ajánlások tartalmazzák. A Befektetőknek nem kell induló díjat fizetniük akkor, ha valamely Alap X osztályú Befektetési jegyeit szerzik meg. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális jegyzési összeg euró vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális további jegyzési összeg euró vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális befektetett összeg euró, vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyekre vonatkozó minimum értékektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltérhetnek.

20 Oldal 20 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 2. Fejezet 2. Befektetési jegykereskedelem 2.1 Befektetési jegyek jegyzése A jegyzés módja A Befektetési jegyeket először jegyző befektetőknek egy kérelmet kell kitölteniük és azt a megfelelő azonosító dokumentumokkal együtt postán az Alapkezelő Társaság számára kell megküldeniük. A kérelmi nyomtatványokat faxon vagy az Alapkezelő Társaság által jóváhagyott egyéb módon is be lehet adni azzal a feltétellel, hogy az eredeti példány postán azonnal feladásra kerül. Amennyiben a kitöltött kérelmi nyomtatványok és befizetések az Alapkezelő Társasághoz valamely Kereskedési napon 13:00 óra, kivéve az Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation és World Defensive 3 Monthly alapokat (lásd alább)óra előtt beérkeznek, a Befektetési jegyek rendszerint a vonatkozó, adott Kereskedési napon meghatározva és az alább, a Nettó Eszközérték kiszámítása szerint kiszámított Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) kerülnek kibocsátásra. A 13:00 óra, követően kézhez kapott kérelmi nyomtatványok esetében a Befektetési jegyek rendszerint a vonatkozó Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéken kerülnek kibocsátásra a közvetlenül következő Kereskedési napon (növelve valamennyi alkalmazandó induló költséggel).. Minden Befektető személyes számlaszámot kap, amelyet a tranzakció számával együtt minden banki átutaláson fel kell tüntetni. A tranzakció számát és a személyes számlaszámot az Alapkezelő Társasággal és bármely Forgalmazóval folytatott levelezésben is fel kell tüntetni. A Befektetési jegyek jegyzése iránti kérelem Forgalmazón keresztül történő benyújtásakor eltérő jegyzési eljárások vonatkozhatnak. A Befektetési jegyek jegyzése iránti kérelmek feldolgozása az adott Kereskedési napi Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték meghatározása előtt ismeretlen Nettó Eszközérték alapján történik. Az Igazgatók azonban, amennyiben azt helyénvalónak tartják, olyan indokolt körülmények között, mint például az eltérő időzónában elhelyezkedő joghatósági területen lévő Befektetők számára történő forgalmazás esetén eltérő ügyletkötési határidők is meghatározhatnak. Az ilyen eltérő befogadási határidők illetően a Forgalmazókkal külön meg lehet állapodni, vagy azokat a Tájékoztató mellékletében vagy az érintett joghatósági területen használatban lévő más marketing dokumentumban lehet közzétenni. Ilyen esetekben a Befektetési jegy tulajdonosokra érvényes alkalmazandó ügyletkötési határidőnek minden esetben meg kell előznie az Alapok értékelési pontja adott Kereskedési napon. Az EURO Equity Secure 2010 Alapot október 25-én vezették be, jegyzést csak a bevezetés napján fogadtak be. Erre az Alapra vonatkozó további jegyzéseket vagy átváltásokat nem fogadunk már el. Az Australian Equity, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly és a World Defensive 3 Monthly alapok tekintetében a kérelmi nyomtatványoknak és a befizetéseknek 13:00 óráig kell beérkezniük ahhoz, hogy a következő Kereskedési napon a Nettó Eszközérték számítása? alatt meghatározott, adott Kereskedési napi Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) teljesüljenek. A Befektetési jegyekre vonatkozóan 13:00 óra után benyújtott kérelmek és befizetések a második következő Kereskedési napon kerülnek feldolgozásra. A Global Tactical Asset Allocation Alapra vonatkozóan a kérelmeket a Kereskedési napot megelőzően kettő Munkanappal korábban, 13:00 óra előtt kell benyújtani annak érdekében, hogy ezek a "Nettó Eszközérték Számítása" fejezetben meghatározottak szerinti, az azon a napon számított (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) vonatkozó Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken teljesüljenek. A 13:00 óra után beérkezett kérelmi nyomtatványok és befizetések a következő Kereskedési napon kerülnek feldolgozásra. A Befektetési jegyek ezt követő jegyzéséhez nem kell további kérelmi nyomtatványokat kitölteni. Azonban a későbbi jegyzések zökkenőmentes feldolgozása érdekében a Befektetőknek az Alapkezelő Társasággal kötött megállapodás szerint írásos megbízást kell benyújtaniuk. A megbízásokat levélben, faxon, illetve az Alapkezelő Társaság által jóváhagyott egyéb módon, megfelelő aláírással ellátva lehet benyújtani. A tranzakciók visszaigazolásának megküldésére rendszerint a a jegyzési megbízások teljesítése követő Munkanapon kerül sor. A Befektetési jegyek tulajdonosának a visszaigazolás azonnali ellenőrzésével meg kell győződnie arról, hogy a visszaigazolás minden tekintetben pontos. A befektetőknek tanácsoljuk, hogy a kérelmi nyomtatványon szereplő szerződéses feltételek elolvasásával tájékozódjanak a jegyzésre vonatkozó feltételekről.

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM T Á J É K O Z T A T Ó (mellékletekkel és a Kezelési szabályzattal együtt) ACATIS CHAMPIONS SELECT Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A VOLKSBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. A K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-679/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-182 Hatálybalépés: 2014.december

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-585 Hatálybalépés:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT

JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT AZ AJÁNLATTEVŐ BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉHEZ, AMELY A JÓVÁHAGYÁSRÓL MÉG NEM HATÁROZOTT A PANNUNITY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT KÖTELEZŐ NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VALAMENNYI RÉSZVÉNYÉRE JELEN MÓDOSÍTOTT AJÁNLATOT

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-584 Hatálybalépés:

Részletesebben