AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )..."

Átírás

1 AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI TARTALOMJEGYZÉK A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( )... 2 A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )... 3 A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 4 Rövidítések jegyzéke... 5 Az I. világháború horgosi hősi halottainak adattára (A-ZS)

2 Horgosiak a Nagy Háborúban Az I. világháború során számos horgosi származású katona járta meg a harctereket, közülük 177-en soha nem tértek haza. A katonai egységek közül, amelyekben a horgosiak harcoltak, két olyat emelhetünk ki, amelyekben a legtöbb horgosi szolgált: a cs. és kir. 46. gyalogezredet és a m. kir. 5. honvéd gyalogezredet. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A cs. és kir. 46. gyalogezred részt vett Bosznia 1878-as okkupációjában. Az ezred Szegeden állomásozó három zászlóalja az I., a II. és IV június 28-án vasúti szállítással érkezett meg Pancsovára hadilétszámra csak augusztus 1-jén egészült ki. Eredendően a VII. (temesvári) hadtest 17. (nagyváradi) hadosztályának keretébe tartoztak, amely az osztrák-magyar 2. hadsereg részét képezte. Az orosz hadüzenetet követően az ezredet Galíciába vezényelték, ahova augusztus 29- én érkezett meg másnap Rohatynnál átestek a tűzkeresztségen. Az szeptember 8-11-e között vívott komarnói ütközetben az ezred súlyos veszteséget szenvedett a halottak, sebesültek és eltűntek száma 630 volt. Szeptember végén a visszavonulás során kolerajárvány tizedelte a 46-osokat, 770-en betegedtek meg. Az ezred október 4-től ismételten támadó hadműveletekben vesz részt. A 46/IV. zászlóaljat a cs. és kir. 33. gyalogezreddel együtt kikülönítették, és a Szurmaycsoport kötelékében Uzsoknál harcolt, egészen 1915 márciusának végéig. Az I. és II. zászlóalj október 14-től a Chyrow környékén harcolt. A 46-osok 1915 május elején a gorlicei áttörésben is részt vettek. A József főherceg parancsnoksága alatt álló VII. hadtestet Olaszország hadba lépését követően a délnyugati hadszíntérre irányították át. A 46. gyalogezredet már június 7-én harcba vetették Karintiában: az alföldi bakák megrohamozták és elfoglalták ha csak átmenetileg is, a Freikofel legmagasabb csúcsát. Ezt követően a Doberdó-fennsíkra került a 46. gyalogezred: a Monte San Michele-San Martino védelmi szakaszon harcolta végig a 12 isonzói csatát. Ezeknek során a szegedi ezred négy alkalommal részesült név szerint a főparancsnokság dicséretében, ezzel a 3-4. helyet foglalta el a világháború során vezérkari dicséretben részesült magyar csapatok sorában. Még részt vesznek az október 24-én megindult caporetto-i áttörésben, de nagy veszteségeik miatt két nap múlva kivonták a harcokból. A cs. és kir. 46. gyalogezred részt vett az osztrák-magyar haderő utolsó, június 15-én indított támadó hadműveletében: a Piaven átkelve, megrohamozták a Montello-fennsík meredek oldalát és mélyen behatoltak az ellenség állásaiba. Azonban a támadás az ellenség erős ellenlökésinek következtében és az elégtelen utánpótlás következtében hamarosan összeomlott, a folyón átjutott csapatokat köztük a 46-osokat is visszarendelték a folyó keleti partjára. Az összeomlás is az olasz hadszíntéren érte őket, de a hadifogságot sikeresen elkerülték. A 46/III. zászlóalj, amely már békeidőben is a hercegovinai Avtovácon állomásozott, az anyaezredtől kikülönítve vett részt a hadműveletekben. A zászlóalj augusztus 8-án már harcban állt a montenegrói csapatokkal novemberében részt vett a Drina-menti, majd a Kolubara-menti csatákban májusában az olasz harctérre vezényelték a zászlóaljat: a Mrzli Vrh-Krn térségében küzdöttek őszén részt vettek a caporettói áttörésben elején beolvadt a cs. és kir gyalogezredbe, mint annak II. zászlóalja részt vett az június 15-én megindított támadásban is, ezen ezred kötelékében fejezte be a Nagy Háborút. 2

3 A Szegedi Napló január 1-jén megjelent tudósítása szerint a cs. és kir. 46. gyalogezred az I. világháború során 54 ütközetben vett részt, a harctereket 8907 katonája járta meg: elesett, vagy eltűnt 107 tiszt és 1140 közlegény véleményünk szerint sokkal több A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( ) A 5-ös honvédeket július 26-án mozgósították. Az ezred a 23. honvéd gyaloghadosztály keretében a gyulai 2., a verseci 7. és a lugosi 8. honvéd gyalogezreddel együtt a szerb harctérre irányították, de itt nem vetették be augusztus 20-án az orosz harctérre szállították, ahová augusztus 24-én érkezett meg a tűzkeresztségen augusztus 30-án esett át Kolodizenko falunál szeptember 1-jén részt vett a kulikowi ütközetben, majd szeptember 6-11-e között a janowi harcokban szeptember 14-től október 12-ig az ezred a przemyšli erődrendszer védelmében tevékenykedett, annak első ostroma során. A przemyšli erődrendszer november 8-ai második ostromától március 22-ei kapitulációjáig az erőd védőseregéhez tartozott. Az ostrom során az ezred részt vett a december a között zajlott kitörési kísérletben. Részese volt az március 19-én szervezett utolsó kitörési kísérletnek. Honvédjei az erődrendszer elestekor orosz hadifogságba kerültek. A hadsereg főparancsnoksága az ezredet egyszer részesítette dicséretben. A Szegedi Napló január 1-jén megjelent tudósítása szerint a Nagy Háború során a m. kir. 5. honvéd gyalogezred 8754 katona járta meg a harctereket: elesett, vagy eltűnt 185 tiszt és 972 honvéd véleményünk szerint sokkal több (Források: Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, Molnár Tibor: Kanizsa község I. világháborús hősi halottai. Tóthfalu, 2003.) 3

4 A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz A vizsgált időszakban Horgoson Anyakönyvi Hivatal működött: születési, házasságkötési és halotti anyakönyveket vezettek. Az elsődleges vizsgálat tárgyát az között vezetett halotti anyakönyvek képezték a háború ideje alatt a halotti anyakönyvekbe csak a belügyminisztérium engedélyével lehetett bejegyezni a hősi halottakat. Egy-egy hősi halott adatainak pontosítása miatt át kellett nézni az 1895 előtt a vallási felekezetek által vezetett de 1946-tól az Anyakönyvi Hivatalba került, és ott őrzött kereszteltek anyakönyveit is, az ös időszakra. A keresztelési bejegyzéseknél hősi halálra ill. holttá nyilvánításra utaló adatok is előkerültek. A horgosi rk. plébánián vezetett halotti anyakönyvekbe között bejegyezték a helyben elhunyt ill. később, az egyház által holttá nyilvánított, harctéren eltűnt katonák személyi adatait. Egyházi holttá nyilvánítást 1921-ig a kalocsai Érseki Főszentszék (ÉF), 1922-től pedig a szabadkai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke (AASz) eszközölhetett. A horgosi rk. plébániatemplom érdekessége, hogy két védőszentje is van: Nepomuki Szent János és Havas Boldogasszony a forrás megjelölésekor ez utóbbit használtuk. A begyűjtött adatokat a zentai Történelmi Levéltárban őrzött levéltári forrásokból egészítettük ki, fontosak voltak a zentai Járásbíróság (JB) fondjai: - F. 020, amelyben az ig, - F. 078, amelyben az ig, - F. 504, amelyben az ig, - F. 127, amelyben az ig terjedő iratanyag található. A zentai Járásbíróság 1960-ig volt Horgos szempontjából illetékes, ezt a szerepet 1960-tól a magyarkanizsai Községi Bíróság vette át iratanyagát a zentai Történelmi Levéltár F. 687 fondja őrzi. A bírósági iratokban (haláleset-jelentések, holttányilvánítási- és hagyatéki okiratok) hasznos információk, korabeli dokumentumok találhatók a hősi halottakra vonatkozóan. Az I. viláháborús hősi halottakra vonatkozóan értékes forrásnak bizonyult a levéltár F. 082-es és F. 99-es fondjai, amely Horgos község , ill közötti időszakra vonatkozó iratanyagát őrzik: ezekben találhatóak a hadigondozásra vonatkozó dokumentumok. A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratanyagból a Tábori lelkészet fondja jelentős: tartalmazza a magyar legénységi állományú közös ezredek, valamint a honvédség Nagy Háborús halotti anyakönyveit. Könyvészeti anyagok közül fontosak voltak a következő kiadványokat: - Gaksch József Dimics Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története ?, Hegedűs Márton (szerk.): A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Bp., Egy-egy hősi halottra a következő adatokat közöljük: vezeték- és keresztnév, katonai rang és alakulat, születési dátum és hely, vagy életkor, apja keresztneve, anyja leánykori vezeték- és keresztneve, vallása, foglalkozása, családi állapota (házastársa leánykori vezeték- és 4

5 keresztneve, házasságkötés ideje és helye, élő gyermekek száma), hadba vonulásra vonatkozó adatok, a haláleset helye és ideje, a holttá nyilvánítás adatai, halotti anyakönyvezés esetén az erre vonatkozó adatok. Az elhalálozás hősi halál helyszíneként megjelölt települések, földrajzi fogalmak esetében különösen Galíciára és Bukovinára, valamint az olasz hadszíntérre vonatkozóan jobbára megtartottuk a korabeli elnevezéseket. Rövidítések jegyzéke AASZ Apostoli Adminisztratúra Szentszéke, Szabadka AH Anyakönyvi Hivatal akv., akvi. anyakönyvi BM Belügyminisztérium cím. címzetes cs. és kir. császári és királyi (k. u. k.) ÉF Érseki Főszentszék, Kalocsa gkel. görögkeleti HL Hadtörténelmi Levéltár, Budapest HZSA A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. (szerk. Hegedűs M.) Bp izr. izraelita JB Járásbíróság k. k. (ném.) kaiserliche-königliche (cs. k.) k. u. k. (ném.) kaiserliche und königliche (cs. és kir.) Kör.B Körzeti Bíróság Köz.B Községi Bíróság m. kir. magyar királyi ném. német rk. római katolikus ref. református sz. szám, számú SZPE Szerb Pravoszláv Egyház TLZ Történelmi Levéltár, Zenta vh világháború VMZ Városi Múzeum, Zenta A dőlt betűvel szedett szöveg a szerző megállapítása, következtetése. 5

6 Az I. világháború horgosi hősi halottainak adattára (A-ZS) 1. ÁBRAHÁM András katona. Született október 11-én Horgoson, apja János, anyja Kószó Julianna. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz harctéren 1916 januárjában. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 23/1942 sz. (Hadigondozás: 2. sz. dosszié.) 2. ADAMOV, Vujica közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született május 7-én Deszken, apja Svetozar, anyja Smiljana Brcan. Gkel. vallású, földműves, horgosi lakos, nős felesége Vukosava Stankov (házasságköt máj. 6. Deszk). Hadba vonult 1915-ben. Eltűnt a Stryj-folyó (orosz harctér) mentén vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 2/1950 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. 3. ÁGOSTON Antal katona. Született május 18-án Horgoson, apja István, anyja Kovács Rozália. Rk. vallású, nős felesége Csernák Terézia. Hadba vonult ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 519/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 4. ÁGOSTON Antal népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja János, anyja Juhász Brigitta. Rk. vallású, földműves. Elesett április 16-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1915 sz. 5. ÁGOSTON Béla tizedes a m. kir. 2. honvéd tüzérezredben. Született április 11-én Horgoson, apja Ferenc, anyja Fehér Matild. Rk. vallású, földműves, nős felesége Huszka Mária (házasságköt máj. 25.). Elhunyt Szegeden tüdőgyulladás következtében október 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 112/1918 sz. (Hadigondozás: 1. sz. dosszié.) 6. BAJTAI Lukács népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 44 éves, apja Ferenc, anyja Bíró Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Venger Rozália. Elesett a Pulti (orosz harctér) körüli csatatéren (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 170/1918 sz. 7. BAJZÁK Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született április 22-én Horgoson, apja Péter, anyja Apró Teréz. Rk. vallású, kőműves, nős felesége Bognár Teréz (házasságköt szept. 27.), 1 gyermek apja. Elhunyt Markovban (orosz harctér) július 19-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1916 sz. 8. BÁLINT Antal szakaszvezető a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Antal, anyja Ballagi Julianna. Rk. vallású, adóvégrehajtó, nős felesége Vőneki Vilma. Elesett Przemyšlnél (Galícia) február 9-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1917 sz. 9. BÁLINT György közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született április 18-án Horgoson, apja János, anyja Tóth Veronika. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt Galíciában 1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9208/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje június 3-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1929 sz. 10. BÁLINT Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született szeptember 12-én Horgoson, apja Miklós, anyja Bencsik Anna. Rk. vallású, napszámos, felesége Bíró Julianna (házasságköt febr. 16.). Hadba vonult 1914-ben, az orosz harctéren súlyosan megsebesült rokkantan tért haza. Zavart elmével öngyilkosságot követett el május 17-én. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1915 sz. (Hadigondozás: 4. sz. dosszié.) 6

7 11. BALOGH István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született április 29-én Horgoson, apja István, anyja Forró Julianna. Rk. vallású, napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Az olasz harctéren 1917 decemberében súlyosan megsebesült. Elhunyt a székesfehérvári kórházban október 19-én. (Hadigondozás: 19. sz. dosszié.) 12. BALOGH Pál katona. Született szeptember 5-én Horgoson, apja Pál, anyja Bata Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tóth Godó Erzsébet (házasságköt febr. 10.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9745/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje március 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1928 és 151/1929 sz. 13. BARANYÁS Mihály katona. 27 éves, apja József, anyja Szécsi Éva. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3188/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1933 sz. 14. BARTHA Félix Szilveszter katona. Elesett a háborúban neve szerepel az egykori horgosi hősi emlékműn. 15. BATÉ András katona. Született november 8-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Julianna. Rk. vallású, földműves. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 819/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1928 sz. 16. BATÉ Mihály katona. Született október 5-én Horgoson, apja Ferenc, anyja Szaniszló Anna. Rk. vallású. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 209/1960 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 17. BÉKÉNY József katona. Született február 17-én Horgoson, apja János, anyja Bende Ágnes. Rk. vallású. Hadba vonult 1914-ben ben súlyosan megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 136/1961 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 18. BENCSIK János katona. Született február 3-án Horgoson, apja András, anyja Kiss Ilona. Rk. vallású, nős felesége Kovács Katalin. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 411/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 19. BENCSIK József katona. Született június 5-én Horgoson, apja Rókus, anyja Pataki Ágnes. Rk. vallású, nős felesége Huszár Ilona (házasságköt nov. 10.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz harctéren 1916 februárjában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 296/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje február 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1957 sz. 20. BENDE József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 27-én Horgoson, apja István, anyja Engi Erzsébet. Rk. vallású, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren június 6-án. (Hadigondozás: 27. sz. dosszié.) 21. BERECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mátyás, anyja Farkas Verona. Rk. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze (Galícia) melletti csatatéren június 8-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1919 sz. 22. BERÉNYI István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született augusztus 12-én Horgoson, apja Antal, anyja Hauk Julianna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Tóth Godó Verona (házasságköt nov. 26.). Hadba vonult ben. Elesett az orosz harctéren november 17-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB 7

8 R. 198/1959 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. (Hadiözvegyek: 1.) 23. BERÉNYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született június 20-án Horgoson, apja János, anyja Savanya Viktória. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Erdélyi Matild (házasságköt jan. 26.). Az olasz harctéren St. Martino mellett október 28-án súlyosan megsebesült, elhunyt Laibachban (Krajna) november 7-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 2.) 24. BERÉNYI László közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született január 30-án Horgoson, apja István, anyja Sebők Veronika. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Kálmán Emília (házasságköt febr. 10.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren november 17-én. (Hadigondozás: 15. sz. dosszié.) 25. BERÉNYI Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja János, anyja Barta Rozália. R.k. vallású, földműves, nős felesége Tóth Julianna. Elesett szeptember 6-16-a között (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 122/1915 sz. 26. BERETKA Mátyás katona. 37 éves, apja István, anyja Tornai Julianna. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 192/1938 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1941 sz. 27. BERTA Ferenc népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja István, anyja Czinkus Ilona. Rk. vallású, cseléd. Elesett a Zsombovka (orosz harctér) melletti csatatéren augusztus 2-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1918 sz. 28. BERTA Lukács katona. 35 éves, apja Mátyás, anyja Radil (?) Rozália. Rk. vallású, földműves. Elhunyt december 29-én (belgrádi BM 66853/1930). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1931 sz. 29. BÍRÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született március 28- án Horgoson, apja István, anyja Tóth Pál Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Krekuska Viktória. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8972/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1929 sz. 30. BÍRÓ János népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja István, anyja Farkas Rozália. Rk. vallású, földműves. Orosz hadifogságba került, elhunyt Moszkvában (Oroszország) január 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. 31. BÍRÓ József honvéd a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. Született március 9- én Horgoson, apja József, anyja Farkas Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Körmöndi Mária (házasságköt febr. 12.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a román harctéren 1916 augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 1-je. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 3.) 32. BÍRÓ Mihály tizedes. Született július 28-án Horgoson, apja János, anyja Tornai Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Zámborszki Anna (házasságköt aug. 25.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5659/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1927 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 1/új.) 33. BÍRÓ Sándor katona. Született július 27-én Horgoson, apja Jakab, anyja Huzsvár Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Vásárhelyi Anna. Hadba 8

9 vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8908/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 10-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1928 sz. 34. BÍRÓ Sándor népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja István, anyja Farkas Rozália. Rk. vallású, földműves. Orosz hadifogságba esett, elhunyt Moszkvában (Oroszország) január 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. 35. BÓKA János katona. Született december 6-án Horgoson, apja György, anyja Lovas Franciska. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1915-ben. Orosz hadifogságba esett, ahonnan január 8-án jelentkezett utoljára eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3479/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 8-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 134/1927 és 173/1928 sz. 36. BÓKA János közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 22 éves. Rk. vallású, vasúti munkás. Elesett a Gradowice (orosz harctér) melletti ütközetben október 16-án (BM sz. 9944/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1915 sz. 37. BÓKA József katona. 36 éves, apja Mihály, anyja Kószó Veronika. Rk. vallású, napszámos. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4870/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1943 sz. 38. BÓZSÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 15-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Veér Viktória. Rk. vallású, földműves, nős felesége Zádori Fekete Julianna (házasságköt jan. 28. Martonos). Hadba vonult 1916-ban, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8526/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 24-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1929 sz. 39. BÓZSÓ Vince katona. Rk. vallású, nős felesége Szélpál Julianna. Elesett Przemyšl (Galícia) körüli csatatéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 724/1929 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 197/1915 sz. 40. BÖRCSÖK Pál katona. Született január 7-én Horgoson, apja Pál, anyja Dobó Erzsébet. Rk. vallású. Hadba vonult 1914-ben ben Przemyšlnél megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 402/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 41. BRECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mátyás, anyja Farkas Verona. Rk. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze (Galícia) melletti csatatéren június 8-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1919 sz. 42. CZALBERT András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Miklós, anyja Valkovics Anna. Rk. vallású, földműves. Elhunyt Stryj (Galícia) mellett lövéstől eredő sebesülés következtében május 17-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1918 sz. 43. CZALBERT Mátyás népfelkelő a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Miklós, anyja Valkovics Anna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Bende Éva. Elesett a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren november 24-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1917 sz. 44. CSÁSZÁR Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884-ben, apja Ferenc, anyja Faragó Emerencia. Rk. vallású, földműves, nős felesége 9

10 Oltványi Piroska, 1 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 562/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1938 sz. 45. CSÉCSEI Lukács katona. 29 éves, apja József, anyja Huszár Julianna. Rk. vallású, földműves, felesége Tóth (?) Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1048/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje július 30-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1931 sz. 46. CSILLAG Mihály katona. Született augusztus 26-án Horgoson, apja István, anyja Szelei Julianna. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4207/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1926 sz. 47. CSILLAG Pál honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 9- én Horgoson, apja István, anyja Szelei Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Bende Piroska (házasságköt nov. 13.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az orosz harctéren július 9-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 6.) 48. CSONKA István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 22-én Martonoson, apja Antal, anyja Mózes Mária. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1657/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1929 sz. 49. DANCSÓ Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született szeptember 25-én Martonoson, apja István, anyja Oláh Krisztina. Rk. vallású, horgosi lakos, napszámos, nős felesége Vass Piroska (házasságköt febr. 7.). Elesett a Seredynce (Galícia) körüli csatatéren június 9-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1918 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 4.) 50. DANICS Sándor népfelkelő a cs. és kir. (pozsonyi) 5. árkászzászlóaljban. 21 éves, apja János. Rk. vallású, ács. Elesett Kosoja (Albánia) mellett október 30-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1918 sz. 51. DANYI András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja István, anyja Kiss Rozália. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Nagy Anna. Elesett a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren október 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. 52. DEÁK András honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született november 16-án Horgoson, apja Ferenc, anyja Forró Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Radics Julianna (házasságköt febr. 11.). Elesett a Kárpátokban február 20-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 5.) 53. DEÁK Ferenc őrvezető a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja József, anyja Bálint Mária. Rk. vallású, földműves. Elesett november 2-án (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1918 sz. 54. DOBÓ Antal póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja Antal, anyja Dóczi Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fehér Emília. Orosz hadifogságba esett, elhunyt Samarkandban (Oroszország) augusztus 23- án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1918 sz. 55. DOBÓ Miklós katona. 25 éves, apja Illés, anyja Rozália. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 29/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1934 sz. 10

11 56. DVORÁK HORVÁTH Imre közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 15-én Horgoson, apja Imre, anyja Fodor Etelka. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, az olasz harctéren súlyosan megsebesült. Elhunyt a laibachi (Krajna) katonai kórházban május 17-én. (Hadigondozás: 43. sz. dosszié) 57. DZSIBULYA András katona. 31 éves, apja Mátyás, anyja Krisztin Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szalma Ilona. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1935 sz. 58. ELEVEN Péter közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 24 éves, apja István. Rk. vallású. Elesett október 26-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1915 sz. 59. ERDÉLYI András katona. Született augusztus 13-án Horgoson, apja András, anyja Bíró Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kenyeres Mária (házasságköt nov. 21.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2519/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 29-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1925 sz. 60. ERDÉLYI István őrmester a m. kir. II. (szegedi) csendőrkerületben. 33 éves, apja Mátyás, anyja Miskolczi Anna. Rk. vallású. Elhunyt lövéstől eredő sebesülés következtében október 16-án (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1917 sz. 61. ERDÉLYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tóth Ágnes (házasságköt nov. 19.). Elesett az olasz harctéren november 9-én. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 212/1925 sz. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4507/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje február 19-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1929 sz. 62. ERDÉLYI Mihály katona. Született szeptember 17-én Horgoson, apja József, anyja Huszka Éva. Rk. vallású, földműves, nős felesége Molnár Emília (házasságköt nov. 14.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3993/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1927 sz. 63. ERDÉLYI Miklós közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. Rk. vallású, földműves. Eltűnt az olasz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4506/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 17-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1929 sz. 64. FARKAS CS. Vince népfelkelő a cs. és kir. 64. gyalogezredben. 31 éves, apja Vince, anyja Lőrincz Piroska. Rk. vallású, napszámos. Elhunyt Brzezany (Galícia) mellett lövéstől eredő sebesülés következtében szeptember 7-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1918 sz. 65. FARKAS CSÁNYI András katona. 39 éves, apja András, anyja Vass Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kispál Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 14/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1934 sz. 66. FARKAS József tizedes a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 12-én Horgoson, apja József, anyja Czalbert Julianna. Rk. vallású, földműves, nős 11

12 felesége Gomba Matild (házasságköt szept. 22.). Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren március 5-én. (Hadigondozás: 57. sz. dosszié.) 67. FEHÉR András katona. 36 éves, apja András, anyja Hoksza Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Ábrahám Rozália. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1938 sz. 68. FEHÉR Béla Albert katona. Született július 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Fodor Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Rábik Marcella (házasságköt nov. 17. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2516/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 22-e. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 166/1914 sz. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 102/1925 sz. 69. FEHÉR Gergely népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Imre, anyja Bíró Terézia. Rk. vallású, földműves, nős felesége Császár Matild. Elesett Brostoni (?) mellett augusztus 3-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 169/1917 sz. 70. FEHÉR István katona. 20 éves, apja György, anyja Fehér Erzsébet. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 436/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje augusztus 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1940 sz. 71. FEHÉR Mihály katona. Született szeptember 24-én Horgoson, apja János, anyja Pernyész Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tornai Ágnes (házasságköt nov. 19.). Elesett az olasz harctéren a Piave folyó mellett július 8-án. (Hadiözvegyek: 7.) 72. FODOR Ádám katona. Született december 4-én Horgoson, apja János, anyja Domonkos Viktória. Rk. vallású, földműves. Elesett az olasz harctéren 1916 augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2405/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje március 30-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1928 sz. 73. FODOR György katona. 22 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 50/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1934 sz. 74. FODOR István katona. 23 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 51/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 119/1934 sz. 75. FODOR Kálmán katona. Született július 14-én Horgoson, apja István, anyja Szabados Luca. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1916-ban, az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt június 15-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4859/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje június 18-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 13/1929 sz. 76. FODOR Lázár katona. Született november 18-án Horgoson, apja János, anyja Domonkos Viktória. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fűr Julianna (házasságköt november 15.). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt a szerb harctéren 1918 szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3707/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 190/1928 sz. 12

13 77. FŐDI István katona. 28 éves. Rk. vallású, nős felesége Almási Piroska. Elesett az olasz harctéren november 15-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 213/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 194/1915 sz. 78. FÜLÖP István János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 11-én Horgoson, apja Mihály, anyja Pataki Anna. Rk. vallású, napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1917-ben, elesett az olasz harctéren július 4-én. (Hadigondozás: 51. sz. dosszié.) 79. FÜLÖP István katona. 31 éves, apja István, anyja Bellér Luca. Rk. vallású, földműves, nős felesége Molnár Verona. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4772/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1932 sz. 80. GALGÓCSI (?) Mihály népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, anyja Herédi Rozália. Rk. vallású, napszámos. Elesett a Slatna (?) körüli csatatéren szeptember 10-én (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 sz. 81. GELETA Illés közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 16-án Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9206/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 14-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1929 sz. 82. GELETA János népfelkelő a m. kir. 3. honvéd huszárezredben. 19 éves, apja István, anyja Mósa Anna. Rk. vallású, földműves. Elhunyt az orosz harctéren, lövéstől eredő sebesülés következtében szeptember 18-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1916 sz. 83. GELETA József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 7-én Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9207/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 16-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1929 sz. 84. GERŐ Sándor címz. tizedes a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 25 éves, apja Goldstein Ignác, anyja Silberstein Janka. Izr. vallású, bankhivatalnok. A hadjárat során szerezett sebesülés következtében elhunyt Horgoson szeptember 30-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1916 sz. 85. GORÁCZ István katona. Született április 28-án Horgoson, apja János, anyja Zámborszki Rozália. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5658/1926 (?) sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1929 sz. 86. GÖRÖG Nándor népfelkelő a cs. és kir. vasúti ezredben. 20 éves. Rk. vallású. Elhunyt május 19-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1915 sz. 87. HARANGOZÓ Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született február 13-án Horgoson, apja Mihály, anyja Nagy Erzsébet. Rk. vallású, kocsis, nős felesége Vittmer Viktória (házasságköt nov. 15.). Elhunyt himlőben a tarnopoli (Galícia) cs. és kir sz. tábori kórházban május 29-én. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 356/1931 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 8.) 13

14 88. HAUK Antal tizedes. Rk. vallású, földműves, nős felesége Sutus Anna (házasságköt júl. 16.). Elesett a háborúban. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 5/új.) 89. HERÉDI András katona. 27 éves, apja Mátyás, anyja Sulyok Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kovács Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 91/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje július 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1936 sz. 90. HERÉDI Mihály katona. 27 éves, született Martonoson. Rk. vallású, horgosi lakos, nős felesége Krekuska Eszter. Elhunyt sebesülés következtében a kassai 20. sz. helyőrségi kórházban május 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 86/1915 sz. 91. HEVESI András katona. Született november 22-én Horgoson, apja Mátyás, anyja Fazekas Julianna. Rk. vallású, nős felesége Farkas Erzsébet (házasságköt febr. 18.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 123/1969 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. 92. HEVESI Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 7. utászzászlóaljban. 18 éves. Rk. vallású, földműves. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett augusztus 6-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1917 sz. 93. HUSZÁR József népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 25 éves. Rk. vallású, földműves, nős felesége Pataki Mária. Elhunyt tüdőgyulladás következtében a brassói cs. és kir. katonai kórházban március 10-én, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 41/1916 sz. 94. HUSZÁR Miklós honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Bíró Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Berényi Terézia (házasságköt jan. 7.). Elhunyt orosz hadifogságban szeptember 17-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 7/új.) 95. HUSZÁR Sándor közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 19-én Horgoson, apja Sándor, anyja Ágoston Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szécsi Julianna (házasságköt jan. 24. Martonos). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6560/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 21-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 149/1929 sz. 96. HUSZKA Kálmán népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja István, anyja Seres Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Elesett Gura Negrin (román harctér) mellett március 4-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1918 sz. 97. JUHÁSZ János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született december 30-án Horgoson, apja József, anyja Bálind Erzsébet. Rk. vallású, nős felesége Erdélyi Mária. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 295/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 98. KÁLLÓ János honvéd a m. kir. 31. gyalogezredben. Született augusztus 4-én Törökbecsén, apja István, anyja Piros Anna. Rk. vallású, horgosi lakos, fűrészgyári munkás, nős felesége Horváth Mária (házasságköt júl. 10.). Elesett a Kárpátokban április 17-én. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1943 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 10/új.) 99. KECSKEMÉTI Bertalan póttartalékos közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 25 éves, apja Albert. Rk. vallású, templomszolga. Elesett Iwla (orosz harctér) mellett 14

15 1914. október 14-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1915 sz KINKA Mihály katona. 23 éves. Rk. vallású, nős felesége Lovas Julianna. Elesett Lipa (Krajna) körüli csatatéren szeptember 15-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 211/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 164/1916 sz KISS István katona. 39 éves, apja József, anyja Szélpál Julianna. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a szegedi JB Pk. 2232/1941 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1941 sz KOLONICS István népfelkelő a cs. és kir. 67. gyalogezredben. 31 éves, apja Gergely, anyja Nemes Rozália. Rk. vallású, földműves. Elesett a Jassionov (Galícia) melletti csatatéren október 1-jén (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 57/1918 sz KOVÁCS István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Illés, anyja Varga Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Elesett Kolomea (Galícia) mellett január 7-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 8/1917 sz KOVÁCS István katona. Született augusztus 18-án Szegeden, apja Ferenc, anyja Makra Verona. Rk. vallású, horgosi lakos, nős felesége Dobó Piroska. Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 272/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e KOVÁCS János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 22-én Horgoson, apja János, anyja Csík Julianna. Rk. vallású, egyetemi hallgató. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a Komorno (orosz harctér) melletti csatatéren szeptember 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 381/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1926 sz KÖRMENDI Ferenc honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 27-én Horgoson, apja József, anyja Borbély Terézia. Rk. vallású, nős felesége Kovacsik Terézia (házasságköt febr. 5.). Hadba vonult 1915-ben. Az orosz harctéren súlyosan megsebesült, elhunyt a temesvári kórházban február 17-én. (Hadigondozás: 76. sz. dosszié.) 107. KÖRMÖNDI József honvéd a m. kir. 51. honvéd hegyi tüzérezredben. 22 éves, apja András, anyja Farkas Katalin. Rk. vallású, földműves. Elesett szeptember 20- án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1919 sz LÁSZLÓ János katona. Született 1870-ben, apja József. Rk. vallású, nős felesége Csernus Erzsébet. Hadba vonult 1914-ben, megsebesült az orosz harctéren 1914 novemberében. Elhunyt a debreceni kórházban. (Hadigondozás: 95. sz. dosszié.) 109. LÉHNER Antal tizedes a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 3- án Cikón, apja Antal, anyja Haflich Mária. Rk. vallású, kádár, nős felesége Orbán Viktória (házasságköt nov. 26. Budafok). Elesett az uzsoki-szoros (orosz harctér) környékén vívott ütközetben október 30-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 12/új.) 110. LUKIĆ, Milan tartalékos közlegény tisztiszolga a cs. és kir. 7. lovas tüzérosztálynál. 29 éves. Gkel. vallású. A hadjárat során szerezett sebesülés következtében elhunyt Horgoson szeptember 30-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1916 sz. 15

16 111. MAKRA Antal közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 19-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Csúcs Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Rózsa Piroska. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1658/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1929 sz MASA János katona. Született június 22-én Szegeden, apja Imre, anyja Kovács Ágnes. Rk. vallású, horgosi lakos. Hadba vonult 1916-ban, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 428/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e MODRA György katona. Született április 18-án Szegeden, apja Ferenc, anyja Jakus Rozália. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Bognár Erzsébet (házasságköt ápril. 21.). Az orosz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt Debrecenben, 1917 augusztusában. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 10.) 114. MOLNÁR István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 9- én Horgoson, apja Pál, anyja Pálinkás Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tillinkó Mária (házasságköt jan. 26.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3346/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1929 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 13/új.) 115. MOLNÁR János póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja Berényi Ágota. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szabó Julianna. Elesett a Wybnanovka (Galícia) melletti csatatéren június 28-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 209/1915 sz MOSÓ István katona. Rk. vallású, nős felesége Rozman Piroska (házasságköt máj. 19. Horgos). Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz ítéletével április 27-én. (Magyarkanizsai rk. kereszteltek anyakönyve 171/1889.) 117. MOSÓ Kálmán katona. 22 éves, apja Ádám, anyja Kovács Mária. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 443/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 55/1940 sz NAGY GUSZLI János népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született május 18-án Horgoson, apja Miklós, anyja Nagygyörgy Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fodor Erzsébet (házasságköt máj. 6.). Hadba vonult július 28-án, elesett Grodowicnél (orosz harctér) október 17-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 198/1934 sz. végzésével. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1935 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 14/új.) 119. NAGY György honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született március 30-án Horgoson, apja György, anyja Poberai Rozália. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult január 6-án. Elesett az olasz harctéren október 3-án. (Hadigondozás: 347. sz. dosszié.) 120. NAGY Mihály katona. Született szeptember 28-án Horgoson, apja István, anyja Berényi Anna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Fehér Borbála (házasságköt dec. 12.). Az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt Érsekújváron január 6-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 9.) 121. NAGYGYÖRGY János István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 18-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Graca Julianna (házasságköt nov. 18.). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 78/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1939 sz. 16

17 122. NAGYGYÖRGY Péter Pál népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született június 21-én Horgoson, apja János, anyja Huzsvár Ilona. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Dobák Anna (házasságköt febr. 26.). Hadba vonult február 2-án. Elhunyt a laibachi (Krajna) kórházban, lövéstől eredő sebesülés következtében november 6-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 15/új.) 123. NÉMETH Gáspár katona. 29 éves, szegedi születésű, apja András, anyja Szélpál Verona. Rk. vallású. Elhunyt tüdővész következtében március 2-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 20/1918 sz NÉMETH Géza népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Illés, anyja Kardos Ilona. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Dzieviebnik (Galícia) melletti csatatéren július 6-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1917 sz NIKONAŠ, Vasilije katona. 31 éves, született Nagycsanádon. Gkel. vallású, nős felesége Persida Pajčin. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 236/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1939 sz OROSZ András katona. 35 éves. Rk. vallású, nős felesége Radics Rozália. Elhunyt a temesvári kórházban május 13-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 80/1915 sz ŐSZ András közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 11-én Horgoson, apja József, anyja Erdélyi Julianna. Rk. vallású, bognár, nős felesége Kiss Erzsébet (házasságköt febr. 7. Szeged). Elesett a Dobrdófennsíkon (olasz harctér) július 15-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2061/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1924 sz PAPDI Antal katona. 31 éves. Rk. vallású, földműves, nős felesége Ilija Viktória. Elesett a Mrzli Vrh Isonzó-völgye (olasz harctér) körüli csatatéren szeptember 6-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 462/1940 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 53/1940 sz PAPLAGÓ Antal katona. 30 éves, apja József, anyja Ács Sánta Terézia. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3915/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 16/1932 sz PAPLÓGÓ Mátyás katona. Rk. vallású, nős felesége Horváth Etelka. Elesett Galíciában március 29-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 11/1931 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 196/1915 sz PONGRÁCZ Mihály póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Gábor, anyja Fehér Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fehér Mária. Elesett Azuga (?) mellett november 12-én (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1918 sz RADICS István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Kelemen Viktória. Rk. vallású, nős felesége Fazekas Verona (házasságköt jan. 15. Szeged). Holttá nyilvánítva a szegedi JB Pk /1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 101/1936 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 11.) 17

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz...

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 2 Rövidítések jegyzéke... 3 Az I. világháború martonosi

Részletesebben

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 A CS. ÉS KIR. 86. (SZABADKAI) GYALOGEZRED (1883) l914-1918... 2 A M. KIR. 6. (SZABADKAI) HONVÉD GYALOGEZRED

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Dokumentum típusa: fotó. Állomány: Digdok/Endrőd/Magánélet/Családi fotók. Leírás: Bálint Tivadarné. Dokumentum típusa:

Dokumentum típusa: fotó. Állomány: Digdok/Endrőd/Magánélet/Családi fotók. Leírás: Bálint Tivadarné. Dokumentum típusa: Cím: Szerző:? Leírás: Édesapám nővére Eszter két szép fiával. Géza fia Olaszországban halt meg. A Piava folyóban sok szép magyar katona halt meg. Laci fia hazakerült, félszemmel. Cím: Szerző: Ganz L. fényképészeti,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség Bp-Székesfehérvár / HUN 215.3.6-7. Felnőtt nő 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 292 (8) 294 (3) 2:15,55 256 (2) 26Gy-9V 483 (9) 13:37,17 1325 2 SIMON Sarolta Csepel SC 1997 298 (1) 252 (16) 2:29,41 244 (4) 24Gy-11V

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016.

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. U9 lány 1 2 3 pont meccs hely 1 Novák Adrienn 7-21 7-21 14 : 42 0 : 2 3. 2 Lengyel Flóra 21-7 21-19 42 : 26 2 : 0 1. 3 Kis-Kasza Arabella 21-7 19-21 40 : 28 1 : 1 2. U9

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Molnár Mihály Kordás István Csengele az I. világháború befejezése után Szeged tanyavilágához tartozott. Ebben az időszakban nem hogy falu, de

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

EREDMÉNYEK / RESULTS / 11:53

EREDMÉNYEK / RESULTS / 11:53 1 4 5 7 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m pont 1.50 női mell - A -2 kat. - 2001 és 2002 születésűek 1 Farkas Kata 2001 Szombathelyi Vízmű SC 0:46,24 0:46,24 303 2 Dancsecs Boglárka 2002 Szombathelyi

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve:

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Harmos Szilvia (A) Burján Viktor (A) Fóris Zsófia (A) Rácz Lajos Manassé (A) Temesvári Bence Zheng

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Fekete Zoltán ügyvezető igazgató Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 n.n. titkárságvezető Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 Nagy Attila IIR vezető,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI HŐSI HALOTTAK ALBUMA. SZERKESZTETTE NEDOLAY ALBERT KIADJA: DEUTSCH DÁVID KÖNYVNYOMDÁJA, PÜSPÖKLADÁNY. 1927,

PÜSPÖKLADÁNYI HŐSI HALOTTAK ALBUMA. SZERKESZTETTE NEDOLAY ALBERT KIADJA: DEUTSCH DÁVID KÖNYVNYOMDÁJA, PÜSPÖKLADÁNY. 1927, PÜSPÖKLADÁNYI HŐSI HALOTTAK ALBUMA. SZERKESZTETTE NEDOLAY ALBERT KIADJA: DEUTSCH DÁVID KÖNYVNYOMDÁJA, PÜSPÖKLADÁNY. 1927, PÜSPÖKLADÁNYI HŐSI HALOTTAK ALBUMA. 1914-1918. Sűrű sötét felhők tornyosultak

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

EREDMÉNYEK / RESULTS / 19:33

EREDMÉNYEK / RESULTS / 19:33 1 4 5 7 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m pont 1.50 nıi mell - A -2 kat. - 2001 és 2002 születésőek 1 Farkas Kata 2001 Szombathelyi Vízmő SC 0:46,24 0:46,24 303 2 Dancsecs Boglárka 2002 Szombathelyi

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Támogatási eszközök odaítélése fóliasátras növénytermesztéshez szükséges

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

XIII. Kerka Kupa Nemzetközi Úszóverseny Lenti, Lenti Gyógyfürdő <fedett uszoda>

XIII. Kerka Kupa Nemzetközi Úszóverseny Lenti, Lenti Gyógyfürdő <fedett uszoda> 100m leány gyors 2. Tompa Natália 2001 Lenti GYÚK 1:35,0 3. Maja Nemec 2001 PK Radenci 1:27,0 4. Dobos Dorina 2000 SZVSC 1:31,0 1. Rozs Patrícia 1997 Mozdulj Csurgó 1:26,0 2. Dén Delila 2001 Europtec ZUK

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben