Szószóló PARÓKIA 2. FELFÚJHATÓ GUMITEMPLOM 3. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szószóló PARÓKIA 2. FELFÚJHATÓ GUMITEMPLOM 3. oldal"

Átírás

1 A Méntelek-Hetényegyháza Református Társegyházközség kiadványa Szószóló PARÓKIA 2 Templomépítés Felfújható gumitemplom ELFELEJTETT SZAVAK ~ az íge Kalkuttai Teréz anya: Egy csepp emberség Ünnepi istentiszteletek Az igehirdetés rendje SZÖSZÖLŐ ~ Egyház és politika APOFTEGMA 8 Nyugdíjasok bibliaórája TITKOLT PROB- LÉMÁINK: Halál gyász haldoklás Markó Mária: Gondolatok a gyász feldolgozásáról VISSZAPILLANTÓ ~ Lapszemle az egyházi iskolák finanszírozásáról Egyszerűbben az egyházi iskolák finanszírozásáról KÖNYVMOLY 16 RENDELŐ ~ A cukorbetegség KATONADOLOG A gyermek és alkohol LÉLEKBÚVÁR ~ Az ajándékozás REF-LEKCIÓ ~ Páros szimultán a terrorizmusról Missziói munkaterv 23 SÓSZÓRÓ 27 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FELFÚJHATÓ GUMITEMPLOM 3. oldal POLITIZÁLHAT-E AZ EGYHÁZ? A Szószóló Szöszölő rovata másként teszi fel a mostanában olyan gyakran feltett kérdést: tud-e nem politizálni az egyház. Ugyanakkor nem rejti véka alá a kritikát sem. Szerinte célt tévesztett az egyházi közszereplés, ha az pártokhoz köthető, és nem olyan közéleti folyamatokhoz, amelyekben a pártok legfeljebb támogatóként jelennek meg, nem pedig az adott esemény irányítójaként. 6. oldal HALÁL HALDOKÁS GYÁSZ Ez volt a témája a Titkolt problémáink novemberi beszélgetésének Dr. Böszörményi Dalmával. A beszámoló mellett néhány fontos gondolatot olvashatnak Olvasóink a gyásztrauma feldolgozásának kérdésköréről. Összefoglalónk a oldalon A terrorizmus kérdésköréről polemizál Sipos János és Birtalan Gyula a 22. oldalon az októberben megrendezett Titkolt problémáink sorozat erről szóló beszélgetésének egy-két nehezebb kérdése alapján. Egyházközségünk missziói munkatervének bő vázlata a 23. oldaltól olvasható. A munkaterv tartalmazza az előző évi elképzelések megvalósulásának értékelését, valamint a következő hónapok terveit is DECEMBER A kiadvány ára 195 Ft Római katolikus és/vagy református egyházszervezet? A kérdés nem időszerűtlen. A cikk szerint egyházunk szervezeti jegyei alapvetően nem a református sajátosságokat jelenítik meg, hanem a római katolikus egyházban megszokott struktúrát örökíti át. Vajon milyen hatással van ez gyülekezeti életünkre? Lehet-e és kell-e ezen a tradíción változtatni? Nem jelent-e nagyobb rombolást a változtatás, vagy fordítva: megtarthatjuk-e reformátusságunkat nem református egyházi keretek között? Cikkünk a 2. oldalon ISMÉT LESZ DECEMBER 31-ÉN ÉJFÉLI ÚRVACSO- RÁS ISTENTISZTELET. AZ ALKALOM PERC- KOR KEZDŐDIK NYUGDÍJASOK BIBLIAÓRÁJA ÚJ ROVATOK! 9. OLDAL A SZÓSZÓLÓ három új rovattal jelentkezik. Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az egészség kérdéskörére, és az egészségtudatos életforma hangsúlyozására. A RENDELŐ című rovatban a háziorvost, a KATONADOLOG című rovatban a gyermekorvost, a LÉLEKBÚ- VÁR című rovatban a pszichológust kérdezzük meg. Mostani számunkban a cukorbetegségről, a gyermekek alkoholfogyasztásáról, valamint az ajándékozás lélektanáról olvashatnak a 18. oldaltól. 1 Szószóló december

2 A Szószóló lelkipásztori rovata Református és/vagy római katolikus egyházszervezet? Nem könnyű kérdés a mai Magyarországon a presbiteriánus egyház helyzete. Tudatosan nevezem így a megszokott református elnevezés helyett egyházunkat az európai országokban bevett, megszokott módon. Ugyanis ma már igen-igen elfeledkeztünk arról, hogy egyházunk egészének és gyülekezeteinknek is elsődlegesen a presbiteri rend alapján kellene működnie. Nem gondolom, hogy önazonosság-vesztésünk okozóiként okolható lenne épp a gyülekezet fenntartó közösség (amely tagjai ezt a kiadványt is kezükbe veszik), de nem mondhatunk le arról a felelősségünkről, amely a jövőnket alakítja, és nem tehetjük meg, hogy könnyű módon legyintünk: ha eddig jó volt így, ezután is jó lesz. Az egyház- és világi történelemből jól ismert események azok, amelyek ezt a folyamatot kialakították, illetve megerősítették. Már a kezdet kezdetén okozott nehézségeket a reformáció hitvallása, ami tudjuk, nem valami megújítását jelentette, mint ahogy sokan azt szeretnék elferdíteni. Épp ellenkezőleg: re-formálni, azaz visszaformálni akarták az elvilágiasodott egyházat a Bibliához hű, valóban Isten akaratát kereső lelki közösséggé, szemben az akkori egyházpolitikai irányvonallal, amely óriási politikai és gazdasági hatalmat kovácsolt önmagának, és már rég elfeledkezett alapvető küldetéséről. Az évszázadok során csak egész a közelmúltban (a 19. század közepe táján) adódott lehetőség arra, hogy az emberek maguk választhassák meg vallásukat, nem sokkal ezelőtt pl. még torony sem emelkedhetett a református templomok mellett, és a keresztelés csak katolikus pap által volt végezhető, de már ez is előrelépés volt! Ma már mindez a múlté, azonban nyomokban, szemléletében árnyékként kísér(t)i mindennapjainkat is. Ilyen kísér(t)ő jelenség a lelkipásztor központi szerepvállalása a gyülekezet életében. Sok gyülekezet bizony él (és olykor vissza is él) ezzel a tradícióval. Nem véletlen az az általános vélemény, hogy a presbiterek közül legtöbben nincsenek a helyzetük magaslatán (Szószóló II.évf. 3. sz. 3. oldal). Az ószövetségi gondolkodásmód vallási életének középpontjában valóban a pap állt, aki áldozatot mutatott be, és közvetítővé vált Isten és az ember között. A biblikus gondolkodású keresztyén tudja, hogy a krisztusi áldozat nem teszi indokolttá, sőt, lehetővé sem az áldozat újbóli megismétlését (pl. Zsid 10, 1-4, 14), ennek okán az Újszövetség korában nincs szükség közbenjáróra sem az emberek közül, mert a Biblia csak egy közbenjárót ismer: Jézus Krisztust (1Pt 2,21), hiszen aki Jézussal találkozott, magával Istennel találkozott (Jn 14,8-9). Ez az oka annak, hogy a protestáns egyházban a gyülekezet pásztorát nem papnak, hanem lelkipásztornak nevezik, és még ha feladatát tekintve megkülönböztetett helye is van gyülekezetben, ő maga a presbitérium egyik alkotó tagja csupán. A Biblia kevés követendő információval, általános útmutatással szolgál a gyülekezet szervezeti életét illetően ezért az egyház intézményi életét leginkább az adott kor vagy földrész kultúrája határozza meg, de a lelkipásztorok és presbiterek kapcsolata ilyen. Nos, kimondható, ha a presbiterek szerepkörére gondolunk, központi kérdést vizsgálunk. Sajnos ma ismét egyfajta reformációt kell megélnünk, ha valóban újra felismerjük a Biblia ránk vonatkozó tanításának élő voltát, és elgondolkozunk azon a sajátosságon, hogy miért is van úgy, hogy a presbiteriánus egyház majdnem úgy viseli magán a római katolikus ekklézsia Lutherék és Kálvinék által elítélt jegyeit, mint az a középkorban. Sőt, megkockáztatom, a római egyház az utóbbi évtizedekben bizonyos tekintetben inkább megjeleníti a 16. század protestáns felismeréseit, mint mi. Csak egy példa: 1972-től a mise magyar nyelven zajlik a katolikus templomokban is (addig latinul kellett celebrálni). Mi pedig, a nemzeti nyelvek egyháza úgy kanyarítjuk a szót kegyes kánaáni fordulatokkal, hogy abból a minden hájjal megkent évtizedes templomjáró is csak morzsákat szedhet össze. Még rémisztőbb, hogy az ilyen modoros beszédstílus hovatovább elvárás is Ez esetben talán még a latin beszéd is jobb, mivel legalább a nemzeti jelleget nem imitálja. Míg katolikus testvéreink bizony gyökeres kérdésekben is tudtak váltani, mi még azokban a dolgokban sem voltunk képesek hűek maradni, ami viszont a mi örökségünk volt. Éppen ezért kardinális kérdés az ősszel megtartandó presbiteri tisztújítás kérdése. Akarunk-e, tudunk-e, készek vagyunk-e presbiteriánus (azaz valóban református) egyházzá válni? Avagy megmaradunk egy olyan egyházi struktúra épületénél, amelynek ugyan van sok előnye, de semmi köze nincs sem tiszta és építendő hagyományainkhoz, sem a Szentíráshoz, hacsak a 16. századot megelőző közös múltra nem gondolunk... A magam megítélése szerint ezért öröm minden építő vita a presbitérium életében mert vannak ilyenek, és magam nem szeretnék olyan lelkészmintát megjeleníteni, amely a presbitériumban mindössze egyfajta jóváhagyó testületet lát. Hitvallásom szerint a lelkész feladata nem a gyülekezet formálása, hanem olyan jövőképet elkérni az Úrtól, amely az Ő akaratát fejezi ki (reménység szerint a gyülekezet növekedésében). Így a lelkipásztor dolga nem a döntések meghozatala, vagy a presbitériumon történő keresztülvitele, hanem a lehetőségek, a hitbeli felismerések felvázolása, az érvek pró és kontra felvetése, a vita (amely az egyház egyik legfontosabb kálvini jellemzője) kereteinek megteremtése. De a döntés amelynek persze a lelkész is részese általában a presbitérium (ritkábban a gyülekezet) felelőssége. A gyülekezet felelőssége viszont az, hogy olyan presbitereket válasszon, akikben látják a hit titkát a tiszta lelkiismerettel (1Tim 3,9), akik építő, kipróbált és hitvallásról tettek tanúbizonyságot, bibliaolvasó emberek, akik tudják mit jelent ma és itt reformátusnak lenni, rendezett az életük, van tervük, elképzelésük, szándékuk a gyülekezettel kapcsolatban, és mindezt felelősséggel, sőt, a gyülekezet iránti felelősséggel akarják tenni (1, Tim 3; 2Tim 2; Tit 1 stb.). Ezért szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az elkövetkező évben a presbiterek képzésére, valamint a gyülekezet felkészítésére. Legyen közös ügyünk gyülekezetünk jövője és az előttünk álló tisztújítás! 2 Szószóló december

3 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A hetényegyházi gyülekezet régi nagy álmát szeretné megvalósítani. Templomépítésben gondolkozunk. A presbitérium megbízta a lelkipásztort, hogy tegye meg az első lépéseket. A fiatal tervezőt, akivel az első megbeszélések zajlottak Lakó Andrásnak nevezik. A kezdeti elképzelések szerint a templom az út felől nézve a gyülekezeti ház bal oldalán lenne párhuzamosan a főúttal, a térre nyíló kapuval. Bár az első tervezgetésekkor a legtöbb gyülekezeti tag az úttal merőlegesen képzelte el az épületet, de így kellene a legkevesebb fát kivágni, és a parkolás is megoldhatóbb volna. A gyülekezeti ház részét képezné az új építménynek, amelynek fő helyiségében gyülekezeti rendezvények kaphatnának helyet. A bejárati folyosó két oldalán elhelyezkedő helyiségeket egybenyitva az új ifjúsági bibliaórai szobával Fegyütt kialakítható lenne kettő kisebb terem, e amelyben többféle párhuzamos foglalkozás is folyhat. r e A templomot kis üveges lépcsőház köthetné össze a gyülekezeti házal, amely az emeletre is felvezetne. Az emeleten jobbra a karzat lenne (itt megoldható volna a hangszigetelt teljes üveggel elválasztott baba-mama helyiség is, amely zavartalan részvételt biztosíthatna a kisgyermekes családoknak), balra pedig a lelkészlakás, amely a gyülekezeti ház fölött emelkedne. A templom világos, a modern építészetnek megfelelő természetes anyagokból készülő belső teret alkotna. Az ülőhelyek padokkal lennének megoldva, és a kultikus tér mintegy ember befogadására lenne alkalmas. A templom alatt altemplom húzódna, amely az első ütemként kerülne megvalósításra. Ez egyben egy urnatemető lenne, amely a templomépítés bevételeit hívatott növelni. A presbitérium elfogadhatónak tartotta az első gondolatokat, és az építés ügyeinek előkészítésével a lelkipásztor mellett Laczi Sándor gondnok (London / MTI) * Felfújható templommal rukkolt elő egy brit feltaláló. A szürke gumitemplomnak gótikus boltívei vannak, két ablaka, továbbá felfújható orgonája és oltára. A hordozható templom 14 méter magas. Ha az emberek nem mennek templomba, akkor a templomnak kell menni az emberekhez" - hangoztatja Michael Gill, a feltaláló, aki szerint a gumitemplom forradalmasíthatja az anglikán egyházat. A felfújható templomot minden lelkész autóval szállíthatja, és bárhol felállíthatja: falvak főterén, vagy mezők kellős közepén. A gumitemplom nyilvános bemutatója májusban volt London közelében, a premierre azonban nem gumiharangszó invitálja majd az érdeklődőket. Gill amúgy már írt a pápának, nem venne-e egy hordozható templomot a Vatikán. Hogy milyen választ kapott, nem tudni. Érdeklődnek viszont találmánya iránt az Egyesült Államokból, Belgiumból és Dél-Koreából. Ha sikeres lesz, akkor Gill felfújható kocsmát kezd tervezni. 3 Szószóló december

4 Az ige Karácsonykor az Ige testté lételét ünnepeljük. Ugyanakkor, hogy mit is értünk Ige alatt, az nem ritkán fejtörést okoz. Ennek elsődleges oka nyelvünk egyszerűsödése. Az ige szavunkkal leggyakrabban egy szófajt jelölünk. Ugyanakkor ennek leszámítva a ma megszokott hasonló szóalakot semmi köze ahhoz az igéhez, amelyről a Bibliában olvasunk. Aki veszi a fáradtságot, és kikeresi a János evangéliumának legelső versét, azt tapasztalja, hogy Károli Gáspár ezt a szót hosszú í -vel jegyzi le. Ma pl. a számítógép ezt az írásmódot már helyesírási hibaként jelzi, de számunkra jelez valamit. Tudniillik az íge szó, amit a keresztyén kultúrában a Bibliával, az úrvacsorával és a keresztséggel, valamint magával Jézus Krisztussal kapcsolatban is használunk egyáltalán nem szófajt jelent. A szó az ígéz(et) kifejezésből ered, ami erővel, hatalommal mondott szót, tettet jelöl. A íge (talán itt nem helytelen így használnunk) erővel hatalommal megnyilvánuló kijelentést jelent. Az Újszövetség eredeti nyelve még gazdagabban adja vissza a szó jelentését. Talán sokak számára ismert az íge bibliai megfelelője a logosz szó. Egyébként innen ered a logikus kifejezésünk is! Az íge más vonatkozásaiban jelenthet egyszerűen szóbeli közlést, mondást, de szólásszabadságot, állítást, parancsot, kijelentést is egyaránt. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor az elszámolás, számadás, felelősségre vonás válik helyes fordítássá. De amennyiben a Tízparancsolatra alkalmazzuk (szoktuk Tíz Igeként is említeni) ugyanolyan helyesen járunk el, mint amikor az Urat, a prédikációt vagy a sákramentumokat jelöljük vele. Szép magyar nyelvünk jól fejezi ki annak hitbeli tartalmát. Mind a Biblia, mind annak magyarázata, mind a sákramentumok akkor lesznek ígévé, ha abban megjelenik az a felülről való hatalom és erő, amely valóban képes változást véghezvinni az ember életében. Hogy miként lehetséges ez? Az nyilvánvalóan titok. De komoly veszély lehet, hogy amint az erőtlennek tűnő kisdedben sem ismerték fel sokan a Világot teremtő Urat, úgy az Ő ígéjében sem látjuk meg a Tőle LÉLEKTÁNC Vedres Csaba Gyermáná Júlia koncert a református templomban a Ménteleki Kulturális Esték rendezvénysorozat keretében származó hatalmat. Merthogy maga Jézus Krisztus is Kezdetben volt az íge, és az Íge istennél volt és isten volt az íge. Ez kezdetben az istennél volt. Minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. [ ] és az íge test lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya elsőszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. [ ] istent soha senki nem látta. Az egyszülött isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma 1. fejezet 4 Szószóló december

5 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak, mégis szeresd őket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt! A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van a segítségre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van! Kalkuttai Teréz anya Ádventi ünnepi istentiszteletek és gyülekezeti alkalmak IDŐPONT ALKALOM TÉMA December 15 szerda Dalárda December 17 péntek Tinifi December 17 péntek Ifi December 19 vasárnap 09.00, istentisztelet 1Kor 7, December 19 vasárnap Családi bibliaóra A lelki ajándékok December 21 kedd Presbiteri bibliaóra 1Tim 3, December 22 szerda Dalárda December 23 csütörtök Karácsonyi műsor a TBC-otthonban December 24 péntek Karácsonyi műsor Ménteleken December 24 péntek Karácsonyi színdarab Hetényegyházán December 25 szombat 09.00, úrvacsorás istentisztelet 1Kor 7, December 26 vasárnap 09.00, úrvacsorás istentisztelet 1Kor 7, December 29 szerda Nyugdíjasok bibliaórája napi ige December 31 péntek óévi úrvacsorás istentisztelet 1Kor 8,1-6 December 31 péntek Gyülekezeti szilveszter December 31 péntek éjféli úrvacsorás istentisztelet 1Kor 8, 7-13 Január 1 szombat 09.00, újévi úrvacsorás istentisztelet 1Kor 9, 1-7 Január 2 vasárnap 09.00, istentisztelet 1Kor 9, 8-14 Időpont Bibliai olvasmány Megjegyzés Január 1 1Kor 9, 1-7 Újévi úrvacsorás istentisztelet Január 2 1Kor 9, 8-14 Január 9 1Kor 9, Január 16 1Kor 9, Január 23 1Kor 10, 1-14 Január 30 1Kor 10,15-22 Február 6 1Kor 10,23-33 Február 13 1Kor 11,1-16 Február 20 1Kor 11,17-22 Február 27 1Kor 11,23-29 Február 28- Az evangélizáció tanítása a sákramentumokkal lesz kapcsolatos március 5 EVANGÉLIZÁCIÓ Március 6 1Kor 11, Úrvacsorás istentisztelet Március 13 1Kor 12, 1-7 Március 20 1Kor 12, 8-13 Virágvasárnap Március 27 1Kor 12, Feltámadásnapi úrvacsorás istentisztelet Március 28 1Kor 12, Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 5 Szószóló december

6 Page 6 A Szószóló háttérrovata KÖZZÉ LETT KÖZÉLET Egyház és politika Túl sok alkalommal jelenik meg a médiumokban vita, jogos és inkorrekt kritika az egyházak politikához való viszonyával kapcsolatban. Nem közömbös tehát, ha olyan szempontokat is kapunk mindehhez, amely közvetlenül nem a közelmúltbeli közéleti eseményekhez kapcsolódik, de módot ad arra, hogy a közéleti történések törvényszerűségeit és belső szabályait másképp (is) megközelítve iránymutatókat kaphassunk az eligazodáshoz. A politika A politika kifejezést alapvetően rosszul használjuk köznapi értelemben. A politika eredeti értelmében a közügyekkel (a görög városállamok, a poliszok ügyeivel) való foglalkozást jelenti. Ebben az értelemben a kérdésfelvetés is butácska (ti. politizálhat-e az egyház), hiszen az egyház nem tud nem politizálni: jelenlétével, hatásával, tagjaival, szolgálatával (különösen az olyan állami kötelező feladatok átvállalásával, mint pl. az iskola- vagy kórházfenntartás) önmagában is alakítja a közügyeket, sőt, önmaga léte is alapvetően közügy. A későbbi századokban azonban jelentős fejlődésen megy keresztül a közélet alakítása, úgy, hogy az ma már professzionális szakmává, hivatássá vált. Azonban az elmúlt évtizedek hatására az emberek többsége még mindig azt gondolja, hogy a közélet alakítása csak egy szűk kör kiváltsága és felelőssége, mi több, művelése, a kritikus véleménynyilvánítás veszélyes, provokatív dolog. Ez egyébiránt nemcsak a társadalom egyházak iránti magatartásában mutatkozik meg, jól érzékelhető a sok vonatkozásban az állampárti vezetéstechnikához hasonló módszereket érvényesítő egyházak vezetésében, például amikor egy-egy vita során szinte kizárólag csak a hivatalos álláspontot támogatók kaphatnak szót. A bolsevista (többségi) szemlélet ilyen típusú megnyilvánulása azonban éppen a mi kárunkra üt vissza, amikor társadalmi vitákban begyakorlott módon kellene magas színvonalon és érthetően érvelnünk vélt vagy valós igazunk mellett. Ugyanakkor Boudelaire Albatrosza virgonc légi madár ahhoz a közéleti megnyilvánulás sorozathoz, amelyet az egyházak olykor-olykor közéleti színtéren tanúsítanak talán nem véletlenül Ha politikáról szólunk, fontos különbséget kell tennünk megjelenési formái között. Az európai országok többségében így a német közigazgatási minta hatására Magyarországon is a közéleti rendszer két, szemléletében teljesen különböző részből tevődik össze: a pártpolitikai és a szakmapolitikai elemből. Ez jól elékülöníthető egymástól. Az Egyesült Államokban például választások során az egész közigazgatási garnitúra lecserélődik. A mi kontinensünkön a kormányváltás során a minisztériumok életében történő komolyabb beavatkozás finoman szólva tapintatlanságnak számít. A változás mindössze az ún. politikai elemnél (a miniszter és magyarországi sajátosság, a politikai államtitkár esetében) korrekt. A közigazgatási államtitkár esetében jóllehet ő nem a pártpolitika embere már ez szinte megszokott, hiszen ő az apparátus munkáltatója. Ma már nem elegendő azt mondani, hogy az egyház nem tud nem politizálni. Ma már azt is meg kell fogalmazni, hogyan akar politizálni! E nélkül mi magunk is manipulálhatóvá válunk, vagy ami még szörnyűbb tudatosan vagy becsapottan mi is manipuláljuk az embereket. A politizálás tekintetében tehát fontos megkülönböztetni pártpolitikusokat és szakmapolitikával, szakmával foglalkozó embereket. Ezeket fontos nem figyelmen kívül hagyni, ha szeretnénk eligazodni a helyes és téves válaszok között. Az pártpolitikai szemlélet Ha nagyon leegyszerűsítjük, azt mondhatjuk, hogy a politikusok sajnos négyéves ciklusokban gondolkodnak, szempontjuk a párt, illetve a kormány(koalíció) által meghatározott szempontok érvényesítése, illetve a szavazatok többségének megszerzése. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ebben a harcban valójában ma hazánkban ma nincs olyan politikai erő, amely kiszámíthatóan egy általa megfogalmazott ideológia, elv mentén politizálna. A mai politikai erők kizárólag a hatalom megszerzésére törekszenek. Ez egyébiránt nem róható fel nekik, hiszen minden pártnak ez az egyik fő ha nem a legfőbb célja. De semmiképpen sem az egyetlen vagy kizárólagos! A probléma akkor kezdődik, amikor a hatalom célja nem egy-egy fontosnak tartott szemlélet közéleti megjelenítése (pl. bizonyos szabadságjogok érvényesítése, a keresztyén értékek megerősítése, a szociális egyenlőtlenségek eltörlése stb.), hanem a hatalom maga. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy a Fidesz MPP nemrég még radikális baloldali (liberális) erő volt, amely csak az elmúlt időszakban, a széteső jobboldali pártok tömörítő szervezeteként fogalmazta meg önnön konzervatív gondolatait. Az MSZP gazdaságpolitikáját tekintve olykor egész radikálisan jobboldali irányelveket ismerhetünk fel, nem beszélve arról, hogy legalábbis nevében a szociális igazságosságot zászlajára tűző párt a legvagyonosabb magyarokat tömöríti. A Demokratikus Ellenzék (a rendszerváltásig az MSZMP ellenpólusaként működő politikai mozgalom) jogutódjaként létrejövő a fordulat idején még nagyon radikális SZDSZ a szocialista diktatúra utódpártjával az MSZP-vel lép mindkét alkalommal koalícióra. A nemzeti radikális erők vezetőiről kiderül, más esetben lebegtetetten tudható, együttműködtek a régi renddel Nos, ebben a helyzetben valóban nem könnyű kiigazodni a közéleten. (Bár az is nyilvánvaló, hogy a modern politológia egyre kevésbé használja a jobb- baloldali terminusokat.) Kinek-kinek ízlése szerint elfogadható vagy elutasítandó így a közélet. De hát ilyen. Nekünk pedig ezt kell elfogadni. Ám nem 6 Szószóló december

7 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM gondolom, hogy minden áron! Szabad azért nem vaknak lennünk, és szabad kellő távolságtartással szemlélnünk az eseményeket. Kimondható: ma a hatalomközeli politikai erők nem elvek megvalósításáért harcolnak, hanem kizárólag a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért. Ebben pedig a hatalom számára mindig fontos kérdés volt, hogyan fogalmazza meg magát az egyházakhoz képest. Minden politikai erő kimondva (ritkábban kimondatlanul) kifejezésre juttatta, rokonszenvezik-e az egyházakkal, vagy elutasítja őket. A jelenkori történelemben a legnehezebb kérdés, hogy mi az ára a koalíciónak vagy az ellenkoalíciónak. Eddig tudomásom szerint nem jutott nyilvánosságra, hogy egyházi vezetőink a felajánlott segítő jobbot milyen feltételekkel fogadták el Ez pedig akár kiszámíthatatlan helyzeteket is teremthet azon egyházi és világi politikai erők esetében, amelyek törekvéseikben a hataloméhség néha kontroll nélkül tör felszínre. Éppen ezért az aktuálpolitikai döntéseket mindenképpen ilyen mérlegelések mentén lenne célszerű és felelősségteljes dolog meghozni. A szakmapolitikai szemlélet A szakmapolitika részvevői alapvetően szakemberek. Sokfélék ők, vannak közöttük olyanok, akiknek az a feladatuk, hogy alakítsák, koordinálják egy-egy szakterület életét (pl. egészségügy, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, pénzügyek stb.), és érdekeiket érvényesítsék a Parlamentben, illetve a kormányon belül. Ezek az érdekek olykor-olykor egymással ellentétesek. (Ekkor beszélünk tárcavillongásokról. Tárcáknak nevezzük a minisztériumokat) A köztisztviselők nagy része pedig kizárólag végrehajtó, azaz a vezetők által meghatározott feladatokat végzik. A szakmapolitika célja a szakmai szemlélet, érdekek és törvényszerűségek érvényesítése a döntéshozók előtt. Jóllehet a minisztériumok a kormányprogram megvalósítói, az is előfordult már nem egyszer, hogy a szakmai érdekek kerekedtek felül a pártpolitikai érdekeken. A fő különbség a kettő között, hogy míg az egyik fő kérdése: miként alakíthatom úgy az eseményeket, hogy minél több választó rokonszenvét elnyerjem (pártpolitikusok), a másik szemlélet fő kérdése: miként alakíthatom úgy az eseményeket, hogy a rám bízott intézmények, ágazatok, szakmai szempontok minél jobban érvényesüljenek (szakmpolitikusok). Az igazi probléma akkor következik be, amikor a kettő szögesen ellent mond egymásnak, vagy szakmai kérdésekből aktuálpolitikai kérdés válik. Az első esetben igen komoly olykor véres küzdelem indul el, amelynek kimenete bizonytalan, és még évek múlva is felkavarja az embereket, a másik esetben a közélet szereplői a közemberek tudatlanságát használják ki, amelynek egyetlen célja van: a hatalmi küzdelemben felmutatni, melyik politikai erő támogatottsága nagyobb. Ez magától értetődő, hiszen az emberek nem szakmai döntéseket hoznak (mivel nincsenek tisztában azokkal), hanem a számukra szimpatikusabb politikai fél véleményét fogadják el hazánkban legtöbbször ellenőrizetlenül. Ha szakmai vitáról van szó, azt tapaszaljuk, szakemberek leülnek egymással szemben, és érveket, ellenérveket hangoztatnak pró és kontra. Az aktuálpolitikai vita esetén ma legtöbbször azt vehetjük észre, hogy az emberek érzelmeikkel érvelnek, nincsenek valódi érvek, illetve ellenérvek, az érvektől függetlenül kialakult döntések vannak. Sajnos ez nemcsak mulatságos, hanem gyakran manipulált is! A kormányváltások idején jól megfigyelhető jelenség, hogy az ellenzékbe kerülő erők szóról szóra ugyanazt kezdik el mondani, mint pár héttel azelőtt ellenfeleik a kormányzati oldalon, és fordítva... Vajon melyikünk lenne az, aki a Költségvetési Törvényről szóló vita során korrekt módon képesek lennénk megítélni, melyik politikus mond igazat, és melyik nem? Vajon hány ember olvasta a Büntető Törvénykönyvet vagy a Közoktatási törvényt aki véleményt mondott róla? Nem folytatom. Egyház és politika Ma már nem elegendő azt mondani, hogy az egyház nem tud nem politizálni. Ma már azt is meg kell fogalmazni, hogyan akar politizálni! E nélkül mi magunk is manipulálhatóvá válunk, vagy ami még szörnyűbb tudatosan vagy becsapottan mi is manipuláljuk az embereket. Ez pedig rendkívül kényes etikai kérdés és ijesztő felelőtlenség. Meggyőződésem, hogy az egyház nem vehet részt aktuálpoilitikai, pártpolitikai kérdésekben. Ennek egyszerű okai vannak. Az első inkább biblikus eredetű. Az egyház küldetéséből fakadóan az aktuálpolitikai folyamatok felett kellene állnia. Nem aktuálisan a pillanat politikai érdekeit kellene kiszolgálnia, hanem olyan célokat megfogalmaznia, amelyek a Szentírásból eredeztethetően társadalmi feladatai (kötelezettségei?) közé tartozik vagy tartozna. Érdekes módon Jézus minden ilyen törekvést vagy lehetőséget visszautasított. Ez nem apolitikusságot jelent, hanem olyan különbségtételt, amely a politika életének ismeretét feltételezi. Ennek mai módja az, hogy az egyház korrekt módon alátámasztott szakmai programokat dolgoz ki, hirdet meg, és ebben közéleti támogatókat keres. A támogatás elfogadása persze kényes kérdés, de az semmi esetre sem lehet pusztán szimpátia vagy ellenszenv kérdése. A másik szakmai eredetű. Álláspontom szerint az egyház nem foglalhatna állást törvénycsomagok, -javaslatok, normaszövegek ügyében úgy, hogy nincsenek jól felkészült szakemberek, akik nemcsak előkészítik ezt a folyamatot, hanem ismerik és értik is a háttérben történő eseményeket, törvényszerűségeket. Döbbenten láttam, hogy pl. a Közoktatási Törvény titoktartásával kapcsolat- ADÓIGAZOLÁS AZ EGYHÁZIKÖZSÉGNEK ADOTT ADOMÁNYOKRÓL Az egyházközségnek juttatott egyes adományok értékének egy része a személyi jövedelemadóból, illetve az adóalapból leírható. Ennek igénybevételéhez az egyházközségnek igazolást kell kiállítania, amit az adóbevallás során érvényesíthet az adózó. Kérjük, hogy aki vissza tudja igényelni adományai után adójának egy részét, mielőbb jelezze ezt az egyházközségi pénztárosnak. Amennyiben nem rendelkezik az adományok befizetését igazoló bizonylatokkal, akkor ez esetben adóbevallása előtt legalább 30 nappal jelezze szándékát! Az ilyen típusú adományok azok lehetnek, amelyekkel kapcsolatban egyértelmű a befizető személye és a befizetett összeg. Ezek a következők: Isten dicsőségére befizetett adományok, céladományok, előre vállalt éves adományok, egyházfenntartói járulék. 7 Szószóló december

8 A gyülekezet pásztorának ott kell állni azok mellett is, akikkel politikailag maximálisan Page 8 egyetért, és azok mellett is, akik kommunista elveket vallanak, és még hívő emberek is, még akkor is, ha feltételezzük az egyházi vezetéstől megkövetelt de sok tekintetben megkérdőjelezhető politikai lojalitást! Jóllehet ez minden bizonnyal azért ilyen érzékeny kérdés, mert sokan élnek még, akik örömmel vagy kényszeredetten együtt élnek az előző hatalommal történő együttműködés nem könnyű terhével. Hányan voltak olyanok, akik megszenvedték ezeket az évtizedeket. (Megvallom, egy-egy ilyen élettörténetet megismerve nem tudom, én tudnék-e ma büszkén kiegyenesedni. Nem érdem, hogy később születtünk!) Ők a csendesebbek Ám voltak, akik örömmel vetették bele magukat a tisztázatlanságból adódó lehetőségek korszakába, akiknek most továbbélve a múltat talán különösen is árulkodó kényszerességükkel és hangoskodásukkal kell színt vallaniuk. Ezt semmiképpen nem keverném semmiképpen össze a bátor, nyílt, korrekt és érthető közéleti nyilvános közéleti állásfoglalással. A negyedik a szerepek kérdése. Nem könnyű megtanulni, hogy a lelkipásztor és presbiter külön kell, válassza egyéni és egyházi szerepét. Van olyan kérdés, amelyben élesen, van olyan kérdés, amelyben árnyaltan, és van olyan téma, amelyben ez nem is szükséges. Tragikusnak tartom viszont, amikor bármelyik (hangsúlyozom: bármelyik!) politikai erőnek úgy teszünk kollektív kedvezményeket, hogy abban az egyháztagságot nem elsődlegesen hitéleti vagy közvetlenül az egyház küldetéséhez tartozó kérdésben használjuk eszközként csak azért, mert sok olyan település van, amelyben a lelkipásztor még mindig referenciaszemély. Volt olyan időszak, nem is olyan rég, amikor nyíltan elköteleződött az egyházi vezetés egy politikai erő mellett, és erre határozottan kérte (majdhogynem utasította) az egyházközségeket vagy híveket is. A lelkipásztornak lehet véleménye erről, és kifejezetten jó, ha esetenként színt vall feltéve, ha nem csinál ebből dogmatikai kérdést. De ennek színtere nem lehet a szószék! Nehéz lélektani helyzetben élünk. Nem gondolom, hogy azok, akik egyházunk életében valaha is ilyen kérdésekben manipulálták az egyházi közvéleményt, rossz szándékkal tették volna. De tudjuk, a pokolhoz vezető út is Vélhetően őket is manipulálták. Viszont rendkívül veszélyesnek tartom, ha hagyjuk a véleményünket úgy formálni (formáltatni?), hogy abban semmilyen egészséges kontroll nem jelenik meg, különösen is akkor, ha ebben lelkiismeretünknél fogva vagy hitünk gyengeségeit kiaknázva próbálnak bennünket kívülről vagy belülről manipulálni. Legyünk azért jó értelemben kritikusak szerető és tapintatos kritikával, amelynek alapja lehetőség szerint elsődlegesen a Biblia legyen, s ha ebben az Élet könyve nem ad pontos eligazítást, akkor legyen iránymutató az elmélyült szakmai tudás és ezelőtt a keresztyén társadalmi etika. Nem utolsó sorban legyen az Írásból tanult kötelezettségünk a vezetőkért való imádság! Állami vezetőkért ugyanúgy, mint az egyháziakért. Amikor az állami vezetőinkre gondolunk, emlékezzünk vissza, hogy azok, akik neve az Újszövetségben feljegyzésre került, azokért a vezetőkért imádkoztak, akik az életüket vagy szerettük életét akarták elvenni. Pedig ha valakik, ők indokoltan gyűlölködhettek volna. Isten megáldotta imádságukat ismerjük a történelmet. Egyházi vezetőinkért is könyörögjünk, mert a hatalom bármilyen megnyilvánulása olyan eszköz, amely nemcsak előbbre viszi ügyünket, de rendkívüli módon torzíthatja bármelyikünk személyiségét. Nagy ajándék, ha valaki személyisége a hatalom közelében vagy egyenesen gyakorlása közben is egészséges maradhat, és nem torzul emberi kapcsolataiban, önértékelésében és hatalomhoz való viszonyulásában. Kérjünk számukra erőt, bölcs világosságot, értő és felkészült munkatársakat, és olyan barátokat, akik nem érdekből, hanem szeretetből, de rendkívül realista módon és nyíltan jeleznek vissza nemcsak a sikerek idején, hanem akkor is, ha veszélyt látnak, és akkor is, ha ez akár esetében negatív következményekkel is járhat Ferenczi Zoltán ű ő ő ő Íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, nevezed az ő nevét Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos fiának hivattatik, és neki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának királyi székét, és uralkodik Jákób házán mindörökké, és az ő királyságának nem lesz vége 8 Szószóló december

9 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A Nyugdíjasok bibliaórájának közössége ősszel Répás János fafaragó művész kiállítását tekintette meg. Tervezzük, hogy a évben amikor már jó idő lesz ellátogatunk olyan kiállításokra, színházakba, múzeumokba, amely programja érdekelheti a bibliaóra tagjait, adott esetben pedig alkalmanként egyegy fürdőbe szeretnénk elutazni. A bibliaóra tagjai kérésére a jövő tavasszal a Szépművészeti Múzeumba teszünk látogatást, fürdőbe terv szerint Cserkeszőlőre utazunk el, és előzetes egyeztetés után Baghet Iszkander fotóművésszel is szeretnénk találkozni. Egy év múlva ősszel csendeshétre készülünk. Valószínűleg Berekfürdőn fogunk közösen eltölteni egy hetet, amikor több időt szentelhetünk majd az igetanulmányozásra és a közösség gyakorlására. A teljes ellátással, színvonalas körülményeket nyújtó üdülőben A szerdai Nyugdíjasok bibliaóráján az alkalom kezdetén van idő arra is, hogy egy-egy csésze tea vagy kávé mellett beszélgethessünk örömeinkről, bánatainkról is. eltöltött hét az előzetes kalkulációk szerint kb Ft-ba kerül, amit havi Ft-os részletfizetésekben lehet befizetni az egyházközség pénztárába. A bibliaórákon pedig a megszokott légkörben találkoznánk az igével és egymással is egy-egy pohár tea, kávé és kevés pogácsa, sütemény mellett. Karácsony környékén különösen nagy ajándék lehet, ha egyedülálló, visszahúzódóbb magányos ismerőseinket, szomszédainkat megajándékozzuk a család közösségének melegével hacsak egy beszélgetés vagy tea erejéig is, a sokszor az ismeretlenség homályában megmaradó telekszomszédokat egy kedves, jó szóval vagy az utca emberét egy nem kiérdemelt mosollyal séta vagy utazás közben. NAGYBETŰS BIBLIA GYENGÉN LÁTÓKNAK A KÁLVIN KIADÓ KORÁBBAN KIADTA SOROZA- TÁT, AMELY A BIBLIA KÖNYVEIT NAGYBETŰKKEL SZEDVE ADJA KÖZRE. EZ A KIADÁS AZOKNAK LE- HET KOMOLY SEGÍTSÉG, AKIK ROSSZUL LÁTNAK, ESETLEG CSAK NAGYTÓVAL OLVASHATJÁK A SZENTÍRÁST. TERVEZZÜK, HOGY IGÉNY SZERINT NÉHÁNY PÉLDÁNYT RENDELÜNK A SOROZATBÓL. EZZEL AKÁR MAGUNKNAK, AKÁR SZERETTE- INKNEK KEDVESKEDVE SEGÍTHETJÜK ELŐ A SZENTÍRÁS MINDENNAPOS OLVASÁSÁT. KÉRJÜK, HOGY KÉRDÉSÉVEL VAGY IGÉNYÉVEL FORDULJON AZ IRATTERJESZTŐHÖZ VAGY A LEL- KIPÁSZTORHOZ! Gyülekezeti szilveszter ~ 2004! 9 Szószóló december

10 Dr. Böszörményi Dalma pszichiáter a Titkolt problémáink sorozat novemberi vendége Halál ~ gyász ~ haldoklás A Titkolt problémáink című sorozat novemberi tabutémája az ember földi életének utolsó nagy küzdelme a halál, és az ehhez kapcsolódó legnagyobb kérdések a haldoklás és a gyász kérdésköre volt. Vendégként Dr. Böszörményi Dalmát hívtuk, aki szinte az elsők között fogott hozzá a magyarországi hospic munka kialakításához. Jelenleg ő a Megnyugvás Hospic Alapítvány vezetője. A beszélgetés nemcsak azért volt igazán érdekes és tartalmas, mert a pszichiáter végzettségű szakember rendkívül egyszerűen és meghitten beszélt a halál számunkra gyakran nagyon távoli megnyilvánulási formáiról, hanem mert a beszélgetés felénél, videofelvételről egyik gyülekezeti tagunk, Horváthné Ilonka bizonyságtételét is megtekinthettük, aki már hívő emberként élte át a halálközeli élményt, és lett az számára több tekintetben meghatározó tapasztalat. Különös volt megpillantani a halál szelídebb és elfogadhatóbb arcát, amelyről Böszörményi Dalma is beszélt. Valóban igaz, hogy a hit, az Istenbe vetett élő elkötelezettség, és személyes kapcsolat nemcsak komoly kapaszkodó az élet utolsó részének harcában, hanem valódi megoldás is. Ahogyan az a legtöbb halállal komolyan foglalkozó szakember hivatásában is minden bizonnyal megnyilvánul: a halál hatalmában, méltóságában és meghittségében olyan kísérővé szelídülhet, amellyel kapcsolatban érthetővé válik a Biblia bizonyságtétele: Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Kor 15, 55-57) Markó Mária: Gondolatok a gyászról, gyászfeldolgozásról.villámolva véső, ha kivágja óriásabb seb lesz a hiánya. /Nagy László: Seb a cédruson/ Bevezető A gyásszal kapcsolatos kutatások során szembeöltik, hogy mennyire hiányoznak életünkből a természetes támaszadó rendszerek. Vajon mi az oka annak, hogy az egyéni problémák megoldására ma jóformán csak professzionális megoldásokat ismerünk? Pedig ma nehéz gyászolni. A társadalom elvárja az érzelmek kontrollját. A gyászoló és a környezetében élők /hozzátartozók, barátok, segítők stb./ ismeretek, magatartásminták hiányában magukra maradnak. A mi kultúránkban élő emberek nehezen fordulnak gondjukkal-bajukkal idegenekhez. A gyászoló, ha valakihez, hát ahhoz a segítőhöz fordul és ez lehet rokon vagy körzeti orvos-akivel az elhunyt ápolása során kapcsolatba került, akit más ismer, ezért nagy szerepe van a laikusok segítésének is. Elsősorban gyászolókról beszélek, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mi segítők is segítségre szorulunk, hiszen akarva-akaratlanul megérintődünk, veszítünk mi is. Amikor az ember hivatása kapcsán találkozik a halállal, a gyásszal, akkor soha nem kívülálló, hiszen minden esetben saját halálát és gyászát is megéli. Mi az önsegítés első lépése? A tabu feloldása. Valahol a gyermekkorban, már a tudatos eszméléssel együtt kellene helyes képet kapnunk a halálról. A halál feladat fel kell készülnünk rá. Az életünkkel, amit úgy kellene élnünk, hogy minden reggel egy újabb lehetőség, és minden este egy kis halál ahogy a régi bölcsek mondták. A halál nem attól lesz közeli, hogy nap, mint nap látjuk a tv-ben, hanem attól, hogy megérint egy emberen keresztül, akit elkísérünk. Tanulnunk kéne róla már az iskolában is különösen az egészségügyi és szociális képzéseken. Hagyni kellene az embereket hozzáférni. Odavinni már a gyermeket is, mint régen, hogy jelen legyen, hogy ne féljen.és a haldokló mellet lenni végig, az utolsó időben is, de nem csak vele lenni, hanem megérteni, amit mond, amit mondani akar. A haldokló tanít engem a halálával, mintát ad nekem, mint a szülő a gyermekének. Sokan halnak meg keserűen, mert nem sikerült megértetni, átadni az üzenetet. Ez egy őszinteségen alapuló párbeszéd. El kell fogadnom azt, hogy búcsúzik. Hazugság az, hogy van még remény. Fog még a mama táncolni az én lakodalmamon Van, aki elvárja a hitegetést, van aki nem. Ő szeretné befejezni az életét, és nekem támogatnom kell őt ezen az úton. Őszintén kell beszélnünk arról, amire szüksége van. A búcsúzás ne olyan legyen, mint a pályaudvarokon: sok könny, felszínes szavak úgy elmenni sem, itt maradni sem jó. Meghalni úgy jó, ha az ember tudja, hogy volt értelme az életének. Tudod most jó. Most béke van a lelkemben. Semmit nem csinálnék másként, nem akarnék többet. Ma szeretteink legtöbbször intézményekben, személytelen, rideg környezetben halnak meg, de a halál személyes dolog. Nem csak a környezeten múlik a ridegsége. Nekem akár hozzátartozóként, akár segítőként - ezt a személyességet teljes mértékben segítenem kell. Az orvos, a gyógyító, a segítő a biztonságot adó személy nem menekülhet el a feladat elől. A szenvedő ember, a haldokló, a gyászoló felnéz rá, mert azt hiszi, hogy ő mindent tud, segíteni fog és ezt az érzést nem szabad elvennünk tőle. Ezért nagyon fontos az, hogy a halál közelében dolgozónak legyen lehetősége felkészülni a halálra, a másik halálának az elviselésére, felkészülni arra, hogy képes legyen feldolgozni az élményt, hiszen 10 Szószóló december

11 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM lehet, hogy nap, mint nap szembekerül vele. Ha erre nem képes, akkor nem képes támaszt nyújtani sem a gyászban. A gyászhoz kapcsolódó pszichés szükségletek Az élet nagy eseményei, a születés, az esküvő, a halál családi események, ha ebbe befogadnak valakit, egy idegent, akkor tudomásul kell vennie, hogy részese lesz a családnak. Ha mellettem valaki haldoklik, akkor én családtag leszek. Nem szabad elfordulnom sem tőle, sem a családjától. Ha segítem a haldoklót, segítek az itt maradóknak is. A gyászhoz kapcsolódó önsegítés első szakasza a haldoklás utolsó szakasza. Mikor tudunk jól gyászolni? Ha jó volt a kapcsolatunk az elhunyttal. Ha nem maradtak kimondatlan, elintézetlen dolgaink. Ha tudunk rá figyelni, és segíteni őt, hogy megőrizhesse a méltóságát. Ha az iránta érzett szeretetünket ki tudtuk fejezni gondoskodással még életében és halálában. Ha jelen tudtunk lenni. Ha nem voltunk ott, mindez nem történhetett meg. Hányszor hallja az ember: Valahogy az utóbbi időben nem értem rá, nem tudtam elmenni hozzá..és most már soha többé Fontosak tehát az őszinte szavak. Ne mulasszuk el. Ha van rá lehetőségünk, ne féljünk kimondani őket. A hazugság bűntudathoz vezet, kényszerű hallgatáshoz magányhoz, bezáródáshoz. Lehetetlenné teszi az elbúcsúzást. Nekem, a segítőnek az a feladatom, hogy oldjam a kommunikációs zárlatot. Érzékenyen odafigyelve segítsem a búcsúzást. Az orvos megmondja a hozzátartozónak és a hozzátartozó azt hiszi, hogy a haldokló nem tudja. Feszíti a titok, látszik a mozdulatain. Titkolja a haldokló előtt, titkolja a gyermeke előtt, a nagymama előtt,kíméletből. És ezzel megfosztja az elbúcsúzás lehetőségétől őket. Néha előfordul, hogy a sok-sok év alatt visszafogott érzelmeket mély kötődés váltja fel, és ez megnehezíti az elválást ilyenkor segítsük a hozzátartozót, hogy ne a várható elválással, hanem a jelen tennivalóival foglalkozzon. A fiú, aki sok évig nem mert találkozni az apjával a fekete bárány most eljön, és elindul egy beszélgetés, és a sok éve felgyűlt fájdalomtól, elfojtott indulatoktól, eljut a megbocsátásig. Adjunk mintát, ha kell : Mi mindenről lehet beszélni? Az emlékekről, a közös életről, az együtt töltött időről, az egymás iránt érzett érzéseinkről, szeretetünkről, a korábbi sérelmekről, a megbocsátásról, az utolsó kívánságokról, a temetésről, a végakaratról, talán a jövőről is az itt maradók későbbi életének feloldásaként. Ha érezzük a hozzátartozó bizonytalanságát: Úgy érzem, fárasztom csak.nem tudom mi a jobb neki Beszélgessünk vele arról, hogy a haldoklás magányos folyamat, s ez a magány nehéz, félelmetes. Mutassuk meg, hogyan oldhatja ezt a félelmet gondoskodással, csendes jelenléttel. Nem kell félnie a tehetetlenségtől, nem kell mindenáron tenni elég a jelenlét. Néha valóban riasztó lehet a gyötrelem látványa, hagyjunk kiskaput a búcsúzónak, tegyük lehetővé, hogy visszahúzódjon magányába és a hozzátartozónak is, hogy erőt gyűjtsön. A halál pillanata a következő. Mi a legfontosabb ilyenkor? A jelenlét. Az őszinte, szeretetteljes tettek. A tapasztalt segítő hívja fel a figyelmet a halál közeledtére, de tartsa tiszteletben, hogy az emberek tűrőképessége más és más, hogy ki-ki csak annyit tud befogadni az információból, amennyire képes. Ha lehet az utolsó, nehéz időben legyen mindig valaki a közelben. A haldoklónak is, a hozzátartozónak is szüksége van rá. Sosem felejtem el azt a nénit, aki miközben épp elmenni készültem megfogta a kezemet, rám nézett és csak annyit mondott: Sokkal könnyebb lenne, ha itt lenne mellettem Sokszor kapcsolódik bűntudat a halál pillanatához a jelennem-lét miatt. Mondjuk meg a gyászolónak, hogy a tapasztalatok szerint a haldokló képes szabályozni a halál időpontját: megvárja, amíg megérkezik, aki számára fontos volt. Így talán könynyebb elfogadni azt is, hogy a halál pillanata is az ő választása volt, talán szeretetből, talán kíméletből nem akarta a jelenlétét. Akár otthon, akár intézményben hal meg valaki, javasoljuk a hozzátartozónak, hogy ha most nehéz is nézze meg a holttestet! Megnehezíti a realitás elfogadását, ha nem látta, nem láthatta. Ha van mód, és képes rá a hozzátartozó, vonjuk be a test körüli teendők ellátásába : mosdatás, öltöztetés. Ez a szeretet, a kegyelet kifejezése. De mindenképpen alakítsunk ki még kórházi körülmények között is egy rítust: lehet ez egy csendes ima, egy szál virág, egy gyertya és hagyjunk időt a testtől való elbúcsúzásra is. Ha a hozzátartozónak a segítőtől kell megtudnia a halál hírét. Nehéz feladat, hogyan mondjuk meg? Fontos lenne az emberi közvetítés, hogy ne táviratban, ne telefonon közöljük a halálhírt. Nem mindegy kitől tudja meg. Lehetőleg olyan személy közölje, akire felnéz, akiben bízik, aki közel áll hozzá. Ehhez a feladathoz empátiára van szükség, olyan személyiségre, amely képes a másikat nyomorúságában is elfogadni. Az sem mindegy hogyan tudja meg. Teljes ráhangolódásra van szükség. Fel kell mérni a gyászoló igényét, elvárását, hogy mennyit és mit szeretne tudni. Használjunk őszinte, egyszerű szavakat. Legyünk szelídek, határozottak. Nem tudhatjuk előre, milyen lesz a reakció. Hagyjuk, hogy kifejezzék az érzelmeiket, sírjanak, vagy hallgassanak. Nem kell mást tennünk, csak csendesen jelen lennünk. Elegendő az együtt-érző szeretet kifejezése érintéssel, esetleg öleléssel, támaszt adó mozdulatokkal. Ha parttalanná válik a zokogás, néhány kérdés, vagy közlés az utolsó időszakról, megtörheti azt. Ha lehet, akkor ne beszéljünk a hivatalos teendőkről, a temetésről, inkább az elmúlt napok, pillanatok történéseiről. Ha mégis beszélnünk kell ügyintézésről, akkor írjuk le a teendőket, most valószínűleg nem tud rá koncentrálni. A halál utáni időszakban Nagyon fontos a közösség szerepe, hogy megtartsa a gyászolót a normalitás visszajelzésével, a tennivalók megosztásával, a gyászkeretek között tartásával. Ez a kontrollált szakasz, a közösség elvárja, hogy a gyászoló megfeleljen bizonyos társadalmi elvárásoknak, és ezzel próbálja átsegíteni ezen a nagyon passzív időszakon, amikor álomszerű állapotban él és sokszor önmagát is nehezen találja, nehezen viseli el. Az elhunyt iránti utolsó, szeretetteljes gondoskodás lehetősége a temetés megszervezése. 11 Szószóló december

12 Page 12 A tennivalókkal ne hagyjuk magára, ahol kell, támogassuk. Jó, ha elkíséri valaki, de adjuk meg a lehetőségét annak, hogy amiről tud, önmaga gondoskodjon, pillanatnyi állapotának és teljesítő képességének megfelelőn, pl.: ilyen lehet a temetési értesítések szövege, a zene kiválasztása a szertartáshoz vagy a búcsúbeszéd megírása. A temetés, ahol már érezzük a dolgok visszavonhatatlanságát. Azt szokták felidézni, hogy amikor a föld elkezdett dübörögni a koporsón. Kísérjük el az elhunytat utolsó útjára. Vegyünk részt a temetésén, és vigyük el a gyermekeket is. Ha nem tudunk elmenni, objektív vagy szubjektív okok miatt, végezzünk el egy saját rítust, megemlékezve az elhunytról (pl. gyertyagyújtás), vagy küldjünk el egy tárgyat magunk helyett (l, búcsúlevél, virág). A temetést követően hozzátartozók, barátok maradjanak még együtt, egy kávé, egy pohár ital mellett beszélgetve, és emlékezzünk. Sok esetben ez hosszú évek óta az első alkalom, hogy távoli rokonok, ismerősök találkoznak. Van a temetésnek egy békítő, családegyesítő hatása is. Ez a megosztás. Emlékezzünk : virrasztás, siratás, halotti tor. A temetés után jó, ha valaki hazakíséri a gyászolót, és még egy kis időt vele tölt. Nagyon nehéz időszak következik. Egyedül maradnak az emlékekkel teli lakásban, a hétköznapokban, ahol minden ugyanaz, csak NÉLKÜLE. Az ápolás utáni céltalan időszak ez. Ne maradjon egyedül, ha nehéz. Utazzon el, költözzön néhány napra rokonokhoz, vagy barátokhoz. Hiszen még önmagáról is gondoskodni nehéz ilyenkor. Lehetőség szerint ne hozzon gyors, érzelmi alapokon nyugvó döntéseket, de gondolja végig azzal, hogy egyedül maradt, menynyit kell változtatnia a körülményein. A halál utáni időszak a gyász, a veszteség tudatosítása. Két nagyon fontos igéje van a gyásznak : átélni és megosztani. Átélni az érzelmeket, érzéseket és megosztani, amit lehet. Ebben segíteni nem is olyan könnyű. A gyászoló ember nem akar terhére lenni másoknak. Szólj, ha segíthetek valamiben! Valószínű, hogy hiába várjuk a hívást. Vegyük észre a szükségleteit, vegyük észre, hol akadt el, mi az, amit nehezére esik megtenni, és konkrét ajánlatokkal keressük meg. Vagy egyszerűen csak tegyük meg, amit kell. Vigyük fel az újságot, mint a felesége tette azelőtt. Közben néhány szó. Ilyenkor a kapcsolattartás is nehézségekbe ütközik. A gyászoló rendkívül érzékeny, sértődékeny, bizalmatlan lehet. Gyakran előfordul az is, hogy a felajánlott segítséget visszautasítja. Ne adjuk fel a próbálkozásokat, a magány, a kitaszítottság érzése éppoly nehéz lehet számára, mint a gyász. Hívjuk el néha egy-egy beszélgetésre, közös ebédre, teára. Ne féljünk attól, hogy mit kéne mondanunk. Legtöbbször csak meg kell hallgatnunk őt. kezdeményezni, kérdezni és meghallgatni, végül nemcsak adni, hanem kérni is - írja Gyökössy Bandi bácsi a felismerő és érzékeny szeretetről. Rengeteg érzés borítja el sokszor váratlanul néha riasztó, fájdalmas érzések. Máskor emlékek jönnek, amikről - ha kapcsolódni tudunk hozzájuk beszéljünk bátran. Jólesik együtt emlékezni, felidézni a múltat. Ezek a folyamatok gyógyítanak, még akkor is, ha nem mindig a szépről szólnak. Bátorítsuk azt is. Emlékeszem mennyit veszekedtem vele, hogy vegye le a sáros cipőjét Sokszor tör elő önvád vagy mások hibáztatása, megválaszolhatatlan kérdések. Nem feladatunk igazságot tenni. A kérdésekre úgyis belül születik meg a válasz, ha jó úton halad a gyász. Segítség nélkül az ember nehezebben birkózik meg a veszteséggel. Mindig türelmet, odafigyelést igénylő, de megtiszteli is egyben, ha valakinek útitársai lehetünk. Tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy nem szabad elvárnunk egy gyászolótól, hogy ugyanúgy viselkedjen, mint korábban. Munka A mai társadalmi szokások kevés időt hagynak a gyászra, a fájdalomra. Az ÉLET megy tovább, dolgozni kell, tenni a hétköznapok apróbb-nagyobb feladatait, köztük olyanokat is, amik régen a másik tennivalói voltak. Ez eleinte nagyon nehéz. Lehet, hogy ezek lesznek azok a dolgok, amikhez először fogadják el a segítségünket ne bántódjuk meg, ha kiderül, hogy Ezt ő, (az elhunyt) nem így szokta Azt sem tudom hová kell menni, mindig ő intézte az ilyeneket A feladataik ellátása közben nem képesek teljesen koncentrálni, teljesíteni. Munkatársaiktól nagyobb megértésre, figyelemre van szükségük, de nem teljes kíméletre. Könnyebben elfáradnak. Támogassuk őket abban, hogy legyenek türelmesek önmagukkal szemben. Egy ideig ne vállaljanak újabb feladatot, vagy a meglévőket bontsák apróbb részekre ha nehéz, és legyenek elégedettek, ha sikerült teljesíteni. Nem megy ez nekem, meg minek is csináljam, már nincs miért Felhívhatjuk a figyelmét arra, hogy lehetnek a környezetünkben olyan emberek, akik szívesen segítenének, de nem mernek közelíteni, mert nem tudják, hogyan tegyék. Néha nagyon rossz hazamenni, egyedül lenni. Elárasztják az emlékek. Gyakori a céltalanság érzése, hiszen az utolsó idők intenzív fizikai és érzelmi leterheltségéhez képest üresek a napok. Nem találom a helyem a lakásban Hasznos lehet, ha heti időbeosztást készítenek maguknak. Állítsanak össze listát a napi teendőikről, szokásaikról. Egészen apró dolgok is szerepeljenek benne, és feltétlenül legyen közte olyan is, amiben örömét leli. Fordítsanak figyelmet a régi kapcsolataikra, ebben segítségükre lehetünk az emlékek felidézése kapcsán. Biztassuk őket, hogy keressék meg azokat, akik fontosak voltak, hiszen a barátságok mindkettőjüknek szóltak. De hát minek menjek én oda, úgyis csak a régi dolgok jutnának az eszembe Merjenek emlékezni, felkeresni a régi helyeket, akár egyedül, akár egy jó baráttal. A normalitás megőrzése Vannak olyan élmények tapasztalatok a gyász kapcsán, amelyek riasztóak lehetnek a gyászoló számára, viselkedésminták, ismeretek híján. A mi feladatunk lehet az, hogy ha megtisztel a bizalmával a kontroll szerepét töltsük be. Lehetnek álmai, hallucinációi, ezekről nagyon nehéz beszélni, hiszen önmaga is megkérdőjelezi a normálisságát. Tudja, gyakran látom őt Fontos, hogy kapjon visszajelzéseket. A gyász folyamatának megfelelően lehet ajánlani a gyászhoz kapcsolódó irodalmat, a hasonló sorsot megélt emberek társaságát, csoportokat, klubokat vagy egyéni beszélgetéseket. 12 Szószóló december

13 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A gyakori sírás, amely váratlanul, akaratlanul tör elő, sokszor szabadkozásra készteti őket. Jaj ne haragudjon, hogy már megint Nyugtassuk meg, hogy a jó gyászmunkához elengedhetetlen az érzelmek átélése, bár a társadalom az érzelmek kontrollját várja tőlünk. A gyászolót szélsőséges hullámokban borítják el az érzései: fájdalom, düh, üresség, szomorúság, tehetetlenség, bűntudat, önvád stb. Ez a kontrollvesztettség érzését kelti bennük, vagy éppen szégyenérzetet. Pedig szabad haragudni, szabad kiadni az érzéseket, és érdemes megkeresni a valódi okát. Az érzések kezelésében segíthet a rossz gondolatok leírása (kiírása magunkból) és tudatos jóra fordítása. A düh, harag levezetésére legalkalmasabb a fizikai aktvitás, sport, fizikai munka. Úgy éreztem, üvöltenem kell. A számra szorítottam a párnát, hogy ne hallja senki és ordítottam. Utána megkönnyebbültem. Vezessen naplót az érzéseiről, álmairól. Írja le a gondolatait, írjon bele idézeteket, amelyek megérintették. Később elolvasva szembesülhet a javulással, a gyász fejlődésével. Írjon levelet az elhunytnak, ha úgy érzi, valamit el kell még mondania, és esetleg égesse el. Gyakori gond az alvászavar. Lehetőleg vigyen rendszert az életébe: mindig azonos időben feküdjön le, alakítson ki lefekvés előtti rítusokat, ne aludjon napközben, és ha nem tud aludni, nyugodtan keljen fel és csináljon valamit, amit utál. Általános tanácsként azt ajánlhatjuk: legyen jó magához, éljen át apró örömöket, szánjon időt magára. Mennyi ideig tart a gyász? Kérdezhetik a hozzátartozók, ismerősök sokszor aggódva. Minden gyász más és más. Egyéni. Ne siettessük. Legyünk türelmesek, az ésszerűség határain belül mi is, és a gyászoló is. Ne akarjon hamar túl lenni rajta. Ne vesse bele magát a munkába. Ne hasonlítsa magát másokhoz. Ne mások elvárásainak akarjon megfelelni. A gyász mindenkinél más időben is, intenzitásban is. Engedjük meg, hogy a folyamat kinek-kinek a saját ritmusa szerint haladjon. Keresse meg mindenki a saját gyászát, rítusait, külsőségeit, amit őszintén tud képviselni. Én úgy érzetem, hogyha a gyászruhát hordom, az emberek elhúzódnak tőlem vagy örökké újra és újra kérdeznek A gyásznak jól elkülöníthető szakaszai vannak, de ezek a szakaszok vissza-visszatérnek, mint a tenger hullámai. Újra és újra elborítanak az érzelmek, amiken azt hisszük már túljutottunk. Különösen az évfordulók nehezek. Készüljenek rá: saját rítusokkal, családi összejövetelekkel. Néha a felbukkanó emlékek, tárgyak hoznak visszaesést. Ez már örökké így fog menni? Változni fog, ahogyan mi is változunk. Ha megengedjük neki. Nem is olyan könnyű. A gyászoló fél elengedni az emlékeit, az érzést, azt hiszi ezzel elvész, megszűnik az a kevés is, ami megmaradt. Pedig nem tűnik el, változik a helyére kerül. A magány A kezdeti időszakban természetes a magány keresése, de később bátorítani kell a gyászolót a kapcsolatok ápolására, felélesztésére, újak építésére. Ha a gyászoló nincs egyedül, akkor is szüksége lehet külső segítségre. Ha gondoskodnia kell valakiről gyermekről, hozzátartozóról segítsük, hogy legyen ideje saját magára is. Félre tudjon vonulni a fájdalmával. Fontos arra is felhívni a figyelmét, hogy ne fojtsa el az érzéseit, érzelmeit: ossza meg velük: akikkel itt maradt, akikkel közös a gyásza, a fájdalma. Hiszen úgyis tudják, érzik, és ha nem beszélnek róla, az nem kímélet, hanem kirekesztés, magány, félelem. Különösen a gyermekek maradnak egyedül a gyászukkal. Nehéz a helyzet, ha az itt maradottak, az érzelmek megosztása helyett egymást vádolják. A közös gyász, egymás támogatása helyett gyűlöletté, szélsőséges érzelmi kitöréssorozattá fajul. Az ilyen helyzetekben feltétlenül szükség van a szakemberek segítségére. (pl.: családterapeuta) Tudj uk pedi g, hogyha f öl di sát orunk összeoml i k, van Ist ent ől készít et t haj l ékunk, nem kézzel csi nál t, hanem örökkéval ó mennyei házunk. Azért sóhaj t ozunk ebben a t est ben, mi vel vágyakozunk f el öl t eni rá a mennyből val ó haj l ékunkat, ha ugyan nem bi zonyul unk f el öl t özve is mezít el ennek. Mert mi is, aki k e sát orban vagyunk megt erhel t en sóhaj t ozunk, mi nt hogy nem szeret nénk ezt l evet ni, hanemf el öl t özni rá amazt, 13 Szószóló december

14 visszapillantó Page 14 Tiltakoznak az iskolák ~ Az egyházi intézményeknek még mindig több támogatás jut? Forrás: NÉPSZABADSÁG november 08. szüntetné meg a diszkriminációt. Tovább folyik a vita az egyházi iskolák támogatásáról. Az SZDSZ szerint az új támogatási mód Az egyházi iskolák támogatásáról hetek óta folyik a vita. Az egyházak képviselői úgy látják: jövőre kevesebbet kapnak, mint az önkormányzati iskolák. Veres András püspök szerint a különbség tanulónként húsz százalék. A Magyar Katolikus Egyház ezért kész az Alkotmánybírósághoz fordulni. Csütörtökön hét iskolafenntartó egyház is nyílt levélben tiltakozott a költségvetési tervezet ellen. Az oktatási tárcánál elismerik, hogy jövőre csökken az egyházi iskolák támogatása. De hangsúlyozzák: még mindig többet kapnak, mint az önkormányzatiak. Az idén az egyházi iskoláknak 482 ezer forint támogatás jár diákonként, az önkormányzatiaknak csak 408 ezer. A tervek szerint jövőre az önkormányzati intézmények 434 ezer, az egyházi iskolák 440 ezer forintot kapnának diákonként. Magyar Bálint oktatási miniszter úgy fogalmazott: nem akar különbséget tenni a diákok között. A kormányzat és az egyházak különbözőképpen értelmezik, mi minősül iskolai támogatásnak. Ebben látja a konfliktus forrását Arató Gergely, az oktatási tárca politikai államtitkára. Az önkormányzatok szociális juttatásokat - étkezési és utazási támogatásokat - is adnak diákjaiknak. Az állam eddig ugyanekkora öszszeggel toldotta meg az egyházi iskoláknak járó kiegészítő támogatást. Most ez megváltozik: az oktatáshoz nem szorosan kapcsolódó normatívákat az egyházak a jövő évtől más költségvetési fejezetekből kapják meg. Ami viszont tény: az egyházak oktatási támogatásként kevesebbet, összességében viszont másfél milliárd forinttal többet kapnak majd. A költségvetési törvénytervezet diszkriminatív volta miatt tiltakozott az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete is. Horn György egyesületi elnök közleménye szerint a tervezet az alapítványi iskolák normatív támogatását oly mértékben csökkenti, amely tönkretehet több száz jól működő iskolát, óvodát, és munkanélkülivé válhat több ezer pedagógus. Az egyesület tiltakozik többek között amiatt, hogy az óvodai, az általános iskolai és a gyógypedagógiai ellátás normatívája tíz százalékkal alacsonyabb, mint az önkormányzati intézményeké. A Szószóló lapszemle rovata az egyházi iskolák finanszírozásáról Bölcskei Gusztáv az Oktatási Minisztériumban Elmozdulást érzek, de ezekről a kérdésekről hamarabb kellett tárgyalnunk - nyilatkozta hírszolgálatunknak az Oktatási Minisztériumban ma lezajlott egyeztetésről Bölcskei Gusztáv püspök. A zsinat lelkészi elnöke elmondta, hogy a közigazgatási normatívákról [valószínűleg a helyes megnevezés, amit a webszerkesztő írni szeretett volna: közoktatási normatíva a szerk!] Magyar Bálint miniszterrel és a pénzügyminiszter megbízottjaival tárgyalt. A megbeszélésen a kormány képviselői ismertették a költségvetésben számukra elfogadható számösszegeket. "Bár kétségkívül érezhető az elmozdulás - tette hozzá a püspök -, alapvető kérdésekről nem sikerült megállapodnunk. Nem derült ki például, hogy ki dönti el, mi tartozik bele az egyházi kiegészítő támogatásba." Bölcskei Gusztáv arról is szólt, hogy újabb egyeztetés már nem lehetséges, mert az üggyel kapcsolatban ma (november 24.) délután 17 óráig lehetett módosító indítványokat benyújtani. Felekezeti diszkrimináció a közoktatásban Egyenlők és egyenlőbbek Forrás: HETEK Közéleti hetilap (a Hit Gyülekezete kiadványa) Magyarországon nincs tanszabadság. Ha ugyanis lenne, akkor nem volna lehetséges két, mondjuk nyolcéves, egy városban, esetleg egy utcában is lakó diák közötti különbségtétel az alapján, hogy az állammal szerződéses viszonyban álló tradicionális felekezet vagy az e körön kívül rekesztett valamely egyház iskolájának tanulója éppen. Különös, hogy miközben az Oktatási Minisztérium a közoktatási törvény módosításában szívhez szóló passzusokat fogalmaz meg mindenfajta nyílt vagy burkolt hátrányos megkülönböztetés tilalmáról, addig az állam bizonyos felekezetekkel évek óta diszkriminatív bánásmódot alkalmaz az oktatásügyben. Magyarországon az Alkotmány és a Lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény biztosítja a felekezeti jogegyenlőséget, a közoktatási és egyházfinanszírozási törvények pedig rögzítik, hogy az államnak segítenie kell a közfeladatokat átvállaló egyházi alapítású intézményeket, méghozzá ugyanúgy, mintha azok önkormányzatiak lennének. A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között ben létrejött megállapodás egy új elemmel bővítette ki az állam és az egyházak közötti viszony szabályozását. Ezzel lehetővé vált, hogy például az egyházak által átvállalt közfeladatok oktatás, gyógyítás stb. finanszírozása ezentúl ne csak törvényeken és rendeleteken nyugodjék, hanem az egyes felekezetekkel megkötött külön megállapodásokon is. A változásnak több 14 Szószóló december

15 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM közvetlen következménye is lett. Egyrészt e külön szerződések azóta számos törvényi rendelkezés hivatkozási alapjává váltak, másrészt az ilyenfajta lopakodó alkotmányozás a törvényi szinten biztosított alapjogokat nyirbálta meg a lehetőségből kirekesztettek oldalán, így diszkriminációt intézményesít. Hazánkban körülbelül tíz egyház tart fenn oktatási intézményt. Ebből néggyel katolikus, református, evangélikus, izraelita a törvényi utasításnak megfelelően az állam az oktatási tevékenységükre is kiterjedő szerződést kötött, ám a többi hattal metodista, Hit Gyülekezete, buddhista, pünkösdi, kétféle adventista ugyanezen törvény ugyanezen utasítása ellenére nem. Mi a különbség a fenti közösségek között? A Közoktatási Törvény alapján az, hogy az egyik megállapodott az állammal, a másik pedig nem. A jelenlegi szabályozás mellett egy újonnan alapított egyházi iskola, ha fenntartója rendelkezik megállapodással, működése megkezdésétől jogosult a kiegészítő támogatásra, míg egy olyan újonnan alapított egyházi iskola, melynek fenntartója nem rendelkezik ilyen megállapodással, csak akkor válik jogosulttá a kiegészítő támogatásra, ha országos feladatot lát el. Ezt a lécet azonban nem sok felekezet tudja átugrani, hiszen ennek alapfeltétele például, hogy minimum öt megyéből érkezzenek diákok az adott iskolába. Amelyik gyermek szerződéses egyházi iskolába jár, megkapja a tanulmányaihoz szükséges kiegészítő állami támogatást (körülbelül 140 ezer forint, a teljes állami finanszírozás 40 százaléka), akinek ez nem adatott meg, más forrásokra kénytelen hagyatkozni. Mindezzel az a jogszabályokban megfogalmazott elv sérül, amely szerint az egyházi intézményeknek az államiakéval azonos költségvetési támogatás jár. Magyar Bálink: Forduljunk együtt az Alkotmánybírósághoz! Magyar Bálint elképzelhetőnek tartja, hogy az egyházakkal közösen forduljanak az Alkotmánybírósághoz a vitás kérdések tisztázására. Az oktatási miniszter erről egy szerda esti rádióműsorban beszélt, miután a nap folyamán az egyházak vezetőivel egyeztetett Budapesten. "...Azt tervezem, hogy próbáljuk összeírni ezeket a vitás kérdéseket, amelyek problémát okozhatnak, akár a későbbiekben is, és (...) az egyházakkal közösen odafordulni az Alkotmánybírósághoz, hogy erről véleményt mondjon" - mondta az oktatási tárca vezetője az Info Rádió Aréna című műsorában. Magyar Bálint példaként kiemelte: az egyenlő bánásmódról szóló törvény passzusai, amelyet beemelnek a felsőoktatási törvénybe, nem mindig adnak világos eligazítást; tehát a miniszter elképzelhetőnek tartja, hogy a kérdések egy részéről az Alkotmánybíróságnak kell döntenie. Mint elmondta, szerdán - az oktatási tárca és az egyházak vezetőinek második tárgyalásán - a közoktatási finanszírozásról volt szó. A katolikus, a református és az evangélikus egyház az elmúlt hetekben több alkalommal is kifejezte tiltakozását a jövő évi költségvetésről szóló törvény tervezete ellen, amely elvonást jelentene az egyházi iskolák számára, s korábban már kilátásba helyezték, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak, amennyiben a parlament az eredeti formájában fogadja el a törvényjavaslatot. Magyar Bálint a szerda esti interjújában kiemelte: az elvben, hogy gyerek és gyerek között ne legyen különbség, egyetértenek az egyházakkal, ám a gyakorlati megvalósítást illetően vannak még problémák. Jó néhány kérdésben közeledtek az álláspontok és jó néhány kérdésben megmaradt a különbség - összegezte a szerdai egyeztetést a miniszter. "Itt folyik egy számháború is, a saját számaink meg a Pénzügyminisztérium számai, adatai is azt mutatják, hogy itt az elmúlt években több jutott egy egyházi iskolába járó gyermek támogatására" - mondta. Magyar Bálint szerint a jövőre nézve kormányrendeletet kellene alkotni a számolási módokról, az elszámolás algoritmusáról, s a jövő év első harmadában ebben meg kellene egyezni az egyházakkal, hogy a következő években ilyen viták ne forduljanak elő. A kulturális minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkára is nyilatkozott az MTI-nek a szerdai egyeztetésről. Elmondta: a kormány szerdán döntött az egyházakat érintő költségvetési módosító javaslatokról, amelyek már délután a parlament költségvetési bizottsága elé kerültek. Gulyás Kálmán hozzátette, hogy a kormány lényegében megerősítette azokat a javaslatokat, amelyeket Hiller István kulturális miniszter tett az egyházi vezetőkkel múlt hétfőn folytatott megbeszélésén. A konkrétumokról szólva elmondta, hogy a módosítás értelmében nem osztanák meg az alapnormatívát, és az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusok közalkalmazottak maradnának. Mint közölte, kivették a jövő évi költségvetésről szóló javaslatból - és ez volt az egyház legnagyobb kérése - a 96-os szakaszt, vagyis az egyház-finanszírozási törvény tervezett módosítását. A címzetes államtitkár kiemelte: a módosítás azzal került ki a javaslatból, hogy kormány felhatalmazást kap a költségvetési törvényben arra, kormányrendeletet alkot az elszámolás ügyében, "hogy nyilvános legyen az ezzel a pénzzel történő elszámolás". "A csomag része az is, hogy március végére zárjuk le a Vatikáni Bizottságban a tárgyalásokat" - mondta Gulyás Kálmán. Fontosnak nevezte, hogy a magyar kormány és az Apostoli Szentszék által megalakított testületben olyan egyezség jöjjön létre, amely a finanszírozás illetően átlátható számítási módot határoz meg, s ugyanezeket a tárgyalásokat mindazon egyházakkal is folytassák le, amelyekkel a kormány korábban megállapodást kötött. A módosító javaslat szerint a tanulónkénti kiegészítő normatíva az egyházi iskolák esetében 125 ezer forintra változna; jelenleg ez az összeg 133 ezer forint, míg az eredeti indítvány értelmében 115 ezer forint lett volna - ismertette. "Vitatéma még a kistelepülési és bejárói normatíva" - mutatott rá a címzetes államtitkár, hozzátéve: az egyházak úgy gondolják, hogy a bejárói normatíva feltétlenül jár az egyházi iskoláknak is, nemcsak az önkormányzati iskoláknak. Bölcskei Gusztáv református püspök elmondta: a találkozón azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak a Parlament előtt módosító indítványok, de hogy konkrétan ki nyújtotta be azokat, és mit tartalmaznak, nem tudták meg. Mint hozzátette, Veres András katolikus püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárával egybehangzóan felvetették: miután a számítási módszer nehézkes, az igazán megnyugtató megoldás az lett volna, ha 2005-ben nem változott volna a finanszírozás, s a jövő év első negyedévében visszatértek volna egy átlátható számítási rendszer kidolgozására. Megismételte, hogy az egyházak nem akarnak többet kérni, mint az önkormányzati intézmények juttatása, a kisebb összegű támogatást azonban nem tartják jogszerűnek. A megbeszélésen részt vett Szebik Imre evangélikus elnök-püspök és Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) ügyvezető igazgatója is, jelen voltak továbbá a Pénzügyminisztérium képviselői. (MTI) Az elmúlt időszakban több olyan nem túl szerencsés megnyilatkozásnak lehettünk szem- és fültanúi, amelyek többségében nem volt jól érezhető az egyházak képviseletében megjelenők szakmai álláspontja. Több alkalommal úgy tűnt, mintha ez az ügy az érzelmeken és olykor a visszavont indulatos megjegyzéseken túl nem kételkedve abban a jó szándékban és a felkészülés igényében nem lenne olyan érv, amely meggyőzné a hétköznapi embereket azokkal szemben, akik az Oktatási Minisztérium részéről szakmai vagy szakmainak tűnő érvekkel jelentek meg velünk és vitapartnerükkel szemben. Ez a laikus szemlélődő számára abban lehetett érzékelhető, hogy a sok beszédben még az élő műsorokban is valójában kivehetetlen volt, hogy valójában mi is a probléma, és valljuk meg, mintha képviselőink nem is készültek volna fel a legmeggyő- 15 Szószóló december

16 zőbben Számomra a legbosszantóbb az volt, hogy egy alkalommal sem láttam azt a táblázatot, amelyet állítólagos egyházi szakértők készítettek, és az egyházak vezetői szinte mindig megemlítettek. Viszont a minisztérium képviselői részéről mindig számszerű tájékoztatást kaphattunk. Tekintettel arra, hogy az egyházi sajtóban is jelent meg olyan tájékoztatás, amely ellentmondó tartalmú volt, fontosnak tartottam, hogy magam is utána járjak a számháború hátterének, hiszen már-már abban is elbizonytalanodunk, amit eddig biztosra vettem Én nem állítom, hogy a kizárólagos igazságot tartalmazza ez az összefoglaló, de törekedtem arra, hogy többeket (olyanokat, akik más-más állásponton állnak!) megkérdezzek a fentiekről, és minél egyszerűbben kapjak képet a számszerűsíthető tényekről. Igyekeztem elkerülni a normatíva számításainak bonyolult folyamatát, amelyről magam is értesülhettem, és nem fogok szólni néhány a problémával kapcsolatos rendkívül fontos és érdekfeszítő kérdésről, amely szorosan nem tartozik témánkhoz. Mivel az elmúlt 3 év történései a laikusok előtt könnyen öszszefolynak, ezért igyekeztem időrendbe szedni az eseményeket. A év Többször kaphattunk hírt arról, hogy a Parlament megállapítása szerint a 2003-as költségvetési évben esedékes közoktatási normatívával kapcsolatban a Zárószamadási Törvényből alapján az egyházi iskoláknak a kifizetett kiegészítő normatíva után gyerekenként még Ft jár az össztámogatás korrekciójaként. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a költségvetési számok tükrében ez az összeg egyáltalán nem mondható túlzóan nagy összegnek, és hogy az adott évben esedékes közoktatási költségek soha nem egyeznek meg a Költségvetési Törvényben előirányzott tervekkel. A év Az oktatási kormányzat szerint a költségvetés nagyobb öszszeget állapított meg az egyházi iskolák javára, de ez esetben valószínűbb, hogy erről az előzőekben említett összegről lehet szó. Idén az egyházi iskolák ún. kiegészítő támogatása Ft/ gyerek. Tekintettel arra, hogy a év még nem ért véget, még nem tudjuk a reális végösszeget. (Ez a Ft a Költségvetési Törvény által megállapított összeg. A végleges számokról a Zárószámadási Törvény szól. Ennek indoka egyszerű: pl. hogy évközben változhatnak többek között az energiadíjak stb.) A év Jövőre viszont (várhatón 5%-os inflációval számolva és 5% várható kötelező közalkalmazotti béremeléssel számolva, amelyek különböző támogatási tételeket érintenek) tervezetten 5%-kal fog többe kerülni a közoktatás az iskolafenntartók számára. A szektorsemleges finanszírozás az oktatáspolitikai szakértők számításai szerit akkor valósulhatna meg, ha a 2005-ös évben az egyházi kiegészítő támogatás Ft lenne gyerekenként. Ettől az összegtől azonban elmarad az előirányzat, amely az első tervek szerint Ft összeget jelentett volna. Terv szólt arról is, hogy az egyházakat nem köteleznék arra törvényileg, hogy a közalkalmazotti bértábla szerint fizessék a pedagógusokat (ugyanis az egyházi iskolák pedagógusai nem tartoznak a közalkalmazottak körébe), de az egyházak ragaszkodnak a szektorsemleges bérezéshez. Az OM hivatkozása alapján az egyházak autonómiáját kívánja erősíteni, de valójában pénzügyi érdekek sejthetők a szándék mögött, hiszen a közalkalmazotti bértábla minden évben meghatározott béremelést ír elő, és ha a munkáltatónak törvényi kötelezettsége a béremelés, az ehhez tartozó pénzösszeget is biztosítani kell.. Lapzártakor November utolsó napjaiban Hiller István bejelentette, hogy az egyházi iskolafenntartók megkapják a pénzt a közalkalmazotti bértáblához. Az oktatatási kormányzat és az egyházak képviselői (Veres András, Bölcskei Gusztáv, Szebik Imre, Zoltai Gusztáv) között történő tárgyalás után azonban megmerevedni látszanak a viszonyok. Az egyházak képviselői minimum Ft-os támogatást tartanak csak elképzelhetőnek gyerekenként (ez a es érték), míg az OM ettől valamivel kevesebbet ígér. Összegzés Öt év óta kisebb zökkenőkkel, de megvalósult a szektorsemleges finanszírozás. Az egyház és ebben minden egyházi közoktatási szolgáltatást igénybe vevő természetes érdeke, hogy ez továbbra is megmaradjon. Ezt az igényt egyrészt garantálják a fenntartókkal kötött szerződések, ezen túl maga az Alaptörvény is, hiszen az ingyenes oktatás alkotmányos jog. Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a a közoktatásban a szektorsemleges finanszírozás valósul meg. Az ügy vélhetően azonban nem zárul itt le januárjában az egyházak és az oktatási kormányzat szakértői ismét asztalhoz ülnek a finanszírozási mód kiszámítási módjának újratárgyalásáról Ferenczi Zoltán A Szószóló könyvajánló rovata Michael Dietrich: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv Szent István Társulat, 2000, Budapest Magyartalan és nyakatekert germános címétől eltekintve igazán hasznos és érdekes olvasmány tarthat kezében az olvasó Vida Tivadar fordításában. A könyv egyik komoly értéke, hogy népszerűsítő, mindenki által érthető nyelven került papírra. Nem igyekszik erőszakos módon meggyőzni az egy igazság nem túl szakmai megközelítésében, hanem komolyan mérlegel, olykor érveket és ellenérveket ütköztet egymással. Hangvételét jól jellemzi, hogy a 300 oldalas munka elejének több mint egytizedét teszi ki a legfontosabb kérdéseket tisztázó bevezetés, nem megkerülve a teológia és lélektan legalapvetőbb kérdéseit, vitáit sem persze mindezt szükség szerint egyszerűsítve, de a döntés lehetőségét (és felelősségét) az olvasó kezében hagyva. A fejlődéslélektan, a patológia, terápia címszavakat magyar megfelelőjük szerint olvashatjuk, és ennek megfelelően igényes 16 Szószóló december

17 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM körültekintéssel kerül kifejésre annak tartalma. Akik lelkigondozással kívánnak foglalkozni, vagy mélyebb önismeretre eljutni, méltán ajánlhatjuk a számtalan példával és illusztrációval tarkított kézikönyvet. Ottlik Károly: Protokoll ~ viselkedéskultúra Panorama Kiadó, 2004, Budapest Az idén kiadott könyv igazán hasznos olvasmány mindenkinek, aki szeretné elsajátítani a társadalmi viselkedési szabályokat. A kiadás éve nemcsak az újszerű viselkedési szokások szabályrendszerét foglalja össze, melyekkel kapcsolatban a régebbi kiadású illemtanokban nem találkozunk (pl. mobiltelefon-használat, telefonkonferencia, üzenetrögzítő, modern öltözködés, es levelezés, SMS-küldés stb.), hanem sok tekintetben ismerhetjük fel a változás szeleit az etikett tudományában. Így már nem kapunk eligazítást a lovagkori fegyverhasználatból megmaradt szokásról, ti., hogy hölgyek az urak jobb oldalán haladnak, a 21. században a viszontlátásra köszönés sem számít etikai vétségnek ugyanúgy, mint a meghűlt tüsszögő betegnek egyészségedre felkiáltással reagálni. Ugyanakkor bőséges eligazítást kaphatunk a Távol-Kelet országainak főbb szokásairól is az általános etikett-, protokoll- és illemszabályok mellett, úgy mint a társasági élet, a testápolás és a magánélet illemtana, az orvos-beteg kapcsolat szabályai, az ünnepi társas események, vendéglátás és vendégeskedés, az ajándékozás és közlekedés legfontosabb ismérvei, de nem hiányoznak az utazással, terítéssel, munkahelyi szokásokkal vagy a politikai és egyéb közéleti megjelenésekkel kapcsolatos legfontosabb ismeretek sem. Egy apró (ha ez aprónak nevezhető) kritikai megjegyzés azonban nem nélkülözhető. Az egyházi szokásokkal kapcsolatos fejezetek, szövegrészek nemcsak sok tévedést rejtenek magukban, hanem meglehetősen pongyola fogalmazással és nem körültekintő adatgyűjtéssel árulkodik a szerző jó szándékáról, amely megmarad mindössze jó szándéknak. Ám ha ettől készek vagyunk nagyvonalúan eltekinteni, a könyv nem olcsó ára ellenére jól megtérülő egyszeri befektetésként, illetve szép és hasznos karácsonyi könyvajándékként mindenképpen ajánlhatjuk persze csak olyanok számára, akik otthonosan mozognak az egyházi körökben :) A vaskos közel 700 oldalas igényes összefoglaló munkát a nem régiben gyülekezetünkben járt Dr. Gyenes Levente lektorálta. - cz - Johanna Spyri: Heidi Mayenfeld, a festői kisváros egy hegylánc lábánál fekszik, melynek csúcsai sötéten és fenyegetően néznek le a völgyre. A hegyi legelő, melyen dús, rövid szárú fű nő, éppen ott kezdődik, ahol az ösvény szelíden fölfelé kanyarodik. Ezzel a képsorral kezdődik a regény, mely Svájc hatalmas, napsütötte hegyei közé vezet el bennünket. Ide kerül Heidi az árva kislány morcos nagyapjához, a vén hegyi bátyóhoz. Itt él Péter is a hegytetőn, Heidi barátja, a pásztorfiú. A nagyapja anynyira csökönyös és magának való, hogy még iskolába sem engedi a kislányt. Azt mondja, majd felnő a kecskékkel és a madarakkal. De jön Dete, a nagynéni, aki elviszi őt a városba. A városban is lakik egy kislány, Klára, aki tolószékben ül egész nap és unatkozik. Nagyon vágyik egy játszótársra. Heidit nagynénje éppen ebbe a házba viszi, és ettől a pillanattól kezdve a két lány barátok lesznek. Egy idő után azonban Heidi belebetegszik a honvágyba, haza szeretne menni, fel a hegyek közé. Klára nehezen engedi el, de búcsúzóul azt mondja, majd meglátogatják. Heidi nagyon örül a hazatérésnek. Ismét találkozik a vak nagyanyóval és a vén bátyóval. Péter is igencsak meglepődik a viszontlátáskor. Nemsokára Klára kisasszony is eljön látogatóba. Együtt játszik a három gyerek. Egyszer Péter a hátán felviszi Klárát a hegytetőre, és ott csoda történik. Klára tolószék nélkül pár lépést egyedül tesz meg. Heidi szeretetével megváltoztatja az embereket. A zord nagyapából kedves öregember lesz, Klára pedig újra tud járni. Heidi embersége és hite ad erőt ehhez. Életörömével reményt ad a szegénységgel, betegséggel, magánnyal küszködő nehézsorsú embereknek. Igazán tanulhatunk tőle mi is. Nagyapa is hálás érte, hiszen ezt mondja: Tudod Heidi, nem is értem, hogyan történhetett mindez, hogy az egész világgal és az emberekkel így megbékélhettem. Olyan jó érzés ez, és látod, ezt neked köszönhetem, kislányom. Johanna Spyri írónő csaknem 50 gyermekeknek szóló könyvet írt. Ezek közül az 1880-ban megjelent Heidi a legsikeresebb, amely legelső regénye. Aki szeretné elolvasni, annak szívesen kölcsönadom. Nyíri Judit Könyvajánló Régen olvastam Szabó Magdát ilyen megrendülten. Úgy tűnik, nekem is öregedni kellett, hogy kihalljam a személyes üzenetet. A nagy vallomás már az első oldalakon elemi erővel hat, hiszen rögtön egy latinul beszélő, hároméves kislánnyal találkozunk. S az újabb döbbenet: Szabó Magda négy évesen egy trianoni árva kislányt kapott testvérnek, akit a Zentáról menekülő szülei holtteste alatt találtak. A két egykorú gyermek úgy megszerette egymást, ahogy édestestvérek sem jobban. Minden játékban együtt voltak, sőt, egyek voltak, majd a tanulásban is, az érettségiig. A híres debreceni Gimnázium Szabó Magda nyelvén: a kisasszonygyár a 20. század eleji szigorú egyházi iskola, a mai fiatalok számára bizonyára elképzelhetetlen. Míg a Szabó-lányok elérnek az érettségiig, aközben az olvasó szinte mindent megtud a századelő szigorú református városáról. és együtt vet titkon szerelmes pillantásokat Ágoston tanár úrra, és haragszik, de nagyon Fejér és Graál tanárnőre És végigvonul a regényen két különböző vérmérsékletű, de hivatásukban utolérhetetlen szülőként Szabó Elek és Jablonczay Lenke alakja. A Szabó lányokkal, Magdolnával és Cilivel sok minden történik, mint ahogy illik ilyen fiatalon, s közben a történelem sem marad adós, készülődik a második világháború. Alattomosan, mint Fritz Lehner, az álnéven bemutatkozó álkereskedő és társai, akik a berlini polgármester közreműködésével magyar fiatalokkal kezdtek levelezni, hogy nyelvtudásuk csiszolódjék. Amikor Szabó Magda boldogan vállalta a levélbeni nyelvgyakorlást, nem értette, hogy apja miért nem dicséri meg. Cili, a gyönyörű hangú nagy reménység, a hű testvér, az érettségi után egy beteljesületlen szerelem elől menekülve férjhez megy a híres olasz Tonelli karmesterhez. Ezután mindössze három évet élt még. Valami eltörött: Cili én voltam, Ő meg én, azaz egymás hiányai, ketten alkottunk ideális egészet mondja az író sokkal korábban. Kedves Olvasó! Ha még nem tetted meg: vedd le a polcról és porold le a régieket, olvasd újra, hogy jobban értsd az Ágyai Szabók ivadékát. Általa jobb leszel: jobban tudod szeretni, akiket Isten rád bízott, és jobban tudod viselni soha vissza nem fordítható idődben fájdalmas veszteségeid. Szülővárosának, a kálvinista Debrecennek hagyományai meghatározóak voltak személyisége alakulásában. A szülők alakja - az 17 Szószóló december

18 apáé, aki műveltsége Page miatt 18 köztiszteletben állt, és az anyáé, aki maga is írótehetség volt gyakran tűnik fel műveiben. Sokoldalú művész. Költő, műfordító, regény- és drámaíró, jelentős tanulmányok, esszékötetek szerzője. Elbeszélőművészetével a lélektani regény nagy hagyományait folytatja és újítja meg. Művei középpontjában legtöbbször értelmiségi nők állnak. A lélek mélyén lejátszódó folyamatokat jeleníti meg, amelyek mögött a magyar társadalom korszakváltásait is megismerhetjük a maga reményeivel, belső válságaival, tragédiáival, az emberi kapcsolatok átrendeződésével től öt éven át a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke ban a Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatták. Az Európai Tudományos Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Debrecen városának díszpolgára. Regényei a világ számos országában arattak sikert. Szabó Magda a legtöbbet fordított magyar író. Trungel Ilona A Szószóló kérdéseire válaszol: Dr. Gaszner András háziorvos TÉMA: A cukorbetegség - A Nyugdíjasok bibliaóráján történő egyik beszélgetés alkalmával szó esett a cukorbetegségről, és többen úgy fogalmaztak, hogy ha lett volna lehetőségük a tünetek korai felismerésére, talán sokkal hamarabb sikerült volna szakemberhez fordulni. Részben ez indokolta témaválasztásunkat, de talán még ennél is fontosabb hogy a diabétesz ma népbetegségnek számít, és várhatóan az ezzel kapcsolatos helyzet rosszabbodni fog. - A cukorbetegség civilizációs betegség, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 100 évben jelentősen megnőtt az ilyen betegségben szenvedők száma. Többen azt is valószínűsítik, hogy 25 év múlva megduplázódik a cukorbetegek száma. - A mostanihoz képest? - Igen, tehát negyedszázad elteltével kettőször annyi cukorbeteg lesz, mint ma. Ez részben betudható a nyugati kultúrák mozgásszegény életmódjának, valamint a nagyobb kalória bevitelnek. Ez a szegényebb civilizációkban másként van. Itt a társadalom nagy része elhízik, és ennek egyik folyamodványa lehet a cukorbetegség. - Az orvosok többféle cukorbetegségről szoktak beszélni.- Kétféle cukorbetegségről beszélhetünk. Az egyik a gyerekkori cukorbetegség, amely inkább immunológiai eredetű. Gyakran egy egyszerű gyulladás is előidézheti a cukorbetegséget. Ezt sajnos csak inzulinnal tudjuk kezelni. Sokkal nagyobb társadalmi méreteket ölt a kettes típusú vagy más néven felnőttkori cukorbetegség. Ez a cukorbetegségek 95%-át teszik ki. Itt döntően a mozgásszegény életmód, illetve túlzott szénhidrát-bevitel játszat komolyabb szerepet. - I t t r e ndkívül ö ss z e t e t t tünetegyüttesről van szó. Milyen tünetek utalhatnak cukorbetegségre? - A gyanút fel kell, hogy keltse, ha valaki a korábbinál indokolatlanul nagyobb mennyiségű folyadékot iszik, és ebből eredően több vizeletet ürít. Nyilvánvaló, hogy a nagy nyári melegben ez magától értetődő, de itt nem erről van szó. - Mennyi a normális napi folyadékmennyiség? - Átlagban 1,5-2 liter a szükséges napi folyadékbevitel, de nyáron, hőségben végzett fizikai terhelés esetén ennek a többszöröse is lehet. A megnövekedett folyadékbevitelen kívül árulkodó jel lehet, ha valakinek visszatérő gennyes bőrbetegsége alakul ki, vagy makacs, többször viszszatérő bőrgombásodást észlel. Ugyanilyen jel lehet a nemi szerveken visszatérő gombás fertőzések. Az is tipikusnak mondható az előrehaladott cukorbetegségnél, ha valaki többet eszik, de nem hízik, hanem fogy. Ez azért lehet, mert a cukorbetegség idővel már annyira károsítja a vesét, hogy a vesén keresztül már nemcsak a cukrot veszíti el a szervezet, hanem a bevitt fehérjét is. - Vannak olyan életszakaszok, amelyekben szinte kivétel nélkül megjelennek gennyesedésre hajlamos kiütések. - Természetesen a tizenévesek ilyen jellegű tünetei semmilyen összefüggésben nincsenek a hasnyálmirigy által termelt hormonnal merthogy az inzulin is hormon. Ezeket a kiütéseket is hormonok okozzák, de ezek nemi a hormonok forradalmával vannak összefüggésben. A különbség ott mutatkozik, hogy a cukorbetegség esetén mindig megjelenik a szájszárazság érzése, szomjúság és a kiemelkedően nagy folyadékbevitel is. - Sokan nehezen értelmeik a laboreredményeket. Milyen vércukorszint fogadható el orvosi szempontból? - A normális érték 3-9 mmol/liter érték között mozog. Az inzulin nem engedi megemelkedni a cukorszintet. Ha tartósan 9 fölé emelkedik a vércukorszint, akkor ez elősegíti az erek és a vese állományának elöregedését, valamint mindez hosszú távon mindenféle szövődménnyel fog járni. - Ezért van az, hogy a cukorbetegség és a magas vérnyomás gyakran együtt tapasztalható? - Igen. Ha az erek állapotát tekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy a merev, rugalmatlan érfalak hajlamosítnak a magas vérnyomásra. A magas vérnyomás és a cukorbetegség az esetek 50%-ban járnak együtt, és így, a kettő együtt sokkal jobban hajlamosítanak további súlyos betegségekre, mint a például a szívinfarktus, az agyvérzés vagy a veseelégtelenség. 18 Szószóló december

19 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - Mennyire kezelhető eredményesen a cukorbetegség? - A kezelés a mi terápiás gondolkodásunkban több síkú. Az egyik legfontosabb szempont a megelőzés. Ha valakinél felfedezzük a cukorbetegséget, megpróbáljuk állapotát olyan stádiumba visszaszorítani, ahol a cukor okozta károsodás a leglassúbb. Ha már komolyabb a károsodás,akkor a betegséget kell kezelünk. Ilyenkor célzott gyógyszereket adunk. - A másodlagos és harmadlagos prevenció mellett mit tanácsol az orvos az elsődleges prevenció tekintetében? - Az elsődleges prevenció lenne a leghatékonyabb. Ez esetben a helyes táplálkozást, rendszeres testmozgást és az egészséges életmódot ajánljuk. De ez már meghaladja az egészségügy kereteit, és általánosan egészségtudatos szemléletet kívánna a mindnyájunktól. Talán a legnagyobb szerepe a családon belüli szokásoknak van, de ennek kialakítása az iskolában is megkezdődhet. Óriási felelőssége van a médiának is tőlük több is elvárható volna. Amúgy egyénileg soha nincs késő, hogy az ember elkezdje. - Mit jelent ez a mindennapokban? - Már az is óriási eredmény, ha valaki minden nap fél szelet kenyérrel kevesebbet eszik meg, és 50 méterrel többet sétál. Az, aki 15 kg súlyfelesleggel rendelkezik, és lassan (hangsúlyozom, nem gyorsan!) 1-2 év alatt lead 10 kg-ot, akkor még a gyógyulás is bekövetkezhet. Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen meggyógyul a betegsége, hanem a szervezet működése olyan módon változik meg, hogy nem tudjuk kimutatni a cukorbetegséget. - Igaz ez az inzulinos beteg esetében is? - Nem, természetesen ez csak a kettes típusú cukorbetegek esetében áll. A másik esetben abszolút inzulinhiányos állapotról van szó. A felnőttkori cukorbetegség esetében nem az a baj, hogy nnincs inzulin, hanem egy úgynevezett inzulinrezisztencia alakul ki, azaz nem tud hatni az inzulin. Sőt! Megfigyeltél, hoyg az ilyen betegek több inzulint termelnek, mint az egészséges emberek. Így évek, évtizedek alatt kimerülnek az inzulintartalékok. Hogy ez 10, 15 vagy 20 év lesz, az nagymértékben függ a beteg fegyelmétől, hogy ő mennyire tartja be a diétás utasításokat. Így nemcsak a tablettákon van a hangsúly, hanem az életmódon is. A gyermekorvos szemével Szószóló: Közeledik a szilveszter. Megkínálhatom-e a gyermekeimet egy korty szeszes itallal, vagy akkor gondolkozom jól, ha ezt nem engedem meg nekik? J.I.: Abszolút tilos, én úgy gondolom, megkóstoltatni is. Azt mondják a drogoknál is van könnyű- drog és keménydrog. Valójában bármelyik, a könnyű- és a keménydrog is, tilos. Ugyanezt gondolom az alkohollal kapcsolatban. Nincs olyan alacsonyabb tartalmú alkoholos ital, amit meg lehetne kóstoltatni a gyerekeinkkel. Tehát minden fajtája tilos a gyerekeknek. Nemcsak a kisgyermekeknek, hanem a serdülőknek is, tehát tizenegy évestől tizennyolc éves korig is. Meg lehet találni azt a formát, hogy alkoholfogyasztás nélkül is jól érezzék magukat. Gondolok itt a gyerekpezsgőkre, vagy alkoholmentes gyümölcskoktélokra. Vannak lehetőségek, tehát az ő korosztályuk számára is, hogy szilveszteri hangulatban, jó kedvvel teljen az ünnep. Szószóló: A gyerekpezsgővel kapcsolatban van bennem egy kérdés. A formája alapján ez is pezsgő, bár nincs alkoholtartalma. Nem kelt-e ez az illúzió túl korai vágyat a valódi alkoholtartalmú pezsgő fogyasztására? J.I.: Ha ez csak szilveszterkor van, akkor nem hiszem, hogy ez ilyen problémát jelenthetne, hiszen a felnőttekre is általában szilveszterkor jellemző a pezsgőfogyasztás. Szószóló: Doktornő találkozott-e a gyakorlatában olyan gyermekkel, aki alkoholt fogyasztott? J.I.: Azt kell, hogy mondjam, nem. Ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen probléma. A serdülő korosztály eleve ritkábban jön orvoshoz. Ha jön, akkor is akut betegségekkel fordulnak hozzánk. Míg a kisebb korosztályhoz tartozó gyerekek nemcsak akut betegségek kapcsán jönnek, hanem akár nevelési, magatartási, szociális gondokkal is betévednek sokkal többször a gyerekrendelőbe. Ez a korosztály ilyen alkoholproblémával soha nem jön. Dr. Jávor Ildikó gyermekorvos Én akkor vehetek észre alkoholveszélyeztetettségre utaló jelet, ha a kamaszgyereket többször látom. Szószóló: Mi a teendő, ha a szülő azt veszi észre, hogy a gyereke belekóstolt a szeszesitalba? Megtörtént ismerőseinkkel, hogy óvodás gyermekük kiitta az asztalon maradt rövides poharak maradékát, és bizony becsípett. J.I.: Egészen kicsi gyermekeknél nagyon fontos a megelőzés. Tegyük el a szeme elől a tiltott dolgokat, üvegeket, és figyelmeztessük őket a veszélyekre! A hangsúly tehát a megelőzésen legyen. Szószóló: A szülők részéről mi a helyesebb nevelési szempontból: ha ők is teljesen lemondanak az alkoholfogyasztásról, vagy egy-egy pohár bort a gyerekek jelenlétében is elfogyaszthatnak? J.I.: A magánvéleményemet mondom, nem tudom ilyen esetben lehet-e egy gyerekorvosnak szakmai véleménye. Az gondolom, hogy az alkoholfogyasztásnak is van egy egészséges kultúrája. Egy vasárnapi ebéd, vagy más családi összejövetel esetén biztos, hogy terítékre kerül az alkohol. Itt nem lényegtelen, hogy milyen családi közegben nevelődik a gyermek. Ha kultúrált körülmények közt, ünnepekkor, vagy este elfogyaszt apa vagy anya egy pohár bort, azt meg lehet tenni a gyermek előtt is. Ha látják a gyerekek, hogy nem egymás után sokat és sokfélét fogyasztanak a felnőttek, akkor ők ebben nőnek föl, és megtanulják ennek is a kultúráját, s remélhetőleg megértik, hogy ők még nem kóstolhatják meg. Zárszóként üzenhetjük tehát a szülőknek, hogy bátran mondjanak ellent gyermekeik kérésének, ha ők is kóstolni szeretnének az alkoholtartalmú italokból, mert ennek komoly veszélyei lehetnek. 19 Szószóló december

20 Szószóló: Hová fordulhat az a szülő, aki azt látja, hogy a nagyobb gyerekénél esetleg a rendszeres alkoholfogyasztás jeleit tapasztalja? Van ilyen segítő szervezet a városban? J.I.: Ahová én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű problémákkal lehet fordulni, az a RÉV Ambulancia Kecskeméten, valamint működik egy gyerekek, nagyobb kamaszok számára is hozzáférhető addiktológiai rendelés, illetve a gyermek ideggyógyászati hálózat. Ha ilyen gyanú felmerül, mindenesetre érdemes először a gyerekorvost felkeresni, aki segít megtalálni a módot és a lehetőséget a gyógyulásra. Készítette: Siposné Hajdú Margit Igen. A pontos meghatározás szerint minden drog, ami a szervezet működését megváltoztatja (WHO 1972). Így nevezik a fitoterápiával foglalkozó szakemberek a gyógynövények hatóanyagát drognak. (Innen származik a drogéria elnevezés is.) Valójában némileg leegyszerűsítve a drog nem más mint (legtöbbször növényi eredetű) hatóanyag. A drogok egy része megváltoztatja tudatállapotot (pl. LSD), eufóriát okoz (pl. heroin), felpörgeti az embert (pl. ecstasy) vagy éppen eltompít (pl. alkohol). A drogok egy része függőséget okoz (pl. nikotin), ezek a keménydrogok, más része nem (a kannabiszszármazékok), ezek a lágydrogok. A drogok társadalmanként és koronként változó módon válnak legálissá és illegálissá. Az illegális drogokat nevezzük kábítószereknek. Pl. ma az iszlám társadalomban az alkohol illegális drognak számít, míg a marihuána nem. De Európában is változók voltak a szokások: 1642-ben a pápa kiátkozó bullát bocsát ki, melyben a dohányzókat szeretné figyelmeztetni. Ugyanitt van szó a mise alatt dohányzó papokról, akiket kárhozattal fenyeget. Majd 1725-ben a Vatikán engedélyezi a nikotinfogyasztást, majd 1851-ben a Szentszék a dohányzást ellenző írások szerzőit fogházzal fenyegeti. A nikotin 1848-tól válik egyértelműen legális szerré. Hasonlóan volt ez az alkohollal gondoljunk csak az olasz, amerikai vagy orosz alkoholtilalomra Hazánkban a drogok közül a nikotin okozza legnagyobb károkat (3,5 millió problémás nikotinhasználó él hazánkban), évente mintegy 35 ezer nikotinista hal meg! A lakosság 11%-a problémás alkoholfogyasztó, és ez a drog évente mintegy 11 ezer ember halálát segíti elő. Nehéz megítélni a visszaélésszerű nyugtató és altatófogyasztók számát. Szakemberek úgy vélik, ezer ember él így ma. Az összes betiltott drogot egybevéve (ez főleg a fiatalabb korosztályt érinti) ezer problémás használót feltételeznek. A szakemberek egybehangzóan állítják, hogy minél korábban szerzi valaki a drogokkal kapcsolatos első élményeit, annál valószínűbb, hogy élete során újabb hatásokat keresve komolyabb függőség is kialakulhat szervezetében. Ezért (is) kiemelkedően fontos az, hogy szenvedélybeteg társadalmunkban milyen mintákat kapnak tőlünk felnőttektől a fiatalabb nemzedékek. ORSZÁG FOGYASZTÁS VÁSÁRLÁS ALSÓ KORHATÁRA Ausztia 18 év 18 év Belgium 15 év 16 év Kanada év év Csehország 18 év 18 év Dánia 18 év 15 év Finnország 18 év 18 év Franciaország 16 év 16 év Németország 16, 18 év 16, 18 év Magyarország - 18 év Írország 18 év 18 év Olaszország 16 év 16 év Japán 20 év 20 év Dél-Korea 19 év 19 év Luxemburg 17,18 év 18 év Hollandia - 16, 18 év Norvégia 18, 20 év 18, 20 év Lengyelország - 18 év Oroszország 21 év 18 év Szlovákia 18 év - Szlovénia 18 év 18 év Spanyolország 16 év 16 év Svédország - 18, 20 év Svájc 18 év 18 év Nagy-Britannia 18 év 18 év USA 21 év 21 év BÚÉK ~ Bízd Újra Életed Krisztusra! Békés, szép és Urunktól megáldott új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! 20 Szószóló december

21 II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A Szószóló lélekbúvára: Mert kicsoda tudja az emberek közül az embernek dolgait, hanem az embernek lelke, amely őbenne van? 1Kor 3,11 TAKÁCS TAKÁCS PÉTER PÉTER pszichológus pszichológus Nehéz dolog csak úgy egy szóról, mint pl. "ajándékozás" megnyilatkozni, mondjuk úgy, hogy ebben az ügyben a pszichológus válaszoljon. Ha arra a kérdésre kellene válaszolnom, hogy mit is gondolok az ajándékozásról, hát erősen ütközne a szakmai tapasztalatom a magánemberi véleményemmel, s azt nem hiszem, hogy ez szakszerű lehetne. Azt hiszem nagyon sok közhely él az ajándékozás kapcsán a fejünkben, melyek arra valók, hogy megmagyarázzuk, miért veszünk olyan drága ajándékokat, vagy éppen olcsóbbat szeretteinknek, kedveseinknek, gyermekeinknek, szüleinknek, barátainknak. Nagyon nehéz lenne ezeket a közhelyeket sorra venni s áttekinteni pszichológiai hátterüket. Mindenkinek van valami ésszerű magyarázata, esetleg vannak kialakult szokások egyes párok, családok esetében. Talán valamiféle "illik" magyarázat is meghúzódhat a hátterükben. Egy biztos. Ha erről úgy beszélnénk, hogy láttassunk mögötte valamilyen rejtélyes lélektani összefüggést, talán sértőnek találhatná oly sok jó szándékú ember, amit róla is feltételezhetnénk. Azt gondolom az ajándékozásról, hogy az valójában egy varázslat, egy csoda megszületése, teremtése. Valóban teremtés méghozzá a semmiből. A varázslat akkor kezdődik, amikor egy csöpp gyermek vágyik valakire, valamire, s ez teljesül, ezt megkapja, birtokolhatja, csak az övé, anélkül, hogy ezért bármit tennie kellene, bármit teljesíteni kellene. Amikor az újszülött jelzi szükségleteit, s anyja érti az ő "nyelvét", s kapcsolatukban megteremtődik a szükségletek kielégítése, akkor valójában a varázslat sikerült, mert akkor a gyermek kapott valakit, valamit, amitől aztán jól érezheti magát, s amiért neki semmit nem kellett tennie. Elég, hogy van. Ez a lét feltételek nélküli hatalommal is felruházza őt, s anyját, mert ebben a kapcsolatban minden megvalósul, amely a boldogsásához elengedhetetlen. Ebben a kapcsolatban tapasztalhatjuk meg, hogy vágyaink e kapcsolaton keresztül megvalósulhatnak. Ebben a kapcsolatban élhetjük meg, hogy a kívánságok kézzelfoghatóak lesznek. Úgy éljük meg mindezt, mintha gondolatainknak is teremtő ereje lenne. Ezt a varázslatot élhetjük át akkor is, amikor a szépen kitisztított csizmáinkban, cipőinkben kora reggel ott találjuk a Mikulás ajándékát, mindazt, amire vágytunk, s a szépen feldíszített illatos fenyő alá rejtélyes módon elhelyezte Jézuskánk is az áhított, vágyott csodát! Csak ne mondjuk gyermekeinknek: "Ha nem leszel jó, nem hoz majd a Mikulás, a Jézuska...!"! Hozzon! Nekik nem kell teljesíteni, nem kell viselkedni, elég csak lenni! Már az is nagy ajándék, ha valaki azt megélheti, hogy azért szeretik, mert van! Ehhez a teremtő csodához nem kell pénz, nem értékben mérjük. Az együttlét, a vele lét ennél sokkal fontosabb. A csöppségek számára nincs jelentősége a pénznek ebben a teremtésben, ebben a csodában. Mintha kimondatlanul is éreznék, hogy mindez csak vele, s velünk együtt történhet meg, és azért lesz becses egy-egy ajándék, egy-egy tárgy, mert a kapcsolatot jelképezi. Nem tudom, hogy hol változik ez meg, nem tudom, hogy miként kap más jelentést. Azt tudom, hogy a jelentősebb változás inkább csak a mi férfi lelkünkben történik meg ebben a furcsa "értékvesztésben". Gyakran dolgozom párokkal, s gyakran kapják tőlem azt a feladatot, hogy időnként ajándékozzák meg egymást olyas valamivel, aminek az az üzenete, hogy "Milyen jó, hogy vagy nekem!", s ez az ajándék, ez a meglepetés nem kerülhet pénzbe! Ilyenkor férfi társaim nagyon nagy bajban érzik magukat. Mi történhetett felnőtté válásuk során? Nem tudom. Gyakran megosztom velük azonban kedvenc példámat. "Géza és Ella boldog, kétgyermekes házaspár. Az egyik kellemes hétvégi sétájuk során kirakatokat nézegetnek. Lássunk csodát! Az egyik kirakatban Géza egy fantasztikus szerszámkészletet fedez fel, s örömmel osztja meg Ellával, ezermesteri tudásának minden csínjátbínját, s hogy az egyik-másik felettébb fura szerszám mire való. Van idő, így Ella türelemmel hallgatja az élvezetes előadást. Majd miután az is kiderül, hogy irgalmatlanul drága ez a sok-sok szerszám, lemondóan andalognak tovább. Nem is kell hosszabb utat megtenni, mikor Ella egy csodálatos kosztümöt pillant meg az egyik kirakatban. "Aha" - nyugtázza Géza e szépséget, s hamarosan folytatják útjukat. Lassan telnek a hónapok. A házaspár izgatottan készül a közeledő Karácsonyra. Aztán a fa alatt a gyermekek örömtől csillogó tekintettel bontják ajándékaikat, s Géza szeme is könnybe lábad az örömtől mikor megpillantja a hőn áhított szerszámkészletet a fa alatt "Hogy találtad ki, hogy erre vágytam?"- kérdi Géza. Ám Ella sokáig bolyonghatna a fa alatt a kosztümöt keresve!" Hogy történhet az meg, hogy ezt nem tanultuk még meg, hogy a legegyszerűbb vágyak, egyáltalán a reálisan elérhető vágyak, a kézzelfoghatóvá tehető csodák megteremtése az igazi ajándék. Vagy talán ezt csak egy Anya tudja igazán? Mi férfiak vajon mikor tanuljuk meg? Lehet, hogy az ország ügyeit is az Anyákra kellene bízni, s akkor igazán anya-országgá válhatnánk valamikor 21 Szószóló december

22 Sipos János & Birtalan Gyula Page 22 SIPOS JÁNOS A Titkolt problémáink sorozat novemberi előadásán a terrorizmus volt a téma. Előadóink Dr. Gyenes Levente biztonságpolitikai szakértő, és John Olarnik vietnámi veterán katona voltak, akik lelkipásztorunk segítségével beszélgettek a terrorizmus fogalmáról, történetéről, problematikájáról. Ízelítőt kaphattunk abból, hogy mennyire összetett, bonyolult kérdésről van szó. Mi különbözteti meg a szabadságharcos forradalmárt a terroristától? Mi a különbség a háború és terrorcselekmények között. Milyen történeti háttere van napjaink terrorizmusának? Jelent-e veszélyt és ha igen mekkorát? a Kecskeméten élőkre a terrorizmus? Mind-mind olyan kérdés amire nincs egyértelmű válasz, az előadáson csak a különböző vélemények elmondására volt lehetőség. E sorok írója nincs abban a helyzetben, hogy az elhangzottakat hűen visszaadja, de szubjektív módon, egy kérdésre részletesebben kíván kitérni lehetőség szerint nem visszaélve az olvasó türelmével. A terrorizmus elleni harcról szólva Gyenes Levente a leghatékonyabb már-már egyedüli módszernek az izolálást ill. likvidálást tekintette (1). Ez volt az a pont, amikor úgy éreztem, ezt nem hagyhatom szó nélkül. Azt gondolom, minden probléma hathatós és végső megoldásához szükséges a probléma okának feltárása. Bocsánat a profán hasonlatért, de kivert elektromos biztosíték cseréje előtt meg kell keresni a rövidzárlat okát és ki kell javítani hibát. Ha a terroristában csak a fegyveres gazembert látjuk (mert az!), aki ártatlan embereket, gyermekeket öl meg (mert azt teszi!), akkor a likvidálással legfeljebb gyermekeinkre, unokáinkra tudjuk továbbhárítani a probléma megoldását. Újra fog termelődni. Generációk nőnek fel úgy, hogy a terrorizmust követendő példaként láttatják velük. A nyugati világnak (2) meg kell értenie, mi vihet egy embert, emberek ezreit arra, hogy önmagukon túl ártatlanok ezreit is elpusztítsák.(3) Amíg csak leegyszerűsítő válaszok civilizálatlanság (ez egyébként egyre értelmezhetetlenebb), kisgyermekkortól tapasztalható fanatizálás, pénz, stb. addig valóban csak az erőszak marad eszköznek. Az erőszak, ami önmagában nem oldja meg a problémát, sőt mint az közelmúlt is igazolja, újabb erőszakot szül. Nem vitatom el senkinek az önvédelemhez való jogát, de ugyanakkor alapvető fontosságúnak érzem az okok feltárását. Az amerikai ezredes, John Olarnik ki is tért egy ilyen tényezőre: a tradicionális társadalom sajátosságaira (4), amely látva értékeinek pusztulását, nem lát más védekezési módot az idegen értékek ellen, így a terrorizmus eszközéhez nyúl. Kell, hogy a terrorizmus elleni harc ne csak az erőszakról szóljon, hanem olyan megoldások keresésről ami a kiváltó okokat orvosolja.(5) Mit tehetek én ezért Hetényegyházán? Az imán túl, semmit, szólhat a lakonikus válasz, amivel nem érthetünk egyet. Mindennapi konfliktusainkban (6) a szomszéd, kolléga, feleség, férj, gyermekem tegyünk meg mindent azért, hogy megértsük (ne adj, elfogadjuk!) a másik gondolkozását, véleményét, hitét. És imádkozzunk. BIRTALAN GYULA (1). Ezt inkább mint pillanatnyi, jobb híján lehetőségnek értettem én. A hasonlatoddal: ha rövidzárlat tüzet okoz, először eloltom, mert ha a hálózat javításának látok leég a ház. Lehetünk mi innen moralisták, de úgy vélem, hogy egy Tel Aviv Jaffa buszjeggyel a zsebünkben kicsit másként látnánk a problémát. (2). Mintha kicsit túlzó mértékben lennénk meggyőződve arról, hogy az a nyugati világ a világok lehető legjobbika. Picit azért erről a furcsa meggyőződésről is szól a dolog. A nyugati világ bármely másik világgal bármit megtehet és meg is tett (mesélhetnének az indiánok, a feketék, stb., de aktuálisabb nemzeteket is sorolhatnánk), de ha egyszer valaki vissza mer ütni, csodálkozik. Ha az egész rendszert kritika nélkül elfogadjuk, apró visszásságok miatt nem ér nyafogni. (3). A nyugati világ mindezt megérti, de valójában ezzel mit sem törődik. A nyugati világ emberének megvannak a saját prioritásai, és ezek között a világ jobbá tétele, pláne ha ahhoz tevőlegesen is hozzá kellene járulnia, annyira hátul van, hogy nyugodtan el is hanyagolhatjuk. (4). A tradicionális társadalom értékei még kismillió helyen pusztulnak, de ők mégsem nyúlnak fegyverhez. Megértem, hogy szeretnéd megkerülni a vallás szerepét az ügyben, de nehéz lesz. (5). Ehhez vérmes reményeket nem fűznék. Huntington szerint a civilizációk közötti törésvonal csak mélyülni fog és szélesedni, ez a jóslata igen erősen bejött a jelek szerint. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy csak az erős szegregáció tudná a kiváltó okokat megszüntetni. Ehhez viszont fel kellene találni valami olyan energiaforrást, ami kiváltja az olajat. (226). Hányszor, de hányszor elmegyünk szó nélkül a mi mindennapi kis terrorizmusunk mellet. Krokodilkönnyeket hullatunk a bangladeshi árvízben elpusztultakért, és közben a szomszédunkat megfojtanánk egy kanál vízben, amiért az autója kereke tíz centire átlóg a mi portánk elé... Hallotok majd háborúkról és háborúk híreiről, vigyázzatok, és meg ne rémüljetek, mert mindennek meg kell lennie, de ez még nem a vég (Mt 24, 6) 22 Szószóló december

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Hogyan tervezz? 45 óra munka 1 héten. 20 óra munka 1 héten. 10 telefonhívás. 26 27 telefonhívás. 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás

Hogyan tervezz? 45 óra munka 1 héten. 20 óra munka 1 héten. 10 telefonhívás. 26 27 telefonhívás. 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás Hogyan tervezz? 20 óra munka 1 héten 45 óra munka 1 héten 10 telefonhívás 26 27 telefonhívás 8 sikeres meghívás 21 sikeres meghívás 7 találkozó 4 csatlakozó 18 találkozó 10 csatlakozó Csatlakozónként 100

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 2. A POZITÍV KÉRÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 22 Elgondolkodott már azon, hogy Ön miként kér segítséget valaki mástól valamely problémája megoldásához? Nyaggatja

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A választók és a körzetek feltérképezése

A választók és a körzetek feltérképezése A választók és a körzetek feltérképezése Lendvay Endre Responsum Kft., ügyvezető igazgató Ha nem tévedek, Oliver Cromwell mondta egyszer, hogy az nyeri a csatát, aki előbb tudja meg, hogy mi van a domb

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben