Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés"

Átírás

1 Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A befektetők motivációi Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével

2 A befektetők motivációi Vállalati ellenőrzés (monitoring) Ellenőrzés: AI csökkentő módszerek, teknikák Népszerű vita: AS vs. GJ kormányzási modell Aktív vs. passzív ellenőrzés 8.1 ábra (p. 338) A jó ellenőr tulajdonságai, ösztönzöttsége

3 Aktív vs. passzív ellenőrzés Hirschman (1970): exit vs. voice Lábbal vs. tettel szavazás Különböző Információ igény Költségek Ösztönzöttség szükséges Formális kontrol jogok Szerződéses kikötések, közgyűlési-, bizottsági többség Reális kontrol Kisebbségi tulajdonosok (menedzserek), akik sikeresen ráveszik a céget (többségi döntéshozókat)

4 Aktív ellenőrzés (voice) Értékteremtő (prospketív) információ A cég jövőbeni optimális döntéseire vonatkozik Strukturális (beruházások, diverzifikálás, stb.) Stratégiai (termék pozícionálás, reklámozás, árazás, stb.) Személyi (menedzsment átalakítása, leépítések, stb.) Időben össze kell gyűjteni, ki kell használni a döntéshozatali folyamatban Végrehajtó, információ-gyűjtő? Tulajdonrész-birtokos (nagytulajdonos, kockázati-tőke befektető, stb.) Bank amely speciális feltételeket, kikötéseket szabott Hosszútávú szemlélet, GJ beruházók 9. fejezet; (nem része a féléves anyagnak)

5 Passzív ellenőrzés (exit) Értéksemleges (retrospektív), spekulatív információ Múltbeli menedzseri döntések jövőbeni hatásainak értékelése A cég eszközeiről egy időpontban készített fénykép Önmagában nincs értéknövelő hatása Múltbeli döntések büntetése-jutalmazása Végrehajtó, információ-gyűjtő? Passzív részesedés-tulajdonosok Rövid távú hitelezők spekulátorok Pl.: sorban állás, pánik a bankközi piacokon, Rövidtávú szemlélet, spekuláció, AS beruházó Corporate raider = rövid v. hosszú?

6 Információ Némely infó pro- és retro- is tud lenni egyszerre Rejtett információ esetén Múltbeliek értékelése és jövőbeni esélyek pontosítása Pl.: értékelő cégek (Moody s, Fitch, stb.) leminősítenek Helyettesítők vagy kiegészítők? Az ellenőrzés delegálása melletti érvek Az információ közjószág Terjesztés költsége alacsony a beszerzéshez képest Potyautas probléma Információgyűjtés: természetes monopólium Delegálás költségcsökkentő Erkölcsi kockázat???

7 Belépők vs. bent lévők Bent lévők: kijelölt ellenőrzők Igazgatótanács, kockázati-tőke befektető Belépők: egyéb ellenőrzők Proxy fight szervező, felvásárló Miért van belépés? Bent lévők ellenőrzése nem hatásos Összejátszás, ügynökségi problémák (karrier megfontolások) Jelenlegi ellenőr nem alkalmas Az ellenőrzés likviditás szükséglete

8 Belépő ellenőrök Költségesek a cég számára Koordinációs problémák Infó gyűjtés duplikálása, elégtelen infó gyűjtése Bizalom hiánya Járadékok Interakció (belépés) nincs előre tervezve Bent lévők korlátozott ösztönzöttsége Félelem a helyettesítéstől

9 Ki a jó ellenőr? Ösztönzési sémától függ Régi nóta: hitelezők közül csak a biztosított, szenior követelések birtokosai vannak megfelelően ösztönözve? Optimális ösztönzési séma =? Nincs általános válasz, de ez nem meglepő, mert A gyakorlatban követelések széles, színes skálája figyelhető meg Az ellenőrök maguk is belsővé válnak, ösztönzöttségük kérdésesé válik

10 Ki a jó ellenőr? Optimális ösztönzési sémának függenie kell A gyűjtendő infó típusától Az ellenőrzött cég technológiájától (időzítés, kockázat) Többi ellenőr jelenlététől, jelentésétől Ellenőr-piaci körülményektől Hatékony, ha többen többféle infót gyűjtenek pl.: nagytulajdonos jól ösztönzött az értékteremtés (elsőrendű sztochasztikus dominanciát jelentő erkölcsi kockázat) ellenőrzésére pl.: rövid távú hitelek nagytulajdonosa jól ösztönzött a kockázatvállalás (másodrendű sztochasztikus dominanciát jelentő erkölcsi kockázat) ellenőrzésére

11 A spekulatív információ értéke Holmström-Tirole (1993) Teljesítmény mérés; mechanizmus design Részvénypiaci ellenőrzés modellje pl.: Biotech, pharma; egy projekt végső profitja nagyon pontatlanul (zajosan) mutatja az eszközök kezdeti értékét a kutatási fázis végén Menedzser, kutató kompenzálása a kutatási fázisért? Két okból is jó lenne mérni a korai teljesítményt A menedzsernek előbb kell jövedelem, mint a projekt vége Az ösztönzési rendszer pontosítható, ha pontosabb képünk van az üzembe helyezett eszközök értékéről Általánosan: beruházási döntések később gyümölcsöznek Optimális menedzseri kompenzációhoz szükség van olyan teljesítménymérésre, amely nem kizárólag bezsebelt jövedelemre és könyvviteli értékelésre támaszkodik

12 Exogén befektetés Az ismert modell plusz Egy korai szignál, amely Elérhető a vállalkozó viselkedés-választása (H, L) után, de a projekt vége (siker, kudarc) előtt Informatív a végeredményről és a viselkedésről Két értéket vehet fel: H, L 8.2 és 8.3 ábra (p. 339, 340)

13 σ σ ν ij ih j = = Valószínűségek Pr + σ Pr il szignál = 1 siker szignál viselkedés i Tfh: a szignál a végeredmény elégséges statisztikája ν j független a viselkedéstől j minden i re j j { H, L} j { H, L} A siker ex ante feltételes valószínűsége csak akkor lehet P H és P L, ha p p H L = σ = σ HH LH ν ν H H + σ + σ HL LL ν ν L L i,

14 Szignál H => jó hír 8.1. feltevés (p. 340) Szignál H erősíti a siker esélyét ν H > p H Kályha Költséges, erkölcsi kockázattal terhelt információ beszerzés Bent lévő ellenőr által Belépő ellenőr által

15 Ingyenes teljesítmény ellenőrzés A szignál ingyenesen elérhető és verifikálható A vállalkozó ex ante szerződése figyelembe veheti El is tekinthet tőle Van olyan optimális ösztönzési séma, amely kizárólag a szignál értékétől függ Holmström (1979) elégséges statisztika tétele Egy ügynök kompenzációja csak olyan információra épüljön, amely viselkedésének elégséges statisztikája Miért legyen a vállalkozó felelős olyan sokkhatásokért, amelyekre nincs hatása? Itt a projekt sikere nem szolgálta többlet információt a viselkedésről

16 Vállalkozó díjazása Kockázat semleges, korlátolt felelősségű Szignál H jó hír a hibátlan viselkedésre nézve Díjazása függetlenül a projekt sikerétől R b, ha szignál = H, 0, ha szignál = L (IC b ) ( σ HH σ LH ) R b B

17 A finanszírozás szükséges feltétele Felajánlható jövedelem nagyobb, mint finanszírozási igény p H R σ σ HH σ HH Várható minimális ügynöki járadék LH B Hasonlítsuk össze a 4. heti feltétellel! A likelihood ratio növekszik: I p H A ph p L > σ σ HH σ HH LH

18 Korai szignálok A szignál hatására növekszik a felajánlható jövedelem és ezért a finanszírozás esélye Informálnak későbbi teljesítményről, az erkölcsi kockázat fennálló mértékéről, torzítatlanul, a későbbi környezeti zajok hatása nélkül Használatuk javítja a teljesítmény mérést és csökkenti az erkölcsi kockázat mértékét (várható magánhaszon csökken)

19 Korai szignálok Sem a projekt NPV-je, sem a vállalkozó haszna finanszírozás esetén nem változik, csak a finanszírozás esélye nő Mert exogén a befektetés Endogén befektetés esetén a szignál javítja a hitelfelvételi kapacitást, és a vállalkozó várható jövedelmét, de az egységnyi NPV nem változik Az ellenőr nem a vállalkozó viselkedésének ellenőrzése céljából olvassa a szignált, hanem csak a projekt sikere érdekli A vállalkozó tutira hibátlan lesz Implementálás Speciális részvényopció, nincs sikerfüggő bónusz, insider trading tilos Megkapja a részvények x%-át a.cs.a, ha a részvényár magas (a szignál = H) Sima ex ante részvényadás nem jó (túlfizet)

20 Költséges teljesítmény ellenőrzés Bent lévő kijelölt ellenőr A szignál begyűjtője c > 0 észlelhetetlen magánköltséget realizál A begyűjtött információ puha, verifikálhatatlan Az információ gyűjtés erkölcsi kockázata Az ellenőrt ösztönözni kell az ellenőrzésre Információ gyűjtés Igazmondóan nyilvánosságra hozni az infót, hogy a kompenzációt ráépíthessük

21 Egyszerű ösztönzés Ellenőrzésre ösztönöz, de nem hagy extra járadékot az ellenőrnél Részvényopció s σ HH ( ν H R ph R) = c Az ellenőrnek jogában áll megvásárolnia s* részvényt az ex ante (jelenlegi) árfolyamon (p H R) Insider trading tilos Csak akkor tud tőkejövedelmet realizálni, ha ellenőriz A vállalkozó jövedelme R b * ha az ellenőr érvényesíti opcióját, 0 egyébként. A vállalkozó hibátlan lesz, ha ellenőrzést vár

22 Másik egyensúly Ellenőr és vállalkozó is lusta, opció nem lesz érvényesítve Elkerülhető, ha put opciót adunk call helyett Call option: viselkedési döntéseik stratégia kiegészítők Put option: viselkedési döntéseik stratégia helyettesítők Az ellenőrzés haszna nagyobb, ha a vállalkozó lusta Részvénypiaci szereplők rendelkezésére áll mindkettő Call option: részvényvásárlás Put option: részvény eladás

23 Gyakorlatban Részvényopciót ritkán adnak ellenőrnek, ha tisztán spekulatív információ gyűjtéséről van szó Viszont: kockázati tőke befektetők,lbo alapkezelők 20%-t kérnek a teremtett értékből Rövid távú átütemezhető hitelek, módosítható hitelkeretek tekinthetők biztosított opciónak

24 Összejátszás A vállalkozó jól jár, ha az ellenőr pozitív információt közöl (nem ellenőriz, mindig érvényesíti az opciót) Coase tétel Mindkettőnek megérheti, ha ellenőrzési költségek alacsonyak Quid pro quo =? Kompenzáció formája? Vállalkozó forrás szegény Ex post pénzben (miután vállalkozót kifizették a befektetők a szignál után) vagy más valutában Pl. szimmetrikus szívesség (FB tagságok hálója), barátság, egyéb pénzeszközök kiáramoltatása a vállalatból (tunneling) Anonim piaci ellenőrzés esetén többnyire nem merül fel az összejátszás lehetősége Talán ezért találkozunk vele gyakrabban a gyakorlatban

25 Túlzott spekuláció A részvényárak információ értéke az ösztönzés, szerződés szempontjából abból fakad, hogy spekulátorok egy korai fázisban körülnéznek, aránylag zajmentes infót gyűjtenek vállalkozó viselkedéséről Ha infót gyűjtenek a zajról is, akkor a részvényár alakulása reflektál a várható zajra is, tehát kevesebb infót tartalmaz a vállalkozó viselkedéséről, épp annyit, mint a projekt végső kimenetele Túl sok információ ronthatja a teljesítmény értékelés minőségét Ha tudja a projekt végeredményét, akkor felesleges ellenőrizni a vállalkozót, viszont tevékenysége költséges, csökkenti a felajánlható jövedelmet

26 Átváltás Az ellenőr ellenőrzésre ösztönzöttsége és a teljesítmény mérés zaja között Az ellenőrzés intenzitásának és precizitásának kovarianciája negatív Az ellenőr nem a vállalkozó viselkedését nézi (azt leírja az ösztönző szerződés), hanem a siker esélyét akarja pontosítani, ami viszont nem informatív a viselkedésre nézve, tehát kompenzálás szempontjából nem érdekes

27 Piaci ellenőrzés Előre ismeretlen, anonim ellenőr Részvényopcióinak az érvényesítési árát a piac határozza meg Az anonim ellenőr részesedése nagyobb lesz, mint a kijelöltté A felajánlható jövedelem alacsonyabb, mint kijelölt ellenőr esetén, ha vállalkozó kockázatkerülő Az információ struktúra durvább Részvény alapú kompenzáció kívánatosabbak az ellenőrök számára, ha a piacok likvidebbek Garvey és Swan (2002) empirikus tanulmány Equity premium Hosszútávú befektetők részére Liquidity traders (akik majd likviditás szűke miatt eladják idő előtt) csak tisztességes hozamban bízhatnak kevesebbet hajlandók fizetni a részvényért, mint stratégiai (hosszútávú) befektetők Empirikusan igazolt, hogy részvények hozama nő a tartási időszakkal

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A finanszírozottak motivációi Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Tudnivalók. Tananyag

Tudnivalók. Tananyag A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével Vállalati pénzügytan ELTE

Részletesebben

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek.

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek. Vállalati pénzügytan 6. A hitelfelvételi kapacitás növelésének eszközei ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) Vállalatfinanszírozás Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra

Részletesebben

Tudnivalók. Osztályzás. Tananyag. Játékelmélet. Vállalati pénzügytan

Tudnivalók. Osztályzás. Tananyag. Játékelmélet. Vállalati pénzügytan Vállalati pénzügytan ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tudnivalók Tanszék: ELTE TáTK, Közgazdaságtudományi Tanszék Tanszéki titkárság: Északi Tömb, 3.59 Tárgyfelelős: Bárczy Péter E-mail: pbarczy@ibs-b.hu

Részletesebben

Vállalatirányítás. Vállalatirányítás. Az igazgatótanács. Angolszász vállalatkormányzás. Vállalatirányítási anomáliák

Vállalatirányítás. Vállalatirányítás. Az igazgatótanács. Angolszász vállalatkormányzás. Vállalatirányítási anomáliák Pénzügyek Vállalati pénzügytan 2. (corporate governance) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance)

Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance) Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

A flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre a BÉT-en

A flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre a BÉT-en KOCHMEISTER-DÍJ 2011-2012. A flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre a BÉT-en Czelleng Ádám Pécsi Tudományegyetem Pénzügy Msc. 2012. 05. 04. Absztrakt A dolgozatomban a vállalati flexibilitás szakirodalmát

Részletesebben

A MORÁLIS KOCKÁZAT KEZELÉSE A BANKI HITELEZÉS SORÁN

A MORÁLIS KOCKÁZAT KEZELÉSE A BANKI HITELEZÉS SORÁN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 55 MEHLHOFFER BRIGITTA KLÁRA A MORÁLIS KOCKÁZAT KEZELÉSE A BANKI HITELEZÉS SORÁN Az utóbbi években, de különösen mióta Joseph E. Stiglitzet, George Akerlofot, A. Michael

Részletesebben

TDK-DOLGOZAT. Czelleng Ádám. MSc

TDK-DOLGOZAT. Czelleng Ádám. MSc TDK-DOLGOZAT Czelleng Ádám MSc 2013 Flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre The impact of flexibility on the capital structure Kézirat lezárása: 2012. november 10.. Absztrakt Czelleng Ádám II. évfolyam (2013)

Részletesebben

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra. és pozitív externáliák mellett

Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra. és pozitív externáliák mellett MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/32 Az állami támogatás hatása a projektfinanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett Szerződéselméleti megközelítés BERLINGER EDINA LOVAS

Részletesebben

A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON *

A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON * Pápai Zoltán A VERSENY KÉRDÉSE A SZÉLESSÁVÚ OLIGOPOLPIACON * Az Európai Unió a hírközlési piaci szabályozás korábbi tapasztalatai alapján törekedve az egységes piac megteremtésére 2002-ben egy új egységes

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Czinkoczky Zoltán Mike Károly: Befektetővédelem Társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében

Czinkoczky Zoltán Mike Károly: Befektetővédelem Társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében Pázmány Law Working Papers 2012/20 Czinkoczky Zoltán Mike Károly: Befektetővédelem Társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young)

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012. 3 4. 43 61. BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1 Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Mike Károly

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől?

Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől? Kilépések politikája 83 Becskyné Nagy Patrícia * Kilépések politikája Hogy válnak meg a kockázati tőkések a befektetéseiktől? A tanulmány két részre tagolódik. Az első fejezetekben a szerző bemutatja a

Részletesebben

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK

ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK ZSÁMBOKI BALÁZS ÁRPÁD AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSA A MAGYAR BANKRENDSZERRE. SZABÁLYOZÁSPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Nagy Tibor ZSÁMBOKI BALÁZS 2 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet TISZTELETPÉLDÁNY KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN AKI. Budapest 2009

Agrárgazdasági Kutató Intézet TISZTELETPÉLDÁNY KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN AKI. Budapest 2009 Agrárgazdasági Kutató Intézet KOCKÁZATOK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS A MEZŐGAZDASÁGBAN AKI Budapest 2009 Agrárgazdasági Tanulmányok Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Főigazgató: Udovecz Gábor Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat)

Mottó: Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre. (élettapasztalat) 2 Mottó: "Ha hitelt akarsz egy banktól, előbb be kell bizonyítanod, hogy nem vagy rászorulva a hitelre." (élettapasztalat) 5. Fejezet Finanszírozási döntések A fejezet célja: 1. Bemutatni a finanszírozás

Részletesebben

A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata. Dorgai Ilona

A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata. Dorgai Ilona Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék A részvényesi

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi célja. Ha nem tudod, hogy hová tartasz, mindegy, hova jutsz

A vállalkozások pénzügyi célja. Ha nem tudod, hogy hová tartasz, mindegy, hova jutsz A vállalkozások pénzügyi célja Ha nem tudod, hogy hová tartasz, mindegy, hova jutsz A fő elv Akkor ruházz be egy programba, ha számodra többet ér, mint amennyibe a megvalósítása kerül. A program értékét

Részletesebben

Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban

Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban borító BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban A KÁT rendszer hatása a GCHP kiserőmű-beruházásokra Ph.D értekezés Madácsi Roland Budapest, 2013 Madácsi Roland Projektfinanszírozás

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

8. Pénzügyi termékek és árazásuk

8. Pénzügyi termékek és árazásuk 8. Pénzügyi termékek és árazásuk A fejezet három nagyobb részre tagolódik. Az első rész az értékpapírok általános ismertétését, csoportosítását tartalmazza. A második rész az árazásba vezeti be az ovlasót.

Részletesebben