Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ÉVI BESZÁMOLÓ CÍM CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3. POSTACÍM: 2700 CEGLÉD, PF.: 63. TELEFON: KÖZPONT: (53) TITKÁRSÁG: (53) FAX: (53) Cégjegyzékszám: , Adószám: , Bankszámlaszám: CIB BANK Internet:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Gazdasági Társaság első éve évi gazdasági beszámoló évi beszámoló kiegészítő melléklete 8 Általános jellegű kiegészítések 9 A Társaság bemutatása 9 A kórház története 9 A Társasági forma váltás 10 A Társaság általános adatai 11 A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői 13 Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás 13 A Társaság Számviteli Politikája 14 Általános elvek 14 Az alkalmazott főbb értékelési eljárások 15 Speciális jellegű kiegészítések 17 A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 17 Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 31 Tájékoztató jellegű kiegészítések 41 Emberi erőforrások 41 Beszámolóhoz kapcsolódó további információk 44 Cash-flow kimutatás 46 A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatása 47 Mérleg 49 Eredménykimutatás évi üzleti jelentés évi betegforgalmi, finanszírozási adatok évi közhasznúsági jelentés 77 2/85

3 A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ELSŐ ÉVE A 2008-as esztendő Társaságunk első éve volt, melyben nem közintézményként, hanem nonprofit közhasznú gazdasági társaságként működött. A működési forma váltás új feladatokat, nehézségeket, a korábbi működési formában nem ismert fogalmakat hozott, melyet meg kellett oldanunk a feladatellátás maximális teljesítése mellett. Számos aggodalom merült fel a tulajdonos, a működtető, az ellátottak, az üzleti partnerek, valamint a munkavállalók részéről is. Kell- e majd fizetni az ellátásért, megmaradnak-e a munkahelyek, sikerül-e beszállító, szolgáltató partnereink bizalmát tovább élvezni, a várt eredményeket el tudjuk-e érni. Lesz-e lehetőség tovább fejleszteni kórházunkat. Kérdéses volt, hogy a zavartalan működést meg tudjuk-e valósítani az új szervezeti formában. Az első év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek a félelmek nem igazolódtak be, a működési forma váltás a betegek számára gyakorlatilag észrevétlenül megtörtént. A kórház életében bonyolult és jelentős feladat volt az átalakulás. A tulajdonos szeptemberi döntését követően három hónap állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy minden feladatot elvégezzünk, a költségvetési intézményt megszüntessük és biztosítsuk a feltételeket a Társaság működéséhez. Legnagyobb feladat a humán erőforrás átvételének biztosítása volt, melyet a törvényi előírások betartásával sikerült határidőre véghezvinni. A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében üzleti partnereinket két alkalommal, írásban tájékoztattuk a kórházban történő változásokról. A működéshez szükséges ÁNTSZ működési engedély, valamint a finanszírozási szerződés előkészítése, megkötése is jelentős feladat volt. Biztosítani kellett a számviteli, pénzügyi, bérszámfejtési feladatatok ellátását, ezzel együtt a megszűnő költségvetési intézmény könyveinek lezárását, a megszűnéssel kapcsolatos számviteli feladatok ellátását. Az eredményes gazdálkodás érdekében az év folyamán felülvizsgáltuk és újrakötöttük szerződéseinket, a korábban bevezetett beszerzői és felhasználói keretgazdálkodást tovább szigorítottuk. A Gazdasági Társaság első évére tehát, a bonyolult sokrétű feladatok elvégzése volt a jellemző. 3/85

4 A társasági forma váltásnak a tulajdonos önkormányzat szempontjából talán legfontosabb célja valósult meg azzal, hogy a szakmai munka eredményessége nem változott, betegeink változatlan, sőt több területen javuló feltételek mellett vehetik igénybe a kórház szolgáltatásait. Az előzetesen ismert és megfogalmazott feladatok, valamint a menet közben felmerült nehézségek megoldást nyertek. A kórház működésének átalakítását annak gyakorlati megvalósítása, a kitűzött célok teljesítése tekintetében sikeresnek ítéljük és bízunk a külső körülmények, egészségpolitika kedvező változásában. A Társaság első évi működését alapvetően a megszűnt költségvetési intézménytől átvállalt kötelezettségek teljesítése, az új működési forma adta lehetőségek kihasználása, a működés stabilizálása, a betegellátás zavartalan működtetése, valamint a külső, kedvezőtlen gazdasági helyzet adta körülmények kezelése jellemezte. Az első évi gazdálkodás eredményét nagyban befolyásolta a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzata és a Társaság között létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodásban és Vagyonhasználati szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése. Az átvett és pénzügyileg teljesített követelések, mintegy 44 millió forint összeggel javították, míg az átvett és pénzügyileg teljesített kötelezettségek, különféle tartozások 467 millió forint összeggel rontották a évi mérleg szerinti eredmény összegét. Rendkívüli bevételként számoltuk el az OEP által január hónapban elszámolt bevétel összegét (238 millió forint). A Társaság által térítésmentesen átvett eszközök (190 millió forint) a feladatellátás folyamatosságát biztosították, de a mérleg szerinti eredményt nem befolyásolták (rendkívüli bevételként számoltuk el a térítésmentesen átvett különféle eszközöket 116 millió forint összegben, azonban e felhasználások a ráfordítások között is megjelentek). Mindezek, és további kisebb tételek eredményeképpen a rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege, az alapításkori terhek elszámolásaként 312 millió forint volt. Rendkívül nagy eredménynek tartjuk, hogy Társaságunk ennek ellenére, ha csekély mértékű, de mégis pozitív eredménnyel zárta az évet, annak köszönhetően, hogy a szokásos vállalkozási eredmény 314 millió forintot, bevétel arányosan és abszolút értékében is magas értéket ért el. Az eredmény különösen értékes, ha ezt a számot, a 2007-et megelőző évek adataihoz, folyamatosan romló eredményéhez, likviditási helyzetéhez hasonlítjuk. 4/85

5 A kiváló eredmény az alábbi főbb hatások révén jöhetett létre A Társaság feladatellátását a beszámolási időszakban a rendelkezésre álló Teljesítmény Volumen Korlát növekedése és maximális kihasználása jellemezte. Mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban a betegellátás zavartalanul folyt. Járóbeteg ellátás területén az előző év adatához viszonyítva 8 %-kal nőtt az ellátott esetek száma, a teljesítmény 17 %-kal emelkedett. Az aktív fekvőbeteg ellátás területén a súlyszám teljesítmény 11 %-kal, míg a krónikus ellátásban az elszámolt napok 10 %-kal nőttek. A finanszírozás díjtételei az elmúlt időszakban, érdemben nem változtak. Fentiek eredményeképpen az OEP bevételek jelentősen, 12 %-kal növekedtek. Nem került visszapótlásra a megszűnt vizitdíj, kórházi napidíj miatti bevétel kiesés, mely Társaságunknál tárgyévben mintegy 66 millió forint bevételkiesést jelent. A gazdasági társaságok nem részesültek az 5 %-os béremeléshez biztosított központi béralapból. Ennek hatására tárgy évben mintegy 88 millió forintos bevétel kiesés jelentkezett, melyet azonban a tulajdonos Önkormányzat részben pótolt, így a második félévben sort keríthettünk szelektív béremelésekre. A bérek területén társaságunk minden költségtakarékossági lehetőséget megragadott: az átszervezés során elmentek csak részben kerültek visszapótlásra, béremelést az első félévben nem volt módunk elrendelni, a megszűnt 13. havi bér kompenzálására cafetéria rendszert vezettünk be, a munkaerőhiány pótlása során éltünk az alkalmi foglalkoztatás lehetőségével. Anyagjellegű költségeink a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedtek, azonban a működő keretgazdálkodási rendszer segítségével a növekedést sikerült határok között tartani. Megkezdtük egyes gyógyító területek kiszervezését, hatékonyabb formában működtetését. A pénzügyi egyensúly megteremtése, megtartása, a tartozásállomány szinten tartása egész évben folyamatos feladatunk volt. A megszűnt intézmény szállítói tartozás állománya meghaladta a 464 millió forintot, melynek 53 %-a lejárt szállítói tartozás volt. A beszámolási időszak végére a Társaság szállítói tartozás állománya 274 millió forintra csökkent, mely összeg gyakorlatilag lejárt tartozást nem tartalmaz. Ez a jelentős változás részben köszönhető, 5/85

6 az év második felében felvett folyószámlahitel összegének, másrészt az eredményes gazdálkodás kedvező hatásának. Ez a változás összességében mintegy 183 millió forint likviditásjavulást eredményezett, 2008 végére a kötelezettségek állománya egy kezelhető, normális szintre csökkent. Társaságunk tárgy évben saját működési forrása és egyéb bevételei terhére fedezte a műszerpótlás, az amortizáció és a felújítások költségeinek terheit. A beszámolás évében mintegy 150 millió forintot fordítottunk gépek, berendezések beszerzésére, felújítására. Ezek a beruházások kötelező érvényűek, hiszen a szakmai minimumfeltételeknek és az ÁNTSZ előírásoknak kötelesek vagyunk megfelelni. Megállapítható tehát, hogy a működési forma váltás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A Társasági forma adta lehetőségekkel a jogszabályi kereteken belül éltünk, a gazdálkodás évben megkezdett szigorítását a beszámolási időszakban tovább folytattuk. A beszámoló analitikusan megfelelően alátámasztott. Eszközeinket, készleteinket folyamatosan leltározzuk. A beszámolóban kimutatott értékeket a részletező, analitikus nyilvántartások alapján kérjük elfogadni. Cegléd, április 28. Dr. Pusztai Dezső János Ügyvezető Igazgató 6/85

7 2008. évi gazdasági beszámoló 7/85

8 2008. évi beszámoló kiegészítő melléklete 8/85

9 A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Társaság bemutatása A kórház története Az első ceglédi városi kórházat a Pesti út melletti Vörös ökör nevezetű fogadóból alakították át 1873-ban 24 ággyal. A kórház alapító levele Czeglédi Városi Ápolda nevet említ. Az első világháború idején átmenetileg Cegléden működött egy szükség kórház is, sebesült katonák gyógyítására. Ezt követően továbbra is csak a régi 24 ágyas Ápolda töltötte be Cegléd város kórházának szerepét ban alapították és hozták létre adományból a B. Molnár Erzsébet Szülészeti-nőgyógyászati Kórházat. Ebben a felújított kórházban 32 felnőtt és 16 csecsemő ágyat alakítottak ki korszerű műtővel. Ez a Szülőotthon 1970-ig az új ceglédi Kórház átadásáig működött ban a Törteli úton egy katonai lazarettből alakítottak ki egy városi kórházat, amelyben sebészetet, belgyógyászatot, röntgent és laboratóriumot hoztak létre január 1-jével történt az első integráció a Törteli út és a Szülészeti Kórház összevonásával. Az összevont kórház első igazgató főorvosa dr. Gombos Dénes szülész-nőgyógyász volt. A II. világháborút követően ez a ceglédi Kórház tovább bővült újabb pavilonokkal és szakmai osztályokkal (Fül-orr-gégészet, Csecsemő és Gyermekosztály) ben a ceglédi Kórház már 250 ággyal rendelkezett ben hagyták jóvá az új ceglédi Kórház program tervét, 1966-ban megkezdődött az építés, amely három évig tartott. Az új kórház átadási ünnepét március 11-én tartották. Az új 7 emeletes kórházépületben 476 ágyat helyezetek el, majd 1974-ben és 1975-ben újabb pavilonok kerültek megépítésre, 274 elmegyógyászati ágy befogadására. Az úgynevezett régi kórház épületében 1975-ben fejeződött be a Traumatológiai osztály kialakítása és bővítése. Az 1970-es, 80-as években dinamikusan nőtt a kórház ágyszáma, újabb szakmák és osztályok kerültek kialakításra (Szemészeti osztály, Intenzív osztály) ben a kórház összes ágyszáma 1033 ágy volt január 1-jétől megindult a kórház ágyszámának és struktúrájának leépítése február 1-jén vállalkozói tőkéből felépült a kórház és Pest megye akkor egyetlen Művese Állomása. 9/85

10 A kórházi terület északi részén található épületállomány elavult, jórészt a XX. század első felében épült. Itt található a kétszintes, úgynevezett traumatológiai épület. Az épület földszintjéről a traumatológiai osztály 2001-ben átköltözött a főépületbe, azóta az épületben a földszinten ambulanciák, az emeleten krónikus ágyak működnek. Ugyancsak ezen a területen helyezkedik el a szemészet önálló épülete. A kórház főbejáratánál balra található főépület egy 7 szintes hotel egységet is magába foglal. A kórházban működő orvos szakmák betegosztályai túlnyomó része itt található a következők szerint: sebészet (I. és II. emelet), traumatológia (II. emelet), szülészet-nőgyógyászat (III. emelet), belgyógyászat (IV. és V. emelet), ideggyógyászat (VI. emelet), fül-orr-gégészet (VI. emelet), újszülött részleg (VII. emelet), csecsemő és gyermekgyógyászat (VII. emelet). A kórház fejlesztése az elmúlt években elsősorban az ellátó és diagnosztikai részlegeket érintette, megépült az új gyógyszertár és labor épület, az új diagnosztikai épület (intenzív, radiológia). Bővült és átalakult a diagnosztikai épületszárny II. emelete, földszintje és alagsora (műtők, sterilizáló, patológia), a diagnosztikai épületszárny földszintje (sürgősségi ellátás) év végére létrejött a sürgősségi betegellátó osztály, április 1-jétől beindult az ápolási osztály működése A Társasági forma váltás Cegléd Város Önkormányzata a 318/2007. (X. 18.) Ök. határozatával a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet önálló költségvetési intézményét december 31-én megszüntette és az évi LXV. Törvény 8. -ának (1) bekezdésében foglalt egészségügyi feladatait az évi XXXVIII. Törvény 89-91/A -ai alapján a költségvetési intézmény megszüntetését megelőzően, október 24-én alapított nonprofit korlátolt felelősségű társaság működtetésébe adta január 1-jétől. A Cegléd Város Önkormányzata és a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között november 14-én létrejött Feladat átadási, ellátási megállapodás (317/2007.(X. 18.) Ök. határozat), valamint december 3-án létrejött Vagyonhasználati szerződés (352/2007. (XI. 22.) Ök. határozat) tartalmazza, a feladatellátás, a vagyonhasználat, vagyonátadás részleteit. A Feladat átadási, ellátási megállapodás január 1-jétől, határozatlan időre jött létre. 10/85

11 1. 3. A Társaság általános adatai A társaság cégneve: Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság rövidített cégneve: Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság székhelye: A társaság telephelyei: Cegléd, Rákóczi út Cegléd, Pesti út 18. A társaság internetes honlap címe: A társaság alapítója: Cegléd Város Önkormányzata (2700. Cegléd, Kossuth tér 1.) A társaság adószáma: A társaság közösségi adószáma: HU A társaság cégjegyzék száma: A társaság statisztikai számjele: A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú A társaság jegyzett tőkéje: forint A társaság alapító okiratának kelte: október 24. A Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft november 14-én került a Cégbíróságon bejegyzésre. A társaság tevékenysége Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Rehabilitációs foglalkoztatás Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. 11/85

12 A társaság közhasznú főtevékenysége Fekvőbeteg ellátás A társaság egyéb közhasznú tevékenysége Gyógyszer kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Taxi, személyszállítás Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Irodagép, számítógép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Szoftver kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, - ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Munkaerő-közvetítés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül. 12/85

13 1. 4. A Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői A Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. Tulajdoni hányada: 100%. A képviseletre jogosul vezető tisztségviselő október 24 - től Dr. Pusztai Dezső János ügyvezető (an: Kocsis Ilona, lakik: Abony, Szolnoki út 24.). A Társaságnál öt tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjai: 1. Dr.Czinege Imre (an: Czirják Teréz, lakik: Cegléd, Hold u.15.) 2. Dr. Csiszár Géza (an: Kanálos Dorottya lakik: Cegléd, Ady Endre u.17.) 3. Donkáné Verebes Éva (an: Bokor Ilona, lakik: Budapest, Váralja út 15.) 4. Dr.Fülöp Rudolf (an: Nyúl Erzsébet, lakik: Budaörs, Komáromi út 43.) 5. Dr. Nyerges Zsolt (an: Dr. Ábrahám Mária, lakik: Szolnok, Tabán telep 49.) Az első Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Czinege Imre és Dr. Nyerges Zsolt bizottsági tagságáról lemondott. A lemondott tagok helyét dr. Kárpáti Zsuzsanna (lakik: Budapest, Csíksomlyó u. 1) és Bodnár András (lakik: Kocsér, Széchenyi út 4.) vette át Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás A Társaságnál a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat az Alapító által megbízott bejegyzett könyvvizsgáló látja el. A Társaság első könyvvizsgálója: GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Budapest, Rómer Flóris út 34., fszt.5. Cégjegyzékszáma: Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Gulyásné Túróczi Margit (an: Barát Margit, lakik: Jászberény, Varjú u.8.) Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: /85

14 2. A Társaság Számviteli Politikája Általános elvek A Számviteli politika a Társaság vezetésének döntéseit tartalmazza arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja érvényesíteni a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit, a számviteli alapelveket, a könyvvezetés és a beszámoló összeállítása során, hogy azok a megbízható és valós képet szolgálják. A Társaság Számviteli politikájában határozta meg gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tart, illetve ami a megbízható valós képet biztosítja. A Társaság könyvvezetése során a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban költség nemenként gyűjti. A vezetői információk biztosítása érdekében alkalmazza a 6-os, 7-es számlaosztályt is. A Szt. 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül az a pontban meghatározott éves beszámoló formát alkalmazzuk, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az eredmény megállapításának módjára a Szt. 71. (1) bekezdésében meghatározott módszerek közül az a pontban meghatározott összköltség eljárással készülő módszert választottuk. Az eredménykimutatás a Szt. 2.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. A mérlegkészítés a Szt. 1.számú melléklet A változata szerinti tagolásban és tartalommal készül. Az eredménykimutatás és mérleg készítés során nem élünk a sorok összevonási lehetőségével. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15. Az éves beszámolót a jóváhagyásra jogosultak minden év május hónapjában fogadják el, figyelembe véve a választott könyvvizsgáló javaslatát. A Társaság az évi CLVI. Törvény előírása alapján közhasznúsági jelentés készítésére is kötelezett. 14/85

15 2. 2. Az alkalmazott főbb értékelési eljárások Immateriális javak Az immateriális javak tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot vagyoni értékű jogok esetén 16 %-ban, szellemi termékek esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közé azon eszközök tartoznak, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a Társaság tevékenységét. A tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) értékét azokra az évekre osztjuk fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogjuk, figyelemmel a maradványértékre. A maradványérték tekintetében a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható értéket gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök esetén a bekerülési érték 10 %-ában, járművek esetén a bekerülési érték 20 %-ában határoztuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az 500 ezer forintot. Az eszközök tervezett értékcsökkenését bruttó érték alapján lineárisan, a hasznos élettartam figyelembe vételével számoljuk el. Az amortizációs kulcsot épületek esetén 2 %-ban, gépek, berendezések esetén 14, 5 %-ban, járművek esetén 20 %-ban, ügyviteli és számítástechnikai eszközök esetén 33 %-ban határoztuk meg. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. A 100 ezer forint alatti egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el Készletek A vásárolt készletekről a Társaság év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A készlet csökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik. 15/85

16 Az átlagárat (az utolsó beszerzés utáni készlet értékének és mennyiségének hányadosaként) az alkalmazott készletnyilvántartó program kiszámítja és a készletcsökkenések értékét ennek alapján állapítja meg. A mérlegfordulónapi zárókészlet a mérlegben folyamatosan számított átlagáron jelenik meg Követelések A követelések mérlegfordulónapi állományának értékelése során a vevőnként, adósonként kis összegű követeléseknél a követelések leírási értékhatárát 10 ezer forintban határoztuk meg Devizás tételek Devizában fennálló követeléseink forintértékének meghatározására Társaságunk a Szt. előírásai alapján a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási árfolyam átlaga szerinti számítási módszert választotta. A mérleg fordulónapján meglévő devizás eszközök és források értékelésekor alkalmazott, jelentős érték a Számviteli politikában meghatározott 500 ezer forint értékhatár Céltartalékok Céltartalék a számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére képezhető. A céltartalék képzést a mérleg fordulónapig bekövetkezett gazdasági eseményekre képezzük, azon információk alapján, melyek a mérlegkészítés időpontjáig ismertté válnak. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben történő értékelése a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik. 16/85

17 B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások az év folyamán adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó Arány Záró Arány mérleg mérleg Mérleg főösszeg ,0 % ,0 % A. Befektetett eszközök 0 0,0 % ,3 % B. Forgóeszközök ,1 % ,5 % C. Aktív időbeli elhatárolások ,9 % ,2 % D. Saját tőke 602 3,4 % ,4 % E. Céltartalékok 0 0,0 % 0 0,0 % F. Kötelezettségek ,0 % ,3 % G. Passzív időbeli elhatárolások 100 0,6 % ,3 % 2. A mérleg eszköz oldala Befektetett eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét az alábbi táblázat tartalmazza. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen Az immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét az alábbi táblázat tartalmazza. 17/85

18 adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen A Tulajdonos Cegléd Város Önkormányzat és a Társaság között december 3-án megkötött Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény könyveiben nyilvántartott eszközök és kötelezettségek egy részét a Társaság részére átadta. Ezen átadás kapcsán a kórház birtokában lévő befektetett eszközök egy része a Társaság részére térítésmentesen átadásra került. A Szt (4) bekezdése alapján ezen eszközöket piaci értéken vettük nyilvántartásba. A évi befektetett eszköz állománynövekedés e jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Vagyoni értékű jogok 546 e Ft Szellemi termékek e Ft Műszaki gépek, berendezések, járművek e Ft Egyéb berendezések, felszerelések, járművek e Ft Beruházások, felújítások e Ft Összesen: e Ft. A vagyonnövekedés önerős beruházásból származó értéke, mintegy 150 millió forint összeget tesz ki, amely tételek az alábbiak szerint kerültek elszámolásra: Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Önkormányzati ingatlanon végzett beruházás Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Összesen: e Ft 629 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. 18/85

19 Saját forrásból megvalósuló jelentősebb beruházások Ultrahang berendezés beszerzés e Ft 3 db nagyfrekvenciás vágókészülék beszerzés e Ft Szemészeti periméter beszerzés e Ft Digitális EEG beszerzés e Ft 2 db őrzőmonitor beszerzés e Ft Aggregométer beszerzés e Ft Gégészeti operációs mikroszkóp beszerzés e Ft 2 db univerzális asztali centrifuga beszerzés e Ft Műtőasztal beszerzés e Ft 2 db CTG berendezés beszerzés e Ft Hallásvizsgáló berendezés beszerzés e Ft 4 db ultrahangos inhalátor beszerzés e Ft Microdebrider beszerzés e Ft 2 db defibrillátor beszerzés e Ft Röntgen berendezés felújítás e Ft Röntgen dicom számítógépek felújítása e Ft 4 db holter rekorder beszerzés e Ft 10 db EKG berendezés beszerzés e Ft 6 db fizikoterápiás készülék beszerzés e Ft 2 db spirométer beszerzés e Ft 8 db szívókészülék beszerzés e Ft 3 db infúziós pumpa beszerzés e Ft Főépületi tűzgátló portál beépítése e Ft Kerékpártároló megépítése e Ft Konyha felújítása e Ft Tetemhűtő berendezés beépítése e Ft Rendelőintézeti felvonó felújítása e Ft Kórház rekonstrukciós terv készítés e Ft Rendelőintézet akadálymentesítési terv készítés 768 e Ft Egyéb 1 millió forint érték alatti tárgyi eszköz beszerzés e Ft Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés e Ft. 19/85

20 A tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét mérlegtételek szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Terv szerinti Terven felüli Egy összegű Összesen lineáris leírás leírás leírás Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, járművek Egyéb gépek, járművek Beruházások, felújítások Összesen Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege eszközök selejtezése miatt került elszámolásra. A befejezetlen beruházások mérlegben kimutatott összege az alábbi tételekből tevődik össze használatra ki nem adott kisérétékű tárgyi eszközök használatra ki nem adott nagyértékű tárgyi eszközök nem aktivált tervezési díjak e Ft e Ft e Ft. Fenti érték tartalmazza a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól december 3-án, térítésmentesen átvett 42 darab elektromos kórházi ágy értékét ( e Ft), a Kórház rekonstrukciós terv készítés és a Rendelőintézeti akadálymentesítési terv készítés díját (5 088 e Ft), valamint az egyéb nem aktivált eszközök értékét. 20/85

21 2. 2. Forgóeszközök Készletek adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó készlet Záró készlet Szakmai anyag Gyógyszer* Vér, vérkészítmény, vegyszer Irodaszerek, nyomtatványok Hajtó és kenőanyagok 0 98 Élelmiszer, göngyöleg Egyéb anyagok** Munkaruha, védőruha Árukészlet (Toldy Patika) Összesen * tartalmazza az adományként, térítésmentesen átvett készlet értékét ( e Ft) ** ebből építési, fenntartási, villamossági anyag e Ft. A korábban hivatkozott Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény birtokában lévő forgóeszközöket a Társaság részére térítésmentesen átadta. A Szt (4) bekezdése alapján ezen eszközöket piaci értéken vettük nyilvántartásba. A évi forgóeszköz állomány növekedés ezen jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Szakmai anyag e Ft Gyógyszer e Ft Vér, vérkészítmény, vegyszer e Ft Irodaszer, nyomtatvány e Ft Hajtó és kenőanyag 97 e Ft Élelmiszer, göngyöleg e Ft Egyéb anyag e Ft Munkaruha, védőruha e Ft Összesen e Ft. 21/85

22 Az Önkormányzattól térítésmentesen átvett forgóeszköz állomány, mintegy 86 % - át évben felhasználásként elszámoltuk. A fennmaradó készlet mennyiség várhatóan évben felhasználásra kerül. Társaságunk feladatellátásához gyógyszercégektől rendszeresen, jelentős értékű térítés mentes, adomány gyógyszert kap. A Szt (4) bekezdése alapján ezen anyagokat piaci értéken vesszük nyilvántartásba évben a térítésmentesen átvett gyógyszer értéke meghaladta a 100 millió forintot. Tárgy időszakban a készletekkel kapcsolatban értékvesztést nem számoltunk el Követelések adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen A Vagyonhasználati Szerződés értelmében a feladatok ellátásához az Önkormányzat a korábban a költségvetési intézmény könyveiben nyilvántartott követeléseket a Társaság részére térítésmentesen átadta. A Szt. előírásai alapján ezen követeléseket nyilvántartási értéken vettük nyilvántartásba. A évi követelés állománynövekedés e jogcímen az alábbiak szerint került elszámolásra: Vevőkkel szembeni követelés e Ft Követelés Önkormányzattal szemben e Ft Kilépett dolgozók tartozásai 222 e Ft Összesen: e Ft. 22/85

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben