Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓ CÍM CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3. POSTACÍM: 2700 CEGLÉD, PF.: 63. TELEFON: KÖZPONT: (53) TITKÁRSÁG: (53) FAX: (53) Cégjegyzékszám: , Adószám: , Bankszámlaszám: CIB BANK Internet:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Gazdasági Társaság első éve évi gazdasági beszámoló évi beszámoló kiegészítő melléklete 8 Általános jellegű kiegészítések 9 A Társaság bemutatása 9 A kórház története 9 A Társasági forma váltás 10 A Társaság általános adatai 11 A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői 13 Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás 13 A Társaság Számviteli Politikája 14 Általános elvek 14 Az alkalmazott főbb értékelési eljárások 15 Speciális jellegű kiegészítések 17 A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 17 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 31 Tájékoztató jellegű kiegészítések 41 Emberi erőforrások 41 Beszámolóhoz kapcsolódó további információk 44 Cash-flow kimutatás 46 A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása 47 Mérleg 49 Eredménykimutatás évi üzleti jelentés évi betegforgalmi, finanszírozási adatok évi közhasznúsági jelentés 77 2/85

3 A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ELSŐ ÉVE A 2008-as esztendő Társaságunk első éve volt, melyben nem közintézményként, hanem nonprofit közhasznú gazdasági társaságként működött. A működési forma váltás új feladatokat, nehézségeket, a korábbi működési formában nem ismert fogalmakat hozott, melyet meg kellett oldanunk a feladatellátás maximális teljesítése mellett. Számos aggodalom merült fel a tulajdonos, a működtető, az ellátottak, az üzleti partnerek, valamint a munkavállalók részéről is. Kell- e majd fizetni az ellátásért, megmaradnak-e a munkahelyek, sikerül-e beszállító, szolgáltató partnereink bizalmát tovább élvezni, a várt eredményeket el tudjuk-e érni. Lesz-e lehetőség tovább fejleszteni kórházunkat. Kérdéses volt, hogy a zavartalan működést meg tudjuk-e valósítani az új szervezeti formában. Az első év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek a félelmek nem igazolódtak be, a működési forma váltás a betegek számára gyakorlatilag észrevétlenül megtörtént. A kórház életében bonyolult és jelentős feladat volt az átalakulás. A tulajdonos szeptemberi döntését követően három hónap állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy minden feladatot elvégezzünk, a költségvetési intézményt megszüntessük és biztosítsuk a feltételeket a Társaság működéséhez. Legnagyobb feladat a humán erőforrás átvételének biztosítása volt, melyet a törvényi előírások betartásával sikerült határidőre véghezvinni. A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében üzleti partnereinket két alkalommal, írásban tájékoztattuk a kórházban történő változásokról. A működéshez szükséges ÁNTSZ működési engedély, valamint a finanszírozási szerződés előkészítése, megkötése is jelentős feladat volt. Biztosítani kellett a számviteli, pénzügyi, bérszámfejtési feladatatok ellátását, ezzel együtt a megszűnő költségvetési intézmény könyveinek lezárását, a megszűnéssel kapcsolatos számviteli feladatok ellátását. Az eredményes gazdálkodás érdekében az év folyamán felülvizsgáltuk és újrakötöttük szerződéseinket, a korábban bevezetett beszerzői és felhasználói keretgazdálkodást tovább szigorítottuk. A Gazdasági Társaság első évére tehát, a bonyolult sokrétű feladatok elvégzése volt a jellemző. 3/85

4 A társasági forma váltásnak a tulajdonos önkormányzat szempontjából talán legfontosabb célja valósult meg azzal, hogy a szakmai munka eredményessége nem változott, betegeink változatlan, sőt több területen javuló feltételek mellett vehetik igénybe a kórház szolgáltatásait. Az előzetesen ismert és megfogalmazott feladatok, valamint a menet közben felmerült nehézségek megoldást nyertek. A kórház működésének átalakítását annak gyakorlati megvalósítása, a kitűzött célok teljesítése tekintetében sikeresnek ítéljük és bízunk a külső körülmények, egészségpolitika kedvező változásában. A Társaság első évi működését alapvetően a megszűnt költségvetési intézménytől átvállalt kötelezettségek teljesítése, az új működési forma adta lehetőségek kihasználása, a működés stabilizálása, a betegellátás zavartalan működtetése, valamint a külső, kedvezőtlen gazdasági helyzet adta körülmények kezelése jellemezte. Az első évi gazdálkodás eredményét nagyban befolyásolta a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzata és a Társaság között létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodásban és Vagyonhasználati szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése. Az átvett és pénzügyileg teljesített követelések, mintegy 44 millió forint összeggel javították, míg az átvett és pénzügyileg teljesített kötelezettségek, különféle tartozások 467 millió forint összeggel rontották a évi mérleg szerinti eredmény összegét. Rendkívüli bevételként számoltuk el az OEP által január hónapban elszámolt bevétel összegét (238 millió forint). A Társaság által térítésmentesen átvett eszközök (190 millió forint) a feladatellátás folyamatosságát biztosították, de a mérleg szerinti eredményt nem befolyásolták (rendkívüli bevételként számoltuk el a térítésmentesen átvett különféle eszközöket 116 millió forint összegben, azonban e felhasználások a ráfordítások között is megjelentek). Mindezek, és további kisebb tételek eredményeképpen a rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege, az alapításkori terhek elszámolásaként 312 millió forint volt. Rendkívül nagy eredménynek tartjuk, hogy Társaságunk ennek ellenére, ha csekély mértékű, de mégis pozitív eredménnyel zárta az évet, annak köszönhetően, hogy a szokásos vállalkozási eredmény 314 millió forintot, bevétel arányosan és abszolút értékében is magas értéket ért el. Az eredmény különösen értékes, ha ezt a számot, a 2007-et megelőző évek adataihoz, folyamatosan romló eredményéhez, likviditási helyzetéhez hasonlítjuk. 4/85

5 A kiváló eredmény az alábbi főbb hatások révén jöhetett létre A Társaság feladatellátását a beszámolási időszakban a rendelkezésre álló Teljesítmény Volumen Korlát növekedése és maximális kihasználása jellemezte. Mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban a betegellátás zavartalanul folyt. Járóbeteg ellátás területén az előző év adatához viszonyítva 8 %-kal nőtt az ellátott esetek száma, a teljesítmény 17 %-kal emelkedett. Az aktív fekvőbeteg ellátás területén a súlyszám teljesítmény 11 %-kal, míg a krónikus ellátásban az elszámolt napok 10 %-kal nőttek. A finanszírozás díjtételei az elmúlt időszakban, érdemben nem változtak. Fentiek eredményeképpen az OEP bevételek jelentősen, 12 %-kal növekedtek. Nem került visszapótlásra a megszűnt vizitdíj, kórházi napidíj miatti bevétel kiesés, mely Társaságunknál tárgyévben mintegy 66 millió forint bevételkiesést jelent. A gazdasági társaságok nem részesültek az 5 %-os béremeléshez biztosított központi béralapból. Ennek hatására tárgy évben mintegy 88 millió forintos bevétel kiesés jelentkezett, melyet azonban a tulajdonos Önkormányzat részben pótolt, így a második félévben sort keríthettünk szelektív béremelésekre. A bérek területén társaságunk minden költségtakarékossági lehetőséget megragadott: az átszervezés során elmentek csak részben kerültek visszapótlásra, béremelést az első félévben nem volt módunk elrendelni, a megszűnt 13. havi bér kompenzálására cafetéria rendszert vezettünk be, a munkaerőhiány pótlása során éltünk az alkalmi foglalkoztatás lehetőségével. Anyagjellegű költségeink a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedtek, azonban a működő keretgazdálkodási rendszer segítségével a növekedést sikerült határok között tartani. Megkezdtük egyes gyógyító területek kiszervezését, hatékonyabb formában működtetését. A pénzügyi egyensúly megteremtése, megtartása, a tartozásállomány szinten tartása egész évben folyamatos feladatunk volt. A megszűnt intézmény szállítói tartozás állománya meghaladta a 464 millió forintot, melynek 53 %-a lejárt szállítói tartozás volt. A beszámolási időszak végére a Társaság szállítói tartozás állománya 274 millió forintra csökkent, mely összeg gyakorlatilag lejárt tartozást nem tartalmaz. Ez a jelentős változás részben köszönhető, 5/85

6 az év második felében felvett folyószámlahitel összegének, másrészt az eredményes gazdálkodás kedvező hatásának. Ez a változás összességében mintegy 183 millió forint likviditásjavulást eredményezett, 2008 végére a kötelezettségek állománya egy kezelhető, normális szintre csökkent. Társaságunk tárgy évben saját működési forrása és egyéb bevételei terhére fedezte a műszerpótlás, az amortizáció és a felújítások költségeinek terheit. A beszámolás évében mintegy 150 millió forintot fordítottunk gépek, berendezések beszerzésére, felújítására. Ezek a beruházások kötelező érvényűek, hiszen a szakmai minimumfeltételeknek és az ÁNTSZ előírásoknak kötelesek vagyunk megfelelni. Megállapítható tehát, hogy a működési forma váltás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A Társasági forma adta lehetőségekkel a jogszabályi kereteken belül éltünk, a gazdálkodás évben megkezdett szigorítását a beszámolási időszakban tovább folytattuk. A beszámoló analitikusan megfelelően alátámasztott. Eszközeinket, készleteinket folyamatosan leltározzuk. A beszámolóban kimutatott értékeket a részletező, analitikus nyilvántartások alapján kérjük elfogadni. Cegléd, április 28. Dr. Pusztai Dezső János Ügyvezető Igazgató 6/85

7 2008. évi gazdasági beszámoló 7/85

8 2008. évi beszámoló kiegészítő melléklete 8/85

9 A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Társaság bemutatása A kórház története Az első ceglédi városi kórházat a Pesti út melletti Vörös ökör nevezetű fogadóból alakították át 1873-ban 24 ággyal. A kórház alapító levele Czeglédi Városi Ápolda nevet említ. Az első világháború idején átmenetileg Cegléden működött egy szükség kórház is, sebesült katonák gyógyítására. Ezt követően továbbra is csak a régi 24 ágyas Ápolda töltötte be Cegléd város kórházának szerepét ban alapították és hozták létre adományból a B. Molnár Erzsébet Szülészeti-nőgyógyászati Kórházat. Ebben a felújított kórházban 32 felnőtt és 16 csecsemő ágyat alakítottak ki korszerű műtővel. Ez a Szülőotthon 1970-ig az új ceglédi Kórház átadásáig működött ban a Törteli úton egy katonai lazarettből alakítottak ki egy városi kórházat, amelyben sebészetet, belgyógyászatot, röntgent és laboratóriumot hoztak létre január 1-jével történt az első integráció a Törteli út és a Szülészeti Kórház összevonásával. Az összevont kórház első igazgató főorvosa dr. Gombos Dénes szülész-nőgyógyász volt. A II. világháborút követően ez a ceglédi Kórház tovább bővült újabb pavilonokkal és szakmai osztályokkal (Fül-orr-gégészet, Csecsemő és Gyermekosztály) ben a ceglédi Kórház már 250 ággyal rendelkezett ben hagyták jóvá az új ceglédi Kórház program tervét, 1966-ban megkezdődött az építés, amely három évig tartott. Az új kórház átadási ünnepét március 11-én tartották. Az új 7 emeletes kórházépületben 476 ágyat helyezetek el, majd 1974-ben és 1975-ben újabb pavilonok kerültek megépítésre, 274 elmegyógyászati ágy befogadására. Az úgynevezett régi kórház épületében 1975-ben fejeződött be a Traumatológiai osztály kialakítása és bővítése. Az 1970-es, 80-as években dinamikusan nőtt a kórház ágyszáma, újabb szakmák és osztályok kerültek kialakításra (Szemészeti osztály, Intenzív osztály) ben a kórház összes ágyszáma 1033 ágy volt január 1-jétől megindult a kórház ágyszámának és struktúrájának leépítése február 1-jén vállalkozói tőkéből felépült a kórház és Pest megye akkor egyetlen Művese Állomása. 9/85

10 A kórházi terület északi részén található épületállomány elavult, jórészt a XX. század első felében épült. Itt található a kétszintes, úgynevezett traumatológiai épület. Az épület földszintjéről a traumatológiai osztály 2001-ben átköltözött a főépületbe, azóta az épületben a földszinten ambulanciák, az emeleten krónikus ágyak működnek. Ugyancsak ezen a területen helyezkedik el a szemészet önálló épülete. A kórház főbejáratánál balra található főépület egy 7 szintes hotel egységet is magába foglal. A kórházban működő orvos szakmák betegosztályai túlnyomó része itt található a következők szerint: sebészet (I. és II. emelet), traumatológia (II. emelet), szülészet-nőgyógyászat (III. emelet), belgyógyászat (IV. és V. emelet), ideggyógyászat (VI. emelet), fül-orr-gégészet (VI. emelet), újszülött részleg (VII. emelet), csecsemő és gyermekgyógyászat (VII. emelet). A kórház fejlesztése az elmúlt években elsősorban az ellátó és diagnosztikai részlegeket érintette, megépült az új gyógyszertár és labor épület, az új diagnosztikai épület (intenzív, radiológia). Bővült és átalakult a diagnosztikai épületszárny II. emelete, földszintje és alagsora (műtők, sterilizáló, patológia), a diagnosztikai épületszárny földszintje (sürgősségi ellátás) év végére létrejött a sürgősségi betegellátó osztály, április 1-jétől beindult az ápolási osztály működése A Társasági forma váltás Cegléd Város Önkormányzata a 318/2007. (X. 18.) Ök. határozatával a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet önálló költségvetési intézményét december 31-én megszüntette és az évi LXV. Törvény 8. -ának (1) bekezdésében foglalt egészségügyi feladatait az évi XXXVIII. Törvény 89-91/A -ai alapján a költségvetési intézmény megszüntetését megelőzően, október 24-én alapított nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetésébe adta január 1-jétől. A Cegléd Város Önkormányzata és a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között november 14-én létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodás (317/2007.(X. 18.) Ök. határozat), valamint december 3-án létrejött Vagyonhasználati szerződés (352/2007. (XI. 22.) Ök. határozat) tartalmazza, a feladatellátás, a vagyonhasználat, vagyonátadás részleteit. A Feladat átadási, ellátási megállapodás január 1-jétől, határozatlan időre jött létre. 10/85

11 1. 3. A Társaság általános adatai A társaság cégneve: Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság rövidített cégneve: Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság székhelye: A társaság telephelyei: Cegléd, Rákóczi út Cegléd, Pesti út 18. A társaság internetes honlap címe: A társaság alapítója: Cegléd Város Önkormányzata (2700. Cegléd, Kossuth tér 1.) A társaság adószáma: A társaság közösségi adószáma: HU A társaság cégjegyzék száma: A társaság statisztikai számjele: A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú A társaság jegyzett tőkéje: forint A társaság alapító okiratának kelte: október 24. A Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft november 14-én került a Cégbíróságon bejegyzésre. A társaság tevékenysége Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Rehabilitációs foglalkoztatás Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. 11/85

12 A társaság közhasznú főtevékenysége Fekvőbeteg ellátás A társaság egyéb közhasznú tevékenysége Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Taxi, személyszállítás Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Irodagép, számítógép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Szoftver kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, - ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Munkaerő-közvetítés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül. 12/85

13 1. 4. A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői A Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. Tulajdoni hányada: 100%. A képviseletre jogosul vezető tisztségviselő október 24 - től Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető (an: Kocsis Ilona, lakik: Abony, Szolnoki út 24.). A Társaságnál öt tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjai: 1. Dr.Czinege Imre (an: Czirják Teréz, lakik: Cegléd, Hold u.15.) 2. Dr. Csiszár Géza (an: Kanálos Dorottya lakik: Cegléd, Ady Endre u.17.) 3. Donkáné Verebes Éva (an: Bokor Ilona, lakik: Budapest, Váralja út 15.) 4. Dr.Fülöp Rudolf (an: Nyúl Erzsébet, lakik: Budaörs, Komáromi út 43.) 5. Dr. Nyerges Zsolt (an: Dr. Ábrahám Mária, lakik: Szolnok, Tabán telep 49.) Az első Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Czinege Imre és Dr. Nyerges Zsolt bizottsági tagságáról lemondott. A lemondott tagok helyét dr. Kárpáti Zsuzsanna (lakik: Budapest, Csíksomlyó u. 1) és Bodnár András (lakik: Kocsér, Széchenyi út 4.) vette át Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaságnál a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat az Alapító által megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság első könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Rómer Flóris út 34., fszt.5. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyásné Túróczi Margit (an: Barát Margit, lakik: Jászberény, Varjú u.8.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: /85

14 2. A Társaság Számviteli Politikája Általános elvek A Számviteli politika a Társaság vezetésének döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja érvényesíteni a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit, a számviteli alapelveket, a könyvvezetés és a beszámoló összeállítása során, hogy azok a megbízható és valós képet szolgálják. A Társaság Számviteli politikájában határozta meg gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tart, illetve ami a megbízható valós képet biztosítja. A Társaság könyvvezetése során a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség nemenként gyűjti. A vezetői információk biztosítása érdekében alkalmazza a 6-os, 7-es számlaosztályt is. A Szt. 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az a pontban meghatározott éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módjára a Szt. 71. (1) bekezdésében meghatározott módszerek közül az a pontban meghatározott összköltség eljárással készülő módszert választottuk. Az eredménykimutatás a Szt. 2.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. A mérlegkészítés a Szt. 1.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Az eredménykimutatás és mérleg készítés során nem élünk a sorok összevonási lehetőségével. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A Társaság az évi CLVI. Törvény előírása alapján közhasznúsági jelentés készítésére is kötelezett. 14/85

15 2. 2. Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Immateriális javak Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot vagyoni értékű jogok esetén 16 %-ban, szellemi termékek esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a Társaság tevékenységét. A tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. A maradványérték tekintetében a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható értéket gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök esetén a bekerülési érték 10 %-ában, járművek esetén a bekerülési érték 20 %-ában határoztuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az 500 ezer forintot. Az eszközök tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot épületek esetén 2 %-ban, gépek, berendezések esetén 14, 5 %-ban, járművek esetén 20 %-ban, ügyviteli és számítástechnikai eszközök esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A 100 ezer forint alatti egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el Készletek A vásárolt készletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készlet csökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. 15/85

16 Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) az alkalmazott készletnyilvántartó program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegfordulónapi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg Követelések A követelések mérlegfordulónapi állományának értékelése során a vevőnként, adósonként kis összegű követeléseknél a követelések leírási értékhatárát 10 ezer forintban határoztuk meg Devizás tételek Devizában fennálló követeléseink forintértékének meghatározására Társaságunk a Szt. előírásai alapján a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga szerinti számítási módszert választotta. A mérleg fordulónapján meglévő devizás eszközök és források értékelésekor alkalmazott, jelentős érték a Számviteli politikában meghatározott 500 ezer forint értékhatár Céltartalékok Céltartalék a számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére képezhető. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, azon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történő értékelése a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik. 16/85

17 B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó Arány Záró Arány mérleg mérleg Mérleg főösszeg ,0 % ,0 % A. Befektetett eszközök 0 0,0 % ,3 % B. Forgóeszközök ,1 % ,5 % C. Aktív időbeli elhatárolások ,9 % ,2 % D. Saját tőke 602 3,4 % ,4 % E. Céltartalékok 0 0,0 % 0 0,0 % F. Kötelezettségek ,0 % ,3 % G. Passzív időbeli elhatárolások 100 0,6 % ,3 % 2. A mérleg eszköz oldala Befektetett eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét az alábbi táblázat tartalmazza. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen Az immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét az alábbi táblázat tartalmazza. 17/85

18 adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen A Tulajdonos Cegléd Város Önkormányzat és a Társaság között december 3-án megkötött Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény könyveiben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek egy részét a Társaság részére átadta. Ezen átadás kapcsán a kórház birtokában lévő befektetett eszközök egy része a Társaság részére térítésmentesen átadásra került. A Szt (4) bekezdése alapján ezen eszközöket piaci értéken vettük nyilvántartásba. A évi befektetett eszköz állománynövekedés e jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Vagyoni értékű jogok 546 e Ft Szellemi termékek e Ft Műszaki gépek, berendezések, járművek e Ft Egyéb berendezések, felszerelések, járművek e Ft Beruházások, felújítások e Ft Összesen: e Ft. A vagyonnövekedés önerős beruházásból származó értéke, mintegy 150 millió forint összeget tesz ki, amely tételek az alábbiak szerint kerültek elszámolásra: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Önkormányzati ingatlanon végzett beruházás Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Összesen: e Ft 629 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. 18/85

19 Saját forrásból megvalósuló jelentősebb beruházások Ultrahang berendezés beszerzés e Ft 3 db nagyfrekvenciás vágókészülék beszerzés e Ft Szemészeti periméter beszerzés e Ft Digitális EEG beszerzés e Ft 2 db őrzőmonitor beszerzés e Ft Aggregométer beszerzés e Ft Gégészeti operációs mikroszkóp beszerzés e Ft 2 db univerzális asztali centrifuga beszerzés e Ft Műtőasztal beszerzés e Ft 2 db CTG berendezés beszerzés e Ft Hallásvizsgáló berendezés beszerzés e Ft 4 db ultrahangos inhalátor beszerzés e Ft Microdebrider beszerzés e Ft 2 db defibrillátor beszerzés e Ft Röntgen berendezés felújítás e Ft Röntgen dicom számítógépek felújítása e Ft 4 db holter rekorder beszerzés e Ft 10 db EKG berendezés beszerzés e Ft 6 db fizikoterápiás készülék beszerzés e Ft 2 db spirométer beszerzés e Ft 8 db szívókészülék beszerzés e Ft 3 db infúziós pumpa beszerzés e Ft Főépületi tűzgátló portál beépítése e Ft Kerékpártároló megépítése e Ft Konyha felújítása e Ft Tetemhűtő berendezés beépítése e Ft Rendelőintézeti felvonó felújítása e Ft Kórház rekonstrukciós terv készítés e Ft Rendelőintézet akadálymentesítési terv készítés 768 e Ft Egyéb 1 millió forint érték alatti tárgyi eszköz beszerzés e Ft Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés e Ft. 19/85

20 A tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét mérlegtételek szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Terv szerinti Terven felüli Egy összegű Összesen lineáris leírás leírás leírás Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege eszközök selejtezése miatt került elszámolásra. A befejezetlen beruházások mérlegben kimutatott összege az alábbi tételekből tevődik össze használatra ki nem adott kisérétékű tárgyi eszközök használatra ki nem adott nagyértékű tárgyi eszközök nem aktivált tervezési díjak e Ft e Ft e Ft. Fenti érték tartalmazza a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól december 3-án, térítésmentesen átvett 42 darab elektromos kórházi ágy értékét ( e Ft), a Kórház rekonstrukciós terv készítés és a Rendelőintézeti akadálymentesítési terv készítés díját (5 088 e Ft), valamint az egyéb nem aktivált eszközök értékét. 20/85

21 2. 2. Forgóeszközök Készletek adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó készlet Záró készlet Szakmai anyag Gyógyszer* Vér, vérkészítmény, vegyszer Irodaszerek, nyomtatványok Hajtó és kenőanyagok 0 98 Élelmiszer, göngyöleg Egyéb anyagok** Munkaruha, védőruha Árukészlet (Toldy Patika) Összesen * tartalmazza az adományként, térítésmentesen átvett készlet értékét ( e Ft) ** ebből építési, fenntartási, villamossági anyag e Ft. A korábban hivatkozott Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény birtokában lévő forgóeszközöket a Társaság részére térítésmentesen átadta. A Szt (4) bekezdése alapján ezen eszközöket piaci értéken vettük nyilvántartásba. A évi forgóeszköz állomány növekedés ezen jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Szakmai anyag e Ft Gyógyszer e Ft Vér, vérkészítmény, vegyszer e Ft Irodaszer, nyomtatvány e Ft Hajtó és kenőanyag 97 e Ft Élelmiszer, göngyöleg e Ft Egyéb anyag e Ft Munkaruha, védőruha e Ft Összesen e Ft. 21/85

22 Az Önkormányzattól térítésmentesen átvett forgóeszköz állomány, mintegy 86 % - át évben felhasználásként elszámoltuk. A fennmaradó készlet mennyiség várhatóan évben felhasználásra kerül. Társaságunk feladatellátásához gyógyszercégektől rendszeresen, jelentős értékű térítés mentes, adomány gyógyszert kap. A Szt (4) bekezdése alapján ezen anyagokat piaci értéken vesszük nyilvántartásba évben a térítésmentesen átvett gyógyszer értéke meghaladta a 100 millió forintot. Tárgy időszakban a készletekkel kapcsolatban értékvesztést nem számoltunk el Követelések adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen A Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény könyveiben nyilvántartott követeléseket a Társaság részére térítésmentesen átadta. A Szt. előírásai alapján ezen követeléseket nyilvántartási értéken vettük nyilvántartásba. A évi követelés állománynövekedés e jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Vevőkkel szembeni követelés e Ft Követelés Önkormányzattal szemben e Ft Kilépett dolgozók tartozásai 222 e Ft Összesen: e Ft. 22/85

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Melléklet:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Éves beszámoló. 2010. Üzleti évről. Keltezés: Budapest, 2011.március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Éves beszámoló. 2010. Üzleti évről. Keltezés: Budapest, 2011.március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 2 1 8 1 5 0 2 4 5 2 1 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 9 5 6 2 6 1 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma FCSM Mélyépítő KFT. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A vállalkozás ismertetése... 4 2. Számviteli politika bemutatása...

Részletesebben

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2014. május 15.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben