Cisztikus fibrózis. 1. Patogenezis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cisztikus fibrózis. 1. Patogenezis"

Átírás

1 Cisztikus fibrózis A cisztikus fibrózis (CF) monogénes rendellenesség amely több szervrendszert érintő betegséget okoz. Általában gyermekkorban jelentkeznek az első tünetek, de a betegek közel 4%- át felnőttkorban diagnosztizálják. A javuló tüneti kezelés következtében ma a betegek körülbelül 34%-a megéri a felnőttkort, és közel 10%-a 30 évnél tovább él. A CF betegek várható élettartama ~ 28 év, férfiak és nők esetében egyaránt. Azaz, a CF ma már nem kizárólag gyermekbetegség, s így a belgyógyásznak föl kell készülnie hogy felismerje, és kezelni tudja a vele járó számos szövődményt. E betegség jellemzői a fokozatosan bronchiektáziához és bronchiolektáziához vezető krónikus légúti fertőzés, exokrin hasnyálmirigy elégtelenség, rendellenes bélműködés, megváltozott verejtékmirigy működés és urogenitális működési zavar. 1. Patogenezis 1.1. Genetikai háttér A CF autoszómális recesszív öröklődésű betegség, amelyet a 7. kromoszómán található egyetlen gén mutációi okoznak. A CF prevalenciája, a lakosság etnikai eredetétől függően, változó. Észak-Amerika és Észak-Európa fehér lakossága esetében kb élveszületésre jut 1 kimutatott eset. Számítások alapján minden 20 fehér emberből 1 hordoz egy hibás CF allélt. A CF gén leggyakoribb mutációja (az összes CF kromoszóma kb. 70%-a) egy 3 bázispáros deléció, amely a CF gén által kódolt fehérje, a CF Transmembrane Conductance Regulator (CFTR), 508- as pozíciójában található fenilalanin hiányához vezet ( F 508 ). A heterozigóták DNS technológiával történő széleskörű szűrését nehezítik a CF gén nagy számú (>400) viszonylag ritka (<2 %) mutációi, heterozigótákat kimutató funkcionális teszt pedig nem áll rendelkezésre. A heterozigóta hordozók viszonylag nagy számát azzal magyarázzák, hogy a CF heterozigóták szelektív előnyt élveznek a kolera által kiváltott szekretoros hasmenés ellen (megbeszélésre) CFTR fehérje A CFTR fehérje egyetlen 1480 aminosav hosszú polipeptid lánc, amely egyrészt ciklikus AMP által szabályozott klorid csatornaként működik, másrészt elképzelhető, hogy, nevének megfelelően, más ion csatornák működését is befolyásolni képes. A normál CFTR fehérje érett formájában az epiteliális sejtek apikális plazmamembránjában található (1. ábra). Biokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy a F 508 mutáció a CFTR fehérje tökéletlen éréséhez és intracelluláris degradációjához vezet. A CF kórélettanának leggyakoribb háttere tehát a CFTR fehérje hiánya a sejt megfelelő részéről. A CF gén más mutációi viszont tökéletesen processzált CFTR fehérjét eredményeznek, amely el is jut a megfelelő helyre, azonban nem vagy csak részlegesen működőképes Epiteliális működészavar A CF által érintett hámfelszínek normál állapotukban sokféle funkcióval bírnak; egyesek folyadék-visszaszívók (légúti és bélhám), mások sóvisszaszívók de nem folyadék-visszaszívók (verejtékmirigy-kivezetőcső), ismét mások folyadék-kiválasztók (hasnyálmirigy). E változatos funkció mellett nem meglepő, hogy a CF elektrolit- és víz-transzportra kifejtett hatása is sokféle a különböző szövetekben. Azonban valamennyi érintett szövetre jellemző az abnormális iontranszport funkció. 1

2 1. ábra. A CFTR fehérje anyagcseréje a sejtben. Egészséges sejtben (balra) a CFTR a durva endoplazmás retikulumban (RER) szintetizálódik, a Golgi komplexben glikozilálódik, és a plazmamembránt elérve klorid csatornaként, illetve más ion csatornák szabályozójaként működik. A CF gén mutációjának két lehetséges következménye (jobbra): (1) Ha a mutáció megzavarja a fehérje érését, ilyen pl. a F 508 mutáció, a CFTR a sejten belül degradálódik, és a fehérje nem jut ki a plazmamembránba. (2) Más mutációk esetén a hibás fehérje összeépül és ki is jut a plazmamembránba ahol azonban hibásan működik Szerv-specifikus kórélettan Tüdő Miközben a tüdőbetegség a CF legsúlyosabb tünete, mind a mai napig nem tisztázott, hogyan zajlanak az iontranszport folyamatok az egészséges és a CF tüdőben; mint ahogy azt sem tudjuk, hogyan vezetnek el a megzavart transzport folyamatok a végül is fellépő krónikus infekcióhoz. Nemcsak a kísérleti eredmények értelmezése terén van megosztottság, de maguk a kísérleti adatok is ellentmondásosak. Az alábbiakban bemutatunk a sok közül kettő, egymásnak ellentmondó, elméletet. Az alacsony térfogat elmélet a Cl - csatorna funkció helyett a CFTR regulátor voltát hangsúlyozza, nevezetesen az epiteliális Na + csatornára (ENaC) kifejtett tónikus gátló hatást. Ezen elmélet értelmében egészséges légutakban a Na + -nak az ENaC-en keresztül történő lassú visszaszívódását a víz passzívan követi (izozmotikus abszorpció). CF esetén az ENaC csatornák hiperaktívak, és ez felgyorsult Na + - (ill. passzívan víz-) visszaszívódáshoz vezet. Ezért a légúti hám felszínét borító (izozmotikus) folyadék (airway surface liquid, ASL) térfogata lecsökken, gátolva a mukociliáris sejtek tisztító tevékenységét és elősegítve a bakteriális kolonizációt. A koncentrált só elmélet értelmében a CFTR egy Cl - csatorna amelynek elsődleges szerepe a Cl - visszaszívása. Az egészséges tüdőben a Cl - (és a Na + ) nagyobb mértékben szívódik vissza mint a víz, ami hipozmotikus ASL-t eredményez. A CF következtében csökken a Cl - - visszaszívódás és megemelkedik az ASL sókoncentrációja. A defenzinek, az egészséges légúti hámfelszínen jelenlevő antibakteriális hatású peptidek, az emelkedett sókoncentráció hatására inaktiválódnak, így a hámfelszín megfelelő védelem nélkül marad. A valós kép ennél minden bizonnyal bonyolultabb, többféle tényezőt foglal magába; nemcsak a felszíni hámot, hanem a CFTR-t leginkább expresszáló szubmukózus mirigyeket is. A CF késői stádiumaiban az elhaló sejtekből illetve baktériumokból felszabaduló DNS megnöveli a légúti nyák viszkozitását ezzel tovább rontva a légutak öntisztulását (v.ö. DNáz kezelés, ld. alább) Emésztőrendszer A CF gasztrointesztinális hatásai sokfélék. Az exokrin pankreászban a CFTR Cl - csatorna hiánya korlátozza annak a Cl - -HCO - 3 cserélőnek a működését, amely a kivezetőcsövek apikális 2

3 membránjában található, és a bikarbonátnak (és így passzívan a nátriumnak) a lúmenbe történő szekréciójáért felelős. A NaHCO 3 - és víz-szekréció elégtelensége az enzimek retenciójához, és végeredményben a pankreász teljes szöveti destrukciójához vezet. A CF bélhám a Cl - - és vízszekréció hiánya miatt képtelen a szekretált mucinokat és egyéb makromolekulákat kimosni a kriptákból. A csökkent CFTR-függő folyadék-szekréciót súlyosbítja a megnövekedett folyadékfelszívódás. Ez utóbbi feltehetően a Na + -felszívódás CFTR által történő regulációjának zavarát tükrözi. Mindkét rendellenesség elősegíti a béltartalom besűrűsödését amely a vékony- illetve vastagbél obstrukciójához vezethet. A hepatobiliáris rendszerben az epevezetékek hámjának hibás só (Cl - ) és víz-szekréciója az epeszekrétumok retenciójához és, a CF betegek 20-30%-ában, az epevezetékek proliferációjához valamint fokális biliáris cirrózishoz vezet. A CF epehólyag hámjának hiányzó só- és víz-szekréciója krónikus kolecisztitiszhez illetve kolelitiázishoz vezethet Verejtékmirigy A CF betegek közel normális mennyiségű verejtéket választanak ki a verejtékmirigyek acinusaiban. Azonban, a verejtékmirigy kivezetőcsövén áthaladva a verejték NaCl tartalma nem tud visszaszívódni a ductális hámsejtek Cl - -visszaszívási zavara miatt. 2. Diagnózis 2.1. Verejték teszt A CF gén nagyszámú mutációi miatt primer diagnózis céljára a DNS analízis nem használatos. A CF diagnózisa egy sor klinikai kritériumon és a verejték Cl - koncentrációjának analízisén alapszik. A Na + és Cl - koncentráció értékei életkortól függően változnak, azonban felnőttben 70 mmol/l-t meghaladó verejték Cl - koncentráció a CF-et valószínűsíti más tüdőbetegségekkel szemben A cisztikus fibrózis szűrése Többféle szűrési stratégiát javasoltak már, beleértve a prenatális szűrést, a családtervezést, a hordozók újszülöttkori illetve iskolai szűrését, valamint a betegségben érintettek újszülöttkorban történő azonosítását. Jelenleg a hordozók kimutatására irányuló szűrés az újszülött illetve iskoláskorú gyerekek körében nem javasolt, elsősorban hatékonysági és pszichoszociális okokból. Bár a CF korai diagnózisa elvileg javíthat a prognózison, jelenleg még a betegségben érintettek azonosítására irányuló újszülöttkori szűrést sem indokolja kellő számú tudományos bizonyíték. A fennmaradó két lehetőség közül a prenatális szűrés praktikus előnye, hogy ennek technikai háttere jelenleg is biztosított, a családtervezés révén felfedezett hordozó párok részére pedig elvileg valamennyi fogamzási lehetőség rendelkezésre áll. A prenatális diagnózis elsősorban chorionboholy biopszia (CVS, Chorionic Villus Sampling), amniocentezis vagy perkután boholy biopszia (PUBS, bár ez utóbbinak nincs praktikus előnye) során nyert minta PCR analízisével történik (ld. 2. ábra). Amniocentezis: A odik gesztációs héten transzabdominális behatolásból ml amnionfolyadékot nyernek az amnionűrből. Az amnion folyadékban elsősorban fötális eredetű sejtek találhatóak, amelyek könnyen tenyészthetők primer sejtkultúrában. CVS: A chorionbolyhokból a hüvelyen illetve cervixen keresztül fölvezetett és direkt ultrahang vezérléssel a magzati implantáció helyéhez irányított flexibilis katéter, vagy ugyancsak ultrahang irányítás alatt transzabdominálisan beszúrt biopsziás tű segítségével vesznek mintát. A kb mg boholy aspirátumból az esetleges anyai szöveteket mikroszkóp alatt eltávolítják. A 3

4 karyotípusokat rövid (3-5 nap) és hosszú (10-14 nap) tenyésztési periódus után is meghatározzák. Úgy tűnik, hogy az utóbbi tükrözi pontosabban a magzat karyotípusát. A CVS előnye az amniocentezissel szemben, hogy a 8-10-edik gesztációs héten végezhető, 6-8 héttel korábban mint az utóbbi, és így az eredmények hamarabb rendelkezésre állnak. Így, ha kóros eredmény miatt a szülők a terhesség megszakítása mellett döntenek, ez egyszerűbben és biztonságosabban végezhető el az első trimeszterben mint a 20-adik gesztációs hét környékén. PUBS: Az anyai hasfalon keresztül a köldökzsinór tapadása közelében található magzati erek egyikébe bevezetett tű segítségével magzati vérmintát nyernek. Ez a beavatkozás korábban fetoszkópiát igényelt, ma azonban ultrahangvezérlés alatt végezhető a 12-edik gesztációs héttől kezdve egészen a terminusig. A PUBS gyors (2-3 napon belül történő) karyotípus meghatározásra alkalmas olyankor, amikor ultrahanggal kongenitális anomália észlelhető, vagy enzimesszékkel illetve molekuláris technikákkal jelenleg még nem kimutatható fehérvérsejt-, szérum-, illetve hemoglobin-rendellenességek esetén. A magzat elvesztésének rizikója 1 és 5% között van. Családtervezés során szájüregi öblítőfolyadékból vagy vércseppből nyert anyagon végeznek PCR analízist. A szájüregi öblítéses módszer alkalmazásakor nincs szükség orvosi beavatkozásra illetve jelenlétre, ugyanakkor az eljárás elvileg tökéletes szenzitivitást és specificitást biztosít leszámítva a laboratóriumi műhibákat. A Semmelweis Egyetemen e módszereket jelenleg az I. Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán alkalmazzák (Dr. Bán Zoltán, Genetikai Laboratórium), ahol a F 508 mutációt detektálják fluoreszcens PCR-rel [F-PCR] (ld. 3. ábra). 2. ábra. Egészséges egyén (1, 1' sáv), heterozigóta hordozó (2, 2' sáv) és homozigóta CF páciens (3, 3' sáv) DNS mintáin végzett PCR reakció termékeinek jellegzetes DNS mintázata, nagy felbontású agaróz-gél elektroforézissel megjelenítve. 3. ábra. A három típusos F-PCR mintázat a F 508 mutáció detektálása kapcsán (vö. 2. ábra). 4

5 3. Klinikai kép A legtöbb CF páciens esetén a betegség tünetei már gyermekkorban jelentkeznek. A betegek kb. 15%-ánál a születést követő 24 órán belül gasztrointesztinális obstrukció (meconium ileus) alakul ki. Az első egy-két életév alatt jelenkező gyakori tünetek még a légzőszervi tünetek, elsősorban köhögés és/vagy visszatérő pulmonális infiltrátumok, valamint a fizikális fejlődésben észlelhető lemaradás. Mégis, a betegek jelentős hányadát (kb. 4%-át) 18 éves kor után diagnosztizálják Légutak A felső légutak betegsége majdhogynem általános a CF betegek között. A gyerekkorban gyakori a krónikus sinusitis, amely az orrüreg elugulásához és orrfolyáshoz vezet. A nazális polipok előfordulása megközelíti a 25%-ot és ez gyakran sebészi beavatkozást tesz szükségessé. A CF legkorábbi alsó-légúti tünete a köhögés. Idővel a köhögés állandósul és sűrű, purulens, gyakran zöldes színű köpetet eredményez. A klinikai stabilitás időszakait óhatatlanul exacerbációk szakítják meg, amelyeket fokozott köhögés, köpetképzés, súlyvesztés és romló tüdőfunkció jellemez. Az exacerbációk agresszív terápiát igényelnek gyakori poszturális drainage-zsal, orális illetve gyakran intravénás antibiotikumokkal (ld. alább). A terápiás cél az elveszett tüdőfunkció helyreállítása. Az évek során az exacerbációk egyre gyakoribbá válnak, a tüdőfunkció egyre kevésbé nyerhető vissza, és ez végül légzési elégtelenséghez vezet. A CF köpet mikrobiológiai összetétele jellegzetes. Gyakran Haemophilus influenzae és S. aureus mutatható ki először a frissen diagnosztizált CF páciensek tüdőváladékából nyert mintából. P. aeruginosa az alsó légutak váladékából általában csak később mutatható ki. A legkoraibb radiológiai elváltozás a CF tüdőben a hiperinfláció következménye amely a kis légutak obstrukcióját jelzi. Késői stádiumokban a bronchiektázia jelei is láthatóak. Jelenleg tisztázatlan okokból a jobb fölső lebenyben jelennek meg a legkorábbi és legkifejezettebb elváltozások. Rutinszerűen sem CT sem MRI vizsgálatot nem végeznek CF pácienseken. A CF tüdőbetegség számos átmeneti szövődménnyel járhat. A pneumothorax gyakori (a betegek több mint 10%-ában fordul elő). Előrehaladott CF tüdőbetegség esetén kis mennyiségű vér megjelenése a köpetben gyakori, és általában a tüdőfertőzésekhez társul. Masszív hemoptízis életveszélyes is lehet, és bronchoszkópiával nehezen lokalizálható. Előrehaladott tüdőbetegség esetén szinte minden CF betegben megfigyelhetők a dobverő ujjak. A CF késői klinikai képét a légzési elégtelenség és a cor pulmonale tünetei uralják Gyomor-bél rendszer A meconium ileus tünetegyüttesét gyerekekben hasi feszülés, a széklet hiánya és hányás jellemzi. A hasi röntgen felvétel ilyenkor diagnosztikus lehet. A tipikus intesztinális rendellenességeket tovább bonyolítja az exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség amely a CF betegek 90%-ában megjelenik. A pankreász enzimek elégtelen termelődése következtében a fehérje- és zsírfelszívódás zavarának típusos képe alakul ki gyakori, nagytömegű, bűzös széklettel. A zsíroldékony vitaminok, pl. E- és K-vitamin, felszívódási zavara következtében ezek hiánytünetei is előfordulhatnak. Mivel a hasnyálmirigy béta sejtjei általában nem érintettek, hiperglikémia és exogén inzulin igénye csak késői stádiumban, és csak a CF betegek mintegy 5%-ában alakul ki. 5

6 3.3. Urogenitális rendszer Minkét nemű CF betegek esetében gyakori a késői pubertás. A késői érés valószínűleg a krónikus tüdőbetegség és az elégtelen táplálkozás által az endokrin funkcióra gyakorolt negatív hatás másodlagos következménye. A férfi CF betegek több mint 95%-ánál észlelt azoospermia a vas deferens, valószínűleg a zavart folyadékszekréció miatt bekövetkező, elzáródását tükrözi. A női betegek 20%-a terméketlen a krónikus tüdőbetegségnek a menstruációs ciklusra kifejtett hatása miatt, valamint a sűrű, tapadós cervikális nyák miatt, amely elzárja a spermiumok útját. A befejezett terhességek több mint 90%-a életképes gyermekeket eredményez, és a beteg anyák általában zavartalanul képesek a szoptatásra. 4. Kezelés Jóllehet oki kezelés nem áll rendelkezésre, a gondosan végzett tüneti kezelés mára sokat javított a CF betegek életkilátásain. A CF terápia elsődleges céljai a tüdőváladék kiürülésének elősegítése, a tüdő fertőzéseinek visszaszorítása, a megfelelő táplálás biztosítása és a bélelzáródás megelőzése. A fertőzéseket korai antibiotikus kezeléssel szorítják vissza. A légúti váladék kiürülését poszturális drainage-zsal és a mucus viszkozitásának csökkentését célzó DNáz-inhalációval segítik elő. A megfelelő táplálékfelszívódást a pankreász enzimek orális szubsztitúciójával biztosítják. A génterápia eszközeivel oki kezelésre irányuló erőfeszítések mindezidáig nem vezettek eredményre. A génterápia célja a mutáns CFTR gén vad-típusú (wt) DNS-szekvenciával történő pótlása, és ezáltal a normál, működőképes CFTR fehérje expressziójának helyreállítása. wtcftr cdns expressziós vektorokkal végzett in vitro kísérletek kimutatták, hogy a CF-hez társuló Cl - iontranszport zavar ily módon korrigálható. A gén belyuttatása a sejtekbe többnyire liposzómák vagy adenovírus vektorok segítségével történik. Kézenfekvő módon a génterápiának a légzőhám sejtjeit kell megcéloznia. Azonban a tüdő felszínén található sejteket nem lehet kivágni, tenyészteni, laboratóriumi körülmények között transzfektálni a CFTR génnel, majd visszajuttatni a betegek szervezetébe. Az eljárás jelenleg a wtcftr gén belélegzéssel történő in vivo bejuttatására korlátozódik. Így azonban csak a légzőhám felszíni sejtjei fertőzhetők, a szubmukózus mirigyek sejtjei, amelyek normálisan a CFTR fehérjét expresszálják, nem elérhetőek. Következésképpen, jelenleg egyik módszer sem elég hatékony, annak ellenére, hogy a sejtek kevesebb mint 10%-ának korrekciója a normál CFTR génnel elméletileg normál Cl - -transzportfunkciójú hámfelszínt eredményezhetne. Néhány tanulmány arra utal, hogy az adenovírusok, toxikus mellékhatások hiányában, alkalmasak lehetnének a CF génnek a légzőhámba történő bejuttatására. A gazdaszervezet immunválasza a vírus ellen azonban napok alatt elnyomja az exogén CFTR gén átmeneti expresszióját. Klinikai protokoll (megbeszélésre). Linkek a Cisztikus Fibrózisról a web-en: Irodalom: Gabriel, E Science. 266(5182): Wildhagen, M.F. et al British Medical Bulletin. 54(4): Crystal, R.G., et al Hum Gene Ther. 6(5): Crystal, R.G., et al Hum Gene Ther. 6(5): Az F-PCR képek Dr. Bán Zoltántól (Semmelweis Egyetem, I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium) származnak. 6

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK TARTALOM MI A GENETIKAI TANÁCSADÁS? KI MEHET GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MILYEN INDOKKAL KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? A családban olyan betegség/rendellenesség fordult elő, ami feltehetően genetikai

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet

Veleszületett rendellenességek. Szônyi László. 29. fejezet Veleszületett rendellenességek Szônyi László 29. fejezet A veleszületett rendellenességek típusai A veleszületett rendellenességek (VR) bármely életkorban jelentkezhetnek, de leggyakrabban újszülött korban

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA DOKTORI PROGRAM A FÉRFI NEMZŐKÉPTELENSÉG HÁTTERÉBEN MEGHÚZÓDÓ KROMOSZÓMA ELVÁLTOZÁSOK ÉS POLIMORFIZMUSOK

Részletesebben

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László 1 FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László A betegség a testi lelki szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium s z a k m a i p r o t o k o l l j a

Az Egészségügyi Minisztérium s z a k m a i p r o t o k o l l j a 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 809 Az Egészségügyi Minisztérium s z a k m a i p r o t o k o l l j a a cystás fibrosisról Készítette: a Csecsem - és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium I. Alapvet megfontolások

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás

Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Szabó János dr. Pecze Károly dr. Vérképzés, vérpótlás Tartalomjegyzék Ajánlás Előszó Bevezetés A vérről és a vérképzésről A vér alkotóelemei és funkciói A vér sejtes (alakos) elemei A vér nem sejtes alkotórészei

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége endokrin daganatok megelőzésében

Molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége endokrin daganatok megelőzésében Molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége endokrin daganatok megelőzésében Doktori értekezés Dr. Sallai Ágnes Éva Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rácz Károly

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (52)

Baross utcai Szülészeti Esték (52) Baross utcai Szülészeti Esték (52) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Pajzsmirigy és terhesség Előadók: Dr. Balázs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

Részletesebben

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18.

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18. A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika 18. fejezet Általános rész A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, súlya

Részletesebben

A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében

A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében A laparoszkópia szerepe a krónikus alhasi fájdalom diagnosztikájában és kezelésében PhD értekezés Dr. Drozgyik István Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Programvezető:

Részletesebben

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK 1 7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK A nyirokcsomók megnagyobbodása az infekciós betegségek gyakori, a kiütésekhez és a parotis-duzzanathoz hasonlóan már fizikális vizsgálatkor feltűnő tünete. A szoliter

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

A petefészektumorok prognózisának előrejelzése microarray génexpressziós adatok felhasználásával

A petefészektumorok prognózisának előrejelzése microarray génexpressziós adatok felhasználásával A petefészektumorok prognózisának előrejelzése microarray génexpressziós adatok felhasználásával Doktori értekezés Dr. Fekete Tibor Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Doktori Iskola

Részletesebben

MTA Doktori Pályázat Doktori Értekezés

MTA Doktori Pályázat Doktori Értekezés MTA Doktori Pályázat Doktori Értekezés A glükokortikoid-termelés és a glükokortikoid-hatás vizsgálata a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely megbetegedéseiben Dr. Tóth Miklós Semmelweis Egyetem II.

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet

Szülészeti és nôgyógyászati károsodások. Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc. 23. fejezet Szülészeti és nôgyógyászati károsodások Lampé László Forgó Györgyné Juhász Ferenc 23. fejezet A terhesség és a munkaképesség A terhesség során elôforduló kóros állapotok Lampé László Veszélyeztetett terhesség

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORA PÁLYÁZAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS IMMUNOLÓGIAI KUTATÁSOK BŐRGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKBEN SZEGEDI ANDREA DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM BŐR- ÉS NEMIKÓRTANI KLINIKA DEBRECEN, 2007

Részletesebben

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában PhD értekezés tézisei Czakó Márta PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet 2005 1. Bevezetés 1.1. Kromoszómális eltérések populációs

Részletesebben

AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium

AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium AZ ASTHMA DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK SZAKMAI IRÁNYELVEI Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium Bauknecht Éva, Böszörményi Nagy György, Gyurkovits Kálmán, Herjavecz Irén, Horváth Ildikó,

Részletesebben

VIZSGÁLATOK A VÁRANDÓSSÁG ALATT diagnosztikai vizsgálatok a baba és a mama egészségéért

VIZSGÁLATOK A VÁRANDÓSSÁG ALATT diagnosztikai vizsgálatok a baba és a mama egészségéért Az anya citomegalovírus-fertőzése a várandósság alatt vagy a szoptatás időszakában terjedhet a magzatra, illetve a csecsemőre. A magzati fertőzés súlyos, halmozott fejlődési rendellenességek kialakulásához

Részletesebben

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it GYERMEKKORI IDIOPÁTIÁS ARTRITISZ Mi ez? A Juvenilis idiopátiás artritisz (JIA) egy olyan krónikus betegség, amit tartós ízületi gyulladás jellemez. Az ízületi gyulladás

Részletesebben

NEFMI szakmai irányelve

NEFMI szakmai irányelve 1. oldal NEFMI szakmai irányelve a hematológiai betegségek korszerű kezeléséről - a csecsemő és gyermekkori hematológiai betegségek diagnosztikája és kezelése 1 - Gyakoribb congenitális anemiák - A granulocyták

Részletesebben

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás

Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai és PIBF indukálta immunológiai szabályozás Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (D95) Iskolavezető: Dr. Szekeres Júlia A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai programvezető: Dr. Szekeres Júlia Dr. Szekeres Júlia Orvosi Mikrobiológiai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az asztma diagnosztizálásáról, kezeléséről és gondozásáról Készítette: a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium Tartalomjegyzék I. Alapvető megfontolások 1. Bevezetés,

Részletesebben

Oknyomozás egy orvosi szempontból érdekes problémáról, a Crohn-betegségről

Oknyomozás egy orvosi szempontból érdekes problémáról, a Crohn-betegségről Oknyomozás egy orvosi szempontból érdekes problémáról, a Crohn-betegségről Összeállította: A Teleki Tehetséggondozó Kollégium TDK-jának 5 tagja / Árvai Zsolt, Subert Balázs, Molnár Tamás, Kavalecz Éva,

Részletesebben