Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Futaki Sándor, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Dr. Kerekes Attila, Kiss Tibor, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Kutyej Pál, Tímár Ella, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Dr. Csicsely Ilona képviselő. Igazoltan távol:. Miklós Attila képviselő. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Opauszki Zoltán kabinetvezető, Dr. Burai Mihály Közigazgatási osztályvezető, Tarné Dr. Malatyinszki Anita, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető helyettese, Wittmann László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Csernus István, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese, Vass Csaba, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály fejlesztési ügyintézője, Dr. Marosvölgyi Emese, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Császár Judit, a Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetője, Kozma János a VAK Zrt. ügyvezető igazgatója, Krizsán Miklós könyvvizsgáló, Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt gazdasági vezérigazgató helyettese, Szeverényi György a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemmérnökség vezetője. Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Miklós Attila képviselő jelezte. Az ülést megnyitotta. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z/1. napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amelyről nem kell szavazni. A meghívóban szereplő napirendi pontokon

2 2 kívül javasolta, hogy a közgyűlés 9.14 jelzéssel tűzze napirendre az Elővásárlási jog gyakorlása a volt Körös Kazángyártó és Gépipari Kft hrsz-ú ingatlan esetén tárgyú előterjesztést. Megállapította, hogy valamennyi képviselő kézhez kapta a későbbi kézbesítéssel kiküldött anyagot. Jelezte, hogy a bejelentésekre, a képviselői kérdésekre az ülés végén kerül sor. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Kérte, hogy a napirend 2. pontjában szereplő A haszonállattartásról szóló 8/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést a közgyűlés vegye le napirendjéről további egyeztetés céljából. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy előterjesztőként nyilatkozzon az ügyben. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A nyilvános ülés napirendjei előtt szeretne szót kérni, majd a képviselői kérdések tárgyalásánál a jegyzőhöz képviselői kérdéseket szeretne intézni. Az SZMSZ értelmében a képviselőknek a közgyűlési előterjesztéseket 6 nappal a testületi ülés időpontja előtt kézhez kell kapniuk. A polgármester az előzőekben nem véletlenül kérdezte, hogy a képviselők kézhez kapták-e az anyagot. Jelezte, hogy személye tegnap este 5 óra után CD-n még jó néhány anyagot megkapott, amiben többek között a Vízmű Zrt. terjedelmes előterjesztése is szerepelt. Tekintettel arra, hogy a megye egyik legnagyobb vállalatáról van szó, hogyan lehetne törekedni arra, hogy az SZMSZ idevonatkozó pontja maradéktalanul betartásra kerüljön? (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: A Vízmű Zrt-vel kapcsolatban eszközölni kívánt felvetését Takács Péter képviselő taglalta. A polgármester által tett bejelentéssel kapcsolatban észrevételezte, hogy Miklós Attila képviselő előzetesen jelezte, hogy nem vesz részt a mai ülésen. Ebben a ciklusban személyével egy alkalommal fordult elő, december 17-én hogy nem vett részt a testület ülésén, amit előzetesen bejelentett, ugyanakkor a jegyző által Miklós Attila képviselőnek küldött jelenlétekről szóló kimutatásban előzetesen be nem jelentett távollétnek tüntették fel. Szeretné kérni a jelenlétek pontos vezetését. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szabóné Kocziha Tünde képviselő a napirend 2. pontjának levételét javasolta. Takács Péter képviselő felvetésére elmondta, hogy csak azt az anyagot van módjukban a képviselők részére kiküldeni, amit megkapnak, és akkor, amikor rendelkezésükre bocsátják. A Körös Kazángyártó és Gépipari Kft. felszámolási eljárásáról szóló értesítést, valamint a Vízmű Zrt. anyagát a közgyűlést megelőző napon juttatták el az önkormányzathoz. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Szabóné Kocziha Tünde képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tudott részt venni az előzetes bizottsági megbeszéléseken, amikor is a haszonállattartásról szóló rendelet módosításai kerültek kidolgozásra. Nem látja akadályát a napirend levételének abban az esetben, ha a képviselők nem ragaszkodnak a mai napi rendeletalkotáshoz.

3 3 Takács Péter képviselő felvetésére elmondta, hogy a SZMSZ maradéktalan betartása nagyon fontos feladat. A testületi ülések meghatározott időben kerülnek lebonyolításra. Amennyiben a bizottsági ülésen nincs mód egy adott előterjesztés megtárgyalására, a közgyűlés előtt összehívott bizottságban erre lehetőséget biztosítanak. Több esetben előfordult, hogy a külső szervezetek a szükséges dokumentációkat, a közgyűlést megelőző napokban bocsátották az önkormányzat rendelkezésére. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Megköszönte Dr. Szvercsák Szilvia jegyző válaszát. A Vízmű Zrt. esetében megjegyezte, hogy tudomása szerint az önkormányzat a cégben komoly tulajdoni hányaddal és befolyással bír. Célszerű lenne a cég figyelmét felhívni arra, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, a városi testületet, mint az egyik legnagyobb tulajdonost időben tájékoztassák az adott eseményekről. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta Takács Péter képviselő figyelmét, hogy a jelen lévő vízmű képviselőinek felteheti kérdéseit. Köszöntötte az üzemmérnökség-, valamint a gazdasági-vezetőt. Szavazásra bocsátotta a 9.14 jelzésű Elővásárlási jog gyakorlása a volt Körös Kazángyártó és Gépipari Kft hrsz-ú ingatlan esetén előterjesztés napirendre vételét. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a napirend felvételét elfogadta. Szavazásra bocsátotta Szabóné Kocziha Tünde képviselő által javasolt A haszonállattartásról szóló 8/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét. Előterjesztői oldalról a javaslattal egyetért. - Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a napirend levételét elfogadta. Szavazásra bocsátotta a napirendet a módosításokkal együtt. - Megállapította, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el: (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője Nyilvános ülés: 1.) Tájékoztató az Okmányiroda évi tevékenységéről Előkészítő: Okmányiroda Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

4 4 3.) A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. Szándéknyilatkozat a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium hatosztályos gimnáziumi képzésének folytatására Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 2. BÉKSZI Kós Károly Tagintézmény telephely áthelyezése Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 7.) Városüzemeltetési ügyek: gázév közös gázbeszerzése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Téli rendkívüli hóeltakarítás vis maior támogatásának igénybejelentése - helyszíni kiosztással Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 8.) Szociális területet érintő ügyek: 1. A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 51/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2. A évi közfoglalkoztatási program tervezete Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A Csaba Ügyeleti Kft. feladatvállalási szerződésének módosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester

5 5 9.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Döntéshozatal keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. Döntéshozatal a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkgondozási munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő garázsok értékesítése Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 6. Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása projekt eredményeiről Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 7. ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi törzsház szintű üzleti terve Előkészítő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 8. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés módosítása Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9. Békéscsaba CsabaPark kialakítására kiemelt projektötlet benyújtása (Pályázat azonosítója: DAOP-2.1.1/G-11) Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester

6 6 10. Önerő biztosítása rekultiváció elvégzésére benyújtott pályázathoz Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 11. Folyamatban lévő pályázati projektekkel kapcsolatos, jogszabályváltozásból következő döntések meghozatala Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 12. Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 13. Közterület-elnevezések Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 14. Elővásárlási jog gyakorlása a volt Körös Kazángyártó és Gépipari Kft hrsz-ú ingatlan esetén Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2. Középtávú tervezés a saját bevételek és a kötelezettségvállalások vonatkozásában Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3. A évi költségvetési rendelet megalkotása Előkészítő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) A Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház intézményvezetői pályázati kiírásai Előkészítő: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 12.) Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok évi működéséről Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

7 7 13.) A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 14.) A Békés Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megalakulásához kapcsolódó, a Békés Megyei Önkormányzattal megkötendő megállapodás Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 15.) A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépés Előkészítő: Kabinet Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 16.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: 9 óra 29 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Technikai megjegyzés: 9 óra 35 perctől a testület nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Napirenden kívüli felszólalás: Takács Péter képviselő: Február elején nem mindennapos időjárás köszöntött be Békéscsabára. A havazás pénteken kezdődött, majd szombaton nagy mennyiség képződött. Személyes tapasztalatai alapján, kedden volt olyan állapot, hogy viszonylag biztonságosan lehetett közlekedni. A jelenleg érvényben lévő szerződéses formában biztosított hóeltakarítás, valamilyen oknál fogva hatékonyan nem működik. Utoljára a évben történt nagyfokú havazásból kifolyólag beszélgettek a rendszer működési hibáiról. Épp ideje lenne megbízni az illetékes szakbizottságot a helyzet működésének áttekintésével. Próbáljanak meg hosszú távon, tartósan egy olyan rendszert kiépíteni, amely a rendkívüli időjárás esetén is biztosítja a biztonságos közlekedést. Szerencsés helyzet, hogy a Nemzeti Közútkezelő a városon belül megtartotta útjait, mivel azokon lehetett viszonylag normál körülmények között közlekedni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A nem mindennapi körülmény azt jelenti, hogy nem mindennapi módon kell közlekedni és türelmet tanúsítani. Hóátfúvások esetén a védekezés teljesen hatástalan. Ilyen esetekben a közterület-felügyelet a tanyahálózatra kiemelt figyelmet fordít. Békéscsabán jelenleg nincs olyan vállalkozó, aki a feladatot 100 %-ig, a város polgárainak igényét kielégítve el tudná látni. A következő évek feladata lesz azon elgondolkodni, hogy az önkormányzat önállóan, non-profit alapon oldja-e meg a kérdést. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Tájékoztató az Okmányiroda évi tevékenységéről

8 8 Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előterjesztés táblázata szerint ig megközelítőleg el csökkent az esetszám. Az anyagban nem talált arra utalást, hogy mi volt ennek az oka. Az előterjesztés a WAP-os ügyintézésről sem ejt szót, miközben Európában először Békéscsabán került bevezetésre. Legalább két mondatban célszerű lett volna megemlíteni. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Az Okmányiroda meglehetősen nagy ügyfélforgalmat lát el, a kezdeti nehézségek ellenére a központi felülvizsgáló szerv példaértékűnek ítélte meg munkáját. Az esetszám csökkenésnek elsősorban gazdasági okai vannak. Kérte Dr. Marosvölgyi Emesét, az Okmányiroda volt vezetőjét, válaszoljon a felmerült kérdésre. (Kazetta 1/ ) Dr. Marosvölgyi Emese csoportvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy a táblázatban az úgynevezett ügyirattípusú feladatok - amelyek a gépjármű ügyintézés területén jelennek meg az átfedés miatt nem kerültek megjelenítésre. A WAP-os ügyintézésről az anyag az Általános szempontok között ejt szót. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Köszönetét fejezte ki az elismerésre méltó munkáért. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 39/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Okmányiroda évi tevékenységére vonatkozó tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: február 24. Napirend tárgya: A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, a rendelet módosítását ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást. (Kazetta 1/ )

9 9 A közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló évi CCII. törvény 24. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről szóló 36/1992. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 18/A. (1) bekezdésében az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottságának szövegrész helyébe az az ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottsága szöveg lép. (2) A Rendelet 18/A. (2) bekezdésében és 18/C. (2) bekezdésében az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság szövegrész helyébe az ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottság szöveg lép. A Rendelet 19. -a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. Közterületek fellobogózása 19. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közterületei az 1. mellékletben meghatározott időszakokban kerülnek fellobogózásra. (2) A fellobogózás akként történik, hogy Magyarország zászlaja és Békéscsaba Megyei Jogú Város zászlaja kihelyezésre kerül az 1. mellékletben meghatározott közterületeken található kandeláberekre. (3) A polgármester határozhat arról, hogy az 1. mellékletben meghatározott időszakokon és közterületeken kívül is fellobogózásra kerüljön közterület. 3. A Rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki. Ez a rendelet április 15-én lép hatályba. 4. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző

10 10 1. melléklet 1. Március 14-e 16 óra és március 16-a 8 óra között, április 30-a 16 óra és május 2-a 8 óra között, a Városházi Esték rendezvénysorozat kezdő napját megelőző nap 16 óra és zárónapját követő nap 8 óra között, augusztus 19-e 16 óra és augusztus 21-e 8 óra között, valamint október 22-e 16 óra és október 24-e 8 óra között az alábbi közterületek kerülnek fellobogózásra: Andrássy út, Szabadság tér, Szent István tér, Szeberényi tér, Kossuth tér, Gyulai út. 2. A Csaba Expo rendezvénysorozat kezdő napját megelőző nap 16 óra és zárónapját követő nap 8 óra között, valamint a Csabai Kolbászfesztivál rendezvénysorozat kezdő napját megelőző nap 16 óra és zárónapját követő nap 8 óra között az alábbi közterületek kerülnek fellobogózásra: Andrássy út, Szabadság tér, Szent István tér, Szeberényi tér, Kossuth tér, Gyulai út, Bajza utca, Bánszki utca. Napirend tárgya: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Vantara Gyula polgármester: Előterjesztő Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 40/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, az alábbi határozatokat végrehajtottnak tekinti: 799/1999. (XI. 18.) 492/2004. (IX. 23.) 603/2004. (XI. 18.) 93/2005. (II. 24.) 246/2006. (V. 11.) 247/2006. (V. 11.) 333/2006. (VI. 8.) 426/2006. (VIII. 23.) 480/2006. (IX. 14.) 18/2007. (I. 25.) 34/2007. (I. 25.) 85/2007. (II. 15.) 86/2007. (II. 15.) 144/2007. (III. 29.) 164/2007. (III. 29.) 170/2007. (III. 29.) 184/2007. (IV. 12.) 232/2007. (IV. 26.) 246/2007. (IV. 26.) 283/2007. (V. 31.) 290/2007. (V. 31.) 295/2007. (V. 31.) 317/2007. (VI. 28.) 321/2007. (VI. 28.) 323/2007. (VI. 28.) 334/2007. (VI. 28.) 348/2007. (VI. 28.) 349/2007. (VI. 28.) 350/2007. (VI. 28.) 351/2007. (VI. 28.) 352/2007. (VI. 28.) 354/2007. (VI. 28.) 355/2007. (VI. 28.) 371/2007. (VII. 16.) 372/2007. (VII. 16.) 373/2007. (VII. 16.) 382/2007. (VII. 16.) 385/2007. (VII. 16.)

11 11 387/2007. (VII. 16.) 398/2007. (VII. 16.) 473/2007. (IX. 20.) 476/2007. (IX. 20.) 497/2007. (IX. 20.) 499/2007. (IX. 20.) 523/2007. (X. 18.) 545/2007. (X. 18.) 552/2007. (X. 18.) 594/2007. (XI. 22.) 595/2007. (XI. 22.) 596/2007. (XI. 22.) 602/2007. (XI. 22.) 608/2007. (XI. 22.) 609/2007. (XI. 22.) 612/2007. (XI. 22.) 655/2007. (XII. 13.) 658/2007. (XII. 13.) 10/2008. (I. 24.) 29/2008. (I. 24.) 30/2008. (I. 24.) 31/2008. (I. 24.) 32/2008. (I. 24.) 33/2008. (I. 24.) 34/2008. (I. 24.) 35/2008. (I. 24.) 36/2008. (I. 24.) 37/2008. (I. 24.) 38/2008. (I. 24.) 39/2008. (I. 24.) 40/2008. (I. 24.) 41/2008. (I. 24.) 42/2008. (I. 24.) 43/2008. (I. 24.) 44/2008. (I. 24.) 45/2008. (I. 24.) 46/2008. (I. 24.) 47/2008. (I. 24.) 48/2008. (I. 24.) 49/2008. (I. 24.) 50/2008. (I. 24.) 51/2008. (I. 24.) 52/2008. (I. 24.) 53/2008. (I. 24.) 54/2008. (I. 24.) 55/2008. (I. 24.) 56/2008. (I. 24.) 57/2008. (I. 24.) 58/2008. (I. 24.) 59/2008. (I. 24.) 60/2008. (I. 24.) 61/2008. (I. 24.) 62/2008. (I. 24.) 63/2008. (I. 24.) 66/2008. (I. 24.) 67/2008. (I. 24.) 113/2008. (II. 28.) 117/2008. (II. 28.) 118/2008. (II. 28.) 119/2008. (II. 28.) 138/2008. (II. 28.) 139/2008. (II. 28.) 145/2008. (II. 28.) 149/2008. (III. 27.) 528/2008. (X. 16.) 529/2008. (X. 16.) 530/2008. (X. 16.) 531/2008. (X. 16.) 532/2008. (X. 16.) 533/2008. (X. 16.) 534/2008. (X. 16.) 535/2008. (X. 16.) 536/2008. (X. 16.) 37/2009. (I. 22.) 163/2010. (III. 18.) 29/2011. (I. 28.) 38/2011. (II. 25.) 39/2011. (II. 25.) 40/2011. (II. 25.) 41/2011. (II. 25.) 52/2011. (II. 25.) 90/2011. (III. 25.) 91/2011. (III. 25.) 92/2011. (III. 25.) 93/2011. (III. 25.) 94/2011. (III. 25.) 95/2011. (III. 25.) 96/2011. (III. 25.) 97/2011. (III. 25.) 180/2011. (III. 25.) 186/2011. (IV. 29.) 187/2011. (IV. 29.) 188/2011. (IV. 29.) 189/2011. (IV. 29.) 190/2011. (IV. 29.) 191/2011. (IV. 29.) 192/2011. (IV. 29.) 193/2011. (IV. 29.) 197/2011. (IV. 29.) 198/2011. (IV. 29.)

12 12 199/2011. (IV. 29.) 200/2011. (IV. 29.) 201/2011. (IV. 29.) 202/2011. (IV. 29.) 203/2011. (IV. 29.) 204/2011. (IV. 29.) 205/2011. (IV. 29.) 208/2011. (IV. 29.) 209/2011. (IV. 29.) 237/2011. (IV. 29.) 242/2011. (IV. 29.) 244/2011. (V. 27.) 248/2011. (V. 27.) 249/2011. (V. 27.) 250/2011. (V. 27.) 251/2011. (V. 27.) 252/2011. (V. 27.) 253/2011. (V. 27.) 254/2011. (V. 27.) 255/2011. (V. 27.) 256/2011. (V. 27.) 257/2011. (V. 27.) 272/2011. (V. 27.) 300/2011. (V. 27.) 301/2011. (V. 27.) 302/2011. (V. 27.) 303/2011. (V. 27.) 309/2011. (VI. 24.) 310/2011. (VI. 24.) 311/2011. (VI. 24.) 312/2011. (VI. 24.) 315/2011. (VI. 24.) 318/2011. (VI. 24.) 319/2011. (VI. 24.) 320/2011. (VI. 24.) 321/2011. (VI. 24.) 322/2011. (VI. 24.) 323/2011. (VI. 24.) 324/2011. (VI. 24.) 325/2011. (VI. 24.) 326/2011. (VI. 24.) 327/2011. (VI. 26.) 328/2011. (VI. 24.) 332/2011. (VI. 24.) 362/2011. (IX. 23.) 363/2011. (IX. 23.) 364/2011. (IX. 23.) 371/2011. (IX. 23.) 375/2011. (IX. 23.) 376/2011. (IX. 23.) 377/2011. (IX. 23.) 378/2011. (IX. 23.) 380/2011. (IX. 23.) 381/2011. (IX. 23.) 382/2011. (IX. 23.) 383/2011. (IX. 23.) 384/2011. (IX. 23.) 385/2011. (IX. 23.) 386/2011. (IX. 23.) 393/2011. (IX. 23.) 394/2011. (IX. 23.) 395/2011. (IX. 23.) 422/2011. (X. 21.) 423/2011. (X. 21.) 425/2011. (X. 21.) 426/2011. (X. 21.) 456/2011. (XI. 18.) 457/2011. (XI. 18.) 458/2011. (XI. 18.) 459/2011. (XI. 18.) 460/2011. (XI. 18.) 461/2011. (XI. 18.) 462/2011. (XI. 18.) 463/2011. (XI. 18.) 470/2011. (XI. 18.) 471/2011. (XI. 18.) 486/2011. (XII. 16.) 504/2011. (XII. 16.) 514/2011. (XII. 16.) 515/2011. (XII. 16.) 517/2011. (XII. 16.)

13 13 Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: február 24. Napirend tárgya: A Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Vantara Gyula polgármester: Ismételten köszöntötte a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviseletében megjelenteket, kérte, hogy a felmerülő kérdésekre adják meg a választ. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a testületi ülés előtt tárgyalta. Felkérte Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnököt, tájékoztassa a közgyűlést a bizottság álláspontjáról. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságuk a szakértőket meghallgatva, a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztés 1. pontja a Társaság igazgatósági tagjainak tagsági jogviszonyának fenntartásáról, valamint megerősítéséről szól. A törvényi adottságok miatt az önkormányzatok konszolidációjának az átvételével kapcsolatos törvényben szereplő kitétel, amely szerint május 31-ig szükséges megerősíteni a jelenlegi igazgatósági tagok jogviszonyát. A 2. pont a Társaság évi üzleti tervét taglalja, ami a mellékelt anyag alapján tanulmányozható. A főbb számokat, elképzeléseket az előterjesztés tartalmazza. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Számára furcsa, hogy a közgyűlés olyan anyagot tárgyal, amely ma reggel került az illetékes bizottság elé, miközben a bizottságokon végigment anyag meg lekerül a napirendről. Az üzleti terv 4. számú melléklet Árbevételek tervezése címszó alatt szerepel az ivóvízfogyasztásból, valamint a szennyvízből származó árbevétel. A kimutatás szerint a tavalyi teljesítés mértékét a valóságos fogyasztás nem hozta, véleménye szerint alultervezett. A számarány kialakításánál figyelembe vették a lakosság nagy többségének szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozási igényét? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselőjét válaszadásra. (Kazetta 1/ ) Badics Józsefné a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviselője: Takács Péter képviselőnek a kiküldött anyagra irányuló felvetésére elmondta, hogy a Társaság SZMSZ-e értelmében a közgyűlés előtt 15 nappal kell kiküldenie a közgyűlésre tervezett anyagokat. Az előterjesztések a megfelelő véleményezéseken Igazgatósági ülés, FEB átestek, majd ezt követően az anyag az érintettek részére kiküldésre került. A jövőben figyelembe veszik az önkormányzat közgyűlésének időpontját, és annak megfelelően küldik meg az anyagokat véleményezésre. Az

14 14 üzleti tervvel kapcsolatban elmondta, hogy számoltak azokkal a mennyiségekkel, amelyek a rákötésből erednek. A rákötések kapcsán öt hónapos díjkedvezményt vezettek be. A mennyiségi terv a folyamatos rákötési arányt figyelembe véve magában foglalja a mennyiségi adatokat, viszont az értékadatokban nem szerepelnek az öt hónapos díjkedvezmény miatt. (Kazetta 1/ ) Szeverényi György a Békés Megyei Vízművek Zrt. békéscsabai mérnökségének vezetője: Tájékoztatásul elmondta, hogy Békéscsabán 9400 fogyasztó köttet rá a jelenleg épülő csatornahálózatra, amiből 300 már megvalósult. Az átadás öblözetenként, a PIU szervezet kiértesítése után történik. Azok a fogyasztók, akik a kiértesítést követően 3 hónapon belül a hálózatra rákötnek, 5 hónap kedvezményben részesülnek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 41/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt március 12-ei rendkívüli közgyűlésén a Zrt. előterjesztéseinek tárgyalásakor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát a jelen előterjesztés alapján meghatározott irányelvek szerint képviselje. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 12. Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a vízmű képviselőinek jelenlétét, további jó munkát kívánt. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Oktatási, közművelődési és sport ügyek Tárgy: Szándéknyilatkozat a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium hatosztályos gimnáziumi képzésének folytatására Vantara Gyula polgármester: Előterjesztő Kiss Tibor alpolgármester. Az előterjesztést véleményezte a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

15 15 42/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szándékát fejezi ki a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének módosítására az alábbiak szerint: - a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben ismét bevezetésre kerülne a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés az általános iskolai körzeti feladatellátás megtartása mellett, - a négyosztályos gimnáziumi képzés fokozatosan kifutna, a 2015/2016-os tanévtől kezdődően nem történne beiskolázás a 9. évfolyamra. 2. Az intézmény vezetése március 30-ig köteles kidolgozni és jóváhagyásra benyújtani az új képzési szerkezetre vonatkozó intézkedéseket a tanulók osztályokba szervezésére, az egyes évfolyamokra történő belépés, átlépés szabályait. 3. Az iskolai szerkezet átalakítására vonatkozó végleges döntésre a szakértői vélemények ismeretében és a véleményeztetési eljárások lefolytatását követően kerülhet sor. Felelős: Kiss Tibor alpolgármester Határidő: május 30. Tárgy: BÉKSZI Kós Károly Tagintézmény telephely áthelyezése Vantara Gyula polgármester: Előterjesztő Kiss Tibor alpolgármester. Az előterjesztést véleményezte a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolta a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: A 2. és 10. Számú Általános Iskola integrációjakor ellenzéki oldalról több alkalommal feltették azt a kérdést, hogy vajon milyen okok, indokok vezettek az integrációhoz, és mekkora összegű megtakarítást eredményez? Kiss Tibor alpolgármester fórumokon, valamint a közgyűlésen a racionalizálás szükségességét azzal indokolta, hogy a 10. Számú Általános Iskolában rendkívül komoly felújítási, átalakítási és egyéb munkálatok szükségesek, az integrációnak többek között ez az egyik legjelentősebb tétele, mint megtakarítási elem. Az alpolgármester véleménye szerint, amit nem kell kifizetni, az önmagában már megtakarítás. A Kós Károly tagintézmény eladásra kerül az Evangélikus Egyház részére, és az intézmény a 10. Számú Általános Iskolába kerül áthelyezésre. Ahhoz, hogy az épület a tanulók fogadására alkalmas legyen, számos átalakuláson kell keresztülmennie. Ez esetben, hol van a megtakarítás? A szakképzés oldaláról számos olyan gyakorlati terem és egyéb kialakítás szükséges, ami egyébként az általános iskolai szintű oktatásban nem. Ismert volt a Kós Károly épületének eladása a 2. és 10. Számú Általános Iskola integrációjakor? Amennyiben ez volt az eredeti szándék, miért nem lehetett egyben a közgyűlés elé terjeszteni? Ha nem ez volt a szándék, akkor az az indoklás, ami akkor elhangzott, a felújítás költsége, valamint a hozzá kapcsolódó

16 16 hatalmas teher, amitől az önkormányzat megszabadul, az most hol van? Hol a megtakarítás? Hiszen a keletkezett összeget vagy még többet, az önkormányzat az épület felújítására rákölti. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Reagálva Hrabovszki György képviselő felvetésére elmondta, hogy mozgalmuk elviekben egyetért felvetésével, viszont ha figyelembe veszik az államosítást, szerencsés helyzet állt elő azzal, hogy nem költöttek az iskolaépület felújítására. Támogatták az Evangélikus Egyház törekvését, üdvözlik, hogy óvodai és általános iskolai alsó tagozatos képzés indul az egyház berkein belül a városban, viszont felhívta a figyelmet, hogy nem olyan régen iskola összevonások történtek, óvodák szűntek meg intézményracionalizálás és gyereklétszám csökkenés miatt. Mi lesz az összevont intézményekkel? A gyereklétszám, hogy alakul? (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Sok mindennel rendelkeznek, de a jövőbelátás tehetségével még nem. Az Evangélikus Egyház intézményrendszerének bővítési szándékáról az önkormányzat korábban nem tudott, a tervek most születtek. Felhívta Hrabovszki György képviselő figyelmét, hogy a legnagyobb kritika az önkormányzattal szemben az volt, hogy az adott településrészen nem lesz intézmény, nem lesznek fiatalok, a terület el fog öregedni. A tagintézmény egy sokkal jobb körülmények közé kerül. A Kós Károly Szakiskolában váltott tanítás van, osztályszám kevés a gyereklétszámhoz képest, a délelőtt, délutáni tanítás a Kazinczy utcai épületben megoldható. A felújításra szánt összeg minimális, tekintettel arra, hogy az iskola profilja az építőipar. Logikus, hogy ahova 7 éves gyerekek jártak, pl. a vizesblokk tekintetében elengedhetetlen a felújítás. A városnak az értékesítésből bevétele származik, továbbá az intézmény jobb körülmények közé kerül. Szabóné Kocziha Tünde képviselő kérdésére elmondta, hogy az, hogy egy adott intézmény egy rendszert működtessen az alapoktól egészen az érettségiig, az iskolavezetés külön döntése. Véleménye szerint lesz kereslet az intézmény által kínált lehetőségekre. Kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslatot jó szívvel szavazzák meg. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: Az nem kérdés, hogy kevesebb a gyermeklétszám. Az egyházi gimnázium speciális helyzetben van, az egész megyéből, valamint a megyehatáron túlról is vonzza a gyerekeket. Kollégiumuk 80 %-ban telített. Az egyháznak régi törekvése a teljes paletta kialakítása, az óvodától egészen az érettségéig, amely nem jelenti a röghöz kötést. Üdvözlendő a városnak az a törekvése, amely a Kazinczy utcai épület diákok általi felújítására irányul, erősítve ezzel a szaktudást is. (Kazetta 1/ /2. 012) Takács Péter képviselő: A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elmúlt évben zajlott ülésén Köles István elnök arra a kérdésére, miszerint hogyan alakul a 10. Számú Általános Iskola sorsa, nagyjából felvázolta név nélkül, de nincs ezzel semmi probléma. Számára elfogadható konstrukció, ha az Evangélikus Egyház az épületet piaci áron megvásárolja, továbbá ha a 20 millió forintos felújítási költség tartható. Az óvodás csoport, valamint az alsó tagozat beindítása konkurenciát fog jelenteni a közelben működő önkormányzati fenntartású intézményekre nézve. Ugyanakkor mindenki számára ismert, hogy a vagyoni bevétel mennyire égetően szükséges ebben az évben a város számára. (Kazetta 1/ )

17 17 Hrabovszki György képviselő: A félreértések elkerülése végett elmondta, hogy az előterjesztést megszavazza a későbbi egyház részére történő ingatlanértékesítéssel együtt. Nem ez ellen ágál. Személye is információval rendelkezik arról, hogy a bizottsági ülésen mik hangzottak el, nevezetesen, hogy a koncepció ismert volt, és arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy szerencsés lett volna a koncepciót teljes terjedelmében tárgyalni olyan módon, amikor az ok-okozati összefüggések végigvezethetők, hiszen ebben a helyzetben az önkormányzat sem az eladással, sem az ingatlan hasznosításával alapvetően nem jár rosszul. Ezért is támogatja. Kiss Tibor alpolgármestertől kérte, hogy a korrekt válaszai mellett ne csúsztasson. Akkor, amikor a terület kiürüléséről beszéltek, akkor az általános iskolai ellátás hiányát vetették fel. Ez az aggálya azóta is természetesen fennáll, nem hiszi, hogy egy középiskola betelepítése a terület oktatási rendszerének ezt a részét pótolná. (Kazetta 1/ ) Kutyej Pál képviselő: A 2. és 10. Számú Általános Iskola integrációjakor az Evangélikus Egyház még gondolatban sem foglalkozott a Kós Károly tagintézmény megvásárlásával. A paletta színesítését nevezethetik konkurenciának is, de inkább színt hoz a városba. Az óvodanyitás bizonyos plusz kiadást jelentene az önkormányzat számára, amit az egyház levesz a válláról. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Véleménye szerint a konkurenciahelyzet egyfajta versenyhelyzetet is teremthet, innentől kezdve minden iskola versenyezhet az oktatás színvonalával, a különböző plusz szolgáltatásokkal, amivel odacsalogatja a gyerekeket. Mindenképpen hasznára válik a város számára. Felszólalásával azt a fajta ellentétes folyamatot szerette volna bemutatni, hogy az iskolabezárások mellett egy másfajta folyamat is elindult, az iskolanyitás, amit mozgalmuk támogat. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor alpolgármester: A gyereklétszám drasztikus csökkenése generált döntéseket. Véleménye szerint egy kedvező helyzet áll elő. Hogy miért nem fejtették ki annakidején a teljes koncepciót, azért mert az egyház szándéka nem volt ismert. Hrabovszki György képviselő csúsztatással kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy személye arra utalt, hogy az MSZP szerint a Kazinczy utcai épület gyakorlatilag egy kihasználatlan, szellemházzá alakul. Takács Péter képviselőnek elmondta, hogy jövő hét kedden egész napos szakmai ülést tartanak a BÉKSZI-ben, ahol a kormányhivatal osztályvezetői és munkatársai felvázolják a várható lépéseket. Szívesen várja a képviselőt is az előadásra. (Kazetta 1/ ) Dr. Fábián Ágnes tanácsnok: A terület a szakképzés beindításával csak nyerhet. Nem volt már annyi általános iskoláskorú gyerek, hogy feltöltsék az osztályokat, viszont így akár felnőtt képzés, munkahelyteremtés, rehabilitációra való felkészítés is folyhat az intézményben. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ )

18 18 A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 43/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy - a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Békéscsaba, Baross utca 1-3. szám alatt található feladatellátási helyét július 15. napjával ki kívánja vonni az oktatási ágazatból; - a Békéscsaba, Kazinczy u. 8. szám alatti iskolaépületet június 18. napjával át kívánja adni a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája részére. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy június 18. napjától a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Kazinczy u 8. szám alatti telephelyéről az általános iskolás tanulók az intézmény Békéscsaba, Irányi utca 14. szám alatti székhelyén kerüljenek elhelyezésre. Felelős: Kiss Tibor alpolgármester Határidő: február 24. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy a szándéknyilvánítással kapcsolatos jogszabály alapján kötelező véleményezési eljárásokat folytassa le, a szükséges szakvéleményeket szerezze be. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május 30. Napirend tárgya: Városüzemeltetési ügyek Tárgy: gázév közös gázbeszerzése Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, és a határozati javaslattal kapcsolatban az alábbi módosító javaslattal élt, amit előterjesztőként befogad: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése as gázévre vonatkozó közös gázbeszerzésre létrejövő szindikátusi szerződéstervezetet - amelyet az Önkormányzatok a földgázbeszerzési feladataik összehangolása céljából a Békés Megyei Önkormányzat koordinálása mellett kötnek meg jóváhagyja, és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. A mondat bevezető részében pontosításra került a Megyei Jogú Város Közgyűlésének státusza. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

19 19 44/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy azon kisfogyasztók (20 m 3 /h alatti), akiknél kedvezőbben alakul az egyetemes szolgáltatói ár a piaci árnál, a gázévben térjenek vissza az Egyetemes Szolgáltatói körbe és ne szerepeljenek a közös földgázbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési tenderkiírásban. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Békés Megyei Önkormányzat koordinálása mellett a as gázévre vonatkozó közös földgázbeszerzés lefolytatására létrehozandó konzorciumhoz. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a as gázévre vonatkozó közös gázbeszerzésre létrejövő Szindikátusi Szerződés tervezetet - amelyet az önkormányzatok a földgázbeszerzési feladataik összehangolása céljából a Békés Megyei Önkormányzat koordinálása mellett kötnek meg - jóváhagyja, és felhatalmazza Vantara Gyula polgármester a szerződés aláírására, valamit arra, hogy a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közös földgázbeszerzéssel kapcsolatosan felmerülő ,- Ft költség fedezetéül az önkormányzati fenntartású intézmények esetében forrásként a évi költségvetésről szóló rendeletben a működési jellegű energia céltartalék előirányzatot jelöli meg. A nem önkormányzati fenntartású intézményekre (Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.) jutó költség fogyasztásarányosan kerül továbbszámlázásra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 30. Tárgy: Téli rendkívüli hóeltakarítás vis maior támogatásának igénybejelentése Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést mai ülésén tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 7 igen, egyhangú szavazattal a határozati javaslatot támogatásra javasolja a közgyűlésnek. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 45/2012. (II. 24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a február 5-től február 20-ig elrendelt rendkívüli hóeltakarítás költségeinek, ,- Ft-nak, azaz kilencmillió-kilencszázötezer-kétszázharminchét forintnak 70 %-os mértékű vis maior támogatására, vagyis ,- Ft-ra, azaz hatmillió-kilencszázharmincháromezer-

20 20 hatszázhatvanhat forintra támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban: Kincstár). 2. A felmerült rendkívüli védekezési munkák költségei a évi önkormányzati költségvetésben nem kerültek tervezésre, az önkormányzat saját erejéből annak csak 30 %-át ,- Ft-ot, azaz kettőmillió-kilencszázhetvenegyezer-ötszázhetvenegy forintot - tudja biztosítani. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat: - nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 1. (4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá, - az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be támogatási igényt. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a vis maior támogatási kérelem benyújtásához egyéb jogszabályokban előírt, szükséges nyilatkozatokat megtegye. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február 29. Napirend tárgya: Szociális területet érintő ügyek Tárgy: A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 51/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja a rendelet-tervezetet, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslattal élt a rendelet 11. -val kapcsolatban. A módosítás az eredeti rendelet 9. -ban szereplő szövegezést tartalmazza. Az előterjesztő a módosítást befogadja? (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A módosító javaslatot befogadja. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila az Egészségügyi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést bizottságuk is megtárgyalta, és támogatja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatát. A támogatási rendszer óta működik, azóta kb. 300 millió forint kamatmentes támogatáshoz nyújtottak segítséget, azonban 20 milliós be nem fizetett kölcsöntartozás áll fenn. Ebből adódóan szigorították a feltételeket. Visszafizetés esetén nem került meghatározásra a méltányosság gyakorlásának módja, pontosítva lett a bírálási szempont. A rendeletmódosítást elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. (Kazetta 1/ )

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben