Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei"

Átírás

1 HASI DIAGNOSZTIKA Rövid közlemény Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei Weninger Csaba, Rostás Tamás, Moró Zsuzsanna, Gersei Emma BEVEZETÉS Tompa hasi trauma okozta, a teljes pancreasparenchymára kiterjedô szakadás négy esetét vizsgáltuk, és összegeztük az eredményekbôl fakadó tanulságokat. BETEGEK ÉS MÓDSZER Négy év alatt négy betegnél állapítottunk meg pancreasrupturát. A betegeket spirál-ct-vel vizsgáltuk. Két gyermek (7,5 és 13 év), valamint két felnôtt férfi (40 és 35 év) szenvedett el tompa hasi trauma kapcsán hasnyálmirigy-sérülést. EREDMÉNYEK Az ultrahangvizsgálat nem mutatta ki a hasnyálmirigy sérülését, de a szabad hasi folyadékot és egyéb szervek társuló sérülését jól ábrázolta. Csak egy esetben szerepelt az elsô CT-vizsgálat után a radiológiai leletben a pancreasruptura diagnózisa, két esetben az elsô vizsgálat nem mutatta ki a sérülést, csak a második hasi CT-vizsgálat után született meg a diagnózis. A negyedik esetben, a trauma után több héttel, az ultrahangvizsgálathoz hasonlóan a CT-leletben pseudocysta diagnózisa szerepelt, és csak a felvételek ismételt áttekintésekor ismertük fel a hasnyálmirigy károsodását. KÖVETKEZTETÉS A pancreassérülés diagnózisa nehéz, de nagyon fontos, mert ellátása sebészi beavatkozást igényel. A szakirodalomban a spirál-ct-vizsgálatot tartják alkalmasnak a hasnyálmirigy-sérülések kimutatására. A radiológusnak hasi sérült vizsgálatakor gondolnia kell e szerv traumás károsodására is, ismernie kell a pancreasruptura radiológiai jeleit. Diagnostic difficulties of pancreatic rupture caused by blunt abdominal trauma INTRODUCTION The aim of this study was to analyze the radiological observations of four cases of pancreatic fracture caused by blunt abdominal trauma. PATIENTS AND METHOD The authors diagnosed pancreatic transection in four patient during a 4-year period. The patients were examined with spiral CT. Two children suffered pancreatic injury caused by blunt abdominal trauma (7,5 and 13 years old) and two adult men (40 and 35 years old). RESULTS The abdominal ultrasound examination was not diagnostic regarding to pancreatic injury, but depicted free abdominal fluid and associated injuries of other organs. The pancreatic fracture was diagnosed only in one case at the first abdominal CT. The examiner failed to recognize the pancreatic transection in two cases at the initial CT. A pseudocyst was diagnosed by the examiner correctly in the 4th case, depicted earlier with US some weeks after the blunt abdominal trauma, but the pancreatic rupture was seen during reviewing of the CT scans, only. CONCLUSION The recognition of pancreatic injury is difficult but very important, because it requires surgical intervention. In the literature, spiral CT considered as the best imaging technique in the evaluation of pancreatic injury. The radiologist has to think about the traumatic injury of pancreas also and know the signs of pancreatic fracture. pancreassérülés, spirál-komputertomográfia, hasi komputertomográfia, hasi ultrahangvizsgálat, trauma pancreas injury, helical computed tomography, abdominal computed tomography, abdominal ulltrasound, trauma DR. WENINGER CSABA (levelezô szerzô/correspondent), DR. ROSTÁS TAMÁS, DR. MORÓ ZSUZSANNA: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum, Radiológiai Klinika/University of Pécs, Faculty of Medicine, Department of Radiology; H-7624 Pécs, Ifjúság út DR. GERSEI EMMA: Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház, Radiológiai Osztály/County Children s Hospital Baranya; Pécs 178 Érkezett: február 10. Elfogadva: április 10.

2 A pancreas retroperitonealisan helyezkedik el, ezért ritkábban sérül, mint a felhasi szervek, a lép és a máj. Sérüléseinek gyakorisága az összes intraabdominalis szervsérülésnek kevesebb mint 5%-ában fordul elô, izoláltan vagy más szervek sérülésével együtt, legtöbbször tompa trauma hatására 1 5. Tipikus a kormánykerék, biciklikormány okozta trauma, de áthatoló sérülés kapcsán is gyakori 3, 6 8. Változó súlyosságú hasi, epigastrialis fájdalom, nyomásérzékenység mellett leukocytosis, a szérum amilázszintjének emelkedése jellemzi a sérülést 2, 4, 5, 7. A korai, preoperatív diagnózis lehetôségét az ultrahangvizsgálat és a komputertomográfia (CT) biztosíthatja 1, 2, Az elmúlt években két magyar nyelvû közlemény számolt be hasnyálmirigy-sérülések eseteirôl. A szerzôk ismertették a sebészi kezelés elveit, és hangsúlyozták a korai diagnosztika fontosságát 3, 11. E közleményben négy, tompa hasi trauma okozta, súlyos, a teljes pancreasparenchymára ráterjedô, a parenchyma és a vezetékrendszer megrepedésével, szakadásával járó eset tanulságait közöljük. A helyes kórismét a spirál-ct szolgáltatta. B ETEGEK ÉS MÓDSZEREK Négy beteg esetében diagnosztizáltunk pancreasrupturát március és december között. A betegek közül kettô leány volt (7,5 és 13 év), kettô pedig férfi (40 és 35 év), valamennyien tompa hasi traumát szenvedtek el. Ebben az idôszakban további két esetben merült fel a pancreas változó mértékû sérülésének gyanúja, de e betegek nem szerepelnek a közleményben, mert a feltételezett diagnózist mûtét nem támasztotta alá, és nem állt rendelkezésre elegendô információ a sérülés utáni idôszakról. A fizikális és laboratóriumi vizsgálatok mellett valamennyi betegnél képalkotó diagnosztikai vizsgálatok is történtek. A musculoskeletalis és mellkasi sérülések röntgenvizsgálata mellett hasi ultrahang- és CT-vizsgálatot végeztünk. Az elôbbi vizsgálatok számos intézetben, különbözô típusú készülékekkel készültek. A betegek személyi adatait, a sérülés módját, a laboratóriumi eltéréseket az 1. táblázatban foglaltuk össze. Egy beteg esetén más intézetben is végeztek hasi CT-vizsgálatot, klinikánkon Picker PQ 5000 spirál-ct-berendezést használtunk. Natív és posztkontrasztos mérések történtek. A sérülés napján akut vizsgálatot végeztünk, ilyenkor a betegek nem kaptak per os kontrasztanyagot, a késôbbi vizsgálatok idején már igen. A rekeszkupola és az aortabifurcatio között natív mérés 10 mm-es szeletvastagsággal (gyermeknél a testmérettôl függôen 5 vagy 8 mm), majd posztkontrasztos mérés történt. Vagy ugyanilyen szeletvastagsággal végeztük el az utóbbi mérést, vagy a pancreas területén az artériás fázisban 5 mm-es, majd a vénás, parenchymás fázisban 10 mm-es szeletvastagsággal. A nem ionos kontrasztanyagot perifériás, általában cubitalis vénába adtuk be szárnyas tû segítségével, injektorral, ml menynyiségben, 2,5-3 ml/s ütemben. A négy betegnél összesen 11 hasi CT-vizsgálat történt. E REDMÉNYEK A hasi ultrahangvizsgálat egyik esetben sem volt diagnosztikus értékû, de a szabad hasi folyadékot és egyéb hasi szerv, például a máj sérülését jól, kétséget kizáróan ábrázolta (1. a. ábra). A másodikként alkalmazott vizsgálómódszer a CT volt. A CT-vizsgálat csak egy esetben (1. beteg) szolgáltatta azonnal a hasnyálmirigy-sérülés, a parencyma teljes szélességére kiterjedô repedés diagnózisát (1. b. és c. ábra), három esetben csak késôbb született meg a diagnózis. Egy másik esetben az ismételt CT-vizsgálat már diagnosztikus volt (2. beteg). A másik gyermeksérültnél (3. beteg) számos ultrahangvizsgálat után került sor a has CTvizsgálatára, amikor egy nagy pseudocysta ábrázo- 1. táblázat. A sérültek adatai, a sérülés módja, laboratóriumi eltérések Életkor, nem A sérülés módja Szérumamilázszint Leukocytaszám 1. beteg 7,5 éves, leány kapufa esett a hasára emelkedett emelkedett 2. beteg 40 éves, férfi fa esett a hasára emelkedett emelkedett 3. beteg 13 éves, leány kerékpárbaleset emelkedett nincs adat* 4. beteg 35 éves, férfi bántalmazás emelkedett emelkedett *A 3. beteget nem az akut-szubakut szakban vizsgáltuk. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(4):

3 a b c 1. ábra. Az 1. beteg, 7,5 éves leány esete. a) Hasi ultrahangvizsgálat, amelynek során a bal lebeny egy része echószegény szerkezetû (contusio). b) Kontrasztanyagos hasi CT-vizsgálat: A máj bal lebenyének egy része alacsony kontrasztanyag-halmozású. A máj kontúrja mellett, lateralisan sarló alakú folyadékgyülem van. c) A pancreastest síkjában készült metszeten az egész szervre kiterjedô folytonossági hiány látható a parenchymában, a parenchyma két részlete között széles hipodenz sáv húzódik lódott. Ezt rögzítettünk is a leletben, de a pancreas megrepedését csak késôbb, a vizsgálat ismételt áttekintésekor ismertük fel (2. ábra, 2. táblázat). A 4. beteg esete több tekintetben tanulságos. A bántalmazott fiatal férfi beteget beérkezése után nem sokkal a szerzôk egyikéhez küldték hasi ultrahangvizsgálatra. Ez negatív volt, a pancreasfej és -test ábrázolódott, errôl nem készült fotódokumentáció. Mivel a betegnek felhasi panaszai, fájdalmai voltak, néhány órával késôbb kérték a vizsgálat megismétlését. Ekkor a lép környezetében egyes metszetekben kevés folyadék ábrázolódott, ezért más intézetben hasi CT-vizsgálatot végeztek, amely szintén negatív lett. A beteget a negatív hasi CT-vizsgálati eredmény ellenére, fennálló hasi panaszai és leukocytosis miatt felvették. A felvételt követôen kétnapos hétvége következett. A beteg panaszai enyhültek, a laboratóriumi eltérések hullámzóak voltak. A második munkanapon, amikor hazabocsátását tervezték, ismételt hasi ultrahangvizsgálatot kértek, amelyet ugyanaz a radiológus végzett el, mint aki a korábbiakat. A vizsgálat kezdetén az epigastriumban nagy cystosus képlet ábrázolódott (3. a. ábra). Atoniás gyomor lehetôsége vetôdött fel, majd ez után, ismerve a traumás elôzményt, a megelôzô hónapokban vizsgált pancreasrupturás betegek adatait és kórtörténetét, lehetséges diagnózisként a traumás pancreaspseudocysta gyanúja jött szóba. Ekkor elkértük a traumatológiai osztályon tárolt, más intézetben készült, általunk addig nem ismert, a beteg megérkezése napján készült hasi CT-vizsgálat felvételeit: a hasnyálmirigyen felismerhetô volt a ruptura, kevés peripancreaticus folyadék. Ezt követôen ultrahangvizsgálat során is látótérbe lehetett hozni a pancreasparenchyma sérülésének helyét (3. b. ábra). A sürgôsséggel elvégzett hasi CT-vizsgálat nagy peripancreaticus folyadékgyülemet, a pancreasparenchyma 180 Weninger Csaba: Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei

4 a b 2. ábra. A 3. beteg, 13 éves leány esete. Kontrasztanyagos hasi CT-vizsgálat. a) A pancreastest síkja felett készült metszeten nagy cystosus képlet: pseudocysta pancreatis. b) A pancreastest területén, a gerincoszlop elôtt a pancreasparenchyma sérülése látható teljes szélességére kiterjedô szakadást mutatott. A CT-vizsgálat után néhány órával mûtétre került sor (3. c., d. ábra, 2. táblázat). A négy esetbôl háromban, amikor a vizsgálatot az akut-szubakut szakban végeztük el, a pancreasruptura a nyak területén, a gerincoszlop elôtt ábrázolódott, változó vastagságú hipodenz sáv formájában, változó méretû folyadékgyülemmel. A 3. betegnél nagy pseudocysta ábrázolódott (esetleges társuló hasi sérülésrôl nincs tudomásunk). Az elsô esetben kombinált sérüléssel találkoztunk (pancreas és máj), a két felnôtt esetében izolált volt a sérülés. A kórlefolyást a 3. táblázatban foglaltuk össze. A négy beteg közül hárman felépültek. Az elsôként vizsgált leány gyermek több mûtéten esett át, és többszervi elégtelenség, szepszis tünetei között exitált. A 2. és 3. betegen átmeneti fistula alakult ki. A 4. beteg esetében csak a mûtét utáni rövid idôszak eseményei ismertek, ugyanis kölcsönös 2. táblázat. A radiológiai vizsgálatok eredménye Ultrahangvizsgálat Komputertomográfia A diagnózis késése 1. beteg szabad hasi folyadék, májsérülés ruptura pancreatis, hasûri vérzés, óra contusio hepatis 2. beteg szabad hasi folyadék 1. vizsgálat: hasûri vérzés, 8 óra amelynek oka nem ismert 2. vizsgálat: ruptura pancreatis 3. beteg pancreatitis ultrahangképe, pseudocysta, ruptura retrospektív hetek pseudocysta diagnózisa 4. beteg 1. vizsgálat: negatív, illetve 1. vizsgálat: álnegatív négy nap perilienalis folyadék 2. vizsgálat: ruptura, 2. kontrollvizsgálat: peripancreaticus folyadék peripancreaticus folyadék ruptura M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(4):

5 a b c d 3. ábra. A 4. beteg, 35 éves férfi esete. a) A hasi ultrahangvizsgálat során az epigastriumban egy nagy, cystosus képlet ábrázolódott. b) A pancreasfej és -test átmenetében a parenchyma teljes egészére kiterjedô szakadás látható (a nyíl a distalis pancreasrészletet mutatja). c) Kontrasztanyagos hasi CT-vizsgálat, a sérülés helyét mutatja. d) Jelentôs folyadékgyülem a pancreas elôtt, a bursa omentalis területén, amely összenyomja a gyomrot bántalmazás miatt a beteg a sebészeti klinikáról a rendôrségi fogdába került, és sorsáról nem kaptunk további információt. M EGBESZÉLÉS A szakirodalomban található utalások szerint, elôször 1827-ben Travers írt a hasnyálmirigy sérülésérôl: egy ittas nôt lovas kocsi ütött el, és a sérült elhunyt. Természetesen a pancreas traumás károsodásának diagnózisát akkor a sectio adta meg 5, 6. Horváth és munkatársai az 1970-es években írták le tapasztalataikat a traumás eredetû pancreatitisrôl. Ultrahang és komputertomográfia nélkül a radiológus csak a pancreassérülés indirekt jeleit szervmegnagyobbodás, a peripancreaticus érrendszer eltérése tudta kimutatni, olyan, ma már nem használt módszerekkel, mint a hypotoniás duodenográfia, angiográfia 12. Tompa hasi trauma alkalmával meglehetôsen ritkán sérül a hasnyálmirigy, hiszen elhelyezkedése folytán viszonylag védett. Leginkább közlekedési baleset kapcsán következik be sérülése. Az izolált sérüléshez képest gyakrabban fordul elô kombinált sérülés (borda, máj, duodenum) 6 8. Az irodalom adataihoz képest betegeink nem tekinthetôk tipikusnak, hiszen csak az egyik beteg sérülését okozta kerékpár kormánya, három esetben (kettô biztos, egy valószínû) izolált volt a hasnyálmirigy traumás károsodása. Trauma hatására a pancreas nyaka a gerincoszlophoz nyomódik, ez a károsodás leggyakoribb helye 2 4, 6 8. Áthatoló sérüléskor a szerv bármely más része is károsodhat. Trauma hatására enyhébb sérülések is létrejöhet- 182 Weninger Csaba: Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei

6 3. táblázat. A sérültek sorsa, a betegség lefolyása Kórlefolyás 1. beteg négy mûtét (hasûri drenázs, a máj bal lebenyének eltávolítása, adhesiolysis) az ápolás 78. napján meghalt 2. beteg két mûtét; pancreasfistula gyógyult 3. beteg egy mûtét; pancreasfistula gyógyult 4. beteg egy mûtét gyógyult nek (contusio, haematoma). Csak jelentôs erô hatására alakul ki a parenchyma teljes egészére kiterjedô folytonossági hiány (az angol szakirodalomban a transection, fracture szavak használatosak; az utóbbi elég szemléletes). Mivel a parenchymasérülés a ductusrendszer és az érképletek sérülésével is együtt jár, peripancreaticus folyadékgyülem jön létre. A szakirodalomban, hasonlóan más szervek sérüléséhez, a pancreas traumás károsodását osztályokba sorolják 4, 5, 7, 11, 13. Az amerikai sebésztársaság osztályozását a 4. táblázat mutatja be 14. Eseteink a III. kategóriába tartoztak. 1, 2, 5 9, 11, A szakirodalomban egyértelmûen a CT-t 13, napjainkban a spirál-ct-t tartják az alapvetô módszernek a pancreassérülés diagnosztikájára 7, 8, de vannak szerzôk, akik az ultrahangvizsgálatot is diagnosztikusnak tartják 10, 15. Saját tapasztalatunk az, hogy az akut szakban a gázok miatt nem minden esetben vizsgálható az epigastrium; ha ábrázolódik is a szerv egy része, a repedés jelei annyira diszkrétek lehetnek, hogy nem ismerjük fel. A CTvizsgálat a pancreast teljes kiterjedésében ábrázolja. A gyors leképezésû spirál-ct, amikor kellôen magas kontrasztanyag-halmozás mellett lehet a pancreast vizsgálni, jobb lehetôséget biztosít a diagnózis meghozatalához, mint a korábbi készülékek. A spirál-ct megjelenése elôtt megírt közlemények számos álpozitív és álnegatív esetrôl, illetve a CT-diagnózis bonyolult voltáról számoltak be 1, 4, 5. Spirál-CT-vizsgálat esetén alapvetô a megfelelô vizsgálati paraméterek kiválasztása (késleltetési idô, szeletvastagság stb.). A pancreassérülés elsôdleges jele a transzparens sáv a parenchymában (folytonossági hiány) és a peripancreaticus folyadék 2, 4, 5, 7, 8. A folyadékgyülem a retroperitoneum egyes térségeiben ábrázolódik (például a bursa omentalis, a colon transversum mesocolonja). Vaskossá válik a bal elülsô pararenalis fascia 1, 2, 4, 5, 7 9, 11, 13. Az utóbbi eltérést Jeffrey és munkatársai 1983-ban publikálták 1. A szakirodalomban néhány speciális jelrôl, eltérésrôl is olvashatunk: kevés folyadék a pancreastest és a vena lienalis között, az arteria mesenterica superior körüli beszûrôdés 4, 8. Az elôbbire mint a hasnyálmirigy-rupturára utaló jelre Sivit és munkatársai hívták fel a figyelmet 16. A fel nem ismert és nem megfelelôen kezelt pancreassérülés számos szövôdmény pseudocysta, fistula, tályog kialakulását vonja maga után 1, 3, 7, 8, 11. Ezek hasonlók, mint amelyek nem traumás, akut pancreatitis kapcsán fordulnak elô. Egyik esetünkben kis ér arrodálódása következett be, vascularis szövôdmény alakult ki (2. beteg). Fistula két betegben fejlôdött ki, az egyik konzervatív kezelésre gyógyult (2. beteg), míg a másik esetben mûtétet kellett végezni (3. beteg). Pancreasruptura esetén azért fontos a gyors diagnózis, mert a haladéktalan sebészi beavatkozással (a pancreasnedv drenálása, a distalis rész reszekciója, anastomosis képzése) megelôzhetôk a szövôdmények, csökkenthetô a mortalitás, amelynek mértéke 15 40% 1, 3 7, 11. Akut, nem traumás pancreatitis kapcsán már természetesnek vehetô, hogy a radiológusnak nemcsak a kórisme felállításában van szerepe, hanem percutan módszerekkel (a peripancreaticus folyadék aspirációja, drenázs, tályogdrenázs) a beteg kezelésében is részt vesz. Jaffe és munkatársai gyermek sérültek esetén intervenciós radiológiai módszerrel a pseudocysta percutan drenázsát végezték el, és azt biztonságosnak és hatásosnak minôsítettek 17. Számos szerzô kiemeli, hogy hasnyálmirigy-sérülés gyanújakor a pancreas ductalis rendszerének vizsgála- 4. táblázat. A pancreassérülések osztályozása az American Association for the Surgery of Trauma 14 szerint Fokozat A sérülés leírása I. Kisebb contusio vagy felszínes sérülés a vezetékrendszer sérülése nélkül. II. Súlyos contusio, illetve nagyobb sérülés vezetéksérülés vagy állományvesztés nélkül. III. Distalis transsectio vagy parenchymasérülés a vezetékrendszer károsodásával együtt. IV. Proximalis transsectio vagy az ampullát érintô parenchymasérülés. V. A pancreasfej súlyos sérülése. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(4):

7 tában fontos az endoszkópos retrográd kolangiopankreatográfia (ERCP), illetve az MRI, egyes esetekben ezekkel a módszerekkel e sérülés kizárható. Amikor nem spirál-ct-vizsgálatokat végeztek el, kétes esetben az ERCP volt a további vizsgálati módszer. Az utóbbi években az ERCP alternatívája az MR, illetve az MR-kolangiopankreatográfia 1, 3, 5 8, 13. Eseteinkben, amikor a CT-vizsgálat kimutatta a parenchyma repedésének helyét, peripancreaticus folyadékgyülem ábrázolódott, nem tartottuk szükségesnek az ERCP-t 11. Általános gyakorlat, hogy a hasi sérültet a laboratóriumi vizsgálat idején küldik el hasi ultrahangvizsgálatra. Ez nem szerencsés, mert bár a leukocytosis és az amilázszint emelkedése nem tekinthetô specifikusnak, de emelkedett érték esetén nagyobb figyelemmel kellene az epigastriumot vizsgálni, és még negatívnak tûnô esetben is meg kellene fontolni a hasi CT-vizsgálat elvégzését. Az amilázszint emelkedése nem specifikus: pancreastumorra és pancreatitisre jellemzô, de ezek mellett kialakulhat trauma kapcsán is, mégpedig nemcsak a pancreas, hanem a belek és az arckoponyán belül a nyálmirigyek sérülésekor is. Ráadásul kezdetben az enzimszint teljesen normális is lehet, és további nehézség, hogy a kezdeti enzimszint-növekedés után átmeneti javulás is bekövetkezhet 2 5, 7, 11, 17, 18. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a pancreas súlyos sérülése, rupturája ritka, de klinikai következményei súlyosak, ezért lehetôségére minden tompa hasi sérülés esetén gondolnunk kell. A radiológusnak ismernie és keresnie kell a pancreassérülés jeleit éppúgy, mint a beteget ellátó klinikusnak, baleseti sebésznek, általános, illetve hasi sebésznek. Köszönetnyilvánítás Közleményünk témáját elsôsorban a radiológiai diagnosztika oldaláról közelítettük meg, elkészítésébe nem vontunk be klinikus társszerzôket. Ezúton mondunk köszönetet azoknak a kollégáknak, akik részt vettek a betegek kezelésében, és akikkel a CTvizsgálatok lebonyolítása során együttmûködtünk: dr. Cseke László, dr. Kelemen Dezsô (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Klinika), dr. Vámhidy László, dr. Wiegand Norbert (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum, Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Klinika), dr. Bencze Gerda (Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház, Központi Intenzív Osztály), dr. Horváth Magdolna (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika). Irodalom 1. Jeffrey RB, Federle MP, Crass RA. Computed tomography of pancreatic trauma. Radiology 1983;147: Dodds WJ, Taylor AJ, Erikson SJ, Lawson TL. Traumatic fracture of the pancreas: CT characteristics. J Comput Assist Tomogr 1990;14: Oláh A, Pardavi G, Mátrai T. Tompa hasi traumát követô pancreassérülések késôi szövôdményei. Orv Hetil 1992;133: Gay SB, Sistrom ChL. Computed tomographic evaluation of abdominal trauma. Radiol Clin N Am 1992;30: Lane MJ, Mindelzun RE, Jeffrey RB. Diagnosis of pancreatic injury after blunt abdominal trauma. Semin US CT MRI 1996;17: Baker LP, Wagner EJ, Brotman S, Whithley NO. Transection of the pancreas. J Comput Assist Tomogr 1982;6: Douws C, Grenier N, Brichaux JC. Pancreatic trauma. In: Baet AL (editor). Radiology of the pancreas. Berlin: Springer- Verlag; p Novelline RA, Rhea RT, Bell T. Helical CT of abdominal trauma. Radiol Clin N Am 1999;37: Sivit CJ, Eichelberger MR, Taylor GA, Bulas DI, Gitschall CS, Kushner DC. Blunt pancreatic trauma in children: CT diagnosis. AJR 1992;158: Gothi R, Bose NC, Kumar N. Case Report: Ultrasound demonstration of traumatic fracture of the pancreas with duct disruption. Clin Radiol 1993;47: Haulik L, Tóth-G B, Issekutz Á, Gartber B. Tompa hasi trauma okozta pancreas transsectio a korai, illetve késôi diagnózis és sebészi ellátás tükrében. Magyar Sebészet 2001;54: Horváth L, Tekeres M, Mammel E. A traumás eredetû pancreatitis vizsgálata hypotoniás duodenográfiával. Magyar Radiológia 1976;28: Becker C, Mentha G, Schmidlin F, Terrier F. Blunt abdominal trauma in adults: role of CT in the diagnosis and management of visceral injuries. Part 2: GI tract and retroperitoneal organs. Eur Radiol 1998;8: Moore EE, Cogbill TH, Malangoni MA, Jurkovich GJ, Champion HR, Gennarelli TA, et al. Organ Injury Scaling, II: pancreas, dudodenum, small bowel, colon, and rectum. J Trauma 1990;30: Gothi R. US of pancreas in blunt abdominal trauma. Radiology 1998;209: Sivit CJ, Eichelberger MR. CT diagnosis of pancreatic injury in children: significance of fluid separating the splenic vein and the pancreas. AJR 1995;165: Jaffe RB, Arata JA Jr, Matlak ME. Percutaneous drainage of traumatic pancreatic pseudocysts in children. AJR 1989; 152: Differential diagnosis of hepatic, biliary, pancreatic, and splenic disorders. In: Dähnert W (editor). Radiology review manual. Baltimore: Williams & Wilkins; p Weninger Csaba: Tompa hasi trauma okozta pancreasruptura diagnosztikai nehézségei

CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények

CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények HASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány CT-vizsgálattal diagnosztizált, pancreatitishez társult lépszövôdmények Kis Zsuzsanna, Kovács Annamária, Fazekas Péter, Magyar Klára CT findings of splenic

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

RADIOLÓGIA. Mellkas spirál CT-vizsgálata és katéter terápia. Bevezetés

RADIOLÓGIA. Mellkas spirál CT-vizsgálata és katéter terápia. Bevezetés RADIOLÓGIA Mellkas spirál CT-vizsgálata és katéter terápia Írta: DR. WENINGER CSABA, DR. CSEKE LÁSZLÓ,DR. HORVÁTH ÖRS PÉTER, DR. ZÁMBÓ KATALIN Bevezetés A pulmonális embólia az egyik leggyakoribb, változó

Részletesebben

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest

FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest FAST Kit? Mikor? Hogyan? Miért? Ki? Stefán Ágnes, Palotás Anikó, Forrai Gábor MH Honvédkórház Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Budapest POLYTRAUMA Több anatómiai régió vagy szerv egyidejű sérülése,

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

Tompa hasi sérülések a gyermekintenzív osztályon dr. Bogár Csilla, dr. Horváth Eszter, dr. Kelemen Ágnes, dr. Dávidovics Sándor PAMOK

Tompa hasi sérülések a gyermekintenzív osztályon dr. Bogár Csilla, dr. Horváth Eszter, dr. Kelemen Ágnes, dr. Dávidovics Sándor PAMOK Tompa hasi sérülések s sek a gyermekintenzív v osztályon dr. Bogár r Csilla, dr. Horváth Eszter, dr. Kelemen Ágnes, dr. Dávidovics D SándorS PAMOK Gyır Tompa hasi sérüléseks sek Gyermekkori hasi sérülések

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24.

Kovács Balázs és Magyar Péter. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika november 24. Kovács Balázs és Magyar Péter Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2009. november 24. 1 Olyan helyzet, amiben fennáll az életveszély, vagy maradandó károsodás azonnali esélye 2 3 óra

Részletesebben

TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TRIAGE KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Dr. Szokoly Miklós Ph. D Orvos Igazgató Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Dr. Aradi Petra Ph. D BME MOGI Budapest, 2015. október 17. A BK-ban

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK

KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakfelelıs szakmai vezetı PROF. DR. MED. PALKÓ ANDRÁS tanszékvezetı egyetemi tanár Szakfelelıs képzési vezetı DR. JUR. POGÁNY

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

Az ultrahang- és röntgenvizsgálat szerepe az epekô okozta ileus mûtét elôtti diagnosztikájában

Az ultrahang- és röntgenvizsgálat szerepe az epekô okozta ileus mûtét elôtti diagnosztikájában HASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai tanulmány Az ultrahang- és röntgenvizsgálat szerepe az epekô okozta ileus mûtét elôtti diagnosztikájában Farkas József, Kánya László, Ludvig Zsuzsanna, Bende Sándor

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés?

Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Többfázisú CT vizsgálat a rutin diagnosztikában - indokolt-e a többlet sugárterhelés? Schiszler Tamás(1), Szukits Sándor(2), Újlaki Mátyás(3), Cseri Zsolt(3), Kárteszi Hedvig(4) 1: Monklands Hospital,

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április

SONOCYSTOGRAPHIA. Kis Éva. Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, április SONOCYSTOGRAPHIA Kis Éva Ultrahangvizsgálatok gyermekkorban Budapest, 2016. április 21-22. MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KONTRASZTANYAGOS UH VIZSGÁLATOKRA GYERMEKEKNÉL? Gyermekeknél az UH vizsgálat legtöbbször pontosabb

Részletesebben

Poszttraumás n. ischiadicus laesio

Poszttraumás n. ischiadicus laesio Poszttraumás n. ischiadicus laesio Buktatók, kihívások, tanulságok multimodális megközelítésben Dr. Lánczi Levente István, Dr. Bágyi Péter, Dr. Berényi Ervin Debreceni Egyetem, Kenézy Kórház Kórházi felvétel

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

A tompa hasi sérültek ellátása kórházunkban

A tompa hasi sérültek ellátása kórházunkban A Jávorszky Ödön Kórház, Sebészeti Osztály 1, Traumatológiai Osztály 2, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály 3, Vác, közleménye A tompa hasi sérültek ellátása kórházunkban DR. EL-MEOUCH

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel.

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel. Vizsgálóelj eljárások alkalmazásának klinikai jelentõsége: Ultrahang Dr. Kollár r Attila Klinikai FõorvosF SE Radiológiai és Onkoterápi piás Klinika Röntgen Képalkotó módszerek Ultrahang CT MR Angiográfia

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon

Kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok Magyarországon A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok (contrast enhanced ultrasound CEUS) klinikai alkalmazása két évtizede indult el Európában, és ma már a többi kontinensen is elterjedt. Az ultrahangvizsgálatok az

Részletesebben

A mellkasi spirál-ct-vizsgálat és tüdôszcintigráfia eredményeinek összehasonlítása pulmonalis emboliában

A mellkasi spirál-ct-vizsgálat és tüdôszcintigráfia eredményeinek összehasonlítása pulmonalis emboliában MELLKASI DIAGNOSZTIKA Klinikai tanulmány A mellkasi spirál-ct-vizsgálat és tüdôszcintigráfia eredményeinek összehasonlítása pulmonalis emboliában Weninger Csaba, Bodrogi Gabriella, Boros Szilvia, Schmidt

Részletesebben

1. számú melléklet a./2008. (EüK..) EüM tájékoztatóhoz

1. számú melléklet a./2008. (EüK..) EüM tájékoztatóhoz 1. számú melléklet a./2008. (EüK..) EüM tájékoztatóhoz A Szabálykönyv II. fejezetében: a) 26704 * Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletbıl Szabad kappa könnyőlánc kvantitatív mérése szérumból

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers:

Invitation. Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the. 33. National Congress of HSAVA. invited foreign speakers: Invitation Hungarian Small Animal Veterinary Association (HSAVA) invite you to the 33. National Congress of HSAVA invited foreign speakers: prof. R. LeCouteur (USA) prof. J. Haggström (Sweden) N. Naidu

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Szerző:Forrai Gábor www.radiologia.hu. Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Főszerkesztő Úr! Érdeklődéssel olvastam a 2013. márciusi online számban A főszerkesztő dilemmája című cikket ( http:///szakma/mro/cikk/a_foszerkeszto_dilemmaja.html), amelyben a fő hangsúly arra

Részletesebben

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája

A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr. Palkó András A mellékvese és a retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Vizsgáló módszerek: natív röntgen (felvétel, átvilágítás, tomogr.) kontrasztanyagos röntgen (incl. angiographia) ultrahang (b-mód,

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

Natív és intravénás kontrasztanyaggal végzett multidetektoros CT-vizsgálatok akut hasi kórképekben

Natív és intravénás kontrasztanyaggal végzett multidetektoros CT-vizsgálatok akut hasi kórképekben HASI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény Natív és intravénás kontrasztanyaggal végzett multidetektoros CT-vizsgálatok akut hasi kórképekben Tóth László, Tóth Géza, Turupoli Emôke, Lombay Béla, Pavlikovics

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat gastrostomia műtéthez, és közben tájékoztassa őt a műtéti megoldás lehetőségeiről! A tájékoztatás során az alábbiakra térjen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Dr. Árkosy Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis

PTX. Mellűri folyadékgyülem. Thoracocentesis A sürgősségi diagnosztika és terápia alapjai a kisállat- Dr. Németh Tibor Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Szent István Egyetem, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sürgősségi esetek a kisállat-

Részletesebben

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban

Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban HASI DIAGNOSZTIKA Esetismertetés Az ultrahangvizsgálat szerepe a Crohn-betegség igazolásában gyermekkorban Kukla Edit, Bevíz József, Makula Éva, Palkó András, Várkonyi Ágnes, Füzesi Kristóf BEVEZETÉS A

Részletesebben

Hasi trauma. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Hasi trauma. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Hasi trauma Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Hasi trauma Gyermekkorban a trauma az elsı haláloz lozási ok. A fej és s a végtagok v után n a has a 3. leggyakrabban érintett régir gió

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum A hasüregben találhat lható kötıszövettel bélelt b tér, t mely a hashártya hátsh

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében

CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében HASI DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai közlemény CT-enterográfia a Crohn-betegség diagnózisában és követésében Tóth Géza, Magyar Péter BEVEZETÉS Tanulmányunknak az volt a célja, hogy bemutassuk a Crohn-betegségre

Részletesebben

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja

Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja Kritikus állapotú betegek intrahospitalis transzportja XII. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus A MSOTKE - MOT közös tudományos rendezvénye Kaposvár 2013. november 7-9. Gőbl Gábor Budapest Problematika

Részletesebben

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban

A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok lehetőségei gyermekkorban Az elmúlt években rendezett nemzetközi és hazai gyermekradiológiai és ultrahang-konferenciákon, valamint újabb közleményekben is (13), visszatérő gondolat: itt van az ideje, hogy kiterjedtebben használjuk

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok

Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Heveny emésztőszervi megbetegedések Diagnosztikai alapok Herszényi László SE. II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. október 14. Bevezetés Kórtörténet jelentősége! Fizikális vizsgálat jelentősége! Inspectio

Részletesebben

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTA: zárt üreg, kórós, vagy normálism epithelium határolja, folyadékot tartalmaz PSEUDOCYSTA:

Részletesebben

Az örvényjel szerepe a malrotáció talaján kialakult vékonybélvolvulus ultrahang-diagnosztikájában

Az örvényjel szerepe a malrotáció talaján kialakult vékonybélvolvulus ultrahang-diagnosztikájában GYERMEKRADIOLÓGIA Klinikoradiológiai tanulmány Az örvényjel szerepe a malrotáció talaján kialakult vékonybélvolvulus ultrahang-diagnosztikájában Várkonyi Ildikó, Kis Éva, Verebély Tibor, Máttyus István,

Részletesebben

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában

Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Az ultrahang szerepe az abdominálisretineált here diagnosztikájában Dr. Polovitzer Mária (1), Dr. Sulya Bálint (2), Dr. Bartók Márta (1), Dr. Morvai Zsuzsanna (1) Heim Pál Gyermekkórház Röntgen/Ultrahang

Részletesebben

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat gastrostomia műtéthez, és közben tájékoztassa őt a műtéti megoldás lehetőségeiről! - lehetséges műtéti megoldások - a laparoszkópos

Részletesebben

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom.

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. AKUT HAS Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. Az akut hasi katasztrófára jellemző: hirtelen kezdet, viharos,

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2422-06 Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2422-06 Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Intézménye szakdolgozói részére továbbképzést szervez. Munkahelyi vezetője Önt bízza meg a Hasi ultrahang diagnosztika a mindennapokban című előadás megtartásával. A felkészülés során folyamatosan

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai

A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai A képalkotó diagnosztika sűrgősségi vonatkozásai Dr Horváth Gyula Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Radiológiai Osztály XII. Magyar Sűrgősségi Orvostani Kongresszus Kaposvár, 2013.november 7-9. 1988

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A mellkas sérülések korszerű diagnosztikája és kezelése

A mellkas sérülések korszerű diagnosztikája és kezelése A mellkas sérülések korszerű diagnosztikája és kezelése Prof. Dr. Simonka János Aurél tanszékvezető egyetemi tanár SZTE Traumatológiai Klinika, Szeged mellkas trauma A trauma okozta halálozások 20-25%-ában

Részletesebben

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk Intézet: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Félév: 2012/13/1 Tagozat: levelező 1. Mintatantervi információk Tantárgy megnevezés: Belgyógyászati geritáriai és seb.szakáptan.ter.gyak

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

A má m j á se s bé b sz s e z te A a n tó t mi m a i i i á tt t e t kin i t n é t s h l e y l e y ző d s A m áj s áj ebé b sze z te

A má m j á se s bé b sz s e z te A a n tó t mi m a i i i á tt t e t kin i t n é t s h l e y l e y ző d s A m áj s áj ebé b sze z te A máj sebészete Anatómiai áttekintés A máj sebészete Dr. Németh Tibor Ph.D egyetemi docens SzIE, ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika helyeződés (epigastrium) részei (lobus dext., sin. lat.

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A MELLÉKVESE ÉS ENDOKRIN PANCREAS DAGANATOK RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Dr. Weninger Csaba PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ Pécs Indikáció Mellékvese vizsgálata Endokrin

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Szív CT Akadémia negyedszerre

Szív CT Akadémia negyedszerre Május 21-25. között negyedik alkalommal rendezték meg a Semmelweis Egyetem és a Philips Healthcare közös Szív CT Akadémiáját. Az első három alkalommal megrendezett, háromnapos Level A kurzuson a kardio-ct-képalkotás

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN

ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN ACUT HASI KÓRKÉPEK ÚJSZÜLÖTTKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Natív hasi röntgenfelvétel Ultrahang irrigoscopia NORMÁLIS

Részletesebben