Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország"

Átírás

1 Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország Május

2

3 Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Tájékoztató Május Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Weboldal:

4

5 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Fontos információ Oldal 5 A Tájékoztató egy példányáért és a Társaságra vonatkozó kérdéseivel forduljon az alábbi címhez: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség (+352) Fax: (+352) A tájékoztatót (továbbiakban: a Tájékoztató ) a Befektetési jegyek jegyzése előtt teljes körűen olvassa el. Ha a Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, forduljon pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadójához. A Befektetési jegyekre vonatkozó nyilvános jegyzési felhívás a Tájékoztatóban és az abban hivatkozott dokumentumokban foglalt információkon alapul. A Befektetési jegyek forgalomba hozatalára, kihelyezésére, jegyzésére, értékesítésére, átváltására vagy visszaváltására vonatkozó hirdetmények közzétételére, információk nyújtására és bármilyen nyilatkozatok megtételére kizárólag a Tájékoztatóban megjelölt személyek jogosultak, egyéb hirdetmények, információk és nyilatkozatok nem tekinthetők a Társaság vagy az Alapkezelő Társaság által engedélyezett hirdetményeknek, információknak és nyilatkozatoknak. Sem a Tájékoztató átadása, sem pedig a Befektetési jegyek jegyzésére vonatkozó felhívás, a Befektetési jegyek kihelyezése, jegyzése vagy kibocsátása nem jelent semmilyen körülmények között burkolt utalást vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk a Tájékoztató kiállításának napját követően bármikor pontosnak minősülnek. Az alábbiakban említett Igazgatók minden ésszerű intézkedést megtettek annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk a legjobb tudomásuk és hitük szerint a valóságnak megfeleljenek, valamint, hogy minden lényeges adatot tartalmazzanak. Az Igazgatók ezért felelősséget vállalnak. A Tájékoztató és a kiegészítő dokumentáció terjesztésére és a Befektetési jegyekre vonatkozó nyilvános jegyzési felhívásra vonatkozóan egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben. A Befektetési jegyeket jegyezni kívánó befektetők tájékozódjanak a saját országukban a Befektetési jegyekkel folytatott tranzakciókra vonatkozóan hatályban lévő előírásokról, a vonatkozó devizagazdálkodási szabályokról, valamint a Befektetési jegyekkel folytatott tranzakciók adóvonzatairól. A Tájékoztató nem minősül jegyzési felhívásnak olyan országban, ahol az nem törvényes vagy nem engedélyezett, illetve olyan személy esetében, akinek számára ilyen ajánlat vagy felhívás nem tehető. Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy az érintett szabályozási rendszer által biztosított nem minden védelem érhető el feltétlenül, továbbá, hogy a szabályozási rendszer amennyiben ilyen létezik nem feltétlenül biztosít kártérítésre vonatkozó jogot. A Befektetők személyi adatainak beszerzése és tárolása azért szükséges, hogy az Alapkezelő Társaság a befektetők által igényelt szolgáltatásoknak eleget tehessen, valamint a jogi és szabályozási kötelezettségeknek megfelelhessen. A Társaság Befektetési jegyeinek a jegyzésével a Befektetők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyi adataikat tárolják, módosítsák, egyéb módon felhasználják és átadják (i) a Schroders és az üzleti kapcsolatban részt vevő más felek (pl. külső feldolgozó központok, továbbító és kifizető ügynökök) számára, az olyan országokban székhellyel rendelkező társaságokat is beleértve, amelyekben esetleg adatvédelmi törvény nem is létezik, vagy az az Európai Unió törvényénél alacsonyabb szintű, illetve (ii) ha azt törvény vagy rendelet előírja (Luxemburgban vagy máshol). A személyi adatokat a Befektető jóváhagyása nélkül az előző bekezdésben említett személyeken kívül más személyek nem használják fel, illetve azokat az előző bekezdésben említett személyeken kívül más személyek számára nem adják át. Minden szükséges és ésszerű intézkedést megtettünk a Schroders vállalaton belül továbbított személyi adatok bizalmas kezelésének a biztosítására. Azonban, mivel az információk továbbítása elektronikusan történik és azok Luxemburgon kívül is elérhetőek, az információk külföldi kezelése során a Luxemburgban jelenleg hatályban lévő adatvédelmi törvénnyel biztosított védelmi és titoktartási szint nem garantálható. A Schroders nem vállal felelősséget azért, ha a személyi adatokhoz illetéktelen harmadik személy hozzáfér, vagy azokról tudomást szerez, kivéve, ha az a Schroders mulasztása miatt következik be. A Befektetők a személyi adataikhoz hozzáférhetnek, és azokat pontatlanság vagy hiányosság esetén helyesbíthetik.

6 Oldal 6 Schroder International Selection Fund Tájékoztató A személyi adatokat csak addig kezeljük, ameddig arra az adatfeldolgozás céljából szükség van. A Tájékoztató terjesztéséhez egyes országokban szükség lehet a Tájékoztatónak az érintett ország szabályozó hatósága által előírt nyelvekre történő lefordítására. A Tájékoztató angol nyelvű változata és a fordítás közötti bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Az Alapkezelő Társaság a telefonbeszélgetéseket rögzítheti. A Befektetők hozzájárulásukat adják az Alapkezelő Társasággal folytatott telefonbeszélgetéseik rögzítéséhez, valamint a felvételnek az Alapkezelő Társaság és/vagy a Társaság által a belátásuk szerinti jogi eljárásban vagy egyéb módon történő felhasználásához. A társaság Befektetési jegyeinek árfolyama és azok hozama egyaránt emelkedhet és csökkenhet, és előfordulhat, hogy a Befektetők nem kapják vissza a teljes befektetett összeget.

7 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Tartalomjegyzék Oldal 7 Fogalom meghatározások Igazgatóság Ügyvitel Fejezet 1. A Társaság A Társaság felépítése Befektetési célok és politikák Befektetési jegy osztályok Fejezet 2. Befektetési jegy-kereskedelem Befektetési jegyek jegyzése Befektetési jegyek visszaváltása és átváltása Nettó Eszközérték számítása Felfüggesztések és halasztások Piaci időzítés és gyakori kereskedési irányelvek Fejezet 3. Általános információk Az ügyvitelre vonatkozó adatok, díjak és költségek A Társaság Osztalékok Adózás Közgyűlés és beszámolók Befektetési jegyekre vonatkozó adatok Eszközcsoportok Társas alapkezelés I. Melléklet Befektetési korlátozások Befektetések átruházható értékpapírokba és likvid eszközökbe Befektetés egyéb eszközökbe Pénzügyi származékos eszközök Átruházható értékpapírokhoz és pénzpiaci eszközökhöz kapcsolódó technikák és eszközök használata A kockázatkezelés folyamata Vegyes rendelkezések II. Melléklet A befektetés kockázatai Általános kockázatok A befektetési cél kockázata Szabályozási kockázat A Befektetési jegy kereskedés felfüggesztésének kockázata Kamatlábkockázat Hitelkockázat Likviditási kockázat Inflációs/deflációs kockázat Pénzügyi származékos eszközök kockázata Részvényutalványok (warrantok) kockázata Credit Default Swap ( hitelbedőlési swap (CDS)) kockázat Tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók kockázata Hitelhez kötött kötelezvény kockázata Részvényhez kötött kötelezvény kockázata A tőzsdén kívüli ügyletekkel járó általános kockázatok A partnerkockázat Letétkezelői kockázat Kisebb vállalatok kockázata

8 Oldal 8 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 19. Technológiai vállalatok kockázata Alacsonyabb minősítésű, magas hozamú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kockázata Ingatlanvállalatok értékpapírjainak kockázata Jelzáloghoz kapcsolódó, és egyéb eszközökkel biztosított értékpapírok kockázata Első nyilvános kibocsátások kockázata Az 1933-as Értékpapírtörvény 144A szabálya szerint kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal járó kockázatok Feltörekvő és kevésbé fejlett piacok kockázata Az értékpapír kölcsönzés és repó ügyletek sajátos kockázatai Esetleges érdekütközések III. Melléklet Az Alapok részletes bemutatása Tematikus részvényalapok Specialista részvényalapok Stílus részvényalapok Alpha részvényalapok Kvantitatív részvényalapok Eszközallokációs alapok Abszolút hozamú alapok Tematikus kötvényalapok Specialista kötvényalapok Specialista kötvényalapok (Közepestől magas kockázatúig) Védekező jellegű alapok Likviditási alapok Devizaalapok IV. Melléklet Egyéb információk

9 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Fogalom meghatározások Oldal 9 Hozamfelhalmozó Befektetési jegyek Alapszabály AUD Munkanap CHF Társaság Letétkezelő CSSF Kereskedési nap Igazgatók vagy Igazgatóság Forgalmazó Osztalékfizetési időszak Hozamfizető Befektetési jegyek EGT Elfogadható piac Elfogadható állam EMU EU EUR Alap GBP HKD Befektető Olyan Befektetési jegyek, amelyeknél a megtermelt hozam halmozódik, így azt a befektetési jegyek árfolyama tartalmazza a Társaság Alapszabályzata, a mindenkor érvényes változatban ausztrál dollár egy olyan hétköznap, amelyen a bankok Luxemburgban rendszerint nyitva tartanak (amennyiben december 24. hétköznapra esik, az a nap nem Munkanap). svájci frank A Schroder International Selection Fund A J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., mint letétkezelő bank és alapkezelő Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburgi Pénzügyi Szektor Felügyeleti Hatósága) a III. sz. melléklet eltérő rendelkezéseinek hiányában a kereskedési nap olyan Munkanap, amely nem olyan időszakra esik, amikor felfüggesztették az adott Alap Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértékének kiszámítását. Az Alapkezelő figyelembe veheti, hogy a vonatkozó helyi tőzsdék és / vagy Szabályozott piacok kereskedés és elszámolás szempontjából nyitva vannak-e, és dönthet úgy, hogy az ilyen bezárásokat nem Kereskedési napként kezeli olyan Alapokra vonatkozóan, amelyek portfóliójuk jelentős hányadát fektetik be ezeken a zárva tartó tőzsdéken és / Szabályozott piacokon.. Az Alapokra vonatkozó várható nem Kereskedési napok listája kérésre az Alapkezelőtől beszerezhető, vagy a internetes oldalon megtekinthető. a Társaság igazgatósága az a természetes vagy jogi személy, akit az Alapkezelő a Befektetési jegyek forgalmazására vagy a Befektetési jegyek forgalmazásának megszervezésére időről időre kijelöl egy adott naptól kezdődő, egy adott napig tartó időszak, amikor a Társaság osztalékot fizet. Ez lehet éves időszak, vagy rövidebb, amennyiben ennél gyakrabban fizetnek osztalékot olyan Befektetési jegyek, amelyek hozamait kifizetik Európai Gazdasági Térség hivatalos értéktőzsde, vagy más Szabályozott piac az Elfogadható államok közé tartozik az Európai Unió ( EU ) bármely tagállama, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ( OECD ) bármely tagállama, illetve bármely más olyan állam, amelyet az Igazgatók figyelemmel az egyes Alapok befektetési céljaira alkalmasnak tartanak Gazdasági és Monetáris Unió Európai Unió az európai pénzegység (úgy is, mint euró) egy adott eszköz-forrás portfólió a Társaságon belül, amely saját nettó eszközértékkel rendelkezik és amelyet külön Befektetési jegy osztály vagy Befektetési jegy osztályok képviselnek brit font hong kongi dollár a Befektetési jegyeket jegyző személy

10 Oldal 10 Schroder International Selection Fund Tájékoztató JPY Alapkezelő Nettó Eszköz Érték Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték OTC Szabályozott Piac Szabályozások Schroders SGD Befektetési jegy Befektetési jegy osztály Befektetési jegy tulajdonos UCITS UCI UK UK Forgalmazói Státus USA vagy US japán jen Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszköz Érték (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a Befektetési jegyek számának szorzata a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték valamennyi Befektetési jegy osztályra vonatkozóan a Nettó Eszközérték számítás című 2.3. fejezetben meghatározott szabályok szerint kerül kiszámításra tőzsdén kívüli szabályozott, rendszeresen működő és elismert piac, amely valamelyik Elfogadható államban nyitott a nagyközönség számára. a kollektív befektetési vállalakozásokra vonatkozó évi december 20-i törvény, illetve valamennyi jelenlegi vagy jövőbeni vonatkozó luxemburgi jogszabály vagy végrehajtási utasítás, körlevelek és a CSSF állásfoglalásai az Alapkezelő végső holding társasága, valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai világszerte szingapúri dollár egy névértékkel nem rendelkező befektetési jegy a Társaság tőkéjének bármelyik osztályában a Befektetési jegyek jellemző díjstruktúrával rendelkező osztálya a Befektetési jegyek tulajdonosa átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás, ahogy azt az Európai Parlament és a Tanács 85/611/EGK számú, december 20-i módosított irányelvének 1 (2) Cikkelye meghatározza kollektív befektetési vállalkozás, ahogy azt az Európai Parlament és Tanács 85/611/EGK számú, december 20-i módosított irányelvének 1 (2) Cikkelyében az első és második francia bekezdés meghatározza Egyesült Királyság az egyesült királyságbeli Befektetési jegy tulajdonosokra vonatkozó státus az Amerikai Egyesült Államokat (beleértve az államokat és a Columbia Szövetségi Kerületet) jelenti, továbbá az Amerikai Egyesült Államok területeit, birtokait és a joghatósága alá tartozó minden egyéb területet. USA dollár Minden itt található hivatkozás, egyéb rendelkezés hiányában Luxemburgi Idő szerint értendő. Ahol a szövegösszefüggés alapján lehetséges, az egyes számban álló szavak többes számot is jelenthetnek, és viszont.

11 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Igazgatóság Oldal 11 Elnök Massimo TOSATO Vice Chairman Schroders PLC 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Igazgatók Jacques ELVINGER Avocat, Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség Daniel DE FERNANDO GARCIA Consultant José Abascal 58 7 Derecha Madrid Spanyolország Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Németország Richard MOUNTFORD Global Head of Retail 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Ketil PETERSEN Country Head Denmark Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Copenhagen K Dánia Gavin RALSTON Global Head of Product 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Georges-Arnaud SAIER Consultant VERY SAS 10 rue de la Grange Batelière Paris Franciaország

12 Oldal 12 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Ügyvitel Székhely Alapkezelő és Telepített ügynök Vagyonkezelők Letétkezelő Független könyvvizsgálók Jogi főtanácsadó 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zürich Svájc 31 Gresham Street London EC2V 7QA Egyesült Királyság Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Ausztrália Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A. Rua Joaquim Floriano, 72-14º andar - cj. 141 / 142 / 143 / São Paulo SP Brazília Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, New York New York Amerikai Egyesült Államok Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Hong Kong Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo Japán Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Szingapúr European Investors Inc. 717 Fifth Avenue, New York New York Amerikai Egyesült Államok Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zürich Svájc J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség PricewaterhouseCoopers S.àr.l. 400, route d'esch L-1471 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség

13 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 13 Fő kifizetőhely Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof. L-1736 Senningerberg. Luxemburgi Nagyhercegség

14 Oldal 14 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 1. Fejezet 1. A Társaság 1.1 A Társaság felépítése A Társaság a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint société anonyme -ként alapított, Société d Investissement á Capital Variable-nak ( SICAV ) minősülő nyíltvégű befektetési társaság. A Társaság különféle Alapokat működtet, amelyek mindegyikét egy vagy több Befektetési jegy osztály képviseli. Az Alapokat egymástól sajátos befektetési politikájuk és egyéb speciális jellemzők különböztetik meg. A Társaság egyetlen jogi személynek minősül, azonban az egyes Alapok eszközeinek a befektetése kizárólag az adott Alap Befektetési jegy tulajdonosainak a javára történik, és az egyes Alapok eszközei egyedül az adott Alap forrásaival, kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival állíthatók szembe. Az Igazgatók bármikor határozhatnak úgy, hogy új Alapokat hoznak létre és/vagy egyes alapokon belül egy vagy több Befektetési jegy osztályt hoznak létre, amelynek megfelelően jelen Tájékoztatót is aktualizálják. Az Igazgatók bármikor dönthetnek valamely Alap vagy az Alapon belül egy vagy több Befektetési jegy osztály jegyzésének beszüntetéséről. Egyes Befektetési jegyeket a Luxemburgi Tőzsdén jegyeznek. Az Igazgatók dönthetnek úgy, hogy más Befektetési jegyek jegyzését, valamint az összes ilyen befektetési jegy bármely elismert tőzsdén történő jegyzését is kérelmezik. 1.2 Befektetési célok és politikák A Társaság kizárólagos célja a számára rendelkezésre álló alapoknak átruházható értékpapírokba és bármilyen egyéb engedélyezett eszközbe történő befektetése a származékos pénzügyi eszközöket is beleértve a befektetési kockázat megosztása és a Befektetési jegy tulajdonosok számára portfoliókezelésen keresztül hozamok biztosítása céljából. Az egyes alapok sajátos befektetési célját és befektetési politikáját a III. sz. Melléklet tartalmazza. Az Alapok befektetéseinek az I.sz. Mellékletben meghatározott korlátozásoknak mindenkor eleget kell tenniük, és a Befektetőknek a befektetést megelőzően a II. sz. Mellékletben meghatározott befektetési kockázatokat megfelelően mérlegelniük kell. 1.3 Befektetési jegy osztályok Az Igazgatók határozhatnak úgy, hogy az egyes Alapokon belül különböző Befektetési jegy osztályokat hoznak létre, és azok eszközeit az adott Alap befektetési politikájának megfelelően azonos módon fektetik be, azonban az egyes Befektetési jegy osztályokra külön díjstruktúra vonatkozhat, azok jegyzése eltérő devizában történhet, vagy egyéb speciális tulajdonsággal is rendelkezhetnek. E változó tényezők miatt az egyes Befektetési jegy osztályokra vonatkozóan a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték számítása külön történik. A Befektetőket tájékoztatjuk, hogy nem minden Forgalmazónál jegyezhető az összes Befektetési jegy osztály. Befektetési jegyek kibocsátása általában Hozamfelhalmozó Befektetési jegy formájában történik. Bármely Alapon belül Hozamfizető Befektetési jegyek kibocsátására kizárólag az Igazgatók belátása szerint kerül sor. A befektetők az Alapkezelőnél vagy Forgalmazójuknál érdeklődhetnek az iránt, hogy az egyes Alapokon és Befektetési jegy osztályokon belül Hozamfizető Befektetési jegyek forgalomban vannak-e. Az egyes Befektetési jegy osztályokra vonatkozó sajátos jellemzők a következők: Induló díj és Forgalmazási díj Induló díj Befektetési jegyek Induló díj A és AX osztályú Befektetési jegyek A1 osztályú Befektetési jegyek B osztályú Befektetési jegyek legfeljebb a teljes jegyzési összeg 5,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 5,26315%-val) legfeljebb a teljes jegyzési összeg 4,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 4,16667%-val) Nincs

15 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 15 Befektetési jegyek B1 osztályú Befektetési jegyek C osztályú Befektetési jegyek D osztályú Befektetési jegyek I osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyek Induló díj Nincs legfeljebb a teljes jegyzési összeg 3,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 3,09278%-val) Nincs Nincs Nincs legfeljebb a teljes jegyzési összeg 3,00%-a (megegyezik a Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték 3,09278%-val) Nincs Az Alapkezelő és a Forgalmazók induló díjat számíthatnak fel, amelytől az Igazgatók belátásuk szerint részben vagy egészben eltekinthetnek. Forgalmazási díj Befektetési jegyek A és AX osztályú Befektetési jegyek A1 osztályú Befektetési jegyek 1 Forgalmazási díj Nincs Az alapok nettó eszközértékének évi 0,50%-a az alábbi kivételekkel: a likviditási alapok nettó eszközeinek évi 0,10%-a B osztályú Befektetési jegyek 2 Részvényalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,60%-a Abszolút hozamú alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a Kötvényalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a az alábbi kivételekkel:a EURO Short Term Bond nettó eszközeinek évi 0,10%-a Védekező jellegű alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,55%-a Likividitási alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,10%-a Devizaalapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,50%-a Eszközallokációs alapok Az Alapok nettó eszközeinek évi 0,60%-a B1 osztályú Befektetési jegyek 1 C osztályú Befektetési jegyek D osztályú Befektetési jegyek 1 I osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyek Az Alapok nettó eszközeinek évi 1,25%-a (a Befektetési jegyek tulajdonosainak nyújtott szolgáltatások évi 0,25% mértékű díját is beleértve) Nincs Az Alapok nettó eszközeinek évi 1%-a Nincs Nincs Nincs Nincs 1 *Az A1, B1 és D osztályú Befektetési jegyek tekintetében a Forgalmazási díj a Társaság és a kifejezetten az adott Befektetési jegyek forgalmazásával megbízott Forgalmazók között időről időre megállapodott időközönként fizetendő. 2 A B osztályú Befektetési jegyek tekintetében a Forgalmazási díj negyedévente fizetendő.

16 Oldal 16 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Minimális jegyzési összeg, minimális további jegyzési összeg és minimális befektetett összeg A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az A, AX, A1, B, B1, D és P osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. C osztályú Befektetési jegyek A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A C osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. I osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) J osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) X osztályú Befektetési jegyek (lásd alább a Sajátos jellemzők alatt) Az egyes Befektetési osztályok sajátos jellemzői AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek Az AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek csak olyan Befektetők számára érhetők el, akik a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor már a kifejezetten az AX, A1 és B1 osztályú Befektetési jegyek forgalmazására kijelölt Forgalmazók ügyfelei, és csak azon alapok tekintetében, amelyekre az adott Forgalmazók forgalmazási megállapodást kötöttek. B1 osztályú Befektetési jegyek A Befektetőknek egyik Alap B1 osztályú Befektetési jegyeinek megszerzésekor sem kell induló díjat fizetniük. Az induló díj helyett a befektetőknek esetlegesen feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat ( CDSC ) kell az Alapkezelő vagy az Alapkezelő által időről időre megbízott másik fél számára fizetniük. Amennyiben a B1 osztályú Befektetési jegyeket a kibocsátásuktól számított 4 éven belül visszaváltják, a visszaváltásból származó bevétel után az alábbi táblázatban részletezett mértékű feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat kell fizetni:

17 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 17 Visszaváltás a kibocsátástól számított meghatározott időszak (év) során 1. év 4% 2. év 3% 3. év 2% 4. év 1% A 4. évet követően Nincs A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj alkalmazandó mértéke A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj alkalmazandó mértékét az határozza meg, hogy a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek összesen mennyi ideig voltak kibocsátva (beleértve a B1 Befektetési jegyeket, amelyekből azok az Alapok közötti váltás során (esetlegesen) keletkeztek). Az alkalmazandó feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj meghatározásakor a számítást olyan módon kell végezni, amely a lehető legalacsonyabb alkalmazandó mértéket eredményezi. Feltételezésünk szerint először a több mint négy éve kibocsátott B1 osztályú Befektetési jegyeket váltják vissza, ezt követően azokat, amelyek a négy éves időszak folyamán a leghosszabb ideig voltak forgalomban. Nem kell feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat fizetni azon B1 osztályú Befektetési jegyek tekintetében, amelyeket négy évnél régebben bocsátották ki. A B1 osztályú hozamfizető Befektetési jegyek tekintetében fizetendő osztalékot nem lehet automatikusan újra befektetni, ezért kifizetése készpénzben történik. A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díj összegének számítása úgy történik, hogy a fent meghatározott vonatkozó százalékos mértéket az alábbiak közül az alacsonyabbal meg kell szorozni: a) a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyeknek az adott Kereskedési napon érvényes Nettó Eszközértéke, vagy b) a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek eredeti kibocsátásakor fizetett ár, vagy azon másik Alap B1 osztályú Befektetési jegyeiért fizetett ár, amelyek átváltásra kerültek, mindkét esetben a visszaváltásra kerülő Befektetési jegyek pénznemében számítva. A B1 osztályú Befektetési jegyek befektetői Befektetési jegyeiket más osztályú Befektetési jegyekre nem válthatják át, és ezeket a Befektetési jegyeket egyik Forgalmazótól egy másik Forgalmazóhoz sem vihetik át. Azonban a B1 osztályú Befektetési jegyek állománya az adott Befektetési jegyek kibocsátása hatodik évfordulójának havában az utolsó Munkanapon az adott B1 és A1 osztályú Befektetési jegyek Nettó Eszközértékének alapján automatikusan átváltásra kerül A1 osztályú Befektetési jegyekre. Az átváltás alapján egyes joghatósági területeken a Befektetőknek adófizetési kötelezettségük keletkezhet. A Befektetők saját adózási helyzetükkel kapcsolatban kérjék ki adótanácsadójuk véleményét. Minden olyan esetben, amelyben B1 osztályú Befektetési jegy egy másik B1 osztályú Befektetési jegyre történő átváltására is sor kerül, a régi B1 osztályú Befektetési jegy addig eltelt futamidejét átviszik, és a másik Alap B1 Befektetési jegy osztályában folytatódik. Nem kell feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat fizetni B1 osztályú Befektetési jegyeknek másik alapban lévő B1 osztályú Befektetési jegyekre történő átváltásakor. A B1 osztályú Befektetési jegyek után évi 1% mértékű forgalmazási díjat és a befektetési jegyek tulajdonosainak nyújtott szolgáltatások után évi 0,25% mértékű díjat kell fizetni, amelyek számítása és felhalmozódása naponta történik az adott Befektetési jegyek Nettó Eszközértéke alapján, és amelyeket havonta kell az Alapkezelő vagy az Alapkezelő által időről időre megbízott másik fél számára fizetni. A feltételes halasztott fizetésű értékesítési díjat, az éves forgalmazási díjat és a befektetési jegyek tulajdonosának nyújtott szolgáltatásokért járó díjat a B1 osztályú Befektetési jegyek értékesítéséhez, reklámozásához, marketingjéhez és finanszírozásához kapcsolódó bizonyos szolgáltatások nyújtásáért kell fizetni. Jelenleg a B1 osztályú Befektetési jegyek jegyzése új és meglévő Befektetők számára is zárva van. D osztályú Befektetési jegyek A D osztályú Befektetési jegyek csak olyan befektetők számára állnak rendelkezésre, akik a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor a kifejezetten a D osztályú Befektetési jegyek forgalmazására kijelölt forgalmazók ügyfelei, és csak azon Alapok tekintetében, amelyekre az adott Forgalmazók forgalmazási megállapodást kötöttek.

18 Oldal 18 Schroder International Selection Fund Tájékoztató A Befektetőknek egyik Alap D osztályú Befektetési jegyeinek megszerzésekor sem kell induló díjat fizetniük. A Forgalmazó azonban a visszaváltásból származó bevételből a Befektetési jegy tulajdonos és a Forgalmazó között létrejött külön megállapodás alapján például visszaváltási vagy adminisztrációs díjat vonhat le. A Befektetési jegy tulajdonosok a megállapodásra vonatkozóan további információkat az adott Forgalmazótól kaphatnak. A D osztályú Befektetési jegyek befektetői Befektetési jegyeiket más osztályú Befektetési jegyekre nem válthatják át, és ezeket a Befektetési jegyeket egyik Forgalmazótól egy másik Forgalmazóhoz sem vihetik át. I osztályú Befektetési jegyek Az I osztályú Befektetési jegyeket csak olyan befektetőknek ajánlják jegyzésre, akik: (A) (B) a vonatkozó jegyzési megbízás kézhezvételekor a Schroders ügyfelei, az adott Befektetési jegyekbe történő befektetésre vonatkozó díjazási struktúrát magában foglaló megállapodással; és akik a luxemburgi felügyelő hatóság által időről időre kibocsátott irányelvekben vagy ajánlásokban meghatározott intézményi befektetők. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg EUR vagy vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében alkalmazandó minimális összegektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltekinthetnek. A Társaság I osztályú Befektetési jegyeket kizárólag intézményi befektetők számára bocsát ki, illetve vált át. A Társaság Igazgatói az intézményi befektetőkre korlátozott I osztályú Befektetési jegyek jegyzésének elfogadását, saját a belátásuk szerint, mindaddig késleltethetik, ameddig az Alapkezelő a befektetőtől az intézményi befektetői minőségét tanúsító kielégítő bizonyítékot meg nem kapja. Amennyiben bármikor felmerül annak gyanúja, hogy az I osztályú Befektetési jegy tulajdonosa nem intézményi befektető, a Társaság Igazgatói az Alapkezelőt utasítják arra, hogy az érintett Befektetési jegy tulajdonos számára javasolja Befektetési jegyeinek az adott Alapban lévő olyan osztályú Befektetési jegyekre történő átváltását, amelyek kibocsátása nem korlátozódik intézményi befektetőkre (azzal a feltétellel, hogy létezik hasonló jellemzőkkel rendelkező másik Befektetési jegy osztály). Amennyiben a Befektetési jegy tulajdonosa az átváltást megtagadja, a Társaság Igazgatói az Alapkezelőt a belátásuk szerint arra utasítják, hogy az érintett Befektetési jegyeket a Befektetési jegyek visszaváltása és átváltása részben foglalt rendelkezések szerint visszaváltsa. Mivel az I osztályú Befektetési jegyekre többek között olyan alternatív díjazási struktúra vonatkozik, amelyben a Befektető a Schroders ügyfele és számára közvetlenül a Schroders számít fel alapkezelői díjat, ezért az I osztályú Befektetési jegyek tekintetében az adott alap nettó eszközeiből kezelési díjat nem kell fizetnie. Az I osztályú Befektetési jegyek után a Letétkezelő és az Alapkezelő számára fizetendő díjakból, valamint az egyéb díjakból és kiadásokból arányos részt kell fizetni. J osztályú Befektetési jegyek J osztályú Befektetési jegyeket csak a luxemburgi felügyelő hatóság által időről időre kibocsátott irányelvekben vagy ajánlásokban meghatározott intézményi befektetőnek minősülő Japán Alapok Alapja jegyezhet és szerezhet meg. A Japán Alapok Alapja olyan befektetési alap vagy befektetési társaság, amelyet a befektetési alapokról és befektetési társaságokról szóló japán törvény (1951. évi 198. sz. módosított törvény) értelmében alapítottak ( befektetési alap ), és amelynek célja, hogy eszközeit kizárólag a Japán kivételével bármely ország joga értelmében létrehozott másik befektetési alapban lévő érdekeltségekbe, illetve befektetési társaság vagy hasonló kollektív befektetési rendszer Befektetési jegyeibe fektesse.

19 Schroder International Selection Fund Tájékoztató Oldal 19 A Társaság J osztályú Befektetési jegyeket csak Japán Alapok Alapjának minősülő befektetők számára bocsát ki, és a J osztályú Befektetési jegyeknek a Társaság más osztályú Befektetési jegyére (jegyeire) történő átváltását nem engedélyezi. A Társaság Igazgatói a belátásuk szerint mindaddig megtagadhatják a J osztályú Befektetési jegyekre vonatkozó jegyzési kérelem elfogadását, ameddig az Alapkezelő őket arról nem tájékoztatja, hogy meggyőződött arról, hogy a jegyzési kérelmet Japán Alapok Alapja nyújtotta be. A J osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális jegyzési összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A J osztályú Befektetési jegyek tekintetében a minimális további jegyzési összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. A J Befektetési jegyek tekintetében a minimális befektetett összeg vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. P osztályú Befektetési jegyek P osztályú Befektetési jegyeket általában fix befektetési horizontú Alapokkal kapcsolatban bocsátanak ki, ezért csak olyan Befektetők számára alkalmasak, akik Befektetési jegyeiket az adott befektetési horizont lejárata előtt nem kívánják visszaváltani vagy átváltani. X osztályú Befektetési jegyek X osztályú Befektetési jegyeket intézményi befektetők kizárólag az Alapkezelő előzetes hozzájárulásával vásárolhatnak, ezeknek meghatározását a luxemburgi felügyeleti hatóság által időről időre kiadott irányelvek, illetve ajánlások tartalmazzák. A Befektetőknek nem kell induló díjat fizetniük akkor, ha valamely Alap X osztályú Befektetési jegyeit szerzik meg. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális jegyzési összeg euró vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális további jegyzési összeg euró vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyek esetében a minimális befektetett összeg euró, vagy ennek megfelelő összeg bármilyen más, szabadon átváltható devizában. Az X osztályú Befektetési jegyekre vonatkozó minimum értékektől az Igazgatók saját belátásuk alapján időről időre eltérhetnek.

20 Oldal 20 Schroder International Selection Fund Tájékoztató 2. Fejezet 2. Befektetési jegykereskedelem 2.1 Befektetési jegyek jegyzése A jegyzés módja A Befektetési jegyeket először jegyző befektetőknek egy kérelmet kell kitölteniük és azt a megfelelő azonosító dokumentumokkal együtt postán az Alapkezelő Társaság számára kell megküldeniük. A kérelmi nyomtatványokat faxon vagy az Alapkezelő Társaság által jóváhagyott egyéb módon is be lehet adni azzal a feltétellel, hogy az eredeti példány postán azonnal feladásra kerül. Amennyiben a kitöltött kérelmi nyomtatványok és befizetések az Alapkezelő Társasághoz valamely Kereskedési napon 13:00 óra, kivéve az Australian Equity, EURO Equity Secure 2010, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly, Global Tactical Asset Allocation és World Defensive 3 Monthly alapokat (lásd alább)óra előtt beérkeznek, a Befektetési jegyek rendszerint a vonatkozó, adott Kereskedési napon meghatározva és az alább, a Nettó Eszközérték kiszámítása szerint kiszámított Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) kerülnek kibocsátásra. A 13:00 óra, követően kézhez kapott kérelmi nyomtatványok esetében a Befektetési jegyek rendszerint a vonatkozó Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéken kerülnek kibocsátásra a közvetlenül következő Kereskedési napon (növelve valamennyi alkalmazandó induló költséggel).. Minden Befektető személyes számlaszámot kap, amelyet a tranzakció számával együtt minden banki átutaláson fel kell tüntetni. A tranzakció számát és a személyes számlaszámot az Alapkezelő Társasággal és bármely Forgalmazóval folytatott levelezésben is fel kell tüntetni. A Befektetési jegyek jegyzése iránti kérelem Forgalmazón keresztül történő benyújtásakor eltérő jegyzési eljárások vonatkozhatnak. A Befektetési jegyek jegyzése iránti kérelmek feldolgozása az adott Kereskedési napi Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközérték meghatározása előtt ismeretlen Nettó Eszközérték alapján történik. Az Igazgatók azonban, amennyiben azt helyénvalónak tartják, olyan indokolt körülmények között, mint például az eltérő időzónában elhelyezkedő joghatósági területen lévő Befektetők számára történő forgalmazás esetén eltérő ügyletkötési határidők is meghatározhatnak. Az ilyen eltérő befogadási határidők illetően a Forgalmazókkal külön meg lehet állapodni, vagy azokat a Tájékoztató mellékletében vagy az érintett joghatósági területen használatban lévő más marketing dokumentumban lehet közzétenni. Ilyen esetekben a Befektetési jegy tulajdonosokra érvényes alkalmazandó ügyletkötési határidőnek minden esetben meg kell előznie az Alapok értékelési pontja adott Kereskedési napon. Az EURO Equity Secure 2010 Alapot október 25-én vezették be, jegyzést csak a bevezetés napján fogadtak be. Erre az Alapra vonatkozó további jegyzéseket vagy átváltásokat nem fogadunk már el. Az Australian Equity, European Defensive, European Defensive Monthly, European Defensive 6 Monthly és a World Defensive 3 Monthly alapok tekintetében a kérelmi nyomtatványoknak és a befizetéseknek 13:00 óráig kell beérkezniük ahhoz, hogy a következő Kereskedési napon a Nettó Eszközérték számítása? alatt meghatározott, adott Kereskedési napi Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) teljesüljenek. A Befektetési jegyekre vonatkozóan 13:00 óra után benyújtott kérelmek és befizetések a második következő Kereskedési napon kerülnek feldolgozásra. A Global Tactical Asset Allocation Alapra vonatkozóan a kérelmeket a Kereskedési napot megelőzően kettő Munkanappal korábban, 13:00 óra előtt kell benyújtani annak érdekében, hogy ezek a "Nettó Eszközérték Számítása" fejezetben meghatározottak szerinti, az azon a napon számított (növelve valamennyi alkalmazandó induló díj összegével) vonatkozó Befektetési jegyenkénti Nettó Eszközértéken teljesüljenek. A 13:00 óra után beérkezett kérelmi nyomtatványok és befizetések a következő Kereskedési napon kerülnek feldolgozásra. A Befektetési jegyek ezt követő jegyzéséhez nem kell további kérelmi nyomtatványokat kitölteni. Azonban a későbbi jegyzések zökkenőmentes feldolgozása érdekében a Befektetőknek az Alapkezelő Társasággal kötött megállapodás szerint írásos megbízást kell benyújtaniuk. A megbízásokat levélben, faxon, illetve az Alapkezelő Társaság által jóváhagyott egyéb módon, megfelelő aláírással ellátva lehet benyújtani. A tranzakciók visszaigazolásának megküldésére rendszerint a a jegyzési megbízások teljesítése követő Munkanapon kerül sor. A Befektetési jegyek tulajdonosának a visszaigazolás azonnali ellenőrzésével meg kell győződnie arról, hogy a visszaigazolás minden tekintetben pontos. A befektetőknek tanácsoljuk, hogy a kérelmi nyomtatványon szereplő szerződéses feltételek elolvasásával tájékozódjanak a jegyzésre vonatkozó feltételekről.

Schroder International Selection Fund. Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország

Schroder International Selection Fund. Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetési alapkezelő társaság) Magyarország 2016. március Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Schroder International Selection Fund Éves Jelentés

Schroder International Selection Fund Éves Jelentés International Selection Fund Éves Jelentés 2010. december 31. Magyarország R.C.S. Luxembourg B 8.202 International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Éves

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától.

A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE. Érvényes: december 09. napjától. 141 7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE Érvényes: 2016. december 09. napjától. A jelen Díjjegyzék a által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az Ügyfél által fizetendő,

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben