AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )..."

Átírás

1 AZ I. VILÁGHÁBORÚ HORGOSI HŐSI HALOTTAI TARTALOMJEGYZÉK A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( )... 2 A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( )... 3 A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 4 Rövidítések jegyzéke... 5 Az I. világháború horgosi hősi halottainak adattára (A-ZS)

2 Horgosiak a Nagy Háborúban Az I. világháború során számos horgosi származású katona járta meg a harctereket, közülük 177-en soha nem tértek haza. A katonai egységek közül, amelyekben a horgosiak harcoltak, két olyat emelhetünk ki, amelyekben a legtöbb horgosi szolgált: a cs. és kir. 46. gyalogezredet és a m. kir. 5. honvéd gyalogezredet. A cs. és kir. 46. (szegedi) gyalogezred ( ) A cs. és kir. 46. gyalogezred részt vett Bosznia 1878-as okkupációjában. Az ezred Szegeden állomásozó három zászlóalja az I., a II. és IV június 28-án vasúti szállítással érkezett meg Pancsovára hadilétszámra csak augusztus 1-jén egészült ki. Eredendően a VII. (temesvári) hadtest 17. (nagyváradi) hadosztályának keretébe tartoztak, amely az osztrák-magyar 2. hadsereg részét képezte. Az orosz hadüzenetet követően az ezredet Galíciába vezényelték, ahova augusztus 29- én érkezett meg másnap Rohatynnál átestek a tűzkeresztségen. Az szeptember 8-11-e között vívott komarnói ütközetben az ezred súlyos veszteséget szenvedett a halottak, sebesültek és eltűntek száma 630 volt. Szeptember végén a visszavonulás során kolerajárvány tizedelte a 46-osokat, 770-en betegedtek meg. Az ezred október 4-től ismételten támadó hadműveletekben vesz részt. A 46/IV. zászlóaljat a cs. és kir. 33. gyalogezreddel együtt kikülönítették, és a Szurmaycsoport kötelékében Uzsoknál harcolt, egészen 1915 márciusának végéig. Az I. és II. zászlóalj október 14-től a Chyrow környékén harcolt. A 46-osok 1915 május elején a gorlicei áttörésben is részt vettek. A József főherceg parancsnoksága alatt álló VII. hadtestet Olaszország hadba lépését követően a délnyugati hadszíntérre irányították át. A 46. gyalogezredet már június 7-én harcba vetették Karintiában: az alföldi bakák megrohamozták és elfoglalták ha csak átmenetileg is, a Freikofel legmagasabb csúcsát. Ezt követően a Doberdó-fennsíkra került a 46. gyalogezred: a Monte San Michele-San Martino védelmi szakaszon harcolta végig a 12 isonzói csatát. Ezeknek során a szegedi ezred négy alkalommal részesült név szerint a főparancsnokság dicséretében, ezzel a 3-4. helyet foglalta el a világháború során vezérkari dicséretben részesült magyar csapatok sorában. Még részt vesznek az október 24-én megindult caporetto-i áttörésben, de nagy veszteségeik miatt két nap múlva kivonták a harcokból. A cs. és kir. 46. gyalogezred részt vett az osztrák-magyar haderő utolsó, június 15-én indított támadó hadműveletében: a Piaven átkelve, megrohamozták a Montello-fennsík meredek oldalát és mélyen behatoltak az ellenség állásaiba. Azonban a támadás az ellenség erős ellenlökésinek következtében és az elégtelen utánpótlás következtében hamarosan összeomlott, a folyón átjutott csapatokat köztük a 46-osokat is visszarendelték a folyó keleti partjára. Az összeomlás is az olasz hadszíntéren érte őket, de a hadifogságot sikeresen elkerülték. A 46/III. zászlóalj, amely már békeidőben is a hercegovinai Avtovácon állomásozott, az anyaezredtől kikülönítve vett részt a hadműveletekben. A zászlóalj augusztus 8-án már harcban állt a montenegrói csapatokkal novemberében részt vett a Drina-menti, majd a Kolubara-menti csatákban májusában az olasz harctérre vezényelték a zászlóaljat: a Mrzli Vrh-Krn térségében küzdöttek őszén részt vettek a caporettói áttörésben elején beolvadt a cs. és kir gyalogezredbe, mint annak II. zászlóalja részt vett az június 15-én megindított támadásban is, ezen ezred kötelékében fejezte be a Nagy Háborút. 2

3 A Szegedi Napló január 1-jén megjelent tudósítása szerint a cs. és kir. 46. gyalogezred az I. világháború során 54 ütközetben vett részt, a harctereket 8907 katonája járta meg: elesett, vagy eltűnt 107 tiszt és 1140 közlegény véleményünk szerint sokkal több A m. kir. 5. honvéd gyalogezred ( ) A 5-ös honvédeket július 26-án mozgósították. Az ezred a 23. honvéd gyaloghadosztály keretében a gyulai 2., a verseci 7. és a lugosi 8. honvéd gyalogezreddel együtt a szerb harctérre irányították, de itt nem vetették be augusztus 20-án az orosz harctérre szállították, ahová augusztus 24-én érkezett meg a tűzkeresztségen augusztus 30-án esett át Kolodizenko falunál szeptember 1-jén részt vett a kulikowi ütközetben, majd szeptember 6-11-e között a janowi harcokban szeptember 14-től október 12-ig az ezred a przemyšli erődrendszer védelmében tevékenykedett, annak első ostroma során. A przemyšli erődrendszer november 8-ai második ostromától március 22-ei kapitulációjáig az erőd védőseregéhez tartozott. Az ostrom során az ezred részt vett a december a között zajlott kitörési kísérletben. Részese volt az március 19-én szervezett utolsó kitörési kísérletnek. Honvédjei az erődrendszer elestekor orosz hadifogságba kerültek. A hadsereg főparancsnoksága az ezredet egyszer részesítette dicséretben. A Szegedi Napló január 1-jén megjelent tudósítása szerint a Nagy Háború során a m. kir. 5. honvéd gyalogezred 8754 katona járta meg a harctereket: elesett, vagy eltűnt 185 tiszt és 972 honvéd véleményünk szerint sokkal több (Források: Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai. Hódmezővásárhely, Molnár Tibor: Kanizsa község I. világháborús hősi halottai. Tóthfalu, 2003.) 3

4 A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz A vizsgált időszakban Horgoson Anyakönyvi Hivatal működött: születési, házasságkötési és halotti anyakönyveket vezettek. Az elsődleges vizsgálat tárgyát az között vezetett halotti anyakönyvek képezték a háború ideje alatt a halotti anyakönyvekbe csak a belügyminisztérium engedélyével lehetett bejegyezni a hősi halottakat. Egy-egy hősi halott adatainak pontosítása miatt át kellett nézni az 1895 előtt a vallási felekezetek által vezetett de 1946-tól az Anyakönyvi Hivatalba került, és ott őrzött kereszteltek anyakönyveit is, az ös időszakra. A keresztelési bejegyzéseknél hősi halálra ill. holttá nyilvánításra utaló adatok is előkerültek. A horgosi rk. plébánián vezetett halotti anyakönyvekbe között bejegyezték a helyben elhunyt ill. később, az egyház által holttá nyilvánított, harctéren eltűnt katonák személyi adatait. Egyházi holttá nyilvánítást 1921-ig a kalocsai Érseki Főszentszék (ÉF), 1922-től pedig a szabadkai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke (AASz) eszközölhetett. A horgosi rk. plébániatemplom érdekessége, hogy két védőszentje is van: Nepomuki Szent János és Havas Boldogasszony a forrás megjelölésekor ez utóbbit használtuk. A begyűjtött adatokat a zentai Történelmi Levéltárban őrzött levéltári forrásokból egészítettük ki, fontosak voltak a zentai Járásbíróság (JB) fondjai: - F. 020, amelyben az ig, - F. 078, amelyben az ig, - F. 504, amelyben az ig, - F. 127, amelyben az ig terjedő iratanyag található. A zentai Járásbíróság 1960-ig volt Horgos szempontjából illetékes, ezt a szerepet 1960-tól a magyarkanizsai Községi Bíróság vette át iratanyagát a zentai Történelmi Levéltár F. 687 fondja őrzi. A bírósági iratokban (haláleset-jelentések, holttányilvánítási- és hagyatéki okiratok) hasznos információk, korabeli dokumentumok találhatók a hősi halottakra vonatkozóan. Az I. viláháborús hősi halottakra vonatkozóan értékes forrásnak bizonyult a levéltár F. 082-es és F. 99-es fondjai, amely Horgos község , ill közötti időszakra vonatkozó iratanyagát őrzik: ezekben találhatóak a hadigondozásra vonatkozó dokumentumok. A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratanyagból a Tábori lelkészet fondja jelentős: tartalmazza a magyar legénységi állományú közös ezredek, valamint a honvédség Nagy Háborús halotti anyakönyveit. Könyvészeti anyagok közül fontosak voltak a következő kiadványokat: - Gaksch József Dimics Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története ?, Hegedűs Márton (szerk.): A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Bp., Egy-egy hősi halottra a következő adatokat közöljük: vezeték- és keresztnév, katonai rang és alakulat, születési dátum és hely, vagy életkor, apja keresztneve, anyja leánykori vezeték- és keresztneve, vallása, foglalkozása, családi állapota (házastársa leánykori vezeték- és 4

5 keresztneve, házasságkötés ideje és helye, élő gyermekek száma), hadba vonulásra vonatkozó adatok, a haláleset helye és ideje, a holttá nyilvánítás adatai, halotti anyakönyvezés esetén az erre vonatkozó adatok. Az elhalálozás hősi halál helyszíneként megjelölt települések, földrajzi fogalmak esetében különösen Galíciára és Bukovinára, valamint az olasz hadszíntérre vonatkozóan jobbára megtartottuk a korabeli elnevezéseket. Rövidítések jegyzéke AASZ Apostoli Adminisztratúra Szentszéke, Szabadka AH Anyakönyvi Hivatal akv., akvi. anyakönyvi BM Belügyminisztérium cím. címzetes cs. és kir. császári és királyi (k. u. k.) ÉF Érseki Főszentszék, Kalocsa gkel. görögkeleti HL Hadtörténelmi Levéltár, Budapest HZSA A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. (szerk. Hegedűs M.) Bp izr. izraelita JB Járásbíróság k. k. (ném.) kaiserliche-königliche (cs. k.) k. u. k. (ném.) kaiserliche und königliche (cs. és kir.) Kör.B Körzeti Bíróság Köz.B Községi Bíróság m. kir. magyar királyi ném. német rk. római katolikus ref. református sz. szám, számú SZPE Szerb Pravoszláv Egyház TLZ Történelmi Levéltár, Zenta vh világháború VMZ Városi Múzeum, Zenta A dőlt betűvel szedett szöveg a szerző megállapítása, következtetése. 5

6 Az I. világháború horgosi hősi halottainak adattára (A-ZS) 1. ÁBRAHÁM András katona. Született október 11-én Horgoson, apja János, anyja Kószó Julianna. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben. Elesett az orosz harctéren 1916 januárjában. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 23/1942 sz. (Hadigondozás: 2. sz. dosszié.) 2. ADAMOV, Vujica közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született május 7-én Deszken, apja Svetozar, anyja Smiljana Brcan. Gkel. vallású, földműves, horgosi lakos, nős felesége Vukosava Stankov (házasságköt máj. 6. Deszk). Hadba vonult 1915-ben. Eltűnt a Stryj-folyó (orosz harctér) mentén vívott harcokban 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 2/1950 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. 3. ÁGOSTON Antal katona. Született május 18-án Horgoson, apja István, anyja Kovács Rozália. Rk. vallású, nős felesége Csernák Terézia. Hadba vonult ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 519/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 4. ÁGOSTON Antal népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja János, anyja Juhász Brigitta. Rk. vallású, földműves. Elesett április 16-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 200/1915 sz. 5. ÁGOSTON Béla tizedes a m. kir. 2. honvéd tüzérezredben. Született április 11-én Horgoson, apja Ferenc, anyja Fehér Matild. Rk. vallású, földműves, nős felesége Huszka Mária (házasságköt máj. 25.). Elhunyt Szegeden tüdőgyulladás következtében október 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 112/1918 sz. (Hadigondozás: 1. sz. dosszié.) 6. BAJTAI Lukács népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 44 éves, apja Ferenc, anyja Bíró Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Venger Rozália. Elesett a Pulti (orosz harctér) körüli csatatéren (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 170/1918 sz. 7. BAJZÁK Péter népfelkelő a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született április 22-én Horgoson, apja Péter, anyja Apró Teréz. Rk. vallású, kőműves, nős felesége Bognár Teréz (házasságköt szept. 27.), 1 gyermek apja. Elhunyt Markovban (orosz harctér) július 19-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1916 sz. 8. BÁLINT Antal szakaszvezető a m. kir. 9. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Antal, anyja Ballagi Julianna. Rk. vallású, adóvégrehajtó, nős felesége Vőneki Vilma. Elesett Przemyšlnél (Galícia) február 9-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1917 sz. 9. BÁLINT György közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született április 18-án Horgoson, apja János, anyja Tóth Veronika. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt Galíciában 1915-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9208/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje június 3-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1929 sz. 10. BÁLINT Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született szeptember 12-én Horgoson, apja Miklós, anyja Bencsik Anna. Rk. vallású, napszámos, felesége Bíró Julianna (házasságköt febr. 16.). Hadba vonult 1914-ben, az orosz harctéren súlyosan megsebesült rokkantan tért haza. Zavart elmével öngyilkosságot követett el május 17-én. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1915 sz. (Hadigondozás: 4. sz. dosszié.) 6

7 11. BALOGH István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született április 29-én Horgoson, apja István, anyja Forró Julianna. Rk. vallású, napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1916-ban. Az olasz harctéren 1917 decemberében súlyosan megsebesült. Elhunyt a székesfehérvári kórházban október 19-én. (Hadigondozás: 19. sz. dosszié.) 12. BALOGH Pál katona. Született szeptember 5-én Horgoson, apja Pál, anyja Bata Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tóth Godó Erzsébet (házasságköt febr. 10.). Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9745/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje március 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1928 és 151/1929 sz. 13. BARANYÁS Mihály katona. 27 éves, apja József, anyja Szécsi Éva. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3188/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 108/1933 sz. 14. BARTHA Félix Szilveszter katona. Elesett a háborúban neve szerepel az egykori horgosi hősi emlékműn. 15. BATÉ András katona. Született november 8-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Julianna. Rk. vallású, földműves. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 819/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 30/1928 sz. 16. BATÉ Mihály katona. Született október 5-én Horgoson, apja Ferenc, anyja Szaniszló Anna. Rk. vallású. Eltűnt a harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 209/1960 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 17. BÉKÉNY József katona. Született február 17-én Horgoson, apja János, anyja Bende Ágnes. Rk. vallású. Hadba vonult 1914-ben ben súlyosan megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a kanizsai JB R. 136/1961 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 18. BENCSIK János katona. Született február 3-án Horgoson, apja András, anyja Kiss Ilona. Rk. vallású, nős felesége Kovács Katalin. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 411/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 19. BENCSIK József katona. Született június 5-én Horgoson, apja Rókus, anyja Pataki Ágnes. Rk. vallású, nős felesége Huszár Ilona (házasságköt nov. 10.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett az olasz harctéren 1916 februárjában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 296/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje február 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1957 sz. 20. BENDE József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 27-én Horgoson, apja István, anyja Engi Erzsébet. Rk. vallású, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren június 6-án. (Hadigondozás: 27. sz. dosszié.) 21. BERECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mátyás, anyja Farkas Verona. Rk. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze (Galícia) melletti csatatéren június 8-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 142/1919 sz. 22. BERÉNYI István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született augusztus 12-én Horgoson, apja Antal, anyja Hauk Julianna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Tóth Godó Verona (házasságköt nov. 26.). Hadba vonult ben. Elesett az orosz harctéren november 17-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB 7

8 R. 198/1959 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. (Hadiözvegyek: 1.) 23. BERÉNYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született június 20-án Horgoson, apja János, anyja Savanya Viktória. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Erdélyi Matild (házasságköt jan. 26.). Az olasz harctéren St. Martino mellett október 28-án súlyosan megsebesült, elhunyt Laibachban (Krajna) november 7-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 2.) 24. BERÉNYI László közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született január 30-án Horgoson, apja István, anyja Sebők Veronika. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Kálmán Emília (házasságköt febr. 10.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren november 17-én. (Hadigondozás: 15. sz. dosszié.) 25. BERÉNYI Mihály honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 32 éves, apja János, anyja Barta Rozália. R.k. vallású, földműves, nős felesége Tóth Julianna. Elesett szeptember 6-16-a között (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 122/1915 sz. 26. BERETKA Mátyás katona. 37 éves, apja István, anyja Tornai Julianna. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 192/1938 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 22/1941 sz. 27. BERTA Ferenc népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja István, anyja Czinkus Ilona. Rk. vallású, cseléd. Elesett a Zsombovka (orosz harctér) melletti csatatéren augusztus 2-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1918 sz. 28. BERTA Lukács katona. 35 éves, apja Mátyás, anyja Radil (?) Rozália. Rk. vallású, földműves. Elhunyt december 29-én (belgrádi BM 66853/1930). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 19/1931 sz. 29. BÍRÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született március 28- án Horgoson, apja István, anyja Tóth Pál Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Krekuska Viktória. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8972/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1929 sz. 30. BÍRÓ János népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja István, anyja Farkas Rozália. Rk. vallású, földműves. Orosz hadifogságba került, elhunyt Moszkvában (Oroszország) január 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. 31. BÍRÓ József honvéd a m. kir. 6. honvéd huszárezredben. Született március 9- én Horgoson, apja József, anyja Farkas Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Körmöndi Mária (házasságköt febr. 12.). Hadba vonult 1914-ben. Elesett a román harctéren 1916 augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1955 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 1-je. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 3.) 32. BÍRÓ Mihály tizedes. Született július 28-án Horgoson, apja János, anyja Tornai Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Zámborszki Anna (házasságköt aug. 25.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5659/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 74/1927 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 1/új.) 33. BÍRÓ Sándor katona. Született július 27-én Horgoson, apja Jakab, anyja Huzsvár Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Vásárhelyi Anna. Hadba 8

9 vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8908/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 10-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1928 sz. 34. BÍRÓ Sándor népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 31 éves, apja István, anyja Farkas Rozália. Rk. vallású, földműves. Orosz hadifogságba esett, elhunyt Moszkvában (Oroszország) január 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1916 sz. 35. BÓKA János katona. Született december 6-án Horgoson, apja György, anyja Lovas Franciska. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1915-ben. Orosz hadifogságba esett, ahonnan január 8-án jelentkezett utoljára eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3479/1927 sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 8-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 134/1927 és 173/1928 sz. 36. BÓKA János közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 22 éves. Rk. vallású, vasúti munkás. Elesett a Gradowice (orosz harctér) melletti ütközetben október 16-án (BM sz. 9944/1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1915 sz. 37. BÓKA József katona. 36 éves, apja Mihály, anyja Kószó Veronika. Rk. vallású, napszámos. Holttá nyilvánítva a zentai JB Pk. 4870/1942 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1943 sz. 38. BÓZSÓ István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 15-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Veér Viktória. Rk. vallású, földműves, nős felesége Zádori Fekete Julianna (házasságköt jan. 28. Martonos). Hadba vonult 1916-ban, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 8526/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 24-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1929 sz. 39. BÓZSÓ Vince katona. Rk. vallású, nős felesége Szélpál Julianna. Elesett Przemyšl (Galícia) körüli csatatéren 1915-ben. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 724/1929 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony r.k. plébánia halotti anyakönyvébe 197/1915 sz. 40. BÖRCSÖK Pál katona. Született január 7-én Horgoson, apja Pál, anyja Dobó Erzsébet. Rk. vallású. Hadba vonult 1914-ben ben Przemyšlnél megsebesült, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 402/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 41. BRECZKA Mátyás népfelkelő a m. kir. 23. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mátyás, anyja Farkas Verona. Rk. vallású, földműves. Elesett a Nestorovcze (Galícia) melletti csatatéren június 8-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1919 sz. 42. CZALBERT András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 38 éves, apja Miklós, anyja Valkovics Anna. Rk. vallású, földműves. Elhunyt Stryj (Galícia) mellett lövéstől eredő sebesülés következtében május 17-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 18/1918 sz. 43. CZALBERT Mátyás népfelkelő a m. kir. 3. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Miklós, anyja Valkovics Anna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Bende Éva. Elesett a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren november 24-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1917 sz. 44. CSÁSZÁR Lukács közlegény a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született 1884-ben, apja Ferenc, anyja Faragó Emerencia. Rk. vallású, földműves, nős felesége 9

10 Oltványi Piroska, 1 gyermek apja. Elesett az orosz harctéren 1914-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 562/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1938 sz. 45. CSÉCSEI Lukács katona. 29 éves, apja József, anyja Huszár Julianna. Rk. vallású, földműves, felesége Tóth (?) Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1048/1931 sz. végzésével, a halál megállapított ideje július 30-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 165/1931 sz. 46. CSILLAG Mihály katona. Született augusztus 26-án Horgoson, apja István, anyja Szelei Julianna. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4207/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1926 sz. 47. CSILLAG Pál honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 9- én Horgoson, apja István, anyja Szelei Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Bende Piroska (házasságköt nov. 13.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az orosz harctéren július 9-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 6.) 48. CSONKA István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 22-én Martonoson, apja Antal, anyja Mózes Mária. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1657/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1929 sz. 49. DANCSÓ Mihály népfelkelő a cs. és kir. 86. gyalogezredben. Született szeptember 25-én Martonoson, apja István, anyja Oláh Krisztina. Rk. vallású, horgosi lakos, napszámos, nős felesége Vass Piroska (házasságköt febr. 7.). Elesett a Seredynce (Galícia) körüli csatatéren június 9-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1918 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 4.) 50. DANICS Sándor népfelkelő a cs. és kir. (pozsonyi) 5. árkászzászlóaljban. 21 éves, apja János. Rk. vallású, ács. Elesett Kosoja (Albánia) mellett október 30-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 98/1918 sz. 51. DANYI András népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 35 éves, apja István, anyja Kiss Rozália. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Nagy Anna. Elesett a Mt. San Michael (osztrák tengermellék) körüli csatatéren október 22-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 113/1917 sz. 52. DEÁK András honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született november 16-án Horgoson, apja Ferenc, anyja Forró Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Radics Julianna (házasságköt febr. 11.). Elesett a Kárpátokban február 20-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 5.) 53. DEÁK Ferenc őrvezető a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 18 éves, apja József, anyja Bálint Mária. Rk. vallású, földműves. Elesett november 2-án (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 63/1918 sz. 54. DOBÓ Antal póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 28 éves, apja Antal, anyja Dóczi Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fehér Emília. Orosz hadifogságba esett, elhunyt Samarkandban (Oroszország) augusztus 23- án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 99/1918 sz. 55. DOBÓ Miklós katona. 25 éves, apja Illés, anyja Rozália. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 29/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 111/1934 sz. 10

11 56. DVORÁK HORVÁTH Imre közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 15-én Horgoson, apja Imre, anyja Fodor Etelka. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult 1915-ben, az olasz harctéren súlyosan megsebesült. Elhunyt a laibachi (Krajna) katonai kórházban május 17-én. (Hadigondozás: 43. sz. dosszié) 57. DZSIBULYA András katona. 31 éves, apja Mátyás, anyja Krisztin Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szalma Ilona. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 68/1935 sz. 58. ELEVEN Péter közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 24 éves, apja István. Rk. vallású. Elesett október 26-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 128/1915 sz. 59. ERDÉLYI András katona. Született augusztus 13-án Horgoson, apja András, anyja Bíró Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kenyeres Mária (házasságköt nov. 21.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2519/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 29-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 96/1925 sz. 60. ERDÉLYI István őrmester a m. kir. II. (szegedi) csendőrkerületben. 33 éves, apja Mátyás, anyja Miskolczi Anna. Rk. vallású. Elhunyt lövéstől eredő sebesülés következtében október 16-án (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1917 sz. 61. ERDÉLYI János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tóth Ágnes (házasságköt nov. 19.). Elesett az olasz harctéren november 9-én. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 212/1925 sz. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4507/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje február 19-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1929 sz. 62. ERDÉLYI Mihály katona. Született szeptember 17-én Horgoson, apja József, anyja Huszka Éva. Rk. vallású, földműves, nős felesége Molnár Emília (házasságköt nov. 14.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3993/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1927 sz. 63. ERDÉLYI Miklós közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Faggyas Mária. Rk. vallású, földműves. Eltűnt az olasz harctéren 1916-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4506/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 17-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 127/1929 sz. 64. FARKAS CS. Vince népfelkelő a cs. és kir. 64. gyalogezredben. 31 éves, apja Vince, anyja Lőrincz Piroska. Rk. vallású, napszámos. Elhunyt Brzezany (Galícia) mellett lövéstől eredő sebesülés következtében szeptember 7-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1918 sz. 65. FARKAS CSÁNYI András katona. 39 éves, apja András, anyja Vass Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kispál Julianna. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 14/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1934 sz. 66. FARKAS József tizedes a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 12-én Horgoson, apja József, anyja Czalbert Julianna. Rk. vallású, földműves, nős 11

12 felesége Gomba Matild (házasságköt szept. 22.). Hadba vonult 1914-ben, elesett az orosz harctéren március 5-én. (Hadigondozás: 57. sz. dosszié.) 67. FEHÉR András katona. 36 éves, apja András, anyja Hoksza Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Ábrahám Rozália. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 54/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 52/1938 sz. 68. FEHÉR Béla Albert katona. Született július 27-én Horgoson, apja Mihály, anyja Fodor Rozália. Rk. vallású, földműves, nős felesége Rábik Marcella (házasságköt nov. 17. Martonos). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2516/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 22-e. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 166/1914 sz. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 102/1925 sz. 69. FEHÉR Gergely népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 37 éves, apja Imre, anyja Bíró Terézia. Rk. vallású, földműves, nős felesége Császár Matild. Elesett Brostoni (?) mellett augusztus 3-án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 169/1917 sz. 70. FEHÉR István katona. 20 éves, apja György, anyja Fehér Erzsébet. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 436/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje augusztus 20-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 53/1940 sz. 71. FEHÉR Mihály katona. Született szeptember 24-én Horgoson, apja János, anyja Pernyész Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tornai Ágnes (házasságköt nov. 19.). Elesett az olasz harctéren a Piave folyó mellett július 8-án. (Hadiözvegyek: 7.) 72. FODOR Ádám katona. Született december 4-én Horgoson, apja János, anyja Domonkos Viktória. Rk. vallású, földműves. Elesett az olasz harctéren 1916 augusztusában. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2405/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje március 30-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 189/1928 sz. 73. FODOR György katona. 22 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 50/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1934 sz. 74. FODOR István katona. 23 éves, apja István, anyja Kalmár Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 51/1934 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 119/1934 sz. 75. FODOR Kálmán katona. Született július 14-én Horgoson, apja István, anyja Szabados Luca. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1916-ban, az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt június 15-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4859/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje június 18-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 13/1929 sz. 76. FODOR Lázár katona. Született november 18-án Horgoson, apja János, anyja Domonkos Viktória. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fűr Julianna (házasságköt november 15.). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt a szerb harctéren 1918 szeptemberében. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3707/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje szeptember 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 190/1928 sz. 12

13 77. FŐDI István katona. 28 éves. Rk. vallású, nős felesége Almási Piroska. Elesett az olasz harctéren november 15-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 213/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 194/1915 sz. 78. FÜLÖP István János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 11-én Horgoson, apja Mihály, anyja Pataki Anna. Rk. vallású, napszámos, nőtlen. Hadba vonult 1917-ben, elesett az olasz harctéren július 4-én. (Hadigondozás: 51. sz. dosszié.) 79. FÜLÖP István katona. 31 éves, apja István, anyja Bellér Luca. Rk. vallású, földműves, nős felesége Molnár Verona. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 4772/1932 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1932 sz. 80. GALGÓCSI (?) Mihály népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Mihály, anyja Herédi Rozália. Rk. vallású, napszámos. Elesett a Slatna (?) körüli csatatéren szeptember 10-én (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1918 sz. 81. GELETA Illés közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született augusztus 16-án Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9206/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 14-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1929 sz. 82. GELETA János népfelkelő a m. kir. 3. honvéd huszárezredben. 19 éves, apja István, anyja Mósa Anna. Rk. vallású, földműves. Elhunyt az orosz harctéren, lövéstől eredő sebesülés következtében szeptember 18-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 85/1916 sz. 83. GELETA József közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 7-én Horgoson, apja Illés, anyja Bálint Etelka. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1917-ben. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 9207/1928 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 16-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1929 sz. 84. GERŐ Sándor címz. tizedes a cs. és kir. 37. gyalogezredben. 25 éves, apja Goldstein Ignác, anyja Silberstein Janka. Izr. vallású, bankhivatalnok. A hadjárat során szerezett sebesülés következtében elhunyt Horgoson szeptember 30-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1916 sz. 85. GORÁCZ István katona. Született április 28-án Horgoson, apja János, anyja Zámborszki Rozália. Rk. vallású, földműves. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 5658/1926 (?) sz. végzésével, a halál megállapított ideje április 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1929 sz. 86. GÖRÖG Nándor népfelkelő a cs. és kir. vasúti ezredben. 20 éves. Rk. vallású. Elhunyt május 19-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 199/1915 sz. 87. HARANGOZÓ Mátyás népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született február 13-án Horgoson, apja Mihály, anyja Nagy Erzsébet. Rk. vallású, kocsis, nős felesége Vittmer Viktória (házasságköt nov. 15.). Elhunyt himlőben a tarnopoli (Galícia) cs. és kir sz. tábori kórházban május 29-én. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 356/1931 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 8.) 13

14 88. HAUK Antal tizedes. Rk. vallású, földműves, nős felesége Sutus Anna (házasságköt júl. 16.). Elesett a háborúban. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 5/új.) 89. HERÉDI András katona. 27 éves, apja Mátyás, anyja Sulyok Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Kovács Rozália. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 91/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje július 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 91/1936 sz. 90. HERÉDI Mihály katona. 27 éves, született Martonoson. Rk. vallású, horgosi lakos, nős felesége Krekuska Eszter. Elhunyt sebesülés következtében a kassai 20. sz. helyőrségi kórházban május 16-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 86/1915 sz. 91. HEVESI András katona. Született november 22-én Horgoson, apja Mátyás, anyja Fazekas Julianna. Rk. vallású, nős felesége Farkas Erzsébet (házasságköt febr. 18.). Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a kanizsai KB R. 123/1969 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. 92. HEVESI Ferenc népfelkelő a cs. és kir. 7. utászzászlóaljban. 18 éves. Rk. vallású, földműves. Elesett Kirlibaba (Bukovina) mellett augusztus 6-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1917 sz. 93. HUSZÁR József népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. 25 éves. Rk. vallású, földműves, nős felesége Pataki Mária. Elhunyt tüdőgyulladás következtében a brassói cs. és kir. katonai kórházban március 10-én, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 41/1916 sz. 94. HUSZÁR Miklós honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született december 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Bíró Anna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Berényi Terézia (házasságköt jan. 7.). Elhunyt orosz hadifogságban szeptember 17-én. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 7/új.) 95. HUSZÁR Sándor közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 19-én Horgoson, apja Sándor, anyja Ágoston Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szécsi Julianna (házasságköt jan. 24. Martonos). Hadba vonult 1915-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 6560/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 21-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 149/1929 sz. 96. HUSZKA Kálmán népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 19 éves, apja István, anyja Seres Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Elesett Gura Negrin (román harctér) mellett március 4-én (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1918 sz. 97. JUHÁSZ János honvéd a m. kir. 6. honvéd gyalogezredben. Született december 30-án Horgoson, apja József, anyja Bálind Erzsébet. Rk. vallású, nős felesége Erdélyi Mária. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a szerb harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 295/1954 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e. 98. KÁLLÓ János honvéd a m. kir. 31. gyalogezredben. Született augusztus 4-én Törökbecsén, apja István, anyja Piros Anna. Rk. vallású, horgosi lakos, fűrészgyári munkás, nős felesége Horváth Mária (házasságköt júl. 10.). Elesett a Kárpátokban április 17-én. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 42/1943 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 10/új.) 99. KECSKEMÉTI Bertalan póttartalékos közlegény a cs. kir. 46. gyalogezredben. 25 éves, apja Albert. Rk. vallású, templomszolga. Elesett Iwla (orosz harctér) mellett 14

15 1914. október 14-én (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 125/1915 sz KINKA Mihály katona. 23 éves. Rk. vallású, nős felesége Lovas Julianna. Elesett Lipa (Krajna) körüli csatatéren szeptember 15-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 211/1925 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 164/1916 sz KISS István katona. 39 éves, apja József, anyja Szélpál Julianna. Rk. vallású, földműves. Holttá nyilvánítva a szegedi JB Pk. 2232/1941 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 93/1941 sz KOLONICS István népfelkelő a cs. és kir. 67. gyalogezredben. 31 éves, apja Gergely, anyja Nemes Rozália. Rk. vallású, földműves. Elesett a Jassionov (Galícia) melletti csatatéren október 1-jén (BM sz /1917). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 57/1918 sz KOVÁCS István honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 27 éves, apja Illés, anyja Varga Erzsébet. Rk. vallású, földműves. Elesett Kolomea (Galícia) mellett január 7-én (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 8/1917 sz KOVÁCS István katona. Született augusztus 18-án Szegeden, apja Ferenc, anyja Makra Verona. Rk. vallású, horgosi lakos, nős felesége Dobó Piroska. Hadba vonult 1914-ben, orosz hadifogságba esett eltűnt. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 272/1956 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e KOVÁCS János közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 22-én Horgoson, apja János, anyja Csík Julianna. Rk. vallású, egyetemi hallgató. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt a Komorno (orosz harctér) melletti csatatéren szeptember 8-án. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 381/1926 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1926 sz KÖRMENDI Ferenc honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 27-én Horgoson, apja József, anyja Borbély Terézia. Rk. vallású, nős felesége Kovacsik Terézia (házasságköt febr. 5.). Hadba vonult 1915-ben. Az orosz harctéren súlyosan megsebesült, elhunyt a temesvári kórházban február 17-én. (Hadigondozás: 76. sz. dosszié.) 107. KÖRMÖNDI József honvéd a m. kir. 51. honvéd hegyi tüzérezredben. 22 éves, apja András, anyja Farkas Katalin. Rk. vallású, földműves. Elesett szeptember 20- án (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 26/1919 sz LÁSZLÓ János katona. Született 1870-ben, apja József. Rk. vallású, nős felesége Csernus Erzsébet. Hadba vonult 1914-ben, megsebesült az orosz harctéren 1914 novemberében. Elhunyt a debreceni kórházban. (Hadigondozás: 95. sz. dosszié.) 109. LÉHNER Antal tizedes a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született január 3- án Cikón, apja Antal, anyja Haflich Mária. Rk. vallású, kádár, nős felesége Orbán Viktória (házasságköt nov. 26. Budafok). Elesett az uzsoki-szoros (orosz harctér) környékén vívott ütközetben október 30-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 12/új.) 110. LUKIĆ, Milan tartalékos közlegény tisztiszolga a cs. és kir. 7. lovas tüzérosztálynál. 29 éves. Gkel. vallású. A hadjárat során szerezett sebesülés következtében elhunyt Horgoson szeptember 30-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 112/1916 sz. 15

16 111. MAKRA Antal közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 19-én Szegeden, apja Ferenc, anyja Csúcs Erzsébet. Rk. vallású, földműves, nős felesége Rózsa Piroska. Hadba vonult 1914-ben, eltűnt az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 1658/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 2-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1929 sz MASA János katona. Született június 22-én Szegeden, apja Imre, anyja Kovács Ágnes. Rk. vallású, horgosi lakos. Hadba vonult 1916-ban, eltűnt a harctéren. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 428/1958 sz. végzésével, a halál megállapított ideje november 12-e MODRA György katona. Született április 18-án Szegeden, apja Ferenc, anyja Jakus Rozália. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Bognár Erzsébet (házasságköt ápril. 21.). Az orosz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt Debrecenben, 1917 augusztusában. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 10.) 114. MOLNÁR István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született július 9- én Horgoson, apja Pál, anyja Pálinkás Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Tillinkó Mária (házasságköt jan. 26.). Hadba vonult 1915-ben, elesett az olasz harctéren 1918-ban. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3346/1929 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 4-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 166/1929 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 13/új.) 115. MOLNÁR János póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 24 éves, apja József, anyja Berényi Ágota. Rk. vallású, földműves, nős felesége Szabó Julianna. Elesett a Wybnanovka (Galícia) melletti csatatéren június 28-án (BM sz /1915). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 209/1915 sz MOSÓ István katona. Rk. vallású, nős felesége Rozman Piroska (házasságköt máj. 19. Horgos). Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz ítéletével április 27-én. (Magyarkanizsai rk. kereszteltek anyakönyve 171/1889.) 117. MOSÓ Kálmán katona. 22 éves, apja Ádám, anyja Kovács Mária. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 443/1939 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 28-a. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 55/1940 sz NAGY GUSZLI János népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született május 18-án Horgoson, apja Miklós, anyja Nagygyörgy Mária. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fodor Erzsébet (házasságköt máj. 6.). Hadba vonult július 28-án, elesett Grodowicnél (orosz harctér) október 17-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 198/1934 sz. végzésével. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 50/1935 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 14/új.) 119. NAGY György honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. Született március 30-án Horgoson, apja György, anyja Poberai Rozália. Rk. vallású, földműves, nőtlen. Hadba vonult január 6-án. Elesett az olasz harctéren október 3-án. (Hadigondozás: 347. sz. dosszié.) 120. NAGY Mihály katona. Született szeptember 28-án Horgoson, apja István, anyja Berényi Anna. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Fehér Borbála (házasságköt dec. 12.). Az olasz harctéren szerzett sebesülés következtében elhunyt Érsekújváron január 6-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 9.) 121. NAGYGYÖRGY János István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született december 18-án Horgoson, apja István, anyja Tóth Verona. Rk. vallású, földműves, nős felesége Graca Julianna (házasságköt nov. 18.). Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 78/1936 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1939 sz. 16

17 122. NAGYGYÖRGY Péter Pál népfelkelő a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született június 21-én Horgoson, apja János, anyja Huzsvár Ilona. Rk. vallású, napszámos, nős felesége Dobák Anna (házasságköt febr. 26.). Hadba vonult február 2-án. Elhunyt a laibachi (Krajna) kórházban, lövéstől eredő sebesülés következtében november 6-án. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 15/új.) 123. NÉMETH Gáspár katona. 29 éves, szegedi születésű, apja András, anyja Szélpál Verona. Rk. vallású. Elhunyt tüdővész következtében március 2-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 20/1918 sz NÉMETH Géza népfelkelő a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 20 éves, apja Illés, anyja Kardos Ilona. R.k. vallású, napszámos. Elesett a Dzieviebnik (Galícia) melletti csatatéren július 6-án (BM sz /1916). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 64/1917 sz NIKONAŠ, Vasilije katona. 31 éves, született Nagycsanádon. Gkel. vallású, nős felesége Persida Pajčin. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 236/1937 sz. végzésével, a halál megállapított ideje május 31-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1939 sz OROSZ András katona. 35 éves. Rk. vallású, nős felesége Radics Rozália. Elhunyt a temesvári kórházban május 13-án, eltemetve Horgoson. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 80/1915 sz ŐSZ András közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született november 11-én Horgoson, apja József, anyja Erdélyi Julianna. Rk. vallású, bognár, nős felesége Kiss Erzsébet (házasságköt febr. 7. Szeged). Elesett a Dobrdófennsíkon (olasz harctér) július 15-én. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 2061/1924 sz. végzésével, a halál megállapított ideje október 15-e. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 164/1924 sz PAPDI Antal katona. 31 éves. Rk. vallású, földműves, nős felesége Ilija Viktória. Elesett a Mrzli Vrh Isonzó-völgye (olasz harctér) körüli csatatéren szeptember 6-án. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 462/1940 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 53/1940 sz PAPLAGÓ Antal katona. 30 éves, apja József, anyja Ács Sánta Terézia. Rk. vallású. Holttá nyilvánítva a zentai JB Gn. 3915/1930 sz. végzésével, a halál megállapított ideje január 1-je. A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 16/1932 sz PAPLÓGÓ Mátyás katona. Rk. vallású, nős felesége Horváth Etelka. Elesett Galíciában március 29-én. Holttá nyilvánítva a szabadkai AASz 11/1931 sz. ítéletével. Bejegyezve a horgosi Havas Boldogasszony rk. plébánia halotti anyakönyvébe 196/1915 sz PONGRÁCZ Mihály póttartalékos honvéd a m. kir. 5. honvéd gyalogezredben. 34 éves, apja Gábor, anyja Fehér Julianna. Rk. vallású, földműves, nős felesége Fehér Mária. Elesett Azuga (?) mellett november 12-én (BM sz /1918). A horgosi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 84/1918 sz RADICS István közlegény a cs. és kir. 46. gyalogezredben. Született szeptember 5-én Horgoson, apja Mihály, anyja Kelemen Viktória. Rk. vallású, nős felesége Fazekas Verona (házasságköt jan. 15. Szeged). Holttá nyilvánítva a szegedi JB Pk /1935 sz. végzésével, a halál megállapított ideje december 31-e. A budapesti (IV. ker.) AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 101/1936 sz. (Hadigondozás Hadiözvegyek: 11.) 17

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz...

MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... MARTONOS HŐSI HALOTTAI AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK A veszteségkutatás levéltári módszerei, forrásai magyarázatok az adattárhoz... 2 Rövidítések jegyzéke... 3 Az I. világháború martonosi

Részletesebben

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 AZ I. VILÁGHÁBORÚ ZENTAI KATONAÁLDOZATAI (1914-1918) TARTALOMJEGYZÉK ZENTAIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN... 2 A CS. ÉS KIR. 86. (SZABADKAI) GYALOGEZRED (1883) l914-1918... 2 A M. KIR. 6. (SZABADKAI) HONVÉD GYALOGEZRED

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai

Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Csengele I. és II. világháborús hősi halottai és áldozatai Molnár Mihály Kordás István Csengele az I. világháború befejezése után Szeged tanyavilágához tartozott. Ebben az időszakban nem hogy falu, de

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke:

Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az 1944-es moholi áldozatok névjegyzéke: Az orosz hadsereg 1944. október 8-án vonult be Moholra. A bevonulását követően a községben eluralkodott az anarchia. Ezt kihasználva, a helyi szerbség, saját köreiből,

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv

Sport XXI. Regionális versenysorozat - Terematlétika csapatjegyzőkönyv Verseny helyszíne, időpontja:miskolc Tábori László futófolyosó 0..0. Korcsoport :U Csapat neve: Eger B Kiss Domonkos 00. Kiss András 00. Horváth Kristóf 00. Jancsik Petra 00. Kiss Virág 00.0 Kormos Bence

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29.

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29. 21 14:20 C-4 Happy Kids vegyes 2000m 1 20 VELKI DONÁT BÁTHORI DÁNIEL KOROMPAI LÁSZLÓ MATYUS JÁNOS 2 34 LUKÁCS ISTVÁN BÁTHORI MÁTÉ MACHÁN FELIX SZABÓ NÁNDOR 3 254 MOCSÁRI VIKTOR KÁDÁR BARNABÁS MOCSÁRI GERGŐ

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kosárlabda gyermek leány országos bajnokság döntő, Sopron, május 9-12 Csoportbeosztás "A" csoport: Vasas Csata, Mizo Pécs 2010, Baja Újvárosi DKSE "B" csoport: Soproni Darazsak, Debreceni SC SI, Savaria

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI

Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Dr. Erdődy Gyula NAGYPALL KÖZSÉG ELSŐ ÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAI Pécs, 2013 2 T a r t a l o m Bevezetés 3. oldal Nagypall községből az első világháborúban részt vettek főbb adatai 4. oldal Az

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben