JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ülésünkön Képviselő-társaimat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt és Dr. Cseh Tamás jegyző urat. Megállapítom, hogy 5 fővel határozatképesek vagyunk. / Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben a meghívóban szereplő napirendeket elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 61/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta:

2 2 Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására 6.) Aktuális ügyek a) Nyári gyermekétkeztetés elbírálása b) Közétkeztetési pályázat elbírálása c) Szóbeli tájékoztatás a Csehi kirándulásról d) Közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos tájékoztatás e) Tájékoztatás a Regio Pelso) Kiemelten Közhasznú Közalapítvány működéséről NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására /Tájékoztató, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3 3 Az írásos anyagot megkaptátok. A Tündével megbeszéltük telefonon. Azt mondta, ezen kívül kiegészítést nem szeretne tenni. Amennyiben kiegészítésetek vagy kérdésetek lenne, tegyétek meg. Az látható, hogy a tavalyi évből áthúzódó bevételek miatt az I. negyedévben nagyobb százalékos arányban teljesültek a bevételeink a megszokottnál. A különböző adóbevételeknél is látható egész komoly túlteljesülés. Remélem, hogy az iparűzési adó kintlévőségeink is megérkeznek a számlánkra, ahogy előirányzatosítottuk. A másik oldalon a teljesülés szintje az átlagosnak megfelelő. A bevételi és kiadási oldalon elég nagy összeget tesz ki a plusz 10 millió Ft, amit adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatként megkaphattunk. Megjegyeztem magamnak, hogy a ezer Ft ennyire növelhető a költségvetésünk még mindig alacsonyabb, mint 3-4 éve az induló költségvetésünk volt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A rendelet-tervezetben elírás van az összegnél. Tízmillióval kevesebb van írva. A táblázatban a módosított előirányzatnál is 44 millió van. A19. sorban van a 10 millió Ft. Pedig biztos, hogy az I. negyedévben még nem volt itt. A beszámoló a negyedéves, de a költségvetés módosítás az aktuális. A mellékletek szerint 44 millió Ft ezer Ft volt az eredeti költségvetés, a módosított most ezer Ft a táblázat szerint. Korábban a zárszámadáshoz kapcsolódóan már volt módosítása. A rendeletben az összeget javítani kell. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Akkor a rendeletben nem 34 millió Ft lesz, hanem 44 millió Ft. Elfogadjuk. Az általános indokolás szerepelt eddig is a rendelet mellett? Kaptunk felszólítást, hogy minden rendelethez kell hatásvizsgálat, indokolás, így a költségvetéshez is. Nem elég az előterjesztés. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A villanyszámlával vagy az E.ON-nal kapcsolatban lenne kérdésem: mennyivel változott, és mióta mérik így külön a villanyt?

4 4 Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: július 1-től mérőssé változtatták át, amiről mi nem kaptunk még szerződést sem. Eddig úgy volt, hogy fizettük a közvilágítást nem mérősítetten, és most visszamenőleg július 1-ig az összes számlánkat lesztornózták, és átszámolták a mérősített összegekkel. Így túlfizetésben voltunk, és ezer Ft-ot kaptunk vissza az E.ON-tól. Még most sem tudtam megszerezni tőlük a szerződést. Ne tévesszen meg Titeket. Ahogy tudom, ez a pénz nem maradhat nálunk, mivel ez állami támogatással terhelt. Közvilágítására kapunk éves szinten bizonyos összeget. Ezt betervezzük a táblába, és arra fordítjuk. Ez most olyan, mintha ezt az ezer Ft-ot, amit az államtól kaptunk, nem költöttük volna el arra a célra, amire be volt tervezve, holott mi fizettük a számlákat. Lehet, hogy késedelmi kamattal növelt visszafizetés lesz. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Az összes számla után a késedelmi kamatot ki kell számolni, és az állam felé be kell fizetni. Mert felhasználtuk az állami támogatást, és jogtalan volt. Ez amennyire jó hírnek tűnik, annyira nem az. Én nagyon örültem, mikor megkaptuk, hívtam a Tündét, hogy van egy kis plusz pénzünk, valamit tudunk korrigálni. Hát nem igazán. Végül is a 2012-es évet külön kell számolni, mert ott még nem volt feladatfinanszírozás. Gyakorlatilag a 2012-es fedezni fogja a kamatokat év az, aminél probléma merül fel. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Csak az a probléma, hogy még szerződésünk sincs. Önhatalmúlag ők szerződést módosítottak, hogy mérősítettek, csak nem kaptunk róla példányt. Mikor telefonon beszéltem velük, azt mondták, hogy ők visszamenőleg nem tudnak szerződést küldeni. Most levelet írtam, és várom, hogy az E.ON megküldje a szerződést. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Érdekes. Ehhez mit szól a kormányhivatal? A kormányhivatal az E.ON-ig nem megy el. Törvénybe hozták a rezsicsökkentést. Azt gondolom, hogy a null-szaldó kijöhet, mert a 2013-as visszafizetési kötelezettség kamatait fedezi a féléves különbség.

5 5 Talán elég lesz. Most nem olyan nagy a jegybanki alapkamat kétszerese. Ki kell számolni. Ha nincs több kérdés, szeretnélek benneteket megkérdezni: hogyha a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról szóló írásbeli tájékoztatót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 62/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: június 01., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Hogyha a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a ezer Ft bevételi és kiadási összeget javítva ezer Ft bevételi és kiadási összegre elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg:

6 6 VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ennél többet nem tudok elmondani, mint amit írásban kiküldtünk részetekre. Ha a polgármesteri vagy a jegyzői hatáskörben hozott szociális döntésekkel kapcsolatos kérdésetek van, tegyétek fel. A táblán látszik, hogy korántsem történt még előirányzat átlépés. Ahogy a keretünk engedi, úgy próbálunk gazdálkodni ezekből a szociális ellátásokból. A jegyzői hatáskörnél magas a felhasználás, de annak csak a 10, 20 %-át kell fizetni az önkormányzatnak. Esetleg ezzel kapcsolatban lenne javaslatotok, észrevételetek? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Reméljük, elég lesz. Ha az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi beszámolóval egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

7 7 63/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) Az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) A Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi jogkörében hozott döntéseiről, valamint a Jegyző hatáskörében ellátott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 3.) A beszámolóból összességében megállapítható, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenység a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi rendeletek figyelembe vételével történt. Határidő: június 23. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ha megengeditek, a 3. és 4. napirendi pontot egy kalap alá venném. Természetesen külön szavazunk róla. Amit papír alapon megfogalmaztunk, azon kívül sokkal többet nem tudok a két társulás működéséről elmondani. Folyamatosan ülésezünk, ahogy a napirendek, az ügyrendek megkívánják. Ezt mindig Berhidán tesszük meg. A közeljövőben is össze kell ülnünk. Minden szükséges átvezetést mind a gyermekjóléti, mind a szociális társulás munkarendjében átvezetünk. A költségvetési oldalát a pénzügyes lányok csinálják. Úgy gondolom, hogy a jogszabályi feltételeknek a társulások működése teljes mértékben megfelel.

8 8 Amennyiben kérdésetek lenne a működéssel kapcsolatban, legyetek kedvesek feltenni. Megpróbálok rá válaszolni. Amennyiben nincs kérdésetek, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 64/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ha a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 65/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta:

9 9 1.) A Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Köznevelési Társulás részére. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására /Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ami a munkatervben új lehet számotokra, az a szeptemberben megtartandó közmeghallgatás, amit a kultúrház felújítása miatt szeptemberre áttettünk. A szokásosnak megfelelően a decemberi ülésünket is korábban tartjuk meg az év végére tekintettel. A Zsuzsával arról beszéltünk még, hogy a hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatban döntenünk kell, napirendnek be kell tennünk augusztusra a pályázat kiírását, azt követően az elbírálását, mert lejárt Bódis János vállalkozóval határozott időre megkötött szerződésünk. Ezzel az augusztusi napirendünket kiegészítenénk, ha Ti is egyetértetek vele. Ha nincs ezzel kapcsolatban hozzászólásotok, és az általam javasolt kiegészítéssel a munkatervvel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 66/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Képviselő-testület II. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 44. -ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve II. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg:

10 augusztus ) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horvátné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Beszámoló az önkormányzati feladatok végrehajtásáról években Felelős: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Önkormányzati Hivatal irodavezetői Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Köznevelési Intézmény dolgozói - Civil szervezetek vezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Javaslat hó- és síkosság-mentesítési pályázat kiírására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 5.) Aktuális ügyek 6.) Zárt ülés a.) Támogatási kérelmek elbírálása

11 11 Előterjesztések elkészítési határideje: augusztus szeptember 15. Közmeghallgatás: Kihelyezett ülés a Kultúrházban N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a évi költségvetés teljesítéséről, évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakóhelyi környezet állapotáról, a Kistérségi Többcélú Társulásban való részvételről Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző - Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi előadó Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető 2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás A soros ülés folytatásaként: 1.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. Előadó : Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek 3.) Zárt ülés

12 12 b.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: szeptember október a.) Alakuló ülés 1.) Megbízó levelek átadása eskütétel 2.) Az alpolgármester megválasztása Az ünnepélyes alakuló ülés zárása. b.) Rendes ülés (ünnepi ülés után, azért célszerű megbontani, mert minden pályázathoz be kell csatolni az alakuló ülés jegyzőkönyvét teljes terjedelmében, amiből a rendes ülésre bontott rész már nem szükséges) 1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a októberi választás lebonyolításáról. Előadó: HVB. Elnök 2.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Alpolgármester 3.) A polgármester programjának ismertetése Előadó: Polgármester 4.) Javaslat az alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó: Polgármester 5.) Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételére, megválasztására, az SZMSZ kapcsolódó rendelkezéseinek módosítására Előadó: Polgármester 6.) Aktuális ügyek Előadó: Polgármester október 27.

13 13 1.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Előadó: Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadók: Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági irodavezető 3.) Javaslat a évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására. Előadó : Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 4.) Javaslat a évi belső ellenőrzési tervre Előadó : Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Belső ellenőr Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Kistérségi belső ellenőr 5.) Aktuális ügyek Előadó: Polgármester 6.) Zárt ülés

14 14 Előadó: polgármester c.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: október november ) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadók: Köznevelési intézmény vezetője Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Mozgay Dóra Óvodavezető Devecseri Ildikó tagintézmény vezető Iskolaigazgató Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: polgármester d.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: november december 8. 1.) Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előadó: polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: polgármester Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: polgármester

15 15 a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: december 4. Határidő: folyamatos, ill. bentiek szerint Felelős: Polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Irodavezetők Napirendek előadói 6.) Aktuális ügyek 6/a) Nyári gyermekétkeztetés elbírálása Külön írásos anyagot erről nem küldtük ki. A 9 főre beadott pályázatunk nyertesként lett elbírálva. Június 30-ától 44 munkanapon keresztül 9 fő részesülhet nyári gyermekétkeztetésben. A 9 gyermek, akinek felajánlottuk, elfogadták ezt a lehetőséget. A vilonyai Szikla Étteremből vennénk a szolgáltatást igénybe. Egy nyilatkozatot szándékunkban áll a szülőkkel aláíratni, hogy ezt a támogatást igénybe veszik. Annyi kötelezettségük lenne ezzel kapcsolatban, hogy az ebédet el kell majd vinniük. Tudja a szolgáltató biztosítani azon az áron, amit támogatásként adnak? A jogszabály 440 Ft/adagot ír elő, ő 540 Ft/adag áron biztosítja. Ezt a Tündével már megbeszéltük, hogy minek a terhére lehet kiegészíteni. Összesen kb. 40 ezer Ft lesz. Ki kell egészíteni a gyermekvédelmi keretből. A szolgáltatótól kell a nyilatkozat a nyersanyagról. Határozat kellene róla. Leírni, hogy milyen pályázat alapján biztosítja ennyi fő nyári gyermekétkeztetését ennyi napon keresztül. Hogy a pályázati összeg és a tényleges költség közötti különbözetet a évi költségvetéséből biztosítja, Illetve felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről és a szükséges nyilatkozatok beszerzéséről. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

16 16 A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 67/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a szociális nyári gyermekétkeztetésről A Képviselő-testület megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetési pályázat eredményét és az alábbi döntést hozza: 1.) A testület 49/2014.(IV.28.) Kt. határozata alapján, a 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet szerint szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatására benyújtott pályázaton Vilonya Község Önkormányzata 9 gyermek részére nyert 440 Ft/adag, összesen forint támogatást. 2.) A kilenc gyermek étkeztetését 44 munkanapon keresztül a Szikla Étteremből (8194 Vilonya, Kossuth u. 2.) biztosítja 540 Ft/adag áron. 3.) A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges költsége ( Ft) és a támogatás összege közötti Ft különbözetet költségvetéséből egyéb nem intézményi ellátások keretéből biztosítja. 4.) Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatóval a szolgáltatási szerződést kösse meg, és a szükséges nyilatkozatokat szerezze be. 5.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: június 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/b) Közétkeztetési pályázat elbírálása /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az elbírálás egyelőre nem járt sikerrel. Érvénytelenné nyilvánítottuk a Dórával és a Hargitai Tündével együtt a pályázatot, mert olyan problémánk volt többek között, hogy a pályázati kiírásban július 31-ig szerepelt, hogy ajánlatot tesz a pályázó. Gondként merült fel, hogy a jövő évben úgy tűnne, mintha éven belül duplán emelne díjat az önkormányzat, akár a szülők, akár a saját rezsi költséget tekintve. Ezt

17 17 szeretnénk úgy feloldani, hogy december 31-ig szóljon a szolgáltatási szerződés a kiválasztott szolgáltatóval. A pályázat öt helyre lett elküldve, egyedül a Suri Ferencné adott választ. A többiek nem is reagáltak rá. A nyár során ezt le fogjuk zongorázni. Elvileg problémát nem okoz, hiszen július 31-ig van érvényes szerződés. Augusztus hónapban iskola, óvoda nincs. A 3 fő szociális étkeztetését ugyanúgy meg tudjuk oldani, ahogy a korábbi években is. Akkor szeptember 1-jétől lépne életbe az új díjszabás. Tassi Lászlóné képviselő: Nekünk nem kell akkor külön szerződést kötni? A családsegítőnek a szolgáltatóval. Biztos, hogy kell. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt mondtuk, hogy augusztus 1-jétől kötünk szerződést. Igen, a díjat meg szeptember 1-jétől alkalmazzuk. Peresztegi Lászlóné aljegyző: De akkor nem kell külön szerződést kötni. Nem a menüből veszi igénybe, hanem a szerződés alapján. Szerződés alapján a régi áron, július végéig. Azt szeretnénk beírni a pályázatba, hogy az kerüljön a szerződésbe, hogy augusztus hónapra szükséges néhány adagot még a régi áron nyújtsa, és szeptember 1-jétől érvényesíthetők az új tarifák. Tassi Lászlóné képviselő: Végül is mindegy, mert a szoc. étkezést fizetik, az 720 Ft, ez meg 680 Ft. Csak, ha nem a szoc. étkezést veszik igénybe folyamatosan, akkor kiesnek tőlem. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor maradnak szoc. étkezők, ha megkötjük a szerződést. Akkor a régi áron? Ezt kell a pályázati kiírásba kiírni. Arról kell tájékoztatni, hogy mennyi a tarifa, és hogy augusztusban még eszerint kérjük az ajánlatot megtenni. Azt akarjuk elkerülni, hogy az egy hónap miatt módosítani kelljen a szociális rendeletet. Jóvá kellene hagyni Pétnek is. Másfél évre akkor fixen beállna a díj. A szeptemberben hatályba lépő jogszabályváltozástól nagyon félnek. Nem tudják, hogy költségként mi emelkedik. Ha valóban alkalmazniuk kell élelmezésvezetőt, akkor az sok lesz. Devecsery Ildikó Anikó képviselő:

18 18 Azt majd kötelező lesz. Jogszabály szerint közétkeztetésben szeptember 1-jétől lépnek életbe a változások a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gyermekétkeztetés zsírszegény, cukorszegény, gyümölcsös, stb. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Illetve azzal tudja kiváltani, ha olyan szakácsa van, aki legalább tíz éves gyakorlattal rendelkezik a közétkeztetésben, és a kalóriaszámításban, stb. gyakorlata van. Mindent fel kell tüntetni az étlapon. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Meghatározzák, hogy egy héten hányszor kell teljes kiőrlésű terméket enni a gyereknek, mennyi szénhidrátot, mennyi húst. Biztos, hogy nem azt a célt fogják elérni, amit szeretnének. Egyrészt megdrágítja az étkezést, a szülő reklamálni fog mind a szolgáltatónál, mind az önkormányzatnál. Tassi Lászlóné képviselő: A gyerek meg nem fogja megenni, mert sótlan, ízetlen. A paradicsomlevest nem eszi meg, mert savanyú. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A szülő nem fog otthon tíz év múlva sem úgy főzni, ahogy előírják. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Csak egy sima zsemle kerül 20 Ft-ba, egy teljes kiőrlésű meg 70 Ft-ba. Én annyit javasoltam, hogy a teljes kiőrlésű legyen kenyér formájában, mert még mindig olcsóbb, a kifli, zsömle sima pékáru formában, és akkor ők is tudnak vele variálni. Heti háromszor kell teljes kiőrlésűt adni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Megint túllőttek a célon. Azért nyilvánítottuk eredménytelenné a pályázatot, hogy ezeket össze tudjuk fésülni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Júliusban egy rendkívüli ülés kellene majd az utolsó héten. Mert most arról is szavaztok, hogy kiírjátok újra a pályázatot ezekkel a változtatásokkal. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Ki kell írnunk.

19 19 Osztottunk szoroztunk. Az ovié olcsóbb, de a szállítás miatt többre jön ki, mint innen. De már nem nagy különbség van, kb. 10 ezer Ft havonta. Lehet, hogy az infláció mértékével a szállítási költség is emelkedett volna. Ennek az a folyománya, hogy mivel a térítési díjakat befolyásolja, és a térítési díjakat Berhida állapítja meg rendeletben, ezt is végig kell még futtatni. A gyermekvédelmi és a szociális rendeletet is módosítanunk kell. A szociálishoz ráadásul mivel abban Pét is benne van Pét egyetértését is ki kell kérni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Új számítást kell csinálni hozzá. A berhidait is változtatja. Azt még hozzátenném, hogy ezt az emelést a Tündével is egyeztettük. Elvileg tudnánk rá fedezetet biztosítani. Amennyiben a határozati javaslattal egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 68/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a közétkeztetési pályázatról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A május 26-án kiírt közétkeztetési pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2.) Új közétkeztetési pályázatot ír ki, melyben a szerződéses időszakot augusztus 1-től december 31-ig jelöli meg. 3.) Az új pályázati kiírást legalább 3 ajánlattevőnek meg kell küldeni. Határidő: megküldésre június 27. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/c) Szóbeli tájékoztatás a Csehi kirándulásról

20 20 /Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A hét végén visszük a gyerekeket Csehibe. Annyi változás történt a létszámban, hogy tegnap este a Baksa Kornél részvételét visszamondták. Eredetileg úgy egyeztünk meg, hogy hat vilonyai és négy királyszentistváni gyermek mehet. A Kőszegi Ilona polgármester asszony jelezte felém, hogy ő tudna egy ötödik gyermeket is elvinni, így öt gyermek megy Vilonyáról és öt Királyszentistvánról. Erről az árajánlatról beszéltem már korábban, 150 ezer Ft-tal számoltam, ezt így igénybe tudnánk venni. A várpalotaiakat is megkerestem. Ott most megy a huza-vona a kistérségi buszt illetően. Az ottani sofőr munkaszerződése lejárt, majd eldöntik, mi legyen. Ez az egy árajánlat érkezett be, úgy gondolom, el kellene fogadnunk. Ennél a kistérségi busz drágább; 188 Ft/km. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ez jó ár. Határozhatnánk róla, hogy a vissza útra is igénybe vesszük ezt a szolgáltatást, ugyanilyen feltételekkel, ha egyetértetek vele. Aki esetleg szeretne jönni vasárnap, jelezze péntekig. A buszban bőven van hely. Nem lenne egyszerűbb, ha ott aludna a sofőr is? Mert az 57 ezer Ft kétszer elég húzós. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem, mert úgy szól a meghívás, hogy 10 gyerek, 1 kísérő. Az étkeztetését, szállását nekünk kellene vállalni. Lehet, hogy megoldanák, de én nem szeretnék ilyen kéréssel előállni. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Lehet, hogy a busz az alatt a hét alatt máshova megy. Lehet, hogy akkor már nem ilyen áron adna ajánlatot a szolgáltató. Vasárnap indulnak, és pénteken mennénk vissza értük. Ha az árajánlatot elfogadjátok, és azzal egyetértetek, hogy a buszt a vissza útra is megrendeljük, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Vereb Község polgármestere

Gárdony Város polgármestere. Vereb Község polgármestere J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. november 18-án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben