JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT"

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ülésünkön Képviselő-társaimat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt és Dr. Cseh Tamás jegyző urat. Megállapítom, hogy 5 fővel határozatképesek vagyunk. / Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben a meghívóban szereplő napirendeket elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 61/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta:

2 2 Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására 6.) Aktuális ügyek a) Nyári gyermekétkeztetés elbírálása b) Közétkeztetési pályázat elbírálása c) Szóbeli tájékoztatás a Csehi kirándulásról d) Közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatos tájékoztatás e) Tájékoztatás a Regio Pelso) Kiemelten Közhasznú Közalapítvány működéséről NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására /Tájékoztató, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3 3 Az írásos anyagot megkaptátok. A Tündével megbeszéltük telefonon. Azt mondta, ezen kívül kiegészítést nem szeretne tenni. Amennyiben kiegészítésetek vagy kérdésetek lenne, tegyétek meg. Az látható, hogy a tavalyi évből áthúzódó bevételek miatt az I. negyedévben nagyobb százalékos arányban teljesültek a bevételeink a megszokottnál. A különböző adóbevételeknél is látható egész komoly túlteljesülés. Remélem, hogy az iparűzési adó kintlévőségeink is megérkeznek a számlánkra, ahogy előirányzatosítottuk. A másik oldalon a teljesülés szintje az átlagosnak megfelelő. A bevételi és kiadási oldalon elég nagy összeget tesz ki a plusz 10 millió Ft, amit adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatként megkaphattunk. Megjegyeztem magamnak, hogy a ezer Ft ennyire növelhető a költségvetésünk még mindig alacsonyabb, mint 3-4 éve az induló költségvetésünk volt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A rendelet-tervezetben elírás van az összegnél. Tízmillióval kevesebb van írva. A táblázatban a módosított előirányzatnál is 44 millió van. A19. sorban van a 10 millió Ft. Pedig biztos, hogy az I. negyedévben még nem volt itt. A beszámoló a negyedéves, de a költségvetés módosítás az aktuális. A mellékletek szerint 44 millió Ft ezer Ft volt az eredeti költségvetés, a módosított most ezer Ft a táblázat szerint. Korábban a zárszámadáshoz kapcsolódóan már volt módosítása. A rendeletben az összeget javítani kell. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Akkor a rendeletben nem 34 millió Ft lesz, hanem 44 millió Ft. Elfogadjuk. Az általános indokolás szerepelt eddig is a rendelet mellett? Kaptunk felszólítást, hogy minden rendelethez kell hatásvizsgálat, indokolás, így a költségvetéshez is. Nem elég az előterjesztés. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A villanyszámlával vagy az E.ON-nal kapcsolatban lenne kérdésem: mennyivel változott, és mióta mérik így külön a villanyt?

4 4 Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: július 1-től mérőssé változtatták át, amiről mi nem kaptunk még szerződést sem. Eddig úgy volt, hogy fizettük a közvilágítást nem mérősítetten, és most visszamenőleg július 1-ig az összes számlánkat lesztornózták, és átszámolták a mérősített összegekkel. Így túlfizetésben voltunk, és ezer Ft-ot kaptunk vissza az E.ON-tól. Még most sem tudtam megszerezni tőlük a szerződést. Ne tévesszen meg Titeket. Ahogy tudom, ez a pénz nem maradhat nálunk, mivel ez állami támogatással terhelt. Közvilágítására kapunk éves szinten bizonyos összeget. Ezt betervezzük a táblába, és arra fordítjuk. Ez most olyan, mintha ezt az ezer Ft-ot, amit az államtól kaptunk, nem költöttük volna el arra a célra, amire be volt tervezve, holott mi fizettük a számlákat. Lehet, hogy késedelmi kamattal növelt visszafizetés lesz. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Az összes számla után a késedelmi kamatot ki kell számolni, és az állam felé be kell fizetni. Mert felhasználtuk az állami támogatást, és jogtalan volt. Ez amennyire jó hírnek tűnik, annyira nem az. Én nagyon örültem, mikor megkaptuk, hívtam a Tündét, hogy van egy kis plusz pénzünk, valamit tudunk korrigálni. Hát nem igazán. Végül is a 2012-es évet külön kell számolni, mert ott még nem volt feladatfinanszírozás. Gyakorlatilag a 2012-es fedezni fogja a kamatokat év az, aminél probléma merül fel. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Csak az a probléma, hogy még szerződésünk sincs. Önhatalmúlag ők szerződést módosítottak, hogy mérősítettek, csak nem kaptunk róla példányt. Mikor telefonon beszéltem velük, azt mondták, hogy ők visszamenőleg nem tudnak szerződést küldeni. Most levelet írtam, és várom, hogy az E.ON megküldje a szerződést. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Érdekes. Ehhez mit szól a kormányhivatal? A kormányhivatal az E.ON-ig nem megy el. Törvénybe hozták a rezsicsökkentést. Azt gondolom, hogy a null-szaldó kijöhet, mert a 2013-as visszafizetési kötelezettség kamatait fedezi a féléves különbség.

5 5 Talán elég lesz. Most nem olyan nagy a jegybanki alapkamat kétszerese. Ki kell számolni. Ha nincs több kérdés, szeretnélek benneteket megkérdezni: hogyha a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról szóló írásbeli tájékoztatót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 62/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: június 01., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Hogyha a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a ezer Ft bevételi és kiadási összeget javítva ezer Ft bevételi és kiadási összegre elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg:

6 6 VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ennél többet nem tudok elmondani, mint amit írásban kiküldtünk részetekre. Ha a polgármesteri vagy a jegyzői hatáskörben hozott szociális döntésekkel kapcsolatos kérdésetek van, tegyétek fel. A táblán látszik, hogy korántsem történt még előirányzat átlépés. Ahogy a keretünk engedi, úgy próbálunk gazdálkodni ezekből a szociális ellátásokból. A jegyzői hatáskörnél magas a felhasználás, de annak csak a 10, 20 %-át kell fizetni az önkormányzatnak. Esetleg ezzel kapcsolatban lenne javaslatotok, észrevételetek? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Reméljük, elég lesz. Ha az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi beszámolóval egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

7 7 63/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) Az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.) A Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi jogkörében hozott döntéseiről, valamint a Jegyző hatáskörében ellátott szociális és gyermekvédelmi jogkörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 3.) A beszámolóból összességében megállapítható, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenység a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi rendeletek figyelembe vételével történt. Határidő: június 23. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ha megengeditek, a 3. és 4. napirendi pontot egy kalap alá venném. Természetesen külön szavazunk róla. Amit papír alapon megfogalmaztunk, azon kívül sokkal többet nem tudok a két társulás működéséről elmondani. Folyamatosan ülésezünk, ahogy a napirendek, az ügyrendek megkívánják. Ezt mindig Berhidán tesszük meg. A közeljövőben is össze kell ülnünk. Minden szükséges átvezetést mind a gyermekjóléti, mind a szociális társulás munkarendjében átvezetünk. A költségvetési oldalát a pénzügyes lányok csinálják. Úgy gondolom, hogy a jogszabályi feltételeknek a társulások működése teljes mértékben megfelel.

8 8 Amennyiben kérdésetek lenne a működéssel kapcsolatban, legyetek kedvesek feltenni. Megpróbálok rá válaszolni. Amennyiben nincs kérdésetek, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 64/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ha a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 65/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta:

9 9 1.) A Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Köznevelési Társulás részére. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására /Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ami a munkatervben új lehet számotokra, az a szeptemberben megtartandó közmeghallgatás, amit a kultúrház felújítása miatt szeptemberre áttettünk. A szokásosnak megfelelően a decemberi ülésünket is korábban tartjuk meg az év végére tekintettel. A Zsuzsával arról beszéltünk még, hogy a hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatban döntenünk kell, napirendnek be kell tennünk augusztusra a pályázat kiírását, azt követően az elbírálását, mert lejárt Bódis János vállalkozóval határozott időre megkötött szerződésünk. Ezzel az augusztusi napirendünket kiegészítenénk, ha Ti is egyetértetek vele. Ha nincs ezzel kapcsolatban hozzászólásotok, és az általam javasolt kiegészítéssel a munkatervvel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 66/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a Képviselő-testület II. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 44. -ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve II. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg:

10 augusztus ) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horvátné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Beszámoló az önkormányzati feladatok végrehajtásáról években Felelős: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Önkormányzati Hivatal irodavezetői Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Köznevelési Intézmény dolgozói - Civil szervezetek vezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Javaslat hó- és síkosság-mentesítési pályázat kiírására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 5.) Aktuális ügyek 6.) Zárt ülés a.) Támogatási kérelmek elbírálása

11 11 Előterjesztések elkészítési határideje: augusztus szeptember 15. Közmeghallgatás: Kihelyezett ülés a Kultúrházban N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a évi költségvetés teljesítéséről, évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakóhelyi környezet állapotáról, a Kistérségi Többcélú Társulásban való részvételről Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző - Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi előadó Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető 2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás A soros ülés folytatásaként: 1.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. Előadó : Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek 3.) Zárt ülés

12 12 b.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: szeptember október a.) Alakuló ülés 1.) Megbízó levelek átadása eskütétel 2.) Az alpolgármester megválasztása Az ünnepélyes alakuló ülés zárása. b.) Rendes ülés (ünnepi ülés után, azért célszerű megbontani, mert minden pályázathoz be kell csatolni az alakuló ülés jegyzőkönyvét teljes terjedelmében, amiből a rendes ülésre bontott rész már nem szükséges) 1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a októberi választás lebonyolításáról. Előadó: HVB. Elnök 2.) Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására Előadó: Alpolgármester 3.) A polgármester programjának ismertetése Előadó: Polgármester 4.) Javaslat az alpolgármester juttatásainak megállapítására Előadó: Polgármester 5.) Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételére, megválasztására, az SZMSZ kapcsolódó rendelkezéseinek módosítására Előadó: Polgármester 6.) Aktuális ügyek Előadó: Polgármester október 27.

13 13 1.) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Előadó: Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól Előadók: Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági irodavezető 3.) Javaslat a évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására. Előadó : Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 4.) Javaslat a évi belső ellenőrzési tervre Előadó : Polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Belső ellenőr Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Kistérségi belső ellenőr 5.) Aktuális ügyek Előadó: Polgármester 6.) Zárt ülés

14 14 Előadó: polgármester c.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: október november ) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadók: Köznevelési intézmény vezetője Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Mozgay Dóra Óvodavezető Devecseri Ildikó tagintézmény vezető Iskolaigazgató Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: polgármester d.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: november december 8. 1.) Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előadó: polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: polgármester Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: polgármester

15 15 a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: december 4. Határidő: folyamatos, ill. bentiek szerint Felelős: Polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Irodavezetők Napirendek előadói 6.) Aktuális ügyek 6/a) Nyári gyermekétkeztetés elbírálása Külön írásos anyagot erről nem küldtük ki. A 9 főre beadott pályázatunk nyertesként lett elbírálva. Június 30-ától 44 munkanapon keresztül 9 fő részesülhet nyári gyermekétkeztetésben. A 9 gyermek, akinek felajánlottuk, elfogadták ezt a lehetőséget. A vilonyai Szikla Étteremből vennénk a szolgáltatást igénybe. Egy nyilatkozatot szándékunkban áll a szülőkkel aláíratni, hogy ezt a támogatást igénybe veszik. Annyi kötelezettségük lenne ezzel kapcsolatban, hogy az ebédet el kell majd vinniük. Tudja a szolgáltató biztosítani azon az áron, amit támogatásként adnak? A jogszabály 440 Ft/adagot ír elő, ő 540 Ft/adag áron biztosítja. Ezt a Tündével már megbeszéltük, hogy minek a terhére lehet kiegészíteni. Összesen kb. 40 ezer Ft lesz. Ki kell egészíteni a gyermekvédelmi keretből. A szolgáltatótól kell a nyilatkozat a nyersanyagról. Határozat kellene róla. Leírni, hogy milyen pályázat alapján biztosítja ennyi fő nyári gyermekétkeztetését ennyi napon keresztül. Hogy a pályázati összeg és a tényleges költség közötti különbözetet a évi költségvetéséből biztosítja, Illetve felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről és a szükséges nyilatkozatok beszerzéséről. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

16 16 A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 67/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a szociális nyári gyermekétkeztetésről A Képviselő-testület megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetési pályázat eredményét és az alábbi döntést hozza: 1.) A testület 49/2014.(IV.28.) Kt. határozata alapján, a 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet szerint szociális nyári gyermekétkeztetés évi támogatására benyújtott pályázaton Vilonya Község Önkormányzata 9 gyermek részére nyert 440 Ft/adag, összesen forint támogatást. 2.) A kilenc gyermek étkeztetését 44 munkanapon keresztül a Szikla Étteremből (8194 Vilonya, Kossuth u. 2.) biztosítja 540 Ft/adag áron. 3.) A szociális nyári gyermekétkeztetés tényleges költsége ( Ft) és a támogatás összege közötti Ft különbözetet költségvetéséből egyéb nem intézményi ellátások keretéből biztosítja. 4.) Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatóval a szolgáltatási szerződést kösse meg, és a szükséges nyilatkozatokat szerezze be. 5.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: június 30. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/b) Közétkeztetési pályázat elbírálása /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az elbírálás egyelőre nem járt sikerrel. Érvénytelenné nyilvánítottuk a Dórával és a Hargitai Tündével együtt a pályázatot, mert olyan problémánk volt többek között, hogy a pályázati kiírásban július 31-ig szerepelt, hogy ajánlatot tesz a pályázó. Gondként merült fel, hogy a jövő évben úgy tűnne, mintha éven belül duplán emelne díjat az önkormányzat, akár a szülők, akár a saját rezsi költséget tekintve. Ezt

17 17 szeretnénk úgy feloldani, hogy december 31-ig szóljon a szolgáltatási szerződés a kiválasztott szolgáltatóval. A pályázat öt helyre lett elküldve, egyedül a Suri Ferencné adott választ. A többiek nem is reagáltak rá. A nyár során ezt le fogjuk zongorázni. Elvileg problémát nem okoz, hiszen július 31-ig van érvényes szerződés. Augusztus hónapban iskola, óvoda nincs. A 3 fő szociális étkeztetését ugyanúgy meg tudjuk oldani, ahogy a korábbi években is. Akkor szeptember 1-jétől lépne életbe az új díjszabás. Tassi Lászlóné képviselő: Nekünk nem kell akkor külön szerződést kötni? A családsegítőnek a szolgáltatóval. Biztos, hogy kell. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt mondtuk, hogy augusztus 1-jétől kötünk szerződést. Igen, a díjat meg szeptember 1-jétől alkalmazzuk. Peresztegi Lászlóné aljegyző: De akkor nem kell külön szerződést kötni. Nem a menüből veszi igénybe, hanem a szerződés alapján. Szerződés alapján a régi áron, július végéig. Azt szeretnénk beírni a pályázatba, hogy az kerüljön a szerződésbe, hogy augusztus hónapra szükséges néhány adagot még a régi áron nyújtsa, és szeptember 1-jétől érvényesíthetők az új tarifák. Tassi Lászlóné képviselő: Végül is mindegy, mert a szoc. étkezést fizetik, az 720 Ft, ez meg 680 Ft. Csak, ha nem a szoc. étkezést veszik igénybe folyamatosan, akkor kiesnek tőlem. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor maradnak szoc. étkezők, ha megkötjük a szerződést. Akkor a régi áron? Ezt kell a pályázati kiírásba kiírni. Arról kell tájékoztatni, hogy mennyi a tarifa, és hogy augusztusban még eszerint kérjük az ajánlatot megtenni. Azt akarjuk elkerülni, hogy az egy hónap miatt módosítani kelljen a szociális rendeletet. Jóvá kellene hagyni Pétnek is. Másfél évre akkor fixen beállna a díj. A szeptemberben hatályba lépő jogszabályváltozástól nagyon félnek. Nem tudják, hogy költségként mi emelkedik. Ha valóban alkalmazniuk kell élelmezésvezetőt, akkor az sok lesz. Devecsery Ildikó Anikó képviselő:

18 18 Azt majd kötelező lesz. Jogszabály szerint közétkeztetésben szeptember 1-jétől lépnek életbe a változások a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gyermekétkeztetés zsírszegény, cukorszegény, gyümölcsös, stb. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Illetve azzal tudja kiváltani, ha olyan szakácsa van, aki legalább tíz éves gyakorlattal rendelkezik a közétkeztetésben, és a kalóriaszámításban, stb. gyakorlata van. Mindent fel kell tüntetni az étlapon. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Meghatározzák, hogy egy héten hányszor kell teljes kiőrlésű terméket enni a gyereknek, mennyi szénhidrátot, mennyi húst. Biztos, hogy nem azt a célt fogják elérni, amit szeretnének. Egyrészt megdrágítja az étkezést, a szülő reklamálni fog mind a szolgáltatónál, mind az önkormányzatnál. Tassi Lászlóné képviselő: A gyerek meg nem fogja megenni, mert sótlan, ízetlen. A paradicsomlevest nem eszi meg, mert savanyú. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: A szülő nem fog otthon tíz év múlva sem úgy főzni, ahogy előírják. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Csak egy sima zsemle kerül 20 Ft-ba, egy teljes kiőrlésű meg 70 Ft-ba. Én annyit javasoltam, hogy a teljes kiőrlésű legyen kenyér formájában, mert még mindig olcsóbb, a kifli, zsömle sima pékáru formában, és akkor ők is tudnak vele variálni. Heti háromszor kell teljes kiőrlésűt adni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Megint túllőttek a célon. Azért nyilvánítottuk eredménytelenné a pályázatot, hogy ezeket össze tudjuk fésülni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Júliusban egy rendkívüli ülés kellene majd az utolsó héten. Mert most arról is szavaztok, hogy kiírjátok újra a pályázatot ezekkel a változtatásokkal. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Ki kell írnunk.

19 19 Osztottunk szoroztunk. Az ovié olcsóbb, de a szállítás miatt többre jön ki, mint innen. De már nem nagy különbség van, kb. 10 ezer Ft havonta. Lehet, hogy az infláció mértékével a szállítási költség is emelkedett volna. Ennek az a folyománya, hogy mivel a térítési díjakat befolyásolja, és a térítési díjakat Berhida állapítja meg rendeletben, ezt is végig kell még futtatni. A gyermekvédelmi és a szociális rendeletet is módosítanunk kell. A szociálishoz ráadásul mivel abban Pét is benne van Pét egyetértését is ki kell kérni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Új számítást kell csinálni hozzá. A berhidait is változtatja. Azt még hozzátenném, hogy ezt az emelést a Tündével is egyeztettük. Elvileg tudnánk rá fedezetet biztosítani. Amennyiben a határozati javaslattal egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 68/2014. (VI. 23.) Kt. határozat: a közétkeztetési pályázatról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetési pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A május 26-án kiírt közétkeztetési pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2.) Új közétkeztetési pályázatot ír ki, melyben a szerződéses időszakot augusztus 1-től december 31-ig jelöli meg. 3.) Az új pályázati kiírást legalább 3 ajánlattevőnek meg kell küldeni. Határidő: megküldésre június 27. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/c) Szóbeli tájékoztatás a Csehi kirándulásról

20 20 /Árajánlat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A hét végén visszük a gyerekeket Csehibe. Annyi változás történt a létszámban, hogy tegnap este a Baksa Kornél részvételét visszamondták. Eredetileg úgy egyeztünk meg, hogy hat vilonyai és négy királyszentistváni gyermek mehet. A Kőszegi Ilona polgármester asszony jelezte felém, hogy ő tudna egy ötödik gyermeket is elvinni, így öt gyermek megy Vilonyáról és öt Királyszentistvánról. Erről az árajánlatról beszéltem már korábban, 150 ezer Ft-tal számoltam, ezt így igénybe tudnánk venni. A várpalotaiakat is megkerestem. Ott most megy a huza-vona a kistérségi buszt illetően. Az ottani sofőr munkaszerződése lejárt, majd eldöntik, mi legyen. Ez az egy árajánlat érkezett be, úgy gondolom, el kellene fogadnunk. Ennél a kistérségi busz drágább; 188 Ft/km. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Ez jó ár. Határozhatnánk róla, hogy a vissza útra is igénybe vesszük ezt a szolgáltatást, ugyanilyen feltételekkel, ha egyetértetek vele. Aki esetleg szeretne jönni vasárnap, jelezze péntekig. A buszban bőven van hely. Nem lenne egyszerűbb, ha ott aludna a sofőr is? Mert az 57 ezer Ft kétszer elég húzós. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem, mert úgy szól a meghívás, hogy 10 gyerek, 1 kísérő. Az étkeztetését, szállását nekünk kellene vállalni. Lehet, hogy megoldanák, de én nem szeretnék ilyen kéréssel előállni. Devecsery Ildikó Anikó képviselő: Lehet, hogy a busz az alatt a hét alatt máshova megy. Lehet, hogy akkor már nem ilyen áron adna ajánlatot a szolgáltató. Vasárnap indulnak, és pénteken mennénk vissza értük. Ha az árajánlatot elfogadjátok, és azzal egyetértetek, hogy a buszt a vissza útra is megrendeljük, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Mihályháza község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Mihályháza község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 1 Mihályháza község Önkormányzata 8513 Mihályháza, Jókai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu Szám: 2-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben