Tisztelt Képviselő Testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő Testület!"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő Testület! 2012.évtől az Áht (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. Úrkút Község Önkormányzat háromnegyedéves költségvetési beszámolója összesítetten tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, valamint külön-külön bemutatásra kerülnek a költségvetési szervek bevételei és kiadásai. Úrkút Község Önkormányzat háromnegyedéves összesített bevétele az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat pénzforgalmi bevétele az előirányzathoz képest 83 %, ami a tervezettnek megfelelően alakult. Bevételeink döntő többségét az állami hozzájárulások, átengedett, megosztott bevételek adják, melyek átlagosan 76 %-ban teljesültek háromnegyedévi bevételek módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek ,59 Helyi adók ,71 Átengedett központi adók ,67 Önkormányzati költségvetési támogatás ,59 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,77 Támogatások, kiegészítések ,37 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,62 Önkormányzatok sajátos bevételei ,47 ÖSSZESEN ,86 Az összbevételek 30,3%-a átengedett központi adó, 31,3%-a önkormányzati költségvetési támogatás, 19,4% helyi adókból, a fennmaradó 19 % működési bevételekből, támogatások, kölcsönök visszatérüléséből tevődik össze. Mindezeket az alábbi táblázat szemlélteti háromnegyedéves pénzforgalmi bevételek összetétele

2 Helyi adók Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati költségvetési támogatás Önkormányzatok sajátos bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések A helyi adók az alábbiak szerint alakultak: a. magánszemélyek kommunális adója 85,4% b. iparűzési adó 103,7% Az átengedett központi adóknál a gépjárműadó 103,9%-on teljesült. Az iparűzési adónál és a gépjármű adónál évek óta az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítések figyelhetők meg. Egyik oka, hogy pl. az iparűzési adót nem lehet pontosan megtervezni. Mindig az előző évi bevallásokból lehet kiindulni és megtervezni a várható bevételt. Valamint mindegyik adónemnél vannak hátralékosok. A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések emelkednek. A Hauser Lajos Általános Iskolánál áprilisi ás júliusi normatív lemondásnál a szeptemberben várható becsült létszámot 7 fővel kellett csökkenteni. Az iskolában az 1 évfolyamon szeptemberben beindult az iskolaotthoni ellátás, amire pótigényt nyújtottunk be. A szociális étkeztetés igénybe vevők száma is folyamatosan emelkedik, ítt a pótigény 6 fő. Mindez összességében ,- Ft plusz normatívát jelent az önkormányzatnak. A bevételeknél a szennyvízberuházás I. fordulójának utolsó pénzügyi elszámolása évben megtörtént. Az NFÜ (közvetítő szerv) a támogatás részét a 2010 októberében kiutalta. Az Önkormányzat tájékoztatása erről elmaradt. A tájékoztatást évben kérésre kaptuk meg. A támogatási összegnek költségvetésen való átvezetése évben elmaradt. Ez évben mind bevételei, mind kiadási oldalon utólagosan megtörtént. A szennyvízberuházás II. fordulója megkezdődött. Az első résszámlák önrészéhez a Társulás a pénzeszközt átutalta, valamint az NFÜ a pályázati összegről az értesítést megküldte. Ezen összegekkel a bevételi és kiadási oldalak megemelésre kerültek. Az évek óta képződő pénzmaradványt rövid lejáratú lekötésbe helyeztük. Ezzel 9 hónap alatt

3 mintegy 3,6 millió forint plusz bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Önkormányzatunk pénzforgalmi költségvetési kiadásai 64%-os teljesítést mutat. A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítése % Személyi juttatások ,1 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Átadott pénzeszköz ,2 Felhalmozási kiadások ,2 ÖSSZESEN ,0 A kiadások 60%-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A dologi kiadások aránya 23%. Az átadott pénzeszköz 9%, mig a felhalmozási kiadások 8%-ot tesznek ki. Ezek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: háromnegyedéves pénzforgalmi kiadások összetétele Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások Az összevont önkormányzati személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. ÖNKORMÁNYZAT A kiadások 48%.os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások átadott pénzeszközök a tervezetteknek megfelelően alakultak. A dologi kiadásokon belül túlteljesítés figyelhető meg a gázenergia szolgáltatásnál(98%). A karbantartásnál viszont a teljesítés 21%. Itt még nem történt meg a csapadékelvezető rendszer karbantartása, a kátyúzás, valamint a védőnői szolgálatnál tervezett belső helyiség felújítása. Átadott pénzeszközöknél a teljesítés 70%. A hétvégi és a hétközi ügyeletnél alulteljesítés (18%) oka, hogy a Magyar Imre Kórház a évi ügyeleti elszámolásnál jelentkező többletet évben elszámolta. Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése 66%. Felhalmozási kiadásoknál 28% a teljesítés. A szennyvízberuházás és Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiépítés a II. félévben megkezdődött. A közösségi házra benyújtott pályázatra érdekeltségnövelő

4 támogatás címszóval 53 E Ft-ot nyertünk. A sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat nem nyert. A általános iskola és a Polgármesteri Hivatal részére a számítógép vásárlások részben megtörténtek. Lezajlott az 519. hrsz.-u magánút elnevezésű ingatlan megvásárlása. POLGÁRMESTERI HIVATAL A kiadások 68%-on teljesültek. A személyi juttatások, járulékok a tervezetteknek megfelelően alakultak. Dologi kiadások 48%-os teljesítést mutatnak. A Hivatalnál még nem készült el a villamoshálózat felújítás, így az utána betervezett festési munkálatok sem készültek el. Hivatal által folyósított ellátások teljesítése 70%. HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kiadások teljesülése 77%. Az iskolánál a személyi juttatások 74%, a járulékok 74%, a dologi kiadások 92%-on teljesültek. A dologi kiadásoknál a gázszolgáltatásra kifizetett összeg 111%-os teljesítést mutat. A szolgáltatóval történt egyeztetések után október hónapban az elszámolás után a túlfizetés visszautalásra került. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Az óvodánál a kiadások 72%-on, térítési díj bevételeik 76%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok 74%-on, míg a dologi kiadások 66%-on teljesültek. Kirívó túllépés sehol sem figyelhető meg. Összességében tehát elmondható, hogy az önkormányzatnál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a tervezettek szerint alakult szeptember30-ával az önkormányzat E Ft céltartalékkal és E Ft általános gazdasági tartalékkal rendelkezik. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítését megtárgyalni és az alábbi határozati javaslattal együtt elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVATLAT Úrkút Község Önkormányzati Képviselő testülete a háromnegedévi teljesített költségvetését E Ft bevétellel és E Ft kiadással elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: december 31. Úrkút, október 29. Fülöp Zoltánné polgármesteri

5 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2012.HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. m elléklet eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.1. Szolgáltatások,értékestések ellenértéke , Bérleti díjak: bérlemények ,21 sportcsarnok ,83 közterülethasználat , Intézményi ellátási díjak: óvodai térítési díj ,11 iskolai térítési díj ,40 szociális étkezők térítése ,88 külsős étkezők térítése , Alkalmazottak étkezési térítési díja , Államh.kivülre továbbsz.dij(áram,gáz) , Általános forgalmi adó bevételek - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA ,89 - Szennyvízberuházás I.ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás I. ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás II. ford.áfa visszaigénylés , Egyéb bevételek , Kamatbevételek ,43 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: kommunális ,41 iparűzési ,66 pótlék , Átengedett központi adók SZJA helyben maradó , Jövedelemkülönbség mérséklés , Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság , Szabálysértési,helyszíni bírság , Egyéb sajátos bevételek (lakbérek) ,47

6 II. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok normatív hozzájárulása 1.1. Normativ hozzájárulás lakosságszám alapján , Normatív hozzájárulás feladatmutatók alapján , Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus továbbképzés ,40 Osztályfőnöki feladatok támogatása ,48 Szociális juttatások (étkeztetés,tankönyv) ,01 Szakmai, informatikai felad.tám , Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz - rendszers szociális segély ,18 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,30 - ápolási díj ,54 - lakásfenntartási támogatás , Önkormányzatok egyéb központi támogatása - Bérkompenzáció ,00 - Érdekeltségnövelő támogatás ,00 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 1. DRV. eszközhasználati dj ,77 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1 Társadalmi biztosítási alapoktól (OEP) , Többcélú kistérségi társulástól (mozgókönyv.) , Közcélú foglalkoztatás támogatása , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása , Pénzbeli támogatás ,00 2. Beruházási célú pe.átvétel EU. Programokhoz 2.1. Szennyvízberuházás I.ford.támogatásrésze , Szennyvízberuházás II.ford.támogatásrész , Társulástól szennyvízberuházáshoz önrész ,00 V. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. Lakásépítés, vásárlás támogat.nyújtott kölcsön ,62 VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉS ,00

7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,86 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZ.SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Müködési célra Önkormányzat , Felhalmozási célra Önkormányzat ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,28

8 3. melléklet ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ eft I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi juttatások ,07 Munkaadót terhelő járulékok ,52 Dologi kiadások ,41 II.ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK Támogatásértékű kiadások ,31 Véglegeses átadott pénzeszközök ,80 III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások ,06 Felújítások ,00 Értékpapír vásárlás ,33 IV. TARTALÉKOK Gazdasági tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,07

9 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÁROMNEGYEDÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Eredeti E Ft Módosított Teljesítés % 1. Szennyvízberuházás KEOP.pály.II.f. (23/2010.hat.) ,17 2. Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiép.keop.pály.ii.f ,93 3. Rákóczi u. közvilágítás bővítés(benzinkút) ,00 4. Sportcsarnok pályázathoz önrész ,00 5. Közösségi ház pályázati önrész(sz.gép,hangfal,kábel) ,00 6. Polgármesteri Hivatal villamoshálózat felújítás ,00 7. Polgármesteri Hivatal számitógép vásárlás ,87 8. Hauser Lajos Általános Iskola számitógépek vásárlása ,75 9. Földterület vásárlás , Falu kútja felújítás ,00 ÖSSZESEN ,21 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 1. DRV részvény vásárlás ,33

10 9. melléklet ÉVI CÉLTARTALÉK HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ CÉLTARTALÉK Eredeti eft Módosított Szennyvízberuházás után útfelújítás Ravatalozó felújítás, halotthütő vásárlás Úrkút-Ajka vízvezeték beruh. Vízvezeték vásárlás ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK Községi önkormányzat általános tartaléka ÖSSZESEN

11 KIADÁSOK II. POLGÁRMESTERI HIVATAL 4. melléklet ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA, HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2012.HÁROMNEGYEDÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT III. HAUSER LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IV. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN Módosít Teljesít Teljesít Módosítot Teljesít Módosít Teljesít Eredeti % Eredeti Módosított % Eredeti % Eredeti % Eredeti Módosított Teljesítés % ott és és t és ott és Rendszeres személyi juttatások , , , , ,71 Nem rendszeres személyi jutt , , , , ,48 Külső személyi juttatások , , , , ,99 Személyi juttatások összesen , , , , ,07 Munkaadót terhelő járulékok , , , , ,52 Dologi kiadások , , , , ,41 Egyéb folyó kiadások , ,00 Támogatásértékő műk. kiadás , ,42 Felújítás , ,00 Felhalmozási kiadás , ,06 Értékpapír vásárlás (részvény) , ,33 Társ. És szoc.pol.juttatások , , ,87 Céltartalék ,00 Gazdasági tartalék ,00 Kiadások összesen , , , , ,07 BEVÉTELEK Intézményi mük.bev.( térítési díjak) , , , ,57 Áfa bevételek, megtérülések , , ,48 Sajátos műküdési bevételek(helyi adók, átengedett központi adók ,99 Normatív állami támogatások , , ,59 Támogatásértékű bevételek ,19 Felhalmozási és tőke jell.bev ,77 Tartósan adott kölcsön ,62 Előző évi költségv.visszatér ,00 Pénzforgalom nélküli bevételek ,06 Bevételek mindösszesen , , , ,28

12 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKOMRÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.1. Szolgáltatások ellenértéke(ebéd kihordás,) , Bérleti díjak: bérlemények ,21 sportcsarnok ,83 közterülethasználat , Intézményi ellátási díjak , Államh.kivülre továbbsz.dij(áram,gáz) , Általános forgalmi adó bevételek - Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA ,13 - Szennyvízberuházás I.ford. ÁFA visszaigénylés ,29 - Ivóvízberuházás I. ford. ÁFA visszaigénylés ,00 - Ivóvízberuházás II. ford.áfa visszaigénylés , Egyéb bevételek , Kamatbevételek ,26 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: kommunális ,41 iparűzési ,66 pótlék bevételek , Átengedett központi adók SZJA helyben maradó , Jövedelemkülönbség mérséklés , Gépjárműadó , Környezetvédelmi bírság , Helyszíni, szabálysértési bírság , Egyéb sajátos bevételek (lakbérek) ,47

13 II. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok normatív hozzájárulása 1.1. Normativ hozzájárulás lakosságszám alapján , Normatív hozzájárulás feladatmutatók alapján ,38 2. Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatokhoz - rendszers szociális segély ,18 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,30 - ápolási díj ,54 - lakásfenntartási támogatás ,39 3. Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása - bérkompenzáció ,00 - érdekeltségnövelő támogatás ,00 1. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 1. DRV. eszközhasználati dj ,77 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1 Társadalmi biztosítási alapoktól (OEP) , Többcélú kistérségi társulástól (mozgókönyv.,isk.eszk.) , Közcélú foglalkoztatás támogatása , Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása , Pénzbeli támgatás ,00 2. Beruházási célú pe. Átvétel EU-s programokra 2.1. Szennyvízberuházás I.ford.elmaradt tám , Szennyvízberuházás II.ford.támogatás ,52 3. Szennyvízberuházásra Társulástól kapott önrész ,00 V. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 1. Lakásépítés, vásárlás támogat.nyújtott kölcsön ,62

14 VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉS ,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,08 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZ.SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Müködési célra Önkormányzat , Felhalmozási célra Önkormányzat ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,69

15 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 2012.HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ eft CÍM, ALCÍM SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK SPECIÁLIS CÉLÚ TÁM OGATÁS ÖSSZESEN Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Eredeti M ódosított Teljesítés % Önk.igazgatási tev , , , , , , ,1481 Víztermelés,kezelés és ell , , , , , , Város és Községgazd , , ,3794 Köztemető fenntartása és mük , , , , ,00 46, ,00 Közvilágítás , , ,6502 Szociális ösztöndíjak , , , , ,00 Háziorvosi alapellátás , , ,00 97, , ,4510 0, Háziorvosi ügyeleti ellátás , , ,4510 8, , Család- és nővéd.eü.ell , , ,2812 0, , Ifjúság-egészségügyi ell , , ,6880 Rendszeres szociális segély , , , ,00 Időskoruak járadéka , , , ,00 Lakásfenntart.tám.normatív , , , ,00 Helyi rendsz.lakásfenn.tám , , , ,50 Ápolási díj alanyi jogon , , , ,00 Ápolási díj méltányossági a , , , ,7581 Átmeneti segély , , , , ,6943 Temetési segély , , , ,67 Köztem etés , , , ,00 Rendkivüli gyermekvéd.tám , , , ,8 Közgyógyellátás , , , ,00 Önk.által nyújtott lakástám , , , ,00 Rövid időtartamú közfogl , , , ,6415 Fogl.hely.jutt.jog.hossz.időt.fog , , , ,601 Egyéb m.n.s.közös.társ.t.tám , , , ,

16 ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA T2012. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE eft Eredeti Módosított Teljesítés % 1.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Eü. Hozzájárulás ,00 2. DOLOGI KIADÁSOK Irodaszer ,00 "Úrkút kapuja"c.újság ,00 Egyéb kommunikációs szog.(tárhely dija) ,00 Egyéb üzem.,fennt.szolg.(gyermeknap műsor, posta ktsg.) ,73 Idősek napja ,00 Falunap ,67 Egyéb reprezentáció ,00 Reprezentáció utáni SZJA ,00 Pénzügyi szolgáltatása ,50 Világitó testek bérleti dija ,94 Vásárolt szolgáltatás ,00 Vagyonbiztosítás ,73 ÁFA ,68 3. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Új Atlantisz tagdíj (155 Ft x 2162 fő) ,00 Új Atlantisz szakszolg.felad.támogatása ,69 Állati hulladék lerakohoz hj ,00 TÖOSZ tagdíj ,00 Éltető Balaton Egyesület tagdij ,00 Polgárvédelem támogatása ,00 Dél-Bakony Kulturális Egyes.tám ,00 Dél-Bakony Kulturális Egyes.tám ,00 ÖSSZESEN ,47

17 VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Bér főállású foglalkoztatottnak (108000,- Ft) ,92 Cafetéria juttatás ,97 Jutalom ,00 Bérkompenzáció ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,78 Egészségügyi hozzájájárulás ,67 3. DOLOGI KIADÁSOK Vegyszerek ,00 Hajtó és Kenőanyag ,38 Egyéb készlet (trakt.alk.,karb.any.,virág,sikosságment.) ,18 Szemétszállítás (évi kétszeri lomtalanítás) ,60 Szállítási költség ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj ,00 Karbantartás (munkadíj) ,76 Csapadékelvezetők karbantartása ,70 Kátyúzás ,00 Műsorkészítés ,50 Vásárolt közszölg.(gyepmest., egyéb) ,67 Foglalkozás eü. Szolg ,00 Adók, díjak (biztosítások) ,00 ÁFA ,46 Munkáltatói SZJA ,97 Bérleti díj ,00 4. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Komposztáló ládákhoz pályázati önrész ,00 ÖSSZESEN ,38 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Vizmű érdekeltségi hozzájárulás ,15 ÖSSZESEN ,15

18 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 1. DOLOGI KIADÁSOK Szemétszállítás ,00 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Zsófia-pusztai ravatalozó felújításához ,00 ÖSSZESEN ,00 KÖZVILÁGÍTÁS 1. DOLOGI KIADÁSOK Áramdíj ,97 Szolgáltatási díj ,00 ÁFA ,93 ÖSSZESEN ,65 SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ BURSA támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 1. DOLOGI KIADÁSOK Világító testek bérleti díja ,00 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Vállalkozások mük. Célú támogatása ,00 Iskolaegészségügyi hj ,00 ÖSSZESEN ,32 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Hétvégi, hétközi ügyeleti hozzájárulás ,45 ÖSSZESEN ,45

19 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Közalkalmazott alapilletménye ,18 Területi pótlék ,68 Cafetéria juttatás ,01 Bérkompenzáció ,26 Betegszabadság ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,03 Egészségügyi hozzájárulás ,67 3. DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer ,00 Szakmai anyagok ,00 Egyéb készlet (karb.anyag,tisztitószer) ,50 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Vásárolt közszolg. (továbbképzés) ,00 Belföldi kiküldetés ,00 Gázdíj ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj #ÉRTÉK! Karbantartás(festés,gyermekfek.) ,00 ÁFA ,43 Felelősségbiztosítás ,00 Foglalkozás eü. Szolg ,00 Munkáltatói SZJA ,52 ÖSSZESEN ,28 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közalkalmazott alapilletménye ,47 Területi pótlék ,00 Betegszabadság ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,94 3. DOLOGI KIADÁSOK Gyógyszer ,00 Szakmai anyag ,00 Egyéb készlet ,00

20 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Gázdíj ,00 Áramdíj ,00 Vízdíj ,00 ÁFA ,00 ÖSSZESEN ,69 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Rendszeres szociális segély ,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 IDŐSKORUAK JÁRADÉKA 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Időskoruak járadéka ,00 ÖSSZESEN ,00 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakásfenntartási tám.normatív alapon ,00 ÖSSZESEN ,00 HELYI RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakásfenntartási tám.rend.alapján ,50 ÖSSZSEN ,50 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON 1. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK Nyugdijbiztosítási járulék ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Ápolási díj alanyi jogon ,00 ÖSSZESEN ,00

21 1. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK Nyugdijbiztosítási járulék ,46 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Ápolási díj méltányossági alapon ,75 ÖSSZESEN ,76 ÁTMENETI SEGÉLY 1. DOLOGI KIADÁSOK Szállítási költség(tűzifa tám.hoz) ,50 ÁFA ,00 2. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Átmeneti segély ,00 Természetben nyújtott tám.(tűzifa) ,00 ÖSSZESEN ,69 TEMETÉSI SEGÉLY 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Temetési segély ,67 ÖSSZSEN ,67 KÖZTEMETÉS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Köztemetés ,00 ÖSSZESEN ,00 RENDKIVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás ,80 ÖSSZESEN ,80 KÖZGYÓGYELLÁTÁS 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Közgyógyellátás ,00 ÖSSZESEN ,00

22 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Lakáscélú támogatás ,00 ÖSSZESEN ,00 RÖVID IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közcélú foglakoztatás ,36 Bérlettérités ,00 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,00 ÖSSZESEN ,64 FOGL.HELY. JUTT.JOG.HOSSZ.IDŐTART.KÖZFOGL. 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közhasznú foglalkozt ,51 Bérlettérités ,28 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó ,98 3. DOLOGI KIADÁS Belföldi kiküldetés ,00 Pénzügyi szolgáltatás ,00 ÖSSZESEN ,60 EGYÉB M.N.S.KÖZÖSÉGI,TÁRS.TEVÉKENYSÉG TÁM. 1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ Asszonykórus támogatása ,00 Viva Voce Kórus támogaása ,00 ÖSSZESEN ,00 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS Közalkalmazott illetménye ,79 Közlekedési költségtérítés ,05 Cafetéria juttatás ,52 Bérkompenzáció ,29

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Úrkút Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014. (V.5) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő -testülete Magyarország Alaptörvény

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben